avatar

DR. ZURAIDAH BINTI ABDULLAH

Department of Educational Management, Planning and Policy

Faculty of Education

zuraidahab@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2018
Latest Evaluation
PEER REVIEWER UNTUK JURNAL KEPIMPINAN PENDIDIKAN (JuPiDi) PEER REVIEWER UNTUK JURNAL KEPIMPINAN PENDIDIKAN (JuPiDi)
Peer reviewer

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RU013-2017M
on going
RP036C-17HNE
on going
RU009-2017S
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

PENGARUH PEMBELAJARAN AKADEMIK ANAK-ANAK KELUARGA FAKIR MISKIN DI SEKOLAH-SEKOLAH SELANGOR

2019

PERANAN AMALAN BIMBINGAN DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN PROFESSIONAL GURU

2019

Leadership Role Of Coaches In Improving Teachers’ Instructional Practices

2018

Transgenderisme di Malaysia: Pelan Bimbingan Kembali kepada Fitrah dari Perspektif Psikospiritual Islam

2018

Sekolah Berkesan: Teori dan Amalan

2018

Modul Kemahiran Keibubapaan

2018

Modul Kehamilan dan Kelahiran

2018

Modul Khidmat Nasihat Komuniti

2016

Bahagian III: Transformasi Kepemimpinan dan Pengurusan

2016

Bahagian II: Transformasi Kurikulum

2011

Penambahbaikan sekolah melalui komuniti pembelajaran profesional

2010

Organisasi Pembelajaran: Pengurusan Modal Insan Dalam Kalangan Warga Sekolah