avatar

DR. BAHIYAH BINTI AHMAD

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

bahiyah_api@um.edu.my
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 3 Projects
Project Title Progress Status
Teori dan Realiti Dalam Hubungan Suami Isteri Masyarakat Muslim DI Malaysia: Kajian Keberkesanan Kursus Modul Bersepadu Pascaperkahwinan Islam
end
KAJIAN MENGENAI KESEDARAN MASYARAKAT DAN KEPUTUSAN PENGHAKIMAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS DALAM NAFKAH ANAK YATIM DI MALAYSIA.
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

Isu-isu Perhubungan Suami Isteri dalam Keluarga Islam di Malaysia: Analisis Literatur [Husband-Wife Relationship Issues in Muslim Families in Malaysia: A Literature Analysis]

2021

The Development of Transexual and its Implications on the Muslim Society in Malaysia

2021

Transexual Prohibition Factors: The Islam and Medical Perspective

2020

Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perhubungan Suami Isteri: Analisis Literatur

2016

Maqasid al-Shariah wa tatbiquha al-mu'asarah

2016

Penentuan Kriteria Kifayah dan Ma'ruf pada Nafkah Isteri dan Anak di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur.