avatar

DATO' PROF. DR. AHMAD HIDAYAT BIN BUANG

Department of Syariah and Law

Academy of Islamic Studies

ahidayat@um.edu.my
Latest Award
Darjah kebesaran
Darjah kebesaran
Year 2016
Latest Evaluation
Abdualaziz Guma Almabrouk, الديون المتعثرة: أسبابها وطرق معالجتها في الفقه الاسلامي المصارف الليبية نموذجا, PhD Kulliyyah Islamic Revealed Knowledge and Humanities, IIUM Abdualaziz Guma Almabrouk, الديون المتعثرة: أسبابها وطرق معالجتها في الفقه الاسلامي المصارف الليبية نموذجا, PhD Kulliyyah Islamic Revealed Knowledge and Humanities, IIUM
External examiner
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP007D-13HNE
end
RG434-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

SUKRAN VAHIDE (2005),ISLAM IN MODERN TURKEY: AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY OF BEDIUZZAMAN SAID NURSI (DISUNTING DAN PENGENALAN OLEH IBRAHIM M. ABU RABI’), NEW YORK: STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS. 424 HALAMAN. [ISBN: 978-0-7914-6515-8 (HARDBACK); 978-0-7914-6516-5 (PAPERBACK)

2018

MALDIVIAN LEGAL SYSTEM: ISLAMIC INFLUENCE AND LEGAL REFORM

2018

APA YANG TINGGAL LAGI KEPADA MAHKAMAH SYARIAH: ULASAN KES INDIRA GANDHI A.P. MUTHO V. PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM PERAK & ORS AND OTHER APPEALS [2018] 1 MLJ 545

2018

Ulasan Buku Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa Yang Dibaca Selama Ini? Oleh Ahmat Adam, 2017.Petaling Jaya: SIRD.98 halaman termasuk indeks (berkulit keras)

2018

Mahkamah Syariah di Malaysia: Menelurusi Cabaran Melestari Harapan.

2007

Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan.

2005

2004

2018

The Role of Takaful in Social and Economic Development

2018

Sumbangan Profesor Tan Sri Ahmad Ibarhaim Dalam Pindaan Undang-undang Islam di Malaysia

2018

Hibah dan Mahkamah Syariah: Satu Keperluan Penggubalan Undang-undang Khusus

2018

Penyeragaman Pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia Melalui Pemakaian Arahan Amalan JKSM.