avatar

DR. MUHAMMAD ZAIAMRI BIN ZAINAL ABIDIN

Department of Media and Communication Studies

Faculty of Arts and Social Sciences

zaiamrizainal@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Appointed as the reviewer for Forum Komunikasi journal
Reviewer
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Collaborator
Latest Publication
2021

Komunikasi Strategik dalam Pengurusan Komunikasi Organisasi: Definisi, pendekatan dan pelaksanaan

2020

Institutional Visibility in Virtual Space: A Comparative Study of Analysis of Website Communication Strategies of Malaysian Research Universities Websites

2020

Institutional visibility in virtual space: a comparative study of analysis of website communication strategies of malaysian research universities websites [Keterlihatan institusi di alam maya: Analisis perbandingan strategi komunikasi laman sesawang universiti penyelidikan malaysia]

2017

Kempen Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dan Persepsi Khalayak: Kesan Kempen CSR Terpilih Petronas Terhadap Sikap Kasih Sayang Golongan Pelajar kepada Ibu Bapa

2017

Penyesuaian Diri dan Adaptasi Penggunaan Media Baharu Dalam Kalangan Warga Emas

2022

Pelaksanaan Komunikasi Strategik Daripada Sudut Pandang Pengurusan Komunikasi Organisasi

2015

Penggunaan kandungan media dan pembentukan idea politik dan identiti budaya baharu dalam kalangan belia Melayu