avatar

DR. HUTKEMRI

Department of Mathematics and Science Education

Faculty of Education

hutkemri@um.edu.my
Latest Award
Pertandingan
Pertandingan
Year 2018
Latest Evaluation
Modeling The Relations Of Motivational Variables As Explanatory Factors Of Science Achievement In Malaysian Context Modeling The Relations Of Motivational Variables As Explanatory Factors Of Science Achievement In Malaysian Context
Internal examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Effect of Use of GeoGebra on Achievement of High School Mathematics Students.

2019

Impact of Millennium Development Goals on Universal Basic Education in Bokkos Local Government: Motivation for Teachers Confidence Behavior

2019

Keberkesanan Lima Minit Senaman Qigong Terhadap Tahap Kemurungan, Kebimbangan Dan Stres Dalam Kalangan Murid Tingkatan Empat

2019

Difficulties and Correlation between Phenomenon and Reasoning Tier of Multiple-Choice Questions: A Survey Study

2018

ICT in Education: Teachers' Perspective on Using Frog Virtual Learning Environment

2017

GeoGebra Software in Teaching and Learning Mathematics

2012

Integrasi geogebra dalam pengajaran matematik.

2019

Pembangunan dan Pengujian Instrumen dalam Kajian Kuantitatif. Seminar Kebangsaan Pembudayaan Penyelidikan Pendidikan Keguruan 2019

2018

Kecenderungan Motivasi Guru dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah di Kuala Lumpur

2018

Peranan ibubapa terhadap pemupukan amalan aktiviti senaman dalam kalangan kanak-kanak

2018

Effect of An Eight-week Plyometric and Resistance Band Training On Badminton Overhead Clear Stroke Among Year 6 Students