avatar

DR. ZAITON BINTI AZMAN

Department of Social Administration & Justice

Faculty of Arts & Social Sciences

zaitonazman@um.edu.my
Latest Award
Pendidikan
Pendidikan
Year 2014
Latest Evaluation
PERSEPSI PESALAH ROGOL DEWASA TERHADAP ROGOL: KAJIAN DI PENJARA LELAKI PENGKALAN CHEPA, KELANTANPERSEPSI PESALAH ROGOL DEWASA TERHADAP ROGOL: KAJIAN DI PENJARA LELAKI PENGKALAN CHEPA, KELANTAN
Internal examiner
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RF004J-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Konsep dan Perkembangan Program Pengawasan Komuniti di Malaysia.

2020

The level of social work practice among Malaysian social welfare officers (Tahap pengamalan praktis kerja sosial dalam kalangan pegawai kebajikan di Malaysia)

2020

Pengawasan komuniti dan pencegahan jenayah di Malaysia: sejarah perkembangannya

2019

Family refusal as a contributing factor to the homelessness problem among former prisoners in Malaysia

2021

Pentadbiran Sosial Penyampaian Perkhidmatan Sosial di Malaysia

2021

Perkhidmatan Pengawasan Komuniti di Malaysia: Langkah Alternatif Pencegahan Jenayah

2020

Aspek pengetahuan dan tahap penglibatan kanak-kanak tidak terkawal dalam program pengawasan komuniti

2020

Pendekatan pengadilan restoratif dalam pemulihan sosial bekas banduan

2016

Kajian pendekatan ruang boleh dipertahan dalam program pengawasan komuniti untuk kanak-kanak tidak terkawal.