avatar

PROF. DR. SITI HAJAR BINTI ABU BAKAR AH

Department of Social Administration and Justice

Faculty of Arts and Social Sciences

shajar@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2016
Latest Evaluation
Pencegahan, Perlindungan dan Hukuman Pembuangan Bayi Menurut Undang-undang di Malaysia: Analisis Sosio-PerundanganPencegahan, Perlindungan dan Hukuman Pembuangan Bayi Menurut Undang-undang di Malaysia: Analisis Sosio-Perundangan
Internal examiner
Year 2019
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP033A-16HNE
end
PG235-2015B
end
PG236-2015B
end
PG067-2014A
end
PG040-2013A
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Hubungkait antara pergaulan rakan senasib dan ketagihan dadah semula: Kajian Kes di Jalan Chow Kit

2018

Faktor penghijrahan dan penumpuan bekas banduan di Jalan Chow Kit, Kuala Lumpur

2018

Community participation for rural poverty alleviation. A case of the Iban community in Malaysia

2018

Poverty and delinquency: A qualitative study on selected juvenile offenders in Malaysia

2018

Pemulihan terapeutik remaja hamil luar nikah

2016

Kaedah Penyelidikan Kerja Sosial: Pengalaman di Lapangan

2013

Hak Kanak-Kanak dalam jagaan institusi awam

2011

Kebajikan Sosial. Teori dan Aplikasi.

2019

Community-based Rehabilitation Program for Acid Assault Victims of Bangladesh

2015

Teenage Pregnancies and Baby-Dumping in Malaysia: A Preliminary Case Study

2013

Kesejahteraan Sosial:Makna, Pendekatan dan Strategi Pengoperasiannya.

2010

Implementasi hak Kanak-kanak (CRC) di Rumah Kanak-kanak: Dapatan Kajian Rintis.