avatar

IR. DR. AB HALIM BIN ABU BAKAR

Universiti Malaya Power Energy Dedicated Advanced Centre

Universiti Malaya Power Energy Dedicated Advanced Centre

a.halim@um.edu.my