avatar

ASSOCIATE PROF. DR. NORHAYATI BINTI AB RAHMAN

Department of Literature

Academy of Malay Studies

yati@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2018
Latest Evaluation
2009. Sayembara Puisi dan Cerpen Singapura 2009, anjuran Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), Singapura. 2009. Sayembara Puisi dan Cerpen Singapura 2009, anjuran Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), Singapura.
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP012B-13SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Khalif Muammar A. Harris, 2016. Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji: Huraian terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik"

2017

Dimensi Politik Secara Metafora Melayu dalam Novel Anak Mat Lela Gila

2016

'Poetics of Women s Literature in Novels by Malaysian and Indonesian Writers'

2016

Jejak Sulaman Kelingkan di Malaysia dan Indonesia

2019

Gelaran Warisan Kelantan Ciri Unik Zaman Berzaman

2018

Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baharu

2018

Berguru Pada Sejarah

2017

Citra Wanita Serumpun

2019

Sajak-Sajak Pendatang Dari Perspektif Identiti

2019

Adat dan Adat Istiadat dalam Sastera Sejarah sebagai Peneguhan Kepada Ketuananan dan Kekuasaan Raja Melayu.

2018

Isu Negara Bangsa dan Cabaran Baharu dalam Novel Bukan Orangorang oleh Hafizah Iszahanid

2018

Citra Hubungan Malaysia Indonesia dalam novel-Novel Sasterawan negara Arena Wati.