avatar

Associate Prof. Dr. Norhayati Binti Ab Rahman

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

yati@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2018
Latest Evaluation
2009. Sayembara Puisi dan Cerpen Singapura 2009, anjuran Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), Singapura. 2009. Sayembara Puisi dan Cerpen Singapura 2009, anjuran Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), Singapura.
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP012B-13SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Khalif Muammar A. Harris, 2016. Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji: Huraian terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik"

2017

Dimensi Politik Secara Metafora Melayu dalam Novel Anak Mat Lela Gila

2016

'Poetics of Women s Literature in Novels by Malaysian and Indonesian Writers'

2016

Jejak Sulaman Kelingkan di Malaysia dan Indonesia

2018

Berguru Pada Sejarah

2017

Citra Wanita Serumpun

2016

Kajian Perempuan Malaysia-Indonesia Dalam Sastra

2016

The Poetics of Indonesian and Malaysian Women's Writing: A Gynocritical Reading

2018

Citra Hubungan Malaysia Indonesia dalam novel-Novel Sasterawan negara Arena Wati.

2017

Dunia Maritim Melayu di Malaysia dan Indonesia dalam Novel-Novel Terpilih Sasterawan Negara Arena Wati

2017

Isu-isu Semasa Sebagai Subjek Pembinaan Naratif Kumpulan Cerpen Hati Seorang Ummi oleh Sasterawan Sharif Putera'

2017

Pengungkapan Makna Siratan dalam Pemikiran Melayu: Konsep dan Aplikasi Terhadap Novel Melayu Terpilih