avatar

ASSOCIATE PROF. DR. ROHANI BINTI MOHD YUSOF

Department of Linguistics

Academy of Malay Studies

romy@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2012
Latest Evaluation
Ahli Panel Pertandingan Esei Antara Sekolah-Sekolah Menengah Di Malaysia Anjuran Public Bank dan Persatuan Linguistik Malaysia bagi tahun 1988, 1989 dan 1990.Ahli Panel Pertandingan Esei Antara Sekolah-Sekolah Menengah Di Malaysia Anjuran Public Bank dan Persatuan Linguistik Malaysia bagi tahun 1988, 1989 dan 1990.
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
FP004-2014A
end
This information is generated from Research Grant Management System
Collaborator
Latest Publication
2014

SISTEM BILANGAN DALAM BAHASA ORANG ASLI DUANO

2011

FENOMENA BAHASA DI KALANGAN ORANG MELAYU-PROTO: KAJIAN SUKU DUANO

2004

2004

2014

BAHASA MELAYU URAK LAWOI: PULAU ADANG, THAILAND

2008

Pengelompokan Leksikostatistik Bahasa-Bahasa Bumiputera Sarawak

2017

Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Bahasa atau Dialek Melayu

2015

Kedinamikan dan Daya Hidup Bahasa Orang Asli Melayu- Proto di Malaysia

2004

┬┐Tinjauan Umum Dialek Melayu Perak di Kuala Kangsar┬┐ di dalam buku Kuala Kangsar Kurang-Sa?, Lembaga Pembangunan Sastera Perak (LEPAS),Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Perak 2004.