avatar

Associate Prof. Dr. Raihanah Binti Hj Azahari

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

raihan@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2016
Latest Evaluation
Candidature Defence - Pemakaian Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terkini: Kesan Ke Atas Prosiding Tuntutan FasakhCandidature Defence - Pemakaian Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terkini: Kesan Ke Atas Prosiding Tuntutan Fasakh
Assessor
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
MO001-2015
on going
RP021D-15HNE
on going
PO070-2015A
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2016

Penghayatan Islam Dan Hubungannya Dengan Konflik Rumah Tangga: Kajian Di Unit Rundingcara, Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor,

2016

Analisis Konsep Perbelanjaan Perkahwinan Rasulullah SAW.

2016

Perbelanjaan Perkahwinan bagi Masyarakat Muslim: Analisis Literatur

2015

MAHR AS A FORM OF ECONOMIC SECURITY: A PRELIMINARY STUDIES

2008

Sulh Dalam Kes Kekeluargaan

1999

Contemporary Islamic Law for Malaysian Developing Society

1980

Concept and Implementation in Malaysia

2014

Perbelanjaan Perkahwinan: Satu Analisis Terhadap Anjuran Dan Amalan Rasulullah S.A.W

2013

Kedudukan Ibu Susuan dan Anak Susuan Dari Perspektif Syarak

2012

Produk Hibah dan Kesannya kepada Pencapaian Maqasid al- Shari'ah dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia

2009

Sulh Dalam Perundangan Islam