avatar

Prof. Dr. Mohamad Mokhtar Bin Abu Hassan

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

mokhtarhassan@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2016
Latest Evaluation
Panel Penilai Pemilihan Anugerah Tokoh Bahasa Melayu 2013, anjuran Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia. Panel Penilai Pemilihan Anugerah Tokoh Bahasa Melayu 2013, anjuran Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.
Panel pemilihan tokoh bahasa

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP015A-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2015

Keintelektualan Pemikiran Melayu dalam Cerita Lipur Lara : Penelitian Awal Berdasarkan Perspektif Pendekatan Pengurusan

2015

Konsep Perjuangan Anwar Ridhwan dalam Novel Penyeberang Sempadan

2015

Hikayat Awang Sulung Merah Muda dari Perspektif Pendekatan Pengurusan

2014

Eksplorasi Keperluan Remaja dalam Novel Merdekakan Cinta Ratna.

2007

Kajian Bandingan Cerpen Sebelum Merdeka

2006

Key Concepts in Usman Awang's Short Stories : Developing A Critical Tradition

2005

Teori Konseptual Kata Kunci

2003

Mutiara Sastera Melayu Tradisional

2016

Hubungan kerjasama Malaysia-Indonesia melalui program pertukaran pelajar

2015

Pengalaman Masyarakat Semasa Pendudukan Jepun di Tanah Melayu yang Digambarkan dalam Karya Sastera

2014

Pakaian Lambang Kebijaksanaan Islam dan Melayu dalam Manikam Kalbu

2014

Novel Beruk dalam Kajian Intertekstualiti