avatar

Associate Prof. Dr. Ab Razak Bin Ab Karim

Department Of Language

Academy Of Malay Studies

abrazak@um.edu.my
Latest Award
Keynote speaker (persidangan)
Keynote speaker (persidangan)
Year 2016
Latest Evaluation
Phd, 2005, Jaafar Jambi - Peranan Bahasa Dalam Pembudayaan Ilmu Sains dan Teknologi Demi Pembangunan Sebuah Negara Bangsa: Model; Jepun dan Penerapan ke atas Negara Bangsa malaysia Phd, 2005, Jaafar Jambi - Peranan Bahasa Dalam Pembudayaan Ilmu Sains dan Teknologi Demi Pembangunan Sebuah Negara Bangsa: Model; Jepun dan Penerapan ke atas Negara Bangsa malaysia
Internal examiner

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Collaborator
Latest Publication
2018

Pertembungan Bahasa Melayu, Dialek Pattani dan Bahasa Thai di Selatan Thailand: Kajian di Wilayah Yala

2018

Dari Lisan ke Tulisan Seterusnya Menjadi Amalan

2018

The Use of Seal in Early Malay Official Letters: A Personal Identity and Ethnic Culture

2017

Perbandingan Kata Sapaan Rasmi Bahasa Minangkabau dan Dialek Negeri Sembilan

2015

Bicara Bahasa

2013

Warkah Raja-raja Melayu: Struktur, Stilistik dan Nilai-nilai Estetika

2011

Masyarakat Melayu Buton: Kiluaan Khazanah Manuskrip, Kesenian, Budaya, Bahasa dan Pantunnya

2008

KEPELBAGAIAN LARAS BAHASA MELAYU

2016

Penyakit Golongan Lelaki : Kaedah Rawatan Masyarakat Melayu Serumpun.

2015

Penginternasional Bahasa Melayu oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya di China,Thailand dan Singapura

2012

Pantun Melayu Lama: Sumber Terbaik Pengajaran Sintaksis Bahasa Melayu, hlm187-205

2009

Kosa Kata Alabidang Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu .