CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Prof. Dato' Dr. Mohammad Raduan Bin Mohd Ariff
Designation
  Senior Research Fellow
Department
  Department of South East Asian Studies
Faculty
  Faculty of Arts and Social Sciences
Tel. No. (Office)
  03-79675612
Fax No.
  03-79675461
E-mail Address
  mraduan@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-7918-2010  
Address(Office)
  Department of South East Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
Ph.D (UM)(1992), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
MA (Geog)(UM)(1981), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
BA (Hons)(Geog)(UM)(1978), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Member, 2011-2013, (University)

WAKIL TETAP SENAT KE JAWATANKUASA PEMILIH BAGI MAKSUD PERLANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN READER DAN PROFESOR MADYA ATAU YANG BERSAMAAN DENGANNYA, Committee Member, 2011-2012, (University)

WAKIL TETAP SENAT KE JAWATANKUASA PEMILIH BAGI MAKSUD PERLANTIKAN KE SUATU KURSI DAN PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGAT KE JAWATAN PROFESOR KANAN DAN PROFESOR, Committee Member, 2011-2012, (University)

Institute of Ocean and Earth Sciences (IOES), Member, 2011, (University)

Jawatankuasa Pengajian Tinggi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Committee Member, 2010-2012, (University)

AHLI JAWATANKUASA TUN ISMAIL ALI CHAIR (TIAC) TRUST FUND, Committee Member, 2009-2012, (University)

Ahli Jawatankuasa Pemilih Bagi Kursi Di Universiti Malaya, Board Member, 2009-2012, (University)

JAWATANKUASA PERSIDANGAN UNIVERSITI MALAYA, Committee Member, 2009-2012, (University)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Head Of Department, Pengajian Asia Tenggara, Department Of South East Asian Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Sep-10 - 18-Aug-11

Head Coordinator, Pengajian Asia Tenggara, Department Of South East Asian Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 03-Jul-09 - 30-Jun-11

Acting Head Of Department, Pengajian India, Department Of Indian Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 03-Jul-09 - 31-Jul-10

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Southeast Asian Maritime Studies

Southeast Asian Village Settlements

Development Of Fishing Industry

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2012

Thirunaukarasu Subramaniam & Mohammad Raduan Mohd Ariff (ed.) Communities, Labour & Livelihood in Southeast Asia, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2011. (telah diterima untuk diterbitkan) 
 
2009

Ismail ali dan Mohammad Raduan bin Mohd Ariff,2009. Pembudayaan Perahu Bercadik (Outrigger)Di Nusantara. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Universiti Malaya 
 
2008

Hanizah Idris, Tan Wan Hin & Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, (ed.)2008. Maritime Social and Economic Developments in Southeast Asia. Kuala Lumpur: Institute of Ocean and Earth Sciences, University of Malaya. 
 
2007

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff & Thirunaukarasu. Globalisasi Persekitaran dan Pembangunan di Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Tenggara 

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff & Thirunaukarasu Subramanian. 2007. Panduan Menulis Latihan Ilmiah. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Tenggara 
 
2006

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, Pembangunan Perusahaan Perikanan Di Semenanjung Malaysia: Umpan Habis Ikan Tak Dapat (Syarahan Perdana) (The Development of Fishing Industry in Penninsular Malaysia: Bait Finish No Fish), (Innaugral Speech), Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006. 

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, Perusahaan Perikanan Di Sabah (Fishing Industry in Sabah), Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006. 
 
2005

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, Petempatan Kampung Air Di Pulau Borneo: Satu Kajian Perbandingan (Water Village in The Island of Borneo: A Comparative Study), Monograf Akademi Pengajian Brunei, Bil. 2, Jun 2005, Universiti Brunei Darussalam, 2005. 
 
1995

Mohammad Raduan Mohd Ariff.1995. Dari Pemungutan Tripang Ke Penundaan Udang: Satu Kajian Mengenai Sejarah Perkembangan Perusahaan Perikanan Di Borneo Utara 1750-1990. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 
 
1992

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Othman Abd. Ghani. 1992. Kemahiran Geografi Tingkatan 4 & 5. Kuala Lumpur: Ras Studio Pub. 
 
1989

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1989. Buku Kerja Kemahiran Geografi Tingkatan 11. Kuala Lumpur: Penerbit Sri Maju 
 
1988

Mohammad Raduan Mohd Ariff.1988. Perusahaan Perikanan Di Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya 
 
1985

Othman Abd.Ghani & Mohammad Raduan. 1985. Analisa Komprehensif Geografi Amali 1974-1984. Kuala Lumpur: Yayasan Anda Akademik 
 
1984

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1984. Analisis Geografi Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Tratra Pub. 

Mohammad Raduan, Hamirdin Ithnin & Othman Abd.Ghani. 1984. Kartografi Dan Kaji Ukur Sukat. Kuala Lumpur: Yayasan Anda Akademik 

Hamirdin Ithnin, Mohammad Raduan & Othman Abd. Ghani.1984. Membaca dan Mentafsir Peta Topografi. Kuala Lumpur: Yayasan Anda Akademik 
 
Chapter In Book
 
2010

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Perkembangan Perusahaan Perikanan di Semenanjung Malaysia: Isu dan Persoalan' dalam Monograf Dastar Pendeta, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010. 
 
2009

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Mazlan Majid, Taman Laut di Malaysia: Sejarah Penubuhan dan Masalah yang di Hadapi , dalam Hanafi Hussin & Lily Yulyadi Arnakim, Dinamika Pelancongan Asia Tenggara Di Alaf Baru. Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009, hal. 97 -123. 

Hanafi Hussin, Mohammad Raduan Mohd Ariff, Hanizah Idris & Tan Wan Hin, Pelancongan Kebudayaan Maritim: Pengangkatan Tradisi Lepa oleh Komuniti Bajau Semporna , dalam Hanafi Hussin & Lily Yulyadi Arnakim, Dinamika Pelancongan Asia Tenggara Di Alaf Baru. Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009, hal. 124 139. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Hanafi Hussin, Apsara: Dari Sakral Kepada Produk Pelancongan , dalam Hanafi Hussin & Lily Yulyadi Arnakim, Dinamika Pelancongan Asia Tenggara Di Alaf Baru. Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009, hal. 149 -166 

1.Mohammad Sharir Mohammad Raduan, Mohammad Raduan Mohd Ariff & Hanafi Hussin, Dinamika Pembangunan Pelancongan Urban di Asia Tenggara Kebenuaan , dalam Hanafi Hussin & Lily Yulyadi Arnakim, Dinamika Pelancongan Asia Tenggara Di Alaf Baru. Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009, hal. 42 -66. 
 
2008

Ismail Ali and Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Outrigger-Canoe: A Re-evaluation on the Origin and Culture History in the Archipelago from the Perspective of Austronesian Migration and Cultural Diffusion Theory by Peter Bellwood", dalam Hanizah Idris, Tan Wan Hin & Mohammad Raduan Mohd Ariff, Maritime Social and Economic Developments in Southeast Asia, Institute Of Ocean and Earth Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, 2008, pg.47-60 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri, Rancangan Perpindahan Penduduk Kampung Air Ke Tanah Daratan Di Sarawak: Kajian Kes Kampung Bako, Kuching , dalam Siti Norkhalbi Binti Haji Wahsalfelah & Mohd. Shahrol Amira Bin Abdullah, (ed.), Kampung Ayer: Warisan Hidup, Cabaran dan Kesinambungan, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, 2008 

Amaluddin Bakeri & Mohammad Raduan Mohd Ariff, Kampung Air Pulau Gaya: Kampung Warisan , dalam Siti Norkhalbi Binti Haji Wahsalfelah & Mohd. Shahrol Amira Bin Abdullah, (ed.), Kampung Ayer: Warisan Hidup, Cabaran dan Kesinambungan, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, 2008 
 
2007

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Yeap Hock Lai. 2007. Kepentingan Buruh Perikanan Thai Dan Agihan Pendapatan Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Tunda di Tok Bali, Kelantan. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Yeap Hock Lai, 2007, "Kepentingan Buruh Perikanan Thai dan Agihan Pendapatan Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Tunda di Tok Bali, Kelantan", dalam Mohammad Raduan bin Mohd Ariff & Thirunaukarasu (ed), Globalisasi Persekitaran Dan Pembangunan Di Asia Tenggara, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
 
2006

Amaluddin Bakeri and Mohammad Raduan Mohd Ariff, Kampung Air Di Limbang, Sarawak: Sumbangannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bandar (Water Village in Limbang, Sarrawak: Its Contribution Towards Economic Growth of Cities), in Norhaslina Hassan, Dinamika Masyarakat Bandar Malaysia: Ke Arah Kualiti Hidup Mapan, Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama, 2006. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff and Yeap Hock Lai, Penglibatan Buruh Perikanan Thai Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Jerut Di Tok Bali, Kelantan (Involvement of Thai Fishery Labour in Purse Seine Fishery in Tok Bali, Kelantan), in izah Idris, Kontemporari Asia Tenggara Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama, 2006. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mala Selvaraju and Mohd Erwan Md Yusop, Good Guys Go To Heaven, Bad Guys Go to Thailand: Satu Tinjauan Mengenai Industri Pelancongan Seks Di Thailand (Good Guys Go To Heaven, Bad Guys Go to Thailand: An Observation of The Sex Tourism Industry in Thailand), in Hanizah Idris, Kontemporari Asia Tenggara, Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama, 2006. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mala Selvaraju and Mohd Erwan Md Yusop, Industri Pelancongan Asia Tenggara: Strategi Pembangunan Pelancongan di Thailand (Tourism Industry In Southeast Asia: Tourism Development Strategies in Thailand), in Hanizah Idris, Kontemporari Asia Tenggara, Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama, 2006. 
 
2005

Thirunaukarasu Subramaniam, Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mohd Erwan Mohd Yusop, Structural Unemployment Among Youths in Malaysia , in Abd. Rahim Abd. Rashid, Sufean Hussin and Abu Talib Putih, Career Development And Unemployment Problems in Malaysia, Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2005. 
 
1999

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Geographical Potrait Of The Sulu Zone", Encyclopedia Of Malaysia, Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700, Editions Didier Millet, Kuala Lumpur, 1999 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "The Sulu Zone: Resources Power House", Encyclopedia Of Malaysia, Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700, Editions Didier Millet, Kuala Lumpur, 1999. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "The Brunei Sultanate: Controlling Trade In Forest Products", Encyclopedia Of Malaysia, Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700, Editions Didier Millet, Kuala Lumpur,1999. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Brunei and Sarawak: The Forest Resource Power House", Encyclopedia Of Malaysia, Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700, Editions Didier Millet, Kuala Lumpur,1999. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Resources from the Forest and Sea", Encyclopedia Of Malaysia, Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700, Editions Didier Millet, Kuala Lumpur, 1999. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Natural Resources of The Malay World", Encyclopedia Of Malaysia, Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700, Editions Didier Millet, Kuala Lumpur, 1999 
 
1997

Shaharil Talib and Mohammad Raduan. 1997. Economic Life: From rulling the Waves to Toiling the Land. dalam Mohd Taib Osman (ed). Islamic Civilization in The Malay World. Kuala Lumpur & Istanbul: Dewan Bahasa dan Pustaka and The Research Centre for Islamic History, Art and Culture. 
 
Article In Academic Journals
 
2013

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Ismail ali & Mohammad Sharir.2011. Perusahaan Perikanan di Borneo Utara di Bawah Pentadbiran Jepun, 1942-1945. Borneo Research Journal Volume 5:13-25. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ismail Ali & Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2011. Since Birth Till Death, What is Their Status: A Case Study of the Sea Bajau in Pulau Mabul, Semporna. Borneo Research Journal Volume 5: 65-80. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan M.A., Nur Haryati M.R., Mohammad Sharir M.R., Hanafi Hussin & Thirunaukarasu, S. 2013. Pengkulturan Rumpai Laut Di Perairan Daerah-daerah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan, Indonesia. JATI, Volume 18: 151-168. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Nur Haryati Mohammad Raduan, Mohammad Sharir Mohammad Raduan, Mohammad Raduan Mohd Ariff &uhalia Safiai. 2012. Penentuan Tahap Kecekapan Teknikal Pelbagai Jenis Pukat Hanyut di Perairan Negeri Melaka. JATI (Journal of Southeast Asian Studies).UM. Volume 17, 2012: 135-156. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mohammad 'Azzam Manan & Mohammad Sharir, 2010, "Penglibatan Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah Dalam Perusahaan Perikanan Komersial Di Sabah", dalam Borneo Reseaarch Journal, Volume 4, Dec, 2010, pp.13-26 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ismail Ali dan Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, 2010, "Pemuliharaan Penyu di Pulau Penyu (Turtle Island) Sabah: Satu Tinjauan Awal" dalam BORENEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 4, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

3.Thirunaukarasu, S. Hanizah Idris & Mohammad Raduan Mohd Ariff,2011, Labour Market Consideration As Course Selection Criteria Among First Year Students In A Malaysian University , dalam International Journal of Human Resource Studies, Vol.2, Issue 1. 2012, (ISSN: 2162-3058), pp.243-258. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Tassim Abu Bakar & Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2012. Dari Padian Ke Tamu Kianggeh: Perubahan Corak Perniagaan Peniaga-Peniaga Kecil Di Bandar Seri Begawan, Brunei (From Padian To Tamu Kianggeh: Changes Of Small Business Style In Bandar Seri Begawan, Brunei). BORNEO RESEARCH JOURNAL VOLUME 6 (DECEMBER 2012). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Jas Laile Jaafar, Mohd Awang Idris, Jamal Ismani, Yoo Fei, Salinah Jaafar, Zahir Ahmad, Muhammad Raduan Mohd Ariff, Bagus Takwin, Yogi Suprayogi Sugandi. (SCOPUS-Cited Publication)
 
2011

Kazi Enamul Hoque, Gazi Mahabubul Alam, Mohammad Raduan B. Mohd Ariff, Pradip Kumar Mishra, Talukder Golam Rabby, 2011, Site-Based Management: Impact of Leader s Roles on Organizational , dalam African Journal of Business Management (ISI-Cited Publication)

Thirunaukarasu Subramaniam, Mohammad Raduan Mohd Ariff & Prakash Arunasalam, 2011, Employment Experiences of Indian Foreign Workers in the Manufacturing Sector in Malaysia , dalam Manusia dan Masyarakat, Jilid 21, pp.76-98. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Meliksah Demir, Jas Jaafar, Nicholas Bilyk & Mohammad Raduan Mohd Ariff, 2011, Social Skills, Friendship and Happiness: A Cross-culture Investigation , dalam The Journal of Social Psychology, (ISI indexed Journal), (ISI-Cited Publication)

Kim Hyung Jong, Lee Poh Ping & Mohammad Raduan Mohammad Ariff, 2011, East Asian Development and Contrasting Views Among ASEAN members Nation Over East Asian Regionalism , dalam The Korean Journal of Defense Analysis, Vol.23, N0.3, September 2011, pp.387- 402. (ISI-Cited Publication)
 
2010

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Hanafi Hussin, Maria Khristina S. Manueli, Hanizah Idris, Thirunaukarasu Subaramaniam, Mala Selvaraju, Lili Yulyadi, Kim Hyung Jong & Mohammad Sharir Mohammad Raduan. 2010. The Filipino fishermen and dynamite fishing activities in the marine area of Sabah, Malaysia. Journal of Science & Technology in the Tropics. Akademi Sains Negara 6 (2): 142-153. (SCOPUS-Cited Publication)

Muliadi Yakop, Mohammad Raduan Mohd Ariff, Hanafi Hussin, Kim Hyung Jong & Mohammad Sharir Mohammad Raduan. 2010. Green rough-backed puffer (Lagocephalus lunaris) as a tourism product in Betong, Sarawak, Malaysia. Journal of Science & Technology in the Tropics. Akademi Sains Negara 6(2): 133-141. (SCOPUS-Cited Publication)

Ismail Ali dan Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, 2010, "Survey Developments in The Waters Around Sabah Via A Parangkang Sailing Expedition" dalam Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI) Bilangan 15, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Thirunaukarasu Subramaniam, Mohammad Sharir Mohammad Raduan, Hanafi Hussin & Kim Hyung Jong. Bajau women as key workforce in artisanal fishing households in Kampung Mengkabong, Tuaran, Sabah. Journal of Maritime Geopolitics and Culture IOES,UM 1(1): 63-78 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Hanafi Hussin, 2009, Borneo: Antara Pembangunan dan Nilai-nilai Kebajikan dan Budaya , dalam BORNEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 3, Kuala Lumpur, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, hal. 1-6. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Hanafi Hussin, Ismail Ali & Mohammad Sharir Mohammad Raduan, 2009, Perusahaan Perikanan Di Borneo Utara Di Bawah Pentadbiran Crown Colony, 1945-1963 , dalam BORNEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 3, Kuala Lumpur, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, hal. 31-48. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Yeap Hock Lai & Mazlan Majid, Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) Dalam Pengurusan Sektor Perikanan Negeri Sabah , dalam BORNEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 3, Kuala Lumpur, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mazlan Bin Majid & Yeap Hock Lai. Penilaian Semula Program Pembasmian Kemiskinan Nelayan Tradisional Di Sabah: Kajian Kes Di Daerah Kota Belud , dalam BORNEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 3, Kuala Lumpur, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya 
 
2008

Muliadi Bin Yakop@Yahya & Mohammad Raduan Bin Mohd Ariff,2008, Ikan Buntal Kuning (Lagocephalus Lunaris), Sebagai Produk Pelancongan di Betong, Sarawak (Ikan Buntal Kuning (Lagocephalus Lunaris) as a Tourism Product in Betong, Sarawak) dalam JATI Bilangan 13, Jurnal Pengajian Asia Tenggara, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, hal.245-263 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Mohd Sharir, 2008, Penguasaan Nelayan Bugis Dalam Perusahaan Bagang di Pantai Timur, Sabah ,BORNEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 2, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. 

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, Thirunaukarasu Subramaniam & Mohammad Sharir bin Mohd Raduan, "Wanita Bajau Tonggak Keluarga Nelayan Artisenal Kampung Mengkabong, Tuaran, Sabah", dalam JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara, Bil.13, Disember, 2008, hal.229-244. 

Hanafi Hussin & Mohammad Raduan Mohd Ariff, 2008, Borneo: Isu, Cabaran dan Resolusi , BORNEO RESEARCH JOURNAL, Bilangan 2, Kuala Lumpur, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, hal. 1-5. 
 
2007

Hanafi Hussin & Mohammad Raduan Mohd Ariff, Borneo Research Journal: Ke arah Menyemarakkan Penyelidikan dan Wacana Borneo , Borneo Research Journal,Vol.1, 2007, hal.1-6. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mazlan Majid & Yeap Hock Lai, Penglibatan Buruh Perikanan Filipina Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Tunda di Kudat, Sabah , Borneo Research Journal,Vol.1, 2007, hal. 159-171. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Mohammad Sharir Mohammad Raduan, Perusahaan Pelancongan di Negara Brunei Darussalam: Bolehkah Ia Berkembang , Borneo Research Journal,Vol.1, 2007, hal.237-254. 

Ismail Ali & Mohammad Raduan Mohd Ariff, Hubungan Ekosistem Marin Pinggir Pantai dan Muara Sungai dengan Sosioekonomi Komuniti Nelayan Di Teluk Brunei dan Teluk Padas, Sabah: Satu Tinjauan , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 12, Disember 2007, hal.229-245 

Mohammad Raduan, Mohammad Sharir & Zarina Aziz, Masalah Nelayan Tradisional di Semenanjung Malaysia: Penyelesaian Tanpa Kesudahan , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 12, Disember 2007, hal.247-258. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Thirunaukarasu Subramaniam, Economic Characteristics of Minorities in Malaysia and Singapore , Manusia dan Masyarakat (Man and Society), Siri Baru Jilid 15, 2006/2007, hal. 70-86 
 
2006

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Thirunaukarasu Subramaniam, Human Resource Development in BIMP-EAGA Region: Strengths and Opportunities of Malaysia-EAGA Institutions of Higher Learning , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 11, Disember 2006, hal.35-45. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Yeap Hock Lai, Penglibatan Buruh Perikanan Thai Dalam Perusahaan Perikanan Laut Dalam Di Kelantan , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 11, Disember 2006, hal. 61-73. 

Ahmad Sade, Ismail Ali & Mohammad Raduan Mohd Ariff, The Seaweed Industry in Sabah, East Malaysia , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 11, Disember 2006, hal. 97-107. 
 
2005

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mala Selvaraju and Mohd Erwan Md Yusop, Commonalities In Intra-Asean Tourism: Harnessing The Power of 10 , JATI, Bilangan 10, Disember 2005, pp. 91-108. 
 
2004

Amaluddin Bakeri and Mohammad Raduan Mohd Ariff, Pembongkaran Petempatan Kampung Air di Pulau Borneo: Kajian Kes Kota Kinabalu, Sabah (Demolishment of Water Village Squarters in The Island of Borneo), JATI, Bilangan 9, Disember 2004, pp.1-18. 
 
2003

Mohammad Raduan Mohd Ariff and Ismail Ali. 2003. Nelayan Filipina Dalam Aktiviti Pengeboman Ikan di Perairan Negeri Sabah , (The Involvement of the Philippines Fisherman In Fish-Bombing Activities In Sabah Waters), JATI, Bilangan 7, hal. 21-44. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff and Yeap Hock Lai, Penglibatan Buruh Perikanan Asia Tenggara Dalam Perusahaan Perikanan Di Malaysia: Kajian Kes Buruh Perikanan Thai di Kuala Perlis (Involvement of Southeast Asia Fishery Labourers in Malaysian Fishing Industry: Case Study on Thai Fishery Labourers in Kuala Perlis), JATI, Bilangan 8, Disember 2003, pp. 127-137. 

Thirunaukarasu Subramaniam and Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2004. Human Development Index As An Indicator of Standard of Living In Southeast Asian Countries , JATI, Bilangan 8, Disember 2003, pp. 207-216. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff and Ismail Ali, Aktiviti Pengeboman Ikan Di Perairan Negeri Sabah : Dapatkan Ianya Dibanteras? (Fish Bombing Activity In The Water of Sabah: Can It Be Stopped?) Dalam Janang (Warta Akademik Pengajian Brunei), Universiti Brunei Darussalam, Bilangan 8, Julai 2003, pp. 114-137 

Amaluddin Bakeri and Mohammad Raduan Mohd Ariff, Sumbangan Petempatan Kampung Air Terdahap Pertumbuhan Ekonomi Bandar: Kajian Kes Daerah Limbang, Sarawak (Contribution of Water Village Towards The Economic Growth of Cities: A Case Study on Limbang District, Sarawak), JATI, Bilangan 8, Disember 2003, pp. 41-65, 

Mohammad Raduan Mohd Ariff and Ismail Ali, Nelayan Filipina Dalam Aktiviti Pengeboman Ikan Di Perairan Negeri Sabah (The Involvement of the Philippines Fisherman In Fish-Bombing Activities In Sabah Waters), Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 13, 2003, pp.12-39 
 
2002

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Ismail Ali. 2003. Nelayan Filipina Dalam Aktiviti Pengeboman Ikan di Perairan Negeri Sabah , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 7, Disember 2002, hal. 21-44. 

Amaluddin Bakeri & Mohammad Raduan Mohd Ariff, Tradisi Membangun Rumah Masyarakat Melayu Brunei di Kampung Air Sarawak , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 7, Disember 2002, hal. 79-98. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri, Masyarakat Nelayan di Negeri Pahang: Satu Kajian Sosioekonomi, Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI),Bilangan 7, Disember 2002, hal. 175- 195. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Kampung Air Nelayan Tradisional di Muara Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, Indonesia , dalam Beriga, Bilangan 76, Julai-September 2002, hal.9-23. 
 
2001

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri, Hubungan Perdagangan Sumber Perikanan Sarawak Negara Brunei Darussalam: Kajian Kes Daerah Miri , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 6, Disember 2001, hal. 1.-28. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri, Pola Petempatan Maritim di Pulau Borneo : Kajian Kes di Daerah Limbang, Sarawak , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 6, Disember 2001, hal. 184-213 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Kotamadya Banjarmasin: Kota Air Terbesar di Pulau Borneo , Beriga, Bilangan 73, Oktober Disember 2001, hal. 34-57. 
 
2000

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Amaluddin Bakeri & Khairul Ariffin Abd. Samat, Perkembangan Teknologi Perikanan Moden dan Perubahan Peranan Wanita di Perkampungan Nelayan Artisenal Ru Sembilan, Pattani, Thailand , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 5, Disember 2000, hal.140-162. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Amaluddin Bakeri & Rusmawati Mustafa, Pelancongan Maritim di Malaysia : Satu Tinjauan, Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 5, Disember 2000, hal.163-188. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri, Kesan Perkembangan Teknologi Perikanan Teknologi Nelayan Artisenal di Kampung Ru Sembilan, Pattani, Thailand , Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 5, Disember 2000, hal. 189-206. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Rancangan Perpindahan Penduduk Kampung Air Di Pulau Borneo: Perubahan dan Permasalahannya, Beriga, Bilangan 66, Jan.-Mac 2000, hal.40-51. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Strategi Pembangunan dan Pola Perubahan Petempatan Kampong Air Di Pulau Borneo", Beriga, Bilangan 68, Julai-Sept. 2000, hal. 41-59. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Kampung Air Nelayan Tradisional Di Muara Kapuas Kalimantan Barat Indonesia: Satu Tinjauan", (Julai-Sept. 2000). Bilangan 4, hal. 34-49. 
 
1999

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Kampung Bako : Petempatan Awal Kampung Air Melayu Brunei di Kuching, Sarawak , dalam MANU, Bilangan 3, 1999, hal. 101-103. 
 
1998

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri, "Hubungan Perdagangan Sumber Perikanan Sarawak - Negara Brunei Darussalam: Kajian Kes Daerah Perikanan Limbang dan Lawas", Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 4, Ogos 1998, hal. 108 - 129 
 
1997

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Dari Kota Air Ke Perkampungan Setinggan: Satu Kajian Tentang Sejarah Perkembangan Perkampungan Air Di Sabah 1750-1990", Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI),, Bilangan 3, Ogos 1997, hal.28 - 49. 

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "The Water Cities of The Asiatic Archipelago", Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI),, Bilangan 3, Ogos 1997, hal.105 - 113. 
 
1996

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "The Sulu Sea (1750- 1990): The Regionalization of National Histories", Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 2, Disember 1996, hal. 22 - 34. 
 
1995

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff & Shaharil Talib, "Penulisan Dan Realiti Sejarah Asia Tenggara: Satu Persoalan", Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara (JATI), Bilangan 1, September 1995, hal. 131- 150. 
 
1993

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Teknologi Penangkapan Ikan Di Sabah", Khazanah, Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu, Bilangan 3, 1993, hal. 1 - 96. 
 
1991

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Penglibatan Nelayan Asing Dalam Perusahaan Perikanan Di Sabah: Kajian Kes Nelayan Suluk Di Daerah Perikanan Semporna", Journal Pengajian Melayu, Jilid 3, 1991, hal. 94-111. 
 
1990

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Pengeksploitasian Sumber Perikanan Dengan Kaedah Letupan, Di Perairan Negeri Sabah", Purba, Bilangan 9, 1990, hal. 109-117. 
 
1984

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Perusahaan Perikanan Di Negeri Melaka", Jurnal Sejarah Melaka, Vol.9, 1984, hal. 64-83. 
 
Proceeding
 
2013

Robert C.M. Weebers, Mohammad Raduan Mohd Ariff & Hanizah Idris. 2013. A Methodological Approach For A Study on Hill Stations in Maritime and Mainland Southeast Asia. Indonesia (Bukit Tinggi) and Peninsular Malaysia (Cameron Highlands), Development and Planning: A Comparative Study. Proceeding of The 5th International Conference on Southeast Asia (ICONSEA 2013)hlm.435-441 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Hanafi Hussin, Mohammad Raduan Mohd Ariff, Rodney C. Jubilado, Lowell B.Bautista, Jem R.Javier, Desiree Quintero Wayland Quintero & Christine Yun May Yoong. 2013. Southeast Asia Rising: Proceeding of The 5th International Conference on Southeast Asia (ICONSEA2013) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Yeap Hock Lai & Mazlan Majid, "Penglibatan Buruh Perikanan Filipina Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Tunda di Kudat, Sabah, Prosiding Transformasi Sosial Masyarakat Pendesaan dan Pesisir Borneo-Kalimantan: Isu-isunya, hal. 262-271 

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff dan Mazlan Abdul Majid, 2009, Dasar Pembangunan Sektor Perikanan Malaysia (1945-2009):"Sekali Air Bah, Sekali Pasir Berubah". Prosiding Seminar Dasar Malaysia, hal.28-45. 
 
2004

Mohammad Raduan Mohd Ariff and Yeap Hock Lai, Penglibatan Buruh Perikanan Asia Tenggara Dalam Perusahaan Perikanan Di Malaysia: Kajian Kes Buruh Perikanan Thai di Kuala Perlis (Involvement of Labourers in The Southeast Asia Fishing Industry in Malaysia: Case Study on Thai Fishery Labour in Kuala Perlis),, in Prosiding Seminar Kebangsaan Sosiso-ekonomi dan IT Ke-2, Pusat Penyelidikan dan Perundingan Universiti Utara Malaysia 2004, pp. 341-350. 
 
2003

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff. 2003. Pengekploitasian Sumber Perikanan Dengan Kaedah Letupan di Perairan Negeri Sabah , (Exploitation Of Fishery Resources Using Explosion In Sabah Water), Wan Ruslan Ismail, Narimah Samat, Aziz Abdul Majid, Mohd Asri Abdullah, Anisah Lee Abdullah (ed), in Society, Space and Environment In A Globalised World, Geography Section School of Humanities, Universiti Sains Malaysia and Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia, p. 428. 
 
2000

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff. 2000. Cabaran dan Harapan Masa Depan Sektor Perikanan di Malaysia , (Challenges and Future Of Fishery Sector In Malaysia), in Kumpulan Kertas Kerja Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 2), Arkib Negara Malaysia dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, pp.169-178. 
 
1997

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Kegemilangan dan Keruntuhan Kesultanan Sulu", International Seminar on Brunei Malay Sultanate in Nusantara Proceedings Volume 2, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 1997, hal.381-400. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "The Water Cities of The Asiatic Archipelago", Human Environment and Urbanization in Vietnam, Southeast Asia and Japan, Institute of Social Sciences in Hochiminh City, Center for Southeast Asian Studies, Hochiminh City, 1997, hal. 141 - 157 
 
1996

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Regionalising National Cultures", Edwin Thumboo, Cultures in ASEAN & the 21st Century, The Centre for the Arts National University of Singapore for ASEAN-COCI, Singapore, 1996, hal. 85-90. 
 
1995

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Fishing in the Sulu Sea: Asian Capital and Asian Labour for Asian Market", Fukui Hayao (ed.) Cross-Border Perspectives from Thailand and Malaysia, The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan, 1995, hal.75-88. 
 
Monograph
 
2010

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Hanafi Hussin, Maria Kristina S. Manueli, Hanizah Idris, S. Thirunaukarasu, Mala Selvaraju, Lili Yulyadi & Kim Hyung Jong. The Buginese fishermen and the bagang industry in the east coast of Sabah. Monograph Series, IOES, UM 13: 93-110. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Hanizah Idris, Mohammad Raduan Mohad Ariff & Hanafi Hussin. Strengthening the profile of Malaysian ports in the national and regional port system. Monograph Series, IOES, UM 13: 45-66 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Mass Media(Newspaper,radio,tv,popular Magazine)
 
2007

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff.2007. Sejauh mana Kekuatan Rumpun Melayu. Kuala Lumpur: Buletin Perdasama, Bil.17 
 
2006

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Yeap Hock Lai.2006. Perikanan Di Tok Bali Dan Buruh Thai. Masa Bil.5 pp.6-17 
 
1984

"Perusahaan Perikanan Semenanjung Malaysia Menghadapi Masa Depan Yang Gelap", 21.03.1984. Berita Harian 
 
1982

Pantai Timur dan Barat Dari Segi Ekonomi . 2.04.1982. Nada Minggu. 

Bandar-bandar Besar Dan Kepesatan Penduduk . 18.04.1982. Nada Minggu. 

Kawasan-kawasan Utama Pertanian Pindah di Asia Tenggara, 18.04.1982, Nada Minggu 

Taburan Penduduk Pulau-pulau Indonesia, 25.04.1982, Nada Minggu 

Bentuk dan Sifat Jalan di Burma, 25.04.1982, Nada Minggu 
 
Article In Non-Refereed Journals
 
2006

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Yeap Hock Lai, Perikanan Di Tok Bali Dan Buruh Thai , Masa, Bil.5 Tahun 2, Mei 2006, hal.6-17. 
 
1985

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Kegiatan Bukan Pertanian Penting Bagi Wilayah Kelantan", Diskusi, Jilid 10, 1985, hal.52-53. 
 
1984

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Penduduk Asia Tenggara", Diskusi, Jilid 9, 1984, hal.185-190. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, "Pertanian Pindah Asia Tenggara", Diskusi, Jilid 9, 1984, hal.198-200. 
 
Others
 
2009

Mohammad Raduan Bin Mohd Ariff, "Kampung Air Komuniti Cina Pulau Pangkor: Petempatan Berasaskan Perekonomian Nelayan" Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Kampung Ayer: Budaya, Warisan Dan Pemuliharaan, di Universiti Brunei Darussalam, pada 3-6 Februari 2009. 

Nohammad Raduan bin Mohd Ariff, "Perusahaan Pukat Tunda di Semenanjung Malaysia (1965-2005): "Ditelan Mati Emak Diluah Mati Bapak'. Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminar Serantau Sejarah Dalam Pembangunan Negara, di Universiti Brunei Darussalam, Brunei, pada 9-12 Februari 2009. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Azzam Manan & Mohammad Sharir, Penglibatan Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Perusahaan Perikanan Di Sabah , Kertas kerja ini telah dibentangkan di Persidangan Hubungan Malaysia- Indonesia 2009: Serumpun Merentas Globalisasi , Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, pada 06.08.2009 08.08.2009 
 
2008

Prof. Dr. Mohammad Raduan Mohd Ariff, Zarina Aziz, Muliadi Yakop & Mohammad Sharir, 2008, Conquering Fishermen Community in Malaysia: Fishermen Association Vs Middle Men, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Mohd Ariff & Mohammad Sharir, 2008, Tourism Industry in Brunei Darussalam: Between Hope and Reality, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan, Mohammad Sharir & Zarina Aziz, 2008, Hard Core Poverty among the Artisanal Fishermen in the East Coast Economic Region (ECER) and the North Corridor Economic Region (NCER), International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Mohd Ariff , Mohammad Sharir & Zarina Aziz, 2008, Penilaian Keberkesanan Program Pembasmian Kemiskinan Tegar di Kalangan Nelayan Artisanal di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Mohammad Raduan Mohd Ariff , Mohammad Sharir & Zarina Aziz, 2008, Permasalahan Pergantungan Kepada Buruh Perikanan Asing Dalam Perusahaan Pukat Tunda Di Sabah, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mazlan Majid & Yeap Hock Lai, 2008, Pengertian Sejarah Perubahan Sektor Perikanan di Asia Tenggara Melalui Peta: Eksport Hasil Perikanan Mentah dan Diproses, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Bin Mohd Ariff, Mazlan Majid & Yeap Hock Lai,2008, Penglibatan Buruh Perikanan Thai Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Jerut Di Tok Bali, Kelantan, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Mohammad Raduan bin Mohd Ariff , Penguasaan Nelayan Bugis Dalam Perusahaan Bagang di Pantai Timur, Sabah, Persidangan Malaysia-Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia. 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Penglibatan Buruh Perikanan Filipina Dalam Perusahaan Pukat Tunda di Kudat, Sabah, Malaysia, Konferensi Antaruniversiti SeBorneo-Kalimantan, Di Gedung Bundar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Samarinda, 24 25 Juni 2008 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Mohd Ariff, Zarina Aziz, Muliadi Yakop & Mohammad Sharir, 2008, Conquering Fishermen Community in Malaysia: Fishermen Association Vs Middle Men, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Mohd Ariff & Mohammad Sharir, 2008, Tourism Industry in Brunei Darussalam: Between Hope and Reality, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan, Mohammad Sharir & Zarina Aziz, 2008, Hard Core Poverty among the Artisanal Fishermen in the East Coast Economic Region (ECER) and the North Corridor Economic Region (NCER), International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Mohd Ariff , Mohammad Sharir & Zarina Aziz, 2008, Penilaian Keberkesanan Program Pembasmian Kemiskinan Tegar di Kalangan Nelayan Artisanal di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Mohammad Raduan Mohd Ariff , Mohammad Sharir & Zarina Aziz, 2008, Permasalahan Pergantungan Kepada Buruh Perikanan Asing Dalam Perusahaan Pukat Tunda Di Sabah, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mazlan Majid & Yeap Hock Lai, 2008, Pengertian Sejarah Perubahan Sektor Perikanan di Asia Tenggara Melalui Peta: Eksport Hasil Perikanan Mentah dan Diproses, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 

Prof. Dr. Mohammad Raduan Bin Mohd Ariff, Mazlan Majid & Yeap Hock Lai,2008, Penglibatan Buruh Perikanan Thai Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Jerut Di Tok Bali, Kelantan, International Seminar on Maritime Culture and Geopolitics, 23-24 Oktober 2008, Unit Maritme Culture and Geopolitics, IOES, Universiti Malaya 
 
2006

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2006. Pidato Umum Ijazah Kehormat Doktor Hubungan Antarabangsa Untuk Y.Bhg. Tan Sri Razali Ismail. Warta Universiti Malaya. Bil.45. pp.8-11. 
 
2005

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2005. Pidato Umum Ijazah Kehormat Doktor Sains Sosial untuk Y.Bhg. Tan Sri Datuk Sri (Dr.) Hjh. Aishah Ghani. Warta Universiti Malaya. Bil.42. pp.27-29 

Mohammad Raduan Mohd Ariff & Amaluddin Bakeri. 2005. Rancangan Perpindahan Penduduk Kampung Air Ke Tanah Daratan Di Sarawak: Kajian Kes Kampung Bako, Kuching. Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminar Serantau Kampung Ayer, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, pada 29.01.2005-31.01.2005 

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2005. Penyelidikan Bidang Sosioekonomi Perikanan: Kaedah, Permasalahan dan Penemuan Kajian. Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Kerja Lapangan 2005 - Kurikulum Prosedur dan Aplikasi dalam Geografi, Jabatan Geografi, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, pada 17.08.2005-18.08.2005 

Thirunaukarasu Subramaniam, Mohammad Raduan Mohd Ariff & Yeap Hock Lai. 2005. Poverty, Inquality and Development in Southeast Asia. Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminar Kebangsaan Sosioekonomi & IT Ke 3, Universiti Utara Malaysia, Kedah, pada 20.08.2005 - 21.08.2005 

MOHAMMAD RADUAN MOHD ARIFF PERSEPSI DAN IMPAK MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP CADANGAN PEWARTAAN TAMAN LAUT DI TIMUR LAUT PULAU LANGKAWI, KEDAH (PERCEPTION AND IMPACT OF LOCAL COMMUNITY TOWARDS WATERPARK PROPOSAL IN NORTHEAST LANGKAWI) 2005 
 
2004

5.Mohammad Raduan, Amaluddin Bakeri & Yeap Hock Lai.2004. Teknologi Menangkap Ikan Melayu Tradisional di Semenanjung Malaysia , Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminar Teknologi Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, pada 07hb. Oktober 2004. 

6.Norhaslina Hassan, Mohammad Raduan Mohd Ariff dan Mohd Yahya Mohamed Ariffin. 2004, Kajian Pengesanan Siswazah Fakulti Sastera & Sains Sosial, Universiti Malaya , Kertas kerja Abad 21: Peranan Pendidikan dan Keluarga Dalam Pembangunan Kerjaya, Pusat Pembangunan Keluarga, Universiti Malaya, 29-30hb. November 2004. 

7.Thirunaukarasu Subramaniam, Mohammad Raduan Mohd Ariff dan Mohd Erwan Md. Yusop. 2004, Structural Unemployment Among Youth in Malysia , Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminar Pembangunan Kerjaya, Pusat Pembangunan Keluarga, Universiti Malaya, 29-30 November 2004. 
 
2000

MOHAMMAD RADUAN MOHD ARIFF. BASELINE REPORT,PELAN PENGURUSAN GARISPANTAI BAGI PESISIRAN PANTAI DARI KUALA SUNGAI PAHANG KE SEMPADAN NEGERI PAHANG/TERENGGANU. (COASTLINE MANAGEMENT PLAN FROM PAHANG RIVERMOUTH TO BOUNDARY OF PAHANG/TERENGGANU). 4 2000 
 
1999

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1999. Natural Resources of The Malay World. Encyclopedia of Malaysia. Vol.12. The Malay Sultanate 1400-1700. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet 

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1999. Resources from the Forest and Sea. Encyclopedia of Malaysia. Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet 

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1999. Brunei and Sarawak; The Forest Resource Power House. Encyclopedia of Malaysia. Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet 

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1999. The Brunei Sultanate: Controlling Trade In Forest Produce. Encyclopedia of Malaysia. Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet 

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1999. The Sulu Zone: Resources Power House. Encyclopedia of Malaysia. Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet 

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1999. Geographical Potrait of The Sulu Zone. Encyclopedia of Malaysia. Vol.12: The Malay Sultanate 1400-1700. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet 
 
1998

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1998. Petempatan Kampung Air Di Pulau Borneo: Satu Kajian Perbandingan. Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam 
 
1989

Mohammad Raduan Mohd Ariff.1989. Kaedah Pengajaran, Pembelajaran dan Sistem Pemarkahan Kertas Geografi STPM, Kertas kerja ini telah dibentangkan di Jabatan Pendidikan Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, 1989, hal.11-13. 
 
1984

Mohammad Raduan Mohd Ariff. 1984. Potensi Sumber Kayu Sebagai Sumber Tenaga di Semenanjung Malaysia , Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminat Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Universiti Malaya, 27 Ogos 1984. 
 
1981

Mohammad Raduan Mohd Ariff, 1981 Perusahaan Pukat Tunda Dalam Perusahaan Perikanan Semenanjung Malaysia , Kertas kerja ini telah dibentangkan di Seminar Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Malaya, 16 Disember 1981. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Measuring Resiliency of the Malaysian Adolescents in Facing the Global Transformation, -Co-researcher, 2013-2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

MAPPING THE BAJAU: ORIGINS, PERFORMANCE AND CULTURAL SUSTAINABILITY OF THE BAJAU COMMUNITY IN SABAH, MALAYSIA AND SULAWESI, INDONESIA, Co-Researcher, 15/06/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - SUS (Sustainability Science), 14/06/2013

Status Identiti dan Perapatan Ibu Bapa Remaja, Co-Investigator, 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Mapping the Bajau: Origins, Performance and Cultural Sustainability of the Bajau Community in sabah, Malaysia and Sulawesi, Indonesia, Co-Investigator, 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Pengkulturan Rumpai Laut Sebagai langkah Menghapuskan Kemiskinan: Kajian Perbandingan di antara Filipina, Indonesia dan Malaysia, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Pengkulturan Rumpai Laut Sebagai langkah Menghapuskan Kemiskinan: Kajian Perbandingan di antara Filipina, Indonesia dan Malaysia., Principal Investigator(PI), 2011-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Pengkulturan Rumpai Laut Sebagai langkah Menghapuskan Kemiskinan: Kajian Perbandingan di antara Filipina, Indonesia dan Malaysia, Principal Investigator(PI), 2011-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Displacement, Rural-Urban migration and Social, Economic and Political Consequences Among Indian Minority in Malaysia, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

PELAHIRAN JUTAWAN DALAM INDUSTRI JUALAN LANGSUNG: KAJIAN KES SYARIKAT NU-SKIN DI MALAYSIA, Co-Investigator, 01/11/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 31/10/2011

"Penglibatan Nelayan Sulawesi Dalam Perusahaan Perikanan Komersial Di Sabah",RG033/09HNE, RM47,500.00, Principal Investigator(PI), 2009-31.03.2010, University Malaya Research Grant, International

"Penglibatan Dan Permasalahan Bot-bot "Illegal" Dalam Ekonomi Maritim Di Laut Sulawesi Dan Laut Sulu", RG019/09SUS, RM56,500.00, Co-Investigator, 2009-31.03.2010, University Malaya Research Grant, International

"Tertiary Education, Unemployment and The Labour Market in Malaysia", RG062/09HNE, RM31,000.00, Co-Investigator, 2009-31.03.2010, University Malaya Research Grant, National

"Pelancongan Kebudayaan Maritim: Pengangkatan Budaya Tradisi Sebagai Produk Pelancongan Di Kelautan Sulu Dan Sulawesi", RG018/09SUS, RM55,000.00, Co-Investigator, 2009-31.03.2010, University Malaya Research Grant, International

\"PENGLIBATAN NELAYAN SULAWESI DALAM PERUSAHAAN PERIKANAN KOMERSIL DI SABAH\", Principal Investigator(PI), 01/04/2009, University Malaya Research Grant, 31/12/2010

Maritime History, Principal Investigator(PI), 2008-2008

Agrotourism, Principal Investigator(PI), 2008-2008

Persatuan Nelayan Vs Orang Tengah Dalam Menguasai Golongan Nelayan Di Malaysia. Penyelidikan Jangka Pendek (PJP) Agihan 1 2008 Daripada Geran Khas Universiti Penyelidikan 2008 FS191/2008A RM51,000.00, Principal Investigator(PI), 2008-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National

Water Village Settlement, Principal Investigator(PI), 2008-2008

Maritime Southeast Asia, Principal Investigator(PI), 2008, 

PENGLIBATAN USAHAWAN WANITA BUMIPUTERA DALAM INDUSTRI HILIRAN PERIKANAN DI DAERAH BESUT, TERENGGANU, Principal Investigator(PI), 19/12/2008, , 18/12/2009

Fishing Development, Principal Investigator(PI), 2008, 

PENGLIBATAN WANITA BAJAU DALAM AKTIVITI PERIKANAN ARTISANAL DI KAMPUNG AIR MENGKABONG, TUARAN SABAH, Principal Investigator(PI), 15/08/2008, , 14/08/2009

SEJARAH PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PERIKANAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 1800-2006, Principal Investigator(PI), 15/08/2008, , 14/08/2009

Narrating Historical Change in Malaysia Through Maps: Different Perceptions, Researcher, 2008-2009, ScienceFund, National

Fishermen Community Development, Researcher, 2008-2008

Sektor Perikanan Marin Negeri Sabah: Analisis Sumber dan Pendaratan Ikan Menggunakan GIS. Geran Khas Universiti Penyelidikan, Universiti Malaya Tahun 2007 FR211/2007A RM75,000.00, Principal Investigator(PI), 2007-2007, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

USAHAWAN WANITA DALAM INDUSTRI HILIRAN PERIKANAN DI DAERAH BESUT, TERENGGANU, Principal Investigator(PI), 01/12/2007, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 30/11/2008

Pukat Tunda dan Pengeksploitasian Sumber Perikanan Di Sabah. Geran Khas Universiti Penyelidikan, Universiti Malaya Tahun 2007 FR214/2007A RM75,000.00, Principal Investigator(PI), 2007-2007, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM-PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN TEGAR DI KALANGAN NELAYAN ARTISANAL DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 01/11/2007, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 31/10/2008

PERMASALAHAN PERGANTUNGAN KEPADA BURUH PERIKANAN ASING DALAM PERUSAHAAN PUKAT TUNDA DI SABAH, Principal Investigator(PI), 01/08/2007, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 10/10/2008

Narrating Historical in Malaysia Through Maps: Different Perceptions . Penyelidikan Fundamental FP084/2005C RM27,000.00, Co-Investigator, 2007-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

SEKTOR PERIKANAN MARIN NEGERI SABAH : ANALISIS SUMBER DAN PENDARATAN IKAN MENGGUNAKAN GIS, Principal Investigator(PI), 01/09/2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), 25/10/2008

Penilaian Keberkesanan Program-program Pembasmian Kemiskinan Tegar Di Kalangan Nelayan Artisenal di Malaysia . The Centre For Poverty and Development Studies (CPDS) RM30,000.00, Principal Investigator(PI), 2007-2008, The Centre For Poverty and Development Studies (CPDS, National

Narrating Historical Change in Malaysia Through Maps: Different Perceptions . Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) RM193,700.00, Co-Investigator, 2007-2008, ScienceFund, National

Permasalahan Pergantungan Kepada Buruh Perikanan Asing Dalam Perusahaan Pukat Tunda di Sabah. Geran Khas Universiti Penyelidikan, Universiti Malaya Tahun 2007 SF090/2007A RM50,000.00, Co-Investigator, 2007-2007, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Penglibatan Wanita dan Kanak-kanak Dalam Aktiviti Perikanan Artisanal di Pantai Barat Sabah. (Involvement of Women and Children in Artisanal Fisheries in West Coast of Sabah), Co-Investigator, 2006-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

PENILAIAN SEMULA PROGRAM-PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN MELAYAN ARTIZANAL DI SABAH, Principal Investigator(PI), 01/12/2006, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), 30/05/2008

Keamanan dan Keselamatan di Rantau Asia Tenggara: Kajian Kes di Perairan Selat Melaka dan Sabah . Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental FP085/2005C RM25,000.00, Co-Investigator, 2006-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); Antara Harapan dan Realiti, Co-Investigator, 2006-2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

East Asean Growth (BIMP-EAGA): Antara Harapan dan Realiti. Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental FP083/2005C RM25,000.00, Co-Investigator, 2006-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), International

Penglibatan Wanita dan Kanak-kanak Dalam Aktiviti Perikanan Artisenal Di Pantai Barat Sabah . Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental FP087/2005C RM25,000.00, Co-Investigator, 2006-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Penilaian Semula Program-program Pembasmian Kemiskinan Nelayan Artisenal di Sabah. FP022/2006A RM25,000.00, Principal Investigator(PI), 2006-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Masalah Perpindahan Penduduk Kampung Air Ke Daratan Di Asia Tenggara: Kajian Kes Di Pulau Borneo . Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental FP030/2004A RM33,800.00, Principal Investigator(PI), 2004-2005, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Tourist Perception of Tourism, Eco-Tourism and Tourism Potential in Langkawi With Particular Reference To North-Eastern Langkawi , Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental FP022/2003D RM25,700.00, Co-Investigator, 2003-2005, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Penglibatan Buruh Perikanan Asia Tenggara Dalam Perusahaan Perikanan di Malaysia , Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental. FP022/2003C RM40,753.00, Principal Investigator(PI), 2003-2005, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Tourism Industry in Southern Asia ,Universiti Malaya, Penyelidikan Fundamental FP026/2003C RM32,400.00, Co-Investigator, 2003-2005, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Life Stories From Kampung Air Comparative Ethnographies of Maritime Settlements In The Philippines, Brunei and Northern Borneo , Toyota Foundation dan Japan Foundation Asia Centre USD3,500.00, Co-Investigator, 2002-2005, Toyota Foundation

Agrotourism as a Step To Increace Fisherman Living Standards : Case Study In Terengganu , Vot F, F0701/2002B, Universiti Malaya, RM4,300.00, Principal Investigator(PI), 2002-2002, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)

Water Cities of Southeast Asia, Centre to Periphery: A Case Study in Mindanao Island , Toyota Foundation dan Japan Foundation Asia Centre. USD30,000.00, Principal Investigator(PI), 1999-1999, Toyota Foundation and Japan Foundation Asia Center

Water Cities of Borneo Island : A Comparative Study , Universiti Brunei Darussalam $B10,000.00, Principal Investigator(PI), 1998-1998, Universiti Brunei Darussalam

Water Cities of Southeast Asia, Centre to Periphery: A Case Study on the Island of Borneo , Toyota Foundation dan Japan Foundation Asia Centre. USD20,000.00, Principal Investigator(PI), 1997-1998, Toyota Foundation & Japan Foundation Asia Centre

Agrotourism as a Step To Increace Fisherman Living Standards : Case Study In Sarawak .Vot F, F639/97, Universiti Malaya. RM9,000.00, Principal Investigator(PI), 1997-1997, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)

Agrotourism as a Step To Increace Fisherman Living Standards : Case Study In Sabah , Vot F, F506/96, Universiti Malaya RM6,710.00, Principal Investigator(PI), 1996-1996, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)

Inequality In Development Among Areas In Malaysia , Ministry of Sciences and Technology, Intensification of Research in Priority Areas (IRPA), RM150,000.00, Principal Investigator(PI), 1995-1995, Intensification of Research in Priority Areas (IRPA),

Fishing in the Sulu Sea .Toyota Foundation USD10,500.00, Principal Investigator(PI), 1993-1996, Toyota Foundation

Structures, Relationships and Involvement of South East Asian Ethnic Work Force Universiti Malaya, Short-term Research Project,296/89, Principal Investigator(PI), 1989-1991, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)

Traditional Fishing Methods in Peninsular Malaysia . Vot F, F10/87, Universiti Malaya, Principal Investigator(PI), 1987-1989, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)

. A Socio-economic Profile of Fishermen of Selected Fishing Areas in Peninsular Malaysia, Malaysian Fishing Development Board, Principal Investigator(PI), 1985-1986, Malaysian Fishing Development Board

Nature and Usage of Fuel in Rural Areas of Peninsular Malaysia . United Nations University, Co-Investigator, 1982-1984, United Nations University

Traditional Fishing Methods in Peninsular Malaysia .UNESCO, Principal Investigator(PI), 1982-1982, UNESCO

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Pelan Pengurusan Garis pantai dari Kuala Sungai Pahang ke Sepadanan Negeri Pahang/Terengganu . Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Pahang Darul Makmur, Researcher, 2001-2002, Jabatan Pengairan dan Saliran, Negeri Pahang Darul Makmur

Pemerisa Luar Kepada Calon Sarjana Saudari Sumarni binti Tahir, Pusat Pengajian Pascasiswasah, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah., Pemeriksa Luar, 2010-2010, Universiti Malaysia Sabah

Persidangan Antarabangsa aHubungan Malaysia- Indonesia V, Chairman, 2011-2011, Fakulti Sastera dan Sains Sosial

External Examine Kepada Calon Dayang Nadiah binti Haji Kamis, Universiti Brunei Darussalam, External Examiner, 2011-2011, Universiti Brunei Darussalam

Pemeriksa Luar Bagi Calon Sarjana Azilah Binti Mohamad Nor, Pusat Pengajian lmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang., Pemeriksa Luar, 2011-2011, Universiti Sains Malaysia

Pemeriksa Luar Bagi Pusat Penelitian Ilmu & Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, External Assessor, 2011-2011, Universiti Malaysia Sabah

Pewasit Bagi Manuskrip "Pulau Mabul: Dulu, Kini dan Masa Depan", Pewasit, 2011-2011, Universiti Malaysia Sabah

Jawatankuasa Senat Akreditasi, Committee Member, 2011-2014, Universiti Malaya

Pemeriksa Luar kepada Calon Ijazah Doktor Falsafah - NOR INA BINTI KANYO, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Pemeriksa Luar, 2011-2011, Universiti Sains Malaysia

Pewasit Bagi Manuskrip "Haji Bakara Marahaja Onnong: Pejuang Warisan Bajau Di Semporna, Sabah"., Pewasit, 2011-2011, Penerbit UMS, Universiti Malaysia Sabah

Editor kepada Journal JATI Vol.16 1SSN 1823-4127 Dec 2011, Editor, 2011-2012, Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya

Chief Editor kepada Borneo Research Journal, Vol. 5. ISSN 1985-5443 Dec. 2011, Chief Editor, 2011-2012, Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya

Advisory Board kepada Journal of Maritime Geopolitic & Culture, Vol.2 N0.1, Vol.2 N0.2 ISSN 2229-9246 Dec.2011, Advisory Board, 2011-2012, Institute of Ocean and Earth Sciences (IOES), University of Malaya

External Examiner Kepada Calon Sarjana Dayang Khairunnisa Kamaliah binti Haji Muhammad Safri, Universiti Brunei Darussalam., External Eaminer, 2011-2011, Universiti Brunei Darussalam

External Examiner Kepada Calon Sarjana Dayang Nur Amalina binti Haji Aji, Universiti Brunei Darussalam., External Examiner, 2011-2011, Universiti Brunei Darussalam

External Examiner Kepada Calon Sarjana, Dayang Nur Sarlila biti Haji Panjang, Universiti Brunei Darussalam., External Examiner, 2011-2011, Universiti Brunei Darussalam

Jurnal Pengajian Asia Tenggara JATI Volume 17, 2012-2012, Jabatan Pengajian Asia Tenggara

Borneo Research Journal Volume 6, 2012-2012, Jabatan Pengajian Asia Tenggara

Pemeriksa Luar bagi calon Doktor Falsafah Colonius Bin Atang yang menulis tesis bertajuk "Unsur-unsur Sosiobudaya Dalam Geografi Kesihatan: Satu Kajian Tingkahlaku Menghadapi Kanser Dalam Kalangan Orang Melayu di Pulau Pinang dan Kedah" dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia., Pemeriksa Luar, 2013-2013, Universiti Sains Malaysia

Pemeriksa Luar kepada calon Sarjana Sastera Nurul Rawiah Binti Mahli yang telah menulis tesis bertajuk "Implikasi Daripada Perubahan Reka Bentuk Rumah dan Pemilihan tapak Kawasan Skim Perumahan Negara: Kes Kajian Di Daerah Brunei Muara" dari Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam., Pemeriksa Luar, 2013-2013, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam

Pemeriksa Luar bagi calon Doktor Falsafah Rosniza Aznie Binti Che Rose yang menulis tesis bertajuk "Analisis Faktor-faktor Sosio ekonomi Dan Nilai Keluarga Terhadap Perilaku Fertiliti Wanita Melayu Di Daerah Besut, Terengganu" dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia., Pemeriksa Luar, 2013-2013, Universiti Sains Malaysia

Penilai Manuskrip yang bertajuk "Port, Maritime and Hinterland Development in Southeast Asia", yang akan diterbitkan oleh Universiti Utara Malaysia Press., Penilai Manuskrip, 2013-2013, Universiti Utara Malaysia

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Excellent Service Award, University of Malaya, 2006, (NATIONAL)

Excellent Service Certificate, University of Malaya, 2005, (NATIONAL)

Excellent Service Award, University of Malaya, 2004, (NATIONAL)

Excellent Service Award, University of Malaya, 2003, (NATIONAL)

Excellent Service Certificate, University of Malaya, 2002, (NATIONAL)

2nd AUN Distinguished Profesor Program, AUN, 2001, (INTERNATIONAL)

Universiti Brunei Darussalam Research Fellowship, Universiti Brunei Darussalam, 1998, (INTERNATIONAL)

Excellent Service Award, University of Malaya, 1996, (NATIONAL)

Excellent Service Award, University of Malaya, 1994, (NATIONAL)

Staff Training Scheme Award, University of Malaya, 1992, (NATIONAL)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Invited Seminar

Seminar Pertemuan Profesor-profesor Mengenai Isu-isu Menjelang 2020 Dalam Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Agama dan Hak Asasi Sejagat, Seminar Pertemuan Profesor-profesor Mengenai Isu-isu Menjelang 2020 Dalam Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Agama dan Hak Asasi Sejagat, 19 Jan 2013 to 20 Jan 2013, Majlis Universiti Islam Malaysia, (National)
 
Invited Speaker

Kampung Air Komuniti Cina Pulau Pangkor: Petempatan Berasaskan Perekonomian Nelayan, Simposium Kebangsaan Kampung Ayer: Budaya, Warisan dan Pemeliharaan, 04 Feb 2009 to 07 Feb 2009, Universiti Brunei Darussalam, (International)

Perusahaan Pukat Tunda Di Semenanjung Malaysia (1965-2005): \"Ditelan Mati Emak Diluah Mati Bapak\", Seminar Serantau Sejarah Dalam Pembangunan Negara, 10 Jan 2009 to 11 Jan 2009, Universiti Brunei Darussalam, (International)

Menjana Negara Sejahtera & Bahagia, Program Transformasi Minda Universiti Malaya Siri 3/2012 & Siri 4/2013, 15 May 2013 to 15 May 2013, Bahagian sumber Manusia, Universiti Malaya, (University)

Rumusan Perbincangan Meja Bulat (RTD) Bina Bangsa: Aspirasi Masyarakat Suluk Di Sabah, Perbincangan Meja Bulat (RTD) Bina Bangsa: Aspirasi Masyarakat Suluk Di Sabah, 16 Apr 2013 to 18 Apr 2013, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah, (National)

Menjana Negara Sejahtera & Bahagia, Program Transformasi Minda Universiti Malaya Siri 1/2012 & Siri 2/2013, 17 Jan 2013 to 17 Jan 2013, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Malaya, (University)
 
Oral

Agama dan Masyarakat Nelayan Kuala Sedili, Johor: Dulu dan Sekarang., Siri Seminar Fakulti Sastera & Sains Sosial, Universiti Malaya, 04 Jul 2013 to 04 Jul 2013, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (Others)

"Kemiskinan Tegar Di Kalangan Nelayan Artisenal Di Wilayah Pembangunan Ekonomi Pantai Timur dan Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor Utara", Transformasi Sosial Kebangsaan 2013: Kelastarian Pembangunan dan Komuniti Mencapai Wawasan, 27 Nov 2013 to 28 Nov 2013, Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah., (National)
 
Presenter

Penglibatan Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Perusahaan Perikanan Di Sabah, Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia 2009: Serumpun Merentas Globalisasi, 06 Aug 2009 to 08 Aug 2009, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (International)

Wanita Bajau Tonggak Keluarga Nelayan Artisenal Kampung Mengkabong, Tuaran, Sabah, Malaysia, Seminar International, Pesta Budaya Selat Makassar, 09 Dec 2012 to 12 Dec 2012, (International)

Penglibatan Nelayan Bugis Dalam Pengkulturan Rumpai Laut Di perairan Semporna, Sabah, Malaysia., The 6th Indonesia-Malaysia International Conference, 10 Jul 2012 to 12 Jul 2012, (International)

A Methodological Approach For A Study on Hill Stations in Maritime and Mainland Southeast Asia. Indonesia (Bukit Tinggi) and Peninsular Malaysia (Cameron Highlands), Development and Planning: A Comparative Study., The 5th International Conference on Southeast Asia (ICONSEA 2013), 11 Dec 2012 to 13 Dec 2013, Department of Southeast Asia, University of Malaya, (International)

Southeast Asia Rising: Proceeding of The 5th International Conference on Southeast Asia (ICONSEA2013), The 5th International Conference on Southeast Asia (ICONSEA2013), 11 Dec 2012 to 13 Dec 2013, Department of Southeast Asia, University of Malaya, (International)

Agama Masyarakat Nelayan Kuala Sedili, Johor; Dahulu dan Sekarang, Persidangan Kebangsaan Agama Dan Masyarakat, 31 Oct 2012 to 01 Nov 2012, (National)
 
Others

Fishing in the Sulu Sea : Asian Capital and Asian Labour for Asian Market, Cross-Border Perspectives from Thailand and Malaysia, 01 Dec 1995, The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan, (International)

Regionalising National Cultures, Cultures in ASEAN & the 21st Century, 01 Dec 1996, The Centre for the Arts National University of Singapore for ASEAn-COCI, Singapore, (International)

Kegemilangan dan Keruntuhan Kesultanan Sulu (The Glory and Fall of the Sulu Sultanate), International Seminar on Brunei Malay Sultanate in Nusantara Proceedings, 01 Dec 1997, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, (International)

The Water Cities of The Asiatic Archipelago, Human Environment and Urbanization in Vietnam, Southeast Asia and Japan, 01 Dec 1997, Institute of Social Sciences in Hochiminh City, Center for Southeast Asian Studies, Hochiminh City, (International)

Cabaran dan Masa Depan Sektor Perikanan di Malaysia (Challenges and Future Of Fishery Sector In Malaysia, Kumpulan Kertas Kerja Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia, 01 Dec 2000, Arkib Negara Malaysia dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, (National)

Pengeksploitasian Sumber Perikanan Dengan Kaedah Letupan di Perairan Negeri Sabah (Exploitation Of Fishery Resources Using Explosion In Sabah Water), Society, Space and Environment In A Globalised World, 01 Dec 2003, Geography Section School of Humanities, Universiti Sains Malaysia & Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia, (National)

Penglibatan Buruh Perikanan Asia Tenggara Dalam Perusahaan Perikanan Di Malaysia : Kajian Kes Buruh Perikanan Thai di Kuala Perlis, Prosiding Seminar Kebangsaan Sosio-ekonomi dan IT Ke-2, 01 Dec 2004, Pusat Penyelidikan dan Perundingan Universiti Utara Malaysia, (National)

SUPERVISION

 
Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)

2012/2013, 10, 6
 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Doctoral Degree (PhD), Hanizah Bt Idris, Trade, Shipping and the Development of Ports on Island of Borneo 1800-1941 (Perkembangan Perdagangan, Perkapalan Dan Pelabuhan Di Pulau Borneo, 1800-1941), 2000/2001

Doctoral Degree (PhD), Kim Hyung Jong, The Evolution of ASEAN: Development, Ada[tation and Transformation, 2006/2007

Doctoral Degree (PhD), Motoko Kawano, Ikan Bilis, Social Relations and The State Peninsular Malaysia: Socio-economic Lingkages and Politics Surrounding a Marine Product in Terengganu, 1945-2004., 2001/2002

Doctoral Degree (PhD), Kiew Yeng Ling, Industri Jualan Langsung di Asia Tenggara, 2004/2005

Doctoral Degree (PhD), Haji Tassim Bin Haji Abu Bakar, Permasalahan Perpindahan Penduduk Dari Petempatan Kampung Ayer Ke Kawasan Perumahan Di darat: Kajian Kes Di Negara Brunei Darussalam, 2007/2008

Masters Degree, Kim Hyung Jong, Regional Integration in Southeast Asia, 2004/2005

Masters Degree, Nazli Aziz, Labuan 1846-1963 : From Harbour to Port (Labuan 1846-1963 : Dari Pangkalan Semulajadi Ke Pelabuhan Terancang, 2000/2001

Masters Degree, Ruhana Bt Padzil, The History of Water Supply, Johor-Singapore, 1923-1953 (Sejarah Perbekalan Air Johor-Singapura 1824-1963), 1997/1998

Masters Degree, Yeap Hock Lai, Penglibatan Buruh Perikanan Thai dalam Sektor Perikanan Di Semenanjung Malaysia (Thai Fisherman Involvement In West Malaysia Fishery Activity), 2004/2005

Masters Degree, Prakash Arunasalam, Penglibatan Buruh India Dari Negara India Dalam Sektor Pembuatan Di Asia Tenggara: Kajian Kes Di Batu Tiga, Shah Alam, Selangor., 2009/2010

Masters Degree, Mohammad Azzam Manan, Penglibatan Buruh Perikanan Asing Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Tunda dan Pukat Jerut Di Sabah, 2003/2004

Masters Degree, Amaluddin Bakeri, Hubungan Petempatan Kampung Air Sarawak Dengan Negara Brunei Darussalam : Kajian Kes di Kampung Seberang Kedai, Limbang (Relations Between Water Settlements in Sarawak Brunei and case study:Seberang Kedai Village, Limbang), 1999/2000

Masters Degree, Pg. Khairul Rijal Pg. Abdul Rahim, Perkembangan dan Perubahan Teknologi Menangkap Ikan Di Negara Brunei Darussalam 1906-2003, 2003/2004

Masters Degree, Hanizah Bt Idris, Pembangunan dan Perkembangan Infrastruktur Pelabuhan Singapura, 1819-1941., 1997/1998

Masters Degree, Kiew Yeng Ling, Foreign Investment in the Industrial Development of Vietnam : A Case Study of Danang Export Processing Zone/Industrial Zone (Pelaburan Asing Dalam Pembangunan Perindustrian di Vietnam: Kajian Kes Danang Export Processing Zone dan Industrial Zone), 1999/2000

Masters Degree, Jiram Anak Jamit, The Brunei Financial Development Under The Resident System 1906-1959 (Perkembangan Pentadbiran Kewangan Brunei Di Bawah Sistem Residen 1906-1959), 1996/1997

Masters Degree, Ismail Ali, Perkembangan dan Perubahan Teknologi Menangkap Ikan di Sandakan, Sabah, 1750-1993., 1999/2000

Masters Degree, Ichiro Sugimoto, An Analysis of British Financial Management in Johor, 1896-1957 (Analisis Struktur Pentadbiran Kewangan British Di Negeri Johor, 1896-1957), 1990/1991

Masters Degree, Djajadi, Benny Triandi, Hubungan Di sebalik Perdagangan Sumber Perikanan Indonesia-Malaysia: Kajian Kes Tanjungbalai, Sumatera Utara., 2001/2002

Ongoing

Doctoral Degree (PhD), Pg.Khairul Rijal Pg.Hj. Abdul Rahim, Sejarah Perusahaan Perikanan di Negara Brunei Darussalam, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Pn.Rabaah Binti Abdullah, Gerakan Pelajar Universiti Dalam reformasi Politik Thailand: 1970an -1990an, 2006/2007

Doctoral Degree (PhD), Chaiwat Meesantan, Melayu Minoriti di Thailand, 2012/2013

Doctoral Degree (PhD), Tsuji Shuji, How Fisher Falks Accept Conservation: A Case Study on Fishermen s Subsistence Strategies in Terengganu Sea Turtle Sanctuary, 2005/2006

Masters Degree, Abdul Malik Kamis, Economy Development, 2012/2013
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

Latihan Ilmiah, 2007/2008, 10

Latihan Ilmiah, 2010/2011, 7

Latihan Ilmiah, 2005/2006, 4

Latihan Ilmiah, 2004/2005, 5

Latihan Ilmiah, 2003/2004, 1

Latihan Ilmiah, 2002/2003, 32

Latihan Ilmiah, 2001/2002, 14

Latihan Ilmiah, 2000/2001, 15

Latihan Ilmiah, 1999/2000, 16

Latihan Ilmiah, 1998/1999, 9

Latihan Ilmiah, 1997/1998, 6

Latihan Ilmiah, 1996/1997, 4

Latihan Ilmiah, 1995/1996, 7

Latihan Ilmiah, 1994/1995, 15

Latihan Ilmiah, 1993/1994, 3

Latihan Ilmiah, 1987/1988, 2

Latihan Ilmiah, 2008/2009, 3

Latihan Ilmiah, 2009/2010, 11

Latihan Ilmiah, 2006/2007, 3

Ongoing

Latihan Ilmiah, 2011/2012, 3

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree

RESEARCH METHODOLOGY, 2012/2013(1), 19, 24

INTRODUCTION TO SOUTHEAST ASIAN 1, 2012/2013(1), 76, 8

MANAGEMENT OF MARITIME RESOURCES IN SOUTHEAST ASIA, 2012/2013(1), 27, 56

DEVELOPMENT PLAN OF SOUTHEAST ASIA, 2012/2013(1), 19, 16

DEVELOPMENT OF FISHERY IN SOUTHEAST ASIA, 2012/2013(1), 35, 70

GRADUATION EXERCISE, 2012/2013(1), 15, 210

Maritim Asia Tenggara, 2011/2012(2), 17, 0

Pembangunan Perusahaan Perikanan Asia Tenggara, 2011/2012(1), 30, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara II, 2011/2012(2), 48, 0

Pengenalan Kepada Ekonomi Maritim Asia Tenggara, 2011/2012(2), 27, 0

Teori dan Kaedah Perbandingan Pembangunan Asia Tenggara, 2011/2012(2), 27, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2011/2012(1), 48, 8

Kaedah Penyelidikan, 2011/2012(1), 16, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2011/2012(1), 27, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2011/2012(1), 16, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara II, 2010/2011(2), 48, 0

Pembangunan Perusahaan Perikanan Asia Tenggara, 2010/2011(1), 36, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2010/2011(1), 27, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2010/2011(1), 16, 0

Kaedah Penyelidikan, 2010/2011(1), 16, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2010/2011(1), 48, 0

Maritim Asia Tenggara, 2010/2011(2), 17, 0

Teori dan Kaedah Perbandingan Pembangunan Asia Tenggara, 2010/2011(2), 27, 0

Teori dan Kaedah Perbandingan Pembangunan Asia Tenggara, 2009/2010, 27, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara II, 2009/2010(2), 13, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2008/2009, 22, 0

Kaedah Penyelidikan, 2008/2009, 22, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2008/2009, 46, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2008/2009, 58, 0

Latihan Ilmiah (Penyeliaan), 2008/2009, 4, 0

Kaedah Penyelidikan, 2007/2008, 24, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2007/2008, 24, 0

Latihan Ilmiah (Penyeliaan), 2007/2008, 9, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2007/2008, 60, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2006/2007, 54, 0

Kaedah Penyelidikan, 2006/2007, 52, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2006/2007, 68, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2006/2007, 52, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2005/2006, 281, 0

Maritim Asia Tenggara, 2005/2006, 150, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara II, 2005/2006, 82, 0

Maritim Asia Tenggara, 2005/2006, 150, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2005/2006, 82, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2005/2006, 34, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2005/2006, 52, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2005/2006, 250, 0

Kaedah Penyelidikan, 2005/2006, 52, 0

Kaedah Penyelidikan, 2004/2005, 8, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2004/2005, 312, 0

Maritim Asia Tenggara, 2004/2005, 35, 0

Pengenalan Rantau Asia Tenggara I, 2004/2005, 60, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2003/2004, 178, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2003/2004, 113, 0

Kaedah Penyelidikan, 2003/2004, 32, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2003/2004, 34, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2002/2003, 15, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2002/2003, 198, 0

Maritim Asia Tenggara, 2002/2003, 140, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2002/2003, 265, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2002/2003, 171, 0

Kaedah Penyelidikan, 2002/2003, 18, 0

Tamadun di Asia Tenggara Sebelum 1500, 2002/2003, 66, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2001/2002, 200, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2001/2002, 165, 0

Maritim Asia Tenggara, 2001/2002, 162, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2001/2002, 200, 0

Asia Tenggara Kontemporari, 2001/2002, 85, 0

Kaedah Penyelidikan, 2001/2002, 57, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2001/2002, 58, 0

Maritim Asia Tenggara, 2000/2001, 300, 0

Kaedah Penyelidikan, 2000/2001, 31, 0

Pelan Pembangunan Asia Tenggara, 2000/2001, 31, 0

Pengurusan Sumber Maritim Asia Tenggara, 2000/2001, 111, 0

Tamadun di Asia Tenggara Sebelum 1500, 2000/2001, 203, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2000/2001, 150, 0

Pengenalan Kepada Alam Marin, 2000/2001, 250, 0

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Penerbitan Komemoratif 30 tahun UiTM Sabah- Sejarah Penggunaan Bahan Letupan Dalam Industri Perikanan di Sabah, Article , 

Pengalaman Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua: Kajian Kes Kampung Baru-baru, Tuaran, Sabah , Universiti Malaysia Sabah., Book , 

Perkembangan dan Perubahan Teknologi Menangkap Ikan di Negara Brunei Darussalam 1906-2003, Book , 

Sejarah Pembangunan Industri Hiliran Berasaskan Perikanan Di Negeri Sabah, Book , 

Perkembangan Perdagangan, Perkapalan dan Pelabuhan di British Borneo, 1800-1963, Book , 

Orientasi Sosiobudaya Nelayan Sebagai Faktor Penghalang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Petempatan: Kajian Kes Nelayan Pantai Timur Sumatera Utara Indonesia, Thesis , 

Pesalah Juvana Lelaki dan Pengaruh Persekitaran Sosial: Satu Kajian Geografi Sosial di Pusat-pusat Pemulihan Juvana di Pulau Pinang ., Thesis , 

Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam untuk sesi 2002/2003 dan 2003/2004, External Examiner , 

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia., External Examiner , 

Borneo Research Journal Vol.2, Article In Journal , 

Borneo Research Journal Vol.1, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.14, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.13, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.11, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.6, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.4, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.3, Article In Journal , 

JATI (Jurnal Pengajian Asia Tenggara) Bil.1, Article In Journal , 

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Pengerusi, Surau Kampung Changkat, Gombak, Selangor., (Community), 01-Jan-85 until 20-Apr-13

Pengerusi, Persatuan Ibu Bapa Dan Guru, Sekolah Rendah Kebangsaan Gombak Setia, Gombak, Selangor., (Local), 01-Jan-85 until 01-Jan-96