PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. NORHAYATI BINTI AB RAHMAN

Department of Literature
Academy of Malay Studies
 
  +603-79677239/7207
  +603-79677214
  yati@um.edu.my
 Department of Literature, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9365-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • PERSATUAN KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYA (PKAUM), Member, 1992 to 2022, (University)
 • UNIVERSITY WOMEN'S ASSOCIATION'S (UWA), Member, 1996, (University)
 • PERTUBUHAN TINDAKAN WANITA ISLAM MALAYSIA (PERTIWI), Academic Member, 2007 to 2009, (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA (MALAYSIAN MODERN LANGUAGE ASSOCIATION), Life Membership, 2009, (University)
 • PERSATUAN KEMAJUAN WANITA KELANTAN DI KUALA LUMPUR DAN SELANGOR (PUSPA), Exco Member, 2011 to 2013, (National)
 • DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP), Academic Advisor, 2011, (National)
 • MAJLIS SASTERA ASIA TENGGARA (MASTERA), Advisor And Member, 2012 to 2016, (International)
 • PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA (PENA), Life Member, 2013, (National)
 • DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP), Advisory Committee, 2014 to 2018, (National)
 • GABUNGAN PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA (GAPENA), Ajk, Member, 2016 to 2017, (National)
 • DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Judge, 2016 to 2017, (National)
 • PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA, Advisory Committee, 2016 to 2018, (National)
 • KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, Judge, 2017 to 2017, (National)
 • PERBADANAN KOTA BUKU, Judge, 2017 to 2017, (National)
 • PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, Judge, 2017 to 2017, (National)
 • Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA), Ad-hoc Member, 2018 to 2020, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Acting Director, Excellence of Malay Research Center, Vice Chancellor, 18/11/2019 to 31/07/2020
 • Deputy Director, Excellence of Malay Research Center, Vice Chancellor, 15/12/2018 to 14/12/2020
 • Acting Director, Excellence of Malay Research Center, Vice Chancellor, 19/12/2015 to 29/02/2016
 • Deputy Director, Excellence of Malay Research Center, Academy of Malay Studies, 11/08/2014 to 31/07/2016
 • Head of Department, Literature, Academy of Malay Studies, 01/09/2009 to 01/07/2011
 • Head of Department, Literature, Academy of Malay Studies, 01/01/2009 to 03/01/2011
 • Head of Department, Literature, Academy of Malay Studies, 01/09/2007 to 31/08/2009
 • Deputy Director of Research, University Malaya, 15/12/2018 to 14/12/2020 (Timbalan Pengarah Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu (PKKM))
 • Quality Manager, Faculty, 02/08/2018 to 01/08/2020
 • Ahli Jawatankuasa Semakan Kategori Jurnal APM, Faculty, 01/10/2015 to 30/09/2016
 • Ahli Jawatankuasa Penerbitan PKKM, University Malaya, 12/02/2015 to 30/08/2016
 • Pensyarah Pengiring bagi Kursus Wajib Universiti "Jalinan Masyarakat" di Pendang, Kedah., University Malaya, 08/08/2014 to 11/08/2014
 • PANEL PENILAI KERTAS CADANGAN GERAN PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH APM, Faculty, 05/06/2014 to 04/06/2015
 • AHLI JAWATANKUASA PEMILIHAN KEMASUKAN BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DI AKADEMI PENGAJIAN MELAYU SESI 2014/2015, Faculty, 16/05/2014 to 15/05/2015
 • AJK KURIKULUM JABATAN KESUSASTERAAN MELAYU, APM, Faculty, 21/10/2013
 • AJK Kecil Persidangan dan Penyelidikan APM, Faculty, 08/10/2013 to 07/10/2014
 • AJK PELAKSANA KURSUS JALINAN MASYARAKAT APM, Faculty, 26/07/2013
 • PENEMUDUGA BAGI KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DASAR DAN ASASI SESI 2013/2014, University Malaya, 28/03/2013
 • Head of Department, Faculty, 01/09/2007 to 31/08/2009
 • PENGERUSI JAWATANKUASA SEMINAR APM, Faculty, 05/12/2006 to 15/09/2007
 • Head, Faculty, 01/04/2006 to 30/08/2007
 • PENYELARAS PJJ UM-OUM, University Malaya, 02/01/2000 to 30/12/2000
 • Setiausaha Jabatan, Faculty, 12/04/1999 to 18/01/2001
 • Ahli Sidang Pengarang Majalah Titian Alumni UM, University Malaya, 20/03/1998 to 19/02/1999
 • Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Sosial APM, Faculty, 23/08/1997 to 22/08/2000

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Cultural, Gender and Sexuality
 • Traditional Malay Literature
 • Modern Malay Literature
 • Comparative Literature


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2019
 • Hashim Musa, Noor Syamilah Zakaria & Norhayati Ab.Rahman (2019). Gelaran Warisan Kelantan Ciri Unik Zaman Berzaman. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) 

2018
 • Indirawati Zahid, Norhayati Ab Rahman & Parmono (Eds) (2018). Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baharu.Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya. 
 • Haryatie Ab. Rahman (2018). Berguru Pada Sejarah. Kuala Lumpur. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) 

2017
 • Norhayati Ab. Rahman (ed). 2017. Citra Wanita Serumpun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 

2016
 • Norhayati Ab Rahman & Free Hearty. 2016. Kajian Perempuan Malaysia-Indonesia Dalam Sastra. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia 
 • Norhayati Ab.Rahman. 2016. The Poetics of Indonesian and Malaysian Women's Writing: A Gynocritical Reading. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malayssia (ITBM). 

2012
 • Norhayati Ab.Rahman. 2012. Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia Satu Bacaan Ginokritik. Penang. USM Press. 
Chapter in Book

2019
 • Norhayati Ab.Rahman. (2019). Unsur-Unsur Epistemologi dalam Karya Agung Melayu Sebagai Cermin Ketamadunan Bangsa Melayu. dlm Saidatul Nornis Mahali dll (Peny.), Canang (pp. 85-108). Kota Kinabalu:Penerbit UMS. 
 • Norhayati Ab. Rahman (2019). Sajak-Sajak Pendatang Dari Perspektif Identiti dlm Shamsudin Othman (ed), Pemikiran Sasterawan Negara Muhammad Haji Salleh (424-439). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2019). Adat dan Adat Istiadat dalam Sastera Sejarah sebagai Peneguhan Kepada Ketuananan dan Kekuasaan Raja Melayu. dlm Jelani Harun dan Rogayah Hamid (eds) Kedaulatan dan Kekuasaan Melayu dalam Teks Sastera (pp.468-492). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2018
 • Norhayati Ab. Rahman, 2018. Isu Negara Bangsa dan Cabaran Baharu dalam Novel Bukan Orangorang oleh Hafizah Iszahanid dlm Indirawati Zahid, Norhayati Ab.Rahman, Pramono (ed), Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baharu (pp. 216-233). Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu. 
 • Norhayati Ab.Rahman dan Muhamad Saleeh Rahamad, (2018). Relasi Gender dalam Kalangan Masyarakat di Malaysia dan Indonesia Berdasarkan Karya Sastera. dlm Intergerasi Nusa Maratim dan Penguatkuasaan Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara (613-624). Makassar: University of Hassanudin Press. 
 • Norhayati Ab rahman. (2018). Citra Hubungan Malaysia Indonesia dalam novel-Novel Sasterawan Negara Arena Wati. dlm Arbaiyah Mohd. Noor (ed), Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia. (pp. 319-336). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 

2017
 • Norhayati Ab. Rahman. (2017). Teori Ginokritik Sebagai Alternatif Dalam Mengkaji Teks Sastera Wanita dlm Tengku Intan Marlina (ed). Teori dan Kaedah Aplikasi Karya. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia. 
 • Norhayati Ab.Rahman. (2017). Isu-isu Semasa Sebagai Subjek Pembinaan Naratif Kumpulan Cerpen Hati Seorang Ummi oleh Sasterawan Sharif Putera' dlm Sharif Putera (ed). Keberadaan Saya di Rakit Penulisan (pp. 183-196). Kuala Terengganu: SharifKreatif. 
 • Norhayati Ab. Rahman. (2017). Dunia Maritim Melayu di Malaysia dan Indonesia dalam Novel-Novel Terpilih Sasterawan Negara Arena Wati dlm Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden. (pp. 20-35). Penang: USM Press. 
 • Norhayati Ab. Rahman dan Ariff Mohamad. (2017). Pengungkapan Makna Siratan dalam Pemikiran Melayu: Konsep dan Aplikasi Terhadap Novel Melayu Terpilih dlm Sastera Melayu Merentas Zaman (pp 1-18). Kuala Lumpur: ITBM 
 • Norhayati Ab Rahman. (2017). Pandangan Hidup dan Budaya Masyarakat Jawa di Indonesia dalam Novel Para Priayi oleh Umar Kayam dlm Madiawati Mamat (ed.), Sastera Melayu Merentas Zaman (pp 215-243). Kuala Lumpur: ITBM. 
 • Norhayati Ab.Rahman. (2017). Menanggapi Memburu Rentak Sebagai Sebuah Dokumen Sosiobudaya Masyarakat Melayu: Daripada Perspektif Sosiologi. Sharif Putera (ed). Keberadaan Saya di Rakit Penulisan (pp. 178-182). Kuala Terengganu: SharifKreatif. 
 • Ariff Mohamad dan Norhayati Ab.Rahman. (2017). Simbolik Politik dalam Sebelas Rejab: Bacaan Kritikan Melayu dalam Hashim Ismail dkk (ed). Paradigma Melayu. Kuala Lumpur. Institit Terjemahan Buku Malaysia (ITBM). 

2016
 • Norhayati Ab. Rahman. (2016). Pemikiran Penyair Wanita Dalam Perkembangan Puisi Melayu Moden di Malaysia: Penelitian Awal. dlm Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi dll (ed.) Pengajian Melayu Kontemporari (pp. 169-185). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 
 • Norhayati Ab. Rahman. (2016). Dunia Perempuan Indonesia dalam Penari dari Kutaitaji: Bacaan Lensa Feminis. dlm Free Hearty dan Handoko F. Zainsam (ed)., Apresiasi Sastera dan Perbincangan Karya. (pp. 137-154). Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kita. 
 • Norhayati Ab.Rahman. (2016). Keadilan Gender Perspektif Feminis Muslim dlm Sastera Timur Tengah. dlm Free Hearty dan Handoko F Zainsam (ed). Apresiasi Sastra dan Perbincangan Karya (pp. 155-167). Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kita. 
 • Norhayati Ab Rahman. 2016. Wacana Islam dan Masyarakat dalam novel Imam oleh SN Abdullah Hussain dlm Rajut Agama dan Budaya. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2016). The Role of Literature in Strengthening Bilateral Relations between Malaysia and Indonesia. In Ainin Sulaiman (Ed.), Moving Towards an Equitable Society (pp.218-237). Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 

2015
 • Norhayati Ab.Rahman, 2015. Manifestasi Kearifan Masyarakat Melayu Tradisional dalam Karya Sasterawan Fatimah Busu" dlm Rahimah A.Hamid, Kearifan Tempatan: Pandainya Melayu dalam Karya Sastera. Pulau Pinang: Penerbit USM. 
 • Norhayati Ab.Rahman, 2015. "Manifestasi Alam Sekitar dalam Karya Kreatif Sasterawan Fatimah Busu Dari Perspektif Ekologisme" dlm Tengku Intan Marlina Mohd. Ali (ed.), Monograf Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

2013
 • Norhayati Ab.Rahman, 2013. "Cerpen-Cerpen Terpilih A.Samad Said: Suatu Kajian Identiti" dalam Pemikiran Sasterawan Negara A.Samad Said. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Norhayati Ab. Rahman, 2013. "Kecaknaan Nasib Bangsa dan Pencernaan Nilai Popular dalam Novel Melayu" dlm Rekayasa Kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu. 

2010
 • Norhayati Ab.Rahman. 2010. Adat dan Adat Istiadat Dalam Sastera Sejarah Sebagai Pengukuhan Kepada Ketuanaan dan Kekuasaan Raja Melayu. hal:280-298. Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu. 

2009
 • Norhayati Ab. Rahman. (2009). Konsep Hero Wanita (Female Hero) Dalam Karya Fatimah Busu: Tinjauan Daripada Lensa Feminis dlm Monograf Kesusasteraan Melayu. Universiti Malaya: Kuala Lumpur. 

2008
 • Norhayati Ab.Rahman (2008) "Merealisasi hubungan Melayu Serantau: Daripada Perspektif Kesusasteraan Melayu" dlm Mohamad Salleh Rahmad dll.Dialog Serantau: Malaysia-Indonesia. Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA). 
 • Norhayati Ab.Rahman, 2008. "Citra Wanita Dalam Pantun" dlm Zainal Abidin Burhan dan Ramli Raman (ed.) Pantun Warisan Rakyat. Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. 
 • Norhayati Ab.Rahman, 2008. "Bahasa dan Gender: Eksplorasi Daripada Lensa Feminis" dlm Indirawati Zahid (ed.), Kuntum Budi Sumbangsih, Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu. hal: 210-216 
 • Norhayati Ab.Rahman, 2008. "Puitika Sastera Wanita Malaysia dan Indonesia" dlm Mohd.Redzuan Othman dll (ed.), Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia. Kuala Lumpur: Arah Publication. 

2007
 • Norhayati Ab.Rahman, 2007. "Daripada Androsentrik Kepada Ginokritik: Penghijrahan Daripada Tanah Perhambaan Kepada Tanah Harapan" dlm Hashim Awang, Wacana Persuratan Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

2006
 • Norhayati Ab.Rahman (2006), Citra Wanita Dalam Teks Riwayat Kelantan dlm Rogayah A.Hamid dan Mariyam Salim (Peny.), Kesultanan Melayu Kelantan. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2006), Budaya Wanita Dalam Penulisan Novel Pengarang Wanita: Dari Perspektif Model Budaya Elaine Showalter dlm Wacana Budaya, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

2005
 • Norhayati Ab.Rahman (2005), Kepengarangan Melayu Raja Abdullah Dalam Syair Qahar Mashur dlm Pandangan Semesta Melayu Syair. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2005), Pendahuluan Hikayat Cendawan Putih dlm Wahyunah Abd.Gani (Peny.) Hikayat Cendawan Putih. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2004
 • Norhayati Ab.Rahman (2004) Citra Wanita dalam Epik Asia Barat:Hikayat Amir Hamzah dlm Rogayah Hamid dan Mariyam Salim (Peny.), 2004. Epik Melayu: Suatu Kajian Naskhah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2003
 • Norhayati Ab.Rahman (2003), Hak dan Kebebasan Wanita Dalam Teks Sastera Melayu (bersama Zahir Ahmad) dlm Mohamad Mokhtar Hassan dll (Peny.) 2003. Kesusasteraan dan Undang- Undang. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

2000
 • Norhayati Ab.Rahman (2000), Imej Bangsa Dalam Puisi Melayu Moden Brunei dlm Pengajian Kesusasteraan Melayu Di Alaf Baru. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

1999
 • Norhayati Ab.Rahman (1999), Imej Wanita Dalam Taj Al-Sulatin dlm Warisan Persuratan Johor 11: Perundangan dan Tatanegara Melayu. Johor Bharu:Yayasan Warisan Joho 

1998
 • Norhayati Ab.Rahman (1998) Nasionalisme Dalam Puisi Malaysia, Singapura dan Brunei dlm Pengajian Sastera dan Sosiobudaya Melayu: Memasuki Alaf Baru. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya. 

1996
 • Norhayati Ab.Rahman (1996), Unsur-unsur Moden dan Tradisional Dalam Perkembangan Novel Melayu Sebelum Perang Dunia Ke 11 dlm Tradisi dan Kemodenan. Sumatera: Penerbit Universiti Sumatera Utara 
Article in Academic Journals

2017
 • Norhayati Ab. Rahman. (2017). Khalif Muammar A. Harris, 2016. Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji: Huraian terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik" dlm Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. Julai. Dewan Bahasa dan Pustaka, 10(2), 95-101. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Arif bin Mohammad dan Norhayati Ab. Rahman. (2017). Dimensi Politik Secara Metafora Melayu dalam Novel Anak Mat Lela Gila. Jurnal Pengajian Melayu. Universiti Malaya, 27 (2017). (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Norhayati Ab. Rahman, 2016. 'Poetics of Women’s Literature in Novels by Malaysian and Indonesian Writers' in Indonesia and the Malay World Journal. (submitted) (ISI-Indexed)
 • Norhayati Ab.Rahman dan Suhana Sarkawi. (2016). Jejak Sulaman Kelingkan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Pengajian Melayu, 16(27), 45-69. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Norhayati Ab. Rahman, 2016. Sejarah Hubungan Masyarakat Melayu dan Bugis Sebagai Asas Pembinaan Naratif dalam Novel Sasterawan Negara Arena Wati. Jurnal MANU UMS, Bil. 23: 61-48. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Norhayati Ab.Rahman, 2015. "Belasungkawa Tan Sri Profesor Emeritus Dato' Pendeta Dr. Haji Ismail Hussein" dlm MELAYU Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Jil.8 Bil.1 (2015). Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Norhayati Ab.Rahman. 2014. Migrasi Dunia Melayu Dengan Induk Malaysia-Indonesia Dalam Karya Sasterawan Negara Arena Wati. MELAYU: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu 7(2):192-210. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Norhayati Ab. Rahman. (2013). Gender dalam Sastera Melayu. Jurnal Melayu, Bil. 10 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Norhayati Ab.Rahman, 2012.Lentera Mustika: Pemartabatan Wanita daripada Lensa Feminis. Jurnal MANU:Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa,UMS (18):109-130. 

2010
 • Norhayati Ab.Rahman. 2010. Imej Wanita Korporat Dalam Teks Kesusasteraan Melayu Moden Malaysia: Daripada Lensa Pengarang Wanita. hal: 250-270. Kuala Lumpur. Akademi Pengajian Melayu. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Norhayati Ab.Rahman. 2010. Penglibatan dan Peranan Wanita Dalam Hubungan Melayu-China Berdasarkan Teks Sastera Melayu Tradisional. hal:169-181. Kuala Lumpur. Perpustakaan Negara Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2008
 • Norhayati Ab.Rahman, 2008. \"Tengku Razaleigh Hamzah Dalam Sejarah Negara\", dlm Jurnal Persatuan Wartawan Melayu Kelantan, Kuala Lumpur:Gateway Publishing House, hal. 1-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2005
 • Norhayati Ab.Rahman (2005), Teori Ginokritik Dalam Kritikan Sastera: Satu Pengenalan dlm Jurnal Pengajian Melayu (2005), Jilid 15, Kuala Lumpur, Akademi Pengajian Melayu. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

1997
 • Norhayati Ab.Rahman (1997) Cerita Tuan Kecik Dewa Sakti: Sebuah Cerita Lipurlara dlm PANGSURA: Jurnal Pengajian Melayu dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. (ISI-Indexed)

1996
 • Norhayati Ab.Rahman (1996) Syaikh Daud al-Fattani dlm PURBA: Jurnal Persatuan Muzium Malaysia. Kuala Lumpur:Persatuan Muzium Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Norhayati Ab.Rahman (1996) Nasionalisme Dalam Hasrat Merdeka dlm PANGSURA: Jurnal Pengajian Melayu dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

1995
 • Norhayati Ab.Rahman (1995) Manuskrip Muswaddah: Sebuah Karya Sastera Kitab dlm PANGSURA: Jurnal Pengajian Melayu dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Norhayati Ab.Rahman (1995) Kitab Muswaddah: Koleksi Tambahan Cerita-Cerita Nabi Muhammad (SAW) dlm Jurnal Filologi Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2017
 • Ariff Mohamad & Norhayati Ab. Rahman, 2017. Pengungkapan Makna Siratan dalam Pemikiran Melayu: Konsep dan Aplikasi Terhadap Novel Melayu Terpilih. Persidangan Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu Ke-5. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Sultan Idris. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Norhayati Ab. Rahman. (2017). Gagasan Negara Islam dalam Baldatun Thoiyyibatun Warabbun Ghafuur Daro Perspektif Sastera Islam. dlm Kemala & Ilya Kablan (ed). Seminar Internasional Sastera Melayu Islam. (pp. 278-306). Kuala Lumpur: E-Sastera Enterprise. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Prosiding Persidangan Antarabangsa Kesenian Melayu 2009 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Arbaiyah Mohd Noor dll, 2009. Prosiding Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 
 • Prosiding Seminar Kebangsaan Kekuasaan Melayu Nusantara 
 • Prosiding Seminar Wacana Puisi Melayu Moden 
 • Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2009 
 • Prosiding Seminar Internasional Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 
 • Prosiding Seminar Kepengarangan Muslimah Nusantara 

2008
 • Norhayati Ab.Rahman dll., 2008. \"Penulis Daerah: Kelantan Sebagai Perintis\" dlm Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Akademi Pengajian Melayu, pada 18 Disember 2008, di APM, UM, Kuala LUmpur. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2008), The Application of the Women\'s Language in Selected Malaysian dan Indonesian Novel, pada 10-13 Mei 2008, di Universiti Katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta, Indonesia. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2008), Cerpen-Cerpen Terpilih A.Samad Said:Kajian Identiti, Seminar Pemikiran Sasterawan Negara, pada 13-15 Mei 2008, di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. 
 • Norhayati Ab.Rahman, 2008, \"Ginokritik: Teori dan Praktis Dalam Penyelidikan Kesusasteraan Melayu\" dlm Seminar Sebahtera, pada 23 Disember 2008, di Universiti Kebangsaan Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2007
 • Norhayati Ab.Rahman, 2007. Merealisasi Hubungan Melayu Serantau: Daripada Perspektif Kesusasteraan Melayu\" dlm Hubungan Budaya Melayu Dalam Pelbagai Perspektif. Medan:Universiti Sumatera Utara. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2007), Teori Ginokritik: Kaedah Alternatif Bagi Penyelidikan Teks Sastera Wanita dlm Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu, pada 26-28 Oktober, di Vistana Hotel, Kuantan. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2007), Struktur dan Peranan Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu dlm Workshop Internasional Pendirian Fakultas Sastera Universitas Haluoleo, pada 18-21 Ogos 2007, di Universitas Haluoleo, Kendari, Selawesi Tenggara, Indonesia. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2007) Citra Wanita Dalam Novel Kontemporari indonesia dan Malaysia dlm Seminar Pemertabatan Tamadun Melayu Serumpun, pada 19-21 April 2007, di Pekan Baru, Riau, Indonesia. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2007), Puitika Sastera Wanita Malaysia dan Indonesia dlm Persidangan 50 Tahun Merdeka: Hubungan Malaysia-Indonesia, pada 17-19 Julai 2007, di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

2006
 • Norhayati Ab.Rahman (2006), Wanita Dalam Persepsi dan Pemikiran Sasterawan Negara Usman Awang : Daripada Perspektif Wanita dlm Mohd. Amran dan Muhamad Ikhram Fadhly Hussin (Peny.) Prosiding Pemikiran Sasterawan Negara Usman Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 
 • Norhayati Ab.Rahman (2006), Pemerkasaan Wanita Dalam Novel-Novel Malaysia dan Indonesia : Pertembungan Antara Tradisi dan Modeniti dlm Puteri Roslina Abd.Wahid (Editor) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006. Akademi Pengajian Melayu: Universiti Malaya. hal.298-307. 
 • Norhayati Ab.Rahman (2006) Wanita Melayu Daripada Perspektif Ginokritik : Penelitian Terhadap Novel- Novel Pengarang Wanita Malaysia dlm Mana Sikana dll (Editor), Sastera: Memeluk Akar Menyuluh Ke Langit. Singapura:Universiti Teknologi Nanyang. hal.376-423. 

2005
 • Norhayati Ab.Rahman (2005), Jaringan Sebagai Sebuah Produk Wanita : Daripada Perspektif Ginokritik dlm Seminar Karya Abad Ke 20. Kedah :Pulau Langkawi 

2003
 • Norhayati Ab.Rahman (2003), Hero Wanita (Female Hero) Dalam Karya Fatimah Busu : Tinjauan Daripada Perspektif Feminis dlm Siri Seminar Kefahaman Budaya Ke 7, Sasterawan Fatimah Busu, Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. 

2002
 • Norhayati Ab.Rahman (2002), Strukturalisme Genetik Dalam Sastera Melayu Moden: Novel-Novel Shahnon, dlm Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
Monograph

2008
 • Norhayati Ab.Rahman, 2008. \"Konsep Hero Wanita (Female Hero) Dalam Karya Fatimah Busu\" dlm Norhayati Ab.Rahman dan Tengku Intan Marlina Mohd. Ali (ed.). Siri Monograf Jabatan Kesusasteraan Melayu, Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2015
 • Puisi "BERGURU PADA SEJARAH:, dlm Dewan Sastera, Bil.8, 2015. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2011
 • Haryatie Ab.RAhman. 2016. Balada Di Lampu Isyarat. Sajak Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 73 
Article in Non-Refereed Journals

2018
 • Norhayati Ab. Rahman (2018), Menanggapi Kekuatan Kumpulan Puisi Matahari Itu Jauh (Bahagian 1). Dewan Sastera. 5(2018), 25-29. 

2016
 • Norhayati Ab. Rahman. (2016). Elemen Pembinaan Negara Bangsa dalam Ah Fock. Dewan Sastera, 12(2016) (pp.25-32). 
 • Norhayati Ab Rahman. 2016. Sastera Rentas Media dalam Pembinaan Sastera Asia Tenggara di Singapura. Dewan Sastera DBP (Feb): 49-54 

2015
 • Norhayati Ab.Rahman, Ufuk Baharu dalam Gagasan Pengarang Novel Wanita Mutakhir Malaysia, Dewan sastera: Bil.5.2015. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 
Other Media(Tape,Video,Internet)

2015
 • Haryatie Ab.Rahman, "TOPENG", Dewan Sastera Januari 2015, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2014
 • Haryatie Ab.Rahman, 2014. Catatan Kembara (2). Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, hlm: 75 
 • Haryatie Ab.Rahman, 2014. Menantimu Di Anjung Malam. Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, hlm:72 
 • Norhayati Ab.Rahman, 2014. Malam Puisi Srikandi Numera Menghargai Peranan dan Sumbangan Wanita Memartabatkan Kesusasteraan Melayu, Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala lUmpur, hlm:38-43 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Warna Lokal dalam Puisi Kelantan Terpilih, Others, 2018 - 2020, Geran Penyelidikan Fakulti, (National)
 • Seni Warisan Kelingkan Di Negeri Kelantan, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Seni Warisan Kelingkan di Negeri Kelantan, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020, Geran Penyelidikan Fakulti (GPF), (National)
 • NAMA PANGGILAN WARISAN:CITRA UNIK NEGERI KELANTAN, Co-Investigator, 2015 - 2016, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (MAIK), (National)
 • SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB) DAN SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI): KAJIAN TENTANG KEMAJUAN DAN PENCAPAIAN CALON DALAM TEMPOH MASA YANG DITETAPKAN., Co-Investigator, 2014 - 2016, PKKM, (National)
 • "PENGETAHUAN PERIBUMI: ILMU MELAYU DALAM TRADISI LISAN DAN TULISAN", Principal Investigator(PI), 2014 - 2015, PKKM, (National)
 • Rumpunisme Dalam Aspek Sosiobudaya, Principal Investigator(PI), 2013 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), (University)
 • PROJEK TRANSLITERASI MANUSKRIP MELAYU DAN KOLEKSI NADIR:INTERPRETASI DAN PENGUKUHAN NILAI-NILAI MURNI BERDASARKAN KARYA ASAL, Others, 2013 - 2013, PNM, (National)
 • PROJEK E-GLOSARI KESUSASTERAAN, Others, 2012 - 2013, TABUNG AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, (National)
 • 2011-2012. Projek Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA): Kritikan Sastera Sebagai Pemahaman Lintas Budaya Antarabangsa Serantau., Others, 2011 - 2012, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, (International)
 • "KAJIAN KATA BUDAYA (CULTURAL WORDS) DALAM DIALEK KELANTAN, Principal Investigator(PI), 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (International)
 • Kajian Kata Budaya (cultural Words) Dalam Dialek Kelantan, Director, 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Projek Antologi Puisi Islam Sebelum Merdeka Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Coordinator, 2008 - 2009, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Sejarah Penulis Wanita Dalam Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden, Others, 2008 - 2009, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), (National)
 • Projek Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu (ESKM), Others, 2008 - 2008, Dewan bahasa dan Pustaka, (National)
 • Pembangunan Modal Insan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Peringkat Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Others, 2008 - 2009, GERAN KHAS UNIVERSITI PENYELIDIKAN 2008, (National)
 • Life and Activities of Writers in State/District Level, Coordinator, 2004 - 2009, Tabung Akademi Pengajian Melayu, (National)
 • Malaysian and Indonesian Women Writers; A Comparative Study, Others, 2003 - 2004, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Penilai Manuskrip/Buku Sunyi Sepi di Pinggir Rimba untuk terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Ahli Panel Penilai Hadiah Sastera Perdana 2019, anjuran Kerajaan Malaysia (diwakili Dewan Bahasa dan Pustaka). (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Makalah Karya Penulis Kaum India dalam Sastera Kebangsaan: sorotan Terhadap Hadiah Cerpen Malayan Banking-DBP, untuk terbitan Jurnal Pengajian Melayu Dunia., 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Ahli Jawatankuasa Pemilih Anugerah Akademik Negara (AAN) Ke-13 (2019), oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. (kebangsaan), 2019-2019, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Panel Penilai Luar Program Akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 2019. (kebangsaan), 2019-2019, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Penilai Makalah Malay Literature bertajuk Membaca Sejarah dalam Bahasa Sastera: Satu Penilaian Novel Kalbu Qalha, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Makalah Perwatakan Wanita Melayu Muslimah dalam Novel Lantera Mustika Karya Nisah Haron Berdasarkan Konsep Feminisme Talbiah , untuk terbitan Jurnal PANGSURA, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam. (antarabangsa), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei
 • Penilai Makalah Malay Literature bertajuk Pemetaan Ilham dalam Novel Hujan Dinihari Karya S.M.Noor , terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Makalah Dakwah dalam Novel Qalam Kalbu Karya Sri Rahayu Mohd Yusof , untuk terbitan Jurnal Pengajian Melayu Jilid 30. (kebangsaan), 2019-2019, Universiti Malaya
 • Penilai Makalah Malay Literature bertajuk Nilai Amanah dalam Drama Tersasar di Jalan-Mu , terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Panel Penilai Luar Program Akademik Bil. 1/2019 bagi Universiti Teknologi Mara (UiTM), 2019. (kebangsaan), 2019-2019, Universiti Teknilogi Mara (UiTM)
 • Penilai Manuskrip/Buku Perempuan Dalam Hikayat untuk terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Makalah Mobiliti Sosial dalam Kumpulan Cerpen Langit Tidak Berbintang di Ulu Slim Karya Malim Ghazali PK , untuk terbitan Jurnal Pengajian Melayu Jilid 30. (kebangsaan), 2019-2019, Universiti Malaya
 • Penilai Makalah Kontesti Ideologi dan Muatan Propaganda dalam Drama Masa Pendudukan Jepang di Indonesia , untuk terbitan Jurnal Pengajian Melayu Jilid 30. (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Ahli Panel Hakim Anugerah Sastera Negeri Sembilan 2019, anjuran Perbadanan Perpustaakn Awam Negeri Sembilan Darul Khusus dan Kerajaan Negeri Sembilan. (negeri), 2019-2019, Perpustakaan Negeri Sembilan
 • Ahli Panel Penilai Karya Kategori Buku bagi Hadiah Sastera Negeri Sarawak 2019, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. (negeri), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Advisor Sandwich Programme Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Sumatera, Indonesia. (antarabangsa), 2019-2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 • Ahli Panel Penilai Hadiah Sastera Darul Iman IV (HASDI) 2019, anjuran Persatuan Sasterawan Terengganu (PELITA) dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). (kebangsaan), 2019-2019, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Hakim Anugerah Seni Budaya Kelantan 2018, 2018-2018, Majlis Kebudayaan Negeri Kelantan
 • Panel Hakim Hadiah Sastera Daruul Ridzuan 6, 2018, 2018-2018, Kerajaan Negeri Perak
 • Penilai manuskrip 'Kepada Adinda Yang Jauh di Mata' bagi penerbitan buku oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Penilai manuskrip 'Lambaian Seratus Hari' bagi penerbitan buku oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Penilai manuskrip makalah Sutera Bidadari: Sebuah Novel Thriller oleh Ramli Awang Mursyid bagi penerbitan Jurnal Malay Literature oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan bahasa dan Pustaka
 • Penilai manuskrip Inter Rusticos bagi penerbitan buku oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM), 2018., 2018-2018, ITBM
 • Penilai manuskrip makalah Bahasa Melayu Sebagai Teras Jati Diri Kebangsaan dalam Sajak-sajak Pilihan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi penerbitan Jurnal Malay Literature oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Penilai manuskrip makalah Nilai Keberanian Berdasarkan Peribahasa dalam Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa bagi penerbitan Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai manuskrip Seloka Rimba bagi penerbitan buku oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai manuskrip "Fitrah Terindah" bagi penerbitan buku oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai manuskrip Menjadi Pheonix bagi penerbitan buku oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM), 2018, 2018-2018, ITBM
 • Penilai manuskrip makalah Kritikan Fitrah: Memahami Pola, Sistem, dan Estetika Fitrah dalam Puisi-puisi daripada Kumpulan Puisi Yang Menyala Karya Norjannah MA bagi penerbitan Jurnal Malay Literature oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., 2018-2018, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Necara Nisa', 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Hanyut Rahsia Tanpa Kemudi, 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Artikel Jurnal malay Literature, DBP., 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Jawatankuasa Pemilih Anugerah Akademik Negara Ke-11, 2017-2017, Kementerian Pendidikan Tinggi
 • Penilai manuskrip Air Mata dalam Gerimis Senja, 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Makalah Jurnal APM, 2017-2017, Akademi Pengajian Melayu
 • Panel Penilai bagi Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (HSKU) 2018, 2017-2017, Utusan Melayu (M) Berhad
 • Panel Penilai Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (HSKU) 2017, 2017-2017, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad
 • Jkuasa Permohonan Geran Malaysiana di Perbadanan Kota Buku, 2017-2017, Perbadanan Kota Buku
 • Penilai Manuskrip Antologi Cerpen Mega Kinabalu, 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Panel Penilai Anugerah Akademik Negara 2016 (Kategori Penerbitan Buku), anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. (nasional), 2016-2016, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
 • Panel Penilai Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) 2017, 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai manuskrip Hilang dan Ditemui , Dewan Bhasa dan Pustaka., 2016-2016, Dewan Bhasa dan Pustaka.
 • Penilai Manuskrip Bunga Kopi Dari Langit, 2016-2016, Dewan Bhasa dan Pustaka
 • Penilai manuskrip/buku "Di Atas Pentas Drama Melayu Pascamoden", 2016-2016, Institiut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
 • Penilai manuskrip Propaganda Visual di Era Penaklukan Jepun (1942-1945: Manifestasi Simbolik, Retorik dan Satira Radikal, 2016-2016, Institiut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
 • Penilai Makalah Malay Literature Journal berjudul Darah dan Airmata Perjuangan Wanita di Tanah Selatan: Menerusi Lukanya Merah karya Rohani Deraman", 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Makalah Malay Literature Journal berjudul Revolusi Yang Ditangguhkan Karya Shahnon Ahmad Berdasarkan Perspektif Takmilah, 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
 • Panel Penilai dalam Candidature Defence bagi calon PhD Sivakumari a/p Saniappan, (tarikh: 25 Ogos 2016). (university), 2016-2016, Jabatan Pengajian India
 • Pemeriksa Luar Berkumpulan, Universiti Sains Malaysia, 2016-2016, Institut Pengajian Siswazah,
 • Pemeriksa Dalam bagi tesis PhD, Ruhana Fadzil, berjudul Perjuangan Wanita dalam Aktivisme Sosial dan Nasionalisme di Tanah Melayu, 1929-1957. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan sains Sosial, Universiti Malaya., 2016-2016, Jabatan Sejarah
 • Panel Penilai Anugerah Buku Negara 2016 (Kategori Pengajian Tinggi) oleh Yayasan Perbadanan Buku Negara (YPBN) dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA). (nasional), 2016-2016, Yayasan Perbadanan Buku Negara (YPBN) dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA)
 • Panel Penilai Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2015/2016, oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. (nasional), 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Matriark, 2016-2016, Dewan Bhasa dan Pustaka. (nasional)
 • Penilai, Esei Kajian untuk Jurnal Pangsura, berjudul Teori Feminis Ginokritikan: Analisis Puisi Menghadap ke Pelabuhan Karya Zurinah Hassan, 2016-2016, Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA)
 • Kerja Pracetak (Penyuntingan) Karya Hadiah Sastera Kumpulan Utusan 2015, anjuran, 2016-2016, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
 • Penyelia Bersama, 2016-2016, Jabatan Pengajian India,
 • Penilai Manuskrip "Jihad Mastura" untuk penerbitan Institit Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM), 2016-2016, Institit Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
 • Pemeriksa Luar, bagi Calon Sarjana Chieng Lay Hua dengan kajian berjudul Konflik Pembangunan dalam Novel-novel Jong Chian Lai, 2016-2016, Universiti Sains Malaysia
 • AHLI JAWATANKUASA PEMILIH ANUGERAH BUKU NEGARA, 2015-2015, YAYASAN PERBADANAN BUKU NEGARA
 • HAKIM ANUGERAH SASTERA NEGERI SEMBILAN 2015, 2015-2015, KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
 • PENCERAMAH UNTUK BENGKEL PENULISAN RENCANA, 2015-2015, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PENCERAMAH PROGRAM PEMBINAAN BAKAT SISWA MALAYSIA, 2015-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • AHLI JAWATANKUASA PEMILIH ANUGERAH AKADEMIK NEGARA KE-10, 2015-2015, JABATAN PENDIDIKAN TINGGI
 • PAKAR RUJUK SUBJEK DI IPG KAMPUS BAHASA MELAYU, 2015-2015, INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) KAMPUS BAHASA MELAYU
 • Panel Penilai Hadiah Sastera Kumpulan Utusan 215, 2015-2015, Utusan Melayu (Malaysia) Sdn Bhd dan Permodalan Nasional Berhad (PNB)
 • PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN BUKU ILMIAH, 2015-2015, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PANEL HADIAH SASTERA KUMPULAN UTUSAN (HSKU) 2015, 2015-2015, UTUSAN MELAYU SDN BHD
 • PENCERAMAH BENGKEL DIALEK KELANTAN, 2015-2015, INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (itbm)
 • PANEL PENILAI HADIAH SASTERA DARUL IMAN (HASDI) 2015, 2015-2015, KERAJAAN NEGERI TERENGGANU DAN DBP
 • PANEL PAKAR BIDANG SASTERA MODEN (PUISI), 2014-2014, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • Ahli Undangan Jawatankuasa Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • PANEL PENILAI PENGHARGAAN MAJLIS SASTERA ASIA TENGGARA (MASTERA), 2013-2013, MAJLIS SASTERA ASIA TENGGARA (MASTERA)
 • AHLI PANEL BENGKEL PEMBINAAN MODUL PENGAJARAN SASTERA AKADEMI DBP, 2013-2013, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PANEL PAKAR BIDANG SASTERA MODEN, 2013-2013, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • AHLI PANEL PENILAI S.E.A WRITE AWARD (MALAYSIA), 2013-2013, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PROGRAM PEMBINAAN BAKAT SISWA 1MALAYSIA, 2013-2013, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • PANEL HAKIM SAYEMBARA PENULISAN NOVEL, CERPEN DAN PUISI ITBM-PENA-BH, 2013-2013, INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM), PENA DAN BERITA HARIAN
 • PROGRAM PEMBINAAN BAKAT SISWA 1MALAYSIA, 2013-2013, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • PANEL PENILAI HADIAH SASTERA KUMPULAN UTUSAN 2012, 2013-2013, UTUSAN MELAYU (MALAYSIA) BERHAD
 • AHLI PANEL PAKAR BIDANG SASTERA MODEN (BUKAN KREATIF)-KAJIAN SASTERA BANDINGAN, 2013-2013, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • Munsyi Dewan (Sastera), 2012-2012, http:///www.dbp.gov.my
 • PANEL HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA (HSPM) 2012, 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PENILAI LUAR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA TAHUN 2012, AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)., 2012-2012, AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA).
 • MENTOR AKADEMI SASTERA 2012, 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP) DAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)
 • The Consultant of Southern University College Academic Journal, 2012-2012, Southern University College
 • Akademi Sastera (AS2010), 2010-2010, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
 • Akademi Sastera (AS2009), 2009-2009, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Antologi Puisi Islam Sebelum Merdeka - Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA)., 2008-2008, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 • AKADEMI SASTERA (AS2008), 2008-2008, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • Penulis Wanita Dalam Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden., 2008-2008, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala LUmpur.

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Undangan Temu Penyair Asia Tenggara, Anjuran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang Indonesia., Dinas Perpustakaan Dan Kearcipan Kota Padang Panjang Indonesia., 2018, (International)
 • Panel Forum Bahasa Melayu Radio Melayu Perth, Australia, Anjuran Pertubuhan Melayu Australia Barat., 2018, 2018, (International)
 • Panel Wacana Komersialisasi Sastera, Anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka (Dbp) Dan Institut Terjemahan Dan Buku Malaysia (Itbm)., 2018, 2018, (National)
 • Fasilitator Pembinaan Bakat Siswa 2018, Anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka Dan Kementerian Pendidikan Tinggi., Dewan Bahasa Dan Pustaka Dan Kementerian Pendidikan Tinggi, 2018, (National)
 • Hakim Hadiah Seni Budaya Kelantan, Anjuran Majlis Kebudayaan Negeri Kelantan., Majlis Kebudayaan Negeri Kelantan, 2018, (Government)
 • Perlantikan Panel Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (Hsku) 2017, Anjuran Utusan Melayu (Malaysia) Berhad., 2018, 2018, (National)
 • Ahli Jawatankuasa Penilai Geran Malaysiana, Perbadanan Kota Buku, 2017, (National)
 • Panel Hakim Bagi Hadiah Sastera Negeri Sembilan Darul Khusus, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Darul Khusus, 2017, (National)
 • Panel Penilai Bagi Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (Hsku), Utusan Melayu (Malaysia) Sdn Bhd, 2017, (National)
 • Ajk Pemilih Anugerah Akademik Negara (Aan) Ke-11 (Kategori Penerbitan Buku), Kementerian Pendidikan Tinggi, 2017, (National)
 • Panel Penilai Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2016/2017, Dewan Bahasa Dan Pustaka (Dbp), 2016, (National)
 • Excellent Lecturer (Humanities), University of Malaya, 2016, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2014, (University)
 • Anugerah Akademik Negara (Aan) 2013 Bagi Kategori Penerbitan Buku, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2014, (National)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2013, (University)
 • Hadiah Sastera Perdana Malaysia (Hspm 2012)- Kategori Buku Kajian, Kerajaan Malaysia, 2013, (National)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012, Universiti Malaya, 2013, (University)
 • Khidmat Setia 20 Award, 2012
 • Anugerah Perkhidmatan Setia 2012, Universiti Malaya, 2012, (International)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2009, (University)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2008, Universiti Malaya, 2009, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2008, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2007, (University)
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2006, University Malaya, 2007, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2006, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


PLEANARY/KEYNOTE SPEAKER
 • Poetics of Women's Literature in Malaysian and Indonesian Writers., International Conference on Literary Studies on Constructing ASEAN Spirit: Dialogues in ASEAN Literary World, 2012-07-23 to 2012-07-24, Center for Literary Studies, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, (International)
 • Kepengarangan dan Puitika Pengarang Wanita Malaysia dan Indonesia: Perspektif Perbandingan, Seminar Sastera Bandingan Indonesia dan Malaysia, 2018-10-30 to 2018-12-30, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (USU), Indonesia., (International)
INVITED SEMINAR
 • "Ideologi vs Cinta dalam Sastera Mutakhir Malaysia.", SEMINAR ANTARABANGSA KESUSASTERAAN ASIA TENGGARA (SAKAT), 2013-10-26 to 2013-10-27, Majlis Sastera Asia Tenggara Indonesia, (International)
INVITED SPEAKER
 • Peranan Pengarang Wanita Malaysia-Indonesia Dalam Peradaban Melayu Serantau, Hari Sastera XV Sempena Melaka 750 Tahun, 2012-03-30 to 2012-04-01, GAPENA dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Melaka., (International)
 • "Inspirasi Cinta: Pengalaman Wanita Menggugah Rasa dan Menaakul Minda.", Wacana Mesra Penulis Wanita, 2013-05-18 to  , Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), SEBUDI, Institut Terjemahan Buku Malaysia (ITBM)., (National)
 • "Malaysian Women Writers: The Road I Have Taken", THE ASIAN HERITAGE FORUM: The Legacy of Women Intellectuals of Asia, 2013-09-09 to 2013-09-12, Chulalongkorn University, (International)
 • "Sejarah Sebagai Asas Pembinaan Naratif Karya Sastera Malaysia-Singapura: Bacaan Pensejarahan Baru", Persidangan Serantau Kesusasteraan Melayu-Singapura, 2013-12-11 to  , Universiti Sains Malaysia dan Majlis Bahasa Melayu Singapura, (International)
 • Membaca Wanita dalam Novel Salina oleh A.Samad Said Dari Perspektif Kritik Feminis, SEMINAR 6 SASTERAWAN NEGARA KE 2, 2014-04-26 to 2014-04-26, Universiti Malaysia Putera (UPM), (National)
 • Wajah Sastera Malaysia: Seharusnya Bagaimana?, SIDANG KEMUNCAK PENULIS MALAYSIA (SKPM), 2014-10-24 to 2014-10-26, Institit Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) dan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA)., (National)
 • Kepengarangan Novelis Wanita Malaysia dan Indonesia: Dari Perspektif Perbandingan , Perhimpunan Sasterawan Budayawan Negara Serumpun, 2014-11-19 to 2014-11-23, Perhimpunan Sasterawan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS), (International)
 • Pengukuhan Identiti Melayu dalam Qalam Kalbu: Novel Pemenang Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013., Siri Diskusi Buku , 2014-12-16 to 2014-12-16, Jabatan Kesusasteraan Melayu, APM, (University)
 • Kritikan Satira Politik dalam "Pulau Tanpa Cinta", PERHIMPUNAN SASTERAWAN BUDAYAWAN NEGARA SERUMPUN (PSBNS), 2015-04-23 to 2015-04-24, PSBNS Chapter Malaysia, (International)
 • Membaca Unsur-unsur Tasawuf dalam MEDITASI, SEMINAR PEMIKIRAN SASTERAWAN NEGARA KEMALA, 2015-11-17 to 2015-11-18, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Hadiah Sastera Negeri Merancak dan Menyemarak Industri Buku Negara. , PERSIDANGAN BUKU ANTARABANGSA 2015, 2015-12-25 to 2015-12-27, YAYASAN PERBADANAN BUKU NEGARA DAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, (International)
 • Citra Hubungan Malaysia-Indonesia dalam Karya Sasterawan Negara Arenawati , Bengkel Penerbitan Buku, 2016-03-24 to 2016-03-25, Program UMRG UM: Rumpunisme dalam Hubungan Dua Hala Malaysia-Indonesia, (University)
 • Membaca Budaya Wanita dalam Novel Dukana oleh Ruhani Matdarin, Seminar Penulis Sabah, 2016-04-07 to 2016-04-08, Badan Bahasa dan Sastera Sabah (BAHASA), Dewan Bahasa dan Cawangan Sabah dan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Sabah., (National)
 • Keadilan Gender dalam Sastera Timur Tengah oleh Dr. Free Hearty", Norhayati Ab. Rahman, 2016. Keadilan Gender dalam Sastera Timur Tengah oleh Dr. Free Hearty , dibentangkan pada Himpunan Sasterawan dan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS), bertempat di Pustaka Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, pada 28 April 2016. (Presented), 2016-04-28 to 2016-04-28, Institut Terjemahan dan Buku Negara, Malaysia (ITBM) dan Perhimpunan Sasterawan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS) serta Yayasan Obor Indonesia (YOI), (International)
 • Pembinaan Bangsa dalam Novel Ah Fock oleh Jong Chian Lai, 7.Pembentang Undangan bagi Seminar Penulis Sarawak, 2016-05-11 to 2016-05-11, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., (National)
 • Ungkapan Perasaan dan Pemikiran dalam Bicara Di Luar Kamar dan KuKejar Kata, Pelancaran dan Diskusi Buku Kumpulan Puisi WanRazuhar, 2016-08-13 to 2016-08-13, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, (National)
 • Ungkapan Perasaan dan Pemikiran dalam Kumpulan Puisi Di Luar Kamar dan Kukejar Kata oleh Wanrazuhar, 5.Majlis Bicara Buku, 2016-08-13 to 2016-08-13, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Persatuan Penulis Tumpat (PESISIR), (National)
 • Membaca Budaya Wanita dalam Langit Dam Square oleh Shinta Miranda, Himpunan Sasterawan Budayawan Negara Serumpun (HSBNS), 2016-11-20 to 2016-11-22, Universitas Gajah Mada dan HSBNS, (International)
 • Menilai Pemikiran dan Perasaan Penyair Rosli K.Matari dalam Kumpulan Puisi Matahari Itu Jauh, Bicara Karya 2017, 2017-03-04 to 2017-03-04, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, (National)
 • Citra Indonesia dalam Puisi Melayu Moden Penyair Malaysia, Bicara Sastera Malaysia-Indonesia, Majelis Pemesyuaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Jakarta Indonesia, pada 10 Mei 2017. (presented) , 2017-05-10 to 2017-05-10, PSBNS dan MPR Republik Indonesia, (International)
 • Gagasan Negara Islam dalam Baldatun Thoiyyibatun Warabbun Ghafuur Dari Perspektif Sastera Islam , Seminar International Sastera Islam Melayu Islam, 2017-09-28 to 2017-09-30, NUMERA Nusantara Melayu Raya, (International)
 • Puitika Penulisan Pengarang Perempuan Indonesia dan Malaysia, Kuliah Umum, 2017-11-06 to 2017-11-06, Universitas Gadjah Mada (UGM), (International)
 • Sastera, Budaya dan Bahasa Sebagai Penyatuan Dunia Melayu Serumpun , Seminar Perhimpunan Sasterawan dan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS), 2017-11-17 to 2017-12-20, Angkatan Sasterawan dan sasterawani (ASTERAWANI) dan Perhimpunan Sasterawan dan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS) Brunei Chapter, (International)
 • Looking back at the feelings and thoughts of Raja Rajeswari Seetha Raman in Bloom Flower Poetry Collection, INDIA-ASEAN Poets Conference, 2017-11-26 to 2017-11-30, University of Alagappa, Karaikudi and INDIA and Department of Indian Studies UM, (International)
 • Pembinaan Jati diri Melayu dalam Puisi Penyair Malaysia, KONVENSYEN PENYAIR DUNIA 2018, 2018-07-20 to 2018-07-21, Persatuan Penyair Malaysia (PENYAIR), (International)
 • Suara dan Gaya Penyair Wanita Mutakhir di Malaysia, Makassar International Eight Festival and Forum 2018 (F8), 2018-10-10 to 2018-10-14, Walikota Makassar, Indonesia, (International)
 • Perjalanan Bahasa dan Persuratan Melayu dalam Merentasi Zaman dan Cabaran, Seminar Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa Ke-9 (PULARA 9), 2018-11-29 to 2018-12-02, Kerajaan Negeri Perak dan KARYAWAN, (International)
 • Local Wisdom in the Treasures of Modern Malay Literature , dalam International Conference on Local Wisdom 2019, 2019-08-29 to 2019-12-30, University of Andalas (UNAND) , (International)
 • Sastera Sebagai Lambang Pemikiran dan Ketamadunan Bangsa , Tansa International Literary Festival (LILFEST) , 2019-09-06 to 2019-09-08, Pasentren La Tansa, (International)
 • Pantun Sebagai Akar Dalam Puisi Melayu Moden: Perspektif Pengalaman Malaysia , Festival Sastera International Gunung Bintan 2019 , 2019-10-28 to 2019-10-31, Pertubuhan Sasaterawan dan Seniman Tanjung Pinang, (International)
 • Kekuatan dan Kelemahan Karya Sasterawan Terengganu , dalam Wacana Apresiasi Karya Terpilih Hadiah Sastera Darul Iman IV 2019, di Terengganu Daruliman. , 2019-11-23 to 2019-11-24, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Persatuan Sasterawan Terengganu (PELITA)., (National)
PRESENTER
 • Modeniti dan Tradisi Dalam Novel Melayu Sebelum Perang, Seminar-Forum Universiti Sumatera Utara-Universiti Malaya, 1995-11-20 to 1995-11-23, Universiti Sumatera Utara dan Universiti Malaya, (International)
 • Imej Wanita Dalam Kirab Tajus-Salatin, Seminar Warisan Persuratan Johor 11, 1997-10-31 to 1997-11-02, Yayasan Persuratan Johor, (National)
 • Citra Wanita Dalam Epik Asia Barat, Bengkel Kajian Naskhah Melayu tradisional, 1999-05-13 to 1999-05-15, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, (National)
 • Feminisme Dalam Novel Wanita Malaysia, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu dan Indonesia, 1999-06-20 to 1999-06-23, Prince of Songkla University, Thailand, (International)
 • Kepengarangan Melayu Raja Abdulah, Bengkel Puisi Melayu Tradisional, 2000-06-19 to 2000-06-21, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, (National)
 • Hak dan Kedudukan Wanita Dalam Sastera Melayu, Seminar Kesusasteraan dan Undang-Undang, 2001-07-26 to 2001-07-27, Akademi Pengajian Melayu, (National)
 • Teori Pengkaedahan Melayu: Penerapan Ke Atas Puisi-puisi Sasterawan Negara Usman Awang, Bengkel Penerapan Teori Ke Atas Karya Sasterawan Negara, 2001-10-23 to 2001-10-25, Bahagian Teori dan Kritikan, Dewan Bahasa dan Pustaka., (National)
 • Citra Wanita Dalam Naskhah Hikayat Seri Kelantan, Bengkel Kajian Naskhah Melayu 11, 2002-06-11 to 2002-11-14, Bahagian Sastera Melayu Tradisional, Dewan Bahasan dan Pustaka, (National)
 • Teori Pengkaedahan Melayu : Ke Arah Teori Sendiri, Seminar Teori Pengkaedahan Melayu, 2002-06-28 to 2002-06-29, Bahagian Teori dan Kritikan, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Puitika Sastera Wanita Dalam Novel Pengarang Wanita Malaysia dan Indonesia: Bacaan Ginokritik, Seminar Ijazah Tinggi, 2002-09-02 to  , Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM, (University)
 • Teori Strukturalisme Genetik: Penerapan Ke Atas Karya Sasterawan Negara Shahnon Ahmad, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu-Beijing 2, 2002-10-08 to 2002-10-15, Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) dan Dewan Bahasa dan Pustaka, (International)
 • Sastera dan Wanita: Cabaran dan Harapan, Seminar Wanita dan kesusasteraan Melayu: Kini dan Masa Depan, 2003-08-25 to 2003-08-26, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Konsep Female Hero Dalam karya Fatimah Busu, Seminar Kefahaman Budaya Ke V11, 2003-12-13 to  , Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Wanita Dalam Persepsi dan Pemikiran Sasterawan Negara Usman Awang, Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Usman Awang, 2006-08-04 to 2006-08-07, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Pemerkasaan Wanita Dalam Novel-Novel Malaysia dan Indonesia : Pertembungan Antara Tradisi dan Modeniti , Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 2006-09-08 to 2006-09-09, Akadami Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KekkWa)., (International)
 • Citra Wanita Dalam Novel Kontemporari Indonesia dan Malaysia , Seminar Permertabatan Tamadun Melayu Serumpun, 2007-04-19 to 2007-04-21, (International)
 • Puitika Sastera Wanita Malaysia dan Indonesia , 50 Tahun Merdeka:Hubungan Malaysia-Indonesia, 2007-07-07 to 2007-07-19, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya , (International)
 • Struktur dan Peranan Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu dlm Workshop Internasional Pendirian Fakultas Sastera Universitas Haluoleo, pada 18-21 Ogos 2007, Worksop Internasional Pendirian Fakultas Sastera , 2007-08-18 to 2007-08-21, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia, (International)
 • Merealisasi Hubungan Melayu Serantau: Daripada Perspektif Kesusasteraan melayu, Hubungan Budaya Melayu Dalam Pelbagai Perspektif, 2007-08-24 to 2007-08-26, Universitas Sumatera Utara (USU, Indonesia dan Persatuan Penulis Nasional (PENA) Malaysia, (International)
 • Teori Ginokritik: Kaedah Alternatif Bagi Penyelidikan Teks Sastera Wanita , Seminar Antarabangsa kesusasteraan Melayu, 2007-10-06 to 2007-10-28, UKM, DBP dan GAPENA, (International)
 • The Application of the Women's Language in Selected Malaysian dan Indonesian Novel, Persidangan Antarabangsa Lingustik dan Budaya (Kolita), 2008-05-10 to 2008-05-13, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia., (International)
 • Cerpen-Cerpen Terpilih A.Samad Said: Suatu Kajian Identiti. , Seminar Pemikiran Sasterawan Negara A.Samad Said, 2008-05-13 to 2008-05-15, (National)
 • Misteri Rasa: Interpretasi Daripada Lensa Feminis, Majlis Diskusi Buku, 2008-10-17 to 2008-10-17, Akademi Pengajian Melayu, (University)
 • Kehidupan dan Kegiatan Pengarang Di Peringkat Daerah- Penulis Kelantan Sebagai Perintis, Seminar Penyelidikan APM 2008, 2008-12-18 to 2008-12-18, Jabatan Penyelidikan, Akademi Pengajian Melayu, (fakulti)
 • Ginokritik: Teori dan Praktis Dalam Penyelidikan Pengajian Melayu, Seminar Sebahtera UM-UKM, 2008-12-23 to 2008-12-23, UKM-UM, (National)
 • Merangka Kerjasama Daripada Perspektif Kesusasteraan Melayu antara Universiti Malaya dan Universitas Tanjungpura, Seminar Internasional Bahasa, Sasetera dan Budaya Melayu, 2009-03-19 to 2009-03-22, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia., (International)
 • Lukisan Wajah Kepengarangan Muslimah Fatimah Busu (Malaysia) dan Titis Basino (Indonesia), Seminar Kepengarangan Muslimah Nisantara, 2009-03-31 to 2009-04-02, Dewan Bahasa dan Pustaka, kuala Lumpur, (International)
 • Pola-pola Pemikiran Penyair Wanita Malaysia Mewarnai Jalur Perkembangan Puisi Melayu Moden di Malaysia, Seminar Wacana Puisi Melayu Mopden, 2009-04-16 to 2009-04-16, Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI), (National)
 • Penglibatan dan Peranan Wanita dalam Hubungan Melayu-China Berdasarkan Teks Sastera Melayu Tradisional, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2009, 2009-05-31 to 2009-06-03, Akademi Pengajian Melayu (APM) dan Beijing Foreign Stusies University (BFSU), (International)
 • Adat dan Adat Istiadat Dalam Sastera Sejarah Sebagai Peneguhan Kepada Ketuanan dan Kekuasaan Raja Melayu, Seminar Kebangsaan Kekuasaan Melayu Nusantara, 2009-07-25 to 2009-07-26, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Universiti Sains Malaysia (USM), (National)
 • Seni Ilustrasi Dalam Teks Komponan Sastera (Komsas)Sekolah Menengah di Malaysia:Aplikasi dan Fungsi, Persidangan Antarabangsa Keseniaan 2009, 2009-08-05 to 2009-08-06, Universiti Malaya dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan., (International)
 • Peranan dan Kedudukan Wanita Dalam Naskhah-Naskhah Melayu Terpilih, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009, 2009-11-23 to 2009-11-25, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera Sains Sosial dan Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia, (International)
 • Corporate Women s Image in Modern Malay Literary Texts: From the Authoress Perspectives , International Seminar on Trade and Finance in the Malay World: Historical and Cultural Perspectives, 2010-06-16 to 2010-08-18, Goethe-Frankfurt University, Germany, (International)
 • Syaikh Daud Abdullah al-Fatani: Tokoh dan Ketokohan, Bengkel Tokoh Pujangga Silam, 2010-07-06 to 2010-10-07, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, (National)
 • Suara Perempuan Urban Dalam Media Sastera, Himpunan Sarjana Sastera Indonesia (HISKI), 2010-08-03 to 2010-10-05, Universitas Ayer Langgar, Surabaya, Indonesia, (International)
 • Manifestasi Alam Dalam Karya Sasterawan Fatimah Busu: Dari Perspektif Ekologisme., Persidangan Kebangsaan Alam Dalam Kesusasteraan, 2010-10-16 to 2010-10-17, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, (National)
 • Migrasi Di Dunia Melayu: Penelitian Terhadap Karya Sasterawan Negara Arenawati., Merantau: Imagining Migration in the Malay World, 2011-03-30 to 2011-03-31, Goethe Universitat Frankfurt, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Brunei Darussalam, (International)
 • Pemertabatan Wanita Dalam Lentera Mustika: Daripada Lensa Feminis, Majlis Randau Sastera Negeri Sembilan, 2011-05-21 to  , Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, (National)
 • 'Memburu Rentak' Sebagai Dokumen Sosiobudaya Masyarakat Melayu, Majlis Diskusi Karya Wilayah Timur, 2011-06-14 to  , Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, (National)
 • Imam Sebagai Model Karya Sastera Islam Daripada Gagasan Pemikiran SN Abdullah Hussain Sasterawan Negara Abdullah Hussain , Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Abdullah Hussain, 2011-10-19 to 2011-10-20, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, (National)
 • Memartabatkan Pengajian Kesusasteraan Melayu Dalam Sistem Pendidikan Malaysia., Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu Dalam Pembinaan Tamadun Nusantara, 2011-10-27 to 2011-10-29, Universiti Brunei Darussalam (UBD), (International)
 • Membaca Pemikiran Politik Dalam Karya-karya Sasterawan Fatimah Busu, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu X1 (SAKM X1), 2011-12-07 to 2011-12-08, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan dan Melayu, Universiti Kebangsaan Melaysia (UKM), (International)
 • "Shahnon Ahmad Dalam Dunia Kepelbagaian", Persidangan Kebangsaan Shahnon Ahmad Dalam Sastera, Budaya dan Media, 2012-09-10 to 2012-09-11, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, (National)
 • "Kecaknaan Terhadap Nasib Bangsa dan Pencernaan Nilai-nilai Popular dalam Karya Sastera Melayu Mutakhir", Persidangan Serantau Kearifan Tempatan 2012, 2012-10-15 to 2012-10-16, Kumpulan Kearifan Tempatan, Universiti Sains Malaysia (USM), (International)
 • "Wacana Islam dan Masyarakat dalam Karya Sastera Melayu: Berdasarkan Novel Pilihan", Seminar Kebangsaan Agama dan Masyarakat, 2012-10-31 to 2012-11-01, Universiti Malaysia Sabah (UMS), (National)
 • "Simbol Politik dalam Sebelas Rejab: Bacaan Kritikan Melayu", PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN MELAYU 2013, 2013-08-29 to 2013-08-30, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (International)
 • "Manifestasi Kearifan Masyarakat Melayu Tradisi Dalam Karya Sastera: Penelitian Terhadap Karya Sasterawan Fatimah Busu.", PERSIDANGAN SERANTAU KEARIFAN TEMPATAN 2013, 2013-10-06 to 2013-10-07, Universiti Sains Malaysia, (International)
 • Kuasa Pengalaman Sebagai Asas Pembinaan Naratif dalam Novel Wanita Malasia dan Indonesia, International Conference in Commemoration of 50th Anniversary of Department of Malay-Indonesian Studies, 2014-05-14 to 2014-05-16, University of Hankuk, (International)
 • Isu-isu Semasa Sebagai Subjek Pembinaan Naratif Kumpulan Cerpen Hati Seorang Ummi Oleh Sasterawan Tuan Sharif Putera, SEMINAR PEMIKIRAN SASTERAWAN TERENGGANU, 2014-09-06 to 2014-12-06, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA WILAYAH TIMUR, (National)
 • Sejarah Hubungan Melayu Bugis SebagaiAsas Pembinaan Naratif dalam Novel Sasterawan Arena Wati, 8th International Conference on Indonesia-Malaysia Relation, 2014-09-23 to 2014-09-25, Universiti Malaya dan Universitas Lancang Kuning, (International)
 • Teknologi Maritim Melayu dalam Novel-novel Sasterawan Negara Arena Wati, 4th Regional Conference on Local Knowledge, 2014-10-12 to 2014-10-13, Universiti Sains Malaysia, (International)
 • Keringkam dan Selayah Manto: Sulam Budaya Melayu Sarawak (Malaysia) dan Melayu Daik (Indonesia), Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu , 2014-12-02 to 2014-12-03, PUSAT KAJIAN KECEMERLANGAN MELAYU (pkkm), (National)
 • Peranan Sastera dalam Hubungan Malaysia-Indonesia: Analisis Keberkesanannya, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MALAYSIA INDONESIA RELATIONS, 2015-09-15 to 2015-09-17, Universiti Malaya (Malaysia) dan Universitas Negeri Yogyakarta (Indonesia), (International)
 • Peranan Sastera Dalam Hubungan Dua Hala Malaysia- Indonesia: Analisis Keberkesanannya, Pembentang Kertas Kerja berjudul Peranan Sastera Dalam Hubungan Dua Hala Malaysia- Indonesia: Analisis Keberkesanannya dalam Seminar ESRC, di Clubhouse, Universiti Malaya, pada 22-23 Mac 2016, anjuran Kluster Penyelidikan Equitable Society (ESRC), Universiti Malaya., 2016-03-22 to 2016-03-23, Kluster Penyelidikan Equitable Society (ESRC) Universiti Malaya, (University)
 • Wacana Jatidiri Dalam Puisi Melayu Moden di Malaysia, Konvensyen Penyair Dunia 2018, 2018-07-20 to 2019-11-22, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Jabatan Kesenian (JKKN) dan Kebudayaan dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK), (International)
 • Relasi Gender dalam Kalangan Masyarakat di Malaysia dan Indonesia Berdasarkan Karya Sastera., Seminar Antarabanagsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM) Ke-7, 2018-07-26 to 2018-07-29, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universitas Hassanudin, Makassar Indonesia, (International)
 • Relasi Gender dalam Kalangan Masyarakat di Malaysia dan Indonesia Berdasarkan Karya Sastera, Seminar Antarabangsa Arkeologi , 2018-07-28 to 2018-07-29, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanudin (UNHAS), Makassar, Indonesia dan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia., (International)
 • Isu Negara Bangsa dan Cabaran Baharu dalam Novel Bukan Orangorang oleh hafizah Iszahanid , Seminar Antarabangsa Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baharu. , 2018-11-14 to 2018-11-15, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Malaysia bersama Universitas Andalas, Padang, Indonesia. , (International)
 • Expressions of Malaysian Wisdom in Selected Malaysian Novel , Konferensi Internasional Kesusasteraan XXV111, 2019-07-11 to 2019-07-13, University Syiah Kuala, (International)
 • Bicara Wanita: Bahasa dan Sastera, Wadah Pembentukan Wanita Unggul, Forum Bicara Wanita , 2019-11-28 to 2019-11-28, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan UPSI, (National)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • The Asian Heritage Forum, University of Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, 2013, (International)
 • Dialogues in ASEAN Literary World, University of Chulalongkorn, Bangkok, Thailand., 2012, (International)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Panel Penilai Penghargaan Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) Malaysia, Committee Member, 2013-2013, (International)
 • Panel Penilai S.E.A Write Award, Kerajaan Thailand, Committee Member, 2013-2013, (International)
 • AJK Masjlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Masjlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Committee Member, 2012-2016, (International)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • 2007. Zurinah Hassan. Tajuk tesis "Puisi Melayu Moden: Kajian Teori Pengkaedahan Melayu" (PhD), Thesis ,  ( )
 • 2008. Aminoh Yasale. Tajuk tesis "Penerapan Teori Takmilah Dalam Sajak-Sajak Melayu Patani" (MA), Thesis ,  ( )
 • 2007. Azim Normiza Ahmad. Tajuk tesis "Imej Wanita Dalam pantun" (MA), Thesis ,  ( )
 • 2007. Haruman Kencana dan Hujan Sudah Teduh Karya Zaharah Nawawi: Penerapan Teori Feminisme. (MA), Thesis ,  ( )
 • 2008. Tuan Zainab Tuan Wi. Tajuk tesis "Tanda Pemikiran dan Tanda Emosi Dalam Sanggeetha:Kajian Semiotik"(MA), Thesis ,  ( )
 • 2008. Intertekstualiti Dan Kitab Tafsir Melayu: Kajian Terhadap Tafsir Tarjuman Al-Mustafid (Jurnal Pengajian Melayu 2008), Thesis ,  ( )
 • 2007. Antara Intelektualiti dan Komersialisme Dalam Novel-Novel Popular (Jurnal Pengajian Melayu 2007), Thesis ,  ( )
 • 2001. Tuan Norizan bt Raja Yunus. Tajuk Penyelidikan: Feminisme Melayu Dalam Bangsawan Siti Zubaidah (MA), Thesis ,  ( )
 • 2001. Saroja Theavy a/l Balakrishnan. Tajuk tesis "Citra Watak Remaja Dalam Novel-Novel Othman Putih" (MA), Thesis ,  ( )
 • 2007. Zalilah Zainuddin. Tajuk tesis "Kumpulan Cerpen Keris Mas: Penerapan teori Konseptual Kata Kunci" (MA), Thesis ,  ( )
 • 1993/94. Nor Asiah Sulaiman. "Nilai-nilai Estetika Dalam ummi dan Abang Syeikul Karya Shahnon Ahmad" (LI), Latihan Ilmiah ,  ( )
 • 1994/95. Kamisah bt Abd. Rahman. "Peranan Kreatif Enterprise Sdn Bhd Dalam Penerbitan Novel" (LI), Latihan Ilmiah ,  ( )
 • 1995/96. Zubaidah bt Mohd Noor."Dunia Wanita Dalam novel jaringan" (LI), Latihan Ilmiah ,  ( )
 • 1995/96. Misbah bt Sulaiman. "Hikayat Hang tuah Sebagai sebuah Epik" (LI), Latihan Ilmiah ,  ( )
 • 1996/97. Hanipah bt Muda. "Drama Sebagai Sebuah Genre Sastera di Malaysia" (LI), Latihan Ilmiah ,  ( )
 • 1996/97. Zurina Samsuddin. "Daerah Zeni : Dilihat Dari Pendekatan Historikal" (LI), Latihan Ilmiah ,  ( )
 • 2009. Sayembara Puisi dan Cerpen Singapura 2009, anjuran Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), Singapura., Panel Penilai Luar Negara ,  ( )
 • 2009. Peraduan Menulis Novel 2009 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Sarawak., Panel Penilai ,  ( )
 • 2009. Peraduan Deklemasi Sajak Bulan Kemerdekaan 2009, anjuran Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Selangor., Ketua, Panel Hakim ,  ( )
 • 2008. Pertandingan Pantun 2008, anjuran Jabatan Kesenian dan Kebudayaan negeri Selangor., Ketua, Panel Hakim ,  ( )
 • 2009. Kesedaran Pendidikan di Kalangan Wanita Melayu Abad Ke- 20 (Jurnal Pengajian Melayu 2009)., Ketua, Panel Hakim ,  ( )
 • 1996. Haji Abd.Hamid Jaluddin. Tajuk tesis "Syair Awang Semaun Sebagai Epik Bangsa Melayu Brunei" (MA), Thesis ,  ( )
 • 1998. Nadiah Abdul Rahman. Tajuk tesis "Kitab Jala al-Qulub Bi Dhikrillah: Transliterasi dan Analisis teks (MA), Thesis ,  ( )
 • 2000. Phat Awang Deng. Tajuk Penyelidikan: Pengkaedahan Melayu: Novel Mewarna Bulan (MA), Thesis ,  ( )
 • Menilai manuskrip berjudul "Lambaian Seratus Hari" yang akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., Book ,  (2017 - 2017)
 • 2016. Penilai Makalah berjudul 'Teori Feminis Ginokritikan: Analisis Puisi Menghadap ke Pelabuhan Karya Zurinah Hassan' untuk penerbitan Jurnal Pangsura: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Brunei Darussalam., Article In Journal ,  (2016 - 2016)
 • 2015. Pengerusi Sesi Seminar SEBAHTERA 2015, anjuran UM dan UKM, Seminar Sebahtera Um-ukm ,  (2015)
 • 2015. Pakar Rujuk bagi Penggubalan Kurikulum IPG Kampus Bahasa Melayu., Penggubalan Kurikulum Ipg Kampus Bahasa Melayu ,  (2015)
 • 2015. Ahli Jawatankuasa Penerbitan PKKM (Pusat), Penerbitan Pusat ,  (2015)
 • 2015. Panel Penilai Hadiah Sastera Kumpulan Utusan, anjuran Utusan Melayu (Malaysia) Berhad., Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (hsku) ,  (2015)
 • 2015. Jawatankuasa Semakan Kategori Jurmal (Fakulti), Penilaian Jurnal ,  (2015)
 • 2015. Jurnal UMT Artikel: "Nilai Baik Hati Menerusi Cerita Rakyat Melayu Terhadap Masyarakat Melayu", Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • 2015. MASKULINITI YANG DIRUNTUHKAN FEMINITI untuk Juenal MANU (UMS), Article In Journal ,  (2015)
 • 2015. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL "SANG EDITOR & PONTIANAK LELAKI TERAKHIR" (ITBM), Book ,  (2015 - 2015)
 • 2014. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL "BACA, FIKIR DAN CORET" UNTUK TUJUAN PENERBITAN BUKU OLEH DBP., Book ,  (2014)
 • 2014. MENILAI PENGHASILAN DAN PERSEMBAHAN PUISI PATRIOTIK PERINGKAT UNIVERSITI MALAYA, Pertandingan Puisi Patriotik ,  (2014)
 • 2014. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL " PUTERI URO DAN ORANG-ORANG KERDIL" UNTUK DITERBITKAN SEBAGAI BUKU OLEH INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM), Book ,  (2014 - 2014)
 • 2014. MENILAI TESIS PHD BERJUDUL "NOVEL-NOVEL PENULIS SARAWAK:ANALISIS KRITIKAN EKO" OLEH MAHARAM MAMAT, Thesis ,  (2014 - 2014)
 • 2014. MENILAI PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH APM, Menilai Permohonan Geran Penyelidikan ,  (2014 - 2014)
 • 2014. PANEL PENILAI KARYA SASTERA BERBENTUK NOVEL, CERPEN, PUSI DAN ESEI KRITIKAN., Menilai Karya Untuk Diberi Hadiah Hsku ,  (2014 - 2014)
 • 2014. MENILAI BUKU-BUKU YANG DICALONKAN UNTUK HADIAH AKADEMIK NEGARA 2014 KATEGORI PENERBITAN BUKU TERBAIK, Book ,  (2014 - 2015)
 • 2014. AHLI UNDANGAN DALAM JAWATANKUASA SASTERA DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Jawatankuasa Sastera Dbp ,  (2014 - 2015)
 • 2014. PANEL PENILAI BAGI HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2013, Book ,  (2014 - 2004)
 • 2013. PhD Thesis. "Kajian Sajak Tamil Moden Malaysia Karya Golongan Muda 1990-2010" bagi calon K. Rajam a/p Kaliyyappan., Thesis ,  (2013)
 • 2013. Artikel berjudul "Nyai dalam Masyarakat Patriarkal dan Kolonial: Satu Kajian Subaltern terhadap Novel Bumi Manusia" untuk Malay Literature Journal., Article In Journal ,  (2013 - 2013)
 • 2013. Tesis berjudul " Historical Elements in Malaysia Tamil Novel from 2000 to 2008" oleh calon Kalithaan a/l Maruthaveeran., Thesis ,  (2013)
 • 2013 Manuskrip antologi cerpen berjudul "Tiga Puluh Tiga Puluh" untuk diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM), Book ,  (2013 - 2013)
 • 2013. "Taaherah: Dari Kalamzoo ke Terre Haute", Book ,  (2013)
 • 2013. Menilai manuskrip kumpulan cerpen berjudul "Andai Ini Kudratku" untuk penerbitan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM), Book ,  (2013 - 2013)
 • 2012. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL 'APRESIASI PUISI' UNTUK TERBITAN INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM)., Book ,  (2012)
 • 2012. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL "KUMPULAN 44 BUAH ESEI SASTERA" UNTUK TERBITAN INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM)., Book ,  (2012)
 • 2012. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL 'KUMPULAN ESEI DAN KRITIKAN:CITRA BAHASA DAN SASTERA' UNTUK TERBITAN INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM)., Book ,  (2012)
 • 2012. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL 'MAHLIGAI' UNTUK TERBITAN INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM)., Book ,  (2012)
 • 2012. MENILAI MANUSKRIP BERJUDUL "DI SEBALIK PINTU" UNTUK TERBITAN INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA (ITBM)", Book ,  (2012)
 • 2012. PANEL PENILAI BAGI "HADIAH SASTERA KUMPULAN UTUSAN 2011", Menilai Karya-karya Sastera Melayu Pelbagai Genre ,  (2012)
 • 2012. MEMERIKSA TESIS BERJUDUL 'WANITA DALAM CERPEN-CERPEN R.KARTHIGESU' CALON SARJANA JABATAN PENGAJIAN INDIA, FSSS, UM., Thesis ,  (2012)
 • 2011. Norain bt Ismail. Tajuk Tesis: Peperangan Dalam Historiografi Johor:Kajian Terhadap Tuhfat al-Nafis (Tesis MA, API), Thesis ,  (2011)
 • 2011. Emyza Sharida Asari. Tajuk Tesis: Transliterasi, Anotasi dan Analisis Sistem Ejaan Jawi Dalam Manuskrip Itqan al-Muluk bi Ta'dil al-Suluk (Undang-undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu (Tesis MA, UPM), Thesis ,  (2011)
 • 2011. Jurnal Pengajian Melayu Jilid 22. Judul artikel: Trend Penerbitan Majalah Wanita Dekad 80-an, Article In Journal ,  (2011)
 • 2011. Jurnal MANU Jilid 16 (UMS). Tajuk artikel: Unsur Metafora Dalam Sajak Antologi Kelopak Jantung dan antologi Harga Remaja., Article In Journal ,  (2011)
 • 2011. Malay Literature Journal (DBP). Tajuk artikel: Tradisi Dalam Novel Anwar Ridhwan dan Putu Wijaya, Article In Journal ,  (2011)
 • 2011. Manuskrip USM Press 'Sangeetha Dalam Kritikan', Book ,  (2011)
 • 2011. Panel Anugerah S.E.A Writes 2011 (DBP), Karya-karya Dan Tokoh Sastera ,  (2011)
 • 2011. Panel Penyaring/Penilai Hadiah SAKO 3, oleh Kumpulan Utusan-ITNM, Book ,  (2011)
 • 2011. Penilai Hadiah Sastera Malaysia (HSM) 2010/2011, Esei Kritikan Sastera/kajian Sastera ,  (2011)
 • 2011. Panel Pengurusan Prospek Skim Perkhidmatan Pensyarah 2011-2012, Penilaian Skim Perkhidmatan ,  (2011 - 2012)
 • 2010. Panel Hakim bagi Program Akademi Sastera, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia., Akademi Sastera ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Penilai Makalah bertajuk 'Sajak Pulang Si Tenggang Dalam Bacaan Hostorisme Baru' bagi penerbitan Jurnal Pengajian Melayu Jilid 21., Article In Journal ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Panel Penilai Luar, Pengajian Ijazah Sarjana Muda 2010, Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan (ASWARA), Article In Journal ,  (2010 - 2010)
 • 2010. AJK Semakan Kurikulum APM, Universiti Malaya., Curriculum Review ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Panel Penilai Hadiah Karya Kencana 2008/2009, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Hadiah Karya Kencana 2008/2009 ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Penilai Makalah berjudul 'Tema dalam Novel-Novel Pilihan Norhayati Berahim' untuk penerbitan Jurnal Pengajian Melayu, APM, UM., Article In Journal ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Penilai Manuskrip antologi Cerpen berjudul "Sepi Semakin Panjang" untuk diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur., Book ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Calon MA, Palani a/l Krishnasamy, apemikiran Feminisme Dalam Sajak Tamil Moden di Malaysia. Tesis MA, Thesis ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Penilai Luar bagi Candidature Defence bagi calon MA Segaran a/l Muthappan dan umadevi a/p Brabaharan (Jabatan Pengajian India), FSSS, Universiti Malaya., Thesis ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Panel Penilai Hadiah Penghargaan Penulis Sarawak 2009/2010, Penilaian Esei Kritikan ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Penilai Luar Teks Dirgahayu Bahasaku (Komponen Sastera Dalam Bahasa Melayu). Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Teks, Book ,  (2010 - 2010)
 • 2010. Panel Hakim bagi Pertandingan Pidato Piala Pengarah APM., Pidato ,  (2010 - 2010)
 • 2009. Asmiaty Amat. Tajuk tesis: Mediasi Dalam Perkembangan Novel Sabah (Tesis Phd)., Thesis ,  (2009 - 2009)
 • 2009. Menilai manuskrip novel berjudul "Menggapai Impian" untuk diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Kota Bharu, Kelantan., Book ,  (2009 - 2009)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Penceramah bagi Kursus Penulisan Esei dan Kritikan Sastera, di DBP, anjuran oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., (National), 13/03/2019 until 14/03/2019
 • Penceramah bagi Perkhemahan Penulis Tunas Remaja 2019 Peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya, di SMK Agama Putrajaya, anjuran oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bersama Jabatan Pendidikan Negeri. , (National), 11/03/2019 until 11/03/2019
 • Penceramah bagi Program Pembinaan Bakat Siswa 2019, di DBP, dianjur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bersama Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia., (National), 01/03/2019 until 03/03/2019
 • Penyeliaan Pelajar JIE3108 Latihan Ilmiah , (Ptj), 10/10/2018 until 09/10/2019
 • Ahli Jawatankuasa Tapisan (Perlantikan) Peringkat PTj (APM) Bagi Permohonan Jawatan Pensyarah Dr. Sato Hirobumi. , (Ptj), 27/08/2018 until 27/08/2018
 • Ahli Jawatankuasa Tatatertib di Bawah Akta Universiti dan Kolej, Universiti Malaya, 2018. , (University), 24/06/2018 until 16/07/2018
 • Penyair Undangan ke Temu Penyair Asia Tenggara 2018, (International), 03/06/2018 until 06/05/2018
 • Ahli Panel Pembentangan ‘Seminar Tesis’ bagi Calon Phd , (Ptj), 18/05/2018 until 25/05/2018
 • Pengajar Kursus Penulisan Ilmiah dalam TVET, (National), 07/05/2018 until 09/05/2018
 • Ahli Panel Penilai Pembentangan Candidature Defence, Calon Sarjana Pengajian Melayu. , (Ptj), 06/04/2018 until 14/08/2018
 • Fasilitator Program Pembinaan Bakat Siswa 2018, (National), 02/03/2018 until 04/03/2018
 • Panel Forum Wacana "Komersialisasi Sastera", (National), 13/02/2018 until 13/02/2018
 • Penyelaras Program Alumni 2018., (Ptj), 08/02/2018 until 07/02/2019
 • Panel Forum di Radio Melayu Perth, Australia, (International), 03/02/2018 until 03/02/2018
 • Moderator Program Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA XX2017, (International), 21/11/2017 until 21/11/2017
 • Pengerusi Sesi Ucap Utama Seminar Penyelidikan Melayu 2017, (University), 21/09/2017 until 21/09/2017
 • Penceramah Bengkel Penulisan Ilmiah, pada 8-9 Disember 2016 di Institut Profesional Baitulmal, Putrajaya, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Institut Profesional Baitulmal (IPB)., (National), 08/12/2016 until 09/12/2016
 • AHLI JAWATANKUASA KERJA PENA BAGI SESI 2016/2018, (National), 28/09/2016 until 27/11/2018
 • AHLI JAWATANKUASA SEKRETARIAT BIRO PENULIS WANITA GAPENA 2016-2017, (National), 17/06/2016 until 16/06/2017
 • Penceramah dan Pembimbing Bengkel PemantapanPenulis Wilayah Timur, pada 14-16 April 2016, di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Besut, Terengganu, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, (National), 14/04/2016 until 16/04/2016
 • PENGERUSI SESI SEMINAR SEBAHTERA UM-UKM, (National), 27/10/2015 until 27/10/2015
 • PENCERAMAH untuk slot TALK BY RESEARCHERS with SELECTED BOOK, (University), 08/10/2015 until 08/10/2015
 • PENGERUSI SESI UCAP UTAMA SEMINAR ANTARABANGSA KESUSASTERAAN MELAYU 2015 DI SINGAPURA, (International), 07/09/2015 until 08/09/2015
 • FASILITATOR MAKMAL KELESTARIAN IPTS BUMIPUTERA, (National), 19/03/2015 until 19/03/2015
 • PENCERAMAH BENGKEL PEMBINAAN BAKAT SISWA 2015, (National), 06/03/2015 until 08/03/2015
 • Fasilitator Bengkel Pembinaan Bakat Siswa 2016, pada 4-6 Mac 2016, di Hotel Puteri Park, Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia., (National), 04/03/2015 until 06/03/2016
 • MENGENDALI BENGKEL PENULISAN PROPOSAL PENYELIDIKAN KEPADA PELAJAR MA DAN PhD UM ANJURAN IPS, UM., (University), 23/12/2014 until 23/12/2014
 • AJK PERSATUAN KEMAJUAN WANITA KELANTAN KUALA LUMPUR DAN SELANGOR, (National), 11/06/2013 until  
 • PENASIHAT PERSATUAN BAHASA MELAYU UNIVERSITI MALAYA (PBMUM), (University), 03/04/2013 until 02/04/2014
 • MUNSYI DEWAN (SASTERA), (International), 21/04/2012 until 20/04/2024

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed
 • Master Degree, Siti Raihani Binti Mohamed Saaid, SKRIP FILEM TERPILIH P.RAMLEE : BACAAN KRITIK FEMINIS, 2010/2011
 • Doctoral Degree (phd), Ariff Bin Mohamad, SIMBOLIK PERILAKU, PERISTIWA DAN ALAMIAH DALAM NOVEL: ANALISIS TEORI KRITIKAN MELAYU, 2010/2011
 • Master Degree, Irdahwaty @ Aty Bt Indit, Kumpulan Cerpen Mashitah Karya Mawar Shaffei: Analisis Semiotik., 2007/2008
 • Master Degree, Irni Bt Mohammad, Novel-Novel Remaja Azmah Nordin: Kajian Psikologi., 2007/2008
 • Doctoral Degree (phd), Chong Ah Fok, PERSOALAN KETAHANAN NASIONAL DALAM NOVEL PILIHAN PENULIS GURU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, 2007/2008
 • Master Degree, Anna Pogadaeva, Intertekstualiti Dalam Puisi Kemala, 2006/2007
 • Doctoral Degree (phd), Shamsuddin Osman, Teori Rasa Insaniah Dalam Puisi-puisi Melayu Islam Malaysia, Singapura dan Indonesia, 2006/2007
 • Master Degree, Tan Chiew Yan, Novelcerpen: Satu Penelitian Sudut Pandangan, 1998/1999
 • Master Degree, Wan Norlidza Wan Mohd Zain, Kekuatan Nilai Islam: Satu Kajian Dalam Novel Halangan dan Rintangan, 1998/1999
 • Master Degree, Mujmal Bin Saidi, Hikayat Raja Angling Darna Wiraja: Transliterasi dan Analisis Teks, 1995/1996

Ongoing
 • Doctoral Degree (phd), Norhayati Md. Yatim, KAJIAN INTERTEKSTUALITI DALAM NOVEL-NOVEL SITI ZAINON ISMAIL, 2016/2017
 • Master Degree, Yusnita Binti Mohd Basir, PEMIKIRAN ISLAM DALAM NOVEL-NOVEL TERPILIH MALAYSIA INDONESIA DARI PERSPEKTIF DAKWAH, 2015/2016
 • Master Degree, Noor Hasnah Binte Adam, SASTERA MELAYU TRADISIONAL, 2014/2015
 • Master Degree, Anuar Bin Othman, KESUSASTERAAN MELAYU MODEN, 2014/2015
 • Master Degree, Rozinor Binti Ahmad Nasir, Karya-Karya Aminah Mokhtar Dari Perspektif Feminis, 2011/2012
 • Doctoral Degree (phd), Armini Binti Arbain, Kesusasteraan Melayu moden, 2010/2011
 • Doctoral Degree (phd), Hwang You Kyoung, Kesusasteraan Melayu Moden, 2010/2011
 • Master Degree, Pangeran Haji Yakup Bin Pangeran Ahmad, Sajak-Sajak Yahya MS: Sumbangan Dalam Penulisan di Brunei, 2009/2010
 • Doctoral Degree (phd), Chew Chee Horng, Unsur Moral Dalam Sastera Kanak-Kanak dan Remaja, 2006/2007

Terminated
 • Master Degree, Nurul Azura Binti Mohd Tohid, NOVEL CHICK LIT MALAYSIA DAN INDONESIA: ANALISIS BACAAN GINOKRITIK, 2013/2014

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • CONTEMPORARY ISSUE IN MALAY STUDIES, 2012/2013(1), 30, 18
 • LITERATURE THEORIES, 2011/2012(2), 12, 16
 • LITERATURE THEORIES, 2007/2008(2), 12, 8
 • LITERATURE THEORIES, 2007/2008(2), 7, 16
 • GREAT LITERARY WORKS, 2005/2006(2), 5, 14
 • THEORIES ON MALAY LITERATURE, 2005/2006(2), 5, 8
FIRST DEGREE
 • MALAY CIVILIZATION, 2015/2016, 56, 18
 • CLASSICAL MALAY TEXTS, 2015/2016(2), 42, 42
 • SOSIOLOGY OF LITERATURE, 2015/2016(1), 40, 42
 • MODERN MALAY POETRY, 2015/2016(1), 43, 42
 • CLASSICAL MALAY TEXTS, 2014/2015(2), 42, 42
 • MODERN MALAY POETRY, 2014/2015(1), 41, 42
 • MALAY CIVILIZATION, 2014/2015, 57, 18
 • MODERN MALAY POETRY, 2013/2014(1), 44, 42
 • COMPARATIVE MALAY LITERATURE, 2013/2014(2), 47, 42
 • CLASSICAL MALAY TEXTS, 2013/2014(2), 44, 42
 • SOCIOLOGY OF LITERATURE, 2012/2013(1), 30, 21
 • MODERN MALAY POETRY, 2012/2013(1), 30, 42
 • MALAY CIVILIZATION, 2012/2013(1), 97, 8
 • COMPARATIVE MALAY LITERATURE, 2012/2013(2), 45, 42
 • TEACHING AND EVALUATION OF LITERATURE, 2011/2012(2), 40, 21
 • COMPARATIVE MALAY LITERATURE, 2011/2012(2), 38, 42
 • MALAY CIVILIZATION, 2009/2010(1), 169, 8
 • MALAY STUDIES FROM ISLAM SOURCES, 2009/2010(1), 184, 8
 • MODERN MALAY POETRY, 2009/2010(1), 68, 70
 • COMPARATIVE MALAY LITERATURE, 2008/2009(2), 55, 56
 • MODERN MALAY POETRY, 2008/2009(1), 42, 56
 • MALAY STUDIES FROM ISLAMIC SOURCES, 2008/2009(1), 251, 10
 • MALAY CIVILIZATION, 2008/2009(1), 185, 10
 • SOSIOLOGY OF LITERATURE, 2008/2009(2), 38, 28
 • COMPARATIVE MALAY LITERATURE, 2007/2008(2), 72, 45
 • SOCIOLOGY OF LITERATURE, 2007/2008(2), 64, 21
 • MALAY STUDIES FROM ISLAM SOURCES, 2006/2007(1), 295, 10
 • MALAY CIVILIZATION, 2006/2007(1), 320, 10
 • MODERN MALAY POETRY, 2006/2007(1), 58, 42
 • SOSIOLOGY OF LITERATURE, 2005/2006(2), 62, 28
 • COMPARATIVE MALAY LITERATURE, 2005/2006(2), 46, 56