Curriculum Vitae

DR. MOHD SYUKRI BIN ZAINAL ABIDIN

Senior Lecturer
 • Department of Akidah and Islamic Thought
  Academy of Islamic Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • DEVIANCE
 • ISLAMIC THOUGHT
 • PSYCHOLOGY OF RELIGION

ACADEMIC QUALIFICATION


 • ISLAMIC THOUGHT, (Islamic Studies)
  Universiti Malaya (UM)
 • AKIDAH & PEMIKIRAN ISLAM, (Akidah & Pemikiran Islam)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Task Force Leader
  08 Mar 2022 - 07 Mar 2023 (University Malaya)
 • PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGANTARABANGSAAN, JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA
  02 Jan 2021 - 31 Dec 2022 (Faculty)
 • Committee Members
  20 Sep 2022 - 21 Sep 2022 (International)
 • Committee Members
  14 Sep 2022 - 14 Sep 2022 (International)
 • Task Force Member
  24 May 2022 - 15 Jul 2022 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Projek E-Filing
  02 Mar 2020 - 01 Mar 2022 (Faculty)
 • JAWATANKUASA VIDEO KORPORAT, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA
  01 Jan 2021 - 31 Dec 2022 (Faculty)
 • PENYELARAS KURSUS ELEKTIF LUAR FAKULTI (KELF), AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UM (APIUM)
  08 Mar 2021 - 18 Jul 2021 (Faculty)
 • Penyelaras Pengantar Usuluddin (IXEX1102)
  05 Oct 2020 - 14 Feb 2021 (Faculty)
 • Penyelaras kursus Kaedah Penyelidikan (IOX7001/IXGX6111) bagi semester I sesi 2020/2021.(Kumpulan 2)
  22 Sep 2020 - 14 Feb 2021 (Faculty)
 • Penyelaras Pengantar Pengajian Usuluddin (IIX1004)
  05 Oct 2020 - 14 Feb 2021 (Faculty)
 • Penyelaras kursus Kaedah Penyelidikan (IOX7001/IXGX6111) bagi semester I sesi 2020/2021.(Kumpulan 1)
  22 Sep 2020 - 14 Feb 2021 (Faculty)
 • Coordinator
  02 Feb 2021 - 18 Jul 2021 (Faculty)
 • Penyelaras Kursus Jalinan Masyarakat
  08 Mar 2021 - 18 Jul 2021 (Faculty)
 • Penolong Penyelaras Program
  30 Oct 2020 - 30 Oct 2021 (Faculty)
 • Jawatankuasa Pengajian bagi Program Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Pemikiran dan Peradaban Islam) - Secara Mod Campuran
  09 Nov 2020 - 09 Nov 2021 (Faculty)
 • Editor Jurnal AFKAR
  23 Dec 2019 - 01 Dec 2021 (Faculty)
 • Penyelaras Kursus Pengantar Usuluddin
  17 Feb 2020 - 06 Sep 2020 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Semakan Kurikulum Bagi Program Sarjana Muda Usuluddin
  09 Dec 2019 - 06 Sep 2020 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020
  10 Mar 2020 - 11 Mar 2020 (International)
 • Ahli Jawatankuasa Bengkel Latihan Kemahiran Biofeedback 1
  28 Feb 2020 - 28 Feb 2020 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Kursus Psikospiritual Islam
  28 Jul 2018 - 28 Jul 2018 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Kursus Psikospiritual Islam
  14 Apr 2018 - 14 Apr 2018 (University Malaya)
 • Pengerusi Lajnah Pascasiswazah
  01 Sep 2016 - 31 Aug 2017 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Bengkel Penyelidikan Pascasiswazah
  15 May 2017 - 25 May 2017 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Minggu Terbuka Pascasiswazah
  13 Feb 2017 - 17 Feb 2017 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Bengkel Proposal Penyelidikan Pascasiswazah
  02 Dec 2016 - 02 Dec 2016 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Lajnah Pascasiswazah
  01 Sep 2015 - 31 Aug 2016 (University Malaya)

MEMBERSHIPS


 • JAWATANKUASA KERTAS KERJA & PENERBITAN, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (International)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2022 (University)
 • Kertas Kerja Terbaik
  Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak, 2021 (International)
 • Sijil Penghargaan Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Tahun 2020
  Porgram Pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , 2020 (Ptj)
 • Platinum Medal
  Research and Development Office, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2019 (Ptj)
 • Graduan Cemerlang 2014
  Universiti Malaya, 2014 (Ptj)
 • Hadiah Buku
  Universiti Malaya, 2014 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. : Zulkipli, S. N., Suliaman, I., Abidin, M. S. Z., Anas, N., & Ahmat, A. C. (2022). The Development Theory of Al- Aql, Al-Qalb and al-Nafs in Islamic Psychotherapy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11), 2432 2449.
 2. Mohd Manawi Mohd Akib, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Latifah Abdul Majid, Hamdi Ishak, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Mohd Syukri Zainal Abidin (2022), The Paradise Concept And Discourse According To Mufassir Fakhr Al-din Al-razi, International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, vol 12 (1), 690-701.
 3. Zainal Abidin, M. S., Sa ari, C. Z., Syed Muhsin, S. B., Syed Abdul Rahman, S. M. H., Mohd Akib, M. M., Mohamad, M. A. & Zulkifli, M. A. H. (2022). Pendekatan pengubatan berteraskan spiritual Islam dalam menangani masalah sosial masyarakat, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 23(2), 318-323.
 4. Abd. Latif, Faizuri & Zainal Abidin, M. S. (2021). Kefahaman Takdir Ulama Melayu dalam Merawat Kecelaruan Jiwa. Jurnal Usuluddin 49(2) 2021, 95-133.
 5. Nur Shahidah, Sharifah Basirah, Mohd Syukri, Implementasi Psikospiritual Islam Dalam Pembentukan Model Motivasi, Afkar Vol. 23 Issue 2 (2021): 41-76
 6. Sa'ari, C. Z., Zainal Abidin., M. S., Hj. Ahmad, S. S., Syed Abdul Rahman, S. M. H., Che Nordin, M. K. N., Syed Muhsin, S. B. & Mohd Akib, M. M. (2020), The Development of Islamic Psyhospiritual Scale for Drug Addict. AFKAR: Journal of Aqidah & Islamic Thought 22(2): 279-312.
 7. Saari, C. Z., Syed Muhsin, S. B., Zainal Abidin, M. S., Syed Abdul Rahman, S. M. H., Ahmad, S. S., Ab Rahman, Z., Mohd Akib, M. M. & Hamjah, S. H., Joni Tamkin, M. H. F. & Abd Rashid, R. (2020) Critical Review of Sufi Healing Therapy in Drug Addiction Treatment. Journal of Critical Reviews, 7 (5): 1155-1160.
 8. Syed Abdul Rahman, S. M. H., Sa`ari, C. Z., Zainal Abidin, M. S. & Ahmad, S. S. (2020). Efek Penghayatan Akidah Al-Qada' dan Al-Qadar dalam Menghadapi Musibah Kehidupan. Journal of Syarie Counseling, 2(1), 32-44.
 9. Zainal Abidin, M. S., Sa ari, C. Z. & Syed Abdul Rahman, S. M. H. (2018). Pendekatan psikoterapi islam terhadap kanak-kanak muslim autistik. Akademika: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Asia Tenggara, 88(1), 65-73.
 10. Zainal Abidin, M. S., Sa ari, C. Z. & Syed Abdul Rahman, S M. H. (2017). Cadangan modul zikir untuk amalan kanak-kanak autistik Muslim. Online Journal of Research in Islamic Studies, 4(2), 1-11.
 11. Zainal Abidin, M. S., Sa ari, C. Z. & Syed Abdul Rahman, S. M. H. (2017). Analisis teknik fuzzy delphi terhadap keperluan psikoterapi zikir dalam meningkatkan motivasi kanak-kanak autistik muslim. Online Journal of Islamic Education, 5(2), 29-42
Books
 1. Zainab Ismail, Md Noor Saper, Mahnessa A. Kadir, Salasiah Hanin Hamjah, Che Zarrina Sa`Ari & Mohd Syukri Zainal Abidin (Eds.) (2020). Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020 (Proceedings of the International Seminar on Islamic Counseling 2020). Selangor: Persatuan Kaunseling Syarie (PAKSI).
Chapter in Books
 1. Adenan, F., Zainal Abidin, M.S., Mohd Arif, M.I.A., Mat Rani, M.A., Ab Hamid, M.H. & Rosli, M.S.D. (2022). Pembelajaran secara dalam talian semasa pandemik Covid-19 dan aplikasinya di masjid. Dalam Ab Hamid, M.H., Adenan, F., Mohd Arif, M.I.A. & Mat Rani, M.A. (Ed.) Sinergisme filantropi Islam Kontemporari di Malaysia (ms. 181-192). Institut Kajian Zakat Malaysia (IKaZ) Akademi Pengajian Islam Kontemporari.
 2. Razak, M.A.A., Abidin, M.S.Z., Rosele, M.I. (2022). The Application of Al-Wara (Abstinence) in the Halal Supply Management: A Spiritual Approach. In: Shariff, N.N.M., Yakob, M.A., Hamidi, Z.S., Aghwan, Z.A.A., Lateh, N. (eds) Selected Proceedings from the 1st International Conference on Contemporary Islamic Studies (ICIS 2021). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2390-6_5
Article in Proceeding
 1. Abd Razak, M. A. & Zainal Abidin, M. S. (2021). Pembangunan Kerangka Penjagaan Jiwa Berasaskan Komuniti Semasa Pandemik COVID-19. Dalam Ismail, Z., Hamjah, S. H., Saper, M. N., A. Kadir, M., Sa'ari, C. Z., Zainal Abidin, M. S. & Mohamad, A.D. (Ed). Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2021 (pp 126-135). Bangi: Persatuan Kaunseling Syarie.
 2. Abd Razak, M. A., Zainal Abidin, M. S. & Rosele, M. I. 2021. Application Of Al-Wara (Abstinence) In Halal Supply Management: A Spiritual Approach. Dalam Mohamad Zaini, M. A., Baharudin, Z. N. & Tamili, N. A. (Ed). International Conference on Contemporary Islamic Studies 2021 (pp 292). Shah Alam: Academy of Contemporary Islamic Studies , Universiti Teknologi MARA.
 3. Abd. Latif, F. & Zainal Abidin, M. S. (2021). Kepentingan Ma`Rifatullah dalam Karya Akidah Ulama Melayu Nusantara. Dalam Ahmad Zakaria, R. M., Noor Muhammad, S. J., Mohd Taqi, A. A., Mohd Ali, M. S., Mokhtar, A. B. & Mahadzir, S. Y. (Ed.) Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu 2021. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu. 540-548.
 4. Che Zarrina binti Sa`ari, Norwahizatul binti Wahed, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Mohd Syukri bin Zainal Abidin, Syed Mohammad Hilmi b Syed Abdul Rahman, Siti Sarah Haji Ahmad & Hasimah Chik, (2021), Psikospiritual Islam dan Wabak COVID-19: Saranan Kepada Keluarga Pesakit Kanser, Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2021, 55, MAINS, PEKA, PAKSI, IPSA
 5. Pa'ad N.S. & M.S. Zainal Abidin, (2021, 14-15 Dis) Peranan Ibu bapa dalam Pendidikan keagamaan kanak-kanak Masa Kini. Dalam Norrodzoh & Yusmini (eds) International Webinar on Da'wah & Human Development (371-386).
 6. Zulkipli, S. N., Suliaman, I., Zainal Abidin, M. S., Hj Che Amat, A., Anas, N., Mohd Noor, M. S., Aziz & N. H. (2021). Psikoterapi Nabawi dalam Kerangka Psikoterapi Islam: Satu Pengenalan. Dalam Abd Razak, M. I., Anas, N., Mohd Noor, A. F., Mohamed Noh, A. M., Ismail, M., Zulkipli, S. N., Abd Rahman, M. F., Che Amat, A., Jamil, A. N., Abdul Basir,, M. K. & Muhammad Sharifuddin, N. (Ed). International Conference on Contemporary Muslim World II 2021 . Seri Iskandar: Universiti Teknologi MARA.
 7. Abd Razak, M. A. & Zainal Abidin, M. S. (2020). Psikospiritual Islam Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah: Satu Sorotan Awal. Dalam Ismail, Z., Saper, M. N., A. Kadir, M., Hamjah, S. H., Sa`ari, C. Z. & Zainal Abidin, M. S. (Ed.), Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020 (pp 223-232). Bangi: Persatuan Kaunseling Syarie.
 8. Abd Razak, M. A., Zainal Abidin, M. S. & Rosele, M. I. (2020). The Concept of Sadaqah from Islamic Pyschospiritual Perspctive: A Preliminary Study. Dalam Khalid, M. M., Yakob, M. A., Yaakob, M. A. Z. Bhari, A. & Mohamed Yusof, M. F. (Ed.) 4th International Virtual Conference on Zakat, Waqf and Islamic Philantropy (pp102). Shah Alam: Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA.
 9. Sa`ari, C. Z., Wahed, N., Zainal Abidin, M. S., Syed Muhsin, S. B., Syed Abdul Rahman, S. M. H. & Ahmad, S. S. (2020). Kepentingan Sokongan Spiritual Terhadap Penjaga Utama Pesakit Kanser. Dalam Ismail, Z., Saper, M. N., A. Kadir, M., Hamjah, S. H., Sa`ari, C. Z. & Zainal Abidin, M. S. (Ed.), Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020 (pp 115-126). Bangi: Persatuan Kaunseling Syarie.
 10. Syed Abdul Rahman, S. M. H., Sa`ari, C. Z., Zainal Abidin, M. S. & Ahmad, S. S. (2020). Efek Penghayatan Akidah al-Qada' dan al-Qadar dalam Menghadapi Musibah Kehidupan. Dalam Ismail, Z., Saper, M. N., A. Kadir, M., Hamjah, S. H., Sa`ari, C. Z. & Zainal Abidin, M. S. (Ed.), Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020 (pp 209-222). Bangi: Persatuan Kaunseling Syarie.
Other Publications
 1. "Garis Panduan Pengeluaran Fatwa Negeri Selangor dalam Bidang Akidah dan Tasawuf" (2022), Apendiks A, dalam Laporan Kajian Pengeluaran Fatwa Negeri Selangor dalam Bidang Akidah dan Tasawwuf (Laporan Kajian, Majlis Agama Islam Selangor, Shah Alam, Selangor) - Policy Paper
 2. Mat Zaki, M. A. A. & Zainal Abidin, M. S. (2021, September 25). Jika Cinta, Buktikannya. BEBASnews. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 3. Zainal Abidin, M. S. & Ahmad Syahir, A. N. (2021, September 3). Menghayati Makna Kemerdekaan Sebuah Keluarga Malaysia. BEBASnews. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 4. Zainal Abidin, M. S. & Baharom, A. S. (2021, Oktober 3). Melahirkan Graduan Berintelek Tinggi. BEBASnews. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 5. Zainal Abidin, M. S. & Harun, M. S. (2021, Disember 28). Peranan Psikospiritual Islam dalam Memelihara Maqasid Syariah Pasca Banjir. Malaysia Gazette. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 6. Zainal Abidin, M. S. & Mat Zaki, M. A. A (2021, Oktober 22). Buktikan, Zahirkan Cinta kepada Rasulullah Bukan Sekadar Retorik. Berita Harian. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 7. Zainal Abidin, M. S. & Mat Zaki, M. A. A. (2021, August 18). Kembalikan Corak Kepimpinan Zaman Silam. BeBASnews. https://bebasnews.my/?p=67737 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 8. Zainal Abidin, M. S. & Norizan, M. A. (2021, September 15). Ubah Tabiat Cipta Persepsi dan Cetus Provokasi. BEBASnews. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 9. Zainal Abidin, M. S. & Wan Bazli Fariz, W. M. A. (2021, August 27-29). Pemuda gerakan Islam pewaris kepimpinan negara. Harakah. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2020 - 2021, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  Pendekatan Ilaj Syarie Dalam Menangani Gejala Sosial ( Principal Investigator(PI))
 2. 2016 - 2018, Postgraduate Research Grant(PPP)
  Kesan Psikoterapi Zikir Terhadap Motivasi Kanak-kanak Autistik ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Pembinaan Draf Modul Spiritual Care, Ministry of Health Malaysia
  01 May 2020 - 01 May 2020 (National)

PAPER PRESENTED


PLENARY SPEAKER
 1. Psikoterapi Nabawi Sebagai Rawatan Intensif Kemurungan Remaja di Malaysia, International Conference on Islam in Malay World X, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam (International) (02 Jun 2021 - 03 Jun 2021)
INVITED SPEAKER
 1. Kaedah Rawatan Psikospiritual Islam-Terapi Ibadah, KURSUS KAUNSELING SYARIE & TERAPI PSIKOSPIRITUAL ISLAM, Bahagian Keluarga, Sosial & Komuniti, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (National) (29 Jun 2021 - 29 Jun 2021)
 2. From Zero to Hero, Kem Motivasi Remaja, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, dengan kerjasama KSKCareCentre, Persatuan Psikospiritual Islam & Persatuan Kaunseling Syarie (National) (14 Dec 2019 - 14 Dec 2019)
 3. Akulah Terapis Psikospiritual Syar'ie, The Muslim Reminder, Persatuan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (12 Dec 2019 - 12 Dec 2019)
 4. Aplikasi Psikospiritual Islam Terhadap Masalah Jiwa, Kursus Dalaman Kemahiran Terapis Psikopsiritual Syarie, Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (National) (07 Nov 2019 - 07 Nov 2019)
 5. Pengurusan Anak Kurang Upaya, Kaunseling dan Runding Cara, PETRONAS dan JAKIM (National) (18 Sep 2019 - 18 Sep 2019)
 6. Konsep dan Aplikasi Psikospiritual Islam, Inhouse Training Terapis Psikospiritual Syar'ie, Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (National) (23 Feb 2019 - 24 Feb 2019)
 7. Al-Fateh, Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (22 Apr 2017 - 22 Apr 2017)
POSTER PRESENTER
 1. Integrated Psychospiritual Therapy Intervention on Drug Addiction, University of Malaya Academia Community Engagement International Conference 2019, University of Malaya s Community and Sustainability Center (UMCares) (International) (30 Sep 2019 - 01 Oct 2019)
 2. Integrated Psycho-spiritual Therapy Intervention On Drug Addiction, Minggu Terbuka Akademik APIUM 2019, Research and Development Office, Academy of Islamic Studies, University of Malaya (Others) (08 Apr 2019 - 12 Apr 2019)
PRESENTER
 1. Cadangan Model Psikoterapi Zikir Terhadap Kanak-kanak Autistik Muslim, Konvensyen Antarabangsa Kauseling Psikoterapi Berperspektif Islam 2017, Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (International) (02 May 2017 - 04 May 2017)
 2. Psikoterapi Islam Terhadap Kanak-kanak Autistik, International Conference on Social Sciences and Humanities (PASAK 2016), Pusat Pengajian Teras (PPT) (International) (20 Apr 2016 - 21 Apr 2016)
OTHERS
 1. Kepimpinan Orang Muda, Dialog Anak Muda, Prof. Emeritus Dato' Dr Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid (Others) (20 Oct 2020 - 20 Oct 2020)
 2. The Concept of Sadaqah from Islamic Pyschospiritual Perspctive: A Preliminary Study, 4th International Virtual Conference on Zakat, Waqf and Islamic Philantropy, Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Universiti Teknologi MARA (International) (17 Sep 2020 - 17 Sep 2020)
 3. Kepentingan Sokongan Spiritual Terhadap Penjaga Utama Pesakit Kanser, Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020, Jabatan Kaunseling dan Infrastruktur Khas, Perbadanan BaitulMal Negeri Sembilan, Persatuan Kaunseling Syarie, Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia & Persatuan Psikospiritual Islam (International) (10 Mar 2020 - 11 Mar 2020)
 4. Psikospiritual Islam Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah: Satu Sorotan Awal, Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020, Jabatan Kaunseling dan Infrastruktur Khas, Perbadanan BaitulMal Negeri Sembilan, Persatuan Kaunseling Syarie, Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia & Persatuan Psikospiritual Islam (International) (10 Mar 2020 - 11 Mar 2020)
 5. Efek Penghayatan Akidah al-Qada' dan al-Qadar dalam Menghadapi Musibah Kehidupan, Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2020, Jabatan Kaunseling dan Infrastruktur Khas, Perbadanan BaitulMal Negeri Sembilan, Persatuan Kaunseling Syarie, Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia & Persatuan Psikospiritual Islam (International) (10 Mar 2020 - 11 Mar 2020)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2022) Penilaian Makalah Untuk Jurnal Usuluddin, University, (Reviewer)
 2. (2021) Translation, Cross-Cultural Adaptation, Validation and Modification of The Abeer Child Dental Anxiety Scale Into Malay Language, University, (External Assessor)
 3. (2021) Pembinaan Manual (Workbook) Penjagaan Paliatif Pesakit Terminal Berasaskan Ilmu Psikospiritual Islam, University, (Internal Assessor)
 4. (2021) Psychopathology from The Religious Perspective and Happiness in Islam - The Role of Religion and Spirituality in Muslim's Wellbeing, International, (Reviewer)
 5. (2021) Kepelbagaian Budaya Dalam Pengajaran Pendidikan Islam : Persepsi Guru-Guru Pendidikan Islam, University, (External Assessor)
 6. (2021) External examiner for proposal defence, (External Examiner)
 7. (2020) Penyemak Dokumen Semakan Sarjana Muda Usuluddin (Bidang Pengkhususan Pemikiran dan Kerohanian Islam) , (Penilai Dokumen)
 8. (2020) Internal examiner for thesis submission, (Internal Examiner)
 9. (2020) Review a manuscript at MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB)., (Reviewer)
 10. (2020) Internal Examiner for candidature defence, (Internal Examiner)
 11. (2020) External examiner for candidature defence, (External Examiner)
 12. (2020) Afkar , (Reviewer)
 13. (2020) Advanced Communication Skills, (INTERVIEWER)
 14. (2020) Informan dalam Kajian PhD, (INTERVIEWER)
 15. (2019) IkaZ Book Publication , (Reviewer)
 16. (2019) Inspirasi Cahaya Islam Sesi 2019/2020, (Juri)
Contribution to external organisation
 1. (2023) Fasilitator Penjagaan Spiritual Hospital Sungai Buloh, National, (Resource Person)
 2. (2023) Fasilitator Kskcarecentre, National, (Resource Person)
 3. (2021) PENERIMAAN DAN KEBERKESANAN PENGAJIAN KULIAH MAGHRIB SECARA DALAM TALIAN DI MASJID-MASJID NEGERI SELANGOR SEMASA PANDEMIK COVID-19, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam
 4. (2020) Jawatankuasa Kurikulum Jabatan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
Contribution to event
 1. (2021) Kesejahteraan Ekonomi Semasa Pandemik Covid-19, University, (Panelist/Moderator)
 2. (2021) Panel Minda Siswa, National, (Panelist/Moderator)
 3. (2021) Bicara Gen Z, University, (Panelist/Moderator)
 4. (2021) Puasa Si Penghuni Ar-Rayyan, University, (Panelist/Moderator)
 5. (2021) Penulisan Tesis dan Disertasi Dalam Akidah dan Pemikiran Islam, University, (Panelist/Moderator)
 6. (2021) Makrifatullah Sebagai Asas Kebahagiaan Abadi, University, (Panelist/Moderator)
 7. (2021) Forum Psikologi : Perspektif Islam dan Falsafah Barat, University, (Panelist/Moderator)
 8. (2021) Jom Latih Tubi Tajwid, University, (Panelist/Moderator)

SUPERVISION


Under Graduate Students
 1. (2020) PENYELIA LATIHAN MENGAJAR PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM BAGI TAHUN 2021 (SEMESTER II, SESI 2020/2021)
 2. (2020) Final Year Project
 3. (2019) Latihan Mengajar
Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2020) Sufi Epistemology and Metaphysics, SYED FAHAD ALI KAZMI
 2. (2019) Psikospiritual Islam, AMIN BIN CHE AHMAD

TEACHING


Master
 1. (2021) IOX7001 - Research Methodology
Bachelor
 1. (2021) III1001 - Aqidah and Human Capital Development
 2. (2021) IIQ1005 - Deviant Teaching Studies in Malaysia
 3. (2021) GII1001 - Introduction to Sufism
 4. (2021) IIX1004 - Introduction to Usuluddin Studies
 5. (2021) III2003 - Psychology of Religion
 6. (2021) GIG1005 - Social Engagement
 7. (2020) GIG1001 - The Islamic and Asian Civilization
 8. (2020) GII1001 - Introduction to Sufism
 9. (2020) III2009 - Contemporary Islamic Thought
 10. (2020) IIQ1005 - Deviant Teaching Studies in Malaysia
 11. (2020) IIX1004 - Introduction to Usuluddin Studies
 12. (2019) GIG1001 - The Islamic and Asian Civilization
 13. (2019) III2006 - Islamic Psychotherapy
Others
 1. () IUS301 - Tasawuf
 2. () IUS303 - Aliran Pemikiran Islam

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Setiausaha Persatuan Psikospiritual Islam Malaysia, (23 Nov 2019 - 23 Nov 2021)
 • Fasilitator Kskcarecentre, (24 Sep 2018 - 23 Sep 2021)
 • Naib Presiden I Persatuan Alumni Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (24 Nov 2017 - 23 Aug 2020)