Curriculum Vitae

PERSONAL DETAILS

ASSOCIATE PROF. DR. SHUKERI BIN MOHAMAD

 • Associate Professor

 • Department of Siasah Syar'Iyyah
  Academy of Islamic Studies
 •    09-7126508-225
 •   shukeri@um.edu.my

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role),(Level),(Duration)
 • COORDINATOR, Faculty, 01/08/2020 to 31/07/2022
 • Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buletin, Akademi Pengajian Islam, Nilam Puri, Faculty, 01/08/2020 to 31/07/2022
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Akademi Pengajian Islam, Nilam Puri, University Malaya, 29/07/2020 to 31/07/2022
 • Ahli Jawatankuasa Unit Pengajian Awam Akademi Pengajian Islam Nilam Puri, Faculty, 01/04/2020 to 31/03/2021
 • Penasihat Himpunan Belia Islam Borneo dan Thailand (HABIBAT), Faculty, 01/04/2020 to 31/03/2021
 • TIMBALAN PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN, Faculty, 01/02/2018 to 31/01/2020
 • AHLI JAWATANKUASA UNIT PENGAJIAN AWAM, Faculty, 01/01/2019 to 31/12/2019
 • COORDINATOR, Faculty, 03/07/2017 to 03/03/2019
 • HEAD COORDINATOR, Faculty, 23/08/2015 to 22/08/2017
 • Ketua Editor Jurnal, Faculty, 01/01/2014 to 31/12/2015
 • COORDINATOR, Faculty, 23/08/2013 to 22/08/2015
 • Pengarah Bengkel Kemahiran Interpersonal dalam Kerjaya 2014, Faculty, 13/10/2014 to present
 • Pengarah Bengkel Tranformasi Ilmu dan Kemahiran dalam Kerjaya, Faculty, 05/08/2014 to present
 • Deputy Director, UNIVERSITI MALAYA, 01/09/2007 to 31/08/2008
 • Deputy Director, UNIVERSITI MALAYA, 01/09/2006 to 31/08/2007
ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification),(Field),(Institution),(Year)
 • PhD(UM), SIASAH SYAR'IYYAH, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • MSYARIAH, SYARIAH, UNIVERSITY OF JORDAN, AMMAN, JORDAN
 • BSYA, SYARIAH, UNIVERSITI MALAYA (UM)
SPECIALIZATION
(Area)
Area of Expertise
 • ISLAMIC STUDIES (Perhubungan Antarabangsa Islam)
 • ISLAMIC STUDIES (Pemikiran Politik Islam)
 • ISLAMIC STUDIES (Kepimpinan Islam)
 • ISLAMIC STUDIES (Siasah Syar`iyyah)
 • Research Interest
 • Ph.D
 • TEACHING
  (Course Title),(Level of Study),(Institution),(Academic Session)
  Teaching
 • IXAX0205 - -PRAKTIKAL IBADAT 1, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 1 )
 • IAD 1005 - PRAKTIKAL IBADAT, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IXAX0206 - -PRAKTIKAL IBADAT2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 2 )
 • IXAX0106 - -PRAKTIKAL IBADAT 2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 2 )
 • IXAX0205 - Praktikal Ibadat 1, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - )
 • IXAX0108 - KOKO PEMBINAAN SAHSIAH, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IXAX0206 - -Praktikal Ibadat 2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IXAX0106 - -Pendidikan Kewarganegaraan, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 1 )
 • IXGH6111 - METHODS OF SHARIAH STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 1 )
 • IXAX0205 - -PRAKTIKAL IBADAT 1, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 1 )
 • IHGH6101 - ADVANCED SIASAH SYAR'IYYAH, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2001/2002 - 1 )
 • IXAX0206 - -PRAKTIKAL IBADAT 2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 2 )
 • IAD1028 - PEMBINAAN SAHSIAH, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • Kenegaraan Islam, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 2 )
 • YP302 - HUKUM ISLAM ANTARABANGSA, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1997/1998 - 2 )
 • IXAX0206 - -PRAKTIKAL IBADAT 2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 2 )
 • YP403 - ISLAM AND WESTERN IDEOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - 1 )
 • IHEH1105 - METHODS OF ISLAMIC POLITICAL SCIENCE, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - )
 • IXAX0206 - -PRAKTIKAL IBADAT 2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 2 )
 • IHEH1104 - INTRODUCTION TO ISLAMIC POLITICS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1999/2000 - 1 )
 • IHGA6102 - PRINSIP-PRINSIP AL-SIYASAH AL-SYARIYYAH (SEM.II), Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (1999/2000 - 2 )
 • IXAX0205 - -PRAKTIKAL IBADAT 1, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007 - 1 )
 • IHEH3110 - INTERNATIONAL ISLAMIC RELATION, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2000/2001 - 2 )
 • IFGH6111 - OBJECTIVED OF SHARIAH, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 1 )
 • IYS202 - Sistem Kekeluargaan Islam, Sijil Pengajan Syariah, UNIVERSITY MALAYA (2002/2003 - )
 • DIS404 - Siasah Syar`iyyah, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 2 )
 • IYS302 - Sistem Politik Islam, Sijil Pengajian Syariah, UNIVERSITY MALAYA (2002/2003 - 2 )
 • IHEH3114 - ISLAMIC LEADERSHIP, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2000/2001 - 2 )
 • IXAX0206 - -PRAKTIKAL IBADAT 2, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007 - 2 )
 • DIS404 - Siasah Syar`iyyah, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007 - 2 )
 • IHGA6102 - PRINSIP-PRINSIP AL-SIYASAH AL-SYARIYYAH (SEM.II), Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2000/2001 - 2 )
 • Perundangan Islam di Malaysia, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 2 )
 • IHEH1105 - METHODS OF ISLAMIC POLITICAL SCIENCE, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2000/2001 - 2 )
 • IHEH1104 - INTRODUCTION TO ISLAMIC POLITICS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2000/2001 - 2 )
 • IHEH3110 - INTERNATIONAL ISLAMIC RELATION, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1999/2000 - 1 )
 • IXAX0205 - -PRAKTIKAL IBADAT 1, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 1 )
 • IFEH2107 - MANAHIJ AL-MUFASSIRIN, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1999/2000 - 1 )
 • IHEH3114 - ISLAMIC LEADERSHIP, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - 2 )
 • IXAX0205 - -PRAKTIKAL IBADAT 1, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 1 )
 • IHGA6102 - PRINSIP-PRINSIP AL-SIYASAH AL-SYARIYYAH (SEM.II), Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - 2 )
 • Isu-isu Dunia Islam, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2003/2004 - 2 )
 • IHEH3110 - INTERNATIONAL ISLAMIC RELATION, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - 1 )
 • IHEH1105 - METHODS OF ISLAMIC POLITICAL SCIENCE, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - 2 )
 • IFEH2107 - MANAHIJ AL-MUFASSIRIN, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1998/1999 - 2 )
 • YP302 - HUKUM ISLAM ANTARABANGSA, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1997/1998 - 1 )
 • IHEH2104 - ISLAM AND WESTERN IDEOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1997/1998 - 2 )
 • IYS302 - Sistem Politik Islam, Sijil Pengajian Syariah, UNIVERSITY MALAYA (2003/2004 - )
 • IFEH2108 - METHODOLOGY OF HADITH SCHOLARSHIP, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1997/1998 - 1 )
 • YF208 - TERMINOLOGY OF HADITH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (1996/1997 - 1 )
 • IAD1004 - USUL AL-SYARIAH, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • PUBLICATIONS
  (Title of publication in APA style)
  Refereed Journals
  2020
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Nor Hazrul Mohd. Salleh (2020), Gagasan Rahmatan li al-Alamin dan Masa Depan Islam dalam Era Kerajaan Pakatan Harapan (PH): Satu Pengamatan Awal. Jurnal al-Basirah 10(1): 15-35 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Ahmad Najib Abdullah & Nor Hazrul Mohd Salleh (2020) Sumbangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz kepada Pembangunan Pentadbiran Islam di Negeri Kelantan: Satu Tinjauan. Jurnal albasirah, 10 (2): 57-76 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2018
  • SHUKERI MOHAMAD, (2018) SISTEM SOSIAL ISLAM: SATUALTERNATIF KEARAH SIFAR JENAYAH, JURNAL ALBASIRAH, VOL 8 NO 2 (2018), 71-87, (SCOPUS)
  2016
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Mohd Alwee Yusoff (2016). Aplikasi Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Kerajaan Kelantan dari Tahun 1990 Hingga 2013: Satu Analisis. Jurnal al-Basirah 6(1): 141-155 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2015
  • Shukeri Mohamad, Mohd Azrien Mohamed Adnan, Mohd Alwee Yusoff, 2015. Analisis Penggunaan Ijtihad Dalam Pentadbiran kerajaan negeri Kelantan Dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2010. Jurnal Al-Basirah Bil. 5: 1-23 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2014
  • Mohd Alwee Yusoff, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad & Syed Abdurahman Syed Hussin. 2014. Sheikh Ahmad Al-Fatani (1856-1908M) dan Sumbangannya Terhadap Pengajian Ilmu Saraf di Institusi Pondok Negeri Kelantan. Jurnal al-Basirah 4 (in-press) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad & Arifin Mamat. 2014. Why Teachers Use Bahasa in the Arabic Language Classroom? IIUM Journal of Educational Studies, 2(1): 46-55 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad & Mohamad Azrien Mohamed Adnan. 2014. Konsep Keadilan Sosial dalam Negara: Satu Wacana dari segi Prinsip dan Amalannya. Jurnal al-Basirah 4 (in- press) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2012
  • Shukeri Mohamad, Salaman (Kesejahteraan) dan Penghayatannya dalam Sebuah Masyarakat Bertaqwa, Jurnal Keputeraan, Model Masyarakat Bertaqwa,Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK)JILID 1 1433H/2012M, :159-194 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad, Ahmad Najib Abdullah, Mohamad Azrien Mohamed Adnan. 2012. Keunggulan Undang-undang Jenayah Islam: Satu Tinjauan Dari Aspek Falsafah Pelaksanaannya. Jurnal al-Basirah 2(1): 1-26 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2011
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Syed Abdurahman Syed Hussin. 2011. Keberkesanan Program Keislaman yang dijalankan oleh Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2000: Kajian di Kalangan Kakitangan MPKB. Jurnal al- Basirah 1(1): 27-52 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad,Panduan Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Harta, Journal of Muamalat, Bil 1, 2011, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kelantan (KIAS), hal 66-93 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Shukeri Mohamad. 2011. Language Learning Strategies and Self-Efficacy Belief in Arabic Language Learning: A Malaysia Context. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education 3(2): 48-59 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad & Mohd Alwee Yusoff. 2011. Motivasi, Pembelajaran Pengaturan Kendiri dan Pencapaian Akademik dalam Pengajian Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Universiti di Malaysia. Jurnal Pendidikan. (In Press) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2008
  • Shukeri Mohamad,Falsafah "Membangun Bersama Islam" dan Kesannya Kepada Kemantapan Kerajaan Kelantan, Jurnal KIAS, Bil IV, 2008, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kelantan, hal 67-81 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  1998
  • Shukeri Bin Mohamad, Pembentukan Masyarakat Berakhlak Mengikut Politik Islam, Jurnal Usuluddin, No. 8, 1998, ms : 145-174 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  Book
  2011
  • Mohd Muhiden Abd Rahman, Shukeri Mohamad & Ahmad Najib Abdullah. 2011. Taalim al-Lugah al-Arabiyyah li ghayr al- Natiqina biha: Istiratijiyyat wa al-Maharat. Kota Bharu: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri
  • Wan Norhasniah Wan Husin& Shukeri Mohamad, 2011, Hukuman Bunuh Pengedar Dadah Mengikut Siasah Syar`iyyah,Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
  Book Chapter
  2020
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Wan Rohani Wan Mokhtar (2020). Sumbangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz dalam Pentadbiran Negara. Dalam Baharom Kassim, Abd. Karim Ali, Mustaffa Abdullah & Nor Azzah Kamri (Pnyt), Pemerkasaan Institusi Islam di Malaysia: Melakar Kecemerlangan Masa Hadapan (h. 107-138). Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia.
  • Shukeri Mohamad (2020). Siasah Syar'iyyah dan Pemerkasaan Membangun Bersama Islam. Dalam Wan Nik Wan Yusoff (Pnyt) Tiga Dekad Membangun Bersama Islam Negeri Kelantan (pp. 91-120). Kota Bharu: Pusat Kajian Strategik Negeri Kelantan
  2019
  • SHUKERI MOHAMAD (2019) SIASAH SYARIYYAH SEBAGAI SATU MEKANISME IJTIHAD POLITIK YANG TERPIMPIN DAN SEJAHTERA (DALAM) RAJA HISYAMUDDIN RAJA SULONG,MOHD HUZAIRI AWANG@ HUSAIN (EDS), MUAFAKAT UMMAH DALAM POLITIK SEJAHTERA, (HAL 51-80). SHAH ALAM: PERSATUAN ULAMA ,MALAYSIA 2019,
  2018
  • Mohd Fadli Ghani (2018). Islam Dalam Ketamadunan Kelantan, Amalan Siyasah Syar`iyyah Dalam Pentadbiran Kerajaan Kelantan,(MS 69-100) Kota Bharu Kelantan: Institut Pemikiran Tok Guru Bentara Setia.
  • Shukeri Mohamad, Ahmad Najib Abdullah & Mohd Alwee Yusoff (2018), Kelantan di Bawah Bayangan al-Quran, Pengajian Islam dan Isu-Isu Kontemporari Siri 2. In Ahmad Najib Abdullah, Mohd Muhiden Abd Rahman, Mohd Alwee Yusoff (Eds),Pengajian Islam dan Isu-Isu Kontemporari Siri 2 ( pp 19-28), Kota Bharu Kelantan: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri
  2016
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Mohd Alwee Yusoff & Ahmad Najib Abdullah (2016). Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Pentadbiran Kerajaan Kelantan Dari Tahun 1990 hingga 2016: Satu Analisis. Dalam Rahimin Affandi, Mohd Anuar Ramli & Shahidra Abd Khalil (Ed.), Maqasid al-Syariah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan (pp. 17-34). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam.
  2015
  • SHUKERI MOHAMAD Ph.d PM,AHMAD NAJIB ABDULLAH Ph.d MOHD AZRIEN MOHD ADNAN,ALWEE MOHD YUSOF Ph.d 2015. PENDEKATAN POLITIK TOKGURU NIK ABDUL AZIZ DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN KESANNYA KEPADA KERJASAMA POLITIK PAKATAN.
  2012
  • Shukeri Mohamad & Mohamad Azrien Mohamed Adnan. 2012. Sumbangan Kerajaan Kelantan Kepada Perkembangan Aktiviti Penyelidikan Politik Islam di Universiti Tempatan dan dalam Masyarakat. Dlm. Norarfan Zainal et. al (pnyt). Membongkar Rahsia Pendidikan Islam, Ilmu dan Keagungan Tamadun Islam Borneo, hlm 758-764: Bandar Seri Begawan: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
  2011
  • Shukeri Mohamad. 2011. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Dlm. Hamidi Abdul Ghani dan Nurul Akma Mohamed (pnyt). Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Negara, hlm. 60-78. Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad, Zamri Ghazali, Shukeri Mohamad, Nasimah Wan Harun & Ridhuan Jusoh. 2010. al-Haikal al-Am an al-Taallum al-Zati fi Taalum al-Lughah al-Arabiyyah. Dalam Mohd Muhiden Abd Rahman, Shukeri Mohamad & Ahmad Najib Abdullah. Taalim al-Lugah al-Arabiyyah li ghayr al-Natiqina biha: Istiratijiyyat wa al-Maharat, hlm 19-32
  2010
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Muhammad Azmi Mustapha & Shukeri Mohamad. 2010. Pemahaman dan Pelaksanaan Solat Berjemaah: Kajian di Kalangan Masyarakat Kg Paya Lada. Dalam Ahmad Najib et. al. Isu-isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Alaf Baru, Kota Bharu: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, h. 113- 124
  2009
  • Sukeri Mohamad, Maqasid Syariah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Dalam Nurul Akmal bt Moahamed & Hamidi Abd Ghani(2009), Maqasid Syariah dalam Pentadbiran Negara. Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.
  • Shukeri Mohamad, Dato Nik Aziz wa Siyasatuhu al- Syariyyah fi Tadbir Wilayah Kelantan. Dalam Ahmad Najib Abdullah et.al (Pnyt). 2009. Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari 09. Kota Bharu: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri. h. 175-193
  • Shukeri Mohamad & Syed Abdurrahman Syed Hussin(2009, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Masjid Nusantara di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri Kelantan: Satu Cadangan, dalam Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid, Akademi Pengajian Islam, Uni. Malaya, Nilam Puri, hal 1-12
  • Shukeri Mohamad(2009), Modul Pembangunan Masjid: Satu Cadangan, dalam Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid, Akademi pengajian Islam, Uni. Malaya, Nilam Puri, hal. 213-227
  2008
  • Shukeri Mohamad (2008), Kepimpinan Umar Abdul Aziz: Satu Analisis, dalam Pengajian Islam Dan Isu-isu Kontemporari, Akademi Pengajian Islam Uni.Malaya, Nilam Puri, hal. 40-63
  • Shukeri Mohamad (2008), Studi Siasah Syar`iyyah dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Masyarakat dan Negara, dalam Metodologi Pengkajian Islam, Pengalaman Indonesia Malaysia, Gontor Indonesia, hal. 277
  2007
  • Pengajian Siasah Syar iyyah dan Kepentingannya dalam Pembangunan Masyarakat dan Negara dalam Mohd Fauzi Hamat et.al, 2007, Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia, Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, h. 269-281
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Shukeri Mohamad. Pembelajaran Pengaturan Kendiri Dalam Bahasa Arab : Kerangka Konseptual dalam Mohd Fauzi Hamat et.al, 2007, Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia, Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, h. 179-191
  2000
  • Shukeri Bin Mohamad, Asas-asas Pembentukan Fiqh Malaysia : Satu Saranan, Paizah Hj. Ismail & Ridzwan Ahmad (ed)(2000) dalam Fiqh Malaysia Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur m.s : 45-50
  1999
  • Shukeri Bin Mohamad, Siasah Syar iyyah dan Kedudukannya sebagai Metod Penentuan Hukum, Dr. Abdul Karim Bin Ali & Raihanah Hj Azahari (ed)(1999) dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia yang Membangun, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur m.s : 99-124
  1998
  • Shukeri Bin Mohamad, Peranan Politik Islam Dalam mencapai Maqasid al-Syariah : Konteks Malaysia, dalam Abdul Monir Bin Yaacob & Suzalie Mohamad (ed)(1998) Etika & Budaya Berpolitik dari Perspektif Islam, IKIM, Kuala Lumpur m.s : 79-97
  Article in Proceedings
  2018
  • Kamarulzaman Abdul Ghani, Azizi Umar, Mohd Sabri Mamat, Siti Suhaila Ihwan, Noor Hisham Md Nawi, Marwan Mohd Khir, Nur nabilah Hassan, (2018)6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education, Proceeding 6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018 (ICIED 2018) (SCOPUS)
  • Kamarulzaman Abdul Ghani, Azizi Umar, Mohd Sabri Mamat, Siti Suhaila Ihwan, Noor Hisham Md Nawi, Marwan Mohd Khir, Nur nabilah Hassan, (2018)6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education, Proceeding 6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018 (ICIED 2018) (SCOPUS)
  • Kamarulzaman Abdul Ghani, Azizi Umar, Mohd Sabri Mamat, Siti Suhaila Ihwan, Noor Hisham Md Nawi, Marwan Mohd Khir, Nur nabilah Hassan, (2018)6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education, Proceeding 6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018 (ICIED 2018) (SCOPUS)
  • Kamarulzaman Abdul Ghani, Azizi Umar, Mohd Sabri Mamat, Siti Suhaila Ihwan, Noor Hisham Md Nawi, Marwan Mohd Khir, Nur nabilah Hassan, (2018) 6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education, Proceeding 6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018 (ICIED 2018) (SCOPUS)
  2017
  • MOHD FADHLI GHANI (2017). PROSIDING SEMINAR ISLAM DALAM KETAMADDUNAN KELANTAN, INSTITUT PEMIKIRAN TOK GURU NIK ABDUL AZIZ.
  2016
  • Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Thailand: Isu dan Cabaran. 2016. Prosiding Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu VI, hlm. 1-10 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Pelaksanaan Undang-undang Islam dan Kesannya Kepada Kemakmuran: Satu Tinjauan Konseptual. 2016. Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu VI (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Peranan Politik Islam dalam Menjaga Kemakmuran Masyarakat: Tinjauan Terhadap Program Keislaman dalam Kerajaan Kelantan 1990-2013. 2016. Seminar Antarabangsa di Alam Melayu VI, hlm 1-9 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2015
  • Shukeri Mohamad,Ahmad Najib Abdullah,Mohamad Azrien Mohamed Adnan, 2015.PENDEKATAN POLITIK TOK GURU NIK ABDUL AZIZ DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN KESANNYA KEPADA KERJASAMA POLITIK PAKATAN.PROSIDING SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN IV, PERINGKAT ANTARABANGSA (SWAT) 2015: HLM. 625-642 Memasyarakatkan Quran, Mensejahterakan Ummah , 6-7 Oktober 2015, Dewan Kuliah Utama, FPQS, USIM. ISBN 978-967-440-232-7 1. Qur an--Critism, Textual 2. Qur an--Congresses 3. Ummah Islam--Congresses I. Sajedah H.A Samarah II. Abdulloh Salaeh III. Robiatul Adawiyah Mohd IV. Noor Azma Mohamad Khossim V. Mohd Zaini Zakaria VI. Adnan Mohamed Yusoff VII. Judul 297.122 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2014
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad, Sharifah Buniamin & Arifin Mamat. 2014. Self- Regulated Learning and Motivation of Islamic Studies and Non-Islamic Studies Stream Students. Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, hlm 208-222 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad & Mohd Alwee Yusoff. 2014. The Use of First Language in Arabic Language Classroom: A Teaching Buttress or a Learning Obstacle? Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, hlm. 223-234 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad, Mohd Alwee Yusoff & Zamri Ghazali. 2014. First Language Use in Arabic Language Classrooms: Teacher Perspective. Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, hlm 198-207 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2013
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Ridwan Haris & Shukeri Mohamad. 2013. Student-Teachers Use of Mother Tongue in Foreign Language Classroom. Proceedings International Conference on Islamic Education 2013, pp. 103-111 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ridwan Haris, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Shukeri Mohamad. Stress Management Skills and University Students Academic Behaviour: A Case Study. Proceedings International Conference on Islamic Education 2013, pp. 181-186 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad & Mohamad Azrien Mohamed Adnan. 2013. Aplikasi Keadilan Sosial Meningkatkan Kestabilan Negara. Prosiding Konferen Antarabangsa Islam Borneo VI. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad, Ahmad Najib Abdullah & Mohamad Azrien Mohamed Adnan. 2013. Analisis Penggunaan al-Quran dan al- Sunnah dalam Pentadbiran Kerajaan Kelantan dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2012 dan Sumbangannya kepada Pembangunan Ummah. Prosidign Seminar Wahyu Asas Tamadun. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Syed Abdurahman Syed Hussin. 2013. Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Berterusan Bagi Kanak-Kanak dan Remaja: Satu Cadangan. Konferen Antarabangsa Islam Borneo VI (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad & Arifin Mamat. 2013. Why Teachers Use First Language in the Target Language Classroom. International Conference on Language 2013. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2012
  • Shukeri Mohamad, Mohd Yakub @ Zulkifli Yusoff. 2012. Dasar Wanita dari Perspektif Islam: Satu Kajian Pelaksanaan Kesannya di Negeri Kelantan. Prosiding Konferensi Internasional Islam di Dunia Melayu, hlm 502- 516 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Shukeri Mohamad. 2012. Pendekatan Siasah Syariyyah dalam Pentadbiran Negara dan Kesannya kepada Kesejahteraan Masyarakat: Satu Kajian Kepimpinan Menteri Besar Kelantan, Malaysia (1990-2011). Prosiding Konferensi Internasional Islam di Dunia Melayu, hlm 480-502 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri, M, Mohd Yakub, M.Y & Mohamad Azrien, M.A. 2012. Analisis Pelaksanaan Dasar Wanita di Negeri Kelantan & Kesannya Kepada Kesejahteraan Masyarakat. Prosiding World Conference on Islamic Thought & Civilization: Contemporary Challenges and Realities. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Dr. Abd Rahman Al-Qari, Prof. Dato.Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Profesor Madya Dr. Shukeri Mohamad, 2012. Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Qira at di Kelantan: Satu Tijauan Terhadap Peranan Datuk Haji Muhammad Nor bin Ibrahim. The 2nd Annual International Quranic Conference 2012, ms:71-84 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri, M, Mohamad Azrien, M.A & Mohd Alwee, Y. 2012. Polemik Negara Islam di antara Parti Islam (PAS) dengan Parti Melayu (UMNO): Analisis Perbandingan. Prosiding World Conference on Islamic Thought & Civilization: Contemporary Challenges and Realities (WoS/SCOPUS)
  • Shukeri, M, Ahmad Najib, A, Mohamad Azrien, M.A & Mohd Muhiden, A.R. 2012. Analisis Peranan al-Quran dan al- Sunnah Sebagai Sumber Pentadbiran dalam Kerajaan Kelantan dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2010. Prosiding World Conference on Islamic Thought & Civilization: Contemporary Challenges and Realities. (WoS/SCOPUS)
  • Shukeri, M, Mohamad Azrien, M.A, Syed Abdurahman, S.H & Mohd Alwee, Y. 2012. Analisis Penggunaan Ijtihad dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2010. Prosiding World Conference on Islamic Thought & Civilization: Contemporary Challenges and Realities. (WoS/SCOPUS)
  2011
  • SHUKERI MOHAMAD.(2011) SIASAH SYAR`IYYAH:PELAKSANAANNYA DALAM PENTADBIRAN NEGARA, PROSIDING SEMINAR PELAKSANAAN SIASAH SYAR`IYYAH DALAM KONTEKS SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN, HLM 1-44 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shukeri Mohamad & Mohamad Azrien Mohamed Adnan. 2011. Modul Pendidikan Kanak-kanak dan Remaja Melalui Institusi Masjid. Prosiding Seminar Pengurusan Masjid Innovatif Peringkat Antarabangsa, hlm. 379-394 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2010
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Shukeri Mohamad, Zamri Ghazali & Nasimah Wan Harun. 2010. al-Haikal al-Am an al-Taallum al Zati fi Taallum al-Lughah al-Arabiyyah. Proceedings of International Conference on Teaching Arabic for Non- Arabic Speaker 2010, pp. 381-391 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2008
  • PROSIDING SEMINAR WARISAN AL-QURAN & AL-HADITH NUSANTARA, ANJURAN JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNI. MALAYA, PADA 27 & 28 OGOS 2008 DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UM
  Monograph
  2010
  • Shukeri Mohamad. 2010. Peranan Siyasah Syar`iyyah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk. Monograf Asasi Pengajian Islam 1: 1-16 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  RESEARCH PROJECT
  (Project title),(Role),(Duration),(Level)
  Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
 • KURIKULUM KEPELBAGAIAN BUDAYA: MEREKABENTUK MODEL DAN KAEDAH DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM, Consultant, 2019 - 2021 (National)
 • Private Funding
 • Pemikiran Tafsir Tuan Guru Dato Nik Abdul Aziz Nik Mat, Consultant, 2019 - 2020 (National)
 • PEMIKIRAN TAFSIR TUAN GURU HJ NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT, Consultant, 2018 - 2020 (National)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
 • APIUM Nilam Puri Sebagai Hub Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam Peringkat Persediaan di Asia Tenggara, Principal Investigator(PI), 2015 - 2016 (National)
 • Aplikasi Konsep Siasah Syariyyah Dalam Dasar Wanita Negeri kelantan dari Tahun 1990 Hingga 2010: Satu Kajian Perbandingan Dengan Kerajaan Pusat, Principal Investigator(PI), 2011 - 2012 (National)
 • TAHAP KEPUASAN JEMAAH TERHADAP PERKHIDMATAN MASJID: KAJIAN DI MASJID-MASJID DAERAH DI NEGERI PANTAI TIMUR, Consultant, 2011 - 2012 (National)
 • A Study of the Differences in Learning Strategy and Motivation between Islamic and Non-Islamic Stream Students in Higher Learning Institutions, Consultant, 2010 - 2011 (National)
 • MEREKABENTUK MODUL PEMBINAAN AKHLAK REMAJA MELALUI INSTITUSI MASJID DI NUSANTARA, Principal Investigator(PI), 2009 - 2010 (University)
 • Pembangunan Modal Insan: Kajian Mengenai Aktiviti- aktiviti masjid negeri di Semenanjung Malaysia terhadap golongan remaja dan belia , Principal Investigator(PI), 2007 - 2008 (National)
 • Pembangunan Masjid di Malaysia, 2008
 • Universiti Malaya
 • Pembangunan Modal Insan : Kajian Mengenai Aktiviti-Aktiviti Masjid Negeri Di Semenanjung Malaysia Terhadap Golongan Remaja Dan Belia , Principal Investigator(PI), 2007 - 2008 (University)
 • Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
 • Kerjasama Politik antara Parti Islam se Malaysia (PAS) dengan Parti Perikatan, Principal Investigator(PI), 1999 - 2000 (National)
 • Rekod-rekod Politik Islam Sebelum dan selepas Merdeka, Principal Investigator(PI), 1997 - 1997 (National)
 • Pengajian al-Hadith: Kajian Bibliografi, Principal Investigator(PI), 1996 - 1996 (National)
 • SUPERVISION
  Academic Adviser
  (Total of Student),(No. of Contact Hours),(Academic Session)
 • 4, 11, 1997/1998
 • 4, 14, 1996/1997
 • 4, 10, 1999/2000
 • 4, 10, 1998/1999
 • 6, 12, 2003/2004
 • 6, 15, 2004/2005
 • 4, 14, 2006/2007
 • 5, 15, 2007/2008
 • 4, 14, 2008/2009
 • Postgraduate Student
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Ongoing
  • Siasah Syar`iyyah, Muhamad bin Jaafar Sidek (Post Graduate Student)
  • ANALISIS DASAR KEBAJIKAN KELANTAN MENURUT SIASAH SYARIYYAH, NUR SHUHADA KADIR, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • ANALISIS TARBIAH DALAM GERAKAN ISLAM, MOHD KHAIRUL AMIN HAJI ZAKARIA, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Siasah Syar`iyyah di Kelantan, Mohd Asri bin Che Ibrahim (Post Graduate Student)
  • Human Rights In Islam, al-Zahrani Thabet Matar H (Post Graduate Student)
  • KAJIAN TAHALUF SIYASI DAN KESANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENGARUH PAS: SATU ANALISIS TERHADAP PILIHANRAYA UMUM DI KELANTAN 1990 HINGGA 2013, Sukeri bin Yamin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) dan Program Wanita: Satu Analisis dari Tahun 1990-1995, Al-Anisah binti Dollah & Abdul Aziz (Post Graduate Student)
  • The Weaking Factors in The Administration of The Right of Ahl al-Qiblah in Muslim Reality and its Solutions: An Analytical Study, Murad Ahmad Derhem al-Qadasi (Post Graduate Student)
  • APLIKASI KONSEP SIYASAH SYARIYYAH DLAM PELAKSANAAN DASAR WANITA NEGERI KELANTAN DARI TAHUN 2001 HINGGA 2015, Nurul Akma Binti Mohamed, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Completed
  • Syaikh Daud Berueh dan Pembaharuan Politik, Hasanuddin Yusuf Adan (Post Graduate Student)
  • Perlantikan Ketua Negara Perbandingan Islam dan Pancasila, Dedianto Usman (Post Graduate Student)
  • PELAKSANAAN DASAR KESENIAN DI NEGERI KELANTAN DARI TAHUN 1990 HINGGA 2015: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF SIASAH SYAR'IYYAH, MOHD ASRI BIN CHE IBRAHIM, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Hukuman Bunuh ke atas Pengedar Dadah Menurut Siasah Syar`iyyyah, Wan Norhasniah Wan Hussin (Post Graduate Student)
  • Hukuman Bunuh ke atas Pengedar Dadah Menurut Siasah Syar`iyyyah, Wan Norhasniah Wan Hussin (Post Graduate Student)
  • Kepimpinan Bukan Islam Menurut Siasah Syar`iyyah, Mohd Hafiz Mahaiyadin (Post Graduate Student)
  Other
  • Calon belum buat pembentangan proposal dan candidature defence, NIK MOHD MAHFUZ BIN NIK MOHD MANAN, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • KAJIAN TAHALUF SIYASI DAN KESANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENGARUH PAS: SATU ANALISIS TERHADAP PILIHANRAYA UMUM DI KELANTAN 1990 HINGGA 2013, SUKERI BIN YAMIN, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  UG Student/Clinical Fellowship
  (Title of Thesis),(Academic Session)
  Completed
  • Project Paper, 1995/1996
  • Project Paper, 1996/1997
  • Project Paper, 1997/1998
  • Project Paper, 1998/1999
  • Project Paper, 1999/2000
  • Project Paper, 2000/2001
  SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
  (Contribution to Society),(Duration),(Level)
  • Bengkel MQA , pada Oktober , di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, K.Bharu kelantan, 24/10/2018 to 24/12/2018
  • Pengendali dan pembimbing bengkel Murabbi Dasar Pendidikan Rabani Kelantan, Siri 1, di Perdana Resort, Pantai Cahaya Bulan, K.Bharu , pada:11 himgga 13 September;, 11/09/2018 to 13/09/2018
  • Perbincangan Panel Pakar Pembangnan Amalan Terbaik Dasar Pendidikan Rabbani Kelantan Siri II, di Hotel Puri Pujangga Universiti Kebangsaan Malaysia, pada 5 Jun 2018, anjuran Institut Latihan Perguruan Kelantan (ILPK), 05/06/2018 to 05/06/2018
  • Perbincangan Panel Pakar Pembangunan Kandungan Amalan Terbaik Dasar Pendidikan Rabbani Kelantan (DPRK)Siri 1, di Hotel Puri Pujangga UKM Bangi, pada 29 Mach 2018, anjuran Inatitut Latihan Perguaruan Kelantan (ILPK), 29/03/2018 to 29/03/2018
  • Majlis Perasmian dan Penganugerahan Sanad Hadis oeleh Maulana Salaman al-Husaini al-Nadwi, di Dewan Konvokesyen ,Kelantan Trade Centre(KTC) Kota Bharu Kelantan, pada 29 Januari 2018, anjuran Pejabat Menteri Besar Kelantan, 29/01/2018 to 29/01/2018
  • Perbincangan Panel Pakar Dasar Pendidikan Kelantan Siri II, di Bilik Mesyuarat Bitara , Fakulti Pengajian Islam, UKM, pada 10 Januari 2018, anjuran Institut latihan perguruan Kelantan (ILPK), 10/01/2018 to 10/01/2018
  • Panel Pakar Aqidah dan Syariah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK), 12/06/2016 to 21/06/2020
  • JAWATANKUASA IJTIMAK ULAMAK NUSANTARA 1436H, ANJURAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN, 23/07/2015 to 23/07/2015
  • Program Taklimat Mudarris Kelas Membina Generasi Solat (MGS) dan Ijtimak Pegawai Serta Pembantu Pegawai Dakwah Halaqat Negeri Kelantan Tahun 2014M, 31/03/2014 to 31/03/2014
  • PENCERAMAH DAN PEMBIMBING BENGKEL SEMBELIHAN KASIH AIDILADHA UNIVERSITI MALAYA NILAM PURI , 25/10/2013 to 25/10/2013
  • PENCERAMAH MAJLIS IFTAR JAMAI JTK KIAS, 29/07/2013 to 29/07/2013
  • AHLI PANEL FORUM PERDANA PROGRAM BEAUTY OF MUBARAK 2013 APIUM NILAM PURI, 15/07/2013 to 15/07/2013
  • PENCERAMAH MOTIVASI KURSUS PEMBANGTU PELAJAR MINGGU HALUANSISWA APIUM 2013, 21/05/2013 to 21/05/2013
  • PANEL FORUM PERDANA SEMPENA MAULIDRRASUL S.A.W, IPG KAMPUS SULTAN MIZAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, BESUT TERENGGANU, 05/02/2013 to 05/02/2013
  • Panel Perbincangan Wacana Keputeraan 2, 08/10/2012 to 09/10/2012
  • Penasihat Kem Pemantapan Solat Akademi Pengajian Islam ,Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan, 03/08/2012 to 04/08/2012
  • Penceramah Kem Pemantapan Solat Akademi Pengajian Islam Univeriti Malaya, Nilam Puri Kelantan,Tajuk: Solat dan Terapi Akidah, 03/08/2012 to 04/08/2012
  • Penceramah Taklimat Pentaksiran Baru Sijil Tinggi Persekolahan (STPM) 2012 Peringkat Kebangsaan, 23/03/2012 to 25/03/2012
  • Penceramah Program Smart kem (INDUKSI)Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK. Tajuk:UMI (Mas`uliyah): Tanggungjawab Dalam Bermasyarakat dan Bernegara., 22/03/2012 to 22/03/2012
  • Penceramah Kursus Pembinaan Sahsiah Pegawai dan Ahli Majlis Daerah Machang, Kelantan, Tajuk: Tanggungjawab dan Amalan Mengikut Pandangan Islam, 20/03/2012 to 20/03/2012
  • Ketua Panel Penaksir Soalan Syariah 2 Peringkat STPM, Majlis Peperiksaan Malaysia, 12/03/2012 to 12/03/2012
  • Ceramah Motivasi Kursus Pengurusan Organisasi Calon Pimpinan JTK/MPP dan RUKN al-Lungah al-Arabiah 2012 Akademi pengajian Islam, Nilam Puri, 10/02/2012 to 10/02/2012
  • Pengerusi Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Kelantan, 2022
  • Pengerusi Jawatankuasa Masjid Hamzah Kampung Kuala Nipah, Bachok Kelantan, 07/03/2003 to 07/03/213
  ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES
  Evaluation Activity
  (Activity),(Duration),(Category)
 • TESISI DOKTOR FALSAFAH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN- LOKMAL HAKIM BIN CHE HASSAN,   (Thesis)
 • KETUA EDITOR JURNAL AL-BASIRAH ,   (Article in Journal)
 • JURNAL HADHARI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA TAJUK ARTIKEL: TRANSISI KEPIMPINAN DAN KEKUASAAN MASA KHALIFAH AR RASYIDIN: SATU ANALISIS DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN, 2019 to 2019 (Article in Journal)
 • TITLE OF THESIS: NAME OF STUDENT: BATRANI JUMA KHALFAN SALEH DOCTOR OF PHILOSOPHY IN DA`WAH AND ISLAMIC MANAGMENT USIM , 2019 to 2019 (Thesis)
 • Pengajian Islam dan Isu-isu Kontemporari, 2018 to 2018 (Book)
 • Penilai Bagi manuskrip "Institusi Berorientasikan Islam Model Pembangunan Institusi Kini. Projek Penerbitan Buku di Universiti Malaysia Kelantan, 2018 to 2019 (Book)
 • Tajuk Tesis: - Calon: Ahseen Husayn al-Khair Eisay Universiti Islam Malaysia , 2018 to 2018 (Thesis)
 • Jurnal al-Basirah , Akademi Pengajian Islam, Nilam Puri Kelantan bg tahun 2018, 2018 to 2018 (Article in Journal)
 • Panel Penailai (APP) Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Mengikut Kategori, 2018 to 2021 (Project)
 • Panel Pakar penggubalan Dasar Pendidikan Kelantan, 2017 to 2020 (Project)
 • JURNAL AL-BASIRAH, 2016 to 2023 (Article in Journal)
 • JURNAL AL-BASIRAH 5 , 2015 to 2015 (Article in Journal)
 • JURNAL AL-BASIRAH 5, 2015 to 2015 (Article in Journal)
 • Tajuk Tesis: Pengaruh Pemikiran Politik Hassan al-Banna Terhadap Partai Keadilan Sejahtera: Kajian Khusus Tentang Sistem Pengkaderan. Nama Calon: Amin Heri Susanto (IHA 060072) Universiti Malaya, 2013 to 2013 (Thesis)
 • Jurnal al-Basirah, Akademi pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri Kelantan, 2013 to 2013 (Article in Journal)
 • Name of Thesis:أصول الشرعيا السياسة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة في ضوء مقاصد الشريعة الغسلامية Name of Student: Br Salah Bouchelaghem (GO 922647) From IIUM, 2012 to 2013 (Thesis)
 • Title of thesis: Political Rights of the Muslim Minority in Thailand. Name of candidate: Asman Taeli (GO 6209650) from IIUM , 2012 to 2013 (Thesis)
 • Title of Thesis: Workers Right in Thailand Labour law: An Integrated Analytical Study. Name of Student: Abdulsoma Thoralim (GO8359350 ) From IIUM, 2012 to 2013 (Thesis)
 • Tajuk Disertasi: Politik Islam di Sabah: Analisis Perkembangan Parti Islam Se Malaysia Di Daerah Tawau. Nama Calon: Bakri Bin Amboala (IGA 100041) Universiti Malaya., 2012 to 2013 (Thesis)
 • Salam al-Alam wa Amnuhu Baina al-Manzur al-Qurani wa al-Nizam al-Alam al-Jadid: al-Harb ala al-Irhab Namuzajan Calon: Abdulhamid Mohammed ali Zaroum (Ph.D), 2009 to 2009 (Thesis)
 • Tajuk: ??? Calon: Halimatus Saadiah Binti Mat Saad, 2008 to 2008 (Thesis)
 • Doktrin Pengasingan Kuasa di Malayisa Ditinjau Dari Perspektif Teori Politik Islam, Calon; Farizah Binti Zulkafli, 2008 to 2008 (Thesis)
 • Ketaatan Rakyat Malaysia Terhadap Kepimpinan Negara di Tinjau Menurut Perspektif Teori Ulu al-Amr. Calon: Azhariah Binti Abdul kadir, 2008 to 2008 (Thesis)
 • Kepuasan Kerja Menurut Perspektif Islam: Kajian di Pejabat Daerah Ranau Sabah, Calon: Noraini binti Zainuddin (2008), 2008 to 2008 (Thesis)
 • "Pentadbiran Organisasi Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) : Analisis Pencapaiannya Terhadap Pembangunan Akhlak Tentera Malaysia. Calon : Mohd Mazli Mohd Aini (2007) , 2007 to 2007 (Thesis)
 • Analisis Sumbangan Dewan Muslimat PAS Terhadap Pembangunan Sosial Masyarakat di Kawasan Bukit Gantang (1995-2000), Calon: Noraini Binti Zainuddin, 2006 to 2006 (Thesis)
 • Kebebasan Beragama di Malaysia: Kajian Antara Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, Calon : Nur Hafilah Binti Musa, 2006 to 2006 (Thesis)
 • Wanita Sebagai Ahli Parlimen: Antara Hukum dan Keperluan, Calon; Nasuha Binti Haji Musa (2006), 2006 to 2006 (Thesis)
 • Buku Teks Pendidikan Syariah Tingkatan Empat (Kemeterian Pendidikan Malaysia) Penulis: Mohd Zaini Yahya dan Dr. Muhammad Arifin, 2000 to 2001 (Book)
 • Jihad Politik: Satu Analisis Pemikiran Said Hawwa Calon:Pisol bin Mat Isa99/20, 1999 to 1999 (Thesis)
 • Konsep Kepimpinan Dalam Peradaban Islam, Calon: Abd. Hakim Mohad @Mohamad Ramli98/99, 1999 to 1999 (Thesis)
 • Expert Linkages
  (Linkages Description),(Organisation),(Duration of Involvement),(Level)
 • FASILITATOR BAGI PROGRAM MUKHAYYAM LUGHAWI HABIBABT UM NILAM PURI, UNIVERSITI MALAYA NILAM PURI KELANTAN, 2018 (University)
 • Academic/Technical Contribution
  (Activity),(Organisation),(Duration),(Role)
 • AHLI JAWATANKUASA INDUK MINGU HALUAN SISWA PELAJAR ASASI UM NILAM PURI, UNIVERSITI MALAYA, NILAM PURI KOTA BHARU KELANTAN, 2019 - 2019 (Committee Member)
 • PANEL PENILAI AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA), AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA, 2019 - 2022 (Resource Person)
 • WORKSHOP/Bengkel Murabbi Dasar Pendidikan Rabbani Kelantan Siri 1, Institut Latihan perguruan kelantan (ILPK) , 2018 - 2018 (Committee Member)
 • PANEL PAKAR PENGGUBALAN DASAR PENDIDIKAN KELANTAN, KERAJAAN NEGERI KELANTAN, 2017 -  (Expert Advisor)
 • PANEL PENGGUBAL DASAR WANITA KELANTAN, KERAJAAN KELANTAN, 2017 - 2020 (Expert Advisor)
 • PANEL PAKAR AQIDAH DAN SYARIAH NEGERI KELANTAN, JABATAN AGAMA iSLAM NEGERI KELANTAN, 2016 - 2023 (Expert Advisor)
 • AWARD AND STEWARDSHIP
  (Name of Award/Stewardship),(Awarding Institution),(Year Awarded),(Type of Award)
  • Panel Forum Baiah Prti Politik dari Perspektif Islam, akademi pengajian islam, 2018 (OTHERS)
  • The Best Paper Award, Muzakarah & International Fiqh Conference , Kolej Uniiversiti Islam Selangor., 2016 (RESEARCH)
  • SIJIL PENGHARGAAN, MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2014 (SPECIAL)
  • KHIDMAT SETIA 20 AWARD, , 2007 (CERTIFICATE)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2006 (CERTIFICATE)
  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (Menegak), Universiti Malaya, 1999 (SPECIAL)
  CONSULTANCY PROJECT
  (Project title),(Organisation),(Duration),(Role),(Level)
  • PENYELIDIKAN DAN MEMBASMI AJARAN SESAT, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN, 01/08/2020 to 01/08/2022 (National)
  • Panel Pakar Aqidah dan Syariah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK), 01/12/2016 to 01/12/2020 (National)
  • Sidang Editor Buku Pengajian Islam dalam , Akademi Pengajian Islam, Univerisiti Malaya, Nilam Puri K.Bharu Kelantan, 01/12/2018 to 01/12/2020 (National)
  • Ahli Panel Penilai (APP) Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Mengikut Kategori, Agensi Kelayakan Malaysia , 01/12/2018 to 01/12/2020 (National)
  • Panel Pakar Penggubalan Dasar Pendidikan Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan, 01/12/2017 to 01/12/2022 (National)
  • Pemeriksa Luar bagi calon Ph D , USIM , Ahseen Husayn aal-Khair Eisay (4160149), Univerisiti Sains Islam Malaysia, 01/12/2018 to 01/12/2018 (National)
  • Panel Pemantauan Pelaksanaan Strategik Kelantan, Pejabat Menteri Besar Kelantan, 01/01/2014 to 01/01/2014 (National)
  • Panel Semakan Enakmen Jenayah Syariah, Pejabat Menteri Besar Kelantan, 01/01/2014 to 01/01/2014 (National)
  • Pemeriksaan Tesis Sarjana, Universiti Utara Malaysia, Calon : Mohd Isa Abdul Rahman (86031). Tajuk: Kaedah Penetapan Arah Kiblat dan Kefahaman Masyarakat Umat Islam di Negeri Kedah, Universiti Utara Malaysia, Kedah., 01/01/2013 to 01/01/2012 (National)
  • Penasihat Luar Untuk Program Diploma al-Syariah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 01/01/2012 to 01/01/2014 (National)
  • Ketua Panel Penaksir Soalan STPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, 01/07/2012 to 01/07/2012 (National)
  • PENCERAMAH TAKLIMAT SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, 01/01/2012 to 01/01/2012 (National)
  • Modul Pendidikan dan Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan , Jabatan hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK), 01/08/2011 to 01/08/2015 (National)
  • Modul Pendidikan dan Dakwah Jabatan hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Jabatan hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK), 01/08/2011 to 01/08/2015 (National)
  • Pemeriksaan/Penilaian Disertasi Sarjana Calon Azhariah Bt Abdul Kadir., Universiti Malaya, 01/01/2010 to 01/01/2010 (National)
  • Ketua Panel Penaksiran Soalan STPM Bagi Mata Pelajaran Syariah (930/2), Majls Peperiksaan Malaysia, 01/01/2007 to 01/01/2015 (National)
  • Panel Pendidikan Islam di Nakorn Sri Thammarat, Thailand, Nakorn Sri Thamarat, Thailand, 01/01/2008 to 01/01/2013 (International)
  • Panel Perunding Program Pembangunan Remaja Masjid Tuan Guru Haji Yusoff, Kg Panjang Banggu, Kota Bharu, Kelantan, Masjid Tuan Guru Haji Yusoff, Kg Panjang Banggu, Kota Bharu, Kelantan, 01/01/2010 to 01/01/2015 (National)
  • Laporan Penilaian/Pemeriksaan Tesis Ph. D bagi Calon Abd Hamid Muhammad Zar`um., Universiti Malaya, 01/01/2010 to 01/01/2010 (National)
  • Pemeriksaan/Penilaian Disertasi Sarjana Calon Mohd Qasin dari USIM., Universiti Malaya, 01/01/2010 to 01/01/2010 (National)
  • Pengerusi Panel Semakan Buku Teks Pendidikan Syariah Tingkatan Empat (Kemeterian Pendidikan Malaysia).Penulis:Mohd Zaini Yahya dan Dr. Muhammad Arifin 2001, Kementerian Pendidikan Malaysia, 01/01/2001 to 01/01/2002 (National)
  • Ketua Panel Pemeriksa Skrip Jawapan Matapelajaran Syariah (930/2) dalam peperiksaan STPM, Majlis Peperiksaan Malaysia , Bandar Baru Selayang, 01/01/2007 to 01/01/2014 (National)
  • Panel Penilai Jurnal KIAS, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra, , 01/01/2009 to 01/01/2012 (National)
  • Penilaian/pemeriksaan Tesis Calon Sarjana: Pisol bin Mat Isa. Tajuk: Jihad Politik: Satu Analisis Pemikiran Said Hawwa, Universiti Malaya, 01/01/1999 to 01/01/1999 (National)
  • Penilaian Tesis Sarjana Calon Abd. Hakim Mohad @ Mohamad Ramli. Tajuk:Konsep Kepimpinan Dalam Peradaban Islam, Universiti Malaya, 01/01/1998 to 01/01/1998 (National)
  • Panel Majlis Perunding NGO Negeri Kelantan, Urusetia Pembangunan Wanita, Belia Dan Sukan Negeri Kelantan, Urusetia pembangunan Wanita, Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Kelantan, 01/04/2008 to 01/04/2011 (National)
  • Ahli Majlis Perunding Dakwah negeri Kelantan (JAHEAIK), Jabatan Hal Ehwal Agama IslamNegeriKelantan, 01/08/2009 to 01/08/2011 (National)
  • Panel Perunding Dasar Pembangunan Belia Negeri Kelantan,, Urusetia Pembangunan Insan, Belia, Sukan Dan NGO,, 01/08/2009 to 01/08/2011 (National)
  • Panel Perunding Dasar Pembangunan Insan Negeri Kelantan, , Urusetia Pembangunan Insan, Belia, Sukan Dan NGO, , 01/05/2009 to 01/05/2011 (National)
  • Panel Perunding Penambahbaikan Maahad Tahfiz Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 01/05/2008 to 01/05/2011 (National)
  PAPER PRESENTED
  (Title),(Event),(Date Presented),(Organiser),(Level)
  INVITED SEMINAR
 • KEDUDUKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBER PENTADBIRAN: TINJAUAN KHUSUS DALAM PENTADBIRAN KERAJAAN KELANTAN (1990-2000), SEMINAR WARISAN AL-QURAN & AL-HADITH NUSANTARA , 27/08/2008 to 28/08/2008, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM KL (International)
 • Latarbelakang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Fiqh:Satu Analisis , Seminar Hukum Islam Semasa v Peringkat Kebangsaan 2006, Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM, 20/09/2006 to 21/09/2006, Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM (National)
 • Methodologi Fiqh Malaysia: Satu Cadangan, Seminar Hukum Islam Semasa iv Peringkat Kebangsaan 2005, Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM , 28/09/2005 to 29/09/2005, Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM  (National)
 • Nilai-nilai Budaya Tempatan Sebagai Asas Pembinaan Siasah Syar`iyyah, Seminar Hukum Islam Semasa III (Kebangsaan), 08/11/2000 to 09/11/2000, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam UM KL (National)
 • Asas-asas Pembentukan Fiqh Malaysia: Satu Saranan, Seminar Hukum Islam Semasa II, 23/06/1999 to 24/06/1999, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM KL (National)
 • Pembentukan Masyarakat Berakhlak Mengikut Perspektif Islam, Seminar Pemantapan Akhlak dan Moral Masyarakat Malaysia, 15/11/1997 to 16/11/1997, Fakulti usuluddin, Akademi Pengajian Islam, U.malaya KL (National)
 • Siasah Syariyyah dan Kedudukannya Sebagai Metod Penentuan Hukum , Seminar Hukum Islam Semasa (Kebangsaan, 17/06/1997 to 18/06/1997, Fakulti Syariah, Akademi pengajian Islam, U.Malaya, KL (National)
 • Pengajian al-Quran dan al-Sunnah di Pusat Pengajian Tinggi di Malaysia: Satu Tinjauan Umum, Seminar Antarabangsa Pengajian Islam di Asia Tenggara, 11/11/1995 to 13/11/1995, Universiti Brunei (International)
 • Al-Siasah Al-Syar iyyah Sebagai Pengajian Utama Di Dalam Pengajian Syariah, Seminar Pengajian Syariah Fakulti Syariah UM , 12/06/1995 to 16/06/1995, Fakulti syariah, Akademi Islam, U.Malaya (National)
 • INVITED SPEAKER
 • Ilmu Bermatlamatkan Allah SWT sebagai Pemangkin kepada Kemunculan Generasi Rabbani, ICIED 2018 6 th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018, 04/11/2018 to 05/11/2018, Kelantan State Government and Association of Malaysian Muslim Intellectuals (International)
 • Pentafsiran dan Teerminologi Rabbani dalam Ilmu Pendidikan Menurut Kitab Tafsir Muktabar, 6th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018 (ICIED 2018), 04/11/2018 to 05/11/2018, Kelantan State Government and Association of Malaysian Muslim Intellectuals  (International)
 • SYARIAH DIAMALI KESEJAHTERAAN DINIKMATI, WACANA KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN MUHAMMAD V TAHUN 1439H/2017M, 13/12/2017 to 13/12/2017, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KELANTAN (National)
 • PERANAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN DALAM PENGURUSAN HUTAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM, SEMINAR PENGURUSAN HUTAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM,, 20/08/2017 to 20/08/2017, PUSAT KAJIAN STRATEGIK KERAJAAN NEGERI KELANTAN (National)
 • AMALAN SIASAH SYARIYYAH DALAM PENTADBIRAN KERAJAAN KELANTAN, SEMINAR ISLAM DALAM KETAMADDUNAN KELANTAN, 10/07/2017 to 10/07/2017, INSTITUT PEMIKIRAN TOK GURU KERAJAAN NEGEI KELANTAN (National)
 • PENGISLAMAN ILMU POLITIK DAN KESANNYA TERHADAP MASYARAKAT, SEMINAR MUAMALAT DAN ISLAMISASI ILMU (SEMII 2016, 23/10/2016 to 23/10/2016, JABATAN MUAMALAT KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (National)
 • NEGARA RASULULLAH NEGARA BERKEBAJIKAN:TERAS KEADILAN SOSIAL, SEMINAR RASULULLAH NEGARAWAN ULUNG, 26/01/2013 to 26/01/2013, PERSATUAN ULAMA MALAYSIA CAWANGAN SELANGOR (National)
 • Faqihan Dalam membina generasi Solat, Wacana Keputeraan Sultan Muhammad V Tahun 1434H/2012M, 10/12/2012 to 11/12/2012, Jabatan Hal Ehwal AgamaIslam Negeri Kelantan (National)
 • Rahsia Kejayaan Kepimpinan Islam da Negara Menurut Huraian al-Quran, Seminar Pendidikan Ummah 2012, 07/07/2012 to 07/07/2012, Himpunan Lepasan Institusi Pengajian Malaysia (HALUAN) Dan Akademi Pengajian Islam, Uni. Malaya Nilam Puri (National)
 • Salaman(Kesejahteraan): Kepentingan dan Peranannya Dalam Masyarakat Bertaqwa, Wacana Keputeraan Sultan Muhammad V, Tahun 1433H/2012M, 27/02/2012 to 27/02/2012, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK) (National)
 • SIASAH SYAR`IYYAH: PELAKSANANNYA DALAM PENTADBIRAN NEGARA, SEMINAR PELAKSANAAN SIASAH SYAR`IYYAH DALAM KONTEKS SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN PADA 17 SEPTEMBER 2011 DI BALAI ISLAM KELANTAN, 17/09/2011 to 17/09/2011, KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS) (National)
 • Siyasah Syar`iyyah Dalam membentuk Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk, Simposium Antarabangsa Fiqh Ahl-Zimmah;Kearah Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk Dalam Konteks Malaysia, 23/12/2009 to 24/12/2009, Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor (International)
 • Keberkesanan Pembangunan Islam dan Masa Depan kepimpinan Ulama di Kelantan, Seminar menjelang 20 Tahun kepimpinan UIlama, 10/12/2009 to 10/12/2009, Pusat kajian Strategi Kerajaan Negeri Kelantan (Others)
 • KPI Masjid : Masjid di Imarahkan, Pencapaian diUtamakan , Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali 2 (2009), 14/11/2009 to 15/11/2009, Akademi Pengajian Islam, Uni. Malaya, Nilam Puri, Kelantan (National)
 • Maqasid Syariah dalam Pengurusan Masyarakat Majmuk di Malaysia, Seminar Maqasid Syariah Peringkat Kebangsaan , 13/07/2009, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) (National)
 • Modul Pembangunan Kanak-kanak dan Remaja Melalui Institusi masjid: Satu Cadangan, Seminar pegawai dan Kakitangan Masjid seMalaysia, 29/05/2009 to 30/05/2009, Persatuan Pegawai Dan Kakitangan Masjid Kelantan (National)
 • PENUBUHAN PUSAT PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MASJID NUSANTARA DI APIUM NILAM PURI: SATU CADANGAN, SEMINAR KEBANGSAAN PENGURUSAN MASJID , 18/10/2008 to 19/10/2008, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, NILAM PURI (National)
 • MODUL PEMBANGUNAN MASJID: SATU CADANGAN, SEMINAR KEBANGSAAN PENGURUSAN MASJID , 18/10/2008 to 19/10/2008, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, NILAM PURI (National)
 • Peranan Sunnah dalam Penentuan Hukum, Seminar Penghayatan Sunnah Rasulullah s.a.w , 26/05/2005 to 26/05/2005, Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan (University)
 • 1. Konsep dan Kedudukan Kerja Dalam Islam 2. Jahiliah: Fenomena dan Sifat-sifat Menurut Islam dan Keadaan Semasa , Bengkel Pembinaan Insan PKINK, 13/10/2002 to 13/10/2002, Kerajaan Negeri Kelantan (Others)
 • Ruang Penyertaan Rakyat Ke Arah Efektif Governan di Malaysia Menurut Siasah Syar`iyyah, Seminar Efektif Governan Menurut Perspektif Islam 2002 (Kebangsaan)., 29/08/2002 to 29/08/2002, Jabatan Siasah Syar`iyyah UM dgn kerjasama Johor Cooperatian (University)
 • Negara Islam Malaysia: Satu Huraian Ilmiah, Muntada Haraki Kali Ketiga, Pasatuan Ulama Malaysia (PUM), 25/10/2001 to 25/10/2001, Pasatuan Ulama Malaysia (PUM) (Others)
 • Pengenalan Siasah Syariyyah, Bengkel Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam (ILIM), 28/08/2001 to 28/08/2001, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) (Others)
 • Pemikiran Politik Al-Qaradhawi dan Sumbangannya Kepada Umat Islam: Satu Tinjauan, Seminar Pemikiran Al-Qaradhawi, 12/01/2001 to 13/01/2001 (University)
 • 1. Konsep Syahadah dan Kesannya Dalam Pembinaan Peribadi Muslim 2. Falsafah dan Hikmah Ibadat-ibadat Khusus (Hablum Minallah) Serta Signifikannya , Bengkel Pembinaan Insan PKINK, 15/11/2000 to 15/11/2000, Kerajaan Negeri Kelantan (Others)
 • Hisbah Dalam Pengurusan Islam: Konsep dan Perlaksanaan, Bengkel Pengurusan Islam, 14/11/2000 to 14/11/2000, INTAN, Kampus Wilayah Timur, Kemaman (Others)
 • Peranan Politik Islam Dalam Mencapai Maqasid al-Syariah: Konteks Malaysia, Seminar Etika dan Budaya Berpolitik Dari Perspektif Islam, 26/09/2000 to 27/09/2000, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) (National)
 • Kaedah-kaedah Penentuan Hukum Daripada Nas al-Quran dan al-Sunnah, Bengkel Tafaqquh Imam/Bilal, 13/08/2000 to 13/08/2000, Masjid Jamik Batu 4, Jalan Gombak (Others)
 • Pengenalan Siasah Syar`iyyah Sebagai Satu Disiplin Ilmu, Bengkel Tafaqquh Imam/Bilal, 02/06/2000 to 02/06/2000, Masjid Jamik Batu 4, Jalan Gombak (Others)
 • Pengenalan Siasah Syariyyah: Satu Tinjauan Berdasarkan Realiti, Bengkel Tasawwur Islam, Modul Politik Islam, 07/11/1998 to 07/11/1998, Persatuan Mahasiswa Islam U.Malaya KL (University)
 • Pengenalan Politik Islam Dan Perlaksanaannya Dalam Negara Malaysia, Seminar Siasah Syar`iyyah, Jabatan Siasah Syar`iyyah, 28/08/1998 to 28/08/1998, Jabatan Siasah Syar`iyyah Akademi Pengajian Islam U. Malaya KL (Others)
 • Al-Siasah al-Syar iyyah: Pengenalan dan Kepentingan di Dalam Perlaksanaan Syariah Islamiyyah, Muzakarah Ulama 4 Persatuan Ulama Malaysia , 30/08/1995 to 30/08/1995, Persatuan Ulama\\\' Malaysia (National)
 • Matlamat (Maqasid) Sistem Kekeluargaan Islam dan kesannya terhadap Pembentukan Generasi Sihat dan Bertamadun, Seminar Kekeluargaan Peringkat Kebangsaan UUM, 22/07/1995 to 23/07/1995, Universiti Utara Malaysia (National)
 • PRESENTER
 • PENGHAYATAN MAQASID IBADAT ASAS KECEMERLANGAN, SEMINAR FIQH IBADAT PERINGKAT KAMPUS U.MALAYA NILAM PURI PADA 10 DIS 2019 DI DEWAN JOHOR APIUM N.PURI, 10/12/2019 to 10/12/2019, MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) ASASI PENGAJIAN ISLAM U.MALAYA NILAM PURI KELANTA (Others)
 • SIASAH SYARIYYAH SEBAGAI SATU MEKANISME IJTIHAD POLITIK YANG TERPIMPIN DAN SEJAHTERA, SEMINAR KEBANGSAAN POLITIK SEJAHTERA, 23/11/2019 to 23/11/2019, PERSATUAN ULAMA MALAYSIA, PERSATUAN USRAH KEBAJIKAN PROFESIONAL MALAYSIA DAN KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYA (National)
 • PERANAN SIASAH SYARIYYAH DALAM PENTADBIRAN NEGARA, SEMINAR SYARIAH PERINGKAT KAMPUS AKADEMI PENGAJIAN ISLAM U.MALAYA NILAM PURI KELANTAN PADA 14 SEPT 2019 DI DEWAN JOHOR APIUM NILAM PURI , 14/09/2019 to 14/09/2019, MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) PUSAT ASASI PENGAJIAN ISLAM U.MALAYA NILAM PURI KELANTAN (Others)
 • Penguatkuasaan Enakmen Kawalan Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1998 di kelantan: Analisis dari perspektif Siyasah Syariyyah, ICIED 2018 6th International Conference In Islamic Education: Rabbani Education 2018, 04/11/2018 to 05/11/2018, Kelantan State Government and Association of Malaysian Muslim Intellectuals (International)
 • Garis Panduan dan Usaha Dasar Wanita Negeri Kelantan dalam Mempersiapkan Wanita Untuk Membina Generasi Rabbani, 6th ICIED 2018 International Confrence In Islamic Education:Rabbani Education 2018, 04/11/2018 to 05/11/2018, Kelantan State Government and Association of Malaysian Muslim Intellectuals (International)
 • Pelaksanaan Program Kebajikan di Negeri Kelantan dari tahun 1990 - 2015: Analisis dari Perpektif Maqasid Syariah, ICIED 2018 th International Conference on Islamic Education: Rabbani Education 2018, 04/11/2018 to 05/11/2018, Kelantan State Government and Association of Malaysian Muslim Intellectuals (International)
 • APLIKASI MAQASID SYARIAH DALAM PENTADBIRAN KERAJAAN KELANTAN DARI TAHUN 1990 HINGGA 2016: SATU ANALISA, INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY FIQH 2016 (5-6 October 2016), 05/10/2016 to 06/10/2016, DEPARTMENT OF FIQH AND USUL, ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES UNIVERSITY MALAYA (International)
 • Peranan Politik Islam dalam Menjaga Kemakmuran Masyarakat: Tinjauan Terhadap Program Keislaman dalam Kerajaan Kelantan 1990-2013, Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu VI, 20/09/2016 to 22/09/2016, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International)
 • Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Thailand: Isu dan Cabaran, Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu VI, 20/09/2016 to 22/09/2016, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International)
 • Pelaksanaan Undang-undang Islam dan Kesannya Kepada Kemakmuran: Satu Tinjauan Konseptual, Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu VI, 20/09/2016 to 22/09/2016, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International)
 • Pelaksanaan Undang-undang Islam dan Kesannya Kepada Kemakmuran: Satu Tinjauan Konseptual, Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu VI, 20/09/2016 to 22/09/2016, Universiti Islam SUltan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International)
 • PENDEKATAN POLITIK TOK GURU NIK ABDUL AZIZ DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN KESANNYA KEPADA KERJASAMA POLITIK PAKATAN, SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN IV, PERINGKAT ANTARABANGSA (SWAT) 2015 ., 06/10/2015 to 07/10/2015, Fakulti pengajian al-Quran dan al-Sunnah USIM (International)
 • First Language Use in Arabic Language Classrooms: Teacher Perspective, International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research, 29/09/2014 to 30/09/2014, Global Illuminators, Kuala Lumpur, Malaysia (International)
 • MASJID SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN BERTERUSAN BAGI KANAK-KANAK DAN REMAJA: SATU CADANGAN, KONFRENSI ANTARABANGSA ISLAM BORNEO VI 2013, 18/09/2014 to 19/09/2014, UTM SERAWAK DAN KOLEH UNIVERSITI PENDIDIKAN BRUNIE (International)
 • APLIKASI KEADILAN SOSIAL MENINGKATKAN KESTABILAN NEGARA, KONFRENSI ANTARABANGSA ISLAM BORNEO VI 2013, 18/09/2014 to 19/09/2014, UTM SERAWAK DAN KOLEJ UNIVERSITI PENDIDIKAN BRUNEI (International)
 • ANALISIS PENGGUNAAN AL-qURAN DAN AL-SUNNAH DALAM PENTADBIRAN KERAJAAN KELANTAN DARI TAHUN 1990 HINGGA TAHUN 2012 DAN SUMBANGANNYA KEPADA PEMBANGUNAN UMMAH, 3RD INTERNATIONAL SEMINAR WAHYU ASAS TAMADDUN ISLAM(SWAT), 20/11/2013 to 21/11/2013, USIM (International)
 • Why Teachers Use First Language in the Target Language Classroom?, International Conference on Languages 2013, 16/11/2013 to 17/11/2013, Prince of Songkla University & Universiti Sultan Zainal Abidin (International)
 • Polemik Negara Islam di antara Parti Islam (PAS) dengan Parti Melayu (UMNO): Analisis Perbandingan, World Conference on Islamic Thought & Civilization: Contemporary Challenges and Realities, 11/09/2012 to 12/09/2012, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (International)
 • Analisis Pengaruh Politik Islam di Negeri Kelantan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat di Malaysia, World Congress for Islamic History and Civilization, 10/10/2011 to 11/10/2011, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International)
 • Analisis Pengaruh Politik Islam Terhadap pembaharuan Hukum Pada Zaman Khalifah Umar Ibn al-Khattab, World Congress for Islamic History and Civilization , 10/10/2011 to 11/10/2011, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International)
 • SIASAH SYAR`IYYAH:PELAKSANAANNYA DALAM PENTADBIRAN NEGARA., SEMINAR PELAKSANAAN SIASAH SYAR`IYYAH DALAM KONTEKS SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN, 01/10/2011
 • Rahsia Pengimarahan Masjid Menurut al-Quran dan al-Sunnah, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa di Universiti IAIN al-Raniri, banda Aceh, Indonesia 23 hingga 25 April 2011, 23/04/2011 to 25/04/2011, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti IAIN al-Raniri, Banda Aceh, Indonesia  (International)
 • Modul Pendidikan Kanak-kanak dan Remaja Melalui Institusi Masjid, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa di Universiti IAIN al-Raniri, banda Aceh, Indonesia 23 hingga 25 April 2011, 23/04/2011 to 25/04/2011, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti IAIN Aceh (International)
 • al-Haikal al-Am an al-Taallum al-zati fi Taallum al-Lughah al-Arabiyyah, bertempat di Hotel New Pacific Kota Bharu, Kelantan pada 24-25 Julai 2010, Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab Kepada Penutur Bukan Arab., 24/07/2010 to 25/07/2010, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri Kelantan dengan Kerjasama Universiti Islam Yala Thailand (National)
 • Dasar Pembangunan Insan Negeri Kelantan, Penggubal dan Pembentang Kertas Kerja Dasar Persidangan Pakar Dasar Pembangunan Insan dan Semakan Dasar Dasar Belia Negeri Kelantan Pada 12 April 2010 Di Hotel Grand Riverview, Kota Bharu Kelantan. Tajuk: Dasar Pembangunan Insan Negeri Kelantan, 12/04/2010 to 12/04/2010, Exco Belia Negeri Kelantan (Others)
 • Peranan Institusi Masjid Dalam Pendidikan Kanak-kanak dan Remaja: Satu Saranan, Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid, 18/02/2010 to 19/02/2010, Kumpulan Penyelidik UKM-GUP-TKS-07-09-069, Fakulti Pendidikan, Universiti kebangsaan Malaysia
 • 10. [Kertas Kerja Seminar] Shukeri Mohamad & Ahmad Najib Abdullah. 2009. Keperluan KPI Masjid: Masjid Diimarahkan, Pencapaian Diutamakan. Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke-2, Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke-2, 20/11/1999 to 21/11/1999, Akademi Pengajian Islam Universiti malaya, Nilam Puri Kelantan (National)
 • OTHERS
 • PEMBANGUNAN ASNAF BERDASARKAN MODEL TADBIR URUS INSTITUSI ISLAM, KOLOKIUMPEMBANGUNAN INSAN IPT PANTAI TIMUR, 28/08/2019 to 28/08/2019, PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSANIAH UMK (University)
 • Buku Praktikal Ibadat, Bengkel Penyediaan Buku Teks, 06/11/2012 to 08/11/2012, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri Kelantan. (University)
 • Organisasi Dan Aktiviti Remaja Masjid di Indonesia dan Malaysia, Persidangan Antarabangsa Hubungan Indonesia- Malaysia, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 12- 14 Julai 2011, 12/07/2011 to 14/07/2011, Fakulti Sastera dan Sains Aosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur