PERSONAL DETAIL


Dr. Selamat Bin Amir

Department of Al-Quran and Al-Hadith
Academy of Islamic Studies
 
  +603-7967 6221 / 6010
  +603-7967 6143
  selamat_amir@um.edu.my
  Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/O-4286-2016
Scopus ID Link
  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55602461400

BIOGRAPHY


Dr Selamat bin Amir was born in Kunak Town, Sabah. He received early education of al-Quran from his family. At Primary and Secondary level, he studied at SK. Pekan Kunak and SMU Islam Kunak Sabah and continued with the study in Foundation of Islamic Studies at Nilam Puri, Kelantan. In 2010, he completely his studies of Bachelor of Degree in the field of Al-Quran and Al-Hadith (with distinction) at Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur. Then apportunity came for him to continued his studies in Ph.D level (Tafsir and Quranic studies). He has graduated successfully Ph.D in 2016. He is active in academic writing that involves the islamic studies, quranic studies, quran and science and tafsir exegesis. He also shared the study at Qatar University, Paris Sorbonne University France, Oxford Centre for Islamic Studies London, World Islamic Science and Education University Jordan, Islamic University of Madinah Saudi Arabia and Istanbul University Turkey.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Global Waqaf, Founding Chairman, 2011, (National)
 • Bright Spark Research Group, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, Member, 2011 to 2013, (University)
 • Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya, Member, 2012, (University)
 • Post Graduate Research Group, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, Vice President, 2013 to 2015, (University)
 • Journal of Usuluddin Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur, Academic Assessment Panel, 2014, (University)
 • Subject Matter Expert (SME) Fakulti Sains Sosial Gunaan (FASS) Open University Malaysia (OUM) , Expert Panel Member, 2016 to 2016, (National)
 • Program Master Islamic Studies (MIST) Fakulti Sains Sosial Gunaan (FASS) Open University Malaysia (OUM), External Examiner, 2016, (National)
 • Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, Academic Assessment Panel, 2016, (University)
 • Bengkel Semakan Hadith Sahih Al-Bukhari Siri 1.0 (Preserving The Authenticity of The Digital Hadith- RP003B-14HNE), Academic Assessment Panel, 2016, (National)
 • Jurnal Penyelidikan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Assessment Panel, 2016, (University)
 • Majlis Dakwah Negara (MDN-YADIM), Member, 2016, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Untuk Asian University Networking (AUN) Quality Assurance Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , University Malaya, 18/09/2017 to 20/09/2017 (University)
 • Panel Penilai Program Jalinan Masyarakat (GXEX1417/GIG1005), Faculty, 20/03/2017 (Universiti)
 • Pemeriksa Disertasi Ijazah Tinggi, University Malaya, 10/03/2017 (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, University Malaya)
 • Penyelaras Kursus GXEX1417/GIG1005 Jalinan Masyarakat bagi Jabatan Al-Quran & Al-Hadith untuk Semester II 2016/2017, Faculty, 13/02/2017 (University)
 • Programme Coordinator, Faculty, 01/10/2016 to 15/12/2016 (Universiti)
 • Document Controller, Faculty, 14/09/2016 to 13/09/2020 (Universiti)
 • Member of Marketing Academy of Islamic Studies University of Malaya, University Malaya, 14/09/2016 to 13/09/2017 (University)
 • Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Akreditasi Semula LPKP 03-2016 Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, University Malaya, 01/09/2016 to 05/12/2017 (Universiti)
 • Penyelaras Jadual Waktu Semester, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, University Malaya, 01/09/2014 to 01/09/2015 (Universiti)
 • Member, Committee for Schedule of Teaching and Manual Book for Undergraduate Programme, Academy, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, University Malaya, 15/07/2014 to 14/10/2015 (Universiti)
 • Penyelaras Kurikulum Pengajian, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, University Malaya, 04/02/2014 to 04/02/2015 (Universiti)
 • Tenaga Pengajar, Kursus Pengajian Al-Quran Dan Al-Sunnah (SPAQ), Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, University Malaya, 13/09/2012 to 01/09/2017 (Universiti)
 • Khatib dan Imam, Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, University Malaya, 01/09/2011 to 01/09/2017 (Universiti)

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Quranic and Hadis Studies (Tafsir Studies, Quranic Studies, Quranic Exegesis, Methodology of Quranic Exegesis, Quran and Science, Philosophy of Al-Quran, Recitation of Al-Quran, Tajwid of Al-Quran, I'jaz Al-Quran)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2017
 • Faisal Ahmad Shah, Thabet Ahmad Abdallah Abu Alhaj, Abdollatif Ahmadi Ramchahi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Khadher Ahmad, Sedek Ariffin, Selamat Amir, Muhamad Alihanafiah Norasid (2017), Madaris Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Al-Ittijahat wa Al-Manahij, Kuala Lumpur: Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad, Sedek Ariffin, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yuoff, Mutaffa Abdullah, Faisal Ahmad Shah, Thabet Ahmad Abdallah Abu Alhaj, Abdollatif Ahmadi Ramchahi, Selamat Amir, Muhamad Alihanafiah Norasid (2017), Pengajian Al-Sunnah Al-Nabawiyyah : Metode Dan Aliran, Kuala Lumpur: Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 

2016
 • Sedek Ariffin, Khadher Ahmad, Selamat Amir. (2016) Tadabbur Al-Quran: Isu Dan Cabaran Semasa. Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Apium Universiti Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia. [ISBN: 978-967-5534-67-6] 
 • Mohd Yakub Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Nordin Ahmad, Ahmad Yussuf, Muhamad Alihanafiah Norasid, Selamat Amir, Adama Bamba, Mohd Zainuddin Wan Yusoff, Sukhairu Sulaiman, Shahrulkarnain Mohd Nazir. (2016). Memperkasa Generasi Al-Quran, Darul Quran JAKIM & Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya 

2014
 • Sedek Ariffin. Khader Ahmad. Ishak Hj Suliaman. Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff. Monika @ Munirah Abd Razzak. Mustaffa Abdullah. Ahmad K Kasar. Faisal Ahmad Shah. Thabet Ahmad Abdallah Abu Al-haj. Selamat Amir. Muhamad Alihanafiah Norasid. 2014, Tajdid in Qur'anic Studies. Kuala Lumpur: Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies University of Malaya. 

2012
 • Sedek Ariffin. Khadher Ahmad. Yusmini Md Yusoff. Muhammad hasbullah Salim. Muhammad Faidz Mohd Fadzil. Khairul Saufil Hadi Muhamad. Selamat Amir. Nurul Zakirah Mat Sin 2012.Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
 • Selamat Amir. 2012. Sentuhlah Jiwamu Dengan Ayat-Ayat Cinta Allah. Kuala Lumpur: Kemilau Publika Sdn. Bhd. 
 • Mohd Roslan Mohd Nor, Khader Ahmad, Selamat Amir et.al. (eds.), 2012. Islam Dan Alam Melayu. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies University of Malaya. 
Chapter in Book

2017
 • Selamat Amir. (2017), Manhaj Al-Sha‘Rawi Berkaitan Elemen Sainstifik Kontemporari Dalam Tafsir Al-Sha‘Rawi. In Khadher Ahmad et.al. (Eds.) Dinamika Dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Hadith. (53-70) Kuala Lumpur. Universiti Malaya: Penerbit Universiti Malaya. 
 • Hanif Mudhofar Bin Abdul Jalil, Selamat Amir, Monika @ Munirah Abd Razzak. (2017). Penggunaan Hadith Nabi Dalam Pentafsiran Al-Quran: Tinjauan Terhadap Manhaj Abdel Haleem Dalam Karya Understanding The Qur’an; Themes And Style. Dalam Khadher Ahmad (Eds), Pengajian Al-Sunnah Al-Nabawiyyah : Metode Dan Aliran, (pp. 161-176) Kuala Lumpur: Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
 • Selamat Amir, Bambang Mohd Rafadi Yuoff. (2017). Aliran Pengajian Hadith Di Kepulauan Borneo: Tinjauan Di Borneo Utara (Sabah, Malaysia). Dalam Khadher Ahmad (Eds), Pengajian Al-Sunnah Al-Nabawiyyah : Metode Dan Aliran, (pp. 145-160) Kuala Lumpur: Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
 • Muhammad Arif Yahya. Muhamad Alihanafiah Norasid. Mohd Hasrul Shuhairi. Selamat Amir. (2017) Pendekatan Wasatiyyah dalam Perbahasan Ayat-ayat Mutashabihat: Analisis Terhadap Karya-karya Tafsir Nusantara Terpilih. dalam Asyraf Isyraqi Jamil (Eds.), Wasatiyyah Menurut Al-Quran dan Al-Hadith Serta Pengamalan Semasa. (pp). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
 • Selamat Amir, (2017)Manhaj Haraki Menurut Perspekti Al-Sha'rawi: Kajian Terhadap Tafsir Al-Sha'rawi, Dalam al-Manhaj al-haraki dalam kajian Tafsir dan Hadis: Konsep dan Metodologi. Arif Yahya et.al (ed.). Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam Univesiti Kebangsaan Malaysia. 

2016
 • Selamat Amir. Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. 2016. Intervensi Penemuan Saintifik Dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah: Tinjauan Terhadap Persepsi Kesarjanaan. Dalam. Penyelidikan Tentang Makanan; Perspektif Nabawi dan Saintifik. Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff et. al. (edt.). (35-46.). Jabatan Al-Quran & Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. 
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. Selamat Amir. Zulkarnin Zakaria. 2016. Salah Faham Dalam Amalan Pemakanan Kurma Menurut Al-Quran Dan Al-Hadith: Penilaian Terhadap Terjemahan Makna Kalimah Al-Rutab Dan Al-Tamr. Dalam. Penyelidikan Tentang Makanan; Perspektif Nabawi dan Saintifik. Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff et. al. (edt.). (119-128). Jabatan Al-Quran & Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. 
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkarnain Zakaria, Mahiz Spawi, Selamat bin Amir. (2016). Sistem Pendidikan Dan Pengajaran Al-Quran Untuk Pelajar Pintar Berbakat: Inovasi Di Kolej Permata Insan. Dalam Mohd Yakub Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Nordin Ahmad, Ahmad Yussuf, Muhamad Alihanafiah Norasid, Selamat Amir, Adama Bamba, Mohd Zainuddin Wan Yusoff, Sukhairu Sulaiman, Shahrulkarnain Mohd Nazir. Memperkasa Generasi Al-Quran. (161-172). Darul Quran JAKIM & Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya 
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. Zulkifli Mohd Yusoff. Selamat Amir. (2016) Tadabbur Ayat Kawniyyat Dalam Al-Quran: Sudut Pandang Pelbagai Dimensi. Dalam Sedek Ariffin, Khadher Ahmad, Selamat Amir. Tadabbur Al-Quran: Isu Dan Cabaran Semasa. (167-196). Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Apium Universiti Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia. 
 • Selamat Amir, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff & Monika @ Munirah Abd Razzak. (2016). Prospek Saintifik al-Quran: Analisis Semantik Terhadap Metode al-Sha rawi dalam Pentafsiran Elemen Saintifik al-Qur an,Tumpuan Terhadap Tafsir al-Sha rawi. Dalam Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Mohd Roslan Mohd Nor, Asyraf Isyraqi Jamil. Penyelidikan Semasa dalam Pengajian Islam. (27-58) Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. 

2014
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. Zulkifli Hj Mohd Yusoff. Selamat Amir. Ahmad Farid Ibrahim. 2014. Harmonizing Between The Translation Of The Meaning Of The Kawniyyat Verses And Modern Science Fact: A Review Of The Verses Of The Creatiuon Of The Human. Dalam. Tajdid in Quranic Studies. Sedek Ariffin et. al. (edt.). Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, hlm. 157-170. 
 • Selamat Amir. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff. Monika@Munirah Abd Razzak. 2014. Metode Al-Ilmi Al-Naqli Al-Ijtimaie Dalam Menyerlahkan Kemukjizatan Al-Quran: Satu Analisis Terhadap Metode Al-Sha'rawi Dalam Tafsir Al-Sha'rawi. Dalam. Tajdid in Quranic Studies. Sedek Ariffin et. al. (edt.). Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, hlm. 135-156. 

2013
 • Muhammad Faidz Mohd Fadzil. Fauzi Deraman. Selamat Bin Amir. Khairul Saufil Hadi Muhamad. 2013. Analisis Hadith Dalam Kitab Muhimmah Karya Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim Al-Fatani. Dalam. Khader Ahmad et.al. (edt.). Sunnah Nabawiyyah Survival dan Cabaran. Jabatan Al-Quran & Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. hlm. 425-440. 
 • Selamat Bin Amir. Muhammad Faidz Mohd Fadzil. Monika@Munirah Abd Razzak. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff. 2013. Pendekatan Sunnah Nabawiyyah Dalam Memahami I'jaz Al-Quran: Tinjauan Awal Terhadap Manhaj Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi. Dalam. Khader Ahmad et.al. (edt.). Sunnah Nabawiyyah Survival dan Cabaran. Jabatan Al-Quran & Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. hlm. 223-239. 
 • Selamat Bin Amir. Mohd Murshidi Mohd Noor. Monika@Munirah Abd Razzak. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff. 2013. Islamisasi Dan Kristianisasi: Realiti Dan Cabaran Di Negeri Sabah. Dalam Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et.al. (edt.). Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, hlm. 223-239. 

2012
 • Selamat Amir. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Yusoff. Ernawati Amusin. Mohamad Zaini Khalib. Mohd zaid Mustafar. 2012. Menguak Historiografi Pengajian Al-Quran di Sabah : Suatu Tinjauan Awal. Dalam. Khader Ahmad et. al. (edt.). Transorfasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, hlm. 1-13. 
 • Ishak Sulaiman. Mohd Murshidi Mohd Noor. Selamat Amir. 2012. Syeikh Abdullah Basmeih dan Sumbangannya Terhadap Pengajian Hadith di Malaysia: Tumpuan Terhadap Kitab Mastika Hadith Jilid Kedua dan Ketiga. Dalam. Mohd Roslan Mohd Nor et.al. (edt.). Islam dan Alam Melayu. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. hlm. 9-17. 
 • Mohd Zaid Mustafar. Lokman Abdul Rasol. Selamat Amir. Mohd Rusydi Ramli. 2012. Gelagat Pengguna Muslim: Penekanan Terhadap Etika Menurut Perspektif Islam. Dalam. Khader Ahmad et. al. (edt.). Transorfasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Bahagian Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. hlm. 671-682. 

2011
 • Selamat Bin Amir. Irna Wati Binti Amusin. 201. Pengajian Hadith di Sabah : Suatu Sorotan. Dalam. Fauzi Deraman et. al. (edt.). Sunnah Nabi : Realiti dan Cabaran. Jabatan Al-Quran & Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, hlm. 99-112. 
Article in Academic Journals

2017
 • Selamat Amir, Zulkifli Mohd Yusoff. (2017). The Contemporary Scientific Interpretation Of Al-Qur’an: A Review On Al-Sha‘Rawi’s Method In Tafsir., QURANICA, International Journal of Quranic Research, Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya. Vol.9 (1), 51-66. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Mohd Yusoff, Selamat Amir, Zulkarnain Zakaria (2017), The Review of The Words Adna and AL-'Ankabut In Malay Translation of Holy Quran: Anlysis Guide By Science Oriented Exegesis Methodology. Journal of Nusantara studies, Universiti sultan Zainal Abidin, 2(1), 146-158. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Mohd Yusoff, Selamat Amir, (2017), Aspek Pemikiran Dan Metodologi Penyampaian Al-Marbawi Dan Mustafa Abdul Rahman: Perbandingan Dalam Pentafsiran surah Yasin. Ulum Islmiyyah Journal Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Selamat Amir. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak. Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff. (2015). Scientific Element In Al-Quran Interpretation: An Introduction For Al-Sha'rawi Method In Tafsir Al-Sha'rawi. Humanities And Social Science Review. Vol. 4, No. 2, 2015. hlm. 359-372. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Selamat Amir. Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak. 2015. Epistemologi Pentafsiran Saintifik Al-Quran: Tinjauan Terhadap Pendekatan Zaghlul Al-Najjar Dalam Pentafsiran Ayat Al-Kawniyyat. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan (PERSPEKTIF). Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jilid 7, Bil. 2, 2015. hlm. 57-65. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Selamat Bin Amir. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak. Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff. 2015. Pentafsiran Saintifik Dalam Al-Quran: Satu Pengenalan Terhadap Metode Al-Sha'rawi Dalam Tafsir Al-Sha'rawi, Tumpuan Dalam Surah Al-An'am Ayat 125. Jurnal Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. (Julai-Disember). Bil. 42. hlm. 51-76. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. Rossidi Usop. Selamat Amir. 2015. Terjemahan Makna Ayat Kawniyyat Berdasarkan Tafsir Ilmi: Satu Penilaian Semula Terhadap Ayat Al-Quran Mengenai Penciptaan Tumbuhan. Jurnal Darul Quran. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Bil. 19, 2015/1437. hlm. 123-140. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi. Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff. Selamat Amir. 2015. Terjemahan Makna Kalimah Al-Muzn Dan Yasbahun: Satu Penilaian Semula Berdasarkan Kaedah Tafsir Ilmi. Ulum Islamiyyah Journal. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Vol. 16 (Disember) 2015. hlm. 141-167. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Muhammad Faidz Mohd Fadzil. Selamat Amir. Fauzi Deraman. Pengajian Hadis Di Institusi Formal & Non Formal Di Malaysia. Jurnal Hadis- Jurnal Ilmiah Berwasit, Institut Kajian Hadith (INHAD). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Bil. 7. (Jun 2014). hlm. 33 (ISI-Indexed)
 • Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi. Selamat Amir. Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak. Ahmad Farid Bin Ibrahim. 2014. Terjemahan Makna al-Qur'an Bahasa Melayu: Satu Penilaian Berasaskan Kaedah Tafsir Ilmi. Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. V. 39, (Januari-Jun 2014), 111-133. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Selamat,A., Ishak,S., Munirah,A.R., M.Y.Zulkifli,M.Y., Mustaffa,A., Faisal,A.S., Fauzi,D., Khadher, A., M.Murshidi,M.N., Jilani,T.M., Sedek,A., Ahmad K. Kasar, M.Roslan,M.N. & Faisal,A.H. 2013, Islam and Muslim in Multi-religion Society: Realities and Challenges in Sabah, Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research 13(2):145-153 (SCOPUS-Indexed)
 • Fauzi Deraman, Amilah Awang Abd Rahman, Ishak Sulaiman, Khader AHmad, Mustaffa Abdullah, Faisal Ahmad Shah, Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Monika Munirah Abd Razzak, Mohd Murshidi Mohd Noor, Jilani Touhami Meftah, Sedek Ariffin, Ahmad K. Kassar, Selamat Bin Amir and Mohd Roslan Mohd Nor, 2013, Establishing the Institute of Hadith (Dar Al-Hadith) ini Malaysia: A Prelimenary Study, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (2): 196-202. (SCOPUS-Indexed)
 • Sedek A.,Mustaffa A.,Ishak S.,Khadher,A.,Fauzi,D.,,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,M.Murshidi M.N., Jilani T.M., , Ahmad K. Kasar,Selamat A., & M.Roslan M.N.2013, Effective Techniques of Memorizing the Quran: A Study at Madrasah tahfiz Al-Quran, Terengganu,Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research 13(1):45-48, 2013 (SCOPUS-Indexed)
 • Fauzi,D., W.Mazwati W.Y., Ishak S., Khadher,A., Mustaffa,A., Faisal,A.S., M.Y.Zulkifli, M.Y., Munirah,A.R., M.Murshidi,M.N., Jilani, T.M., Sedek,A., Ahmad K.Kasar, Selamat,A. & M.Roslan, M.N. 2013. Sheikh Ahmad Al-Fatani and His Bisyaratul 'Amilin wa Nazaratul ghafilin: A Contribution in Hadith Studies, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):191-195 (SCOPUS-Indexed)
 • A.Bazli,A.H., Selamat,A.,Zulkifli,M.Y., Monika @ Munirah,A.R. & A.Farid,I.,2013. Mistakes In Malay Translation Of The Meaning Of Holy Quran: A Correction Guided By Tafsir Ilmi Method, al-Bayan Journal published by Department of Al-Quran & Al- Hadith,Academy of Islamic Studies,University of Malaya (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Mustaffa, A.,M.Y.Zulkifli M.Y., A.K.Kasar, Faisal, A.S., Ishak,S., Munirah A.R., Fauzi, D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., Selamat A.,Faisal A.H. & M.Roslan M.N.(2012), Sayyid Muhammad Rasyid Rida's Influence on Tafsir Studies in Malaysia. Middle East Journal Research 12(6):760-766, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Indexed)
 • Jilani B.T.M, Hazem H.H.Z., Ishak S., Mustaffa, A., M.Y.Zulkifli M.Y., Faisal A.S., Munirah A.R., Fauzi,D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Sedek A.,A.Kasar, Selamat A. & M.Roslan M.N. 2012. National Unity and Development from Islamic Point of Views. Middle East Journal Research 12(6):767-773, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Indexed)
 • Faisal A.S., M. Hasbullah S., Ishak S., Mustaffa, A., M.Y.Zulkifli M.Y., Munirah A.R, Fauzi,D. Khadher, A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., A.K. Kasar, Selamat A., & M.Roslan M.N. 2012. Jordan-Malaysia Relationship and its Influence on the Development of Hadith Studies in Malaysia. Middle East Journal Research 12(6):808-814 (SCOPUS-Indexed)
 • Selamat Bin Amir, Mohd Murshidi Mohd Noor, Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, 2012, Scientific Assimilation In The Interpretation Of The Qur’ān: An Approach To Zaghlūl El-Najjār’s Work Entitled Tafsīr Al-Ayah Al-Kawnīyyah Fī Al-Qur’ān Al-Karīm. Al-Bayan Journal (Journal of Al-Quran & Al-Hadith), Department of Al-Quran & Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Volume 10, Number 2, December 2012. hlm. 49-67. (SCOPUS-Indexed)
Proceeding

2014
 • Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi, Selamat Amir, Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Binti Abd Razzak, 2014, Penambahan Nilai Terjemahan Makna Al-Qur’an Berdasarkan Kaedah Tafsir ‘Ilmi: Tumpuan Terhadap Ayat-Ayat Berhubung Penciptaan Langit, Prosiding The 4rd International Quranic COnference 2014, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 14-15 Mac 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Selamat Amir, Zulkifli Bin Haji Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Binti Abd Razzak, Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi, 2014, Menguak Prospek Saintifik Al-Quran: Tinjauan Terhadap Metode Al- Ilmi Al-Naqli Al-Ijtima ie Dalam Menyerlahkan Kemukjizatan Al-Quran, Tumpuan Terhadap Ayat-Ayat Terpilih Dalam Tafsir Al-Sha Rawi , Prosiding The 4rd International Quranic Conference 2014, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 14-15 Mac 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Muhammad Arif Yahya, Muhammad Alihanafiah Norasid, Mohd Hasrul Shuhari, Selamat Amir, 2013, Pendekatan Wasatiyyah Dalam Perbahasan Ayat-Ayat Mutashabihat: Analisis Terhadap Karya-Karya Tafsir Nusantara Terpilih, Prosiding Wasatiyyah International Confrence in the Qur an and Sunnah and its Contemporary Applications in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, organized by the Islamic University in Madinah and University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia, 26 September 2013 . (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Selamat Bin Amir, Dr. Monika @ Munirah Abd Razzak, Prof Dato Dr. Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, (2013), Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengenalan Terhadap Metode al-Sha'rawi Dalam Tafsir al-Sha'rawi, Prosiding The 3rd International Quranic COnference 2013, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 13-14 Mac 2013. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Selamat Amir, Prof. Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Yusoff, Dr. Monika @ Munirah Abd Razzak, (2013), Manhaj Muhammad Mutawallli al-Sha'rawi terhadap i'jaz al- Quran: Satu analisis. SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN KALI KETIGA (SWAT) 2013 PERINGKAT ANTARABANGSA yang akan dilangsungkan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM pada 20 - 21 November 2013 (Accepted for publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Ahmad Farid Bin Ibrahim, Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi, Selamat Bin Amir, 2012, Penilaian Semula Terjemahan Makna Ayat-Ayat Kawniyyat: Satu Kajian Contoh Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur an Mengenai Penciptaan Haiwan, Prosiding International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012), anjuran Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu pada 1-2 Disember 2012. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Selamat Bin Amir, Dr. Monika @ Munirah Abd Razzak, Prof Dato’ Dr. Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, 2012, Aplikasi Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengamatan Awal Terhadap Manhaj Zaghlul Al-Najjar Dalam Tafsir Al-Ayah Al-Kawniyyah Fi Al-Quran Al-Karim, Prosiding The 2nd Annual International Quranic Conference 2012 anjuran Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya Kuala Lumpur pada 22-23 Februari 2012. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Selamat Bin Amir, Prof Dato Dr. Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Nur Shahidah Paad, Nurul Husna Mansor, 2011, Prospek Islam di Sabah : Realiti dan Cabaran, Prosiding Seminar International Conference on Islam in Malay World anjuran Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia pada 20-22 November 2011 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nurul Husna Mansor, Nur Shahidah Paad, Selamat Bin Amir, 2011, Cabaran Pluralisme dan Pembangunan Jati Diri Masyarakat Melayu Islam di Malaysia, Prosiding Seminar International Conference on Islam in Malay World anjuran Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia pada 20-22 November 2011. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Murshidi Mohd Noor, Selamat Bin Amir, Prof. Madya Dr. Ishak Sulaiman, Md. Azzat Ahsanie Lokman, Mohd Zaid Mustafar, Muhammad Ridzuan Hashim, Shahril Nizam Zulkifli Muhammad, Muhamad Ali Hanafiah Norasid, 2011, Hak Khiyar Dalam Isu Kepenggunaan Di Malaysia: Satu Analisis, Prosiding Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan, anjuran Jabatan Fiqh & Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada 14-15 DIsember 2011. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nur Shahidah Paad, Selamat Bin Amir, Nurul Husna Mansor, 2011, Pusat Motivasi Sebagai Pusat Kecemerlangan Umat Islam: Satu Kajian Pusat-Pusat Motivasi di Lembah Klang Malaysia, Prosiding Seminar International Conference on Islam in Malay World anjuran Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia pada 20-22 November 2011 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2013
 • Selamat Amir, 2013, Assalamualaikum (Sunnah: Cabaran Masa Kini), TV Al-Hijrah, 30 Jun 2013 
 • Selamat Amir, 2013, Slot Perspektif (Wasatiyyah Dalam Masyarakat Majmuk), Nasional fm, 24 September 2013 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Pengajian Saintifik Al-Quran Dalam Tradisi Intelektual Islam Dan Barat, Principal Investigator(PI), 2017 - 2019, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • PENGAJIAN SAINTIFIK AL-QURAN DALAM TRADISI INTELEKTUAL ISLAM DAN BARAT, Principal Investigator(PI), 2017 - 2019, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • PEMBINAAAN MODUL HAFAZAN AL-QURAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN : KAJIAN DI MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN WAL QIRAAT PULAI CHONDONG MAAHAD TAHFIZ SAINS TANAH MERAH, MRSM ULUL ALBAB BESUT, SEKOLAH MENENGAH IMTIYAZ BESUT DAN DARUL QURAN, Others, 2016 - 2017, Geran Jangka Pendek USIM (PPP/USG-0215/KPI/30/18215), (National)
 • Penggunaan Hadis-Hadis Haraki Dalam Gerakan Dakwah di Malaysia, Others, 2016 - 2017, Geran Galakan Penyelidik Muda UKM (GGPM-2016-048), (National)

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Bronze Medal Category of Academic Staff in The Poster Exhibition Research in Conjunction With Minggu Terbuka Akademik (Mita 2017)., Research and Development Office, Academy of Islamic Studies University of Malaya., 2017, (University)
 • Bronze Medal in Research Poster Competition in Conjunction With Muttasiq Ii, International Confrence On Tadabbur Al-Quran: Innovation & Development, 2016, (International)
 • Excellence Award 2010 Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, Academy of Islamic Studies University of Malaya, 2010, (Ptj)
 • Excellence Award 2010 University of Malaya, University of Malaya, 2010, (University)
 • Student Excellence Award Islamic Religious Council of Sabah (Jheains), Islamic Religious Council of Sabah (Jheains), 2006, (National)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


PRESENTER
 • Pengajian Hadith di Sabah: Suatu Sorotan, The International Seminar of Sunnah Nabawiyyah: Reality and Current Challenge (MUSNAD), 2011-07-12 to 2011-07-13, Jabatan Al-Quran & Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Prospek Islam di Sabah : Realiti dan Cabaran, The International Conference on Islam in Malay World (ICON-IMAD), 2011-11-20 to 2011-11-22, Postgraduate Program UIN SGD Bandung dan API University of Malaya, (International)
 • Mormonisme- Satu Tinjauan Awal Menurut Perspektif Islam, The International Seminar on Research In Islamic Studies II (ISRIS II), 2012-02-15 to 2012-02-16, Pejabat Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Menguak Historiografi Pengajian Al-Quran di Sabah : Suatu Tinjauan Awal, The International Seminar on Research In Islamic Studies II (ISRIS II), 2012-02-15 to 2012-02-16, Pejabat Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Aplikasi Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengamatan Awal Terhadap Manhaj Zaghlul Al-Najjar Dalam Tafsir Al-Ayah Al-Kawniyyah Fi Al-Quran Al-Karim, The 2nd Annual International Quranic Conference 2012 (MUQADDAS II), 2012-02-22 to 2012-02-23, Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengenalan Terhadap Metode Al-Sha rawi Dalam Tafsir Al-Sha rawi, The 3rd International Quranic Conference 2013 (MUQADDAS 3), 2013-03-13 to 2013-03-14, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Pendekatan Sunnah Nabawiyyah Dalam Memahami I'jaz Al-Quran: Tinjauan Awal Terhadap Manhaj Muhammad Mutawalli Al-Sha rawi, The International Seminar of Sunnah Nabawiyyah: Reality and Contemporary Issue II (MUSNAD II), 2013-07-03 to 2013-07-04, Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Scientific Element In Al-Quran Interpretation: An Introduction For Al-Sha Rawi Method In Tafsir Al-Sha Rawi, International Journal of Social Science and Humanity Confrence (IJSSH), 2014-03-31 to 2016-04-03, International Journa; of Arts and Science, (International)
 • Menguak Prospek Saintifik Al-Quran: Tinjauan Terhadap Metode Al- Ilmi Al-Naqli Al-Ijtima ie Dalam Menyerlahkan Kemukjizatan Al-Quran, Tumpuan Terhadap Ayat-Ayat Terpilih Dalam Tafsir Al-Sha Rawi, The 4rd International Quranic Conference 2014 (MUQADDAS 4), 2014-04-14 to 2014-04-15, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Penambahan Nilai Terjemahan Makna Al-Qur an Berdasarkan Kaedah Tafsir Ilmi: Tumpuan Terhadap Ayat-Ayat Berhubung Penciptaan Langit, The 4rd International Quranic COnference 2014 (MUQADDAS 4), 2014-04-14 to 2014-04-15, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Metode Al- Ilmi Al-Naqli Al-Ijtima ie Dalam Menyerlahkan Kemukjizatan Al-Quran: Satu Analisis Terhadap Metode Al-Sha Rawi Dalam Tafsir Al-Sha rawi, The International Confrence on Tajdid in Quranic Studies 2014 (MUTTASIQ 14), 2014-11-18 to 2014-11-19, Jabatan Al-Quran & Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Intervensi Hadith Nabawi Dalam Memahami Nas Al-Kawniyyah: Tinjauan Terhadap Pendekatan Muhammad Mutawalli Al-Sha Rawi Dalam Karya Terpilih Dalam Tafsir Al-Sha rawi, The 3rd International Seminar of Sunnah Nabawiyyah (MUSNAD III), 2015-10-27 to 2015-10-28, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Elemen Saintifik Kontemporari Dalam Al-Quran: Satu Pendekatan Tadabbur Menerusi Pemikiran Shaykh Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi, The International Confrence on Tadabbur Al-Quran 2016 (MUTTASIQ II), 2016-11-15 to 2016-11-16, Department Of Al-quran And Al-hadith Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, (International)
 • Sistem Pendidikan Dan Pengajaran Al-Quran Untuk Pelajar Pintar Berbakat: Inovasi Di Kolej Permata Insan, Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016, 2016-11-22 to 2016-11-24, Darul Quran JAKIM dan Centre Quranic Research UM, (International)
 • Scientific Contemporary In Al-Quran Interpretation: An Review For Al-Sha Rawi Method In Tafsir Al-Sha rawi, 3rd International Workshop on Arts, Humanities and Social Sciences, 2017-09-09 to 2017-09-10, Scientific Cooperations Istanbul Turkey., (International)
INVITED SPEAKER
 • Motivasi Kecemerlangan Pelajar, Program Perkongsian Terbilang, 2014-04-22 to 2014-04-22, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (University)
 • Manhaj Haraki Menurut Perspekti Al-Sha'rawi: Kajian Terhadap Tafsir Al-Sha'rawi, Bengkel Karya Suntingan dan Sumbangan Artikel Bab Dalam Buku, 2017-02-02 to 2017-02-02, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam UKM, (National)
 • Academic Writing Workshop 1.0, Academic Writing Workshop for Postgraduate & Undergraduate (Final Year) Students, 2017-03-27 to 2017-03-27, JQH Student Organization (AQSA) & Department of Al-quran And Al-hadith Academy Of Islamic Studies University Of Malaya., (University)
 • Isra' Mikraj: Setinggi Mana Iman Kita?, Bersempena Sambutan Ulangtahun Ke-30 Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2017-04-24 to 2017-04-24, Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (University)
 • Motivasi Kejayaan, Solat Hajat Perdana Dan Ceramah Motivasi Kejayaan, 2017-05-21 to 2017-05-21, Jawatankuasa Tindakan Kolej, KK12 Universiti Malaya., (University)
 • Ma'al Hijrah, Ceramah Sempena Ma'al Hijrah 1439H, 2017-09-21 to 2017-09-21, Persatuan Pelajat Undang-Undang Islam (LISA), Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, (University)
 • Kaedah Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kontemporari & Motivasi Kejayaan Pelajar, Forum Bual Bicara Kalam Murabbina, 2017-10-13 to 2017-10-13, Lajnah Pelajar Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , (University)
 • Solat Hajat Perdana Dan Ceramah Mengahadapi Peperiksaan, Solat Hajat Perdana Dan Ceramah , 2017-12-21 to 2017-12-21, Persatuan Mahasiswa Sabah (PERMASA) UM, (University)
EVENT ORGANISER
 • Committee Member - The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2011 (MUSNAD), The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2011 (MUSNAD), 2011-07-12 to 2011-07-13, Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Committee, The 3rd International Confrence on Number Miracles in the Qur'an, The 3rd International Confrence on Number Miracles in the Qur'an, 2012-09-22 to 2012-09-23, Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya Kuala Lumpur & The Moroccon Organization for Scientific Miracles in The Qur'an and The Sunnah, Morocco., (International)
 • Committee Member - The 3rd International Quranic Conference 2013 (MUQADDAS 3), The 3rd International Quranic Conference 2013 (MUQADDAS 3), 2013-03-13 to 2013-03-14, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Committee Member - International Seminar on Islamic Manuscripts (ISIM) 2013, International Seminar on Islamic Manuscripts (ISIM) 2013, 2013-07-01 to 2013-07-02, Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka,, (International)
 • Committee Member - The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2013 (MUSNAD II), The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2013 (MUSNAD II), 2013-07-03 to 2013-07-04, Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Committee Member - Wasatiyyah International Confrence in the Qur an and Sunnah and its Contemporary Applications in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, Wasatiyyah International Confrence in the Qur an and Sunnah and its Contemporary Applications in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, 2013-09-26 to 2013-09-26, Islamic University in Madinah and University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia, (International)
 • Executive Head of Protocol - The 4rd International Quranic Conference 2014 (MUQADDAS 4), The 4rd International Quranic Conference 2014 (MUQADDAS 4), 2014-04-14 to 2014-04-15, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Committee Member - The International Confrence on Tadabbur Al-Quran 2014 (MUTTASIQ), The International Confrence on Tadabbur Al-Quran 2014 (MUTTASIQ), 2014-11-18 to 2014-11-19, Department Of Al-quran And Al-hadith Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, (International)
 • Executive of Head of Protocol and Invitation Committee - The 5nd Annual International Quranic Conference 2012 (MUQADDAS V), The 5nd Annual International Quranic Conference 2012 (MUQADDAS V), 2015-05-05 to 2015-05-06, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Committee Member - The 3rd International Seminar of Sunnah Nabawiyyah (MUSNAD III), The 3rd International Seminar of Sunnah Nabawiyyah (MUSNAD III), 2015-10-27 to 2015-10-28, Department of Al-quran And Al-hadith Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, (International)
 • Committee Member - International Conference on Food Research Based on Sunnah Nabawiah (ICFRS 2016), International Conference on Food Research Based on Sunnah Nabawiah (ICFRS 2016), 2016-04-12 to 2016-04-12, Department of Al-quran And Al-hadith Academy Of Islamic Studies University Of Malaya and CENAR University Of Malaya, (International)
 • Executive Secretary - The International Confrence on Tadabbur Al-Quran 2016 (MUTTASIQ II), The International Confrence on Tadabbur Al-Quran 2016 (MUTTASIQ II), 2016-11-15 to 2016-11-16, Department Of Al-quran And Al-hadith Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, (International)
 • Committee Member - Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa, Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa, 2016-11-22 to 2016-11-24, Darul Quran JAKIM dan Centre Quranic Research University of Malaya, (International)
 • Committee Member, International Seminar On Islamic Jurusalem (Bayt AL-Maqdis): Past, Present & Future, 2017-08-24 to 2017-08-24, Deputy Director (Research & Development), Academy Of Islamic Studies University Of Malaya Kuala Lumpur,, (International)
 • Secretary, The 4th International Conference On Sunnah Nabawiah (Musnad IV), 2017-10-09 to 2017-10-10, Department of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya Kuala Lumpur, (International)
OTHERS
 • Participant, Bengkel Penulisan Buku Agama, Bengkel Penulisan Buku Agama, 2011-07-26 to 2011-07-26, Bahagian Buku Umum, Dewan Bahasa dan Pustaka, (University)
 • Participant, Scientific Research Methodology Course in Jordan, Scientific Research Methodology Course in Jordan, 2012-05-03 to 2012-07-02, Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia and The World Islamic Science And Education University (WISE) Amman, Jordan, (International)
 • Participant, Seminar Qualitative Methodologies: An Islamic Perspective'yang by Professor Glenn Hardaker (University of Huddersfield, UK), Seminar Qualitative Methodologies: An Islamic Perspective'yang by Professor Glenn Hardaker (University of Huddersfield, UK), 2012-11-01 to 2012-11-01, Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur,, (University)
 • Participant, Persidangan Antarabangsa Kecemerlangan Melayu, Persidangan Antarabangsa Kecemerlangan Melayu, 2012-12-10 to 2012-12-11, Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu Universiti Malaya, (International)
 • Participant, Majlis Pelancaran Institusi Wasatiyyah Malaysia & Seminar Pendekatan Wasatiyyah Malaysia, Majlis Pelancaran Institusi Wasatiyyah Malaysia & Seminar Pendekatan Wasatiyyah Malaysia, 2013-03-08 to 2013-03-08, Menteri Jabatan Perdana Menteri Malaysia, (National)
 • Participant, Bengkel Penulisan Tesis Cepat, Bengkel Penulisan Tesis Cepat, 2013-03-11 to 2013-03-11, drotspss.blogspot.com, (National)
 • Peserta, Kursus Pengukuhan Bahasa Arab Peringkat Tinggi, Kursus Pengukuhan Bahasa Arab Peringkat Tinggi, 2013-03-25 to 2013-05-25, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur & Universiti Islam Madinah Arab Saudi, (International)
 • Participant, Scientific Research Methodology Course in Madinah Saudi Arabia, Scientific Research Methodology Course in Madinah Saudi Arabia, 2013-03-25 to 2013-05-25, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur & Universiti Islam Madinah Arab Saudi, (International)
 • Participant, International Seminar on Islamic Waqaf, International Seminar on Islamic Waqaf, 2013-03-30 to 2013-03-30, International Islamic University of Saudi Arabia and Ministry of Waqaf Madinah Saudi Arabia, (International)
 • Participant, International Seminar of Miracle of Al-Quran , International Seminar of Miracle of Al-Quran by Professor Dr. Shihadah al-Umari (Professor in The World Islamic Science and education university (WISE) Jordan), 2013-09-12 to 2013-09-12, Departmen of AL-Quran and Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, (International)
 • Participant, International Conference on Wastiyyah in the Quran and Sunah and Its Contemporary Applications in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia 2013, International Conference on Wastiyyah in the Quran and Sunah and Its Contemporary Applications in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia 2013, 2013-09-26 to 2013-09-26, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan Universiti Islam Madinah al-Munawwarah Arab Saudi, (International)
 • Participant, Syarahan Perdana Prof. Dato Dr. Zulkifli Mohd Yusoff , Syarahan Perdana Prof. Dato Dr. Zulkifli Mohd Yusoff bertajuk Tadabbur Al-Quran Menyerlahkan Kemukjizatan Al-Quran, 2013-12-23 to 2013-12-23, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (University)
 • Participant, Bengkel Penyelidikan Atlas.ti (Qualitative Data Analysis), Bengkel Penyelidikan Atlas.ti (Qualitative Data Analysis), 2014-01-17 to 2014-01-17, Lajnah Pascasiswazah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (University)
 • Participant, Pertemuan Khas Bersama Profesor Dr Surin Pitsuwan, Profesor Adjung APIUM., Pertemuan Khas Bersama Profesor Dr Surin Pitsuwan, Profesor Adjung APIUM dari Thammasat University Bangkok, 2014-04-15 to 2014-04-15, Academy of Islamic Studies University of Malaya, (International)
 • Participant, International Seminar On Islamic Education, International Seminar On Islamic Education, 2014-04-16 to 2014-04-16, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya, (International)
 • Participant, Discourse On The Interpretation Of The Qur an: Tafsir Al-Quran In The 17th Century Malay World, Discourse On The Interpretation Of The Qur an: Tafsir Al-Quran In The 17th Century Malay World, 2014-09-23 to 2014-09-23, Jabatan Al-Quran & Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (International)
 • Participant, International Conference: Developing Synergies Between Islam and Science & Technology for Mankinds Benefit, International Conference: Developing Synergies Between Islam and Science & Technology for Mankinds Benefit, 2014-10-01 to 2014-10-02, International Institute of Advance Islamic Studies (IAIS), Kuala Lumpur Malaysia, (International)
 • Participant, Bengkel Penataran Manuskrip Melayu, Bengkel Penataran Manuskrip Melayu, 2014-12-16 to 2014-12-18, Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur, (National)
 • Participant, Seminar Serantau Gagasan Pemikiran Peradaban Al-Quran, Seminar Serantau Gagasan Pemikiran Peradaban Al-Quran, 2015-06-09 to 2015-06-10, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur Malaysia, (International)
 • Participant, Seminar Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu: Sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam kegemilangan Tamadun Alam Melayu, Seminar Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu: Sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam kegemilangan Tamadun Alam Melayu, 2015-08-11 to 2015-08-12, Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu, Institut Alam Dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebngsaan Malaysia, (International)
 • Chairperson, The International Confrence on Sunnah Nabawiyyah: Principle of Understanding al-Sunnah: Problem and Solutions, The International Confrence on Sunnah Nabawiyyah: Principle of Understanding al-Sunnah: Problem and Solutions, 2015-10-27 to 2015-10-28, Department of Al-Quran and Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia, (International)
 • Panel (Assessor) for al-Quran and al-Hadith research in SAHIH 2016, National Symposium on Al-Quran and Hadith Validation System (SAHIH) 2016, 2016-03-15 to 2016-03-16, Faculty of Computer Science and Information Technology (FSKTM), Academy of Islamic Studies (API), Academy of Malay Studies (APM) and Faculty of Languages and Linguistics (FLL), (National)
 • Participant, Program Diskusi Buku Ajaran Tasawwuf Ulama' Nusantara, Program Diskusi Buku Ajaran Tasawwuf Ulama' Nusantara, 2016-09-08 to 2016-09-08, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, (National)
 • Participant, Publication Workshop: Towards Global Publishing, Publication Workshop: Towards Global Publishing, 2016-11-03 to 2016-11-03, Academy of Islamic Studies University of Malaya, (University)
 • Participant, Persidangan Akademia , Persidangan Akademia - Komuniti Universiti Malaya, 2016-11-15 to 2016-11-16, Pusat Komuniti & Kelestarian (UMCares), (University)
 • Moderator, Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016, Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016, 22 Nov 2016 to 24 Nov 2016, Darul Quran JAKIM dan Centre Quranic Research (CQR) University of Malaya., 2016-11-22 to 2016-11-24, Darul Quran JAKIM dan Centre Quranic Research (CQR) University of Malaya., (International)
 • Participant, What Universities Are Really For, INPUMA Public Lecture Series, What Universities Are Really For, INPUMA Public Lecture Series, 2017-01-13 to 2017-01-13, INPUMA UM, (International)
 • Participant, 6th Malaysia of Korea Energy Cooperation Workshop, 6th Malaysia of Korea Energy Cooperation Workshop, 2017-01-16 to 2017-01-16, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Malaysia (KETTHA), (International)
 • Chairperson, 3rd International Workshop on Arts, Humanities and Social Sciences, 2017-09-09 to 2017-09-10, Scientific Cooperations Istanbul Turkey, (International)
 • Chairperson, The 4th International Conference On Sunnah Nabawiah (Musnad IV), 2017-10-09 to 2017-10-10, Department of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya Kuala Lumpur, (International)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Research Member, Centre of Quranic Studies University of Malaya, 2016, 12, (University)
 • Researcher, SCOPUS, 2016, (International)
 • Researcher, Researcher ID by Thompson Reuters, 2016, (International)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Panel Semakan Modul KPQS APIUM 2017, Kursus Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (KPQS) Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Expert Advisor, 2017-2017, (National)
 • Academic Research Panel for 'Simposium Kebangsaan Sistem Autentikasi Al-Quran dan Al-Hadith (SAHIH 2016), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) & Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia, Academic Assessment Panel, 2016-2016, (International)
 • Assessor for Candidature Defence for Postgraduate Students, Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur, Academic Assessor, 2016-2020, (University)
 • Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Akreditasi Semula LPKP 03-2016 Akademi Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, Coordinator, 2016-2016, (University)
 • Subject Matter Expert (SME) for (AMST5103) Contemporary Issue in Exegesis Studies - Subject for Master Program, Fakulti Sains Sosial Gunaan (FASS), Open University Malaysia (OUM),, Examiner, 2016-2016, (National)
 • Subject Matter Expert (SME) for (AMSU5103) Usuluddin Studies Methods Subject for Master Program, Fakulti Sains Sosial Gunaan (FASS), Open University of Malaysia (OUM), Expert Advisor, 2016-2016, (National)
 • Bengkel Semakan Hadith Sahih Al-Bukhari Siri 1.0, Research Project (Preserving The Authenticity of The Digital Hadith) - RP003B-14HNE., Expert Advisor, 2016-2016, (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Examiner, “METODOLOGI DAN KEBERKESANAN PROGRAM MADRASAH AL-QURAN SIARAN TV AL-HIJRAH” (Methodology And Effectiveness Of Madrasah Al-Quran Programme In TV Al-Hijrah), Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Examiner, Tumbuhan Timun Menurut Perspektif Al-Quran dan Al-Hadith: Analisis Terhadap Manfaatnya Dari Sudut Perspektif Sains., Paper Project (first Degree) ,  (2016 - 2016)
 • Examiner, Proses Pembentukan Susu Haiwan Ternakan Dalam Al-Quran: Kahsiat dan Kepentingannya., Paper Project (first Degree) ,  (2016 - 2016)
 • Editor for Book Title "Memperkasa Generasi Al-Quran". Published by Darul Quran JAKIM & Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya. ISBN 978-983-43708-1-7., Book ,  (2016 - 2016)
 • Reviewer for Article Title "Konsep Keganasan dan Ekstremisme, Sebab dan Kaedah Rawatan Dalam Al-Quran Menurut Perspektif Sayyid Qutb (Dalam Tafsir fi Zilal Al-Quran)" for Journal of Usuluddin Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur, Article In Journal ,  (2016 - 2017)
 • Reviewer for Article Title " Amalan Pengajaran Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia " for Research Journal in Islamic Education (Special Issue)., Article In Journal ,  (2016 - 2016)
 • Editor for Book Title "Tadabbur Al-Quran: Isu Dan Cabaran Semasa". Published by Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN: 978-967-5534-67-6., Book ,  (2016 - 2016)
 • Editor for Book Title "Tajdid in Qur'anic Studies". Published by Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN: 978-967-5534-42-3, Book ,  (2014 - 2014)
 • Reviewer for Article Title "Metodologi Tafsir Tuan Suwannasat Dalam Al-Quran dan Pengertiannya Bahasa Thai" for Journal of Usuluddin Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur, Article In Journal ,  (2014 - 2014)
 • Editor for Book Title "Islam Dan Alam Melayu". Published by Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN: 978-967-5534-25-6., Book ,  (2012 - 2012)
 • Editor for Book Title "Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam". Published by Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN: 978-967-5534-17-1., Book ,  (2012 - 2012)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • PEMBACA DOA, Istiadat Majlis Konvokesyen Universiti Malaya 2017 , (University), 21/10/2017 until 24/10/2017
 • KHATIB, Petugas Khutbah Jumaat, Masjid Akademi Pengajian Universiti Malaya , (University), 13/10/2017 until 13/10/2017
 • PANEL, Forum Bual Bicara Kalam Murabbina, Anjuran Lajnah Pelajar Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , (University), 13/10/2017 until 13/10/2017
 • KHATIB, Petugas Khutbah Jumaat, Masjid Akademi Pengajian Universiti Malaya, (University), 15/09/2017 until 15/09/2017
 • PANEL PENILAI, Ujibakat Pemilihan Pembaca Doa Bagi Majlis Rasmi Peringkat Um Dan Ptj , (University), 22/08/2017 until 22/08/2017
 • KHATIB, Petugas Khutbah Jumaat, Masjid Akademi Pengajian Universiti Malaya, , (University), 21/07/2017 until 21/07/2017
 • PESERTA, Public Talk: Kudeta Turki dan Erdogan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya., (University), 29/07/2016 until 29/07/2016
 • PENGURUS, Projek Waqaf Pembinaan Surau Pedalaman Sabah dan Sarawak 2014-2017 , (State), 01/01/2016 until 31/12/2017
 • KHATIB, Petugas Khutbah Jumaat, Masjid Akademi Pengajian Universiti Malaya, 28 Oct 2016 , (University), 01/01/2016 until 31/12/2016
 • PESERTA, Seminar Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu: Sumbangan dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu, pada 11 – 12 Ogos 2015 bertempat di Pusat Dakwah Islamiah Negeri Sembilan, Paroi, Seremban. , (National), 11/08/2015 until 12/08/2015
 • KETUA PENGARAH PROJEK, Sumbangan Fakir Miskin dan Anak Yatim 2015 di Sekolah Menengah Ugama Islam Kunak, Sabah , (Community), 05/08/2015 until 05/08/2015
 • PESERTA, Seminar Serantau Gagasan Pemikiran Peradaban Al-Quran anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur Malaysia, di Dewan Besar IKIM Kuala Lumpur., (National), 09/06/2015 until 10/06/2015
 • PENGURUS, Wakaf Tafsir Quran di Masjid dan Surau Pedalaman Sabah dan Sarawak 2015-2016 , (National), 01/01/2015 until 31/12/2016
 • PESERTA, Bengkel Penataran Manuskrip Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur. , (National), 15/12/2014 until 18/12/2014
 • AHLI JAWATANKUASA, Sumbangan Bantun Mangsa Kebakaran Kg. Tanjung Batu, Tawau Sabah 2014. , (Community), 01/09/2014 until 31/12/2014
 • KETUA PENYELARAS, Program Sumbangan Duit Raya Mangsa Kebakaran Kg. Pangkalan Kunak Sabah 2014 , (Community), 01/08/2014 until 31/12/2014
 • PENGARAH, Projek Waqaf Sejadah dan Buku Agama Pedalaman Sabah dan Sarawak 2014 , (State), 01/01/2014 until 31/12/2014
 • KETUA PENGARAH EKSEKUTIF, Program Masih Ada Yang Sayang (Menyantuni Fakir Miskin) Peringkat Pantai Timur Sabah 2014 , (State), 01/01/2014 until 31/12/2014
 • PESERTA, Bengkel Teknik Penulisan Cepat Tesis pada 11 Mac 2013 bertempat di Wisma IEM, Petaling Jaya Selangor, anjuran drotspss.blogspot.com. , (National), 11/03/2013 until 11/03/2013
 • PESERTA, Majlis Pelancaran Institusi Wasatiyyah Malaysia & Seminar Pendekatan Wasatiyyah Malaysia yang berlangsung pada 8 Mac 2013 di Hotel Continental Kuala Lumpur anjuran Menteri Jabatan Perdana Menteri. , (National), 08/03/2013 until 08/03/2013
 • PENGURUS, Program Bantuan Fakir Miskin Pedalaman Sabah Sempena Bulan Ramadhan 2012, Global Waqaf NGO , (Community), 01/08/2012 until 31/08/2012
 • AHLI, Pusat Perubatan Darul Ruqyah, Gombak Selangor , (National), 01/10/2011 until 31/12/2020
 • PENCERAMAH, Sambutan Isra’ Mikraj, Surau Al-Ikhlasiah Pantai Dalam Kuala Lumpur. , (Community), 20/06/2011 until 20/06/2011
 • JEMAAH HAKIM, Majlis Tilawah Al-Quran Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Daerah Kunak, Sabah , (State), 01/01/2011 until 31/12/2011
 • SUKARELAWAN, Inspektor Simpanan Sukarelawan Polis Diraja Malaysia 2011 – Sekarang , (National), 01/01/2011 until 31/12/2017
 • PENGURUS, Program Waqaf Al-Quran Borneo, 2011-2015, Global Waqaf NGO. , (State), 01/01/2011 until 31/12/2015
 • TENAGA PENGAJAR, Kursus Pengajian Al-Quran (KPAQ), Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 2010 - 2020 , (University), 01/01/2010 until 31/12/2020

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


FIRST DEGREE
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN STUDIES, 2017/2018(1), 194, 0
 • FUNDAMENTAL OF TAFSIR, 2017/2018(1), 63, 0
 • PROJECT PAPER, 2017/2018(1), 33, 0
 • FUNDAMENTAL OF TAFSIR, 2017/2018(1), 1, 0
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2017/2018(1), 10, 0
 • FUNDAMENTAL OF TAFSIR, 2016/2017(2), 16, 0
 • MODERN APPROACH IN QURANIC EXEGESIS, 2016/2017(2), 34, 0
 • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2016/2017(1), 16, 0
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN STUDIES, 2016/2017(2), 207, 0
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2016/2017(2), 5, 0
 • EXEGESIS TEXTUAL STUDY, 2016/2017(1), 24, 0
 • PROJECT PAPER, 2016/2017(2), 6, 0
 • METHOD OF INTERRACTION WITH AL-QURAN AND AL-HADITH, 2016/2017(2), 27, 0
 • SOCIAL ENGAGEMENT, 2016/2017(2), 28, 0