Curriculum Vitae

ASSOCIATE PROF. DR. SA'ADAN BIN MAN

Associate Professor
 • Department of Fiqh and Usul
  Academy of Islamic Studies
 • 79676027

AREAS OF EXPERTISE


 • ISLAMIC STUDIES
  Contemporary Fiqh
 • ISLAMIC STUDIES
  Islamic Consumerism
 • ISLAMIC STUDIES
  Fiqh Ikhtilaf
 • ISLAMIC STUDIES
  Fiqh Ibadah
 • ISLAMIC STUDIES
  Islamic Astronomy

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PHD, (Fiqh and Usul Al- Fiqh)
  Edinburgh University, United Kingdom
 • BA (HONS), (Syariah)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Committee Members
  16 Nov 2021 - 30 Jun 2023 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Ijazah Tinggi APIUM
  01 Sep 2010 - present (Faculty)
 • AJK Sarjana Pengurusan Halal
  04 Feb 2021 - present (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Lembaga Pemeriksaan Disertasi dan Tesis Ijazah Tinggi APIUM
  01 Sep 2010 - present (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Ijazah Dasar APIUM
  01 Sep 2010 - present (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Akademik APIUM
  08 Jun 2004 - present (Faculty)
 • Head of Department
  08 Jun 2020 - 01 Jan 2022 (Universiti Malaya)
 • AJK Pengurusan APIUM
  08 Jun 2020 - 07 Jun 2022 (Faculty)
 • AJK Ijazah Dasar APIUM
  08 Jun 2020 - 07 Jun 2022 (Faculty)
 • AJK Ijazah Tinggi
  08 Jun 2020 - 07 Jun 2022 (Faculty)
 • Pengerusi JKKJ Sarjana Fiqh dan Usul
  30 Oct 2020 - 31 Dec 2022 (Faculty)
 • AJK Semakan Kurikulum Ijazah Sarjana
  01 Sep 2020 - 01 Sep 2021 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Semakan Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Syariah
  02 Jan 2014 - 31 Dec 2020 (Faculty)
 • Head Training Section, UMHRC
  01 Mar 2018 - 31 Dec 2019 (University Malaya)
 • Deputy Cordinator IHRUM
  01 Feb 2016 - 01 Feb 2017 (University Malaya)
 • Internal Auditor (QMEC)
  01 May 2005 - 31 Dec 2015 (University Malaya)
 • Proof Reader Jurnal Syariah
  01 Jan 2010 - 31 Dec 2015 (Faculty)
 • Jawatankuasa Siri Syarahan Perdana Prof Emeritus Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid
  21 Jan 2014 - 31 Dec 2014 (University Malaya)
 • Head of Department
  01 Jul 2011 - 31 Jan 2013 (Universiti Malaya)
 • Head, Department of Fiqh & Usul, APIUM
  01 Sep 2010 - 31 Jan 2013 (University Malaya)
 • Pengerusi Jawatankuasa Semakan Kurikulum Jabatan Fiqh Usul
  01 Sep 2010 - 31 Jan 2013 (Faculty)
 • Coordinator, Islamic Astronomy Programme
  01 Jan 2012 - 31 Dec 2012 (Faculty)
 • Head of Department
  01 Sep 2010 - 30 Jun 2011 (Universiti Malaya)
 • Coordinator, Islamic Astronomy Program
  01 Jan 2009 - 01 Aug 2011 (Faculty)
 • Penyelaras Laman Web APIUM
  01 Jan 2006 - 31 Dec 2008 (Faculty)

MEMBERSHIPS


 • PANEL PAKAR FALAK MALAYSIA, ADVISORY BOARD
  2022 to 2023 (National)
 • PANEL PENASIHAT PUSAT KAJIAN DAN APLIKASI ISLAM INSTITUT PEMBERDAYAAN UMMAH SELANGOR INSPENS, ADVISORY BOARD
  2022 to present (National)
 • CHIEF EDITOR, JOURNAL OF FIQH (JURNAL FIQH), CHIEF EDITOR/ EDITOR IN CHIEF
  2021 to present (University)
 • EDITOR JURNAL PENGURUSAN DAN PENYELIDIKAN FATWA (JFATWA), EDITORIAL BOARD
  2021 to 2023 (National)
 • UMHRC MEMBER, MEMBER
  2021 to 2023 (University)
 • PANEL OF ADVISORY BOARD JOURNAL OF IFTA AND ISLAMIC HERITAGE , ADVISORY BOARD
  2021 to present (International)
 • EDITOR IN CHIEF JURNAL FIQH/ JOURNAL OF FIQH, CHIEF EDITOR/ EDITOR IN CHIEF
  2020 to 2023 (International)
 • AKADEMI FIQH ISLAMI MALAYSIA, COMMITTEE MEMBER
  Since 2020 (National)
 • EDITORIAL BOARD FOR JOURNAL OF SHARIAH/ JURNAL SYARIAH, EDITORIAL BOARD
  2017 to 2023 (International)
 • ASSOCIATION OF SHARIAH ADVISORS IN ISLAMIC FINANCE (ASAS), MEMBER
  Since 2013 (National)
 • PERSATUAN FALAK SYARIE MALAYSIA, COMMITTEE
  Since 2008 (National)
 • THE UNIVERSITY OF EDINBURGH GENERAL COUNCIL MEMBER , LIFE MEMBERSHIP
  Since 2004 (International)
 • FELO TEMPATAN, MALAYSIA INTERNATIONAL ISLAMIC FIQH ACADEMY (MIIFA), FELLOW
  2021 to 2022 (International)
 • EXTERNAL EDITOR, EDITORIAL BOARD
  2021 to 2022 (International)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • IMARAH GREEN - COMMUNITY ENGAGEMENT ACTIVITY
  UMSLLS, 2020 (University)
 • Juri/ Penilai Anugerah Akademik Kategori Buku Ilmiah UNISZA
  UNISZA, 2020 (National)
 • Silver Medal Pameran Penyelidikan (Falak) MiTA 2018 APIUM
  APIUM, 2018 (Ptj)
 • Silver Medal, Pameran Penyelidikan (Halal) MiTA APIUM
  APIUM, 2018 (Ptj)
 • Gold Medal Pameran Penyelidikan (Food Security) MiTA 2018 APIUM
  APIUM, 2018 (Ptj)
 • Gold Medal Pameran Penyelidikan MiTA 2017. Penilaian Semula Parameter Penentuan Awal Waktu Subuh Di Malaysia Dari Perspektif Astronomi Islam.
  APIUM, 2017 (Ptj)
 • Best Paper Awards, Paper Presented at IHMC 2017, Seoul, South Korea, entitled: Halal Food Industry in Thailand: History, Prospects and Challenges.
  USIM & Sejong University, 2017 (International)
 • Best Paper Awards - The 1st International Halal Management Conference 2017 fo paper entitled "The Implication pf Differences in Halal Standard of Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore"
  USIM & Sejong University, 2017 (International)
 • Platinum Medal, Research Poster Exhibition, MITA 2016 APIUM
  APIUM, 2016 (Ptj)
 • Silver Medal, Research Poster Exhibition, MITA 2016 APIUM
  APIUM, 2016 (Ptj)
 • Platinum Medal, Research Poster Exhibition, MITA APIUM 2016
  APIUM, 2016 (Ptj)
 • Pingat Perak Pertandingan Poster Penyelidikan MITA 2015
  APIUM, 2015 (Ptj)
 • Penghargaan Panel Pakar JAKIM 2015
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2015 (University)
 • Expert Panel in Mass Media
  Bernama Radio 24, 2014 (National)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2013 (University)
 • KHIDMAT SETIA 20 AWARD
  , 2013
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2012 (University)
 • Pingat Emas, Expo Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaya 2010 - Kesesuaian Pemikiran dan Amalan Mazhab Selain Syafie Dalam Masyarakat Islam di Malaysia.
  University of Malaya, 2010 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2009 (University)
 • Pingat Gangsa, Expo Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaya 2009 - Kajian Amalan Percampuran Mazhab Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia
  University of Malaya, 2009 (University)
 • Pingat Gangsa, Expo Penyelidikan & Inovasi UM 2009 - Kajian Istihalah Dalam Produk Berunsurkan Khinzir
  University of Malaya, 2009 (University)
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang UM, 2008
  UM, 2008 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2006 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2003 (University)
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2003
  UM, 2003 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Lokman Musa, & Sa adan Man. (2022). Implikasi Wabak COVID-19 Terhadap Istita ah Kesihatan untuk Menunaikan Ibadah Haji: The Implications of the COVID-19 Outbreak on Health s Ability for Performing Hajj. RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge, 3(2), 151-170.
 2. Musa, L., & Man, S. (2022). Konsep Istita ah dalam Ibadah Haji: Satu Analisis. RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge, 3(1), 241 - 256.
 3. Johari Ab Latiff, Zalina Zakaria & Saadan Man. (2021). The Challenges in Implementation of Halal Vaccine Certification in Malaysia, Journal of Food and Pharmaceutical Sciences. 9 (1), 359-364.
 4. Muhamad Zakuwa Rodzali, Saadan Man. Tarikh Miladi Sepadan bagi Kenampakan Hilal Ramadan Dalam Hadis Kurayb RA Berkaitan Matla. Jurnal Fiqh, vol. 18 No. 1 (2021) 67-102.
 5. Norhidayah Pauzi, Sa adan Man, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Mohd Hafiz Jamaludin, & Madiha Baharuddin. (2021). Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) Dalam Konteks Klasik Dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. Journal of Fatwa Management and Research, 26(1), 99 113. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.375
 6. Rodzali, M. Z. & Man, S. (2021). Relevansi Takwim Uhadi Dengan Syarat-Syarat Ditetapkan Kongres Istanbul 2016 Bagi Takwim Hijri Global. Online Journal of Research in Islamic Studies, 8(1), 1-37.
 7. Rodzali, M. Z., & Man, S. . (2021). Tarikh Miladi Sepadan bagi Kenampakan Hilal Ramadan Dalam Hadis Kurayb RA Berkaitan Matla : The Corresponding Gregorian Date on the Sighting of the Ramadan Hil l Concerning Ma la in the ad th of Kurayb RA. Jurnal Fiqh, 18(1), 67 102. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no1.2
 8. Hazwani Kamarudin, Norhidayah Pauzi et al., Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Premis Makanan Dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar: Satu Sorotan Literatur, Jurnal Fiqh, Vol. 17, No.1 (2020), 135-170.
 9. Isa, NM; Zulkifli, NA; Man, S 2020. Islamic Perspectives on CRISPR/Cas9-Mediated Human Germline Gene Editing: A Preliminary Discussion. SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS
 10. Khaled Jum`ah Al-Khaledi, Saadan Man & Raihana Abd Wahab. (2020). Al-Tatawwur al-Dilali li Mustalah al-Darurah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Tahliliyyah - The Semantic Evolution for Terminology of Darurah in Islamic Jurisprudence: An Analytical Study. International Journal of Muslim World Studies, 18(2), 5-23.
 11. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Khairussaadah Wahid, Saadan Man, Nazhatulshima Ahmad & Mohammaddin Abdul Niri. (2020). Pemikiran Imam Taqi al-Din al-Subki (683/1284-756/1355) Berkaitan Kriteria Kenampakan Anak Bulan. Jurnal Syariah, 28 (1), 1-30.
 12. Noor Munirah Isa, Nurul Atiqah Zulkifli & Saadan Man. 2020. Islamic Perspectives on CRISPR/Cas9-Mediated Human Germline Gene Editing: A Preliminary Discussion. Science and Engineering Ethics, 26(1), 309-323.
 13. Yousef AlHaj Bakkar, Saadan Man, Shahidra Abdul Khalil. (2020). 397-426. Al-Hukm bi al-Dimuqratiyyah min al-Manzur al-Islami (Governing Democracy from Legal Perspective). Majallah Jami`ah al-Anbar li al-`Ulum al-Islamiyyah, 11(45), 397-426.
 14. Yousef Alhaj Bakkar, Saadan Man & Shahidra Abdul Khalil. (2020). Athar Zahirat al-Ghuluww fi al-Takfir `ala al-Mujtama` al-Suri wa Turuq `Ilajiha (The Impact of Excessive Takfir Phenomenon on Syrian Soceity and Its Solutions). Majallat al-Buhuth wa al-Dirasat al-Shar`iyyah - Journal of Shareia Research and Studies, 105, 109-149.
 15. Yousef Alhaj Bakkar, Saadan Man & Shahidra Abdul Khalil. (2020). Tahqiq Manat Al-Kufr Bi Muwalat Ghayr Al-Muslimin (Establishing the Presence of the Ration Point of Declaring Disbelieve on the Ground of Loyalty to Non-Muslim), Journal of Historical and Cultural Studies, 11(2/45), 30-50.
 16. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohd Fauzi Abu-Hussin, Muhamad Syazwan Faid, Norhidayah Pauzi, Saadan Man and Noratiqah Mohd Sabri. (2019).The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand. Journal of Islamic Marketing. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print (early cite).
 17. Noor Munirah Isa, Atiqah Zulkifli & Saadan Man (2019). Islamic Perspectives on CRISPR/Cas9 Mediated Human Germline Gene Editing: A Preliminary Discussion. Science and Engineering Ethics, (Online First, March 2019), 1-15.
 18. Norhidayah Pauzi, Saadan Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi & Mohd Fauzi Abu-Hussin (2019). Ethanol Standard in Halal Dietary Product Among Southeast Asian Halal Governing Bodies. Trends in Food Science & Technology, 86 (2019), 375-380.
 19. Norhidayah binti Pauzi & Saadan Man. (2019). Cabaran dan Elemen Kearifan Tempatan dalam Pensijilan Halal di Malaysia. Jurnal Fiqh, 16(1), 165-190.
 20. Nurul Kausar Nizam, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man, Raihana Abdul Wahab & Nurulhuda Ahmad Zaki. (2019). Pendekatan Tempatan dalam Mendepani Isu -Isu Penentuan Waktu Solat. Jurnal Fiqh, 16(1), 129-164.
 21. Pauzi, N; Man, S; Nawawi, MSAM; Abu-Hussin, MF 2019. Ethanol standard in halal dietary product among Southeast Asian halal governing bodies. TRENDS IN FOOD SCIENCE TECHNOLOGY.  (Tier 1, Impact Factor = 6.609)
 22. Raihan Mohd Isa, Saadan Man, Noor Naemah Abdul Rahman & Norhidayah Pauzi. (2019). Pengamalan Wanita Hamil dalam Masyarakat Melayu dari Perspektif Islam. Jurnal Fiqh 16(1), 191-224
 23. Amran Dingdorromaeng, Saadan Man & Syed Mohd Jeffri (2018). Parameter Ijtihad Dalam Penentuan Hukum Syarak Pada Masa Kini. Journal Of Islamic Studies. Vol 9 Jan- June 2018, pp. 73-84.
 24. Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad dan Sa`adan Man (2018) Parameter Keselamatan MakananMenurut Perspektif Hadith. RIS Journal (Online Journal of Research in Islamic Studies). 5(1): 49-64
 25. Norhidayah Pauzi et al. (2018) Analisis Perbandingan Fatwa Malaysia dan Indonesia: Kajian terhadap Isu-isu Halal Yang Terpilih. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa INFAD.
 26. Norhidayah Pauzi et al.(2018) Perkembangan Pensijilan Halal Di Malaysia 1974-2016: Satu Tinjauan. Online Journal of Research in Islamic Studies (RIS).
 27. Razidah Othman Jaludin, Saadan Man & Madiha Baharuddin, (2018). Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 19 (SI 2018), 82-101.
 28. Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar et.al, (2018), Analisis Asas Pemikiran al-Shatibi (w.790H) Berhubung Teori Bid ah dalam Karyanya al- Itisam, Jurnal al-Afkar, 20 (2), 159-194
 29. Norhidayah Pauzi dan Saadan Man. (2017). Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Terhadap Fatwa Malaysia dan Indonesia. Jurnal Fiqh.
 30. Saadan Man & Noor Hidayah Pauzi. 2017. The Implication of Differences in Halal Standard of Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore. Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 14 (2), 157-170
 31. Siti Fatimah Salleh, Saadan Man, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Zurita Mohd Yusoff & Mohd A Tarahim Mohd Razali. (2017). Ta sil Fiqhi (Fiqh Foundation) for a Husband s Status with the Child Breastfeeding with his Wife through Synthetic Hormon Injection. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7 (4), 247-253.
 32. Mohammaddin Abdul Niri, Sa adan Man, Che Zarrina Sa ari (2016). KONSEP ALAM MENURUT DAUD AL-FATANI DALAM KARYANYA MANHAL AL- F : ANALISIS DARI PERSPEKTIF ASTRONOMI ISLAM. Jurnal Afkar Vol. 18 (2): 1-42.
 33. Mohammaddin Abdul Niri, Sa adan Man, Che Zarrina Sa ari, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, (2016). Aplikasi Metodologi Mengenal Alam oleh Daud al-Fatani dalam Isu Penentuan Kenampakan Anak Bulan. Jurnal Usuluddin, 44, 141-162.
 34. Norhidayah Pauzi dan Saadan Man, (2016). Cuka Wain Dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia. Jurnal Fiqh, 13, pp-pp
 35. Wahid, K., Nawawi, M., Man, S. 2016. INTERPRETATION AND VIEWS OF QURANIC COMMENTARIES ON THE PLANET BASED ON AL-KAWKAB AND AL-KAWAKIB TERMS. Al-Shajarah
 36. Wahid, K., Nawawi, M., Man, S. (2016). INTERPRETATION AND VIEWS OF QURANIC COMMENTARIES ON THE PLANET BASED ON AL-KAWKAB AND AL-KAWAKIB TERMS. Al-Shajarah, 21 (1)91-113
 37. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Khadher Ahmad, Saadan Man & Mohd Zambri Zainuddin. 2015. Relevensi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal di Malaysia. Jurnal Falak, 1: 99-119.
 38. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin,Raihana Abdul Wahab & Nurulhuda Ahmad Zaki, (2015). SEJARAH KRITERIA KENAMPAKAN ANAK BULAN DI MALAYSIA, Journal of al-Tamddun, 10 (2),61-75
 39. Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man, Mohammaddin Abdul Niri, 2015. Analisis Perbandingan Unjuran Kalendar Berdasarkan Kriteria Altitud 2 dan 1 Elongasi 3 atau 8 jam dengan Kriteria Altitud 3 dan Elongasi 5 . Jurnal Falak, 1: 1-41
 40. Musfirah Syahida Mohamad, Saadan Man & Mohd Anuar Ramli.2015.Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Pengambilan Makanan Berisiko. Jurnal Fiqh 12:1-28.
 41. Norhidayah Pauzi & Saadan Man. 2015. Analisis Fatwa- Fatwa Bone China dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. 5 (2015). 55-79.
 42. Norhidayah Pauzi & Saadan Man. 2015. Haiwan Jallalah dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Jurnal Fiqh 12: 57-78.
 43. Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan Man, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. Aplikasi Konsep Al- Tadakhul Dalam Hukum Islam: Satu Huraian. 2015. Jurnal Al-Basirah, 5 (2015).
 44. Isa, N. M., Man, S. 2014. "First Things First": Application of Islamic Principles of Priority in the Ethical Assessment of Genetically Modified Foods Journal of Agricultural Environmental Ethics. (Tier 1, Impact Factor = 1.25)
 45. Noor Munirah Isa & Saadan Man. 2014. First Things First : Application of Islamic Principles of Priority in the Ethical Assessment of Genetically Modified Foods. Journal of Agricultural andn Environment Ethics (online first article, DOI 10.1007/s10806-014-9504-0 ,ISSN: 1187-7863 (Print) 1573-322X (Online).
 46. Noor Munirah Isa, Azizan Baharuddin, Saadan Man and Chang Lee Wei.2014. Bioethics in the Malay-Muslim Community in Malaysia: A Study on the Formulation of Fatwa on Genetically Modified Food by the National Fatwa Council.Developing World Bioethics Article (first published online: 21 APR 2014 | DOI: 10.1111/dewb.12057).
 47. Nurul Kausar Nizam, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin.2014.Penggunaan Teleskop: Kesan Terhadap Hukum Ithbat Kenampakan Anak Bulan di Malaysia. Jurnal Fiqh Jil 11, 33-58.
 48. Saadan Man. 2014. Patterns of Contemporary Ijtihad in Malaysia: Analysis on Fatwas of Malaysian National Fatwa Council. International Journal of Social Science & Human Behavior Study, 1 (3):104- 107.
 49. Siti Fatimah Salleh & Saadan Man. 2014. Amalan Pengambilan Ibu Susuan: Satu Kajian Sorotan Terhadap Dokumentasi Bukti Penyusuan. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 4 (2014), 113-134.
 50. Syed Mohd Jeffri, Saadan Man, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2014. Analisis Pandangan Fuqaha terhadap Isu Tadakhul Dalam Ibadat Solat. Jurnal Ulum Islamiyyah, 14: 99-1122.
 51. Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil, Mohammad Aizat Jamaludin, Saadan Man, Ahmad Badri Abdullah and Mohd Roslan Mohd Nor, 2013, Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (1): 41-44, 2013.
 52. Mohd Zambri Zainuddin, Saedah Haron, Mohammaddin Abdul Niri, Nazhatulshima Ahmad, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man, Mohamad Zakuwa Rodzali, Rushdi Ramli, Raihana Abdul Wahab, Khadijah Ismail and Nurul Huda Ahmad Zaki. 2013. Sky Brightness Condition During Total Solar Eclipse on July 22, 2009, Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (2): 220-223.
 53. Inarah Ahmad Farid & Saadan Man.2012. Keterbukaan Bermazhab Dalam Realiti Di Malaysia: Keperluan atau Kecelaruan? Jurnal Syariah.
 54. Mohammaddin Abdul Niri, Mohd Zambri Zainuddin, Saadan Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Raihana Abdul Wahab, Khadijah Ismail, Nurul Huda Ahmad Zaki, Anisah Ab Ghani and Mohd Azzat Ahsanie Lokman. 2012. Astronomical Determinations for the Beginning Prayer Time of Isha . MEJSR 12 (1): 101-107.
 55. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohd Zambri Zainuddin, Nazhatulshima Ahmad, Mohammaddin Abdul Niri, Saadan Man, Raihana Abdul Wahab, Khadijah Ismail and Nurul Huda Ahmad Zaki.2012. Application of Scientific Approach to Determine Lunar Crescent s Visibility. MEJSR, 12 (1): 96-100.
 56. Muhammad Ridzuan Hashim, Saadan Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Nor Wahida Dzalihuzzabir. 2012. Perbandingan Kalendar Hijri-Gregory: Sejarah Perkembangan dan Kesannya Terhadap Tamadun Islam Khususnya Di Malaysia. Jurnal Al-Basirah 2(2), 49-69.
 57. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Saadan Man and Luqman Haji Abdullah.2012. Transformation of Shariah Studies in Malaysian Higher Learning Institution, MEJSR 12 (2):145-154.
 58. Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Rushdi Ramli and Ridzwan Ahmad. 2012. The The Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research, 12 (1): 108-113
 59. Saadan Man & Omer Abd Zerai (2011), "Al-Riqabah Bi Syahadah Al-Halal Al-Maliziyyah Wa Dawruha Fi Daman Judah Muntajat Al-Halal", Jurnal Fiqh, vol 8, 2011
 60. Saadan Man dan Mohamad Zakuwa Rodzali,"Penentuan Tarikh Kematian Ibrahim Putera Rasulullah SAW Dari Perspektif Falak" dalam Jurnal Fiqh, no 7, 2010
 61. Saadan Man et.al. (2009), "Kesesuaian Mazhab Selain Syafie Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis Awal," dlm Jurnal Fiqh, bil. 6 2009.
 62. Saadan Man (2008), The Development of Ikhtilaf and Its Impact On Muslim Society in Contemporary Malaysia, Shariah Journal, Special Issue 2008.
 63. Wan Zulkifli, Luqman Abdullah & Saadan Man (2008), Pemikiran Imam Al-Syafi'i mengenai Sadd al-Dhara'i` Sebagai Sumber Hukum, Jurnal Fiqh, Issue no 5
 64. Saadan Man (2007), Kedudukan Mazhab Syafi`e Dalam Perkembangan Ahlus Sunnah di Perlis, Jurnal Fiqh, Issue No 4: 33-41.
 65. Saadan Man & Abdul Karim Ali, Ikhtilaf Fiqhi Di Kalangan Aliran Salafiyyah Dan Syafi`iyyah di Malaysia: Analisis Retrospektif Terhadap Faktor Pencetus, Jurnal Fiqh, no 2, 2005, hh. 73-96.
 66. Saadan Man, "Ibadah in the Era of Jahiliyyah with Reference to the Hanafiyyah dan Idolatry," Jurnal Syariah, vol. 8 no. 2 July 2000, pp. 33-54.
 67. Saadan Man, "Doktrin Masyaqqah dalam Syariat Islam dan Pemakaiannya," Jurnal Syariah, vol. 1, no. 2, 1994, pp. 17-25
Books
 1. Khairussaadah Wahid, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi & Saadan Man. (2018). Planet Menurut Al-Quran Dan Astronomi Moden. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 2. Sa adan Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi. Raihana Abdul Wahab, Nurulhuda Ahmad Zaki (2016). MAQASID AL-SHARI AH: APLIKASI DALAM ASPEK SAINS DAN TEKNOLOGI. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul
 3. Saadan Man & Zainal Abidin Yahaya, 2014, Halalkah Makanan Kita? Kuala Lumpur: PTS Publication.
 4. Man, S., Niri, M.A., Ismail, K., & Ali, A.K. (Eds.). (2013). Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (ISBN: 978-967-5534-29-4)
 5. Saadan Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Raihana Abdul Wahab & Nurul Huda Ahmad Zaki (eds). 2013. Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, APIUM. (ISBN: 978-967-5534-30-0)
 6. Saadan Man et.al. (2009), Fiqh Ikhtilaf. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, APIUM
Chapter in Books
 1. Mohd Farhan Md Ariffin, Khader Ahmad & Saadan Man. 2020. Tayyib Dan Hubungannya Dengan Keselamatn Makanan. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor, Khader Ahmad & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff (Eds..), Penyelidikan Pengajian Islam Turath & Kontemporari (pp157-172. Kuala Lumpur: CQR UM.
 2. Norhidayah Pauzi, Saadan Man & Raihan Mohd Isa. 2020. Penggunaan Pewarna Cochineal Dalam Makanan: Analisis Fatwa Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor, Khader Ahmad & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff (Eds..), Penyelidikan Pengajian Islam Turath & Kontemporari (pp.173-194). Kuala Lumpur: CQR UM.
 3. Saadan Bin Man (2018). Prinsip dan Kaedah dalam Menangani Perbezaan Mazhab. In Mohd Farid Mohd Shahran & Mohamad A'sim Bin Ismail (Eds), Fatwa dan Perbezaan Pandangan Cabaran dan Penyelesaian (pp.141-213). Kuala Lumpur: IKIM.
 4. Mohd Farhan Md Ariffin, Syed Jeffri Syed Jaafar, Sa adan Man & Riswadi Azmi. 2017. Analisis Hadith Bid`ah Dalalah Menurut Fuqaha dan Muhaddithin. Dlm Khader Ahmad, Sedek Ariffin & Monika @ Munirah Abd Razzak (Eds.), Pengajian Sunnah Nabawiyyah Metode dan Aliran (hh 37-52). KL: Jabatan Al-Quran & Al-Hadith UM
 5. Saadan Man & Ramli Abdullah. 2017. Kambing Tenusu dari Perspektif Islam dan Sains Merujuk Kepada Sunnah Dan Khasiat Susu Kambing. Dlm Ramli Abdullah, Wan Khadijah Wan Embong, Mohd Shahmi Hakim Mazlishah, Amin Jalaluddin & Ahmadi Zubaidi Abd Latif. Kambing Tenusu Ilmu Asas dan Masa Depan Di Malaysia. Kuala Terengganu: Penerbit Unisza.
 6. Fara Nur Wahidah Bt Suria, Nurulhuda Ahmad & Zaki & Saadan Man,(2016). Peranan Institusi Jakim Dalam Menentukan Arah Kiblat Di Malaysia Dari Perspektif Maqasid Syariah. Dlm Saadan Man et.al. MAQASID AL-SHARI AH: APLIKASI DALAM ASPEK SAINS DAN TEKNOLOGI (135-140). Kuala Lumpur: JFU APIUM
 7. Mohd Farhan Md Ariffin,Saadan Man,Khadher Ahmad. (2016). KESELAMATAN MAKANAN (FOOD SAFETY):TUMPUAN TERHADAP AYAT 24 SURAH ABASA. Dlm. Sedek Ariffin, Khadher Ahmad & Selamat Amir (Eds), Tadabbur Al-Quran Isu dan Cabaran Semasa (145-166). Kuala Lumpur: Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith.
 8. Norhidayah Pauzi & Saadan Man (2016). Perkembangan Pensijilan Halal Negara MABIMS: Satu Analisis Perbandingan. Dlm Saadan Man et al (Eds.) Maqasid al-Shari`ah Aplikasi Dalam Aspek Saind dan Teknologi (141-170). Kuala Lumpur: JFU APIUM.
 9. Saadan Man & Safwan Harun (2016). Pensijilan Halal Dalam Kalangan Usahawan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS) Di Semenanjung Malaysia: Isu Dan Permasalahan. Dlm Luqman Hj Abdullah, Rushdi Ramli & Nor Fahimah Mohd Razif (Eds.), Maqasid Al-Shari`ah: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat dan Kehartaan (199-214). Kuala Lumpur: JFU APIUM.
 10. Saadan Man (2016), Kesan Konflik Antara Aliran Tradisionalisme dan Reformisme Dalam Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Malaysia. Dlm Ridzwan Ahmad, Raihanah Azahari & Noor Naemah Abdul Rahman (Eds), Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan dan Aplikasi (hh. 163-182). Kuala Lumpur: JFU APIUM
 11. Saadan Man. 2015. Khilafiah Kaum Tua - Kaum Muda dan Khilafiah Masa Kini: Tema dan Isu. Dlm. Abd Karim Ali et.al (pnyt). Kefahaman Islam Semasa Di Malaysia Realiti dan Cabaran, hlm.17-44. Shah Alam: PUM
 12. Mohammaddin Abdul Niri, Saadan Man, Che Zarrina Sa'ari, Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi. 2014. Perbahasan Hakikat Alam Di Alam Melayu: Analisis Sorotan Literatur. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad. (eds.). Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke Arah Kemajuan Sejagat, hlm. 189-206. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (ISBN: 978-967- 5534-40-9)
 13. Mohd Anuar Ramli, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammadin Abdul Niri, Mohammad Aizat Jamaluddin & Saadan Man. 2013. Pengambilkiraan Nilai Saintifik Semasa Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Di Malaysia. Dlm. Saadan Man et. al., Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam, hlm. 105-120. Kuala Lumpur: JFU APIUM
 14. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammadin Abdul Niri, Saadan Man & Mohd Zambri Zainuddin. 2013. Tuan Haji Abd Majid Abd Hamid: Sumbangannya Dalam Bidang Falak. Dlm. Saadan Man et. al., (pnyt). Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam, hlm. 1-17. Kuala Lumpur: JFU, APIUM
 15. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammadin Abdul Niri, Ahmad Azam Bin Sulaiman @ Mohamad & Saadan Man. 2013. Graduan Syariah (Falak Syar`i): Kajian Terhadap Kebolehpasaran dan Peluang. Dlm. Saadan Man et. al., (pnyt). Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam, hlm 159- 170. Kuala Lumpur: JFU APIUM.
 16. Noor Hidayah Mohd Zulkifli, Saadan Man & Mohd Zambri Zainuddin. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Waktu Solat Dalam Kapal Terbang. Dlm Saadan Man et. al., (pnyt). Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam, hlm. 61-82. Kuala Lumpur: JFU APIUM
 17. Nur Jannah Ballazi, Saadan Man & Mohd Zambri Zainuddin. 2013. Tarikh Kelahiran dan Kewafatan Muhammad SAW. Dlm. Saadan Man et. al. (penyt). Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam, hlm. 69-87. Kuala Lumpur: JFU APIUM
 18. Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi & Mohammadin Abdul Niri. 2013. Pengajian Astronomi Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dlm. Saadan Man et.al., Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam, hlm. 145-158. Kuala Lumpur: JFU APIUM.
 19. Mohammaddin Abdul Niri, Mohd Zambri Zainuddin, Sa'adan Man & Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi. 2012. The Disappearance of Shafaq al-Abyad at Dusk at Tanjung Aru, Sabah, Malaysia. Dlm. Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid et. al (ed.). Transformation of Research in Islamic Studies, pp. 105- 113. Kuala Lumpur: Postgraduates Division, Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
 20. Saadan Man, 2012. Menangani Ikhtilaf Menerusi Penghayatan Fiqh al-Maqasid. Dlm Mahmood Zuhdi Abdul Majid et.al., (eds), Maqasid al-Syari`ah. Kuala Lumpur: IIUM Press, pp. 223-257
 21. Saadan Man, Mohd Anuar Ramli,Mohammad Aizat Jamaludin 2012, Sumbangan Ulama Melayu Klasik dalam Menjana Budaya Ilmu di Alam Melayu Dlm Norarfan Zainal et.al (eds), Membongkar Rahsia Pendidikan Islam, Brunei :Kolej Universiti Perguruan Utaama Seri Begawan.
 22. Saadan bin Man (2012), Bilakah babi bukan lagi dianggap Babi? Isu dan penyelesaiannya dlm Nor Kumala Haji Awang (ed.), Bila Babi Bukan Babi : Analisis Awal, Kuala Lumpur Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
 23. Saadan bin Man (2012), Darurat Ubat daripada Babi : Sampai Bila dlm Nor Kumala Haji Awang (ed.), Bila Babi Bukan Babi : Analisis Awal, Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
 24. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri & Saadan Man. 2011. HADITH RUKYAH DAN HISAB DARI PERSPEKTIF ASTRONOMI DAN BERDASARKAN AMALAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA. Dlm. Fauzi Deraman et al (Eds), Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran. KL: APIUM
 25. NoorHidayah Mohd Zulkifli, Saadan bin Man, Mohd Zambri Zainuddin (2011), Konsep pergerakan Matahari dalam Penentuan Waktu Solat : Isu-isu yang berkaitan dengannya dlm Ab Rahim Bin Ismail (ed.),Koleksi Kertas Kerja Ihya al-Tarbiyyah al-Dinniyyah,Brunei : Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.
 26. Nur Jannah Ballazi, Saadan bin Man, Mohd Zambri Zainuddin (2011), Takwim Qamariyyah : Konsep dan Perlaksanaannya dlm Ab Rahim Bin Ismail (ed.),Koleksi Kertas Kerja Ihya al-Tarbiyyah al-Dinniyyah,Brunei : Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.
 27. Rahimin Affandi Abd Rahim, Saadan Man & Norhayati Mohd Dahlal, 2011, ANALISIS PEMBUDAYAAN DIALOG AGAMA DI MALAYSIA, Dlm Amini Amir Abdullah (Ed), Isu-Isu Sensitif Dalam Hubungan Etnik di Malaysia. KL: UPM
 28. Rahimin Affandi Abd Rahim, Saadan Man, Paizah Ismail & Norhayati Mohd Dahlal, 2011, Pembangunan Fiqh Kepenggunaan Islam: Satu Pengenalan, dlm Suhaimi Abd Rahman (Ed)Fiqh Kepenggunaan Islam. KL: IPPH UPM
 29. Saadan Man (2008), The Impact of Disagreement on Muslim Community: A Case Study of Conflict Between the Traditionalists and The Reformists in Malayisa, in Ijtihad and Ifta' in The 21st Century: Challenges and Prospects
 30. Saadan Man & Anisah Ab. Ghani, "Nilai-Nilai Adat dan Budaya Dalam Amal Ibadat Masyarakat Melayu," dlm. Md Saleh Hj. Ahmad et.al (2006), Hukum Islam & Budaya Tempatan. Kuala Lumpur: JFU, APIUM, hh. 159-185
 31. Saadan Man (2006), "Menangani Ikhtilaf Di Malaysia Menerusi Penghayatan Fiqh al-Maqasid" in. Maqasid al- Shari`ah and Its Realization in Contemporary Societies. Kuala Lumpur: Dept. of Fiqh & Usul al- Fiqh, IIUM(2006) vol.3, hh. 1021-1043.
Article in Proceeding
 1. Nurul Kausar Nizam, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man. 2018. Kaedah Penentuan Waktu Solat di Malaysia. ICON IMAD 2018
 2. Anas Mohd Yunus, Anisah Ab Ghani, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Mahani Mohamad & Saadan Man (2012), The Fatwa of Compulsory Boycott of Israeli Goods: An Analysis of Fiqh al-Waqi' on KFCH Approach. Proceeding of World Conference on Islamic Thought,KISDAR, Perak
 3. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Khadher Ahmad, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin. 2012. Relevansi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Malaysia. CD Proceeding of World Conference on Islamic Thought 2012, No. 171. Kuala Kangsar: Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.
 4. Noor Hidayah Mohd Zulkifli, Saadan Man & Mohd Zambri Zainuddin, 2011, ISU WAKTU SOLAT LATITUD TINGGI: KAJIAN BERDASARKAN AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN WAKTU SOLAT. Prosiding Seminar Wahyu Asas Tamadun 2011. USIM
 5. Nur Jannah Ballazi, Saadan Man & Mohd Zambri Zainuddin, 2011. SEJARAH PENETAPAN TARIKH TAKWIM QAMARIYAH. Persidangan International Conference on Humanities (INCOH 2011). USM
 6. Rahimin Affandi Abd Rahim & Saadan Man, 2011, REFORMING THE SYARIAH STUDIES IN MALAYSIAN HIGHER LEARNING INSTITUTION, in Proceeding of EDULEARN11 Conference, ISBN:978-84-615-0441-1
 7. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Mohd Noor, Mohd Kamil Abd Majid, Saadan Man, Mohd Anuar Ramli & Nor Hayati Bt Md Dahlal, 2011, PERANAN ILMU DAN TEKNOLOGI SEMASA DALAM PENGEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM: SATU ANALISIS. Prosiding Seminar Wahyu Asas Tamadun 2011. USIM
 8. Saadan Man (2010), "Pengajian Astronomi Islam Berlandaskan Hadis Nabi: Perkembangannya di Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia", dalam Prosiding Seminar Warisan Nabi, USIM, Negeri Sembilan.
 9. Saadan Man (2010), "Persepsi Golongan Agamawan Terhadap Gerakan Islah dan Tajdid di Malaysia," dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM), Jabatan Sejarah Universiti Malaya, jil 2, hh 244-250.
 10. Saadan Man (2010), "The Development Of Islamic Astronomy Studies In Higher Learning Institutions In Malaysia," in Proceeding of The Second Emirates Astronomical Conference, Abu Dhabi, UAE
 11. Saadan Man, et.al. (2009), "KESESUAIAN PEMIKIRAN DAN AMALAN MAZHAB SELAIN SYAFIE DALAM MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS AWAL" (proceeding) International Seminar on Islamic Thought (UKM) 6-7 Oct. 2009.
 12. SAADAN MAN DAN ANISAH AB. GHANI NILAI-NILAI ADAT DAN BUDAYA DALAM AMAL IBADAT MASYARAKAT MELAYU PROSIDING SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA III 2000
 13. Saadan Man Menangani Ikhtilaf Di Malaysia Menerusi Penghayatan Fiqh al-Maqasid dlm. Maqasid al-Shari`ah and Its Realization in Contemporary Societies. Kuala Lumpur: Dept. of Fiqh & Usul al-Fiqh, IIUM(2006) jil.3, hh. 1021-1043.
 14. SAADAN MAN KESAN KONFLIK ANTARA ALIRAN TRADISIONALISME DAN REFORMISME DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN 2005
 15. SAADAN MAN, ABD. KARIM ALI, MOHD ZAIDI ABD. RAHMAN DAN MUSTAFFA ABDULLAH KONFLIK (IKHTILAF) DI ANTARA ALIRAN-ALIRAN ISLAM DI MALAYSIA: FAKTOR DAN PUNCA PROCEEDING OF INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC THOUGHT 2004
 16. SAADAN MAN, ABD. KARIM ALI, MOHD ZAIDI ABD. RAHMAN DAN MUSTAFFA ABDULLAH KONFLIK DAN POLEMIK DI ANTARA KAUM MUDA-KAUM TUA DENGAN WAHHABI-SALAFI: SATU ANALISIS PERBDANINGAN PROCEEDING OF INTERNATIONAL SEMINAR ON MALAYSIAN HISTORY 2004
Other Publications
 1. Saadan Man, Luqman Abdullah, Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Amen Ahmed Abdullah al Qasem al-nahari, Syed mohd Jeffri Syed Jaafar, Balya Amin Yusoff, Khairul Anuar Yazid, Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain (2021), Hukum Penentuan Dua Marhalah, Qaryah dan Balad Dari Perspektif Fiqh Semasa, Kompilasi Pandangan Hukum Jawatankuasa Muzakarah, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), 276-277 - Policy Paper
 2. Saadan Man, Luqman Abdullah, Noor Naemah Abdul Rahman,Abdul Karim Ali, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, AmenAhmed Abdullah al Qasem al-nahari,Syed mohd Jeffri Syed Jaafar, Balya Amin Yusoff, Khairul Anuar Yazid, Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain (2021), PENENTUAN KADAR DUA MARHALAH,QARYAH DAN BALAD DARI PERSPEKTIF FIQH SEMASA. https://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa-xwarta/2016/1138-pandangan-hukum-syarak-penentuan-kadar-dua-marhalah-qaryah-dan-balad-dari-perspektif-fiqh-semasa - Policy Paper
 3. Golongan Sesat Ilmu - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 4. Saadan Man, 2019. "Gerakan Neo Nazi Perlu DIsenaraikan Sebagai Pengganas," Sinar Harian. 20 Mac 2019 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 5. Saadan Man. (2019). Virus LGBT Perlu Dikawal Secara Holistik. Berita Harian 20 April 2019, ms 11. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 6. Agama Ditunggang, Islam Dihina. Majalah Al Islam, April 2018. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 7. Saadan Man (2018), Antara Nilai Kesantunan dan Komersial. Sinar Harian, 27 Januari 2018, ms 44. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 8. Saadan Man, (2018). Lempang Warisan. Sinar Harian, 6 Januari 2018, ms 51. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 9. Saadan Man, Undang-undang Selari Prinsip Tabayyun. Berita Harian, 3 April 2018, p11 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 10. Noor Munirah Isa, Saadan Man & Nurul Atiqah Zulkifli. (2017). Mediated Human Germline Editing through the Lens of Shariah. Eubios Journal of Asian and International Bioethics. 25 (7), 145. - Extended Abstract
 11. Saadan Man. (2017). Ilmu Islam ke Mana Cicirnya? Akhbar Sinar Harian 23 Okt 2017 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 12. Saadan Man. (2017). Pesta Arak vs Keharmonian Etnik. Akhbar Sinar Harian. 4 Okt 2017. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2020 - 2023, RU Geran - Fakulti Program
  Membangun Parameter Al-darurah Dalam Kawalan Penyakit Berjangkit ( Co-Researcher)
 2. 2019 - 2022, Others MOHE - Top 100 (IIRG)-FNW
  Penentuan Awal Bulan Hijrah: Analisis Perbandingan Di Asia Tenggara (determination Of Beginning Of Hijrah Months: Comparison Analysis In Southeast Asia) ( Co-Researcher)
 3. 2020 - 2021, Government Agency
  Pengisbatan Anak Bulan Dari Perspektif Syariah Dan Astronomi ( Co-Researcher)
 4. 2019 - 2021, Government Agency
  Penentuan Kadar Dua Marhalah, Qaryah Dan Balad Dari Perspektif Fiqh Semasa ( Principal Investigator(PI))
 5. 2018 - 2019, Others MOHE
  Halal Healthcare and Personal Care Products: A Study on Legal and Shariah Perspectives ( Consultant)
 6. 2017 - 2018, Geran Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu
  Keperihatinan Pengguna Melayu Muslim Bandar Terhadap Makanan Halal: Kajian Terhadap Pemilihan Premis Makanan ( Principal Investigator(PI))
 7. 2016 - 2016, IHRUM
  Isu Dan Permasalahan Pensiilan Halal Dalam Kalangan Pengusaha Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS): Kaiian Di Semenaniung Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 8. 2012 - 2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Transformasi Dalam Pengajian Tinggi Aliran Islam Di Malaysia ( Consultant)
 9. 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Gerakan Salafi di Malaysia dan Indonesia: Sejarah, Teori dan Pendekatan ( Principal Investigator(PI))
 10. 2008 - 2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Kajian Kesesuaian Pemikiran Dan Amalan Mazhab Selain Dari Syafie Di Malaysia ( Director)
 11. 2008 - 2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Perkembangan Terkini Pengajian Pondok Di Malaysia ( Consultant)
 12. 2007 - 2008, KPT
  Pelaksanaan Syariah Islam Di Malaysia: Kajian Terhadap Infrastruktur dan Sumber Manusia (FR008/2007A) ( Consultant)
 13. 2007 - 2008, KPT
  PEMBAHARUAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI MALAYSIA BAGI MEMENUHI KEPERLUAN MODAL INSAN (FR020/2007A) ( Consultant)
 14. 2007 - 2008, KPT
  ANALISIS ABSTRAK TESIS DAN DISERTASI PENGAJIAN ISLAM (FR017/2007A) ( Consultant)
 15. 2006 - 2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penerimaan Masyarakat Islam Di Malaysia Terhadap Amalan Percampuran Mazhab Dalam Isu-Isu Ibadat dan Kekeluargaan [FP015/2005D, March 2006 Ogos 2007] (Penyelidik Bersama) ( Consultant)
 16. 2005 - 2006, UM
  Konflik Antara Aliran Salafiyyah dan Syafi`iyyah di Perlis; Kesan Terhadap Pemikiran Hukum, Perundangan Islam dan Hubungan Masyarakat. (VotF; F0384/2005B), 2005-2006 ( PROJECT LEADER)
International
 1. 2008 - 2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pendekatan Pengajian Ulum Syar'iyyah Di Institut Pengajian Islam Semasa: Satu Kajian Di Institut Pengajian Tradisional Darul Mustafa, Yaman ( Consultant)
University
 1. 2007 - 2008, UM
  Pengajian Syariah Di Perlis: Kajian Di Beberapa Institusi Pengajian Islam Negeri (F0152/2007B) ( PROJECT LEADER)
 2. 2001, BAT
  Merokok Menurut Perspektif Hukum Islam Semasa [British American Tobacco (M) Sdn Bhd, 2001] (Researcher) ( Principal Investigator(PI))

CONSULTANCY PROJECT


 • Halal Regulations: Practices, Processes and The Politics - Umhrc for British Hicomm, BRITISH HIGH COMMISSIONER , Professional Consultant (Ir., Ar., Sr., Ts., dsbnya)
  26 Oct 2021 - 31 Mar 2022 (University)
 • Ahli Jawatankuasa Penasihat Falak Syar'Ie Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
  01 Jan 2017 - 01 Jan 2022 (National)
 • Program Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan Halal, KIAS
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2022 (International)
 • Ahli Jawatankuasa Falak Syarie Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2022 (National)
 • Ahli Lembaga Penasihat Akademik Kolej Islam as Sofa, Kolej Islam As Sofa
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2022 (National)
 • Ahli Panel Penilai (App) Agensi Kelayakan Malaysia Mq Mengikut Kategori, MQA
  01 Jan 2018 - 01 Jan 2021 (National)
 • Ahli Lembaga Penasihat Akademik Kolej Islam as Sofa, Kolej Islam As Sofa
  01 Jan 2018 - 01 Jan 2020 (National)
 • Auditor Dalaman Universiti Malaya, University of Malaya
  01 Jan 2005 - 01 Jan 2020 (National)
 • Panel Pakar Falak Jakim, JAKIM
  01 Jan 2013 - 01 Jan 2020 (National)
 • Panel Penasihat Pensijilan Halal Malaysia Jakim, Bahagian Hab Halal Jakim
  01 Jan 2014 - 01 Jan 2020 (National)
 • Panel Penilai Master in Fiqh Mediu, MQA - MEDIU
  01 Jan 2018 - 01 Jan 2018 (National)
 • Penasihat Syariah Mbsb, Malaysian Building Society Sdn Bhd
  01 Jun 2012 - 01 Jun 2017 (National)
 • Penilai Buku Metodologi Istinbat Hukum Fiqh Semasa Berasaskan Perubahan Sosial., UNISZA
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Penilai Manuskrip Buku Bioteknologi Moden Tumbuhan Menurut Perspektif Islam, UKM
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Fasilitator Perujuk Bagi Bengkel Kemaskini Modul Kursus Sijil Pengurusan Halal Jakim, JAKIM
  01 Jan 2012 - 01 Jan 2012 (National)
 • Fasilitator Perujuk Bagi Bengkel Pembangunan Modul Kursus Sijil Pengurusan Halal Jakim, JAKIM
  01 Jan 2012 - 01 Jan 2012 (National)
 • Fasilitator Perujuk Bagi Bengkel Pembinaan Modul Pengajaran Kursus Sijil Falak Syarie Jakim, JAKIM
  01 Jan 2012 - 01 Jan 2012 (National)
 • Fasilitator Perujuk Bagi Bengkel Kemaskini Modul Kursus Sijil Pengurusan Halal Jakim, JAKIM
  01 Jan 2012 - 01 Jan 2012 (National)
 • Auditor Dalam Qmec Um, UM
  01 Apr 2005 - 01 Apr 2011 (National)
 • Penyediaan Manual Pengurusan Fidyah & Kaffarah, JAWHAR
  01 Apr 2011 - 01 Apr 2011 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SPEAKER
 1. Diskusi Sains Islam, Diskusi Sains Islam, Program Sains Gunaan Pengajian Islam (University) (14 Jan 2021 - 14 Jan 2021)
 2. NARADATA: PROGRAM DIALOG VAKSIN HALAL , NARADATA: PROGRAM DIALOG VAKSIN HALAL , UM HALAL RESEARCH CENTRE (UMHRC) & PUSAT DIALOG PERADABAN (PDP), UM (University) (14 Jan 2021 - 14 Jan 2021)
 3. Khilafiah Kaum Tua dan Kaum Muda dan Khilafiah Masa Kini: Tema dan Isu, Seminar Kebangsaan Pemikiran Islam Semasa, Persatuan Ulama Malaysia (National) (03 Oct 2015 - 03 Oct 2015)
 4. Menangani Ikhtilaf Melalui Penghayatan Maqasid Syariah, Wacana Ilmiah:Maqasid Syariah, Jabatan Mufti Negeri Kelantan (National) (12 Apr 2015 - 12 Apr 2015)
 5. Aplikasi Konsep Istihalah Dalam Isu-Isu Kepenggunaan Islam, Ceramah Perdana MIDF, MIDF (Others) (14 May 2014 - 14 May 2014)
 6. PRINSIP ISLAM BERHUBUNG PENGELUARAN, PENGGUNAAN DAN KRITERIA PEMILIHAN UBAT-UBATAN/PRODUK FARMASEUTIKAL, Bengkel Pemahaman Dan Aplikasi Syariah Dalam Produk Farmaseutikal Halal, Hub Halal JAKIM (National) (19 Sep 2012 - 10 Sep 2012)
 7. KONSEP & PENDEKATAN 'ISTIHALAH' SERTA APLIKASINYA DALAM PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN UBAT-UBATAN/PRODUK FARMASEUTIKAL, Bengkel Pemahaman & Aplikasi Syariah dalam Produk Farmaseutikal Halal, Hub Halal JAKIM (National) (19 Sep 2012 - 20 Sep 2012)
 8. CABARAN PERKEMBANGAN DUNIA PERUBATAN TERHADAP HUKUM FIQH SEMASA, Bengkel Pemahaman & Aplikasi Syariah dalam Produk Farmaseutikal Halal, Hub Halal, JAKIM (National) (19 Sep 2012 - 20 Sep 2012)
 9. Darurat Ubat Daripada Babi: Sampai Bila, Persidangan Meja Bulat IKIM: Farmaseutikal Halal: Isu dan Cabaran, IKIM (National) (26 Jul 2011)
 10. Unsur Babi Dalam Industri Halal: Isu, Cabaran dan Penyelesaian, Seminar Halal Negeri Kelantan 2011, Kerajaan Negeri Kelantan (National) (28 May 2011 - 28 Jun 2011)
 11. Bilakah Babi Bukan Lagi Menjadi Babi: Analisis Terhadap Konsep Istihalah., Muzakarah Pakar, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) (National) (30 Sep 2010)
 12. Pendekatan Istihalah Dalam Produk-Produk Berunsurkan Khinzir, Seminar Najis Mughallazah Dalam Dunia Kontemporari, Persatuan Ulamak Malaysia Caw. Selangor (National) (08 Aug 2009)
ORAL PRESENTER
 1. Isu Penghantaran Makanan Tidak Halal Menurut Perspektif Syarak, 2ND KEDAH INTERNATIONAL ZAKAT CONFERENCE (i-KEIZAC 2021), Lembaga Zakat Negeri Kedah (International) (17 Aug 2021 - 18 Aug 2021)
 2. Istita ah Kesihatan Mental dalam Manasik Ibadat Haji: Suatu Penilaian, Seminar Wanita dan Haji 2021, Institut Islam Hadhari, UKM (National) (29 Jul 2021 - 29 Jul 2021)
PRESENTER
 1. IMPLEMENTATION OF WASATIYYAH CONCEPT IN ISLAMIC CONSUMERISM IN MALAYSIA, The 7th International Conference on Islam in Malay World, UIN SGD & APIUM (International) (19 Sep 2017 - 21 Sep 2017)
 2. The Implication of Differences in Halal Standard of Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore, International Halal Management Conference (IHMC) 2017, USIM and Sejong University (International) (17 Aug 2017 - 18 Aug 2017)
 3. Basic Understanding on Halal and Haram Part One , Bengkel Training of Trainer, Program Halal Technical Competent Person, Halal International Selangor (National) (04 Jul 2017 - 04 Jul 2017)
 4. Pendekatan Astronomi Islam dari Aspek Sumber iLmu dan Kaedahnya, International Conference on Astronomy in Muslim World, PFSM & UNITEN (International) (20 Nov 2015 - 20 Nov 2015)
 5. Patterns of Contemporary Ijtihad in Malaysia: Analysis on Fatwas of Malaysian National Fatwa Council, International Conference on Advances of Management, Economics and Social Sciences., IRED (International) (07 Jun 2014 - 08 Jun 2014)
 6. Contemporary Ijtihad on Issues of Istihalah: A Comparative Study Between Fatwas by Middle East Jurists and Malaysian National Fatwa Council, International Conference on Global Islamic Studies (ICGIS 2014), Salford University & National University of Malaysia (International) (05 Jun 2014 - 05 Jun 2014)
 7. Relevansi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Malaysia., World Conference on Islamic Thought 2012, KISDAR (International) (01 Sep 2012)
 8. PENGAMBILAN MAKANAN SEGERA DARI ASPEK KEPENGGUNAAN DAN HUKUM ISLAM , Seminar Hukum Islam Semasa VII 2011, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM (National) (14 Dec 2011)
 9. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BONE CHINA DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM, Seminar Hukum Islam Semasa VII 2011, Jab. Fiqh & Usul, APIUM (National) (14 Dec 2011)
 10. Transformasi Hukum Islam Kotemporari Melalui Gagasan Fiqh Malaysia, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAYWORLD (ICON-IMAD), UIN Bandung & APIUM (International) (22 Nov 2011 - 23 Nov 2011)
 11. HADITH RUKYAH DAN HISAB DARI PERSPEKTIF ASTRONOMI DAN BERDASARKAN AMALAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA, MUSNAD 2011, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith APIUM (International) (26 Jul 2011)
 12. PERANAN ILMU DAN TEKNOLOGI SEMASA DALAM PENGEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM: SATU ANALISIS, SWAT2011 (01 Apr 2011)
 13. SEJARAH PENETAPAN TARIKH TAKWIM QAMARIYAH, INCOH 2011 (International) (01 Apr 2011)
 14. ISU WAKTU SOLAT LATITUD TINGGI: KAJIAN BERDASARKAN AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN WAKTU SOLAT, Seminar Wahyu Asas Tamadun 2011, USIM (International) (01 Apr 2011)
 15. REFORMING THE SYARIAH STUDIES IN MALAYSIAN HIGHER LEARNING INSTITUTION, International Conference on Education and New Learning Technologies. (01 Apr 2011)
 16. Persepsi Golongan Agamawan Terhadap Gerakan Islah dan Tajdid di Malaysia, Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia, Jabatan Sejarah, FSSS, Universiti Malaya (International) (05 Oct 2010 - 06 Oct 2010)
 17. PENGAJIAN ASTRONOMI ISLAM MENURUT HADIS NABI: PERKEMBANGANNYA DI INSTITUSI-INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA, SEMINAR WARISAN NABI KE 2 (SWAN) 2010, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) (National) (28 Jul 2010 - 29 Jul 2010)
 18. THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC ASTRONOMY STUDIES IN HIGHER LEARNING INSTITUTIONS IN MALAYSIA, THE 2ND EMIRATES ASTRONOMICAL CONFERENCE 2010, Emirates Astronomical Society,Islamic Crescents Observation Project, National Center for Documentation and Research (International) (30 May 2010 - 01 Jun 2010)
 19. KESESUAIAN PEMIKIRAN DAN AMALAN MAZHAB SELAIN SYAFIE DALAM MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS AWAL, INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC THOUGHT II (ISOT2009), UKM (International) (06 Oct 2009 - 07 Oct 2009)
 20. KEMAHIRAN MENGURUS KONFLIK: ANALISIS TERHADAP PRINSIP DAN ETIKANYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM, SEMINAR KEMAHIRAN INSANIAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (SKIKS 2008), UTEM MELAKA (National) (18 Aug 2008 - 19 Aug 2008)
 21. The Impact Of Disagreement on Muslim Community: A Case Study of Conflict Between the Traditionalists and Reformists in Malaysia, International Conference on Ijtihad and Ifta' In The 21st Century, IIUM (International) (12 Aug 2008 - 14 Aug 2008)
 22. KEDUDUKAN MAZHAB SYAFIE DALAM PERKEMBANGAN AHLUS SUNNAH DI NEGERI PERLIS, Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan 2007, Department Of Fiqh & Usul, Academy of Islamic Studies University of Malaya (National) (22 Sep 2007)
 23. Menangani Ikhtilaf Di Malaysia Menerusi Penghayatan Fiqh al-Maqasid , International Seminar on Islamic Jurisprudence and The Challenges of the 21st Century, International Islamic University of Malaysia (International) (08 Aug 2006)
 24. KESAN KONFLIK ANTARA ALIRAN TRADISIONALISME DAN REFORMISME DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA, SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN 2005, Department Of Fiqh & Usul, Academy Of Islamic Studies University Of Malaya (National) (28 Sep 2005)
 25. KONFLIK (IKHTILAF) DI ANTARA ALIRAN-ALIRAN ISLAM DI MALAYSIA: FAKTOR DAN PUNCA, INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC THOUGHT 2004, National University of Malaysia (International) (08 Dec 2004)
 26. KONFLIK DAN POLEMIK DI ANTARA KAUM MUDA-KAUM TUA DENGAN WAHHABI-SALAFI: SATU ANALISIS PERBANDINGAN, INTERNATIONAL SEMINAR ON MALAYSIAN HISTORY 2004, Dept. of History, Faculty of Arts & Social Sciences, University of Malaya (International) (06 Aug 2004)
KEYNOTE SPEAKER
 1. Pandemik Dan Impaknya Terhadap Hukum Ibadah, WEBINAR-SEMINAR ASAS MAQASID SYARIAH KALI KE-6 PERINGKAT KEBANGSAAN 2021 (Web-SAMS 2021), UniSZA (National) (08 Jan 2021 - 08 Jan 2021)
OTHERS
 1. Penentuan Dua Marhalah Qaryah dan Balad Dari Perspektif Hukum Islam Semasa, Cuti Penyelidikan, JAKIM UM (National) (24 Aug 2020 - 28 Aug 2020)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Penilai Artikel Jurnal Fiqh, International, (Reviewer)
 2. (2023) External Examiner Master Thesis Usm, National, (External Examiner)
 3. (2023) Pengerusi Panel Penilai Sarjana Muda Pengajian Turath Kuipsas, National, (External Assessor)
 4. (2023) External Examiner Phd Thesis Uim, National, (External Examiner)
 5. (2023) Penilai Artikel Dalam Jiftah, International, (Reviewer)
 6. (2023) Pentashih, Al-Mawsu'Ah Al-Fiqhiyyah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, National, (External Evaluator)
 7. (2022) Internal Examiner Phd Thesis Salem Al-Qahtani, University, (Internal Examiner)
 8. (2022) Penilai Instrumen Kajian Penggunaan Formalin Menurut Perspektif Halalan Tayyiba Utm, National, (External Evaluator)
 9. (2022) Penilai Artikel Jurnal Syariah, International, (Reviewer)
 10. (2022) Penilai Luar Kenaikan Pangkat Profesor Madya Usim, National, (External Assessor)
 11. (2022) Penilai Dalaman Proposal Frgs Ipt, National, (Internal Assessor)
 12. (2022) External Examiner for Utm's Master Degree in Philosophy, National, (External Examiner)
 13. (2021) Pemeriksa Luar Tesis Siswazah Ijazah Kedoktoran Upsi, National, (External Examiner)
 14. (2021) Penilai Luar Program Akademik - Sarjana Muda Syariah (Industri Halal) Dengan Kepujian, National, (External Assessor)
 15. (2021) Panel Pakar Bidang Pengurusan Halal, Bengkel Penyediaan Dokumen, Diploma Tahfiz Al-Quran (Syariah) dan Diploma Tahfiz Al-Quran (Usuluddin), National, (External Assessor)
 16. (2021) Penilai Dalaman Permohonan Geran Frgs 1/2021, University, (Internal Evaluator)
 17. (2021) Pakar Penilai Model Fiqh Ikhtilaf Siswa Pendidik Pismp Pendidikan Islam Ipgm, National, (External Evaluator)
 18. (2021) External Examiner for Doctor of Philosophy in Syariah and Judiciary Thesis, National, (External Examiner)
 19. (2021) External Examiner, Ph.D Thesis, Upsi, National, (External Examiner)
 20. (2020) Reviewing Article in Journal MANU, (Reviewer)
 21. (2020) Reviewing Article in Journal UPM, (Reviewer)
 22. (2018) Pemeriksa Luar Tesis Sarjana Inhart UIAM, (External Examiner)
 23. (2018) Penilai Jurnal Berindeks USIM-UKM RCRP, (Reviewer)
 24. (2018) Penilai Luar Soalan Peperiksaan Program Sarjana , (Reviewer)
 25. (2018) Manuskrip Halal Haram Haiwan dan Fatwanya Di Malaysia (USIM) , (Reviewer)
 26. (2008) PEMAHAMAN HUKUM SOLAT DALAM KALANGAN ANAK YATIM: KAJIAN DI RUMAH GEMILANG SIK, KEDAH DARUL AMAN., (Internal Examiner)
 27. (2008) BATASAN PERGAULAN SEMASA MAJLIS KERAMAIAN: KAJIAN DI ALOR SETAR, KEDAH, (Internal Examiner)
 28. (2008) TRADISI PENYELENGGARAAN JENAZAH DI PULAU TENGAH KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, (Internal Examiner)
 29. (2008) HUBUNGKAIT ANTARA PENGABAIAN SOLAT DENGAN BURUK LAKU INDIVIDU: KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR., (Internal Examiner)
 30. (2008) AMALAN BERIKTIKAF SEPULUH HARI TERAKHIR RAMADAN DI KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI YALA SELATAN, THAILAND., (Internal Examiner)
 31. (2008) Articles in Journal of Fiqh, (Editor)
 32. (2007) Articles in Journal of Syariah, (Proof Reader)
 33. (2007) Sistem Nilai Dalam Menentukan Perhiasan Rumah Di Kalangan Masyarakat Islam Kampung Tunku, Petaling Jaya, Selangor., (Internal Examiner)
 34. (2007) Majlis Tahlil Sebagai Faktor Penyatuan Masyarakat: Kajian Di Kota Bharu, Kelantan., (Internal Examiner)
 35. (2007) Zakat Pendapatan: Kefahaman dan Amalannya di Kalangan Guru-guru Ijazah Simpang Lima, Sungai Besar., (Internal Examiner)
 36. (2007) Persepsi Persatuan Pengguna Di Malaysia Terhadap Status Pengesahan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM), (Internal Examiner)
 37. (2006) Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Rawatan Penyakit, (Internal Examiner)
 38. (2006) Strategi Pengajaran Pembelajaran Ibadah Dalam Pendidikan Islam: Kajian Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Petaling, Selangor., (Internal Examiner)
 39. (2006) Penggunaan Bahan Haram Dalam Perubatan: Kajian Di Bahagian Farmasi Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur., (Internal Examiner)
 40. (2006) Solat Jamak Dan Qasar: Huraian Berasaskan Realiti Di Malaysia, (Internal Examiner)
 41. (2005) Adat Menyambut Kelahiran Bayi Dalam Masyarakat Islam di Jajahan Tanah Merah, Kelantan , (Internal Examiner)
 42. (2005) Astronomy Projects done by Final Year Islamic Astronomy Students, (Internal Examiner)
 43. (2004) Kharaj: Konsep dan Kewajaran Pelaksanaannya di Negeri Terengganu , (Internal Examiner)
 44. (2004) Paper Projects, Final Year Students, Dept of Fiqh , (Internal Examiner)
 45. (2004) Barangan Tenusu Keluaran F&N: Satu Kajian Berasaskan Hukum Kepenggunaan Islam, (Internal Examiner)
Contribution to external organisation
 1. (2023) Panel Penilai Program Akademik Jabatan Pengajian India Fsss Universiti Malaya, University, (Auditor)
 2. (2023) Panel Pakar Falak Malaysia - Jakim, National, (Expert Advisor)
 3. (2023) Panel Penasihat Pusat Kajian dan Aplikasi Islam Inspens Selangor, National, (Expert Advisor)
 4. (2023) Penasihat Syariah Hospital Pusrawi, National, (Expert Advisor)
 5. (2023) Panel Penilai Program Akademik Jabatan Antropologi Sosiologi Fsss Universiti Malaya, University, (Auditor)
 6. (2022) Penceramah Undangan Bengkel Pemurnian Silibus dan Tot Fiqh Istihlak Kolej Profesional Mara, National, (Resource Person)
 7. (2022) Umhrc Investigator Panel for British High Commissioner Project in Halal Regulations, International, (Research Fellow/Associate)
 8. (2020) External Assessor For Curriculum Development - Sarjana Muda Syariah Dengan Pengurusan Halal (KIAS), Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta
 9. (2020) Penilai Luar Kenaikan Pangkat ke Profesor Madya UNISZA, UNISZA, National
 10. (2020) Professional Consultation, KIAS, International
 11. (2020) Ahli Panel Penasihat - Penilai Luar Akademi Tamadun Islam UTM , UTM, National
 12. (2020) Penilai Luar Kenaikan Pangkat ke Profesor Madya USIM, USIM, National
 13. (2018) Module Developer For Malaysia International Halal Academy (MIHA) Training, UMHRC - MIHA
 14. (2018) Associate Member, UM Halal Research Centre (UMHRC), University
 15. (2018) Ahli Lembaga Penasihat Akademik, Kolej Islam As Sofa, National
 16. (2018) Modul Developer MIHA Training, UMHRC JAKIM MIHA, International
 17. (2016) Module Developer For Halal Technical Competent Person (HTCP) Program, Halal International Selangor & IHRUM. 2016-2017. Basic Understanding on Halal and Haram Module One and Module Two, Halal International Selangor
 18. (2013) Visiting Scholar, Edinburgh University, International
 19. (2013) Auditor MQA, MQA, International
 20. (2013) Diploma Program Auditing - KIST, MQA - KIST
 21. (2013) Auditing the Postgraduate Program for MEDIU, MQA - MEDIU
 22. (2012) Panel Modul Sijil Falak Syar`ie, JAKIM
 23. (2012) Panel Modul Pengurusan Halal, JAKIM
 24. (2011) Pembentang Kertas Utama, IPPJ
 25. (2011) Pakar Rujuk Manual Pengurusan Fidyah & Kaffarah JAWHAR, Jabatan Wakaf Zakat Dan Haji, JPM
Contribution to event
 1. (2021) Tenaga Pengajar Kursus Eksekutif Halal Sesi3/2021, National, (Course Facilitator)
 2. (2021) Pengarah, Syarahan Pengajian Syariah Kali Ke-3, Akademi Pengajian Islam, Um, University, (Event Organiser)

SUPERVISION


Under Graduate Students
 1. (2008) Latihan Mengajar
 2. (2008) Kertas Projek/ Latihan Ilmiah
Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2012) Penggunaan Kreteria Dalam Penentuan Kenampakan Anak Bulan: Dari Perspektif Hukum & Astronomi, Mohd Saiful Anwar Bin Mohd Nawawi
 2. (2011) PERLAKSAAN IBADAH WANITA DALAM STRUKTUR PEMBINAAN MASJID, SITI FATIMAH BINTI SALLEH
 3. (2009) Hukum Boikot Barangan Israel dan Amerika, Anas Mohd Yunus
 4. (2008) Etika Dalam Bioteknologi Moden: Kajian Ke Atas Respons Para Ilmuan Islam Terpilih Mengenai Garis Panduan Etika Islam, NOOR MUNIRAH BINTI ISA
 5. (2008) Isu-Isu Etika Berkaitan Makanan Terubahsuai Secara Genetik: Satu Perspektif Islam, Noor Munirah bt Isa
 6. (2008) Shahadat al-Halal al-Malliziyah Wa Tarwiju-ha fi Duwal al-Khalij al-`Arabi, Omer Abdu Zerai
 7. (2008) Solat Jamak Dan Qasar: Analisis Hukum Terhadap Isu-Isu Terpilih, Amram Dingdongramaeng
Master
 1. (2017) Calon belum buat pembentangan proposal dan candidature defence, RAZIDAH BINTI OTHMANJALUDIN
 2. (2017) Calon belum buat pembentangan proposal dan candidatre defence, AISYAH BINTI JAINUDIN
 3. (2013) PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LOGO MAKANAN HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): KAJIAN KES DI KOTA MEDAN, INDONESIA (Public Perception on Halal Food Logo by Majelis Ulama Indonesia (MUI): A Case Study in Medan City, Indonesia), ANDRIS BATUBARA
 4. (2011) PENGGUNAAN KAEDAH TITIK PALING BARAT DAN PANCA TITIK RUJUKAN DALAM PENENTUAN WAKTU SOLAT BERASASKAN ZON: KAJIAN DI SELANGOR, MOHD PAIDI BIN NORMAN
 5. (2010) PELAKSANAAN HAJI BAGI GOLONGAN KHUNSA DAN MUKHANNATH (Implementation of Hajj by Khuntha and Mukhannath), MOHD AZIZUL BIN ADNI
 6. (2009) PENENTUAN TARIKH-TARIKH PENTING DALAM SIRAH RASULULLAH SAW BERDASARKAN PENGIRAAN TAKWIM HIJRI TERKINI, NUR JANNAH BINTI BALLAZI
 7. (2009) Penentuan Waktu Sembahyang di Atas Kapal Terbang, Nurul Hidayah Ghazali
 8. (2009) PENGGUNAAN BONE CHINA MENURUT PERSPEKTIF SYARAK, NORHIDAYAH BINTI PAUZI
 9. (2009) Penggunaan Bone China Menurut Perspektif Syarak, Nurhidayah Bt. Pauzi
 10. (2009) Sumbangan Syeikh Tahir Jalaluddin Dalam Bidang Falak di Malaysia, Mohd Ridzwan Hashim
 11. (2008) Konsep Keterbukaan Mazhab: Kajian Dalam Kalangan Guru-guru Pondok di Pulau Pinang, Khairul Anwar Shahidan
 12. (2008) Konsep Keterbukaan Mazhab dan Amalannya Di Negeri Perlis, Inarah Bt Ahmad Farid
 13. (2008) Kajian Penentuan Aidil Adha Di Malaysia, Mohd Zakuwa Razali
 14. (2007) Konsep Fiqh al-Taysir Dan Penerimaannya di Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia, Zuryati Abd Basir
 15. (2007) Hukum Pengambilan Makanan Segera: Kajian di KFC, Zainal Abidin B. Yahya
 16. (2007) Amalan Fidyah Di Kalangan Masyarakat Islam Di Kanchong Darat, Selangor: Satu Analisis Hukum, Rumaizi Ahmad
 17. (2006) Athar Taghayyur al-Jaww `ala al-Taharah fi al-Fiqh al-Islami, Sultan b. Muhammad Sultan

TEACHING


Master
 1. (2018) IOA7003 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 2. (2017) IFGH6322 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 3. (2009) IFGH6318 - Disagreement in Fiqh in Malaysia
 4. (2008) IFGH6318 - Disagreement in Fiqh in Malaysia
 5. (2007) IFGH6318 - Disagreement in Fiqh in Malaysia
 6. (2006) IFGH6318 - Disagreement in Fiqh in Malaysia
Bachelor/First Degree
 1. (2018) IFEH3280 - Project Paper
 2. (2018) IFGH6322 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 3. (2018) IIP1003 - Dirasah Al-Qur'An Wa Al-Sunnah
 4. (2018) IIX2014 - Islamic Consumerism
 5. (2017) IIP1002 - Fiqh Al-`Ibadat
 6. (2017) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 7. (2017) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 8. (2017) IIP1007 - Fiqh Al-Halal Wa Al-Haram
 9. (2017) IFGH6321 - Syafie Madhhab and Disagreements of Fiqh in Malaysia
 10. (2016) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 11. (2016) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 12. (2016) IXEH2101 - Fiqh Al-Ibadat
 13. (2016) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 14. (2015) IFGH6322 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 15. (2015) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 16. (2015) IUEL1102 - Fiqh Al-Ibadat
 17. (2015) IFGH6321 - Syafie Madhhab and Disagreements of Fiqh in Malaysia
 18. (2015) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 19. (2015) IXEH2101 - Fiqh Al-Ibadat
 20. (2015) IXEH2101 - Fiqh Al-Ibadat
 21. (2015) IFEH3280 - Project Paper
 22. (2015) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 23. (2014) IXEH2101 - Fiqh Al-Ibadat
 24. (2014) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 25. (2014) IXEH2101 - Fiqh Al-Ibadat
 26. (2014) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 27. (2014) IFGH6321 - Syafie Madhhab and Disagreements of Fiqh in Malaysia
 28. (2014) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 29. (2014) IFEH3280 - Project Paper
 30. (2014) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 31. (2014) IFEH3318 - Fiqh of Islamic Oath and Vow
 32. (2013) IXEM2103 - Maktabah Syariah
 33. (2013) IFEH3318 - Fiqh of Islamic Oath and Vow
 34. (2013) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 35. (2013) IUEL2104 - Maktabah Syariah
 36. (2012) IXEM2103 - Maktabah Syariah
 37. (2012) IFEH3280 - Project Paper
 38. (2012) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 39. (2012) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 40. (2012) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 41. (2012) IFEH3318 - Fiqh of Islamic Oath and Vow
 42. (2012) IFGH6321 - Syafie Madhhab and Disagreements of Fiqh in Malaysia
 43. (2012) IUEL2104 - Maktabah Syariah
 44. (2011) IXEH2101 - Fiqh Al-Ibadat
 45. (2011) IFEH3318 - Fiqh of Islamic Oath and Vow
 46. (2011) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 47. (2011) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 48. (2011) IUEL2104 - Maktabah Syariah
 49. (2011) IUEL1102 - Fiqh Al-Ibadat
 50. (2011) IFEH3317 - Fiqh Al-Ikhtilaf
 51. (2010) IXEH2107 - Literatures of Syariah Sciences
 52. (2010) IXEH2101 - Jurisprudence of Islamic Worship I
 53. (2010) IUEL2104 - Maktabah Syariah
 54. (2009) IFEH3317 - Fiqh of Disagreement
 55. (2009) IXEH2107 - Maktabah Syariah
 56. (2008) IFEH3318 - Fiqh of Islamic Oath and Vow

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Penceramah Muntada Ilmu 6/2021 "Fiqh Istihalah", (11 Sep 2021 - 11 Sep 2021) (National)
 • Tetamu, Rakan Bicara Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor, (09 Mar 2021 - 09 Mar 2021) (National)
 • Penceramah Ceramah Perdana, (27 Jan 2021 - 27 Jan 2021) (National)
 • Panel Bagi Slot Bual Bicara: Sop Import Dalam Industri Halal Malaysia Anjuran as Sofa Entrepreneurship Online Festival 8.0, (09 Apr 2021 - 09 Apr 2021) (National)
 • Penceramah Jemputan Mita 2018: Isu-Isu Syariah Dalam Industri Halal, (13 Mar 2018 - 13 Mar 2018)
 • Panel Jemputan Myhalal Tv1 Rtm, (08 Jan 2018 - 08 Jan 2018)
 • Penyampai Kuliah Tafaqquh Fiddin. Kitab Fiqh Safinatun Naja, (12 Feb 2018 - 09 May 2018)
 • Ahli Tetap Jawatankuasa Penasihat Pensijilan Halal Malaysia, (12 Apr 2018 - 11 Apr 2020)
 • Ahli Panel Penilai Mqa, (23 Apr 2018 - 22 Apr 2021)
 • Pembentang Jemputan Syarahan Umum, Isu-Isu Kontemporari Halal, (25 Apr 2018 - 25 Apr 2018)
 • Penceramah Jemputan, Program Usahawan Kolej as Sofa, (04 May 2018 - 04 May 2018)
 • Penceramah Jemputan Seminar Halal Haram Kk1, (14 May 2018 - 14 May 2018)
 • Penceramah Program Halal Kolej Kediaman Pertama UM. Halalkah Makananku? 4 Mei 2017, Surau Kk1 UM., (04 May 2017 - 04 May 2017)
 • Pengkuliah Tafaqquh Fiddin Bersiri Fiqh Ibadah Anjuran Pmapium. Kitab Safinatun Naja. Bermula Semester 2 Sesi 2016/2017, Setiap Selasa 6.00-7.00pm. Bs2 Apium., (01 Feb 2017 - 19 May 2017)
 • Exco Persatuan Falak Syarie Malaysia (Pfsm) 2017-2019., (27 Mar 2017 - 27 Mar 2019)
 • Ahli Panel Forum Ilmiah Apium Islamic Festival (Aifest). Seni dan Budaya : Panorama Dakwah Islami. 14 April 2017. The Cube Apium., (14 Apr 2017 - 14 Apr 2017)
 • Ahli Panel Forum Mita Apium. Fiqh Puncak Kegemilangan Ilmu. 18 April 2017. The Cube Apium., (18 Apr 2017 - 18 Apr 2017)
 • Ajk Falak Syarie Wilayah Persekutuan, (01 Jan 2017 - 31 Dec 2019)
 • Tenaga Pengajar Program Htcp Haial International Selangor. Modul Basic Understanding On Halal and Haram Part Ii. 13-14 Julai 2017. Bs2 Apium., (13 Jul 2017 - 14 Jul 2017)
 • Pengkuliah Program Daurah Tafaqquh Fiddin Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (Jheains). Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh - Fiqh Al-At`Imah Wa Al-Asyribah. Hotel Legasi Prt Dickson Negeri Sembilan. 6-8 September 2017., (06 Sep 2017 - 08 Sep 2017)
 • Pembentang Jemputan Seminar Penentuan Nasab Menurut Pandangan Islam Kolej as Sofa. Dewan Kolej as Sofa. 25 September 2017., (25 Sep 2017 - 25 Sep 2017)
 • Moderator Forum Malam Penghayatan Islam Feskum UM. Gaza Tonight: Gaza Menderita Ummah Dimana? Tapak Pesta C UM. 25 Oktober 2017., (25 Oct 2017 - 25 Oct 2017)
 • Penyampai Khutbah dan Imam Solat Jumaat Masjid Apium. Cabaran Khayra Ummah. 27 Oktober 2017., (27 Oct 2017 - 27 Oct 2017)
 • Pengkuliah Program Daurah Fiqh Korban. Lembaga Tabung Haji (Th) Malaysia. Fiqh Korban. Surau Menara Th. 9-10 Ogos 2017., (09 Aug 2017 - 10 Aug 2017)
 • Delegasi Malaysia Dalam Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota Mabims Ke-16 Tahun 2016, Yang Membentang Kertas Kerja "Pengimejan Hilal Menurut Perspektif Syarak.", (02 Aug 2016 - 04 Aug 2016)
 • Panel Pembentang Muzakarah Pakar Ikim: Prinsip dan Kaedah Dalam Menangani Perbezaan Mazhab. 28 Januari 2016. Dewan Besar Ikim., (28 Jan 2016 - 28 Jan 2016)
 • Pembentang Daurah Fiqhiyyah: Fiqh Pemakanan Halal, Jabatan Mufti Negeri Sarawak. "Pemakanan Halal: Hubungan Dengan Ibadah dan Akhlak." Dewan Auditorium Pustaka Negeri Sarawak. 2 April 2016, (02 Apr 2016 - 02 Apr 2016)
 • Penceramah Kursus Mengenali Haiwan 1001 Guna. Jais/Ildas. "Khinzir Dari Perspektif Islam" 27 Julai 2016, Pusat Latihan Mardi Serdang., (27 Jul 2016 - 27 Jul 2016)
 • Penceramah Wacana Ilmiah Bahagian Hab Halal Jakim: Kosnsep Istihalah: Antara Kaedah Syarak dan Pertimbangan Akal. 26 Februari 2016, Dewan Bhg Hab Halal Jakim, Putrajaya, (26 Feb 2016 - 26 Feb 2016)
 • Penceramah dan dan Pembimbing Praktikal Sembelihan Dalam Projek Penternakan Ayam Kampung, Ihrum & Ysb, 9-10 Ogos 2016, Ladang Isb Um, (09 Aug 2016 - 11 Aug 2016)
 • Penceramah Seminar Fiqh Kepenggunaan Kolej Islam as-Sofa: Penentuan Halal dan Haram Dalam Industri Pemakanan. 21 September 2016, (21 Sep 2016 - 21 Sep 2016)
 • Presenter, Session With Mbsb Manco,"a Holistic Islamic Economy: Integrating Islamic Financing and Halal Industry." 27 Oct 2016. One World Hotel, (27 Oct 2016 - 27 Oct 2016)
 • Panelis Pembentang Wacana Halal Ihrum: Kontradiksi Isu Halal: Tabayyun Sebelum Menghukum. 7 Disember 2016. The Cube Apium, (07 Dec 2016 - 07 Dec 2016)
 • Industry Partner to Mainstreaming Grassroots Innovations Programme Under Yayaysan Inovasi Malaysia - Muamalat Interactive Game - Community, (12 Sep 2016 - 14 Oct 2016)
 • Ahli Panel Forum Bid'Ah, Mita Apium 21 April 2015, (21 Apr 2015 - 21 Apr 2015)
 • Ceramah Perdana Program Jalinan Masyarakat Program Sains dan Alam Sekitar Fakulti Sains, Masjid Nur Hidayah, Kg Cheeding, Banting Selangor. 13 April 2015, (13 Apr 2015 - 13 Apr 2015)
 • Ahli Panel Forum Derma Organ, Mita Apium April 2015, (23 Apr 2015 - 23 Apr 2015)
 • Pengkuliah Subuh Masjid Tun Abdul Aziz Pj, Setiap Ahad Ramadan 2015, (21 Jun 2015 - 12 Jul 2015)
 • Penceramah Seminar Halal Usim 2015 Hafos 2015, (10 Oct 2015 - 10 Oct 2015)
 • Ahli Jawatankuasa Pemandu Pensijilan Halal Malaysia, (01 Jan 2014 - 31 Dec 2021)
 • Ahli Persatuan Alumni Apium (Alim), (01 Jan 2012 - 31 Dec 2021)
 • Exco Persatuan Falak Syarie Malaysia (Pfsm), (01 Dec 2011)
 • Tenaga Pengajar Program Summer Course Apium-Sweden, (01 Jun 2010)
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Mqa), (28 Jan 2010 - 27 Jan 2012)
 • Excecutive Committee Persatuan Falak Syar'Ie Malaysia Pfsm, (28 Nov 2008 - 31 Dec 2017)
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Persatuan Ulama Malaysia (Pum), (01 Jan 2005)
 • Tenaga Pengajar Bagi Program Diploma dan Sijil Bagi Masyarakat Awam: Diploma Eksekutif Pengajian Syariah, Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin, Sijil Pengajian Syariah, Sijil Pengajian Usuluddin Anjuran Umcced-Apium dan Juga Apium-Jais. Di Akademi Pengajian Islam UM, Masjid-Masjid Selangor Yang Mengambil Bahagian., (01 Jan 2001)