PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. ROHANI BINTI MOHD YUSOF

Department of Linguistics
Academy of Malay Studies
 
  79677221
  79677214
  romy@um.edu.my
 Department of Linguistics, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9590-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Life Membership, 1985, (National)
 • Ahli Jawatankuasa Istilah Linguistik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur , Committee Member, 1987 to 1991, (National)
 • Persatuan Bahasa Moden Malaysia, Committee, 1987, (National)
 • PERSATUAN KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYA, Member, 1987, (National)
 • Ahli Persatuan Wanita Universiti Malaya (UWA), Ordinary Member, 1987, (National)
 • Persatuan Wanita di International Centre, Leiden (Holland), Ordinary Member, 1992 to 1993, (National)
 • Persatuan Darul Ridzuan di Selangor dan Wilayah Persekutuan, Ordinary Member, 2005, (National)
 • Section of Quality, Quality Assurance Management Unit (QAMU), University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Committee Member, 2006 to 2008, (National)
 • QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT UNIT (QAMU), UNIVERSITY OF MALAYA, Committee Member, 2006 to 2008, (National)
 • Ahli Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Penyelidikan Pusat Pengajian Pribumi Malaysia Universiti Malaya , Committee Member, 2008 to 2009, (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Assistant Setiauasaha (2000-2002), Member, 2008 to 2010, (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Assistant Secretary, 2009, (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Chief Editor, 2009, (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Life Member, 2009, (National)
 • KELAB MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA, Life Member, 2010, (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Assistant Setiauasaha (2000-2002), Member, 2010 to 2012, (National)
 • DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Editorial Board, 2012 to 2013, (National)
 • ACADEMY OF MALAY STUDIES, Editorial Board, 2013, (University)
 • SIM UNIVERSITY SINGAPORE, External Examiner, 2013 to 2014, (International)
 • ACADEMY OF MALAY STUDIES, Auditor, 2013 to 2013, (University)
 • INSTITUTE OF PUBLIC SECURITY OF MALAYSIA (IPSOM), Associate Editor, 2013, (International)
 • MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA, Chief Editor, 2013, (University)
 • JABATAN INTEGRITI DAN PEMATUHAN STANDARD, PDRM, BUKIT AMAN, Editorial Board, 2014, (National)
 • AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, Chief Editor, 2016 to 2017, (University)
 • DEWAN BAHASA DAN DEWAN, Editorial Board Member, 2016 to 2017, (National)
 • DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Board Of Committee, 2017 to 2018, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Deputy Director, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/07/2011 to 01/08/2012
 • Head of Department, Linguistics, Academy of Malay Studies, 01/09/2009 to 01/06/2010
 • Head of Department, Linguistics, Academy of Malay Studies, 01/09/2007 to 31/08/2009
 • Menjalankan Tugas-Tugas Pengarah Akademi Pengajian Melayu , Faculty, 12/10/2007 (Menjalankan Tugas-Tugas Pengarah Akademi Pengajian Melayu Pada 12 Oktober 2007)
 • Penasihat Kelab Linguistik , Faculty, 01/09/2007 (Penasihat Kelab Linguistik Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. )
 • Chief of Internal Auditor, Faculty, 15/08/2006 to 17/08/2006 (Menjalankan tugas ketua audit Dalam (APM))
 • Penasihat Kelab Ijazah Tinggi , Faculty, 01/01/2005 (Penasihat Kelab Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.)
 • Menjalankan tugas Timbalan Pengarah (Pengijazahan), Faculty, 20/11/2001 to 27/11/2001 (Menjalankan tugas Timbalan Pengarah (Pengijazahan), dari 20 November 2001 hingga 27 November 2001. )

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Linguistic Structures(Incl. Grammer,Phonology, Lexicon,Semantics) (BAHASA-BAHASA PRIBUMI SARAWAK)
 • Linguistic Structures(Incl. Grammer,Phonology, Lexicon,Semantics) (BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MALAYSIA)
 • Linguistic Structures(Incl. Grammer,Phonology, Lexicon,Semantics) (BAHASA IBAN)
 • Endangered Language (BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MELAYU-PROTO)
 • Linguistic Structures(Incl. Grammer,Phonology, Lexicon,Semantics)
 • Malay Language
 • World Language Studies (MORPHOSYNTAX)
 • Sosiolinguistics
 • Endangered Language
 • Morphology
 • Dialects
 • General Linguistics
 • Dialectology
 • Comparative and Historical Linguistics
 • Austronesian Linguistics


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2014
 • ROHANI MOHD YUSOF, BAHASA MELAYU URAK LAWOI: PULAU ADANG, THAILAND, KUALA LUMPUR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. 

2008
 • Pengelompokan Leksikostatistik Bahasa-Bahasa Bumiputera Sarawak 
Chapter in Book

2017
 • Rohani Mohamad Yusof, Noor Hasnoor Mohamad Nor (2017), Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Bahasa atau Dialek Melayu dalam Rahimah A. Hamid & A.S. hardy Shafili, (ed,) Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Melayu (hlm,108-122) Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia 

2015
 • Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan,2015,Dlm. Antropologi,Nazarudin Zainun,hlm 51-65.Penerbit Universiti Sains Malaysia 

2004
 • Tinjauan Umum Dialek Melayu Perak di Kuala Kangsar di dalam buku Kuala Kangsar Kurang-Sa?, Lembaga Pembangunan Sastera Perak (LEPAS),Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Perak 2004. 
Article in Academic Journals

2018
 • Eusabinus Bunau and Rohani Mohd Yusof (2018). Morpheme {buN-}: An Example of Morphological Process Through Affixation in Bidayuh-Somu Language. Bina Nusantara University, Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2 May 2018. (ISI-Indexed)

2014
 • JURNAL BAHASA, JILID 14, BIL. 1 2014 

2011
 • ROHANI MOHD YUSOF DAN NUR HIDAYAH MOHAMAD SULAIMAN, 2011. FENOMENA BAHASA DI KALANGAN ORANG MELAYU-PROTO: KAJIAN SUKU DUANO , DALAM JURNAL BAHASA JENDELA ALAM, JILID 7, PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, TAHUN 2011 (HALAMAN 69-86). 

2004
 • Rohani Mohd Yusof, 2004. “Persamaan Dan Kemahiran Kemiripan Bahasa: Perbandingan Kosa Kata Dasar 10 Bahasa Austronesia Di Sarawak”, Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bilangan 2, Jun 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed).  
 • Rohani Mohd Yusof, 2004. “Morfem { me- } dan Nasalisasi Sebagai imbuhan Kata Namaan Dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Iban”, Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bilangan 1, Mac 2004. 

2003
 • Rohani Mohd Yusof, 2003. “Kuala Kangsar Sebagai Zon Transisi Dialek”, Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bilangan 3, Disember 2003. 
 • Rohani Mohd Yusof, 2003. “Perkaitan bahasa Melayu Dan Bahasa Iban: Satu Tinjauan Ringkas”, Jurnal Bahasa, Jilid 2, Bilangan 3, September 2003. 

2000
 • Rohani Mohd Yusof, 2000. "Kata Sapaan Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia", Dewan Bahasa, Jilid 44, Bil. 6, Jun 2000 (Bersama Prof. Dr. Maya Khemlani David). 
Proceeding

2014
 • ROHANI MOHD YUSOF DAN NOOR HASNOOR MOHAMAD NOR, "BAHASA MELAYU-PROTO: BAHASA ATAU DIALEK MELAYU", PROSIDING PERSIDANGAN RCLK 4, ANJURAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTEMPAT DI KUCHING, SARAWAK PADA 12 - 13 OKTOBER 2014. 

2008
 • Rohani Mohd Yusof, Nasalisasi Dalam Bahasa Melayu Dan Bahasa Iban, dalam Borneo Research Conference 2000, di Kucing, Sarawak. 
 • Rohani Mohd Yusof, Perbandingan Linguistik Bahasa Melayu dan Bahasa Iban , dalam Seminar Bahasa-Bahasa Peribumi di Malaysia I, anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pada 3 Ogos 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 
 • Rohani Mohd Yusof, Perbendaharaan Kata Budaya Melayu Perak , dalam Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, anjuran Institut Peradaban Melayu, Universiti Sultan Idris, bertempat di Hotel Legend Putra Place, Kula Lumpur, pada 26-28 Februari 2004. 
 • Rohani Mohd Yusof, Variasi Perubahan Konsonan Frikatif / h / Dalam Beberapa Bahasa Bumiputera Sarawak , dalam Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Kebudayaaan Melayu III, diadakan di National Institute of Education, Singapura, pada 14-16 Julai 2006. 
 • Rohani Mohd. Yusof, Pengekalan Dan Pengalihan Bahasa Di Kalangan Masyarakat Minoriti: Tumpuan Kepada Orang Asli , dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 8-9 November 2006 (Bersama Puan Noor Hasnoor Mohamad Nor dan Encik Muhamad Aidi Mat Yusof). 
 • Rohani Mohd Yusof, Laras Bahasa 3 R , Seminar Kebangsaan Kacukan Bahasa dan Bahasa Kacukan: Proses, Produk dan Daya Hidup, anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia Malaysia dan Dewan Bhasa dan Pustaka, di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, pada 17 September 2005 (Dikongsi Bersama Puan Noor Hasnoor Mohammad Nor). 
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
List of Written Works That Have Not Been Published

1996
 • Deskripsi Fonologi Bahasa Lun Bawang, Projek Dewan Bahasa dan Pustaka (Cawangan Sarawak), 1996. 

1995
 • Deskripsi Fonologi Bahasa Bidayuh Bukar, Projek Dewan Bahasa dan Pustaka (Cawangan Sarawak), 1995,(bersama Profesor Dato Dr.Asmah Hj. Omar). 
Others

2008
 • Rohani Mohd Yusof, Huraian Umum Dialek Melayu Perak Di Kuala Kangsar , dalam Kuala Kangsar Kurang-Sa?, diterbitkan oleh Lembaga Pembangunan Sastera Perak, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 
 • Rohani Mohd Yusof, Huraian Dialek Perak di Kuala Kangsar , dalam Seminar Kuala Kangsar Meniti Zaman, anjuran Lembaga Pembangunan Sastera (LEPAS) Perak dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara serta Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak di Resort Safari, Kuala Kangsar, pada 5 Oktober 2003 (Bersama Prof. Madya Noriah Mohamed). 
 • Rohani Mohd Yusof, Hala Tuju Program Program Pengajaran Bahasa Melayu Di IPTA , anjuran Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, pada 29 Januari 2001. 
 • Rohani Mohd Yusof, Hala Tuju Program Program Pengajaran Bahasa Di IPTA , anjuran Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, di Hotel Equatorial, bandar Baru Bangi, pada 12 Februari 2001. 
 • Rohani Mohd Yusof, Analisis Integrasi Umum Kata Pinjaman Bahasa Tamil dalam Bahasa Melayu , dalam Seminar Antarabangsa Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pada 29-30 Ogos 2005 (Dikongsi Bersama Prof. Madya Noriah Mohamed dan Selvarani AP Subramuniam). 
 • Rohani Mohd Yusof dan Noor Hasnoor Mohd Nor , Bunga-Bunga Bahasa (Idiom) Dalam Bahasa Iban Dan Bahasa Melayu , dalam Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Kebudayaaan Melayu III, diadakan di National Institute of Education, Singapura, pada 14-16 Julai 2006. 
 • Rohani Mohd Yusof, Kosa Kata Berkognat Dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Melanau , dalam Seminar Bahasa-Bahasa Peribumi di Malaysia I, anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pada 3 Ogos 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 
 • Rohani Mohd Yusof, Language Shift and Language Maintenance Among the Minority Groups in Malaysia , in The Fourth International Symposium and Festival in Ulan Ude, Republic of Buryatia, USSR. 

2002
 • Rohani Mohd Yusof, “Perubahan dan Pembentukan Kata dalam Teks Hikayat Seri Kelantan”, dalam Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu II, Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Akademi Pengajian Melayu, pada 11 Jun 2002 hingga 14 Jun 2002 (Bersama Encik Ahmad Ramizu Abdullah). 

2001
 • Kursus Permuziuman Siri 21/2001 Polis Diraja Malaysia, Penulisan Muzium , di Genting Highlands, 1 Oktober 2001 hingga 14 Oktober 2001. 
 • Kursus Permuziuman Siri 1/2001 Polis Diraja Malaysia, Prinsip dan Asas Penulisan Muzium , di PULAPOL, Jalan Semarak, Kuala Lumpur, pada 6 April 2001. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Fokus Kepada Bahasa Terancam, Principal Investigator(PI), 2014 - 2016, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Rumpunisme Dalam Aspek Sosiobudaya, Consultant, 2013 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), (University)
 • PENYELIDIKAN ORANG ASLI DI MALAYSIA, Co-Investigator, 2012 - 2015, PDRM, (National)
 • PENGELOMPOKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MELAYU- PROTO, Principal Investigator(PI), 2008 - 2010, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • KAJIAN PERBANDINGAN LEKSIKAL BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INDONESIA, Co-Investigator, 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (International)
 • CIRI-CIRI BAHASA URAK LAWOI, Principal Investigator(PI), 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (International)
 • KAJIAN BAHASA ASLI SUKU JAKUN, Co-Investigator, 2007 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • PENYLIDIKAN BAHASA ORANG ASLI SUKU SEMAI DI CAMERON HIGHLANDS DAN SEKITAR, Principal Investigator(PI), 2006 - 2009, TABUNG APM, (National)
 • Orang Asli Languages Of Malaysia - Mah Meri Language in Kelang area., Principal Investigator(PI), 2005 - 2008, APM FUND, (National)
 • Research of Bahasa Baketan, Nanga Merit, Co-Investigator, 2002 - 2004, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Language Change, Principal Investigator(PI), 1996 - 1999, , (National)
 • Austronesian Phonetics, Principal Investigator(PI), 1996 - 1999, , (National)
 • Language Maintenance and Language Shift
 • Obsolete Languages

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Ahli Panel Bidang Dialektologi DBP, 2015-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia
 • Ahli Panel Bidang Bahasa Pribumi DBP, 2015-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia
 • Ketua Editor bagi Malaysia Correctional Journal terbitan Jabatan penjara Malaysia, 2015-2015, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri
 • PHONOLOGY CONSULTANT FOR HMM-BASED SPEECH SYNTHESIS SYSTEM FOR MALAY, 2014-2014, MOHE

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2012, (University)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2009, (University)
 • Pemenang Pameran Foto Penyelidikan Peringkat Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2009, (Department)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2008, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2007, (University)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2006, (University)
 • Khidmat Setia 20 Award, 2006
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2005, (University)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Malaya, 2005, (University)
 • Hadiah Cuti Belajar (D 625), Universiti Malaya, 1996, (University)
 • Skim Biasiswazah (Umpa: 6555), Universiti Malaya, University of Malaya, 1984, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


INVITED SEMINAR
 • Pengajaran Linguistik dan Bahasa Melayu, Workshop Persiapan Persiapan Pendirian Fakultas Sastera, di Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Selatan, 2007-08-17 to 2007-08-21, Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Selatan, (International)
PRESENTER
 • SISTEM FONOLOGI BAHASA MENDRIQ, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MORIBUND LANGUAGES AND CULTURES, 2008-10-14 to 2008-10-16, FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS, UNIVERSITY OF MALAYA
 • PENGELOMPOKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI, SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, 2008-12-18 to  , AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA
 • BAHASA MELAYU-PROTO: BAHASA ATAU DIALEK MELAYU", PERSIDANGAN SERANTAU KEARIFAN TEMPATAN (RCLK4), 2014-10-12 to 2014-10-13, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, (International)
 • DARI MATA KE HATI: MANIFESTASI PENGWUJUDAN MAKNA MENURUT ALAM, PERSIDANGAN SERANTAU KEARIFAN TEMPATAN (RCLK2014), 2014-10-12 to 2014-10-13, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, (International)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • LEMBAGA PENASIHAT EDITORIAL JURNAL BAHASA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Expert Advisor, 2010-2012, (National)
 • KHIDMAT KEPAKARAN PENYELIDIKAN ORANG ASLI, MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA, KUALA LUMPUR, Expert Advisor, 2010-2011, (National)
 • Penasihat Bahasa Melayu dan Fasilitator, Muzium PDRM, Bukit Aman, Kuala Lumpur, Advisor, 2001-present

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Ahli Panel Pertandingan Esei Antara Sekolah-Sekolah Menengah Di Malaysia Anjuran Public Bank dan Persatuan Linguistik Malaysia bagi tahun 1988, 1989 dan 1990., Essays ,  ( )
 • Pemeriksa Kertas Peperiksaan ML 4613: Bahasa Iban selaku pensyarah sambilan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, bagi Sesi 1991/1992., Part-time Lecturer ,  ( )
 • Sutina Omar, Subdialek Kampung Tanjung Langkung, Selama Perak: Kajian Morfologi, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise ,  ( )
 • Salinah Ja¿afar, Kata Adjektif Bahasa Melayu: Analisis Makna dari Aspek Frasalogi dan Leksikologi, disertasi untuk memenuhi keperluan Ijazah Doktor Falsafah, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Jun 2005., Thesis ,  ( )
 • Fonologi Autosegmental Bahasa Rungus dan Bahasa Dusun Kimaragang di Sabah, untuk artikel dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka,2004., Thesis ,  ( )
 • Kirar ak Sare, Sintaksis Ayat Tanya-WH Bahasa Bidayuh Biatah: Analisis Pergerakan Kata tanya-WH Melalui Penerapan Teori Standard Tambahan, Tesis Sarjana (M.A), Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2000/2001., Thesis ,  ( )
 • Rohaidah Mashudi, Perbandingan Fonologi: Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu Di Sabak Bernam, Selangor, Ijazah Sarjana (Linguistik), Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1999., Book ,  ( )
 • Suriyati Subahir, Perbandingan Leksikal Bahasa Orang Asli Seletar dan Bahasa Melayu, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2006/2007., Acdemic Exercise ,  ( )
 • Norlia Yusop, Morfologi Bahasa Jawa:Batu Pahat, Johor, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2006/2007., Academic Exercise ,  ( )
 • Haswandi Marshron, Morfologi Dialek Melayu Sarawak: Kampung Perpat, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2006/2007., Academic Exercise ,  ( )
 • Shaziani Mohamad Sidek, Fonologi Bahasa Orang Asli Suku Duano Di Rengit Batu Pahat, Johor, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2005/2006., Academic Exercise ,  ( )
 • Jumina Malimbroni, Fonologi Bahasa Sungai: Subdialek Sungai Kuamut, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2005/2006., Academic Exercise ,  ( )
 • Sebrina Othman, Bahasa Siber: Satu Kajian Sosilinguistik, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise ,  ( )
 • Hasratang Sumsudin, Emosi Melayu: Satu Kajian Leksikal, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise ,  ( )
 • Pemeriksaan Kertas 910/2 Bahasa Melayu 2 untuk Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Majlis Peperiksaan Malaysia, Sesi 2002., Stpm Papers ,  ( )
 • Penilai/Editor manuskrip ¿Language and Language Situation in South East Asia¿ by Professor Asmah Haji Omar, diterbitkan oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2003., Book ,  ( )
 • Laporan Kajian Lapangan di Pulau Borneo: Dialek Melayu Sekadau, diterbitkan dalam Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bilangan 2, Jun 2004., Book ,  ( )
 • Bahasa Mainan: Satu Kajian Fonologi, untuk artikel dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jun 2004., Book ,  ( )
 • Pencerakinan Maklumat Linguistik dalam Kamus Melayu-Indonesia, untuk artikel dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka,September 2004., Book ,  ( )
 • Editor untuk artikel Seminar Perubatan Melayu, Akademi Pengjian Melayu, Universiti Malaya Sesi 2005/2006., Book ,  ( )
 • Panel Penilai Hadiah Karya Kecana 2004 dan 2005, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Book ,  ( )
 • Panel Penilai Hadiah Karya Kencana 2005 dan 2006, oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., Book ,  ( )
 • Penyunting/Editor Jurnal Akademi Pengajian Melayu Jilid 18, 2007., Book ,  ( )
 • Editor Buletin AkademiPengajian Melayu, 2007., Bulletin ,  ( )
 • Guest Editor bagi Badan Penyelenggara Seri NUSA (Linguistics Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia), Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya, Indonesia, 2008., Bulletin ,  ( )
 • Penyunting Manuskrip Buku ¿Wadah Wahana Seni Persembahan¿, oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2007., Book ,  ( )
 • Ketua Editor bagi penerbitan buku Polis Wanita Sejarah Bergambar 1955-1957, oleh Muzium Polis Diraja Malaysi, 2007., Book ,  ( )
 • Editor bagi penerbitan buku 200 Tahun Penubuhan Pasukan Polis, Muzium Polis Diraja Malaysia, 2008., Book ,  ( )
 • Ahli Jawatankuasa Penyunting Jurnal Bahasa Moden Malaysia (Editorial Board Member)/ Penyunting Jurnal Bahasa Moden, Persatuan Bahasa Moden Malaysia, Book ,  ( )
 • Affandi Hussain, Dialek Kelantan: Lambang Keramahan Pertuturan Masyarakat Kelantan, Kertas Projek bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/ 2004., Project ,  ( )
 • Sharifah Abdul Rahman, Bandingan Leksis Gender dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Iban: Kajian Terhadap Aspek Kekeluargaan, Kertas Projek bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/ 2004., Project ,  ( )
 • Sharon Tan Sook Leng, Bandingan Kata Nama Bahasa Cina Peranakan di Melaka dengan Bahasa Melayu Standard dalam Buku ¿Pilih Menantu¿ Karya Felix Chia, Kertas Projek bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/ 2004., Project ,  ( )
 • Rohaidah Harun, Perbicaraan di Mahkamah Syariah: Suatu Analisis, tesis bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004, Thesis ,  ( )
 • Hara Shintaro, Perbandingan arah Perkembangan Bahasa Melayu Di Malaysia Dan Thailand, Tesis Ijazah Sarjana Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2000/2001, Thesis ,  ( )
 • Roslina Hamid @ Pa, Kajian Leksikal: Satu Kajian Kes Dalam Subdialek Yan, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 1991/1992., Academic Exercise ,  ( )
 • Norismani Ismail, Fonologi Dialek Perlis: Satu Kajian Kes Di Daerah Mata Ayer, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 1991/1992., Academic Exercise ,  ( )
 • Rose Hanita Sariman, Fonologi Dialek Melayu Temuan: Satu Kajian Kes Masyarakat Orang Asli Di Kuala Panson, Hulu Langat, Selangor, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 1991/1992., Academic Exercise ,  ( )
 • Muhamad Aidi Mat Yusof, Proses Morfolologi Dalam Hikayat Anggun Cik Tunggal, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise ,  ( )
 • Maznah Suhaili, Sistem Bunyi dalam Bahasa Melanau: Kajian di Kampung Bruit, Daro, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise ,  ( )
 • Rujimah Durasit, Sistem Bunyi Bahasa Dusun Daerah Ranau, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise ,  ( )
 • Wan Noramalina Wan Mustafa, Dialek Geografi Subdialek Besut, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise ,  ( )
 • Fazlina Pahim, Misa Melayu: Proses Morfologi, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise ,  ( )
 • AHLI LEMBAGA EDITORIAL JURNAL BAHASA, Article In Journal ,  (2016)
 • PENGGOLONGAN DAN RUMUS KATA GANDAAN BERIMA/BERENTAK BAHASA MELAYU, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)
 • PENTERJEMAHAN ISTILAH BIDANG PERUBATAN DAN PERBANKAN: PERBANDINGAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA KOREA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)
 • KETUA EDITOR JURNAL BAHASA JENDELA ALAM, Article In Journal ,  (2011 - 2012)
 • PERUBAHAN SIKAP MASYARAKAT ORANG ASLI TERHADAP PERUBATAN MODEN: KAJIAN KES DI KUALA KRAU, PAHANG, Thesis ,  (2011)
 • ANALISIS MAKNA IMBUHAN AWALAN me(N)- DAN te(R)- DALAM BAHASA MELAYU DAN IMBUHAN AWALAN N- DAN te(R)- BAHASA IBAN, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM, Thesis ,  (2011)
 • EXTERNAL ASSESSOR FOR MLL251 LANGUAGE AND MEANING FOR SIM UNIVERSITY, SINGAPORE, Assessment ,  (2011)
 • PENYERAPAN DAN PENGUBAHSUAIAN KONSONAN ARAB DALAM BAHAA MELAYU, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)
 • KATA PENGUAT DALAM DIALEK KELANTAN: SATU PEMERIAN SEMULA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)
 • EXTERNAL ASSESSOR FOR MLL107 STRUCTURE OF THE MALAY LANGUAGE FOR SIM UNIVERSITY, SINGAPORE, Assessment ,  (2011)
 • PENGGUNAAN BAHASA ETNIK ORANG ASLI JAHAI DALAM KALANGAN MURID-MURID TAHAP 1, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2010)
 • PENILAI LUAR BAGI DR. MASLIDAR YUSOF KENAIKAN KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, Promotion ,  (2010)
 • PANEL PENILAI HADIAH KARYA KENCANA 2008/2009 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2010)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Penasihat Projek Pelajar-Pelajar Kelab Linguistik, pada 5 April 2008, (Department), 05/04/2008 until  
 • Penasihat Projek Khidmat Masyarakat Pelajar-Pelajar Kelab Linguistik ke Kampung Gumum, Tasik Chini, Pahang, pada 22-24 Februari 2008, (Department), 22/02/2008 until 24/02/2008
 • Hakim Sempena Pesta Pantun Antara Agensi Kerajaan Negeri Selangor 2007, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor dengan kerjasama Perpustakaan Awam Negeri Selangor, pada 28-29 November 2007., (State), 28/11/2007 until 29/11/2007
 • Hakim Pidato Bahasa Malaysia Sempena Kemerdekaan Malaysia Ke-50 Tahun, Anjuran Universiti Malaya, Pada Ogos 2007., (Community), 16/08/2007 until  
 • Ahli Jawatankuasa Majlis Penganugerahan Semula Sijil MS ISO 2000: 9001 dan The Malaysia Book of Records, QAMU, di Dewan Tuanku Canselor Universiti Malaya, pada 23 Mei 2006., (Department), 23/05/2006 until  
 • Urusetia Karnival Bowling Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2003, (Department), 01/01/2003 until  
 • Ahli Jawatankuasa Drama Julia oleh Layar Consult dan Utusan Publications dengan Kerjasama Akademi Pengajian pada 11 Oktober 2002., (Community), 11/10/2002 until  
 • Penasihat Akademik kumpulan pelajar Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., (Department), 01/01/2002 until  
 • AHLI JAWATANKUASA TINDAKAN UM (25 MEI 2001 - 25 MEI 2002), (Department), 25/05/2001 until 25/05/2002
 • Penasihat Bahasa Melayu, Muzium Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman, Kuala Lumpur., (State), 21/04/2001 until  
 • Pengerusi Jawatankuasa Seminar dan Persidangan Akademi Pengajian Melayu, (Department), 01/01/2001 until 14/03/2004
 • Hakim Pertandingan Perbahasan Di Antara Persatuan-Persatuan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur pada 29 Julai 1999., (Department), 29/07/1999 until  
 • Hakim Pertandingan Pantun Inter-Kolej, Anjuran Kolej Kediaman Kelapan, Universiti Malaya, pada 19 September 1994., (Community), 19/09/1994 until  

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing
 • Master Degree, Suziera Embong, LINGUISTIK AM, 2010/2011
 • Master Degree, Suria Zulkifli, LINGUISTIK BANDINGAN, 2010/2011
 • Doctoral Degree (phd), Sukamto, LINGUISTIK AM, 2010/2011
 • Doctoral Degree (phd), Eusa Bunau, MORFOLOGI BAHASA DAYAK, 2010/2011
 • Master Degree, Sukaranai Ismail, DIALECT GEOGRAPHY, 2007/2008

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


FIRST DEGREE
 • COMPARISION OF LANGUAGES AND DIALECTS, 2009/2010(2), 6, 48
 • IBAN LANGUAGE, 2009/2010, 8, 52
 • MORPHOLOGY, 2009/2010, 6, 42
 • PHONETICS, 2008/2009, 31, 70
 • MORPHOLOGY, 2008/2009, 24, 56
 • BASIC OF ENTREPRENEURSHIP CULTURE, 2008/2009, 15, 8
 • THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2007/2008, 21, 56
 • MORPHOLOGY, 2007/2008, 42, 70
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2007/2008, 29, 56
 • PHONETICS, 2007/2008, 31, 70
 • MORPHOLOGY, 2007/2008, 42, 70
 • PHONETICS, 2007/2008, 37, 70
 • THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2006/2007, 47, 70
 • TITAS, 2006/2007, 600, 8
 • MORPHOLOGY, 2006/2007, 72, 98
 • PHONETICS, 2006/2007, 68, 84
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2006/2007, 37, 70
 • PHONETICS, 2005/2006, 61, 70
 • THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2005/2006, 17, 42
 • MORPHOLOGY, 2005/2006, 72, 84
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2005/2006, 53, 70
 • PHONETICS, 2003/2004, 22, 56
 • THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2003/2004, 13, 42
 • MORPHOLOGY, 2003/2004, 17, 42
 • MALAY CIVILIZATION, 2003/2004, 14, 14
 • PHONOLOGY I, 2002/2003, 41, 70
 • RESEARCH METHODOLOGY IN MALAY STUDIES, 2002/2003, 14, 14
 • MORPHOLOGY, 2002/2003, 94, 98
 • THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2002/2003, 48, 84
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2002/2003, 17, 42
 • PHONOLOGY I, 2001/2002, 72, 84
 • INTRODUCTION TO SOCIOLINGUISTICS, 2001/2002, 28, 42
 • LANGUAGE CONTACTS, 2001/2002, 42, 70
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2001/2002, 40, 70
 • THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2001/2002, 72, 98
 • PHONOLOGY I, 2000/2001, 3, 42
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2000/2001, 3, 42
 • THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2000/2001, 13, 42
 • PHONOLOGY II, 2000/2001, 14, 42
 • TITAS, 1999/2000, 321, 8
 • TAMADUN MELAYU, 1999/2000(1), 321, 8
 • THE IBAN LANGUAGE, 1999/2000, 13, 42
 • THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 1999/2000, 17, 42
 • PHONOLOGY I, 1999/2000, 23, 56
 • TITAS, 1999/2000(2), 405, 8
 • STRUKTUR BAHASA IBAN, 1995/1996, 34, 84