Curriculum Vitae

PROF. DR. MOHD FAUZI BIN HAMAT

Professor
 • Department of Akidah and Islamic Thought
  Academy of Islamic Studies
 • +603-79676001

BIOGRAPHY


 

Profesor Dr. Mohd Fauzi Hamat, dilahirkan pada 08 Ogos 1969 di Kampung Banggol Setol, Pasir Mas, Kelantan, Malaysia dan telah berkahwin dengan Puan Nurilhuda Haji Endut serta dikurniakan empat orang cahaya mata (dua lelaki dan dua perempuan). Mendapat pendidikan rendah dan menengah di Sekolah Menengah Arab, Khairiah, Banggol Setol, Pasir Mas, Kelantan (1975-1983), kemudian menyambung pengajian ke Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA), Kuala Terengganu (1987-1990) dan memperolehi Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Selepas itu, menyambung pengajian ke Universiti al-Azhar dalam bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab (1991-1992) di Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah. Selepas pulang ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai Guru Sandaran di Sekolah Menengah Ugama (Arab) Banggol Kulim, Rantau Panjang, Kelantan. Kemudian, berkhidmat sebagai Tutor di Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya (sekarang dikenali sebagai Akademi Pengajian Islam) dan memperolehi Ijazah Sarjana Usuluddin (Falsafah Islam) (1997) dan PhD (Falsafah Islam) (2002) daripada Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai Pensyarah pada tahun 2002, kemudian dinaikkan pangkat sebagai Pensyarah Kanan pada tahun 2006, Profesor Madya pada tahun 2007 dan Profesor pada tahun 2022. Pernah dilantik sebagai Pemangku Pengarah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur (1.4.2021-29.8.2021), Timbalan Pengarah (Ijazah Tinggi), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (2016-2021), Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, UM (2006-2009 & 2010-2012), Ahli Jawatankuasa Rayuan Universiti (2020), Pengurus Jurnal Usuluddin (2003-2006) dan Ketua Editor Jurnal AFKAR (2006-2009 & 2010-2012), Ketua Unit Perundingan Islam (2003-2006) dan Penyelaras Program Pengajian Islam (2003-2006). Pernah menjadi felo penyelidik di Georgtown University, Washington DC (2001), University of Paris 7, Paris (2009) dan Leiden University, The Netherlands (2010). Dari segi khidmat perundingan, beliau  dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Dilantik Majlis Raja-Raja Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) (2017-2022), Ahli Panel Pakar Akidah JAKIM (2013-2021), Panel Kajian Akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2005-2013), Ahli Panel Penasihat Pembangunan Hal Ehwal Islam (2020-2022), Ahli Panel Deradikalisasi, Kementerian Dalam Negeri (2017-2019), Pakar Rujuk Bagi Kes-Kes Keganasan Yang Disiasat Di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012 (2018-Kini), Ahli Lajnah Pengawalseliaan Pengamal Pengubatan Islam, Kementerian Kesihatan Malaysia (2018-2023), Ahli Lembaga Pengarah Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2021-2024), Ahli Lembaga Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2021-2023),  Ahli Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Pulau Pinang (2012-2023), Ahli Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan (2023-2025), Ahli Jawatankuasa Pengawalan Akidah, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) (2009-2014) & (2018-2023), Panel Jawatankuasa Semakan Kurikulum Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Majlis Peperiksaan Malaysia, Penilai Luar Program Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin (UnISZA), Kuala Terengganu (2009-2012) dan lain-lain lagi. Dari segi penglibatan dalam aktiviti luar, pernah menjadi Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG), SMKA Maahad Hamidiah, Kajang Selangor (2011-2013), AJK PIBG Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang (2011-2013) dan Timbalan Nazir (Pengerusi) Masjid Bandar Bukit Puchong, Selangor (2009-2012).   Pernah menerbitkan beberapa buku ilmiah dan makalah dalam beberapa jurnal ilmiah  peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kebanyakan bukunya diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya seperti Akidah dan Pembangunan Modal Insan (2012), al-Asma’ al-Husna dan Modal Insan (2011), Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia (eds) (2007) dan Ketokohan al-Ghazzali di bidang Logik (2005). Kini bertugas sebagai Pengarah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya mulai 30.8.2021 hingga 31.12.2024. Pernah menjadi Pengurus Kualiti, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada tahun 2016-2017. Beliau juga pernah berkhidmat di Brunei sebagai Profesor Madya Kunjungan di Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (2012-2014).           

AREAS OF EXPERTISE


 • ART AND CULTURE
  Islamic Theology (Aqidah)
 • ISLAMIC THOUGHT
 • ISLAMIC PHILOSOPHY

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PHD(UM)(2002), (Falsafah Islam)
  Universiti Malaya (UM)
 • SIJIL KECEKAPAN BAHASA INGGERIS, (Lain-Lain)
  Universiti Malaya (UM)
 • MUs(UM)(1997), (Usuluddin)
  Universiti Malaya (UM)
 • BA(HONS)(CAIRO)(1992), (Islamic Studies)
  University of Al-Azhar, Cairo
 • DIPLOMA, (Pengajian Islam)
  Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Dean
  30 Aug 2021 - present (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Pemandu ICT Universiti Malaya (JPICT)
  01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 (University Malaya)
 • Acting Director
  01 Jul 2021 - 29 Aug 2021 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Deputy Director of Higher Degree
  21 Jan 2021 - 29 Aug 2021 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Acting Director
  01 Apr 2021 - 30 Jun 2021 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Deputy Director of Higher Degree
  21 Jan 2019 - 20 Jan 2021 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Task Force 11: Pointer System KPI
  15 Mar 2021 - 16 Apr 2021 (University Malaya)
 • Petugas/Pempamer di Universiti Malaya Postgraduate Virtual Open Day 2021
  27 Feb 2021 - 28 Feb 2021 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Pemilih Skim Latihah Akademik Bumiputera (SLAB)l Skim Akademik IPTA (SLAI) di Peringkat Akademi Pengajian Islam, UM.
  01 Feb 2020 - 31 Jan 2021 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Rayuan Universiti Malaya.
  14 Sep 2020 - 25 Jan 2021 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Kualiti APIUM
  17 May 2018 - 16 May 2020 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Deputy Director of Higher Degree
  01 Aug 2018 - 20 Jan 2019 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Task Force Mengkaji Semula Pelaksanaan Kursus dan Pengajaran (PKP) Universiti Malaya
  25 Jul 2019 - 24 Sep 2019 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Task Force Pengemaskinian Kaedah dan Peraturan Ijazah Tinggi
  30 Nov 2018 - 30 Jun 2019 (University Malaya)
 • Pempamer/Petugas di YesMalaysia Education Expo, Riyad, Kingdom of Saudi Arabia 2019
  10 Apr 2019 - 14 Apr 2019 (International)
 • Deputy Director of Higher Degree
  01 Aug 2016 - 31 Jul 2018 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Pempamer/Petugas for YesMalaysia Education Expo, Algeria 2018.
  07 Mar 2018 - 13 Mar 2018 (University Malaya)
 • Pembangun Kursus MOOC Universiti Malaya.
  28 Apr 2017 - 31 Dec 2017 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Postgraduate Research Feedback Survey 2017
  27 Sep 2017 - 26 Dec 2017 (University Malaya)
 • Ahli Sidang Editor Jurnal Usuluddin
  18 Dec 2015 - 17 Dec 2017 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Task Force APEL C Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
  06 Jan 2017 - 30 Jun 2017 (University Malaya)
 • Quality Manager
  01 Aug 2016 - 03 Apr 2017 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Penilaian bagi Permohonan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2015 Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
  01 Dec 2015 - 31 Jan 2016 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Pemilih bagi Kemasukan Calon ke Program Ijazah Sarjana Syariah dan Ijazah Sarjana Usuluddin (Secara Kursus Dan Penyelidikan) bagi Semester II Sesi 2015/2016
  01 Jan 2015 - 31 Dec 2015 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan, Akademi Pengajian Islam, UM..
  26 Sep 2011 - 25 Sep 2013 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Jul 2011 - 31 Aug 2012 (Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Jun 2010 - 30 Jun 2011 (Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Kajian Semula dan Pengemaskinian Kod Etika Akademik Universiti Malaya.
  11 Mar 2009 - 10 Mar 2010 (University Malaya)
 • Head of Department
  01 Sep 2007 - 31 Aug 2009 (Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Member of Conference Commitee, Academy of Islamic Studies
  26 Sep 2007 - 25 Sep 2009 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • The Chief Editor of the Editorial Board of Journal of `Aqidah and Islamic Thought (AFKAR).
  01 Sep 2006 - 31 Aug 2009 (Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Sep 2006 - 31 Aug 2007 (Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Coordinator Programme of Islamic Studies
  18 Nov 2003 - 08 Apr 2007 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Managing Director of Journal of Usuluddin
  08 Jan 2003 - 31 Dec 2005 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Auditor Dalaman Universiti Malaya.
  01 Mar 2003 - 29 Feb 2004 (University Malaya)
 • Head, Islamic Consultancy Unit
  28 Feb 2002 - 18 Nov 2003 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa NADI APIUM bagi Tahun 2002.
  01 Jan 2002 - 31 Dec 2002 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Fellow of First Residential College
  28 Oct 1998 - 31 Dec 2002 (University Malaya)

MEMBERSHIPS


 • AHLI JAWATANKUASA TEKNIKAL (TAHAP III) PERINGKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENGANUGERAHAN PROFESOR DIRAJA DI UNIVERSITI AWAM., MEMBER
  2023 to 2024 (National)
 • AHLI JAWATANKUASA TAPISAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA/PROFESOR GRED KHAS C, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA., MEMBER
  2023 to present (University)
 • PAKAR BIDANG USULUDDIN BAGI PROJEK KAMUS USULUDDIN: AKIDAH DAN ILMU KALAM. , MEMBER
  2023 to present (National)
 • AHLI JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK WILAYAH PERSEKUTUAN., MEMBER
  2023 to present (National)
 • PANEL PENILAIAN LUAR KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (PROFESOR), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG. , MEMBER
  Since 2022 (University)
 • PANEL PENTERJEMAH BUKU TURATH AKIDAH JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM), MEMBER
  Since 2022 (National)
 • PENILAI LUAR PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH), FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM., MEMBER
  2022 to present (University)
 • AHLI LEMBAGA DARUL QURAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA , BOARD OF DIRECTORS
  2021 to 2024 (National)
 • PENILAI LUAR BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN PENGURUSAN. KIAS, COMMITTEE MEMBER
  2020 to present (University)
 • MEMBER OF EDITORIAL BOARD FOR INSANIAH: ONLINE JOURNAL OF LANGUAGE, COMMUNICATION AND HUMANITIES, UNIVERSITI MALAYASIA KELANTAN, MEMBER
  Since 2020 (University)
 • PENILAI LUAR BAGI PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KEPADA FELLOW UTAMA BERTARAF JUSA C IKIM, FELLOW
  2023 to 2023 (National)
 • AHLI LEMBAGA INSTITUT KEMAHIRAN ISLAM MALAYSIA SARAWAK (IKMAS), JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA., ADVISORY BOARD
  2021 to 2023 (National)
 • SIDANG PENASIHAT JURNAL FATWA DAN TURATH ISLAMI (JIFTAH), JABATAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN., ADVISORY BOARD
  2021 to 2023 (National)
 • AHLI JAWATANKUASA PENGAWALAN AKIDAH (JKPA), MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)., COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2023 (National)
 • AHLI LAJNAH PENGAWALSELIAAN PENGAMAL PENGUBATAN ISLAM (LAJPPI), KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA., MEMBER
  2020 to 2023 (National)
 • AHLI JAWATANKUASA FATWA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG., COMMITTEE MEMBER
  2014 to 2023 (National)
 • PANEL PAKAR AKIDAH, JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM), COMMITTEE MEMBER
  2005 to 2023 (National)
 • PANEL PENILAI BAGI AUDIT DAN PENILAIAN PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, COMMITTEE MEMBER
  2022 to 2022 (University)
 • AHLI PANEL PENASIHAT PEMBANGUNAN HAL EHWAL ISLAM, MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA) , COMMITTEE MEMBER
  2020 to 2022 (National)
 • AHLI DILANTIK MAJLIS RAJA-RAJA JAWATANKUASA MUZAKARAH MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM (MKI)., COMMITTEE MEMBER
  2017 to 2022 (National)
 • SIDANG EDITOR BERSEKUTU, JURNAL KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WALJAMA`AH, PUSAT KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH, KOLEJ PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALAM., MEMBER
  2014 to 2020 (International)
 • AHLI PANEL DERADIKALISASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI., MEMBER
  2017 to 2019 (National)
 • MEMBER OF EDITORIAL BOARD, ISLAMIC LITERATURE REVIEW- AN INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC REVIVAL, DEOBAND INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT, DEOBAND, INDIA., MEMBER
  2014 to 2019 (International)
 • THE WORLD ASSOCIATION FOR AL-AZHAR GRADUATES MALAYSIA (RABITAH ANTARABANGSA ALUMNI AL-AZHAR MALAYSIA), BOARD OF COMMITTEE
  2012 to 2017 (International)
 • PENSYARAH KUNJUNGAN KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN BRUNEI DARUSSALAM, FELLOW VISITORS
  2012 to 2014 (International)
 • LEIDEN UNIVERSITY, LEIDEN, THE NETHERLANDS, FELLOW VISITORS
  2009 to 2010 (International)
 • UNIVERSITY OF PARIS 7, FRANCE, RESEARCH FELLOW
  2009 to 2009 (International)
 • JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK, CONSULTANT
  2005 to 2007 (National)
 • AHLI BERSEKUTU, PUSAT DIALOG PERADABAN UNIVERSITI MALAYA., MEMBER
  2006 to 2006 (University)
 • LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, PANEL MEMBER
  2006 to present (National)
 • AKADEMI SAINS ISLAM MALAYSIA (ASASI), MEMBER
  2000 to 2004 (University)
 • GEORGETOWN UNIVERSITY, WASHINGTON, USA, FELLOW VISITORS
  2001 to 2001 (International)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Anugerah Penghargaan Buku Ilmiah Terbaik 2022 (Kemanusiaan dan Sains Sosial)
  MAPIM-KPT, 2023 (National)
 • Pingat Emas (Inovasi Pembelajaran Kitab Kubra al-Yaqiniyyat Berdasarkan AR dan Telegram BOT)
  Kementerian Pengajian Tinggi dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK), 2022 (International)
 • Anugerah Penerbitan Buku 2022 (Sains Sosial dan Kemanusiaan- Agama)
  Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 2022 (University)
 • Anugerah Buku Negara 2022- Buku Islamik Terbaiik
  Yayasan Pembangunan Buku Negara, 2022 (National)
 • Gold Award (My Shakhsiyyah AR Berkenaan Akhlak Islam)
  UUM, JPT dan MEIPTA , 2021 (International)
 • Best Paper Award
  UNISSA, Brunei., 2021 (International)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2021 (University)
 • Ahli Dilantik Majlis Raja-Raja Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)
  Jabatan Perdana Menteri, 2021 (National)
 • Ketua Kluster Aqidah dan Pemikiran Semasa (Majlis Amal Islami Malaysia) (MAIM), Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
  Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia., 2020 (National)
 • Panel Penasihat Pembangunan Hal Ehwal Islam bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
  Jabatan Perdana Menteri, 2020 (National)
 • Gold Award (IUCEL 2019-International University Carnival on E-Learning
  Universiti Malaysia Sarawak, 2019 (International)
 • Surat Penghargaan Bahagian E8 (M), Counter Terrorism, Cawangan Khas, Polis Diraja Malaysia (PDRM)
  Cawangan Khas, Polis Diraja Malaysia., 2019 (Government)
 • Pakar Rujuk Bagi Kes-Kes Keganasan Yang Disiasat di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012
  Kementerian Dalam Negeri Malaysia, 2018 (National)
 • Ahli Lajnah Pengawalseliaan Pengamal Pengubatan Islam (LAJPI), Kementerian Kesihatan Malaysia .(2018-2021)
  Kementerian Kesihatan Malaysia., 2018 (National)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2018 (University)
 • KHIDMAT SETIA 20 AWARD
  , 2013
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2011 (University)
 • Pingat Perak (Silver Medal), Ekspo Penyelidikan, Rekacipta & Inovasi 2009, Universiti Malaya.
  University of Malaya, 2009 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2007 (University)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2006 (University)
 • Pengarang Judul Buku Terlaris 2006
  Universiti Malaya, 2006 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2005 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2004 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2003 (University)
 • Pingat Emas al-Ghazali (Pelajar Terbaik Sekolah Pengajian Islam)
  Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, 1990 (Others)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Mohamad Razif Mohamad Fuad, Mohd Khairul Naim Che Nordin, Mohd Fauzi Hamat, Mohammad Abdelhamid Salem Qatwneh, "Godless Minds: Exploring The Rise and Influence of New Atheist Thinkers," Jurnal Usuluddin 51(2) 2023: 89-120.
 2. Yusoff, P., Hamat, M.F., & Adnan, M.A.M. (2022) Pemikiran Tuan Minal dalam Membahaskan Aspek Mabadi Ilm Tawhid dan Ilah dalam Kitab `Aqidah al-Najin. Jurnal Usuluddin, 50(2): 65-88
 3. Hamid,N, A, Hamat, M, F, andAbidin, A, Z (2021)Preserving Islam in the Malay World through Islamic Theology by Ibn Khaldun. Review of International Geographical Education (RIGEO),11(7),358-367.
 4. al-Hurriyat wa Huquq al-Insan bayn al-Islam wa al-Mawathiq al-Dawliyyah li Huquq al-Insan; Dirasah Wasfiyyah Muqaranah
 5. Ali Abdulraheem Ali Bawazir, Mohd Fauzi Hamat & Ali Ali Jubaili Sajid (2020), Western Social Theories in the Genesis of Religion and its Problems in the Islamic Perception: A Comparative Analytical Study (al-Nazariyyat al-Ijtima`iyyah al-Gharbiyyah fi Nash'at al-Din wa Ishkalatuha fi al-Tasawwur al-Islami: Dirasah Tahliliyyah Muqaranah, al-Qalam Journal, 19 (7-9): 440-480.
 6. Badr Mariziq Shri Sa`ad Alrashidi, Mohd Fauzi Hamat & Ali Ali Jubaili Sajid, (2020), `Abd Allah Fahad al-Nafisi wa Ara'uhu al-Fikriyyah al-Muta`alliqah bi Masa'il Huquq al-Insan (al-Nafisi (Abdullah Fahad al-Nafisi and his Intellectual Views on Human Rights), al-Qalam Journal, 18: 148-182.
 7. Mohammad Abdelhamid Qatawneh & Mohd Fauzi bin Hamat (2020), The Congruence between Revelation and Reason and the Impact of its Civilized Role on Muslim Ummah (al-Insijam bayn al-Qur'an wa al-`Aql wa Atharuh fi Siyaghah al-Dawr al-Hadari li al-Ummah al-Islamiyyah), Quranica: International Journal of Quranic Research, 12 (1): 157-182.
 8. Mohd Aizam Mas'od & Mohd Fauzi Hamat, 2019, Pemikiran Skeptikal Syiah terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dalam Karya-karya Syiah Melayu: Satu Kritikan, Jurnal AFKAR, vol 21, Issue 1 (2019), 1-52.
 9. Mohd Fauzi Hamat, et al. (2019), Bidasan Terhadap Penolakan Asha`irah Sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Jurnal al-Ummah, 1: 1-36.
 10. Mohd Fauzi bin Hamat, et al (2019), al-Ghazali's Thought on The Existence of Allah SWT in Ihya' `Ulum al-Din, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (ISSN: 2357-1330), 532-542.
 11. Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamar, Mohammad Muneerdeen Olado al-Shafi`i, Wan Hishamudin Wan Jusoh, Siti Aisyah Mohamad Zin & Muhamad Rashidi Wahab (2019), The Concept of Integrity for Muslim's Character Based on al-Ghazali's Ethical Perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue, 22 (S1), 1-5,
 12. Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat, Muhammad Nasri Hassan Basri, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Muhammad Rashidi Wahab, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi & Akila Mamat (2019), Concept of al-Amanah (Trustworthiness) and al-Mas'uliyyah (Responsibility) for Human's Character from Ethical Islamic Perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue (JLERI), 22 (S1), 1-5.
 13. Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat. 2019. Metode Penghujahan al-Ash`ari Mendepani Aliran Menyeleweng. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 20 (2), 130-149.
 14. Santhad Borna, Mohd Fauzi Hamat & Ali Ali Gobaili Saged (2019), al-Insaf fi al-Ta`amul ma`a al-Mukhalifin `inda al-Salaf, AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, vol 21, No 2: 217-256.
 15. Mariam Abdul Rahman & Mohd Fauzi Hamat. 2018. Sorotan Sejarah Kemunculan Syiah dan Aliran Utamanya. Jurnal al-Muqaddimah, vol 6 (2): 57-70.
 16. Mariam Abdul Rahman & Mohd. Fauzi Hamat (2018), Kajian Awal Terhadap Mantik Al-Ghazali Dalam Mempertahankan Akidah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama ah, Jurnal Ar-Ra'iq, Vol 1, No. 1, 1-34.
 17. Mohd Aizam Mas od, Mohd Fauzi Hamat. (2018). Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu. journal AFKAR, Vol. 20, No 1, 1-40
 18. Mohd Aizam Mas'od, Mohd Fauzi Hamat (2018), Syiah Imamiyyah Ithna' Ashariyyah: Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia (Syiah Imamiyyah Ithna Ashariyyah: The Beginning of Its Entry and its Spreading Process in Malaysia), Jurnal Hadhari, 10 (2) (2018), 225-241.
 19. Mohd Aizam Mas`od & Mohd Fauzi Hamat (2018). Doktrin Permusuhan antara Sahabat dan Ahl al-Bayt dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu. Jurnal L-Basirah, Jil 8, 2: 23-40.
 20. Mohd Aizam bin Mas`od & Mohd Fauzi bin Hamat. 2018, Sikap Syiah terhadap Sahabat dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu: Satu Sorotan Ringkas, Jurnal Penyelidikan Islam, Bil 30, 2018/1439 H., 161-186..
 21. Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat, Mohd Sani Ismail, Yusrina Jaffar, Mohd Fadzhil Mustafa & Mohd Shaifulbahri Abdullah, (2018), Elements of Integrity within Muslim Individuals According to the Thought of al-Ghazali, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 8, No. 10, 270-278.
 22. Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat (2018), Kedudukan al-Qiyas al-Usuli dan al-Qiyas al-Mantiqi dalam Pendalilan Akidah, Journal AFKAR, vol 20 (2): 53-92.
 23. Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat. 2018. Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah, Asha`irah dan Al-Ash`ari: Satu Pengenalan. Jurnal Penyelidikan Islam, Bil 30,2018; 1-37.
 24. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari, 2017. Al-Ghazali s thought on Ethics of Living in the Society Based on Bidayah Al-Hidayah, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Jun 2017, Volume 7,Issue 6, 858-875.
 25. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat (2017), Kefahaman terhadap al-Asma' al-Husna dan kaitannya dengan Ciri al-Amanah menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Maqsad al-Husna, Malaysian Journal of Islamic Studies, vol 1, No 2, (2017), 26-42.
 26. Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat. 2017. Kefahaman Terhadap al-Asma al-Husna dan Kaitannya Dengan Ciri al-Ikhlas Menurut al-Ghazali Dalam Kitab al-Maqsad al-Asna. Jurnal AFKAR, Vol 19, Special Issue; 47-86.
 27. Much Hasan Darojat Mohd Fauzi Hamat Wan Adli Wan Ramli. 2017. al-Baqillani s Critique to Mu tazilites on the Createdness of the Qur an, QURANICA - International Journal of Quranic Research, Vol 9, No 1 (2017), 21-50.
 28. Much Hasan Darojat, Mohd Fauzi Hamat, Wan Adli Wan Ramli. 2017. Critique to Early Shiite Views on the Uthmani Mushaf: al-Baqilani's Perspective, Jurnal Usuluddin, Volume 45, Issue 1, 2017: 61-91.
 29. Mohd Fauzi Hamat, 2016. Faktor-faktor Keilmuan yang Menyumbang kepada Ketokohan Ulama Fiqh menurut al-Ghazali, Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, 8: 49-86
 30. Mohd Hamidi Ismail, Mohd Fauzi Hamat, 2016. Pengisbatan al-Imamah melalui al-Bada menurut Syiah al-Ithna `Ashariyyah (The Affirmation of Imamate through al-Bada according to the Shiite Al-Ithna `Ashariyyah), Jurnal AFKAR, Volume 18 (1) 2016: 1-42.
 31. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat, 2016. Kaedah dan Kesan Memahami al-Asma' al-Husna berkaitan Perbuatan Allah menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Maqsad al-Asna, Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, 7: 49-86.
 32. Much Hasan Darojat, Mohd Fauzi Hamat & Wan Adli Wan Ramli. 2016. Al-Baqillani s Critique to Anthropomorphist s Concept of The Attributes of God, Ulum Islamiyyah Journal, Vol 18 (Disember) 2016: 1-23.
 33. Much Hasan Darojat, Mohd. Fauzi Hamat, Wan Adli Wan Ramli. 2016. Al-Baqillani s Critique to Rafidite Syi ites on the Seven Variant Reading of The Qur an, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol 12, No. 2 (2016): 231-256.
 34. Muhamad Basthami Abdullah & Mohd Fauzi Hamat. 2016. Pemikiran Fakhr al-Din al-Razi Tentang al-Ism al-Aazam Bagi Allah SWT, Jurnal Usuluddin 43 (Januari Jun 2016): 1-40 1.
 35. Henri Shalahuddin & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Analisis Kritis Terhadap Metode Kritik Sejarah Berbasis Gender dalam Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia. At-Ta'dib Jurnal Kependidikan Islam. Vol 10, No. 2, Disember 2015:403-426.
 36. Mohd Hamidi Ismail & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Af`al Allah menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah. Jurnal AFKAR 17 (2015):1-24.
 37. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Nilai-nilai Penting Individu Muslim menurut al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Vol 9 (2015): January, 41-60.
 38. Nailah bt Abas, Mohd Fauzi bin Hamat & Mohammad bin Seman. 2015. Pemikiran Akhlak dalam Karya Prosa Sastera Arab Jahiliyah.Jurnal al-Muqaddimah,3(3): 13-38.
 39. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2014. al-Maqsad al-Asna sebagai Sebuah Karya Akidah al-Ghazali. AFKAR, 15 (2014): 1-44.
 40. Mohd Sobri Ellias, Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2014. Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas: analisis menurut Perspektif al-Asha`irah, Jurnal Usuluddin, Bil 39: 1-31.
 41. Norafifah Hj. Ab. Hamid & Mohd Fauzi Hamat. 2014. Budaya Berfikir Kritis di Era Pemerintahan Khalifah `Umar bin Abdul Aziz, Jurnal Penyelidikan Islam. 26: 229-250.
 42. Henri Shalahuddin & Mohd Fauzi Hamat. 2013. Telaah Kritis terhadap Dekonstruksi Bahasa Gender dalam Pengajian Islam. Jurnal AFKAR 14 (2013):1-32.
 43. Mohd Safri Ali, Mohd Fauzi Hamat, Basri Ibrahim & Mohd Shahril Othman. 2013. Punca Penyelewengan Ajaran Mustapha Salleh di Marang, Terengganu. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Jilid 6 (Julai), 2013, 3-12.
 44. Mohd Sobri Ellias & Mohd Fauzi Hamat. 2013. Analisis al-Asha`irah terhadap Hadith Mutashabih: Tumpuan terhadap Hadith al-Jariyah,Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah WalJama`ah, Bil 4: Jan-Jun, 26-59.
 45. Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Mohd Fauzi Hamat & Hadenan Towpek. 2012. Nilai-nilai Islam dalam Program Pemulihan Banduanita di Penjara. Jurnal Usuluddin, Bil 35: 99-116.
 46. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Pengaruh Pemikiran Akidah al-Ghaz l dalam Kitab Jawi: Tinjauan Terhadap Kitab al-Durr al-Naf s dan Sayr al-S lik n, Jurnal Usuluddin, 36:21-47.
 47. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Pengaruh pemikiran al-Ghazali (m. 505/1111M.) dalam karya Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari: analisis terhadap kitab al-Durr al-Nafis. Jurnal Pengajian Melayu, 23:219-236.
 48. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Khairul Naim Che Nordin. 2012. Review on the Importance of Human Capital Development in Malaysia (Tinjauan kepentingan pembangunan modal insan di Malaysia, Jurnal al-Tamaddun. Bil. 7 (1), 75-89.
 49. Zainoriah Kadri & Mohd Fauzi Hamat (2012), Aspek Pendengaran, Penglihatan dan Perenungan sebagai Elemen Asas Pemikiran Kritis menurut Perspektif al-Quran, Jurnal AFKAR, 13 (1); 51-96.
 50. Mohd Safri Ali & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Penghayatan akidah di Terengganu. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 4: 121-136.
 51. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2010. al-Asma' al-Husna dalam Wacana Akidah. Jurnal AFKAR, 11: 1-54.
 52. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2010. Aplikasi pemikiran kritis dalam Takhrij al-Hadith. Jurnal al-Bayan. 8: 205-230.
 53. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2010. Aspek-aspek Pemikiran Kritis dalam al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Jurnal Syariah, 18:3,527-564.
 54. Mohd Fauzi Hamat, et al. 2010. Keimanan kepada Malaikat dan hubungannya dengan pembangunan modal insan. Jurnal Usuluddin, Bil. 31; 23-60.
 55. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2010. al-Asma' al-Husna menurut pandangan Mufassirin beraliran al-Asha`irah. Jurnal Usuluddin, Bil. 32: 101-130.
 56. Engku Hassan Engku Wok Zin & Mohd Fauzi Hamat. 2009. Pengaruh Umm al-Barahin, karangan al-Sanusi dalam penulisan karya akidah di alam Melayu. Jurnal Usuluddin, bil 30: 1-31.
 57. Mohd Fauzi Hamat. 2009. Pemerkasaan nilai dan profesionalisme menerusi penghayatan al-Asma' al-Husna: Analisis pemikiran al-Ghazali dalam al-Maqsad al-Asna fi Syarh Ma`ani Asma' Allah al-Husna. MALIM (Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara), 10: 93-106.
 58. Mohd Fauzi Hamat. 2009. Tantangan pengkajian Islam dalam bidang Teologi di Malaysia. MIQOT (Jurnal ilmu-ilmu Keislaman). Vol. XXXIII, 1: 23-42.
 59. Mohd Fauzi Hamat. 2008. Cabaran pengukuhan akidah di Malaysia: tumpuan aspek pendekatan pengajaran, Jurnal Penyelidikan Islam. 21: 13-32.
 60. Mujahid Mustafa Bahjat & Mohd Fauzi Hamat. 2008. Mulakhsaat al-rasa'il al-`ilmiyyah (al-dukturah) li Qism al-`Aqidah wa al-Fikr al-Islami, Akadimiyyah al-Dirasat al-Islamiyyah bi Jami`ah Malaya sanah 1995-2007. Jurnal Usuluddin, bil. 28, pp 185-210.
 61. Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif dan Faridah Che Husin (2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. Bil 8: Rabi' al-Awwal 1428/April, 207-240.
 62. Mohd Fauzi Hamat. 2007. Hak asasi manusia menurut syarak. Jurnal Penyelidikan Islam, Bil. 20, h. 45-66.
 63. Mohd Fauzi Hamat. 2007. Ke arah menyuburkan budaya berfikir hadhari dalam masyarakat Melayu masa kini. Jurnal Majlis Islam Sarawak, bil. 1, Dis. 2007, h. 16-36.
 64. Mohd Fauzi Hamat. 2006. Pengajian Akidah di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Analisis Terhadap Silibus Pengajian di Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jurnal AFKAR, bil. 7: 157-196.
 65. Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid & Mohd Fauzi Hamat, 2005. Pemikiran Ibn Khaldun Mengenai Sifat Dan Amalan Negatif Yang Boleh Meruntuhkan Kepimpinan Islam, Jurnal al-Tamaddun, bil. 1: 137-166.
 66. Mujahid Mustafa Bahjat & Mohd Fauzi Hamat. 2005. Mulakhsaat al-rasa'il al-`ilmiyyah (al-dukturah) li Qism al-`Aqidah wa al-Fikr al-Islami, Akadimiyyah al-Dirasat al-Islamiyyah bi Jami`ah Malaya, al-halaqah al-ula sanah 2006/2007. Jurnal Usuluddin, bil. 22, pp 137-161.
 67. Mohd Fauzi Hamat 2004. Sumbangan Pengajian Akidah Dalam Membangun Minda Melayu, Jurnal AFKAR, bil. 5: 25-44.
 68. Mohd Fauzi Hamat. 2004. Beberapa Halangan Pembudayaan Pemikiran Kritis Dalam Masyarakat Menurut Perspektif al-Sunnah, Jurnal al-Bayan, bil. 2, Mei , hal. 133-160.
 69. Mohd Fauzi Hamat. 2003. Format al-Burhan Dalam Tradisi Pengajian Mantik: Tumpuan Khusus Terhadap Teks Kitab al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali, Jurnal AFKAR, Bil. 4, Mei, hal. 103-144.
 70. Mohd Fauzi Hamat. 2003. Pemasukan Elemen `Ilm al-Kalam Dalam Penghuraian Kaedah Mantik: Analisis Terhadap Percubaan Ilmiah al-Ghazzali, Jurnal Usuluddin, bil. 17, Julai, hal. 1-14.
 71. Mohd Fauzi Hamat. 2003. Syarat `Adalah al-Rawi Dalam Kaedah Penerimaan Hadith dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis, Jurnal al-Bayan, bil. 1, Mei, hal. 169-192.
 72. Muhammad Nasron Yaakob dan Mohd Fauzi Hamat, 2003. Pengajian Usuluddin di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra: Analisis Dari Sudut Silibus Pengajian, Jurnal Usuluddin, bil. 18: 37-58.
 73. Mohd Fauzi Hamat 2002. Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali, Jurnal AFKAR, 3: 33- 56.
 74. Mohd Fauzi Hamat 2002. Peranan Akidah Dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Kini, Jurnal Usuluddin, bil. 16: 13-34.
 75. Mohd Fauzi Hamat. 2002. Pembangunan Minda Ummah Berasaskan Asas Utama Pemikiran Epistemologi Islam: Satu Perbincangan, Jurnal Usuluddin, 15: 35-52.
 76. Mohd Fauzi Hamat . 2000. Penghasilan Karya Sintesis Antara Mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan Kepada Kitab al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al- Ghazzali (M. 505 H./ 1111M.), Jurnal AFKAR, Bil. 1: 123- 138. (Ulang cetak 2004).
 77. Mohd Fauzi Hamat. 2000. Mantik Aristotle Dalam Karya Ulama: Satu Analisis Terhadap Beberapa Bahan Penulisan al-Imam Fakhr al-Din al-Razi, Jurnal Usuluddin, bil 11: 1-12.
 78. Mohd Fauzi Hamat. 1998. Beberapa Pengamatan Ibn Hazm Terhadap Mantik Greek Dari Sudut Akidah Islam: Tumpuan Kepada Perbahasan al-Tasawwurat, Jurnal Usuluddin, bil 8: 51-66.
 79. Mohd Fauzi Hamat. 1997. Mantiq Greek Menurut Pandangan al-Imam al-Ghazali (M. 505 H./ 1111M.), Jurnal Usuluddin, 6: 117-129.
 80. Mohd Fauzi Hamat. 1997. Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan `Ilm al-Kalam Menurut al-Mutakallimun, Jurnal Usuluddin, 7: 175-184.
Scopus
 1. Zarkasyi H.F., Shalahuddin H., Armayanto H., Hamat M.F. (2023). The Impact of Postmodernism on the Thought of Indonesian Muslim Intellectuals (IMIs), Journal of Islamic Thought and Civilization. 13(2), 30-47. doi:10.32350/jitc.132.03
 2. Ibrahim R., Hamat M.F., Abidin A.Z. (2022). MAWAD AL-AQYISAH IN ABKAR AL-AFKAR BY AL-AMIDI: AN ANALYSIS AND TRANSLATION, Afkar. 24(2), 1-24. doi:10.22452/afkar.vol24no2.1
 3. Mohamad Fuad M.R., Hamat M.F., Che Nordin M.K.N., Salem Qatawneh M.A. (2022). READINGS ON THE DEFINITION AND ARGUMENTS TOWARDS ATHEISM AMONG MUSLIM THEOLOGIANS AND PHILOSOPHERS, Afkar. 24(1), 343-380. doi:10.22452/afkar.vol24no1.10
 4. Wahab M.R., Hamat M.F., Hanafiah M.H., El-Muhammady A.E.-M.U., Jalil A. (2022). DABIQ MAGAZINE AS MEDIUM OF PROPAGATION FOR THOUGHT OF TAWHID BY ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SHAM (ISIS), Afkar. 23(2), 339-404. doi:10.22452/afkar.vol23no2.10
 5. Hamat, M. F., Shuhari, M. H., Rozali, M. H., & Makdom, A. H. A. (2021). Implementation of naqli and aqli on the existence of allah according to al-ghazali based on ihya ulum al-din. Afkar, 23(1), 91-138. doi: 10.22452/afkar.vol23no1.3
 6. Hamid N.A., Hamat M.F., Abidin A.Z. (2020). STUDIES ON IBN KHALDUN BY MUSLIM SCHOLARS IN MALAYSIA, Afkar. 2020(Special Issue 2), 79-106. doi:10.22452/afkar.sp2020no2.3
 7. Shuhari, M. H., Hamat, M. F., Zin, E. I. E. W., Wahab, M. R., & Rozali, M. H. (2020). Relationship between al-asma al-husna and al-sidq according to al-ghazali s perspective in al-maqsad al-asna. Afkar, 22(1), 35-72. doi:10.22452/afkar.vol22no1.2
 8. Wahab, M. R., & Hamat, M. F. (2020). The position of logic in islamic thought. Afkar, 22(2), 1-42. doi: 10.22452/afkar.vol22no2.1
 9. Borna S., Hamat M., Saged A. (2019). Fairness in dealing with opponents according to salaf, Afkar. 21(2), 217-256. doi:10.22452/afkar.vol21no2.7
 10. Borna, S., Hamat, M. F., Saged, A. A. G. (2019). Fairness in dealing with opponents according to salaf. Afkar, 21(2), 217-256. doi:10.22452/afkar.vol21no2.7
 11. Mas’od M.A., Hamat M.F. (2019). Shi ite s sceptical view towards ahl al-sunnah wa Al-Jam ah in Malay shi ite works: A critic, Afkar. 21(1), 1-52. doi:10.22452/afkar.vol21no1.1
 12. Shuhari M.H., Hamat M.F., Basri M.N.H., Khairuldin W.M.K.F.W., Wahab M.R., Alwi E.A.Z.E., Mamat A. (2019). CONCEPT of al-amanah (trustworthiness) and al-mas'uliyyah (responsibility) for human's character from ethical islamic perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 22(Special Issue 1), 1-5
 13. Shuhari M.H., Hamat M.F., al-Shafi'i M.M.d.O., Jusoh W.H.W., Zin S.A.M., Wahab M.R. (2019). The concept of integrity for muslim's character based on al-ghazali's ethical perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 22(Special Issue 1), 1-5
 14. Shuhari, M. H., Hamat, M. F., Basri, M. N. H., Khairuldin, W. M. K. F. W., Wahab, M. R., Alwi, E. A. Z. E., Mamat, A. (2019). CONCEPT of al-amanah (trustworthiness) and al-masuliyyah (responsibility) for humans character from ethical islamic perspective. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(Special Issue 1), 1-5.
 15. Shuhari, M. H., Hamat, M. F., al-Shafii, M. M. O., Jusoh, W. H. W., Zin, S. A. M., Wahab, M. R. (2019). The concept of integrity for muslims character based on al-ghazalis ethical perspective. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(Special Issue 1), 1-5.
Books
 1. Mohd Fauzi Hamat, Azmil Zainal Abidin, Mohammad Abdel Hamid Qatawneh, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Khafidz Soroni, Mohd Hapiz Mahaiyadin, & Ahmad Ridoudin Abdul Wahab. (2023). Kesesatan Ajaran Ahmadiyya Qadiani. Penerbit Universiti Sains Malaysia dan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.
 2. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul bin Shuhari, (2021), Allah menurut Imam al-Ghazali, Kuala Lumpur: Penerbit UM.
 3. Mohd Hasrul bin Shuhari & Mohd Fauzi Hamat (2021), al-Asma' al-Husna menurut Imam al-Ghazali, Kuala Terengganu: Penerbit UnisZA.
 4. Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Khairul Naim bin Che Nordin. 2012. Akidah dan Pembangunan Modal Insan. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.
 5. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2011. Al-Asma' al-Husna dan Modal Insan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 978-983-100-523-1)
 6. Ab. Aziz Mohd Zin, Norodzoh Hj Siren, Mohamad Kamil Ab Majid, Anisah Ab Ghani, Mohd Fauzi Hamat & Juwairiah Hasan. 2009. Dakwah Islam terhadap Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 978- 983-100-482-1).
 7. Hamid Fahmy Zarkasyi & Mohd Fauzi Hamat (eds), 2008, Metodologi pengkajian Islam: pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor, Jawa Timur: Institut Studi Islam Darussalam (ISBN 978-979-17519-0-2)
 8. Wahbah al-Zuhayli, Dr. 2004. Tafsir al-Munir, juz. Ke 29, terj. Mohd Fauzi Hamat, et.al. Kuala Lumpur: Intel Multimedia dan Publication (ISBN 983-2417-23-6)
 9. Mohd Fauzi Hamat, et.al. (eds),2007. Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 9789831004517).
 10. Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat (eds), 2007.Konsep asas Islam dan hubungan antara agama. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam (ISBN 978-983-43746-0-0).
 11. Mohd Fauzi Hamat, 2005. Ketokohan al-Imam al-Ghazzali Dalam Bidang Logik, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 983-100-247-4)
 12. Mohd Fauzi Hamat, et. al. (eds.)2004, Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM (ISBN 983-99273-7-X)
Chapter in Books
 1. Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Nurul Husna Mansor & Mohd Fauzi Hamat, 2022. Pelaksanaan Nilai-nilai Islam dalam Program Pembangunan Belia, dlm Fazilah Idris & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Sahsiah Cemerlang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 2. Mohd Fauzi bin Hamat (2020), Perbahasan Isu Takfir menurut Ulama Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dlm Rahimah Embong et al, (eds), Liberalisme dan Ekstremisme Wacana Pemikiran Islam Kontemporari, Kuala Terengganu: Penerbit Unisza, 103-118.
 3. Muhammad Rashidi Wahab, Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat & Mohd Ridhuan Tee Abdullah, (2020), Sejarah Ekstremisme Sehingga Kemunculan ISIS/DAESH, dlm Rahimah Embong, et al, (eds), Liberalisme dan Ekstremisme Wacana Pemikiran Islam Kontemporari, Kuala Terengganu: Penerbit Unisza, 153-170.
 4. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat . 2019. Penghayatan Akidah menerusi al-Asma' al-Husna menurut al-Ghazali: Kajian terhadap Kitab al-Maqsad al-Asna dlm Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Faizul Azmi (eds.), Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah Menghadapi Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 148-173.
 5. Razali Musa & Mohd Fauzi Hamat . 2019. Pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dalam Isu Takfir dlm Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Faizul Azmi (eds.), Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah Menghadapi Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 205-240.
 6. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2018. Adab Pergaulan dan Persahabatan menurut Shaykh Abd Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin. dlm Mohd Asmadi Yakob (ed.), Keintelektualan Melayu dalam Manuskrip dan Kitab Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 179-194.
 7. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari, 2016, Pemikiran Tasawuf al-Ghazali Dalam Kitab Thamarah al-Muhimmah, Karya Raja Ali Haji, dlm, H. Azhari Akmal Tarigan (ed), 2016. Menuju Arah Baru Studi Tasawuf Di Indonesia, Medan: Perdana Publishing. .
 8. Razali Musa, Mohd Fauzi Hamat & Syed Hadzrullathfi Syed Omar. 2014. Permasalahan Takfir dan Cabaran ke Arah Pembentukan Ummah Cemerlang. dlm Mohd Shahril Othman, et al, (eds), Psikospiritual Islam. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, 51-59.
 9. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin: Tumpuan aspek Akidah dan Tasawuf, dlm. Norarfan Zainal et al.(eds), Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, h. 24-28.
 10. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Suhari. 2012. Penghayatan al-Asma' al-Husna dan Hubungannya dengan Pembangunan Sahsiah. dlm. Hamidi Ismail, et.al.(eds), Etika dalam Tadbir Urus Pembangunan. Sintok: Penerbit UUM, h. 3-37.
 11. Mohd Fauzi Hamat, Wan Adli Wan Ramli dan Azmil Zainal Abidin. 2012. Cabaran Tafsiran Pluralisme Agama terhadap Akidah Asha irah, dlm Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali et al., Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah di Malaysia: Cabaran dan Isu Kontemporari. Nilai: Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, h. 77-91.
 12. Mohd Sobri Elias, Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas dan Cabaran Umat Islam Mutakhir: Analisis menurut Perspektif al-Asha`irah, dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (eds), Islam dan Alam Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam & Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, h. 409-420.
 13. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Penghayatan al-Asma' al-Husna dan pembentukan integriti: analisis terhadap hadis-hadis berkaitan al-Asma' al-Husna. dlm. Fauzi Deraman. et al (eds). Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. 433-442.
 14. Mohd Sobri Ellias & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Analisis al-Asha`irah terhadap Hadis Mutasyabih dalam al-Sahihayn: Tumpuan terhadap Hadis al-Jariyah. dlm Fauzi Deraman. et al (eds). Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, h. 373-390.
 15. Mohd Fauzi bin Hamat & Mohd Hasrul bin Shuhari (2020), Pemikiran al-Ghazali tentang Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Penghayatan Terhadap al-Asma' al-Husna, dlm Yusri Mohamad Ramli, Agama dan Pemikiran, Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia, Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM, 380-390.
 16. Mohd Khairul Naim bin Che Nordin & Mohd Fauzi bin Hamat. 2010. Sorotan tentang pembangunan modal insan dan isu remaja kini. dalam Mustaffa Abdullah et al. (eds), Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, h. 149-158.
 17. Mohd Fauzi Hamat. 2009. Asas-asas utama dalam pemikiran Islam, dlm Abdul Karim Ali & Mohd Roslan Mohd Nor (eds), Islam Liberal: isu dan cabaran.Petaling Jaya: Persatuan Ulama Malaysia, h. 1- 20.
 18. Mohamad Kamil Hj Ab. Majid & Mohd Fauzi Hamat, 2008. Bicara al-Qaradawi tentang Islam dan hubungannya dengan agama lain dalam konteks pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia. dlm Khadijah Mohd Khambali@ Hambali, et al. Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, h. 29-61
 19. Mohd Fauzi Hamat. 2008. Studi Aqidah di Institut Perguruan Tinggi Negeri di Malaysia: Analisis Terhadap Silabus Pengajian, dlm Hamid Fahmy Zarkasyi & Mohd Fauzi Hamat (eds), Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor, Indonesia: Institut Studi Islam Darussalam, h. 61-88
 20. Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat. 2008. Pengajian Islam di Universiti Malaya: Sejarah dan Perkembangan Masa Kini, dlm Ibrahim Abu Bakar, et al. Pembangunan pengajian tinggi Islam di Malaysia. Nilai: Penerbit USIM, h. 71-92.
 21. Hamat, F.M., 2007, The Position of Logic in the Principle of Islamic Jurisprudence: An Analysis of al-Ghazzali's Thought on his Book, al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul (The Quintessence of the Principle of Islamic Jurisprudence)in Elizabeth Hoppe & Ronald Weed (eds), From Ancient Greek to Asian Philosophy. Athens: Athens Institute for Education and Research, pp. 169-181.
 22. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Nuri al-Amin Endut, 2007. Pemikiran Islam tentang Hak Asasi Manusia: Isu dan Cabaran Pasca Kemerdekaan dlm Kamarudin Salleh, et al. (eds), Islam di Malaysia Pasca Kemerdekaan. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, FPI UKM, h. 163-178.
 23. Mohd Fauzi Hamat & Wan Adli Wan Ramli (,2007), Pendekatan Epistemologi dalam Menangani Pluralisme Agama dlm Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat, Konsep Asas Islam dan Hubungan antara Agama. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, hal. 33-112.
 24. Ahmad Zaki Berahim@ Ibrahim, Ab. Aziz Mohd Zin & Mohd Fauzi Hamat, 2006. Sumber Dan Prinsip Tamadun Islam dlm Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hal. 77-120.
 25. Mohamad Kamil Abdul Majid, Abdullah Yusof & Mohd Fauzi Hamat, 2006. Cabaran-Cabaran Semasa Tamadun Islam dlm Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hal. 279-299.
 26. Mohd Fauzi Hamat 2006, Sumbangan Pemikiran Idris al-Marbawi Semasa di Mesir Terhadap Budaya Berfikir Melayu: Analisis Terhadap Nizam al-Hayat dlm Ahmad Sunawari Long & Zul azmi Yaakob, Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, hal. 278-288.
 27. Mohd Fauzi Hamat, 2006. Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini dlm Wan Abd Hamid Wan Teh & Anisah Zainal Abidin, Budaya Dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, hal. 518-541.
 28. Mohd Fauzi Hamat, 2006. Harakah al-Islah al-Dini fi Misr wa Ta thiruha `ala al-Hayat al-Fikriyyah al-Islamiyyah fi Maliziya (Arabic) dlm Ahmad Sunawari Long & Zul azmi Yaakob, Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, hal. 530-542.
 29. Mohd Fauzi Hamat, et.al., 2006. Pengurusan Penerbitan Jurnal Usuluddin: Cabaran dan Prospek dlm Hamedi Mohd Adnan & Ana Nadhya Abrar, (eds), Penerbitan Malaysia-Indonesia: Mengukuhkan Jaringan Penerbitan Serantau. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya & Penerbit Universitas Gadjah Mada, hal. 111-124.
 30. Mohd Fauzi Hamat,2006.Sumbangan Pengajian Akidah Dalam Membangun Minda Melayu: Sorotan Antara Kenyataan Dan Cabaran Masa kini dalam Prof. Muda @ Ismail Ab. Rahman, et. al. (Penyt), Agama dan Pembangunan dalam Perspektif Sosiobudaya, Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, hal. 219-244.
 31. Mohd Fauzi Hamat. 2006. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Pemikiran Kritis dlm Haziyah Hussin, et.al. (eds), Kelangsungan Hadis: Cabaran Dan Masa Depan. Bangi: Fakulti Pengajian Dan Peradaban Islam, KUIS, hal. 249-267.
 32. Che Zarrina Sa`ari, Wan Suhaimi Wan Abdullah dan Mohd Fauzi Hamat, 2005. Pepatah Melayu: Hubungan Antara Emosi Melayu Dengan Pemikiran Sufisme dalam Hashim Awang, et.al. (eds), Emosi Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, hal. 60-78.
 33. Mohd Fauzi Hamat, 2005. Bicara al-Ghazzali Tentang Epistemologi Dalam Pemerkasaan Budaya Berfikir Melayu Kini dlm Hashim Hj. Musa (ed.), Bahasa Dan Pemikiran Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, hal. 285-316.
 34. Mohd Fauzi Hamat 2004. Metod Pendalilan al-Burhan Dalam Pemikiran Logik Dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis dlm Mohd Fauzi Hamat, et. al., Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM, hal. 51-68
Article in Proceeding
 1. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2019. al-Wasatiyyah Perspektif al-Ghazali dalam Akidah dan Kepentingannya kepada Perpaduan Negara dlm Farid Mat Zain et al (eds), Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam 2019: Islam Patriotisme & Kemerdekaan Malaysia, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, 321-331.
 2. Mohd Fauzi bin Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2018. Penggunaan Dalil Naqli dan Aqli dalam Akidah Ketuhanan menurut al-Ghazali dlm Wan Fazrul Azdi Wan Razali et al. (eds), Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2018, Nilai: USIM, 104-114.
 3. Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat. 2018. Peranan Ilmu Mantik Terhadap Pembinaan Cara Berfikir Ummah Masa Kini, dlm Wan Fariza Alyati Wan Zakarian, et al, Prosiding Ilmuwan Usuluddin Di Malaysia: Memperkasa Pembangunan Negara dan Perpaduan Ummah, Kuala Lumpur:m Pertubuhan Kearifan Islam Malaysia (OMIY) & Firdaus Press Sdn. Bhd., 125-140.
 4. Norafifah Ab Hamid, Mohd Fauzi Hamat & Nor Azlina Abd Wahab, 2018. Kajian Literatur Peranan Akal dan Wanita dalam al-Quran, dlm Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad, et al (eds), Prosiding Seminar Antarabangsa al-Qur'an dalam Masyarakat Kontemporari. Kuala Terengganu: UniSZA.
 5. Mohd Aizam Mas`od & Mohd Fauzi Hamat (2017), Shi`ah Imamiyyah Ithna `Ashariyyah: Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia dlm Jasni Sulong (ed), e-Prosiding Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy (FIHAM 2017), Anjuran Universiti Sains Malaysia (USM), 100-109,
 6. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari (2017), Pemikiran al-Ghazali tentang Kewujudan Allah S.W.T dalam kitab Ihya' `Ulum al-Din dalam Jasni Sulong (ed), e-Prosiding Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy (FIHAM 2017), anjuran USM, 118-129.
 7. Mohd Fauzi bin Hamat. 2015. Asha`irah sebagai Rujukan dalam Fatwa Syiah di Malaysia, dlm Gumaa Ahmed Himmad Adam, Dr., et al (eds), Prosiding Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah dalam Pemantapan Akidah Islamiah, Brunei Darussalam: Research dan Publication Center, h. 115-128.
 8. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2013. Penilaian ajaran menyeleweng daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jama`ah menurut al-Ghazali. dlm Norarfan Zainal, et al, (eds), Kelestarian kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah dan Cabaran Mutakhir. Brunei Darussalam: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, hlm. 252-275.
 9. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Adab pergaulan dan persahabatan sesama manusia: analisis terhadap pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam kitab Hidayah al-Salikin, dlm Mohd Asmadi Yakob, et al. (eds), Prosiding Seminar Penyelidikan Jawi & Manuskrip Melayu. Shah Alam: Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, UiTM, h. 57-69.
 10. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2011. Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali dalam kitab Jawi: tinjauan terhadap kitab al-Durr al-Nafis dan Sayr al-Salikin. dlm Azmul Fahimi Kamaruzaman, et al. (eds). Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM, h. 291-299. http://www.ukm.my/nun/prosiding atas talian. htm.
 11. Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Penghayatan akidah dan signifikannya dalam konteks pembangunan ilmu: tumpuan kepada huraian al-Asma' al-Husna. dlm Sulaiman Ibrahim el-Barruhiy, et al. Prosiding Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, anjuran Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam, h. 255-278.
 12. Nor Raudah Hj. Siren, Ab. Aziz Mohd Zin, Mohamed Kamil Abd Majid, Anisah Ab Ghani, Mohd Fauzi Hamat & Juwairiah Hassan. 2011. Pelaksanaan dakwah terhadap orang kurang upaya di Malaysia. dlm Sulaiman Ibrahim el-Barruhiy, et al. Prosiding Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, anjuran Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam, h. 197-207.
 13. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2010. Penolakan ulama Melayu terhadap kemasukan aliran Wahabi dalam masyarakat Islam: tumpuan terhadap karya tulisan Jawi, Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia. jil. 1, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, h. 459-478.
 14. Mohd Fauzi Hamat, et al. 2008. Teori kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia dalam Ridzwan Ahmad, et al. Proceeding of International Seminar on Research In Islamic Studies 2008. Kuala Lumpur, h. 894-906.
 15. Mohd Fauzi Hamat & Syed Mohammad Helmi Syed Abdul Rahman, 2007. Tadris al-`Aqidah al-Islamiyyah fi Nizam al-Ta`lim al-`Ali, dlm Indriaty Ismail, et al. Issues of Culture and Thought: Malaysia-Jordan Perspectives, Proceedings of International Seminar on Culture and Thought: Malaysia-Jordan Perspectives, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hal. 603-612.
 16. Faizuri Abd. Latif & Mohd Fauzi Hamat, 2006. Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahasan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani dalam Ab. Halim Tamuri, et. al. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 5) Bangi: UKM., hal. 51-56.
 17. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Nuri al-Amin Hj. Endut, 2006. Pemantapan Kursus Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kurikulum Pengajian Umum di IPTA dan IPTS di Malaysia Menerusi Penawaran Kursus Kemahiran Berfikir Kritis Berperspektif Islam dlm Prosiding Seminar Pengajian Umum 2006, Skudai: UTM, hal. 482-480.
 18. Mohd Fauzi Hamat et al. 2006. Hadis Sebagai Sumber Pemikiran Kritis: Tinjauan Terhadap Pemikiran al-Shaikh Idris al-Marbawi Dalam Kitab Bahr al-Madhi dalam Farid Mat Zain, et al. (eds.) Prosiding Nadwah Ulama Nusantara III: Ketokohan Dan Pemikiran Ulama Melayu. Bangi: UKM, hal. 456-472.
 19. Mohd Fauzi Hamat, 2006. Penghayatan Pemikiran Logik Dalam Amalan Pentadbiran Islam di Zaman Pemerintahan `Umar `Abd al-`Aziz: Tinjauan dari Sudut Relevansinya Dalam Konteks Pemerkasaan Modal Insan di Malaysia, dlm Ahmad Zaki Berahim@ Ibrahim, et.al. (eds), Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan 2006, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM, hal. 304-312.
 20. Mohd Fauzi Hamat & Faizuri Ab. Latif, 2005. Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi dlm Abdullah Hassan (et al), (eds) Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10. Bentong: Penerbitan PTS, hal. 539-549.
 21. Mohd Fauzi Hamat, 2005. Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Antara China dan Malaysia, anjuran UKM & Beijing Foreign Studies University dan UKM di Beijing, China pada 8.6.05, hal. 521-544.
 22. Mohd Fauzi Hamat. 2005. Ke Arah Menyuburkan Budaya Berfikir Hadhari Dalam Masyarakat Melayu Masa Kini dlm Jabatan Mufti Pulau Pinang, Pembangunan Tamadun Ummah Dan Cabarannya. Pulau Pinang: Jabatan Mufti Pulau Pinang, hal. 33-58.
 23. Mohd Fauzi Hamat. 2005. Penerapan Pemikiran Kritis Dalam Pengajaran Subjek Akidah Berasaskan KBSM Bagi Pelajar Tingkatan Empat dan Lima: Satu Tinjauan Awal, dalam Kamarulzaman Abdul Ghani, et.al., Pendidikan Islam Ke Arah Kemanusiaan Sejagat, Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4), Bangi: Fakulti Pendidikan UKM, Kerajaan Negeri Melaka & Majlis Agama Islam Melaka, hal. 117-126.
 24. Mohd Fauzi Hamat. 2003. Paradigma Tauhid Sebagai Motivator Terbudayanya Gaya Hidup Sihat Dalam Masyarakat dlm Noor Azniza Ishak, et.al., Prosiding Seminar Kebangsaan Kaunseling Berperspektif Islam. Sintok: UUM, JPA dan & Kementerian Pendidikan Malaysia, hal. 168-178.
 25. Mohd Fauzi Hamat. 2004. Kedudukan Kaedah al-Ta`rif Dalam Perbincangan Usul al-Fiqh dan Kepentingannya Dalam Perbincangan Hukum Islam Semasa dlm Irwan Mohd Subri, et.al. (eds), Prosiding Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004 (SUFI 2004),Kuala Lumpur: Fakulti Syariah Dan Undang-Undang, hal. 159-168.
 26. Mohd Fauzi Hamat. 2004. Pemikiran Kritis Islam Sebagai Pendekatan Dalam Membangun Pemikiran Melayu Masa Kini dlm Ahmad Sunawari Long, et.al. (eds), rosiding Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), hal 1110-1123.
 27. Mohd Nuri al-Amin Endut, Mohd Fauzi Hamat & Shahrina M. Nordin. 2004. Al-Ghazzali s Epistemological thought on the Source of Knowledge and its Significance in the Development of Malay Thought, dalam Ahmad Sunawari Long, et.al. (eds), Prosiding Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), hal. 501-509.
Other Publications
 1. Dato' Seri Wan Salim bin Wan Mohd Nor, et al, 2021. Fatwa Mengenai Perintah Untuk Penggalian Dan Pemindahan Jenazah Syed Ali Nassar Ke Amerika Syarikat, Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang (11 Nov 2021). - Policy Paper
 2. Mohd Fauzi Hamat, et al. (2018), Laporan Penyelidikan Kaedah Pengawalan Penerbitan Berunsur Islam di Negeri Selangor. Shah Alam: Jabatan Agama Islam Selangor (laporan tidak diterbitkan). - Technical Report
 3. Mohd Fauzi Hamat, Che Zarrina Sa'ari, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Dr Luqman Abdullah, Dr Azmil Zainal Abidin, Dr Faizuri Abd Latif, Dr Wan Adli Wan Ramli, Dr Khairul Naim Che Nordin, Mohd Khafidz Soroni, Muhammad Rashidi Wahab. 2017. Kajian Sukatan Pelajaran Akidah Al-Madinah International University (MEDIU) Dari Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah. Selangor: Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). - Technical Report
 4. Mohd Fauzi Hamat, et al . (2015), Modul Intrafaith Dialogue (Dialog Isu-isu Semasa Agama), Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). - Monograph
 5. Mohd Fauzi Hamat. 2013. Ahli Panel Rancangan Kemantapan Aqidah, Rangkaian Nur Islam 93.3 7 94.9, Radio Brunei, bagi tahun 2013. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 6. Mohd Fauzi Hamat. 2012. Manafikan hukum jatuh murtad?. Majalah Q & A, Kuala Lumpur: Galeri Ilmu Sdn. Bhd. h. 57-59. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 7. Mohd Fauzi Hamat. 2012. Murtad: Bagaimana terjadi?. Majalah Q & A. Galeri Ilmu Sdn. Bhd. h. 55-57. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 8. Mohd Fauzi Hamat. 2012. Retak sudah benteng iman..., Majalah IMAN, bil. 1, h. 46-47. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 9. Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2011. Perbezaan fahaman Syiah Imamiyyah dan Ahli Sunnah Wal Jama`ah. Shah Alam: Jabatan Agama Islam Selangor (ISBN 978-967-0197-30-2). - Monograph
 10. Mohd Fauzi Hamat, et. al. (2011), Laporan Penyelidikan Kajian Aliran Pembid`ahan dan Kesannya terhadap Perpaduan Umat Islam di Selangor, Shah Alam: MAIS. - Technical Report
 11. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 1 (The Challenge of Contemporary Thought 1) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 3.00-3.30 pm, 15 April 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 12. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 2 (The Challenge of Contemporary Thought 2) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 3.00-3.30 pm, 20 Mei 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 13. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 3 (The Challenge of Contemporary Thought 3) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 3.00-3.30 pm, 17 Jun 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 14. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 4 (The Challenge of Contemporary Thought 4)on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday, 3.00-3.30 p.m., 15 Julai 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 15. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 5 (The Challenge of Contemporary Thought 5) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday, 3.00-3.30 p.m.,19 Ogos 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 16. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 6 (The Challenge of Contemporary Thought 6)on IKIM Radio FM 91.5 MHz., Thursday, 3.00-3.30. p.m., 21 Oktober 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 17. Mohd Fauzi Hamat. 2010. Panel Rancangan Halaqah Sentuhan Qalbu (Kontrak Hidup). Episod 4. TV9. Tuesday, 10.00- 11.00 p.m, -6 Julai 2010. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 18. Mohd Fauzi Hamat (2009), Cabaran Pemikiran Masakini 4 (The Challenge of Contemporary Thought 4) on IKIM Radio FM 91.5, 12.30-1.00 p.m, 23 July 2009. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 19. Mohd Fauzi Hamat. 2009. Cabaran Pemikiran Masakini 1 (The Challenge of Contemporary Thought 1) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 12.30-1.00 pm, 15 January 2009. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 20. Mohd Fauzi Hamat. 2009. Cabaran Pemikiran Masakini 3 (The Challenge of Contemporary Thought 3) on IKIM Radio FM 91.5, Thursday 18 June 2009. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 21. Mohd Fauzi Hamat. 2009. Prinsip Aqidah. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (ISBN 967-316-470-7) - Monograph
 22. Mohd Fauzi Hamat. 2008. Mesej akidah dalam risalah para rasul a.s. Menara, bil. 87/ Jun 2008, h. 4-5. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 23. Mohd Fauzi bin Hamat, et al (2008) Laporan Penyelidikan Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis menerusi Silibus Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia (Tidak diterbitkan). - Technical Report
 24. Mohd Fauzi Hamat, 2007. Pengajaran Kursus Pemikiran Kritis Berteraskan al-Qur'an di Peringkat Pengajian Tinggi: Satu Cadangan dlm Sidek Hj. Ab. Aziz, et al., (eds), Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Monograf Pengajaran & Pembelajaran IPTA, Serdang: Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Putra Malaysia, h. 332-343. - Monograph
 25. Mohd Fauzi Hamat. 2006. Keluasan medan makna ibadah dalam Islam. Majalah Budiman, Jun 2006, hal 26-28. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 26. Mohd Fauzi Hamat. 2006. Mengapa orang Islam masih Jahil (Why Muslims still in Stupidity), guest in Interaction Pragramme on National Radio FM 87.70 MHz, 6.15-7.00 pm, 23 June 2006. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 27. Mohd Fauzi Hamat.2003. Sayyidatina Khadijah: tokoh wanita berfikiran kritis , Dewan Agama dan Falsafah, Edisi April 2003, hal. 32-33. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 28. Mohd Fauzi Hamat. 2002. Socrates Sebagai Pengasas Falsafah Etika Barat. Dewan Agama dan Falsafah, Edisi Ogos 2002, hal. 48-49. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 29. Mohd Fauzi Hamat. 1999. Etika Penguasa Menurut al-Ghazzali, Majalah al-Manar, Edisi Julai 1999. hal. 35-42. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2023 - 2025, Government Agency
  Peranan Majlis Ugama Islam Sabah (muis) Dalam Pembangunan Pendidikan Anak Watan: Kajian Terhadap Pelaksanaan Program Khas Bahasa Arab (pkba) Sabah Di Universiti Malaya ( Co-Researcher)
 2. 2024 - 2025, Government Agency
  Kajian Rintis Pembangunan Model Intervensi Masjid Muhammadi Kota Bharu, Kelantan Dalam Promosi Kesihatan Mental Remaja Muslim ( Co-Researcher)
 3. 2023 - 2024, Government Agency
  Kajian Terhadap Pelaksanaan Program Khas Bahasa Arab (pkba) Sarawak Di Universiti Malaya ( Co-Researcher)
 4. 2022 - 2023, University Grant
  Doktrin New Ateisme Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Tumpuan Kepada Pemikiran Richard Dawkins and Sam Harris ( Co-Researcher)
 5. 2021 - 2022, Government Agency
  Kajian Pengeluaran Fatwa Negeri Selangor Dalam Bidang Akidah Dan Tasawwuf ( Co-Researcher)
 6. 2020 - 2021, Government Agency
  Kajian Terhadap Fahaman The Ahmadiyya Muslim Community Di Pulau Pinang Dari Perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama'ah ( Principal Investigator(PI))
 7. 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program
  Pembinaan Pemikiran Manusia Menurut Ibn Khaldun Berdasarkan Kitab Al_Muqaddimah : Kajian Terhadap Pendidikan Islam Di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 8. 2018 - 2019, Bantuan Khas Penyelidikan (BKP Special)
  Transformasi Dasar Dan Program Pengijazahan Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ( Co-Researcher)
 9. 2015 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembangunan Model Kemahiran Berfikir Berasaskan Pemikiran Imam Al-ghazali Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam ( Principal Investigator(PI))
 10. 2012 - 2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics)
  PEMIKIRAN SYIAH DALAM KARYA BAHASA MELAYU: ANALISIS TERHADAP KARYA TERPILIH ( Co-Researcher)
 11. 2009 - 2011, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PEMBANGUNAN KOMUNITI MUSLIM : SATU ANALISIS ( Main Supervisor)
 12. 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  KAJIAN TERHADAP PENERAPAN UNSUR-UNSUR ILMU ISLAM DALAM MODUL KURSUS PEMIKIRAN KRITIS DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA TERPILIH DI MALAYSIA ( Principal Investigator(PI))
 13. 2009 - 2010, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  DIMENSI GHA'IYYAH DALAM MEMAHAMI RUBUBIYYAH ALLAH S.W.T MENURUT PERSPEKTIF AL-GHAZALI : TERJEMAHAN DAN ANALISA TEKS PILIHAN DARIPADA KITAB TAHAFUT AL-FALASIFAH ( Main Supervisor)
 14. 2009 - 2010, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  ISU-ISU AKIDAH DAN POLITIK DI TERENGGANU : KAJIAN PERSEPSI GURU-GURU AGAMA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI PARLIMEN KUALA TERENGGANU ( Main Supervisor)
 15. 2009 - 2010, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  BUDAYA BERFIKIR KRITIS : KAJIAN DI ERA PEMERINTAHAN KHALIFAH `UMAR BIN YABD AL-AZIZ (99 - 107H) ( Main Supervisor)
 16. 2009 - 2010, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP AL-ASMA\\\' AL-HUSNA : ANALISIS BERDASARKAN KITAB AL-MAQSAD AL-ASNA FI SHARH MA\\\'ANI ASMA\\\' ALLAH AL-HUSNA ( Main Supervisor)
 17. 2008 - 2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  RELIGIOUS SLOGANS AND SYMBOLS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE ( Main Supervisor)
 18. 2023 - 2025, FRGS
  Pembinaan Indikator Pemikiran Radikal bagi Menangani Pengaroh Keganasan Berorientasikan agama di Malaysia, Universiti Darul Iman (UDIM) ( Co-Researcher)
 19. 2021 - 2023, KPT
  DEVELOPMENT OF ISLAMIC AFFAIRS MANAGEMENT INDEX IN MALAYSIA, Universiti Teknologi Petronas (UTP) ( Co-Researcher)
 20. 2023 - 2023, Kajian Hukum Isu-Isu Kontemporari Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang Tahun 2023
  Garis Panduan Ideologi Moden Yang Bercanggah Dengan Ajaran Islam Berteraskan Ahli Sunnah Wal Jama'ah, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang ( Co-Researcher)
 21. 2023 - 2023, Geran IPSOM-KDN
  Kajian Pembangunan Pelan Tindakan Kebangsaan bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan - Fasa 5, University of Malaya ( Co-Researcher)
 22. 2021 - 2022, Private Funding
  Kajian Pembangunan Pelan Tindakan Kebangsaan Bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan. ( Co-Researcher)
 23. 2021 - 2022, Private Funding (MAIS)
  Kajian pengeluaran fatwa negeri Selangor dalam bidang akidah dan tasawuf , Yayasan Pelajaran Tinggi Islam, Nilam Puri ( Co-Researcher)
 24. 2018 - 2020, Research Officer Grant Scheme (ROGS)
  Pembinaan pemikiran manusia menurut Ibn Khaldun berdasarkan kitab al-Muqaddimah: Kajian terhadap pendidikan Islam ( Principal Investigator(PI))
 25. 2019 - 2020, Geran Sholarship of Teaching and Learning (SoTL) UniSZA 2019.
  Penggunaan Teknologi Augmented Reality (AR) dalam Pembelajaran Kitab Kubra al-Yaqiniyyat bagi Subjek Mabahith A-Ilahiyyat, al-Nubuwwah dan Mabahith Al-Sam`iyyat ( Consultant)
 26. 2020 - 2020, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
  Kajian Terhadap Fahaman The Ahmadiyya Muslim Community Di Pulan Pinang Dari Perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama'ah ( Principal Investigator(PI))
 27. 2018 - 2019, Exploratory Research Grant Scheme (ERGS)
  The Ideology of ISIS@Daesh: A Study of Dabig and Rumiyah ( Consultant)
 28. 2017 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Faktor dan Implikasi Sosial Tren Pemikiran Terrorisme dalam Kalangan Generasi Y di Malaysia ( Consultant)
 29. 2018 - 2018, Private Funding
  Kaedah Pengawalan Bahan Penerbitan Berunsur Islam di Negeri Selangor (Kajian Kes di Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam. ( Principal Investigator(PI))
 30. 2018 - 2018, Private Funding
  Isu Akidah dan Pemikiran Islam dalam PRU 14 ( Consultant)
 31. 2016 - 2017, Private Funding
  Kajian Sukatan Pelajaran Akidah al-Madinah International University (MEDIU) dari Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah ( Principal Investigator(PI))
 32. 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali (m. 505 H.) tentang ketuhanan terhadap ulama Melayu: kajian dalam kitab-kitab Jawi(RG208-11HNE) ( Principal Investigator(PI))
 33. 2010 - 2011, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
  Kajian aliran pembid`ahan dan kesannya terhadap perpaduan umat Islam di Negeri Selangor Darul Ehsan(53-02-03-1050). ( Principal Investigator(PI))
 34. 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Kajian terhadap penerapan unsur-unsur ilmu Islam dalam modul kursus pemikiran kritis di institusi pengajian tinggi awam dan swasta terpilih di Malaysia (RG036/09HNE) ( Principal Investigator(PI))
 35. 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Isu dan teks falsafah dan pemikiran Islam: kajian terhadap warisan pemikiran Islam dan kerelevanannya kini (RG064/09HNE) ( Consultant)
 36. 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Aliran fahaman wasatiyyah dalam kitab-kitab Jawi dan pengaruhnya terhadap kedamaian sosial alam Melayu: kajian terhadap teks kitab Jawi di Bangkok, Thailand (RG085/09HNE). ( Consultant)
 37. 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Penekanan aspek pembangunan modal insan dalam pengajaran subjek akidah: Kajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al-Azhar dan fakulti- fakulti pengajian Islam di Malaysia (FS154/2008C) ( Principal Investigator(PI))
 38. 2006 - 2008, University of Malaya
  Kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): kajian terhadap pelajar sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) di semenanjung Malaysia(FP017/2005D) ( Principal Investigator(PI))
 39. 2007 - 2008, Universiti of Malaya
  Kajian penulisan abstrak dan kandungan bab tesis MA dan PhD di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan Jabatan al-Quran dan al-Hadith ( Consultant)
 40. 2006 - 2008, University of Malaya
  Kajian pelaksanaan dakwah kepada orang kurang upaya di Semenanjung Malaysia (FP018/2005D) ( Consultant)
 41. 2006 - 2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Method of Teaching Critical Thinking in Islamic Education based on the High School Integrated Curriculum (KBSM): A Study on the Student of National Religious High School (SMKA) in Malaysia. ( Principal Investigator(PI))
 42. 2006 - 2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Penerapan pemikiran kritis dalam pendidikan Islam: satu kajian terhadap pelajar tingkatan empat dan lima di Selangor (FO360/2005D) ( Consultant)
 43. 2006 - 2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Pemikiran Tuan Minal Mengenai Ketuhanan Dan Kenabian: Kajian Di Dalam Kitab `Aqidah Al-Najin ( Consultant)
 44. 2005 - 2006, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Teaching Islamic Philosophy in the College Level of Private Higher Institution: A Case Study in Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) Kuala Terengganu dan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) ( Consultant)
 45. 1997 - 1997, University of Malaya
  Pengaruh Mantik Terhadap Pemikiran Islam (F595/96) ( Principal Investigator(PI))
Private
 1. 2023 - 2025, Private Funding
  Sumbangan Tokoh-tokoh Politik Alumni Al-azhar Di Malaysia ( Co-Researcher)
 2. 2021 - 2023, Private Funding
  Permasalahan Penguasaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Malaysia Di Universiti Al-azhar, Mesir ( Co-Researcher)
University
 1. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Analisis abstrak tesis dan disertasi pengajian Islam di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia (FR 017/2007A) ( Consultant)
 2. 2005 - 2006, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Pengajian falsafah di Institusi pengajian tinggi peringkat kolej: kajian di KUSZA, Kuala Terengganu dan KIAS, Kota Bharu, Kelantan (FO390/2005C) ( Principal Investigator(PI))
 3. 2001 - 2001, University of Malaya
  The Prominence of al-Ghazzali in Logic; An Analytical Study Based on Muqaddimah al-Kitab in his book al-Mustasfa min Ilm al-Usul (The Quintessence of the Principle of Islamic Jurispridence) (Research in Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, USA, Feb 2001-Jun 2001) ( Principal Investigator(PI))

CONSULTANCY PROJECT


 • Member of Advisory Board, Journal of Islamic Educational Research (Jier), Akademi Pengajian Islam UM., Program Pendidikan Islam UM.
  01 Jan 2018 - 01 Jan 2021 (National)
 • Advisory Board Membership of Journal of Islamic Research, Turkey, Ankara University Turkey
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2021 (International)
 • Pelantikan Sebagai Penilai Silibus Kursus Umum Universiti, Universiti Malaysia Kelantan (Umk), UMK
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)
 • Advisor for Journal of Islamic Educational Research (Jier), Program Pendidikan Islam, APIUM
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2020 (National)
 • Fasilitator Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Menangani Ajaran Sesat Di Negeri Selangor Siri 3/2020, Jabatan Agama Islam Selangor.
  01 Oct 2020 - 01 Oct 2020 (National)
 • Fasilitator Bengkel Pemurnian Garis Panduan Penyelidikan Jais, Jabatan Agama Islam Selangor
  01 Aug 2020 - 01 Aug 2020 (National)
 • Penganalisa Dokumen Berunsur Pengganas Pdrm, Polis Diraja Malaysia
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2020 (National)
 • Panel Penulis Pakar Bagi Mendepani dan Memberi Maklumbalas Terhadap Isu-Isu Akidah dan Pemikiran Salah Yang Berlaku Di Selangor., JAIS
  01 Jan 2019 - 01 Jan 2020 (National)
 • Panel Sesi Pertemuan Tertutup Antara Jakim Dengan Pihak Global Ikhwan Holdings Sdn. Bhd (Gisbh), JAKIM
  01 Feb 2019 - 01 Feb 2019 (National)
 • Perlantikan Sebagai Pakar Bidang Bagi Penyelidikan Di Bawah Geran Penyelidikan & Inovasi Kuis 2017., Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS).
  01 Feb 2019 - 01 Feb 2019 (National)
 • Penilaian Artikel Jurnal Usuluddin, Asas-Asas Epistemologi Dalam Wacana Ilmu Kalam Al-Asha`Irah: Pengaplikasiannya Dalam Cabaran Usuluddin Masa Kini, Akademi Pengajian Islam
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)
 • Panel Dialog/Sesi Penjelasan Di Antara Pengamal Perubatan Islam Meragukan Bersama Pakar Akidah dan Syariah, MAIS
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)
 • Ahli Jawatankuasa Pemurnian Kursus-Kursus Aqidah Al-Madinah International University (Mediu), Al-Madinah International University
  01 Feb 2017 - 01 Feb 2018 (National)
 • Ahli Jawatankuasa Penyemakan dan Penilaian Kursus-Kursus Aqidah Al-Madinah International University (Mediu), Mediau, Shah Alam
  01 Feb 2017 - 01 Feb 2018 (National)
 • Ahli Senat Al-Madinah International University (Mediu), al-Madinah International Universiti (MEDIU)
  01 Jan 2017 - 01 Jan 2018 (International)
 • Panel Temu Duga Bagi Penajaan Biasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi., Kementerian Pengajian Tinggi
  01 Jan 2018 - 01 Jan 2018 (National)
 • Editor Jurnal Afkar (Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam), Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM.
  01 Jan 2016 - 01 Jan 2018 (National)
 • Jawatankuasa Penilaian Semula Silibus Akidah Di Al-Madinah International University (Mediu), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2017 (National)
 • Ahli Panel Penyedia Kertas Dasar Pemerkasaan Akidah Asya`Irah dan Maturidiyyah Sebagai Aliran Arus Perdana Ahli Sunnah Wal-Jama`Ah Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  01 Jan 2017 - 01 Jan 2017 (National)
 • Panel Pakar Bagi Pembangunan Modul Dialog Isu-Isu Semasa Agama (Intrafaith Dialouge), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2016 (National)
 • Muzakarah Pakar Tajdid Ilmu Kalam Panel Pemikiran Majlis Perundingan Islam (Mpi), Majlis Perundingan Islam, JAKIM
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2016 (National)
 • Panel Pakar Perbincangan Kumpulan Fokus Fiqh Alam Sekitar, Institut Islam Hadhari UKM., Institut Islam hadhari, UKM
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2015 (National)
 • Panel Penyemak Modul Subjek Aqidah Bagi Modul Pengajian Saudara Baru, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
  01 Oct 2015 - 01 Oct 2015 (National)
 • Panel Penyemak Kandungan Teks Khutbah Jumaat, Jabatan Agama Islam Selangor., Jabatan Agama Islam Selangor.
  01 Feb 2015 - 01 Feb 2015 (National)
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Mqa) Bidang Pengajian Islam, 2011-2014., Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
  01 Feb 2011 - 01 Feb 2014 (National)
 • Sidang Editor Bersekutu, Lembaga Editor Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`Ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam., Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam.
  01 Jan 2013 - 01 Jan 2014 (International)
 • Ahli Panel/Penyelidik Bagi Rancangan "Kemantapan Aqidah" Melalui Rangkaian Nur Islam 93.3 & 94.9, Radio Brunei, Brunei Darussalam., Radio Brunei
  01 Jan 2014 - 01 Jan 2014 (National)
 • Panel Sesi Dialog Di Antara Ahli Jawatankuasa Pengawalan Akidah (Jkpa) Mais Dengan Pentadbir Al-Madinah International University (Mediu), Jabatan Agama Islam Selangor.
  01 Feb 2013 - 01 Feb 2013 (National)
 • Panel Sesi Dialog Pakar Bersama Tarikat Naqsyabandiah Kadirun Yahya, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
  01 Feb 2013 - 01 Feb 2013 (National)
 • Pemeriksa Luar Program Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin (Dahulu Dikenali Sebagai Universiti Darul Iman Malaysia)., Universiti Darul Iman Malaysia
  01 Jun 2009 - 01 Jun 2012 (National)
 • Fasilitator Bengkel Penyeliaan Siswazah Pengajian Islam Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza) 2012., UniSZA
  01 Feb 2012 - 01 Feb 2012 (National)
 • Hakim Pertandingan Debat Pendidikan Islam Serantau (Pendepis) Sempena Majlis Konvokesyen Kedua Kolej Universiti Perguruan Ugama, Seri Begawan, Brunei Darussalam (Kupu Sb)., Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei
  01 Jan 2012 - 01 Jan 2012 (International)
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Mqa) Bidang Pengajian Islam 2008-2011., MQA
  01 Feb 2008 - 01 Feb 2011 (National)
 • Jawatankuasa Penilai Anugerah Tesis Terbaik Tan Sri Dato' Muhyiddin Mohd Yassin 2010, Universiti Sains Malaysia (USM)
  01 Nov 2010 - 01 Nov 2010 (National)
 • Ahli Jawatankuasa Kesepakaran Bagi Permohonan Ke Jawatan Profesor Madya (Ds54), Universiti Sains Islam Malaysia (Usim), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  01 Oct 2010 - 01 Oct 2010 (National)
 • Penulis Modul Aqidah Al-Quran, Program Sijil Pengajian Al-Quran, Akademi Pengajian Islam, Universityi Malaya, Kuala Lumpur,., Unit Pembangunan Sosial, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
  01 May 2010 - 01 May 2010 (National)
 • Penulis Modul Asas Akidah, Sijil Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCeD)
  01 Feb 2009 - 01 Feb 2009 (University)
 • Penyemak Buku Teks Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 2009, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan
  01 Feb 2009 - 01 Feb 2009 (National)
 • Penulis Modul Open University Malaysia Untuk Subjek Prinsip Akidah, Program Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengurusan Islam) Dengan Kepujian, Open University Malaysia
  01 Feb 2008 - 01 Feb 2009 (University)
 • Fasilitator Bengkel Penyediaan Draf Modul Kursus Akidah dan Pemikiran Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia., JAKIM
  01 Feb 2009 - 01 Feb 2009 (National)
 • Ahli Jawatankuasal Sukatan Pelajaran Usuluddin Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (Stpm), Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
  01 Jan 2005 - 01 Jan 2009 (National)
 • Panel/Pakar Rujuk Subjek Pendidikan Islam, Sijil Peperiksaan Malaysia (Spm), Lembaga Peperiksaan Malaysia(LPM), Kementerian Pelajaran Malaysia
  01 Jan 2004 - 01 Jan 2009 (National)
 • Penilai Peribadi (Referee) Kenaikan Pangkat Ke Profesor Madya, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Kebangsaan Malaysia
  01 Nov 2008 - 01 Nov 2008 (University)
 • Penyediaan Modul Kelas Pengajian Tafaqquh Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
  01 Nov 2008 - 01 Nov 2008 (National)
 • Penilai Luar Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  01 Nov 2008 - 01 Nov 2008 (University)
 • Moderator Bengkel Modul Pengajian Tafaqquh Untuk Guru-Guru Takmir Seluruh Malaysia, JAKIM
  01 Feb 2008 - 01 Feb 2008 (National)
 • Ketua Biro Pendidikan Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia (Woag Malaysia), WOAG Malaysia
  01 Jan 2007 - 01 Jan 2007 (International)
 • Pembimbing Kajian Biografi Dato' Sri Anis Bin Abot: Pemikiran dan Sumbangannya Dalam Institusi Islam Negeri Sarawak, Majlis Islam Sarawak (MIS)
  01 Jan 2005 - 01 Jan 2006 (National)

PAPER PRESENTED


PLENARY SPEAKER
 1. Tajdid Kalam Teras Pembaharuan Pemikiran dan Peradaban di Malaysia: Mendepani Cabaran Logik, Dialog dan Ideologi. , Konvensyen Kalam Kebangsaan Kedua, ISSI, UNisZa dan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, UM. (National) (23 Nov 2018 - 23 Nov 2018)
INVITED SEMINAR
 1. Fatwa Isu Akidah: Ekstremisme dalam Aliran Pemikiran Agama-Sudut Pandang Fatwa, Seminar Pendidikan Fatwa Negeri Sembilan 2019, JAKIM, Jabatan Mufti Negeri Sembilan & Jabatan Kebudayaan dan Kesenian (JKKN), Negeri Sembilan. (Government Sector/public Institution) (02 May 2019 - 02 May 2019)
 2. Pola Pemetaan Melayu Islam: Sosial dan Budaya dari Segi Akidah, Seminar Tertutup Pembangunan Insan Melayu Islam: Ke Arah Memperkasa Nizam al-Hayat (Sistem Hidup) Melayu Islam, Institu Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia. (University) (27 Mar 2015 - 29 Mar 2015)
INVITED SPEAKER
 1. Islam-Malay Tradition Facing The Regional Humanitarian Crisis, International Conference on Islam in Malay World (Icon-Imad XII), 2023., APIUM, Universiti Malaya, UNISSA, Brunei, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung dan Prince Songkla University, Patanni. (International) (14 Nov 2023 - 14 Nov 2023)
 2. Wacana Ilmiah : ASWJ dalam Pengajian Tinggi di Malaysia, Wacana Ilmiah Pengajian Tinggi, Pejabat Atase Pendidikan Kedah, kaherah, Mesir. (University) (02 Nov 2023 - 02 Nov 2023)
 3. Melawan Arus Ekstremisme di Malaysia, Nadwah Ummatan Wasata 2023 (Realiti dan Cabaran Semasa), WOAG Malaysia dan APIUM. (International) (20 Feb 2023 - 20 Feb 2023)
 4. Pendidikan Islam Berkualiti Tunjang Kesejahteraan Ummah., Konvensyen Pendidikan Islam Negeri Terengganu Darul Iman Kali Ke-2/2023, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu. (National) (02 Feb 2023 - 02 Feb 2023)
 5. Cabaran Pengajian Islam dalam mendepani Covid19, International Conference on Islam in Malay World XI (ICON IMAD XI) 2022., UIN Sunan Gubung Djati, Bandung, UNISSA, APIUM dan Prince Songkla University, Thailand. (International) (26 Oct 2022 - 27 Oct 2022)
 6. Akidah sebagai Pegangan Hidup, Kursus Pemantapan Akidah 2022, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) (National) (31 Aug 2022 - 31 Aug 2022)
 7. Pengukuhan Akidah Ummah Melalui Penerangan Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, Seminar Pendidikan Fatwa Sempena Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Melaka 2022, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan Kerjasama Jabatan Mufti Negeri Melaka. (National) (04 Aug 2022 - 04 Aug 2022)
 8. Anatomi Buku Ahlu Sunnah Wal Jama`ah., Bengkel Terjemahan Kitab-Kitab Turath Siri 1/2022, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National) (19 Jul 2022 - 21 Jul 2022)
 9. Isu dan Cabaran dalam Usaha Memasyarakatkan Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Negeri Selangor., Konvensyen Narasi Ummah 'Wasilah Rasulullah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Jabatan Agama Islam Selangor. (National) (07 Jul 2022 - 07 Jul 2022)
 10. Membentuk Jatidiri Menurut Pendekatan Tauhid , Webiner NADIKU 2021 (Nadwah Islam Kekuatan Ummah), Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) (National) (14 Mar 2021 - 14 Mar 2021)
 11. Pelan Tindakan Menangani Ajaran Sesat, Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Menangani Ajaran Sesat di Selangor 3/2020, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Government Sector/public Institution) (24 Sep 2020 - 24 Sep 2020)
 12. Kaedah Berfikir dan Pemikiran Falasi Menurut Perspektif Islam untuk Pemantapan Kursus Falsafah dan Isu Semasa, Bengkel Kaedah Berfikir dan Pemikiran Falasi Menurut Perspektif Islam untuk Pemantapan Kursus Falsafah dan Isu Semasa, Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (University) (28 Jul 2020 - 28 Jul 2020)
 13. Cabaran Isu-isu Salah Faham kepada Permasalahan Hari ini Menurut Kacamata Ahli Sunnah Wal Jama`ah., Seminar Akidah Diperkasa Ummah Sejahtera., Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan Agama Islam Selangor. (Government Sector/public Institution) (27 Feb 2020 - 27 Feb 2020)
 14. Pengukuhan Spiritual melalui Penghayatan Akidah, Kursus Psikospiritual Islam Siri III, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. (University) (24 Aug 2019 - 24 Aug 2019)
 15. Pengurusan Penyeliaan Tesis, Bengkel Panduan Penyeliaan dan Pengurusan Tesis, Akademi Pengajian Islam, UM (Others) (08 Mar 2019 - 08 Mar 2019)
 16. Isu dan Permasalahan Berhubung Tauhid Tiga, Program Muzakarah Pemahaman Tauhid Tiga, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Government Sector/public Institution) (31 Jul 2018 - 31 Jul 2018)
 17. Ajaran-ajaran Sesat di Negeri Pulau Pinang, Muzakarah Kepimpinan Pengurusan Masjid dan Hal Ehwal Kariah Negeri Pulau Pinang 2018, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang (Government Sector/public Institution) (28 Jul 2018 - 28 Jul 2018)
 18. Modul Akidah, Kursus Train of Trainer (T.O.T) Penceramah Modul-Modul Akidah JAKIM 2017, JAKIM (National) (29 Oct 2017 - 31 Oct 2017)
 19. Isu Akidah dan Pemikiran Semasa., Muzakarah Pendakwah Pakar, Pusat Latihan Pengurusan Dakwah ILDAS & Bahagian Pengurusan Dakwah JAIS. (Government Sector/public Institution) (12 Sep 2017 - 12 Sep 2017)
 20. Menangani Cabaran dan Isu-isu Semasa Islam, Wacana Intelektual Akidah Menurut Pendekatan Wasatiyyah, JAKIM & Politeknik Nilai, Negeri Sembilan dengan Kerjasama Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM). (University) (28 Aug 2017 - 28 Aug 2017)
 21. Pengajian Islam dan Cabaran Semasa di Malaysia, International Seminar, Theme : Study of Islam in Context Modernization era of Indonesia-Malaysia, University of Sunan Gunung Djati Bandung dan Universiti Malaya. (University) (29 Sep 2016 - 29 Sep 2016)
 22. Ekstremisme Sebagai Salah Faham Terhadap Konsep Jihad, Dialog Keselamatan Negara: Akidah Songsang Mengancam Keselamatan Negara, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Pusat Islam UUM. (University) (27 Sep 2016 - 27 Sep 2016)
 23. Modul Akidah (Pertengahan), Program Training of Trainers (TOT) Pembimbing Modul Pengajian Saudara Baru (Siri 2)., Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) (Government Sector/public Institution) (26 Aug 2016 - 28 Aug 2016)
 24. Menangani Ekstrememe Menurut Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah, Seminar Anti Ekstremisme Melalui Pendekatan Wasatiyyah, Kolej Universiti Insaniah Kedah (KUIN), Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM & Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia (WAAG) (National) (08 Aug 2016 - 09 Aug 2016)
 25. Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Pengukuhan Akidah menurut Manhaj Wasatiyyah., Seminar Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Pengukuhan Akidah menurut Manhaj Wasatiyyah., Jabatan kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. (National) (28 Oct 2015 - 28 Oct 2015)
 26. Isu Fahaman Aqidah yang Menyeleweng, Seminar Pemantapan Akidah Islamiah Peringkat Zon 3, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Others) (26 May 2015 - 26 May 2015)
 27. Hadith al-Jariyah menurut Perspektif al-Asha`irah, Majlis Wacana Ilmiah, Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. (University) (17 Sep 2014 - 17 Sep 2014)
 28. Cabaran Islam Liberal, Wacana Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`ah di Negara Brunei Darussalam: Isu dan Cabaran , Pusat Da`wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. (National) (16 Apr 2014 - 16 Apr 2014)
 29. Cabaran Ahlu Sunnah WalJama'ah di Malaysia, Jerayawara Bicara Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Jabatan Daerah tutong dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong. (University) (29 Mar 2014 - 29 Mar 2014)
 30. Halatuju Penyelidikan Akidah, JAKIM., Bengkel Perancangan Halatuju, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JAKIM 2013 , Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (Government Sector/public Institution) (29 Nov 2013 - 29 Nov 2013)
 31. Pengenalan ajaran Syiah dan percanggahannya dengan Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Seminar Menangani Kesesatan Syiah Peringkat Negeri Pulau Pinang, Jabatan Mufti Pulau Pinang dan Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM, Pulau Pinang. (University) (26 Oct 2013 - 26 Oct 2013)
 32. Asas-asas Percanggahan Syi`ah dan Ahli Sunnah., Seminar Mendepani Virus Syi`ah, Yayasan Mutiara, Pulau Pinang. (Government Sector/public Institution) (13 Oct 2013 - 13 Oct 2013)
 33. Pemantapan epistemologi menerusi penggunaan mantik menurut al-Ghazali, Seminar Mantik 2013, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA, Institut Pengajian Matematik, UPM & Persatuan Sains Matematik (PERSAMA) (National) (17 Sep 2013 - 18 Sep 2013)
 34. Aplikasi bahasa Arab dan kitab Turath, Multaqa Kebangsaan Alumni Al-Azhar Malaysia (al-Multaqa al-Watani li Khirriji al-Azhar al-Sharif bi Maliziya) , Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia (National) (06 Jul 2013 - 07 Jul 2013)
 35. Budaya berfikir kritis Abu Bakar al-Siddiq, Wacana Ilmiah Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) , Fakulti Usuluddin, KUPU SB (University) (20 Feb 2013 - 20 Feb 2013)
 36. Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Isu dan cabaran di Nusantara , Jerayawara Bicara Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei & Pejabat Ugama Daerah Belait, Brunei Darussalam. (National) (10 Oct 2012 - 10 Oct 2012)
 37. Isu Bid`ah, Jerayawara Bicara Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Bandar Seri Begawan, Brunei & Pusat Dakwah Islamiah Brunei Darussalam.  (National) (29 Sep 2012 - 29 Oct 2012)
 38. Silibus pengajian akidah dan tasawuf untuk orang awam, Majlis Tafaqquh Perdana Guru Takmir MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  (Others) (18 Jul 2012)
 39. Perselisihan Ummah dalam Akidah, Seminar Memperkasakan Pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama`ah Sempena Sambutan 100 Tahun MAIK (1334-1434 Hijri), Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. (Others) (17 Jun 2012 - 17 Jun 2012)
 40. Metodologi kajian ajaran sesat berunsurkan kesufian, Bengkel Istinbat Hukum, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National) (14 Jun 2012 - 14 Jun 2012)
 41. Perbezaan pendekatan Salafi dan Ash`ari dari sudut akidah, Wacana Ilmiah Kontemporari Islam (WAKI), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, IniSZA, Kuala Terengganu. (University) (24 May 2012 - 24 May 2012)
 42. Metodologi Penyelidikan dalam Bidang Pengajian Islam, Bengkel Penyeliaan Siswazah Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam., Fakulti Pengajian Kontemporari Islam,UniSZA (University) (23 May 2012 - 23 May 2012)
 43. Isu-isu Berkaitan Penyelewengan Akidah: Punca dan Implikasinya kepada Umat Islam., Seminar Pemantapan Akidah Peringkat Jabatan Kerajaan bagi Pegawai dan Kakitangan Hospital Wilayah Persekutuan., Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) (Government Sector/public Institution) (24 Apr 2012 - 24 Apr 2012)
 44. Taklimat Sistem Pentaksiran Baharu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2012 Peringkat Kebangsaan.Bagi Mata Pelajaran Usuluddin (931), Taklimat Sistem Pentaksiran Baharu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2012 Peringkat Kebangsaan., Majlis Peperiksaan Malaysia (National) (16 Mar 2012 - 18 Mar 2012)
 45. Konsep akidah Islamiah: akidah Ali Sunnah Wal Jama`ah, Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jama`ah Peringkat Negeri Sabah., JAKIM Cawangan Sabah. (Others) (25 Jul 2011)
 46. Perbezaan fahaman Syiah Imamiah dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Seminar Isu-isu Akidah dan Syariah (Penjelasan Fahaman Syiah) Peringkat Kebangsaan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (National) (27 Apr 2011)
 47. Memperkasa Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Seminar "1 Ummah 1 Akidah", Jabatan Mufti Pulau Pinang. (Others) (25 Nov 2010 - 25 Nov 2010)
 48. Permasalahan utama dalam silibus pengajian dan isu semasa yang berkaitan dengan akidah, Bengkel Modul Pengajian Berkitab Silibus Akidah, Institut Latihan Dan Dakwah Selangor (ILDAS), Selangor. (Others) (03 Nov 2010 - 04 Nov 2010)
 49. Hak asasi manusia menurut perspektif Islam: beberapa isu cabaran penegakannya di Malaysia, Seminar Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penerapan Syariah dalam Konteks Demokratisasi di Indonesia, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (National) (21 Mar 2009 - 21 Mar 2009)
 50. Metodologi pemikiran Islam, Kursus Pemikiran Islam (Asas) 2008, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) (National) (11 Aug 2008)
 51. Islam Liberal dalam peta pemikiran Islam semasa, Muzakarah Sehari Bersama Ulama Siri 2 Sempena 60 Tahun JAIS "Isu: Pemahaman Aliran Pemikiran Islam Liberal", Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) & Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) (National) (09 Aug 2008)
 52. Pluralisme agama di Malaysia, Majlis Tafaqquh Perdana Guru-guru Takmir, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (Others) (28 May 2008)
 53. Peranan Ilmu Mantik dalam Mengasah Akal Fikiran yang Tajam dan Teliti, Seminar Pelbagai Martabat dan Sifat Akal Fikiran dalam Tradisi Ilmiah Tamadun Islam, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) (National) (13 May 2008 - 14 May 2008)
 54. Ahli Sunnah Wal Jama`ah dan Tradisi Pengamalannya di Malaysia, Simposium Pemantapan Akidah 2008, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National) ( )
POSTER PRESENTER
 1. Penekanan aspek pembangunan modal insan dalam pengajaran subjek akidah: kajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al-Azhar dan di fakulti-fakulti pengajian Islam di Malaysia , The ISoIT2 International Research Exhibition, Fakulti Pengajian Islam, Universiti kebangsaan Malaysia. (International) (06 Oct 2009)
 2. Kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia, Ekspo Penyelidikan, Rekacipta & Inovasi 2009, Universiti Malaya (University) (13 Jan 2009 - 15 Jan 2009)
PRESENTER
 1. Studies on Ibn Khaldun by Muslim Scholars in Malaysia, 3rd International Islamic Heritage Conference (3rd IsHeC 2019) , Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), UiTM Cawangan Melaka. (International) (21 Aug 2019 - 22 Aug 2019)
 2. al-Ghazali's Thought on the Existence of Allah SWT in Ihya' `Ulum al-Din, INCOH, USM (International) (16 Aug 2019 - 16 Aug 2019)
 3. al-Wasatiyyah Perspektif al-Ghazali dalam Akidah dan Kepentingannya kepada Perpaduan Negara, Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam 2019: Islam Patriotisme & Kemerdekaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam UKM (National) (24 Jan 2019 - 24 Jan 2019)
 4. Peranan Ilmu Mantik Terhadap Pembinaan Cara Berfikir Ummah Masa Kini, Multaqa Ilmuan Usuluddin 2018, Fakulti Pengajian Islam, UKM (National) (17 Dec 2018 - 17 Dec 2018)
 5. Penggunaan Dalil Naqli dan Aqli dalam Akidah Ketuhanan menurut al-Ghazali, Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2018, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM. (National) (25 Apr 2018 - 25 Apr 2018)
 6. Islam dan Negara dalam Hambatan dan Tantangan Pendidikan, Seminar Pendidikan Internasional Islam dan Modernisasi, Institut Agama Islam Muhammadiyyah Sinjai, Makassar, Indonesia (International) (14 Apr 2018 - 14 Apr 2018)
 7. Shi`ah Imamiyyah Ithna `Ashariyyah: Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia, Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy (FIHAM 2017), USM, Pulau Pinang. (International) (23 Aug 2017 - 23 Aug 2017)
 8. Asha`irah sebagai Rujukan dalam Fatwa Syiah di Malaysia, Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah dalam Pemantapan Akidah Islamiah, UNISSA (International) (01 Dec 2015 - 02 Dec 2015)
 9. Penilaian ajaran menyeleweng daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jama`ah menurut al-Ghazali, Seminar Kebangsaan Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`ah , Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam.  (International) (09 Sep 2013 - 10 Sep 2013)
 10. Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas dan Cabaran Umat Islam., International Conference on Islam in Malay World II (ICON-IMAD II)., Akademi Pebgajian Islam dan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia. (International) (06 Nov 2012 - 07 Nov 2012)
 11. Pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin: Tumpuan aspek Akidah dan Tasawuf , Konferensi Antarabangsa Islam Borneo V 2012, Universiti Teknologi MARA Sarawak & Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam. (International) (26 Jun 2012 - 27 Jun 2012)
 12. Adab pergaulan dan persahabatan sesama manusia: analisis terhadap pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam kitab Hidayah al-Salikin., Seminar Penyelidikan Jawi & Manuskrip Melayu , Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM, Shah Alam, Selangor. (National) (19 Jun 2012 - 20 Jun 2012)
 13. Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali dalam kitab Jawi: tinjauan terhadap kitab al-Durr al-Nafis dan Sayr al-Salikin., Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV 2011 , Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM & Fakulti Pengajian Islam, Universiti Islam Yala, Pattani, Thailand. (International) (25 Nov 2011 - 26 Nov 2011)
 14. Masyarakat Melayu Nusantara: Antara kesederhanaan pegangan akidah dan cabaran semasa, International Conference on Islam in Malay World (ICON-IMAD)"Malay Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future" , UIN Sunan Gunung Djati Bandung & Akademi Pengajian Islam, UM. (International) (20 Nov 2011 - 22 Nov 2011)
 15. Penghayatan al-Asma' al-Husna dan pembentukan integriti: analisis terhadap hadis-hadis berkaitan al-Asma' al-Husna , International Seminar of Sunnah Nabawiah: Reality and Current Challenges (MUSNAD 2011)., Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM (International) (12 Jul 2011 - 13 Jul 2011)
 16. Analisis al-Asha`irah terhadap hadis Mutasyabih dalam al-Sahihayn: Tumpuan terhadap hadis al-Jariyah., International Seminar of Sunnah Nabawiah: Reality and Current Challenges (MUSNAD 2011)., Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM (International) (12 Jul 2011 - 13 Jul 2011)
 17. Pelaksanaan dakwah terhadap orang kurang upaya di Malaysia, Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam. (International) (01 Apr 2011 - 05 Apr 2011)
 18. al-Asma' al-Husna menurut pandangan Mufassirin: analisis pandangan Mufassirin beraliran al-Asha`irah, The Annual International Qur'anic Conference 2011, Center of Qur'anic Research, University of Malaya. (International) (11 Jan 2011 - 12 Jan 2011)
 19. Penolakan ulama Melayu terhadap kemasukan aliran Wahabi dalam masyarakat Islam: tumpuan terhadap karya tulisan Jawi, Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM), Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya  (International) (05 Oct 2010 - 06 Oct 2010)
 20. Penolakan al-Asha`irah terhadap huraian tauhid rububiyyah dan uluhiyyah menurut Muhammad bin Abd al-Wahhab (1703-1792 M)., Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan II (PEMIKIR II), Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, UM (National) (20 Jul 2010 - 22 Jul 2010)
 21. Pemikiran al-Ghazali tentang kesejahteraan sosial berdasarkan penghayatan terhadaap al-Asma' al-Husna, Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Uni. Kebangsaan Malaysia & Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia. (International) (10 Jun 2010 - 11 Jun 2010)
 22. Wasatiyyah dan keamanan global: kajian terhadap pemikiran ulama Melayu, Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat. , Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International) (24 Feb 2010 - 25 Feb 2010)
 23. Aplikasi pemikiran kritis dalam takhrij al-Hadith , Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan dalam Masyarakat Islam, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM (International) (30 Dec 2009 - 31 Dec 2009)
 24. Teori kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia, International Seminar on Research In Islamic Studies 2008 , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (International) (17 Dec 2008 - 18 Dec 2008)
 25. Pemerkasaan nilai dan profesionalisme menerusi penghayatan terhadap al-Asma' al-Husna: analisis pemikiran al-Ghazzali dalam al-Maqsad al-Asna fi Syarh Ma`ani Asma' Allah al-Husna , Persidangan serantau nilai dan profesionalisme, Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia (International) (13 Nov 2008 - 14 Nov 2008)
 26. Mantik dan tradisi ilmu Islam: Taakulan terhadap pemikiran al-Ghazzali, Bengkel pengislaman ilmu II, Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) (National) (18 Oct 2008 - 18 Oct 2008)
 27. Asas-asas utama dalam pemikiran Islam , Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 2008, Persatuan Ulama Malaysia & Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (National) (23 Aug 2008 - 24 Aug 2008)
 28. Permasalahan takfir dan cabaran ke arah pembentukan ummah cemerlang (ditulis bersama Razali Musa & Syed Hadzrullathfi Syed Omar), Seminar al-Quran dan pembentukan ummah cemerlang , Universiti Darul Iman Malaysia, Kerajaan Negeri Terengganu dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National) (19 Aug 2008 - 20 Aug 2008)
 29. Tantangan pengkajian Islam dalam bidang teologi di Malaysia, Seminar Internasional IMT-GT The Challence of Islamic Studies: Past, Present and Future, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sumatera Utara, Indonesia (International) (28 Jul 2008 - 28 Jul 2008)
 30. Cabaran pengukuhan akidah umat Islam di Malaysia dan cara-cara mengatasinya., Seminar Pengukuhan dan Kefahaman Aqidah Ahl al-Sunnah Wal Jama`ah , Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dengan kerjasama YADIM & Pertubuhan Kebajikan (al-Jam`iyyah al-Khairiyyah) Selangor dan Wilayah Persekutuan (National) (08 Jul 2008 - 09 Jul 2008)
 31. Islamic thought on human right: Malaysian issues and chellenges, Conference on Malaysian Study of Islam: Past, Present and Future, University of Wales, Lampeter. (International) (28 Jun 2008 - 29 Jun 2008)
 32. Pengajaran kursus pemikiran kritis berteraskan al-Quran di peringkat pengajian tinggi: satu cadangan, Conference on teaching and learning in Higher Education 2007 (CTLHE 07), Universiti Putra Malaysia (UPM) & Kementerian Pengajian Tinggi (National) (12 Dec 2007 - 14 Dec 2007)
 33. Tadris al-`Aqidah al-Islamiyyah fi Nizam al-Ta`lim al-`Ali bi maliziya: Jami`ah Malaya Namudhajan, International Seminar on Culture and Thought: Malaysia-Jordan Perspectives., Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, UKM & Faculty of Syariah, University of Jordan  (International) (26 Nov 2007 - 27 Nov 2007)
 34. Penerapan pemikiran kritis sebagai etika kepimpinan Islam: Tinjauan berdasarkan Piagam Madinah, International Seminar on Islamic Leadership III, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (International) (10 Nov 2007 - 11 Nov 2007)
 35. Faktor-faktor keilmuan yang menyumbang kepada ketokohan ulama fiqh menurut al-Ghazzali, Seminar al-Ghazzali: Tokoh Tajdid Agung , Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT) (National) (11 Aug 2007)
 36. Kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM): kajian terhadap kemahiran berfikir kritis di SMKA Negeri Melaka (ditulis bersama Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Faizuri Ab Latif, Syed Mohamad Hilmi Syed Ab. Rahman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Faridan Husin) , Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (National) (27 Jul 2007 - 28 Jul 2007)
 37. al-Ghazzali's epistemological thought on the sources of knowledge: its relation to critical thinking, Second International Conference on Philosophy , Athens Institute for Education and Research (ATINER) (International) (04 Jun 2007 - 07 Jun 2007)
 38. Sumbangan Pemikiran Idris al-Marbawi di Mesir Terhadap Budaya Berfikir Melayu: Analisis Terhadap Nizam al-Hayat, Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kedutaan Malaysia di Kaherah. (International) (22 Aug 2006)
 39. Penghayatan Pemikiran Logik dalam Amalan Pentadbiran Islam di Zaman Pemerintahan `Umar Abd al-`Aziz: Tinjauan dari sudut Relevensinya dalam Konteks Pemerkasaan Modal Insan di Malaysia, Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan, Jabatan Sejarah Dan Tamadun, APIUM. (National) (26 Jul 2006)
 40. The Position of Logic in The Principle of Islamic Jurisprudence: An Anlaysis of al-Ghazzali's Thought on His Book, al-Mustasfa min `Ilm al-Usul., International Conference on Philosophy, Athens Institution for Education and Research (ATINER), Athens, GREECE. (International) (01 Jun 2006)
 41. Penerbitan Jurnal Usuluddin: Cabaran dan Prospek, Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia, Penerbit Universiti Malaya dan Penerbit Universitas Gajah Mada, Indonesia. (International) (15 May 2006)
 42. Pengajian Akidah di IPTA di Malaysia, Seminar International Framework dan Metodologi Pengkajian Islam di Perguruan Tinggi Islam Indonesia-Malaysia, Institute Studi Islam Darrussalam, GONTOR dan APIUM (International) (07 May 2006 - 08 May 2007)
 43. Peranan ulama dan intelligensia Muslim di dalam isu konflik agama hari ini, Bengkel Dialog Intra-Peradaban Islam, Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya (University) (21 Mar 2006)
 44. Pendekatan Epistemologi dalam Menangani Pluralisme Agama, Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, UM (National) (18 Jan 2006)
 45. Metode dekonstruktif Arkoun dan Ijtihad al-Intiqa'i wa al-Insya'i al-Qaradhawi. , Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan Kali ke IV, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM (National) (28 Sep 2005 - 29 Sep 2005)
 46. Pembudayaan gaya hidup berkualiti berdasarkan motivasi paradigma tauhid , Seminar Kaunseling Ke IV: Menangani cabaran melalui kaedah kaunseling berperspektif Islam , Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) (University) (17 Sep 2005)
 47. Kesederhanaan Islam (Wasatiyyah al-Islam): Perbandingannya dengan Agama Hindu., Seminar Kesederhanaan Islam Peringkat Antarabangsa, Kerajaan Negeri Perlis. (International) (04 Aug 2005)
 48. Kaedah penyelesaian kecelaruan pemikiran ummah: Rujukan di Malaysia, Seminar Islam dan cabaran pemikiran semasa 2005, Persatuan Ulama Malaysia (PUM) (National) (16 Jul 2005)
 49. Penerapan Pemikiran Kritis Dalam Pengajaran Subjek Akidah Berasaskan KBSM Bagi Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima: Satu Tinjauan Awal , Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan IV, Fakulti Pendidikan, UKM (National) (25 Jun 2005 - 26 May 2005)
 50. Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini, Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Antara China dan Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Beijing Foreign Studies University & Dewan Bahasa Dan Pustaka. (International) (09 Jun 2005)
 51. Kedudukan al-ta`rif dalam perbincangan usul al-fiqh dan kepentingannya dalam perbincangan hukum Islam semasa , Seminar Usul Fiqh peringkat kebangsaaan 2004, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) (National) (15 Dec 2004)
 52. Al-Ghazzali s Epistemological thought on the Source of Knowledge dan its Significance in the development of Malay Thought (bersama Mohd Nuri al-Amin Endut & Shahrina M. Nordin), Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004 (Isiot) , Universiti Kebangsaan Malaysia  (International) (07 Dec 2004 -  )
 53. Pemikiran Ibn Khaldun mengenai sifat dan amalan negatif yang boleh meruntuhkan kepimpinan Islam , Seminar Pemikiran Ibn Khaldun III, Majlis Islam Sarawak (National) (17 Sep 2004 - 18 Sep 2004)
 54. Sumbangan pengajian akidah dalam membangun minda melayu: Sorotan antara kenyataan dan cabaran masa kini, Seminar Antarabangsa Malaysia-Surabaya: Agama Wadah Keharmonian Negara dan Masyarakat, Fakulti Pengajian Islam UKM dan Universitas 17 Augustus, Surabaya, Indonesia. (International) (23 Aug 2004)
 55. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Pemikiran Kritis, Seminar Kebangsaan Hadis dan Isu-Isu Semasa, Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR) (National) (13 Mar 2004 - 13 Mar 2004)
 56. Institusi Masjid dalam Pembangunan Umat Islam Masa Kini, Seminar Pembangunan Ummah Peringkat Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor dan Akademi Pengajian Islam, UM. (Government Sector/public Institution) (14 Jul 2003 - 14 Jul 2003)
 57. Pengaruh al-Ghazzali dalam pemikiran Idris al-Banjari: Analisis terhadap kitab al-Durr al-Nafis, Multaqa Ulama Sedunia & Nadwah Ulama Nusantara II , Majlis Islam Sarawak & Fakulti Pengajian Islam, UKM (International) (13 Jul 2003 - 15 Jul 2003)
 58. Pepatah Melayu: Hubungan Antara Emosi Melayu Dengan Pemikiran Sufisme (bersama Prof. Madya Dr. Che Zarrina Sa ari dan Wan Suhaimi Wan Abdullah) , Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu , Akademi Pengajian Melayu, UM.  (International) (11 Jul 2003 - 12 Jul 2003)
 59. Metod Pendalilan al-Burhan dalam Pemikiran Logik dan Kepentingannya dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis , Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 1, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. (National) (11 Jan 2003 - 11 Jan 2003)
 60. Penerapan Akidah dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Saranan bagi Memantapkan Perlaksanaan Program Pembangunan Ummah di Malaysia , Seminar Pemikiran Dan Penghayatan Islam Peringkat Kebangsaan 2002, Akademi Pengajian Islam, Nilam Puri, Kelantan. (National) (26 Oct 2002 - 26 Oct 2002)
 61. Peranan akidah dalam beberapa aspek pembangunan Ummah, Bengkel pemantapan kaedah dan isi-isi pengajaran bagi subjek Pendidikan Islam , Kolej Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia (National) (22 Aug 2002)
 62. Kaedah Penerimaan Hadith Sahih Dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis: Suatu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Melayu Kini , Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Qur an Dan Hadis , Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, UPM  (International) (13 Aug 2002)
 63. Bicara al-Ghazzali tentang epistemologi dalam pemerkasaan budaya berfikir Melayu kini, Seminar kebangsaan bahasa dan pemikiran Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (National) (18 Jun 2002 - 19 Jun 2002)
 64. Sumbangan Ibn Hazm dalam Menyepadukan antara Mantik dengan Pengajian Islam: Analisis Terhadap Kitab al-Taqrib li Hadd al-Mantiq, International Seminar on Andalusia 1300 Years, Universiti Sains Malaysia (USM) (International) (  -  )
KEYNOTE SPEAKER
 1. Masa Depan Falsafah Islam Melestarikan Budaya Tempatan, International Conference on Islam and Global Issues 2024, UiTM Machang, UNISSA Brunei, IKIM dan Universiti Malaya. (International) (10 Jan 2024 - 10 Jan 2024)
 2. Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah Mendepani Cabaran Ideologi Semasa, Seminar Pemikiran Islam Kali Ke-V Peringkat Antarabangsa., Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM & UNISSA, Brunei Darussalam. (International) (02 Nov 2022 - 03 Nov 2022)
 3. Melestarikan Islam di Alam Melayumenerusi Pengajian Usuluddin, The 10th International Conference on Islam in Malay World, UNISSA, Academy of Islamic Studies, UIN Sunan Gubung Djati, Bandung and PSU, Thailand. (International) (02 Jun 2021 - 03 Jun 2021)
OTHERS
 1. Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Mendepani Isu-isu Khilafiah , Konvensyen Ahli Sunnah Wal Jama`ah Peringkat Negeri Selangor 2018., Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Government Sector/public Institution) (27 Feb 2018 - 27 Feb 2018)
 2. Islam: Catalyst for Prosperity in the Malay World, International Conference on Islam in the Malay World, UNISSA & APIUM (International) (20 Sep 2016 - 22 Sep 2016)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Penilai Tesis Phd (Unisel), Ghazali Awang; Pemikiran Mohd Kamal Hassan Mengenai Konsep Wasatiyyah Dalam Islam., National, (Internal Examiner)
 2. (2022) Penilaian Artikel, "Pemikiran Ulama Muta'Akhkhirin Berhubung Pengamalan Konsep Talfiq Dalam Penyelesaian Hukum Syarak"., National, (Reviewer)
 3. (2020) Penilaian Buku, Biografi Agung Muhammad Al-Mutawalli al-Sya`rawi (1911-1998M): Ahli Tafsir dan Mujaddid Zaman Moden., (Reviewer)
 4. (2019) Penilai Luar untuk Kenaikan Pangkat Ke Profesor Madya (Gred DS 54), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
 5. (2019) Penilaian Tesis Sarjana Pengajian Islam (UniSZA), Ahmad Fahim bin Ali (2019), Akidah, Ritual dan Politik Syiah di Malaysia: Perbandingan Antara Ithna Asyariyyah dan Dawoodi Bohra. , (External Examiner)
 6. (2019) Penilaian Tesis PhD (UKM), Mohd Asyran Safwan bin Kamaruzaman, " Manhaj Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi". , (External Examiner)
 7. (2019) Penilaian Disertasi Sarjana, Dalila binti Azemy (2019), " Kajian Definisi Ma`rifah dalam Teks-Teks Jawi Nusantara (A Study on Definition of Ma`rifah in Nusantara's Jawi Texts), (Internal Examiner)
 8. (2018) Penilaian Tesis PhD, Haji Sham bin Haji Amin: Pembangunan Insan melalui pendidikan Islam di Masjid-masjid Negara Brunei Darussalam: Kajian tentang Realiti dan Aspirasi, (Internal Examiner)
 9. (2018) Penilaian Tesis PhD (UniSHAMS) (2018). Bushra Gheni Hamad bertajuk, al-Ta`zim fi Daw` al-`aqidah al-Islamiyyah , (External Examiner)
 10. (2018) Penilaian Tesis PhD (UIAM), Alotaibi, Sawsan Mazyad. M/ , (External Examiner)
 11. (2018) Penilai Makalah Anugerah Penerbitan USIM 2017, "Manuskrip al-Jawharah al-Munifah: Pengenalan dan Analisis Pemikiran Akidah daripada Jalur al-Maturidiyyah".. , (Reviewer)
 12. (2018) Penilaian Tesis PhD (UPSI), (2018), Mohd Nazri Mat Zin, Perbandingan Pemikiran al-Dihlawi dengan al-Farabi tentang Konsep Nubuwwah dalam Kitab Hujjah Allah al-Balighah dan Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah. , (External Examiner)
 13. (2018) Penilai Manuskrip - Al-Ash'ari : Suaru Keseinambungan dari Salaf Al-Saleh daripada Penerbit UKM., (Reviewer)
 14. (2018) Penilaian Tesis Hamidah binti Abu Hassan @ Abd Rahman (USIM), `Aqidah `Uzriyyah al-Sayyidah Maryam bayn al-Kitab al-Muqaddas wa al-Qur'an al-Karim: Dirasah Tahliliyyah Muqaranah., (External Examiner)
 15. (2017) Penilaian Tesis PhD (2017), Hajah Masuriyati binti Yahya (Brunei): Elemen Tazkiyah al-Nafs dalam Gagasan Negara Zikir Brunei Darussalam: Kajian terhadap Penekanan Aspek Zikrullah sebagai Asas Pembangunan Kerohanian Golongan Belia Perlu Perhatian (BPP)., (Internal Examiner)
 16. (2017) Penilaian Buku, Ensiklopedia Mazhab Shafi`i Negara Brunei Darussalam Jilid 2: Penyebaran Mazhab Syafi`i daripada Pusat Penyelidikan dan Penerbitan UNISSA, Brunei Darussalam. , (Reviewer)
 17. (2017) Penilaian Disertasi Sarjana, Mohamad Nasir bin Utut (2017), "Pemikiran Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani tentang Azab Kubur: Kajian Terhadap Kitab Kasyf al-Ghaybiyyat". , (Internal Examiner)
 18. (2017) Penilai Manuskrip, Ensiklopedia Mazhab Shafi'i Negara Brunei Darussalam Jilid IV (Kitab-Kitab dan Istilah-Istilah Mahzab Shafi'i daripada Pusat Penyelidikan dan Penerbitan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam., (Reviewer)
 19. (2017) Penilaian Tesis PhD (UKM), (2017). Yaman Towpek, Analisis Mantik al-Ghazali berdasarkan Mi`yar al-`Ilm fi Fann al-Mantiq. , (External Examiner)
 20. (2017) Penilaian Tesis PhD (UIAM), (2017). Suhailiza Md Hamdani, al-Ta'wiliyyah al-Mu`asirah `inda Ahmad Laksamana fi Kitabay 'Haqiqah al-Insan' wa al-Fath al-Nawa': Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah. , (External Examiner)
 21. (2017) Penilaian Tesis PhD (Kolej Universiti INSANIAH), Ali Haji Mohamed Warsame, Fiqh al-Muwazanat Bayn al-Maslahah al-Fardiyyah wa al-Jama`iyyah wa Atharuh `Ala al-Da`wah al-Islamiyyah fi al-Sumal, Harakah al-Mahakim al-Islamiyyah Anmudhajan. , (External Examiner)
 22. (2017) Penilaian Tesis PhD (UKM), Mohd Haidhar bin Kamarzaman, Pemikiran Akidah Shaykh Shams al-Din al-Sumatera'i , (External Examiner)
 23. (2016) Dato' Sri Anis bin Abot: Pemikiran dan sumbangannya dalam institusi Islam Negeri Sarawak, (Internal Examiner)
 24. (2016) Pemeriksa Luar Tesis Sarjana Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA), Kuala Terengganu; Zaida binti Zainal Abidin berjudul, Analisis Doktrin Syiah melalui Buku Thumma Ihtadaytu Karya Muhammad al-Tijani al-Sumawi menurut Perspektif Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah., (External Examiner)
 25. (2016) Pemeriksa Disertasi Sarjana Syariah, Abdul Hakim (Indonesia) bertajuk, "Metodologi Ijtihad K.H. Sahal Mahfudh (m. 2014) dalam Hukum Islam Semasa di Indonesia. , (Internal Examiner)
 26. (2015) Penilaian Tesis PhD (UKM), Hj. Zamihan Hj. Mat Zin. Doktrin Salafiah Wahhabiyyah dan Respon Umat Islam di Malaysia. , (External Examiner)
 27. (2015) Penilaian Tesis Phd (UKM), Muhammad Atiullah bin Othman, Tanggungjawab dalam Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Immanuel Kant, (External Examiner)
 28. (2014) Perujuk Peribadi Permohonan kenaikan Pangkat Profesor Madya bagi Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, UnisZA; Dr Mohd Safri bin Ali
 29. (2014) Penilaian Tesis PhD (UKM), Hervrizal; Respon Masyarakat Melayu Rantau Kuantan, Riau, Indonesia Terhadap Aktiviti Agama Gerakan Muhammadiyah , (External Examiner)
 30. (2014) Penilaian Tesis PhD (UIAM), Mohammed M.M. Aljedi; Manhaj Ibn Taymiyyah fi al-Radd `Ala al-Asha`irah min Khilal Kitabihi, Dar' Ta`arud al-`Aql wa al-Naql (Ibn Taymiyyah's Dialectical Methodology in Responding to The Ash'arites through his Dar' Ta`arud al-`Aql wa al-Naql) , (External Examiner)
 31. (2014) Penilaian Tesis Sarjana Usuluddin (UNISSA-Brunei), Haji Mohamad Azmi bin Haji Omar, Athar al-`Aqidah al-Islamiyyah fi Waqi` Brunay Darussalam, (External Examiner)
 32. (2014) Panel Penyemak Buku Akidah Sekolah-Sekolah Agama Negeri Selangor., (Reviewer)
 33. (2013) Penilaian artikel, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, berjudul "Penentangan rakyat Terengganu terhadap Inggeris dan kerajaan pada tahun 1928M mengikut perspektif Islam". , (Editor)
 34. (2013) Penilaian tesis MA (KUPU SB-Brunei), Dk. Norizzati bt Pengiran Haji Kashran, al-Imam al-Sunusi r.h. wa Juhuduhu fi al-`Aqidah , (Internal Examiner)
 35. (2013) Penilaian Disertasi MA (UnISZA), Muhammad Rashidi bin Wahab, Pemikiran Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti dalam akidah ilahiyyat. , (External Examiner)
 36. (2013) Pemeriksaan tesis Phd (UIAM), Adnan A.A. Albordaini, Islamic theological principles and its relationship with victory and authoritative establishment (al-`aqa'id al-imaniyyah wa `alaqatuha bi mafhumay al-nasr wa al-tamkin) , (External Examiner)
 37. (2013) Penilaian tesis PhD (UM), Wan Hishamudin Wan Jusoh, Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar menurut al-Ghazali: analisis, terjemahan dan anotasi kitab al-Amr bi al-Ma`ruf wa al-Nahy `an al-Mungkar , (Internal Examiner)
 38. (2013) Penilai Luar Untuk Lantikan ke Jawatan Profesor Madya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Dr. Aminuddin Basir). , (Penilai Luar)
 39. (2013) Ahli Jawatankuasa Saringan (Kenaikan Pangkat) Jawatan Profesor Madya Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Dr. Rumaizuddin bin Ghazali)., (Ahli Jawatankuasa )
 40. (2013) Penilai Buku Terbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, "Fenomena Syiah di Indonesia". , (Reviewer)
 41. (2013) Article Reviewer of Tafhim: IKIM Journal of Islam and The Contemporary World, vol 6, 2013, (Reviewer)
 42. (2012) Penilai Luar artikel,Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam. , (Reviewer)
 43. (2012) Tesis Sarjana Pengajian Islam (UKM), Muhammad Syahir bin Abu. Konsep persahabatan menurut Aristotle dan al-Ghazali. Fakulti Pengajian Islam, Uni. Kebangsaan Malaysia , (External Examiner)
 44. (2012) Penilai Luar Untuk Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Dr. Ideris Endot) , (Kenaikan Pangkat)
 45. (2012) Penilai Luar bagi Permohonan ke Jawatan Profesor Madya Gred DS 54 Di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani), (Penilai Luar)
 46. (2012) Penilai Buku, Pengenalan Ahli Sunnah Waljama`ah, Sejarah,Pendekatan dan Pemahaman, terbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Brunei Darussalam. , (Reviewer)
 47. (2011) Penilaian Tesis PhD (UM), Khaled Emhemed Faraj El Waheshi. The Scientific methodology of Jabir Ibn Hayyan and al-Hasan Ibn al-Haytham: a comparative study (al-Manhaj al-`Ilmi `inda Jabir Ibn Hayyan wa al-Hasan Ibn al-Haytham: Dirasah Murqaranah) , (Internal Examiner)
 48. (2011) Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Mohd Hamidi bin Ismail. Af`al Allah menurut al-Jurjani (M. 816H./1413 M.): Kajian dan terjemahan teks terpilih dari Syarh al-Mawaqif , (Internal Examiner)
 49. (2011) Penilaian Tesis PhD(USM), Abdulhadee Sabuding. Imam al-Nawawi dan Syarh Sahih Muslim: Satu kajian dari sudut aqidat , (External Examiner)
 50. (2011) Penilaian Tesis PhD (UM), Mohd Anuar Mamat, Tujuan pendidikan dan kaedah pengajaran menurut Abu Hanifah al-Nu`man (m. 150 H./767 M.): suntingan ilmiah Kitab al-`Alim wa al-Muta`allim, terjemahan dan analisis , (Internal Examiner)
 51. (2011) Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Syed Shahriman bin Syed Ali, Pemikiran al-Juwayni tentang ketuhanan: terjemahan dan analisis bahagian al-ilahiyyat, kitab Luma` al-Adillah. , (Internal Examiner)
 52. (2011) Penilai Luar artikel, Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam. , (Reviewer)
 53. (2011) Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Fadillah Ulfa. Beberapa isu pilihan berkaitan Qada' dan Qadar menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah: kajian kitab Shifa' al-`Alil , (Internal Examiner)
 54. (2011) Penilaian artikel, Manhaj Mahyu al-Din bin `Arabi fi Fahmi al-Mutasyabihat min Khilal Nususihi, Jurnal `Ulum Islamiyyah, Universiti Sains Islam Malaysia. , (Reviewer)
 55. (2011) Penilai Luar Bagi Permohonan Ke Jawatan Profesor Madya Gred 54 Di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Dr. Mohd Radhi bin Ibrahim) , (Kenaikan Pangkat)
 56. (2010) Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Kesepakaran Bagi Permohonan Ke Jawatan Profesor Madya DS 54 di Universiti Sains Islam Malaysia bagi Dr. Muhammad Yusof Khalid. , (Ahli Jawatankuasa Kesepakaran )
 57. (2010) Penilaian makalah, Prinsip pembinaan kubur menurut perspektif Islam, Jurnal Islamiyyat, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. , (Reviewer)
 58. (2009) Penilai buku Dasar Akidah Seorang Muslim, terbitan Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor , (Reviewer)
 59. (2009) Penyemak Buku Teks Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 2009., (Reviewer)
 60. (2009) Penilaian makalah Jurnal Pengajian Islam bil. 4/2009, Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Selangor Darul Ehsan., (Reviewer)
 61. (2009) Penilaian Tesis PhD (UM), Faizuri Abd Latif, Pemikiran Tuan Minal dalam Akidah Ketuhanan: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin , (Internal Examiner)
 62. (2009) Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Sallahudin Mat Amin, Konsep takwil menurut al-Ghazali: Terjemahan dan analisis Risalah Qanun al-Ta'wil , (Internal Examiner)
 63. (2009) Penilaian artikel, Jurnal Dialog Peradaban, Universiti Malaya, Kuala Lumpur , (Reviewer)
 64. (2009) Penilai buku Modernisme Islam dan impaknya di Malaysia, terbitan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. , (Reviewer)
 65. (2008) Penilai Peribadi Untuk Kenaikan Pangkat ke Profesor Madya di Universiti Kebangsaan Malaysia - Encik Kamaruddin Salleh., (Reviewer)
 66. (2008) Penilai Luar Calon Profesor Madya Dred DS54 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (Dr. Hussain bin Othman), (Penilai Luar)
 67. (2008) Disertasi MA, Abdul Rahman Abdul Moula, Manhajiyyah al-Islam wa al-Masihiyyah fi al-Tawhid `inda Ahmad Shalabi wa Muhammad al-Ghazali , (Internal Examiner)
 68. (2008) Penilai Luar Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya Gred DS 53 di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (Dr Nurullah Kurt) , (Penilai Luar)
 69. (2006) Disertasi MA, Mohd Fuad Mokhtar, Metodologi perbahasan akidah menurut al-Ghazali: kajian terhadap kitab al-Iqtisad fi al-I`tiqad. , (Internal Examiner)
 70. (2006) Disertasi MA, Syamsul Huda bin Mu'azam, Pemikiran politik kapitalisme: analisis dari perspektif Islam , (Internal Examiner)
 71. (2006) Penilaian buku Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, Isu-isu semasa akidah Islam, terbitan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) , (Reviewer)
 72. (2006) Penilaian Tesis PhD (UM), Ali Abri, Manhaj Akidah Menurut HAMKA , (Internal Examiner)
 73. (2006) Disertasi MA, Mohamad Khairi bin Mohd Yusoff, Epistemologi Islam menurut Iqbal , (Internal Examiner)
 74. (2005) Penilaian buku Ibrahim Abu Bakar , 'Usuluddin dalam karya Arab dan Melayu klasik quadraginta simulacra, terbitan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor , (Reviewer)
 75. (2005) Penilaian Disertasi Sarjana Peradaban, Adliatun binti Jazuli@Mokhtar, Wagas politik Islam dalam pembinaan masyarakat bertamadun. , (Internal Examiner)
 76. (2005) Penilaian Tesis PhD, Farahwahida Mohd Yusof, Keberkesanan pelaksanaan fatwa dalam menangani aliran-aliran kepercayaan di Malaysia: Kajian kes terhadap al-Arqam dan Ahmadiyah Qadiani. , (Internal Examiner)
 77. (2005) Disertasi MA, Abu Zarrin Selamat, Kepentingan pendidikan sakral menurut al-Ghazali relevannya ke arah memupuk solidariti ummag: kajian teks Ihya\' `Ulum al-Din. , (Internal Examiner)
 78. (2004) Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin, Asmah Ansar, Peranan TASKA dan TADIKA dalam pembentukan peribadi kanak-kanak Islam: kajian di Kuala Kangsar, Perak. , (Internal Examiner)
 79. (2004) Disertasi MA, Muhammadnaser Sohsubah, Perubahan pengajian akidah dari aliran khalaf kepada salaf: suatu kajian di Sekolah Dar al-Huda, Yala. , (Internal Examiner)
 80. (2003) Disertasi MA, Kipli bin Haji Yassin, Datuk Haji Abdul Kadir: pemikiran dan sumbangannya dalam perkembangan Islam di Kuching, Sarawak. , (Internal Examiner)
 81. (2003) Disertasi MA, Wan Hishamudin Wan Jusoh, Pengajaran ilmu Usuluddin di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Kementerian Pendidikan Malaysia: analisis terhadap pelaksanaannya di Terengganu. , (Internal Examiner)
 82. (2003) Disertasi MA, Muhamad Sharifudin Noh, Manhaj Imam al-Bukhari dalam akidah: satu kajian terhadap kitab al-tawhid dalam Jami` al-Sahih , (Internal Examiner)
 83. (2003) Penyemak Artikel Penerbitan Khas Sempena Majlis Konvokesyen Pertama, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) , (Reviewer)
Contribution to external organisation
 1. (2021) Pembinaan Pelan Tindakan bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan (NAPPCVE) (2021-2025) , Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam. , National
 2. (2021) Pembinaan Pelan Tindakan Kebangsaan bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan (NAPPCVE). (2021-2025)., Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM), Kementerian Dalam Negeri (KDN)., National
 3. (2021) Ketua Kluster Akidah dan Pemikiran Islam, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) , Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), National
 4. (2018) Panel Muzakarah Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam (MKI) (Lantikan Majlis Raja-Raja), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, National
 5. (2008) Writting ILIM Module for Aqidah and Islamic Thought Module and involving as lecture for ILIM's course , Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), National

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) Penilaian Epistemologi Muslim Liberal Berdasarkan Pemikiran Al-Baghdadi: Kajian Terhdapa Kitab Usul Al-Din, MARYAM HABIBAH BINTI KAMIS
 2. (2023) The Formation Of Human Thought Based On The Thoughts Of Kalam Ibn Khaldun: An Analysis Al-Fasl Al-Sadis Min Al-Kitab Al-Awal Kitab Muqaddimah, NORAFIFAH BINTI AB HAMID
 3. (2023) PEMIKIRAN AKIDAH TUAN MINAL DALAM KITAB AQIDAH AL-NAJIN DAN APLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP), PAUZI BIN YUSOFF
 4. (2023) CRITIQUES ON THE EXISTENCE OF GOD IN SELECTED TEXTS OF NEW ATHEISTS: AN ISLAMIC THEOLOGICAL PERSPECTIVE, MOHAMAD RAZIF BIN MOHAMAD FUAD
 5. (2022) Pemikiran Pendidikan Zain bin Ibrahim Al-sumait dalam karyanya Manhaj Al-Sawi syarhli usul Tariqah Al-balawi tumpuan Kepada Pembentukan Watak Guru, IFZAM BIN KHALIL
 6. (2022) Aqidah, NURUL MAZIAH BINTI MOHD NOR
 7. (2021) The Position of Western Sociology’s theories with regards to Religion and Ethic: An Analytical Analysis of Selected Universities in Eden, Yemen from Islamic Perspective, ALI ABDULRAHEEM ALI ABDULSADIQ BA WAZIR
 8. (2019) Pemikiran Islam, Nurul Maziah binti Mohd Nor
 9. (2018) Pemikiran Tuan MInal dalam Pendidikan, Pauzi bin Yusoff
 10. (2018) Nazariyyat `Ilm al-Ijtima` al-Gharbi fi al-Din wa Atharuha `ala Tullab Jami`aat `Adn, Yemen., Ali Abdulraheem Ali Abdulsadiq Ba Wazir
 11. (2018) PENDALILAN MANTIK AL-ASH'ARI DALAM AKIDAH KETUHANAN, MUHAMMAD RASHIDI BIN WAHAB
 12. (2017) Pemikiran Pendidikan Zain bin Ibrahim dalam Karyanya Manhal al-Sawi Syarhi Usul Tariqah al-Ba`lawi: Tumpuan kepada Pembentukan Watak Guru, Ifzam bin Khalil
 13. (2017) Pembentukan Pemikiran Manusia menurut Ibn Khaldun menerusi Pendidikan berasaskan Pengajian Usuluddin, Norafifah binti Ab Hamid
 14. (2017) KONSEP AL-SAHABAT DALAM KARYA-KARYA SYIAH BERBAHASA MELAYU: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF ALH AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH, MOHD AIZAM BIN MAS'OD
 15. (2016) Penilaian Epistemologi Muslim Liberal berdasarkan Pemikiran al-Baghdadi: Kajian berdasarkan kitab Usul al-Din., Maryam Habibah binti Khamis
 16. (2016) PENGGUNAAN NERACA BERFIKIR AL-GHAZALI PADA MENILAI PEMIKIRAN SHIAH ISMAILIYYAH BATINIYYAH TA`LIMIYYAH TENTANG SUMBER AL-MA`RIFAH DALAM KITAB AL-QISTAS AL-MUSTAQIM, MARIAM BINTI ABDUL RAHMAN
 17. (2014) Logical Argumentation of al-Ash`ari in Theology (Pendalilan Mantik al-Ash`ari dalam Akidah Ketuhanan), Muhammad Rashidi bin Wahab
 18. (2014) KONSEP AL-ILAHIYYAT DALAM PEMIKIRAN SYIAH AL-ITHNA `ASHARIYYAH: ANALISIS BAB AL-TAWHID DARI KITAB AL-KAFI MENURUT PERSPEKTIF AL-ASHA`IRAH. (Concept of al-Ilahiyyat in Shi`ah al-Ithna `Ashariyyah?s Thought: An Analysis from al-Asha`irah?s Perspective on the Chapter of al-Tawhid in Kitab al-Kafi), MOHD HAMIDI BIN ISMAIL
 19. (2012) The Concept of Companions in Selected Malay Language Syiah Works: An Analysis Based on the Perspective of Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah (Konsep al-Sahabah dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu Terpilih: Analisis menurut Perspektif Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah), Mohd Aizam bin Mas'od
 20. (2011) Concept of al-Ilahiyyat in Shi`ah Ithna Ashariyyah's Thought: an Analysis from al-Ash`airah's Perspective on the Chapter of al-Tawhid in Kitab al-Kafi (Konsep Ilahiyyat menurut Pemikiran Syiah Ithna `Ashariyyah: Kajian terhadap Teks-teks Terpilih daripada Kitab al-Kafi, Karangan al-Kulayni), Mohd Hamidi bin Ismail
 21. (2011) Application of al-Ghazali's Thinking Standard in Evaluating Shi`ah Isma`iliyyah Batiniyyah Ta`limiyyah Thought on Source of Knowledge in al-Qistas al-Mustaqim (Penggunaan Neraca berfikir al-Ghazali pada Menilai Pemikiran Shiah Isma`iliah Batiniyyah Ta`limiyyah tentang Sumber al-Ma`rifah dalam Kitab al-Qistas al-Mustaqim), Mariam Abdul Rahman (Brunei)
 22. (2010) al-Baqillani's Thought on Selected Theological Issues of The Qur'an, Much Hasan Darojat
 23. (2009) Discourse of Gender Equality in Islamic Thought at State Higher Islamic Learning Institution in Indonesia: A Case Study in Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Henri Shalahudin (Indonesia)
 24. (2009) al-Harari's theological method and its application in the evaluation of al-Uthaymin's theological method: discourse on al-nusus al-mutashabihat (Manhaj akidah ketuhanan al-Harari dan aplikasinya dalam penilaian manhaj akidah ketuhanan al-Uthaymin: perbahasan al-nusus al-mutashabihat), Mohd Sabri bin Ellias
 25. (2009) al-Ghazali's Thought on the Understanding of al-Asma' al-Husna according to al-Maqsad al-Asna in the Development of Integrity. (Penghayatan terhadap al-Asma' al-Husna dan peningkatan integriti: kajian pemikiran al-Ghazali dalam kitab al-Maqsad al-Asna)., Mohd Hasrul bin Suhari
 26. (2008) The inculcation of Islamic values in developing module for problematic women in The Federal Territory of Kuala Lumpur (Penerapan nilai-nilai Islam dalam modul pembangunan wanita yang bermasalah di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)., Khairul Hamimah binti Mohammad Jodi
 27. (2008) Issues of Aqidah in Terengganu: A study on Minutes of the Proceedings of the Legislative Assembly of the State of Terengganu from 1986 to 1996 (Isu-isu akidah di Terengganu: Kajian Penyata Rasmi DUN Terengganu dari tahun 1986 hingga 1996), Mohd Safri bin Ali
 28. (2007) Theological issues and educational methods in Pattani: a case study on higher learning institutes (Qadaya al-`aqidah wa manahij ta`limiha fi Fatani: al-mu'assasat al-ta`limiyyah al-jami`i yyah namudhajan), Mahsidi Salae (Thailand)
 29. (2007) The discourse on rububiyyah of Allah according to al-Ghazali in responding to the gha'iyyah dimension of Muslim philosophers: a translation and analysis of the selected texts from Tahafut al-Falasifah (Wacana rububiyyah Allah menurut al-Ghazali dalam menangani dimensi gha`iyyah filsuf Muslim: terjemahan dan analisis teks terpilih daripada kitab Tahafut al-Falasifah), Azmil Zainal Abidin
 30. (2006) The approach of Hasan al-Hudaybi in the issue of takfir: application in the political issue in Malaysia (Pendekatan Hasan al-Hudaybi dalam permasalahan takfir: aplikasinya dalam isu-isu politik di Malaysia), Razali Musa
 31. (2005) The monotheism concept of Ibn Taymiyyah and its impact in Indonesia: a case study of the curriculum design of Islamic theology course in Pondok Modern Darusalam Gontor Ponorogo Indonesia ( Konsep tauhid Ibn Taymiyyah dan pengaruhnya di Indonesia: kajian kes terhadap penggubalan kurikulum pengajian akidah di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Indonesia)., Amal Fathullah Zarkashy (Indonesia) (University of Malaya (UM))
 32. (2005) Symbols of religions and its signs: a study from Islamic perspective ( Syi`arat al-adyan wa rumuzuha min al-manzur al-Islami ), Albhlal Tareq Suliman (Kingdom of Saudi Arabia)
 33. (2005) Islamic revivalism movement in Indonesia: a study of the thought of Partai Keadilan Sejahtera and salafi movement leader on the implementation of Islamic law (Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia: kajian pemikiran tokoh Partai Keadilan Sejahtera dan tokoh gerakan salafi tentang penerapan syariah)., Moh. Nurhakim (Indonesia)
 34. (2005) Fakhr al-Din al-Razi and His Role in The Development of Ash arite School and The Philosophy of Islamic Theology (Fakhr al-Din al-Razi wa dawruh fi tatawwur al-madrasah al-Asy`ariyyah wa madrasah `ilm al-kalam), Muhammad Abdel Hamid Salim Qatawneh (Jordan) (University of Malaya (UM))
 35. (2005) Elements of Critical Thinking from the Qur'anic Perspective: A Study of Surah al-Rum (Elemen Pemikiran Kritis menurut Perspektif al-Quran: Kajian Surah al-Rum)., Zainoriah Kadri
 36. (2003) Some aspects of Mahathir Mohamad's thoughts on the development of Islamic development in Malaysia: an analysis from Islamic thought (Beberapa aspek pemikiran Mahathir Mohamad mengenai pembangunan Islam di Malaysia: analisis dari sudut pemikiran Islam, Mohd Rumaizuddin Musa @ Ghazali (University of Malaya (UM))
 37. (2002) Cultural chellenges of globalization towards Muslims and the respons of contemporary Islamic thought (Tahaddiyat al-`awlamah al-thaqafiyyah tijaah al-muslimin wa mawqif al-fikr al-Islami al-mu`asir minha ), Najib Seikh Abd Samad (Somalia)
 38. (2001) The concept of Imamah according to Shiete of Ithna Asyariyyah and the view of Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah upon it: a study on selected literature in Indonesian language (Konsep imamah menurut Syiah Ithna Asyariyyah dan pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah terhadapnya: kajian terhadap karya-karya berbahasa Indonesia), Faisol Nasar Madi (Indonesia)
Master
 1. (2023) ALIRAN PEMIKIRAN ATEISME DAN IMPLIKASI KEPADA MASYARAKAT, AIMAN ZIKRI ZULKIFLI
 2. (2022) Some Aspects of Theologian Thought of Imam Ibn Juzai Al-Gharnāṭi: A Study and Analysis on Al-Nūr Al-Mubin Fī Qawāid ‘Aqā’id Al-Dīn, AHMAD FAIZ BIN MOHD KHALIL
 3. (2021) Al-Qiyas in the Kalam Argument According to al-Amidi Perspective: Translation and Analysis of Selected Texts from the Kitab Abkar al-Afkar, RUZAIMI BIN IBRAHIM
 4. (2020) Calon belum buat pembentangan proposal dan candidature defence, NURLIYANA ATIQAH BINTI AHMAD ZUBIR
 5. (2020) The Approach of Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti in Proving the Exsistence of Allah: A Study on his Kubra Al-Yaqiniyyat Al-Kawniyyah, ASMIRA BINTI ABD RAHMAN
 6. (2019) The perspective of Ibn Kathir on the Hereafter and Resurrection of Human After Death According To Kitab al-Fitan wa al-Malahim in al-Bidayah wa al-Nihayah, MASYITAH BINTI SULAMAN
 7. (2019) PENERAPAN NILAI AL-ASMA? AL-HUSNA BAGI MEMBENTUK SIKAP POSITIF PEMANDU DALAM MENGELAKKAN KEMALANGAN JALAN RAYA, NASRIAH BINTI MOHD ISMAIL EH
 8. (2019) Human Rights in Islam: An Analytical Study in the Light of the Views of Dr. Abdullah Al-Nafisi, BADER M SH S ALRASHIDI
 9. (2018) Pemikiran Kalam Imam Ibn Juzai al-Gharnati: Kajian dan analisis terhadap Teks Kitab al-Nur al-Mubin fi Qawa`id al-Din, Ahmad Faiz bin Mohd Khalil
 10. (2018) KEMAHIRAN BERFIKIR MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB AL-MUNQIDH MIN AL-DALAL: KAJIAN TERHADAP KURIKULUM AKIDAH ISLAMIAH PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH, NURZAFREENA BINTI ABD AZIZ
 11. (2018) PEMIKIRAN ONTOLOGI DALAM METAFIZIK ISLAM: ANALISIS DAN TERJEMAHAN TEKS TERPILIH AL-DURRAH AL-FAKHIRAH KARYA `ABD AL-RAHMAN AL-JAMI, LUQMAN BIN JOHANI
 12. (2017) Kajian tentang ISIS, Nur Hidayatul Aiman binti Johan
 13. (2017) Human Rights in Islam: An analytical Study on Abd Allah Fahd al-Nafisi's Thought (Huquq al-Insan fi al-Islam: Dirasat Tahliliyyah li Afkar `Abd Allah Fahd al-Nafisi), Bader M Sh S Al Rashidi
 14. (2016) Pemikiran Mustafa Akyol, Nurliyana Atiqah binti Ahmad Zubir
 15. (2016) Ontological Thought in Islamic Metaphysics: An Analysis and Translation of Selected Texts in al-Durrah al-Fakhirah by `Abd al-Rahman al-Jami (Pemikiran Ontologi dalam Metafizik Islam: Analisis dan Terjemahan Teks Terpilih al-Durrah al-Fakhirah Karya `Abd al-Rahman al-Jami)., Luqman bin Johani
 16. (2016) PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT): PERSEPSI DAN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI ZON SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR, NAZIHAH BINTI MOHD FAUZI
 17. (2016) PENDEKATAN AL-GHAZALI DALAM MENANGANI ISU TAKFIR MENURUT KARYA FAYSAL AL-TAFRIQAH BAYN AL- ISLAM WA AL-ZANDAQAH, NUR ATIQAH BINTI SULAIMAN
 18. (2016) (Principle of Cooperation and Tolerance: A Foundational Study of the Islamic Legitimacy Method in Dealing with the Adversary), SANTHAD BORNA
 19. (2016) SUMBER ILMU MENURUT IBN TUFAYL: TERJEMAHAN DAN ANALISIS TEKS TERPILIH RISALAH HAYY IBN YAQZAN, NUR RAFEZZA BINTI FETHERI
 20. (2015) Thinking Skills According to al-Ghazali in the Book of al-Munqidh min al-Dalal: A Study on The Curruculum of Aqidah in Islamic Secondary School (Kemahiran Berfikir menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Munqidh min al-Dalal: Kajian terhadap Kurikulum Akidah Islamiah Peringkat Sekolah Menengah)., Nurzafreena binti Abd Aziz
 21. (2015) al-Qiyas dalam Perbahasan Ilmu Kalam menurut al-Amidi: Terjemahan dan Analisis Teks Terpilih daripada Kitab Abkar al-Afkar, Ruzaimi bin Ibrahim
 22. (2015) AQANIM AL-NASARA MENURUT PERSPEKTIF AL-JUWAYNI (Aqanim al-Nasara in al-Juwayni's Perspective), AMIN BIN AHMAD
 23. (2015) PEMIKIRAN SYIAH DALAM KARYA BAHASA MELAYU: ANALISIS TERHADAP KONSEP AL-IMAMAH DALAM KARYA MENITI TITIAN KEBENARAN MENURUT PERSPEKTIF AL-ASHA`IRAH (Shiite?s Thought in Malay Literature: An Analysis of al-Imamah Concept in Meniti Titian Kebenaran according to al-Asha`irah Perspective), SHAHARINA BINTI SHAHARUDDIN
 24. (2014) The Source of Knowledge According to Ibn Tufayl: Translation and Analysis of Selected Texts of the Treatise Hayy Ibn Yaqzan (Sumber Ilmu menurut Ibn Tufayl: Terjemahan dan Analisis Teks Terpilih Risalah Hayy Ibn Yaqzan), Nur Rafeeza binti Fetheri
 25. (2014) The Perspective of Ibn Kathir's on the Hereafter and Resurrection of Human Death according to Kitab al-Fitan wa al-Malahim in al-Bidayah wa al-Nihayah ( Thought Perspektif Ibn Kathir tentang Hari Kiamat dan Kebangkitan Manusia Selepas Mati berdasarkan Kitab al-Fitan wa al-Malahim dalam al-Bidayah wa al-Nihayah), Masyitah binti Sulaiman
 26. (2014) The Approach of Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti in Proving the Existence of Allah: A Study on his Kubra al-Yaqiniyyat al-Kawniyyah (Pendekatan Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti dalam Pendalilan Wujud Allah: Kajian terhadap Kitab Kubra al-Yaqiniyyat al-Kawniyyah., Asmira binti Abdul Rahman
 27. (2014) The Approach of al-Ghazali in Dealing with Issue of Takfir according to his Faysal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zandaqah (Pendekatan al-Ghazali dalam Menangani Isu Takfir menurut Karya Faysal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zandaqah), Nur Atiqah binti Sulaiman
 28. (2014) Teaching of Higher Order Thinking Skill: A Study on Perception and Teaching Practice of Islamic Education Teachers at Secondary School in Semenyih Zone, Hulu Langat District, Selangor ( Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Persepsi dan Amalan Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Zon Semenyih, Daerah Hulu Langat, Selangor), Nazihah binti Mohd Fauzi
 29. (2014) Principle of Cooperation and Tolerance: A Foundational Study of the Islamic Legitimacy Methode in Dealing with the Adversary (Qa`idah al-Ta`awun wa al-Ma`zirah: Dirasah Ta'siliyyah li al-Manhaj al-Shar`i fi al-Ta`amul Ma`a al-Mukhalif), Santhad Borna (Thailand)
 30. (2014) Incalculation of al-Asma' al-Husna Values in Building Positive Habits among Drivers to Reduce the Risk of Road Accidents (Penerapan Nilai al-Asma' al-Husna bagi Membentuk Sikap Positif Pemandu dalam Mengurangkan Risiko Kemalangan Jalan Raya), Nasriah binti Mohd Ismail Eh
 31. (2014) PEMIKIRAN IBN KATHIR TENTANG ASMA' ALLAH AL-HUSNA: ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-QUR'AN AL-`AZIM (Ibn Kathir`s Thought on the Beautiful names of Allah: An Analysis according to his Tafsir Al-Qur'an Al-`Azim), MUHAMAD BASTHAMI BIN ABDULLAH
 32. (2013) Aqanim al-Nasara in al-Juwayni's Perspective (Aqanim al-Nasara menurut Perspektif Pemikiran al-Juwayni), Amin bin Ahmad
 33. (2011) Shiite's Thought in Malay Literature: An Analysis of al-Imamah Concept in Meniti Titian Kebenaran According to Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah (Pemikiran Syiah dalam Karya Bahasa Melayu: Analisis terhadap Konsep al-Imamah dalam karya Meniti Titian Kebenaran Menurut Perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah), Shaharina binti Shaharuddin
 34. (2011) Khurafat berkaitan Ibadat Haji dalam Masyarakat Islam di Brunei Darussalam dan Pandangan Ahli Sunnah Wal Jama`ah terhadapnya, Muhd. Hafizuddin Haji Mohd Salleh
 35. (2011) Kaedah pengajaran guru ugama dalam memperkukuh akidah Ahli Sunnah Wal Jama`ah di Negara Brunei Darussalam: kajian kes mata pelajaran Tauhid di Sekolah Ugama Begawan Pehin Udana Khatib Haji Awang Umar, Kampung Setia, Kawasan Brunei 1, Hamzah bin Jali
 36. (2011) Ibn Kathir's Thought on the Beautiful Names of Allah: an Analysis According to His Tafsir al-Qur'an al-`Azim (Pemikiran Ibn Kathir tentang al-Asma' Allah al-Husna dan sumbernya: analisis Tafsir al-Qur'an al-`Azim), Muhammad Basthami bin Abdullah
 37. (2011) Ethical Thought in Jahiliyyah Prose: A Study on the Wasiyyah of Umamah bint al-Harith from Islamic Perspevtive (Pemikiran Akhlak dalam Prosa Jahiliah: Kajian terhadap Wasiyah Umamah Bint al-Harith menurut Perspektif Islam)., Nailah binti Abas
 38. (2010) al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadar: Mafhumuhu `inda Tullab Madrasah Hasan al-Bulqiyyah al-`Arabiyyah al-Thanawiyyah li al-Banin, Haji Saharuddin bin Haji Patra
 39. (2007) The use of al-qiyas in Umm al-Barahin (Penggunaan metode al-qiyas dalam kitab Umm al-Barahin), Engku Hassan Engku Wok Zin (University of Malaya (UM))
 40. (2007) The culture of critical thinking: a study in the Caliph of `Umar bin `Abd `Aziz's administratian era (Budaya berfikir kritis: kajian di era pemerintahan khalifah `Umar bin `Abd Aziz), Norafifah binti Abd Hamid
 41. (2006) Some phenomena of Irja' and its implication in Muslim's thought in Malaysia (Beberapa bentuk fenomena irja' dalam pemikiran umat Islam dan implikasinya di Malaysia), Mohd Aizam bin Mas`od
 42. (2005) Tuan Guru Haji Zakaria B. Ismail: his contributions in the development of Islamic educations and politics in Kelantan State (Tuan Guru Haji Zakaria B. Ismail: sumbangannya dalam bidang pendidikan dan politik Islam di Negeri Kelantan), Raihaniah Binti Zakaria (University of Malaya (UM))
 43. (2005) The method of definition in logic and the Quran (Metode al-ta`rif dalam mantik dan al-Quran), Noraini Junoh (University of Malaya (UM))
 44. (2004) The curriculum of `aqidah at The National High School of Kabupaten Kerinci, Jambi, Sumatera, Indonesia (Kurikulum pengajian akidah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Kerinci, Jambi, Sumatera, Indonesia), Zainal Abidin Azhar (Indonesia) (University of Malaya (UM))
 45. (2004) Study of philosophy according to Ibn Rusyd: translation and analysis on the Fasl al-Maqal fima bayna al-Hikmah wa al-Syari`ah min al-Ittisal (Pembelajaran falsafah menurut Ibn Rusyd: terjemahan dan analisis terhadap Fasl al-Maqal fima Bayn al-Hikmah wa al-Syari`ah min al-Ittisal)., Wan Sayani Wan Mustapha
 46. (2003) Understanding of aqidah among the students of Maahad Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat, Pulau Chondong, Kelantan (Pemahaman akidah pelajar-pelajar Maahad Tahfiz al-Qur'an Wa al-Qira'at Pulau Chondong, Kelantan)., Suhaimi Sulaiman (University of Malaya (UM))
 47. (2003) Haji Ahmad Faqir al-Kerinci and his intellectual contributions in the development of Islam in Kerinci, Jambi, Indonesia (Haji Ahmad Faqir al-Kerinci: sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan Islam di Kerinci, Jambi, Indonesia)., Darmadi Saleh (Indonesia) (University of Malaya (UM))
 48. (2003) al-Shaikh Wali Allah al-Dihlawi's thought on the concept of al-birr wa al-ithm: an analysis of al-birr wa al-ithm chapter in his Hujjat Allah al-Balighah (Pemikiran al-Syaikh Wali Allah al-Dihlawi mengenai konsep al-birr wa al-ithm: analisis terhadap mabhath al-birr wa al-ithm dalam Hujjat Allah al-Balighah)., Mohd Nazri Mat Zin (University of Malaya (UM))
 49. (2002) The implementation of aqidah teaching and learning in KBSR curriculum at national primary schools in Sentul Zone, Federal Territory of Kuala Lumpur (Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran akidah dalam kurikulum baru sekolah rendah (KBSR) di sekolah kebangsaan di Zon Sentul, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)., Syahmun Yahaya (University of Malaya (UM))
 50. (2002) Islamic critical thinking: an analysis of al-muhaddithin approach in accepting hadith (Pemikiran kritis Islam: analisis terhadap pendekatan al-muhahaddithin dalam penerimaan hadis), Siti Khairiah binti Parman (University of Malaya (UM))
 51. (2002) Bay`ah, silsilah and yaqazah from tasawwuf perspective (Bay`ah, silsilah dan yaqazah dalam tasawuf)., Ifzam Khalil (University of Malaya (UM))
 52. (2001) Spiritual Quotient (SQ) theory: an analysis of Danah Zohar and Ian Marshal's thought according to the perspective of Islamic thought (Teori kecerdasan spiritual (SQ): analisis terhadap pemikiran Ian Marshal dan Danah Zohar menurut perspektif pemikiran Islam)., Mohd Fakarudden Che Omar (University of Malaya (UM))
 53. (2001) Moral problem and its relationship with Islamic faith: a study on the students of Institute Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR) Kuala Lumpur (Masalah Akhlak dan Hubungannya dengan Akidah di Kalangan Pelajar Institut Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR) Cawangan Kuala Lumpur)., Khairul Hamimah Mohammad Jodi (University of Malaya (UM))
 54. (2001) Islam and its influence on Malay ethics: its development and chellenges in Malaysia (al-Islam wa atharuhu fi akhlaq al-Malayuwiyyin: al-tatawwur wa al-tahaddi bi Maliziyya), Abdul Razek Abdel Monem (Egypt)
 55. (2000) The system of Islamic Theology study at International Islamic College of Sultan Ismail Petra (Sistem Pengajian Usuluddin di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS): Suatu Analisis)., Muhammad Nasron bin Yaacob (University of Malaya (UM))
 56. (2000) al-Ghazzali's theological thought in his Ihya' `Ulum al-Din: a study of the chapter of Qawa`id al-I`tiqad (Pemikiran Akidah al-Imam al-Ghazzali dalam Kitab Ihya' `Ulum al-Din: Analisis Terhadap Kitab Qawa`id al-`Aqa`id), Mohd Abduh bin Abu Samah @ Hashim (University of Malaya (UM))
 57. (1999) A study on understanding of qada' (predestinatian) and qadar (decree of Allah) among the muslim converts in The Federal Territory, Kuala Lumpur (Kajian tentang kefahaman terhadap Qada' dan Qadar di kalangan saudara baru di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)., Imanniah Ishak (University of Malaya (UM))
 58. (1998) Understanding of Islamic theology among converts: a study in Kuala Lumpur (Kefahaman Akidah di Kalangan Saudara Baru: Suatu Kajian di Kuala Lumpur)., Yusri bin Abu (University of Malaya (UM))
Under Graduate Students
 1. (2007) Project paper - IXEU 3280
 2. (2006) Project paper - IXEU 3280
 3. (2004) Project paper- IXEU 3280
 4. (2003) Project paper- IXEU 3280
 5. (2002) Project Paper- IXEU 3280
 6. (2001) Project paper - IXEU 3280

TEACHING


Master
 1. (2021) IOF7003 - Issues in Aqidah and Islamic Thought
 2. (2021) IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
 3. (2021) IOX7003 - Methodology of Usuluddin Studies
 4. (2020) IAGU6332 - Master
 5. (2020) IOF7003 - Issues in Aqidah and Islamic Thought
 6. (2020) IOX7003 - Methodology of Usuluddin Studies
 7. (2020) IOX7003 - Methodology of Usuluddin Studies
 8. (2020) IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
 9. (2020) IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
 10. (2019) IOF7003 - Issues in Aqidah and Islamic Thought
 11. (2019) IOF7003 - Issues in Aqidah and Islamic Thought
 12. (2019) IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
 13. (2018) IOF7001 - Major Literatures in Aqidah and Islamic Thought
 14. (2018) IOF7003 - Issues in Aqidah and Islamic Thought
 15. (2017) IAGU6331 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
 16. (2017) IOF7001 - Major Literatures in Aqidah and Islamic Thought
 17. (2017) IOF7003 - Issues in Aqidah and Islamic Thought
 18. (2016) IAGU6331 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
 19. (2016) IAGU6331 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
 20. (2015) IAGU6331 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
 21. (2015) IAGU6331 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
 22. (2013) IAGU6331 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
 23. (2009) IAGU6331 - Literature in Aqidah and Islamic Thought
 24. (2007) IAGU6314 - Logic and Islamic Critical Thinking
 25. (2006) IAGU6314 - Logic and Islamic Critical Thinking
 26. (2005) IAGU6111 - Islamic Epistemology
 27. (2004) IAGU6111 - Islamic Epistemology
 28. () IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
Bachelor
 1. (2016) IIQ1001 - Islamic Creeds
 2. (2016) IXEU1109 - Islamic Creeds
 3. (2015) IAEU1311 - Aqidah and Human Capital Development
 4. (2013) IAEU1107 - Reading Text On Islamic Creed
 5. (2013) IAEU1108 - Islamic Theology
 6. (2013) IAEU2314 - Logic and Islamic Critical Thinking
 7. (2012) IAEU1108 - Islamic Theology
 8. (2012) IXEU1113 - Al-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 9. (2012) IXEX1102 - Introduction to Usuluddin
 10. (2011) IAEU1102 - Islamic Thought
 11. (2011) IAEU1107 - Reading Text On Islamic Creed
 12. (2011) IXEU1102 - Introduction to Usuluddin
 13. (2009) IAEU1110 - Islamic Epistemology
 14. (2009) IAEU2309 - Islam and Critical Thinking
 15. (2009) IAEU2309 - Islam and Critical Thinking
 16. (2008) IAEU2309 - Islam and Critical Thinking
 17. (2008) IXEX1310 - Basic of Islamic Critical Thinking
 18. (2007) IAEU1110 - Islamic Epistemology
 19. (2007) IAEU1110 - Islamic Epistemology
 20. (2007) IAEU2309 - Islam and Critical Thinking
 21. (2007) IAEU2309 - Islam and Critical Thinking
 22. (2005) IAEU1101 - Introduction to Islamic Thought
 23. (2005) IAEU2309 - Islam and Critical Thinking
 24. (2005) IAEU3301 - Islamic Philosophers
 25. (2005) IXEX1301 - Principles of Islamic Study
 26. (2004) IXEU1302 - Islamic Epistemology

PATENT/IPR


 • MY SHAKHSIYYAH AR BERKENAAN AKIDAH iSLAM
  Copyright (National)

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Pengerusi Surau Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., (01 Dec 2021 - 15 Jun 2023) (University)
 • Ahli Jawatankuasa Panel Nadwah Ulama dan Ilmuwan Yadim (Nuim), (01 Jan 2021 - 31 Dec 2022)
 • Fasilitator (Akidah dan Pemikiran Islam) Bagi Bilik Perundingan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., (01 Jan 2021 - 31 Dec 2021)
 • Ahli Jawatankuasa Webiner Series 2, : The Significance of Islamic Philosphy Discipline to Ummah in The Era of Ir 4.0, Speaker Profesor Dheen Mohamed, Professor in Comparative Religion, The Muhammad Bin Hamad Al Thani Center for Muslim Contribution to Civilization College of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University, Qatar., (01 Dec 2020 - 16 Jan 2021)
 • Pengajar Program Diploma Eksekutif Pengajian Syariah 2020, (26 Nov 2020 - 06 Dec 2020)
 • Pengerusi Forum Bertajuk, Kepentingan Akidah dan Tasawuf Dalam Kerangka Ahli Sunnah Wal Jama`Ah, Sempena Multaqa Jawatankuasa Fatwa Seluruh Malaysia, (23 Sep 2020 - 23 Sep 2020)
 • Closing Speech At Icon Imad Viii (International Conference On Islam in Malay World, Theme: Strengthening Regional Research Networking in Islamic Studies), Hig Hotel , Langkawi Malaysia., (02 Sep 2018 - 04 Sep 2018)
 • Penasihat Ii, International Conference On Islam in Malay World Viii, Anjuran Apium, Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Unissa, Brunei Darussalam, dan College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Thailand Pada 2- 4.Hb September, 2018., (01 Aug 2018 - 04 Sep 2018)
 • Ahli Jawatankuasa Persatuan Ulama Malaysia (Pum), Cawangan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur Sesi 2018/2019., (01 Jan 2018 - 31 Dec 2019)
 • Speakar At The 7th International Conference On Islam in Malay World (Theme: Strenghthening The Moderate Malay Islam in Southeast Asia), Bandung, Indonesia.., (19 Sep 2017 - 21 Sep 2017)
 • Speaker for "Postgraduate Talk: On Challenges and Goal" in Postgraduate Open Week 2017 ., (13 Feb 2017 - 13 Feb 2017)
 • Ketua Biro Antarabangsa, Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia 2015, (16 Dec 2015 - 18 Dec 2015)
 • Moderator Bagi Pembentangan Kertas Kerja Dr Muchlis Bin Muhammad Hanafi (Setiausaha Agung Waag Indonesia), " Adab Ikhtilaf Demi Memelihara Perpaduan Ummah", Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia 2015, (16 Dec 2015 - 18 Dec 2015)
 • Ketua Ahli Jawatankuasa Bahagian Rapportuer dan Kertas Kerja, Seminar Pendidikan Usuluddin Ke-3, Sempena Majlis Konvokesyen Kali Ke-3, Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan Tahun 1434h/2013m., (20 Feb 2012 - 25 Feb 2013)
 • AJK Pibg Kolej Islam Sultan Alam Shah (Kisas), Kelang, Selangor., (02 Feb 2012 - 31 Jan 2013)
 • AJK Pibg Kolej Islam Sultan Alam Shah (Kisas), Kelang, Selangor., (09 Apr 2011 - 31 Jan 2012)
 • Yang Dipertua Pibg, Smka Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor., (13 Mar 2011 - 17 Mar 2013)
 • Ahli Panel Rancangan Halaqah Sentuhan Qalbu Siaran Tv9, (31 May 2010 - 31 May 2010)
 • Yang Dipertua Pibg, Smka Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor., (02 Feb 2010 - 05 Feb 2011)
 • Timbalan Nazir Masjid Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, Selangor., (01 Jun 2009 - 31 May 2012)
 • Pensyarah Kursus Asas Akidah Bagi Program Sijil Pengajian Usuluddin (Umcced), Akademi Pengajian Islam, Unibversiti Malaya, Kuala Lumpur., (16 May 2009 - 06 Jun 2009)
 • AJK Pibg, Smka Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor., (07 Mar 2009 - 13 Mar 2010)
 • Pensyarah Kursus Aqidah Al-Qur'An Bagi Program Sijil Pengajian Al-Quran, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., (02 Aug 2008 - 23 Aug 2008)
 • Pensyarah Kursus Aqidah Bagi Program Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin (Umcced), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., (05 Jul 2008 - 27 Dec 2008)
 • AJK, Persatuan Penduduk Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, Selangor, (16 Jun 2008 - 15 Jun 2009)
 • AJK Pibg, Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 2, Puchong, Selangor., (23 Feb 2008 - 21 Feb 2009)
 • AJK Pembinaan Masjid Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, Selangor., (27 Jul 2007 - 13 Sep 2008)
 • AJK Masjid Bandar Bukit Puchong 2, Selangor Darul Ehsan, Sesi 2006-2009, (01 Jan 2006 - 01 Jun 2009)