Curriculum Vitae

PERSONAL DETAILS
BIOGRAPHY

 

Profesor Madya Dr. Mohd Fauzi Hamat, dilahirkan pada 08 Ogos 1969 di Kampung Banggol Setol, Pasir Mas, Kelantan, Malaysia dan telah berkahwin dengan Puan Nurilhuda Haji Endut serta dikurniakan empat orang cahaya mata (dua lelaki dan dua perempuan). Mendapat pendidikan rendah dan menengah di Sekolah Menengah Arab, Khairiah, Banggol Setol, Pasir Mas, Kelantan (1975-1983), kemudian menyambung pengajian ke Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA), Kuala Terengganu (1987-1990) dan memperolehi Diploma Pengajian Islam (Usuluddin). Selepas itu, menyambung pengajian ke Universiti al-Azhar dalam bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab (1991-1992) di Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah. Selepas pulang ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai Guru Sandaran di Sekolah Menengah Ugama (Arab) Banggol Kulim, Rantau Panjang, Kelantan. Kemudian, berkhidmat sebagai Tutor di Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya (sekarang dikenali sebagai Akademi Pengajian Islam) dan memperolehi Ijazah Sarjana Usuluddin (Falsafah Islam) (1997) dan PhD (Falsafah Islam) (2002) daripada Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai Pensyarah pada tahun 2002, kemudian dinaikkan pangkat sebagai Pensyarah Kanan pada tahun 2006 dan Profesor Madya pada tahun 2007 hingga kini. Pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah (Ijazah Tinggi), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (2016-2021), Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, UM (2006-2009 & 2010-2012), Ahli Jawatankuasa Rayuan Universiti (2020), Pengurus Jurnal Usuluddin (2003-2006) dan Ketua Editor Jurnal AFKAR (2006-2009 & 2010-2012), Ketua Unit Perundingan Islam (2003-2006) dan Penyelaras Program Pengajian Islam (2003-2006). Pernah menjadi felo penyelidik di Georgtown University, Washington DC (2001), University of Paris 7, Paris (2009) dan Leiden University, The Netherlands (2010). Dari segi khidmat perundingan, beliau  dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Dilantik Majlis Raja-Raja Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) (2017-2022), Ahli Panel Pakar Akidah JAKIM (2013-2021), Panel Kajian Akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2005-2013), Ahli Panel Deradikalisasi, Kementerian Dalam Negeri (2017-2019), Pakar Rujuk Bagi Kes-Kes Keganasan Yang Disiasat Di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012 (2018-Kini), Ahli Lajnah Pengawalseliaan Pengamal Pengubatan Islam, Kementerian Kesihatan Malaysia (2018-2021), Ahli Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Pulau Pinang (2012-2021), Ahli Jawatankuasa Pengawalan Akidah, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) (2009-2014) & (2018-2023), Panel Jawatankuasa Semakan Kurikulum Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Majlis Peperiksaan Malaysia, Penilai Luar Program Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin (UnISZA), Kuala Terengganu (2009-2012) dan lain-lain lagi. Dari segi penglibatan dalam aktiviti luar, pernah menjadi Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG), SMKA Maahad Hamidiah, Kajang Selangor (2011-2013), AJK PIBG Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang (2011-2013) dan Timbalan Nazir (Pengerusi) Masjid Bandar Bukit Puchong, Selangor (2009-2012).   Pernah menerbitkan beberapa buku ilmiah dan makalah dalam beberapa jurnal ilmiah  peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kebanyakan bukunya diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya seperti Akidah dan Pembangunan Modal Insan (2012), al-Asma’ al-Husna dan Modal Insan (2011), Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia (eds) (2007) dan Ketokohan al-Ghazzali di bidang Logik (2005). Kini bertugas sebagai Timbalan Pengarah (Bahagian Ijazah Tinggi) sejak 1.9.2016 hingga kini dan pernah menjadi Pengurus Kualiti, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada tahun 2016-2017. Beliau juga pernah berkhidmat di Brunei sebagai Profesor Madya Kunjungan di Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (2012-2014).           

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role),(Level),(Duration)
 • Director, UNIVERSITI MALAYA, 30/08/2021 to present
 • Acting Director, UNIVERSITI MALAYA, 01/07/2021 to 29/08/2021
 • Acting Director, UNIVERSITI MALAYA, 01/04/2021 to 30/06/2021
 • Deputy Director of Higher Degree, UNIVERSITI MALAYA, 21/01/2021 to 29/08/2021
 • Deputy Director of Higher Degree, UNIVERSITI MALAYA, 21/01/2019 to 20/01/2021
 • Ahli Task Force 11: Pointer System KPI, University Malaya, 15/03/2021 to 16/04/2021
 • Petugas/Pempamer di Universiti Malaya Postgraduate Virtual Open Day 2021, University Malaya, 27/02/2021 to 28/02/2021
 • Ahli Jawatankuasa Rayuan Universiti Malaya., University Malaya, 14/09/2020 to 25/01/2021
 • Ahli Jawatankuasa Pemilih Skim Latihah Akademik Bumiputera (SLAB)l Skim Akademik IPTA (SLAI) di Peringkat Akademi Pengajian Islam, UM., Faculty, 01/02/2020 to 31/01/2021
 • Ahli Jawatankuasa Kualiti APIUM, Faculty, 17/05/2018 to 16/05/2020
 • Deputy Director of Higher Degree, UNIVERSITI MALAYA, 01/08/2018 to 20/01/2019
 • Ahli Jawatankuasa Task Force Mengkaji Semula Pelaksanaan Kursus dan Pengajaran (PKP) Universiti Malaya, University Malaya, 25/07/2019 to 24/09/2019
 • Pempamer/Petugas di YesMalaysia Education Expo, Riyad, Kingdom of Saudi Arabia 2019, International, 10/04/2019 to 14/04/2019
 • Ahli Jawatankuasa Task Force Pengemaskinian Kaedah dan Peraturan Ijazah Tinggi, University Malaya, 30/11/2018 to 30/06/2019
 • Deputy Director of Higher Degree, UNIVERSITI MALAYA, 01/08/2016 to 31/07/2018
 • Pempamer/Petugas for YesMalaysia Education Expo, Algeria 2018., University Malaya, 07/03/2018 to 13/03/2018
 • Ahli Jawatankuasa Postgraduate Research Feedback Survey 2017 , University Malaya, 27/09/2017 to 26/12/2017
 • Pembangun Kursus MOOC Universiti Malaya., Faculty, 28/04/2017 to 31/12/2017
 • Ahli Jawatankuasa Task Force APEL C Universiti Malaya, Kuala Lumpur., University Malaya, 06/01/2017 to 30/06/2017
 • Quality Manager, University Malaya, 01/08/2016 to 03/04/2017
 • Ahli Sidang Editor Jurnal Usuluddin, Faculty, 18/12/2015 to 17/12/2017
 • Ahli Jawatankuasa Penilaian bagi Permohonan Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2015 Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), University Malaya, 01/12/2015 to 31/01/2016
 • Ahli Jawatankuasa Pemilih bagi Kemasukan Calon ke Program Ijazah Sarjana Syariah dan Ijazah Sarjana Usuluddin (Secara Kursus Dan Penyelidikan) bagi Semester II Sesi 2015/2016, Faculty, 01/01/2015 to 31/12/2015
 • Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan, Akademi Pengajian Islam, UM.., Faculty, 26/09/2011 to 25/09/2013
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/07/2011 to 31/08/2012
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/06/2010 to 30/06/2011
 • Ahli Jawatankuasa Kajian Semula dan Pengemaskinian Kod Etika Akademik Universiti Malaya., University Malaya, 11/03/2009 to 10/03/2010
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/09/2007 to 31/08/2009
 • Member of Conference Commitee, Academy of Islamic Studies, Faculty, 26/09/2007 to 25/09/2009
 • The Chief Editor of the Editorial Board of Journal of `Aqidah and Islamic Thought (AFKAR)., Faculty, 01/09/2006 to 31/08/2009
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/09/2006 to 31/08/2007
 • Coordinator Programme of Islamic Studies, Faculty, 18/11/2003 to 08/04/2007
 • Managing Director of Journal of Usuluddin, Faculty, 08/01/2003 to 31/12/2005
 • Auditor Dalaman Universiti Malaya., University Malaya, 01/03/2003 to 29/02/2004
 • Head, Islamic Consultancy Unit, Faculty, 28/02/2002 to 18/11/2003
 • Ahli Jawatankuasa NADI APIUM bagi Tahun 2002., Faculty, 01/01/2002 to 31/12/2002
 • Fellow of First Residential College, University Malaya, 28/10/1998 to 31/12/2002
ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification),(Field),(Institution),(Year)
 • PHD(UM)(2002), FALSAFAH ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • SIJIL KECEKAPAN BAHASA INGGERIS, LAIN-LAIN, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • MUs(UM)(1997), USULUDDIN, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • BA(HONS)(CAIRO)(1992), PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITY OF AL-AZHAR, CAIRO
 • DIPLOMA, PENGAJIAN ISLAM, KOLEJ AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN, KUALA TERENGGANU
MEMBERSHIPS
(Organisation),(Role),(Duration),(Level)
 • Universiti Malayasia Kelantan, Editorial Board Member, 2020 to present (University)
 • Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Committee Member, 2020 to 2021 (National)
 • Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`ah, Pusat Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam., Editorial Advisory Board Member, 2014 to 2020 (International)
 • Deoband Institute of Islamic Thought, Deoband, India., Advisory Board, 2014 to 2019 (International)
 • JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA, Panel Member, 2005 to 2019 (National)
 • The World Association for Al-Azhar Graduates Malaysia (Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia), Board of Committee, 2012 to 2017 (International)
 • Pensyarah Kunjungan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei Darussalam, Fellow Visitors, 2012 to 2014 (International)
 • LEIDEN UNIVERSITY, LEIDEN, THE NETHERLANDS, Fellow Visitors, 2009 to 2010 (International)
 • UNIVERSITY OF PARIS 7, FRANCE, Research Fellow, 2009 to 2009 (International)
 • JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK, Consultant, 2005 to 2007 (National)
 • Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya., Academic Member, 2006 to 2006 (University)
 • LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, Panel Member, 2006 to present (National)
 • Akademi Sains Islam Malaysia (Asasi), Member, 2000 to 2004 (University)
 • GEORGETOWN UNIVERSITY, WASHINGTON, USA, Fellow Visitors, 2001 to 2001 (International)
SPECIALIZATION
(Area)
Area of Expertise
 • (Islamic Theology (Aqidah))
 • Islamic Thought
 • Islamic Philosophy
 • TEACHING
  (Course Title),(Level of Study),(Institution),(Academic Session)
  Teaching
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IAEU1108 - ISLAMIC THEOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 1 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IOF7001 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 1 )
 • IIQ1001 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 1 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 1 )
 • IOX7003 - METHODOLOGY OF USULUDDIN STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • IOX7004 - METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • IAGU6332 - MASTER, Master, University of Malaya (UM) (2020 - R1)
 • IOX7004 - METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021 - 1 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 1 )
 • IOX7004 - METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IOX7003 - METHODOLOGY OF USULUDDIN STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 2 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 2 )
 • IXEU1109 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IOF7001 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 1 )
 • IAEU2105 - READING TEXTS IN ISLAMIC PHILOSOPHY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IXGH6111 - METHODS OF SHARIAH STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 2 )
 • IXEU1302 - ISLAMIC EPISTEMOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 1 )
 • IAEU1311 - AQIDAH AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 2 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • IAGU6111 - ISLAMIC EPISTEMOLOGY, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 1 )
 • IXEX1301 - PRINCIPLES OF ISLAMIC STUDY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 2 )
 • IAGU6314 - LOGIC AND ISLAMIC CRITICAL THINKING, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 2 )
 • IAEU2309 - ISLAM AND CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 2 )
 • IAEU2309 - ISLAM AND CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 2 )
 • IAEU1110 - ISLAMIC EPISTEMOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007 - 2 )
 • IAEU1102 - ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IAEU1107 - READING TEXT ON ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IXEU1102 - INTRODUCTION TO USULUDDIN, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IOX7003 - METHODOLOGY OF USULUDDIN STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021 - 1 )
 • IXEX1310 - BASIC OF ISLAMIC CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 1 )
 • IXEX1102 - INTRODUCTION TO USULUDDIN, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 2 )
 • IAEU1108 - ISLAMIC THEOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 2 )
 • IXEU1113 - AL-MADKHAL ILA USUL AL-FIQH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 2 )
 • IAEU2309 - ISLAM AND CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 1 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 1 )
 • IAEU1110 - ISLAMIC EPISTEMOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 1 )
 • IAEU2309 - ISLAM AND CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007 - 2 )
 • IAGU6111 - ISLAMIC EPISTEMOLOGY, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 1 )
 • IAGU6314 - LOGIC AND ISLAMIC CRITICAL THINKING, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007 - 2 )
 • IAGU6331 - LITERATURE IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 1 )
 • IAEU2309 - ISLAM AND CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 1 )
 • IAEU1101 - INTRODUCTION TO ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 1 2 )
 • IAEU3301 - ISLAMIC PHILOSOPHERS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 2 )
 • IAEU2309 - ISLAM AND CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 2 )
 • IAEU1110 - ISLAMIC EPISTEMOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 2 )
 • IAEU1107 - READING TEXT ON ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • IAEU2314 - LOGIC AND ISLAMIC CRITICAL THINKING, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • IOX7004 - METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA ( - 1 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021 - 1 )
 • Teaching Activity
 • IOX7003 - METHODOLOGY OF USULUDDIN STUDIES, Master, University Malaya (2021)
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Master, University Malaya (2021)
 • PUBLICATIONS
  (Title of publication in APA style)
  Scopus
  2021
  • Hamat, M. F., Shuhari, M. H., Rozali, M. H., & Makdom, A. H. A. (2021). Implementation of naqli and aqli on the existence of allah according to al-ghazali based on ihya ulum al-din. Afkar, 23(1), 91-138. doi: 10.22452/afkar.vol23no1.3
  2020
  • Shuhari, M. H., Hamat, M. F., Zin, E. I. E. W., Wahab, M. R., & Rozali, M. H. (2020). Relationship between al-asma al-husna and al-sidq according to al-ghazali s perspective in al-maqsad al-asna. Afkar, 22(1), 35-72. doi:10.22452/afkar.vol22no1.2
  2019
  • Shuhari, M. H., Hamat, M. F., Basri, M. N. H., Khairuldin, W. M. K. F. W., Wahab, M. R., Alwi, E. A. Z. E., Mamat, A. (2019). CONCEPT of al-amanah (trustworthiness) and al-masuliyyah (responsibility) for humans character from ethical islamic perspective. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(Special Issue 1), 1-5.
  • Shuhari, M. H., Hamat, M. F., al-Shafii, M. M. O., Jusoh, W. H. W., Zin, S. A. M., Wahab, M. R. (2019). The concept of integrity for muslims character based on al-ghazalis ethical perspective. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(Special Issue 1), 1-5.
  • Borna, S., Hamat, M. F., Saged, A. A. G. (2019). Fairness in dealing with opponents according to salaf. Afkar, 21(2), 217-256. doi:10.22452/afkar.vol21no2.7
  Refereed Journals
  2021
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari (2021), Perspektif al-Ghazali tentang Wujud Allah berdasarkan Kitab Ihya' `Ulum al-Din, AFKAR, 23 (1). (SCOPUS)
  2020
  • Muhammad Rashidi bin Wahab & Mohd Fauzi bin Hamat (2020), Kedudukan Ilmu Mantik dalam Pengajian Islam. Journal AFKAR, 22 (2): 1-42. (SCOPUS)
  • Mohammad Abdelhamid Qatawneh & Mohd Fauzi bin Hamat (2020), The Congruence between Revelation and Reason and the Impact of its Civilized Role on Muslim Ummah (al-Insijam bayn al-Qur'an wa al-`Aql wa Atharuh fi Siyaghah al-Dawr al-Hadari li al-Ummah al-Islamiyyah), Quranica: International Journal of Quranic Research, 12 (1): 157-182. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat, Engku Ibrahim Engku Wok Zin, Muhammad Rashidi Wahab & Muhammad Hafizi Rozali (2020), Hubungan al-Asma' al-Husna dengan al-Sidq Perspektif al-Ghazali berdasarkan al-Maqsad al-Asna, Jurnal AFKAR, 22 (1): 35-72. (SCOPUS)
  • Badr Mariziq Shri Sa`ad Alrashidi, Mohd Fauzi Hamat & Ali Ali Jubaili Sajid, (2020), `Abd Allah Fahad al-Nafisi wa Ara'uhu al-Fikriyyah al-Muta`alliqah bi Masa'il Huquq al-Insan (al-Nafisi (Abdullah Fahad al-Nafisi and his Intellectual Views on Human Rights), al-Qalam Journal, 18: 148-182. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ali Abdulraheem Ali Bawazir, Mohd Fauzi Hamat & Ali Ali Jubaili Sajid (2020), Western Social Theories in the Genesis of Religion and its Problems in the Islamic Perception: A Comparative Analytical Study (al-Nazariyyat al-Ijtima`iyyah al-Gharbiyyah fi Nash'at al-Din wa Ishkalatuha fi al-Tasawwur al-Islami: Dirasah Tahliliyyah Muqaranah, al-Qalam Journal, 19 (7-9): 440-480. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Norafifah Ab Hamid, Mohd Fauzi Hamat & Azmil Zainal Abidin (2020), Studies on Ibn Khaldun by Muslim Scholars in Malaysia 2000-2008, Jurnal AFKAR, 22 (S2): 79-106.. (SCOPUS)
  2019
  • Mohd Fauzi Hamat, et al. (2019), Bidasan Terhadap Penolakan Asha`irah Sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Jurnal al-Ummah, 1: 1-36. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamar, Mohammad Muneerdeen Olado al-Shafi`i, Wan Hishamudin Wan Jusoh, Siti Aisyah Mohamad Zin & Muhamad Rashidi Wahab (2019), The Concept of Integrity for Muslim's Character Based on al-Ghazali's Ethical Perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue, 22 (S1), 1-5, (SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat, Muhammad Nasri Hassan Basri, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Muhammad Rashidi Wahab, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi & Akila Mamat (2019), Concept of al-Amanah (Trustworthiness) and al-Mas'uliyyah (Responsibility) for Human's Character from Ethical Islamic Perspective, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue (JLERI), 22 (S1), 1-5. (SCOPUS)
  • Santhad Borna, Mohd Fauzi Hamat & Ali Ali Gobaili Saged (2019), al-Insaf fi al-Ta`amul ma`a al-Mukhalifin `inda al-Salaf, AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, vol 21, No 2: 217-256. (SCOPUS)
  • Mohd Fauzi bin Hamat, et al (2019), al-Ghazali's Thought on The Existence of Allah SWT in Ihya' `Ulum al-Din, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (ISSN: 2357-1330), 532-542. (WoS)
  • Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat. 2019. Metode Penghujahan al-Ash`ari Mendepani Aliran Menyeleweng. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 20 (2), 130-149. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Aizam Mas'od & Mohd Fauzi Hamat, 2019, Pemikiran Skeptikal Syiah terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dalam Karya-karya Syiah Melayu: Satu Kritikan, Jurnal AFKAR, vol 21, Issue 1 (2019), 1-52. (SCOPUS)
  2018
  • Mohd Aizam bin Mas`od & Mohd Fauzi bin Hamat. 2018, Sikap Syiah terhadap Sahabat dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu: Satu Sorotan Ringkas, Jurnal Penyelidikan Islam, Bil 30, 2018/1439 H., 161-186.. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat. 2018. Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah, Asha`irah dan Al-Ash`ari: Satu Pengenalan. Jurnal Penyelidikan Islam, Bil 30,2018; 1-37. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Aizam Mas`od & Mohd Fauzi Hamat (2018). Doktrin Permusuhan antara Sahabat dan Ahl al-Bayt dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu. Jurnal L-Basirah, Jil 8, 2: 23-40. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Aizam Mas'od, Mohd Fauzi Hamat (2018), Syiah Imamiyyah Ithna' Ashariyyah: Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia (Syiah Imamiyyah Ithna Ashariyyah: The Beginning of Its Entry and its Spreading Process in Malaysia), Jurnal Hadhari, 10 (2) (2018), 225-241. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat, Mohd Sani Ismail, Yusrina Jaffar, Mohd Fadzhil Mustafa & Mohd Shaifulbahri Abdullah, (2018), Elements of Integrity within Muslim Individuals According to the Thought of al-Ghazali, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 8, No. 10, 270-278. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mariam Abdul Rahman & Mohd Fauzi Hamat. 2018. Sorotan Sejarah Kemunculan Syiah dan Aliran Utamanya. Jurnal al-Muqaddimah, vol 6 (2): 57-70. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mariam Abdul Rahman & Mohd. Fauzi Hamat (2018), Kajian Awal Terhadap Mantik Al-Ghazali Dalam Mempertahankan Akidah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama ah, Jurnal Ar-Ra'iq, Vol 1, No. 1, 1-34. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat (2018), Kedudukan al-Qiyas al-Usuli dan al-Qiyas al-Mantiqi dalam Pendalilan Akidah, Journal AFKAR, vol 20 (2): 53-92. (SCOPUS)
  • Mohd Aizam Mas od, Mohd Fauzi Hamat. (2018). Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu. journal AFKAR, Vol. 20, No 1, 1-40 (SCOPUS)
  2017
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat (2017), Kefahaman terhadap al-Asma' al-Husna dan kaitannya dengan Ciri al-Amanah menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Maqsad al-Husna, Malaysian Journal of Islamic Studies, vol 1, No 2, (2017), 26-42. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat. 2017. Kefahaman Terhadap al-Asma al-Husna dan Kaitannya Dengan Ciri al-Ikhlas Menurut al-Ghazali Dalam Kitab al-Maqsad al-Asna. Jurnal AFKAR, Vol 19, Special Issue; 47-86. (SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari, 2017. Al-Ghazali s thought on Ethics of Living in the Society Based on Bidayah Al-Hidayah, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Jun 2017, Volume 7,Issue 6, 858-875. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Much Hasan Darojat Mohd Fauzi Hamat Wan Adli Wan Ramli. 2017. al-Baqillani s Critique to Mu tazilites on the Createdness of the Qur an, QURANICA - International Journal of Quranic Research, Vol 9, No 1 (2017), 21-50. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Much Hasan Darojat, Mohd Fauzi Hamat, Wan Adli Wan Ramli. 2017. Critique to Early Shiite Views on the Uthmani Mushaf: al-Baqilani's Perspective, Jurnal Usuluddin, Volume 45, Issue 1, 2017: 61-91. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2016
  • Muhamad Basthami Abdullah & Mohd Fauzi Hamat. 2016. Pemikiran Fakhr al-Din al-Razi Tentang al-Ism al-Aazam Bagi Allah SWT, Jurnal Usuluddin 43 (Januari Jun 2016): 1-40 1. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hamidi Ismail, Mohd Fauzi Hamat, 2016. Pengisbatan al-Imamah melalui al-Bada menurut Syiah al-Ithna `Ashariyyah (The Affirmation of Imamate through al-Bada according to the Shiite Al-Ithna `Ashariyyah), Jurnal AFKAR, Volume 18 (1) 2016: 1-42. (SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat, 2016. Kaedah dan Kesan Memahami al-Asma' al-Husna berkaitan Perbuatan Allah menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Maqsad al-Asna, Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, 7: 49-86. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat, 2016. Faktor-faktor Keilmuan yang Menyumbang kepada Ketokohan Ulama Fiqh menurut al-Ghazali, Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, 8: 49-86 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Much Hasan Darojat, Mohd. Fauzi Hamat, Wan Adli Wan Ramli. 2016. Al-Baqillani s Critique to Rafidite Syi ites on the Seven Variant Reading of The Qur an, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol 12, No. 2 (2016): 231-256. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Much Hasan Darojat, Mohd Fauzi Hamat & Wan Adli Wan Ramli. 2016. Al-Baqillani s Critique to Anthropomorphist s Concept of The Attributes of God, Ulum Islamiyyah Journal, Vol 18 (Disember) 2016: 1-23. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2015
  • Mohd Hamidi Ismail & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Af`al Allah menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah. Jurnal AFKAR 17 (2015):1-24. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Nilai-nilai Penting Individu Muslim menurut al-Ghazali. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Vol 9 (2015): January, 41-60. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Henri Shalahuddin & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Analisis Kritis Terhadap Metode Kritik Sejarah Berbasis Gender dalam Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia. At-Ta'dib Jurnal Kependidikan Islam. Vol 10, No. 2, Disember 2015:403-426. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Nailah bt Abas, Mohd Fauzi bin Hamat & Mohammad bin Seman. 2015. Pemikiran Akhlak dalam Karya Prosa Sastera Arab Jahiliyah.Jurnal al-Muqaddimah,3(3): 13-38. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2014
  • Norafifah Hj. Ab. Hamid & Mohd Fauzi Hamat. 2014. Budaya Berfikir Kritis di Era Pemerintahan Khalifah `Umar bin Abdul Aziz, Jurnal Penyelidikan Islam. 26: 229-250. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Sobri Ellias, Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2014. Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas: analisis menurut Perspektif al-Asha`irah, Jurnal Usuluddin, Bil 39: 1-31. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2014. al-Maqsad al-Asna sebagai Sebuah Karya Akidah al-Ghazali. AFKAR, 15 (2014): 1-44. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2013
  • Mohd Sobri Ellias & Mohd Fauzi Hamat. 2013. Analisis al-Asha`irah terhadap Hadith Mutashabih: Tumpuan terhadap Hadith al-Jariyah,Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah WalJama`ah, Bil 4: Jan-Jun, 26-59. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Henri Shalahuddin & Mohd Fauzi Hamat. 2013. Telaah Kritis terhadap Dekonstruksi Bahasa Gender dalam Pengajian Islam. Jurnal AFKAR 14 (2013):1-32. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Safri Ali, Mohd Fauzi Hamat, Basri Ibrahim & Mohd Shahril Othman. 2013. Punca Penyelewengan Ajaran Mustapha Salleh di Marang, Terengganu. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, Jilid 6 (Julai), 2013, 3-12.
  2012
  • Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Mohd Fauzi Hamat & Hadenan Towpek. 2012. Nilai-nilai Islam dalam Program Pemulihan Banduanita di Penjara. Jurnal Usuluddin, Bil 35: 99-116. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Pengaruh pemikiran al-Ghazali (m. 505/1111M.) dalam karya Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari: analisis terhadap kitab al-Durr al-Nafis. Jurnal Pengajian Melayu, 23:219-236. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Pengaruh Pemikiran Akidah al-Ghaz l dalam Kitab Jawi: Tinjauan Terhadap Kitab al-Durr al-Naf s dan Sayr al-S lik n, Jurnal Usuluddin, 36:21-47. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Zainoriah Kadri & Mohd Fauzi Hamat (2012), Aspek Pendengaran, Penglihatan dan Perenungan sebagai Elemen Asas Pemikiran Kritis menurut Perspektif al-Quran, Jurnal AFKAR, 13 (1); 51-96. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Khairul Naim Che Nordin. 2012. Review on the Importance of Human Capital Development in Malaysia (Tinjauan kepentingan pembangunan modal insan di Malaysia, Jurnal al-Tamaddun. Bil. 7 (1), 75-89.
  2011
  • Mohd Safri Ali & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Penghayatan akidah di Terengganu. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 4: 121-136.
  2010
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2010. al-Asma' al-Husna dalam Wacana Akidah. Jurnal AFKAR, 11: 1-54. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat, et al. 2010. Keimanan kepada Malaikat dan hubungannya dengan pembangunan modal insan. Jurnal Usuluddin, Bil. 31; 23-60. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2010. al-Asma' al-Husna menurut pandangan Mufassirin beraliran al-Asha`irah. Jurnal Usuluddin, Bil. 32: 101-130. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2010. Aspek-aspek Pemikiran Kritis dalam al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Jurnal Syariah, 18:3,527-564. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2010. Aplikasi pemikiran kritis dalam Takhrij al-Hadith. Jurnal al-Bayan. 8: 205-230.
  2009
  • Mohd Fauzi Hamat. 2009. Pemerkasaan nilai dan profesionalisme menerusi penghayatan al-Asma' al-Husna: Analisis pemikiran al-Ghazali dalam al-Maqsad al-Asna fi Syarh Ma`ani Asma' Allah al-Husna. MALIM (Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara), 10: 93-106. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Engku Hassan Engku Wok Zin & Mohd Fauzi Hamat. 2009. Pengaruh Umm al-Barahin, karangan al-Sanusi dalam penulisan karya akidah di alam Melayu. Jurnal Usuluddin, bil 30: 1-31. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 2009. Tantangan pengkajian Islam dalam bidang Teologi di Malaysia. MIQOT (Jurnal ilmu-ilmu Keislaman). Vol. XXXIII, 1: 23-42. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2008
  • Mujahid Mustafa Bahjat & Mohd Fauzi Hamat. 2008. Mulakhsaat al-rasa'il al-`ilmiyyah (al-dukturah) li Qism al-`Aqidah wa al-Fikr al-Islami, Akadimiyyah al-Dirasat al-Islamiyyah bi Jami`ah Malaya sanah 1995-2007. Jurnal Usuluddin, bil. 28, pp 185-210. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 2008. Cabaran pengukuhan akidah di Malaysia: tumpuan aspek pendekatan pengajaran, Jurnal Penyelidikan Islam. 21: 13-32. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2007
  • Mohd Fauzi Hamat. 2007. Hak asasi manusia menurut syarak. Jurnal Penyelidikan Islam, Bil. 20, h. 45-66. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 2007. Ke arah menyuburkan budaya berfikir hadhari dalam masyarakat Melayu masa kini. Jurnal Majlis Islam Sarawak, bil. 1, Dis. 2007, h. 16-36. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif dan Faridah Che Husin (2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. Bil 8: Rabi' al-Awwal 1428/April, 207-240. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2006
  • Mohd Fauzi Hamat. 2006. Pengajian Akidah di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Analisis Terhadap Silibus Pengajian di Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jurnal AFKAR, bil. 7: 157-196. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2005
  • Mujahid Mustafa Bahjat & Mohd Fauzi Hamat. 2005. Mulakhsaat al-rasa'il al-`ilmiyyah (al-dukturah) li Qism al-`Aqidah wa al-Fikr al-Islami, Akadimiyyah al-Dirasat al-Islamiyyah bi Jami`ah Malaya, al-halaqah al-ula sanah 2006/2007. Jurnal Usuluddin, bil. 22, pp 137-161. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid & Mohd Fauzi Hamat, 2005. Pemikiran Ibn Khaldun Mengenai Sifat Dan Amalan Negatif Yang Boleh Meruntuhkan Kepimpinan Islam, Jurnal al-Tamaddun, bil. 1: 137-166. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2004
  • Mohd Fauzi Hamat. 2004. Beberapa Halangan Pembudayaan Pemikiran Kritis Dalam Masyarakat Menurut Perspektif al-Sunnah, Jurnal al-Bayan, bil. 2, Mei , hal. 133-160. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat 2004. Sumbangan Pengajian Akidah Dalam Membangun Minda Melayu, Jurnal AFKAR, bil. 5: 25-44. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2003
  • Mohd Fauzi Hamat. 2003. Syarat `Adalah al-Rawi Dalam Kaedah Penerimaan Hadith dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis, Jurnal al-Bayan, bil. 1, Mei, hal. 169-192. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 2003. Pemasukan Elemen `Ilm al-Kalam Dalam Penghuraian Kaedah Mantik: Analisis Terhadap Percubaan Ilmiah al-Ghazzali, Jurnal Usuluddin, bil. 17, Julai, hal. 1-14. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Muhammad Nasron Yaakob dan Mohd Fauzi Hamat, 2003. Pengajian Usuluddin di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra: Analisis Dari Sudut Silibus Pengajian, Jurnal Usuluddin, bil. 18: 37-58. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 2003. Format al-Burhan Dalam Tradisi Pengajian Mantik: Tumpuan Khusus Terhadap Teks Kitab al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali, Jurnal AFKAR, Bil. 4, Mei, hal. 103-144. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2002
  • Mohd Fauzi Hamat. 2002. Pembangunan Minda Ummah Berasaskan Asas Utama Pemikiran Epistemologi Islam: Satu Perbincangan, Jurnal Usuluddin, 15: 35-52. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat 2002. Peranan Akidah Dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Kini, Jurnal Usuluddin, bil. 16: 13-34. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat 2002. Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali, Jurnal AFKAR, 3: 33- 56. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2000
  • Mohd Fauzi Hamat. 2000. Mantik Aristotle Dalam Karya Ulama: Satu Analisis Terhadap Beberapa Bahan Penulisan al-Imam Fakhr al-Din al-Razi, Jurnal Usuluddin, bil 11: 1-12. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat . 2000. Penghasilan Karya Sintesis Antara Mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan Kepada Kitab al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al- Ghazzali (M. 505 H./ 1111M.), Jurnal AFKAR, Bil. 1: 123- 138. (Ulang cetak 2004). (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  1998
  • Mohd Fauzi Hamat. 1998. Beberapa Pengamatan Ibn Hazm Terhadap Mantik Greek Dari Sudut Akidah Islam: Tumpuan Kepada Perbahasan al-Tasawwurat, Jurnal Usuluddin, bil 8: 51-66. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  1997
  • Mohd Fauzi Hamat. 1997. Mantiq Greek Menurut Pandangan al-Imam al-Ghazali (M. 505 H./ 1111M.), Jurnal Usuluddin, 6: 117-129. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 1997. Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan `Ilm al-Kalam Menurut al-Mutakallimun, Jurnal Usuluddin, 7: 175-184. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  Book
  2021
  • Mohd Hasrul bin Shuhari & Mohd Fauzi Hamat (2021), al-Asma' al-Husna menurut Imam al-Ghazali, Kuala Terengganu: Penerbit UnisZA.
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul bin Shuhari, (2021), Allah menurut Imam al-Ghazali, Kuala Lumpur: Penerbit UM.
  2012
  • Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Khairul Naim bin Che Nordin. 2012. Akidah dan Pembangunan Modal Insan. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.
  2011
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2011. Al-Asma' al-Husna dan Modal Insan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 978-983-100-523-1)
  2009
  • Ab. Aziz Mohd Zin, Norodzoh Hj Siren, Mohamad Kamil Ab Majid, Anisah Ab Ghani, Mohd Fauzi Hamat & Juwairiah Hasan. 2009. Dakwah Islam terhadap Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 978- 983-100-482-1).
  2008
  • Wahbah al-Zuhayli, Dr. 2004. Tafsir al-Munir, juz. Ke 29, terj. Mohd Fauzi Hamat, et.al. Kuala Lumpur: Intel Multimedia dan Publication (ISBN 983-2417-23-6)
  • Hamid Fahmy Zarkasyi & Mohd Fauzi Hamat (eds), 2008, Metodologi pengkajian Islam: pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor, Jawa Timur: Institut Studi Islam Darussalam (ISBN 978-979-17519-0-2)
  2007
  • Mohd Fauzi Hamat, et.al. (eds),2007. Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 9789831004517).
  • Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat (eds), 2007.Konsep asas Islam dan hubungan antara agama. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam (ISBN 978-983-43746-0-0).
  2005
  • Mohd Fauzi Hamat, 2005. Ketokohan al-Imam al-Ghazzali Dalam Bidang Logik, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (ISBN 983-100-247-4)
  2004
  • Mohd Fauzi Hamat, et. al. (eds.)2004, Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM (ISBN 983-99273-7-X)
  Book Chapter
  2020
  • Mohd Fauzi bin Hamat (2020), Perbahasan Isu Takfir menurut Ulama Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dlm Rahimah Embong et al, (eds), Liberalisme dan Ekstremisme Wacana Pemikiran Islam Kontemporari, Kuala Terengganu: Penerbit Unisza, 103-118.
  • Muhammad Rashidi Wahab, Mohd Hasrul Shuhari, Mohd Fauzi Hamat & Mohd Ridhuan Tee Abdullah, (2020), Sejarah Ekstremisme Sehingga Kemunculan ISIS/DAESH, dlm Rahimah Embong, et al, (eds), Liberalisme dan Ekstremisme Wacana Pemikiran Islam Kontemporari, Kuala Terengganu: Penerbit Unisza, 153-170.
  2019
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat . 2019. Penghayatan Akidah menerusi al-Asma' al-Husna menurut al-Ghazali: Kajian terhadap Kitab al-Maqsad al-Asna dlm Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Faizul Azmi (eds.), Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah Menghadapi Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 148-173.
  • Razali Musa & Mohd Fauzi Hamat . 2019. Pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dalam Isu Takfir dlm Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Faizul Azmi (eds.), Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah Menghadapi Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 205-240.
  2018
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2018. Adab Pergaulan dan Persahabatan menurut Shaykh Abd Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin. dlm Mohd Asmadi Yakob (ed.), Keintelektualan Melayu dalam Manuskrip dan Kitab Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 179-194.
  2016
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari, 2016, Pemikiran Tasawuf al-Ghazali Dalam Kitab Thamarah al-Muhimmah, Karya Raja Ali Haji, dlm, H. Azhari Akmal Tarigan (ed), 2016. Menuju Arah Baru Studi Tasawuf Di Indonesia, Medan: Perdana Publishing. .
  2014
  • Razali Musa, Mohd Fauzi Hamat & Syed Hadzrullathfi Syed Omar. 2014. Permasalahan Takfir dan Cabaran ke Arah Pembentukan Ummah Cemerlang. dlm Mohd Shahril Othman, et al, (eds), Psikospiritual Islam. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, 51-59.
  2012
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Suhari. 2012. Penghayatan al-Asma' al-Husna dan Hubungannya dengan Pembangunan Sahsiah. dlm. Hamidi Ismail, et.al.(eds), Etika dalam Tadbir Urus Pembangunan. Sintok: Penerbit UUM, h. 3-37.
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin: Tumpuan aspek Akidah dan Tasawuf, dlm. Norarfan Zainal et al.(eds), Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, h. 24-28.
  • Mohd Fauzi Hamat, Wan Adli Wan Ramli dan Azmil Zainal Abidin. 2012. Cabaran Tafsiran Pluralisme Agama terhadap Akidah Asha irah, dlm Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali et al., Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah di Malaysia: Cabaran dan Isu Kontemporari. Nilai: Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, h. 77-91.
  • Mohd Sobri Elias, Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas dan Cabaran Umat Islam Mutakhir: Analisis menurut Perspektif al-Asha`irah, dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (eds), Islam dan Alam Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam & Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, h. 409-420.
  2011
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Penghayatan al-Asma' al-Husna dan pembentukan integriti: analisis terhadap hadis-hadis berkaitan al-Asma' al-Husna. dlm. Fauzi Deraman. et al (eds). Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. 433-442.
  • Mohd Sobri Ellias & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Analisis al-Asha`irah terhadap Hadis Mutasyabih dalam al-Sahihayn: Tumpuan terhadap Hadis al-Jariyah. dlm Fauzi Deraman. et al (eds). Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, h. 373-390.
  2010
  • Mohd Khairul Naim bin Che Nordin & Mohd Fauzi bin Hamat. 2010. Sorotan tentang pembangunan modal insan dan isu remaja kini. dalam Mustaffa Abdullah et al. (eds), Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, h. 149-158.
  • Mohd Fauzi bin Hamat & Mohd Hasrul bin Shuhari (2020), Pemikiran al-Ghazali tentang Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Penghayatan Terhadap al-Asma' al-Husna, dlm Yusri Mohamad Ramli, Agama dan Pemikiran, Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia, Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM, 380-390.
  2009
  • Mohd Fauzi Hamat. 2009. Asas-asas utama dalam pemikiran Islam, dlm Abdul Karim Ali & Mohd Roslan Mohd Nor (eds), Islam Liberal: isu dan cabaran.Petaling Jaya: Persatuan Ulama Malaysia, h. 1- 20.
  2008
  • Mohd Fauzi Hamat. 2008. Studi Aqidah di Institut Perguruan Tinggi Negeri di Malaysia: Analisis Terhadap Silabus Pengajian, dlm Hamid Fahmy Zarkasyi & Mohd Fauzi Hamat (eds), Metodologi Pengkajian Islam: Pengalaman Indonesia-Malaysia. Gontor, Indonesia: Institut Studi Islam Darussalam, h. 61-88
  • Mohamad Kamil Hj Ab. Majid & Mohd Fauzi Hamat, 2008. Bicara al-Qaradawi tentang Islam dan hubungannya dengan agama lain dalam konteks pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia. dlm Khadijah Mohd Khambali@ Hambali, et al. Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, h. 29-61
  • Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat. 2008. Pengajian Islam di Universiti Malaya: Sejarah dan Perkembangan Masa Kini, dlm Ibrahim Abu Bakar, et al. Pembangunan pengajian tinggi Islam di Malaysia. Nilai: Penerbit USIM, h. 71-92.
  2007
  • Hamat, F.M., 2007, The Position of Logic in the Principle of Islamic Jurisprudence: An Analysis of al-Ghazzali's Thought on his Book, al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul (The Quintessence of the Principle of Islamic Jurisprudence)in Elizabeth Hoppe & Ronald Weed (eds), From Ancient Greek to Asian Philosophy. Athens: Athens Institute for Education and Research, pp. 169-181.
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Nuri al-Amin Endut, 2007. Pemikiran Islam tentang Hak Asasi Manusia: Isu dan Cabaran Pasca Kemerdekaan dlm Kamarudin Salleh, et al. (eds), Islam di Malaysia Pasca Kemerdekaan. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, FPI UKM, h. 163-178.
  • Mohd Fauzi Hamat & Wan Adli Wan Ramli (,2007), Pendekatan Epistemologi dalam Menangani Pluralisme Agama dlm Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat, Konsep Asas Islam dan Hubungan antara Agama. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, hal. 33-112.
  2006
  • Ahmad Zaki Berahim@ Ibrahim, Ab. Aziz Mohd Zin & Mohd Fauzi Hamat, 2006. Sumber Dan Prinsip Tamadun Islam dlm Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hal. 77-120.
  • Mohamad Kamil Abdul Majid, Abdullah Yusof & Mohd Fauzi Hamat, 2006. Cabaran-Cabaran Semasa Tamadun Islam dlm Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hal. 279-299.
  • Mohd Fauzi Hamat, et.al., 2006. Pengurusan Penerbitan Jurnal Usuluddin: Cabaran dan Prospek dlm Hamedi Mohd Adnan & Ana Nadhya Abrar, (eds), Penerbitan Malaysia-Indonesia: Mengukuhkan Jaringan Penerbitan Serantau. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya & Penerbit Universitas Gadjah Mada, hal. 111-124.
  • Mohd Fauzi Hamat, 2006. Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini dlm Wan Abd Hamid Wan Teh & Anisah Zainal Abidin, Budaya Dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, hal. 518-541.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2006. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Pemikiran Kritis dlm Haziyah Hussin, et.al. (eds), Kelangsungan Hadis: Cabaran Dan Masa Depan. Bangi: Fakulti Pengajian Dan Peradaban Islam, KUIS, hal. 249-267.
  • Mohd Fauzi Hamat,2006.Sumbangan Pengajian Akidah Dalam Membangun Minda Melayu: Sorotan Antara Kenyataan Dan Cabaran Masa kini dalam Prof. Muda @ Ismail Ab. Rahman, et. al. (Penyt), Agama dan Pembangunan dalam Perspektif Sosiobudaya, Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, hal. 219-244.
  • Mohd Fauzi Hamat 2006, Sumbangan Pemikiran Idris al-Marbawi Semasa di Mesir Terhadap Budaya Berfikir Melayu: Analisis Terhadap Nizam al-Hayat dlm Ahmad Sunawari Long & Zul azmi Yaakob, Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, hal. 278-288.
  • Mohd Fauzi Hamat, 2006. Harakah al-Islah al-Dini fi Misr wa Ta thiruha `ala al-Hayat al-Fikriyyah al-Islamiyyah fi Maliziya (Arabic) dlm Ahmad Sunawari Long & Zul azmi Yaakob, Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, hal. 530-542.
  2005
  • Mohd Fauzi Hamat, 2005. Bicara al-Ghazzali Tentang Epistemologi Dalam Pemerkasaan Budaya Berfikir Melayu Kini dlm Hashim Hj. Musa (ed.), Bahasa Dan Pemikiran Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, hal. 285-316.
  • Che Zarrina Sa`ari, Wan Suhaimi Wan Abdullah dan Mohd Fauzi Hamat, 2005. Pepatah Melayu: Hubungan Antara Emosi Melayu Dengan Pemikiran Sufisme dalam Hashim Awang, et.al. (eds), Emosi Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, hal. 60-78.
  2004
  • Mohd Fauzi Hamat 2004. Metod Pendalilan al-Burhan Dalam Pemikiran Logik Dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis dlm Mohd Fauzi Hamat, et. al., Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM, hal. 51-68
  Article in Proceedings
  2019
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2019. al-Wasatiyyah Perspektif al-Ghazali dalam Akidah dan Kepentingannya kepada Perpaduan Negara dlm Farid Mat Zain et al (eds), Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam 2019: Islam Patriotisme & Kemerdekaan Malaysia, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, 321-331. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2018
  • Muhammad Rashidi Wahab & Mohd Fauzi Hamat. 2018. Peranan Ilmu Mantik Terhadap Pembinaan Cara Berfikir Ummah Masa Kini, dlm Wan Fariza Alyati Wan Zakarian, et al, Prosiding Ilmuwan Usuluddin Di Malaysia: Memperkasa Pembangunan Negara dan Perpaduan Ummah, Kuala Lumpur:m Pertubuhan Kearifan Islam Malaysia (OMIY) & Firdaus Press Sdn. Bhd., 125-140. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi bin Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2018. Penggunaan Dalil Naqli dan Aqli dalam Akidah Ketuhanan menurut al-Ghazali dlm Wan Fazrul Azdi Wan Razali et al. (eds), Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2018, Nilai: USIM, 104-114. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Norafifah Ab Hamid, Mohd Fauzi Hamat & Nor Azlina Abd Wahab, 2018. Kajian Literatur Peranan Akal dan Wanita dalam al-Quran, dlm Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad, et al (eds), Prosiding Seminar Antarabangsa al-Qur'an dalam Masyarakat Kontemporari. Kuala Terengganu: UniSZA. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2017
  • Mohd Aizam Mas`od & Mohd Fauzi Hamat (2017), Shi`ah Imamiyyah Ithna `Ashariyyah: Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia dlm Jasni Sulong (ed), e-Prosiding Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy (FIHAM 2017), Anjuran Universiti Sains Malaysia (USM), 100-109, (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari (2017), Pemikiran al-Ghazali tentang Kewujudan Allah S.W.T dalam kitab Ihya' `Ulum al-Din dalam Jasni Sulong (ed), e-Prosiding Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy (FIHAM 2017), anjuran USM, 118-129. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2015
  • Mohd Fauzi bin Hamat. 2015. Asha`irah sebagai Rujukan dalam Fatwa Syiah di Malaysia, dlm Gumaa Ahmed Himmad Adam, Dr., et al (eds), Prosiding Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah dalam Pemantapan Akidah Islamiah, Brunei Darussalam: Research dan Publication Center, h. 115-128.
  2013
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2013. Penilaian ajaran menyeleweng daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jama`ah menurut al-Ghazali. dlm Norarfan Zainal, et al, (eds), Kelestarian kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah dan Cabaran Mutakhir. Brunei Darussalam: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, hlm. 252-275.
  2012
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2012. Adab pergaulan dan persahabatan sesama manusia: analisis terhadap pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam kitab Hidayah al-Salikin, dlm Mohd Asmadi Yakob, et al. (eds), Prosiding Seminar Penyelidikan Jawi & Manuskrip Melayu. Shah Alam: Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, UiTM, h. 57-69.
  2011
  • Nor Raudah Hj. Siren, Ab. Aziz Mohd Zin, Mohamed Kamil Abd Majid, Anisah Ab Ghani, Mohd Fauzi Hamat & Juwairiah Hassan. 2011. Pelaksanaan dakwah terhadap orang kurang upaya di Malaysia. dlm Sulaiman Ibrahim el-Barruhiy, et al. Prosiding Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, anjuran Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam, h. 197-207.
  • Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. 2011. Penghayatan akidah dan signifikannya dalam konteks pembangunan ilmu: tumpuan kepada huraian al-Asma' al-Husna. dlm Sulaiman Ibrahim el-Barruhiy, et al. Prosiding Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, anjuran Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam, h. 255-278.
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari. 2011. Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali dalam kitab Jawi: tinjauan terhadap kitab al-Durr al-Nafis dan Sayr al-Salikin. dlm Azmul Fahimi Kamaruzaman, et al. (eds). Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM, h. 291-299. http://www.ukm.my/nun/prosiding atas talian. htm.
  2010
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2010. Penolakan ulama Melayu terhadap kemasukan aliran Wahabi dalam masyarakat Islam: tumpuan terhadap karya tulisan Jawi, Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia. jil. 1, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, h. 459-478.
  2008
  • Mohd Fauzi Hamat, et al. 2008. Teori kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia dalam Ridzwan Ahmad, et al. Proceeding of International Seminar on Research In Islamic Studies 2008. Kuala Lumpur, h. 894-906. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2007
  • Mohd Fauzi Hamat & Syed Mohammad Helmi Syed Abdul Rahman, 2007. Tadris al-`Aqidah al-Islamiyyah fi Nizam al-Ta`lim al-`Ali, dlm Indriaty Ismail, et al. Issues of Culture and Thought: Malaysia-Jordan Perspectives, Proceedings of International Seminar on Culture and Thought: Malaysia-Jordan Perspectives, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hal. 603-612.
  2006
  • Mohd Fauzi Hamat et al. 2006. Hadis Sebagai Sumber Pemikiran Kritis: Tinjauan Terhadap Pemikiran al-Shaikh Idris al-Marbawi Dalam Kitab Bahr al-Madhi dalam Farid Mat Zain, et al. (eds.) Prosiding Nadwah Ulama Nusantara III: Ketokohan Dan Pemikiran Ulama Melayu. Bangi: UKM, hal. 456-472.
  • Mohd Fauzi Hamat, 2006. Penghayatan Pemikiran Logik Dalam Amalan Pentadbiran Islam di Zaman Pemerintahan `Umar `Abd al-`Aziz: Tinjauan dari Sudut Relevansinya Dalam Konteks Pemerkasaan Modal Insan di Malaysia, dlm Ahmad Zaki Berahim@ Ibrahim, et.al. (eds), Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan 2006, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM, hal. 304-312.
  • Faizuri Abd. Latif & Mohd Fauzi Hamat, 2006. Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahasan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani dalam Ab. Halim Tamuri, et. al. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 5) Bangi: UKM., hal. 51-56.
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Nuri al-Amin Hj. Endut, 2006. Pemantapan Kursus Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kurikulum Pengajian Umum di IPTA dan IPTS di Malaysia Menerusi Penawaran Kursus Kemahiran Berfikir Kritis Berperspektif Islam dlm Prosiding Seminar Pengajian Umum 2006, Skudai: UTM, hal. 482-480.
  2005
  • Mohd Fauzi Hamat & Faizuri Ab. Latif, 2005. Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi dlm Abdullah Hassan (et al), (eds) Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10. Bentong: Penerbitan PTS, hal. 539-549.
  • Mohd Fauzi Hamat, 2005. Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Antara China dan Malaysia, anjuran UKM & Beijing Foreign Studies University dan UKM di Beijing, China pada 8.6.05, hal. 521-544.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2005. Penerapan Pemikiran Kritis Dalam Pengajaran Subjek Akidah Berasaskan KBSM Bagi Pelajar Tingkatan Empat dan Lima: Satu Tinjauan Awal, dalam Kamarulzaman Abdul Ghani, et.al., Pendidikan Islam Ke Arah Kemanusiaan Sejagat, Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4), Bangi: Fakulti Pendidikan UKM, Kerajaan Negeri Melaka & Majlis Agama Islam Melaka, hal. 117-126.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2005. Ke Arah Menyuburkan Budaya Berfikir Hadhari Dalam Masyarakat Melayu Masa Kini dlm Jabatan Mufti Pulau Pinang, Pembangunan Tamadun Ummah Dan Cabarannya. Pulau Pinang: Jabatan Mufti Pulau Pinang, hal. 33-58.
  2004
  • Mohd Fauzi Hamat. 2003. Paradigma Tauhid Sebagai Motivator Terbudayanya Gaya Hidup Sihat Dalam Masyarakat dlm Noor Azniza Ishak, et.al., Prosiding Seminar Kebangsaan Kaunseling Berperspektif Islam. Sintok: UUM, JPA dan & Kementerian Pendidikan Malaysia, hal. 168-178. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat. 2004. Pemikiran Kritis Islam Sebagai Pendekatan Dalam Membangun Pemikiran Melayu Masa Kini dlm Ahmad Sunawari Long, et.al. (eds), rosiding Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), hal 1110-1123.
  • Mohd Nuri al-Amin Endut, Mohd Fauzi Hamat & Shahrina M. Nordin. 2004. Al-Ghazzali s Epistemological thought on the Source of Knowledge and its Significance in the Development of Malay Thought, dalam Ahmad Sunawari Long, et.al. (eds), Prosiding Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), hal. 501-509.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2004. Kedudukan Kaedah al-Ta`rif Dalam Perbincangan Usul al-Fiqh dan Kepentingannya Dalam Perbincangan Hukum Islam Semasa dlm Irwan Mohd Subri, et.al. (eds), Prosiding Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004 (SUFI 2004),Kuala Lumpur: Fakulti Syariah Dan Undang-Undang, hal. 159-168.
  Case Study/Tech. Report
  2018
  • Mohd Fauzi Hamat, et al. (2018), Laporan Penyelidikan Kaedah Pengawalan Penerbitan Berunsur Islam di Negeri Selangor. Shah Alam: Jabatan Agama Islam Selangor (laporan tidak diterbitkan).
  2017
  • Mohd Fauzi Hamat, Che Zarrina Sa'ari, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Dr Luqman Abdullah, Dr Azmil Zainal Abidin, Dr Faizuri Abd Latif, Dr Wan Adli Wan Ramli, Dr Khairul Naim Che Nordin, Mohd Khafidz Soroni, Muhammad Rashidi Wahab. 2017. Kajian Sukatan Pelajaran Akidah Al-Madinah International University (MEDIU) Dari Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah. Selangor: Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).
  2011
  • Mohd Fauzi Hamat, et. al. (2011), Laporan Penyelidikan Kajian Aliran Pembid`ahan dan Kesannya terhadap Perpaduan Umat Islam di Selangor, Shah Alam: MAIS.
  2008
  • Mohd Fauzi bin Hamat, et al (2008) Laporan Penyelidikan Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis menerusi Silibus Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia (Tidak diterbitkan).
  Mass Media(Newspaper,Radio,TV,Popular Magazine)
  2013
  • Mohd Fauzi Hamat. 2013. Ahli Panel Rancangan Kemantapan Aqidah, Rangkaian Nur Islam 93.3 7 94.9, Radio Brunei, bagi tahun 2013.
  2012
  • Mohd Fauzi Hamat. 2012. Murtad: Bagaimana terjadi?. Majalah Q & A. Galeri Ilmu Sdn. Bhd. h. 55-57.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2012. Manafikan hukum jatuh murtad?. Majalah Q & A, Kuala Lumpur: Galeri Ilmu Sdn. Bhd. h. 57-59.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2012. Retak sudah benteng iman..., Majalah IMAN, bil. 1, h. 46-47.
  2010
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 2 (The Challenge of Contemporary Thought 2) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 3.00-3.30 pm, 20 Mei 2010.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 1 (The Challenge of Contemporary Thought 1) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 3.00-3.30 pm, 15 April 2010.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 3 (The Challenge of Contemporary Thought 3) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 3.00-3.30 pm, 17 Jun 2010.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Panel Rancangan Halaqah Sentuhan Qalbu (Kontrak Hidup). Episod 4. TV9. Tuesday, 10.00- 11.00 p.m, -6 Julai 2010.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 4 (The Challenge of Contemporary Thought 4)on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday, 3.00-3.30 p.m., 15 Julai 2010.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 5 (The Challenge of Contemporary Thought 5) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday, 3.00-3.30 p.m.,19 Ogos 2010.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2010. Cabaran Pemikiran Masakini 6 (The Challenge of Contemporary Thought 6)on IKIM Radio FM 91.5 MHz., Thursday, 3.00-3.30. p.m., 21 Oktober 2010.
  2009
  • Mohd Fauzi Hamat. 2009. Cabaran Pemikiran Masakini 1 (The Challenge of Contemporary Thought 1) on IKIM Radio FM 91.5 MHz, Thursday 12.30-1.00 pm, 15 January 2009.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2009. Cabaran Pemikiran Masakini 3 (The Challenge of Contemporary Thought 3) on IKIM Radio FM 91.5, Thursday 18 June 2009.
  • Mohd Fauzi Hamat (2009), Cabaran Pemikiran Masakini 4 (The Challenge of Contemporary Thought 4) on IKIM Radio FM 91.5, 12.30-1.00 p.m, 23 July 2009.
  2008
  • Mohd Fauzi Hamat. 2008. Mesej akidah dalam risalah para rasul a.s. Menara, bil. 87/ Jun 2008, h. 4-5.
  2006
  • Mohd Fauzi Hamat. 2006. Mengapa orang Islam masih Jahil (Why Muslims still in Stupidity), guest in Interaction Pragramme on National Radio FM 87.70 MHz, 6.15-7.00 pm, 23 June 2006.
  • Mohd Fauzi Hamat. 2006. Keluasan medan makna ibadah dalam Islam. Majalah Budiman, Jun 2006, hal 26-28.
  2003
  • Mohd Fauzi Hamat.2003. Sayyidatina Khadijah: tokoh wanita berfikiran kritis , Dewan Agama dan Falsafah, Edisi April 2003, hal. 32-33.
  2002
  • Mohd Fauzi Hamat. 2002. Socrates Sebagai Pengasas Falsafah Etika Barat. Dewan Agama dan Falsafah, Edisi Ogos 2002, hal. 48-49.
  1999
  • Mohd Fauzi Hamat. 1999. Etika Penguasa Menurut al-Ghazzali, Majalah al-Manar, Edisi Julai 1999. hal. 35-42.
  Monograph
  2015
  • Mohd Fauzi Hamat, et al . (2015), Modul Intrafaith Dialogue (Dialog Isu-isu Semasa Agama), Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
  2011
  • Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. 2011. Perbezaan fahaman Syiah Imamiyyah dan Ahli Sunnah Wal Jama`ah. Shah Alam: Jabatan Agama Islam Selangor (ISBN 978-967-0197-30-2).
  2009
  • Mohd Fauzi Hamat. 2009. Prinsip Aqidah. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (ISBN 967-316-470-7)
  2007
  • Mohd Fauzi Hamat, 2007. Pengajaran Kursus Pemikiran Kritis Berteraskan al-Qur'an di Peringkat Pengajian Tinggi: Satu Cadangan dlm Sidek Hj. Ab. Aziz, et al., (eds), Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Monograf Pengajaran & Pembelajaran IPTA, Serdang: Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Putra Malaysia, h. 332-343.
  RESEARCH PROJECT
  (Project title),(Role),(Duration),(Level)
  Private Funding (MAIS)
 • Kajian pengeluaran fatwa negeri Selangor dalam bidang akidah dan tasawuf , Co-Researcher, 2021 - 2022 (National)
 • Private Funding
 • Kajian Pembangunan Pelan Tindakan Kebangsaan Bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan., Consultant, 2021 - 2022 (National)
 • Isu Akidah dan Pemikiran Islam dalam PRU 14, Consultant, 2018 - 2018 (National)
 • Kaedah Pengawalan Bahan Penerbitan Berunsur Islam di Negeri Selangor (Kajian Kes di Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam., Principal Investigator(PI), 2018 - 2018 (National)
 • Kajian Sukatan Pelajaran Akidah al-Madinah International University (MEDIU) dari Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah, Principal Investigator(PI), 2016 - 2017 (National)
 • Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
 • Kajian Terhadap Fahaman The Ahmadiyya Muslim Community Di Pulan Pinang Dari Perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, Principal Investigator(PI), 2020 - 2020 (National)
 • Geran Sholarship of Teaching and Learning (SoTL) UniSZA 2019.
 • Penggunaan Teknologi Augmented Reality (AR) dalam Pembelajaran Kitab Kubra al-Yaqiniyyat bagi Subjek Mabahith A-Ilahiyyat, al-Nubuwwah dan Mabahith Al-Sam`iyyat , Consultant, 2019 - 2020 (National)
 • Research Officer Grant Scheme (ROGS)
 • Pembinaan pemikiran manusia menurut Ibn Khaldun berdasarkan kitab al-Muqaddimah: Kajian terhadap pendidikan Islam, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020 (National)
 • Exploratory Research Grant Scheme (ERGS)
 • The Ideology of ISIS@Daesh: A Study of Dabig and Rumiyah, Consultant, 2018 - 2019 (National)
 • Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
 • Faktor dan Implikasi Sosial Tren Pemikiran Terrorisme dalam Kalangan Generasi Y di Malaysia, Consultant, 2017 - 2018 (National)
 • Method of Teaching Critical Thinking in Islamic Education based on the High School Integrated Curriculum (KBSM): A Study on the Student of National Religious High School (SMKA) in Malaysia., Principal Investigator(PI), 2006 - 2008 (National)
 • Pembangunan Model Kemahiran Berfikir Berasaskan Pemikiran Imam Al-ghazali Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam, Principal Investigator(PI), 02/11/2015 to 01/05/2018, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) (Government)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
 • Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali (m. 505 H.) tentang ketuhanan terhadap ulama Melayu: kajian dalam kitab-kitab Jawi(RG208-11HNE) , Principal Investigator(PI), 2011 - 2012 (National)
 • Isu dan teks falsafah dan pemikiran Islam: kajian terhadap warisan pemikiran Islam dan kerelevanannya kini (RG064/09HNE) , Consultant, 2009 - 2010 (National)
 • Kajian terhadap penerapan unsur-unsur ilmu Islam dalam modul kursus pemikiran kritis di institusi pengajian tinggi awam dan swasta terpilih di Malaysia (RG036/09HNE) , Principal Investigator(PI), 2009 - 2010 (National)
 • Aliran fahaman wasatiyyah dalam kitab-kitab Jawi dan pengaruhnya terhadap kedamaian sosial alam Melayu: kajian terhadap teks kitab Jawi di Bangkok, Thailand (RG085/09HNE). , Consultant, 2009 - 2010 (National)
 • Analisis abstrak tesis dan disertasi pengajian Islam di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia (FR 017/2007A) , Consultant, 2007 - 2008 (University)
 • Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
 • Kajian aliran pembid`ahan dan kesannya terhadap perpaduan umat Islam di Negeri Selangor Darul Ehsan(53-02-03-1050). , Principal Investigator(PI), 2010 - 2011 (National)
 • Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
 • Penekanan aspek pembangunan modal insan dalam pengajaran subjek akidah: Kajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al-Azhar dan fakulti- fakulti pengajian Islam di Malaysia (FS154/2008C) , Principal Investigator(PI), 2008 - 2009 (National)
 • Pemikiran Tuan Minal Mengenai Ketuhanan Dan Kenabian: Kajian Di Dalam Kitab `Aqidah Al-Najin , Consultant, 2006 - 2007 (National)
 • Penerapan pemikiran kritis dalam pendidikan Islam: satu kajian terhadap pelajar tingkatan empat dan lima di Selangor (FO360/2005D) , Consultant, 2006 - 2007 (National)
 • Pengajian falsafah di Institusi pengajian tinggi peringkat kolej: kajian di KUSZA, Kuala Terengganu dan KIAS, Kota Bharu, Kelantan (FO390/2005C) , Principal Investigator(PI), 2005 - 2006 (University)
 • Teaching Islamic Philosophy in the College Level of Private Higher Institution: A Case Study in Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) Kuala Terengganu dan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) , Consultant, 2005 - 2006 (National)
 • Universiti of Malaya
 • Kajian penulisan abstrak dan kandungan bab tesis MA dan PhD di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan Jabatan al-Quran dan al-Hadith , Consultant, 2007 - 2008
 • University of Malaya
 • Kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): kajian terhadap pelajar sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) di semenanjung Malaysia(FP017/2005D) , Principal Investigator(PI), 2006 - 2008 (National)
 • Kajian pelaksanaan dakwah kepada orang kurang upaya di Semenanjung Malaysia (FP018/2005D) , Consultant, 2006 - 2008
 • The Prominence of al-Ghazzali in Logic; An Analytical Study Based on Muqaddimah al-Kitab in his book al-Mustasfa min Ilm al-Usul (The Quintessence of the Principle of Islamic Jurispridence) (Research in Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, USA, Feb 2001-Jun 2001) , Principal Investigator(PI), 2001 - 2001 (University)
 • Pengaruh Mantik Terhadap Pemikiran Islam (F595/96) , Principal Investigator(PI), 1997 - 1997 (National)
 • Government Agency
 • Kajian Terhadap Fahaman The Ahmadiyya Muslim Community Di Pulau Pinang Dari Perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, Principal Investigator(PI), 15/06/2020 to 30/04/2021, JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG (Government)
 • RU Geran - Fakulti Program
 • Pembinaan Pemikiran Manusia Menurut Ibn Khaldun Berdasarkan Kitab Al_Muqaddimah : Kajian Terhadap Pendidikan Islam Di Malaysia, Principal Investigator(PI), 01/09/2018 to 31/08/2020, Research University (Government)
 • Bantuan Khas Penyelidikan (BKP Special)
 • Transformasi Dasar Dan Program Pengijazahan Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Co-Researcher, 01/05/2018 to 31/10/2019, Research University (Government)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics)
 • PEMIKIRAN SYIAH DALAM KARYA BAHASA MELAYU: ANALISIS TERHADAP KARYA TERPILIH, Co-Researcher, 15/07/2012 to 14/07/2013, Research University (Government)
 • Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
 • BUDAYA BERFIKIR KRITIS : KAJIAN DI ERA PEMERINTAHAN KHALIFAH `UMAR BIN YABD AL-AZIZ (99 - 107H), Main Supervisor, 15/12/2009 to 14/12/2010
 • SUPERVISION
  Academic Adviser
  (Total of Student),(No. of Contact Hours),(Academic Session)
 • 6.5, 13, 2000/2001
 • 2, 4, 1999/2000
 • 13.5, 27, 2002/2003
 • 11, 22, 2001/2002
 • 9, 18, 2004/2005
 • 11, 22, 2003/2004
 • 8.5, 17, 2005/2006
 • 13, 26, 2006/2007
 • 21.5, 43, 2007/2008
 • 20, 40, 2008/2009
 • 13.5, 27, 2009/2010
 • External Supervision
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Completed
  • al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadar: Mafhumuhu `inda Tullab Madrasah Hasan al-Bulqiyyah al-`Arabiyyah al-Thanawiyyah li al-Banin, Haji Saharuddin bin Haji Patra (Post Graduate Student)
  • Khurafat berkaitan Ibadat Haji dalam Masyarakat Islam di Brunei Darussalam dan Pandangan Ahli Sunnah Wal Jama`ah terhadapnya, Muhd. Hafizuddin Haji Mohd Salleh (Post Graduate Student)
  • Kaedah pengajaran guru ugama dalam memperkukuh akidah Ahli Sunnah Wal Jama`ah di Negara Brunei Darussalam: kajian kes mata pelajaran Tauhid di Sekolah Ugama Begawan Pehin Udana Khatib Haji Awang Umar, Kampung Setia, Kawasan Brunei 1, Hamzah bin Jali (Post Graduate Student)
  Postgraduate Student
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Completed
  • PENDEKATAN AL-GHAZALI DALAM MENANGANI ISU TAKFIR MENURUT KARYA FAYSAL AL-TAFRIQAH BAYN AL- ISLAM WA AL-ZANDAQAH, NUR ATIQAH BINTI SULAIMAN, University of Malaya (MASTER)
  • TUAN GURU HAJI ZAKARIA BIN ISMAIL: SUMBANGANNYA DALAM BIDANG POLITIK DAN PENDIDIKAN DI NEGERI KELANTAN, RAIHANIAH BINTI ZAKARIA, University of Malaya (MASTER)
  • PENGGUNAAN NERACA BERFIKIR AL-GHAZALI PADA MENILAI PEMIKIRAN SHIAH ISMAILIYYAH BATINIYYAH TA`LIMIYYAH TENTANG SUMBER AL-MA`RIFAH DALAM KITAB AL-QISTAS AL-MUSTAQIM, MARIAM BINTI ABDUL RAHMAN, University of Malaya (PhD)
  • FAKR AL-DIN AL-RAZI AND HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ASH'ARITE SCHOOL AND THE PHILOPSOPHY OF ISLAMIC THEOLOGY, MOHAMMAD ABDEL HAMID SALIM QATAWNEH, University of Malaya (PhD)
  • BUDAYA BERFIKIR KRITIS : KAJIAN DI ERA PEMERINTAHAN KHALIFAH 'UMAR BIN ABD AL-'AZIZ (99-101 H), NORAFIFAH BINTI AB HAMID, University of Malaya (MASTER)
  • PEMIKIRAN SYIAH DALAM KARYA BAHASA MELAYU: ANALISIS TERHADAP KONSEP AL-IMAMAH DALAM KARYA MENITI TITIAN KEBENARAN MENURUT PERSPEKTIF AL-ASHA`IRAH (Shiite?s Thought in Malay Literature: An Analysis of al-Imamah Concept in Meniti Titian Kebenaran according to al-Asha`irah Perspective), SHAHARINA BINTI SHAHARUDDIN, University of Malaya (MASTER)
  • PEMIKIRAN IBN KATHIR TENTANG ASMA' ALLAH AL-HUSNA: ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-QUR'AN AL-`AZIM (Ibn Kathir`s Thought on the Beautiful names of Allah: An Analysis according to his Tafsir Al-Qur'an Al-`Azim), MUHAMAD BASTHAMI BIN ABDULLAH, University of Malaya (MASTER)
  • PEMIKIRAN AKHLAK DALAM PROSA JAHILIAH: KAJIAN TERHADAP WASIYYAHUMAMAH BINT AL-HARITH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Ethical Thought in Jahiliyyah Prose: A Study on the Wasiyyah of Umamah bint al-Harith from Islamic Perspective), NAILAH BT ABAS, University of Malaya (MASTER)
  • KONSEP AL-ILAHIYYAT DALAM PEMIKIRAN SYIAH AL-ITHNA `ASHARIYYAH: ANALISIS BAB AL-TAWHID DARI KITAB AL-KAFI MENURUT PERSPEKTIF AL-ASHA`IRAH. (Concept of al-Ilahiyyat in Shi`ah al-Ithna `Ashariyyah?s Thought: An Analysis from al-Asha`irah?s Perspective on the Chapter of al-Tawhid in Kitab al-Kafi), MOHD HAMIDI BIN ISMAIL, University of Malaya (PhD)
  • PEMIKIRAN ONTOLOGI DALAM METAFIZIK ISLAM: ANALISIS DAN TERJEMAHAN TEKS TERPILIH AL-DURRAH AL-FAKHIRAH KARYA `ABD AL-RAHMAN AL-JAMI, LUQMAN BIN JOHANI, University of Malaya (MASTER)
  • AL-BAQILLANI'S THOUGHTS ON SELECTED THEOLOGICAL ISSUES OF THE QUR'AN, MUCH HASAN DAROJAT, University of Malaya (PhD)
  • MANHAJ AKIDAH KETUHANAN AL-HARARI DAN APLIKASINYA DALAM PENILAIAN MANHAJ AKIDAH KETUHANAN AL-'UTHAYMIN: PERBAHASAN AL-NUSUS AL-MUTASHABIHAT, MOHD.SOBRI BIN ELLIAS, University of Malaya (PhD)
  • PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DALAM KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH (KBSR) DI SEKOLAH KEBANGSAAN DI ZON SENTUL, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, SYAHMUN BIN YAHAYA, University of Malaya (MASTER)
  • Aqanim al-Nasara in al-Juwayni's Perspective (Aqanim al-Nasara menurut Perspektif Pemikiran al-Juwayni), Amin bin Ahmad, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • BEBERAPA FENOMENA IRJA' DALAM PEMIKIRAN UMAT ISLAM DAN IMPLIKASINYA DI MALAYSIA, MOHD AIZAM BIN MAS'OD, University of Malaya (MASTER)
  • PENDALILAN MANTIK AL-ASH'ARI DALAM AKIDAH KETUHANAN, MUHAMMAD RASHIDI BIN WAHAB, University of Malaya (PhD)
  • The perspective of Ibn Kathir on the Hereafter and Resurrection of Human After Death According To Kitab al-Fitan wa al-Malahim in al-Bidayah wa al-Nihayah, MASYITAH BINTI SULAMAN, University of Malaya (MASTER)
  • Application of al-Ghazali's Thinking Standard in Evaluating Shi`ah Isma`iliyyah Batiniyyah Ta`limiyyah Thought on Source of Knowledge in al-Qistas al-Mustaqim (Penggunaan Neraca berfikir al-Ghazali pada Menilai Pemikiran Shiah Isma`iliah Batiniyyah Ta`limiyyah tentang Sumber al-Ma`rifah dalam Kitab al-Qistas al-Mustaqim), Mariam Abdul Rahman (Brunei), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • ELEMEN PEMIKIRAN KRITIS MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN: KAJIAN SURAH AL-RUM, ZAINORIAH BINTI KADRI, University of Malaya (PhD)
  • ISU-ISU AKIDAH DI TERENGGANU: KAJIAN PENYATA RASMI DUN TERENGGANU DARI TAHUN 1986 HINGGA 1996, MOHD SAFRI BIN ALI, University of Malaya (PhD)
  • Human Rights in Islam: An Analytical Study in the Light of the Views of Dr. Abdullah Al-Nafisi, BADER M SH S ALRASHIDI, University of Malaya (MASTER)
  • BEBERAPA ASPEK PEMIKIRAN MAHATHIR MOHAMAD MENGENAI PEMBANGUNAN ISLAM DI MALAYSIA: ANALISIS DARI SUDUT PEMIKIRAN ISLAM, MOHD RUMAIZUDDIN B MUSA @ GHAZALI, University of Malaya (PhD)
  • Theological Issues and Educational Methods in Pattani: A Case Study on Primary Education and Higher Learning Institutes, MAHSIDI SALAE, University of Malaya (PhD)
  • SUMBER ILMU MENURUT IBN TUFAYL: TERJEMAHAN DAN ANALISIS TEKS TERPILIH RISALAH HAYY IBN YAQZAN, NUR RAFEZZA BINTI FETHERI, University of Malaya (MASTER)
  • PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT): PERSEPSI DAN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI ZON SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR, NAZIHAH BINTI MOHD FAUZI, University of Malaya (MASTER)
  • (Principle of Cooperation and Tolerance: A Foundational Study of the Islamic Legitimacy Method in Dealing with the Adversary), SANTHAD BORNA, University of Malaya (MASTER)
  • PENERAPAN NILAI AL-ASMA? AL-HUSNA BAGI MEMBENTUK SIKAP POSITIF PEMANDU DALAM MENGELAKKAN KEMALANGAN JALAN RAYA, NASRIAH BT MOHD ISMAIL.EH, University of Malaya (MASTER)
  • SYMBOLS AND RELIGIOUS SIGNS: AN ANALYTICAL STUDY FROM ISLAMIC PERSPECTIVE, ALBHLAL TAREQ SULIMAN, University of Malaya (PhD)
  • PENDEKATAN HASSAN AL-HUDAYBI DALAM PERMASALAHAN TAKFIR: APLIKASINYA DALAM ISU-ISU POLITIK DI MALAYSIA, RAZALI BIN MUSA, University of Malaya (PhD)
  • KAJIAN TENTANG KEFAHAMAN QADA' DAN QADAR DI KALANGAN SAUDARA BARU DI WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR, IMANNIAH BINTI ISHAK, University of Malaya (MASTER)
  • The Approach of Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti in Proving the Exsistence of Allah: A Study on his Kubra Al-Yaqiniyyat Al-Kawniyyah, ASMIRA BINTI ABD RAHMAN, University of Malaya (MASTER)
  • ISLAM AND ITS INFLUENCE ON MALAY ETHICS: ITS DEVELOPMENT AND CHALLENGES IN MALAYSIA, ABDEL RAZEK ABDEL MONEM ABDEL RAZEK EBRAHEM, University of Malaya (MASTER)
  • KEMAHIRAN BERFIKIR MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB AL-MUNQIDH MIN AL-DALAL: KAJIAN TERHADAP KURIKULUM AKIDAH ISLAMIAH PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH, NURZAFREENA BINTI ABD AZIZ, University of Malaya (MASTER)
  • "BAY'AH, SILSILAH DAN YAQAZAH DALAM TASAWUF", IFZAM BIN KHALIL, University of Malaya (MASTER)
  • AQANIM AL-NASARA MENURUT PERSPEKTIF AL-JUWAYNI (Aqanim al-Nasara in al-Juwayni's Perspective), AMIN BIN AHMAD, University of Malaya (MASTER)
  • The culture of critical thinking: a study in the Caliph of `Umar bin `Abd `Aziz's administratian era (Budaya berfikir kritis: kajian di era pemerintahan khalifah `Umar bin `Abd Aziz), Norafifah binti Abd Hamid (Post Graduate Student)
  • KURIKULUM PENGAJIAN AKIDAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN KERINCI, JAMBI SUMATERA, INDONESIA, ZAINAL ABIDIN, University of Malaya (MASTER)
  • Islamic revivalism movement in Indonesia: a study of the thought of Partai Keadilan Sejahtera and salafi movement leader on the implementation of Islamic law (Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia: kajian pemikiran tokoh Partai Keadilan Sejahtera dan tokoh gerakan salafi tentang penerapan syariah)., Moh. Nurhakim (Indonesia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PEMAHAMAN AKIDAH PELAJAR-PELAJAR MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN WA AL-QIRAAT (YIK) PULAI CHONDONG, KELANTAN, SUHAIMI BIN SULAIMAN, University of Malaya (MASTER)
  • KEFAHAMAN AL-ASMA' AL-HUSNA MENURUT PEMIKIRAN AL-GHAZALI DALAM AL-MAQSAD AL-ASNA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN CIRI-CIRI INTEGRITI, MOHD HASRUL BIN SHUHARI, University of Malaya (PhD)
  • Incalculation of al-Asma' al-Husna Values in Building Positive Habits among Drivers to Reduce the Risk of Road Accidents (Penerapan Nilai al-Asma' al-Husna bagi Membentuk Sikap Positif Pemandu dalam Mengurangkan Risiko Kemalangan Jalan Raya), Nasriah binti Mohd Ismail Eh, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Principle of Cooperation and Tolerance: A Foundational Study of the Islamic Legitimacy Methode in Dealing with the Adversary (Qa`idah al-Ta`awun wa al-Ma`zirah: Dirasah Ta'siliyyah li al-Manhaj al-Shar`i fi al-Ta`amul Ma`a al-Mukhalif), Santhad Borna (Thailand), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • WACANA RUBUBIYYAH ALLAH MENURUT AL-GHAZALI DALAM MENANGANI DIMENSI GHA'IYYAH FILSUF MUSLIM: TERJEMAHAN DAN ANALISIS TEKS TERPILIH DARIPADA KITAB TAHAFUT AL-FALASIFAH, AZMIL BIN ZAINAL ABIDIN, University of Malaya (PhD)
  • WACANA KESETARAAN GENDER DALAM PEMIKIRAN ISLAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ISLAM NEGERI DI INDONESIA: KAJIAN KES DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, HENRI SHALAHUDIN, University of Malaya (PhD)
  • "METODE AL-TA'RIF DALAM MANTIK DAN AL-QURAN", NORAINI BINTI JUNOH, University of Malaya (MASTER)
  • Some phenomena of Irja' and its implication in Muslim's thought in Malaysia (Beberapa bentuk fenomena irja' dalam pemikiran umat Islam dan implikasinya di Malaysia), Mohd Aizam bin Mas`od, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Approach of al-Ghazali in Dealing with Issue of Takfir according to his Faysal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zandaqah (Pendekatan al-Ghazali dalam Menangani Isu Takfir menurut Karya Faysal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zandaqah), Nur Atiqah binti Sulaiman, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PEMIKIRAN KRITIS ISLAM: ANALISIS TERHADAP PENDEKATAN AL-MUHADDITHIN DALAM PENERIMAAN HADITH, SITI KHAIRIAH BINTI PARMIN, University of Malaya (MASTER)
  • Thinking Skills According to al-Ghazali in the Book of al-Munqidh min al-Dalal: A Study on The Curruculum of Aqidah in Islamic Secondary School (Kemahiran Berfikir menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Munqidh min al-Dalal: Kajian terhadap Kurikulum Akidah Islamiah Peringkat Sekolah Menengah)., Nurzafreena binti Abd Aziz, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • KONSEP AL-SAHABAT DALAM KARYA-KARYA SYIAH BERBAHASA MELAYU: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF ALH AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH, MOHD AIZAM BIN MAS'OD, University of Malaya (PhD)
  • The Concept of Companions in Selected Malay Language Syiah Works: An Analysis Based on the Perspective of Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah (Konsep al-Sahabah dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu Terpilih: Analisis menurut Perspektif Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah), Mohd Aizam bin Mas'od, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PELAKSANAAN MODUL PEMBANGUNAN WANTIA YANG BERMASALAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, KHAIRUL HAMIMAH BINTI MOHAMMAD JODI, University of Malaya (PhD)
  • The Source of Knowledge According to Ibn Tufayl: Translation and Analysis of Selected Texts of the Treatise Hayy Ibn Yaqzan (Sumber Ilmu menurut Ibn Tufayl: Terjemahan dan Analisis Teks Terpilih Risalah Hayy Ibn Yaqzan), Nur Rafeeza binti Fetheri, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Human Rights in Islam: An analytical Study on Abd Allah Fahd al-Nafisi's Thought (Huquq al-Insan fi al-Islam: Dirasat Tahliliyyah li Afkar `Abd Allah Fahd al-Nafisi), Bader M Sh S Al Rashidi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • al-Baqillani's Thought on Selected Theological Issues of The Qur'an, Much Hasan Darojat, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Ibn Kathir's Thought on the Beautiful Names of Allah: an Analysis According to His Tafsir al-Qur'an al-`Azim (Pemikiran Ibn Kathir tentang al-Asma' Allah al-Husna dan sumbernya: analisis Tafsir al-Qur'an al-`Azim), Muhammad Basthami bin Abdullah, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Ontological Thought in Islamic Metaphysics: An Analysis and Translation of Selected Texts in al-Durrah al-Fakhirah by `Abd al-Rahman al-Jami (Pemikiran Ontologi dalam Metafizik Islam: Analisis dan Terjemahan Teks Terpilih al-Durrah al-Fakhirah Karya `Abd al-Rahman al-Jami)., Luqman bin Johani, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Perspective of Ibn Kathir's on the Hereafter and Resurrection of Human Death according to Kitab al-Fitan wa al-Malahim in al-Bidayah wa al-Nihayah ( Thought Perspektif Ibn Kathir tentang Hari Kiamat dan Kebangkitan Manusia Selepas Mati berdasarkan Kitab al-Fitan wa al-Malahim dalam al-Bidayah wa al-Nihayah), Masyitah binti Sulaiman, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Logical Argumentation of al-Ash`ari in Theology (Pendalilan Mantik al-Ash`ari dalam Akidah Ketuhanan), Muhammad Rashidi bin Wahab, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Teaching of Higher Order Thinking Skill: A Study on Perception and Teaching Practice of Islamic Education Teachers at Secondary School in Semenyih Zone, Hulu Langat District, Selangor ( Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Persepsi dan Amalan Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Zon Semenyih, Daerah Hulu Langat, Selangor), Nazihah binti Mohd Fauzi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • GERAKAN "REVIVALISME ISLAM' DI INDONESIA: KAJIAN PEMIKIRAN TOKOH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN GERAKAN SALAFI TENTANG PENERAPAN SYARIAH, MOH. NURHAKIM, University of Malaya (PhD)
  • KONSEP IMAMAH MENURUT SYI`AH ITHNA ASYARIYYAH DAN PANDANGAN AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH TERHADAPNYA: KAJIAN TERHADAP KARYA-KARYA TERPILIH BERBAHASA INDONESIA (The Concept of Imamah According to Shiete of Ithna Asyariyyah and the View of Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah upon it: A Study on Selected Literature in Indonesian Language), FAISOL NASAR BIN MADI, University of Malaya (PhD)
  • Ethical Thought in Jahiliyyah Prose: A Study on the Wasiyyah of Umamah bint al-Harith from Islamic Perspevtive (Pemikiran Akhlak dalam Prosa Jahiliah: Kajian terhadap Wasiyah Umamah Bint al-Harith menurut Perspektif Islam)., Nailah binti Abas, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PEMIKIRAN AL-SHAIKH WALI ALLAH AL-DIHLAWI MENGENAI KONSEP AL-BIRR WA AL-ITHM : ANALISIS TERHADAP MABHATH AL-BIRR WA AL-ITHM DALAM KITAB HUJJAT ALLAH AL-BALIGHAH, MOHD NAZRI BIN MAT ZIN, University of Malaya (MASTER)
  • Concept of al-Ilahiyyat in Shi`ah Ithna Ashariyyah's Thought: an Analysis from al-Ash`airah's Perspective on the Chapter of al-Tawhid in Kitab al-Kafi (Konsep Ilahiyyat menurut Pemikiran Syiah Ithna `Ashariyyah: Kajian terhadap Teks-teks Terpilih daripada Kitab al-Kafi, Karangan al-Kulayni), Mohd Hamidi bin Ismail, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Shiite's Thought in Malay Literature: An Analysis of al-Imamah Concept in Meniti Titian Kebenaran According to Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah (Pemikiran Syiah dalam Karya Bahasa Melayu: Analisis terhadap Konsep al-Imamah dalam karya Meniti Titian Kebenaran Menurut Perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah), Shaharina binti Shaharuddin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Islam and its influence on Malay ethics: its development and chellenges in Malaysia (al-Islam wa atharuhu fi akhlaq al-Malayuwiyyin: al-tatawwur wa al-tahaddi bi Maliziyya), Abdul Razek Abdel Monem (Egypt) (Post Graduate Student)
  • Cultural Challenges of Globalization Towards Muslims and the Response of Contemporary Islamic Thought, NAJIB SHEIKH ABDI SAMAD, University of Malaya (PhD)
  • Theological issues and educational methods in Pattani: a case study on higher learning institutes (Qadaya al-`aqidah wa manahij ta`limiha fi Fatani: al-mu'assasat al-ta`limiyyah al-jami`i yyah namudhajan), Mahsidi Salae (Thailand), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The approach of Hasan al-Hudaybi in the issue of takfir: application in the political issue in Malaysia (Pendekatan Hasan al-Hudaybi dalam permasalahan takfir: aplikasinya dalam isu-isu politik di Malaysia), Razali Musa, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Fakhr al-Din al-Razi and His Role in The Development of Ash arite School and The Philosophy of Islamic Theology (Fakhr al-Din al-Razi wa dawruh fi tatawwur al-madrasah al-Asy`ariyyah wa madrasah `ilm al-kalam), Muhammad Abdel Hamid Salim Qatawneh (Jordan), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The discourse on rububiyyah of Allah according to al-Ghazali in responding to the gha'iyyah dimension of Muslim philosophers: a translation and analysis of the selected texts from Tahafut al-Falasifah (Wacana rububiyyah Allah menurut al-Ghazali dalam menangani dimensi gha`iyyah filsuf Muslim: terjemahan dan analisis teks terpilih daripada kitab Tahafut al-Falasifah), Azmil Zainal Abidin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The inculcation of Islamic values in developing module for problematic women in The Federal Territory of Kuala Lumpur (Penerapan nilai-nilai Islam dalam modul pembangunan wanita yang bermasalah di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)., Khairul Hamimah binti Mohammad Jodi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The curriculum of `aqidah at The National High School of Kabupaten Kerinci, Jambi, Sumatera, Indonesia (Kurikulum pengajian akidah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Kerinci, Jambi, Sumatera, Indonesia), Zainal Abidin Azhar (Indonesia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Study of philosophy according to Ibn Rusyd: translation and analysis on the Fasl al-Maqal fima bayna al-Hikmah wa al-Syari`ah min al-Ittisal (Pembelajaran falsafah menurut Ibn Rusyd: terjemahan dan analisis terhadap Fasl al-Maqal fima Bayn al-Hikmah wa al-Syari`ah min al-Ittisal)., Wan Sayani Wan Mustapha (Post Graduate Student)
  • The use of al-qiyas in Umm al-Barahin (Penggunaan metode al-qiyas dalam kitab Umm al-Barahin), Engku Hassan Engku Wok Zin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Haji Ahmad Faqir al-Kerinci and his intellectual contributions in the development of Islam in Kerinci, Jambi, Indonesia (Haji Ahmad Faqir al-Kerinci: sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan Islam di Kerinci, Jambi, Indonesia)., Darmadi Saleh (Indonesia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Issues of Aqidah in Terengganu: A study on Minutes of the Proceedings of the Legislative Assembly of the State of Terengganu from 1986 to 1996 (Isu-isu akidah di Terengganu: Kajian Penyata Rasmi DUN Terengganu dari tahun 1986 hingga 1996), Mohd Safri bin Ali, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Discourse of Gender Equality in Islamic Thought at State Higher Islamic Learning Institution in Indonesia: A Case Study in Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Henri Shalahudin (Indonesia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • al-Harari's theological method and its application in the evaluation of al-Uthaymin's theological method: discourse on al-nusus al-mutashabihat (Manhaj akidah ketuhanan al-Harari dan aplikasinya dalam penilaian manhaj akidah ketuhanan al-Uthaymin: perbahasan al-nusus al-mutashabihat), Mohd Sabri bin Ellias, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • al-Ghazali's Thought on the Understanding of al-Asma' al-Husna according to al-Maqsad al-Asna in the Development of Integrity. (Penghayatan terhadap al-Asma' al-Husna dan peningkatan integriti: kajian pemikiran al-Ghazali dalam kitab al-Maqsad al-Asna)., Mohd Hasrul bin Suhari, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Tuan Guru Haji Zakaria B. Ismail: his contributions in the development of Islamic educations and politics in Kelantan State (Tuan Guru Haji Zakaria B. Ismail: sumbangannya dalam bidang pendidikan dan politik Islam di Negeri Kelantan), Raihaniah Binti Zakaria, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The concept of Imamah according to Shiete of Ithna Asyariyyah and the view of Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah upon it: a study on selected literature in Indonesian language (Konsep imamah menurut Syiah Ithna Asyariyyah dan pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah terhadapnya: kajian terhadap karya-karya berbahasa Indonesia), Faisol Nasar Madi (Indonesia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The implementation of aqidah teaching and learning in KBSR curriculum at national primary schools in Sentul Zone, Federal Territory of Kuala Lumpur (Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran akidah dalam kurikulum baru sekolah rendah (KBSR) di sekolah kebangsaan di Zon Sentul, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)., Syahmun Yahaya, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Bay`ah, silsilah and yaqazah from tasawwuf perspective (Bay`ah, silsilah dan yaqazah dalam tasawuf)., Ifzam Khalil, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The monotheism concept of Ibn Taymiyyah and its impact in Indonesia: a case study of the curriculum design of Islamic theology course in Pondok Modern Darusalam Gontor Ponorogo Indonesia ( Konsep tauhid Ibn Taymiyyah dan pengaruhnya di Indonesia: kajian kes terhadap penggubalan kurikulum pengajian akidah di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Indonesia)., Amal Fathullah Zarkashy (Indonesia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • al-Ghazzali's theological thought in his Ihya' `Ulum al-Din: a study of the chapter of Qawa`id al-I`tiqad (Pemikiran Akidah al-Imam al-Ghazzali dalam Kitab Ihya' `Ulum al-Din: Analisis Terhadap Kitab Qawa`id al-`Aqa`id), Mohd Abduh bin Abu Samah @ Hashim, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • "HAJI AHMAD FAQIR AL-KERINCI: SUMBANGAN PEMIKIRANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI KERINCI, JAMBI, INDONESIA", DARMADI, University of Malaya (MASTER)
  • The system of Islamic Theology study at International Islamic College of Sultan Ismail Petra (Sistem Pengajian Usuluddin di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS): Suatu Analisis)., Muhammad Nasron bin Yaacob, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Spiritual Quotient (SQ) theory: an analysis of Danah Zohar and Ian Marshal's thought according to the perspective of Islamic thought (Teori kecerdasan spiritual (SQ): analisis terhadap pemikiran Ian Marshal dan Danah Zohar menurut perspektif pemikiran Islam)., Mohd Fakarudden Che Omar, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Moral problem and its relationship with Islamic faith: a study on the students of Institute Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR) Kuala Lumpur (Masalah Akhlak dan Hubungannya dengan Akidah di Kalangan Pelajar Institut Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR) Cawangan Kuala Lumpur)., Khairul Hamimah Mohammad Jodi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Understanding of Islamic theology among converts: a study in Kuala Lumpur (Kefahaman Akidah di Kalangan Saudara Baru: Suatu Kajian di Kuala Lumpur)., Yusri bin Abu, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Islamic critical thinking: an analysis of al-muhaddithin approach in accepting hadith (Pemikiran kritis Islam: analisis terhadap pendekatan al-muhahaddithin dalam penerimaan hadis), Siti Khairiah binti Parman, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • A study on understanding of qada' (predestinatian) and qadar (decree of Allah) among the muslim converts in The Federal Territory, Kuala Lumpur (Kajian tentang kefahaman terhadap Qada' dan Qadar di kalangan saudara baru di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur)., Imanniah Ishak, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • al-Shaikh Wali Allah al-Dihlawi's thought on the concept of al-birr wa al-ithm: an analysis of al-birr wa al-ithm chapter in his Hujjat Allah al-Balighah (Pemikiran al-Syaikh Wali Allah al-Dihlawi mengenai konsep al-birr wa al-ithm: analisis terhadap mabhath al-birr wa al-ithm dalam Hujjat Allah al-Balighah)., Mohd Nazri Mat Zin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Understanding of aqidah among the students of Maahad Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat, Pulau Chondong, Kelantan (Pemahaman akidah pelajar-pelajar Maahad Tahfiz al-Qur'an Wa al-Qira'at Pulau Chondong, Kelantan)., Suhaimi Sulaiman, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Some aspects of Mahathir Mohamad's thoughts on the development of Islamic development in Malaysia: an analysis from Islamic thought (Beberapa aspek pemikiran Mahathir Mohamad mengenai pembangunan Islam di Malaysia: analisis dari sudut pemikiran Islam, Mohd Rumaizuddin Musa @ Ghazali, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Cultural chellenges of globalization towards Muslims and the respons of contemporary Islamic thought (Tahaddiyat al-`awlamah al-thaqafiyyah tijaah al-muslimin wa mawqif al-fikr al-Islami al-mu`asir minha ), Najib Seikh Abd Samad (Somalia), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The method of definition in logic and the Quran (Metode al-ta`rif dalam mantik dan al-Quran), Noraini Junoh, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Symbols of religions and its signs: a study from Islamic perspective ( Syi`arat al-adyan wa rumuzuha min al-manzur al-Islami ), Albhlal Tareq Suliman (Kingdom of Saudi Arabia) (Post Graduate Student)
  • Elements of Critical Thinking from the Qur'anic Perspective: A Study of Surah al-Rum (Elemen Pemikiran Kritis menurut Perspektif al-Quran: Kajian Surah al-Rum)., Zainoriah Kadri, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Ongoing
  • , PAUZI BIN YUSOFF, University of Malaya (PhD)
  • , NORAFIFAH BINTI AB HAMID, University of Malaya (PhD)
  • The Approach of Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti in Proving the Existence of Allah: A Study on his Kubra al-Yaqiniyyat al-Kawniyyah (Pendekatan Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti dalam Pendalilan Wujud Allah: Kajian terhadap Kitab Kubra al-Yaqiniyyat al-Kawniyyah., Asmira binti Abdul Rahman, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • , ALI ABDULRAHEEM ALI ABDULSADIQ BA WAZIR, University of Malaya (PhD)
  • Pemikiran Pendidikan Zain bin Ibrahim Al-sumait dalam karyanya Manhaj Al-Sawi syarhli usul Tariqah Al-balawi tumpuan Kepada Pembentukan Watak Guru, IFZAM BIN KHALIL, University of Malaya (PhD)
  • Pemikiran Tuan MInal dalam Pendidikan, Pauzi bin Yusoff, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • al-Qiyas dalam Perbahasan Ilmu Kalam menurut al-Amidi: Terjemahan dan Analisis Teks Terpilih daripada Kitab Abkar al-Afkar, Ruzaimi bin Ibrahim, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pemikiran Pendidikan Zain bin Ibrahim dalam Karyanya Manhal al-Sawi Syarhi Usul Tariqah al-Ba`lawi: Tumpuan kepada Pembentukan Watak Guru, Ifzam bin Khalil, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pemikiran Islam, Nurul Maziah binti Mohd Nor, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • , AHMAD FAIZ BIN MOHD KHALIL, University of Malaya (MASTER)
  • Penilaian Epistemologi Muslim Liberal Berdasarkan Pemikiran Al-Baghdadi: Kajian Terhdapa Kitab Usul Al-Din, MARYAM HABIBAH BINTI KAMIS, University of Malaya (PhD)
  • Pemikiran Kalam Imam Ibn Juzai al-Gharnati: Kajian dan analisis terhadap Teks Kitab al-Nur al-Mubin fi Qawa`id al-Din, Ahmad Faiz bin Mohd Khalil, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pemikiran Mustafa Akyol, Nurliyana Atiqah binti Ahmad Zubir, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pembentukan Pemikiran Manusia menurut Ibn Khaldun menerusi Pendidikan berasaskan Pengajian Usuluddin, Norafifah binti Ab Hamid, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Nazariyyat `Ilm al-Ijtima` al-Gharbi fi al-Din wa Atharuha `ala Tullab Jami`aat `Adn, Yemen., Ali Abdulraheem Ali Abdulsadiq Ba Wazir, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Penilaian Epistemologi Muslim Liberal berdasarkan Pemikiran al-Baghdadi: Kajian berdasarkan kitab Usul al-Din., Maryam Habibah binti Khamis, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • , NURUL MAZIAH BINTI MOHD NOR, University of Malaya (PhD)
  • Kajian tentang ISIS, Nur Hidayatul Aiman binti Johan, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Other
  • Calon belum buat pembentangan proposal dan candidature defence, NURLIYANA ATIQAH BINTI AHMAD ZUBIR, University of Malaya (MASTER)
  Undergraduate Student
  (Title of Thesis),(Academic Session)
  Completed
  • Project paper - IXEU 3280, 2001/2002
  • Project Paper- IXEU 3280, 2002/2003
  • Project paper- IXEU 3280, 2003/2004
  • Project paper- IXEU 3280, 2004/2005
  • Project paper - IXEU 3280, 2006/2007
  • Project paper - IXEU 3280, 2007/2008
  PATENT/IPR
  (Product Name),(Type),(Level)
  • MY SHAKHSIYYAH AR BERKENAAN AKIDAH iSLAM, Copyright (National)
  SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
  (Contribution to Society),(Duration),(Level)
  • Fasilitator (Akidah dan Pemikiran Islam) bagi Bilik Perundingan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., 01/01/2021 to 31/12/2021
  • Ahli Jawatankuasa Panel Nadwah Ulama dan Ilmuwan YADIM (NUIM), 01/01/2021 to 31/12/2022
  • Ahli Jawatankuasa Webiner Series 2, : The Significance of Islamic Philosphy Discipline to Ummah in The Era of IR 4.0, Speaker Profesor Dheen Mohamed, Professor in Comparative Religion, The Muhammad bin Hamad Al Thani Center for Muslim Contribution to Civilization College of Islamic Studies, Hamad bin Khalifa University, Qatar., 01/12/2020 to 16/01/2021
  • Pengajar Program Diploma Eksekutif Pengajian Syariah 2020, 26/11/2020 to 06/12/2020
  • Pengerusi Forum bertajuk, Kepentingan Akidah dan Tasawuf dalam Kerangka Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Sempena Multaqa Jawatankuasa Fatwa Seluruh Malaysia , 23/09/2020 to 23/09/2020
  • Closing Speech at ICON IMAD VIII (International Conference on Islam in Malay World, Theme: Strengthening Regional Research Networking in Islamic Studies), HIG Hotel , Langkawi Malaysia., 02/09/2018 to 04/09/2018
  • Penasihat II, International Conference on Islam in Malay World VIII, anjuran APIUM, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, UNISSA, Brunei Darussalam, dan College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Thailand pada 2- 4.hb September, 2018. , 01/08/2018 to 04/09/2018
  • Ahli Jawatankuasa Persatuan Ulama Malaysia (PUM), Cawangan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur sesi 2018/2019., 01/01/2018 to 31/12/2019
  • Speakar at The 7th International Conference on Islam in Malay World (Theme: Strenghthening the Moderate Malay Islam in Southeast Asia), Bandung, Indonesia.. , 19/09/2017 to 21/09/2017
  • Speaker for "Postgraduate Talk: On Challenges and Goal" in Postgraduate Open Week 2017 ., 13/02/2017 to 13/02/2017
  • Moderator bagi Pembentangan Kertas Kerja Dr Muchlis bin Muhammad Hanafi (Setiausaha Agung WAAG Indonesia), " Adab Ikhtilaf Demi Memelihara Perpaduan Ummah", Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia 2015, 16/12/2015 to 18/12/2015
  • Ketua Biro Antarabangsa, Multaqa Serantau Alumni al-Azhar Malaysia 2015, 16/12/2015 to 18/12/2015
  • Ketua Ahli Jawatankuasa Bahagian Rapportuer dan Kertas Kerja, Seminar Pendidikan Usuluddin Ke-3, Sempena Majlis Konvokesyen Kali Ke-3, Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan Tahun 1434H/2013M., 20/02/2012 to 25/02/2013
  • AJK PIBG Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS), Kelang, Selangor., 02/02/2012 to 31/01/2013
  • AJK PIBG Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS), Kelang, Selangor., 09/04/2011 to 31/01/2012
  • Yang Dipertua PIBG, SMKA Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor. , 13/03/2011 to 17/03/2013
  • Ahli Panel Rancangan Halaqah Sentuhan Qalbu Siaran TV9, 31/05/2010 to 31/05/2010
  • Yang Dipertua PIBG, SMKA Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor., 02/02/2010 to 05/02/2011
  • Timbalan Nazir Masjid Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, Selangor. , 01/06/2009 to 31/05/2012
  • Pensyarah Kursus Asas Akidah bagi Program Sijil Pengajian Usuluddin (UMCCED), Akademi Pengajian Islam, Unibversiti Malaya, Kuala Lumpur., 16/05/2009 to 06/06/2009
  • AJK PIBG, SMKA Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor., 07/03/2009 to 13/03/2010
  • Pensyarah Kursus Aqidah al-Qur'an bagi Program Sijil Pengajian al-Quran, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. , 02/08/2008 to 23/08/2008
  • Pensyarah Kursus Aqidah bagi Program Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin (UMCCED), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., 05/07/2008 to 27/12/2008
  • AJK, Persatuan Penduduk Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, Selangor, 16/06/2008 to 15/06/2009
  • AJK PIBG, Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 2, Puchong, Selangor., 23/02/2008 to 21/02/2009
  • AJK Pembinaan Masjid Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, Selangor., 27/07/2007 to 13/09/2008
  • AJK Masjid Bandar Bukit Puchong 2, Selangor Darul Ehsan, sesi 2006-2009, 01/01/2006 to 01/06/2009
  ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES
  Evaluation Activity
  (Activity),(Duration),(Category)
 • Penilaian Buku, Biografi Agung Muhammad Al-Mutawalli al-Sya`rawi (1911-1998M): Ahli Tafsir dan Mujaddid Zaman Moden., 2020 to 2020 (Book)
 • Penilai Luar untuk Kenaikan Pangkat Ke Profesor Madya (Gred DS 54), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia , 2019 to 2019
 • Penilaian Tesis Sarjana Pengajian Islam (UniSZA), Ahmad Fahim bin Ali (2019), Akidah, Ritual dan Politik Syiah di Malaysia: Perbandingan Antara Ithna Asyariyyah dan Dawoodi Bohra. , 2019 to 2019 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UKM), Mohd Asyran Safwan bin Kamaruzaman, " Manhaj Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi". , 2019 to 2019 (Thesis)
 • Penilaian Disertasi Sarjana, Dalila binti Azemy (2019), " Kajian Definisi Ma`rifah dalam Teks-Teks Jawi Nusantara (A Study on Definition of Ma`rifah in Nusantara's Jawi Texts), 2019 to 2019 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD, Haji Sham bin Haji Amin: Pembangunan Insan melalui pendidikan Islam di Masjid-masjid Negara Brunei Darussalam: Kajian tentang Realiti dan Aspirasi, 2018 to 2018 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UniSHAMS) (2018). Bushra Gheni Hamad bertajuk, al-Ta`zim fi Daw` al-`aqidah al-Islamiyyah , 2018 to 2018 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UIAM), Alotaibi, Sawsan Mazyad. M/ , 2018 to 2018 (Thesis)
 • Penilai Makalah Anugerah Penerbitan USIM 2017, "Manuskrip al-Jawharah al-Munifah: Pengenalan dan Analisis Pemikiran Akidah daripada Jalur al-Maturidiyyah".. , 2018 to 2018 (Article in Journal)
 • Penilaian Tesis PhD (UPSI), (2018), Mohd Nazri Mat Zin, Perbandingan Pemikiran al-Dihlawi dengan al-Farabi tentang Konsep Nubuwwah dalam Kitab Hujjah Allah al-Balighah dan Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah. , 2018 to 2018 (Thesis)
 • Penilai Manuskrip - Al-Ash'ari : Suaru Keseinambungan dari Salaf Al-Saleh daripada Penerbit UKM., 2018 to 2018 (Book)
 • Penilaian Tesis Hamidah binti Abu Hassan @ Abd Rahman (USIM), `Aqidah `Uzriyyah al-Sayyidah Maryam bayn al-Kitab al-Muqaddas wa al-Qur'an al-Karim: Dirasah Tahliliyyah Muqaranah., 2018 to 2018 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (2017), Hajah Masuriyati binti Yahya (Brunei): Elemen Tazkiyah al-Nafs dalam Gagasan Negara Zikir Brunei Darussalam: Kajian terhadap Penekanan Aspek Zikrullah sebagai Asas Pembangunan Kerohanian Golongan Belia Perlu Perhatian (BPP)., 2017 to 2017 (Thesis)
 • Penilaian Buku, Ensiklopedia Mazhab Shafi`i Negara Brunei Darussalam Jilid 2: Penyebaran Mazhab Syafi`i daripada Pusat Penyelidikan dan Penerbitan UNISSA, Brunei Darussalam. , 2017 to 2017 (Book)
 • Penilaian Disertasi Sarjana, Mohamad Nasir bin Utut (2017), "Pemikiran Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani tentang Azab Kubur: Kajian Terhadap Kitab Kasyf al-Ghaybiyyat". , 2017 to 2017 (Thesis)
 • Penilai Manuskrip, Ensiklopedia Mazhab Shafi'i Negara Brunei Darussalam Jilid IV (Kitab-Kitab dan Istilah-Istilah Mahzab Shafi'i daripada Pusat Penyelidikan dan Penerbitan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam., 2017 to 2017 (Book)
 • Penilaian Tesis PhD (UKM), (2017). Yaman Towpek, Analisis Mantik al-Ghazali berdasarkan Mi`yar al-`Ilm fi Fann al-Mantiq. , 2017 to 2017 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UIAM), (2017). Suhailiza Md Hamdani, al-Ta'wiliyyah al-Mu`asirah `inda Ahmad Laksamana fi Kitabay 'Haqiqah al-Insan' wa al-Fath al-Nawa': Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah. , 2017 to 2018 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (Kolej Universiti INSANIAH), Ali Haji Mohamed Warsame, Fiqh al-Muwazanat Bayn al-Maslahah al-Fardiyyah wa al-Jama`iyyah wa Atharuh `Ala al-Da`wah al-Islamiyyah fi al-Sumal, Harakah al-Mahakim al-Islamiyyah Anmudhajan. , 2017 to 2017 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UKM), Mohd Haidhar bin Kamarzaman, Pemikiran Akidah Shaykh Shams al-Din al-Sumatera'i , 2017 to 2017 (Thesis)
 • Dato' Sri Anis bin Abot: Pemikiran dan sumbangannya dalam institusi Islam Negeri Sarawak, 2016 (Book)
 • Pemeriksa Luar Tesis Sarjana Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA), Kuala Terengganu; Zaida binti Zainal Abidin berjudul, Analisis Doktrin Syiah melalui Buku Thumma Ihtadaytu Karya Muhammad al-Tijani al-Sumawi menurut Perspektif Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah., 2016 (Thesis)
 • Pemeriksa Disertasi Sarjana Syariah, Abdul Hakim (Indonesia) bertajuk, "Metodologi Ijtihad K.H. Sahal Mahfudh (m. 2014) dalam Hukum Islam Semasa di Indonesia. , 2016 to 2016 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UKM), Hj. Zamihan Hj. Mat Zin. Doktrin Salafiah Wahhabiyyah dan Respon Umat Islam di Malaysia. , 2015 (Thesis)
 • Penilaian Tesis Phd (UKM), Muhammad Atiullah bin Othman, Tanggungjawab dalam Pemikiran Ibnu Taymiyyah dan Immanuel Kant, 2015 to 2015 (Thesis)
 • Perujuk Peribadi Permohonan kenaikan Pangkat Profesor Madya bagi Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, UnisZA; Dr Mohd Safri bin Ali, 2014 to 2014
 • Penilaian Tesis PhD (UKM), Hervrizal; Respon Masyarakat Melayu Rantau Kuantan, Riau, Indonesia Terhadap Aktiviti Agama Gerakan Muhammadiyah , 2014 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UIAM), Mohammed M.M. Aljedi; Manhaj Ibn Taymiyyah fi al-Radd `Ala al-Asha`irah min Khilal Kitabihi, Dar' Ta`arud al-`Aql wa al-Naql (Ibn Taymiyyah's Dialectical Methodology in Responding to The Ash'arites through his Dar' Ta`arud al-`Aql wa al-Naql) , 2014 (Thesis)
 • Penilaian Tesis Sarjana Usuluddin (UNISSA-Brunei), Haji Mohamad Azmi bin Haji Omar, Athar al-`Aqidah al-Islamiyyah fi Waqi` Brunay Darussalam, 2014 to 2014 (Thesis)
 • Panel Penyemak Buku Akidah Sekolah-Sekolah Agama Negeri Selangor., 2014 to 2014 (Book)
 • Penilaian artikel, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, berjudul "Penentangan rakyat Terengganu terhadap Inggeris dan kerajaan pada tahun 1928M mengikut perspektif Islam". , 2013 to 2013 (Article in Journal)
 • Penilaian tesis MA (KUPU SB-Brunei), Dk. Norizzati bt Pengiran Haji Kashran, al-Imam al-Sunusi r.h. wa Juhuduhu fi al-`Aqidah , 2013 to 2013 (Thesis)
 • Penilaian Disertasi MA (UnISZA), Muhammad Rashidi bin Wahab, Pemikiran Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti dalam akidah ilahiyyat. , 2013 to 2013 (Thesis)
 • Pemeriksaan tesis Phd (UIAM), Adnan A.A. Albordaini, Islamic theological principles and its relationship with victory and authoritative establishment (al-`aqa'id al-imaniyyah wa `alaqatuha bi mafhumay al-nasr wa al-tamkin) , 2013 to 2013 (Thesis)
 • Penilaian tesis PhD (UM), Wan Hishamudin Wan Jusoh, Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar menurut al-Ghazali: analisis, terjemahan dan anotasi kitab al-Amr bi al-Ma`ruf wa al-Nahy `an al-Mungkar , 2013 to 2013 (Thesis)
 • Penilai Luar Untuk Lantikan ke Jawatan Profesor Madya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Dr. Aminuddin Basir). , 2013 to 2013 (Kenaikan Pangkat)
 • Ahli Jawatankuasa Saringan (Kenaikan Pangkat) Jawatan Profesor Madya Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Dr. Rumaizuddin bin Ghazali)., 2013 to 2013
 • Penilai Buku Terbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, "Fenomena Syiah di Indonesia". , 2013 to 2013 (Book)
 • Article Reviewer of Tafhim: IKIM Journal of Islam and The Contemporary World, vol 6, 2013, 2013 to 2013 (Article in Journal)
 • Penilai Luar artikel,Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam. , 2012 to 2012 (Article in Journal)
 • Tesis Sarjana Pengajian Islam (UKM), Muhammad Syahir bin Abu. Konsep persahabatan menurut Aristotle dan al-Ghazali. Fakulti Pengajian Islam, Uni. Kebangsaan Malaysia , 2012 to 2012 (Thesis)
 • Penilai Luar Untuk Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Dr. Ideris Endot) , 2012 to 2012 (Penilai Luar)
 • Penilai Luar bagi Permohonan ke Jawatan Profesor Madya Gred DS 54 Di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani), 2012 to 2012 (Kenaikan Pangkat)
 • Penilai Buku, Pengenalan Ahli Sunnah Waljama`ah, Sejarah,Pendekatan dan Pemahaman, terbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Brunei Darussalam. , 2012 to 2012 (Book)
 • Penilaian Tesis PhD (UM), Khaled Emhemed Faraj El Waheshi. The Scientific methodology of Jabir Ibn Hayyan and al-Hasan Ibn al-Haytham: a comparative study (al-Manhaj al-`Ilmi `inda Jabir Ibn Hayyan wa al-Hasan Ibn al-Haytham: Dirasah Murqaranah) , 2011 to 2012 (Thesis)
 • Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Mohd Hamidi bin Ismail. Af`al Allah menurut al-Jurjani (M. 816H./1413 M.): Kajian dan terjemahan teks terpilih dari Syarh al-Mawaqif , 2011 to 2011 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD(USM), Abdulhadee Sabuding. Imam al-Nawawi dan Syarh Sahih Muslim: Satu kajian dari sudut aqidat , 2011 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD (UM), Mohd Anuar Mamat, Tujuan pendidikan dan kaedah pengajaran menurut Abu Hanifah al-Nu`man (m. 150 H./767 M.): suntingan ilmiah Kitab al-`Alim wa al-Muta`allim, terjemahan dan analisis , 2011 to 2011 (Thesis)
 • Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Syed Shahriman bin Syed Ali, Pemikiran al-Juwayni tentang ketuhanan: terjemahan dan analisis bahagian al-ilahiyyat, kitab Luma` al-Adillah. , 2011 to 2011 (Thesis)
 • Penilai Luar artikel, Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam. , 2011 to 2011 (Article in Journal)
 • Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Fadillah Ulfa. Beberapa isu pilihan berkaitan Qada' dan Qadar menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah: kajian kitab Shifa' al-`Alil , 2011 to 2011 (Thesis)
 • Penilaian artikel, Manhaj Mahyu al-Din bin `Arabi fi Fahmi al-Mutasyabihat min Khilal Nususihi, Jurnal `Ulum Islamiyyah, Universiti Sains Islam Malaysia. , 2011 to 2011 (Article in Journal)
 • Penilai Luar Bagi Permohonan Ke Jawatan Profesor Madya Gred 54 Di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Dr. Mohd Radhi bin Ibrahim) , 2011 to 2011 (Penilai Luar)
 • Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Kesepakaran Bagi Permohonan Ke Jawatan Profesor Madya DS 54 di Universiti Sains Islam Malaysia bagi Dr. Muhammad Yusof Khalid. , 2010 to 2010 (AJK Kesepakaran)
 • Penilaian makalah, Prinsip pembinaan kubur menurut perspektif Islam, Jurnal Islamiyyat, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. , 2010 to 2010 (Article in Journal)
 • Penilai buku Dasar Akidah Seorang Muslim, terbitan Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor , 2009 to 2009 (Book)
 • Penyemak Buku Teks Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 2009., 2009 to 2009 (Book)
 • Penilaian makalah Jurnal Pengajian Islam bil. 4/2009, Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Selangor Darul Ehsan., 2009 to 2009 (Article in Journal)
 • Penilaian Tesis PhD (UM), Faizuri Abd Latif, Pemikiran Tuan Minal dalam Akidah Ketuhanan: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin , 2009 to 2009 (Thesis)
 • Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin (UM), Sallahudin Mat Amin, Konsep takwil menurut al-Ghazali: Terjemahan dan analisis Risalah Qanun al-Ta'wil , 2009 (Thesis)
 • Penilaian artikel, Jurnal Dialog Peradaban, Universiti Malaya, Kuala Lumpur , 2009 to 2009 (Article in Journal)
 • Penilai buku Modernisme Islam dan impaknya di Malaysia, terbitan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. , 2009 to 2009 (Book)
 • Penilai Peribadi Untuk Kenaikan Pangkat ke Profesor Madya di Universiti Kebangsaan Malaysia - Encik Kamaruddin Salleh., 2008 to 2008 (Penilai Peribadi)
 • Penilai Luar Calon Profesor Madya Dred DS54 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (Dr. Hussain bin Othman), 2008 to 2008 (Kenaikan Pangkat)
 • Disertasi MA, Abdul Rahman Abdul Moula, Manhajiyyah al-Islam wa al-Masihiyyah fi al-Tawhid `inda Ahmad Shalabi wa Muhammad al-Ghazali , 2008 to 2008 (Thesis)
 • Penilai Luar Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya Gred DS 53 di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (Dr Nurullah Kurt) , 2008 to 2008 (Penilai Luar)
 • Disertasi MA, Mohd Fuad Mokhtar, Metodologi perbahasan akidah menurut al-Ghazali: kajian terhadap kitab al-Iqtisad fi al-I`tiqad. , 2006 to 2006 (Thesis)
 • Disertasi MA, Syamsul Huda bin Mu'azam, Pemikiran politik kapitalisme: analisis dari perspektif Islam , 2006 to 2006 (Thesis)
 • Penilaian buku Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, Isu-isu semasa akidah Islam, terbitan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) , 2006 to 2006 (Book)
 • Penilaian Tesis PhD (UM), Ali Abri, Manhaj Akidah Menurut HAMKA , 2006 to 2006 (Thesis)
 • Disertasi MA, Mohamad Khairi bin Mohd Yusoff, Epistemologi Islam menurut Iqbal , 2006 to 2006 (Thesis)
 • Penilaian buku Ibrahim Abu Bakar , 'Usuluddin dalam karya Arab dan Melayu klasik quadraginta simulacra, terbitan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor , 2005 to 2005 (Book)
 • Penilaian Disertasi Sarjana Peradaban, Adliatun binti Jazuli@Mokhtar, Wagas politik Islam dalam pembinaan masyarakat bertamadun. , 2005 to 2005 (Thesis)
 • Penilaian Tesis PhD, Farahwahida Mohd Yusof, Keberkesanan pelaksanaan fatwa dalam menangani aliran-aliran kepercayaan di Malaysia: Kajian kes terhadap al-Arqam dan Ahmadiyah Qadiani. , 2005 to 2005 (Thesis)
 • Disertasi MA, Abu Zarrin Selamat, Kepentingan pendidikan sakral menurut al-Ghazali relevannya ke arah memupuk solidariti ummag: kajian teks Ihya\' `Ulum al-Din. , 2005 to 2005 (Thesis)
 • Penilaian Disertasi Sarjana Usuluddin, Asmah Ansar, Peranan TASKA dan TADIKA dalam pembentukan peribadi kanak-kanak Islam: kajian di Kuala Kangsar, Perak. , 2004 to 2004 (Thesis)
 • Disertasi MA, Muhammadnaser Sohsubah, Perubahan pengajian akidah dari aliran khalaf kepada salaf: suatu kajian di Sekolah Dar al-Huda, Yala. , 2004 to 2004 (Thesis)
 • Disertasi MA, Kipli bin Haji Yassin, Datuk Haji Abdul Kadir: pemikiran dan sumbangannya dalam perkembangan Islam di Kuching, Sarawak. , 2003 to 2004 (Thesis)
 • Disertasi MA, Wan Hishamudin Wan Jusoh, Pengajaran ilmu Usuluddin di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Kementerian Pendidikan Malaysia: analisis terhadap pelaksanaannya di Terengganu. , 2003 to 2003 (Thesis)
 • Disertasi MA, Muhamad Sharifudin Noh, Manhaj Imam al-Bukhari dalam akidah: satu kajian terhadap kitab al-tawhid dalam Jami` al-Sahih , 2003 to 2003 (Thesis)
 • Penyemak Artikel Penerbitan Khas Sempena Majlis Konvokesyen Pertama, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) , 2003 to 2003 (Article in Journal)
 • Expert Linkages
  (Linkages Description),(Organisation),(Duration of Involvement),(Level)
 • Pembinaan Pelan Tindakan bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan (NAPPCVE) (2021-2025) , Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam. , 2021 (National)
 • Pembinaan Pelan Tindakan Kebangsaan bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau Keganasan (NAPPCVE). (2021-2025)., Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM), Kementerian Dalam Negeri (KDN)., 2021 (National)
 • Ketua Kluster Akidah dan Pemikiran Islam, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) , Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), 2021 (National)
 • Panel Muzakarah Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam (MKI) (Lantikan Majlis Raja-Raja), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2018 (National)
 • Writting ILIM Module for Aqidah and Islamic Thought Module and involving as lecture for ILIM's course , Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), 2008 (National)
 • AWARD AND STEWARDSHIP
  (Name of Award/Stewardship),(Awarding Institution),(Year Awarded),(Type of Award)
  • Gold Award (My Shakhsiyyah AR Berkenaan Akhlak Islam), UUM, JPT dan MEIPTA , 2021 (EXHIBITION AWARD)
  • EXCELLENCE SERVICE AWARD, University of Malaya, 2021 (CERTIFICATE)
  • Ahli Dilantik Majlis Raja-Raja Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), Jabatan Perdana Menteri, 2021 (GENERAL ACHIEVEMENTS)
  • Best Paper Award , UNISSA, Brunei., 2021 (BEST PAPER AWARD)
  • Ketua Kluster Aqidah dan Pemikiran Semasa (Majlis Amal Islami Malaysia) (MAIM), Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia., 2020 (SERVICES)
  • Panel Penasihat Pembangunan Hal Ehwal Islam bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Jabatan Perdana Menteri, 2020 (SERVICES)
  • Anggota Jawatankuasa Pengawalan Akidah MAIS, Sesi 2018-2020. , Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2020 (OTHERS)
  • Gold Medal for the Invention, Innovation and Design on e-Learning (IIDEL) competition of My Shakhsiyyah AR Berkenaan Akidah Islam, , University Sultan Zainal Abidin, 2020 (RESEARCH)
  • Gold Award (IUCEL 2019-International University Carnival on E-Learning, Universiti Malaysia Sarawak, 2019 (COMPETITION)
  • Surat Penghargaan Bahagian E8 (M), Counter Terrorism, Cawangan Khas, Polis Diraja Malaysia (PDRM) , Cawangan Khas, Polis Diraja Malaysia., 2019 (OTHERS)
  • Pakar Rujuk Bagi Kes-Kes Keganasan Yang Disiasat di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, 2018 (SERVICES)
  • Ahli Lajnah Pengawalseliaan Pengamal Pengubatan Islam (LAJPI), Kementerian Kesihatan Malaysia .(2018-2021) , Kementerian Kesihatan Malaysia., 2018 (SERVICES)
  • EXCELLENCE SERVICE AWARD, University of Malaya, 2018 (CERTIFICATE)
  • Ahli Panel Derakalisasi Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kementerian Dalam Negeri Malaysia, 2017 (SERVICES)
  • Sijil Penghargaan Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, Sesi 2016-2017. , Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang., 2017 (SERVICES)
  • Ahli Dilantik Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2017 (SERVICES)
  • Ahli Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Sesi 2014/2015., Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang., 2015 (SERVICES)
  • KHIDMAT SETIA 20 AWARD, , 2013 (CERTIFICATE)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2011 (CERTIFICATE)
  • Pingat Perak (Silver Medal), Ekspo Penyelidikan, Rekacipta & Inovasi 2009, Universiti Malaya., University of Malaya, 2009 (OTHERS)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2007 (CERTIFICATE)
  • EXCELLENCE SERVICE AWARD, University of Malaya, 2006 (CERTIFICATE)
  • Pengarang Judul Buku Terlaris 2006, Universiti Malaya, 2006 (OTHERS)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2005 (CERTIFICATE)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2004 (CERTIFICATE)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2003 (CERTIFICATE)
  • Pingat Emas al-Ghazali (Pelajar Terbaik Sekolah Pengajian Islam), Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, 1990 (OTHERS)
  CONSULTANCY PROJECT
  (Project title),(Organisation),(Duration),(Role),(Level)
  • Fasilitator Bengkel Penyeliaan Siswazah Pengajian Islam Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 2012. , UniSZA, 01/02/2012 to 01/02/2012 (National)
  • Fasilitator Bengkel Penyediaan Draf Modul Kursus Akidah dan Pemikiran Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia., JAKIM, 01/02/2009 to 01/02/2009 (National)
  • Moderator Bengkel Modul Pengajian Tafaqquh untuk Guru-Guru Takmir Seluruh Malaysia, JAKIM, 01/02/2008 to 01/02/2008 (National)
  • Panel Sesi Pertemuan Tertutup Antara JAKIM dengan Pihak Global Ikhwan Holdings Sdn. Bhd (GISBH), JAKIM, 01/02/2019 to 01/02/2019 (National)
  • Ahli Jawatankuasa Penyemakan Dan Penilaian Kursus-Kursus Aqidah Al-Madinah International University (MEDIU), Mediau, Shah Alam, 01/02/2017 to 01/02/2018 (National)
  • Ahli Jawatankuasa Pemurnian Kursus-Kursus Aqidah al-Madinah International University (MEDIU), Al-Madinah International University, 01/02/2017 to 01/02/2018 (National)
  • Panel Penyemak Kandungan Teks Khutbah Jumaat, Jabatan Agama Islam Selangor. , Jabatan Agama Islam Selangor., 01/02/2015 to 01/02/2015 (National)
  • Ahli Jawatankuasa Pengawalan Akidah (JKPA), Majlis Agama Islam Selangor Sesi 2021-2023., Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 01/02/2021 to 01/02/2023 (National)
  • Panel Sesi Dialog dI Antara Ahli Jawatankuasa Pengawalan Akidah (JKPA) MAIS dengan Pentadbir Al-Madinah International University (MEDIU), Jabatan Agama Islam Selangor., 01/02/2013 to 01/02/2013 (National)
  • Panel Penilai Terjemahan al-Quran Mukhtasar al-Bayan, terbitan Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Ugama), Jabatan Perdana Menteri , 01/01/2020 to 01/01/2021 (National)
  • Member of Advisory Board, Journal of Islamic Educational Research (JIER), Akademi Pengajian Islam UM., Program Pendidikan Islam UM., 01/01/2018 to 01/01/2021 (National)
  • Ahli Panel/Penyelidik bagi Rancangan "Kemantapan Aqidah" melalui Rangkaian Nur Islam 93.3 & 94.9, Radio Brunei, Brunei Darussalam., Radio Brunei, 01/01/2014 to 01/01/2014 (National)
  • Perlantikan Sebagai Pakar Bidang bagi Penyelidikan di Bawah Geran Penyelidikan & Inovasi KUIS 2017. , Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS)., 01/02/2019 to 01/02/2019 (National)
  • Advisory Board Membership of Journal Of Islamic Research, Turkey, Ankara University Turkey, 01/01/2020 to 01/01/2021 (International)
  • Ahli Senat al-Madinah International University (MEDIU), al-Madinah International Universiti (MEDIU), 01/01/2017 to 01/01/2018 (International)
  • Panel Temu Duga bagi Penajaan Biasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi., Kementerian Pengajian Tinggi, 01/01/2018 to 01/01/2018 (National)
  • Ahli Panel Penyedia Kertas Dasar Pemerkasaan Akidah Asya`irah dan Maturidiyyah Sebagai Aliran Arus Perdana Ahli Sunnah Wal-Jama`ah di Malaysia , Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 01/01/2017 to 01/01/2017 (National)
  • Hakim Pertandingan Debat Pendidikan Islam Serantau (PENDEPIS) Sempena Majlis Konvokesyen Kedua Kolej Universiti Perguruan Ugama, Seri Begawan, Brunei Darussalam (KUPU SB). , Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei, 01/01/2012 to 01/01/2012 (International)
  • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Sesi 2011-2014, MQA, Petaling Jaya, Selangor, 01/01/2011 to 01/01/2014 (National)
  • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bidang Pengajian Islam 2008-2011., MQA, 01/02/2008 to 01/02/2011 (National)
  • Panel Pakar Akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sesi 2016-2018., JAKIM, 01/01/2016 to 01/01/2018 (National)
  • Ketua Biro Pendidikan Rabitah Antarabangsa Alumni al-Azhar Malaysia (WOAG Malaysia), WOAG Malaysia, 01/01/2007 to 01/01/2007 (International)
  • Pelantikan Sebagai Penilai Silibus Kursus Umum Universiti, Universiti Malaysia Kelantan (UMK), UMK, 01/12/2020 to 01/12/2020 (National)
  • Penilai Luar Bagi Program Sarjana Muda Usuluddin Dengan Pengurusan, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kelantan., KIAS, Kelantan, 01/01/2020 to 01/01/2022 (National)
  • Fasilitator Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Menangani Ajaran Sesat Di Negeri Selangor Siri 3/2020, Jabatan Agama Islam Selangor., 01/10/2020 to 01/10/2020 (National)
  • Penganalisa Dokumen Berunsur Pengganas PDRM, Polis Diraja Malaysia, 01/01/2020 to 01/01/2020 (National)
  • Fasilitator Bengkel Pemurnian Garis Panduan Penyelidikan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, 01/08/2020 to 01/08/2020 (National)
  • Panel Penulis Pakar bagi Mendepani dan Memberi Maklumbalas terhadap isu-isu Akidah dan Pemikiran Salah yang Berlaku di Selangor., JAIS, 01/01/2019 to 01/01/2020 (National)
  • Panel Pakar Akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 2019-2021., JAKIM, 01/01/2019 to 01/01/2021 (National)
  • Advisor for Journal of Islamic Educational Research (JIER), Program Pendidikan Islam, APIUM, 01/12/2018 to 01/12/2020 (National)
  • Penilaian artikel Jurnal Usuluddin, Asas-asas Epistemologi dalam Wacana Ilmu Kalam al-Asha`irah: Pengaplikasiannya dalam cabaran Usuluddin Masa Kini, Akademi Pengajian Islam, 01/12/2018 to 01/12/2018 (National)
  • Panel Dialog/Sesi Penjelasan di Antara Pengamal Perubatan Islam Meragukan bersama Pakar Akidah dan Syariah, MAIS, 01/12/2018 to 01/12/2018 (National)
  • Ahli Jawatankuasa Pengawalan Akidah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) Sesi 2009-2011, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 01/01/2009 to 01/01/2011 (National)
  • Jawatankuasa Penilaian Semula Silibus Akidah di al-Madinah International University (MEDIU), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), 01/12/2016 to 01/12/2017 (National)
  • Muzakarah Pakar Tajdid Ilmu Kalam Panel Pemikiran Majlis Perundingan Islam (MPI), Majlis Perundingan Islam, JAKIM, 01/12/2016 to 01/12/2016 (National)
  • Editor Jurnal Afkar (Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam), Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM., 01/01/2016 to 01/01/2018 (National)
  • Panel Pakar Perbincangan Kumpulan Fokus Fiqh Alam Sekitar, Institut Islam Hadhari UKM., Institut Islam hadhari, UKM, 01/12/2015 to 01/12/2015 (National)
  • Panel Penyemak Modul Subjek Aqidah bagi Modul Pengajian Saudara Baru, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) , Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), 01/10/2015 to 01/10/2015 (National)
  • Panel Pakar bagi Pembangunan Modul Dialog Isu-isu Semasa Agama (Intrafaith Dialouge), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 01/12/2015 to 01/12/2016 (National)
  • Panel Sesi Dialog Pakar bersama Tarikat Naqsyabandiah Kadirun Yahya, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), 01/02/2013 to 01/02/2013 (National)
  • Sidang Editor Bersekutu, Lembaga Editor Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam. , Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam., 01/01/2013 to 01/01/2014 (International)
  • Jawatankuasa Penilai Anugerah Tesis Terbaik Tan Sri Dato' Muhyiddin Mohd Yassin 2010, Universiti Sains Malaysia (USM), 01/11/2010 to 01/11/2010 (National)
  • Ahli Jawatankuasa Kesepakaran Bagi Permohonan Ke jawatan Profesor Madya (DS54), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) , Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 01/10/2010 to 01/10/2010 (National)
  • Penulis Modul Aqidah al-Quran, Program Sijil Pengajian al-Quran, Akademi Pengajian Islam, Universityi Malaya, Kuala Lumpur,. , Unit Pembangunan Sosial, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., 01/05/2010 to 01/05/2010 (National)
  • Penulis Modul Asas Akidah, Sijil Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCeD) , 01/02/2009 to 01/02/2009 (University)
  • Penyemak Buku Teks Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 2009, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, 01/02/2009 to 01/02/2009 (National)
  • Pemeriksa Luar program Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin (dahulu dikenali sebagai Universiti Darul Iman Malaysia). , Universiti Darul Iman Malaysia, 01/06/2009 to 01/06/2012 (National)
  • Penulis Modul Open University Malaysia untuk subjek Prinsip Akidah, Program Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengurusan Islam) Dengan Kepujian, Open University Malaysia, 01/02/2008 to 01/02/2009 (University)
  • Jawatankuasa Pengawalan Akidah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) Bagi Sesi 2009-2011, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 01/09/2009 to 01/09/2013 (National)
  • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bidang Pengajian Islam, 2011-2014., Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), 01/02/2011 to 01/02/2014 (National)
  • Penyediaan Modul Kelas Pengajian Tafaqquh di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 01/11/2008 to 01/11/2008 (National)
  • Penilai Peribadi (Referee) kenaikan pangkat ke Profesor Madya, Jabatan Usuluddin Dan Falsafah, Fakulti pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Kebangsaan Malaysia, 01/11/2008 to 01/11/2008 (University)
  • Penilai Luar kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 01/11/2008 to 01/11/2008 (University)
  • Panel Kajian Akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2011-2013., Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 01/02/2011 to 01/02/2013 (National)
  • Pembimbing Kajian Biografi Dato' Sri Anis bin Abot: Pemikiran dan Sumbangannya Dalam Institusi Islam Negeri Sarawak, Majlis Islam Sarawak (MIS), 01/01/2005 to 01/01/2006 (National)
  • Panel/Pakar Rujuk Subjek Pendidikan Islam, Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM), Lembaga Peperiksaan Malaysia(LPM), Kementerian Pelajaran Malaysia, 01/01/2004 to 01/01/2009 (National)
  • Ahli Jawatankuasal Sukatan Pelajaran Usuluddin Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), 01/01/2005 to 01/01/2009 (National)
  PAPER PRESENTED
  (Title),(Event),(Date Presented),(Organiser),(Level)
  PLEANARY SPEAKER
 • Tajdid Kalam Teras Pembaharuan Pemikiran dan Peradaban di Malaysia: Mendepani Cabaran Logik, Dialog dan Ideologi. , Konvensyen Kalam Kebangsaan Kedua, 23/11/2018 to 23/11/2018, ISSI, UNisZa dan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, UM. (National)
 • INVITED SEMINAR
 • Fatwa Isu Akidah: Ekstremisme dalam Aliran Pemikiran Agama-Sudut Pandang Fatwa, Seminar Pendidikan Fatwa Negeri Sembilan 2019, 02/05/2019 to 02/05/2019, JAKIM, Jabatan Mufti Negeri Sembilan & Jabatan Kebudayaan dan Kesenian (JKKN), Negeri Sembilan. (Government Sector/public Institution)
 • Pola Pemetaan Melayu Islam: Sosial dan Budaya dari Segi Akidah, Seminar Tertutup Pembangunan Insan Melayu Islam: Ke Arah Memperkasa Nizam al-Hayat (Sistem Hidup) Melayu Islam, 27/03/2015 to 29/03/2015, Institu Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia. (University)
 • INVITED SPEAKER
 • Membentuk Jatidiri Menurut Pendekatan Tauhid , Webiner NADIKU 2021 (Nadwah Islam Kekuatan Ummah), 14/03/2021 to 14/03/2021, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) (National)
 • Pelan Tindakan Menangani Ajaran Sesat, Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Menangani Ajaran Sesat di Selangor 3/2020, 24/09/2020 to 24/09/2020, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Government Sector/public Institution)
 • Kaedah Berfikir dan Pemikiran Falasi Menurut Perspektif Islam untuk Pemantapan Kursus Falsafah dan Isu Semasa, Bengkel Kaedah Berfikir dan Pemikiran Falasi Menurut Perspektif Islam untuk Pemantapan Kursus Falsafah dan Isu Semasa, 28/07/2020 to 28/07/2020, Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (University)
 • Cabaran Isu-isu Salah Faham kepada Permasalahan Hari ini Menurut Kacamata Ahli Sunnah Wal Jama`ah., Seminar Akidah Diperkasa Ummah Sejahtera., 27/02/2020 to 27/02/2020, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan Agama Islam Selangor. (Government Sector/public Institution)
 • Pengukuhan Spiritual melalui Penghayatan Akidah, Kursus Psikospiritual Islam Siri III, 24/08/2019 to 24/08/2019, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. (University)
 • Pengurusan Penyeliaan Tesis, Bengkel Panduan Penyeliaan dan Pengurusan Tesis, 08/03/2019 to 08/03/2019, Akademi Pengajian Islam, UM (Others)
 • Isu dan Permasalahan Berhubung Tauhid Tiga, Program Muzakarah Pemahaman Tauhid Tiga, 31/07/2018 to 31/07/2018, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Government Sector/public Institution)
 • Ajaran-ajaran Sesat di Negeri Pulau Pinang, Muzakarah Kepimpinan Pengurusan Masjid dan Hal Ehwal Kariah Negeri Pulau Pinang 2018, 28/07/2018 to 28/07/2018, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang (Government Sector/public Institution)
 • Modul Akidah, Kursus Train of Trainer (T.O.T) Penceramah Modul-Modul Akidah JAKIM 2017, 29/10/2017 to 31/10/2017, JAKIM (National)
 • Isu Akidah dan Pemikiran Semasa., Muzakarah Pendakwah Pakar, 12/09/2017 to 12/09/2017, Pusat Latihan Pengurusan Dakwah ILDAS & Bahagian Pengurusan Dakwah JAIS. (Government Sector/public Institution)
 • Menangani Cabaran dan Isu-isu Semasa Islam, Wacana Intelektual Akidah Menurut Pendekatan Wasatiyyah, 28/08/2017 to 28/08/2017, JAKIM & Politeknik Nilai, Negeri Sembilan dengan Kerjasama Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM). (University)
 • Pengajian Islam dan Cabaran Semasa di Malaysia, International Seminar, Theme : Study of Islam in Context Modernization era of Indonesia-Malaysia, 29/09/2016 to 29/09/2016, University of Sunan Gunung Djati Bandung dan Universiti Malaya. (University)
 • Ekstremisme Sebagai Salah Faham Terhadap Konsep Jihad, Dialog Keselamatan Negara: Akidah Songsang Mengancam Keselamatan Negara, 27/09/2016 to 27/09/2016, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Pusat Islam UUM. (University)
 • Modul Akidah (Pertengahan), Program Training of Trainers (TOT) Pembimbing Modul Pengajian Saudara Baru (Siri 2)., 26/08/2016 to 28/08/2016, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) (Government Sector/public Institution)
 • Menangani Ekstrememe Menurut Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah, Seminar Anti Ekstremisme Melalui Pendekatan Wasatiyyah, 08/08/2016 to 09/08/2016, Kolej Universiti Insaniah Kedah (KUIN), Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, APIUM & Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia (WAAG) (National)
 • Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Pengukuhan Akidah menurut Manhaj Wasatiyyah., Seminar Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Pengukuhan Akidah menurut Manhaj Wasatiyyah., 28/10/2015 to 28/10/2015, Jabatan kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. (National)
 • Isu Fahaman Aqidah yang Menyeleweng, Seminar Pemantapan Akidah Islamiah Peringkat Zon 3, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), 26/05/2015 to 26/05/2015, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Others)
 • Hadith al-Jariyah menurut Perspektif al-Asha`irah, Majlis Wacana Ilmiah, 17/09/2014 to 17/09/2014, Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. (University)
 • Cabaran Islam Liberal, Wacana Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`ah di Negara Brunei Darussalam: Isu dan Cabaran , 16/04/2014 to 16/04/2014, Pusat Da`wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. (National)
 • Cabaran Ahlu Sunnah WalJama'ah di Malaysia, Jerayawara Bicara Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah, 29/03/2014 to 29/03/2014, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Jabatan Daerah tutong dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong. (University)
 • Halatuju Penyelidikan Akidah, JAKIM., Bengkel Perancangan Halatuju, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JAKIM 2013 , 29/11/2013 to 29/11/2013, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (Government Sector/public Institution)
 • Pengenalan ajaran Syiah dan percanggahannya dengan Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Seminar Menangani Kesesatan Syiah Peringkat Negeri Pulau Pinang, 26/10/2013 to 26/10/2013, Jabatan Mufti Pulau Pinang dan Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM, Pulau Pinang. (University)
 • Asas-asas Percanggahan Syi`ah dan Ahli Sunnah., Seminar Mendepani Virus Syi`ah, 13/10/2013 to 13/10/2013, Yayasan Mutiara, Pulau Pinang. (Government Sector/public Institution)
 • Pemantapan epistemologi menerusi penggunaan mantik menurut al-Ghazali, Seminar Mantik 2013, 17/09/2013 to 18/09/2013, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA, Institut Pengajian Matematik, UPM & Persatuan Sains Matematik (PERSAMA) (National)
 • Aplikasi bahasa Arab dan kitab Turath, Multaqa Kebangsaan Alumni Al-Azhar Malaysia (al-Multaqa al-Watani li Khirriji al-Azhar al-Sharif bi Maliziya) , 06/07/2013 to 07/07/2013, Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia (National)
 • Budaya berfikir kritis Abu Bakar al-Siddiq, Wacana Ilmiah Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) , 20/02/2013 to 20/02/2013, Fakulti Usuluddin, KUPU SB (University)
 • Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Isu dan cabaran di Nusantara , Jerayawara Bicara Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, 10/10/2012 to 10/10/2012, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei & Pejabat Ugama Daerah Belait, Brunei Darussalam. (National)
 • Isu Bid`ah, Jerayawara Bicara Ilmu Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, 29/09/2012 to 29/10/2012, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Bandar Seri Begawan, Brunei & Pusat Dakwah Islamiah Brunei Darussalam.  (National)
 • Silibus pengajian akidah dan tasawuf untuk orang awam, Majlis Tafaqquh Perdana Guru Takmir MAIK, 18/07/2012, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  (Others)
 • Perselisihan Ummah dalam Akidah, Seminar Memperkasakan Pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama`ah Sempena Sambutan 100 Tahun MAIK (1334-1434 Hijri), 17/06/2012 to 17/06/2012, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. (Others)
 • Metodologi kajian ajaran sesat berunsurkan kesufian, Bengkel Istinbat Hukum, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 14/06/2012 to 14/06/2012, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National)
 • Perbezaan pendekatan Salafi dan Ash`ari dari sudut akidah, Wacana Ilmiah Kontemporari Islam (WAKI), 24/05/2012 to 24/05/2012, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, IniSZA, Kuala Terengganu. (University)
 • Metodologi Penyelidikan dalam Bidang Pengajian Islam, Bengkel Penyeliaan Siswazah Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam., 23/05/2012 to 23/05/2012, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam,UniSZA (University)
 • Isu-isu Berkaitan Penyelewengan Akidah: Punca dan Implikasinya kepada Umat Islam., Seminar Pemantapan Akidah Peringkat Jabatan Kerajaan bagi Pegawai dan Kakitangan Hospital Wilayah Persekutuan., 24/04/2012 to 24/04/2012, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) (Government Sector/public Institution)
 • Taklimat Sistem Pentaksiran Baharu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2012 Peringkat Kebangsaan.Bagi Mata Pelajaran Usuluddin (931), Taklimat Sistem Pentaksiran Baharu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2012 Peringkat Kebangsaan., 16/03/2012 to 18/03/2012, Majlis Peperiksaan Malaysia (National)
 • Konsep akidah Islamiah: akidah Ali Sunnah Wal Jama`ah, Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jama`ah Peringkat Negeri Sabah., 25/07/2011, JAKIM Cawangan Sabah. (Others)
 • Perbezaan fahaman Syiah Imamiah dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Seminar Isu-isu Akidah dan Syariah (Penjelasan Fahaman Syiah) Peringkat Kebangsaan, 27/04/2011, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (National)
 • Memperkasa Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Seminar "1 Ummah 1 Akidah", 25/11/2010 to 25/11/2010, Jabatan Mufti Pulau Pinang. (Others)
 • Permasalahan utama dalam silibus pengajian dan isu semasa yang berkaitan dengan akidah, Bengkel Modul Pengajian Berkitab Silibus Akidah, 03/11/2010 to 04/11/2010, Institut Latihan Dan Dakwah Selangor (ILDAS), Selangor. (Others)
 • Hak asasi manusia menurut perspektif Islam: beberapa isu cabaran penegakannya di Malaysia, Seminar Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penerapan Syariah dalam Konteks Demokratisasi di Indonesia, 21/03/2009 to 21/03/2009, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (National)
 • Metodologi pemikiran Islam, Kursus Pemikiran Islam (Asas) 2008, 11/08/2008, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) (National)
 • Islam Liberal dalam peta pemikiran Islam semasa, Muzakarah Sehari Bersama Ulama Siri 2 Sempena 60 Tahun JAIS "Isu: Pemahaman Aliran Pemikiran Islam Liberal", 09/08/2008, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) & Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) (National)
 • Pluralisme agama di Malaysia, Majlis Tafaqquh Perdana Guru-guru Takmir, 28/05/2008, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (Others)
 • Peranan Ilmu Mantik dalam Mengasah Akal Fikiran yang Tajam dan Teliti, Seminar Pelbagai Martabat dan Sifat Akal Fikiran dalam Tradisi Ilmiah Tamadun Islam, 13/05/2008 to 14/05/2008, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) (National)
 • Ahli Sunnah Wal Jama`ah dan Tradisi Pengamalannya di Malaysia, Simposium Pemantapan Akidah 2008,  , Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National)
 • POSTER PRESENTER
 • Penekanan aspek pembangunan modal insan dalam pengajaran subjek akidah: kajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al-Azhar dan di fakulti-fakulti pengajian Islam di Malaysia , The ISoIT2 International Research Exhibition, 06/10/2009, Fakulti Pengajian Islam, Universiti kebangsaan Malaysia. (International)
 • Kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia, Ekspo Penyelidikan, Rekacipta & Inovasi 2009, 13/01/2009 to 15/01/2009, Universiti Malaya (University)
 • PRESENTER
 • Studies on Ibn Khaldun by Muslim Scholars in Malaysia, 3rd International Islamic Heritage Conference (3rd IsHeC 2019) , 21/08/2019 to 22/08/2019, Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), UiTM Cawangan Melaka. (International)
 • al-Ghazali's Thought on the Existence of Allah SWT in Ihya' `Ulum al-Din, INCOH, 16/08/2019 to 16/08/2019, USM (International)
 • al-Wasatiyyah Perspektif al-Ghazali dalam Akidah dan Kepentingannya kepada Perpaduan Negara, Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam 2019: Islam Patriotisme & Kemerdekaan Malaysia, 24/01/2019 to 24/01/2019, Fakulti Pengajian Islam UKM (National)
 • Peranan Ilmu Mantik Terhadap Pembinaan Cara Berfikir Ummah Masa Kini, Multaqa Ilmuan Usuluddin 2018, 17/12/2018 to 17/12/2018, Fakulti Pengajian Islam, UKM (National)
 • Penggunaan Dalil Naqli dan Aqli dalam Akidah Ketuhanan menurut al-Ghazali, Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2018, 25/04/2018 to 25/04/2018, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM. (National)
 • Islam dan Negara dalam Hambatan dan Tantangan Pendidikan, Seminar Pendidikan Internasional Islam dan Modernisasi, 14/04/2018 to 14/04/2018, Institut Agama Islam Muhammadiyyah Sinjai, Makassar, Indonesia (International)
 • Shi`ah Imamiyyah Ithna `Ashariyyah: Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia, Persidangan Serantau Fiqh Harta & Masyarakat Wasatiy (FIHAM 2017), 23/08/2017 to 23/08/2017, USM, Pulau Pinang. (International)
 • Asha`irah sebagai Rujukan dalam Fatwa Syiah di Malaysia, Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah dalam Pemantapan Akidah Islamiah, 01/12/2015 to 02/12/2015, UNISSA (International)
 • Penilaian ajaran menyeleweng daripada manhaj Ahli Sunnah wal Jama`ah menurut al-Ghazali, Seminar Kebangsaan Kefahaman Ahli Sunnah Waljama`ah , 09/09/2013 to 10/09/2013, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam.  (International)
 • Wacana Tauhid dalam Surah al-Ikhlas dan Cabaran Umat Islam., International Conference on Islam in Malay World II (ICON-IMAD II)., 06/11/2012 to 07/11/2012, Akademi Pebgajian Islam dan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia. (International)
 • Pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin: Tumpuan aspek Akidah dan Tasawuf , Konferensi Antarabangsa Islam Borneo V 2012, 26/06/2012 to 27/06/2012, Universiti Teknologi MARA Sarawak & Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam. (International)
 • Adab pergaulan dan persahabatan sesama manusia: analisis terhadap pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam kitab Hidayah al-Salikin., Seminar Penyelidikan Jawi & Manuskrip Melayu , 19/06/2012 to 20/06/2012, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM, Shah Alam, Selangor. (National)
 • Pengaruh pemikiran akidah al-Ghazali dalam kitab Jawi: tinjauan terhadap kitab al-Durr al-Nafis dan Sayr al-Salikin., Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV 2011 , 25/11/2011 to 26/11/2011, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM & Fakulti Pengajian Islam, Universiti Islam Yala, Pattani, Thailand. (International)
 • Masyarakat Melayu Nusantara: Antara kesederhanaan pegangan akidah dan cabaran semasa, International Conference on Islam in Malay World (ICON-IMAD)"Malay Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future" , 20/11/2011 to 22/11/2011, UIN Sunan Gunung Djati Bandung & Akademi Pengajian Islam, UM. (International)
 • Penghayatan al-Asma' al-Husna dan pembentukan integriti: analisis terhadap hadis-hadis berkaitan al-Asma' al-Husna , International Seminar of Sunnah Nabawiah: Reality and Current Challenges (MUSNAD 2011)., 12/07/2011 to 13/07/2011, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM (International)
 • Analisis al-Asha`irah terhadap hadis Mutasyabih dalam al-Sahihayn: Tumpuan terhadap hadis al-Jariyah., International Seminar of Sunnah Nabawiah: Reality and Current Challenges (MUSNAD 2011)., 12/07/2011 to 13/07/2011, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM (International)
 • Pelaksanaan dakwah terhadap orang kurang upaya di Malaysia, Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, 01/04/2011 to 05/04/2011, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam. (International)
 • al-Asma' al-Husna menurut pandangan Mufassirin: analisis pandangan Mufassirin beraliran al-Asha`irah, The Annual International Qur'anic Conference 2011, 11/01/2011 to 12/01/2011, Center of Qur'anic Research, University of Malaya. (International)
 • Penolakan ulama Melayu terhadap kemasukan aliran Wahabi dalam masyarakat Islam: tumpuan terhadap karya tulisan Jawi, Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia (PAIMM), 05/10/2010 to 06/10/2010, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya  (International)
 • Penolakan al-Asha`irah terhadap huraian tauhid rububiyyah dan uluhiyyah menurut Muhammad bin Abd al-Wahhab (1703-1792 M)., Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan II (PEMIKIR II), 20/07/2010 to 22/07/2010, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, UM (National)
 • Pemikiran al-Ghazali tentang kesejahteraan sosial berdasarkan penghayatan terhadaap al-Asma' al-Husna, Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V, 10/06/2010 to 11/06/2010, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Uni. Kebangsaan Malaysia & Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia. (International)
 • Wasatiyyah dan keamanan global: kajian terhadap pemikiran ulama Melayu, Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat. , 24/02/2010 to 25/02/2010, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International)
 • Aplikasi pemikiran kritis dalam takhrij al-Hadith , Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan dalam Masyarakat Islam, 30/12/2009 to 31/12/2009, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM (International)
 • Teori kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenanjung Malaysia, International Seminar on Research In Islamic Studies 2008 , 17/12/2008 to 18/12/2008, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (International)
 • Pemerkasaan nilai dan profesionalisme menerusi penghayatan terhadap al-Asma' al-Husna: analisis pemikiran al-Ghazzali dalam al-Maqsad al-Asna fi Syarh Ma`ani Asma' Allah al-Husna , Persidangan serantau nilai dan profesionalisme, 13/11/2008 to 14/11/2008, Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia (International)
 • Mantik dan tradisi ilmu Islam: Taakulan terhadap pemikiran al-Ghazzali, Bengkel pengislaman ilmu II, 18/10/2008 to 18/10/2008, Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) (National)
 • Asas-asas utama dalam pemikiran Islam , Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 2008, 23/08/2008 to 24/08/2008, Persatuan Ulama Malaysia & Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (National)
 • Permasalahan takfir dan cabaran ke arah pembentukan ummah cemerlang (ditulis bersama Razali Musa & Syed Hadzrullathfi Syed Omar), Seminar al-Quran dan pembentukan ummah cemerlang , 19/08/2008 to 20/08/2008, Universiti Darul Iman Malaysia, Kerajaan Negeri Terengganu dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National)
 • Tantangan pengkajian Islam dalam bidang teologi di Malaysia, Seminar Internasional IMT-GT The Challence of Islamic Studies: Past, Present and Future, 28/07/2008 to 28/07/2008, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sumatera Utara, Indonesia (International)
 • Cabaran pengukuhan akidah umat Islam di Malaysia dan cara-cara mengatasinya., Seminar Pengukuhan dan Kefahaman Aqidah Ahl al-Sunnah Wal Jama`ah , 08/07/2008 to 09/07/2008, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dengan kerjasama YADIM & Pertubuhan Kebajikan (al-Jam`iyyah al-Khairiyyah) Selangor dan Wilayah Persekutuan (National)
 • Islamic thought on human right: Malaysian issues and chellenges, Conference on Malaysian Study of Islam: Past, Present and Future, 28/06/2008 to 29/06/2008, University of Wales, Lampeter. (International)
 • Pengajaran kursus pemikiran kritis berteraskan al-Quran di peringkat pengajian tinggi: satu cadangan, Conference on teaching and learning in Higher Education 2007 (CTLHE 07), 12/12/2007 to 14/12/2007, Universiti Putra Malaysia (UPM) & Kementerian Pengajian Tinggi (National)
 • Tadris al-`Aqidah al-Islamiyyah fi Nizam al-Ta`lim al-`Ali bi maliziya: Jami`ah Malaya Namudhajan, International Seminar on Culture and Thought: Malaysia-Jordan Perspectives., 26/11/2007 to 27/11/2007, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, UKM & Faculty of Syariah, University of Jordan  (International)
 • Penerapan pemikiran kritis sebagai etika kepimpinan Islam: Tinjauan berdasarkan Piagam Madinah, International Seminar on Islamic Leadership III, 10/11/2007 to 11/11/2007, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (International)
 • Faktor-faktor keilmuan yang menyumbang kepada ketokohan ulama fiqh menurut al-Ghazzali, Seminar al-Ghazzali: Tokoh Tajdid Agung , 11/08/2007, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT) (National)
 • Kaedah penerapan pemikiran kritis menerusi silibus Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM): kajian terhadap kemahiran berfikir kritis di SMKA Negeri Melaka (ditulis bersama Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Faizuri Ab Latif, Syed Mohamad Hilmi Syed Ab. Rahman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Faridan Husin) , Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4, 27/07/2007 to 28/07/2007, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (National)
 • al-Ghazzali's epistemological thought on the sources of knowledge: its relation to critical thinking, Second International Conference on Philosophy , 04/06/2007 to 07/06/2007, Athens Institute for Education and Research (ATINER) (International)
 • Sumbangan Pemikiran Idris al-Marbawi di Mesir Terhadap Budaya Berfikir Melayu: Analisis Terhadap Nizam al-Hayat, Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia, 22/08/2006, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kedutaan Malaysia di Kaherah. (International)
 • Penghayatan Pemikiran Logik dalam Amalan Pentadbiran Islam di Zaman Pemerintahan `Umar Abd al-`Aziz: Tinjauan dari sudut Relevensinya dalam Konteks Pemerkasaan Modal Insan di Malaysia, Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan, 26/07/2006, Jabatan Sejarah Dan Tamadun, APIUM. (National)
 • The Position of Logic in The Principle of Islamic Jurisprudence: An Anlaysis of al-Ghazzali's Thought on His Book, al-Mustasfa min `Ilm al-Usul., International Conference on Philosophy, 01/06/2006, Athens Institution for Education and Research (ATINER), Athens, GREECE. (International)
 • Penerbitan Jurnal Usuluddin: Cabaran dan Prospek, Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia, 15/05/2006, Penerbit Universiti Malaya dan Penerbit Universitas Gajah Mada, Indonesia. (International)
 • Pengajian Akidah di IPTA di Malaysia, Seminar International Framework dan Metodologi Pengkajian Islam di Perguruan Tinggi Islam Indonesia-Malaysia, 07/05/2006 to 08/05/2007, Institute Studi Islam Darrussalam, GONTOR dan APIUM (International)
 • Peranan ulama dan intelligensia Muslim di dalam isu konflik agama hari ini, Bengkel Dialog Intra-Peradaban Islam, 21/03/2006, Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya (University)
 • Pendekatan Epistemologi dalam Menangani Pluralisme Agama, Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia, 18/01/2006, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, UM (National)
 • Metode dekonstruktif Arkoun dan Ijtihad al-Intiqa'i wa al-Insya'i al-Qaradhawi. , Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan Kali ke IV, 28/09/2005 to 29/09/2005, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM (National)
 • Pembudayaan gaya hidup berkualiti berdasarkan motivasi paradigma tauhid , Seminar Kaunseling Ke IV: Menangani cabaran melalui kaedah kaunseling berperspektif Islam , 17/09/2005, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) (University)
 • Kesederhanaan Islam (Wasatiyyah al-Islam): Perbandingannya dengan Agama Hindu., Seminar Kesederhanaan Islam Peringkat Antarabangsa, 04/08/2005, Kerajaan Negeri Perlis. (International)
 • Kaedah penyelesaian kecelaruan pemikiran ummah: Rujukan di Malaysia, Seminar Islam dan cabaran pemikiran semasa 2005, 16/07/2005, Persatuan Ulama Malaysia (PUM) (National)
 • Penerapan Pemikiran Kritis Dalam Pengajaran Subjek Akidah Berasaskan KBSM Bagi Pelajar Tingkatan Empat Dan Lima: Satu Tinjauan Awal , Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan IV, 25/06/2005 to 26/05/2005, Fakulti Pendidikan, UKM (National)
 • Budaya Berfikir Kritis Menurut Ibn Khaldun Sebagai Asas Pembinaan Budaya Berfikir Melayu Masa Kini, Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Antara China dan Malaysia, 09/06/2005, Universiti Kebangsaan Malaysia, Beijing Foreign Studies University & Dewan Bahasa Dan Pustaka. (International)
 • Kedudukan al-ta`rif dalam perbincangan usul al-fiqh dan kepentingannya dalam perbincangan hukum Islam semasa , Seminar Usul Fiqh peringkat kebangsaaan 2004, 15/12/2004, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) (National)
 • Al-Ghazzali s Epistemological thought on the Source of Knowledge dan its Significance in the development of Malay Thought (bersama Mohd Nuri al-Amin Endut & Shahrina M. Nordin), Seminar Antarabangsa Pemikiran Islam 2004 (Isiot) , 07/12/2004 to  , Universiti Kebangsaan Malaysia  (International)
 • Pemikiran Ibn Khaldun mengenai sifat dan amalan negatif yang boleh meruntuhkan kepimpinan Islam , Seminar Pemikiran Ibn Khaldun III, 17/09/2004 to 18/09/2004, Majlis Islam Sarawak (National)
 • Sumbangan pengajian akidah dalam membangun minda melayu: Sorotan antara kenyataan dan cabaran masa kini, Seminar Antarabangsa Malaysia-Surabaya: Agama Wadah Keharmonian Negara dan Masyarakat, 23/08/2004, Fakulti Pengajian Islam UKM dan Universitas 17 Augustus, Surabaya, Indonesia. (International)
 • Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Pemikiran Kritis, Seminar Kebangsaan Hadis dan Isu-Isu Semasa, 13/03/2004 to 13/03/2004, Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR) (National)
 • Institusi Masjid dalam Pembangunan Umat Islam Masa Kini, Seminar Pembangunan Ummah Peringkat Negeri Selangor, 14/07/2003 to 14/07/2003, Jabatan Mufti Negeri Selangor dan Akademi Pengajian Islam, UM. (Government Sector/public Institution)
 • Pengaruh al-Ghazzali dalam pemikiran Idris al-Banjari: Analisis terhadap kitab al-Durr al-Nafis, Multaqa Ulama Sedunia & Nadwah Ulama Nusantara II , 13/07/2003 to 15/07/2003, Majlis Islam Sarawak & Fakulti Pengajian Islam, UKM (International)
 • Pepatah Melayu: Hubungan Antara Emosi Melayu Dengan Pemikiran Sufisme (bersama Prof. Madya Dr. Che Zarrina Sa ari dan Wan Suhaimi Wan Abdullah) , Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu , 11/07/2003 to 12/07/2003, Akademi Pengajian Melayu, UM.  (International)
 • Metod Pendalilan al-Burhan dalam Pemikiran Logik dan Kepentingannya dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis , Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 1, 11/01/2003 to 11/01/2003, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. (National)
 • Penerapan Akidah dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Saranan bagi Memantapkan Perlaksanaan Program Pembangunan Ummah di Malaysia , Seminar Pemikiran Dan Penghayatan Islam Peringkat Kebangsaan 2002, 26/10/2002 to 26/10/2002, Akademi Pengajian Islam, Nilam Puri, Kelantan. (National)
 • Peranan akidah dalam beberapa aspek pembangunan Ummah, Bengkel pemantapan kaedah dan isi-isi pengajaran bagi subjek Pendidikan Islam , 22/08/2002, Kolej Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia (National)
 • Kaedah Penerimaan Hadith Sahih Dan Kepentingannya Dalam Pembinaan Ummah Berfikiran Kritis: Suatu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Melayu Kini , Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Qur an Dan Hadis , 13/08/2002, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, UPM  (International)
 • Bicara al-Ghazzali tentang epistemologi dalam pemerkasaan budaya berfikir Melayu kini, Seminar kebangsaan bahasa dan pemikiran Melayu, 18/06/2002 to 19/06/2002, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (National)
 • Sumbangan Ibn Hazm dalam Menyepadukan antara Mantik dengan Pengajian Islam: Analisis Terhadap Kitab al-Taqrib li Hadd al-Mantiq, International Seminar on Andalusia 1300 Years,   to  , Universiti Sains Malaysia (USM) (International)
 • KEYNOTE SPEAKER
 • Melestarikan Islam di Alam Melayumenerusi Pengajian Usuluddin, The 10th International Conference on Islam in Malay World, 02/06/2021 to 03/06/2021, UNISSA, Academy of Islamic Studies, UIN Sunan Gubung Djati, Bandung and PSU, Thailand. (International)
 • OTHERS
 • Ahli Sunnah Wal Jama`ah: Mendepani Isu-isu Khilafiah , Konvensyen Ahli Sunnah Wal Jama`ah Peringkat Negeri Selangor 2018., 27/02/2018 to 27/02/2018, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Government Sector/public Institution)
 • Islam: Catalyst for Prosperity in the Malay World, International Conference on Islam in the Malay World, 20/09/2016 to 22/09/2016, UNISSA & APIUM (International)