PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. MUHAMMAD SAIFUL HAQ BIN HUSSIN

Associate Professor
Department of Language
Academy of Malay Studies
 
  +603 - 79677245
  +603-79677214/03-79677266
  ipul62@um.edu.my
 Department of Language, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9170-2010

BIOGRAPHY


Profesor Madya Dr. Muhammad Saiful Haq Bin Hussin dilahirkan di Kota Bharu, Kelantan. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda (Hons.) Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (PBMP - 1999) dari Universiti Putra Malaysia (UPM), diikuti oleh Ijazah Sarjana Sastera (M.A - 2001) Bahasa Melayu dan Ijazah Kedoktoran (PhD. - 2006). Kedua-dua tahap Pengajian Tinggi beliau adalah dalam bidang psikolinguistik juga daripada UPM. Beliau mula bertugas sebagai Pensyarah Kanan di Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada bulan Ogos 2007 sehingga kini. Bidang kepakaran beliau ialah Bahasa Melayu (Psikolinguistik), Pengajaran Bahasa Melayu, Bahasa Melayu dan Multimedia dan Sistem Ejaan Jawi. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Ijazah Tinggi dan sekarang menjawat jawatan sebagai Ketua, Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Perstuan Psikolinguistik Malaysia (PERSIMA), Board Member, 2005, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 16/01/2019 to 15/01/2021
 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/08/2018 to 15/01/2019
 • Acting Head of Department, University Malaya, 01/08/2016 to 218-07-31 (Current)
 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/08/2016 to 31/07/2018
 • AJK MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL TEKS UCAPAN KONVOKESYEN 2015, University Malaya, 01/05/2015 to 30/09/2015 (MENGHADIRI MESYUARAT DAN MENYEDIAKAN DRAF UCAPAN KONVO)
 • AHLI JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN APM, Faculty, 16/03/2015 to 31/12/2015 (MENGHADIRI MESYUARAT)
 • AHLI JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK, INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH, University Malaya, 01/01/2015 to 31/12/2015 (MENGHADIRI MESYUARAT BULANAN)
 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/07/2014 to 01/07/2014
 • Deputy Director of Higher Degree, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/12/2012 to 01/07/2014
 • AJK KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN MELAYU DAN MULTIMEDIA, Faculty, 07/08/2012 to 31/12/2012
 • Programme Coordinator, Faculty, 13/07/2012 to 31/12/2012 (PENYELARAS e-LEARNING )
 • AJK PROGRAM PRA PEKERJAAN, APM, UM., Faculty, 29/06/2012 to 31/12/2012
 • AJK PANEL STRATEGIK KEMAHIRAN INSANIAH DAN KEBOLEHPASARAN (PSKIK), University Malaya, 07/05/2012 to 31/12/2012 (Rujukan: UM.N/SERU/425/15)
 • Programme Coordinator, University Malaya, 26/04/2012 to 31/12/2012 (PENYELARAS PROGRAM PRA PEKERJAAN 2012)
 • FASILITATOR TAMBAHAN - STUDENT EMPOWERMENT & RESEARCH UNIT (SERU), University Malaya, 18/04/2012 to 31/12/2012 (PERLANTIKAN OLEH PENGARAH AKADEMI PENGAJIAN MELAYU)
 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/07/2011 to 04/01/2012
 • Acting Head of Department, University Malaya, 01/07/2011 to 30/06/2014 (JABATAN PENYELIDIKAN)

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Panel Penilai Geran Frgs (Penilai)
 • Sistem Tulisan Jawi (JIB1005)
 • Sintaksis Bahasa Melayu (JBEA2113)
 • Pengajaran Bahasa Melayu (JIB3009)
 • Bahasa Dan Adat Istiadat Melayu (UMRG (RG409-12HNE) DAN PENYELIDIKAN CUTI SABATIKAL)
 • Bahasa Melayu Dan Multimedia (JIB2002)
 • Pemerolehan Bahasa Melayu (Psikolinguistik) (JIB3005)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2010
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2010. Penguasaan Bahasa Melayu di kalangan Pelajar Sekolah Rendah Tahun Satu. Kula Lumpur. Gateway Publishing. 

2009
 • MUHAMMAD SAIFUL HAQ BIN HUSSIN. 2008. PROFIL SEORANG AKTIVIS, KUALA LUMPUR: GATEWAY PUBLISHING HOUSE SDN BHD 

2008
 • MUHAMMAD SAIFUL HAQ BIN HUSSIN. 2008. PENGUASAAN DAN PENYELIDIKAN BAHASA. KUALA LUMPUR: GATEWAY PUBLISHING HOUSE SDN. BHD. 

2007
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2007. Modul Asas Membaca Tahun 1 (Edisi 1): Selangor. Persatuan psikolinguistik Malaysia (PERSIMA). 
Chapter in Book

2020
 • Jaafar, J.L., Jaafar, S., Muhamad, H., Idris, M.A., Hussin, M.S.H. (2020). The moral identity of Malays: An empirical investigation of Malay moral attributes reflected on political and non-political Facebook pages. In G.J. Rich, J.L. S. Jaafar, D. Barron (editors), Psychology in Southeast Asia: Sociocultural, Clinical and Health Perspectives. Singapore: Routledge. pp177-191 

2019
 • Jaafar, J.L., Jaafar, S., Muhamad, H., Idris, M.A., Hussin, M.S.H. (in press). The moral identity of Malays: An empirical investigation of Malay moral attributes reflected on political and non-political Facebook pages. In G.J. Rich, J.L. Jaafar, D. Barron (editors), Psychology in Southeast Asia: Sociocultural, Clinical and Health Perspectives. Singapore: Routledge 

2018
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin dan Siti Nurnazerah Binti Asno (2018). Bahasa Melayu dan Multimedia dalam konteks pendidikan masa kini. Transformasi Pengajian Melayu dalam era generasi Z (pp. 157-174). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. 

2017
 • Muhammad Saiful Haq Hussin (2017). Critical Views On Works By Shahnon Ahmad (pp. 172 - 223). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2013
 • Muhammad Saiful Haq Hussin (2013). Sejarah Pulau Bunguran: Senitari sebagai Pelestarian Warisan Bangsa Melayu. Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara Jilid 2 Meneliti Kosmologi dan Adat Istiadat (m.s 69 - 81). Pulau Pinang. Penerbit USM. 
 • Muhammad Saiful Haq Hussin (2013). Pemikiran Sasterawan Negara A Samad Said (pp. 215 - 248). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2012
 • Muhammad Saiful Haq Hussin, 2012. Dlm. Jurnal Melayu. Faktor Ekstralinguistik sebagai Pacuan Asas Membaca Murid Tahun 1 di Sekolah Kebangsaan: Ke Arah Melahirkan Modal Insan yang Berkualiti, hlm. 113-127. Selangor: Penerbit UKM. 

2008
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin, 2007. Bahasa : Kaitannya dengan Budaya dan Daya Kreasi Bangsa. Kuntum Budi Sumbangsih, hlm. 170-189. Kuala Lumpur: APM, UM. 

2007
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin, 2007. Bahasa Melayu dalam Pendidikan: Perancangan dan Pelaksanaannya di Malaysia. Sebahtera 2, hlm. 53-76. Bangi: UKM. 
Article in Academic Journals

2019
 • Gusdi Sastra, Mohamad Saiful Haq, Handoko Handoko (2019). Jurnal Arbitrer Vol. 6 (No.2), 147 - 154 (SCOPUS-Indexed)

2017
 • Suhaila Binti Ismail & Muhammad Saiful Haq Bin Hussin (2017). Sosiolinguistik Terhadap Pemahaman Dialek Kedah Dalam Kalangan Pekerja Unit Rangka Jabatan Perangkaan Negeri Selangor. International Creative Journal Futures And Heritage, Vol. 5, Issue No.1, 144-159. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin dan Agus Syahrani (2017). Mistik Bahasa: 'Timang Mayang' Sebagai Adat Tradisi Melayu Sambas Yang Semakin Dilupakan. Mahawangsa. Bil. 4 Isu 2 (November) 2017. (SCOPUS-Indexed)
 • Nur Shakirah Binti Azizan dan Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. (2017). Penguasaan Asas Membaca Melalui Program LINUS (Literasi): Kajian Kes di Pulau Pinang. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Puteri Roselina Abdul Wahid, Muhammad Saiful Haq Bin Hussin dan Noor Shahida Mat Shahidi (2016). Peristilahan Wayang Kulit Kelantan dari Perspektif Terminologi Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Agus Syahrani & Muhammad Saiful Haq Bin Hussin (2014). Genre Linguistik dalam Warkah Sultan Pontianak (pp. 70-83). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Jas Laile Jaafar, Jamal Ismuni,Yoo Fei, Zahir Ahmad and Muhammad Saiful Haq Hussin (2014). A preliminary analysis on the resilience and subjective well-being of the Malaysian adolescents.Recent Trends in Social and Behaviour Sciences:CRC Press. Chapter 45, 251–253 (SCOPUS-Indexed)

2013
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin.2013. Sejarah Pulau Bunguran: Ekspresi Seni Tari sebagai Pelestarian Warisan Bangsa Melayu. Dlm. Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara. Jilid 2 - Meneliti Kosmologi dan Adat Istiadat. hlm.69 - 81. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Agus Syahrani & Muhammad Saiful Haq Bin Hussin (2013). Pemikiran dan Pemaknaan (Kajian Semiotik) Lirik Lagu-Lagu The Terrigas of Sambas karya Mul'am Husairi Walid, 4 (1), 47-63. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Noor Aina Dani/Saadah Jaafar/Shahril Nizam Sha'ri/Muhammad Saiful Haq Hussin. 2013. Analisis Komunikasi Berasaskan Capaian Lema dan Leksem dalam Teori Penghasilan Pertuturan Levelt. Jurnal Bahasa. September-Disember 2103 (Bil.30). 109-124. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq Hussin, Ridzma June & Hafidatul syafini Mokhtarudin. 2013. Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Istiadat Pertabalan DYMM Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-14. Prosiding Seminar Institusi Raja (SIRaj) 2013: 215 - 238. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2012.Faktor Ekstralinguistik sebagai Pacuan Asas Membaca Murid Tahun 1 di Sekolah Kebangsaan: Ke Arah Melahirkan Modal Insan yang Berkualiti. Jurnal Melayu. Bil 9: 113-127. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq Hussin. 2012.Bahasa Politik dan Keceloparan Penuturnya. Majalah DBP: 42-44. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • MUHAMMAD SAIFUL HAQ HUSSIN & AB RAZAK AB KARIM 2011 TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU PELAJAR DI ISLAMIC SANTHITHAM FOUNDATION SCHOOL. JURNAL PENGAJIAN MELAYU UM JILID 22: 18-41 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2010. Jilid 21, 2010. Jurnal Pengajian Melayu, Kuala Lumpur. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Peranan Teori dan Amalan Psikolinguistik dalam Penguasaan Asas Bacaan Bahasa Melayu. Jurnal Persatuan Wartawan Melayu Kelantan, Nombor 3, Ogos 2009. Gateway Publishing, KKDN: 15218/05/2010 (023787), ISSN 1985- 109X: 92-119. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2008
 • MUHAMMAD SAIFUL HAQ BIN HUSSIN. 2008. KOLONIALISME: KESANNYA TERHADAP BAHASA PERIBUMI, KUALA LUMPUR: GATEWAY PUBLISHING HOUSE. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2007
 • Muhammad Saiful Haq bin Hussin, 2007, Bahasa dan Nasionalisme. Nombor 1 April 2007. Gateway Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia. m.s 1 - 25. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq bin Hussin dan Nor Aina Dani, 2007, Amalan Psikolinguistik dalam Penguasaan Sintaksis Bahasa Melayu Murid Tahun 1. Jilid 7. Bil. 1, Jun 2007. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia. m.s 47 88. (ISBN 9 771511 908062) 

2002
 • Muhammad Saiful Haq Hussin, Noor Aina Dani. 2002. Masalah Penguasaan Kosa Kata Asas Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Tahun 1 Sekolah Kebangsaan. Jurnal Bahasa. Jilid 2 Bilangan 2 : 200-223. 
Proceeding

2016
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin (2016). Tahap Penguasaan Bahasa Melayu Lisan dalam Kalangan Pelajar Ijazah Pertama di Universiti Thammasat, Bangkok, Thailand. 402-418. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin & Puteri Roslina Binti Abdul Wahid. (2016).Level of Malay Language Written Among First Degree Students at Thammasat University, Bangkok, Thailand. Proceedings. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin & Agus Syahrani. (2016). Ritual Faradje' sebagai Amalan Tradisi Kerajaan Melayu 'Surya Negara' di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia, CD Prosiding. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin, Nik Hafizah Binti Ab. Rahmana, Agus Syahrani. 2012.Pengajaran dan Pembelajaran Membaca Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tamil: ¿Kaedah Gabung Bunyi Kata¿. Prosiding Seminar on Pedagogy of Malay, Indonesian and Others Languages. hlm (tanpa halaman dalam CD) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin & Agus Syahrani. Mul'am Khusairi: Thoughts in Songs Teriggas of The Sambas (Ngayatte 'lagu ge' mare'). Proceeding The 4th Walalilak Research Conference. hlm. 64. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin & Agus Syahrani. 2011.Modul Dasar Membaca: Ke Arah Melahirkan Modal Insan Yang Berkualitas. Prosiding Bahasa dan Sastera Indonesia, hlm. 657 - 670 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2010. Faktor-Faktor Ekstralinguistik Sebagai Pacuan Asas Membaca Murid Tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Ke Arah Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti. Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik II, hlm. 407-414. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2009. Multimedia: Pengajaran Asas Bacaan Bahasa Melayu Sebagai bahasa Kedua (B2)di Beijing Foreign Studies University, China, hlm. (CD) 
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2009. Upaya Bahasa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa Melayu Bahasa Dunia, hlm. 336-350. 
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2009. Ujian Diagnostik : Kepentingan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Konvensyan Pedagogi Bahasa Melayu Serantau 1, hlm. 55-68. 
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2009. Keseniaan Berbahasa? :Kempen Politik Pilihanraya Kecil Dewan Undangan Negeri Kawasan Manik Urai (N41), hlm. 237-256. 
Monograph

2009
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2009. Kosa Kata: Penggunaannya dalam Ujian Diagnostik dan Pengajaran Bahasa Melayu. Monograf Jabatan Bahasa Melayu, Jilid 1: 47 - 61 
Technical Report

2018
 • Jas Laile Jaafar, Muhammad Saiful Haq Hussin, Salinah Jaafar (2018). The Malay social identity: A study on the Malay personality traits reflected on political and non-political Facebook pages. 
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2012
 • Zaidi Ismail. Majalah Dewan Bahasa. Mengantarabangsakan Bahasa Melayu melalui PRPM. M.s 61-65. Mei 2012 
 • Muhammad Saiful Haq Hussin. Majalah Dewan Bahasa. Bahasa Politik dan Keceloparan Penuturnya. ms. 42 - 44. Mac 2012. 

2009
 • Muhammad Saiful Haq Bin Hussin. 2009. Politik dan Bahasa Kesat Lahirkan Masyarakat Celopar. Majalah DBP. 
Others

2008
 • Muhammad Saiful Haq Hussin (2008). Fungsi Bahasa Kebangsaan. Jendela Timur. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur: Kota Bharu, Kelantan. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • FAKTOR-FAKTOR EKSTRALINGUISTIK SEBAGAI PACUAN ASAS MEMBACA MURID TAHUN 1 DI SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN KE ARAH MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERKUALITI, Principal Investigator(PI), 2019 - 2019, Knowledge Transfer Programme (KTP)
 • Faktor Ekstralinguistik Sebagai Pacuan Asas Membaca Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaan: Ke Arah Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti, Principal Investigator(PI), 2016 - 2016, RU Geran, (National)
 • Projek Kelab Sahabat UM, Principal Investigator(PI), 2016 - 2016, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Malay Identities In Social Media, Consultant, 2013 - 2016, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Penelitian Sosioterminologi Dalam Perancangan Bahasa Melayu : Kajian Terminologi Seni Persembahan Melayu, Consultant, 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Penelitian Bahasa dan Adat Istiadat Melayu, Principal Investigator(PI), 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Kajian Bahasa dan Budaya dalam Naskhah Melayu di Ketapang, Indonesia., Co-Investigator, 2012 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (University)
 • PENELITIAN BUDAYA DAN FALSAFAH PEMIKIRAN MELAYU DI PEKANBARU, RIAU., Principal Investigator(PI), 2011 - 2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (University)
 • PENDOKUMENTASIAN SEJARAH, BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU, Co-Investigator, 2010 - 2010, Akademi pengajian Melayu, (University)
 • KAJIAN BAHASA, NASKHAH DAN SASTERA LISAN MASYARAKAT MELAYU DI SAMBAS DAN KAWASAN SEKITARNYA, Co-Investigator, 2010 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (University)
 • PEMULIHAN NASKHAH MINANGKABAU DAN PROMOSI APM, UM, Co-Investigator, 2010 - 2010, persendirian, (University)
 • FAKTOR-FAKTOR EKSTRALINGUISTIK SEBAGAI PACUAN ASAS MEMBACA MURID TAHUN 1 DI SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN KE ARAH MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERKUALITI, Director, 2008 - 2009, Postgraduate Research Grant(PPP), (University)

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Penghargaan dan terima kasih untuk sumbangan idea dan kepakaran penyuntingan tatacara pengendalian piawai kes kesejahteraan emosi di Universiti Malaya, Consultant, 2019-2019, Bahagian HEP UM
 • SEMAKAN BORANG SOAL SELIDIK DAN PENGESAHAN OLEH PAKAR BAGI TUJUAN KAJIAN, Consultant, 2019-2019, Universiti Sains Malaysia
 • Penyuntingan Prosedur Pengendalian Piawaian Tatacara Pengajaran dan Pembelajaran Siswa Orang Kurang Upaya (OKU) Universiti Malaya, Expert Advisor, 2018-2018, Seksyen Kaunseling & Bimbingan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Malaya
 • PELANTIKAN PANEL PAKAR FUZZY DELPHI, Expert Advisor, 2017-2017, UNIVERSITI MALAYA
 • PENGESAHAN PAKAR REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA KEMAHIRAN MEMBACA, Expert Advisor, 2017-2017, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 • PELANTIKAN SEBAGAI PAKAR RUJUK KURSUS SEMESTER SEPTEMBER 2017 OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM), Expert Advisor, 2017-2017, OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
 • Board of Studies Member for Master of Malay Language (MMS) (By Reserach) & PHD in Malay Language Studies (PhD MLS) (By Research), Consultant, 2017- , Universiti Islam Antarabangsa
 • Development of Collaborative Flipped Learning Module for Malay Language Writing (PB Karangan) among Form One Students, Consultant, 2017-2017, Fakulti Pendidikan
 • Penguasaan Kata Nama Buah-Buahan dalam Kalangan Kanak-Kanak, Consultant, 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Kesan Intervensi Kelompok Terhadap Peningkatan EQ Berdasarkan Pendekatan Adler Dalam kalangan Institut Pendidikan Guru, Consultant, 2016-2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Board of Studies (BOS) for the major subject of Bahasa Melayu for Bacelor of Education (Hons) programme., Expert Advisor, 2016-2016, UNITAR International University
 • Makmal Bahasa Melayu Tahun 2016, Consultant, 2016-2016, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Memberi pandangan serta sumbangan idea serta kepakaran bagi tujuan penambahbaikan Dokumen Standard Sekolah Rendah (KSSR)Bahasa Malaysia Sekolah Jenis Kebangsaan., Consultant, 2014-2014, BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • Ahli panel Jawatankuasa Pembangunan National Occupational Skill Standard (NOSS) Bagi Bidang Kewartawanan (tahap 1 - 3), Consultant, 2014-2014, JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
 • Penerbitan Berpakej Bidang Psikolinguistik, Committee Member, 2013-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Program Komuniti Bagi Projek, Umcares Universiti Malaya, 2016, (University)
 • Sijil Pengiktirafan - Pemenang Anugerah Kelab Sahabat 2016 Bagi Projek, Umcares Universiti Malaya, 2016, (University)
 • Sijil Penghargaan, Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya (1), Petaling Jaya, Selangor., 2016, (Government)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2014, (University)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2012, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


PLEANARY/KEYNOTE SPEAKER
 • PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN KAREKTER DI ERA GLOBALISASI -INOVASI PEMBELAJARAN INSANIAH / KAREKTER PENGALAMAN MALAYSIA, MUSYAWARAH KERJA VI APMAPI DAN SEMINAR INTERNASIONAL, 2017-09-08 to 2017-09-10, UNIVERSITAS TANJUNGPURA DAN ASOSIASI PRODI MANAJEMEN ADMINISTRASI PENDIDIKAN, INDONESIA, (International)
 • PERAN PSIKOLINGUISTIK DALAM KEKINIAN TEKNOLOGI (PERANAN PSIKOLINGUISTIK DALAM KEMAJUAN TEKNOLOGI TERKINI) , International Seminar on Linguistics, 2019-07-09 to 2019-07-12, Postgraduate Program on Linguistics, Faculti of Humanities, Institution for Research and Community Service (LPPM), and Linguistics Society of Indonesia (MLI) Branch Universitas Andalas, (International)
INVITED SEMINAR
 • Pembelajaran dan Pengajaran Kearifan Lokal dan Pendidikan Karekter Berbasis Multimedia, Seminar Internasional Melayu Gemilang, 2012-12-19 to 2012-12-22, Pusat Penelitian Kebudayaan Melayu Universitas Tanjungpura dengan Kerjasama Majelis Adat Budaya Melayu, Kalimantan Barat, (International)
 • Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Istiadat Pertabalan DYMM Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-14, Seminar Institusi Raja (SIRaj)2013 - "Melestraikan Pemerintahan Beraja", 2013-06-05 to 2013-06-06, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
INVITED SPEAKER
 • Psikolinguistik: Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Penguasaan Bacaan Asas Bahasa Melayu ke arah Penjanaan Modal Insan., Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1, 2007-12-04 to 2010-12-05, Anjuran Bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM & Persatuan Psikolinguistik Malaysia (PERSIMA)
 • A.SAMAD SAID:PERSPEKTIF SEORANG NASIONALIS DAN REALIS-SOSIALIS DALAM "HATI MUDA BULAN MUDA", SEMINAR PEMIKIRAN SASTERAWAN NEGARA A.SAMAD SAID, 2008-05-13 to 2008-05-15, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, KUALA LUMPUR, (National)
 • BAHASA MELAYU: PENGGERAK, PEMUPUK, PENTERJEMAH SEMANGAT PATRIOTISME KE ARAH BANGSA MELAYU YANG BERSATU PADU, SIMPOSIUM BAHASA MELAYU; KE MANA ARAHNYA DALAM MERENTASI DUNIA GLOBALISASI, 2008-11-04 to 2008-11-04, KERAJAAN NEGERI MELAKA DENGAN KERJASAMA INSTITUT KAJIAN SEJARAH DAN PATRIOTISME MALAYSIA DAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA WILAYAH SELATAN, (National)
 • "IRADAT": PENAAKULAN MAKNA, BICARA KARYA NEGERI TERENGGANU 2008, 2008-12-01 to 2008-12-01, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DENGAN KERJASAMA INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS SULTAN MIZAN, (University)
 • AMALAN PSIKOLINGUISTIK DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS BACAAN PELAJAR TAHUN 1, MOTIVASI, 2009-01-11 to 2009-01-11, SK KOK PASIR
 • Ujian Diagnostik : Kepentingan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu., Konvesyen Pedagogi Bahasa Melayu Serantau 1., 2009-04-01 to 2009-11-05, IPGM Kampus Bahasa Melayu, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia., (Asean)
 • Wayang Kulit: Seni Warisan Budaya yang semakin dilupakan , Presentasi makalah di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila , 2013-06-03 to 2013-06-03, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila , (University)
PRESENTER
 • Bahasa Melayu dan Multimedia: Pembinaan Bahan dan E-Pembelajaran,Kuala Lumpur, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, 2008-12-16 to 2010-12-17, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. , (International)
 • BAHASA MELAYU DAN MULTIMEDIA: PEMBINAAN BAHAN DAN E-PEMBELAJARAN , PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN MELAYU: PENYEDIAAN BAHAN BERASASKAN TMK, 2008-12-16 to 2008-12-17, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA DENGAN KERJASAMA KEMENTERIAN PENGAJAIN TINGGI DAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.
 • Kesenian Berbahasa? :Kempen Politik Pilihanraya Kecil Dewan Undangan Negeri Kawasan Manik Urai (N41), Persidangan Antarabangsa Kesenian 2009, 2009-04-01 to 2009-08-06, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia., (International)
 • Multimedia: Pengajaran Asas Bacaan Bahasa Melayu Sebagai bahasa Kedua (B2), Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing 2009, 2009-05-31 to 2010-06-04, Beijing Foreign Studies University, China, (International)
 • Upaya Bahasa Melayu Menongkah Arus Globalisasi., Persidangan Antarabangsa Bahasa Melayu Bahasa Dunia, 2009-09-28 to 2010-09-30, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yayasan Warisan Johor dan Dewan Bahasa dan Pustaka., (International)
 • Faktor-Faktor ekstralinguistik Sebagai Pacuan Asas Membaca Murid Tahun 1 di Sekolah Rendah Kebangsaan ke Arah Melahirkan Modal Insan yang Berkualiti, Seminar Antarabangsa Psikolinguistik II, 2010-06-08 to 2010-06-09, Persatauan Psikolinguistik Malaysia (PERSIMA) dengan kejasama Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia., (International)
 • Peringatan Raja-Raja Kedah: Sebuah Naskhah Lama dari Negeri Kedah., Pengukuhan Gelar Adat di Riau, Indonesia, 2010-06-16 to 2010-06-20, Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia., (International)
 • Pendekatan, Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran ke arah Penguasaan Asas Bahasa Melayu., Seminar Penubuhan Jurusan Bahasa Melayu, 2010-07-24 to 2010-07-31, Yunnan University of Nationalities, Kunming, China., (International)
 • SEJARAH PULAU BUNGURAN: EKSPRESI SENI TARI SEBAGAI PELESTARIAN WARISAN BANGSA MELAYU, PERSIDANGAN SERANTAU KEARIFAN TEMPATAN (REGIONAL CONFERENCE ON LOCAL KNOWLEDGE), 2011-10-10 to 2011-10-11, KUMPULAN KEARIFAN TEMPATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, (International)
 • Modul Dasar Membaca: Ke Arah Melahirkan Modal Insan Yang Berkualitas, Seminar Internasional Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXIII, 2011-11-11 to 2012-11-12, Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, (International)
 • MODUL DASAR MEMBACA: KE ARAH MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERKUALITAS , PERSIDANGAN: KONSEVASI BAHASA DAN SASTERA INDONESIA SEBAGAI PENDUKUNG PENDIDIKAN BUDAYA DAN KAREKTER BANGSA DALAM KONTEKS LOKAL & GLOBAL, 2011-11-11 to 2011-11-12, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG , (International)
 • PENYELAMATAN DAN PEMELIHARAAN NASKHAH-NASKHAH MELAYU, WORKSHOP KONSERVASI NASKHAH-NASKHAH KUNO, 2011-11-20 to 2011-11-22, FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS ANDALAS DAN BPSNT PADANG, (International)
 • Pengajaran dan Pembelajaran Membaca Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tamil: Kaedah Gabung Bunyi Kata ., Seminar on Pedagogy of Malay, Indonesian and Others Languages., 2012-06-13 to 2012-06-15, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung & Institut Pendidikan Guru Kuala Lumpur, Lembah Pantai, KualaLumpur
 • Mul'am Khusairi: Thoughts in Songs Teriggas of The Sambas (Ngayatte 'lagu ge' mare'), The 4th Walailak Research Confgerence, 2012-06-20 to 2012-06-22, Walailak Universiti, Nakhon Si Thammarat, Thailand, (International)
 • Mistik Bahasa: 'Muar Wanyek' Sebagai Adat Tradisi Melayu Sambas Yang Semakin Dilupakan, International Conference in Commemoration of the 50th Anivesary of the Department of Malay-Indonesian Studies "International Conference Bridging The Unbridgeable: Changing Paradigms", 2014-05-15 to 2014-05-17, Department of Malay-Indonesian Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea., (International)
 • Masyarakat Cina dalam Konteks Asimilasinya dengan Masyarakat Melayu Kelantan, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu China 2014, 2014-05-30 to 2014-06-02, The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Pusat Pengajian Melayu China, Beijing Foreign Studies University dan Dewan Bahasa dan Pustaka. , (International)
 • Tahap Penguasaan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Peringkat Mattha-Yom 1 dan 2 di Islamic Santhitam Foundation School: Kajian Kes, Seminar Memartabatkan Bahasa Melayu Di ASEAN II, 2014-10-25 to 2014-10-26, Universiti Fatoni, (International)
 • Mistik Bahasa: 'Timang Mayang' Sebagai Adat Tradisi Melayu Sambas Yang Semakin Dilupakan, Seminar Antarabangsa Psikolinguistik III (SEAPSIL III), 2014-11-26 to 2014-11-27, Persatuan Psikolinguistik Malaysia, IPGM Kampus Tun Abdul Razak, Sarawak dan Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor., (International)
 • Faktor Ekstralinguistik sebagai Pacuan Asas Membaca Murid Tahun 1 di Sekolah Kebangsaan: Ke arah Melahirkan Modal Insan yang berkualiti, Persidangan Akademia - Komuniti Universiti Malaya (Program jalinan sekolah kluster kecemerlangan dengan universiti awam), 2016-11-15 to 2016-11-16, UMCares, Universiti Malaya, (University)
 • BAHASA MELAYU DAN MULTIMEDIA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MASA KINI, SEBAHTERA 2017 TRANSFORMASI PENGAJIAN MELAYU DALAM ERA GENERASI Z, 2017-09-27 to 2017-09-27, UNIVERSITI MALAYA DAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, (University)
 • Bahasa Melayu dan multimedia dalam konteks pendidikan masa kini., Seminar SEBAHTERA, 2017-09-27 to 2017-09-27, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, (University)
 • BAHASA MELAYU DAN MULTIMEDIA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MASA KINI, LAWATAN SEKOLAH PASCASARJANA, UNIVERSITAS UHAMKA, MUHAMMADIAH, JAKARTA, INDONESIA., 2017-11-30 to 2017-11-30, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR, (University)
OTHERS
 • Leadership and Leading Change, Leadership and Leading Change, 2013-05-27 to 2013-05-28, University of Malaya, (University)
 • Seminar Budaya Penyelidikan Dalam Menghasilkan Karya Bermutu, Seminar Budaya Penyelidikan Dalam Menghasilkan Karya Bermutu, 2014-01-28 to 2014-01-28, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur., (University)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Moderator: ABML1103 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Open University Malaysia (OUM), 2015, 1, (University)
 • Pakar Rujuk Kursus (Subject Matter Expert - SME), Open University Malaysia (OUM), 2015, 1, (University)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Board of studies member for Master of Malay Language Studies (MMLS) (By Rersearch) & Ph.D in Malaya Language Studies (PhD MLS (By Research), Kulliyah of Languages and Management, International Islamic University Malaysia (IUM), Committee Member, 2017-2017, (International)
 • Board of studies for faculty of education and humanities., Unitar International University, Committee Member, 2016-2016, (International)
 • Penyelidik Tamu (Cuti Sabatikal), Universiti Walailak, 222 Thaiburi, Thasala District, Nakon Si Thammarat, 80160 Thailand, Researcher, 2014-2014, (International)
 • Invitation for the lecturer in the 1st semester (Teaching and expert advisor), Southeast Asian Studies Programme, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, 2 Prachan Road, Phanakon Bangkok 10200, Thailand., Expert Advisor, 2012-2012, (International)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Malaysia Research University Network (MRUN), Project ,  (2019 - 2019)
 • Penerbitan Berpakej Bidang Psikolinguistik, Book ,  (2013 - 2014)
 • "Voice of Academia" - Second International Conference on Language Learning and Teaching (CoLT) 2013. Tajuk: Program Literasi bahasa Melayu Pelajar tahun Tiga Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Bharu, Kelantan., Article In Journal ,  (2013 - 2013)
 • Maklum Balas Berkaitan KSSR Bahasa Malaysia SJK Bil. 1/2013 (Bahagian Pembangunan Kurikulum), Kementerian Pendidikan Malaysia ,  (2013 - 2013)
 • "Voice of Academia" - Secong International Conference on Language Learning and Teaching (CoLT 2013), Article In Journal ,  (2013 - 2013)
 • Bahasa Antara dalam Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua oleh Alice Lim (JGA 040002), Thesis ,  (2010)
 • Bentuk dan Fungsi Pengalihan Kod di Kalangan Para Pelajar Melayu Menengah Empat di Singapura oleh Ghazali Bin Mohamed Ibrahim., Thesis ,  (2009 - 2009)
 • Jurnal Pengajian Melayu. "Transformasi Medium dari Tradisi Lisan, Teks dan Bentuk Multimedia dalam Cerita Unggas", Article In Journal ,  (2009 - 2009)
 • Bahasa Melayu di Ruang Siber: Satu Kajian Kes oleh Wong Sing Yee (JGA 060029), Thesis ,  (2009 - 2010)
 • BAHASA RESEPSIF DAN BAHASA EKSPRESIF DALAM KOMUNIKASI VERBAL: PEMELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK SINDROWN DOWN, Article In Journal ,  (2008 - 2008)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Pewasit Jurnal PERTANIKA MAHAWANGSA , (National), 26/12/2018 until 26/12/2018
 • Pemeriksa Tesis Master Sastera UPM, (University), 14/11/2018 until 14/01/2019
 • Peristiharan Warisan Kali ke-5 Jabatan Warisan Negara, (National), 17/10/2018 until 17/10/2018
 • Penilai artikel Jurnal PENDETA jILID 9 2018, (National), 08/10/2018 until 08/10/2018
 • Panel Hakim - Pertandingan Forum Remaja Sains Peringkat Kebangsaan., (National), 04/06/2018 until 04/07/2018
 • Persatuan Psikolinguistik Malaysia (PERSIMA), (National), 29/03/2018 until 31/12/2019
 • PELANTIKAN SEBAGAI PAKAR RUJUK KURSUS SEMESTER SEPTEMBER 2017 OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM) , (University), 22/08/2017 until 31/12/2017
 • PELANTIKAN SEBAGAI PEWASIT MAKALAH JURNAL PERTANIKA MAHAWANGSA , (University), 10/08/2017 until 24/08/2017
 • Peserta Seminar: Program Konsolidasi Patriotisme Ekonomi Bumiputera, (University), 23/11/2016 until 23/11/2016
 • Ceramah Motivasi Asas Membaca, (Community), 04/10/2016 until 04/10/2016
 • Multaqa Perpaduan Ummah, (National), 18/05/2016 until 18/05/2016
 • Program Sukarelawan Kemasyarakatan Baktisiswa Masyarakat Islam Kemboja Siri 4/2016, (International), 04/02/2016 until 09/02/2016
 • MODERATOR MAJLIS SYARAHAN MABBIM KE-4, ANJURAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA BERSAMA AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, (International), 24/10/2011 until 24/10/2011
 • Menyampaikan ceramah motivasi bagi Program Khidmat Masyarakat, Rumah Anak Yatim Darul Aminan, Negeri Sembilan., (Ptj), 30/04/2011 until 30/04/2011
 • Ahli Panel: Forum jati Diri 1 Malaysia di Dewan Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, Gabungan Penulis Nasional, Berita Harian, Persatuan Sarjana Komunikasi (PERSKOM) dengan kerjasama Politeknik Port Dickson., (Government), 26/02/2011 until 26/02/2011
 • Teach Malay language Course at University of Walailak, Thailand. , (International), 04/01/2011 until 01/02/2011
 • Hakim - Pidato Piala Pusingan Pengarah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. , (University), 02/04/2010 until 02/04/2010
 • Hakim - Pidato Piala Pusingan Pengarah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. , (University), 15/03/2009 until 15/03/2009
 • Simposium Bahasa Melayu: Ke mana Arahnya dalam Merentasi Dunia Globalisasi . Anjuran Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP). , (Community), 04/11/2008 until 04/11/2008

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(Product Name), (Type), (Reference), (Year), (Level).


 • PROGRAM SUKARELAWAN KEMASYARAKATAN BAKTISISWA MASYARAKAT ISLAM KEMBOJA SIRI 4/2016, AKTIVITI KEMASYARAKATAN, 04/02/2016, (INTERNATIONAL)
 • PELANTIKAN SEBAGAI PENGKAJI PROJEK BUDAYA DALAM NOVEL REMAJA, PATENT, 27/03/2015
 • SESI DIALOG 3: PENYAMARATAAN KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) DAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (SJK), PERSIDANGAN MEJA BULAT, 18/08/2015, (NATIONAL)
 • PENERBITAN BERPAKEJ BIDANG PSIKOLINGUISTIK, Buku, DBP/431/600.3-1/6/54 (2), 30/04/2015, (NATIONAL)
 • PERBINCANGAN MEJA BULAT MENGENAI "PERPADUAN UMMAH", YADIM015/158, 20/05/2015, (NATIONAL)

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing
 • Master Degree, Mogana A/p Mariappan, TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU PELAJAR INDIA DI SEKOLAH KEBANGSAAN TAMIL, KLANG., 2017/2018
 • Doctoral Degree (PhD), Ahmad Rabiul Muzammil, Retorik Perdebatan Kempen Pilihanraya: Kajian Kes Pemilihan Kepala Daerah Sambas, 2017/2018
 • Doctoral Degree (PhD), Amriani Amir, Bahasa dan Pemikiran: Kajian Kes Masyarakat Suku Makassar Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Analisis Psikolinguistik), 2017/2018
 • Master Degree, Nur Fatin Binti Zulkifli, TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU PELAJAR CINA DISEBUAH SEKOLAH PERSENDIRIAN CINA DI KLANG, 2017/2018
 • Master Degree, Na Jia Yi, TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR CINA DI UNIVERSITI MINZU-YUNNAN, 2017/2018
 • Doctoral Degree (PhD), Abas Yusuf, Nilai-Nilai Terapeautik Bahasa Dalam Sastera Melayu Sambas, 2010/2011
 • Doctoral Degree (PhD), Zainal Arifin, Pengaruh Etnik dan Jantina Terhadapa Sikap Guru dalam Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) di Peringkat Sekolah Menengah: Kajian Kes di kalimantan Barat, 2010/2011
 • Master Degree, Norsyaadah Bt Che Aziz, Penguasaan dan Pemerolehan Kata Tugas dalam Sintaksis: Kajian Kes Murid-Murid Tahap 2 di SK Tanah Merah 1, 2009/2010
 • Master Degree, Nurhuda Bte Chedo, Penguasaan Kosa Kata Asas Bahasa Melayu dalam Murid Tahun Satu di Sekolah Siam Ban Khorlorgaway, Narathiwat : Satu Kajain Kes, 2009/2010
 • Master Degree, Nasriah Binti Saad, PENGARUH DAN KESAN DIALEK PENUTUR MELAYU DI KAWASAN THAI SELATAN TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMEROLEHAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR DI KOTA STAR, KEDAH, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Lokman Abd Wahid, KAJIAN ASPEK MORFOLOGI DAN SINTAKSIS DALAM KALANGAN MURID TAHAP DUA SEKOLAH RENDAH BAGI MENCAPAI HASIL KEMAHIRAN MENULIS, 2008/2009
 • Master Degree, Zulkifli Bin Shaari, PENGUASAAN KEMAHIRAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT SERTA PENCAPAIAN PELAJAR TERHADAP PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM, 2008/2009
 • Master Degree, Khairullah Affarouk Bin Paiman (jga080049), PENGUASAAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN PELAJAR NORMAL DAN PELAJAR BERMASALAH PENGELIHATAN, 2008/2009
 • Master Degree, Rosidah Bt. Abu Bakar, KEBERKESANAN PENGUASAAN BAHASA MELAYU MELALUI PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR, 2008/2009
 • Master Degree, Zarinah Binti Bakia, SISTEM TULISAN JAWI KITAB MANYAT AL-MUSOLI: SATU KAJIAN MORFOLOGI DALAM ASPEK PEMBENTUKAN KATA KERJA, 2008/2009
 • Master Degree, Satiniah Daungkil, PEMEROLEHAN SINTAKSIS KANAK-KANAK KADAZAN DI KG. GAMBARON TELUPID, SABAH, UMUR LIMA TAHUN, 2007/2008

Completed
 • Master Degree, Wang Xiaofeng, Tahap Penguasaan bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Cina di Sekolah Rendah Kebangsaan Cina di Kuala Lumpur, 2016/2017
 • Master Degree, Mohd Zaihan Anwar Bin Kefflee, Kesantunan Berbahasa dalam Filem Melayu Langit Cinta, 2016/2017
 • Master Degree, Nur Shakirah Binti Azizan, PENGUASAAN ASAS MEMBACA MELALUI PROGRAM LINUS (LITERASI): KAJIAN KES DI PULAU PINANG, 2016/2017
 • Master Degree, Muhammad Asyraf Bin Mohamed Yunos, Hubungan Sikap dan Motivasi Terhadap Penguasaan Bahasa Melayu: Kajian Kes dalam Kalangan Pelajar Menengah Satu di Singapura, 2016/2017
 • Master Degree, Hana Binti Za'aba, Tahap Penguasaan bahasa Melayu Murid Tahun 1 Melalui Program Literasi dan Numerasi (LINUS): Kajian Kes, 2010/2011
 • Master Degree, Rashida Binti Ibrahim, Pemerolehan dan Penguasaan Bahasa Kanak-Kanak Pelat: Kajian di Tadika Al-Huda Tmn. Bertih, Klang., 2010/2011
 • Master Degree, Fenny Freccilah Embran, Pemerolehan Kata Pertama Kanak-Kanak: Kajian Kes Fionny Frenellah, 2009/2010
 • Master Degree, Siti Zahara Binti Sukimin, Sikap Pelajar Melayu Maktab Rendah di Singapura terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes, 2009/2010
 • Master Degree, Nur Diyanah Binti Mohd Said, Dialek Kelantan dalam Kamus Dewan: Tahap Penguasaan Penggunanya, 2009/2010
 • Master Degree, Ghazali Bin Mohd Ibrahim, BENTUK DAN FUNGSI PENGALIHAN KOD DI KALANGAN PARA PELAJAR MENENGAH EMPAT DI SINGAPURA, 2008/2009
 • Master Degree, Fathiyah Chapakia, AMALAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH AGAMA RAKYAT SELATAN THAILAND: KAJIAN KES DI SEKOLAH MUSLIM PHATANASAD, 2007/2008
 • Master Degree, Noor Ismaliza Bt Ismail, PEMEROLEHAN BAHASA KANAK-KANAK: KAJIAN KES KANAK-KANAK SINDROWN DOWN, 2002/2003
FIRST DEGREE/DIPLOMA/PRE-DEGREE
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed
 • Drama dalam proses Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tahun 4 - Kajian Kes, 2010/2011, 80705
 • Sikap dan Motivasi dalam Penguasaan Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Darjah Enam di Singapura, 2010/2011, 80706
 • Tahap Penguasaan Imbuhan Apitan Kata Kerja Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan 5, 2010/2011, 80058
 • Keberkesanan Permainan Bahasa Sebagai Alat Bantu Mengajar dalam Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Yumin, 2010/2011, 80714
 • Analisis Ayat Majmuk dalan Novel Atas Nama Cinta, 2009/2010, 70001

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • MALAY GRAMMAR THEORY, 2017/2018(1), 16, 4
 • THEORIES ON MALAY GRAMMAR, 2016/2017(2), 10, 4
FIRST DEGREE
 • KERTAS PENYELIDIKAN, 2018/2019(2), 55, 10
 • AQUISITION OF MALAY LANGUAGE, 2018/2019(1), 56, 3
 • MALAY LANGUAGE IN MULTIMEDIA, 2018/2019(1), 30, 3
 • JAWI SPELLING SYSTEM, 2017/2018(2), 30, 3
 • MALAY LANGUAGE IN MULTIMEDIA, 2017/2018(2), 13, 3
 • LANGUAGE AQUISATION, 2017/2018(1), 37, 3
 • TEACHING OF MALAY LANGUAGE, 2017/2018(1), 40, 3
 • MALAY LANGUAGE IN MULTIMEDIA, 2017/2018(1), 79, 3
 • MALAY MORPHOLOGY, 2017/2018(1), 1, 4
 • SINTAKSIS BAHASA MELAYU, 2016/2017(2), 31, 4
 • JAWI SPELLING SYSTEM, 2016/2017(2), 31, 3
 • HIGHER MALAY, 2016/2017(2), 57, 3
 • MALAY LANGUAGE IN MULTIMEDIA, 2016/2017(2), 43, 3