Curriculum Vitae

DR. NURUL HANIZA BINTI SAMSUDIN

Senior Lecturer
 • Dean Office
  Academy of Malay Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • LANGUAGE LEARNING
 • MALAY LANGUAGE
  LANGUAGE LEARNING, LANGUAGE ACQUISITION, APPLIED LINGUISTIC

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PHD, (Pembelajaran Bahasa Melayu)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Committee Members
  03 Jan 2022 - 03 Jan 2025 (University Malaya)
 • Pegawai Fokal Bagi Pemantauan Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Institusi Pendidikan Tinggi Awam 2023-2030
  01 Jul 2023 - 31 Dec 2023 (National)
 • Module Coordinator Bagi Sistem IPAcS
  09 Mar 2023 - 31 Dec 2023 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Seminar Bahasa, Sastera dan Kebudayaan Melayu (SEBAHTERA 2023)
  13 Mar 2023 - 14 Dec 2023 (National)
 • KETUA JAWATANKUASA KERTAS KERJA BAGI PENGUMPULAN ARTIKEL UNTUK PENERBITAN E-PROSODING SEMINAR BAHASA, SASTERA DAN KEBUDAYAAN MELAYU (SEBAHTERA 2023)
  10 Mar 2023 - 14 Dec 2023 (National)
 • PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MELEBIHI RM20,000
  10 Oct 2023 - 12 Dec 2023 (University Malaya)
 • Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Teknikal Perolehan Bekalan Melebihi RM50, 000
  30 May 2023 - 08 Jun 2023 (University Malaya)
 • Ketua Bahagian Jemputan / Pendaftaran Majlis Pelancaran Buku 2023
  03 Mar 2023 - 16 May 2023 (University Malaya)
 • Ketua Unit Jemputan dan Pendaftaran Syarahan Za'ba 2023
  06 Feb 2023 - 15 May 2023 (University Malaya)
 • Project Member
  03 Nov 2022 - 31 Mar 2023 (Department of Publications, Academy of Malay Studies)
 • Committee Members
  16 Nov 2021 - 28 Feb 2023 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Project Member
  14 Feb 2022 - 31 Dec 2022 (University Malaya)
 • Project Member
  21 Sep 2022 - 31 Dec 2022 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Course Coordinator
  08 Aug 2022 - 31 Dec 2022 (Department)
 • Task Force Member
  20 Jan 2022 - 31 Dec 2022 (University Malaya)
 • Task Force Member
  20 Jan 2022 - 31 Dec 2022 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Menjalankan Fungsi Sebagai Ketua Jabatan
  30 Sep 2022 - 10 Oct 2022 (Department)
 • PENYELARAS ELEARNING
  18 Mar 2021 - 30 Jun 2022 (University Malaya)
 • AHLI PANEL PENILAI PEMBENTANGAN PROPOSAL, CD, DAN SEMUNAR ARKHIR CALON DOKTOR FALSAFAH
  11 Aug 2021 - 24 Jan 2022 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • PANEL JAWATANKUASA TATATERTIB
  15 May 2019 - 31 Dec 2021 (University Malaya)
 • PEGAWAI FOKAL
  22 Feb 2021 - 31 Dec 2021 (University Malaya)
 • AHLI JAWATANKUASA BULETIN BIL 25/2021
  11 Oct 2021 - 31 Dec 2021 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
  16 Nov 2020 - 31 Dec 2021 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • AJK PAMERAN ARTIFAK BUDAYA DALAM PERIBAHASA MELAYU
  21 Apr 2021 - 31 Dec 2021 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • PENILAI MAKALAH JURNAL PENGAJIAN MELAYU
  29 Nov 2021 - 11 Dec 2021 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • AHLI JAWATANKUASA KERJA SEBAHTERA (KERJASAMA APM (UM) DAN BAYU (UKM)
  08 Sep 2021 - 24 Nov 2021 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Manager, Customer Feedback and Continuous Improvement Section
  01 Sep 2021 - 31 Oct 2021 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN
  12 Jul 2018 - 11 Jul 2021 (University Malaya)
 • AHLI PANEL PIHAK BERKUASA TATATERTIB UNIVERSITI MALAYA
  15 Apr 2019 - 30 Apr 2021 (University Malaya)
 • AHLI PANEL PIHAK BERKUASA TATATERTIB UNIVERSITI MALAYA
  15 Apr 2019 - 16 Apr 2021 (University Malaya)
 • SIDANG PENGARANG JURNAL PENGAJIAN MELAYU
  01 Jan 2020 - 31 Dec 2020 (University Malaya)
 • AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN SEBAHTERA 2020
  04 Sep 2020 - 31 Dec 2020 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • KETUA JAWATANKUASA JEMPUTAN, SAMBUTAN, DAN PENDAFTARAN SEMINAR SEBAHTERA 2020
  04 Sep 2020 - 31 Dec 2020 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • AHLI SIDANG PENGARANG JURNAL PENGAJIAN MELAYU
  06 Jan 2020 - 31 Dec 2020 (University Malaya)
 • AHLI JAWATANKUASA BULETIN APM
  28 Jan 2020 - 31 Dec 2020 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • JAWATANKUASA PENERBITAN BULETIN APM
  01 Jan 2020 - 31 Dec 2020 (University Malaya)
 • AHLI PASUKAN
  19 Sep 2018 - 18 Sep 2020 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buletin Akademi Pengajian Melayu
  28 Nov 2019 - 31 Dec 2019 (University Malaya)
 • AUDITOR BAHASA MELAYU
  26 Jul 2019 - 31 Dec 2019 (University Malaya)
 • AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERADABAN MELAYU-TURKI
  08 Apr 2019 - 31 Dec 2019 (National)
 • Ahli Jawatankuasa Semakan Kurikulum
  01 Mar 2019 - 31 Dec 2019 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • AHLI PANEL PANEL TATATERTIB UM
  26 Apr 2019 - 31 Dec 2019 (University Malaya)
 • Programme Coordinator
  22 Feb 2019 - 31 Dec 2019 (University Malaya)
 • Programme Coordinator
  22 Aug 2019 - 31 Dec 2019 (University Malaya)
 • Menjalankan Fungsi Sebagai Ketua Jabatan
  15 Aug 2019 - 22 Dec 2019 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Menjalankan Fungsi Sebagai Ketua Jabatan
  09 Jul 2019 - 12 Dec 2019 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Programme Coordinator
  08 Feb 2018 - 31 Dec 2018 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • PENILAI ARTIKEL UNTUK JURNAL
  01 Dec 2018 - 20 Dec 2018 (National)
 • AHLI JAWATANKUASA SEMINAR ZABA
  01 Oct 2018 - 19 Dec 2018 (University Malaya)
 • PENGERUSI SESI SEMINAR
  14 Nov 2018 - 15 Nov 2018 (International)
 • Programme Coordinator
  27 Jan 2018 - 15 Oct 2018 (University Malaya)
 • Programme Coordinator
  08 Feb 2018 - 15 Oct 2018 (University Malaya)
 • PEMERIKSA DALAM PROJEK PENYELIDIKAN (JQB7002) CALON IJAZAH SARJANA SASTERA PENGAJIAN MELAYU (SECARA KURSUS)
  06 Aug 2018 - 10 Aug 2018 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • PEMANTAU LATIHAN INSUSTRI
  31 Jul 2018 - 08 Aug 2018 (Department of Language, Academy of Malay Studies)
 • Programme Coordinator
  27 Feb 2018 - 31 May 2018 (University Malaya)
 • ORGANISING COMMITEE MEMBER
  08 Jan 2018 - 28 Apr 2018 (National)
 • Programme Coordinator
  17 Nov 2017 - 13 Feb 2018 (University Malaya)

MEMBERSHIPS


 • KETUA EDITOR JURNAL PENGAJIAN MELAYU/JOURNAL OF MALAY STUDIES (JOMAS), CHIEF EDITOR/ EDITOR IN CHIEF
  2022 to 2024 (University)
 • UNIVERSITY OF MALAYA, EXTERNAL EXAMINER
  2018 to 2018 (University)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Young Inventor Postgraduate 2023
  Universiti Teknologi MARA, 2023 (International)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2023 (University)
 • Penghargaan Sebagai Penyelia Projek Penyelidikan
  Akademi Pengajian Melayu, 2022 (University)
 • TEMPAT PERTAMA ANUGERAH K-INOVASI
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2022 (National)
 • GOLD AWARD
  FAKULTI PENDIDIKAN, 2022 (International)
 • PEMBANGUNAN MODUL ASAS MEMBACA ANAKKU (MAMA) PADA PERINGKAT PRASEKOLAH
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2022 (National)
 • ANUGERAH EMAS
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA & INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, 2022 (National)
 • ANUGERAH EMAS
  UKM, 2022 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2020 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Nasiyatun Ummah Nasir, Nurul Haniza Samsudin, Mardian Shah Omar, & Nur Azimah Mohd Bukhari. (2023). Tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan PikeBM dalam Aktiviti Kokuriklum. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(4), 100-111.
 2. Rashidi, N. H., Samsudin, N. H., & Mohd Nasir, N. Y. (2023). Kesahan Kandungan dan Kebolehpercayaan: Modul Asas Membaca Anakku (MAMA) di Prasekolah: Content Validity and Reliability: Modul Asas Membaca Anakku (MAMA) in Preschools. PENDETA, 14(1), 130 141. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.10.2023
 3. Shaza Shahira Drani, Nurul Haniza Samsudin, & Mardian Shah Omar. (2023). Persepsi mahasiswa pendidikan terhadap penggunaan e-gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(3), 16-32.
 4. Durgadevi Kupusamy, Mardian Shah Omar, & Nurul Haniza Samsudin. (2022). Kemahiran bertutur dalam kalangan murid Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di Daerah Seremban. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(2), 154-160.
 5. Ezura As'ad Azam, Nur Azimah Mohd Bukhari, Nurul Haniza Samsudin. (2022). Terminografi Busana Kadazan Penampang. Jurnal Pengajian Melayu, 33(2), 179-196.
 6. Mohd Ghazalie Mally & Nurul Haniza Samsudin. (2022). Kesihatan Mental dan Prestasi Akademik Pelajar International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Sewaktu Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10), 1-13.
 7. Nurul Haniza Samsudin, Nur Azimah Mohd Bukhari, Akhmad Mansur, & Mohamad Zaidih Sapi@Hussein. Covid-19 Era Alternative Strategies: Exploring Blended Learning Methods in Malay Language International Journal of Language Pedagogy, 2 (2), 113-126. E-ISSN2777-1229, P-ISSN2797-1783DOI: https://doi.org/10.24036/ijolp.v2i2.49 113
 8. Marzudi Mohd Yunus, Nur Yuhanis Mohd Nasir. & Nurul Haniza Samsudin. (2020). Impak prejudis dan jarak sosial terhadap komunikasi antara etnik di Pangsapuri Seksyen 2 Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Jurnal Komunikasi, 36 (4), 34-53.
 9. Nur Azimah Bukhari, Puteri Roslina Abdul Wahid, Nurul Haniza Samsudin (2020) Seni Persembahan Kuda Kepang Dari Perspektif Terminologi dalam Jurnal Melayu Sedunia, Vol.3
 10. Nur Azimah Mohd Bukhari, Puteri Roslina Abdul Wahid, & Nurul Haniza Samsudin. (2020). Destar Melayu dari perspektif Terminologi. Jurnal Pengajian Melayu, 31 (1), 184-209.
 11. Marzudi Md. Yunus, Nur Yuhanis Mohd Nasir & Nurul Haniza Samsudin. (2019). Logo Hari Kebangsaan 2018: Analisis Teori Seni dan Aplikasi Komunikasi Visual. Malaysian Journal of Communication, 35(2) 2019, 176-194
 12. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nur Azimah Mohd Bukhari, & Nurul Haniza Samsudin. (2019). Sosioterminologi dan Sosioterminografi: Kajian Kes Istilah Seni Tenun Melayu. Jurnal Rampak Serantau, 26, 1-32.
 13. Nur Azimah Bukhari, Puteri Roslina Abdul Wahid dan Nurul Haniza Samsudin. (2018) Pendekatan Tradisional Dalam Terminologi Seni Tenun Melayu, Jurnal Prngajian Melayu, 22, (103-117)
 14. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, & Salinah Ja'far. (2017). Pengaplikasian Model Awal Kit Asas Membaca Dalam Pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak pemulihan khas.Jurnal Insani,3(1),1-9.
 15. SAMSUDIN, Nurul Haniza; ABDUL WAHID, Puteri Roslina; JA'AFAR, Salinah. Pengaplikasian Model Awal Kit Asas Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas. SAINS INSANI, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 01-09, june 2018
 16. NH Samsudin, PRA Wahid, S Ja'afar, MT Yaakub, (2017) Tahap Keupayaan Kognitif Bacaan Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas - SAINS INSANI, 2017
 17. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid dan Salinah Jaafar. (2017) Pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak Pemulihan Khas : Pembinaan bahan bantuan mengajar, dalam Jurnal pengajian Melayu. Jilid 28. p. 164-193.
 18. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, Salinah Jaafar dan Mohd Tawfik Yaacob. (2017) Tahap Keupayaan Kognitif Bacaan Pembelajaran Bahasa Melayu Kanajk-kanak Pemulihan Khas, Jurnal Insani , Vol. 2, (2) p.81-87
 19. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nurul Haniza Samsudin dan Nur Azimah Mohd. Bukhari. (2017) Pembangunan Kit Asas Kanak-kanak Lembam. dalam Pertanika - Jurnal MAHAWANGSA, Vol. 4 (1). p. 131-146
Scopus
 1. Mansur A., Razali A., Hashim N., Samsudin N.H., Bukhari N.A.M. (2024). Language Choice and Proficiency among the Bonggi Community, Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities. 32, 29-49. doi:10.47836/PJSSH.32.S1.02
 2. Yunus, M. M., Nasir, N. Y. M., & Samsudin, N. H. (2020). Impact of prejudice and social distance on inter-ethnic communication in Wangsa Maju section 2 apartments, Kuala Lumpur. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(4), 34-53. doi: 10.17576/JKMJC-2020-3604-03
 3. Yunus M.M., Nasir N.M., Samsudin N.H. (2019). Malaysian national day logo 2018: An analysis based on the theory of arts and visual communication, Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. 35(2), 176-194. doi:10.17576/JKMJC-2019-3502-11
Books
 1. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid dan Nur Azimah Mohd Bukhari (2018) Pembelajaran Bahasa kanak-kanak Pemulihan Khas. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Malaysia.
 2. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, & Nur Azimah Mohd Bukhari.(2018). Pembelajaran bahasa kanak-kanak pemulihan khas. Kuala Lumpur: ITBN
 3. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nur Azimah Bukhari dan Nurul Haniza Samsudin. (2017) Pembelajaran Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Lambat Belajar). Institut Terjemahan dan Buku Malaysia : Kuala Lumpur.
 4. Puteri Roslina Abdul Wahid & Nurul Haniza Samsudin. (2016) Bahasa dan kanak-kanak Austisme. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Chapter in Books
 1. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, Nurul Fatin Zulkarnaini, Nur Azimah Mohd Bukhari, & Mohd Firdaus Jafranee. (2022). Keperluan pembinaan perisian kursus bagi Generasi Z dalam pembelajaran Bahasa Melayu. In Tengku Intan Marlina (eds). Gen Z: Tanggapan dan pemikiran dalam Pengajian Melayu. Batu Pahat Johor: Penerbit UTHM.
 2. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nur Azimah Mohd Bukhari, & Nurul Haniza Samsudin. (2020). Peristilahan Melayu dalam Konteks Peristilahan Antarabangsa: Penerapan Pendekatan Wuster dalam Peristilahan Seni Tenun Melayu. In Hasmidar Hassan & Puteri Roslina Abdul Wahid (Eds.), Kecendekiaan Melayu Melalui Bahasa, Sastera, dan Budaya (pp.51-78). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 3. Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, & Nur Azimah Mohd Bukhari. (2018).In Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Eds.). SEBAHTERA. Generasi Z dan pembelajaran bahasa:Penilaian formatif dalam kalangan kanak-kanak pemulihan khas. Kuala Lumpur: ITBM
 4. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nurul Fatin Zulkarnain, Nur Azimah dan Nurul Haniza. (2018) Pemikiran Masyarakat melayu dalam pantun Terkini : Analisis pantun-Pantun dalam Media Sosial (Twitter) (pp. 37-55) dlm. Indirawati Zahid, Norhayati Ab. Rahman dan Pramono (2018) Khazanah Melayu Melayu Serumpun Dalam Era Baharu. Kuala Lumpur : Pusat Kajian Kecermerlangan Melayu.
 5. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nur Azimah Mohd Bukhari, & Nurul Haniza Samsudin. (2018). Persembahan Melayu wayang kulit Kelantan: Penelitian dari sudut terminografi. In Tengku Intan Marlina et al. (Eds.), Festschrift (pp.XXX). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. Universiti Malaya
 6. Puteri Roslina Abdul Wahid, Nurul Haniza Samsudin, & Nur Azimah Mohd Bukhari. In Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Eds.)Kerelevenan Pengajian Melayu Bagi Generasi Z, SEBAHTERA, Kuala Lumpur: ITBM
 7. Nurul Haniza Samsudin & Puteri Roslina Abdul Wahid. (2016). Pembelajaran bahasa Melayu bagi kanak-kanak pemulihan khas: Modul Membaca. In. Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi (Eds.). Pengajian Melayu Kontemporari, (pp.214-238). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.
Article in Proceeding
 1. Abd Ganing Laengkang, Akhmad Mansur, Nurul Haniza Samsudin & Nur Azimah Mohd Bukhari. (2023, Disember 14). Naratif baharu pengajian bahasa Melayu. Dlm. Abd. Laengkang, Nurul Haniza Samsudin, Wan Robiah Meor Osman, & Nurhamizah Hashim, & (Editor), E-Prosiding Seminar Bahasa, Sastera dan Kebudayaan Melayu 2023 (SEBAHTERA 2023) (pp. 10-21). Akademi Pengajian Melayu.
 2. Mardian Shah Omar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Nurul Haniza Samsudin, Nur Amirah Che Soh, & Nur Azimah Mohd Bukhari.
 3. Nur Azimah Mohd Bukhari, Nurul Haniza Samsudin, Nur Amirah Che Soh, & Mardian Shah Omar (2023, November 11-13) In H. Numan (Editors), Tetuang Melayu dari perspektif terminologi. Proceedings of lnternational Conference of Local Wisdom in The Malay Archiepelago (pp.654-661). Prince of Songkla University, Thailand.
 4. Nurul Haniza Samsudin, Mardian Shah Omar, Nur Azimah Mohd Bukhari, Tengku Intan Marlina Mohd Ali, Nur Amirah Che Soh & Akhmad Mansur. (2023). Kearifan tempatan dalam penghasilan kuih muih tradisional di Johor. Prosiding International Conference on Local Wisdom in The Malay Archiepelago, 798-813.
 5. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Mardian Shah Omar, Nur Amirah Che Soh, Nurul Haniza Samsudin, & Nur Azimah Mohd Bukhari. (2023, November, 11-13). Hubungan kearifan tempatan herba dengan kehidupan manusia dalam novel remaja. In Numan Hayimasae (Editors), Proceedings of the International Conference on Local Wisdom in The Malay Archipelago (COLLEGA2023) (pp. 505-515), Prince of Songkla University.
 6. Durgadevi Kupusamy, Mardian Shah Omar, & Nurul Haniza Samsudin. (2022). Kemahiran bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Pada Era Norma Baharu.
 7. Mohd Mustaza Abdul Manap, Mardian Shah Omar, & Nurul Haniza Samsudin. (2022). Strategi pembelajaran bahasa melayu Tingkatan Enam pada era norma baharu. In Norizah Ardi (eds.), Prosiding Seminar Linguistik Kebangsaan (p.297-302). Persatuan Linguistik Kebangsaan.
 8. Hasnah Hassan & Nurul Haniza Samsudin. (2021, September 29-30). Penggunaan Teknik Penyoalan Sokratik. In Karpan, C. (Editors), Proceedings of Seminar Serantau Bahasa, Budaya dan Kesusasteraan Melayu Kali ke-4 (SEBAHTERA IV) 2021 (pp.182-192). Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau Sabah.
 9. Muniandy, S.V, *, Velayuthama, T.S, Siti Fairus Abdul Sani, Nurul Haniza Samsudin & Tan Chai Yen. (2021, 14 September, 2021). International Webinar Conference of University Malaya Academia Community Engagement 2021 Innovation Resilience: Post Pandemic Recovery. University of Malaya, Kuala Lumpur.
 10. Mardian Shah Omar, Nurul Haniza Samsudin & Norazlina Mohd Kiram. (2020). Kelas bahasa Melayu untuk penutur asing: Strategi pengurusan dan perancangan berkesan. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu 105, 149-160. e-ISBN 978-967-2439-00-4
 11. Nurul Haniza Samsudin, Nur Azimah Mohd Bukhari, Puteri Roslina Abdul Wahid, Mardian Shah Omar, & Marzudi Mohd Yunus. (2020). Pengurusan kelas bahasa Melayu dengan penutur asing dan tanpa penutur asing: Analisis strategi pengurusan dan perancangan berkesan. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu 105, 149-160. e-ISBN 978-967-2439-00-4
 12. Mardian Shah Omar, Nurul Haniza Samsudin, Hasmidar Hassan, & Nur Syamina Md Salleh. (2019). Informasi Forensik Berdasarkan Forman Frekuensi Bunyi Ujaran, Paper presented at the Seminar Linguistik Kebangsaan (2019), Pusat Penyelidikan Langkawi, UKM, Kampus Tuanku Abdul Halim, Mua'dzam Shah, Langkawi Kedah.
 13. Nurul Fatin Zulkarnaini, Nurul Haniza Samsudin, & Mardian Shah Omar. (2019). Aplikasi interaktif menggunakan Model ASSURE dalam pembelajaran bahasa Melayu pelajar kelas peralihan. Seminar Linguistik Kebangsaan. Pusat Penyelidikan Langkawi, UKM, Kampus Tuanku Abdul Halim Mua'dzam Shah, Langkawi, Kedah, Malaysia.
 14. Nurul Haniza et.al. (2019). Permainan Digital dalam Transformasi Pembelajaran Bahasa Kanak-kanak Pemulihan Khas. Dalam Prosiding Seminar Linguistik Kebangsaan. (pp.219-225).
 15. NURUL HANIZA SAMSUDIN, PUTERI ROSLINA ABDUL WAHID, MOHD FIRDAUS JAFRANEE
 16. Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-10
 17. Nurul Haniza Samsudin. (2010) Kecelaruan bahasa dalam kalangan kanak-kanak autisme. Proceedings at the Kolokium Kebangsaan Pascasiswazah: Bahasa dan Kesusasteraan: Penyelidikan Asas Transformasi Ilmu (pp1-17). Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 18. Nurul Haniza Samsudin, (2009). Pemerolehan bahasa di kalangan anak-anak yang mengalami sindrom autism. Proceedings at the Seminar Internasional Budaya Melayu Serumpun: Kajian Linguistik, Sastera, Seni, dan Sosiobudaya (pp161-168). Universitas Sumatera Utara

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2022 - 2024, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembangunan Modul Asas Literasi Bahasa Melayu Bertemakan Karya Sastera Kebangsaan Bagi Kegunaan Murid Pemulihan Sekolah Rendah Luar Bandar ( Principal Investigator(PI))
 2. 2019 - 2022, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Peninsular Malay Diasporas In Southeast Asia: Examining The Roots And Implications Of Their Cultural And Linguistic Heritages ( Co-Researcher)
 3. 2019 - 2021, RU Geran - UMCares
  A+stem=>sdg: Performing Arts For Holistic Stem Education And Literacy ( Co-Researcher)
 4. 2018 - 2020, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP)
  PEMBINAAN APLIKASI PERMAINAN DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS ( Principal Investigator(PI))
 5. 2018 - 2019, RU Geran - Fakulti Program
  Kerelevanan Pengajian Melayu Dalam Era Resolusi Industri 4.0 ( Co-Researcher)
 6. 2018 - 2020, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP)
  PEMBINAAN APLIKASI PERMAINAN DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS ( Principal Investigator(PI))
 7. 2018 - 2019, RU Operation
  KEARIFAN TEMPATAN: SENI TENUN ( Principal Investigator(PI))

CONSULTANCY PROJECT


 • Ahli Dalam Geran Sahabat UM /Kolaborator Kerjasama UMCARES Dengan Institusi Pendidikan, UNIVERSITY OF MALAYA
  01 Dec 2019 - 01 Dec 2021 (National)
 • Menjadi Pemeriksa Kertas Peperiksaan Bahasa Melayu Stpm 2019 (Bahagian Karangan), MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
  01 Jan 2019 - 01 Jan 2019 (National)

PAPER PRESENTED


CONFERENCE
 1. PERMAINAN DGITAL DALAM TRANSFORMASI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS, SEMINAR LINGUISTIK KEBANGSAAN 2019, UKM-DBP (National) (15 Oct 2019 - 17 Oct 2019)
INVITED SPEAKER
 1. Bahasa dan Pembelajaran Bahasa di Era Digital, Kuliah Umum, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang (International) (24 Oct 2023 - 24 Oct 2023)
 2. covid-19 ERA ALTERNATIVE STRATEGIES: EXPLORING BLENDED LEARNING METHODS IN MALAY LANGUAGE LEARNING., 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE PEDAGOGY 2022, UNIVERSITAS NEGERI PADANG (International) (15 Nov 2022 - 15 Nov 2022)
ORAL PRESENTER
 1. Naratif Baharu Pengajian Bahasa Melayu: Satu Tinjauan Awal, Seminar Bahasa, Sastera dan Kebudayaan Melayu (SEBAHTERA 2023), Akademi Pengajian Melayu-Universiti Kebangsaan Malaysia (National) (14 Dec 2023 - 14 Dec 2023)
 2. Kearifan Tempatan Dalam Kaedah Tradisional Bagi Penghasilan Kuih-Muih di Kluang, Johor., The International Conference on Local Wisdom in the Malay Archipelago, Prince Songkla University, Hatyai, Thailand (International) (11 Nov 2023 - 13 Nov 2023)
 3. Meningkatkan Kemahiran Tatabahasa Melalui Perisian E-Rapsimus Pintar, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan dan Pengajian Melayu (SAKPM 2023), Jabatan Kesusasteraan, Akademi Perngajian Melayu & Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret, Indonesia. (International) (19 Oct 2023 - 19 Dec 2023)
 4. Kekreatifan DD Cronicle Dalam Lirik Lagu Berunsurkan Parodi, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan dan Pengajian Melayu (SAKPM 2023), Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (International) (19 Oct 2023 - 19 Oct 2023)
 5. LARAS BAHASA PANTUN DALAM FACEBOOK DAN TIK TOK, SEMINAR ANTARA BANGSA KERJASAMA APM & UNIVERSITI 11 MARET JAKARTA, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU (International) (15 Nov 2022 - 15 Dec 2022)
 6. Penggunaan Teknik Penyoalan Sokratik (Socratic Method Of Questioning) dalam Memperkasakan Imbuhan Pelajar, SEMINAR SERANTAU BAHASA, BUDAYA, DAN KESUSASTERAAN, IPG KAMPUS KENINGAU DAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (National) (29 Sep 2021 - 30 Sep 2021)
PRESENTER
 1. PENGURUSAN KELAS BAHASA MELAYU DENGAN PENUTUR ASING DAN TANPA PENUTUR ASING:ANALISIS STRATEGI PENGURUSAN DAN PERANCANGAN BERKESAN., PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN ALAM MELAYU (PAPAM) 2020, INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU (ATMA) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (International) (18 Feb 2020 - 19 Feb 2020)
 2. Aplikasi interaktif menggunakan Model ASSURE dalam pembelajaran bahasa Melayu pelajar kelas peralihan, Seminar Linguistik Kebangsaan (16 Oct 2019)
 3. ASPIRASI PENGAJIAN MELAYU DALAM MALAYSIA BAHARU MENERUSI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KEPADA PENUTUR ASING: APLIKASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF LEARNING TOGETHER, SEMINAR BAHASA, KESUSASTERAAN DAN PEMBUDAYAAN MELAYU, PUSAT PENGAJIAN BAHASA KESUSATERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU UKM (National) (05 Dec 2018 - 05 Dec 2018)
 4. Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas Dari Perspektif Psikomotor Dan Afektif , Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-10, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (International) (06 Feb 2018 - 07 Feb 2018)
 5. Reading skill among remedial children, Researchfora International Conference on Education and E-Learning (ICEEL), International Conference on Education and E-Learning (ICEEL) (International) (02 Mar 2017 - 04 Mar 2017)
 6. PEMBINAAN KIT ASAS MEMBACA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS, SEMINAR ANTARABANGSA PSIKOLINGUISTIK 3, FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI UPM (International) (26 Apr 2014 - 27 Apr 2014)
 7. KECELARUAN BAHASA KANAK-KANAK AUTISME, SEMINAR PENGAJIAN MELAYU, FISIP UNIVERSITAS RIAU (International) (23 Jun 2009 - 25 Jun 2009)
KEYNOTE SPEAKER
 1. Peranan Tik Tok Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Era Revolusi Industri 5.0, The International Conference of Technologuyand Innovation in Language and Arts 2023 (ICTILA2023), Faculty of Language and Arts, Universitas Negeri Padang (International) (25 Oct 2023 - 26 Oct 2023)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Penilai Proposal Defence Calon Sarjana, University, (Internal Assessor)
 2. (2023) Pemeriksa Dalam Kertas Projek Calon Ijazah Sarjana Sastera Secara Kursus, University, (Internal Examiner)
 3. (2023) Penilai Artikel Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, University, (Reviewer)
 4. (2023) Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah, University, (Internal Examiner)
 5. (2023) Penilai Kesahan Kandungan, University, (Reviewer)
 6. (2023) Panel Penilai Pembentangan Calon Kursus Metodologi Penyelidikan, University, (Internal Assessor)
 7. (2023) Penilai Artikel Jomas, University, (Reviewer)
 8. (2023) Editor E-Prosiding Seminar Bahasa, Sastera dan Kebangsaan Malaysia (Sebahtera), National, (Reviewer)
 9. (2023) Penilai Artikel Jurnal Pengajian Melayu (Jomas), University, (Reviewer)
 10. (2023) Ahli Jawatankuasa Pemeriksa Program Ijazah Sarjana Muda Sesi 2022/2023, University, (Internal Examiner)
 11. (2023) Ketua Editor, University, (Internal Evaluator)
 12. (2022) Ahli Panel Penilai Pembentangan Proposal Defence., University, (Internal Assessor)
 13. (2022) Penilai Conformation Defense Calon Ijazah Tinggi Fast Track, University, (Internal Assessor)
 14. (2022) Pemeriksa Dalam Dalam Projek Penyeludikan Bagi Calon Ijazah Sarjana Sastera, University, (Internal Examiner)
 15. (2022) Pemeriksa Dalam Projek Penyelidikan (Jqb7002), University, (Internal Examiner)
 16. (2022) Penilai Confirmation Defense Calon Ijazah Tinggi, University, (Internal Assessor)
 17. (2022) Perlantikan Penilai Confirmation Defense Calon Ijazah Tinggi Fast Track, University, (Internal Assessor)
 18. (2022) Panel Pembentangan Proposal Defence Calon Ijazah Tinggi, University, (Internal Assessor)
 19. (2022) Pemeriksa Kertas Penyelidikan, University, (Internal Examiner)
 20. (2022) Panel Pembentangan Candidature Defense Calon Ijazah Tinggi, University, (Internal Assessor)
 21. (2022) Panel Candidature Defense Calon Phd, University, (Internal Examiner)
 22. (2021) Penilai Makalah Perisian Multimedia Interaktif Untuk Memperkasakan Kemahiran Menulis Bahasa Melayu, University, (Reviewer)
 23. (2021) Penilai Kertas Kerja Seminar Mata Pelajaran Umum Peringkat Kebangsaan 2021 (Siri 1), National, (Reviewer)
 24. (2021) Pemeriksa Dalam Projek Penyelidikan Jqb7002 Calon Ijazah Sastera Secara Pengajian Melayu (Secara Kursus), University, (Internal Assessor)
 25. (2021) Penilai Makalah Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura, University, (Reviewer)
 26. (2021) Ahli Panel Penilai Pembentangan Proposal Defence Calon Doktor Falsafah, University, (Internal Assessor)
 27. (2021) Juri Penilaian Kajian Ilmiah Konbayu 2021, National, (External Assessor)
 28. (2021) Ahli Jawatankuasa Semakan Kurikulum Program Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional, University, (Reviewer)
 29. (2020) JAWATANKUASA SEMAKAN KURIKULUM IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, (Reviewer)
 30. (2020) PEWASIT BAGI JURNAL PERTANIKA UPM, (Reviewer)
 31. (2019) PEMERIKSA KERTAS BAHASA MELAYU STPM SEMESTER 1 SESI 2020 , (PEMERIKSA)
 32. (2019) PEMERIKSA KERTAS PENYELIDIKAN CALON SARJANA PENGAJIAN MELAYU, (External Examiner)
 33. (2019) MENJALANKAN AUDIT KE FAKULTI SAINS DAN EKONOMI UNTUK MENGKAJI PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DI UNIVERSITI MALAYA, (AUDITOR)
 34. (2019) MENJADI PEMERIKSA KERTAS STPM BAHASA MELAYU MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA, (External Examiner)
 35. (2018) MENJADI PEMERIKSA DALAM BAGI CALON SARJANA SASTERA PENGAJIAN MELAYU, (External Examiner)
 36. (2018) PENILAI MAKALAH JURNAL LINGUISTIK PERSATUAN LINGUISTIK MALAYSIA BERTAJUK KECELARUAN MORFOLOGI DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU OLEH PENUTUR ASING, (Reviewer)
 37. (2017) ASSISTANT RESEARCHER OF KAJIAN DINAMIKA SOSIOPOLITIK DI SELANGOR, (RESEARCHER)
 38. (2014) GRADUATE RESEARCH ASSISTANT FOR RESEARCH GRANT FP024-2013B, (RESEARCHER)
Contribution to external organisation
 1. (2023) Pensyarah Jemputan Ke Universitas Andalas, Padang, Indonesia, International, (Academic Appointment )
 2. (2023) Pensyarah Jemputan Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang Indonesia, International, (Expert Advisor)
 3. (2023) Temu Bual Bersama Delegasi Beijing Foreign Studies University, University, (Resource Person)
 4. (2023) Ketua Editorial Jurnal Pengajian Melayu (Jomas), University, (Resource Person)
 5. (2023) Tenaga Pengajar Program Sarjana Sastera Pengajian Mela Yu (Odl) Sesi 2022/2023, University, (Academic Appointment )
 6. (2023) Wakil Tetap Apm Bagi Jawatankuasa Perpustakaan, University, (Resource Person)
 7. (2022) Tenaga Pengajar Program Sarjana Sastera Pengajian Melayu (Odl) Sesi 2022/2023, University, (Academic Appointment )
 8. (2022) Ahljawatankuasa Kecil Penulisan dan Teks Ucapan Konvokesyen (Jkptuk) Universiti Malaya Ke-61, University, (Technical Advisor)
 9. (2022) Dilantik Sebagai Penyelaras E Learning, University, (Resource Person)
 10. (2021) Ahli Jawatankuasa Buletin, University, (Resource Person)
 11. (2021) AJK Semakan Semula Kurikulum Iajzah Sarjana Muda Jabatan Bahasa Melayu, University, (Resource Person)
 12. (2021) Pegawai Fokal UM, University, (Resource Person)
 13. (2020) PENYEMAKAN NASKAH SEDIA KAMERA KSSM TINGKATAN 5 , BAHAGIAN SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, National
 14. (2020) AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN KURIKUM IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA
 15. (2020) KETUA PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI , JABATAN BAHASA MELAYU AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
 16. (2020) AHLI JAWATANKUASA JURNAL PENGAJIAN MELAYU, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA
 17. (2020) JAWATANKUASA PENERBITAN JURNAL PENGAJIAN MELAYU, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA
 18. (2020) JAWATANKUASA PENERBITAN BULETIN, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA
Contribution to event
 1. (2023) Peserta Seminar Bahasa, Sastera dan Kebudayaan Melayu (Sebahtera 2023), National, (Participant)
 2. (2023) Peserta Pertandingan Inovasi International Invention, Innovation & Design Exposition, International, (Participant)
 3. (2023) Peserta Seminar Antarabangsa Kesusasteraan dan Pengajian Melayu (Sakpm 2023), International, (Participant)
 4. (2023) Peserta Bengkel Penyelarasan Sistem Rujukan Jurnal Akademi Pengajian Melayu (Apm), University, (Participant)
 5. (2023) Peserta Majlis Penganugerahan Tokoh Akademik Bahasa Melayu dan Wacana Bahasa Melayu Kontemporari, National, (Participant)
 6. (2023) Peserta Perbincangan Tentang Naik Taraf Sistem Ojs, University, (Participant)
 7. (2023) Wakil Ptj Dalam Mesyuarat Penyediaan Garis Panduan Beban Tugas dan Pengajaran Pensyarah, University, (Participant)
 8. (2023) Peserta Bengkel Pelaporan Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (Ipta) 2023-2030, National, (Participant)
 9. (2023) Peserta Forum Gobek Api dan Demonstrasi Pendekar Rimba, University, (Participant)
 10. (2023) Panel Juri Pertandingan Ikon Pengacaraan Universiti Malaya 2023, University, (Panelist/Moderator)
 11. (2023) Peserta Klinik Penulisan dan Penerbitan Jurnal, University, (Participant)
 12. (2022) Keynote Speaker, International, (Panelist/Moderator)
 13. (2022) Panel Penilai Majlis Gemilang Impian Siswa 2022, University, (Panelist/Moderator)
 14. (2022) Peserta Sesi Demo Sistem Pengurusan Program Akademik Fasa 1, University, (Participant)
 15. (2021) Peserta Bengkel Spectrum 101, University, (Participant)
 16. (2021) Peserta Seminar Bahasa, Budaya, & Kesusasteraan Melayu Iv, University, (Participant)
 17. (2021) Peserta UM Academia-Community Engagement (Umace) International Conference, University, (Participant)
 18. (2021) AJK Kerja Sebahtera Apm dan UKM, University, (Event Coordinator)
 19. (2021) AJK Program Jabatan Bahasa Melayu Bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, University, (Event Coordinator)
Media appearance
 1. (2023) Kuliah Umum Pembelajaran Bahasa Dalam Era Digital, International, (Interview)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) PEMBANGUNAN PERISIAN MODUL ASAS BACAAN: KAJIAN KES KANAK-KANAK PRASEKOLAH, NUR HIDAYAH RASHIDI
 2. (2023) PEMBANGUNAN MODUL BERTUTUR DAN MEMBACA BAHASA MELAYU SECARA FONEMIK DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR BERASASKAN KARYA SASTERA KEBANGSAAN, FATMARUHANI BINTI IBRAHIM
 3. (2023) PEMBINAAN APLIKASI PERMAINAN DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS, NURUL FATIN BINTI ZULKARNAINI
 4. (2023) TAHAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR DI SEKOLAH ANTARABANGSA: KAJIAN KES, LEE YUN JIA
 5. (2023) TECHNIQUE TEACHING MALAY LANGUAGES AFFIXES TO FORM ADJECTIVES BY USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SINGAPORE SECONDARY SCHOOLS, HASNAH BTE HASSAN
 6. (2023) PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ASING KEPADA ANTARABANGSA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS), SITI NOR AZIRA BINTI MOHD ASHARI
 7. (2021) PEMBANGUNAN APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS, Siti Aishah Binti Fauzi Siti Aishah Binti Fauzi
 8. (2018) STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PELAJAR DI SINGAPURA, HASNAH BTE HASSAN
 9. (2018) Sosioterminografi Melayu: Pembinaan Kamus Istilah Berilustrasi Seni Tenun, NUR AZIMAH BINTI MOHD BUKHARI
 10. (2018) SOSIOTERMINOLOGI DAN SOSIOTERMINOGRAFI DALAM SENI TENUN MELAYU, NUR AZIMAH BINTI MOHD BUKHARI
Master
 1. (2021) PERBEZAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOLABORATIF DALAM TALIAN ANTARA PELAJAR ASING DI MALAYSIA, GE WANG
 2. (2019) Analisis Kesilapan Dalam Karangan Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar China Ymu, HOU RUI
 3. (2019) Analisis Kesalahan Ayat Majmuk Dalam Karangan Bahasa Melayu Pelajar Tingkatan 3 Di Kawasan Lembah Klang, VIKNARAJ A/L M.MANOHARA
 4. (2019) Penggunaan Kata Adjektif Dalam Majalah Wanita, PUVARASI A/P GAWALKISNE
 5. (2019) Penggunaan Kata Adjektif Dalam Majalah Wanita, PUVARASI A/P GAWALKISNE
Under Graduate Students
 1. (2022) Persepsi Guru Terhadap Pendekatan Didik Hibur Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pasca COVID-19
 2. (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Dalam Talian

TEACHING


Master
 1. (2021) JQB7004 - Malay Grammar Theory
 2. (2020) JQB7007 - Bahasa Melayu Terapan
 3. (2019) JQB 7007 - Bahasa Melayu Terapan
 4. (2019) JQB 7007 - Bahasa Melayu Terapan
 5. (2018) JQB 7007 - Bahasa Melayu Terapan
Bachelor
 1. (2023) JIB3005 - Aquisition of Malay Language
 2. (2023) JIB3019 - Development and Acquistion of Child Language
 3. (2023) JIB3021 - Malay Language in Publication and Editing
 4. (2023) JIB3020 - Project Paper
 5. (2022) JIB3007 - Academic Exercise
 6. (2022) JIB3005 - Aquisition of Malay Language
 7. (2022) JIB3004 - Malay in Publication and Editing
 8. (2022) JIX1006 - Malay Studies and Society
 9. (2022) JIB3012 - Research Paper
 10. (2022) JIB3009 - Teaching of Malay Language
 11. (2021) JQB7007 - Applied Malay Language
 12. (2021) JIB3010 - Child Development and Language Learning
 13. (2021) JIB2010 - Development of Malay Courseware
 14. (2021) JIB4001 - Industrial Training
 15. (2021) JIB2011 - Malay in Journalism and Broadcasting
 16. (2021) JIB3004 - Malay in Publication and Editing
 17. (2021) JIB3009 - Teaching of Malay Language
 18. (2020) JIB2010 - Development of Malay Courseware
 19. (2020) JIB2011 - Malay in Journalism and Broadcasting
 20. (2020) JIB3004 - Malay in Publication and Editing
 21. (2020) JIB3007 - Latihan Ilmiah
 22. (2020) JIB3009 - Pengajaran Bahasa Melayu
 23. (2020) JIB4001 - Industrial Training
 24. (2020) JIB4001 - Latihan Industri
 25. (2020) JIB4001 - Industrial Training
 26. (2019) JIB 2010 - Pembangunan Perisian Kursus Bahasa Melayu-
 27. (2019) JIB 2011 - Bahasa Melayu Dalam Penyiaran dan Kewartawanan
 28. (2019) JIB 3003 - Terminologi Dalam Perancangan Bahasa Melayu
 29. (2019) JIB 3004 - Penerbitan dan Penyuntingan Teks Bahasa Melayu
 30. (2019) JIB 3010 - Perkembangan dan Pembelajaran Bahasa Kanak-Kanak
 31. (2019) JIB4001 - Industrial Training
 32. (2019) JIX 1003 - Pengkaedahan Dalam Pengajian Melayu
 33. (2018) GIG 1005 - Jalinan Masyarakat
 34. (2018) JIB 2010 - Pembangunan Perisian Kursus Bahasa Melayu
 35. (2018) JIB 2011 - Bahasa Melayu Dalam Penyiaran dan Kewartawanan
 36. (2018) JIX 1003 - Pengkaedahan Dalam Pengajian Melayu
 37. (2016) JBEA2309 - Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
 38. (2016) JBEA3315 - Child Language Learning and Development
 39. (2016) JBED1101 - Bahasa Melayu 1
 40. (2015) JBED1104 - Bahasa Melayu Dalam Radio dan Media 2
 41. (2015) JBED1106 - Pembacaan Surat Khabar dan Majalah
 42. (2013) JBED1108 - Penulisan Bahasa Melayu
 43. (2011) GTEM1101 - Bahasa Malaysia Asas

PATENT/IPR


 • REINTERPRETATION OF COLORIZATION
  COPYRIGHT

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Pensyarah Pengiring Bagi Program Mobiliti Universitas Andalas, Indonesia., (30 Jul 2023 - 05 Aug 2023) (International)
 • Peserta Klinik Penulisan dan Penerbitan Jurnal, (01 Mar 2022 - 02 Mar 2022) (University)
 • Peserta Bengkel Parenting: English At Home, (22 Jan 2022 - 22 Dec 2022) (National)
 • Pakar Bahaasa dan Ahli Jawatankuasa Istilah Industri Perkhidmatan Keewangan Edisi Kedua, (08 Oct 2020 - 30 Nov 2020)
 • Ahli Jawatankuasa Bahasa Melayu, Bengkel Kerja Penyemakan Naskah Sedia Kamera Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah Tingkatan 5 Bagi Pembekalan Buku Tahun 2020 (Kegunaan Mulai Tahun 2021) Anjuran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, (03 Aug 2020 - 08 Aug 2020)
 • Pewasit Makalah Jurnal Pertanika Mahawangsa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, (01 Aug 2020 - 30 Aug 2020)
 • Ahli Jawatankuasa Bahasa Melayu, Bengkel Kerja Penyediaan Penilai Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah Tahun 2020-Zon Tengah Anjuran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia., (04 Mar 2020 - 06 Mar 2020)
 • Kolaborator (Ahli Geran) UMCARES Untuk Menjalankan Aktiviti Jalinan Masyarakat, (24 Oct 2019 - 31 Dec 2020)
 • Ahli Jawatankuasa (Pelapor) Bengkel Kluster Politik Pra Kongress Maruah Melayu, (21 Sep 2019 - 21 Sep 2019)
 • Pelapor Perbincangan Meja Bulat Kluster Politik Pra Kongress Maruah Melayu Universiti Malaya., (14 Sep 2019 - 14 Sep 2019)

COURSE ATTENDED


Internal / External Course
COURSES ORGANIZED BY PTJ
 1. BENGKEL PEMBINAAN KURSUS TERAS DAN PENGURUSAN FAIL BAGI PENSYARAH MUDA, Hotel Armada (20 Aug 2019 - 20 Aug 2019)
 2. KURSUS TRANSFORMASI MINDA, Canseleri UM (03 Sep 2019 - 06 Sep 2019)
INTERNAL COURSE
 1. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA, Aras 4, Bilik Senat Bangunan Canseleri (03 Sep 2019 - 06 Sep 2019)
 2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN PERIBADI, Bilik Senat, Aras 4, Bangunan Canseleri (16 Nov 2023 - 16 Nov 2023)
 3. PEMBINAAN NEWSLETTER MENGGUNAKAN MICROSOFT PUBLISHER, Online (Dalam Talian) (28 Jul 2020 - 28 Jul 2020)
 4. PENGGUNAAN PREZI DALAM PEMBENTANGAN, Makmal Komputer 12-4 Aras 12 Wisma R & D (20 Dec 2018 - 21 Dec 2018)
 5. SUNTINGAN GRAFIK MENGGUNAKAN ADOBE PHOTOSHOP, Online (Dalam Talian) (27 Jul 2020 - 27 Jul 2020)
 6. ASAS PENGGUNAAN CANVA, Atas Talian (Online) (23 Nov 2023 - 23 Nov 2023)
EXTERNAL COURSE
 1. BENGKEL TERJEMAHAN MABBIM, Wisma Dewan Bahasa dan Pustakja (04 Nov 2019 - 06 Nov 2019)
 2. SPECTRUM WORKSHOP (INTERMEDIATE LEVEL), Fakulti Sains (20 Jul 2018 - 20 Jul 2018)
CONFERENCE
 1. SEMINAR LINGUISTIK KEBANGSAAN, Pusat Penyelidikan Langkawi, Langkawi (16 Oct 2019 - 17 Oct 2019)
 2. KELESTARIAN NEGARA BANGSA:DARI DUNIA MELAYU KE TAIWAN, Universiti Feng Chia, Taiwan (17 Feb 2020 - 20 Feb 2020)
 3. 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY AND INNOVATION IN LANGUAGE AND ARTS (ICTILA), Universitas Negeri Padang, Indonesia (24 Oct 2023 - 27 Oct 2023)
 4. KEARIFAN TEMPATAN DALAM KAEDAH TRADISIONAL BAGI PENGHASILAN KUIH MUIH DI KLUANG, JOHOR, Prince of Songkla University- Hadyai, Thailand. (10 Nov 2023 - 14 Nov 2023)
INTERNAL COURSE- ORGANIZED BY PTJ
 1. 2021 : E-RESOURCES WEBINAR: SAGE RESEARCH METHODS ONLINE, 14 JUNE 2021, Online (14 Jun 2021 - 14 Jun 2021)
 2. KURSUS ASAS MENGGUNAKAN GOOGLE FORMS (SESI PERKONGSIAN), Kursus Asas Menggunakan Google Forms (Sesi Perkongsian) (22 Jun 2021 - 22 Jun 2021)
RESEARCH
 1. PEMBINAAN DESTAR DI KEDAH, (15 Mar 2022 - 29 Mar 2022)
 2. KEARIFAN TEMPATAN DALAM MASYARAKAT JOHOR, (21 Aug 2023 - 21 Aug 2023)
External Course
NATIONAL
 1. VIRTUAL BENGKEL SEHARI PENULISAN ARTIKEL DALAM JURNAL BERIMPAK TINGGI, Webex (19 Sep 2021 - 19 Sep 2021)