Curriculum Vitae

DR. FATIMI BINTI HANAFI

Senior Lecturer
 • Internship Training and Academic Enrichment Centre
 • 03-79675410

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD, (History)
  Universiti Malaya (UM)
 • M.HSc. (History & Civilization), (Sejarah dan Tamadun Islam)
  International Islamic University Malaysia (IIUM)
 • B.IRKH. (Hons)(Fiqh & Usul Al-Fiqh), (Fiqh and Usul Al- Fiqh)
  International Islamic University Malaysia (IIUM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Course Coordinator
  23 Aug 2023 - 23 Aug 2024 (Department)
 • Proqae
  02 Aug 2021 - 31 Jul 2024 (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa
  30 Sep 2021 - 09 Dec 2022 (Internship Training and Academic Enrichment Centre, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International))
 • Ahli Jawatankuasa Pemeriksa Sem 2 2020/2021
  03 Jul 2021 - 19 Jul 2021 (Internship Training and Academic Enrichment Centre, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International))
 • Ahli Jawatankuasa pemeriksa Dalam Sesi 1 2020/2021
  05 Jan 2021 - 10 Feb 2021 (Internship Training and Academic Enrichment Centre, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International))
 • Ahli Jatawankuasa Kualiti CItra
  07 Nov 2016 - 06 Nov 2018 (Internship Training and Academic Enrichment Centre, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International))
 • Ahli Jawatankuasa Saintifik International Conference on Social Innovation (ICSI 2016)
  22 Nov 2016 - 23 Nov 2016 (International)
 • Ahli Jawatankuasa Penyaringan Soalan Semester 1, 2016/2017
  01 Nov 2016 - 01 Nov 2016 (Internship Training and Academic Enrichment Centre, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International))
 • Quality Manager
  30 Mar 2011 - 01 Apr 2012 (Deputy Vice-Chancellor (Academic and International) Office, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International))

MEMBERSHIPS


 • PROQAE, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2024 (University)
 • AHLI PERSATUAN PENDIDIKAN FALSAFAH DAN PEMIKIRAN MALAYSIA, MEMBER
  2021 to 2021 (National)
 • FELO PENYELIDIK PUSAT KAJIAN DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA UNIVERSITI MALAYA (UMCEDEL) BAGI TAHUN 2021, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • PENYERLARAS SHE, MEMBER
  2019 to 2021 (University)
 • UMCEDEL, UNIVERSITI MALAYA , ASSOCIATE EDITOR
  2020 to 2020 (University)
 • MAAHAD TAHFIZ BESTARI, ADVISOR
  2018 to 2020 (National)
 • PROGRAM I WACANA CITRA, COMMITTEE MEMBER, MEMBER
  2018 to 2018 (University)
 • AHLI JAWATANKUASA SAINTIFIK PERSIDANGAN ANTARABANGSA INOVASI SOSIAL, BOARD OF COMMITTEE
  2018 to present (International)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • FELO PENYELIDIK PUSAT DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA UNIVERSITI MALAYA (UMCEDEL) BAGI TAHUN 2020
  UMCEDEL, UNIVERSITY OF MALAYA, 2020 (National)
 • International Learning Improvement and Teaching Enhancement Conference (LITEC) 2020
  ADeC , University Of Malaya, 2020 (International)
 • Juri Persembahan Pameran dan demontrasi UCE2016
  Juri Persembahan sempena UCE 2016, 2016 (Ptj/ Faculty)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Mohd Rahimi, Mazli Mamat, Asilatul Hanaa Abdullah, Faezah Kassim, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis dan Fatimi Hanafi, (2023). Demographic Factors as Disparities in Sabah Values of Patriotism. Journal of Techno-Social Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Vol. 15 no.1, 47-58.
 2. Muhammad Naim Fakhirin, Zulkanain Abdul Rahman, Fatimi Hanafi (2020), BRITISH REACTION TO THE US CONSULATE AND JOHORE DISPUTE, 1870-1905, Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, Vol. 47 (3) (December 2020): 87-114 (SCOPUS-Indexed)
 3. Muhammad Naim Fakhirin, Zulkanain Abdul Rahman, Fatimi Hanafi, Kelangsungan dan Prestasi UMNO di Kelantan PRU 9 hingga PRU 11, Warisan Kelantan, Vol XXXIX, 2020, halaman 27-42.
 4. Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman , Arba iyah Mohd Noor, (2018) Penglibatan Wanita Melayu sebagai Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri, 1999-2008 Jurnal Perspektif: Special Issue 1 (2018), (83-90)
 5. Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman dan Arbaiyah Mohd Noor, 'Perpaduan Politik Asas Integrasi Nasional di Malaysia' dalam Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Syah, Vol. 3, Bil. 1 (Jun 2016). (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 6. Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman, Arbaiyah Mohd Noor dan Mohd Ruslan, 'Hak asasi Manusia dan Penglibatan Wanita Dalam Politik di Malaysia' Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 11 (1), 2016 pp 17-33 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 7. Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman, Arbaiyah Mohd Noor, ' Penglibatan Wanita Melayu UMNO Sebagai Wakil Rakyat Parlimen 1999-2008' dalam Malaysia Dari Segi Sejarah, Bil 44, 2016, hlm. 50-62. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 8. Fatimi Hanafi, Mohd Zamani Ismail, Zainab Ishak, 2012. Asas-asas Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Majmuk Di Malaysia. Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bil 3.
 9. Fatimi Hanafi, Zainab Ishak & Mohd Zamani Ismail.2011. Metodologi Pendidikan Islam: Ke arah Pembentukan Insan yang Cemerlang. Jurnal Masalah Pendidikan, Jilid 29.
Chapter in Books
 1. Mohd Azmir Mohd Nizah, Noorhuda Abdul Karim, Noor Ain Mat Noor & Fatimi Hanafi. (2023). Konsep Etika dan Peradaban, Dalam Rahimi Ramli, Muhammad Shamshinor & Noor Ain Mat Noor (eds.), Penghayatan Etika dan Peradaban. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 2. Faezah Kassim, Irene Yong Seok Ching, Fatimi Hanafi, Asilatul Hana Abdullah, Normala Othman , NorAzlan Hadi Yaacob , Mohd Razali Harun (2021) Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian, dalam Rahimi Ramli, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis dan Noor Ain Mat Noor (Eds), Penghayatan Etika dan Peradaban, (hlm 37-52), Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya
 3. Mohd Azmir Mohd Nizah, Noorhuda Abdul Karim, Noor Ain Mat Noor & Fatimi Hanafi. (2021). Konsep Etika dan Peradaban, Dalam Rahimi Ramli, Muhammad Shamshinor & Noor Ain Mat Noor (eds.), Penghayatan Etika dan Peradaban. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 4. FATIMI HANAFI, (2019) PENYERTAAN WANITA MELAYU DALAM MENDEPANI CABARAN PILIHAN RAYA, DALAM KARTINI ABOO TALIB @ KHALID DAN ZAIREENI AZMI (EDS) PENGLIBATAN WANITA DALAM PILIHAN RAYA, (HLM 99-116), BANGI, SELANGOR : PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 5. FATIMI HANAFI, ARBA'IYAH MOHD NOOR, MUHAMMAD SHAMSHINOR ABDUL AZZIS, (2019) PENGLIBATAN WANITA SEBAGAI WAKIL RAKYAT PARLIMEN : ANALISIS KEPUTUSAN, DALAM ZULKANAIN ABDUL RAHMAN, ROSMADI FAUZI DAN AMER SAIFUDE GHAZALI (EDS) PILIHAN RAYA UMUM KE-14, ISU DAN CABARAN MALAYSIA BAHARU, (HLM 461-491), KUALA LUMPUR : PENERBIT UNIVERSITI MALAYA
 6. FATIMI HANAFI, ZULKANAIN ABDUL RAHMAN, ARBA'IYAH MOHD NOOR, (2019) PENGLIBATAN WANITA MELAYU (UMNO) SEBAGAI WAKIL RAKYAT DI DEWAN UNDANGAN NEGERI, 1999-2008, DALAM ISHAK SAAT DAN KU BOON DAR (EDS), SEJARAH DAN RENCAM WARISAN ALAM MELAYU, (HLM 247-271), JOHOR : PENERBIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM).
 7. ILYAS ABDULLAH, SITY DAUD, MUHAMMAD SHAMSHINOR ABDUL AZZIS, MARZUDI MD YUNUS DAN FATIMI HANAFI, (2019) TRANSISI BUDAYA POLITIK MELAYU DI SELANGOR, DALAM ZULKANAIN ABDUL RAHMAN, ROSMADI FAUZI DAN AMER SAIFUDE GHAZALI (EDS) PILIHAN RAYA UMUM KE-14, ISU DAN CABARAN MALAYSIA BAHARU, (HLM 169-191), KUALA LUMPUR : PENERBIT UNIVERSITI MALAYA
 8. MUHAMMAD NAIM FAKHIRIN, ZULKANAIN ABDUL RAHMAN DAN FATIMI HANAFI, (2019) PRESTASI UMNO DI KERUSI PARLIMEN KAWASAN FELDA, DALAM ZULKANAIN ABDUL RAHMAN, ROSMADI FAUZI DAN AMER SAIFUDE GHAZALI (EDS) PILIHAN RAYA UMUM KE-14, ISU DAN CABARAN MALAYSIA BAHARU, (HLM 435-459), KUALA LUMPUR : PENERBIT UNIVERSITI MALAYA
 9. FATIMI HANAFI, ZULKANAIN ABDUL RAHMAN, ARBA'IAYAH MOHD NOOR, (2018) DORONGAN FAKTOR PENDIDIKAN TERHADAP PENGLIBATAN WANITA MELAYU DALAM POLITIK DAN PILIHAN RAYA DI MALAYSIA 1999-2008, DALAM NOR RAUDAH HJ SIREN YUSMINI MD YUSOF ET. AL. (EDS) PEMBANGUNAN INSAN KAMI DALAM MENDEPANI ERA MILENIA (HLM 185-200), PENERBIT AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA
 10. Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman, Arbai'yah Mohd Noor, (2017) Dorongan Penglibatan Wanita Melayu dalam Politik Di Malaysia, 1999-2008 dalam Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman & Rosmadi Fauzi (Eds.), Merentasi Sempadan yang Melewati Zaman, Kumpulan Esei Sempena Persaraan Prof. Dato' Dr. Mohammad Redzuan Othman, (hlm. 153-168), Penerbit Universiti Malaya
 11. Fatimi Hanafi, Zulkanain Abdul Rahman, Arbai'yah Mohd Noor, Inovasi SosiaL dalam Kepimpinan Belia Wanita Melayu Malaysia: Kajian Puteri UMNO Malaysia, dalam Social Innovation: Ideas, knowledge and Sharing-transforming Communities, Shaping Sustainable Societies, Kuala Lumpur: Penerbit Institut Sosial Malaysia, 2017
 12. Hairol Anuar Hj Mak Din Et. al Perpaduan Politik Asas Integrasi Nasional di Malaysia VOL. 3 BIL. 1 (2016), erpaduan Politik Asas Integrasi Nasional di Malaysia, Jurnal JSASS, Selangor :Penerbit KUIS
 13. Mohd Roslan Mohd Nor (editor), Journal of Al-Tamaddun Volume 11, 2016, Issue 1, Kuala Lumpur:

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2020 - 2020, Private Funding
  Geran Kajian RIntis Pola Pengundian Pra PRU 15 Bagi Kawasan Pilihan Raya P. 113 Parlimen Sepang ( Consultant)
 2. 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  PERKEMBANGAN MASYARAKAT MAJMUK DI NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU 1896-1941 ( Consultant)
 3. 2009 - 2010, SAKETERIAT JAWATANKUASA INDUK IPTA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
  PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN KURUSU TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) DI IPTA MALAYSIA ( Consultant)
 4. 2007 - 2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Language as a Foundation for Inter Ethnic Interactions: A Myth or a Reality? ( Consultant)
 5. 2007 - 2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Kefahaman dan Penerimaan Konsep Islam Hadhari di Kalangan Pelajar Universiti Malaya ( Principal Investigator(PI))
Private
 1. 2020 - 2021, Private Funding
  Propensity to co-work with Student of Disability at University Level: A Counter Understanding of Inclusive Education From the Perspective of the Disabled ( Co-Researcher)
 2. 2020 - 2021, Private Funding
  Assessing 21st-Century Soft Skills Embedded through University Courses: A Project-based Learning Case of Basic Entrepreneurship Enculturation Course at Universiti Malaya ( Co-Researcher)
 3. 2020 - 2021, Private Funding
  KAJIAN RINTIS DINAMIKA POLA PENGUNDIAN Pra PRU DI PARLIMEN SEPANG (P.113) ( Co-Researcher)

CONSULTANCY PROJECT


 • Penasihat Modul, Maahad Tahfiz Bestari, MAAHAD TAHFIZ BESTARI
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2020 (National)
 • Menilai Artikel Dalam Jurnal Tamadun Api, JABATAN TAMADUN ISLAM, API
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)
 • Menilai Beberapa Artikel Untuk Persidangan Icsi 2016 Untuk Penerbitan Jurnal Holistik dan Ism, Citra dan ISM
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Menilai Beberapa Artikel Untuk Persidangan Icsi 2016, CITra Dan ISM
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2016 (International)
 • Menjadi Juri Pesta Pesta Kokurikulum, sket
  01 Dec 2012 - 01 Dec 2012 (National)
 • Pengurus Kualiti and Auditee, universiti malaya
  01 Dec 2011 - 01 Dec 2011 (National)

PAPER PRESENTED


ORAL PRESENTER
 1. Di Hati Kecil Ku Menaruh Harapan : Sejarah Awal Penglibatan Wanita Bukan Melayu dalam Politik Malaysia , 1st Unternational Conference on Social Studies and Citizenship (ICSSC) 2021, Department of Social Studies & Citizenship, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia. (International) (27 Nov 2021 - 28 Dec 2021)
 2. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu : Dinamika Pengurusan Air Malaysia, st International Conference on Social Studies and Citizenship (ICSSC 2021), Department of Social Studies & Citizenship, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia (International) (27 Nov 2021 - 28 Nov 2021)
PRESENTER
 1. Application of MagicNation method in General Subject Program (MPU) U1 , International Learning Improvement and Teaching Enhancement Conference (LITEC) 2020, ADeC, Universiti Malaya  (International) (25 Aug 2020 - 27 Aug 2020)
 2. Keberkesanan Penerapan Kemahiran Insaniah Melalui Inovasi Terhadap Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Tamadun Islam dan Asia di Universiti Malaya., Persidangan Kebangsaan Ko-Kurikulum Universiti (NUCC) 2019, 10 -11 Julai 2019, Universiti Putra Malaysia. , kEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENGAJIAN TINGGI DAN UPM) (National) (10 Jul 2019 - 11 Jul 2019)
 3. DORONGAN FAKTOR PENDIDIKAN TERHADAP PENGLIBATAN WANITA MELAYU DALAM POLITIK DAN PILIHAN RAYA DI MALAYSIA, 1999-2008, INTERNATIONAL SEMINAR ON HUMAN DEVELOPMENT (IS-HUD 18), JABATAN DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN, API, UM (International) (22 Nov 2018 - 22 Nov 2018)
 4. INOVASI SOSIAL DALAM KEPIMPINAN BELIA WANITA MELAYU DI MALAYSIA:KAJIAN PUTERI UMNO MALAYSIA, International Conference on Social Innovation (ICSI 2016), CITra, Universiti Malaya dan Institut Sosial Malaysia (International) (22 Nov 2016 - 23 Nov 2016)
 5. Sejarah Awal Penglibatan Wanita Dalam Politik Di Semenanjung Malaysia, Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (13-15 Mac 2016 pada 13-15 Mac 2016 tempat dan anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Perak., Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Perak. (National) (13 Mar 2016 - 15 Mar 2016)
 6. Penglibatan Wanita Melayu Sebagai Wakil Rakyat Parlimen Di Malaysia, 1999-2008, Sixth International Conference on Southeast Asia (ICONSEA 2015), Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya. (International) (02 Dec 2015 - 04 Dec 2015)
 7. Faktor-faktor Penglibatan Wanita Melayu Dalam Politik di Malaysia: Amalan demokrasi dan Dasar Agama Islam, Social Sciences Postgraduate International Seminar 2015, anjuran School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (International) (12 Nov 2015 - 12 Nov 2015)
 8. KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA PELBAGAI ETNIK TERHADAP KONSEP ISLAM HADHARI: SATU KAJIAN DI UM, World Congress for Islamic History and Civilization (WOCIHAC), JABATAN SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM AKADEMIK PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA (International) (10 Oct 2011 - 11 Oct 2011)
 9. ETIKA KEUSAHAWANAN : CABARAN DAN ISU DI MALAYSIA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP ACROSS BONDARIES, SKET UNIVRESITI MALAYA (International) (05 Aug 2010 - 06 Aug 2010)
 10. 'Pembentukan Masyarakat yang Cemerlang Melalui Sistem Perkahwinan Menurut Perspektif Islam, PERSIDANGAN SERANTAU PENDIDIKAN ISLAM 2010, FAKLULTI SAINS KEMANUSIAAN UPSI  (International) (24 Jul 2010 - 25 Jul 2010)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Anugerah Pembentangan Terbaik Projek Sulam UM 2023. Sesi Pembentangan Pertandingan Projek Sulam UM 2023, 22 Jun 2023 (Khamis), University, (Internal Assessor)
 2. (2022) Pelantikan Sebagai Penilai Kertas Kerja Seminar Mata Pelajaran Imum Peringkat Kebangsaan 2022 Siri 2 (Semuke-2), National, (Reviewer)
 3. (2022) 7.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) Xu Zhe Ho ,(S2143715/1), 29 Jun 2022, University, (External Assessor)
 4. (2022) 9.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) M.Shahidul Islam Khondaker 17201917/2, The Dynamics of The Political Movements of Sheikh Mujibur Rahman in Making Independent State of Bangladesh, 1947-1971, 29 Jun 2022, University, (External Assessor)
 5. (2022) 8.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) Noorilham Bin Islamil, S2137123/1, 29 Jun 2022, University, (External Assessor)
 6. (2022) 10.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) Ainol Amriz Bin Ismail ,(S2143715/1), Peranan Wartawan Penyiasatan Dalam Pendedahan Isu-Isu Keruntuhan Sosial Di Kuala Lumpur, 1990 2010, 22 Jun 2022, University, (External Assessor)
 7. (2022) 5.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Sarjana Sastera) Jaya Gannesan a/L Selasundram ,S2113840/1, Perkembangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat India Di Selangor (1957-1971), 9 Februari 2022, University, (External Assessor)
 8. (2022) 6.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Hao Hui Bin, S2030537, The Development of The Hakka Associations in Federated Malay States, 1896-1941, 9 Februari 2022., University, (External Assessor)
 9. (2022) 4.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Sarjana Sastera) Ahmad Khairol Shafizan Bin Johari S2105470/1, Melayu Patani Di Bangkok : Satu Kajian Terhadap Perkembangan Ekonomi, Sosial dan Politik (1980-2019), 9 Februari 2022, University, (External Assessor)
 10. (2022) 1.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Muhammad Hafizi Bin Rahmat (17057172) Pembangunan Ekonomi Di Negeri Melaka, 1984 Hingga 2010, 8 Februari 2022., University, (External Assessor)
 11. (2022) 3.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Aisha Bibi Binti Kamaruddin, (17056651) Perrkembangan Islam Semasa Zaman Pemerintahan Kerajaan Republik China (1911-1949), 8 Februari 2022, University, (External Assessor)
 12. (2022) 2.(2022) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Muhammad Aslah Akmal Bin Azmi S2004301 ) Sejarah Hubungan Riau-Lingga Dengan Singapura (1824-1918), 8 Februari 2022., University, (External Assessor)
 13. (2022) Pelantikan Sebagai Penilai Kertas Kerja Seminar Mata Pelajaran Umum Peringkat Kebangsaan 2021 Siri 1 (Semuke-1), National, (Reviewer)
 14. (2021) Penilai Kertas Kerja Seminar Mata Pelajaran Umum Peringkat Kebangsaan 2021 Siri 1 (Semuke-1), National, (Reviewer)
 15. (2021) Muhammad Nordin Bin Hassan, Sejarah Perkembangan Sains Sukan Di Malaysia, 1988-2016, University, (External Assessor)
 16. (2021) Megat Iskandar Bin Megat Zaharuddin, Sultan Ismail Mu Abiddin Riayat Shah: The Last Pre-Colonial Sultan of Perak, University, (External Assessor)
 17. (2021) Seah Soo Lin , Calon Phd ( Identiti Orang Cina Di Borneo Utara/Sabah, 1882-1870 : Suatu Kajian Dari Segi Proses Penyetempatan., University, (External Assessor)
 18. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Karthiayini a/p Katigason (AVA190003)' Sejarah Masyarakat India di Tanah Melayu: Satu Kajian Terhadap Masalah-Masalah Sosial Wanita India, 1900-1945, 13 Mac 2020, Thesis, 2020 , (Penilai )
 19. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Sarjana Sastera ) - Nur Asyiqin binti Bashir Ahmad (AMA190008), " Masyarakat India Muslim di Semenanjung Malaysia : Satu Kajian Terhadap Aspek Keagamaan, 1957-2008, 25 Ogos 2020, Thesis, 2020, (PENILAI)
 20. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Rabiatul adawiyah Binti Abdullah (S222246/1) "Hijaz Liberation Party dan Perjuangan Politik di Semenanjung Tanah Arab, 1928-1936", 23 Disember 2020, Thesis, 2020, (PENILAI)
 21. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Dunita Nabila Binti A.Rahimin (AVA190013) "Thailand-Malaysia Relations During the Cold War, 1945-1990, 25 Ogos 2020, Thesis, 2020 , (PENILAI)
 22. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Eddie A.Julius (AVA170002) "Komuniti Murut di sabah (1881-1941), 25 Ogos 2020, Thesis, 2020 , (PENILAI)
 23. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Mohammad Bukhari bin Badrol Hisham (S2015496/1) "Pembangunan Sosioekonomi Kampung Baru di Selangor, 1968-1989, 23 Disember 2020, Thesis, 2020 , (PENILAI)
 24. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Norashikin Binti Salleh (AVA190030) "Strategi dan Diplomasi Raja Haji dalam pemerintahan Kerajaan Johor Abad ke-18", 23 Disember 2020, Thesis, 2020, (PENILAI)
 25. (2020) Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Doktor Falsafah ) - Che Azmi Haji Ahmad (AVA190020) "Perkembangan Sektor Pengilang Padi dan Beras di Kedah, 1957-2017, 25 Ogos 2020, Thesis, 2020 , (PENILAI)
 26. (2011) PELANTIKAN SEBAGAI PEMBANTU PENYELIDIK UNTUK KAJIAN HUBUNGAN ANTARA URBANISASI DENGAN MAGNITUD TOLERANSI DALAM KALANGAN PELAJAR PELBAGAI ETNIK (PPP/PPU-04-11109), (PEMBANTU PENYELIDIK)
Contribution to external organisation
 1. (2021) Ahli Jawatankuasa Penilai Akademik Bagi Semakan Semula Dasar Buku Negara, National, (Academic Appointment )
 2. (2012) THE PRE-EMPLOYMENT PROGRAMME, SKET UNIVERSITI MALAYA
 3. (2011) BENGKEL 'TRAINING OF TRAINERS' PENSYARAH TITAS IPTA SIRI 1/2011, JABATAN PENGAJIAN TINGGI, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
 4. (2011) PESTA PENDIDIKAN KOKURIKULUM SEMESTER 11, SESI 2010/2011, SKET UNIVERSITI MALAYA
 5. (2009) AHLI JAWATANKUASA INDUK MODUL TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) , JABATAN PENGAJIAN TINGGI, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA, Others
Contribution to event
 1. (2022) Syarahan Profesor Antarabangsa Tersohor Oleh Prof. Emiritus Dr James T. Collins, National, (Participant)
 2. (2022) Penceramah Jemputan Ceramah Motivasi Secara Atas Talian, National, (Panelist/Moderator)
 3. (2021) Bengkel Pemantapan Staf CITRA 2021, University, (Participant)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2018) Persaingan UMNO-DAP di Johor, 2008-2018, MUHAMMAD NAIM FAKHIRIN BIN REZANI
Under Graduate Students
 1. (2016) Membantu dan membimbing pelajar dalam projek video lawatan ilmiah bagi kursus Tamadun Islam dan Asia (TITAS)
 2. (2016) Membantu dan membimbing pelajar dalam projek video hubungan etnik

TEACHING


Bachelor
 1. (2021) GIG1012 - Philosophy and Current Issues

COURSE ATTENDED


Internal / External Course
INTERNAL COURSE- ORGANIZED BY PTJ
 1. KURSUS SIX SIGMA, Bilik Studio 3, Level 3, Hotel Pullman Bangsar, Kuala Lumpur (02 Nov 2021 - 03 Nov 2021)