PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM

Associate Professor
Department of Fiqh and Usul
Academy of Islamic Studies
 
  +60379676080
  +60379676141
  faqir_ila_rabbih@um.edu.my
 Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9528-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).AREAS OF EXPERTISE
(Area).
RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2011
 • Islam Kontekstual : Upaya Mencari Paradigma Baru Fiqh Kontemporari, Jambi : syariah press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011. 
Chapter in Book

2019
 • Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Hidayah Aziz, Muhd Imran Abd Razak, Rohailin Zainon dan Rahimin Affandi Abdul Rahim (2019), ORIENTALIS DAN PENGARUH ISLAM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU, dalam Nurul Fadly Habidin, Nursyazwani Mohd Fuzi, Ummu Aiman Muhamad, Tuan Waheda Tuan Chik & Sharon Yong Yee Ong (eds), AMALAN TERBAIK DALAM PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENDIDIKAN : ii Pengajaran dan Penyelidikan (75-83), Tanjung Malim : Publisher Kaizentrenovation Sdn Bhd. 

2018
 • Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abd Razak, Mohamad Naqib Hamdan & Syamsul Azizul Marinsah, (2018), Isu-Isu Sensitif Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia Pasca Pilihanraya Umum (PRU14): Aplikasi Pendekatan Kesederhanaan, dalam Mohd Roslan Mohd Noor et al. (eds.), Penyelidikan Serantau Islam Dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan dan Isu Kontemporari, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM, 1-12. 
 • Mohd Anuar Ramli, Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @ Salleh, Paiz Hassan, Ahmad Bakhtiar Bin Jelani & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, (2018), “Terrorisme Tiada Agama”: Mencari Titik Perdamaian Antara Umat Beragama, dalam Mohd Roslan Mohd Noor et al. (eds.), Penyelidikan Serantau Islam Dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan dan Isu Kontemporari, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM, 13-20. 

2017
 • idea besar ulama' Kelantan satu abad, dalam (edit), A. Aziz Deraman, Kelantan: sejarah, Adat dan Warisan, Majlis Agama Islam Dan Adat Itiadat Melayu Kelantan 
 • Masalah Dakwah Dalam Masyarakat Melayu dlm (edit Badlihisham Mohd Nasir) Dakwah dan Cabaran Semasa, Johor Baharu: Penerbit UTM, 13-38. 

2016
 • Rahimin Affandi Abd. Rahim, (2016). Islamic Movements in the Middle East and the Influence of Their Extremist Thought in Malaysia. In Mohd Fauzi Abu@Hussin & Kamaruzaman Yusof (Eds.), Multidimensional Perspectives of Malaysia-Arab Countries Relationship (pp. 69-89). Johor: Penerbit UTM. 
 • Mohd Nazri Bin Abdullah, Dr Rahimin Affandi Bin Abd Rahim, Dr Nor Raudah Hj Siren (2016). "Mesej Pendidikan Islam di dalam Filem Dalam Mihrab Cinta", dalam Nor Raudah Hj Siren, Yusmini Md Yusoff, Muhammed Yusof, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ashraf M Zedan (Eds). Isu-isu Semasa Dakwah dan Golongan Minoriti. (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya) pgs. 403- 426 
 • Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli & Rahimin Affandi Abdul Rahim (2016), Aplikasi Maqasid al-Shari'ah dalam Menilai Fiqh Jihad Aliran Ekstremisme Agama, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil (eds.), Maqasid al-Shari ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan (pp. 57-80). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Muhammad Ikhlas Rosele, (2016). Input Isu-Isu Gender Terhadap Hukum Islam Semasa. Ridzwan Ahmad, Raihanah Hj Azahari & Noor Naemah Abdul Rahman, Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan dan Aplikasi. (pp. 205-245). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM 
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Mohd Imran Abdul Razak, Muhammad Ikhlas Rosele & Siti Maimunah Kahal, (2016). Menangani Fenomena Ekstremisme Agama Mengikut Perspektif Maqasid Syariah, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil, (eds.), Maqasid al-Shari ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan, (pp. 101-128). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2014
 • Rahimin Affandi. 2014. Gerakan Feminisme Liberalism Di Malaysia Analisis Kritikal; Dlm Buku, Wanita Islam; Globalisasi Dan Hak Wanita, (Persatuan Ulama Malaysia; Shah Alam), hlm 131-162, isbbn : 9789832306184 
 • Noor Azam Abdul Rahman, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ruzman Md. Noor & Paizah Ismail. 2014. Formula Ketatanegaraan Melayu di Terengganu dalam Kitab Itqan al-Muluk bi Ta'dil as-Suluk. Dlm.Ahmad Moghni Salbani, Saad Othman & Rahimah A. Hamid. Amalan Kearifan Tempatan dalam Masyarakat Melayu/Nusantara: 50-61. Pulau Pinang: Penerbit USM. 

2013
 • Buku Sempena Persaraan Dato Dr Othman Yatim,(edit) Prof Datok Dr Abdullah Zakaria Ghazali, jabatan sejarah university Malaya � diterima untuk diterbitkan pada 2014. 
 • (Edit) Mohd Yusuf Abdullah, Satu Abad Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, Lembaga Muzium Negeri Terengganu: Percetakan Yayasan Islam, 2013. 
 • (Edit) Mohd Yusuf Abdullah, Batu Bersurat Piagam Negeri Terengganu Wadah Intelektual Tamadun Melayu, Muzium Negeri Terengganu : Percetakan Yayasan Islam, 2013. 
 • (Edit) Mohd Yusuf Abdullah, Batu Bersurat Piagam Negeri Terengganu Wadah Intelektual Tamadun Melayu, Muzium Negeri Terengganu : Percetakan Yayasan Islam, 2013. 
 • (edit) Ahmad Moghni Salbani, Amalan Kearifan Tempatan Dalam Masyarakat Melayu/Nusantra, Penerbit USM, 2013 

2012
 • Mahmood zuhdi Abdul Majid, 2012, Maqasid al- Syari'ah,hlm 67-112, UUIM publication 
 • 2. Awang Haji Yahya Apong, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim. Dalam Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei. 
 • 3. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusof, Ruzman Md. Noor & Nor Adina Abdul Kadir. 2011. Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal. Dalam Prosiding International Conference Of Islamic Civilization And Malay Identity 2011 (ICICMI2011), h. 17-30 (ISBN:978- 967-5478-44-4) 
 • Rahimin Affandi, Ruzman Md. Noor, Nor Adina Abdul Kadir. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad.Islam dan Alam Melayu, hlm. 125-137. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam 
 • pendekatan wasatiyyah dalam pengaplikasian konsep one Malaysia, Nizaita Omar, wacana kontemporari Islam, UMS 
 • Nurdeng Deuraseh, 2012, "Halalan Toyyiban Perspektif Malaysia", Laboratori Polisi dan Pengurusan Halal, Institut Penyelidikan Produk Halal, UPM 
Article in Academic Journals

2020
 • Mohd Puaad Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, Rahimin Affandi Abd Rahim (2020), Analisa perkembangan dan kearifan tempatan : karya Fiqh Melayu Klasik, Jurnal Fiqh, Vol. 17 No. 1 (2020), h. 89-134  (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Nurhidha Irawaty Kasmaruddin, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan (2020). The Misinterpretation of the Jihad Jurisprudence by Extremist Group: An Analysis, Journal of Critical Reviews. (SCOPUS-Indexed)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abd Jalal, Imran Abd Razak, Ahnaf Wafi Alias, Mohamed Yusuf Ahmad Adam Broughton.(2020), Muzium dan agenda counter Islamophobia : Satu analisis, Ideology Vol. 5 issue 1 January 2020. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abd. Rahim, Puaad Bin Mohd Abdul Malik, Ahmad Farid Abd Jalal, Siti Maimunah Binti Kahal (2020, Malay Local Wisdom: An Analysis of Social History of the Malay Literary Saga Books, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, h. 39-76 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2019
 • Mohd Puaad Bin Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Rahimin Affandi Abd. Rahim (2019), PENGKATEGORIAN ITEM PENULISAN DALAM KARYA FIQH MELAYU KLASIK: ANALISA AWAL, Journal al-Muqaddimah, vol. 7(1), Jan-Jun 2019. 55-76 (SCOPUS-Indexed)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Hidayah Aziz, Norazmi Anas (2019), Research Approach R.O. Winstedt on Islam and its Influence on the Malay Community in Malaya: An Analysis, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 6, Bil 1, pp. 82-92. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abd. Rahim, Awang Azman bin Awang Pawi, Ahmad Farid Abd Jalal, Mohd Puaad Bin Abdul Malik (2019), Kitab Jawi Sebagai Karya Kearifan Tempatan Melayu: Analisis Sejarah Intelektual, Al-Banjari, Vol. 18, No.1, hlm. 49-84. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Mohd Puad Abdul Malik (2019),Analisa Pengaruh Penulisan Usul Dan Fiqh: Karya Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Jurnal Darul Quran, bil. 23, h. 1-23 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Awang Azman Awang Pawi, Muhammad Yusri Yusof @Salleh & Paiz Hassan (2019). The Fiqh Wasatiyyah Approach Towards The Involvement Of Malaysian Women In Religious Extremism Phenomenon, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 19(2): 105-124. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Farid Abd Jalal, Abdullah Yusuf, Ahmad Faisal Abd Hamid, Rahimin Affandi Abd Rahim (2019), Masjid Sultan Abdullah Pekan Pahang Dan Usaha Memperkasakan Pemikiran Islam Di Malaysia,Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 1, h. 127-156 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abd Rahim (2019), Teori Kemasyarakatan Ibn Khaldun dalam Memperkaya Konsepsi Kurator Museum Islam, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 2, h.311-353 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Nurul Hidayah Abd Aziz, Paiz Hassan, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, (2019). A Struggle against Colonizer: The Commitment of Ashab Jawi. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(7), 527–549. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli , Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan & Nurhidha Irawaty Kasmaruddin. (2019). Religious Extremism & its Recruitment Methods: An Analysis, Journal of Administrative Science, 16(1), 34-50. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan, (2019), Analisis Isu-Isu Hukum Islam Berkaitan Wanita Dalam Fiqh Jihad Aliran Ekstremisme Agama, Jurnal Umran, 6(1): 63-78. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Farid Abd Jalal, Abdullah Yusuf, Ahmad Faisal Abd Hamid dan Rahimin Affandi Abd Rahim.(2019). Kesedaran muzium baru di Malaysia. JMS. Vol. 2. Issue 1. 93-111. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj. Kahal & Rabiatul Adawiyyah Mohamed Ratha, (2018). Analisis Fahaman Ekstremisme Agama dan Media Sosial di Malaysia, Asian Journal of Environment, History and Heritage, 2(1), 91-103 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • M. I. Abd Razak, M. A. Ramli, R. A. Abdul Rahim, N. H. Abd Aziz and N. Anas. Application of maqasid al-shari'ah in evaluating fiqh jihad of religious extremism. J. Fundam. Appl. Sci., 2018, 10(6S), 2454-2472. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Imran Abdul Razak, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj. Kahal, Rabiatul Adawiyyah Binti Mohamed Ratha & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Program Pemulihan Ideologi Ekstremisme Islam: Satu Analisis (2018), The Malaysian Journal Of Social Administration, (under review) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Imran Abdul Razak, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj. Kahal, Rabiatul Adawiyyah Binti Mohamed Ratha & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, (2018), Psikologi Terrorisme Agama: Antara Bebalisme Dan Fanatisme, Jurnal Wasatiyyah Malaysia, 1(1), 95-115., (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nadzri, A., Abdul Rahim, R., Ramli, M., Abd Razak, M., Yusof Salleh, M., & Hassan, P. (2018). Penyebaran Salafi Jihadis Ke Perguruan Tinggi Di Malaysia Dan Dampaknya Terhadap Islamophobia. JAS-PT Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi, 2(1), 27 - 38. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Farid A. J., Rahimin Affandi A. R., Siti Maimunah H. K., Muhamad Sayuti M., Ab Halim I., Huzaimah I., Muhammad Ikhlas R. & Ahnaf Wafi A. (2018). Kitab Jawi Sebagai Asas Tamadun Melayu Islam ('Kitab Jawi’ As The Basis of the Malay-Islam Civilization). Asian Journal of Enviroment, History and Heritage, 2(1): 153-169. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim,Mohd Anuar Ramli,Muhamad Yusri bin Yusof @ Salleh, Muhd Imran Abd Razak,Siti Maimunah Hj. Kahal,Paiz Hassan & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (2018). Perkaitan Islamophobia dan Orientalisme Klasik:Satu Analisis. Idealogy, 3(2) : 62-78. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Rahimin Affandi Abd. Rahim & Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali (2018). Peranan Sultan Dalam Perkembangan Islam di Negeri Pahang. Jurnal Pengajian Melayu, 29: 51-77 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @Salleh & Paiz Hassan, Penyalahgunaan Konsep Fiqh Jihad oleh Kumpulan Ekstremisme Agama: Satu Analisis, Jurnal Wasatiyyah Malaysia, 1(1), 117-129. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Muhamad Sayuti Mansor, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Muhd Imran Abd Razak, Relevansi Pendekatan Wasatiyyah Menurut Al-Qaradawi Bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara, Jurnal Wasatiyyah Malaysia, 1(1), 7-21. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @ Salleh, Paiz Hassan & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (2018). Metodologi Penentuan Hukum Islam Golongan Ekstremisme Agama: Satu Pengantar. Idealogy, 3(2) : 13-28. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Puaad Bin Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid, Rahimin Affandi Abd. Rahim (2018), PENULISAN KARYA FIQH MELAYU 1600-1800 (Analyse Malay Fiqh Works Writing 1600-1800), Journal al-Muqaddimah, Vol. 6(2), Julai – Disember 2018, 71-89 (SCOPUS-Indexed)
 • Rahimin Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli. "Gejala Takfirisme Dalam Gerakan Ekstremisme Agama Semasa." Jurnal Peradaban, 11 (2018): 43-61. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • The Economic Views of Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Regarding Zakat: An Analysis of the Sabil Al-Muhtadin Text, dlm International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2017, Vol. 7, No. 3. ISSN: 2222-6990 (SCOPUS-Indexed)
 • PEMIKIRAN KEAGAMAAN MUHAMMAD BASUNI IMRAN- AL-BANJARI, Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 1-25. ISSN (Print) 1412-9507 ISSN (Online) 2527-6778 Url:http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/index DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1. 1464 PE (SCOPUS-Indexed)
 • Pemikiran Wasatiyyah Sebagai Pendekatan Counter-Terrorism: Analisis Terhadap Karya Tokoh Ekstremisme Terpilih"- UMRAN : International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204), (SCOPUS-Indexed)
 • 2017, KOLONIALISME-ILMU KOLONIAL DALAM SEJARAH Dl TANAH MELAYU: SATU PENGENALAN, Institut Ketamadunan Melaka (TUAH), Kolej Universiti lslam Melaka (KUIM) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salafi Jihad’s Version and Coercion to World Peace: An Educational Analysis, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • ILMU KOLONIAL DAN ISLAMISASI ALAM MELAYU: ANALISIS KRITIKAL (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • JALINAN INTELEKTUAL DAN PERSAUDARAAN ISLAM ACEH DI PAHANG, JATI, Volume 22, December 2017, 103-127. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu. Idealogy, 2(1) : 14-25, 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ilmu Kolonial di Malaysia: Perspektif Maqasid Syariah, Jurnal al-Banjari, v. 16, no 1, 2017, 52-83 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim (2017), KITAB JAWI SEBAGAI ASAS TAMADUN MELAYU ISLAM, Asian Journal of Environment, History and Heritage, Disember 2017, Vol. 1, Issue. 2, p. 271-286 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Al -Raniri dan Perkembangan Islam di Pahang, Jurnal Usuluddin45 (2) 2017: 87-104. * (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Confronting the Religious Extremism in Southeast Asia: A Comparative Study between The Concept of Wasatiyyah and Moderate, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Ikhlas Rosele & Nor Adina Abdul Kadir. (2017). Dimensi Jihad Dalam Perjuangan Menentang Penjajah Di Pahang. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 10(1), 90-107. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Rahimin Affandi Abd. Rahim & Nor Adina Abd Kadir. (2016). Genre Orientalisme Dan Tamadun Islam Di Alam Melayu. UPNM ZULFAQAR Journal, 2(1). (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Bukhari Abdul Rahim, Ridzwan Ahmad & Muhammad Ikhlas Rosele, (2016). Perlembangaan Itqan Muluk dan Nasionalisme Melayu-Islam. International Journal of the Malay World and Civilisation, 4(2), 57-72. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Siti Maimunah binti Kahal & Muhammad Yusri Yusof @ Salleh. (2016). Fiqh Versi Alam Melayu: Satu Analisis Sejarah. Jurnal Fiqh, 13. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • PENGARUH ILMU KOLONIAL DALAM PERMUZIUMAN DI MALAYSIA: SATU ANALISIS (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhd Imran Abd Razak, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan, Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin & Rahimin Affandi Abdul Rahim, (2016). Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Berkaitan Isu Lokaliti Dan Pemindahan Zakat: Analisis Terhadap Kitab Sabil Al-Muhtadin. Academia Journal UiTMT, 5(1). (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Hidayah Aziz, AMin Che Ahmat, Muhammad Yusri Yusof@Salleh, Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2016). A Doctrinal Aspect Of Orientalisme And Its Influence On Malay Culture. Academia Journal UiTMT. 5(2), 58-65. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim (2015), Islamisasi Awal Di Pahang : Satu Tinjauan Teori " , jurnal kemanusiaan, v. 24 issue 1 2015; ISSN : 1675-1930; hlm 1-13. (SCOPUS-Indexed)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2014. Transformasi Institusi Pengajian Tinggi Aliran Islam Sebagai Asas Pembangunan Modal Insan : Pengalaman APIUM, Jurnal Hadhari. v.6, no 2. 2014. halaman 1-14 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015. Peranan Aceh Dan Turki Dalam Islamisasi Alam Melayu: Satu Analisis, jurnal Al-Risalah edisi Desember 2015, Vol.15 No. 1, hlm 1- 25 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015.12.Genre Orientalism dan Tamadun Islam Di Alam Melayu - jurnal zulfiqar, Journal Of Contemporary Islamic Studies, 2015. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • RAHIMIN AFFANDI ABD. RAHIM. 2014. TRANSFORMASI PENGAJIAN TINGGI ALIRAN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBANGUNAN MODAL INSAN: PENGALAMAN APIUM (Transformation of Islamic Studies in Higher Education as a Basis for Human Capital Development: The Experience of APIUM),Jurnal Hadhari 6 (2) (2013) 1-14 www.ukm.my/jhadhari (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abd Rahim. 2014. Ulama Dan Wacana Islam Dalam Hubungan Intelektual Di Tanah Melayu Dan Indonesia, jurnal jati v. 19, 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi. 2014. Wacana Tajdid Salafi Di Malaysia : Analisa Kritikal. Jurnal Pengajian Melayu, 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ruzman Md Nor, Mohd Kamil Abd Majid,2014. Peranan IPT Islam Dalam Pembentukan Modal Insan Moden : Analisis Kritikal, Jurnal Kemanusiaan UTM, bil. 22 june 2014 ; 1-20, ISSN 1675- 1930 - (SCOPUS-Indexed)
 • RAHIMIN AFFANDI ABD RAHIM. 2014.PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP PENDEKATAN ISLAM SELEPAS NEGARA MERDEKA (Development of Human Capital in Malaysia: Analysis on Islamic Approach After Achieved Independence).Jurnal Hadhari 6 (2) (2013) 15-34 www.ukm.my/jhadhari (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, etl. 2014. Da wah Resurgence and Political Islam in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 140, Pages 1-704 (22 August 2014) , 2nd World Conference on Psychology and Sociology, PSYSOC 2013, 27-29 November 2013, Brussels, Belgium (ISI-Indexed)
 • Rahimin Affandi. 2014. Ancaman Islam Liberal Terhadap pemikiran al-Imam al-Shafi'i : Satu Analisis Kritikal, dalam edisi khas Juranl al-Shafi'i kelolaan Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi'i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • penyelidikan dalam penguruan tinggi Islam era kontemporer : harapan dan tujuan, dalam Jurnal Studi Islam: Medina-Te (Jurnal pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang Indonesia), vol. 10, np. 2, Disember 2014, h. 53-74 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Wacana Bias Gender Dalam Masyarakat Melayu Di Malaysia : Analisis Kritikal ", Jurnal Pentadbiran Sosial Malaysia, v. 9, no. 1, June 2013 (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • Gerakan Islam Liberal Dan Pandangan Terhadap Imam Shafi�i : Satu Analisis Kritikal ", dihantar kepada Jurnal Syariah, 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Islam Dan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu: Analisis Kritikal, Jurnal JATI, volume 18, 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abd Rahim. 2013.Islam Dan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu: Analisis Kritikal. jurnal jati, v.18: 89-112 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • The Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • Hukum Islam Di Dalam Masyarakat Melayu: Analisa Terhadap Bentuk Pemikiran Dan Pandangan R.O. Winstedt, 2012, jurnal fiqh (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim et.all (2012).Transformation of Shariah Studies in Malaysian Higher Learning Institution (SCOPUS-Indexed)

2011
 • Rahimin Affandi, Ruzman Mohd Noor, Nor Hayati Mohd Dahlal. 2011. Metodologi Disiplin Occidentalisme Alternatif: Tumpuan Khusus Terhadap Pandangan Orientalis Terhadap Hukum Islam. Kurnal Syariah. Akademi Pengajian Islam UM 19(3) Sept- Dis 2011. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Kamil Ab. Majid, Nor Hayati Bt Md Dahlal(2009)Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Di Ipta Islam Malaysia: Satu Analisis Paradigma, Jurnal ESTEEM, UITM (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • RAHIMIN AFFANDI ABDUL RAHIM,Jurnal JATI, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti sastera, UM, V. 14, 2009. 
 • Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Jurnal Pengajian Media Malaysia, J.11, Bil 1, 2009 
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Kamil Ab. Majid, Nor Hayati Bt Md Dahlal(2009)Kemahiran Insaniah Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Malaysia : Antara Pengalaman Sejarah Dan Cabaran, Journal of Human Capital Development, UTEM, (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Paizah Hj Ismail & Nor Hayati Mohd Dahlal (2009), "Ijtihad dalam Institusi Fatwa di Malaysia: Satu Analisis", Jurnal Syariah(1), Bil 17. Hlm. 195-222. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2008
 • Prof Madya Dr. Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Faizuri Abd. Latif.2008. Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden.Jurnal Usuluddin bil 27: 169-189 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Jurnal Majlis Agama Islam Serawak, v. 1, 2008 
 • Prof Madya Dr Rahimin Affandi Affandi Abdul Rahim, Jurnal Usuluddin, v. 27, 2008 
 • Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Jurnal Hadhari, Institut Islam Hadhari UKM, v. 1, 2008 
 • Ismail, P., Rahim, R.A.A., Niri, M.A., Ramli, M.A., & Jamaluddin, M.A. (2008). Pembaharuan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran. Masalah Pendidikan. Fakulti Pendidikan UM, 31 (1): 193- 214. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2007
 • Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, dalam Jurnal KATHA, Pusat Dailog Peradaban UM, v. 3, 2007, hlm 16-38. 
 • Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Kuala Lumpur : YADIM, 2007, hlm 235-328. 

2006
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM IMPAK GRADUAN UNIVERSITI AL-AZHAR DALAM PEMBANGUNAN SOCIAL DI MALAYSIA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 6 2006 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ALIRAN PEMIKIRAN ISLAM MODEN : SATU KAJIAN PERBDANINGAN JURNAL MANUSIA DAN MASYARAKAT 20 2006 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM USAHA MEMPERKASAKAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI IPTA MALAYSIA : SATU ANALISA TERHADAP PENGALAMAN APIUM JURNAL S DANT 2006 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM THE TRADITIONALISM DAN REFORMISM POLEMIC IN THE MALAY-MUSLIM RELIGIOUS LITERATURE THE JOURNAL OF ISLAM DAN CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONS 1 2006 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ZAABA DAN IDEA TAJDID ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISA RINGKAS JURNAL PENGAJIAN MELAYU 17 2006 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENDEKATAN PLURALISME DALAM PENGAJIAN ISLAM : SATU PENGENALAN JURNAL KATHA 2 2006 

2005
 • CITRA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN MANUSIA MELAYU MODEN DI MALAYSIA : SUATU ANALISA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 15 2005 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM GRADUAN PENGAJIAN ISLAM WORLD CLASS : SATU ANALISIS JURNAL YADIM 6 2005 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ISU DAN PENGARUH ORIENTALISME DI MALAYSIA : SATU ANALISA ULUM ISLAMIYYAH 2 1 2005 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENDEKATAN PLURALISME DALAM PENGAJIAN ISLAM : SATU PENGENALAN JURNAL KATHA 2 2005 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ISU PENDEKATAN DI DALAM PENGAJIAN SYARIAH DI MALAYSIA : SATU TELAAH AWAL JURNAL SYARIAH 13 1 2005 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM USAHA MEMPERKASAKAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI IPTA MALAYSIA : SATU ANALISA TERHADAP PENGALAMAN APIUM JURNAL S DANT 2005 

2004
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM KONSEP FIQH MALAYSIA UNTUK TAMADUN ALAM MELAYU ALAF BARU : SUATU ANALISA TERHADAP KEPENTINGANNYA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 13 2004 

2003
 • ADAKAH MALAYSIA SEBUAH NEGARA ISLAM JURNAL YADIM 5 2003 
 • DAKWAH DAN JALINAN INTELEKTUAL DI RANTAU MELAYU-INDONESIA : SATU ANALISA SEJARAH JURNAL YADIM 4 2003 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM KONSEP FIQH MALAYSIA UNTUK TAMADUN ALAM MELAYU ALAF BARU : SUATU ANALISA TERHADAP KEPENTINGANNYA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 13 2003 

2002
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM KE ARAH PENYEDIAAN KAEDAH PENYELIDIKAN HUKUM ISLAM YANG TERKINI : SATU PENGENALAN JURNAL SYARIAH 10 1 2002 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENGARUH DAN PEMIKIRAN FUQAHA PATANI DALAM BIDANG PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISA JURNAL SEJARAH 9 2002 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENJAGAAN KEBAJIKAN KELUARGA DI DALAM UNDANG-UNDANG KEKELUARGAAN ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISA JURNAL SYARIAH 11 1 2002 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENYELIDIKAN, METODOLOGI, PENYELIAAN DAN PEMERIKSAAN TESIS JURNAL YADIM 3 2002 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM : SATU PENGENALAN JURNAL USULUDDIN 15 2002 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM HALA TUJU PENYELIDIKAN DALAM BIDANG PENGAJIAN ISLAM JURNAL TASAWWUR ISLAM 7 2002 
 • RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM MEMPERKASAKAN BUDAYA BERFIKIR ISLAM : SATU ANALISA JURNAL AFKAR 3 2002 

2001
 • ORIENTALISM DAN KEUTUHAN UMMAH ISLAM : SATU ANALISIS JURNAL SYARIAH 9 1 2001 
Proceeding

2019
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abdul Jalal, Mohd Anuar Ramli, Mohd Imran Abdul Razak, Awang Pawi Awang Azman Siti Maimunah Hj. Kahal (2019), muzium dan Usaha memerangi ekstremism agama-Iconoclasm : Satu analisis, proceeding WOCIHAC 2nd world conference on Islamic History and Civilization 2019, Anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi pengajian Islam Universiti Malaya, di Akademi pengajian Islam Universiti Malaya pada 11-12 Disember 2019, h. 55-70 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hasan dan Nurul Khairiah Khalid, 2018. Pendekatan Fiqh Anti Keganasan: Analisis Terhadap Realiti Penglibatan Wanita Malaysia, Prosiding 3rd International Conference On Education, Islamic Studies And Social Sciences Research (ICEISR 2018), Association of Malaysian Researchers and Social Services (AMRASS), Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abd Jalal, Ahnaf Wafi Alias, Mohamed Yusuf Ahmad Adam Broughton (2018), Sejarah Masyarakat Melayu Timur Laut Malaysia: Analisis Melalui Bukti-Bukti Sejarah Terpilih, Prosiding Seminar Ilmu Wahyu dan Turath 2018, pada 23 Oktober 2018/ 14 Safar 1440H, Anjuran: Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 334-344 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • PERANAN KURATOR MUZIUM NEGERI PAHANG DALAM MEMASTIKAN KELANGSUNGAN MANUSKRIP HUKUM KANUN PAHANG dalam PROSIDING PERSIDANGAN SISWAZAH PENYELIDIKAN MANUSKRIP ALAM MELAYU (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohammad Naqib Hamdan, Mohd Anuar Ramli, Syamsul Azizul Marinsah, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abdul Razak & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, 2018. Aplikasi Fiqh Al-Taayush yang Berorientasikan Prinsip Wasatiyyah dalam Membina Keharmonian Masyarakat Majmuk di Malaysia, Prosiding Seminar Serantau Peradaban Islam, 390-405. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Yusri Bin Yusof @ Salleh, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Zahirwan Halim Bin Zainal Abidin, Muhd Imran Bin Abd Razak, Paiz Bin Hassan, Abd Munir Bin Mohamed Noh, Metodologi Shafiiyyah Nusantara Sebagai Asas Dalam Menangani Gejala Ektremisme: Satu Kajian Awal, Prosiding 3rd International Conference On Education, Islamic Studies And Social Sciences Research (ICEISR 2018), Association of Malaysian Researchers and Social Services (AMRASS), Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Bom Bali Dan Kaitannya Dengan Teori Ekstremism Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Bin Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Muhamad Sayuti Mansor, Siti Maimunah Hj Kahal, Rabiatul Adawiyyah Mohamed Ratha Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3 Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Ukm 20-21 November 2017. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Kitab Jawi Sebagai Karya Intelektual Melayu Islam : Antara Tradisi Dan Kritikan, International Conference On “Islamic University: Distinctions And Contributions, anjuran bersama The International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan UIN Antarasari, Banjarmasin pada 09-11 ogos 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Islam Dan Pemikiran Melayu : Kajian Kitab Jawi Terpilih, Seminar Antarabangsa Psikolinguistik IV (SEAPSIL IV) pada 10 - 11 Oktober 2017 di TH Hotel Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Pendekatan Wasatiyah Ulama Melayu Dalam Penghasilan Manuskript Melayu Islam Di Tanah Melayu, Nadwah Ulama Kebangsaan Anjuran UKM Pada 8-9 0gos 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Malaya Merdeka 1957, KOLOKIUM BRITISH MALAYA – 1874 PADA 28 REJAB 1438 H (Bersamaan 24 April 2017 ) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Versi Jihad Salafi Jihadi dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Bin Abd Razak, Siti Maimunah Hj Kahal, Rabiatul Adawiyah Mohamed Hatta, Muhamad Sayuti Mansor Seminar on Fiture Education 2017 PEACE Educational Project Faculty of Education, University of Malaya 3-4 Ogos 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Daesh dan Media Sosial di Malaysia: Analisis Kritikal Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj Kahal, Rabiatul Adawiyyah Mohamed Ratha Seminar Antarabangsa Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM 18-19 Noember 2017. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • pertentangan Islam dan Kristian dalam sejarah dakwah di Alam Melayu Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3 Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Ukm 20-21 November 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Mohd Farhan Abd Rahman, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Nor Adina Abd Kadir, Mohd Imran Razak, Amin Che Ahmat. (2016). Orientalis Dan Masyarakat Melayu: Analisis Terhadap Karya Pilihan R.O Winstedt. Proceeding of International Conference on Language, Education and Civilization. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Paradigma Keilmuan Dalam Kitab Jawi : Analisa Kritikal- The First International Islamic Heritage Conference 2015 Pada 11-12 november 2015 di mahkota hotel melaka, hlm 226-235 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ridzwan Ahmad, Mohd Anuar Ramli et al. 2015. Aceh dan Paradigma Fiqh Alam Melayu: Analisis Sejarah. Prosiding Aceh Development International Conference, hlm. 290-313. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim 2015. Fiqh Versi Alam Melayu : satu Analisis Sejarah,Prosiding Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa dan Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015); Undang-Undang Islam Menelusuri Globalisasi, Anjuran Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM, KOlej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dan IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Inodnesia, pada 19 Disember 2015, di Hotel Allium Batam Indonesia, hlm 54-70 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Peranan Aceh dan Turki Dalam Islamisasi Alam Melayu : Analisis Kritikal " - The International Seminar On Quran In Contemporary Society (SQ2015) Pada 10-11 Oktober 2015 Di Unisza Terengganu (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015. 9.Konsep Dan Aplikasi Wasatiyyah Dalam Penyelidikan Islam , Internasional Seminar dengan tema Syariah as Rahmatan Lil Alamin: A World Harmonious, Peacefull, And Civilized pada: Hari/ Tanggal Pukul Tempat : Rabu, 18 November 2015 , Shang Ratu Hotel, Jambi (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015.Ilmu Kolonial Dan Islamisasi Alam Melayu : Analisis Kritikal " - seminar ICON-IDMAD V di prince songkla univ. Pada 12-14/9/2015 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015.Ulamak Melayu silam sebagai intelektual masyarakat : rujukan khusus kpada ulamak pantai timur Malaysia" Nadwah Ulamak Nusantara Vi Anjuran Ukm Pada 9-10hb Jun 2015 Di Klana Resort Negeri Sembilan (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015. Ilmu Kolonial dan Citra Islam Di Alam Melayu " - 4th International Seminar Of Wahyu Asas Tamadun Anjuran Fakulti Quran dan Sunnah, Usim Pada 6-7 oktober 2015, hlm 556-574 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Zurina Mohamed Noor, Mohd Anuar Ramli & Mohd Ikhlas Rosele. 2015. Kerangka Pemikiran Wasatiyyah: Satu Pengenalan. Prosiding Seminar Wasatiyyah & Keharmonian Sosial, hlm. 89-118. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Dr Ruzman Md Noor, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Pelan Strategik Pengajian Tinggi Di Malaysia: Analisa Terhadap Elemen Negatif Dan Positif. dalam prosiding WORLD CONGRESS ON ISLAMIC SYSTEMS 1- 5 December 2012. Kota Bharu, Kelantan 
 • Awang Haji Yahya Apong, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim. Dalam Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei. 
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Dr Ruzman Md Noor, Khadijah Binti Mohd Khambali @ Hambali, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Pengajian Islam Mengikut Perspektif Barat: Analisis Kritikal. Seminar Perbandingan Peradaban Timur-Barat, Akademi Kajian Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah. 14-15 Julai 2012 

2011
 • Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusof, Ruzman Md. Noor & Nor Adina Abdul Kadir. 2011. Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal. Dalam Prosiding International Conference Of Islamic Civilization And Malay Identity 2011 (ICICMI2011), h. 17-30 (ISBN:978-967-5478-44-4) 

2008
 • Ismail, P., Rahim, R.A.A., Ramli, M.A., Jamaludin, M.A. & Niri, M.A. (2008). Pengaruh IPTA Islam didalam Program Pembangunan Modal Insan di Malaysia: Satu Analisis Semasa. Seminar Antarabangsa Andalusia 1300 Tahun, 5 Mac 2008, Sekretariat Falsafah dan Sains Islam (SEFSI), Universiti Sains Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ismail, P., Rahim, R.A.A., Ramli, M.A., Jamaludin, M.A., & Niri, M.A. (2008). Re-engineering of Islamic Higher Educational System in Malaysia: An Analysis Upon Recent Studies. Conference on Malaysian Study of Islam, 28th June 2008, Department of Theology, Religious and Islamic Studies, University of Wales, Lampeter, UK. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).