Curriculum Vitae

ASSOCIATE PROF. DR. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM

Associate Professor
 • Department of Fiqh and Usul
  Academy of Islamic Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • SYARIAH STUDIES IN MALAYSIA
 • SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW
 • PRINCIPLES OF ISLAMIC JURISPRUDENCE
 • ISLAMIC LAW REFORM

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PHD(1999) (UK), (Pengajian Islam)
  Birmingham University, Birmingham, Uk
 • MPHIL(1991) (UK), (Pengajian Islam)
  St. Andrews University, Scotland
 • BA(1987) (UM), (Pengajian Islam)
  Universiti Malaya (UM)
 • STU, (Lain-Lain)
  Lembaga Peperiksaan, Sijil Sekolah-Ugama Ugama Kelantan, Yayasan Pelajaran Islam Negeri Kelantan
 • SMU, (Lain-Lain)
  Lembaga Peperiksaan, Sijil Sekolah-Sekolah Ugama Kelantan, Yayasan Pelajaran Islam Negeri Kelantan

MEMBERSHIPS


 • FRGS/1/2021/SSI0/UITM/02/35, MEMBER
  2021 to 2023 (University)
 • UIN ARRANIRI ACEH, ACADEMIC ADVISOR
  2017 to 2018 (International)
 • MUZIUM ABU BAKAR PEKAN PAHANG, ACADEMIC, JOINT RESEARCH
  2017 to 2018 (National)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Bronze Medal, Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2018 (Mita 2018) Pada 12-16 March 2018 Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tajuk Poster: Pendekatan Wasatiyyah Sebagai Counter-Ideology Tafsiran Ekstremisme Agama. Academy of Islamic Studies, University Malaya, 2018, (University), Akademi Pengajian Islam, 2018,
  Academy of Islamic Studies, 2018 (Ptj)
 • KHIDMAT SETIA 20 AWARD
  , 2011
 • REFEREED JOURNAL PUBLICATION SPECIAL AWARD
  , 2007
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2006 (University)
 • ZA'BA GRANT
  IPM, UPSI, 2006 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2005 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Ahmad Farid Abd Jalal, Siti Maimunah Kahal & Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2023). Pembinaan garis panduan muzium patuh syariah di Malaysia. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 16(1), 141 158. http://doi.org.10.37052/jm.16(1)no7
 2. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohamad Hilmi Mad Said, Muhammad Jumaidy Abdul Manap, THE CONSTITUTIONAL AND PAHANG MALAY MUSLIM GENDER WISDOM IN ACEH: AN ANALYSIS, International Journal of Human Technology and Civilization (IJHTC), Vol. 7 No.1, April 2022
 3. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Muhammad Jumaidy Abdul Manap, PERKEMBANGAN INSTITUSI MEMORI (LAM) PADA ERA BRITISH DI TANAH MELAYU, No. 31 (1) June 2022: 34-64.
 4. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Muhd Imran Abd Razak, Etika Muzium dalam Disiplin Muzium Semasa berdasarkan Etika Muzium ICOM dan Perspektif Islam, / UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 9, no.2 (2022) pp. 01 -17
 5. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahnaf Wafi bin Alias, Siti Maimunah Binti Kahal (2022), The Formation of Nationalist-Religious Country in Malaysia, Focus Vol. 3, No. 1 (2022), pp. 1~11 DOI: https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5824
 6. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohamad Hilmi Mat Said , Awang Azman Awang Pawi, IMPAK FALSAFAH PASCA KOLONIALISM TERHADAP MUZIUM: SATU ANALISIS KRITIKAL, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES TECHNOLOGY AND CIVILIZATION (IJHTC), VOL. 7, ISSUE 2, 01 09
 7. RAHIMIN AFFANDI ABD RAHIM, SYAMSUL AZIZUL MARINSAH, AHMAD FARID ABD JALAL (2022) KONSEP JIHAD ULAMA MELAYU-ISLAM DALAM KITAB JAWI TERPILIH: SATU ANALISIS, MANU Bil. 33 (1), 27-51, 2022 (Jun)
 8. Rahimin Affandi Abd Rahim, Syamsul Azizul Marinsah & Ahmad Farid Abd Jalal, KONSEP JIHAD ULAMA MELAYU-ISLAM DALAM KITAB JAWI TERPILIH: SATU ANALISIS, MANU Bil. 33 (1), 27-51, 2022 (Jun)
 9. Siti Maimunah Kahal, Hajar Opir, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Amiratul Munirah Yahaya, Wan Yusnee Abdullah, Mohd Hapiz Mahaiyadin (2022), Islam Sebagai Agama Anti-muzium: Suatu Analisa, JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES VOL 8 (SPECIAL ISSUE) 2022, 1-17
 10. Abdul Rahim, R. A., Ramli, M. A., Abd Razak, M. I., & Awang Pawi, A. A. (2021). Anti-Extremism Fiqh as Retaliation Against Terrorism: An Introduction. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 22(3), 115-128.
 11. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Awang Azman Bin Awang Pawi, Muhd Imran Abdul Razak (2021), PENGALAMAN PAMERAN MUZIUM ISLAM DI MUZIUM SEMASA: SATU PENGENALAN, Jurnal Ideology
 12. Fauzan Muhammadi, Nor Fahimah Mohd Razif, and Rahimin Affandi bin Abdul Rahim (2021). Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 55(1), 153-179
 13. Hamdan, M.N., Ramli, M.A., Syamsul Azizul Marinsah, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abdul Razak & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli (2021). Aplikasi fiqh al-Ta'ayush yang berorientasikan prinsip wasatiyyah dalam membina keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Jurnal Hadhari, 13(1),15-35.
 14. Rahim, R.A.A, Ramli , M.A. ., Razak, M.I.A., & Kahal, S.M. . (2021). Islamist Extremism Ideology Rehabilitation Programs: A Critical Analysis. KATHA- The Official Journal of the Centre for Civilisational Dialogue, 17(1), 65 81.
 15. Rahim, R.A.A., Razak, M.I.A. & Ramli, M.A. (2021). Museums and Its Endeavour To Combat Religious Extremism-Iconoclasm: An Analysis. Journal of Information and Knowledge Management, 11(2), 207-223.
 16. Mohd Puaad Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, Rahimin Affandi Abd Rahim (2020), Analisa perkembangan dan kearifan tempatan : karya Fiqh Melayu Klasik, Jurnal Fiqh, Vol. 17 No. 1 (2020), h. 89-134
 17. Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Nurhidha Irawaty Kasmaruddin, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan (2020). The Misinterpretation of the Jihad Jurisprudence by Extremist Group: An Analysis, Journal of Critical Reviews.
 18. Rahimin Affandi Abd Rahimm Ahmad Farid Abd Jalal, Mohamed Yusuf Ahmad Adam Broughton & Ahnaf Wafi Alias (2020), Muzium Dan Kedaulatan Institusi Beraja Di Malaysia, Jurnal Ulwan, Jilid 5 (1) 2020 : 27-44
 19. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ahmad Farid Abd Jalal, Awang Pawi Awang Azman, Ahnaf Wafi Alias (2020), Museums and Agenda of the Civilization Dialogue: A Functional Approach, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 3, Nomor 2:-10.15575/jt.v3i2.9513
 20. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Puaad Bin Mohd Abdul Malik, Ahmad Farid Abd Jalal, Siti Maimunah Binti Kahal (2020, Malay Local Wisdom: An Analysis of Social History of the Malay Literary Saga Books, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, h. 39-76
 21. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abd Jalal, Imran Abd Razak, Ahnaf Wafi Alias, Mohamed Yusuf Ahmad Adam Broughton.(2020), Muzium dan agenda counter Islamophobia : Satu analisis, Ideology Vol. 5 issue 1 January 2020.
 22. Zaid Hamdani & Rahimin Affandi Abdul Rahim (2020), Pemikiran Hukum Islam Liberal: Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen, Online Journal of Research in Islamic Studies, 7(3) (2020): h. 55-73
 23. Ahmad Farid Abd Jalal, Abdullah Yusuf, Ahmad Faisal Abd Hamid dan Rahimin Affandi Abd Rahim.(2019). Kesedaran muzium baru di Malaysia. JMS. Vol. 2. Issue 1. 93-111.
 24. Ahmad Farid Abd Jalal, Abdullah Yusuf, Ahmad Faisal Abd Hamid, Rahimin Affandi Abd Rahim (2019), Masjid Sultan Abdullah Pekan Pahang Dan Usaha Memperkasakan Pemikiran Islam Di Malaysia,Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 1, h. 127-156
 25. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abd Rahim (2019), Teori Kemasyarakatan Ibn Khaldun dalam Memperkaya Konsepsi Kurator Museum Islam, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 2, h.311-353
 26. Mohd Puaad Bin Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Rahimin Affandi Abd. Rahim (2019), PENGKATEGORIAN ITEM PENULISAN DALAM KARYA FIQH MELAYU KLASIK: ANALISA AWAL, Journal al-Muqaddimah, vol. 7(1), Jan-Jun 2019. 55-76
 27. Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Awang Azman Awang Pawi, Muhammad Yusri Yusof @Salleh & Paiz Hassan (2019). The Fiqh Wasatiyyah Approach Towards The Involvement Of Malaysian Women In Religious Extremism Phenomenon, Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 19(2): 105-124.
 28. Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan, (2019), Analisis Isu-Isu Hukum Islam Berkaitan Wanita Dalam Fiqh Jihad Aliran Ekstremisme Agama, Jurnal Umran, 6(1): 63-78.
 29. Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli , Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan & Nurhidha Irawaty Kasmaruddin. (2019). Religious Extremism & its Recruitment Methods: An Analysis, Journal of Administrative Science, 16(1), 34-50.
 30. Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Nurul Hidayah Abd Aziz, Paiz Hassan, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, (2019). A Struggle against Colonizer: The Commitment of Ashab Jawi. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(7), 527 549.
 31. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Awang Azman bin Awang Pawi, Ahmad Farid Abd Jalal, Mohd Puaad Bin Abdul Malik (2019), Kitab Jawi Sebagai Karya Kearifan Tempatan Melayu: Analisis Sejarah Intelektual, Al-Banjari, Vol. 18, No.1, hlm. 49-84.
 32. Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Mohd Puad Abdul Malik (2019),Analisa Pengaruh Penulisan Usul Dan Fiqh: Karya Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Jurnal Darul Quran, bil. 23, h. 1-23
 33. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Hidayah Aziz, Norazmi Anas (2019), Research Approach R.O. Winstedt on Islam and its Influence on the Malay Community in Malaya: An Analysis, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 6, Bil 1, pp. 82-92.
 34. Ahmad Farid A. J., Rahimin Affandi A. R., Siti Maimunah H. K., Muhamad Sayuti M., Ab Halim I., Huzaimah I., Muhammad Ikhlas R. & Ahnaf Wafi A. (2018). Kitab Jawi Sebagai Asas Tamadun Melayu Islam ('Kitab Jawi As The Basis of the Malay-Islam Civilization). Asian Journal of Enviroment, History and Heritage, 2(1): 153-169.
 35. M. I. Abd Razak, M. A. Ramli, R. A. Abdul Rahim, N. H. Abd Aziz and N. Anas. Application of maqasid al-shari'ah in evaluating fiqh jihad of religious extremism. J. Fundam. Appl. Sci., 2018, 10(6S), 2454-2472.
 36. Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Muhamad Sayuti Mansor, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Muhd Imran Abd Razak, Relevansi Pendekatan Wasatiyyah Menurut Al-Qaradawi Bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara, Jurnal Wasatiyyah Malaysia, 1(1), 7-21.
 37. Mohd Puaad Bin Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid, Rahimin Affandi Abd. Rahim (2018), PENULISAN KARYA FIQH MELAYU 1600-1800 (Analyse Malay Fiqh Works Writing 1600-1800), Journal al-Muqaddimah, Vol. 6(2), Julai Disember 2018, 71-89
 38. Muhammad Ikhlas Rosele, Rahimin Affandi Abd. Rahim & Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali. (2018). Peranan Sultan Dalam Perkembangan Islam di Negeri Pahang. Jurnal Pengajian Melayu. 29: 51-77
 39. Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @ Salleh, Paiz Hassan & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (2018). Metodologi Penentuan Hukum Islam Golongan Ekstremisme Agama: Satu Pengantar. Idealogy, 3(2) : 13-28.
 40. Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @Salleh & Paiz Hassan, Penyalahgunaan Konsep Fiqh Jihad oleh Kumpulan Ekstremisme Agama: Satu Analisis, Jurnal Wasatiyyah Malaysia, 1(1), 117-129.
 41. Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj. Kahal & Rabiatul Adawiyyah Mohamed Ratha, (2018). Analisis Fahaman Ekstremisme Agama dan Media Sosial di Malaysia, Asian Journal of Environment, History and Heritage, 2(1), 91-103
 42. Nadzri, A., Abdul Rahim, R., Ramli, M., Abd Razak, M., Yusof Salleh, M., & Hassan, P. (2018). Penyebaran Salafi Jihadis Ke Perguruan Tinggi Di Malaysia Dan Dampaknya Terhadap Islamophobia. JAS-PT Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi, 2(1), 27 - 38.
 43. Rahimin Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli. "Gejala Takfirisme Dalam Gerakan Ekstremisme Agama Semasa." Jurnal Peradaban, 11 (2018): 43-61.
 44. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Imran Abdul Razak, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj. Kahal, Rabiatul Adawiyyah Binti Mohamed Ratha & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, (2018), Psikologi Terrorisme Agama: Antara Bebalisme Dan Fanatisme, Jurnal Wasatiyyah Malaysia, 1(1), 95-115.,
 45. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Imran Abdul Razak, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj. Kahal, Rabiatul Adawiyyah Binti Mohamed Ratha & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Program Pemulihan Ideologi Ekstremisme Islam: Satu Analisis (2018), The Malaysian Journal Of Social Administration, (under review)
 46. Rahimin Affandi Abdul Rahim,Mohd Anuar Ramli,Muhamad Yusri bin Yusof @ Salleh, Muhd Imran Abd Razak,Siti Maimunah Hj. Kahal,Paiz Hassan & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (2018). Perkaitan Islamophobia dan Orientalisme Klasik:Satu Analisis. Idealogy, 3(2) : 62-78.
 47. 2017, KOLONIALISME-ILMU KOLONIAL DALAM SEJARAH Dl TANAH MELAYU: SATU PENGENALAN, Institut Ketamadunan Melaka (TUAH), Kolej Universiti lslam Melaka (KUIM)
 48. Al -Raniri dan Perkembangan Islam di Pahang, Jurnal Usuluddin45 (2) 2017: 87-104. *
 49. Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu. Idealogy, 2(1) : 14-25, 2017
 50. Confronting the Religious Extremism in Southeast Asia: A Comparative Study between The Concept of Wasatiyyah and Moderate, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS)
 51. ILMU KOLONIAL DAN ISLAMISASI ALAM MELAYU: ANALISIS KRITIKAL
 52. Ilmu Kolonial di Malaysia: Perspektif Maqasid Syariah, Jurnal al-Banjari, v. 16, no 1, 2017, 52-83
 53. JALINAN INTELEKTUAL DAN PERSAUDARAAN ISLAM ACEH DI PAHANG, JATI, Volume 22, December 2017, 103-127.
 54. PEMIKIRAN KEAGAMAAN MUHAMMAD BASUNI IMRAN- AL-BANJARI, Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 1-25. ISSN (Print) 1412-9507 ISSN (Online) 2527-6778 Url:http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/index DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1. 1464 PE
 55. Pemikiran Wasatiyyah Sebagai Pendekatan Counter-Terrorism: Analisis Terhadap Karya Tokoh Ekstremisme Terpilih"- UMRAN : International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204),
 56. Rahimin Affandi Abdul Rahim (2017), KITAB JAWI SEBAGAI ASAS TAMADUN MELAYU ISLAM, Asian Journal of Environment, History and Heritage, Disember 2017, Vol. 1, Issue. 2, p. 271-286
 57. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Ikhlas Rosele & Nor Adina Abdul Kadir. (2017). Dimensi Jihad Dalam Perjuangan Menentang Penjajah Di Pahang. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 10(1), 90-107.
 58. Salafi Jihad s Version and Coercion to World Peace: An Educational Analysis, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS)
 59. The Economic Views of Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Regarding Zakat: An Analysis of the Sabil Al-Muhtadin Text, dlm International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2017, Vol. 7, No. 3. ISSN: 2222-6990
 60. Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Hidayah Aziz, AMin Che Ahmat, Muhammad Yusri Yusof@Salleh, Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2016). A Doctrinal Aspect Of Orientalisme And Its Influence On Malay Culture. Academia Journal UiTMT. 5(2), 58-65.
 61. Muhd Imran Abd Razak, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hassan, Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin & Rahimin Affandi Abdul Rahim, (2016). Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Berkaitan Isu Lokaliti Dan Pemindahan Zakat: Analisis Terhadap Kitab Sabil Al-Muhtadin. Academia Journal UiTMT, 5(1).
 62. PENGARUH ILMU KOLONIAL DALAM PERMUZIUMAN DI MALAYSIA: SATU ANALISIS
 63. Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Bukhari Abdul Rahim, Ridzwan Ahmad & Muhammad Ikhlas Rosele, (2016). Perlembangaan Itqan Muluk dan Nasionalisme Melayu-Islam. International Journal of the Malay World and Civilisation, 4(2), 57-72.
 64. Rahimin Affandi Abd. Rahim & Nor Adina Abd Kadir. (2016). Genre Orientalisme Dan Tamadun Islam Di Alam Melayu. UPNM ZULFAQAR Journal, 2(1).
 65. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Siti Maimunah binti Kahal & Muhammad Yusri Yusof @ Salleh. (2016). Fiqh Versi Alam Melayu: Satu Analisis Sejarah. Jurnal Fiqh, 13.
 66. Rahimin Affandi Abdul Rahim (2015), Islamisasi Awal Di Pahang : Satu Tinjauan Teori " , jurnal kemanusiaan, v. 24 issue 1 2015; ISSN : 1675-1930; hlm 1-13.
 67. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2014. Transformasi Institusi Pengajian Tinggi Aliran Islam Sebagai Asas Pembangunan Modal Insan : Pengalaman APIUM, Jurnal Hadhari. v.6, no 2. 2014. halaman 1-14
 68. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015. Peranan Aceh Dan Turki Dalam Islamisasi Alam Melayu: Satu Analisis, jurnal Al-Risalah edisi Desember 2015, Vol.15 No. 1, hlm 1- 25 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 69. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015.12.Genre Orientalism dan Tamadun Islam Di Alam Melayu - jurnal zulfiqar, Journal Of Contemporary Islamic Studies, 2015.
 70. RAHIMIN AFFANDI ABD RAHIM. 2014.PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP PENDEKATAN ISLAM SELEPAS NEGARA MERDEKA (Development of Human Capital in Malaysia: Analysis on Islamic Approach After Achieved Independence).Jurnal Hadhari 6 (2) (2013) 15-34 www.ukm.my/jhadhari
 71. RAHIMIN AFFANDI ABD. RAHIM. 2014. TRANSFORMASI PENGAJIAN TINGGI ALIRAN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBANGUNAN MODAL INSAN: PENGALAMAN APIUM (Transformation of Islamic Studies in Higher Education as a Basis for Human Capital Development: The Experience of APIUM),Jurnal Hadhari 6 (2) (2013) 1-14 www.ukm.my/jhadhari
 72. Rahimin Affandi Abd Rahim. 2014. Ulama Dan Wacana Islam Dalam Hubungan Intelektual Di Tanah Melayu Dan Indonesia, jurnal jati v. 19, 2014
 73. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ruzman Md Nor, Mohd Kamil Abd Majid,2014. Peranan IPT Islam Dalam Pembentukan Modal Insan Moden : Analisis Kritikal, Jurnal Kemanusiaan UTM, bil. 22 june 2014 ; 1-20, ISSN 1675- 1930 -
 74. Rahimin Affandi Abdul Rahim, etl. 2014. Da wah Resurgence and Political Islam in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 140, Pages 1-704 (22 August 2014) , 2nd World Conference on Psychology and Sociology, PSYSOC 2013, 27-29 November 2013, Brussels, Belgium
 75. Rahimin Affandi. 2014. Ancaman Islam Liberal Terhadap pemikiran al-Imam al-Shafi'i : Satu Analisis Kritikal, dalam edisi khas Juranl al-Shafi'i kelolaan Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi'i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali.
 76. Rahimin Affandi. 2014. Wacana Tajdid Salafi Di Malaysia : Analisa Kritikal. Jurnal Pengajian Melayu, 2014
 77. penyelidikan dalam penguruan tinggi Islam era kontemporer : harapan dan tujuan, dalam Jurnal Studi Islam: Medina-Te (Jurnal pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang Indonesia), vol. 10, np. 2, Disember 2014, h. 53-74
 78. Gerakan Islam Liberal Dan Pandangan Terhadap Imam Shafi i : Satu Analisis Kritikal ", dihantar kepada Jurnal Syariah, 2013
 79. Islam Dan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu: Analisis Kritikal, Jurnal JATI, volume 18, 2013
 80. Rahimin Affandi Abd Rahim. 2013.Islam Dan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu: Analisis Kritikal. jurnal jati, v.18: 89-112
 81. Wacana Bias Gender Dalam Masyarakat Melayu Di Malaysia : Analisis Kritikal ", Jurnal Pentadbiran Sosial Malaysia, v. 9, no. 1, June 2013
 82. Hukum Islam Di Dalam Masyarakat Melayu: Analisa Terhadap Bentuk Pemikiran Dan Pandangan R.O. Winstedt, 2012, jurnal fiqh
 83. Rahimin Affandi Abdul Rahim et.all (2012).Transformation of Shariah Studies in Malaysian Higher Learning Institution
 84. The Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia
 85. Rahimin Affandi, Ruzman Mohd Noor, Nor Hayati Mohd Dahlal. 2011. Metodologi Disiplin Occidentalisme Alternatif: Tumpuan Khusus Terhadap Pandangan Orientalis Terhadap Hukum Islam. Kurnal Syariah. Akademi Pengajian Islam UM 19(3) Sept- Dis 2011.
 86. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Kamil Ab. Majid, Nor Hayati Bt Md Dahlal(2009)Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Di Ipta Islam Malaysia: Satu Analisis Paradigma, Jurnal ESTEEM, UITM
 87. Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Jurnal Pengajian Media Malaysia, J.11, Bil 1, 2009
 88. RAHIMIN AFFANDI ABDUL RAHIM,Jurnal JATI, Jabatan Pengajian Asia Tenggara, Fakulti sastera, UM, V. 14, 2009.
 89. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Kamil Ab. Majid, Nor Hayati Bt Md Dahlal(2009)Kemahiran Insaniah Dalam Sejarah Tamadun Islam Di Malaysia : Antara Pengalaman Sejarah Dan Cabaran, Journal of Human Capital Development, UTEM,
 90. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Paizah Hj Ismail & Nor Hayati Mohd Dahlal (2009), "Ijtihad dalam Institusi Fatwa di Malaysia: Satu Analisis", Jurnal Syariah(1), Bil 17. Hlm. 195-222. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
 91. Ismail, P., Rahim, R.A.A., Niri, M.A., Ramli, M.A., & Jamaluddin, M.A. (2008). Pembaharuan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran. Masalah Pendidikan. Fakulti Pendidikan UM, 31 (1): 193- 214.
 92. Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Jurnal Hadhari, Institut Islam Hadhari UKM, v. 1, 2008
 93. Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Jurnal Majlis Agama Islam Serawak, v. 1, 2008
 94. Prof Madya Dr Rahimin Affandi Affandi Abdul Rahim, Jurnal Usuluddin, v. 27, 2008
 95. Prof Madya Dr. Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Faizuri Abd. Latif.2008. Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden.Jurnal Usuluddin bil 27: 169-189
 96. Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Kuala Lumpur : YADIM, 2007, hlm 235-328.
 97. Prof Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, dalam Jurnal KATHA, Pusat Dailog Peradaban UM, v. 3, 2007, hlm 16-38.
 98. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ALIRAN PEMIKIRAN ISLAM MODEN : SATU KAJIAN PERBDANINGAN JURNAL MANUSIA DAN MASYARAKAT 20 2006
 99. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM IMPAK GRADUAN UNIVERSITI AL-AZHAR DALAM PEMBANGUNAN SOCIAL DI MALAYSIA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 6 2006
 100. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENDEKATAN PLURALISME DALAM PENGAJIAN ISLAM : SATU PENGENALAN JURNAL KATHA 2 2006
 101. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM THE TRADITIONALISM DAN REFORMISM POLEMIC IN THE MALAY-MUSLIM RELIGIOUS LITERATURE THE JOURNAL OF ISLAM DAN CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONS 1 2006
 102. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM USAHA MEMPERKASAKAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI IPTA MALAYSIA : SATU ANALISA TERHADAP PENGALAMAN APIUM JURNAL S DANT 2006
 103. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ZAABA DAN IDEA TAJDID ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISA RINGKAS JURNAL PENGAJIAN MELAYU 17 2006
 104. CITRA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN MANUSIA MELAYU MODEN DI MALAYSIA : SUATU ANALISA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 15 2005
 105. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM GRADUAN PENGAJIAN ISLAM WORLD CLASS : SATU ANALISIS JURNAL YADIM 6 2005
 106. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ISU DAN PENGARUH ORIENTALISME DI MALAYSIA : SATU ANALISA ULUM ISLAMIYYAH 2 1 2005
 107. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM ISU PENDEKATAN DI DALAM PENGAJIAN SYARIAH DI MALAYSIA : SATU TELAAH AWAL JURNAL SYARIAH 13 1 2005
 108. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENDEKATAN PLURALISME DALAM PENGAJIAN ISLAM : SATU PENGENALAN JURNAL KATHA 2 2005
 109. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM USAHA MEMPERKASAKAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI IPTA MALAYSIA : SATU ANALISA TERHADAP PENGALAMAN APIUM JURNAL S DANT 2005
 110. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM KONSEP FIQH MALAYSIA UNTUK TAMADUN ALAM MELAYU ALAF BARU : SUATU ANALISA TERHADAP KEPENTINGANNYA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 13 2004
 111. DAKWAH DAN JALINAN INTELEKTUAL DI RANTAU MELAYU-INDONESIA : SATU ANALISA SEJARAH JURNAL YADIM 4 2003
 112. ADAKAH MALAYSIA SEBUAH NEGARA ISLAM JURNAL YADIM 5 2003
 113. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM KONSEP FIQH MALAYSIA UNTUK TAMADUN ALAM MELAYU ALAF BARU : SUATU ANALISA TERHADAP KEPENTINGANNYA JURNAL PENGAJIAN MELAYU 13 2003
 114. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM : SATU PENGENALAN JURNAL USULUDDIN 15 2002
 115. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM HALA TUJU PENYELIDIKAN DALAM BIDANG PENGAJIAN ISLAM JURNAL TASAWWUR ISLAM 7 2002
 116. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM KE ARAH PENYEDIAAN KAEDAH PENYELIDIKAN HUKUM ISLAM YANG TERKINI : SATU PENGENALAN JURNAL SYARIAH 10 1 2002
 117. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM MEMPERKASAKAN BUDAYA BERFIKIR ISLAM : SATU ANALISA JURNAL AFKAR 3 2002
 118. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENGARUH DAN PEMIKIRAN FUQAHA PATANI DALAM BIDANG PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISA JURNAL SEJARAH 9 2002
 119. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENJAGAAN KEBAJIKAN KELUARGA DI DALAM UNDANG-UNDANG KEKELUARGAAN ISLAM DI MALAYSIA : SATU ANALISA JURNAL SYARIAH 11 1 2002
 120. RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM PENYELIDIKAN, METODOLOGI, PENYELIAAN DAN PEMERIKSAAN TESIS JURNAL YADIM 3 2002
 121. ORIENTALISM DAN KEUTUHAN UMMAH ISLAM : SATU ANALISIS JURNAL SYARIAH 9 1 2001
Books
 1. Islam Kontekstual : Upaya Mencari Paradigma Baru Fiqh Kontemporari, Jambi : syariah press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011.
Chapter in Books
 1. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Awang Azman Awang Pawi (2022), FALSAFAH PASCA KOLONIALISME DI ALAM MELAYU DALAM SOROTAN, Kelestarian Pengajian Islam di Malaysia, Penyunting: Khairul Azhar Meerangani, Izzah Nur Aida Zur Raffar Asma Wardah Surtahman , Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka, Batu 28, Kuala Sungai Baru 78200 Melaka, Malaysia Laman web: http://kuim.edu.my/penerbitan/
 2. Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Siti Maimunah Binti Kahal, Awang Azman Awang Pawi & Muhd Imran Abd Razak
 3. Siti Maimunah Kahal, Hajar Opir dan Rahimin Affandi Abdul Rahim (2022), MODEL MUZIUM PATUH SYARIAH DI MALAYSIA: SATU PENGENALAN, Kelestarian Pengajian Islam di Malaysia, Penyunting: Khairul Azhar Meerangani, Izzah Nur Aida Zur Raffar dan Asma Wardah Surtahman, Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka, h. 49-69.
 4. Mohd Farhan Abd Rahman, Nurul Hidayah Aziz, Muhd Imran Abd Razak, Rohailin Zainon dan Rahimin Affandi Abdul Rahim (2019), ORIENTALIS DAN PENGARUH ISLAM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU, dalam Nurul Fadly Habidin, Nursyazwani Mohd Fuzi, Ummu Aiman Muhamad, Tuan Waheda Tuan Chik & Sharon Yong Yee Ong (eds), AMALAN TERBAIK DALAM PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENDIDIKAN : ii Pengajaran dan Penyelidikan (75-83), Tanjung Malim : Publisher Kaizentrenovation Sdn Bhd.
 5. Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abd Razak, Mohamad Naqib Hamdan & Syamsul Azizul Marinsah, (2018), Isu-Isu Sensitif Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia Pasca Pilihanraya Umum (PRU14): Aplikasi Pendekatan Kesederhanaan, dalam Mohd Roslan Mohd Noor et al. (eds.), Penyelidikan Serantau Islam Dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan dan Isu Kontemporari, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM, 1-12.
 6. Mohd Anuar Ramli, Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @ Salleh, Paiz Hassan, Ahmad Bakhtiar Bin Jelani & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, (2018), Terrorisme Tiada Agama : Mencari Titik Perdamaian Antara Umat Beragama, dalam Mohd Roslan Mohd Noor et al. (eds.), Penyelidikan Serantau Islam Dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan dan Isu Kontemporari, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM, 13-20.
 7. Masalah Dakwah Dalam Masyarakat Melayu dlm (edit Badlihisham Mohd Nasir) Dakwah dan Cabaran Semasa, Johor Baharu: Penerbit UTM, 13-38.
 8. idea besar ulama' Kelantan satu abad, dalam (edit), A. Aziz Deraman, Kelantan: sejarah, Adat dan Warisan, Majlis Agama Islam Dan Adat Itiadat Melayu Kelantan
 9. Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Muhammad Ikhlas Rosele, (2016). Input Isu-Isu Gender Terhadap Hukum Islam Semasa. Ridzwan Ahmad, Raihanah Hj Azahari & Noor Naemah Abdul Rahman, Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan dan Aplikasi. (pp. 205-245). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM
 10. Mohd Nazri Bin Abdullah, Dr Rahimin Affandi Bin Abd Rahim, Dr Nor Raudah Hj Siren (2016). "Mesej Pendidikan Islam di dalam Filem Dalam Mihrab Cinta", dalam Nor Raudah Hj Siren, Yusmini Md Yusoff, Muhammed Yusof, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ashraf M Zedan (Eds). Isu-isu Semasa Dakwah dan Golongan Minoriti. (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya) pgs. 403- 426
 11. Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli & Rahimin Affandi Abdul Rahim (2016), Aplikasi Maqasid al-Shari'ah dalam Menilai Fiqh Jihad Aliran Ekstremisme Agama, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil (eds.), Maqasid al-Shari ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan (pp. 57-80). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 12. Rahimin Affandi Abd. Rahim, (2016). Islamic Movements in the Middle East and the Influence of Their Extremist Thought in Malaysia. In Mohd Fauzi Abu@Hussin & Kamaruzaman Yusof (Eds.), Multidimensional Perspectives of Malaysia-Arab Countries Relationship (pp. 69-89). Johor: Penerbit UTM.
 13. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Mohd Imran Abdul Razak, Muhammad Ikhlas Rosele & Siti Maimunah Kahal, (2016). Menangani Fenomena Ekstremisme Agama Mengikut Perspektif Maqasid Syariah, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil, (eds.), Maqasid al-Shari ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan, (pp. 101-128). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 14. Noor Azam Abdul Rahman, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ruzman Md. Noor & Paizah Ismail. 2014. Formula Ketatanegaraan Melayu di Terengganu dalam Kitab Itqan al-Muluk bi Ta'dil as-Suluk. Dlm.Ahmad Moghni Salbani, Saad Othman & Rahimah A. Hamid. Amalan Kearifan Tempatan dalam Masyarakat Melayu/Nusantara: 50-61. Pulau Pinang: Penerbit USM.
 15. Rahimin Affandi. 2014. Gerakan Feminisme Liberalism Di Malaysia Analisis Kritikal; Dlm Buku, Wanita Islam; Globalisasi Dan Hak Wanita, (Persatuan Ulama Malaysia; Shah Alam), hlm 131-162, isbbn : 9789832306184
 16. (Edit) Mohd Yusuf Abdullah, Batu Bersurat Piagam Negeri Terengganu Wadah Intelektual Tamadun Melayu, Muzium Negeri Terengganu : Percetakan Yayasan Islam, 2013.
 17. (Edit) Mohd Yusuf Abdullah, Batu Bersurat Piagam Negeri Terengganu Wadah Intelektual Tamadun Melayu, Muzium Negeri Terengganu : Percetakan Yayasan Islam, 2013.
 18. (Edit) Mohd Yusuf Abdullah, Satu Abad Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, Lembaga Muzium Negeri Terengganu: Percetakan Yayasan Islam, 2013.
 19. (edit) Ahmad Moghni Salbani, Amalan Kearifan Tempatan Dalam Masyarakat Melayu/Nusantra, Penerbit USM, 2013
 20. Buku Sempena Persaraan Dato Dr Othman Yatim,(edit) Prof Datok Dr Abdullah Zakaria Ghazali, jabatan sejarah university Malaya diterima untuk diterbitkan pada 2014.
 21. 2.Awang Haji Yahya Apong, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim. Dalam Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei.
 22. 3.Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusof, Ruzman Md. Noor & Nor Adina Abdul Kadir. 2011. Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal. Dalam Prosiding International Conference Of Islamic Civilization And Malay Identity 2011 (ICICMI2011), h. 17-30 (ISBN:978- 967-5478-44-4)
 23. Mahmood zuhdi Abdul Majid, 2012, Maqasid al- Syari'ah,hlm 67-112, UUIM publication
 24. Nurdeng Deuraseh, 2012, "Halalan Toyyiban Perspektif Malaysia", Laboratori Polisi dan Pengurusan Halal, Institut Penyelidikan Produk Halal, UPM
 25. Rahimin Affandi, Ruzman Md. Noor, Nor Adina Abdul Kadir. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad.Islam dan Alam Melayu, hlm. 125-137. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam
 26. pendekatan wasatiyyah dalam pengaplikasian konsep one Malaysia, Nizaita Omar, wacana kontemporari Islam, UMS
Article in Proceeding
 1. Rahimin Affandi Abdul Rahim (2022), HUKUM KANUN PAHANG SEBAGAI KORPUS PERUNDANGAN TEMPATAN MELAYU PAHANG, Persidangan dan Pameran Antarabangsa Manuskrip Melayu (PAMM) 2022, Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia, Kementerian Pelancongan seni dan Budaya, dewan SITC, UPSI pada 9-11 Ogos 2022
 2. Etika Muzium Dalam Disiplin Muzium Semasa : Suatu Sorotan -Untuk International Webinar On Dakwah And Human Development, Anjuran Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Pada 14-15 Oktober 2021.
 3. Falsafah Pasca Kolonialism Di Alam Melayu Dalam Sorotan -untuk 4th International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2021), anjuran Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Melaka Pada 1 2 September 2021.
 4. Manuskrip Hukum Kanun Pahang : Antara Kepentingan Dan Kritikan Sarjana Kolonial- Untuk Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu 2021 (Semalu 2021) Pada 01 & 02 Disember 2021 (Rabu & Khamis)
 5. Proses Muziumologi Islam : Satu Pengenalan untuk International Conference On Contemporary Muslim World II (2021) anjuran Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Tapah Pada 13 - 14 October 2021
 6. Ab Halim Ismail, Rahimin Affandi Abd Rahim, Mohd Anuar Ramli & Mohd Imran Abdul Razak, (2020). Pendekatan Fiqh Anti-Keganasan Dalam Menangani Gerakan Ekstremisme dan Terrorisme Agama di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Sa adan Man et al., Prosiding Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Antarabangsa (2020). Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM, Kuala Lumpur 621-642.
 7. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abdul Jalal, Mohd Anuar Ramli, Mohd Imran Abdul Razak, Awang Pawi Awang Azman Siti Maimunah Hj. Kahal (2019), muzium dan Usaha memerangi ekstremism agama-Iconoclasm : Satu analisis, proceeding WOCIHAC 2nd world conference on Islamic History and Civilization 2019, Anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi pengajian Islam Universiti Malaya, di Akademi pengajian Islam Universiti Malaya pada 11-12 Disember 2019, h. 55-70
 8. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mustakim Bin Mohamood @Fauzi, Mohd Anuar Ramli, Mohd Imran Abdul Razak, Awang Pawi Awang Azman & Siti Maimunah Hj. Kahal (2019), Sosiologi Ekstremisme Agama di Alam Melayu: Satu Analisis Awal, PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, DEVELOPMENT AND SOCIAL HARMONY IN SOUTHEAST ASIA (ICDIS) 2019, 28th November 2019 / 01 Rabiul Akhir 1441H Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 353-364.
 9. Mohammad Naqib Hamdan, Mohd Anuar Ramli, Syamsul Azizul Marinsah, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abdul Razak & Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, 2018. Aplikasi Fiqh Al-Taayush yang Berorientasikan Prinsip Wasatiyyah dalam Membina Keharmonian Masyarakat Majmuk di Malaysia, Prosiding Seminar Serantau Peradaban Islam, 390-405.
 10. Muhammad Yusri Bin Yusof @ Salleh, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Zahirwan Halim Bin Zainal Abidin, Muhd Imran Bin Abd Razak, Paiz Bin Hassan, Abd Munir Bin Mohamed Noh, Metodologi Shafiiyyah Nusantara Sebagai Asas Dalam Menangani Gejala Ektremisme: Satu Kajian Awal, Prosiding 3rd International Conference On Education, Islamic Studies And Social Sciences Research (ICEISR 2018), Association of Malaysian Researchers and Social Services (AMRASS), Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia
 11. Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhammad Yusri Yusof @Salleh, Paiz Hasan dan Nurul Khairiah Khalid, 2018. Pendekatan Fiqh Anti Keganasan: Analisis Terhadap Realiti Penglibatan Wanita Malaysia, Prosiding 3rd International Conference On Education, Islamic Studies And Social Sciences Research (ICEISR 2018), Association of Malaysian Researchers and Social Services (AMRASS), Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
 12. PERANAN KURATOR MUZIUM NEGERI PAHANG DALAM MEMASTIKAN KELANGSUNGAN MANUSKRIP HUKUM KANUN PAHANG dalam PROSIDING PERSIDANGAN SISWAZAH PENYELIDIKAN MANUSKRIP ALAM MELAYU
 13. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abd Jalal, Ahnaf Wafi Alias, Mohamed Yusuf Ahmad Adam Broughton (2018), Sejarah Masyarakat Melayu Timur Laut Malaysia: Analisis Melalui Bukti-Bukti Sejarah Terpilih, Prosiding Seminar Ilmu Wahyu dan Turath 2018, pada 23 Oktober 2018/ 14 Safar 1440H, Anjuran: Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 334-344
 14. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahnaf wafi Alias (2018), KURATOR MUZIUM NEGERI PAHANG DALAM MEMASTIKAN KELANGSUNGAN MANUSKRIP HUKUM KANUN PAHANG, PERSIDANGAN SISWAZAH PENYELIDIKAN MANUSKRIP ALAM MELAYU 2018, (Persipmam) ,Bilik Seminar UNIKEB, Bangi Gateway, Bandar Baru Bangi, Selongor 19 April 2018, h. 215-230
 15. Bom Bali Dan Kaitannya Dengan Teori Ekstremism Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Bin Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Muhamad Sayuti Mansor, Siti Maimunah Hj Kahal, Rabiatul Adawiyyah Mohamed Ratha Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3 Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Ukm 20-21 November 2017.
 16. Daesh dan Media Sosial di Malaysia: Analisis Kritikal Muhd Imran Abd Razak, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Siti Maimunah Hj Kahal, Rabiatul Adawiyyah Mohamed Ratha Seminar Antarabangsa Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM 18-19 Noember 2017.
 17. Islam Dan Pemikiran Melayu : Kajian Kitab Jawi Terpilih, Seminar Antarabangsa Psikolinguistik IV (SEAPSIL IV) pada 10 - 11 Oktober 2017 di TH Hotel Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
 18. Kitab Jawi Sebagai Karya Intelektual Melayu Islam : Antara Tradisi Dan Kritikan, International Conference On Islamic University: Distinctions And Contributions, anjuran bersama The International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan UIN Antarasari, Banjarmasin pada 09-11 ogos 2017
 19. Malaya Merdeka 1957, KOLOKIUM BRITISH MALAYA 1874 PADA 28 REJAB 1438 H (Bersamaan 24 April 2017 )
 20. Pendekatan Wasatiyah Ulama Melayu Dalam Penghasilan Manuskript Melayu Islam Di Tanah Melayu, Nadwah Ulama Kebangsaan Anjuran UKM Pada 8-9 0gos 2017
 21. Versi Jihad Salafi Jihadi dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Bin Abd Razak, Siti Maimunah Hj Kahal, Rabiatul Adawiyah Mohamed Hatta, Muhamad Sayuti Mansor Seminar on Fiture Education 2017 PEACE Educational Project Faculty of Education, University of Malaya 3-4 Ogos 2017
 22. pertentangan Islam dan Kristian dalam sejarah dakwah di Alam Melayu Seminar Antarabangsa Dakwah Ke-3 Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Ukm 20-21 November 2017
 23. Mohd Farhan Abd Rahman, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Nor Adina Abd Kadir, Mohd Imran Razak, Amin Che Ahmat. (2016). Orientalis Dan Masyarakat Melayu: Analisis Terhadap Karya Pilihan R.O Winstedt. Proceeding of International Conference on Language, Education and Civilization.
 24. Paradigma Keilmuan Dalam Kitab Jawi : Analisa Kritikal- The First International Islamic Heritage Conference 2015 Pada 11-12 november 2015 di mahkota hotel melaka, hlm 226-235
 25. Peranan Aceh dan Turki Dalam Islamisasi Alam Melayu : Analisis Kritikal " - The International Seminar On Quran In Contemporary Society (SQ2015) Pada 10-11 Oktober 2015 Di Unisza Terengganu
 26. Rahimin Affandi Abdul Rahim 2015. Fiqh Versi Alam Melayu : satu Analisis Sejarah,Prosiding Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa dan Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015); Undang-Undang Islam Menelusuri Globalisasi, Anjuran Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM, KOlej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dan IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Inodnesia, pada 19 Disember 2015, di Hotel Allium Batam Indonesia, hlm 54-70
 27. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ridzwan Ahmad, Mohd Anuar Ramli et al. 2015. Aceh dan Paradigma Fiqh Alam Melayu: Analisis Sejarah. Prosiding Aceh Development International Conference, hlm. 290-313.
 28. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Zurina Mohamed Noor, Mohd Anuar Ramli & Mohd Ikhlas Rosele. 2015. Kerangka Pemikiran Wasatiyyah: Satu Pengenalan. Prosiding Seminar Wasatiyyah & Keharmonian Sosial, hlm. 89-118.
 29. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015. 9.Konsep Dan Aplikasi Wasatiyyah Dalam Penyelidikan Islam , Internasional Seminar dengan tema Syariah as Rahmatan Lil Alamin: A World Harmonious, Peacefull, And Civilized pada: Hari/ Tanggal Pukul Tempat : Rabu, 18 November 2015 , Shang Ratu Hotel, Jambi
 30. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015. Ilmu Kolonial dan Citra Islam Di Alam Melayu " - 4th International Seminar Of Wahyu Asas Tamadun Anjuran Fakulti Quran dan Sunnah, Usim Pada 6-7 oktober 2015, hlm 556-574
 31. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015.Ilmu Kolonial Dan Islamisasi Alam Melayu : Analisis Kritikal " - seminar ICON-IDMAD V di prince songkla univ. Pada 12-14/9/2015
 32. Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2015.Ulamak Melayu silam sebagai intelektual masyarakat : rujukan khusus kpada ulamak pantai timur Malaysia" Nadwah Ulamak Nusantara Vi Anjuran Ukm Pada 9-10hb Jun 2015 Di Klana Resort Negeri Sembilan
 33. Awang Haji Yahya Apong, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim. Dalam Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei.
 34. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Dr Ruzman Md Noor, Khadijah Binti Mohd Khambali @ Hambali, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Pengajian Islam Mengikut Perspektif Barat: Analisis Kritikal. Seminar Perbandingan Peradaban Timur-Barat, Akademi Kajian Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah. 14-15 Julai 2012
 35. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Dr Ruzman Md Noor, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Pelan Strategik Pengajian Tinggi Di Malaysia: Analisa Terhadap Elemen Negatif Dan Positif. dalam prosiding WORLD CONGRESS ON ISLAMIC SYSTEMS 1- 5 December 2012. Kota Bharu, Kelantan
 36. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusof, Ruzman Md. Noor & Nor Adina Abdul Kadir. 2011. Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal. Dalam Prosiding International Conference Of Islamic Civilization And Malay Identity 2011 (ICICMI2011), h. 17-30 (ISBN:978-967-5478-44-4)
 37. Ismail, P., Rahim, R.A.A., Ramli, M.A., Jamaludin, M.A. & Niri, M.A. (2008). Pengaruh IPTA Islam didalam Program Pembangunan Modal Insan di Malaysia: Satu Analisis Semasa. Seminar Antarabangsa Andalusia 1300 Tahun, 5 Mac 2008, Sekretariat Falsafah dan Sains Islam (SEFSI), Universiti Sains Malaysia.
 38. Ismail, P., Rahim, R.A.A., Ramli, M.A., Jamaludin, M.A., & Niri, M.A. (2008). Re-engineering of Islamic Higher Educational System in Malaysia: An Analysis Upon Recent Studies. Conference on Malaysian Study of Islam, 28th June 2008, Department of Theology, Religious and Islamic Studies, University of Wales, Lampeter, UK.

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2015 - 2016, NONE
  merekonstruksi sejarah Islam Pahang ( Principal Investigator(PI))
 2. 2014 - 2015, Muzium Islam Pahang, Pekan, Pahang
  PERKEMBANGAN AWAL ISLAM DI PAHANG: SUATU ANALISIS ( Principal Investigator(PI))
 3. 2013 - 2014, Projek Kajian Kecemerlangan Melayu (PKKM)
  Peranan Pihak Berkuasa Agama, Sumbangan dan Impaknya kepada Perubahan Pemikiran Muslim Melayu di Malaysia ( Consultant)
 4. 2010 - 2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  PENGAJIAN PASCA SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM DI IPT MALAYSIA DAN INDONESA : KAJIAN PERBANDINGAN PARADIGMA DAN MODUL ( Consultant)
 5. 2010 - 2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  PERANAN INTELLECTUAL CIRCLE MELAYU DALAM PEMBGUNAN KONSEP DAN APLIKASI SAINS ISLAM : KAJIAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA. ( Consultant)
 6. 2009 - 2010, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  PEMBANGUNANN FILEM ISLAM DI MALAYSIA ( Consultant)
 7. 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  PENGAJIAN SYARIAH DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA DAN INDONESIA: KAJIAN PERBANDINGAN PERSPEKTIF PARADIGMA DAN MODUL ( Principal Investigator(PI))
 8. 2008
  Perkembangan Pemikiran hukum Islam di Malaysia dan Indonesia, Vote F UM (RM 6000), Dibentangkan sebahagiannya dalam dua seminar; (i) Seminar Islam ; Past, Present and Future- International Seminar on Islamic Thoughts, anjuran bersama Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM dengan Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia, pada 7-9hb. Disember 2004.(ii) Seminar Kebangsaan Usul Fiqh (SUFI) 2004, Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Malaysia, pada 15-16hb Disember 2004
 9. 2006 - 2008, MOHE - RMK9
  Isu dan Cabaran Dalam Sains dan Teknologi Terhadap Pemikiran Islam di Malaysia ( Co-Researcher)
 10. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pengajaran Usul al-Fiqh di IPTA/IPTS di Malaysia ( Coordinator)
 11. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM DI MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP INFRASTRUKTUR DAN SUMBER MANUSIA ( Principal Investigator(PI))
 12. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  No Akaun Projek : FR021/2007A Tajuk Projek: PENGARUH FAKTOR KEAGAMAAN TERHADAP TINGKAHLAKU TIDAK BERMORAL DI KALANGAN REMAJA MELAYU : KAJIAN DI BEBERAPA NEGERI TERPILIH DI MALAYSIA ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Frgs 2021-1 : Pembinaan Garis Panduan Muzium Patuh Syariah Di Malaysia, UITM, Consultant
  07 Sep 2021 - 06 Sep 2023 (National)
 • Panel Penilai Buku Agama Di Bawah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia
  01 Jan 2014 - 01 Jan 2017 (National)
 • Panel Penilai Buku Terbitan Dbp, DBP
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2007 (National)
 • Panel Penilaian Ipts Aliran Islam Di Malaysia, LAN
  01 Nov 2004 - 01 Nov 2007 (National)
 • Panel Penilai Buku Ilmiah Terbitan Penerbit Ukm, PENERBIT UKM
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2007 (National)
 • Projek Penulisan Buku Islam Hadahri, YADIM
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2007 (National)
 • Projek Penulisan Risalah Islam Hadhari Sempena Sambutan Maal Hijrah 2006, JAKIM
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2007 (National)
 • Projek Penilaian Buku 66 Cerita Dalam Al-Quran, EDU SYSTEM PUBLICATION BERHAD
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2007 (National)
 • Panel Penilai Buku Ilmiah Terbitan Upena, Uitm, UPENA, UITM
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2007 (National)
 • Panel Penilai Buku Ilmiah Terbitan Pusat Dailog Peradaban Um, PUSAT DAILOG PERADABAN UM
  01 Nov 2005 - 01 Nov 2006 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SPEAKER
 1. HUKUM KANUN PAHANG SEBAGAI KORPUS PERUNDANGAN TEMPATAN MELAYU PAHANG., Persidangan dan pameran Antarabangsa Manuskrip Melayu (PAMM) 2022, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia - Perpustakaan Negara Malaysia (International) (09 Aug 2022 - 11 Aug 2022)
 2. Batu Bersurat Terengganu Dan Pembinaan Tamadun Awal Islam Di Alam Melayu, Seminar Batu Bersurat Piagam Terengganu, Muzium Terengganu (National) (17 Nov 2014 - 18 Nov 2015)
 3. Peranan Dan Sumbangan Gerakan Islam Dalam Pembinaan Tamadun Alam Melayu, International Seminar on MALAY ISLAMIC CIVILIZATION: TRADITION AND ITS CONTRIBUTION TO THE ISLAMIC DEVELOPMENT AT SOTHEAST ASIA , Raden Fatah State Institute of Islamic Studies (IAIN Raden Fatah Palembang). (International) (10 Nov 2014 - 11 Nov 2014)
 4. Teori Islamisasi Tanah Melayu Daripada Pantai Timur : Satu Pengamatan Awal, kolokium Islam Pahang anjuran Muzium Abu Bakar, Pekan, Pahang  (National) (18 Oct 2014 - 20 Oct 2014)
 5. Sejarah Gerakan Islah Di Malaysia: Analisa Kritikal , Seminar Tajdid Anjuran Persatuan Ulamak Malaysia , Persatuan Ulamak Malaysia (National) (06 Sep 2014)
 6. Islam Liberal Di Malaysia : Analisa Kritikal Terhadap Impaknya Kepada Kelangsungan Islam Di Malaysia , kolokium Islam anjuran muzium Abu Bakar, Pekan Pahang , muzium Abu Bakar, Pekan Pahang (National) (14 Aug 2014)
 7. Peranan Ulama Dalam Dinamika Peradaban Di Tanah Melayu , Seminar UIN Raden Fatah, palembang Indonesia (International) (18 Jun 2014)
 8. Badlihisyam mohd Nasir dan Rahimin Affandi. 2014 pemodenan Tanah Melayu : diskursi orientalis dan Islam, seminar Tamadun Islam anjuran usm dan utm di surabaya , USM dan UTM (International) (03 Jun 2014)
 9. Pengajian Islam Di Peringkat Rendah, Menengah, Pondok Dan IPT: Isu Cabaran Dan Pnyelesaian, konvesyen pengajian Islam anjuran KUIM , KUIM melaka (National) (26 May 2014 - 27 May 2014)
 10. Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Quran Di Zaman moden, Seminar Aktualisasi nilai Quran - , UIN, Pekan Baru Riau Indonesia (International) (18 May 2014)
 11. Kekuatan Institusi Pondok Tradisional Di Malaysia: Satu Analisis Pengalaman, Badlihisyam mohd Nasir dan Rahimin Affandi Abd Rahim, Seminar Ijtimak Ulama Pondok 2014 - Kekuatan Institusi Pondok Tradisional Di Malaysia: Satu Analisis Pengalaman, Anjuran Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia, Pada 23-24/04/2014, Di Dewan Mentalom Alor Setar Kedah, Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia (National) (23 Mar 2014 - 24 Mar 2014)
ORAL PRESENTER
 1. PROSES MUZIUMOLOGI ISLAM: SATU PENGENALAN, International Conference On Contemporary Muslim World (ICCMWII), Uitm Perak (International) (13 Oct 2021 - 13 Oct 2021)
PRESENTER
 1. Fiqh Versi Alam Melayu : Satu analisis Sejarah, Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa dan Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015), Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dan Institut Agama Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia (International) (19 Dec 2015 - 21 Dec 2015)
 2. Konsep Dan Aplikasi Wasatiyyah Dalam Penyelidikan Islam, Internasional Seminar dengan tema Syariah as Rahmatan Lil Alamin: A World Harmonious, Peacefull, And Civilized (01 Dec 2015)
 3. Ilmu Kolonial Dan Islamisasi Alam Melayu : Analisis Kritikal, seminar ICON-IDMAD V (01 Dec 2015)
 4. Paradigma Keilmuan Dalam Kitab Jawi : Analisa Kritikal, The First International Islamic Heritage Conference 2015 (01 Dec 2015)
 5. Ulamak Melayu silam sebagai intelektual masyarakat : rujukan khusus kpada ulamak pantai timur Malaysia, Nadwah Ulamak Nusantara Vi Anjuran Ukm (01 Dec 2015)
 6. Ilmu Kolonial dan Citra Islam Di Alam Melayu, 4th International Seminar Of Wahyu Asas Tamadun Anjuran Fakulti Quran dan Sunnah (01 Dec 2015)
 7. Peranan Aceh dan Turki Dalam Islamisasi Alam Melayu : Analisis Kritikal, The International Seminar On Quran In Contemporary Society (SQ2015) Pada 10-11 Oktober 2015 Di Unisza Terengganu (01 Jan 2015)
 8. Larangan Tasyabbuh dan Aplikasinya dalam interaksi sosial dengan orang bukan islam di malaysia berteraskan pendekatan wasatiyyah, International Conference on Islamic Thought IV  (International) (09 Dec 2014 - 10 Dec 2014)
 9. Batu Bersurat Piagam Negeri Terengganu Dan Kajian Masyarakat Melayu-Islam Wilayah Timur Laut , Seminar Batu Bersurat Piagam Negeri Terengganu, Anjuran Muzium Negeri Terengganu Pada 12-13hb Mei 2013, muzium negeri Terengganu (National) (12 May 2013 - 13 May 2013)
 10. Formula Ketatanegaraan Melayu-Islam di Alam Melayu: Rujukan Khusus Terhadap Perlembagaan Itqan Al-Muluk Bi Ta Dil As-Suluk, Persidangan Kearifan Tempatan 2012, anjuran USM, USM (National) (15 Oct 2012 - 16 Oct 2012)
 11. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim., Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei., Uitm sarawak dan KUPUSB brunei (International) (26 Jun 2012 - 27 Jun 2012)
 12. Perlembagaan Itqan Muluk Dan Peranan Ulamak Sebagai Intelektual Ummah Di Terengganu , Seminar Itqan Muluk 2012, Anjuran Muzium Negeri Terengganu , Muzium Negeri Terengganu (National) (26 May 2012 - 27 May 2012)
 13. Program Pengantarabangsaan Ipt Malaysia : Antara Elemen Positif Dan Negatif, Workshop Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam 5, Anjuran ISDEV Dan UMSU, Di Medan, Indonesia, ISDEV USM (International) (10 Apr 2012 - 12 Apr 2012)
 14. kearifan tempatan dan batu bersurat terengannu : analisis kritikal, seminar batu bersurat piagam terengganu 2012, Muzium Negeri Terengganu (National) (25 Mar 2012 - 26 Mar 2012)
 15. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim., Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei, Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei (01 Jan 2012)
 16. BATU BERSURAT DI TERENGGANU DAN ANCAMAN FAHAMAN SEMASA, Seminar Batu Bersurat siri ketiga, Lembaga Muzium Negeri Terengganu (National) (28 Mar 2011 - 29 Mar 2011)
 17. Program Pengajian Pasca Siswazah Pengajian Islam Di Malaysia: Analisis Cabaran Dan Harapan, Seminar Tamadun ASEAN Tamadun Andalusia, Ajuran USM Dan ISTAC Di Dewan Utama ISTAC Kuala Lumpur  (National) (20 Oct 2010 - 21 Oct 2010)
 18. PEMIKIRAN MELAYU TIDAK MAMPU MEMBANGUNKAN PENGETAHUAN SAINS: ANALISIS KRITIKAL, Seminar Tamadun ASEAN Tamadun Andalusia, Ajuran USM Dan ISTAC Di Dewan Utama ISTAC Kuala Lumpur  (National) (20 Oct 2010 - 21 Oct 2010)
 19. Metodologi Disiplin Occidentalism Alternative : Analisis Terhadap Karya Sarjana Orientalism Terpilih. , Seminar Tamadun ASEAN Tamadun Andalusia, Ajuran USM Dan ISTAC Di Dewan Utama ISTAC Kuala Lumpur  (National) (20 Oct 2010 - 21 Oct 2010)
 20. Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap IPT Aliran Islam Di Malaysia : Analisis Kritikal , Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke 4,UKM  (National) (03 Aug 2010 - 04 Aug 2010)
 21. Alam Mengikut Perspektif Sastera Islam Adalah Kajian Terhadap Novel Ketika Cinta Bertasbih , Persidangan Kebangsaan Alam dan Kesusateraan, USM (16 Jul 2010 - 17 Jul 2010)
 22. 1.Islam Sebagai Penjana Konsep Intelektualism Moden 2.Jejak Intelektual Palsu : Analisa Terhadap Gerakan Liberalism Di Malaysia , Seminar Pengajian Islam Menjana Intelektual Ummah, USIM (National) (23 Jun 2010 - 25 Jun 2010)
 23. Institusi Pondok Sebagai Penjana Intelektual Ummah Di Kelantan, Seminar Intelektual Islam, Peringkat Kebangsaan, anjuran Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM Machang, Kelantan (National) (24 May 2010 - 25 Oct 2010)
 24. Batu Bersurat Di Terengganu : Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam, Seminar Batu Bersurat Siri Kedua anjuran Lembaga Muzium Negeri Terengganu (National) (18 Apr 2010 - 19 Apr 2010)
 25. Pengajian Syariah Dan Pembinaan Tamadun Islam Di Malaysia: Analisa Terhadap Model Terpilih., Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (Macasic), University Kebangsaan Malaysia (International) (29 Dec 2009 - 30 Dec 2009)
 26. PEDAGOGI PENGAJIAN SYARIAH DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP PENGALAMAN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, seminar antarabangsa pendidikan ICT bernuansakan Islam (International) (17 Dec 2009 - 21 Dec 2009)
 27. SISTEM FIQH SEMASA DI MALAYSIA: SATU ANALISIS MODEL PILIHAN, Seminar Hukum Islam Semasa (SHIS6), Deparment Of Fiqh & Usul, Academi Of Islamic Studies, Universiti Malaya (National) (22 Oct 2009 - 23 Oct 2009)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2021) Panel Pembentangan Candidature Defence Phd- Imamuddin, University, (Internal Assessor)
 2. (2021) Panel Pembentangan Proposal Defence-Mohammad Haizan, University, (Internal Assessor)
 3. (2021) Panel Pembentangan Candidature Defence- Zailani, University, (Internal Assessor)
 4. (2017) Darwin Zainuddin, tesis PhD Universiti Malaya; tajuk : Menangani Gerakan Islam Liberal Di Indonesia : Kajian Tentang Usaha Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Dan Halangannya., di bawah APIUM , (Internal Examiner)
 5. (2017) Abdul Hakim, tesis sarjana Universiti Malaya; tajuk : Metodologi Ijtihad K.H. Sahal Mahfudh (M. 2014) Dalam Hukum Islam Semasa Di Indonesia. , (Internal Examiner)
 6. (2017) Tengku Fatimah Azzahra Binti Tengku Md Fauzi, tesis sarjana Universiti Malaya; tajuk : Analisis Penggunaan Vaksin Terhadap Kanak-Kanak Menurut Perspektif Hukum Islam. , (Internal Examiner)
 7. (2017) Abdulloh Ruesa, tesis sarjana Universiti Malaya; tajuk : Analisis Al-Tashabbuh Terhadap Penglibatan Orang Islam Dalam Perayaan Bukan Islam Di Selatan Thailand. , (Internal Examiner)
 8. (2015) Dasima Binti Sidek; Keberkesanan Pendidikan Syariah Islamiah Terhadap Pergaulan Pelajar : Kajian Di Sekolah Menengah Di Kuala Terengganu, (External Examiner)
 9. (2015) menilai tesis phd hajah Masyithah Umar, bertajuk : kedudukan wanita dalam undang-undang Peradilan agama Banjarmasin di Indonesia, dibawah UUM , (External Examiner)
 10. (2015) Yusri Noval Bin Syukri; Respons Ulama Dayah Aceh Utara Terhadap Kompilasi Hukum Islam , (External Examiner)
 11. (2015) Razmi @ Hilmi Bin Mohamed; Hubungan Antara Pengamalan Solat Fardhu Dengan Perlaku Delinkuen Pelajar : Kajian Di Sekolah Menengah Daerah Keningau, Sabah , (External Examiner)
 12. (2015) Nurhanisah Binti Hadigunawan ; Penghayatan Islam Dan Hubungannya Dengan Konflik Rumah Tangga : Kajian Di Unit Rundingcara, Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor , (External Examiner)
 13. (2015) Muhammad Rizal Abdul Gani; Penggunaan Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Kes Khalwat Menurut Perspektif Hokum Islam : Kajian Di Kota Banda Aceh , (External Examiner)
 14. (2015) Menilai buku bertajuk Kritikan Orientalis Terhadap Al-Quran Dan Al-Sunnah untuk Dewan Bahasa dan Pustaka , (Reviewer)
Contribution to event
 1. (2021) Ahli Jawatankuasa Syarahan Pengajian Syariah Kali Ke-3 Bagi Siri I, Ii, Iii, University, (Event Organiser)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2020) An Analysis of the Intellectual History and The Writings of Malay Fiqh Typology from the 17th to 19th Centuries, MOHD PUA'AD BIN ABDUL MALIK
 2. (2019) REFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN (1917-2001), ZAID HAMDANI
 3. (2016) PENGHAYATAN FARDU AIN REMAJA PEKAK DI MALAYSIA, MOHD HUZAIRI BIN AWANG @ HUSAIN
 4. (2016) JARINGAN ULAMA KALIMANTAN BARAT ABAT KE 19-20TH DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, DIDIK MUHAMMAD NUR HARIS
 5. (2011) PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PENSIJILAN HALAL JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) (Assessment on Implementation of Halal Certification by Malaysian Islamic Developemnt Department (JAKIM), LOKMAN BIN AB.RAHMAN
Master
 1. (2017) PERSPEKTIF ILMU KOLONIAL TENTANG HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT DI TANAH MELAYU: ANALISIS TERHADAP KARYA-KARYA TERPILIH, HALIM @ AB HALIM BIN ISMAIL
 2. (2017) PENDEKATAN WASATIYYAH MENURUT YUSUF AL-QARADAWI: KAJIAN KITAB FI FIQH AL-AQALLIYYAT AL-MUSLIMAH, SITI RAIHANA BT MAT JID
 3. (2017) PANDANGAN MUHAMAD HASHIM KAMALI TERHADAP HUDUD DALAM BUKU PUNISHMENT IN ISLAMIC LAW, NOR ASIMAH BINTI MAT NOH
 4. (2017) AMALAN PATRIAKI MENURUT SISTERS IN ISLAM, MAHANI BINTI MUSTAPA
 5. (2016) ISU-ISU FIQH TERPILIH MENGIKUT ALIRAN SALAFI: KAJIAN DI KOTA BHARU, KELANTAN, ROSLEE @ MOHAMAD BIN ISMAIL
 6. (2015) FILEM SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN ISLAM: ANALISIS FILEM DALAM MIHRAB CINTA (Film as an Islamic Educational Media: An Analysis of Film Dalam Mihrab Cinta"), MOHD NAZRI BIN ABDULLAH
 7. (2014) PANDANGAN FIQH MENURUT JEMAAH AL-QURAN MALAYSIA: ANALISIS KRITIKAL (Jemaah al-Quran Malaysia?s View of Fiqh: A Critical Analysis), ABDULHADI BIN AB.RAHMAN
 8. (2013) PANDANGAN R.O. WINSTEDT TERHADAP UNDANG-UNDANG ISLAM DI TANAH MELAYU, MOHD FARHAN BIN ABD RAHMAN
 9. (2013) KEBERKESANAN PENDIDIKAN AKHLAK DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI SEREMBAN NEGERI SEMBILAN, JAMILAH BINTI MOHD NOOR
 10. (2012) FILEM KETIKA CINTA BERTASBIH MENGIKUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, MOHAMAD SHAFIEI BIN AYUB
 11. (2012) PENGARUH ORIENTALISME DALAM PENGAJIAN HUKUM ISLAM DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL, SURABAYA, SITI AMINAH
 12. (2012) METODOLOGI PENGAJIAN SYARIAH DI INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM (ISID) GONTOR, INDONESIA, ZAENAL ABIDIN
 13. (2012) AMALAN TRADISI MASYARAKAT BAJAU DI SEMPORNA SABAH: ANALISIS DARI PERSPEKTIF `URUF DALAM HUKUM ISLAM, SYAMSUL AZIZUL BIN MARINSAH
 14. (2012) TA'DIB DALAM PROGRAM PEMULIHAN PELAKU JUVANA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM, ATIQAH BINTI HAMZAH

TEACHING


Master
 1. (2022) IOA7003 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 2. (2022) IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
 3. (2022) IOX7001 - Research Methodology
 4. (2022) IOA7002 - Syafie Madhhab and Disagreements of Fiqh in Malaysia
 5. (2021) IOA7003 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 6. (2021) IOX7004 - Methodology of Shariah Studies
 7. (2021) IOX7003 - Methodology of Usuluddin Studies
 8. (2010) IFGH6319 - Schools of Thought in Islamic Law in Southeast Asia
 9. (2009) IFGH6319 - Schools of Thought in Islamic Law in Southeast Asia
 10. (2009) IFGH6320 - Shariah Studies and Orientalism
Bachelor
 1. (2022) GII2003 - Fundamental of Islamic Law
 2. (2022) IIX1003 - Introduction of Shariah Studies
 3. (2022) GQI0002 - Islamic Law and Global Issues
 4. (2021) GII2003 - Fundamental of Islamic Law
 5. (2021) IID2007 - Maktabah Syariah
 6. (2011) IFEH2110 - Islamic Shariah in Malaysia
 7. (2009) IFEH1109 - Islamic Jurisprudence and Society

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Ahli Jawatankuasa International Seminar On Contemporary Fiqh 2016, (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 • Pengerusi Sidang, International Seminar On Contemporary Fiqh 2016, (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 • Ajk Siri Syarahan Pengajian Syariah Ii, (Department), 2016-07-01 Until 2017-05-31, (01 Jul 2016 - 31 May 2017)
 • 1.Panel Penilai Buku Agama Di Bawah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, (01 Jan 2015 - 01 Jan 2017)
 • Panel Penasihat Muzium Abu Bakar Pekan Pahang., (01 Jul 2014 - 16 Jan 2017)
 • Ahli Jawatankuasa Pibg Sekolah Menengah Puchong Perdana, Puchong Selangor, (01 Jan 2014 - 01 Jan 2018)
 • Panel Penilai Untuk Jurnal Pertamina Upm, (15 Jan 2013 - 25 Jan 2013)
 • Panel Penasihat Muzium Negeri Terengganu, (01 Jan 2013 - 01 Jan 2018)