Curriculum Vitae

DR. FAEZAH BINTI KASSIM

Senior Lecturer
 • Internship Training and Academic Enrichment Centre
 • +603-79675406

AREAS OF EXPERTISE


ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD, (Sejarah Perkembangan Masyarakat Majmuk Di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896-1941)
  Universiti Malaya (UM)
 • Doctoral Degree (PhD), (History)
  Universiti Malaya (UM)
 • MA(CivStud), (Pengajian Peradaban)
  Universiti Malaya (UM)
 • BA (Hons), (Japanese Languange Studies)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Committee Members
  02 Nov 2021 - 03 Nov 2023 (Faculty)
 • Committee Members
  02 Nov 2021 - 03 Nov 2023 (Faculty)
 • Committee Members
  08 Aug 2022 - 08 Aug 2023 (University Malaya)
 • Coordinator
  25 Jul 2019 - 25 Jul 2023 (Faculty)
 • Wakil Pengganti PTj bagi Jawatankuasa Kecil Mengkaji Urusan Peperiksaan dan Pengijazahan di bawah Sistem Semester
  13 Mar 2012 - present (University Malaya)
 • Manager
  28 Apr 2022 - 29 Apr 2024 (Faculty)
 • Coordinator
  28 Dec 2020 - 01 Jul 2021 (Faculty)
 • Deputy Director (Academic)
  17 Aug 2020 - 18 Dec 2020 (Universiti Malaya)
 • Coordinator
  25 Jul 2019 - 25 Jul 2020 (Faculty)
 • Coordinator
  22 Oct 2018 - 21 Oct 2019 (Faculty)
 • Pegawai Jaminan Kualiti Akademik CITra
  08 Nov 2018 - 07 Nov 2019 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Renovasi Ruang CITra
  01 Nov 2017 - 31 Oct 2019 (Faculty)
 • Document Controller
  07 Nov 2016 - 06 Nov 2018 (Faculty)
 • Alhli Jawatankuasa Sumber Manusia
  02 Jan 2017 - 29 Sep 2017 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Induk Jalinan Masyarakat
  22 Aug 2013 - 22 Aug 2015 (Faculty)
 • Coordinator
  01 Apr 2014 - 31 Mar 2015 (Faculty)
 • Penyelaras Kursus TITAS
  01 Jan 2013 - 31 Mar 2014 (Faculty)
 • Fasilitator Bengkel Penilaian Pemarkahan Berkredit Universiti Malaya
  18 Nov 2011 - 20 Nov 2011 (Faculty)

MEMBERSHIPS


 • MALAYSIAN ASSOCIATION OF JAPANESE STUDIES, MEMBER
  Since 2017 (National)
 • AHLI PERSATUAN PENDIDIKAN FALSAFAH DAN PEMIKIRAN MALAYSIA, MEMBER
  2021 to 2022 (National)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • International Learning Improvement & Teaching Enhancement Conference (LITEC) 2020. Bronze Award is presented to Dr. Irene Yong, Dr. Muhammad Shamsinor, Dr. Noor Ain Mat Noor & Dr. Faezah Kassim for Research Project - Personalized Theory Learning in Big Classroom: A Creative Confidence Approach Forward.
  Universiti Malaya, 2020 (International)
 • International Learning Improvement & Teaching Enhancement Conference (LITEC) 2020. Bronze Award is presented to Dr. Muhammad Shamsinor, Dr. Fatimi Hanafi, Dr. Noor Ain Mat Noor & Dr. Faezah Kassim for Research Project - Application of MagicNation Method on General Subject Program (MPU).
  Universiti Malaya, 2020 (International)
 • Pingat Gangsa Dalam Pertandingan Inovasi Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti (Nucc) 2019 Yang Bertajuk Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pelaksanaan Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi Bagi Kursus Tamadun Islam & Asia Dan Hubungan Etnik Di Universiti Malaya Pada 10 -11 Julai 2019 Bertempat Di Universiti Putra Malaysia Anjuran Majlis KoKurikulum Universiti-Universiti Malaysia (Unicc) Dengan Kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) Dan Universiti Putra Malaysia.
  Majlis Kokurikulum Universiti Malaysia (Unicc), Kementerian Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi), 2019 (National)
 • Pingat Gangsa Dalam Pertandingan Inovasi Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti (Nucc) 2019 Inovasi Dan Kreativiti Dalam Pdp Kursus Hubungan Etnik Di Universiti Malaya: Ke Arah Pemantapan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Pada 10 -11 Julai 2019 Bertempat Di Universiti Putra Malaysia Anjuran Majlis KoKurikulum Universiti-Universiti Malaysia (Unicc) Dengan Kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) Dan Universiti Putra Malaysia.
  Majlis Kokurikulum Universiti, Kementerian Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi), 2019 (National)
 • Pingat Gangsa Dalam Pertandingan Inovasi Kategori Pensyarah Bertajuk Amalan Berimpak Tinggi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Hubungan Etnik Di Universiti Malaya dalam Compex 2019 Pertandingan Inovasi : Competition, Presentation, Exhibition Peringkat Kebangsaan.
  Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019 (National)
 • Penghargaan atas Kerjasama dan Sumbangan Menghasilkan Buku Garis Panduan Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) Edisi Kedua
  Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, 2017 (Government)
 • AHLI JAWATANKUASA KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) IPT
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, 2016 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2016 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2015 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Norazlan Hadi Yaacob & Faezah Kassim. (2020). Inovasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran bagi Penerapan Kemahiran Insaniah dalam Mata kuliah Tamadun Islam dan Asia (TITAS) di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia. JIPSINDO. Vol. 7. No. 1. March 2020. 1-21.
 2. Norazlan Hadi Yaacob, Faezah Kassim & Aiza Maslan @ Baharudin. (2020). The Development of Chinese Education in Federated Malay States Before the Second World War. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29. No. 8 (2020). 3980-3992.
 3. Norazlan Hadi Yaacob, Faezah Kassim, Aiza Maslan@Baharudin, Junaidi Abu Bakar. (2020). Integration and Acceptance of Malay Identity among Orang Asli: A Study on the Tribe of Semai, Pos Pantos, Ulu Jelai, Kuala Lipis, Pahang, Malaysia. Journal of Critical Reviews. Vol. 7. Issue 15. 879-888.
 4. Faridah Che Husain, Faezah Kassim, Noor Ain Mat Noor, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis, Mohd. Syariefudin Abdullah, "Pelaksanaan dan Persepsi Pelajar Terhadap Strategi Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) di Universiti Malaya"
 5. Faezah Kassim, Zamre Abu Hassan, Norazlan Hadi Yaacob & Abd. Wahid Jais. (2017). Perubahan Amalan Budaya Masyarakat Orang Asli (Muslim): Satu Kajian Awal di Pos Pantos, Kuala Lipis, Pahang. Umran Journal of Muslim Affairs, Vol.3.2017, 1-15.
 6. Faezah Kassim. (2017). Perkembangan Persatuan Tiga Kaum Utama di Tanah Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Vol. 4. Bil. 1 (2017), 188-209.
 7. Faezah Kassim & Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus (2016). Konsep Dan Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Majmuk: Dari Perspektif Sejarah . UMRAN The Journal Of Muslim Affairs. Vol. 2, Number 2. 2016.
 8. Abd. Wahid Jais, Faezah Kassim, Roslan Nik & Zanariah Abdullah. 2014. Komitmen Pengajar terhadap Pengajaran Kokurikulum di Universiti Malaya. e-Journal of Holistic Student Development. Vol.1, No.1.
 9. Faezah Kassim & Abd. Wahid Jais. 2014. Status of Women in the Heian Period (794-1185): A Study of the Literary Works of Murasaki Shikibu and Sei Shonagon. International Journal of East Asian Studies. Vol. 3, No. 1: 111-124
 10. Faezah Kassim & Abd. Wahid Jais. 2005. Perkembangan Suasana Politik Muslim di Xinjiang, China: Satu Tinjauan Umum dari Perspektif Sejarah Peradaban. Jurnal Al-Tamaddun Jil 1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
 11. Faezah Kassim. 2005. "Kepercayaan Tradisional Orang Melayu dan Hubungannya dengan Alam Sekitar". Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 12. Faezah Kassim.2004. Unsur-unsur budaya popular Jepun dalam budaya popular Malaysia: satu kajian terhadap Kadazandusun di Kota Kinabalu . Manu IX, Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.
Books
 1. Faezah Kassim (et. al). (2019). Buku Panduan Amalan Pendidikan berimpak Tinggi (High Impact Educational Practices - HIEPs) dalam Mata Pelajaran Pengajian Umum. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia.
 2. Zanariah Abdullah, Wendy Yee Mei Tien, Abd. Wahid Jais, Faezah Kassim, Zamre Abu Hassan dan Roslan Nik, 2013, Manual Jalinan Masyarakat, Kuala Lumpur: Seksyen Kokurikulum, Elektif Luar Fakulti dan TITAS, Universiti Malaya
Chapter in Books
 1. Fatimi Hanafi, Nurul Nadia Ibrahim, Mohd Syukri Zainal Abidin, Faezah Kassim , Irene Yong Seok Ching & Noor Ain Mat Noor (2021) Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Dalam Acuan Malaysia, dalam Rahimi Ramli, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis dan Noor Ain Mat Noor (Eds), Penghayatan Etika dan Peradaban, (hlm 1-22), Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya
 2. Zulkanain Abdul Rahman & Abu Hanifah Idris (eds.). (2022). Budiman Kumoulan Esei Sempena Persaraan Profesor Dato' Dr. Mohammad Redzuan Othman. Penerbit Universiti Malaya
 3. Irene Seok-Ching Yong, Noor Ain Mat Noor, & Faezah Kassim (2021). Learning Theoretical Topics and Abstruse Concepts in Big Classroom: A Creative Confidence Approach Forward. In Personalized Learning: A Compilation of Journeys. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya:
 4. Norazlan Hadi Yaacob, Faezah Kassim & Aiza Maslan @ Baharudin. (2020). Persepsi dan Penerimaan Pendidikan Formal dalam Kalangan Orang Asli Suku Kaum Mahmeri. In Mohd. Syahmir Alias & Aiza Maslan (eds.). Wacana Epistemologi dan Estetika di Malaysia (pp. 167 - 182). Tangjung Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 5. Faezah Kassim & Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus. (2017). Sejarah Pembentukan Masyarakat Majmuk Menjelang Abad ke-19. dlm. Norazlan Hadi Yaacob, Marshelayanti Mohamad Razali Siti Noranizahhafizah Boyman & Muhamad Sayuti Hassan (ed.). Dinamisme Masyarakat Malaysia (hlm. 25-38). Tanjung Malim: UPSI.
 6. Faezah Kassim. (2017). Pengaruh Islam dalam Pendidikan Orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Dlm. Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman & Rosmadi Fauzi (ed.), Merentasi Sempadan yang Melewati Zaman (hlm. 343-364). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 7. Faezah Kassim & Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus (2016). Konsep Dan Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Majmuk: Dari Perspektif Sejarah . UMRAN The Journal Of Muslim Affairs. Vol. 2, Number 2. 2016.
 8. Faezah Kassim. 2015. Dasar British terhadap pembentukan masyarakat majumuk di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, 1896-1941. Dlm. Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus & Noor Ain Mat Noor. 2015. Dasar dan tadbir dalam Sejarah, hlm. 107-136. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 9. Abd. Wahid Jais & Faezah Kassim. 2011. Unsur-unsur Kepercayaan Orang Melayu dalam Kepercayaan Orang Cina: Satu Kajian Awal. Dlm. Faizuri Abd. Latif & Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid (pnyt). Islam dan Faham-faham Keagamaan, 41-63. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaua
 10. Abd. Wahid Jais & Faezah Kassim. 2009. Kepentingan Dialog Dalam Konteks Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia. Dlm. Hashim Ismail & Raihanah Abdullah (pnyt). Permuafakatan dan Kerukunan Teras Peradaban Malaysia, hlm. 61-80. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu dan Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya
 11. Abd. Wahid Jais & Faezah Kassim. 2009. Sains dan Teknologi dalam Tamadun Melayu. Dlm. Mohd. Hazim Shah Abdul Murad (pnyt). Sains, Agama dan Budaya di Alam Melayu.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 12. Abd. Wahid Jais & Faezah Kassim. 2009. Wanita Orang Asli dan Alam Sekitar. Dlm. Raihanah Abdullah (pnyt). Pembelaan Kumpulan Minoriti di Malaysia, 27-48. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya
 13. Faezah Kassim & Abd. Wahid Jais, Interaksi Antara Tamadun . Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 14. Faezah Kassim. 2006. Pengaruh Timur Tengah Terhadap Kesenian Melayu dan Sumbangannya kepada Tamadun Melayu". Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam.
 15. Faezah Kassim & Suraya Sintang. 2005. Pencapaian Pelajar Universiti Malaysia Sabah (UMS) Bagi Kursus TITAS: Sebelum dan Selepas Perlaksanaan Kelas Tutorial. Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran TITAS.(pnyt) Mohd Sariefudin Abdullah, Misnan Jemali & Samri Sainuddin. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Article in Proceeding
 1. Fatimi Hanafi, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis, Faezah Kassim, Noor Ain Mat Noor, Irene Yong Seok Ching, Sejarah Awal Penglibatan Wanita Bukan Melayu dalam Politik di Malaysia dalam Proceeding The First International Conference on Social Studies and Citizenship (ICSSC 2021), Universiti Pendidikan Sultan Idris
 2. Fatimi Hanafi, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis, Faezah Kassim , Noor Ain Mat Noor, Irene Yong Seok Ching. (2021, 27-28 November). Sejarah Awal Penglibatan Wanita Bukan Melayu dalam Politik di Malaysia. Proceeding The 1st International Conference on Social Studies and Citizenship (ICSSC 2021). 304-319.
 3. Norazlan Hadi Yaacob, Faezah Kassim & Norhafiza Mohd. Hed. (2020). The Perspectives of the Malaysian Aboriginal Group on Ethnic Relations: A Case Study of the Mahmeri Group in Selangor, Malaysia. Proceedings of the 7th International on Multidisciplinary Research. 535 - 542. doi: 10.5220/0008890105350542
 4. Faezah Kassim, Zamre Abu Hassan, Norazlan Hadi Yaacob & Abd. Wahid Jais. (2017). Amalan Budaya Masyarakat Orang Asli (Muslim). Mohd. Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris (ed.). Proceedings of the International Conferences on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017.
 5. Norazlan Hadi Yaacob & Faezah Kassim. (2017). Pemikiran Masyarakat Melayu Berkaitan Budaya dan Tradisi "Merantau" Seperti yang terdapat dalam Puisi Tradisional Melayu. Abdul Rasid Jamian, Rozita Radhiah & Samsudin Othman ed.). Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 2017. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah.
 6. Norazlan Hadi Yaacob , Faezah Kassim , Aiza Maslan@Baharudin. Merantau dalam kalangan Masyarakat Melayu : Kajian Terhadap Puisi Tradisional. Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM-5). Universitas Hasanuddin, Institut Alam dan Tamadun Melayu (UKM) dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia. 26-28 Julai, Makassar, Indonesia.
 7. Norazlan Hadi Yaacob, Faezah Kassim & Aiza Maslan@Baharuddin. NGO Dan Pendidikan Di Malaysia: Kajian Terhadap Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) International Conference on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI 10), University of Malaya, 16-18 August 2016.
Other Publications
 1. Faezah Kassim. 2004. Agama dan falsafah di Jepun: Perkembangan dan pengaruh terhadap pemikiran orang Jepun. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. - Monograph

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2022 - 2024, External grant collaboration
  Pengaruh sosialisasi politik dan orientasi tingkahlaku politik dalam kalangan mahasiswa universiti awam, Universiti Malaysia Pahang (UMP) ( Co-Researcher)
 2. 2022 - 2023, Government Agency
  Risiko Governans, Integriti Dan Rasuah Dalam Sektor Pertanian Di Malaysia ( Co-Researcher)
 3. 2022 - 2023, Majlis Bandaraya Petaling Jaya
  Pengukuran Kemiskinan Multidimensi Berteraskan Islam dalam Kalangan Isi Rumah PPR Lembah Subang, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA ( Co-Researcher)
 4. 2019 - 2021, RU Geran - Fakulti Program
  The Re-empowerment Of Parliament Institution In Malaysia After 14 General Election And Its Impact Towards Democracy ( Co-Researcher)
 5. 2019 - 2021, RU Geran - ADEC
  Personalized Theory Learning In Big Classroom: A Creative Confidence Approach Forward ( Co-Researcher)
 6. 2019 - 2020, RU Geran - ADEC
  Aplikasi Kaedah MagicNation dalam Program Mata Pelajaran Umum (MPU) U1: Hubungan Etnik ( Co-Researcher)
 7. 2011 - 2012, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Perkembangan Masyarakat Majmuk di Negeri-negeri Melayu Bersekutu 1896-1941 ( Principal Investigator(PI))
 8. 2011 - 2012, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  PERSEPSI DAN SIKAP ORANG ASLI TERHADAP HUBUNGAN ETNIK ( Consultant)
Private
 1. 2021 - 2022, Private Funding
  Assessing 21st-century Soft Skills Embedded Through University Courses: A Case Of Basic Entrepreneurship Enculturation Course At Universiti Malaya ( Co-Researcher)
 2. 2021 - 2022, Private Funding
  Propensify To Co-work With Students Of Disability: A Case Of Inclusive Education At University Level ( Co-Researcher)

CONSULTANCY PROJECT


 • Ahli Jawatankuasa Kursus Tamadun Islam dan Asia (Titas) Ipt, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2018 (National)
 • Bengkel Curriculum Review Kursus Mpu, CITra
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)
 • Menghasilkan Buku Garis Panduan Matapelajaran Pengajian Umum (Mpu) Edisi Kedua, Kementerian Pengajian Tinggi
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2018 (National)
 • Editorial Review Board-E-Journal of Holistic Student Development, UNICC & CITra
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2016 (National)
 • Panel Penilai Untuk Penilaian Matapelajaran Pengajian Umum (Mpu), UCSI UNIVERSITY AND MICOST
  01 Jan 2013 - 01 Jan 2014 (National)
 • Sebagai Auditee Semasa Berlangsungnya Audit Dalaman Universiti Malaya Bil. 12/2011, SEKSYEN KOKURIKULUM, ELEKTIF LUAR FAKULTI DAN TITAS
  01 Apr 2011 - 01 Apr 2011 (National)

PAPER PRESENTED


ORAL PRESENTER
 1. Penerimaan Pelajar terhadap Pelaksanaan Kursus Falsafah dan Isu Semasa di Universiti Malaya, Seminar Matapelajaran Umum SEMUKE siri 2-2022, Sunway College (National) (13 Oct 2022 - 13 Oct 2022)
 2. Dekolonisasi: Teori dan analisis evolusi pendidikan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu Sebelum Perang Dunia Kedua, Sesi Perkongsian Ilmu, CITrA (University) (08 Aug 2022 - 08 Aug 2022)
 3. Sejarah Awal Penglibatan Wanita Bukan Melayu dalam Politik di Malaysia, International Conference on Social Studies and Citizenship (ICSSC 2021), Fakulti Sains Kemanusiaan, UPSI (International) (27 Nov 2021 - 28 Nov 2021)
PRESENTER
 1. Inovasi Sosial Kursus Kokurikulum Berkredit Melalui Program University-Community Engagement di Universiti Malaya, International Conference on Social Innovation. 22 23 November 2016, CITra, UM & ISM (International) (22 Nov 2016 - 23 Nov 2016)
 2. Sistem Sokongan untuk Mahasiswa OKU: Kajian Berdasarkan Kursus Khidmat Masyarakat., Persidangan Varsiti Inklusif Univesiti Malaya 2014, Seksyen Kaunseling, Kerjaya dan OKU, Universiti Malaya dan Majlis Kebangsaan bagi OKU dan Kementerian Pendidikan Malaysia (National) (11 Nov 2014 - 12 Nov 2014)
OTHERS
 1. Personalized Theory Learning in Big Classroom: A Creative Confidence Approach Forward, International Learning Improvement and teaching Enhancement Conference (LITEC) 2020, ADeC Universiti Malaya (International) (25 Aug 2020 - 27 Aug 2020)
 2. Application of MagicNation Method in General Subject Program (MPU), International Learning Improvement and Teaching Enhancement Conference (LITEC) 2020, Universiti Malaya (International) (25 Aug 2020 - 27 Dec 2020)
 3. Keberkesanan Penerapan Kemahiran Insaniah melalui Inovasi terhadap strategi pengajaran dan pembelajaran kursus Tamadun Islam dan Asia di Universiti Malaya, Persidangan Kebangsaan Kokurikulum Universiti (NUCC) 2019, Majlis Kokurikulum Universiti dan Kementerian Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) (National) (10 Jul 2019 - 11 Jul 2019)
 4. Pentadbiran Penjara di Kedah, 1909-1941, Kongres Sejarah Malaysia Ke 3, Persatuan Sejarah Malaysia (National) (28 Aug 2018 - 29 Aug 2018)
 5. Kuasa Politik dan Perdukunan: Analisis Sosiobudaya dalam Pembentukan Stigma Masyarakat Melayu Malaysia Kontemporari, Persidangan Antarabangsa Perubatan Melayu , Akademi Pengajian Melayu dan Fakulti Sains, Universiti Malaya (International) (15 Nov 2017 - 16 Nov 2017)
 6. Perubahan Persepsi Masyarakat terhadap Golongan Orang Kurang Upaya Melalui Inovasi Sosial: Kajian Berdasarkan Usaha Persatuan Mahasiswa Istimewa Universiti Malaya., International Conference on Social Innovation 2016, CITra, UM & ISM (International) (22 Nov 2016 - 23 Nov 2016)
 7. Inovasi Sosial dari Perspektif Ekopelancongan: Kajian Kes di Perkampungan Orang Asli Batu 16, Ulu Gombak, Selangor., International Conference on Social Innovation 2016, CITra, University of Malaya & ISM (International) (22 Nov 2016 - 23 Nov 2016)
 8. Jati Diri Kebangsaan: Kajian Awal terhadap Pelajar RPKJ Universiti Malaya., Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN 2014) (01 Dec 2014)
 9. Keusahawanan Sosial: Kajian Kes di Persatuan Anak-anak Yatim dan Ibu Tunggal Kampung Medan, Petaling Jaya, Selangor., International Conference on Social Entrepreneurship 2014, SKET, University of Malaya and Institut Sosial Malaysia (International) (07 Nov 2014 - 07 Nov 2014)
 10. KAJIAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENGAJARAN KURSUS TITAS DALAM MEMBENTUK INTERAKSI ANTARA PELAJAR : PENGALAMAN DI UNIVERSITI MALAYA, Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan (NASDEC)2013, Universiti Teknologi Malaysia (National) (18 Nov 2013 - 20 Nov 2013)
 11. KEDUDUKAN WANITA ZAMAN HEIAN JEPUN: KAJIAN TERHADAP KARYA MURASAKI SHIKIBU DAN SEI SHONAGON, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPAN STUDIES 2013, MALAYSIAN ASSOCIATION OF JAPANESE STUDIES (International) (30 Oct 2013 - 31 Oct 2013)
 12. Sosialisasi Masyarakat Orang Asli: Satu Analisis Awal dari Aspek Adat, THE SIXTH SEMINAR ON LANGUAGE, LITERATURE AND MALAY CULTURE (SEBAHTERA IV), Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (International) (29 Aug 2013)
 13. Pendidikan dalam kalangan Orang Asli: Satu Kajian terhadap Suku Kaum Mahmeri di Pulau Carey, PERSIDANGAN INTELETUAL KEBANGSAAN MALAYSIA 2013, Universiti Pendidikan Sultan Idris (National) (17 Apr 2013 - 18 Apr 2013)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Ahli Lembaga Editor, International, (External Evaluator)
 2. (2023) Ahli Lembaga Editor E-Jurnal CITRA Kemanusiaan, International, (Internal Evaluator)
 3. (2021) Pakar Jaminan Kualiti Program, Universiti Malaya, University, (Internal Evaluator)
 4. (2020) Sebagai Pewasit Artikel bagi Jurnal Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah, (Reviewer)
 5. (2019) Programme Assessment (Re-Acrreditation-PSAR03) -Masters Programme and Diploma Pascasiswazah pendidikan Faculty of Education, (Internal Examiner)
Contribution to external organisation
 1. (2020) Projek Latihan Ilmiah Pelajar Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat Universiti Malaya: Development of Online Malay Istilah Collection, Jabatan Buatan, Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat, Universiti Malaya
 2. (2020) Projek Sains Data bagi Program Sarjana Sains Data Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat Universiti Malaya: Prediction of Co-Curricular Course Selection in Higher Education, Jabatan Kepintaran Buatan, Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat, Universiti Malaya
Mentoring
 1. (2023) Independent Research - Kajian Sukan Golf Dalam Kalangan Pelajar, University, (Co-curriculum Advisor)
 2. (2023) Independent Research-Smoking Habits Among Students, University, (Co-curriculum Advisor)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2022) PENGLIBATAN POLITIK DAN SEJARAH SOSIAL MASYARAKAT FELDA DI MALAYSIA, Mohd Razali Harun

TEACHING


Bachelor
 1. (2022) GIG1012 - Philosophy and Current Issues
 2. (2021) GIG1012 - Philosophy and Current Issues
 3. (2017) GIG1001 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Repurposing Copywriting Skills for Social Impact: Preloved Books Donation Campaign, (31 Dec 2022 - 31 Jan 2023) (University)