Curriculum Vitae

MR. ANANTHERAJ A/L PAVARAJ

Engineer
 • Jabatan Harta Benda (Jhb)
 • 03-79675221

ACADEMIC QUALIFICATION


 • MFMM, (Pengurusan Fasiliti)
  Universiti Malaya
 • B.Eng (Hons)(Electronics), (Elektronik)
  Universiti Multimedia Malaysia (Mmu)
 • DIP(1998) (MAL), (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
  Institut Teknologi Jaya, Kuala Lumpur