Curriculum Vitae

DR. NOR AINI BINTI ALI

Senior Lecturer
 • Department of Syariah and Economics
  Academy of Islamic Studies
 • +603-79676018

AREAS OF EXPERTISE


 • RELIGION AND SOCIETY
  Zakat
 • ISLAMIC ACCOUNTING
  Islamic Accounting
 • ISLAMIC ECONOMICS
  Islamic Economics
 • ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH
  Development Economics

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD, (Ekonomi Pembangunan)
  Universiti Malaya (UM)
 • M.Eco(2001) (UKM), (Ekonomi)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • BSy(1999) (UM), (Ekonomi)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Coordinator
  02 Feb 2021 - 13 Oct 2023 (Department)
 • Ahli Jawatankuasa Projek Penambahbaikan Sistem Pengurusan Fail Kursus
  01 Jun 2016 - present (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Khas Penyiasatan Keaslian Disertasi/Tesis
  16 Oct 2014 - present (Faculty)
 • Member, Alumni Universiti Malaya
  02 Jan 2012 - present (University Malaya)
 • Member, Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya
  03 Jan 2015 - present (University Malaya)
 • Course Coordinator
  03 Oct 2022 - 12 Mar 2023 (Faculty)
 • Committee Members
  02 Feb 2021 - 13 Oct 2023 (Faculty)
 • Task Force Member
  28 Jan 2021 - 31 Dec 2022 (Faculty)
 • Committee Members
  10 Sep 2021 - 30 Sep 2022 (Faculty)
 • Coordinator
  01 Feb 2022 - 29 Jul 2022 (Faculty)
 • Working Committee, MOHE UM-INCEIF Islamic Finance Research Programme
  16 Mar 2020 - 17 Aug 2021 (National)
 • Academic Advisor
  01 Sep 2020 - 31 Aug 2021 (Faculty)
 • Shariah Journal Editor Committee
  28 Mar 2019 - 27 Mar 2021 (Faculty)
 • Coordinator Industrial Training and Graduate Employbility
  02 Sep 2019 - 04 Sep 2020 (Faculty)
 • Committee - Exit, Alumni and Employer Survey
  07 May 2019 - 28 Feb 2020 (Faculty)
 • Academic Advisor
  03 Sep 2018 - 31 Aug 2020 (Faculty)
 • Internal Auditor
  26 Apr 2018 - 25 Apr 2020 (Faculty)
 • Curriculum Committee Member - Master of Halal Management
  26 Nov 2018 - 25 Nov 2020 (Faculty)
 • Document Controller
  28 Jan 2019 - 31 Dec 2020 (Faculty)
 • Programme Manager, Webinar: How to Write Article for Scopus Journal
  01 Nov 2020 - 31 Dec 2020 (National)
 • Curriculum Committee Member - Master of Islamic Management (Halal Product)
  27 Feb 2017 - 26 Feb 2019 (Faculty)
 • Committee member, Simposium Diskusi Zakat
  01 Apr 2019 - 25 Apr 2019 (Faculty)
 • Treasurer, MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Conference 2019
  01 Jan 2019 - 28 Feb 2019 (National)
 • Working Committe MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Grant
  14 Mar 2016 - 15 Mar 2019 (University Malaya)
 • Proof Reader, Shariah Journal
  29 Mar 2017 - 28 Mar 2019 (Faculty)
 • Technical and Logistic Committe, MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Conference 2019
  01 Jan 2019 - 28 Feb 2019 (National)
 • Coordinator, Handbook for Undergraduates Programmes
  22 May 2017 - 31 Aug 2019 (Faculty)
 • Supervisor Industrial Training
  01 Jul 2019 - 30 Sep 2019 (Faculty)
 • Academic Advisor
  05 Sep 2016 - 30 Sep 2019 (Faculty)
 • Internal Auditor
  18 Nov 2019 - 30 Nov 2019 (Faculty)
 • Accreditation Committee for Postgraduate Programmes
  01 Apr 2019 - 31 Dec 2019 (Faculty)
 • Supervisor, Industrial Training
  02 Aug 2018 - 31 Aug 2018 (Faculty)
 • Supervisor, Industrial Training
  01 Aug 2017 - 01 Sep 2017 (Faculty)
 • Committee member, Seminar Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT 2017
  23 May 2017 - 24 May 2017 (University Malaya)
 • Proof Reader, Shariah Journal
  29 Mar 2016 - 28 Mar 2017 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa Sebutharga Pembelian melebihi RM20,000 hingga RM50,000
  10 Mar 2015 - 11 Mar 2017 (Faculty)
 • Coordinator IXGX6111 Advanced Research Methodology
  05 Sep 2016 - 17 Feb 2017 (Faculty)
 • Jawatankuasa Penyediaan Borang dan Analisis Data Exit Survey untuk Semakan Kurikulum
  04 Feb 2014 - 09 Feb 2016 (Faculty)
 • Head of Department
  01 Aug 2014 - 01 Feb 2016 (Universiti Malaya)
 • Supervisor Industrial Training
  27 Jun 2016 - 02 Sep 2016 (Faculty)
 • Director, National Seminar on Zakat 2015
  01 Jul 2015 - 07 Oct 2015 (National)
 • Head of the Working Paper, National Seminar on Zakat 2015
  01 Jul 2015 - 07 Oct 2015 (National)
 • Jawatankuasa Pemilihan Kemasukan
  26 Jun 2014 - 25 Jun 2015 (Faculty)
 • Technical Committee member of Curriculum Review
  02 Mar 2015 - 29 May 2015 (Faculty)
 • Internal Auditor
  22 Apr 2015 - 29 Apr 2015 (Faculty)
 • Member, Persatuan Muamalat Malaysia
  21 Apr 2014 - 20 Apr 2015 (National)
 • Jawatankuasa Semakan Kurikulum
  03 Feb 2014 - 27 Feb 2015 (Faculty)
 • Pembaca Pruf Jurnal Syariah
  29 Jan 2013 - 28 Jan 2015 (Faculty)
 • Auditor Dalaman
  14 Apr 2014 - 18 Apr 2014 (Faculty)
 • Hakim Pertandingan Poster Penyelidikan MITA 2014
  23 Apr 2014 - 23 Apr 2014 (Faculty)
 • Penyelaras Kursus IXGX6111 Kaedah Penyelidikan Lanjutan
  03 Feb 2014 - 31 Jul 2014 (Faculty)
 • Course Coordinator - Jalinan Masyarakat
  02 Sep 2013 - 31 Jul 2014 (Faculty)
 • Programme Coordinator
  11 Feb 2014 - 29 Aug 2014 (Faculty)
 • Auditor
  23 Apr 2013 - 30 Apr 2013 (Faculty)
 • Penasihat Lajnah
  01 Jan 2003 - 31 Dec 2008 (Faculty)
 • Penyelaras Latihan Industri
  01 Jan 2003 - 31 Dec 2008 (Faculty)
 • Auditor Dalaman
  09 Jun 2008 - 16 Jun 2008 (University Malaya)
 • Auditor Dalaman
  12 Jun 2006 - 19 Jun 2006 (University Malaya)
 • Bendahari Seminar Peranan Industri Takaful Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia 2005
  28 Feb 2005 - 01 Mar 2005 (Faculty)
 • Ahli Jawatankuasa NADI
  01 Jan 2002 - 31 Dec 2004 (Faculty)
 • Pengarah Bengkel Ekonomi Islam
  22 Jun 2002 - 22 Jun 2002 (Faculty)

MEMBERSHIPS


 • EDITORIAL BOARD, SHARIAH JOURNAL, EDITORIAL BOARD
  2021 to 2023 (University)
 • TIMETABLE COORDINATOR, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2023 (University)
 • ACADEMIC ADVISOR, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2023 (University)
 • ALUMNI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, MEMBER
  Since 2002 (National)
 • COMMITTEE MEMBER, UNDERGRADUATE HANDBOOK, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2022 (University)
 • COMMITTEE MEMBER MASTER OF HALAL MANAGEMENT , COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2022 (University)
 • SESSION CHAIRMAN, PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA (PERKEM) 15, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (National)
 • COURSE COORDINATOR - ADVANCE ISLAMIC ECONOMICS STUDIES, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • WORKING COMMITTE MOHE-UM-INCEIF ISLAMIC FINANCE RESEARCH GRANT, COMMITTEE MEMBER
  2020 to 2021 (National)
 • WORKING COMMITTE MOHE-UM-INCEIF ISLAMIC FINANCE RESEARCH GRANT, COMMITTEE
  2018 to 2020 (National)
 • UNIVERSITY OF MALAYA, OTHERS
  2019 to 2019 (University)
 • WORKING COMMITTEE MOHE-UM-INCEIF ISLAMIC FINANCE PROGRAMME, COMMITTEE MEMBER
  2018 to 2019 (National)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Sijil Eksekutif Halal
  JAKIM, 2022 (National)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2020 (University)
 • Participation of UM Halal Community Research Poster Competition - Khidmat Tamu Hotel Mesra Muslim Berasaskan Ikram al-Dayf
  Social Advancement and Happiness Research Cluster, University of Malaya, 2019 (National)
 • Assessor, Poster Exhibition, Minggu Terbuka Akademik 2019
  Academy of Islamic Studies, 2019 (National)
 • Silver Poster Award (Third Prize), Minggu Terbuka Akademik 2019 - Srategi Pembangunan Mualaf melaui Pengagihan Zakat: Analisis Kes Terpilih
  Academy of Islamic Studies, 2019 (University)
 • Gold Poster Award (Second Prize), Minggu Terbuka Akademik 2019 - Faktor Kecenderungan Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Tahfiz: Kajian di Institusi Tahfiz Terpilih di Malaysia
  Academy of Islamic Studies, 2019 (National)
 • Silver Poster Award (Third Prize), Minggu Terbuka Akademik 2018 - Pendidikan Tahfiz di Malaysia: Sejarah Perkembangan dan Faktor Pemilihannya
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2018 (National)
 • Best Paper Award, International Conference on Islam in Malay World VIII - Gelagat Penghutang Muslim di Malaysia
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2018 (International)
 • Platinum Poster Award (First Prize), Minggu Terbuka Akademik 2018 - Pembayaran Zakat Perniagaan oleh Institusi Kewangan Islam Terpilih di Malaysia
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2018 (National)
 • Gold Medal (Tempat Pertama),Poster Penyelidikan sempena Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2017 -Penggunaan Dana bagi Program Imarah Masjid Terpilih di Singapura dan Indonesia.
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2017 (University)
 • Best Poster Award, Poster Penyelidikan sempena Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2017 - Kepatuhan Hotel Patuh Syariah di Malaysia
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2017 (National)
 • Penghasilan Graduan Cemerlang - Muftahuddin (IGA140005) (Kepatuhan Pembayaran Zakat Pendapatan Profesional di Kota Banda Aceh,Indonesia)
  Academy of Islamic Studies, 2017 (Ptj)
 • Gold Medal (Tempat Pertama),Poster Penyelidikan sempena Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2017 - Kepatuhan Hotel Patuh Syariah di Malaysia
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2017 (Ptj)
 • Tempat Ketiga,Poster Pameran Penyelidikan sempena program Halal Research Universiti Malaya 2016 - Penglibatan Eksekutif Halal dalam Industri Halal Terpilih di Malaysia
  Universiti Malaya, 2016 (National)
 • Jury of Research Poster, International Conference on Tadabbur al-Quran 2016
  Academy of Islamic Studies, 2016 (Ptj)
 • Gold Medal (Tempat Ketiga),Poster Penyelidikan sempena Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2016 -Industri Hotel Patuh Syariah di Malaysia;Penelitian ke atas Hotel Wakaf
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2016 (Ptj)
 • Platinum Medal (Tempat Kedua),Poster Penyelidikan sempena Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2016 -Trend Berhutang Masyarakat Muslim di Malaysia
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2016 (Ptj)
 • Bronze Medal, Poster bertajuk:Hutang dalam Kalangan Muslim: Perspektif Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Ekspo Penyelidikan sempena Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2015
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015 (National)
 • Best Paper Award entitled: "lslamic Religiosity Values (lRV) and Zakat Compliance Behaviour, National Seminar on Zakat 2015
  Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan and Department of Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2015 (University)
 • Judges, Poster Exhibition, Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015 (International)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2014 (University)
 • Hakim Pertandingan Poster Penyelidikan sempena MITA 2014
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014 (International)
 • Gold Medal, Poster bertajuk:Perbandingan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian Komersial dan Taksiran Zakat Padi di Malaysia: Kesan Sosioekonomi Petani dan Penyelesaiannya
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014 (National)
 • Perbincangan dua hala berkaitan penemuan penyelidikan "zakat padi"
  Pusat Zakat Negeri Sembilan, 2013 (National)
 • Moderator,Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam 2013
  Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2013 (International)
 • Pengadil Pameran Jabatan Sempena Program Minggu Terbuka Akademik (MITA 2013)
  Akademi Pengajian Islam, 2013 (International)
 • Ist Prize Best Paper Award, "Model Taksiran Zakat Padi: Hasil Kasar atau Hasil Bersih"
  Department of Shariah and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2013 (International)
 • Ekspo Penyelidikan,Rekacipta dan Inovasi 2009,"Ethical Dimensions and Social Responsibilities of Islamic Banking Institutions from the Perspectives of Stakeholders"
  University of Malaya, 2009 (University)
 • Ekspo Penyelidikan, Rekacipta dan Inovasi 2009,"Religiosity and Banking Selection Criteria Amongst Malays in Lembah Klang"
  University of Malaya, 2009 (University)
 • Ekspo Penyelidikan,Rekacipta dan Inovasi 2009,"Kajian Pelaksanaan Saham Wakaf dan Wakaf Saham di Malaysia"
  University of Malaya, 2009 (University)
 • Ekspo Penyelidikan,Rekacipta dan Inovasi 2009,"Analisis Modus Operandi Zakat Pertanian di Malaysia"
  University of Malaya, 2009 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2009 (University)
 • International Seminar on Research in Islamic Studies 2008,"The Concept,Regulatory Framework and Implementation of Wakaf Shares and Wakaf of Shares; The Malaysian Experience
  Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2008 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2007 (University)
 • Ekspo Penyelidikan, Rekacipta dan Inovasi 2007,"Kajian Pelaksanaan Saham Wakaf dan Wakaf Saham di Malaysia"
  University of Malaya, 2007 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2006 (University)
 • Best Paper,"Religiosity and Choice of Banking in Malaysia"
  Faculty of Economics, Trisakti University, Indonesia, 2006 (International)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2005 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Md Ismail, M. N. & Ali, N. A. (2022). Simulasi bantuan zakat oleh Penolong Amil Institusi Pengajian Tinggi di Selangor. Online Journal of Islamic Management and Finance, 2(2), 103-116.
 2. Nor Aini Ali, Suhaili Sarif, Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi & Nor Azzah Kamri. (2020). Assessment of Zakat: A Case Study of Selected Islamic Banks in Malaysia. International Journal of Economics, Management and Accounting, 28(2): 431-456
 3. Nor Azzah Kamri, Suhaili Sarif & Nor Aini Ali (2020). PNB dan Pengurusan Hotel Patuh Syariah. Ulum Islamiyyah, 31, 67-79
 4. Wan Azlan Wan Adnan & Nor Aini Ali (2020), Konsep Akad Komisen dalam Islam dan Aplikasinya dalam Sistem Muamalat Semasa. Online Journal of Research in Islamic Studies 7(3), 1-30
 5. Wan Azlan bin Wan Adnan1 @ Wan Refol & Nor Aini binti Ali. (2020). Amalan Menerima Komisen dalam Pengurusan Kewangan Sekolah Berautonomi Menurut Perspektif Islam. Journal of Educational Research and Indigenous Studies, 2(1),
 6. Nor Aini Ali, Nor Azzah Kamri & Suhaili Sarif (2017). Hubungan Penghutang dan Pemiutang Menurut Perspektif Hadith. Al-Bayan; Journal of Qur'an and Hadith Studies 15,90-114.
 7. Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah & Nor Aini Ali. (2015). Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri- negeri Terpilih di Malaysia. Jurnal Syariah 23(1): 1- 24
 8. Nor Aini Ali. 2014. Analisis Perluasan Pengenaan Zakat terhadap Hasil Pertanian selain Padi dalam Undang- undang di Malaysia. The Law Review 2014:286-293.
 9. Nor Aini Ali & Luqman Abdullah. 2013. Isu-isu Fiqh Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia. Jurnal Syariah 21(3):231-258
 10. Suhaili Sarif, Nor Azzah Kamri & Nor Aini Ali. 2013. The Shifts In Zakah Management Practices In Malaysia: What Has Actually Been Happening?. Jurnal Syariah, 21 (1): 1- 20. https://doi.org/10.22452
 11. Asmak Ab Rahman, Pazim@Fadzim Othman, Siti Mashitoh Mahamood, Nor Aini Ali& Azizi Che Seman. 2010. Assessment Method for Agricultural Zakah in Malaysia:An Institutional Perspective. World Applied Sciences Journal 11(12):1500-1508.
 12. Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2008. Persepsi Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin terhadap Akademi Pengajian Islam (1996-2002). Jurnal Usuluddin 28,159- 178.
 13. Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Ab.Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2008. Comparative Study Between Auto Takaful and Auto Insurance Purchasing Behaviour Among Malaysian Undergraduates, Shariah Journal, 16:2 (2008), hh.75-88.
 14. Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Ab.Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2008. Religiosity and Banking Selection Amongst Malays in Lembah Klang. Shariah Journal,16:1 (2008), hh.279-304.
 15. Muhammad Hakimi Shafiai & Nor Aini Ali. 2007. Aplikasi Al-Muzaraah Di FELCRA Berhad, Jurnal Syariah, 15:2 (2007), hh.189-215.
 16. Nor Aini Ali. 2006. Analisis Perakaunan Zakat di Malaysia, Jurnal Syariah, 14:2 (2006), hh. 35-48.
 17. Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2006. Riba dan Gharar dalam Insurans: Analisis Fiqh, Jurnal Fiqh, Bil. 2, hh. 97-118.
 18. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohd. Yahya Mohd. Hussin. 2005. Kerjaya Graduan Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996- 2002), Jurnal Syariah, 13:1 (2005), hh. 81-104.
 19. Azizi Che Seman & Nor Aini Ali. 2004. Economic Thoughts of Redistribution of Income dan Wealth: A Comparative Analysis, Shariah Journal, 12:2 (2004), hh. 25-42.
 20. Nor Aini Ali, Nor Azzah Kamri & Suhaili Sarif. 2003. Pembudayaan Keusahawanan Islam: Implikasinya Terhadap Pembangunan Ummah Sejagat, Jurnal Usuluddin, Bil. 17, Julai 2003, hh. 75-90.
 21. Nor Aini Ali. 2003. Perakaunan Zakat Saham: Kajian di Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam, Wilayah Persekutuan, Jurnal Syariah, 11:1 (2003), hh. 81-94.
Scopus
 1. Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. A. (2020). The advancement of Zakat institution in Malaysian post islamic revivalism era. Journal of Al-Tamaddun, 15(2), 71-79. doi: 10.22452/JAT.vol15no2.6
 2. Ali, N. A., Kamri, N. A., Sarif, S. (2017). Relationship between Debtor and Creditor from the Hadith Perspective. AlBayan, 15(1), 90-114. doi: 10.1163/22321969-12340047
Books
 1. Nor Aini Ali. (2021). Zakat Pendapatan di Malaysia; Apa yang Perlu Anda Tahu. Shah Alam, Selangor: Penerbit Universiti Teknologi MARA
 2. Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Nor Aini Ali (2019). Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia - Siri Kajian AZKA 1/2019. Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP.
 3. Zulkifli Mohd Yusoff, Noor Naemah Abdul Rahman, Nor 'Azzah Kamri, Nor Aini Ali, Norhayati Hamzah & Naeimah Ramlan (2018). Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz. Chapter in book of Mohd Yusoff, M.Y.Z & Ahmad, N. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Di Malaysia, pp. 38-80, published by Centre of Quranic Research, UM and Darul Quran JAKIM.
 4. Ali, N. A. Seman, A. C. & Mohamad, M. T. (2015). Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 5. Ali, N. A., Che Seman, A. & Mohamad, M. T. (2015). Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 6. Nor Aini Ali. 2015. Zakat Padi di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 7. Asmak Ab Rahman, Joni Tamkin Borhan, Patmawati Hj Ibrahim, Azizi Che Seman & Nor Aini Ali (eds.). 2008. Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 8. Abdullah Alwi Hj. Hassan, Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman, Joni Tamkin Borhan, Mohd Yahya Mohd Hussin, Nor Aini Ali & Patmawati Hj. Ibrahim (eds.). 2005. Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd.
Chapter in Books
 1. Nor Aini Ali, Nor Azzah Kamri, Suhaili Sarif (2022). Skim Agihan Zakat Produktif di Institusi Zakat Terpilih di Malaysia. Dalam Abd. Karim Ali et al. (eds). Pemilikan Harta dan Pengurusan Wakaf. Selangor: Persatuan Ulama' Malaysia. 79-93.
 2. Nor Aini Ali, Suhaili Sarif, Nor Azzah Kamri & Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi. (2021). Issues on zakah assessment in Malaysian Islamic financial institutions. In Muhammad Ikhlas Rosele, Mohamad Noor Sahidi Johari, Muhsin Nor Paizin (Eds.), Dimensi baharu zakat di Malaysia (pp. 91-106). Kuala Lumpur: Akademi Zakat, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam.
 3. Nor `Azzah Kamri, Suhaili Sarif & Nor Aini Ali (2021). Etika Hospitaliti Islam untuk Hotel Mesra Muslim: Layanan Rentas Agama. Dalam Baharom Kassim et al. (Eds). Keluarga Malaysia dan Perpaduan Umat. hh. 375-409. Selangor: Persatuan Ulama' Malaysia
 4. Nor `Azzah Kamri, Suhaili Sarif & Nor Aini Ali (2021). Peranan Eksekutif Halal terhadap Kawalan Halal Dalaman Organisasi Perniagaan Islam. Dalam Mohd RIzal Muwazir & Fadillah Mansor (Eds). Pengurusan Institusi Perniagaan dan Kewangan Islam di Malaysia, 91-108. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 5. Nor Aini Ali, Suhaili Sarif & Nor Azzah Kamri (2020), Keberhutangan Isi Rumah Muslim di Malaysia: Beban atau Solusi? Dalam Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad & Mohd Yakub @Zulkifli Mohd Yusoff (Eds.), Penyelidikan Pengajian Islam;Turath dan Kontemporari (hh. 233-250). Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research
 6. Akilu Aliyu & Nor Aini Ali. (2019). Entrepreneurship Development in Islamic Economics. In Asmak Ab Rahman (Ed.), New Developments in Islamic Economics;Examples from Southeast Asia (3-18). United Kingdom: Emerald Publishing.
 7. Nor 'Azzah Kamri, Suhaili Sarif & Nor Aini Ali. (2019). Hotel Patuh Syariah di Malaysia: Penelitian terhadap Kriteria Mesra Muslimah. Dalam Nurhafizah Musa & Najah Nadiah Amran (Eds.), Inspirasi Muslimah ke arah Matlamat Pembangunan Mapan (hh.323-340). Selangor: Persatuan Ulama' Malaysia.
 8. Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad, Suhaili Sarif, Nor 'Azzah Kamri & Raihanah Azahari. (2019). Application of the Concept of Maslahah in Household Debt Management. In Asmak Ab Rahman (Ed.), New Developments in Islamic Economics; Examples from Southeast Asia (pp. 19-34). United Kingdom: Emerald Publishing.
 9. Nor Aini Ali, Nor `Azzah Kamri & Suhaili Sarif (2018). Gelagat penghutang muslim di Malaysia. In Mohd Roslan Mohd Nor, Khader Ahmad & Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff (Eds.), Penyelidikan serantau; Islam dan alam Melayu - Pendidikan, kewangan, kehartaan, kenegaraan dan isu kontemporari (hh. 73-84). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam.
 10. Nor Aini Ali, Suhaili Sarif, Nor `Azzah Kamri & Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi. (2018). Corak Pembayaran Zakat Perniagaan Institusi Kewangan Islam di Malaysia. In Najahudin Lateh, Ghafarullahhuddin Din & Siti Noorbiah Md Rejab (Eds.), Aplikasi Pengurusan Zakat di Malaysia (pp.29-42). Selangor: Penerbit Universiti Teknologi MARA.
 11. Suhaili Sarif, Abdul Rahman Abdul Hamid, Nor Aini Ali & Nor 'Azzah Kamri (2018). Strategi Pembangunan Mualaf Melalui Pengagihan Zakat. In Nor raudah Hj Siren et.al (eds), Pembangunan Insan Kamil dalam Mendepani Era Milenia (pp 31-62).Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam
 12. Zulkifli Mohd Yusoff, Noor Naemah Abdul Rahman, Nor 'Azzah Kamri, Nor Aini Ali, Norhayati Hamzah & Naeimah Ramlan (2018). Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz. Chapter in book of Mohd Yusoff, M.Y.Z & Ahmad, N. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Di Malaysia, pp. 38-80, published by Centre of Quranic Research, UM and Darul Quran JAKIM.
 13. Nor Aini Ali & Luqman Abdullah. (2017). Model taksiran zakat padi di Malaysia. Dalam Zahari Mahad Musa, Azman Ab Rahman & Adibah Abdul Wahab (EDS.), Memperkasa kutipan dan agihan zakat di Malaysia (hh. 97-114). bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan: Penerbit USIM.
 14. Nor 'Azzah Kamri, Nor Aini Ali, Suhaili Sarif & Muhammad Zakirin Aminuddin. 2016. Penglibatan Wanita sebagai Eksekutif Halal: Kajian Kes di Industri Halal Terpilih. dlm Badlihisham Mohd. Nasir et al. (eds). Wanita Islam Kontemporari: Isu-isu, Cabaran & Amalan Terbaik, hlm. 441-456. Shah Alam: Persatuan Ulama' Malaysia
 15. Nor Aini Ali, Nor 'Azzah Kamri & Suhaili Sarif. 2016. Trend Berhutang Wanita Muslim di Malaysia. dlm Badlihisham Mohd. Nasir et al. (eds). Wanita Islam Kontemporari: Isu-isu, Cabaran & Amalan Terbaik, hlm. 405-419. Shah Alam: Persatuan Ulama' Malaysia
 16. Nor Aini Ali, Suhaili Sarif & Nor Azzah Kamri (2016). Keberhutangan dalam kalangan isi rumah Muslim dan peranan institusi zakat Di Malaysia. Dlm. Razali Md.Jani, Muhsin Nor Paizin, Luqman Haji Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele. Menelusuri isu-isu kontemporari zakat (pp.289-310). Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat.
 17. Mazni Abdullah, Wan Marhaini Wan Ahmad, Nurul Shahnaz Ahmad Mahdzan & Nor Aini Ali. 2015. Islamic Religiosity Values (IRV) and Zakat Compliance Behaviour. Dlm. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin Mohamad (eds.). Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia, hh. 81- 95. Kuala Lumpur: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 18. Nor 'Azzah Kamri, Suhaili Sarif, Nor Aini Ali, Che Omar Che Musa & Sumaiyah Bahri. 2015. Konsep Hotel Patuh Syariah: Analisis Literatur. dlm Suhaili Sarif et al. (eds). Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu- isu, hlm. 23-43. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM
 19. Nor Azzah Kamri, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman (2015). Kaedah Pengiraan dan Agihan Zakat Perniagaan di Institusi Perbankan Islam Terpilih. Dlm. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin Mohamad (Eds.), Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia (hlm. 159-168). Kuala Lumpur: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 20. Suhaili Sarif, Nor Aini Ali, Nor 'Azzah Kamri & Mohd Hilmi Jaludin. 2015. Zakat dan Dinamisme Perniagaan Halal. dlm Suhaili Sarif et al. (eds). Perspektif Industri Halal: Perkembangan dan Isu-isu, hlm. 161-170. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Pengurusan APIUM
 21. Nor Azzah Kamri & Nor Aini Ali. 2011. Zakah Management: Concept And Issues In Malaysia. dalam Ways to Zakat Transformation. Penang: ISDEV USM (submitted)
 22. Asmak Ab Rahman, Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad & Azizi Che Seman. 2008. Kepentingan Takaful Sebagai Instrumen Simpanan dan Perlindungan dalam Asmak Ab Rahman, Joni Tamkin Borhan, Patmawati Hj Ibrahim, Azizi Che Seman & Nor Aini Ali (eds.). Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hh. 53-71.
 23. Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman, Nor Aini Ali, , Wan Marhaini Wan Ahmad, Mohd Fauzi Abu @ Hussin, Produk Takaful: Penerimaan Kakitangan Universiti Malaya , dalam Asmak Abd Rahman et.al, Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu Kontemporari, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hal. 131-143.
 24. Nor Aini Ali & Muhammad Firdaus Azizan.2008."Pembangunan Lestari dari Perspektif Islam" dalam Mohd Nasir Nawawi,Nik Hashim Nik Mustapha,Roshanim Koris & Noorhaslinda Kulub Abdul Rahid (eds.),Pembangunan,Penggunaan dan Penilaian Sumber Alam.Kual Terengganu:Penerbit Universiti Malaysia Terengganu,hh.15-30
 25. Nor Aini Ali, Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman & Wan Marhaini Wan Ahmad. 2008. Takaful Kenderaan: Penerimaan Mahasiswa Universiti Malaya dalam Asmak Ab Rahman, Joni Tamkin Borhan, Patmawati Hj Ibrahim, Azizi Che Seman & Nor Aini Ali (eds.). Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hh. 121-130.
 26. Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2008. Elemen Riba dan Gharar dalam Insurans dalam Asmak Ab Rahman, Joni Tamkin Borhan, Patmawati Hj Ibrahim, Azizi Che Seman & Nor Aini Ali (eds.). Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hh. 1-18.
 27. Nor Aini Ali. 2005. Perancangan Kewangan Islam dan Konvensional: Analisis Perbandingan dalam Abdullah Alwi Hj. Hassan, Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman, Joni Tamkin Borhan, Mohd Yahya Mohd Hussin, Nor Aini Ali & Patmawati Hj. Ibrahim (eds.). Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd., hh. 17-40.
Article in Proceeding
 1. Kamri, N. A., Sarif, S., Ali, N. A., Che Omar, C. M. & Mohammad Ali Adaha, N. (2018). Management of Sharia Compliant Hotel in Malaysia: The Experiences of Waqf Hotels. In Muhammad Hashim, N., Md Shariff, N.N., Mahamood, S.F., Fathullah Harun, H.M., Shahruddin, M.S. & Bhari, A. (Eds.). Proceedings of The 3rd International Halal Conference (INHAC 2016) (pp. 373-386). Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
 2. Mohd Hilman Hussin, Nor Aini Ali & Nor `Azzah Kamri. (2018). Isu dalam Taksiran Zakat Perniagaan di Syarikat Takaful di Malaysia. Dalam Rosylin Mohd Yusof, Ruzita Azmi, Norlena Hasnan, Mohd Zairy Zainol & Norazlina Abdul Wahab (Eds.), Proceedings of 2nd UUM International Islamic Business Management Conference 2018 (IBMC 2018) (hh.49-59). Kedah: Pusat Pengajian Perniagaan Islam Universiti Utara Malaysia.
 3. Nor Aini Ali, Nor `Azzah Kamri & Mohd Hilman Hussin. (2017). Taksiran Zakat Perniagaan di Institusi Kewangan Islam: Sorotan Literatur. Dalam Jasni Sulong (Ed.), e-Prosiding of Persidangan Serantau Fiqh Harta dan Masyarakat Wasatiy (hh.1-12). Pulau Pinang, Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
 4. Nor Azzah Kamri, Suhaili Sarif, Nor Aini Ali & Mohd Hilmi Jaludin. 2015. Pemerkasaan Industri Perhotelan Patuh Syariah: Pengalaman Malaysia. Proceeding of International Conference on Islam in Malay World V, 317-340
 5. Asmak Ab Rahman, Pazim @ Fadzim Othman, Siti Mashitoh Mahamood, Azizi Che Seman, Nor Aini Ali & Norzuraida Hasan. 2012. Analisis Profil Pesawah Padi di Malaysia dan Kepatuhan membayar Zakat Pertanuan. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi - Jilid I - Sains Sosial dan Kemanusiaan, hlm. 385-396
 6. Asmak Ab Rahman, Pazim@Fadzim Othman, Siti Mashitoh Mahamood, Azizi Che Seman, Nor Aini Ali & Norzuraida Hasan. 2012. Amalan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia. Dalam Madihah Mohamed Ibrahim, Syahril Fazli Mat Hussin & Rashidah Abdullah (Eds.). Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari Zakat di Malaysia. Kedah: Unit Penerbitan, Penyelidikan dan Perundangan, Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia, hh. 16-29
 7. Nor Aini Ali & Luqman Abdullah. 2012. Amalan Taksiran Zakat Padi di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia. Proceeding of The International Seminar on Research in Islamic Studies. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies.
 8. Nor Aini Ali. 2010. Isu-isu Perakaunan Zakat Tanaman di Malaysia. Proceeding of The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.
 9. Nor Azzah Kamri & Nor Aini Ali. 2010. Issues in Zakah Management: The Case in Malaysia. Proceeding of The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference.
 10. Asmak Ab Rahman,Pazim@Fadzim Othman,Siti Mashitoh Mahamood,Azizi Che Seman,Nor Aini Ali. 2009. "Analisis Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia", Prosiding Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam.
 11. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman, Asmak Ab Rahman, Patmawati Hj Ibrahim, Raja Hisyamuddin Raja Sulong, Joni Tamkin Borhan & Bharuddin Che Pa. 2009."A Comparison of Corporate Social Responsibility in Conventional and Islamic Perspectives", Prosiding Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam
 12. Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman, Azizi Che Seman, Suhaili Sarif & Nor Aini Ali. 2009. "Konsep Dan Aplikasi Produk Wakaf Kontemporari di Malaysia: Saham Wakaf dan Wakaf Saham", Prosiding Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam
 13. Nor Aini Ali. 2007. Pelaksanaan Pengiraan Zakat Padi di Malaysia. Proceeding National Conference on Islamic Finance (NCIF 2007). Kuala Terengganu: Universiti Darul Iman Malaysia.
 14. Asmak Ab. Rahman & Nor Aini Ali. 2006. Sekuriti Makanan dan Keselamatan Makanan dari Perspektif Islam. Prosiding Seminar Kebangsaan Produk Halal Makanan dan Barang Gunaan Islam. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, hh. 238-247.
 15. Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad & Azizi Che Seman. 2006. An Analytical Study on Agricultural Zakat Accounting in Malaysia. Proceedings of International Accounting Conference III (INTAC III). Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia.
 16. Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad, Azizi Che Seman & Asmak Ab. Rahman. 2006. Religiosity and Choice of Banking in Malaysia. Proceedings of International Conference: Environment Challenges of Service Industry in Asia Pacific. Jakarta, Indonesia: Faculty of Economics, Trisakti University.
 17. Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2006. Choice Of Financing Amongst Malays: Between Religiosity And Perception. Proceedings of National Seminar In Islamic Banking & Finance 2006 (IBAF 2006). Nilai: Kolej Universiti Islam Malaysia.
 18. Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Wan Marhaini Wan Ahmad. 2005. Comparative Study between Auto Takaful and Auto Insurance Purchasing Behaviour Among Malaysian Undergraduates. Proceedings of 3rd International Islamic Banking and Finance Conference. Petaling Jaya: Monash University Malaysia.
 19. Nor Aini Ali, Asmak Ab. Rahman & Azizi Che Seman. 2005. Persepsi dan Kriteria Pemilihan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Polisi Insurans/Takaful dalam Abu Sufian Abu Bakar & Nur Azura Sanusi (eds.). Prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn. Bhd., hh. 167-178.
 20. Suhaili Sarif, Nor Aini Ali dan Nor `Azzah Kamri. 2002. Penerapan Budaya Keusahawanan Dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan (Siri 1). Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, hh. 157-167.
Other Publications
 1. Nor Aini Ali, Suhaili Sarif, Nor `Azzah Kamri. (2020). Parameter Agihan Zakat Produktif di Institusi Zakat di Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. - Policy Paper
 2. Asmak Ab Rahman, Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad & Azizi Che Seman. 2007. Religiosity and Banking Selection Criteria Amongst Malays in Lembah Kelang, PJP (F0224/2007A). - Technical Report
 3. Azizi Che Seman, Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali & Wan Marhaini Wan Ahmad. 2005. Penerimaan dan Sambutan Kakitangan dan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Takaful (Vot F: F0386/2005B). - Technical Report
 4. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman dan Mohd. Yahya Mohd. Hussin. 2005. Laporan Kajian Guna Tenaga Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996 2002) (Vot-F F0378/2003B). - Technical Report

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2019 - 2022, RU Geran - Fakulti Program
  Model Matlamat Pembangunan Mampan (sdgs) Sebagai Indikator Pencapaian Pengurusan Agihan Zakat Di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 2. 2019 - 2022, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembentukan Parameter Keberkesanan Agihan Zakat Produktif Di Malaysia Bagi Mengurangkan Kemiskinan ( Principal Investigator(PI))
 3. 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program
  Pengurusan Khidmat Pelanggan Dalam Industri Hotel Patuh Syariah Di Malaysia ( Co-Researcher)
 4. 2019 - 2020, Government Agency
  Kajian Keberkesanan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ( Co-Researcher)
 5. 2019 - 2020, Government Agency
  Manual Khidmat Tamu Berasaskan Ikhram Al-dayf: Kajian Pelaksanaan Di Hotel-hotel Mesra Muslim Terpilih ( Co-Researcher)
 6. 2016 - 2019, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembinaan Modul Patuh Syariah Dalam Penerbitan Filem Dan Drama Islam Di Malaysia ( Co-Researcher)
 7. 2018 - 2019, RU Geran - Fakulti Program
  Strategi Pembangunan Asnaf Mualaf Melalui Zakat ( Co-Researcher)
 8. 2018 - 2019, Government Agency
  Khidmat Tamu Hotel Mesra Muslim : Kajian Berasaskan Etika Ikram Al-dayf ( Co-Researcher)
 9. 2018 - 2019, JAKIM
  Kajian terhadap Kecenderungan serta Minat Ibu Bapa untuk Menghantar Anak-Anak Menceburi Bidang Pendidikan Tahfiz ( Consultant)
 10. 2018 - 2019, JAKIM
  Kajian terhadap Kecenderungan serta Minat Ibu Bapa untuk Menghantar Anak-Anak Menceburi Bidang Pendidikan Tahfiz ( Consultant)
 11. 2016 - 2018, Others MOHE
  [rpif02-16um] Kaedah Taksiran Zakat Perniagaan: Kajian Di Institusi Kewangan Islam Terpilih Di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 12. 2014 - 2017, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Indeks Patuh Syariah Untuk Industri Perhotelan Di Malaysia ( Co-Researcher)
 13. 2014 - 2017, GPPI APY (Project No: PV003-2014)
  TADBIR URUS DANA MASJID: KAJIAN MASJID TERPILIH DI NUSANTARA ( Consultant)
 14. 2013 - 2016, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society)
  Indebtedness Problem Among Muslim: Does Islam Have An Answer? ( Principal Investigator(PI))
 15. 2015 - 2016, Government Agency
  Malaysia Islamic Finance Education Report (mifer) 2015 ( Principal Investigator(PI))
 16. 2015 - 2016, IHRUM
  PENGLIBATAN EKSEKUTIF HALAL DALAM INDUSTRI HALAL TERPILIH DI MALAYSIA ( Consultant)
 17. 2012 - 2013, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Perbandingan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian Komersial dan Kaedah Taksiran Zakat padi di Malaysia: Kesan Sosioekonomi terhadap Petani dan Penyelesaiannya ( Consultant)
 18. 2009 - 2010, University of Malaya Research Grant
  Zakat Tanaman: Taksiran dan Aplikasi di Malaysia (RG065/09HNE) ( Principal Investigator(PI))
 19. 2007 - 2008, University of Malaya
  Penilaian Semula Pengiraan Zakat Padi di Malaysia,PJP (F0227/2007A) ( Principal Investigator(PI))
 20. 2007 - 2008, University of Malaya
  Penerimaan Masyarakat Melayu terhadap Takaful Keluarga: Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,PJP (F0149/2007B) ( Consultant)
 21. 2007 - 2008, University of Malaya
  Kutipan Zakat Pertanian di Malaysia: Perkembangan, Prospek dan Isu,Geran Khas Universiti Penyelidikan (FR004/2007A) ( Consultant)
 22. 2007 - 2008, University of Malaya
  Ethical Dimensions and Social Responsibilities of Islamic Banking Institutions from the Perspectives of Stakeholders,Geran Khas Universiti Penyelidikan (FR005/2007A) ( Principal Investigator(PI))
 23. 2006 - 2007, University of Malaya
  Kajian Pelaksanaan Saham Wakaf dan Wakaf Saham di Malaysia, FRGS (FP001/2006A) ( Consultant)
 24. 2006 - 2007, University of Malaya
  Religiosity and Banking Selection Criteria Amongst Malays in Lembah Kelang, PJP (F0224/2007A) ( Consultant)
 25. 2005 - 2006, University of Malaya
  Penerimaan dan Sambutan Kakitangan dan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Takaful, PJP (F0386/2005B) ( Consultant)
 26. 2003 - 2005, University of Malaya
  Kajian Guna Tenaga Graduan Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996- 2002), PJP (F0378/2003B) ( Principal Investigator(PI))
Private
 1. 2018 - 2019, Private Funding
  Kajian Kutipan Zakat Rentas Sempadan : Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia ( Co-Researcher)
University
 1. 2007 - 2008, University of Malaya
  Kajian Pelaksanaan Saham Wakaf dan Wakaf Saham di Malaysia,Geran Khas Universiti Penyelidikan (FS001/2007A) ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Director, Webinar: How to Write Article for Scopus Journal, Global
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (International)
 • Industrial Talk " Pengalaman Mara Dalam Pembiayaan Usahawan", University of Malaya
  01 Dec 2019 - 01 Dec 2019 (National)
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Mqa), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
  01 Dec 2014 - 01 Dec 2017 (National)
 • Kajian Semakan Semula Taksiran Zakat Padi Di Selangor, Lembaga Zakat Selangor
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Perbincangan Berkaitan Taksiran Zakat Pertanian, Universiti Sains Malaysia
  01 Dec 2014 - 01 Dec 2014 (National)
 • Panel Rundingan Meja Bulat Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan, Dewan Negeri Selangor
  01 Jan 2014 - 01 Jan 2014 (National)
 • Zakat Padi, Pusat Zakat Negeri Sembilan
  01 Jan 2013 - 01 Jan 2013 (National)
 • Key in and Data Analysis Using Statistical Package for Social Sciences (Spss), Centre for Foundation Studies in Science
  01 Nov 2007 - 01 Nov 2007 (University)
 • Key in and Data Analysis Using Statistical Package for Social Sciences (Spss), Academy of Islamic Studies
  01 Nov 2006 - 01 Nov 2006 (University)
 • Key in and Data Analysis Using Statistical Package for Social Sciences (Spss), Academy of Islamic Studies
  01 Nov 2005 - 01 Nov 2005 (University)
 • Data Analysis for Research Finding Using Statistical Package for Social Sciences(Spss), Academy of Islamic Studies
  01 Nov 2005 - 01 Nov 2005 (University)
 • Key in and Data Analysis Using Statistical Package for Social Sciences (Spss), Academy of Islamic Studies
  01 Nov 2005 - 01 Nov 2005 (University)
 • Wokshop Statistical Package for Social Sciences (Spss), University of Malaya
  01 Nov 2005 - 01 Nov 2005 (University)
 • Key in and Data Analysis Using Statistical Package for Social Sciences (Spss), Academy of Islamic Studies
  01 Nov 2004 - 01 Nov 2004 (University)

PAPER PRESENTED


INVITED SPEAKER
 1. Zakat Collection and Distribution in Malaysia, Guest Lecture from Universitas Muhammadiyah Magelang to Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya, Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya and Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia (International) (25 Mar 2021 - 25 Mar 2021)
ORAL PRESENTER
 1. Pengukuran Kemiskinan: Pendapatan Garis Kemiskinan dan Had al-Kifayah, PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA (PERKEM) KE-15, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA  (International) (26 Jan 2021 - 27 Jan 2021)
POSTER PRESENTER
 1. Kajian Guna Tenaga Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996 2002), Seminar Hasil Penyelidikan Universiti Malaya 2006, University of Malaya (University) (06 Sep 2006 - 07 Sep 2006)
 2. Kajian Guna Tenaga Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996 2002, Ekspo Penyelidikan, Rekacipta dan Inovasi , University of Malaya (University) (18 Jul 2006 - 20 Jul 2006)
PRESENTER
 1. Empowering Zakat Recipient Through Productive Disbursement in Achieving Sustainable Development Goals, Islamic Economics Webinar Conference, Universiti Malaya-Sakarya University (International) (16 Dec 2020 - 16 Dec 2020)
 2. Manual Khidmat Tamu Berasaskan Ikram Al-Dayf: Pelaksanaan Di Hotel Mesra Muslim Terpilih, Laporan Interim, Islamic Tourism Centre (National) (24 Dec 2019 - 24 Dec 2019)
 3. Kajian Zakat Rentas Sempadan: Kajian Fiqh dan Realiti di Malaysia, Pembentangan Hasil Kajian, Pusat Pungutan Zakat-Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (National) (24 Jan 2019 - 24 Jan 2019)
 4. Corak Pembayaran Zakat Perniagaan Institusi Kewangan Islam di Malaysia, 2nd International Conference on Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy (ZAWFI) 2018, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA dan Lembaga Zakat Selangor (International) (10 Oct 2018 - 11 Oct 2018)
 5. Gelagat Penghutang Muslim di Malaysia, International Conference on Islam in Malay World VIII, Academy of Islamic Studies, University of Malaya; College of Islamic Studies, Prince of Songkla University of Thailand; Postgraduates of UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam (International) (02 Sep 2018 - 04 Sep 2018)
 6. Taksiran Zakat Perniagaan di Institusi Kewangan Islam: Sorotan Literatur, Persidangan Serantau Fiqh Harta dan Masyarakat Wasatiy 2017, Universiti Sains Malaysia (International) (23 Aug 2017 - 24 Aug 2017)
 7. Model Taksiran Zakat Padi di Malaysia, Muzakarah Zakat Kebangsaan 2017, Universiti Sains Islam Malaysia & Lembaga Zakat Selangor (National) (08 Aug 2017 - 09 Aug 2017)
 8. Trend Berhutang Wanita Muslim di Malaysia, Muslimah International Summit Kelantan 2016, Urus Setia Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Kebajikan Negeri Kelantan & Persatuan Ulama Malaysia (International) (15 Aug 2016 - 16 Aug 2016)
 9. Evolusi Teori Hutang dalam Islam, International Conference on Islam in Malay World IV (19 Sep 2014 - 21 Sep 2014)
 10. Model Taksiran Zakat Padi: Hasil Kasar atau Hasil Bersih?, Seminar Penyelidikan Kewangan dan Kehartaan Islam 2013, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam (International) (19 Feb 2013 - 20 Feb 2013)
 11. Amalan Taksiran Zakat Padi di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia, International Seminar on Research in Islamic Studies, Akademi Pengajian Islam (International) (15 Feb 2012 - 16 Feb 2012)
 12. Isu-isu Perakaunan Zakat Tanaman di Malaysia, The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference, ISDEV, Universiti Sains Malaysia (International) (21 Dec 2010 - 22 Dec 2010)
 13. Modul 4 - Proses Data Soal Selidik, Bengkel Statistical Package For Social Sciences (SPSS) , Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (30 Mar 2008 - 30 Mar 2008)
 14. Pelaksanaan Pengiraan Zakat Padi di Malaysia, National Conference on Islamic Finance (NCIF 2007), Universiti Darul Iman Malaysia (National) (27 Nov 2007 - 28 Nov 2007)
 15. Pembangunan Lestari dari Perspektif Islam, Bengkel Penerbitan Koleksi Rencana , Universiti Malaysia Terengganu (University) (09 Sep 2007 - 11 Sep 2007)
 16. Religiosity and Choice of Banking in Malaysia , International Conference on Environment Challenges of Service Industry in Asia Pacific , Faculty of Economics, Trisakti University, Jakarta, Indonesia (International) (02 Aug 2006 - 05 Aug 2006)
 17. Sekuriti Makanan dan Keselamatan Makanan dari Perspektif Islam , Seminar Kebangsaan Produk Halal Makanan dan Barang Gunaan Islam, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (National) (13 Jul 2006 - 14 Jul 2006)
 18. Modul 4 - Proses Data Soal Selidik, Bengkel Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Tahap 1 , Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (19 Mar 2006 - 19 Mar 2006)
 19. Perakaunan Zakat Menurut al-Quran dan Al-Sunnah, International Seminar on Al-Quran, Islamic Science University of Malaysia (International) (19 Sep 2005 - 20 Sep 2005)
 20. Pandangan dan Kriteria Pemilihan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Insurans/ Takaful Kenderaan, Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam (SEKI), Universiti Utara Malaysia (National) (29 Aug 2005 - 30 Aug 2005)
 21. Modul 4 - Proses Data Soal Selidik, Bengkel Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Tahap 1 , Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (25 May 2005 - 26 May 2005)
 22. Penerimaan dan Sambutan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Takaful Kenderaan, Seminar Peranan Industri Takaful dalam Pembangunan Ekonomi di Malaysia 2005 , Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National) (20 Feb 2005 - 01 Mar 2005)
 23. Modul 4 - Proses Data Soal Selidik, Bengkel Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Siri 2 2004, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (10 May 2004 - 11 May 2004)
 24. Modul 4 - Proses Data Soal Selidik, Bengkel Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Siri 1 2004 , Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (11 Mar 2004 - 12 Mar 2004)
OTHERS
 1. Khidmat Tamu Hotel Mesra Muslim: Kajian Berasaskan Etika Ikram Al-Dayf, Symposium on Islamic Tourism 2019 , Islamic Tourism Centre (International) (15 Apr 2019 - 16 Apr 2019)
 2. Sharia Compliant Hotel in Malaysia: The Experiences of Islamic Institution Funded Hotels , Symposium on Islamic Tourism 2019 , Islamic Tourism Centre (International) (15 Apr 2019 - 16 Apr 2019)
 3. Issues on Zakah Assessment in Malaysian Islamic Financial Institutions , MOHE UM-INCEIF Islamic Finance Research Conference 2019, MOHE UM-INCEIF Islamic Finance Research Programme (International) (12 Feb 2019 - 12 Feb 2019)
 4. Kajian Terhadap Kecenderungan Serta Minat Ibu Bapa untuk Menghantar Anak-Anak Menceburi Bidang Pendidikan Tahfiz, Konvensyen Pendidikan Tahfiz Kebangsaan tahun 2018, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia & Centre of Quranic Research (National) (26 Dec 2018 - 28 Dec 2018)
 5. Strategi Pembangunan Mualaf melalui Pengagihan Zakat, International Seminar on Human Development (IS-HUD '18), Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (International) (22 Nov 2018 - 22 Nov 2018)
 6. Isu dalam Taksiran Zakat Perniagaan di Syarikat Takaful di Malaysia., 2nd UUM International Islamic Business Management Conference 2018 (IBMC 2018), Universiti Utara Malaysia (International) (04 Jul 2018 - 05 Jul 2018)
 7. Assessment of Zakat on Business in Malaysian Islamic Banking Institutions, MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Conference 2017, MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Programme & Faculty Business and Accountancy (International) (21 Nov 2017 - 22 Nov 2017)
 8. Management of Sharia Compliant Hotel in Malaysia: The Experiences of Waqf Hotel, 3rd International Halal Conference (INHAC) 2016, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA (International) (21 Nov 2016 - 22 Nov 2016)
 9. Pengawalan dalam Pengurusan Islami, Program Ulasan Buku, Akademi Pengurusan YaPEIM (University) (11 Oct 2016 - 11 Oct 2016)
 10. Penglibatan Wanita sebagai Eksekutif Halal: Kajian Kes di Industri Halal Terpilih, Muslimah International Summit Kelantan 2016, Urus Setia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Kelantan & Persatuan Ulama Malaysia (International) (15 Aug 2016 - 16 Aug 2016)
 11. Agihan Semula Zakat, Luncheon Talk, Lembaga Zakat Selangor (Others) (19 May 2016 - 19 May 2016)
 12. Konsep Hotel Patuh Syariah: Analisis Literatur , The 2nd International Convention on Islamic Management 2015, Department of Shariah and Management, Academy of Islamic Studies, University of Malaya (International) (04 Nov 2015 - 05 Nov 2015)
 13. Kaedah Pengiraan dan Agihan Zakat Perniagaan Institusi Perbankan Islam Terpilih, National Seminar on Zakat 2015 (06 Oct 2015 - 07 Oct 2015)
 14. lslamic Religiosity Values (lRV) and Zakat Compliance Behaviour, National Seminar on Zakat 2015, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan and Department of Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya (National) (06 Oct 2015 - 07 Oct 2015)
 15. Quality Assurance Workshop, Quality Assurance Workshop (12 Aug 2015 - 14 Aug 2015)
 16. Malaysia Islamic Finance Education Report (MIFER) (University of Malaya) , ICIFE Roundtable Research Workshop, International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) (International) (06 Aug 2015 - 08 Aug 2015)
 17. Islamic Values in Accounting and Financial Practises, ESRC Research Seminar, Equitable Society Research Cluster, University of Malaya (University) (24 Jun 2014 - 25 Jun 2014)
 18. Amalan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia, Seminar Isu-isu Kontemporari Zakat di Malaysia, Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia (National) (25 Nov 2012 - 27 Nov 2012)
 19. Analisis Profil Pesawah Padi di Malaysia dan Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian, Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi , Kementerian Pengajian Tinggi (National) (08 Nov 2012 - 09 Nov 2012)
 20. Issues in Zakah Management: The Case in Malaysia, The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference, ISDEV, Universiti Sains Malaysia (International) (21 Dec 2010 - 22 Dec 2010)
 21. A Comparison of Corporate Social Responsibility in Conventional and Islamic Perspectives, Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National) (10 Feb 2009 - 11 Feb 2009)
 22. Konsep Dan Aplikasi Produk Wakaf Kontemporari di Malaysia: Saham Wakaf dan Wakaf Saham, Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National) (10 Feb 2009 - 11 Feb 2009)
 23. Analisis Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia, Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (National) (10 Feb 2009 - 11 Feb 2009)
 24. Partnership Contracts in Agricultural Land Development from Islamic Perspective: FELCRA Berhad Experiences, Conference on Malaysian Study of Islam, The Malaysian Students Department for The United Kingdom and Eire High Commission of Malaysia & Department of Theology, Religious and Islamic Studies, University of Wales, Lampeter (International) (28 Jun 2008 - 29 Jun 2008)
 25. Choice Of Financing Amongst Malays: Between Religiosity And Perception , National Seminar In Islamic Banking & Finance 2006 (IBAF 2006), Islamic Science University of Malaysia (National) (29 Aug 2006 - 30 Aug 2006)
 26. An Analytical Study on Agricultural Zakat Accounting in Malaysia, International Accounting Conference III (INTAC III) , International Islamic University of Malaysia (International) (26 Jun 2006 - 28 Jun 2006)
 27. Religiosity and Banking Selection Criteria Amongst Malays, INCEIF Islamic Banking and Finance Educational Colloquium 2006 , INCEIF (International) (03 Apr 2006 - 05 Apr 2006)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2022) Internal Examiner - Factor Influencing The Financial Performance of Selected Islamic Banks in Malaysia and Indonesia, University, (Internal Examiner)
 2. (2022) Candidature Defence - Study On The Financial Ratios, Macroeconomics, and Shariah Screening, University, (Internal Assessor)
 3. (2022) Candidature Defence - Pembangunan Indeks Kemiskinan Multidimensi Berteraskan Islam (I-Mpi) Dalam Pengukuran Kemiskinan Bandar Di Malaysia, University, (Internal Assessor)
 4. (2022) Panel Candidature Defence - Pembangunan Indeks Kemiskinan Multidimensi Berteraskan Islam (I-Mpi) Dalam Pengukuran Kemiskinan Bandar Di Malaysia, National, (Internal Examiner)
 5. (2022) Proposal Defence - Tabayyun Dalam Pemilihan Produk Makanan Halal: Kajian Terhadap Mahasiswa Muslim Di Universiti Malaya, University, (Internal Assessor)
 6. (2022) Panel Proposal Defence - Tabayyun Dalam Pemilihan Produk Makanan Halal: Kajian Terhadap Mahasiswa Muslim Di Universiti Malaya, National, (Internal Examiner)
 7. (2022) Proposal Defence - Perananan Institusi Masjid Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Indonesia : Kajian Pada Masjid Terpilih Di Jakarta, University, (Internal Assessor)
 8. (2022) Panel Proposal Defence: Perananan Institusi Masjid Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Indonesia, National, (Internal Examiner)
 9. (2022) Panel Candidature Defence - Study On The Financial Ratios, Macroeconomics, and Shariah Screening, National, (Internal Examiner)
 10. (2021) Expert Validation of Research Instrument - Amalan Perhubungan Awam Islam Melalui Media Di Institusi Tahfiz: Kajian Kes Di Darul Quran, University, (Internal Evaluator)
 11. (2021) Candidature Defence - Hak-hak Tetamu dalam Islam: Kajian terhadap Kemudahan Hotel Mesra Muslim Terpilih , (Chairperson)
 12. (2021) Candidature Defence - Hak-Hak Tetamu Dalam Islam: Kajian Terhadap Kemudahan Hotel Mesra Muslim Terpilih, University, (Internal Assessor)
 13. (2021) Confirmation Defence - Amalan Perhubungan Awam Islam Melalui Media Di Institusi Tahfiz: Kajian Kes Di Darul Quran, University, (Internal Assessor)
 14. (2021) Candidature Defence - Pemilihan Premis Makanan Dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar, University, (Internal Assessor)
 15. (2021) Proposal Defence - Had Kifayah Untuk Asnaf Di Bawah Fisabilillah: Kajian Agihan Zakat Kepada Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Di Uitm Shah Alam, Selangor, University, (Internal Assessor)
 16. (2021) Expert Validation Research Instrument - Pembangunan Indeks Kemiskinan Multidimensi Dalam Pengukuran Kemiskinan Bandar Di Malaysia Menurut Perspektif Islam, University, (Internal Evaluator)
 17. (2021) Expert Validation of Research Instrument - Istita Ah Dalam Ibadah Haji Di Malaysia: Kajian Terhadap Pelaksanaannya Di Tabung Haji(Th), University, (Internal Evaluator)
 18. (2020) Proposal Defense - Peranan Bank Wakaf Mikro terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Jawa Timur , (Reviewer)
 19. (2020) Waqf Based Pension Model: A Conceptual Proposition , (Reviewer)
 20. (2020) Candidature Defense - Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Negeri Perak, (Reviewer)
 21. (2020) Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Negeri Perak , (Internal Examiner)
 22. (2020) Zakat Produktif bagi Program MISYKAT: Kajian terhadap Pelaksanaan dan Faktor Kejayaan Usahawan Asnaf, (Internal Examiner)
 23. (2020) Proposal Defence - Pelaksanaan al-Rahnu di PT Pegadaian Syariah Banda Aceh: Analisis Kos Penyelenggaraan dan Penyimpanan Marhun , (Reviewer)
 24. (2020) The Effect of Covid-19 Pandemic on The Use of Internet Banking in Indonesia: A Comparison of Islamic Bank and Conventional Bank, (Reviewer)
 25. (2020) The Determinant of Financial Well-Being among Emerging Adult Worker in Malaysia: Mediating Effect of Financial Behavior and Moderating Role of Self Control , (Instrument Validation Panel Expert)
 26. (2020) Aplikasi Tayyiban dalam Penghasilan Makanan Halal: Kajian di Kentucky Fried Chicken , (Instrument Validation Panel Expert)
 27. (2020) Proposal Defence - Practice of Islamic Business Ethics among the Micro and Small Entrepreneurs and it`s Impact towards Economic Development in Sokoto State, Nigeria , (Chairperson)
 28. (2020) Findings - Potensi Penawaran Takaful Mikro kepada Warga Emas di Syarikat Takaful Terpilih, (Reviewer)
 29. (2019) Candidature Defence - Fatwa Pengenaan Zakat Perniagaan: Satu Kajian di Negeri Selangor , (Editor)
 30. (2019) Journal of Islamic Marketing - Cost of Halal Assurance System (HAS) in Small-Scale Poultry Slaughterhouse, (Reviewer)
 31. (2019) Conceptual Framework of Giving: an Islamic Perspective , (Reviewer)
 32. (2019) Proposal Defence - Kemiskinan Multidimensi dalam Kalangan Masyarakat Melayu di Malaysia menurut Perspektif Islam, (Reviewer)
 33. (2019) Digitalisasi dan Autentikasi Hadith dalam Karya-karya Jawi Nusantara , (Instrument Validation Panel Expert)
 34. (2019) Proposal Defence - Aplikasi Tayyiban dalam Penghasilan Makanan Halal: Kajian di Premis Makanan Terpilih, (Reviewer)
 35. (2019) Proposal Defence - Pembangunan Asnaf melalui Agihan Zakat Produktif: Kajian di Kelantan , (Reviewer)
 36. (2019) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900 di Pusat Kutipan Zakat Pahang, Malaysia, (Reviewer)
 37. (2019) Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Premis Makanan yang Tidak Mempunyai Sijil Halal di Malaysia , (Instrument Validation Panel Expert)
 38. (2019) Findings - Kelestarian Sumber Ekonomi Masjid melalui Aktiviti Perniagaan Sosial: Kajian di Masjid-masjid Wilayah Persekutuan, (Chairperson)
 39. (2019) Aplikasi Konsep Maslahah dalam Pengambilan Produk Nutraseutikal dan Produk Kosmetik yang Berunsur Najis dan Berisiko Mudarat, (Instrument Validation Panel Expert )
 40. (2019) Candidature Defence - Penstrukturan Produk Deposit Tetap Berasaskan Tawarruq: Analisis Terhadap Elemen Hiyal, (Chairperson)
 41. (2019) Candidature Defence - Potensi Penawaran Takaful Mikro kepada Warga Emas di Syarikat Takaful Terpilih, (Reviewer)
 42. (2019) Proposal Defence - Komunikasi dalam Amalan Perhubungan Awam: Kajian terhadap Institusi Tahfiz di negeri Selangor, (Reviewer)
 43. (2019) Candidature Defence - Pembangunan Asnaf Mualaf di Negeri Perak Darul Ridzuan , (Reviewer)
 44. (2019) Cost of Halal Assurance System (HAS) in Small-Scale Poultry Slaughterhouse , (Reviewer)
 45. (2019) Proposal Defence - Konsep Wakalah dalam Pengurusan Zakat: Kajian Terhadap Pelaksanaan dan Implikasinya di Malaysia, (Reviewer)
 46. (2019) Simposium Diskusi Zakat , (Expert Assesor)
 47. (2018) Proposal Defence - Peranan Perbankan Islam dalam Membasmi Kemiskinan: Kajian di Bank Aceh, Cawangan Aceh Utara, Indonesia, (Chairperson)
 48. (2018) Persepsi Masyarakat Islam terhadap Agihan Zakat oleh Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) dan Peranan Medium Promosi: Kajian di Bintulu Sarawak , (Reviewer)
 49. (2018) Proposal Defence - Analisis Pandangan Hukum Nasab Anak Tak Sah Taraf Menurut Pertimbangan Maslahah dan Mafsadah , (Reviewer)
 50. (2018) Expert Validating a Questionnaire - Kebahagian menurut Perspektif Imam al-Ghazali , (Expert Validation)
 51. (2018) Proposal Defence-Pembangunan Pelancongan Halal di Lombok Indonesia menurut Perspektif Ekonomi Islam , (Reviewer)
 52. (2018) Candidature Defence - Peranan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) terhadap Pembangunan Usahawan Asnaf , (Reviewer)
 53. (2018) Expert Validation an Interview Question - Penilaian Terhadap Kejayaan Pembangunan Usahawan Asnaf dalam Program MISYKAT (Studi Kes Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Bandung Indonesia) , (Expert Validation an Interview Question)
 54. (2018) Journal of Muamalat and Islamic Finance Research - Length of Business Operation and Its Relationship with Compliance Behavior of Business Zakat among Owners of SMEs , (Reviewer)
 55. (2018) Candidature Defence - Peraturan Perundangan Zakat dan Percukaian: Impak terhadap Pendapatan Boleh Guna Kakitangan Awam, Aceh, (Reviewer)
 56. (2018) Journal of Islamic Marketing - Green Banking and Islam: Two Sides of the Same Coin , (Reviewer)
 57. (2017) Konsep Percukaian Islam: Analisis Kefahaman dan Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) di Malaysia, (Internal Examiner)
 58. (2017) Proposal Defence - Pembangunan Asnaf Mualaf di Negeri Perak Darul Ridzuan , (Reviewer)
 59. (2017) Candidature Defence of Dissertation - Motivasi Kerja dalam Islam dan Kesannya terhadap Komitmen Kerja, (Reviewer)
 60. (2017) Al-Bayan Journal of Quran and Hadith Studies - Inovasi Perancangan Pembahagian Harta Orang Islam menurut al-Quran dan As-Sunnah, (Reviewer)
 61. (2017) Candidature Defence of Dissertation - Desentralisasi Kuasa dan Kesannya terhadap Pentadbiran Zakat Pendapatan di Malaysia, (Reviewer)
 62. (2017) Panel Expert for Validity of Questionnaire - Pemahaman dan Aplikasi Takaful Kenderaan Bermotor dalam Kalangan Pegawai Masjid: Suatu Kajian di Daerah Kulim, Kedah , (Panel Expert)
 63. (2017) Candidature Defence of Dissertation - Pengagihan Zakat dalam Sektor Pendidikan di Perak: Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak , (Reviewer)
 64. (2017) Panel Expert for Validity of Questionnaire - Ketagihan Internet dalam Kalangan Pengguna Muslim Menurut Perspektif Islam; Kajian di Sekolah Rendah Subang, (Panel Expert)
 65. (2017) Desentralisasi Kuasa dalam Organisasi Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis terhadap Pelaksanaan Kutipan Zakat Pendapatan , (Internal Examiner)
 66. (2017) Pembangunan Hartanah Alfafa Group: Analisis Menurut Perspektif Ekonomi Islam , (Internal Examiner)
 67. (2017) Pengagihan Zakat kepada Sektor Pendidikan di Perak: Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, (Internal Examiner)
 68. (2016) Proposal Defence of Dissertation - Faktor Kejayaan Kritikal Pengurusan Masjid: Kajian Masjid Ban Nua Songkhla, Wilayah Sempadan Thailand, (Reviewer)
 69. (2016) Expert Validating a Questionnaire - An Analysis of Determination Model for Premium and Demand of Takaful Life Insurance, Economics Programme School of Social and Economic Development, Universiti Malaysia Terengganu, (Expert Validating a Questionnaire)
 70. (2016) Pengaruh Nilai Islam terhadap Orientasi Perniagaan Usahawan: Kajian di Dewan Perdagangan Islam Malaysia , (Internal Examiner)
 71. (2016) Geran Peruntukan Penyelidikan Pascasiswazah (PPP) Fasa 1/2016 , (Reviewer)
 72. (2016) Reviewer for Journal of Muamalat and Islamic Finance Research - Analisis Alternatif Kaedah Bayaran dan Kutipan Zakat Harta oleh Institusi Zakat di Malaysia, (Reviewer)
 73. (2016) Expert Validating a Questionnaire - Konsep Percukaian Islam: Analisis Kefahaman dan Persepsi Mahasiswa terhadap Pelaksanaan GST di Malaysia, (Expert Validating a Questionnaire)
 74. (2016) Candidature Defence of Dissertation - Transformasi Sistem Percukaian Malaysia dengan Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan: Analisis dari Perspektif Maqasid al-Syariah, (Reviewer)
 75. (2016) Proposal Defence of Dissertation - Etika Kerja Islam dalam Kalangan Guru Agama: Kajian di Sekolah Agama Swasta Terpilih di Selangor, (Reviewer)
 76. (2016) Proposal Defence of Dissertation - Pengaruh Nilai-nilai Kepimpinan Islam dalam Budaya Organisasi: Kajian di Sekolah Agama di negeri Perak, (Reviewer)
 77. (2016) Seminar before submission of thesis - An Investigations on the Patterns and Antecedents of Charitable Giving among Muslims in Malaysia, (Reviewer)
 78. (2016) Candidature Defence of Thesis - Islamic Work Ethic:An Analysis on the Works of Muslim Scholars, (Reviewer)
 79. (2016) Proposal Defence of Thesis - Occupational Safety and Health Management of the Oil and Gas Industry in Malaysia: Deontology Symbiosis with Maqasid al-Shariah, (Reviewer)
 80. (2015) Kaedah Pengagihan Zakat di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam dari Perspektif Maqasid al-Shariah , (Accessor Candidature Defence)
 81. (2015) National Seminar on Zakat 2015, (Reviewer)
 82. (2015) Pengurusan Derma Awam dalam Menjana Ekonomi Masjid: Perbandingan Masjid Negara dan Masjid al-Ghufran, Pinggiran Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, (Internal Examiner)
 83. (2015) Peranan Dana Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Pattani, Selatan Thailand , (Internal Examiner)
 84. (2015) Pengaruh Nilai Islam terhadap Orientasi Pernigaan Usahawan; Kajian di Dewan Perdagangan Islam Malaysia, (Accessor Candidature Defence)
 85. (2015) Transformasi Pembangunan Harta Wakaf Kontemporari Menerusi Mekanisme Dana Amanah Pelaburan Hartanah, (Chairman Candidature Defence)
 86. (2015) Evaluation of interview question for project "Flood Management"(FP003-2015) , (Reviewer)
 87. (2014) Chairman, Candidature Defence of Thesis: "The Role of Bank Negara Malaysia in Positing Malaysia as a global HUB for Islamic Finance" , (Chairman Candidature Defence)
 88. (2014) Chairman, Candidature Defence of Dissertation: "Pengurusan Derma Awam dalam Menjana Ekonomi Masjid: Perbandingan Masjid Negara dan Masjid Al-Ghufran" , (Chairman Candidature Defence)
 89. (2014) Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Awam di Malaysia, (Reviewer)
 90. (2014) Chairman, Candidature Defence of Dissertation: "Penerimaan Golongan Muallaf terhadap Sistem Perbankan Islam: Kajian di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Pusat Kuala Lumpur" , (Chairman Candidature Defence)
 91. (2014) Chairman, Candidature Defence of Dissertation: "Potensi Aplikasi Konsep Qard Hasan dalam Produk Pinjaman Dana Bergulir kepada PNPM Mandiri Perdesaan Kota Jantho Acheh Besar" , (Chairman Candidature Defence)
 92. (2014) Faktor Penentu Pembayaran Zakat Perniagaan dalam Kalangan Syarikat Tersenarai Awam di Malaysia, (Reviewer)
 93. (2014) Analisis Polisi Kerajaan Aceh Terhadap Penetapan Upah Minimum, Aceh Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam , (Reviewer)
 94. (2014) Analisis Aplikasi Akad Mudarabah pada Produk Tabungan Haji dan Umroh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, Indonesia, (Reviewer)
 95. (2014) Penilai bagi pembentangan finding thesis, calon Bahiyah binti Ahmad, (Accessor)
 96. (2014) Pelaksanaan Kontrak Al-Musharakah dalam Perniagaan Francais: Satu Kajian di Jarimatika Indonesia, (Internal Examiner)
 97. (2014) Chairman, Candidature Defence of Thesis: "An Asessement of Sosioeconomic Development in Nigeria:A Holistic Approach" , (Chairman Candidature Defence)
 98. (2014) Perana MPU dalam Perkembangan dan Sosialisasi Perbankan Islam, (Reviewer)
 99. (2014) Chairman, Candidature Defence of Dissertation: "Gelagat Pemilihan Hotel di Kalangan Pengguna Islam: Kajian dari Perspektif Ekonomi Islam", (Chairman Candidature Defence)
 100. (2014) Pelaksanaan Zakat Perniagaan dalam Kalangan Peniaga Runcit Muslim di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur , (Internal Examiner)
 101. (2014) Polisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, Indonesia: Kajian dari Perspektif Ekonomi Islam, (Internal Examiner)
 102. (2014) Chairman, Candidature Defence of Dissertation: "Penentuan Urf Zakat Emas Perhiasan: Analisa Perbandingan MAIS dan PZM" , (Chairman Candidature Defence)
 103. (2014) Chairman, Candidature Defence of Thesis: "Application of Waad in Islamic Banking Products: A Comparative Study Between Malaysia and Bangladesh" , (Chairman Candidature Defence)
 104. (2014) Peranan Dana Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Pattani, Selatan Thailand, (Internal Examiner)
 105. (2014) The Role of Religious Education in Promoting the Islamic Financing System among The Young Generation: Malaysia Experience, Journal of Sustainable Development, (Reviewer)
 106. (2014) Chairman, Candidature Defence of Thesis: "Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan Perbankan Islam: Kajian Di Bank-Bank Islam di Bahagian Kuching" , (Chairman Candidature Defence)
 107. (2013) Perlaksanaan Prinsip Bay' Bithaman Ajil dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis di Bank Rakyat Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia Berhad, (Reviewer)
 108. (2013) Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Perkembangan dan Sosialisasi Perbankan Islam di Aceh, (Reviewer)
 109. (2013) Analisis Aplikasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh)di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Bekasi, Indonesia, (Reviewer)
 110. (2013) Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat, Aceh , (Reviewer)
 111. (2013) Sistem Perbankan Islam dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Pattani, Selatan Thailand, (Reviewer)
 112. (2013) Analisis Aplikasi Instrumen Murabahah pada Operasi Pegadaian Syariah Dewi Sartika di Jakarta, Indonesia, (Reviewer)
 113. (2013) Zakat Distribution and Programme for Sustaining Muallaf Belief and Thought, Jurnal Teknologi , (Reviewer)
 114. (2013) The Ownership of Water Services Company in Indonesia: An Islamic Economics Perspective, (Reviewer)
 115. (2011) Peranan dan Kuasa Baitulmal Aceh dalam Pengurusan Zakat (Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam), (Reviewer)
 116. (2011) Peranan Agihan Zakat Produktif Terhadap Pembangunan Industri Kecil di Baitul Mal, Acheh , (Internal Examiner)
 117. (2009) Majlis Penasihat Syariah dalam Sektor Perbankan Islam di Malaysia: Kajian terhadap BMMB dan RHB Islamic Bank, (Reviewer)
 118. (2009) Analisis Pelaksanaan Prinsip al-Qard al-Hasan dalam Perbankan Islam di Malaysia , (Internal Examiner)
 119. (2009) Kajian terhadap Prestasi Sistem Operasi Baitul Mal Wat Tamwil Amanah di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Indonesia , (Internal Examiner)
 120. (2008) Peranan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Muslim di Jakarta Selatan, Indonesia, (Internal Examiner)
 121. (2008) Potensi Tabung Zakat Malaysia: Satu Analisis , (Internal Examiner)
 122. (2008) Peranan Agihan Zakat dalam Mengurangkan Masalah Kemiskinan Bandar: Kajian Kes di Lembaga Zakat Selangor, (Internal Examiner)
 123. (2008) Pelaksanaan dan Perkembangan Takaful di Indonesia: Kajian di PT Syarikat Takaful Indonesia, (Internal Examiner)
 124. (2008) Kesan Pelaksanaan Cukai Pendapatan dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Membayar Zakat Pendapatan Acheh , (Internal Examiner)
 125. (2008) Strategi Meningkatkan Kesedaran Membayar Zakat dalam Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian Komparatif antara Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya, Indonesia, (Internal Examiner)
 126. (2007) Penerimaan Masyarakat Melayu Terhadap Takaful Keluarga: Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur , (Internal Examiner)
 127. (2007) Insurans Pendidikan: Kajian Perbandingan di PT. Syarikat Takaful Indonesia dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 , (Internal Examiner)
 128. (2006) Pembiayaan Ekuiti Menurut Perspektif Islam: Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cawangan Shah Alam Selangor , (Internal Examiner)
 129. (2005) Keberkesanan Agihan Zakat Modal dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Daerah Pekan Baru, Riau: Kajian di Badan Amil Zakat Riau, Indonesia , (Internal Examiner)
 130. (2004) Pelaksanaan Dasar Pemerintah Daerah Bengkalis, Riau, Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Islam , (Internal Examiner)
 131. (2003) Jurnal Syariah, 11:1 (2003) , (Reviewer)
 132. Elemen Manfaat dalam Tumbuhan Menurut Al-Quran dan Al-Hadith: Aplikasi Tumbuhan Berbunga dalam Penjagaan Kesihatan dan Mengkomersialkan Produk. , (Instrument Validation Panel Expert)
Contribution to external organisation
 1. (2020) Programme Manager, Webinar: How to Write Article for Scopus Journal, Department Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, National
 2. (2019) Industrial Talk " Isu dan Cabaran Taksiran Zakat Perniagaan: Pengalaman di Lembaga Zakat Selangor, Department of Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya and Lembaga Zakat Selangor, University
 3. (2019) Laporan Interim - Manual Khidmat Tamu Berasaskan Ikram Al-Dayf: Pelaksanaan di Hotel Mesra Muslim Terpilih, Islamic Tourism Centre
 4. (2018) Moderator, International Conference on Islam in Malay World VIII, International
 5. (2018) Moderator, 2nd International Conference on Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy (ZAWFI) 2018, International
 6. (2018) Penilai Semakan Program Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, National
 7. (2018) Speaker - Data Collection using Questionnaire, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies , University
 8. (2017) 2nd Round-Table on Islamic Economics and Finance: Towards a Common Curriculum Framework, International Council of Islamic Finance Educators, International
 9. (2015) ICIFE Fellow, International Council of Islamic Finance Educators, International
Contribution to event
 1. (2022) Speaker - Pengurusan Kewangan Anak Muda, University, (Panelist/Moderator)
 2. (2022) Speaker - Travelog Kewangan, University, (Panelist/Moderator)
 3. (2021) Speaker - Pengurusan Kewangan Anak Muda, University, (Panelist/Moderator)
 4. (2021) Moderator Bicara Alumni, University, (Panelist/Moderator)
 5. (2021) Speaker - Tips Pengurusan Kewangan Wanita, University, (Panelist/Moderator)

SUPERVISION


Under Graduate Students
 1. (2022) Analisis Pelaksanaan Food Bank oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah
 2. (2022) Kefahaman tentang Zakat Wang Simpanan dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Malaya
 3. (2022) Kepatuhan Pembayaran Zakat Perniagaan bagi Peniaga Online
 4. (2022) Kesan Skim Usahawan Permulaan Bumiputera terhadap Perkembangan Perniagaan
 5. (2022) Kefahaman mengenai Zakat Pendapatan dalam Kalangan Pelajar Persatuan Mahasiswa Islam, Universiti Malaya
 6. (2021) KEFAHAMAN TENTANG TAKSIRAN ZAKAT PENDAPATAN DALAM KALANGAN PENDIDIK DI KUALA TERENGGANU, TERENGGANU
 7. (2021) KEFAHAMAN TENTANG TAKSIRAN ZAKAT PERNIAGAAN DALAM KALANGAN PENIAGA PASIR GUDANG, JOHOR
 8. (2021) KEFAHAMAN TENTANG TAKSIRAN ZAKAT SIMPANAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN KERAJAAN DI TANJUNG KUPANG, GELANG PATAH, JOHOR
 9. (2021) KEFAHAMAN WANITA MUSLIM TERHADAP TAKSIRAN ZAKAT EMAS PERHIASAN: KAJIAN DI SETIU, TERENGGANU
 10. (2021) PELAKSANAAN SKIM HARGA MAKSIMUM MUSIM PERAYAAN DALAM KALANGAN PENIAGA DI LUNDU, SARAWAK
 11. (2021) SUMBANGAN ALUMNI UNIVERSITI MALAYA KEPADA NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI MALAYSIA
 12. (2020) SUMBANGAN ALUMNI UNIVERSITI MALAYA KEPADA NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI MALAYSIA
 13. (2018) IEEH3280 Project Paper
 14. (2016) IEEH3280 Project Paper
 15. (2015) IEEH3280 Project Paper
 16. (2014) IEEH3280 Project Paper
 17. (2013) IEEH3280 Project Paper
 18. (2007) Practical Teaching (Bachelor of Islamic Education)
 19. (2006) IEEH 3280 Project Paper
 20. (2005) IEEH 3280 Project Paper
 21. (2004) IEEH 3280 Project Paper
 22. (2004) Practical Teaching (Bachelor of Islamic Education)
 23. (2003) IEEH 3280 Project Paper
 24. (2002) IEEH 3280 Project Paper
 25. (2002) Practical Teaching (Bachelor of Islamic Education)
Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2020) The Practice of Accepting Commission by Financial Management of Autonomous Schools in Pahang According to the Islamic Perspective, WAN AZLAN BIN WAN ADNAN @ WAN REFOL
 2. (2019) The Contribution of Islamic Banking System towards Economic development in Malaysia: A Lesson for Nigeria, AKILU ALIYU SHINKAFI
 3. (2018) The Experience of Islamic Banking System in Malaysia: A Road Map For Economic Development in Nigeria, AKILU ALIYU SHINKAFI
 4. (2015) Akad Al-Ju alah (Komisen) dalam Pengurusan Kewangan Sekolah Berautonomi di Pahang, Wan Azlan Wan Adnan
 5. (2014) Ekonomi Pembangunan, Akilu Aliyu Shinkafi
Master
 1. (2022) Challenges of Creative Economic Development for Halal Tourism: A Study in Madura, Indonesia, KAMILUDDIN
 2. (2021) The Effects of Zakat Distribution by 'Amil Assistants on Students' Academic and Non-Academic Engagement Level at Higher Education Institutions in Selangor, MOHAMMAD NOORAZLAN BIN MD ISMAIL
 3. (2021) Pattern of Foreign Education Expenditure of Zakat Recipients in Majlis Agama Islam Johor, MOHAMAD AIDIL FIRDAUS BIN SELAMAT
 4. (2018) Calon belum buat pembentangan candidature defence, MOHD HILMAN BIN HUSSIN
 5. (2018) TAKSIRAN ZAKAT SYARIKAT TAKAFUL: KAJIAN DI SYARIKAT TAKAFUL TERPILIH DI MALAYSIA, MOHD HILMAN BIN HUSSIN
 6. (2017) KESAN AGIHAN ZAKAT TERHADAP TAHAP KEAGAMAAN DALAM KALANGAN MUALAF ORANG ASAL DI PAHANG, SAMIHAH BINTI ISMAIL
 7. (2017) AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF AL-GHARIMIN DI LEMBAGA ZAKAT SELANGOR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SEMASA, KHAIRUL ANUAR BIN ZULKIFLI
 8. (2016) Taksiran Zakat Perniagaan terhadap Syarikat Takaful Terpilih di Malaysia, Mohd Hilman Hussin
 9. (2016) Agihan Zakat Pendidikan; Kajian di Majlis Agama Islam Negeri Johor, Mohamad Aidil Firdaus Selamat
 10. (2016) KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT PENDAPATAN PROFESIONAL DI KOTA BANDA ACEH, INDONESIA (Compliance of Zakat Payment on Professional Income in Kota Banda Aceh, Indonesia), MUFTAHUDDIN
 11. (2016) KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT PENDAPATAN PROFESIONAL DI KOTA BANDA ACEH, INDONESIA (Compliance of Zakat Payment on Professional Income in Kota Banda Aceh, Indonesia), MUFTAHUDDIN
 12. (2015) Agihan Zakat kepada Asnaf Muallaf di Pahang, Samihah Ismail
 13. (2014) Agihan Zakat kepada Asnaf al-Gharimin di Selangor; Kajian menurut Perspektif Fiqh, KHAIRUL ANUAR BIN ZULKIFLI
 14. (2013) ETIKA PERNIAGAAN DARI PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN TERHADAP PENIAGA ACEH TERPILIH DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, MUHAMMAD ABDUL SAMAD
 15. (2007) ETIKA PERNIAGAAN DARI PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN TERHADAP PENIAGA ACEH TERPILIH DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, MUHAMMAD ABDUL SAMAD
 16. (2006) KONSEP DAN PELAKSANAAN SURAT KREDIT ISLAM: KAJIAN DI BANK MUALAT INDONESIA(BMI), SUGENG SUSANTO
 17. (2005) KONSEP DAN PELAKSANAAN SURAT KREDIT ISLAM: KAJIAN DI BANK MUALAT INDONESIA(BMI), SUGENG SUSANTO
 18. (2004) Pembangunan Tanah Pertanian Menurut Ekonomi Islam: Kajian di FELCRA Berhad, Seberang Perak, Perak, Muhammad Hakimi bin Mohd Shafiai
 19. (2002) Operasi dan Pelaksanaan Koperasi Beringin Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Amrullah Nangolah (University of Malaya (UM))
 20. (2002) Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Program Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Indonesia, Zubir Efendi (University of Malaya (UM))

TEACHING


Master
 1. (2022) IOC7001 - Advance Islamic Economic Studies
 2. (2021) IOC7001 - Advance Islamic Economic Studies
 3. (2021) IOX7001 - Research Methodology
 4. (2021) IOC7001 - Advance Islamic Economic Studies
 5. (2020) IOC7001 - Advance Islamic Economic Studies
 6. (2019) IOX7001 - Research Methodology
 7. (2015) IXGX6111 - Advanced Resource Methodology
 8. (2015) IEGH6113 - Advanced Islamic Economics Studies
 9. (2014) IEGH6113 - Advanced Islamic Economics Studies
 10. (2014) IXGX6111 - Advanced Research Methodology
 11. (2009) IEGH6111 - Advanced Islamic Economic Transaction in Malaysia
 12. (2008) IEGH6319 - Zakat Acoounting Analysis
 13. (2008) IEGH6111 - Advanced Islamic Economic Transaction in Malaysia
 14. (2008) IXGX6111 - Advanced Resource Methodology
 15. (2007) IXGX6111 - Advanced Resource Methodology
 16. (2007) IEGH6319 - Zakat Acoounting Analysis
 17. (2006) IEGH6319 - Zakat Acoounting Analysis
 18. (2005) IEGH6303 - Islamic Development in Policy and Strategy
Bachelor
 1. (2022) IIX2003 - Figures of Islamic Economics
 2. (2022) IIF2005 - Zakah Accounting
 3. (2022) IIF2007 - Industrial Training of Shariah and Economics
 4. (2022) IIF2003 - Principles of Accounting
 5. (2022) IIX1005 - Quranic Recitation and Memorization
 6. (2021) IIF2007 - Industrial Training of Shariah and Economics
 7. (2021) IIF2005 - Zakah Accounting
 8. (2021) IIF3006 - Malaysian Economics and Development
 9. (2021) IIF2003 - Principles of Accounting
 10. (2021) IIF2005 - Zakah Accounting
 11. (2021) IIF2003 - Principles of Accounting
 12. (2021) IIX1005 - Quranic Recitation and Memorization
 13. (2021) IIF3006 - Malaysian Economics and Development
 14. (2020) IIF2003 - Principles of Accounting
 15. (2020) IIX1005 - Quranic Recitation and Memorization
 16. (2020) IIF2005 - Zakah Accounting
 17. (2020) IIP3007 - Shariah Project Paper
 18. (2020) IIF3006 - Malaysian Economics and Development
 19. (2019) IIF2007 - Industrial Training of Shariah and Economics
 20. (2019) IIF2005 - Zakah Accounting
 21. (2019) IIF3006 - Malaysian Economics and Development
 22. (2019) IEEH3105 - Malaysian Economy and Contemporary Issues
 23. (2019) IIF2003 - Principles of Accounting
 24. (2017) IEEH3108 - Comparative Development and Planning Economics
 25. (2017) IEEH2309 - Zakah Accounting
 26. (2017) IEEH3105 - Malaysian Economy and Contemporary Issues
 27. (2017) IEEH2102 - Introduction to Accounting
 28. (2017) IEEH3280 - Project Paper
 29. (2017) IEEH2102 - Introduction to Accounting
 30. (2016) IEEH3108 - Comparative Development and Planning Economics
 31. (2016) IEEH2102 - Introduction to Accounting
 32. (2016) IEEH3105 - Malaysian Economy and Contemporary Issues
 33. (2016) IEEH2309 - Zakah Accounting
 34. (2015) IEEH3108 - Comparative Development and Planning Economics
 35. (2015) IEEH3105 - Malaysian Economy and Contemporary Issues
 36. (2015) IEEH2102 - Introduction to Accounting
 37. (2015) IEEH2309 - Zakah Accounting
 38. (2014) IEEH3108 - Comparative Development and Planning Economics
 39. (2014) IEEH2309 - Zakah Accounting
 40. (2014) IEEH2102 - Introduction to Accounting
 41. (2013) IXEH1106 - Introduction to Islamic Economic System
 42. (2013) IEEH2102 - Introduction to Accounting
 43. (2009) IEEH2305 - Principles of Accounting
 44. (2009) IEEH1102 - Introduction to Islamic Economics
 45. (2009) IEEH3103 - Economics of Planning and Development
 46. (2008) IEEH1102 - Introduction to Islamic Economics
 47. (2008) IEEH2305 - Principles of Accounting
 48. (2008) IEEH2309 - Zakah Accounting
 49. (2007) IEEH2309 - Zakah Accounting
 50. (2007) IEEH1102 - Introduction to Islamic Economics
 51. (2007) IEEH3103 - Economics of Planning and Development
 52. (2007) IEEH2305 - Principles of Accounting
 53. (2006) IEEH2305 - Principles of Accounting
 54. (2006) IEEH1102 - Introduction to Islamic Economics
 55. (2006) IEEH3305 - Project Evaluation
 56. (2006) IEEH3103 - Economics of Planning and Development
 57. (2006) IEEH2309 - Zakah Accounting
 58. (2005) IEEH2309 - Zakah Accounting
 59. (2005) IEEH2305 - Principles of Accounting
 60. (2005) GXEX1402 - Islamic Civilization and Asian Civilization (Paper I)
 61. (2005) IEEH1102 - Introduction to Islamic Economics
 62. (2005) IEEH3323 - Transaction in Islamic Economics
 63. (2004) IEEH3305 - Project Evaluation
 64. (2004) IEEH3302 - Economic of Planning and Development
 65. (2004) IEEH2305 - Principles of Accounting
 66. (2003) IEEH2305 - Principles of Accounting
 67. (2003) IEEH3318 - Issues in Islamic Economics
 68. (2003) IEEH3103 - Economics of Planning and Development
 69. (2003) IEEH3305 - Project Evaluation
 70. (2003) IEEH1102 - Introduction to Islamic Economics
 71. (2002) IEEH1301 - Introduction to Economics
 72. (2002) IEEH2305 - Principles of Accounting

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Speaker, Program Cakna Mahasiwa Terhadap Pengurusan Kewangan, (22 May 2022 - 22 May 2022) (University)
 • Speaker, Program Travelog Kewangan, (25 Mar 2022 - 25 Mar 2022) (University)
 • Speaker, Programme "Anak Muda, Menabunglah!", (21 Mar 2021 - 21 Mar 2021) (University)
 • Moderator, Alumni Talk : Usahawan Muda Sebagai Destinasi Kerjaya: Pengalaman Graduan Jabatan Syariah dan Ekonomi, (13 Mar 2021 - 13 Mar 2021) (University)
 • Speaker, Fiqh Mar`Ah Lecture, (15 Jan 2021 - 15 Jan 2021) (University)
 • Speaker, Research Methodology Workshop - Qualitative Approach, (17 Nov 2020 - 17 Nov 2020)
 • Committee, Systematic Literature Review Article Writing Workshop, (04 Mar 2020 - 04 Mar 2020)
 • Penceramah Kuliah Fiqh Mar'Ah- Pengurusan Kewangan Muslimah, (11 Oct 2019 - 11 Oct 2019)
 • Expert Assessor, Simposium Diskusi Zakat 2019, (25 Apr 2019 - 25 Apr 2019)
 • Penilai Poster Penyelidikan, Minggu Terbuka Akademik 2019, (10 Apr 2019 - 10 Apr 2019)
 • Fasilitator Bengkel Kuantitatif, (13 Feb 2019 - 14 Feb 2019)
 • Ahli Jawatankuasa Tabung Zakat Universiti Malaya, (02 May 2018 - 30 Apr 2021)
 • Jury, Minggu Terbuka Akademik 2018, (12 Mar 2018 - 16 Mar 2018)
 • Ahli Jawatankuasa Konvensyen Pendidikan Tahfiz Kebangsaan 2018, (26 Mar 2018 - 28 Mar 2018)
 • Technical and Logistic Committee, Publication Workshop, (23 Apr 2018 - 23 Apr 2018)
 • Ahli Jawatankuasa Tabung Zakat Universiti Malaya, (02 May 2018 - 30 Apr 2021)
 • Technical and Logistic Committee - Taklimat Pelaburan Emas: Halal Atau Haram?, (16 Aug 2018 - 16 Aug 2018)
 • Persidangan Meja Bulat Halatuju Zakat Kedah Bersama Cendekiawan Anak Kedah Lembah Klang 2018, (28 Sep 2018 - 28 Sep 2018)
 • Penilai Pembentang Terbaik, Seminar Hukum Islam Ix Peringkat Kebangsaan 2018, (19 Dec 2018 - 19 Dec 2018)
 • Ahli Panel Program Jejak Ilmuan - Perjalanan Kesarjanaan Seorang Mahasiswa: Satu Pengalaman, (22 Feb 2017 - 22 Feb 2017)
 • Member Bazaria and Jumble Sale, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (31 Oct 2016 - 04 Nov 2016)
 • Panel Expert, Perbincangan Piawaian Perakaunan Islam (Wakaf, Zakat dan Mal), (19 Jul 2016 - 19 Jul 2016)
 • Ahli Jawatankuasa Penubuhan Unit Zakat Universiti Malaya, (22 Jan 2016 - 17 Apr 2017)
 • Member Jumble Sale for Tabung Kebajikan Pelajar Apium, (07 Apr 2015 - 09 Apr 2015)
 • Penasihat Program Kembara Ilmiah, (28 Nov 2015 - 29 Nov 2015)
 • Pengerusi Sesi Selari, International Conference On Islam in Malay World Iv, (19 Sep 2014 - 21 Sep 2014)
 • Pensyarah Subjek Principles of Islamic Economics Di International University of Malaya-Wales, (02 Jun 2014 - 30 Sep 2014)
 • Panel, Rundingan Meja Bulat Jawatankuasa Pilihan Khas Pembasmian Kemiskinan, (21 May 2014 - 21 May 2014)
 • Koordinator Program Kem Sahsiah dan Kepimpinan Islam Di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Damansara, (02 May 2014 - 04 May 2014)
 • Perbincangan Penyelidikan Zakat Padi Bersama Pusat Zakat Negeri Sembilan, (28 Aug 2013 - 28 Aug 2013)
 • Perbincangan Rasionalisasi Pengekalan Jabatan Syariah dan Ekonomi Di Akademi Pengajian Islam, (24 Jul 2013 - 24 Jul 2013)
 • Timbalan Bendahari Alumni,Jabatan Syariah & Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (02 Apr 2005 - 31 Dec 2008)
 • Jurulatih Program Khidmat Negara -Modul Pembinaan Karakter, (01 Mar 2004 - 30 Jun 2004)