PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. AB RAZAK BIN AB KARIM

Department of Language
Academy of Malay Studies
 
  79677208
  7967244
  abrazak@um.edu.my
 Department of Language, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://naskhahmelayu.blogspot.com

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA, Board Member, 1987 to 2015, (International)
 • UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, Expert Panel Member, 2014 to 2015, (National)
 • PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, Academic Committee Member, 2015, (University)
 • MANASSA (MASYARAKAT PERNASKHAHAN NUSANTARA, Committee Member, , (International)
 • PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, Advisory Board, , (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/08/2014 to 31/07/2016
 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/07/2011 to 30/11/2012
 • Head of Department, Malay Language, Academy of Malay Studies, 01/09/2009 to 30/06/2011
 • Chairman, International, 15/08/2018 to 11/12/2018 (Pengerusi Seminar Antarabangsa Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Universitas Andalas Padang, Indonesia.)
 • Coordinator, University Malaya, 08/09/2016 to 30/12/2017 (pembangunan kursus MOOC Universiti Malaya)
 • Coordinator, International, 07/05/2016 to 31/05/2016 (PEMYELARAS SEMINAR BERSAMA ANTARA APM DAN UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG INDONESIA)
 • Chairman, University Malaya, 08/01/2016 to 08/01/2016 (Pengerusi pembentangan hasil cuti sebatikal: Keratabahasa dalam Bahasa Melayu oleh Prof. Noriah Mohamed)
 • Ahli Panel Anugerah Ijazah Kehormat dan Prof. Emaratus, Faculty, 10/04/2015 to 10/04/2016
 • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bersama Jabatan Muzium Malaysia - Universiti Malaya , University Malaya, 06/03/2015 to 06/03/2016
 • AHLI JAWATAN KUASA PENILIAN GERAN PENYELIDIKAN , University Malaya, 04/03/2015 to 04/03/2016
 • fello penyelidik bersekutu ATMA, National, 12/02/2015 to 12/02/2016
 • Head of Department, Faculty, 02/01/2009 to  
 • Pengerusi Program Pengajian Melayu dng Pendidikan , Faculty,   to  

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Malaysian Language (MALAY GRAMMAR)
 • Discourse and Pragmatics (DISCOURSE)
 • Genre Studies(Literature) (MALAY LATTERS/MALAY MANUSCRIPTS)
 • Language in Culture and Society(Sosiolinguistics) (SPEECH EVENT & SPEECH ACT/PRAGMATIC)
 • Kitab Perubatan Melayu (KITAB TIB/MALAY MANUSCRIPTS)
 • Language in Culture and Society(Sosiolinguistics) (DISCOURSE ANALYSIS)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2015
 • Ab Razak Ab Karim, 2015, Bicara Bahasa.Singapura: Markono Holding Pte.Ltd. 

2013
 • Ab Razak Ab Karim. 2013. Warkah Raja-raja Melayu: Struktur, Stilistik dan Nilai-nilai Estetika. Akademi Pengajian Melayu: Universiti Malaya 

2011
 • Ab.Razak Ab.Karim et.al.,m 2011. Masyarakat Melayu Buton: Kilauan Khazanah Manuskrip, Kesenian, Budaya, Bahasa dan Pantunnya.Akademi Pengajian Melayu: Universiti Malaya. 

2008
 • Ab.Razak Ab.Karim. 2008, KEPELBAGAIAN LARAS BAHASA MELAYU, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Kuala Lumpur. 

2007
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2007. KITAB RASI (TRANSLITERASI), Perpustakaan Negara Malaysia dan Kementerian Kebudayaan dan Warisan Malaysia. 
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2007. SYAIR SULTAN ABDUL MULUK (TRANSLITERASI),Perpustakaan Negara Malaysia danm Kementerian Kebudayaan dan Warisan Malaysia. 

2006
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. WARKAH MELAYU LAMA, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. 
 • Ab.Razak Ab.Karim,2006. ANALISIS BAHASA DALAM KITAB TIB PONTIANAK . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka 

2002
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2002. ASPEK PENGGUNAAN BAHASA DALAM WARKAH-WARKAH MELAYU LAMA: SATU KAJIAN, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
Chapter in Book

2016
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2016. Penyakit Golongan Lelaki : Kaedah Rawatan Masyarakat Melayu Serumpun. Dlm Khazanah Bahasa, Sastra, dan Budaya Serumpun 

2015
 • Ab.Razak Ab.Karim.Penginternasional Bahasa Melayu oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya di China,Thailand dan Singapura. 2015.Dlm.Zulkifli Osman et.al. (pnyt). Seminar Internasional Memperkokoh Bahasa Indonesia sebagai Bahasa International melalui Diplomasi, Bahasa, sastera dan Budaya, hlm. 46-59. Malang- Jawa Timur: Surya Pena Gemilang 

2012
 • Pertemuan Sasterawan Nusantara XVI, 2012. Kembali Kepada Akar Menjana Paradigma Baharu Sumber Terbaik Pengajaran Sintaksis Bahasa Melayu, hlm187-205 

2009
 • AB.RAZAK BIN AB.KARIM, WARKAH-WARKAH FARQUHAR 1818- 1822: ASPEK PENGGUNAAN KATA PUJI-PUJIAN, DLM SEGUNUNG BUDI SELAUT KENANGAN, KUALA LUMPUR: AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, HLM.1-13 
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, Kosa Kata Alabidang Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu,Monograf Jabatan Bahasa Melayu,2009, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 

2007
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2007. PENGGUNAAN CAP DALAM WARKAH-WARKAH MELAYU LAMA : SUATU JATI DIRI DAN BUDAYA BANGSA\" dlm. Monograf Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Mlaya: Kuala Lumpur. 

2006
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. SURAT SULTAN ACEH ABAD KE- 17: KEAGUNGAN SEBUAH KERAJAAN, dlm. Kesultanan Melayu, Dewan Bahasa & Pustaka. 
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. WARKAH SULTAN MUHAMMAD (H1254) 1939 DI KELANTAN: SUATU KAJIAN STRUKTUR WARKAH, dlm. Kesultanan Melayu Kelantan, Dewan Bahasa & Pustaka. 
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. PANTUN MELAYU LAMA: ANALISIS PENGUNAAN KAT ADAN AYAT dlm. Ujana Minda Jilid 2-Kumpulam Esei Bahasa , Sastera dan Komunikasi, Sasbadi. 
 • Ab.Razak bin Ab.Karim,2006. SURAT-SURAT SULTAN AHMAD TAJUDDIN HALIM SYAH: STILISTIK PENULISAN WARKAH MELAYU LAMA dlm. Kesultanan Melayu Kedah, Dewan Bahasa & Pustaka. 

2005
 • Ab.Razak bin Ab.Karim,2005. KONTEKS DAN WACANA: STILISTIK DALAM CERPEN SAKINAH OLEH AZIZI HJ. ABDULLAH dlm.Monograf Bahasa Melayu,Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2003
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2003.WARKAH-WARKAH PERJANJIAN MELAYU LAMA: SUATU ANALISIS GENRE dlm.Kesusasteraan dan Undang-undang, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2002
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2002. WARKAH RAJA-RAJA MELAYU dlm.Warisan Manuskriup Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia. 

2001
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2001.PEMINGGIRAN TRADISI SILAM: SATU PERBINCANGAN STRATEGI KOMUNIKASI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL, dlm.Kandil Akal di Pelantar Budi, Yayasan Kota, Riau, Indonesia. 

1994
 • Ab Razak Ab Karim, (1994) Fonologi Bahasa Melayu: Suatu Penelitian Proses Penyisipan Glotis, dlm Linguistik Melayu Festschrift Tinta Kenangan Sempena Persaraan Azhar M.Simin dan Farid M.Onn, UKM, Bangi 
Article in Academic Journals

2019
 • Shahrul Anuar Shaari, Ab.Razak Ab.Karim, (2019) Dimensi Ilustrasi Visual dalam Manuskrip Pelaga Lembu Alam Melayu, Vol 7 Bil 2 81-95 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Jurnal Bahasa (2019), Kohesi dalam warkah Sosial Melayu Abad ke-17 hingga Abad ke-19, Jil. 19 Bil 1 (SCOPUS-Indexed)
 • BITARA International Journal of Civilization Studies and Human Sciences (2019), Kata Kerja dan Komunikasi Berkesan dalam Kitab Tib Muzium Terengganu Edisi dan Huraian Teks, Vol 2 (4) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Syahrul Anuar Shaari, Ab Razak Ab Karim (2019), Ilustrasi Seni Visual Jin Dalam Manuskrip Pelaga Lembu, Jil 12 Bil.2 206-236. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Malaysian Journal of Social Science and Humanities (2019) Lakuan Bahasa Ekspresi Tun Dr Mahathir: Kajian Kes Terhadap 40 Artikel Chedet.cc, V4(5)19- (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Journal of Social Sciences and Humanities, (2019), Konteks dan Lakuan Bukan Bahasa Dalam Artikel Kritikan Tun Dr.Mahathir Terhadap Isu 1MDB, 16(2), 1-21 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Jurnal Pengajian Islam (2019), Ungkapan Rabbani Sebagai Lambang Kesantunan Bahasa: Kajian Kes Terhadap Forum Wacana Sinar Harian, 11(II). 124-135 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Rohaidah Haron, Ab. Razak Ab. Karim, Indirawati Zahid. (2018) Pertembungan Bahasa Di Selatan Thailand: Faktor Dan Implikasi dlm. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. Jilid 9, 2018 / ISSN 1823-6812 (117-129) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salawati Hj Abdul Wahab, Ab Razak Ab Karim dan Nor Azlin Hamidon (2018), Nilai Estetika dalam Ragamhias Kitab Maulid di Alam Melayu, dlm Seminar Falsafah dan Tamadun 2018- Memartabatkan Kemanusiaan melalui Falsafah dan Tamadun, hlm.470-480 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abd Ganing Laengkang, Ab Razak Ab Karim dan Rohaidah Haron (2018), Kajian Lakuan Bahasa di Malaysia: Satu Tinjaun Literatur, dlm Eprosiding SEFATA 2018 hlm 360-366 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abd Ganing Laengkang, Ab Razak Ab Karim dan Rohaidah Haron (2018), Kajian Bahasa Terhadap Perdana Menteri Malaysia: Satu Kajian Literatur, dlm Eprosiding SEFATA 2018 hlm 165-171 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salawati Abdul Wahab, Ab Razak Ab Karim dan Nor Azlin Hamidon (2018), Ragamhias dalam Kitab-kitab Maulid, dlm.Jurnal Filologi Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia, hlm.80-89 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Shahrul Anuar Shaari, Nor Azlin Hamidon dan Ab Razak Ab Karim (2018), Kesenian Visual 2 Dimensi Alam Melayu: Satu Penelitian Manuskrip Pelaga Lembu, Seminar Falsafah dan Tamadun 2018- Memartabatkan Kemanusiaan Melalui Falsafah dan Tamadun, hlm.455-469 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab.Razak Ab.Karim. (2018) Dari Lisan ke Tulisan Seterusnya Menjadi Amalan, dalam Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara, Vol. 2 ms 405-410 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohaidah Harun, Ab.Razak Ab.Karim. Indirawati Zahid, (2018)Pertembungan Bahasa Melayu, Dialek Pattani dan Bahasa Thai di Selatan Thailand: Kajian di Wilayah Yala, dalam Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara, Vol. 2 ms 833-842 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abdul Razak Abdul Karim, (2018). The Use of Seal in Early Malay Official Letters: A Personal Identity and Ethnic Culture. Universitas Andalas, Padang. , 1-7 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Ab.Razak Ab.Karim, Reniwati. (2017) Perbandingan Kata Sapaan Rasmi Bahasa Minangkabau dan Dialek Negeri Sembilan, 34.67-78 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Ab. Razak Ab.Karim & Nurul Ain Alizuddin,2016. Pantun Melayu: Analisis Ayat Majmuk Pancangan Bahasa Melayu. MANU, bil 23. ms111-142 (SCOPUS-Indexed)

2015
 • AB RAZAK AB KARIM & RENIWATI,JURNAL PENGAJIAN MELAYU, JIL. 26: 187-202 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • AB RAZAK AB KARIM & NURUL AIN ALIZUDDIN,JURNAL PENGAJIAN MELAYU, JIL. 26: 1-24 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • JURNAL BAHASA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA BRUNEI. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Reniwati & Ab.Razak Ab.Karim, 2015, Semi formal Words of Greeting Among the Minangkabau in 50 Kota Regency and Rembau District: A Comparative Analysis, International Jurnal of the Malay World and Civilisation (Iman) 3(2),2015:63-70 (ISI/SCOPUS Indexed Publication)

2013
 • AB RAZAK AB KARIM, 2013. MANUSKRIP MELAYU; PEMANCAR GEMERLAPAN TAMADUN KOTA ACEH DAN BUTON. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2010.Analisis Laras Resepi Melayu, dlm. Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei: Brunei (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Ab.Razak Ab.Karim,2009.Naskhah-naskhah Pulau Buton: Antara Realiti dan Harapan, Jurnal Filologi Melayu, Jilid 16: Perpustakaan Negara Malaysia dan Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan. Kuala Lumpur. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab.Razak Ab.Karim. 2009. Strategi Mengajar Bahasa Melalui Lirik Lagu.Dewan Bahasa, Jilid 9 Bil.6:10-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2006
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2006. BU8DAYA MASYARAKAT MELAYU DI MELAKA: SATU GAMBARAN DARIPADA SURAT-SURAT RAFFLES (1810-1824)\" dlm. Jurnal Folologi Jilid 14, Perpustakaan Negara Malaysia: Kuala Lumpur. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. WARKAH-WARKAH SULTAN PUNTIANAK: STILISTIK DAN NILAI ESTETIKA, dlm. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)

2005
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2005.WARKAH-WARKAH KESULTANAN MELAYU LAMA KOLEKSI PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA: ANALISIS KOMPONEN DAN BINAAN WARKAH dlm. Jurnal Pengajian Melayu Jilid 15, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim,2005. KITAB TIB: SUATU KAJIAN LARAS PERUBATAN dlm. Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2005. WARKAH-WARKAH MELAYU DI NUSANTARA: KAJIAN GENRE DAN ETNOLINGUISTIK dlm.Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu,Dewan Bahasa & Pustaka. (ISI-Indexed)

2004
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2004. NILAI-NILAI ESTETIKA DALAM WARKAH MELAYU dlm.Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Dewan Bahasa & Pustaka. (ISI-Indexed)

2002
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2002. KITAB TIB (MSS 489): KEPELBAGAIAN JENIS PENYAKIT DAN BAHAN-BAHAN PERUBATAN dlm.Jurnal Filologi Jilid 10, Perpustakaan Negara Malaysia. (ISI-Indexed)

2001
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2001. PENGGUNAAN KALIGRAFI DALAM PENULISAN WARKAH-WARKAH MELAYU: SATU TINJAUAN dlm.Jurnal Filologi Melayu Jilid 9, Perpustakaan Negara Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2000
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2000. KESOPANAN BERBAHASA DALAM WARKAH MELAYU LAMA dlm.Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak Ab.Karim,2000. BENTUK DAN STRATEGI KOMUNIKASI MASYARAKAT MELAYU: SATU ANALISIS BERDASARKAN WARKAH MELAYU LAMA, dlm Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2000. KITAB TIB PONTIANAK : JENIS PENYAKIT DAN BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PERUBATAN dlm.Jurnal Filologi Bil.8. Perpustakaan Negara Malaysia. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2000. WARKAH-WARKAH MELAYU SEBAGAI SUATU GENRE LINGUISTIK dlm. Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

1999
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1999. PENGGUNAAN CAP MOHOR DALAM WARKAH MELAYU LAMA: SATU TINJAUAN ASPEK PENGGUNAAN BAHASA dlm. Jurnal Filologi Melayu Jilid 7, Perpustakaan Negara Malaysia. (SCOPUS-Indexed)

1997
 • Ab.Razak bin Ab.Karim,1997. MANUSKRIP SURAT-SURAT FRANCIS LIGHT: SUATAU ANALISIS ASPEK KOSA KATA dlm.Jurnal Filologi Melayu Jilid 5. Perpustakaan Negara Malaysia. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak Ab.Karim, 1997,Penggunaan Kata Ganti Nama dan Kata Gelaran Dalam Warkah-warkah Melayu Lama, Jurnal Filologi: 51-64 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

1996
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1996. PANTUN MELAYU LAMA: ANALISIS PENGGUNAAN KATA DAN AYAT dlm.Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)

1995
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1995. SURAT-SURAT SULTAN TERNATE 1521 DAN 1522: SATU ANALISIS BANDINGAN DARI SUDUT BAHAS dlm.Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1995. NOVEL KEMELUT: ANALISIS PENGGUNAAN AYAT dlm.Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)

1994
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1994. SEBUTAN BAKU DALAM MEDIA MASSA: KE ARAH KESEMPURNAAN BAHASA MELAYU dlm. Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1994.MISA MELAYU : SATU ANALISIS LARAS BAHASA MELAYU LAMA,dlm. Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 1994. SURAT-SURAT SULTAN TERNATE 1521: BEBERAPA ASPEK LINGUISTIK,dlm.Jurnal Dewan Bahasa, Dewan Bahasa & Pustaka. (SCOPUS-Indexed)
 • Ab.Razak Ab.Karim, 1994. Manuskrip Surat Kebenaran Berniaga oleh Raja Aceh kepada Kapitan Inggeris 1601: Satu Analisis Linguistik, Jurnal Filologi,Jilid 3: 49- 67 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2019
 • Abd Ganing Laengkang, Ab Razak Rohaidah HaronAb Karim, (2019) Kajian Lakuan Bahasa Terhadap Pemimpin Tertinggi Negara Luar: Satu Kajian Literatur. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab Razak Ab Karim, Indirawati Zahid dan Rohaidah Haron (2019) Budaya Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu dan Masyarakat Cina: Satu Perbandingan. Prosiding Seminar Antarabangsa Terjemahan, Bahasa dan Budaya Melayu - ChinaKali ke-2 (2019) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohaidah Haron, Ab Razak Ab Karim (2019) Laras Perubatan Tradisional Dalam Kitab Ubat-Ubatan Mss 172 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Ab Razak Ab Karim, Abd Ganing Laengkang dan RIduan Makhtar (2018), Penggunaan Ucapan Terima Kasih dan Pujian : Satu Tinjauan, dlm PASAK 3 hlm. 641-653 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohaidah Harun, Ab.Razak Ab.Karim dan Indirawati Zahid, "Pertembungan Bahasa Melayu, Dialek Pattani dan Bahasa Thai di Selatan Thailand: Kajian Kes di Wilayah Yala".presented at Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab Razak bin Ab Karim, Dari Lisan ke Tulisan Seterusnya Menjadi Amalan presented at Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu, Lombok Indonesia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Prosiding Persidangan Antarabangsa manuskrip Melayu 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • AB RAZAK BIN AB KARIM. 2016.KHAZANAH BAHASA, SASTERA DAN BUDAYA SERUMPUN ,PADANG: iNDONESIA (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Persidangan Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu Keempat 2015 (PAMBM4, 2015) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab.Razak Ab.Karim. 2015. Penginternasionalan Bahasa Melayu oleh Akadfemi Pengajian Melayu, Uiversiti Malaya di China, Thailand dan Singapura, hlm/46-59 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab Razak Ab Karim. 2015. Penyakit Golongan Wanita: Kategori Penyakit dan Kaedah Rawatan Saintifik Tradisional Dalam Kalangan Masyarakat Melayu, hlm. 1-14 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Ab.Razak Ab.Karim.2014.Bahasa Melayu Bahasa ASEAN: Realiti atau Mimpi. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • AB.RAZAK BIN AB.KARIM. 2014.PEMULIHARAAN NASKHAH-NASKHAH NUSANTARA: SATU PENGALAMAN DAN PENGAJARAN. PROSIDING NASKHAH DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN MASA KINI. UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG, INDONESIA. HLM.189-213 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Ab Razak Ab Karim, 2011. Budaya Kesopanan Berbahasa Dalam Kalangan Masyarakat Melayu Lama: Pelestarian & Pemerkasaan.dlm. Prosiding Kongres Antarabangsa Bahasa dan Budaya. Jilid 1.Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. hlm. 357-370. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2010. Naskhah-naskhah Islam di Bangkok dan Nakhon Srithammarat: Cabaran Konservasi dan Pendigitilannya. Prosiding Seminar Internasional Naskhah Islam Nusantara. 

2009
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2009.Seni Hias dalam Warkah-warkah Melayu Lama, Prosiding Persidangan Antarabangsa Kesenian 2009 \"Seni Dekorasi: Pelestarian dan Pembangunan, hlm.45-62. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2009. Naskhah-naskah Tasawuf dalam Kerajaan Islam Buton: Satu Tinjauan. 
 • Ab.Razak Ab.Karim, 2009. Pengaruh Budaya Cina dalam Warkah-warkah Melayu: Satu Perbincangan. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu - Beijing 2009 

2008
 • PEMULIHARAAN & PENDIGITALAN NASKHAH-NASKHAH MELAYU BUTON, SULTRA, INDONESIA.2008, KUALA LUMPUR. AKADEMI PENGAJIAN MELAYU 

2006
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. STRATEGI KOMUNIKASI & KESOPANAN BERBAHASA DI KALANGAN MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL: KAJIAN BERDASARKAN WARKAH-WARKAH MELAYU LAMA dlm. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006. 
 • Ab.Razak bin Ab.Karim, 2006. ILUMINASI DAN KALIGRAFI DALAM WARKAH-WARKAH MELAYU, dlm.Kumpulan Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu - Melestarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia dan Arkib Negara. 

2003
 • Ab>Razak Ab.Karim,2003.Nilai-nilai Keindahan dalam Warkah-warkah Melayu: Satu Tinjauan.Kumpulan Abstrak Nilai Kebenaran, Kebajikan dan Keindahan Dalam Naskhah Nusantara dan Fungsinya bagi Kemanusiaan.hlm.78 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Technical Report

2015
 • AB RAZAK AB KARIM DAN ROHAIDAH HARON, 2015.LAPORAN PERBINCANGAN MOU DAN MOA ANTARA WAKIL APM DAN WAKIL RYU, THAILAND 
 • AB RAZAK AB KARIM DAN MUHAMAD MOKHTAR ABU HASSAN, 2015. LAPORAN PERBINCANGAN ANTARA AKADEMI PENGAJIAN MELAYU DENGAN GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, GUANGDONG, CHINA 
 • AB RAZAK AB KARIM DAN FAIZAL HILMI YUSOF. LAPORAN PENILIAN AL-QURAN BAITULMAL SARAWAK 

2009
 • LAPORAN KAJIAN BAHASA, NASKHAH DAN SASTERA LISAN MASYARAKAT MELAYU DI PONTIANAK DAN KAWASAN SEKITARNYA 
 • Laporan Pengekalan Bahasa di Nakhon Sri Thammarat, Thailand. Penguasaan Bahasa Melayudi Nakhon Sri Thammarat, Thailand: Tinjauan di Islamic Santhitham Foundation School (Isfs) & Madrasah al-Muwahiddin (Maw) 15-21 Ogos 2009 

2008
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 1 : BINTANG DUA BELAS, BAU-BAU, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 3: KITAB FIQAH (WOLIO), BAU-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 4 : KITAB TASAWUF (WOLIO), BAU-BAU, BUTON, SULTRA, (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN AKHIR PROJEK PENDOKUMENTADIAN & PEMIKROFLEMEN NASKHAH MELAYU BUTON, BAU-BAU, SULAWESI TENGGARA, INDONESIA. 
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 7 : SILSILAH RAJA WAAKAA KAA, BAU-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 6 : ILMU TRADISIONAL - PEREDARAN NAGA, BERHADA DLL., BAU-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMANTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 8 : MARTABAT TUJUH (WOLIO), BAU-BAU, BUTON, SULTRA, (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 9 : SILSILAH RAJA-RAJA BUTON, BAU-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 10 : NAHU BAHASA ARAB & TAUHID, BAU-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 11 : hADIS, MURAQABAH AL-ASLIAH WA GHAIRUHA MURUQAABAH AL-FURU\'IYAH, BAU-BAU, BUTON, SULTRA. 
 • LAPORAN PENDOKLUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 12 : KITAB TAUHID, FIQAH RAUHAH AL-IKHWAN FI IBADAT AR-RAHMAN, BAUA-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 13 : HADIS ANIS AL-MUTAQIN, BAU-BAU, BUTON, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • LAPORAN PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH MSS 2 : KITAB TASAUF (WOLIO), BAU-BAU, SULTRA. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2007
 • Ab.Razak bin Ab.Karim dan Nuwairi Hj.Khaza\'ai 2006. LAPORAN KAJIAN BAHASA,BUDAYA DAN NASKHAH BUTON, SULAWESI TENGGARA, INDONESIA 
 • LAPORAN PERTAMA PROJEK PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMAN MANUSKRIP MELAYU DI BUTON, INDONESIA. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Pemuliharaan, Pendigitalan dan kajian Kitab-kitab Perubatan Koleksi Universiti Malaya, Director, 2018 - 2020, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Aspek Bahasa Dalam Kitab Tib Muzium Terengganu, Consultant, 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Aspek Bahasa Dalam Kitab Tib Muzium Terengganu, Co-Investigator, 2018 - 2019, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • Satu Kajian Filologi Tentang naskhah Klasik Perubatan China dan Alam Melayu, Director, 2018 - 2020, Program Rakan Penyelidikan UM, (International)
 • Pemuliharaan, Pendigitalan Dan Kajian Kitab-kitab Perubatan Koleksi Universiti Malaya, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Pemuliharaan dan Pendigitalan Naskhah Buton, Principal Investigator(PI), 2017 - 2020, Private Funding, (International)
 • Pertembungan Bahasa Melayu Dialek Pattani dan bahasa Selatan Thailand: Kajian Kes di Wilayah yala, Others, 2017 - 2018, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (International)
 • Analisis ke(Tidak) santun terhadap ahli panel dalam siri wacana sinar harian., Others, 2016 - 2017, Others MOHE, (National)
 • PEMULIHARAAN DAN PENDIGITALAN NASKHAH DI SURAU CALAU. SIJINJUNG, PADANG , INDONESIA, Director, 2016 - 2017, Private Funding, (International)
 • Perawatan dan Pendigitalan Naskhah Buton, Director, 2015 - 2020, Private Funding, (International)
 • PROJEK PEMULIHARAAN NASKHAH UNIVERSITI MALAYA, Principal Investigator(PI), 2013 - 2013, OCAR CANSELERI, (National)
 • Kajian Bahasa dan Budaya dalam Naskhah Melayu di Ketapang, Indonesia., Principal Investigator(PI), 2012 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Pendokumentasian & Penilaian Koleksi Artifak, Director, 2011 - 2011, OCAR Canseleri, (International)
 • Kajian Bahasa, Naskhah dan Sastera Lisan Masyarakat Melayu di Sambas dan Kawasan Sekitarnya, Director, 2010 - 2010, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • KAJIAN BAHASA, NASKHAH DAN SASTERA LISAN MASYARAKAT MELAYU PONTIANAK DAN KAWASAN SEKITARNYA, Principal Investigator(PI), 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Kajian Variasi Bahasa Di Selatan Thailand., Others, 2009, personal, (International)
 • Kajian Penggunaan Bahasa di IPTA, Co-Investigator, 2009 - 2010, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • KAJIAN BAHASA, NASKHAH DAN SASTERA LISAN MASYARAKAT MELAYU DI PONTIANAK DAN KAWASAN SEKITARNYA., Others, 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (International)
 • PROJEK PENELITIAN NASHKAH MELAYU NDALAM KALANGAN MASYARAKAT BANGKOK DAN KAWASAN SEKITARNYA, Principal Investigator(PI), 2008 - 2009, RU Geran, (National)
 • Naskah di Bau-bau Sulawesi Tenggara, Others, 2007, Tabung APM, (International)
 • PENELITIAN NASKHAH MELAYU (BAHASA) DALAM MASYARAKAT DI BANGKOK & KAWASAN SEKITARNYA, Director, 2007 - 2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (International)
 • Pemuliharaan dan pemikrofileman naskah di Bau- bau, Buton., Principal Investigator(PI), 2007 - 2008, Fundamental, (International)
 • kajian Bahasa, Kesenian, Kebudayaan dan Naskhah Masyarakat Melayu Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia., Director, 2007 - 2007, Tabung APM, (International)
 • PendokuMentasian dan Pemikrofileman Naskhah Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia., Others, 2007 - 2008, Fundamental, (International)
 • Kajian Kitab Mujarrabat, Others, 2007 - 2009, NIL, (National)
 • PROJEK PENDOKUMENTASIANDAN PEMIKROFILEMAN MANUSKRIP MELAYU DI BAU-BAU, BUTON SULAWESI TENGGARA, INDONESIA, Principal Investigator(PI), 2006 - 2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Penyelidikan Bahasa dan Budaya di Buton, Indonesia, Others, 2006 - 2007, Tabuing APM, (National)
 • Naskhah Buton, Sulawesi Tenggara Indonesia, Others, 2006 - 2008, National Library of Malaysia, (National)
 • Kitab Perubatan Melayu, Others, 2005 - 2009, NIL, (National)
 • Warkah-warkah Kesultanan Buton, Others, 2005 - 2007, NIL, (International)
 • Kitab Perubatan Melayu, Principal Investigator(PI), 2002 - 2004, Dewan Bahasa & Pustaka, (National)
 • Stilistik Bahasa Melayu Dalam Puisi Klasik Pahangh, Others, 1997 - 2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Aspek Linguistik dalam Manuskrip Melayu, Others, 1996 - 2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Pengumpulan bahan Manuskrip di Pahang, Terengganu dan Kelantan, Others, 1993 - 1994, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Kajian Etnolinguistik Dalam Manuskrip Melayu Abad ke-16-19
 • Etnolinguistik Cap-cap Melayu
 • Unsur Estetika Dalam Warkah Melayu
 • Kepelbagaian Laras Melayu

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Pakar asing sebagai penceramah - Pembentukan kata dalam Bahasa Melayu, 2019-2019, Guangdong University of Foreign Studies
 • Paradigma Ilmu Kitab Jawi di Alam Melayu: Satu Pengenalan, 2017-2017, Pusat Dialog Peradaban
 • Pola Strategi Struktur Kesantunan Kritikan Rancangan Realiti Televisyen, 2017-2017, UM
 • Aspek Kohesi Dalam Ruangan Pojiok Perspektif Analiisi Wacana, 2017-2017, UM
 • Morfologi Bahasa Bidayuh - Somu kabupaten Sanggau, kalimantan Barat, 2017-2017, UM
 • Pembangunan Kursus MOOC Universiti Malaya, 2016-2016, UNIVERSITI MALAYA
 • pemeriksa dalam bagi calon MA, 2016-2016, UM
 • Pewasit Jurnak Berindeks dan E-Jurnal, 2016-2016, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
 • NEGERI PETANI SUDAH HILANG MEMBICARAKAN SUARA HATI PENGARANG SYAIR NEGERI PETANI., 2015-2015, PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
 • PENILIAN BUKU :PEERJUANGAN GURU MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU, 2015-2015, DEWAN BAHASA & PUSTAKA
 • PENGERUSI PEMBENTANGAN PERSIDANGAN ANTARABANGSA MANUSKRIP MELAYU 2014, 2014-2014, PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
 • PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF SEBAGAI ESTETIKA AYAT DALAM NOVEL RANJAU SEPANJANG JALAN., 2014-2014, PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
 • PERLANTIKAN PANEL PAKAR BIDANG FILOLOGI MELAYU, 2013-2013, DEWAN BAHASA & PUSTAKA
 • PEWASIT BAGI MANUSKRIP "KOLEKSI CERITA RAKYAT SABAH", 2013-2013, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • PENILAI MANUSKRIP, 2013-2013, DEWAN BAHASA & PUSTAKA
 • Penilai manuskrip kitab tib untuk penertbitan, 2012-2012, ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Analisis Fungsional dan Sosiolinguistik Surat-surat Peribadi Za'ba, 2012-2012, Universiti Sains malaysia
 • pemeriksa luar Untuk Tesis Phd, 2011-2011, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Pengajaran BM di University Thammasad, Bangkok, 2011-2011, University Thammasad, Bangkok
 • Pengajaran Bm di Yunnan University of Nationalities, 2011-2011, Yunnan University of Nationalities, China
 • Penaiktarafan Unit Bahasa Melayu di Universiti Thammasat, Bangkok, Thailand, 2010-2010, University Thammasat, Bangkok, Thailand
 • Perancangan Kursus major Bahasa Melayu di Yunnan Univetrsity of Nationalities, Kunming. China, 2010-2010, Yunnan University of Nationalities
 • Kajian Dasar Penggunaan Bahasa di IPTA, 2010-2010, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.
 • Penilai Buku "Madrasah Idriasiah Bukit Chandan 1922-2000 Peranan Institusi dan Ulamak, 2010-2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 • Kajian Penggunaan Bahasa IPTA, 2009-2009, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia
 • Penilai Artikel Jurnal mahawangsa, 2008-2008, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 • Penelitian bahasa, budaya dan naskhah di Buton, Indonesia, 2007-2007, Akademi Pengajian Melayu
 • Kursus Penggubalan Soalan Esei Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), 2007-2007, Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Penilian Manuskrip Hikayat Sarawak Untuk Penerbitan, 2007-2007, Jabatan Penerbitan UM
 • Penilaian Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia, 2007-2007, Perpustakaan Negara Malaysia
 • Pendokumentasian dan pemikrofileman manuskrip Melayu di Buton, Indonesia, 2007-2007, Perpustakaan Negara malaysia
 • Jurnal Filologi Jilid 16, 2006-2006, Perpustakaan Negara Malaysia
 • Jurnal Filologi Jilid 14, 2006-2006, Perpustakaan Negara Malaysia
 • Workshop to Improve the Usage of Bahasa Melayu, 2006-2006, Examination Syndicate of Malaysia
 • Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 2006-2006, Dewan Bahasa & Pustaka
 • Manuscript Documentation, 2006-2006, Perpustakaan Negara Malaysia
 • Jurnal Intelek, 2005-2005, UiTM Perlis
 • Jurnal Bahasa, 2005-2005, Dewan Bahasa & Pusrtaka
 • Jurnal Pengajian Melayu Jilid 16, 2005-2005, Akademi Pengajian Melayu
 • Karya Kencana Dewan Bahasa & Pustaka, 2004-2004, Dewan Bahasa & Pustaka
 • Bahasa Melaytu Text Book for Form 3, 2002-2002, Ministry of Education Malaysia
 • Bahasa Melayu Text Book For Form 2, 2001-2001, Ministry of Education Malaysia
 • Bahasa Melayu For STPM, 1995-1995, Majlis Peperiksaan Malaysia

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Khidmat Setia 20 Award, 2010
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2009, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2007, (University)
 • Sijil Penghargaan 25 Tahun, Majlis Peperiksaan Malaysia, 2007, (National)
 • Anugerah Sijil Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2007, (University)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2006, (University)
 • Anugerah Sijil Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2006, (University)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2005, (University)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2005, (University)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2002, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


CONFERENCE
 • Peminggiran Tradisi Silam: Satu Perbincangan Strategi Komunikasi Masyarakat Melayu Tradisional, Simposium Internasional Pernaskhan Nusantara IV, 2000-07-21 to 2000-07-25, MANASSA, (International)
 • Warkah Kesultanan Melayu Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia: Analisis Komponen dan Binaan Warkah., Simposium Internasional Pernaskhan Nusantara V, 2001-07-19 to 2001-07-21, MANASSA, (International)
 • Penggunaan Cap Dalam Warkah Melayu Lama: Jati Diri Budaya Bangsa., Simposium Internasional Pernaskhan Nusantara VI., 2002-08-12 to 2002-08-14, MANASSA, (International)
 • Nilai Keindahan Dalam Warkah Melayu - Satu Tinjauan., Simposium Internasional Pernaskhan Nusantara VII, 2003-07-28 to 2003-07-30, MANASSA, (International)
 • Strategi Komunikasi & Kesopanan Berbahasa di Kalangan Masyarakat Melayu Tradisional: Kajian Berdasarkan Warkah-warkah Melayu Lama., Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu., 2006-11-08 to 2006-11-10, Akademy of Malay Studies, (International)
 • Naskhah Buton Menangis, Seminar Ilmiah Bau-bau, Buton., 2007-02-19 to  , Kepala Dinas Parawisata Bau-bau., (International)
PLEANARY/KEYNOTE SPEAKER
 • Penyakit Golongan Wanita: Kategori Penyakit dan Kaedah Rawatan Saintifik Tradisional Dalam Kalangan Masyarakat Melayu, Tradisi Lisan dalam Sistem Matrilineal, 2015-12-01 to  
 • KHAZANAH MINANGKABAU DI BEBERAPA PERPUSTAKAAN DI MALAYSIA, Pengembangan dan Pengelolaan Khazanah Minangkabau diEra Digital., 2016-06-01 to 2016-06-01, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kota padang, (International)
INVITED SEMINAR
 • Penguasaan Bahasa Melayu Dalam Penulisan, Seminar Lembaga Bahasa Melayu Melaka, 1995-12-08 to 1995-12-09, GAPENA, (National)
 • Surat-surat ASceh Abad ke -17 : Keagungan Sebuah Kerajaan., Seminar Naskhah Kesultanan Melayu, 2001-05-06 to 2001-05-08, Dewan Bahasa & Pustaka, (National)
 • Surat-surat Sultan Ahmad Tajuddin halium Syah: Stilistik Penulisan Warkah Melayu Lama., Seminar Naskhah Kesultanan Melayu Kedah., 2003-06-23 to 2003-06-24, Dewan Bahasa & Pustaka, (National)
 • Kitab Perubatan Mujarrabat: Khasiat Ayat Al-Quran dan Rawatan Tradisional., Seminar Perubatan Melayu, 2003-08-23 to 2003-08-24, Akademi Penganjian Melayu, (National)
 • Budaya, Bahasa dan Naskhah Melayu Buton: Satu Penelitian., Kota Bau-bau, Buton, Indonesia., 2005-02-15 to  , Kepala Dinas Parawisata, Bau-bau, (International)
 • Iluminasi dan Kaligrafi Dalam Warkah-warkah Melayu., Seminar Antarabangsa Melastarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa., 2005-07-10 to 2005-07-11, National Library of Malaysia, (International)
 • Budaya Masyarakat Melayu Melaka: Satu Gambaran dari Sudut Surat Raffles., Seminar Masyarakat Melayu Melaka Meniti Zaman., 2005-10-03 to  , Muzium Negeri Melaka, (National)
 • Kajian Naskhah Melayu di Bau-bau, Buton., Seminar Pengajian Melayu, 2006-07-27 to  , Akademi Pengajian Melayu, (University)
 • Warkah-warkah Sultan Syarif Kasim dan Syarif Othman Pontianak: Stilistik dan Nilai Estetika, Seminar Kajian Naskhah Melayu VII - Pulau Borneo dan Persekitaraannya., 2006-08-22 to 2006-08-24, Dewan Bahasa & Pustaka, (National)
 • Pemuliharaan Naskhah: Penyelamatan Warisan Bangsa., Seminar Pemuliharaan Situs Sejarah dan Naskhah., 2007-02-14 to  , Bupaten Wakatobi, Wangi-wangi., (International)
 • Naskhah-naskhah Melayu Buton., Seminar Pengajian Melayu, 2007-03-23 to  , Akademi Pengajian Melayu, (University)
 • PEMULIHARAAN NASKHAH MELAYU DI BAU-BAU, BUTON, SULTRA, INDONESIA., SEMINAR NASKHAH MELAYU, 2008-07-17 to 2008-07-17, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, (National)
 • Kitab Raksi/Rasi Masyarakat Melayu, Seminar Naskhah Melayu, 2009-11-20 to  , Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, (National)
 • Warkah-warkah Kesultanan Melayu Buton: Analisis Struktur Binaan, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu , 2009-11-23 to 2009-11-25, Jabatan Sejarah Fakulti Sastera & Sains Sosial, Jabatan Kesusasteraan APM dan Persatuan Sejarah Malaysia. , (International)
 • Budaya kesopanan dalam masyarakat Melayu lama: Pelestarian dan pemerkasaannya, Kongres Antarabangsa Bahasa & Budaya Melayu, 2011-09-17 to 2011-09-18, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, (International)
INVITED SPEAKER
 • Bahasa Melayu Abad ke-16 -19: Suatu Stilistik Pemilihan Kepala Surat, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu/Indonesia: Ancangan Pembingkis Berdata Cipta, 1999-06-21 to 1999-06-23, University Prince of Songkla, Pattani, (International)
 • Warkah-warkah Perjanjian Melayu Lama: Satu Analisis Genre., Seminar Kesusasateraan & Undang-undang., 2001-07-26 to 2001-07-27, Academy of Malay Studies, (National)
 • Warkah-warkah Sultan Muhammad 1839 di Kelantan: Kajian Struktur Warkah., Seminar Naskhah Melayu Kelantan., 2002-06-11 to 2002-06-14, Dewan Bahasa & Pustaka, (National)
 • Warkah-warkah Melayu di Nusantara: Kajian Genre dan Etnolinguistik, Simposuim Internasional Pernaskhan Nusantara ix, 2004-08-05 to 2004-08-08, MANASSA, (International)
 • BATU BERSURAT TERENGGANU: ASPEK MORFOLOGI, SEMINAR BATU BERSURAT TERENGGANU, 2009-04-28 to 2009-04-29, PERBADANAN MUZIUM NEGERI TERENGGANU
 • Seni Hias Dalam Warkah-warkah Melayau, persidangan Antarabangsa Kesenian 2009 "Seni Dekorasi: Pelestarian dan Pembangunan"., 2009-08-05 to 2009-08-06, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya & Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan., (International)
 • Naskhah-naskhah Tasawuf dalam Kerajaan Islam Buton: Satu Penelitian., Simposium Warisan dan Tamadun Islam, 2009-12-28 to 2009-12-29, Jabatan Sejarah & Tamadin Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (International)
 • Aspek Kesalahan Bahasa Melayu, Bengkel Tatabahasa di Singapura, 2010-03-18 to 2010-03-19, KGMS, Singapura, (International)
 • Kesalahan tatabahasa - sesab dan pembetulan, Bengkel Tatabahasa di Singapura , 2010-03-19 to 2010-03-20, KGMS, Singapura, (International)
 • Pemuliharaan dan Pendigitilan Naskhah, Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Preservasi dan Konservasi Naskhah Kuno Minangkabau, 2010-04-30 to 2010-04-30, Universitas Andalas, Padang, (International)
 • Pemuliharaan Naskhah, Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Preservasi dan Konservasi Naskhah Kuno Minangkabau , 2010-04-30 to 2010-05-01, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, (International)
 • Manuskrip-manuskrip Melayu ; Pemancar Gemerlapan Tamadun Kota Aceh dan Buton, Pertemuan Memartabatkan tamadun Melayu Serumpun -Melestarikan Dan Mengembangkan Kejayaan Melayu, 2010-06-17 to 2010-06-19, Walikota Pekanbaru, Riau, (International)
 • Naskhah-naskhah Islam di Bangkok dan Nakhon Sri Thammarat : Cabaran Konservasi dam Pendigitilannya., Seminar International Naskhah Islam Nusantara, 2010-06-29 to 2010-07-01, Departemen Agama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (International)
 • Garis Panduan Penyelidikan Naskhah Melayu, Bengkel Menetapkan garis panduan Penyelidikan Saintifik Terhadap Penemuan Kajian Sumber-sumber Budaya dan Warisan, 2011-03-17 to 2011-03-18, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor, (National)
 • Pemuliharaan dan Pendigitalan Naskhah Melayu, Bengkel Pemuliharaan dan Pendigitalan Naskhah Melayu, 2011-03-31 to 2011-04-01, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor, (National)
 • Pantun Melayu Lama: Sumber Terbaik Pengajaran Sintaksis Bahasa Melayu, KONVENSYEN PERTEMUAN SASTERAWAN NUSANTARA KE-XVI, 2011-05-20 to 2011-05-21, Angkatan Sasterawan 50, Singapura, (International)
 • WARISAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PONTIANAK DALAM PERUBATAN TRADISIONAL: SATU KAJIAN, Seminar Melayu Gemilang, 2012-12-20 to 2012-12-21, PUSAT PENELITIAN KEBUDAYAAN MELAYU UNIVERSITAS TANJUNGPURA DAN MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU KALIMANTAN BARAT, (International)
 • PENYAKIT GOLONGAN WANITA, BICARA MANUSKRIP MELAYU, 2013-06-04 to 2013-06-04, PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA& KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI & KEBUDAYAAN, (National)
 • BAHASA MELAYU BAHASA ANTARABANGSA: MIMPI ATAU REALITI, EKSPEDISI BAHASA, 2014-02-15 to 2014-02-15, KGMS SINGAPURA, (International)
 • PERAWATAN NASKHAH UM, Bengkel Pemuliharaan Kertas/manuskrip, 2014-04-24 to 2014-04-24, Perpustakaan Utama Universiti Malaya, (National)
 • WARKAH MELAYU LAMA: KEINDAHAN DAN KESANTUNAN BAHASA, CERAMAH TEMASIK KGMS, 2014-04-26 to 2014-04-26, KESATUAN GURU-GURU MELAYU SINGAPURA (KGMS), (International)
 • ILUMINASI WARKAH-WARKAH SOSIAL, PERSIDANGAN ANTARABANGSA MANUSKRIP MELAYU 2014, 2014-05-06 to 2014-05-07, PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, (International)
 • Iluminasi dalam warkah-warkah Melayu, Bengkel iluminasi/seni hias manuskrip Melayu, 2014-05-08 to 2014-05-08, Perpustakaan Negara Malaysia, (International)
 • PEMULIHARAAN NASKHAH-NASKHAH NUSANTARA; SATU PENGALAMAN DAN PENGAJARAN, SIMPOSIUM INTERNASIONAL PERNASKAHAN NUSANTARA, 2014-09-18 to 2014-08-20, MANASSA SUMATERA BARAT PADANG
 • BAHASA MELAYU BAHASA ASEAN: REALITI ATAU MIMPI, SEMINAR MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI ASEAN-II, 2014-10-26 to 2014-10-26, FATONI UNIVERSITY, PATTANI, THAILAND, (International)
 • Iluminasi dan Seni kaligrafi dalam Teks Melayu Islam: Surat-Surat Melayu, Seminar Peradaban Melayu: Tradisi Penulisan Manuskrip Melayu Nusantara, 2014-12-04 to 2014-12-04, UiTM Kedah, (National)
 • Surat-surat Melayu, Merungkai Rahsia Manuskrip Melayu , 2014-12-12 to 2014-12-12, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan malaysia, (National)
 • MANUSKRIP SURAT-SURAT MELAYU: ESTETIKA YANG DIABAIKAN, WACANA ILMU ATMA, 2015-02-12 to  , ATMA UKM, (National)
 • PENYAKIT GOLONGAN LELAKI BERDASARKAN KITAB TIB, SIRI SEMINAR BULANAN NASKHAH MELAYU, 2015-03-19 to  , AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, (National)
 • MEDIA SOSIAL DAN JATI DIRI MELAYU, EKSPEDISI BAHASA, 2015-05-16 to  , BUKIT BATOK EAST, (International)
 • NASKHAH BUTON MENANGIS: PEMULIHARAAN DAN PEMELIHRAAN NASKHAH BUTON, PUBLIC LECTURE, 2015-11-16 to  , UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN, (International)
 • TRANSFORMASI PERUBATAN TRADISIONAL KE ARAH PERUBATAN MODEN, Lokakarya Warisan Budaya Indonesia, 2018-09-07 to 2018-09-08, Fakultan Ilmu Budaya Universitas Andalas, (International)
 • KEUZURAN LELAKI: KAJIAN BERDASARKAN KITAB-KITAB TIB MELAYU TERPILIH, Simposium International MANASSA XVII , 2018-11-25 to 2018-11-29, Universitas Lancang Kuning, (International)
 • KEUZURAN LELAKI DAN WANITA: MASALAH DALAM KEINTIMAN, Wacana manuskrip Melayu Bil 2/2019, 2019-07-31 to 2019-07-31, Perpustakaan Negara Malaysia, (National)
 • Laras Perubatan Tradisional: Analisis Aspek-aspek Linguistik, Penyelidikan Abad ke-21 (SPAK-21) Malaysia-China 2019, 2019-09-07 to 2019-09-07, IPG Kampus Keningau, Kem Pendidikan Malaysia, Guangdong University of Foreign Studies, (International)
 • ILUMINASI MANUSKRIP MELAYU: PENGKOMERSIALAN UNTUK INDUSTRI KREATIIF , Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2019, 2019-10-15 to 2019-10-17, Perpustakaan Negara Malaysia, (International)
ORAL
 • Post Graduate Student - UM and Wailalak University, Seminar With Vise President of Walailak University, Nakhon Sri Tammarad, Thailand,   to  , University Walailak, (International)
 • AYAT MAJMUK DALAM PANTUN MELAYU, THE 3RD INTERNATIONAL LANGUAGE CONFERENCE (ILC) 2014, 2014-06-04 to 2014-06-06, CENTER FOR LANGUAGES AND PREUNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT (CELPAD) UIA, (International)
PRESENTER
 • Menganalisis Data-data Kajian , Seminar Ijazah Tinggi Jabatan Bahasa Melayu,   to  , Jabatan Bahasa Melayu, (National)
 • Department of Malay Language at Walailak University, MOU Seminar - Sharing Research and Post Graduate Student,   to  , Walailak University, (International)
 • Pengaruh Budaya Cina Dalam Warkah-warkah Melayu, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing 2009,   to  , BFSU dan APM, (International)
 • Penguasaan Bahasa Melayu, Seminar Apresiasi Kesusasteraan Melayu, bahasa Melayu & Seni Visual.,   to  , Universiti Malaya, (National)
 • Perananan Bahasa Melayu, Seminar Apresiasi Kesusasteraan, Bahasa Melayu & Seni Visual,   to  , Universiti Malaya, (National)
 • Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Seminar Akademi Pengajian Melayu,   to  , Akademi Pengajian Melayu, (University)
 • KAJIAN NASKHAH-NASKHAH MELAYU DI BAU-BAU, BUTON, SULAWESI TENGGARA, INDONESIA., SEMINAR KAJIAN NASKHAH-NASKHAH MELAYU., 2008-03-18 to 2008-12-18, PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, (National)
 • PROJEK PENDOKUMENTASIAN & PEMIKROFILEMEN NASKHAH BAU-BAU, BUTON, SULTRA, INDONESIA., SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN FRGS KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI, 2008-06-17 to 2008-06-18, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA, (National)
 • SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, 2008-12-01 to  
 • PEMILIHARAAN & PENDIGITILAN NASKHAH-NASKHAH MELAYU BUTON, BAU-BAU, SULTRA, INDONESIA., SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN APM 2008, 2008-12-18 to 2008-12-18, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
 • Naskhah-naskah Tasawuf dalam Kerajaan Islam Buton: Satu Tinjauan., Simposium Warisan dan Tamadun Islam, 2009-02-01 to  
 • Kitab Tib Pontianak MSS2219: Rawatan Perubatan Melayu, Siri Seminar Naskhah Melayu, Apm, UM, 2009-05-29 to  , Akademi Pengajain Melayu & jabatan Sejarah , (National)
 • Warkah-warkah Kesultanan Melayu Buton: Analisis Struktur Binaan, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009, 2009-12-01 to  , (National)
 • Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Dunia: Tinjauan Berdasarkan Warkah-warkah Melayu Lama, Persidangan Antarabangsa Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Dunia , 2009-12-01 to  , (International)
 • Budaya Masyarakat Melayu Pontianak: Satu Gambaran Daripada Warkah-warkah Sultan Pontianak (Abad ke-18 - 19), Regional Conference on Local Knowledge 2011, 2011-10-10 to 2011-10-11, Universiti Sains malaysia, (National)
 • CAP DALAM MASYARAKAT MELAYU: KAJIAN BERDASARKAN SURAT-SURAT MELAYU, SEAL AS SYMBOL OF POWER AND AUTHORITY IN SOUTHEAST ASIA, 2012-11-06 to 2012-11-07, UNIVERSITY MALAYA, (International)
 • Penginternasionalan Bahasa Melayu oleh Akademi Pengajian Melayu, Uiversiti Malaya di China, Thailand dan Singapura, Seminar International Memperkokoh Bahasa Indonesia sebagai Bahasa International Melalui Diplomasi Bahasa, Sastera dan Budaya., 2015-12-01 to  
 • D.I.Y. (Do It Yourself ) Dalam Perubatan: Kegeniusan Masyarakat Melayu Klasik, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2017, 2017-10-10 to 2017-10-12, Perpustakaan Negara Malaysia, (International)
 • Penyakit Golongan Wanita dan Kaedah rawatan Tradisional, Persidangan Antarabangsa Perubatan Melayu, 2017-11-15 to 2017-11-16, Akademi Pengajian Melayu & Fakulti Sains Universiti Malaya, (International)
 • Budaya Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu dan Masyarakat Cina: Satu Perbandingan., Seminar Antarabangsa Terjemahan, Bahasa dan Budaya Melayu-China Kali ke-2 (2019), 2019-10-12 to 2019-11-14, Dewan Bahasa dan Pustaka dan USM, (International)
OTHERS
 • KEARIFAN TEMPATAN DALAM KONTEKS PELASTARIAN DAN PEREKAYASAAN BAHASA, SEMINAR LINGUISTIK KEBANGSAAN (SLIK 2015), 2015-01-21 to  , PERSATUAN LINGUISTIK MALAYSIA & DBP, (National)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • PAKAR BIDANG MANUSKRIP, INSTITUT TAMADUN & ALAM MELAYU UKM, 2015, 12, (National)
 • PANEL BIDANG LINGKUISTIK SEJARAH, DEWAN BAHASA & PUSTAKA, 2015, 12, (National)
 • JAWATANKUASA PENASIHAT PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA, 2015, 12, (National)
 • PANEL PENILAI SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS), UNIVERSITI MALAYA, 2015, 12, (University)
 • Malay Language Consultant Editor, Beihai College of Beihang University, China, 2015, 6, (International)
 • Program Pertukaran Pensyarah UM-YUN, UM-YUN, 2012, 1, (International)
 • Program Bahasa Melayu di Bei Hai Universiti, China, Program Pertukaran Pensyarah UM-BeiHai University, 2012, 36, (International)
 • Program Pertukaran Pensyarah UM - Yunnan University, Kunming, UM-YUN, 2010, 1, (International)
 • Kesepakatan dan Kepakaran, Universitas Haluoleo, Kendari Indonesia, 2004, 4, (International)
 • Editing Akademik Artikel, Perpustakaan Negara Malaysia., 1999, 8, (National)
 • Transliterasi Manuskrip, Perpustakaan Negara Malaysia, 1995, 17, (National)
 • Language & Grammar Expertise, Majlis Peperiksaan Malaysia, 1995, 17, (National)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • perawatan dan pendigitan naskhah, Universiti Malaya. Universiti TajungPura, Pontianak universiti Andalas, Padang, Project Leader, 2010-2015, (International)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Laras tasawuf Dalam Teks Sufi, Jurnal MAHAWANGSA, Fakulti Bahasa Moden, UPM, 2009 ,  ( )
 • Jurnal Bahasa, 2005, "Pilihan Bahasa di Arena Diplomasi Antarabangsa: Tinjauan dari Sidang Kemuncak Islam (OIC) ke-19 dan Sidang Kemuncak Gerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) ke-12" (penulis tidak dimaklumkan) ,  ( )
 • Phd, 2005, Jaafar Jambi - Peranan Bahasa Dalam Pembudayaan Ilmu Sains dan Teknologi Demi Pembangunan Sebuah Negara Bangsa: Model; Jepun dan Penerapan ke atas Negara Bangsa malaysia, Thesis ,  ( )
 • MA, Zulkifli Osman, 2002- Penggunaan Ayat Majmuk: Satu Kajian ke atas Penulisan Karangan Pelajar Tingkatan Enam Rendah. UPSI., Thesis ,  ( )
 • MA, Maslinah Osman, 2008- kajian Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Sembang Siber., Thesis ,  ( )
 • MA, Rosli Ab.Rahman, 2003- Ciri-ciri Sintaksis dan Semantik Kata Sendi Nama Bahasa Melayu: Analisis Berdasarkan Teori KUasaan dan Tambatan., Thesis ,  ( )
 • MA. Mohd Aidil Subhan- Stilistik Dalam Cerpen di Singapura, Nanyang Technical University, Singapura, 2004, Thesis ,  ( )
 • MA, Marzalinah Mansor, 2004- Stail Pembelajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Asing di Universiti Putera Malaysia, UPM, Thesis ,  ( )
 • MA, Hazim Haziron, 2005- Peranan Multimedia dalam Perkamusan: Satu Kajian Kes Sekolah Menengah Benut, Universiti Putra Malaysia., Thesis ,  ( )
 • PHD, Ann Young Ho, 2004- Laras Bahasa: Suatu Analisis Tajuk-tajuk Berita dalam Berita Harian Tahun 1996-97, Fakulti Sastera & Sains Sosial., Thesis ,  ( )
 • MA, Pengeran Metussin Pengeran Mohd Daud, 2000- Dialek Melayu Brunei dalam Novel: Daripada Perspektif Stilistik., Thesis ,  ( )
 • MA, Kirar AK Sare, 2001- Sintaksis Ayat tanya-WH Bahasa Bidayuh Biatah: Analisis Pergerakan Kata Tanya -WH Melalui Penerapan Teori Standard Tambahan., Thesis ,  ( )
 • Jurnal Pengajian Melayu, 2005- "Perbandingan Kekuatan Pegangan Aliran yang menjadi Anutan Penulis Teks Tatabahasa" oleh Dr.Abdul Rasyid Melebak., Thesis ,  ( )
 • Jurnal Pengajian Melayu, 2005- "Bahasa Melayu Membentuk Peradaban Negara Bangsa Malaysia: oleh Jaafar Jambi., Thesis ,  ( )
 • Jurnal Filologi Jil.14, 2006, "Tengku Ampuan Mariam sebagai Pengarang Nasklhah Salasilah Sultan Omar", Arba'iyah Mohd. Nor., Thesis ,  ( )
 • Jurnal Filologi Jil.14, 2006, "Iaitu, Ya itu dan ia itu" Umar Junus., Thesis ,  ( )
 • Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 2006, "Citra Lelaki Dahulu dan Kini Dalam Prosa Melayu: Analisis Teori Relevan" (Penulis tak dimaklumkan), Thesis ,  ( )
 • Jurnal Filologi Jid.14, 2006, "Hikayat Raja Pasai: Sorotan Tarikh Penulisannya, kemasukan Islam di Pascabima dan Pelbagai Ilmu di dalamnya"- Syahrir Mohammad Zain, Thesis ,  ( )
 • Jurnal Intelek, Universiti Teknoligi Mara Perlis, "Penggalian Monument di Malaysia" (Penulis tak dimaklumkan), Thesis ,  ( )
 • Phd, Mohd Rasyid Md.Idris, 2006 - Falsafah Bahasa : Nilai dan Etika Melayu Islam dalam Pantun., Thesis ,  ( )
 • Malay manuscript ontology, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Aplikasi Terjemahan Dalam kalangan Pelajar Asing Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Masitah binti Muhammadin, Faktor Ekstralinguistik Dalam Pencapaian bahasa Melayu Murid Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Faktor Ekstralinguistik dalam Pencapaian Bahasa Melayu Murid Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina - Tesis MA, Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Mohamad Kausa. MA: Pemetaan Konsep dan Pentakrifan Makanan dalam Perindustrian Kecil dan Sederhana (PKS) di Selangor, Thesis ,  (2016)
 • Vijaya Lechumi A/P Karuppiah. MA: Kata Adverba Dalam Karya Halis Mohd hanafiah,, Thesis ,  (2016)
 • Phd : Sara Beden : Analisis Kesopanan Berbahasa Dalam novel Melunas Rindu, Thesis ,  (2016)
 • Negeri Patani Sudah Hilang Membicarakan Suara Hati Pengarang Syair Negeri Pattani, Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Dates of Malay Seals: A Study of Arabic Numerals From Southeast Asia, Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Kerencatan Hubungan Diplomatik Kerajaan Melaka Johor Aceh dalam Naskhah Histografi Melayu, Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • An Illustrated Malay manuscript of the Rejang ca;rnder in the Perpustakaan Negara Malaysia (MSS291), Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Peranan Guru-guru Melayu Memartabatkan Bahasa Melayu, Book ,  (2015 - 2015)
 • Penguasaan kosa kata asas bahassa Melayu dalam kalangan murid tahun satu di sekolah Siam ban Khorlokaway Naratiwat: Kajian kes., Thesis ,  (2012 - 2012)
 • Analisis Retorik Risalah Pilihan Raya, Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Pengajaran dan Pembelajaran Membaca Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Gabung Bunyi Kata dalam Kalangan Murid Tahap 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil., Thesis ,  (2010 - 2010)
 • Perkembangan Mutakhir digitalisasi dan Katalogasi Naskhah Nusantara di Indonesia, Article In Journal ,  (2010)
 • Hikayat Raja Pasai: Sebuah sorotan Tarikh Penulisan, Kemasukan Islam di Pascabima dan pelbagai ilmu di dalamnya., Article In Journal ,  (2010)
 • Undang-undang Pelabuhan Kedah dari Perspektif Sejarah dan Budaya, Article In Journal ,  (2010)
 • Struktur Teks Undang-undang Buton Versi Sultan La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin, Article In Journal ,  (2010)
 • Revisiting Some of the Traces of Hindu Influence in Indi-Malay Literature, Article In Journal ,  (2010)
 • Iluminasi Naskhah-naskhah Minangkabau, Article In Journal ,  (2010)
 • Raksa dalam Perubatan Melayu, Article In Journal ,  (2010 - 2010)
 • Sistem Panggilan Dalam Keluarga Melayu Thai di Kampung Tha-it, Nonthaburi, Thailand: Kajian Sosiolinguistik, Thesis ,  (2010 - 2010)
 • Penguasaan Kata Sendi Nama Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Universiti Putra Malaysia., Thesis ,  (2010 - 2010)
 • Ratib Saman: Pengaruh Bahasa dalam masyarakat Melayu Sambas, Article In Journal ,  (2010 - 2010)
 • Tatabahasa Bahasa Melayu - Daripada Bustan al-Katibin kepada Tatabahasa Dewan, Book ,  (2009 - 2010)
 • Jurnal Filologi Jilid 16, Article In Journal ,  (2009 - 2009)
 • Pemendekan Kata Dalam Majalah Ujang Sebagai Laras Bahasa., Thesis ,  (2001)
 • Madrasah Idrisiah: Sumbangan Sultan dan Ulamak. Universiti Tun Husin Onn, Batu Pahat Johor., Book ,  (2000)
 • Kajian Fonologi dan Leksikal Dialek Melayu Perak Lambor, Thesis ,  (1999)
 • Pulai Chondong Didatangi Kembali: Perbincangan Fonologi dan Leksikal, Thesis ,  (1999)
 • Analisis Fonologi dan Leksikal Dialek Pahang: Tumpuan Khusus di Daerah Kuala Lipis, Thesis ,  (1999)
 • Majlis Bahasa Melayu Singapura: Sejarah dan Perkembangan, Thesis ,  (1999)
 • Kajian Fonologi dan Leksikal Dialek Bengkulu di Kampung Sungai Choh, Thesis ,  (1999)
 • Beberapa Gejala Menarik Fonologi dan Leksikal Dialek Patani di Mukim Chegar Galah, Thesis ,  (1999)
 • Semantik Leksikal: Analisis Perbandingan dalam Teks Undang-undang Keluarga Sivil dan Teks Undang-undang Keluarga Syariah., Thesis ,  (1998)
 • Fonologi Dialek Kedayan: Kajian Kes di Mukim Mesapol Sipitang Sabah., Thesis ,  (1996)
 • Kata Ganda dalam Bahasa Melayu: Analisis Terhadap Teks Sejarah Melayu, Thesis ,  (1996)
 • Kamus R.J.Wilkinson: Satu Kajian, Thesis ,  (1996)
 • Imbuhan Kata Nama Bahasa Melayu: Analisis Berdasarkan Kitab Bustanul Katibin, Book ,  (1996)
 • Kesalahan Penguasaan Bahasa Melayu di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah Satu Kajian Psikolinguistik Berdasarkan Beberapa Buah Sekolah di Negeri Sembilan., Thesis ,  (1995)
 • Analisis Perbandingan Laras dan Kesilapan bahasa dalam Siaran Berita Televisyen, Thesis ,  (1995)
 • Analisis Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu Murid-murid Tahun Enam KBSR, Thesis ,  (1995)
 • Bughayat al-Tullas: Satu Analisis Laras, Thesis ,  (1994)
 • Hikayat Awang Sulong Merah Muda: Satu Tinjauan Dari Sudut Stilistik, Thesis ,  (1994)
 • Sistem Panggilan Dalam Bahasa Kadazan/Dusun (Rujukan Khas Kepada Dialek Penamoang): Suatu Analisis Sosiolinguistik, Thesis ,  (1992)
 • Rencana Melayu: Satu Analisis, Thesis ,  (1992)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • MENGADAKAN MOU/MOA ANTARA APM DENGAN GUANGXI UNIVERSITI, CHINA , (International), 14/12/2015 until  
 • MENGADAKAN MOU/MOA ANTARA APM DENGAN TIANJIN UNIVERSITI, CHINA , (International), 10/11/2015 until  
 • MENGADAKAN MOU/MOA ANTARA APM DENGAN GUANGDONG UNIVERSITI, CHINA, (International), 16/09/2015 until  
 • MENGADAKAN MOU/MOA ANTARA APM DENGAN RAJABHAT YALA UNIVERSITY, THAILAND, (International), 14/04/2015 until  
 • Perawatan naskhaha Universiti Malaya, (University), 01/06/2013 until 31/03/2014
 • Pemuliharaan naskhah Muzium Negeri Selangor, (State), 31/03/2011 until 01/04/2011
 • Pemuliharaan Naskhah Melayu Sambas , (International), 18/05/2010 until 27/05/2010
 • Perawatan Naskhah-naskhah Melayu Padang, Indonesia, (International), 29/04/2010 until 02/05/2010
 • Perawatan dan Pemuliharaan Naskhah Melayu di Nakhon Srithammarat, Thailand., (International), 15/08/2009 until 22/08/2009
 • Pemuliharaan Naskhah Melayu di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, (International), 04/05/2009 until 31/05/2010
 • Perawatan dan Pemuliharaan Naskhah Melayu Koleksi Universiti Malaya (Al-Quran Koleksi Engku Aziz) , (University), 13/03/2009 until 31/12/2009
 • Perawatan dan Pemuliharaan Naskhah Melayu di Thait,Bangkok, Thailand, (International), 12/05/2008 until 22/05/2008
 • Perawatan dan Pemuliharaan Naskhah Melayu di Klong Neng, Bangkok, Thailand, (International), 12/05/2007 until 22/05/2007
 • Perawatan dan Pemuliharaan Naskhah Melayu di Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia, (International), 23/04/2006 until 17/05/2008

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(Product Name), (Type), (Reference), (Year), (Level).


 • Polyurethane oligomers for use in restorative denistry, PATENT, US Patent Application 20120271027, 10/10/2012, (INTERNATIONAL)

SUPERVISION


FIRST DEGREE/DIPLOMA/PRE-DEGREE
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed
 • Analisis Aspek Kosa Kata Perubatan Melayu Tradisional, 2009/2010, 1
 • Stilistik: Kajian Aspek Ayat Dalam Cerpen-cerpen Terpilih Peter Augustine Goh, 2009/2010, 1
 • Kajian Stilistik Dalam Novel Lambaian Kinabalu, 2006/2007, 1
 • Ayat-ayat Songsang dalam Teks-teks Syair Lama, 2006/2007, 1
 • Naratif Ogonshoto: Satu Analisis Diksi dan gaya Bahasa, 2005/2006, 1
 • Aspek Sintaksis dalam Pantun, 2005/2006, 1
 • Bahasa Pengiklanan dalam Majalah Mingguan Wanita Tahun 2004: Satu Analisis dari Segi kaedah Retorik Bahasa Iklan, 2004/2005, 1
 • Pendayagunaan Kata Dalam Novel "Ngayau"., 2001/2002, 1
 • Kitab Tib: Penelitian Terhadap Kosa Kata Alabidang Perubatan Melayu Tradisional., 2001/2002, 1
 • Kitab Tib: Analisis Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk., 2001/2002, 1
 • Kitab Tib Pontianak: Penelitian dari Aspek Kosa Kata Alabidang Perubatan Melayu Tradisional., 2001/2002, 1
 • Laras Perubatan, 2001/2002, 1
 • Morfologi Tajuk Muluk: Satu Analisis dari Sudut Tatabahasa Generatif, 2001/2002, 1
 • Warkah Sosial dan Warkah Undang-undang Sultan Abduul Halim Syah: Satu Analisis dan Sudut Struktur, 2001/2002, 1
 • Konteks dan Wacana: Stilistik dalam Drama Bila Retak Kota Melaka oleh Aziz Jahpin., 2001/2002, 1
 • Pantun Melayu: Penelitian dari Aspek Sintaksis dan Unsur-unsur Keindahan, 2001/2002, 1
 • Analisis Aspek Pemilihan Kata Dalam Cerpen, 2001/2002, 1
 • Pantun Melayu Lama: Analisis dari Aspek Bahasa, 2001/2002, 1
 • Seni Berbahasa Melayu: Satu Analisis Sosiolinguistik, 2001/2002, 1
 • Ummi dan Abang Syeikul: unsur-unsur Erotisme, 2000/2001, 1
 • Konteks dan Wacana: Stilistik dalam Cerpen Pelarian yang Kedua, Pendoa yang Ikhlas dan Perasaan Seorang AyahandaKarya Azizi Hj.Abdullah., 2000/2001, 1
 • Stilistik: Pemilihan Diksi Berdasarkan Latar Tempat Suatu Kajian ke atas Bibit Cinta (Hinpunan Cerpen) Karangan Azizi Hj. Abdullah, 2000/2001, 1
 • kajian Diksi Dalam Novel Imam, 2000/2001, 1
 • Kesopanan Berbahasa Dalam Pantun Melayu (Tumpuan pada Koleksi Pantun RJ.Wilkinson& RO>.Winstedt), 2000/2001, 1
 • Analisis Strategi Komunikasi dan Teori SPEAKING dalam Drama Radio Dimamah Usia, 2000/2001, 1
 • Teori SPEAKING dan Aplikasinya dalam Skrip Drama Cikgu Hulu Garam Putih, 2000/2001, 1
 • Laras Teknologi Maklumat Dalam: Megabait & Komputer, 2000/2001, 1
 • Stilistik: Gaya Bahasa A.Samad Said Melalui Novek Salina dari Aspek Pemilihan Diksi, 1999/2000, 1
 • Stilistik: Analisis Pemilihan Diksi di Dalam Novel Seorang Tua Di Kaki Gunung, 1999/2000, 1
 • Estetika Pantun Melayu dari Kanta Stilistik, 1998/1999, 1
 • Mantera-mantera Melayu: Satu Analisis dari Sudut Linguistik, 1998/1999, 1
 • Batu Bersurat Terengganu: Analisis Penggunaan Tulisan Jawi, Fonem dan Leksikal, 1998/1999, 1
 • Struktur Warkah-warkah Melayu Lama: Analisis Surat-surat Farquhar 1818-1882, 1998/1999, 1
 • Surat-surat Melayu Lama: Analisis Pembentukan Kata Melalui Proses Pengimbuhan, 1998/1999, 1
 • Salinan Surat Raja Kedahkepada Lort Minto: Satu Analisis dari Aspek Bahasa Mengikut Konteks Sosiolinguistik, 1998/1999, 1
 • Salinan Surat Sultan Terengganu kepada Francis Light: Satu Analisis dari Aspek Bahasa Mengikut Konteks Sosiolinguistik, 1998/1999, 1
 • Kitab faraid: Tinjauan Dari Aspek Linguistik, 1995/1996, 1
 • Undang-undang Kedah: Satu Analisis Aspek Ejaan Jawi, Morfologi dan Sintaksis., 1995/1996, 1
 • Surat-surat Francis Light : satu Analisis Laras Surat Melayu Lama., 1995/1996, 1
 • Laras Bahasa Melayu Klasik: Tumpuan kepada Teks Tajus Salatin, 1993/1994, 1
 • Kosa Kata Alabidang Perusahaan Batik: Satu Perbandingan antara Bahasa melayu Baku dan Dialek Kuala Terengganu., 1993/1994, 1
 • Surat-surat Abad ke-18; Satu Analisis Morfologi dan Sistem Tulisan Jawi, 1993/1994, 1
 • Surat-surat Melayu Lama Abad ke-18: Satu Analisis Aspek Linguistik, 1993/1994, 1
 • Ummi dan Abang Syeikhul : Satu Analisis Laras bahasa Melayu Moden, 1993/1994, 1
 • Manuskrip Melayu Abad ke-16 : Satu Analisis Aspek Morfologi dan Sintaksis, 1993/1994, 1
POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed
 • Master Degree, Nurdiyanah Binte Mohamed Zainal, ANALISIS CAMPUR KOD DALAM PROGRAM RADIA DI SINGAPURA, 2011/2012
 • Master Degree, Rohaizah Binti Abd Karim, ANALISIS WACANA UCAPAN PERDANA MENTERI MALAYSIA KEENAM SEMPENA 100 HARI MENAKHODA NEGARA, 2011/2012
 • Master Degree, Nurul Ain Alizuddin, Ayat majmuk dalam pantun Melayu, 2011/2012
 • Doctoral Degree (phd), Reniwati, Kata sapaan, 2010/2011
 • Master Degree, Agus Syarani, Warkah-warkah Sultan Pontianak, 2010/2011
 • Master Degree, Siti Radziah Bte Mustafa, SOSIOLINGUISTIK B. MELAYU, 2009/2010
 • Master Degree, Wong Shin Shin, Pragmatik, 2007/2008
 • Doctoral Degree (phd), Shao Ying @ Adibah, prakmatik, 2007/2008
 • Master Degree, Siti Sarah Nadiah Aziz, Ranjau Sepanjang Jalan: Analisis Latar, 2006/2007
 • Master Degree, Direen Choo, Retorik dalam iklan, 2006/2007
 • Master Degree, Mahani Ibrahim, Latar Dalam Novel Seteguh Karang: Satu Analisis Wacana, 2006/2007
 • Master Degree, Normalati Mahmud, Lakuan Bahasa Dalam Ucapan Perhimpunan Agung UMNO 2006, 2006/2007
 • Doctoral Degree (phd), Azhar Sabil, Analisis Wacana, 2005/2006
 • Master Degree, Mardianah Lorin, Kesopanan Berbahasa: Analisis Maksim Kesopanan dalam drama Memori di Hadapan Pulau, 2003/2004
 • Doctoral Degree (phd), Wan Fatanah, Terminologi, 2002/2003
 • Doctoral Degree (phd), Mohd Azam, Genre Linguistik, 2002/2003
 • Master Degree, Hashim Abdullah, Performatif: Suatu Kajian Dalam Novel Srengenge, 2001/2002
 • Master Degree, Noor Kamsiah Che Ahmad, Ikon Indah dalam Pantun: Satu Analisis Sosiolinguistik, 2001/2002
 • Master Degree, Fazlinah Amran, Genre Linguistik, 2000/2001
 • Master Degree, Sofia Ayup, Genre Linguistik, 1999/2000
 • Master Degree, Laily Othman, Analisis Linguistik, 1997/1998
 • Master Degree, Rashid Darham, Ayat Pasif
 • Master Degree, Hisyamuddin Isam, Kesopanan Berbahasa
 • Master Degree, Suraya Jantan, Peristiwa Bahasa

Others
 • Master Degree, Rohaidah Harun, Analisis Wacana
 • Master Degree, Mahani Ibrahim, Analis Wacana
 • Master Degree, Zoriati Osman, Retorik

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • MALAY LANGUAGE CIVILIZATION, 2012/2013(2), 7, 56
 • QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY, 2011/2012, 50, 56
 • MALAY LANGUAGE CIVILIZATION, 2011/2012, 18, 56
 • QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY, 2010/2011(1), 64, 15
 • KARYA-KARYA UTAMA PENGAJIAN BAHASA MELAYU, 2006/2007, 16, 56
FIRST DEGREE
 • MALAY STYLISTICS, 2016/2017(1), 64, 42
 • MALAY MORPHOLOGY, 2016/2017(1), 24, 56
 • DISCOURSE ANALYSIS OF MALAY LANGUAGE, 2016/2017(1), 64, 56
 • MALAY MORPHOLOGY, 2016/2017(1), 34, 56
 • MALAY REGISTERS, 2015/2016(2), 32, 42
 • MALAY SYNTAX, 2015/2016(2), 96, 56
 • MALAY MORPHOLOGY, 2015/2016(1), 59, 56
 • MALAY STYLISTICS, 2015/2016(1), 12, 42
 • MALAY SOCIOLINGUISTICS, 2014/2015(2), 30, 42
 • MALAY DIALECTOLOGY, 2014/2015(2), 39, 42
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2014/2015(2), 51, 42
 • MALAY STYLISTICS, 2014/2015(1), 27, 42
 • DISCOURSE ANALYSIS OF MALAY LANGUAGE, 2014/2015, 29, 56
 • MALAY REGISTERS, 2013/2014, 44, 70
 • MALAY SYNTAX, 2013/2014(2), 29, 56
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2013/2014(2), 46, 42
 • DISCOURSE ANALYSIS OF MALAY LANGUAGE, 2012/2013(1), 51, 56
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2012/2013(1), 45, 42
 • MALAY REGISTERS, 2012/2013, 56, 42
 • MALAY STYLISTICS, 2012/2013, 29, 42
 • MALAY STYLISTICS, 2011/2012(1), 43, 42
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2011/2012(2), 78, 42
 • MALAY REGISTERS, 2011/2012(2), 61, 42
 • MALAY REGISTERS, 2011/2012(2), 61, 42
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2011/2012, 78, 42
 • DISCOURSE ANALYSIS OF MALAY LANGUAGE, 2011/2012, 29, 56
 • MALAY GRAMMAR I, 2010/2011(1), 16, 96
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2010/2011(2), 65, 56
 • MALAY REGISTERS, 2010/2011(2), 55, 42
 • DISCOURSE ANALYSIS OF MALAY LANGUAGE, 2010/2011(1), 65, 96
 • malay grammar, 2010/2011(2), 43, 12
 • MALAY GRAMMAR I, 2010/2011(2), 53, 56
 • MALAY GRAMMAR I, 2009/2010(1), 166, 28
 • MALAY STYLISTICS, 2009/2010(1), 36, 42
 • DISCOURSE ANALYSIS OF MALAY LANGUAGE, 2009/2010(1), 64, 56
 • HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MALAY LANGUAGE, 2009/2010(2), 75, 56
 • MALAY REGISTERS, 2009/2010, 86, 56
 • MALAY REGISTERS, 2008/2009(2), 32, 42
 • MALAY GRAMMAR I, 2008/2009(2), 193, 70
 • MALAY REGISTERS, 2007/2008(2), 56, 28
 • MALAY STYLISTICS, 2007/2008(2), 25, 28
 • MALAY GRAMMAR I, 2007/2008(1), 195, 28
 • MALAY REGISTERS, 2006/2007(2), 66, 70
 • MALAY STYLISTICS, 2006/2007(2), 22, 42
 • MALAY GRAMMAR I, 2006/2007(1), 295, 132
 • MALAY GRAMMAR I, 2005/2006(1), 280, 84
 • MALAY REGISTERS, 2005/2006(2), 91, 84
 • MALAY STYLISTICS, 2005/2006(2), 27, 42
 • NORMATIVE GRAMMAR OF MODERN MALAY I, 2004/2005(1), 210, 84
 • MALAY REGISTERS, 2004/2005(2), 47, 56
 • MALAY STYLISTICS, 2004/2005(2), 34, 42