PERSONAL DETAILS


Associate Prof. Dr. Zahir Bin Ahmad

Associate Professor
Department of Literature
Academy of Malay Studies
 
  zahir@um.edu.my
  Department of Literature, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/C-1108-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Dewan Bahasa dan Pustaka, Panel Member, 2004-2006, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Director, Pejabat Pengarah, Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 01-Jul-12 - 30-Jun-14
 • Director, Pejabat Pengarah, Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 01-Jul-11 - 30-Jun-12
 • Deputy Director, Pejabat Pengarah, Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 01-Sep-09 - 30-Jun-11
 • Deputy Director, Pejabat Pengarah, Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 14-Jun-06 - 31-Aug-06
 • Pengerusi Jawatankuasa Seminar Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Melayu, Pejabat Pengarah, Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 01-Jan-05 - 30-Dec-05

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Philology (Research In Old Malay Newspaper)
 • Esthetics


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2011
 • Zahir Ahmad, Ab. Razak Karim, Nuwairi Hj. Khaza'ai, Nor Azlin Hamidon, Nor Azita Cik Din, Noriza Daud, 2011. Masyarakat Melayu Buton: Kilauan Khazanah Manuskrip, Kesenian, Budaya, Bahasa dan Pantunya. Akademi Pengajian Melayu. Universiti Malaya. 

2006
 • Abdulah Zakaria bin Ghazali dan Zahir Ahmad (ed) 2006, Kelantan: Dahulu dan Sekarang. Kuala Lumpur: Perbadanan Muzium Negeri. 

Chapter In Book
2013
 • Ahmad Hakimi Khairuddin dan Zahir Ahmad 2012 Malay Traditional Food Technology. Dlm. Nuwairi Haji Khaza-ai dkk. (peny.). UM-TU-UGM 1st International Conference on Southeast Asian Language and Culture. Hlm. 1-12. Bangkok, Thailand: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. 

2009
 • Zahir Ahmad, 2009, "Pantun Melayu Buton", Monograf Jabatan Kesusasteraan, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

2007
 • Zahir Ahmad, 2007, Pendokumentasian Tradisi Lisan Oleh DBP. Tumpuan Khusus Kepada Lagu-Lagu Rakyat Perlis. Dalam Rogayah hamid dan Wardati Md Sharif, 2007, Tradisi Lisan - Manifestasi Cendekiawan Melayu.Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka 
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim. 2007, Syair Melayu: Proses Mendapatkan Melodi Yang Standard. dalam ahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, Keindahan Variasi Syair Melayu.2007 Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Zahir Ahmad. Syair Melayu: Analisis Dari Sudut Kata dan Prosodi. dalam Wacana Persuratan Melayu.Kuala Lumpur. Akademi Pengajian Melayu 2007. 

2006
 • Zahir Ahmad, 2006. "Riwayat Kelantan: Satu Pengenalan Naskhah". dalam Abdullah Zakaria bin Ghazali dan Zahir Ahmad, 2006. Kelantan: Dahulu dan Sekarang, Kuala Lumpur: Perbadanan Muzium Negeri. 
 • Zahir Ahmad, 2006. "Naskhah-Naskhah Kesultanan Kelantan:Satu Perbincangan Awal", Dalam Rogayah A. Hamid, 2006, Kesultanan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 
 • Zahir Ahmad, 2006. "Peringatan Raja-Raja Kedah: Satu Pengenalan Naskhah". Dalam Rogayah A.Hamid, 2006. Kesultanan Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Zahir Ahmad, 2006. Kepengarangan Asaad Shukri Haji Muda Dalam Teks Riwayat Kelantan", Dalam Rogayah A. Hamid, 2006. Kesultanan Melayu.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka 
 • Zahir Ahmad, 2006. "Lagu-Lagu Jenaka Rakyat Kedah: Satu Pengenalan Tokoh", Dalam Rogayah A.Hamid, 2006. Lagu Memupuk Kesantunan Melayu. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim. 2006. Kesultanan Melayu Terengganu. Dlm. Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim (pnyt). Syair Perkahwinan Dahulukala. hlm. 359-380. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 

2005
 • Syair Agung: Sintesis Hindu-Jawa-Melayu (Islam). Dalam Rogayah Hamid et.al, Pandangan Semesta Alam Melayu-Syair, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • "Ikut Rasa Binasa, Ikut Nafsu Lesu, Ikur Hati Mati", dalam Hashim Awang et.al, Emosi Melayu, Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu. 
 • Pengantar Buku Emosi Melayu, dalam Hashim Awang et.al Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu 

Article In Academic Journals
2010
 • Zahir Ahmad, 2010, Pantun Masyarakat Melayu Buton, dalam Ab. Razak Ab. Karim (et.al). Masyarakat Melayu Buton: Kilauan Khazanah Manuskrip, Kesenian, Budaha, Bahasa dan Pantunnya, Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zahir Ahmad, 2010, Ratib Sama: Pengaruh Bahasa Dalam Bahasa Melayu Sambas dalam Jurnal Pengajian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 
 • Zahir Ahmad, 2010, Kecelaruan Konsep dan Bentuk (genre) dalam Kesusasteraan Melayu: "Satu Perbincangan Awal" dalam Puteri Roslina Abd. Wahid, Cabaran Semasa Pengajian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu 

2007
 • Zahir Ahamd, 2007, Mantera Dalam Cerita-Cerita Lipur Lara: Analisis Dari Sudut Kepercayaan Orang Melayu, Dalam Rogayah hamid dan Mariyam Salim, Mantera Melayu.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2005
 • Peranan Sastera Islam Dalam Pembentukan Akhlak Penduduk Di Alam Melayu 
 • Pantun Melayu Sebagai Manifestasi Sosiobudaya dan Persejarahan Melayu, Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 16. Akademi Pengajian Melayu. Universiti Malaya 

Proceeding
2009
 • "Pembentukan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Dunia", Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Penerbitan Bersama Akademi Pengajian Melayu dan Kerajaan Negeri Johor. 

2008
 • "Syair Melayu: Proses Analisis dan Penjenamaan Syair Melayu", dalam Prosiding Seminar dan Pendokumentasian Syair Melayu: Penghayatan Melalui Penyelidikan dan Persembahan, 9 Oktober 2008, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • "Prosidi dalam Syair Melayu: Fungsi dan Praktisnya", dalam Prosiding Seminar dan Pendokumentasian Syair Melayu: Penghayatan Melalui Penyelidikan dan Persembahan, 9 Oktober 2008, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • "Syair Melayu: Perkongsian Persepsi", dalam Prosiding Seminar dan Pendokumentasian Syair Melayu: Penghayatan Melalui Penyelidikan dan Persembahan, 9 Oktober 2008, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2006
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Syair Naratif: Keindahan Bahasa dan Melodi", dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 8 - 9 November 2006 
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Keindahan Bahasa dan Mesej Dalam Syair Nasib Melayu oleh Tenas Effendi", dalam Prosiding Seminar Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Hasanuddin, Makassar, 22-23 November 2006 
 • Ahamd Hakimi Khairuddin dan Zahir Ahmad, 2006, "Perkembangan Persembahan Hadrah di Tiga Tempat: Pelasterian dan Pembangunan Warisan Seni Budaya Melayu", Dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 8 - 9 November 2006. 
 • Zahir Ahmad, Ahamd Hakimi Khairuddin dan Shukri Mat Ali, 2006, "Penderitaan Rakyat Semasa Pemerintahan Jepun Dalam Syair Kenang-Kenangan Yapssai Taman Penghiburan", dalam Prosiding Bengkel Antarabangsa Pengalaman Semasa Pemerintahan Jepun di Asia Tenggara dan Asia Timur, pada 30 dan 1 Disember 2006 

Monograph
2009
 • "Pantun Melayu Butan", Monograf Jabatan Kesusasteraan, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

2006
 • Bazrul Bahaman, Pantun Sebagai Alat Pengucapan Agama Di Nusantara. 

List Of Written Works That Have Not Been Published
2006
 • Zahir Ahmad, 2006, "Yang Beradab Vs Yang Tak Beradab: Penelitian Terhadap Perlakuan Watak-Watak Dalam Kitab Silsilah Serta Hikayat dan Kisal Asal Usul Raja-Raja Sebelah Mempawah dan Pontianak dan Matan dan Sambas dan Riau dan Selangor", di Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu VII, Anjuran bahagian Kesusasteraan Melayu Tradisional, Dewan Bahasa dan Pustaka pada 23-24 Ogos 2006 di Kuching, Sarawak. 
 • Zahir Ahmad dan Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, 2006, "Munshi Abdullah Sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden: Satu Tafsiran", Anjuran Kerajaan Melaka, di Air Keroh, Melaka pada 27 April 2006 
 • Zahir Ahmad dan Ahamd Hakimi Khairuddin, 2006,"Masyarakat Siam Kampung: Analisis Budaya, Linguistik dan Sastera" Seminar Hasil Penyelidikan Universiti Malaya pada 6-7 September 2006. 
 • Ahmad Hakimi dan Zahir Ahmad, 2006,"Perkembangan Persembahan Hadrah di Tiga Tempat:Palestarian dan Pembangunan Warisan Seni Budaya Melayu", Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, pada 8-9 November 2006 di Hotel Armada, Petaling Jaya. 
 • Zahir Ahmad, 2006, "Pelagiarisme: Dari Perspektif Pensyarah", Seminar Pelagiarisme di Fakulti Bahasa dan Linguistik pada 7 Disember 2006 

Others
2007
 • Syair Melayu:Analisis Variasi Melodi Dari Sudut Sastera, Prosodi dan Muzikologi" Seminar dan Bengkel Syair Melayu-Menyemarakkan Warisan Melalui Pnedidikan .25 Oktober 2007.Dewan Semarak Akademi Pengajian Melayu.Universiti Malaya 
 • Zahir Ahmad dan Mohd Taufik AridzoMunsyi Abdullah Sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden? Satu Perbincangan, dalam Wacana Persuratan Melayu.Kuala Lumpur.Akademi Pengajian Melayu. 

2006
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Syair Naratif: Keindahan Bahasa dan Melodi", dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 8 - 9 November 2006. Hotel Armada.Petaling Jaya. Selangor 
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Syair Melayu: Satu Analisis Awal", Seminar Anjuran UPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, pada 7-8 September 2006. 
 • Indirawati Zahid, Zahir Ahmad, dan Mohd Nasir Hashim, 2006, Ceramah Penyelidikan bertajuk " Syair Melayu dari Perspekstif Prosodi dan Muziklogi", di Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta, Indonesia 
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Keindahan Bahasa dan Mesej Dalam Syair Nasib Melayu oleh Tenas Effendi", Seminar Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Hasanuddin, Makassar, 22-23 November 2006 
 • Zahir Ahmad, Ahmad Hakimi Khairuddin dan Shukri Mat Ali, 2006, "Penderitaan Rakyat Semasa Pemerintahan Jepun Dalam Syair Kenang-Kenangan Yapsai Taman Penghiburan", International Workshop The People's Experiences During The Japanese Ocupation In Southeast and East Asian Literature: Comperative Studies, di Akademi Pengajian Melayu, pada 30 dan 1 Disember 2006 
 • Faezah Kassim "Wanita Orang Asli Dalam dan Pengekalan Adat", Artikel untuk Jurnal Pengajian Melayu Jilid 17. 

2005
 • ZAHIR AHMAD HIKAYAT ISKANDAR ZULKARNAIN: EPIK AGUNG MELAYU ISLAM DALAM EPIK MELAYU: SUATU KAJIAN NASKHAH 2005 
 • ZAHIR AHMAD PANTUN MELAYU SEBAGAI MANIFESTASI SOSIOBUDAYA DAN PENSEJARAHAN ME JURNAL PENGAJIAN MELAYU 16 2005 
 • ZAHIR AHMAD PERANAN SASTERA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK PENDUDUK ALAM MELAYU JURNAL PENGAJIAN MELAYU 15 2005 
 • ZAHIR AHMAD SYAIR AGUNG: SINTESIS HINDU-JAWA-MELAYU (ISLAM) DALAM PANDANGAN SEMESTA MELAYU-SYAIR 2005 

2003
 • ZAHIR AHMAD KETAKJUBAN BAHASA DALAM LAGU RAKYAT NOVEMBER 2003 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Resiliensi Pelajar-Pelajar Universiti Malaya:Satu Kajian Kes, Co-Investigator, 2013-2013, Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, National
 • Knowledge Transfer Programme, Co-Investigator, 2012-2014, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National
 • Penyelidikan di Pontianak dan Sambas, Kalimantan Indonesia, Co-Investigator, 2009-2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Penyelidikan di Nakhon Sri Thamarat, Thailand, Co-Investigator, 2009-2009, Tabung Akademi Pengajian Melayu, International
 • Penyelidikan Syair Melayu di Brunei Darussalam, Co-Investigator, 2008-2008, Tabung Akademi Pengajian Melayu, International
 • Variati Syair Melayu Di Medan, Sumatera Utara Indonesia, Coordinator, 2008-2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Penyelidikan Cerita Rakyat Melayu Di Padang Terap Kedah ., Director, 2007-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National
 • Penyelidikan-Penyelidikan Syair Melayu Di Selatan Thai (Satun), Co-Investigator, 2007-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), International
 • Pendokumentasian dan Penotasian Puisi Melayu Tradisional-Syair, Co-Investigator, 2007-2007, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), International
 • Masyarakat Siam Kampung:Analisis Budaya, Linguistik dan Sastera, Co-Investigator, 2005-2005, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Anugerah Persuratan Melayu-Singapura, Expert Advisor, 2005-2005, Singapura
 • Merangka MOU dan MOA dengan Beihai College of Beihang Universiti, China, Consultant, 2011-2011, Beihai College of Beihang University, China

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Invited Seminar
 • Bengkel Pemuliharaan Naskhah Di Keraton Buton, Bengkel Pemuliharaan Naskhah Di Keraton Buton, 14 Jun 2007 to 28 Jun 2007, Penyelidikan, (International)
 • Bengkel Leaning Outcome, Bengkel Leaning Outcome, 20 Nov 2007 to 27 Nov 2007, Pengurusan Universiti, (University)
 • ., Seminar : Kekerasan Dalam Undang-Undang Melayu Lama, 30 Nov 2007 to 30 Nov 2007, Akademi Pengajian Melayu, (University)
 • ., Bengkel Penulisan Cadangan Penyelidikan, 04 Dec 2005 to 05 Dec 2005, (University)
Presenter
 • Estetika Dalam Minda Melayu, Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu Perak, 02 Nov 2011 to 03 Nov 2011, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Adab dan Akal Budi Melayu Sambas, Persidangan Serantau Kearifan Tempatan, 10 Oct 2011 to 11 Oct 2011, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, (International)
 • Peringatan Raja-Raja Kedah: Sebuah Catatan Negeri Kedah, Seminar Naskhah, 22 Jul 2011 to 22 Jul 2011, Perpustakaan Negara Malaysia, (National)
 • Syair Kubur: Fungsi Dan Penyebarannya Dalam Masyarakat Bajau Di Kota Belud, Seminar SPESBAM, 31 Mar 2011 to 31 Mar 2011, (National)
 • Tan Sri Lanang,Tokoh Sastera Melayu Tradisional, Bengkel Tokoh Sastera Melayu Tradisional, 21 Oct 2010 to 22 Oct 2010, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Peringatan Raja-Raja Kedah Sebuah Teks Sejarah, Seminar Di Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, 17 Jun 2010 to 17 Jun 2010, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, (International)
 • Pemuliharaan Naskhah Melayu, Seminar Pemuliharaan Naskhah Melayu, 30 Apr 2010 to 30 Apr 2010, Universitas Padang, Indonesia, (International)
 • Pembentukan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Dunia, Persidangan Bahasa Melayu Bahasa Dunia, 28 Sep 2009 to 30 Sep 2009, Kerajaan Negeri Johor, (International)
 • Hikayat Si Panjangan: Teks Sastera Dari Buton, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu, 23 Nov 2009 to 25 Nov 2009, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, (International)
 • Syair Melayu:Perkongsian Persepsi Syair Melayu, Seminar dan Bengkel Pendokumentasian Syair Melayu:Penghayatan Melalui Penyelidikan dan Persembahan, 09 Oct 2008 to 09 Oct 2008, Projek FRGS Pendokumentasian dan Penotasian Puisi Melayu Tradisional, (University)
 • Prosidi dan Syair Melayu:Perspektif Baru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Seminar Kebangsaan Puisi Melayu Tradisional Dengan Tema Pantun, Syair, Gurindam dan Nazam, 24 Nov 2008 to 24 Nov 2008, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Syair Melayu:Proses Analisis dan Penjenamaan Syair Melayu, Seminar dan Bengkel Pendokumentasian Syair Melayu:Penghayatan Melalui Penyelidikan dan Persembahan, 09 Oct 2008 to 09 Oct 2008, Projek FRGS Pendokumentasian dan Penotasian Puisi Melayu Tradisional, (University)
 • Prosidi Dalam Syair Melayu:Fungsi dan Praktisnya, Seminar dan Pendokumentasian Syair Melayu:Penghayatan Melalui Penyelidikan dan Persembahan, 09 Oct 2008 to 09 Oct 2008, Projek FRGS Pendokumentasian dan Penotasian Puisi Melayu Tradisional, (University)
 • Syair Melayu: Analisis Variasi Melaodi Dari Sudut Sastera, Prosidi dan Muzikologi, Seminar dan Bengkel Syair Melayu: Menyemarakkan Warisan Melalui Pendidikan, 25 Oct 2007 to 25 Oct 2007, FRGS Pendokumentasian dan Penotasian Puisi Melayu Tradisional, (University)
 • Seminar dan Bengkel Syair Melayu, Seminar dan Bengkel Syair Melayu, 25 Oct 2007 to 25 Oct 2007, Akademi Pengajian Melayu, (National)
 • Penyelidikan Di Buton Indonesia, Pembentangan Hasil Penyelidikan Di Buton Indonesia, 23 Mar 2007 to 23 Mar 2007, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, (University)
 • Pendokumentasian Dan Pemuliharaan Manuskrip: Pengalaman Di Buton Indonesia, Seminar Naskhah Melayu, 01 Aug 2007 to 01 Aug 2007, Jabatan Penyeidikan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, (University)
 • "Corak Kajian Naskhah-Naskhah Melayu Di Malaysia", Seminar Mengekal Warisan Negara Di Wanchi, Pulau Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara, 14 Feb 2007 to 14 Feb 2007, (International)
 • "Pantun- Gambaran Pemikiran Dan Kehidupan Masyarakat Melayu Buton", Seminar Hasil Penyelidikan Di Keraton Buton, 19 Feb 2007 to 19 Feb 2007, (International)
 • Syair Melayu: Proses Mendapatkan Melodi Yang Standard, Seminar dan Bengkel Syair Melayu: Menyemarakkan Warisan Melalui Pendidikan, 25 Oct 2007 to 25 Oct 2007, FRGS Pendokumentasian dan Penotasian Puisi Melayu Tradisional, (University)
 • ahir Ahmad, Ahamd Hakimi Khairuddin dan Shukri Mat Ali, 2006,"Penderitaan Rakyat Semasa Pemerintahan Jepun Dalam Syair Kenang-Kenangan Yapssai Taman Penghiburan", Bengkel Antarabangsa Pengalaman Semasa Pemerintahan Jepun di Asia Tenggara dan Asia Timur, pada 30 dan 1 Disember 2006, 01 Sep 2006
 • Ahamd Hakimi Khairuddin dan Zahir Ahmad, 2006,"Perkembangan Persembahan Hadrah di Tiga Tempat: Pelasterian dan Pembangunan Warisan Seni Budaya Melayu", Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 8 - 9 November 2006., 01 Sep 2006
 • ahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Keindahan Bahasa dan Mesej Dalam Syair Nasib Melayu oleh Tenas Effendi", Seminar Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Hasanuddin, Makassar, 22-23 November 2006, 01 Sep 2006
 • Zahir Ahmad, Indirawati Zahid dan Mohd Nasir Hashim, 2006, "Syair Naratif: Keindahan Bahasa dan Melaodi", Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 01 Sep 2006
 • ., Bengkel Naskhah Kesultanan Pahang, 01 May 2005 to 01 May 2005, (National)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree
 • ESTETIKA, 2006/2007(1), 40, 42
 • TRADITIONAL MALAY POETRY, 2006/2007(1), 17, 42

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Wacana Persuratan Melayu, Book , 
 • Keindahan Variasi Syair Melayu, Book , 
 • Jurnal Pengajian Melayu, Jurnal , 
 • Emosi Melayu (Editor), Book , 

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • ahli jawatankuasa penduduk kondominium fajar ria, (Community), 01-Jan-11 until 31-Dec-12