Click to Print This Page

 

CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAIL

Name
  Associate Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman
Designation
  Associate Professor
Department
  Department of Arabic Language & Middle Eastern Languages
Faculty
  Faculty of Languages & Linguistics
Tel. No. (Office)
  03-79673008
Fax No.
  03-79579707
E-mail Address
  masman@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8021-2010
Address(Office)
  Department of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty of Languages & Linguistics Building, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PhD (Egypt)(2000), OXFORD ACADEMY & JANUB AL-WADI EGYPT
MMLS (UM)(1995), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
BA(Hons)(ArabicLang)(Medina)(1987), MEDINA UNIVERSITY, SAUDI ARABIA

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

Malaysia Arabic Society, Member, (National)

Malaysia Modern Languages Society, Member, (National)

Middle East Islamic Graduates Society, Member, (National)

PKAUM, Member, (National)

Persatuan Kakitangan Islam Universiti Malaya, Member, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


AJK KAJIAN TRACER STUDY SESI 2014/2015, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 20-Aug-14 - 19-Aug-15

AJK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN SMBL 2014/15, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 20-Aug-14 - 19-Aug-15

PENEMUDUGA BAGI KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DASAR & ASASI SESI 2014/2015, University Malaya, 14-Mar-14 - 13-Mar-15

AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN KURIKULUM KURSUS BAHASA ARAB DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 04-Feb-14 - 03-Feb-16

AJK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN FBL SESI 2013/2014, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 29-Oct-13 - 28-Oct-14

AJK SARJANA LINGUISTIK ARAB SESI 2013/2014, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 06-Sep-13 - 05-Sep-14

Pakar Penilai Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Staf Akademik, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Jul-13 - 30-Jun-14

AJK JKKJ (Jawatankuasa Kurikulum Jabatan), Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 14-Jun-13 - 12-Jun-15

Acting Head Of Department, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 03-Jun-13 - 04-Jun-13

Acting Head Of Department, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 17-Apr-13 - 19-Apr-13

AJK Pemilihan Kemasukan Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Sesi 2013/14, University Malaya, 20-Dec-12 - 03-Jun-13

Ahli Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF), Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Nov-12 - 04-Nov-13

AJK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN FBL SESI 2012/2013, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 05-Oct-12 - 05-Oct-13

AJK Pengajian Sarjana Linguistik Arab (Wakil Pensyarah)., Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 08-Jun-12 - 10-Jun-13

Programme Coordinator, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 16-May-12 - 15-May-13

JK Hubungan Luar Jabatan, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Apr-12 - 01-Apr-14

AJK PENYELIDIKAN DAN TERJEMAHAN JABATAN, 02-Apr-12 - 01-Apr-14

AJK Program Pengajian, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Apr-12 - 01-Apr-14

Head, Management And Legal Services Unit, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-11 - 30-Mar-06

Head, Management And Legal Services Unit, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Sep-07 - 31-Aug-08

AJK Pemantaun Pilihanraya Kampus, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 14-Mar-07 - 21-Mar-07

Head, Management And Legal Services Unit, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-02 - 30-Sep-04

Modern Languages Journal Editorial Board Committee, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Mar-01 - 20-Mar-08

CAREER HISTORY
(Post), (Organisation), (Period).


Guru Bahasa Arab, YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTAN, 05/09/1987 until 09/03/1989

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

General Area (Fonetic, Fonology, Morfology, Syntax, Semantic and Applied Linguistics)

Curriculum Development (Methodology of Arabic Teaching )

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2014

Salahuddin Mohd. Shamsuddin Al-Azhari, Haji Mohammad Bin Seman, Mohd Zaki Bin Abd Rahman & Wan Hassan Bin Wan Mat, 2014 

Salahuddin Shamsuddin,Mohammad Seman, Mohd Zaki Abd Rahman. 2014, Fundamental Fictional Mediators.LAP LAMBERT Academic Publishing (October 6, 2014) 

Salahuddin Shamsuddin, Mohammad Seman, Mat Taib, Mohammad Zaki, Wan Hasan Wan Mat and Ahmad 'Arifin Safr (2014) 
 
2013

Penulis bersama buku Bahasa Arab untuk Tujuan Akademik bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam UM semester ll yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Akademi Pengajian Islam, UM, 2012. Cetakan pertama. ISBN 978-983-038-015-5. 

Saini Ag Damit dan Mohammad Seman. 2013. Asas Bahasa Arab 2,Universiti Malaysia Sabah Press. 

Salahuddin Shamsuddin, Mohammad Seman and Wan Hasan Wan Mat (May 26, 2013)Issue of the Created Qur'an: A critical study in the light of the views of Orientalists and Muslim Scholars. ISBN-13: 978- 3659403217 www.amazon.com 
 
2012

Saini Ag.Damit Dan Mohammad Bin Seman,2012. ASAS BAHASA ARAB 1. Universiti Malaysia Sabah Press. 

Penulis bersama buku Bahasa Arab untuk Tujuan Akademik 2 bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam UM semester l yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Akademi Pengajian Islam, UM, 2013. Cetakan pertama. ISBN 9-789670-380278 
 
2010

MOHAMMAD BIN SEMAN.2011.NAHU ASASI BAHASA ARAB. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA LUMPUR 

HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN DAN RAKAN-RAKAN. 2011. AL- LUGHAT AL-ARABIYAT LI AL-MARAHLAT AL-`ULA. JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASSA TIMUR TENGAH FBL UNIVERSITI MALAYA 

MOHD PUZHI USOP DAN MOHAMMAD SEMAN.2010. BAHASA ARAB UNTUK IBADAH.INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA MALAYSIA 

Haji Mohammad Seman.2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Awwal. TEKS KAFA JAKIM. Penerbitan Sri Kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 

Haji Mohammad Seman.2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Thani. TEKS KAFA JAKIM. Penerbitan Sri Kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 

Haji Mohammad Seman.2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Saadis. TEKS KAFA JAKIM. Penerbitan Sri Kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 

Haji Mohammad Seman dan Hasmadi Hamdan. 2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Khaamis. TEKS KAFA JAKIM.Penerbitan Sri kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 

Penulis bersama buku Bahasa Arab Tahap Satu bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam UM semester l yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Akademi Pengajian Islam, UM, 2010. Cetakan pertama. ISBN 978-967-5148-81-1 
 
2008

KHALID ALI MUHAMMAD AL-ANBARIY.2008. SISTEM POLITIK DALAM ISLAM. TELAGA BIRU SDN.BHD. 
 
2007

Dr.Haji Mohammad Seman.2005, Puteri Gunung Ledang (Arabic Version). ITNM, Kuala Lumpur. 

Dr.Haji Mohammad Seman dan Rakan-rakan, Buku Teks Bahasa Arab Tingkatan Satu. Sgnergynate dan Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. 2007 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

QARARAT AL-MAJLIS AL-ISYTISYARIY AL-SYAR'I LI HAI`AT AL-AWRAQ AL-AMALIAT AL-MALIZIYAT. SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (TERJEMAH MELAYU KE ARAB) 
 
2006

Mat Taib dan Mohd Rosdi Ismail, 2006. Pengajaran danPembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya 
 
2005

Dr.Haji Mohammad Seman dan Rakan-rakan.2005, Bahasa Arab II.Kolej Teknologi Islam Antarabangsa, Melaka . 
 
2004

Dr.Haji Mohammad Seman dan Rakan-rakan.2004, Bahasa Arab I. Kolej Teknologi Islam Antarabangsa, Melaka . 
 
Chapter In Book
 
2011

SALAHUDDIN MOHD SYAMSUDDIN DAN HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN. 2011. AHAMMIYAT TADRIS AL-ARABIYYAT.TA'LIM AL-ARABIYYAT LI GHAIR AL-NATIQIN BIHA: ISTIRATIJIYYAT WA MAHARAT. APIUM NILAM PURI 
 
2009

HAJI MOHAMMAD SEMAN DAN MOHAMD SYUKRI ABDUL RAHMAN. 2009.ISSUES & CHALLENGES OF CONTEMPORARY ISLAM AND MUSLIMS. DEPARTMENT OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY, FACULTY OF ISLAMIC STUDIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
 
Article In Academic Journals
 
2014

Syukri Abd Rahman, Mohammad Seman. 2014. Metafora al- Istiarah dalam Hadis Rasulullah s.a.w: Tumpuan Terhadap Hadis-Hadis Riyad al-Salihin. HADIS Jurnal Ilmiah Berwasit. Institut Kajian Hadis (INHAD). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Amal Boukhatir& Haji Mohammad Seman.Ahammiyat al- Lisaniyyat al-takbiqiyyat fi ta'lim al-Lughat al- Arabiyat li Ghair al-Natiqin biha. Jurnal Al-Dad, UM June 14: 24- 40. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Mohammad Seman & Intisar Mohammad. 2013. al-Usul al- Arabiat Li Asmail Aalihat al Misyriat al-Qadimat: Dirasat Lughawiyat. Jurnal Al-Dad UM March 2013: 87- 109. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Salahuddin Mohd, Mohammad Seman, Mohd Zaki and Mat Taib Pa. 2013. Suratan Mutadhatan Li Nabiyyil Islam Wa Risalatihi. Jurnal Al-Dad UM March 2013: 16-47. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ala-Uddin, Zawawi Ismail, Wan ismail Wan Abdullah, Mohammad Seman. 2013.Metodologi Qira:at lbn Kath:ir dalam Juz 'Amma. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari UNISZA Jil.6.Julai 2013:79-93. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Haji Saini Ag.Damit Dan Haji Mohammad Bin Seman.2012. Asas Pembinaan Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab. Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (MANU). UMS Press ( Jurnal kategori A) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Prof. Dr. Salahuddin, Dr. Haji Mohammad, Dr. Mohd. Zaki, Dr. Mat Taib. 2012. Two Different Image of The Prophet Muhammadand and His Massage in The East and The West.International Science and Investigation Journal. (SCOPUS-Cited Publication)

Salahuddin M.S, Haji Mohammad Seman and Friends, 2012. Issue of "The Create Qur'an" Between Mu'tazila and Nasr Abu Ziyad. British Journal of Humanities and Sosial Scienes. Vol 6(1):22-32 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Salahuddin Mohd. Shamsuddin, Mohd. Zaki b. Abd Rahman, Haji Mohammad Seman & Mat Taib Pa. 2012.Two different images of the Prophet Muhammad and his message in the East and the West.International Science and Investigation Journal. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Salahuddin Mohd. Shamsuddin.2012. Issue of The Created Qur'an between Mu'tazila and Nasr Abu Zayd. British Journal of Arts and Social Sciences.21-33 (SCOPUS-Cited Publication)
 
2011

Salahuddin Mohd Shamsuddin & H.Mohammad Seman. 2011. Contemporary Trend in Literature and World Literature.Contemporary French & Francophone Studies: Sites (ISI-Cited Publication)

HAJI SAINI AG.DAMIT DAN HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN. 2011.PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH: PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM. JURNAL BAHASA JENDELA ALAM, PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ariffin Safar, Mohammad Seman, Wan Hassan, Zaharah Hussin.2011. Sistem I'rab dalam Pendidikan Bahasa Arab: Satu Kajian Perbandngan antara Sibawayh denganal-Sayutiy. Jurnal Pendidikan. Edisi Khas: 258-272 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

ABDUL RAZAQ HUSIN GHALIB DAN HAJI MOHAMMAD SEMAN.2011 `ADHWAA' 'ALA USLUB AL-'IJAZ AL-LUGHAWIY FI AL-QURAN AL-KARIM.JURNAL AL-DAD (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN DAN SYARIFAH FATIMAH WAN JAMEL. 2009.WASA`IL AL-TAKNULUJIA AL-HADITHAT AL-MUSTAKHTAMAT FI TA'LIM AL-LUGHAT AL-ARABIYAT LI BARAMIJ jQAF. JURNAL AL-DAD. JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASA TIMUR TENGAH FBL UNIVERSITI MALAYA. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

MUNIF ZARIRUDDIN FIKRI BIN NORDIN DAN HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN. 2008. BAHASA DAN ETIKA KEPIMPINAN ISLAM. JURNAL BAHASA JENDELA ALAM.PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Proceeding
 
2014

Haji Mohammad Seman.2014.Korpus Bahasa Arab Dalam penggunaan Musim Haji Dan Umrah.PROCEEDINGS lnternational Seminar:Living Phenomena of Arabic Language and Al-Quran,hlm.42-53 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Ahmad Arifin Safar, Haji Mohammad bin Seman, Muhammad Salman@Zalman bin Jonid. 2012.Sibawayh: Satu Analisis Terhadap Penyusunan dan Kandungan "Al-Kitab". Prosiding Persidangan Islam dan Alam Melayu. hlm. 421-431. (SCOPUS-Cited Publication)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Sains Sejarah dan Budaya Melayu Dalam Manuskrip dan Prassati Melayu sebelum 1900, Co-Researcher, 07/07/2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/07/2015

An Ethnolinguistic Study of the Muslim Malays in Saudi Arabia,, Co-Investigator, 2013-2015, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

MODEL TRANSFORMASI KURIKULUM BAHASA ARAB STANDARD SEKOLAH MENENGAH (MtArab), Co-Researcher, 04/03/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 05/09/2014

KORPUS BAHASA ARAB DALAM PENGGUNAAN MUSIM HAJI DAN UMRAH, Principal Investigator(PI), 24/08/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 24/02/2014

KORPUS BAHASA ARAB DALAM PENGGUNAAN MUSIM HAJI DAN UMRAH, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

THE DESIGN OF CURRICULUM IN PREPARING METHODS OF TEACHING ARABIC AS A SECOND LANGUAGE FOR THAI STUDENTS IN HIGH SCHOOL, Principal Investigator(PI), 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 14/04/2011

PERBANDINGAN SINTAKSIS ASAS BAHASA MELAYU - BAHASA ARAB: SATU PENILAIAN TERHADAP MODUL RINTIS, Principal Investigator(PI), 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 14/04/2011

kURIKULUM BARU BAHASA ARAB DI IPT MALAYSIA: SATU ANALISIS PERBANDINGAN, Co-Investigator, 2010-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

PENDEKATAN PENGAJARAN POLA-POLA AYAT BAHASA ARAB BERBANTUKAN MODUL: SATU PENILAIAN, Co-Investigator, 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 14/04/2011

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB PROGRAM JQAF, Co-Investigator, 15/12/2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 14/12/2010

PERMASALAHAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR MELAYU DI UNIVERSITI AL-AZHAR, MESIR: SATU KAJIAN KES, Principal Investigator(PI), 15/09/2008, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 14/09/2009

Permasalahan Pembelajaran Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu di Univesiti Al-Azhar, Mesir: Satu Kajian Kes, Principal Investigator(PI), 2008-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National

KEBERKESANAN TEORI AL-'ISTI'RAT DALAM PENGHAYATAN MAKNA HADIS-HADIS KITAB RIA:D AL-SA:LIHI:N DI KALANGAN ULAMA SEMENANJUNG MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 01/04/2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), 30/04/2009

Sukatan Pengajian Bahasa Arab di IPTA dan IPTS Malaysia, Co-Investigator, 2007-2007, IPPP UM, National

Arabic Linguistics Peoples (Historical Studies), -, 2006-2006, UM, National

Core Problems in Arabic Writing Learning Process in Schools under the Supervision of the State Department of Education in Sarawak, -, 2001-2001, IPPP UM, National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

MESYUARAT KAWALAN MUTU DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN, PAKAR RUJUK, 2013-2013, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

PANEL KAJIAN BAHASA ARAB, Consultant, 2013-2014, Kolej Universiti Islam Melaka

PAKAR RUJUK AL-QURAN TAJWID TELAGA BIRU SDN BHD, Consultant, 2013-2013, TELAGA BIRU SDN BHD

SEMAKAN SILIBUS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB), Consultant, 2013-2013, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

MESYUARAT PENGHASILAN ITEM, PAKAR RUJUK, 2013-2013, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

PERLANTIKAN SEBAGAI PEWASIT JURNAL MANU, Consultant, 2013-2013, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PENYEMAK SILIBUS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB)AKADEMI ISLAM KUIS, PENILAI LUAR PROGRAM, 2013-2013, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

PANEL KAJIAN BAHASA ARAB, Consultant, 2013-2014, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA

Penilai manuskrip, Semakan kandungan artikel, 2012-2012, Online Journal of Islamic Education (O-jIE)

Pewasit artikel "Puisi Hassan bin Thabit: Satu Kajian Tema", Semakan kandungan artikel, 2012-2013, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Pengerusi Panel Penilai Buku Teks, Consultant, 2012-2012, Dewan Bahasa dan Pustaka

Mesyuarat Pemurnian Modul Rintis dan Draf Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab untuk Tahun Lima, Consultant, 2012-2012, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

MESYUARAT PENGHASILAN ITEM, Consultant, 2012-2012, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB, KUIS SESI SEPTEMBER 2011/2012, Consultant, 2012-2012, JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB

REVIEWER OF MANUSCRIPT ENTITLED "REGISTER AS A NEW LINGUISTIC APPROACH IN TEACHING OF ARABIC AS A SECOND LANGUAGE, Consultant, 2012-2012, IIUM PRESS

Program Penerbitan Pakej Buku Teks KSSR: Bahasa Arab tahun 3, Consultant, 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Program Penerbitan Pakej Buku Teks KSSR: Bahasa Arab tahun 3, Consultant, 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

PENILAIAN PRUF MUKA SURAT (PMS) 100% KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2, Consultant, 2011-2011, BAHAGIAN BUKU TEKS, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENASIHAT AKADEMIK KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS), Consultant, 2011-2014, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)

KAWALAN MUTU PENERBITAN PAKEJ BUKU TEKS KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2 UNTUK KEGUNAAN 2013, Consultant, 2011-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

PENILAIAN BAB CONTOH BUKU TEKS KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2, Consultant, 2010-2010, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

PENILAIAN ARTIKEL: PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERDASARKAN TAHAP MOTIVASI PEMBELAJARAN, Consultant, 2009-2009, PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

STUDIES BOARD OF QURANIC LANGUAGE DIVISION, Consultant, 2009-2011, CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT (CELPAD) IIUM

ISLAMIC TERMINALOGY AND NOMENCLATURE, Clinical Consultant, 2009-2012, SIRIM

PENILAIAN ARTIKEL: REFUTING THE ALLEGED TRANSMISSION OF GREEKS THINKING CONCEPTS INTO ARABIC GRAMMAR, 2009-2009, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM

REVIEWER OF MANUSCRIPT : THE IMPACT OF QURANIC RECITATION IN PHONETIC SEMANTICS (ARABIC), Consultant, 2009-2009, RESEARCH MANAGEMENT CENTRE IIUM

PENILAIAN SOALAN AKHIR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS), Consultant, 2008-2008, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)

Mesyuarat Kawal Mutu Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun 3- Asenia Resort Langkawi, Chairman, 2008-2008, JAPIM (Department of Islamic Education Malaysia, Ministry of Education Malaysia

PENGGUBALAN DAN PEMURNIAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP)BAHASA ARAB KBSM, Consultant, 2008-2008, JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KPM

PENINGKATAN PENGGUNAN BUKU TEKS/MODUL KBSM TAHUN 2008, Consultant, 2008-2008, BAHAGIAN BUKU TEKS

PANEL SYARIAH WASIAT ISLAM, Advisor, 2007-2009, SYIHAB EXCELLENCE AGENGY SDN BHD

Mesyuarat Pemurniaan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun 3, Advisor, 2007-2008, JAPIM (Department of Islamic Education Malaysia, Ministry of Education Malaysia

Making of Arabic Learning Syllabus for Intermediate School in Malaysia (Form 3), Expert Advisor, 2007-2008, JAPIM (Department of Islamic Education Malaysia, Ministry of Education Malaysia

Program Penerbitan Pakej Buku Teks KBSR: Bahasa Arab tahun 1, Chairman, 2006-2007, Dewan Bahasa dan Pustaka

PENILAIAN ARTIKEL :TEACHING ARABIC AS SECOND LANGUAGE: AN EVALUATION OF KEY WORD METHOD, Consultant, 2006-2006, PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEWASIT MANUSKRIP BAHASA ARAB TAHAP 1, Consultant, 2005-2005, UNIT PENERBITAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Evaluation of Arabic Courses in Islamic Technology College Malacca, Consultant, 2004-2011, KOLEJ TEKNOLOGI ISLAM ANTARABANGSA MELAKA

Program Penerbitan Buku Teks KBSR 2004, (Mesyuarat Penyemakan Pruf Muka Surat BT, BLA dan BPG), Chairman, 2003-2004, Bahagian Buku Teks, Jabatan Sokalah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PENERBITAN BUKU TEKS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) KEGUNAAN 2003, Consultant, 2002-2002, BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENYEMAKAN NASKAH SEDIA KAMERA (NSK)BUKU TEKS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM), Consultant, 2002-2002, BAHAGIAN BUKU TEKS, JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Quality Evaluation of Form 4 Higher Arabic Text Books (2003), Chairman, 2002-2003, Bahagian Buku Teks, Kementerian Pelajaran Malaysia.

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAI BAB CONTOH(BAHASA ARAB TAHUN 6), DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2014

PENGHARGAAN SEBAGAI PANEL PENTASHIHAN AL-QURAN AL-FAUZAN, TELAGA BIRU SDN BHD, 2014

SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA PENINGKATAN MUTU, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2013

SUMBANGAN KEPAKARAN UNTUK MESYUARAT KAWALAN MUTU DRAF DOKUMEN STANDARD BAHASA ARAB TAHUN 6,(OKTOBER 2013), BAHAGIAN PERKEMBANGAN KURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2013

SUMBANGAN KEPAKARAN UNTUK MESYUARAT KAWALAN MUTU DRAF DOKUMEN STANDARD BAHASA ARAB TAHUN 5(JANUARI 2013), BAHAGIAN PERKEMBANGAN KURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2013

SIJIL PENGHARGAAN ATAS PENYERTAAN DALAM PENGURUSAN PROGRAM HARI BAHASA ARAB SEDUNIA 2013, MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, 2013

SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAI (BAHASA ARAB), DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2013

PENGHARGAAN SEBAGAI PANEL , BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2012

SIJIL PENGHARGAAN, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2012

SIJIL PENGHARGAAN, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2012

PENGHARGAAN SEBAGAI FASILITATOR, PUSAT PENGAJIAN PONDOK YIK KELANTAN, 2012

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PEMBENTANG KERTASKERJA DALAM SEMINAR PENULISAN ILMIAH BAHASA ARAB, FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UM, 2011

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 PRUF MUKA SURAT 100% BUKU BAHASA ARAB TAHUN 2 PAKEJ KSSR , BAHAGIAN BUKU TEKS , KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2011

SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI PROGRAM KEM PEMANTAPAN BAHASA ARAB, FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UM, 2011

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 PRUF MUKA SURAT 100% BUKU BAHASA ARAB PAKEJ KSSR, BBT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2011

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI AJK ADHOC PENILAI IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA(JPA), 2009

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN PENINGKATAN KUALITI BUKU TEKS/MODUL KBSM, BAHAGIAN BUKU TEKS, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2008

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN PENILAIAN TESIS PHD, CENTRE FOR POSTGRADUADE STUDIES, IIUM, 2008

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PAKAR RUJUK PEMBINAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN(HSP), JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2008

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAIAN BAB CONTOH PAKEJ PENERBITAN BUKU TEKS, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP), 2008

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL KAWALAN MUTU HURAIAN SUKATAN (HSP), JAPIM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2008

Certificates of Appreciation from State Department of Education Kedah, Text Books Department Ministry of Education, Dewan Bahasa dan Pustaka, UMS and UKM (dari 2002-2008), Department of Education Kedah, Text Books Department Ministry of Education, Dewan Bahasa dan Pustaka, IIUM, UMS and UKM, 2008, (National)

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI AHLI PANEL KAWALAN MUTU SKRIP DAN PEMBINAAN HSP BAHASA ARAB , JAPIM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2007

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PANEL MESYUARAT KAWALAN MUTU HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP), JAPIM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2006

PENGHARGAAN ATAS PENILAIAN MAKALAH ULANGTAHUN UKM KE 35, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2005

SIJIL PENGHARGAAN JAWATANKUASA PENYEMAKAN BUKU TEKS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM), BBT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, 2004

PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN MENJAYAKAN PAMERAN SISTEM TULISAN BAHASA-BAHASA DUNIA, FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UM, 2004

SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA KAWALAN MUTU BAHASA ARAB KOMUNIKASI TAHUN 1, BBT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, 2004

SIJIL PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN DAN SUMBANGAN DALAM BENGKEL PENGGREDAN SEMULA JAWATAN DI BAWAH SSM, UNIVERSITI MALAYA, 2003

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Pleanary/Keynote Speaker

KORPUS BAHASA ARAB DALAM PENGGUNAAN MUSIM HAJI DAN UMRAH, IhTTERNATIONAL SEMINAR OF ARABIC LANGUAGE AND AL-QUR'AN "Living Phenomena of Arabic Language and Al-Quran"., 07 May 2014 to 08 May 2014, Faculty of Islamic Studies, UAD Yogjakarta dan Jabatan Bahasa Arab, Universiti Malaya., (International)
 
Invited Seminar

PARTICIPANT, MAKING THE WORLD-CLASS RANK, 26 Nov 2013 to 28 Jan 2014, UNIVERSITY OF MALAYA, (National)

TIADA, SEMINAR ANTARABANGSA PENGARUH PENGGUNAAN HURUF AL-QURAN DALAM BAHASA UMAT ISLAM DI ASIA, 05 Nov 2008 to 07 Nov 2008, INSTITUT KESATUAN UMAT ANTARABANGSA, (International)

Tiada, Bengkel Kajian Semula Kurikulum Ijazah Pertama dan Ijazah Tinggi, 18 Apr 2008 to 18 Apr 2008, Fakulti Bahasa dan Linguistik, (University)

TIADA, Bengkel Penulisan Dokumen Kualiti Pangkalan Data FBL pada 16 hingga 18 Mei 2005, 16 May 2005 to 18 May 2005, QAMU dan FBL, (University)

Tiada, Bengkel Penyeliaan Calon Ijazah Tinggi, 11 Sep 2004 to 11 Sep 2004, Fakulti Bahasa dan Linguistik, UM, (University)

Tiada, Bengkel Penulisan Pengkalan Data Universiti Malaya, Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, 18 Aug 2004 to 19 Aug 2004, Universiti Malaya, (University)

Tiada, International Conference On Post Graduate Education, 26 May 2004 to 27 May 2004, Kementerian Pendidikan Tinggi, (International)

Tiada, International Conference On Occidentalism and Orientalism: Reflections of the East and the Perceptions of the West, 14 Sep 2004 to 16 Sep 2004, UM, (International)

TIADA, BENGKEL PENULISAN BUKU ILMUAH, 02 Jul 2003 to 05 Jul 2003, JABATAN PENERBITAN DAN BSM UM, (University)

Tiada, Bengkel Pembelajaran Interaktif dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL), 16 Aug 2002 to 30 Aug 2002, Fakulti Bahasa dan Linguistik, UM, (University)

Tiada, Bengkel Pengajaran Komunikasi Lisan Bahasa Arab, 11 Jun 0007 to 13 Jun 0007, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah, (University)

Tiada, Seminar Islam Hadhari Peringkat Pantai Timur, 05 Sep 0005 to 05 Sep 0005, APIUM, (National)
 
Invited Speaker

Pengalaman dan Hala Tuju Pengajaran Bahasa dan kesusasteraan Arab di Universiti Malaya., Seminar Pengajaran Bahasa dan kesusasteraan Arab di IPTA Malaysia., 22 Mar 2008 to 23 Mar 2008, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM, (National)

TIADA, Bengkel Pemurnian Kurikulum Bahasa Arab Program Diploma Darul Quran dan Institut Kemahiran Islam Sarawak (IKMAS), 28 Jun 2005 to 30 Jun 2005, Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), Jabatan Perdana Menteri, (National)
 
Presenter

PENDEKATAN IMITASI MODEL DALAM PENULISAN BAHASA ARAB, SEMINAR KEBANGSAAN PENGAJIAN BAHASA & LINGUISTIK ARAB 2014, 19 Sep 2014 to 19 Sep 2014, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR DAN UNIVERSITI MALAYA, (National)

FENOMENA IMPLISIT DALAM BAHASA AL-QURAN AL-KARIM, Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014,, 09 Apr 2014 to 10 Apr 2014, Fakulti Sains, Teknologi & Pembangunan Insan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, (International)

About Arabic Language in Education, International Conference on Research in Ethics Education 2013 (ICREEd2013), 19 Nov 2013 to 21 Nov 2013, Association of Malaysian Muslim Intellectuals, The Islamic Academy Cambridge, United Kingdom., (International)

اللسانيات التطبيقة وتعليم اللغة لغير الناطقين بها (Linguistik Terapan dalam Pengajaran bahasa Arab kepada bukan Penutur Asli)., LANGUAGE AND EDUCATION CONFERENCE (LEC) 2012, 21 Nov 2012 to 22 Nov 2012, Faculty of Major Languages Studies, Universiti Sains Islam Malaysia, (International)

Sibawayh: Satu Analisis Terhadap Penyusunan dan Kandungan "Al-Kitab", Persidangan Islam dan Alam Melayu, 06 Nov 2012 to 07 Nov 2012, APIUM DAN Program Pascasiswa, UIN Susan Gunung Djati Bandung., (International)

REKA BENTUK PENULISAN ILMIAH BAHASA ARAB, SEMINAR PENULISAN KERTAS ILMIAH BAHASA ARAB, 24 Jan 2011 to 24 Jan 2011, JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASA TIMUR TENGAH FBL UM, (University)

ISU TERKINI DALAM KAJIAN KESUSASTERAN ARAB PERBANDINGAN DAN SASTERA DUNIA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARABIC STUDIES, 09 Mar 2011 to 10 Mar 2011, FACULTY OF ARABIC LANGUAGE AND ISLAMIC CIVILISATION, (International)

RELIGIOUS EDUCATION VIA ARABIC LANGUAGE MODULE, THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH, 29 Apr 2010 to 02 May 2010, EDUCATION RESEARH ASSOCIATION (EAB), (International)

PENGUASAAN ASPEK BALAGHAH DI KALANGAN PENCERAMAH HADIS DI MASJID SEMENANJUNG, SEMINAR KEBANGSAAN PENGURUSAN MASJID KALI KE 2, 14 Nov 2009 to 15 Nov 2009, APIUM DAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM), (National)

KAEDAH PEMETAAN TAJUK DAN BAHAN BUKU TEKS, BENGKEL PENYEDIAAN BUKU TEKS BAGI KURSUS BAHASA ARAB, 17 Sep 2009 to 19 Sep 2009, JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASA TIMUR TENGAH FBL UM, (University)

KEBERKESANAN TEORI AL-ISTIARAH DALAM PENGHAYATAN MAKNA HADIS-HADIS DI KALANGAN ULAMA SEMENANJUNG, 2ND INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAM THOUGHT (ISOIT), 06 Oct 2009 to 07 Oct 2009, FAKULTY OF ISLAMIC STUDIES UKM, (International)

Bahasa Kepimpinan Rasullullah s.a.w, Persidangan Antarabangsa Etika Dalam Profesion (Professional Ethics), 07 Feb 2006 to 08 Feb 2006, Persatuan Bahsa Moden Malaysia, (International)

Syllabus & Question Banks, PPIB Workshop : Teaching, Learning & Evaluation, 14 Mar 2003 to 14 Mar 2003, Pusat Penataran Ilmu Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, (National)

Testing & Assesment Methods, PPIB Workshop : Teaching, Learning & Evaluation, 13 Mar 2003 to 13 Mar 2003, Pusat Penataran Ilmu Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, (National)

Principles& Teaching Methods, PPIB Workshop : Teaching, Learning & Evaluation, 13 Dec 2003 to 13 Dec 2003, Pusat Penataran Ilmu Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, (National)

PERMASALAHAN UTAMA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENULISAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH-SEKOLAH BAWAH SELIAN JPN SARAWAK, Seminar Penyelidikan Jangka Pendek 2002, 11 Mar 2003 to 12 Mar 2003, IPPP UM, (University)

Tanda Kebahasaan Pengganti Sistem Faktoran ( `Awamil) Dalam Proses Pembentukan Ayat Bahasa Arab, International Conference On Language, Linguistics and The Real World, 16 Oct 2002 to 18 Oct 2002, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, (International)

Panduan Pengajaran Nahu dan Sarf untuk Guru-Guru STAM (Sijil Tinggi Agama Malaysia), Seminar Profesionalisme Pengajaran Bahasa Arab, 08 Jul 2001 to 12 Jul 2001, Jabatan Pendidikan Kedah, (National)
 
Others

TIADA, Bengkel Penyemakan dan penggubalan Bahan Pengajaran bagi Kursus Kemahiran Bahasa Arab, 28 May 0007 to 30 May 0007, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah, (University)

TIADA, Bengkel Penyediaan Modul Lengkap Bahasa Arab 3, 11 Apr 0005 to 14 Apr 0005, Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, (National)

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Doctoral Degree (PhD), Abdul Muhsin Ali Husain Al-Qaisi (Iraq), Bahasa dan Budaya Arab: Satu Analisis Sejarawi, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Noor Azizi Bin Ismail, Penggunaan Kata Seru Di Dalam Al-Quran Al-Karim Menurut Tafsiran Buku Fi Zilal Al-Quran : Satu Analisis Dalam Surah Ali Imran, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Mohd Puzhi Usop, Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah- Satu Analisis dan Penilaian, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Mohd. Rosdi Ismail, Pembahagian Bentuk Kata Dalam Bahasa Arab- Suatu Penilaian Semula dan Kesesuaiannya dengan Alam Melayu, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Mohd.Azidan Abdul Jabar, Kohesi Wacana Bahasa Arab : Satu Kajian Terhadap Novel Al-Sihab Al-Ahmar, 2002/2003

Doctoral Degree (PhD), Sainei@Saini Bin Andamit@ Awang Damit, Penyediaan Modul Asas Bahasa Arab untuk Pelajar UMS, 2006/2007

Doctoral Degree (PhD), Mohd Fahmi Abdul Khir, Pengaruh Bahasa Arab dalam Perselisihan Ahli Fiqh: Satu Analisis dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Entisar M.S Hussin Attayari (Libya), LINGUISTIK SEJARAWI ARAB: SUMBANGAN ALI KHUSYAIM DALAM PERKEMBANGAN LINGUISTIK ARAB, 2008/2009

Doctoral Degree (PhD), Ahmad Arifin Bin Safar, ANALISIS SISTEM 'IRAB: SATU KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN SIBAWAYH DENGAN AL-SAYUTIY, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Munif Zarriruddin Fikri Nordin, Bahasa Kepimpinanan Rasulullah S.A.W: Analisis Wacana Ghazawat, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Mohamad Syukri Bin Abdul Rahman, Al-Istiarat: Satu Analisis Terhadap Hadith-Hadith Dalam Kitab Riyadh al-Salihin, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Omari Abdallah Semasaba (Tanzania), Penguasaan Masdar Thulathi di Kalangan Pelajar UIAM: Satu Kajian Kes, 2006/2007

Masters Degree, Devi Muslimaini (Indonesia), PERMASALAHAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SUNGAI PENUH, SUMATERA, INDONESIA: : SATU KAJIAN KES, 2002/2003

Masters Degree, Baharuddin B. Abdullah, Sintaksis B.Arab/ Pemakaian Huruf Taukid Dalam Surah Yassin: Satu Analisis Nahu Arab, 2000/2001

Masters Degree, Muhammad Rozman Abdullah, Pengajaran Bahasa Arab/ Pengajaran Kosakata B.Arab Sebagai Bahasa Asing di UITM, 2002/2003

Masters Degree, Mohd.Zuhir Ab.Rahman, Penilaian Dalam Pembelajaran: Satu Kajian Buku Teks Kbsm Bahasa Arab Komunikasi, 2005/2006

Masters Degree, Gazilah Bt Mohd. Isa, Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Bahasa Arab Komunikasi, 2005/2006

Masters Degree, Tariqul Haq (Indonesia), Penggunaan lafaz Allah dan `Asma al-Husna dalam Al-Quran: Satu Perbandingan Makna, 2005/2006

Masters Degree, Abdul Kamil Jamaluddin, Peranan `Amil Dalam Struktur Nahu Arab, 2005/2006

Masters Degree, Mohamad Ziyad B. Mukhtar, Aktiviti Kelas Pemulihan Bahasa Arab di SMKA, 2006/2007

Masters Degree, Norazida Bt Ibrahim, Penguasaan Kata Nama di Kalangan Pelajar KAA: Satu Kajian Kes, 2006/2007

Masters Degree, Faridah Bt Omar, Al-Tasybih Dalam Surah Al-Baqarah: Analisis Semantik Arab, 2006/2007

Masters Degree, Shariman Bin Said, AL-NABR DALAM BAHASA ARAB: ANALISIS FONETIK DALAM BACAAN AL-QURAN, 2009/2010

Masters Degree, Ahmad Rushdi Bin Haji Haroon, PENGUASAAN PARTIKEL, 2007/2008

Masters Degree, Nur Hafizah Ahmad Tajuddin, Pengajaran Bahasa Arab, 2009/2010

Masters Degree, Najjah Salwa Abd.Razak, 'Isim Fi`l dalam Al-Quran: Satu Analisis Sintaksis, 2007/2008

Masters Degree, Sharifah Fatimah Wan Jame, Pengaruh Guru Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Kes, 2001/2002

Masters Degree, Siti Nurfiza Bt Abdul Alahad, Penguasaan Kata Nama Sinonim Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu: Satu kajian Semantik, 2006/2007

Masters Degree, Mohd Ala-Uddin Bin Othman, Qiraat Ibnu Kathir: Satu Kajian Dalam Juzuk ke 30/ Fonetik Bahasa Arab, 2005/2006

Masters Degree, Mohd Nasir Bin Othman, Penguasaan Konsep Asimilasi Dalam Pembacaan Al-Quran di Kalangan Pelajar Melayu, 2006/2007

Masters Degree, Fairuz Bin Mohammad, Asas-Asas Perbezaan Teori Nahu Antara Al-Zajjaj dan Al-Nahhas, 2006/2007

Masters Degree, Norazman Mohd.Noordin, Penguasaan Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Arab: Satu Kajian Kes, 2005/2006

Masters Degree, Maizita Mohd.Yusoh, Penguasaan Kosakata Bahasa Arab : Kajian Perbandingan antara Pelajar Malaysia dan Thailand, 2005/2006

Masters Degree, Kasyfullah Ab.Kadir, Analisis Wacana: Ayat Perintah Dalam Surah al-Taubah dan al-Anfal: Satu Analisis Wacana, 2004/2005

Masters Degree, Nordin Halias, Kemudahan Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif: Satu Kajian Kes, 2006/2007

Masters Degree, Ahmad Jalaluddin Al-Islami B. Moh Shin, PEMBINAAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN PELANCONGAN, 2009/2010

Masters Degree, Ahmad Fared B. Mohd. Din, Penguasaan Tamyiz Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah : Satu Kajian Kes, 2005/2006

Masters Degree, Mohd Haris B. Sulaiman, Pembelajaran Terjemahan Bahasa Arab di IPTA, 2007/2008

Masters Degree, Mohd. Sollah Bin Mohamed, ANALISIS SIKTAKSIS DALAM SURAH QISAR, 2010/2011

Masters Degree, Hasmadi Bin Hamdan, PERMASALAHAN SEBUTAN ARAB DI KALANGAN KANAK-KANAK MELAYU: KAJIAN TEORI AL-JAHIZ, 2007/2008

Masters Degree, Mohd. Zulkhairi Bin Abd. Hamid, REKA BENTUK PERISISAN PEMBELAJARAN RETORIKA ARAB PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH, 2010/2011

Masters Degree, Zairul Bin Mat Zain, Kata Tanya 'Hal' Dalam Al-Quran al-Karim: Satu Kajian Semantik, 2006/2007

Masters Degree, Ahmad Rushaidi Bin Abdul Majid, Partikel Jarr Dalam Al-Quran: Satu Kajian Nahu, 2005/2006

Ongoing

Doctoral Degree (PhD), Ienas Ahmed Abdel Rahman Fadel (Sudan), Linguistics Devices and Expository Essay Writting: A Comparision Between Arabic and English, 2002/2003

Doctoral Degree (PhD), Anzaruddin B. Ahmad, Kepentingan dan Kesan Kaedah Arab Dalam pengklasifikasian Hukum: Aplikasi Terhadap Hadith, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Rosli Bin Othman, SEMANTIK AYAT HUKUM DI DALAM AL-QURAN, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Sharifah Fatimah Wan Jamel, PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, 2004/2005

Doctoral Degree (PhD), Hasan Etae (Thailand), THE DESIGN OF CURRICULUM IN PREPARING METHODS OF TEACHING ARABIC AS A SECOND LANGUAGE FOR THAI STUDENTS, 2008/2009

Doctoral Degree (PhD), Siti Aishah Bt. Ashaari, Modul Kelas Pemulihan Bahasa Arab: Satu Penilaian, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Gazilah Binti Mohd Isa, Modul Pengajaran Pola Ayat Bahasa Arab: Satu Penilaian, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Anida Abdul Rahim, Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, 2004/2005

Doctoral Degree (PhD), Muhammad Bin Idris, Retorik Bahasa Arab, 2007/2008

Doctoral Degree (PhD), Mohammed Jailani Bin Hamzah, Makna 'Badi`Dalam Surah Al-Baqarah: Analisis Semantik Arab, 2005/2006

Doctoral Degree (PhD), Mohd Nasir Bin Othman, SISTEM MORFOFONOLOFI ARAB-MELAYU: SATU ANALISIS KONTRASTIF, 2009/2010

Doctoral Degree (PhD), Abdul Kadir Bin Sulaiman, PENGGUNAAN WACANA DALAM PENGAJARAN BAHASA: ANALISIS TIGA CERPEN ARAB, 2008/2009

Doctoral Degree (PhD), Bouketir Amel (Algeria), APPLIED LINGUISTICS, 2010/2011

Masters Degree, Nailah Bt Abas, NILAI RUMAH TANGGA DALAM PROSA JAHILIYAH, 2011/2012

Masters Degree, Habibah Binti Mhd. Said, PEMBELAJARAN KOPERATIF DI DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB PROGRAM jQAF, 2009/2010

Masters Degree, Nur Afifah Binti Mohd. Aminuddin Zaki, PENGARUH TULISAN JAWI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, 2006/2007

Masters Degree, Nur Hafizah Bt Abd. Aziz, STRATEGI IMATASI DALAM PENULISAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR IPTA, 2010/2011
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2004/2005, 4

LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2005/2006, 1

LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2007/2008, 3

LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2010/2011, 2

LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2009/2010, 3

LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2008/2009, 2

Latihan Ilmiah Tahun Akhir, 2003/2004, 5

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).

APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR PhD THESIS, Deputy Rector (Academic & Planning),International Islamic University Malaysia, 2014, 2, (National)

PEMERIKSAAN TESIS II, Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 2014, 1, (National)

PANEL PENILAI BUKU ANUGERAH PENERBITAN, Bahagian Penerbitan, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, 2014, 1, (National)

[GEMA Online ] Article Review, Gema Onlineļæ½: Journal of Language Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2014, 1, (National)

PEMERIKSAAN TESIS , Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 2014, 1

KAWAL MUTU INSTRUMEN PTS3 KBSM BAHASA ARAB, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, 2014, 1, (National)

PANEL PENILAIAN INSTRUMEN PT3, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, 2014, 1, (National)

PANEL PENTASHIH AL-QURAN, TELAGA BIRU SDN BHD, 2014, 1, (National)

PENGERUSI PANEL PENILAI BAB CONTOH , DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2014, 1, (National)

LANTIKAN SEBAGAI PAKAR PENILAI TEMA/ITEM TEKNIK DELPHI (PUZZY) BAGI CALON DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN BAHASA ARAB, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014, 1, (National)

PENASIHAT AKADEMIK, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR, 2014, 2, (National)

PANEL PENILAIAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR, 2014, 1, (National)

LANTIKAN SEBAGAI PANEL PAKAR UNTUK KESAHAN KAJIAN, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2014, 1, (University)

AHLI EDITORIAL JURNAL AL-DAD, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah, 2013, 12, (University)

Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab , Kolej Universiti Islam Selangor, 2013, 12, (National)

Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab , Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, 2013, 1, (National)

External Examiner For Ph.D Thesis, International Islamic University Malaysia (IIUM), 2008, 2, (International)

Editor Bahasa Arab Jurnal Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, 2008, 24, (University)

Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab, Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, 2008, 20, (International)

Sidang Editor Jurnal Bahasa Moden, Fakulti Bahasa dan Linguistik, 2008, 60, (University)

Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab, Kolej Universiti Islam Selangor, 2008, 4, (National)

Penterjemah Buku Keputusan Majlis Syariah , Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2007, 5, (National)

Research Centre UIAM , International Islamic University Malaysia (IIUM), 2003, 6, (National)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA ARAB, 2000/2001, 14, 28

STRUCTURE OF ARABIC GRAMMAR, 2001/2002, 17, 28

ARABIC AND MAKTABAH, 2002/2003, 9, 42

STRUCTURE OF ARABIC GRAMMAR, 2002/2003, 22, 42

ARABIC AND MAKTABAH, 2003/2004, 6, 42

ARABIC AND MAKTABAH, 2004/2005, 6, 42

STRUCTUR ARABUC GRAMMAR, 2004/2005, 13, 42

STRUCTUR ARABUC GRAMMAR, 2005/2006, 6, 42

ARABIC AND MAKTABAH, 2005/2006, 7, 42

MAKTABAH BAHASA ARAB, 2006/2007, 4, 42

ARABIC AND MAKTABAH, 2007/2008, 10, 42

STRUCTUR ARABIC GRAMMAR, 2007/2008(1), 9, 42

MAKTABAH BAHASA ARAB, 2008/2009(2), 6, 42

ARABIC AND MAKTABAH, 2009/2010(2), 16, 42

STRUCTUR ARABIC GRAMMAR, 2010/2011(1), 3, 42

First Degree

PHONETICS AND PHONOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE, 2002/2003(1), 17, 56

ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE I, 2002/2003(1), 17, 56

ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE II, 2002/2003(2), 18, 28

ARABIC LANGUAGE PROFICIENCY IV, 2002/2003(2), 23, 28

SYNTAX OF THE ARABIC LANGUAGE, 2003/2004(1), 24, 28

ARABIC LANGAUGE PROFICIENCY V, 2003/2004(1), 2, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS IV, 2003/2004(2), 31, 28

ARABIC LANGUAGE PROFICIENCY VI, 2003/2004(2), 20, 28

SYNTAX OF THE ARABIC LANGUAGE, 2004/2005(1), 10, 28

PHONETICS & PHONOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE, 2004/2005(1), 16, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS IV, 2004/2005(2), 10, 28

PHONETICS & PHONOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE, 2005/2006(1), 20, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS III, 2005/2006(1), 14, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS IV, 2005/2006(2), 9, 28

ARABIC LANGAUGE PROFICIENCY V, 2005/2006(2), 1, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS, 2009/2010(2), 18, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS II, 2010/2011(2), 1, 42

ARABIC LANGUAGE SKILLS VI, 2010/2011(2), 9, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS V, 2010/2011(1), 9, 28

ARABIC LANGUAGE SKILLS II, 2011/2012(3), 1, 16

PRACTICE IN TRANSLATION (ARABIC I), 2011/2012(3), 1, 6

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity).

PEMIKIRAN NAHU MUHAMMAD AL-AMIN AL-SYANQITI DI DALAM KITAB 'ADWA' AL-BAYAN' DAN KESANNYA TERHADAP PENTAFSIRAN AL-QURAN: KAJIAN TERHADAP TAFSIR 10 JUZUK PERTAMA. / SYNTAX: By SYED SHAHRIDZAN BIN SYED MOHAMED, Thesis

PEMBINAAN DAN PENILAIAN MODUL CERITA NAHU BAHASA ARAB / LANGUAGE LEARNING AND ASSESSMENT: By FAIRUZ BIN MOHAMAD, Thesis

ATHAR ISTIKHDAM AL QAWA'ID AL-TAULIDIYYAH WA AL TAHWILIYYAH FI FAHMI AL USLUB AL ARABIYYAH / LANGUAGE LEARNING AND ASSESSMENT: Syarifah Rahmi, Thesis

PEWASIT ARTIKEL JURNAL MANU UMS: FUNGSI AL-TAWKID DALAM PENGUKUHAN MAKNA, Article In Journal

PERKATAAN BERHAMPIRAN MAKNA:'AL--NAS, AL-INSAN, AL-BASYAR DAN AL-INS' DI DALAM AL-QURAN: SATU KAJIAN LEKSIKOLOGI SEMANTIK (Candidature Defence Mohd Sabra bin Mohd Asri :TGA110015), Thesis

KEBERKESANAN TEKNIK AL-BAGHDADI SEBAGAI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN: BY MUHAMMAD ANUAR BIN BASIR (TGA090008)- Pemeriksaan Pertama dan Pemeriksaan Semula, Thesis

SPBM: TEKNIK AL-BAGHDADI SEBAGAI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN, Thesis

MOHD ZAINI BIN SEJO (TGA110011): ANALISIS KANDUNGAN MORFOLOGI DALAM BUKU TEKS BAHASA KBSM, Thesis

PAKAR RUJUK AL-QURAN TAJWID TELAGA BIRU SDN BHD, Project

MUKHLIS SYARIFUDDIN (TGA110020): GENDER DALAM AL-QURAN: SATU ANALISIS DALAN SURAH AL-SYAMS, Thesis

AAN MUHAMMMADY (TGA110019): PENGUASAAN GAYA SAPAAN BAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR SMA, Thesis

ANALISIS APLIKASI NAHU DALAM KOMUNIKASI BAHASA ARAB PELAJAR PESANTREN MODEN: BY AWALUDDIN(TGA110018), Thesis

An assessment of the language needs analysis of Arabic language students in Nigerian institutions of higher learning: By SHITTU MORUFUDEEN ADENIYI, Thesis

NARRATING NON ARABS NATION: POSTCOLONIAL STUDY OF ARABIC DRAMA: by MOHAMMAD ROKIB, Thesis

PENGERUSI CANDIDATURE DEFENCE CALON DOKTOR FALSAFAH b ABDUL RAZIF BIN ZAINI (THA090020), Thesis

Pengerusi Pembentangan Proposal PhD bagi calon Issraq bin Ramli (THA120007), Thesis

Pemeriksa Dalam untuk Disertasi bagi calon SPBM: Wan Zulkefley Mohammad (TGA080017), Tajuk: Analisis Uslub Insyaiyy dalam antologi Imam Syafei, Thesis

SEMTNAR CALON PHD PADA 22 JANUARI 2014 (RABU) - SYED NURULAKLA BIN SYED ABDULLAH (THA040004), Thesis

Pengerusi Pembentangan Proposal SPBM bagi calon Nik Muhammad Rozi Nik Yusof (TGA110021)., Thesis

Pemeriksa Dalam untuk Disertasi bagi calon SPBM: Mukhlis Syarifuddin (TGA110020), Tajuk: Analisis Gender dalam Surah Al-Shams., Thesis

Pemeriksa Dalam untuk Disertasi bagi calon SPBM: Mohd Zaini bin Sejo (TGA110011), Tajuk: Analisis Kandungan Ilmu Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab KBSM., Thesis

Pengerusi Pembentangan Proposal PhD bagi calon HARUNA UMAR FAROUQ (THA13002), Thesis

SEMINAR CALON pHD PADA 22JANUARI 2014 (RABU) - IKBAL ZAHTN MOHAMED (THA090013), Thesis

CANDIDATURE DEFENCE CALON SARJANA - NOR SAKINAH BT ISMAIL ZAWAWI (TGA100012), Thesis

SEMINAR CALON PhD PADA 4 JULAI 2014 (JUMAAT) - AMER AIYADA AYOUB AIKUBAISY (THA080011), Thesis

Rancangan Projek Penyelidikan UMRG Siti Asiah, Project

Bahasa Arab Tinggi Tingkatan 4, Edisi 2004, Kementerian Pelajaran Malaysia, Book

Bahasa Arab Komunikasi (Buku Teks), Tahun 1,Edisi 2003, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka., Book

Bahasa Arab Komunikasi (Buku Panduan Guru), Tahun 1,Edisi 2003, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka., Book

Bahasa Arab Komunikasi (Buku Latihan dan Aktiviti), Tahun 1,Edisi 2003, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book

Bahasa Arab Komunikasi (Buku Teks), Tahun 1,Edisi 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book

Bahasa Arab Komunikasi (Buku Panduan Guru), Tahun 1,Edisi 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book

Bahasa Arab Komunikasi (Buku Latihan dan Aktiviti), Tahun 1,Edisi 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book

Syarh Ibnu Aqil, ( Nahu STAM),Edisi 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Universiti al-Azhar., Book

Huruf Arab dan Kegunaannya, Thesis

Peranan Qarinat Dalam Pemahaman Makna Al-Quran Satu Analisis Dalam Surah Al-Imran, Book

Pengaruh Bahasa Arab dalam Hikayat Hang Tuah, Thesis

Analisis Kesilapan Leksikal Dalam Karangan Bahasa Arab, Thesis

Analisis Tazkir dan Ta nith Kata Kerja untuk Pelaku Mu aannath Yang Sama di Dalam Al-Quran., Thesis

Kesan Huruf Jarr Dalam Al-Quran Kepada Iktitilaf Hukum Fiqh : Satu Kajian Dalam Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid, Thesis

Al-Fasl Dan al-Wasl : Satu Analisis Dalam Surah Al-Mulk., Thesis

Penguasaan Kata Gantinama Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama., Thesis

Bahasa Arab Thap Satu untuk Pelajar Universiti Sabah Malaysia (UMS), Book

Pencapaian Tajwid Di Kalangan Pelajar-Pelajar Maahad Tahfiz :Satu Kajian Kes., Thesis

Pengaruh Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu Di Bidang Pendidikan Dan Akhlak : Tinjauan Khusus Dalam Majalah Al-Islam, Thesis

Keberkesanan Penghafalan Al-Qur an Terhadap Pembelajaran Nahu Bahasa Arab: Satu Kajian Kes, Thesis

Analisis Kesilapan Penggunaan Maf ul Fih Di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu : Satu Kajian Kes., Thesis

Penyediaan Buku Teks Bahasa Arab Untuk Pelajar Dewasa., Thesis

Strategi Komunikasi Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Melayu: Satu Kajian Kes di KIPSAS Pahang, Thesis

Kata kerja Mabniy Bahasa Arab Istia:rah Dalam Surah Al-Baqarah: Satu Analisis Balaghah, Thesis

Hakikat dan Majaz: Satu Kajian Dalam Kamus Al-Sihah, Thesis

Hassan Bin Thabit Dan Peranannya Dalam Puisi Islam, Thesis

Kata Kerja Mabniy Dalam Bahasa Arab, Thesis

Anatomi Manusia Dalam Uslub Majaz Mursal: Satu Kajian Dalam Al-Quran, Thesis

Qira`At Na:Fi Riwayat Qa:lu:n : Satu Kajian Fonetik, Thesis

Translation in 21st Century Singapore: The Case of Malay-English Translation: Lim Beng Soon (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 15)., Article

Error Analysis of the Arabic Verb Phrase by Malay Learners : Dr.Jassem Ali Jaseem. (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 15), Article

Do They Really Use More Tag Questions? : Mohamad Sharial dan Wong Bee Eng (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article

Peranan Komunikasi dalam Proses Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah: Halina Sendera Mohd Yakin UMS (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article

Malays Sayings as Politeness Strategies (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article

Sumbangan Lingusitik Hindu Kuno (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article

Advanced Arabic Grammar For Academic Purpose.Research Centre UIAM (25 July 2003), Book

Advanced Arabic For Morphology Academic Purpose: Research Centre UIAM (25 July 2003), Book

Istithna:` Dalam Bahasa Arab: Satu Analisis Dalam Surah Hu:d, Thesis

Al-Sarf Al-Muyassar, (Sarf Arab STAM),Edisi 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Universiti Al-Azhar., Book

Pemikiran Nahu al-Zamakhsyariy dalam Tafsir al-Kasysyaf, Thesis

Pengajaran Sintaksis Bahasa Arab Di Sekolah Agama Menengah Bestari J.A.I.S : Satu Kajian Kes, Thesis

Al-Qiyas Dan Peranannya Dalam Perkembangan Bahasa Arab, Thesis

Morphological Forms in Arabic Text Books Malaysian Goverment Secondary Schools: A Descriptive and Pedagogical Study. by Sr.Marsufah Abdul Jalil (G0111308)P_ALIS, External Examiner

Malay Idiomatic Expressions: Their Structure and Categorization : Norafidah Tajuddin (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 14 ISSN No. 012-3957) ., Article

EVALUATION FOR RESEARCH PROPOSAL FOR GRANT APPLICATION:Unsur-unsur Anatomi Dalam Simpulan Bahasa, Bahasa Melayu. Satu Analisis Morfologi, Project

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Rihlah Ilmiah Bahasa Arab, Persatuan Bahasa Arab UM (Motivator), (Community), 18-Jan-03 until 18-Jan-03

Isra wal Mi raj,Surau al-Ikhwan , Taman Bukit Permai, Cheras KL (Penceramah), (Community), 12-Sep-04 until 12-Sep-04

Ihya Ramadhan, NADI Kekitaan FBL, Dewan Mengkula (Penceramah), (Community), 25-Oct-04 until 25-Oct-04

Tazkirah Ramadhan Surau al-Ikhwan, Taman Bukit Permai, Cheras KL (Penceramah), (Community), 30-Oct-04 until 30-Oct-04

Tazkirah Ramadhan Surau al-Ikhwan, Taman Bukit Permai, Cheras KL (Penceramah) , (Community), 07-Nov-04 until 07-Nov-04

Ahli Persatuan Penduduk Seksyen 7, Kota Damansara, (Community), 01-Oct-13 until 30-Sep-15

Petugas bantuan banjir 2014 di kg Selehor Tumpat Kelantan, (District), 25-Dec-14 until 30-Dec-14

Ceramah "Kepimpinan Rasulullah s.a.w Sebagai Contoh ikutaI, (Government), 25-Apr-13 until 25-Apr-13