Click to Print This Page

 

CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAIL

Name
  Azizi Bin Che Seman
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Department of Syariah and Economics
Faculty
  Academy of Islamic Studies
Tel. No. (Office)
  03-79676006
Fax No.
  03-79676147
E-mail Address
  azizi@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8298-2010
Address(Office)
  Department of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies Building, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
MEc (UIAM)(2001), UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM)
BSy (Hons)(UM)(1996), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

IBFIM BNM, Academic Assessment Panel, (National)

Association of Shariah Advisors in Islamic Finance Malaysia (ASAS), Member for Special Committee for FIDE-I and FISSE Task Force, 2014, (National)

BANK MUAMALAT, Advisory Syariah (Chairman), 2014, (National)

Securities Commission, Malaysia, Shariah Advisers (Individual), 2013-2015, (National)

Persatuan Perbankan Islam Malaysia (Association of Islamic Banking Institutions Malaysia - AIBIM), Advisory Syariah, 2012-2014, (National)

MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY, Member, Panel Of Evaluators, National Accreditation Board, 2011-2014, (National)

Jawatankuasa Penyelarasan Kurikulum Program Muamalat, Takaful, Kewangan dan Perbankan Islam, Kementerian Pengajian Tinggi, Member, 2010-2012, (National)

Securities Commission, Malaysia, Shariah Individual (Advisor), 2009-2012, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Ahli Jawatankuasa Semakan Kurikulum Sarjana Muda dan Sarjana Syariah Tahun 2014 Bagi Jabatan Syariah dan Ekonomi, Department Of Syariah And Economics, Academy Of Islamic Studies, 17-Apr-14

Ahli Jawatankuasa Projek Pendokumentasian APIUM, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 11-Feb-14 - 10-Feb-16

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa ICT dan Laman Web, Academy Of Islamic Studies, 19-Oct-12 - 25-Sep-13

Ahli Jawatankuasa Bengkel Hub Pendidikan Kewangan Islam (Workshop on Islamic Finance Education Hub), 22-Feb-12 - 24-Feb-12

Ketua Unit ICT & Laman Web, University Malaya, 09-Aug-11 - 08-Aug-13

Coordinator for Industrial Training, Department Of Syariah And Economics, Academy Of Islamic Studies, 09-Feb-11

CAREER HISTORY
(Post), (Organisation), (Period).


Pegawai Tadbir, BAHAGIAN SUMBER MANUSIS, 01/07/1996 until 17/02/1997

Pembantu Tadbir (P/O), BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, 09/05/1996 until 30/06/1996

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Islamic Banking

Islamic Economics

Islamic Transactions

Capital Market (Islamic Capital Market)

Comparative Micro Economics

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2012

Azizi Che Seman et al. (Eds), ( , 2012. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, University of Malaya 
 
2008

Asmak Ab Rahman, Joni Tamkin Borhan, Patmawati Hj Ibrahim, Azizi Che Seman & Nor Aini Ali (eds.). 2008. Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 
 
2005

Abdullah Alwi Hj. Hassan, Asmak Ab. Rahman, Azizi Che Seman, Joni Tamkin Borhan, Mohd Yahya Mohd Hussin, Nor Aini Ali & Patmawati Hj. Ibrahim (eds.). 2005. Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd. 
 
Chapter In Book
 
2013

Khairul Hamimah, Mohd Afifuddin Mohammad, Azizi Che Seman, 2013. Salah Laku Seksual Dalam Kalangan Remaja. Dalam Zulkifley Mohd Yusuf (eds), Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 45-64 
 
Article In Academic Journals
 
2014

Khairul Hamimah Mohamad Jodi, Mohd Afifuddin Bin Mohamad, Wirdati Mohd Radzi, Azizi Che Seman, Naemah Abd Rahman, Nurhanisah Senin,Siti Fairuz Ramlan, and Fuadah Johari. 2014. The Effectiveness of Religious Module in Improving Psyco-Spiritual Health for Women Inmates in Prison. Life Science Journal 11(3): 146-153. (ISI-Cited Publication)

Khairul Hamimah Mohamad Jodi, Mohd Afifuddin Mohamad, Azizi Che Seman. 2014. "Penerapan Agama Dalam Modul Psikospiritual dan Kesannya Terhadap Kesiha Spiritual: Kajian Kes di Kompleks Dar Assadah Kuala Lumpur", Jurnal Syariah 2014(1) (Accepted for publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2010

Asmak Ab Rahman, Pazim@Fadzim Othman, Siti Mashitoh Mahamood, Nor Aini Ali& Azizi Che Seman. 2010. Assessment Method for Agricultural Zakah in Malaysia:An Institutional Perspective. World Applied Sciences Journal 11(12):1500-1508. (SCOPUS-Cited Publication)
 
2009

Ridzwan Ahmad & Azizi Che Seman. 2009. Pemakaian Maslahah Terhadap Konsep Nilai Masa Wang Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh (No 6): 87-106 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Azizi Che Seman dan Abdul Rahman A. Shukor, Transaksi Tukaran Mata Wang Asing Dari Perspektif Islam , dalam Noor Sa adah Sabudin (Ed.), Perbankan dan Pasaran Modal Islam: Isu dan Aplikasi, (diterima untuk penerbitan). 

Nor Aini Ali, Asmak Ab. Rahman dan Azizi Che Seman, Pdanangan dan Kriteria Pemilihan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Insurans / Takaful Kenderaan , dalam Zairy Zainol (Ed.), Ekonomi Islam: Isu dan Kajian Semasa, (diterima untuk penerbitan) 
 
2007

Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif dan Faridah Che Husin (2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. Bil 8: Rabi' al-Awwal 1428/April, 207-240. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2005

Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali, Azizi Che Seman dan Wan Marhaini Wan Ahmad (2005), Comparative Study between Auto Takaful dan Auto Insurance Purchasing Behaviour Among Malaysian Undergraduates , Proceedings of 3rd International Islamic Banking dan Finance Conference, Mdanarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur on 16 dan 17 November 2005. Petaling Jaya: Monash University Malaysia. 

Azizi Che Seman (2005), Peranan Bay al- Inah Dalam Sekuriti Hutang Swasta Islam di Malaysia dalam Abdullah Alwi Haji Hassan et. al. (Eds.), Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publications, hh. 97-117. 

Azizi Che Seman dan Abdul Rahman A. Shukor (2005), Aplikasi Konsep Al-Sarf Dalam Transaksi Tukaran Mata Wang Asing , Prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, ESSET Bangi pada 29 30 Ogos 2005. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn. Bhd., hh.213-223. 

Nor Aini Ali, Asmak Ab. Rahman dan Azizi Che Seman (2005), Persepsi dan Kriteria Pemilihan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Polisi Insurans/Takaful , Prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, ESSET Bangi pada 29 30 Ogos 2005. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn. Bhd., hh.167-178. 

Abdullah Alwi Haji Hassan, Azizi Che Seman et. al. (Eds.) (2005), Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publications. 281 halaman. 
 
Proceeding
 
2014

Azizi Che Seman, Siti Mashitoh Mahamood, Asmak bin Abd Rahman, Akhtarzaite Abdul Aziz, Asiah Kamal. in Wan Kamal Mujani (ed.). 2014. PERKEMBANGAN KONSEP DAN PRINSIP WAKAF. Seminar Pelestarian Institusi Wakaf: Memperkasa Pendikan Tinggi Negara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam. hh. 225-240. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Ab Rahman, Azizi Che Seman and Siti Mashitoh Mahamood. in Wan Kamal Mujani (ed.). 2014.The Dynamics of Islamic Finance in the Development of Waqf Assets for the Higher Education Institutions. Seminar Pelestarian Institusi Wakaf: Memperkasa Pendikan Tinggi Negara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam. hh. 177-186. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad, Azizi Che Seman & Siti Mashitoh Mahamood. in Wan Kamal Mujani (ed.). 2014. Application of a Contemporary Islamic Financial Instrument Integrated with the Waqf Concept for Financing Higher Educational Institutions: A Preliminary Study. Seminar Pelestarian Institusi Wakaf: Memperkasa Pendikan Tinggi Negara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam. hh. 253-262. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Asmak Ab.Rahman. Wan Marhaini Wan Ahmad, Azizi Che Seman dan Siti Mashitoh Mahamood, Application of A Contemporary Islamic Financial Instrument Integrated With The Waqf Concept For Financing Higher Educational Institutions: A preliminary Study , ed. Wan Kamal Mujani, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Prosiding Pelestarian Institusi Wakaf: Memperkasa Pendidikan Tinggi Negara (2014), 253-262. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Asmak Ab Rahman, Pazim@Fadzim Othman, Siti Mashitoh Mahamood, Azizi Che Seman, Nor Aini Ali & Norzuraida Hasan. 2012. Amalan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia. Dalam Madihah Mohamed Ibrahim, Syahril Fazli Mat Hussin & Rashidah Abdullah (Eds.). Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari Zakat di Malaysia. Kedah: Unit Penerbitan, Penyelidikan dan Perundangan, Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia, hh. 16-29 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Asmak Ab Rahman, Pazim @ Fadzim Othman, Siti Mashitoh Mahamood, Azizi Che Seman, Nor Aini Ali & Norzuraida Hasan. 2012. Analisis Profil Pesawah Padi di Malaysia dan Kepatuhan membayar Zakat Pertanuan. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi - Jilid I - Sains Sosial dan Kemanusiaan, hlm. 385-396 
 
2009

Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman, Azizi Che Seman, Suhaili Sarif & Nor Aini Ali. 2009. "Konsep Dan Aplikasi Produk Wakaf Kontemporari di Malaysia: Saham Wakaf dan Wakaf Saham", Prosiding Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Asmak Ab Rahman,Pazim@Fadzim Othman,Siti Mashitoh Mahamood,Azizi Che Seman,Nor Aini Ali. 2009. "Analisis Kaedah Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia", Prosiding Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam. 

Nor Aini Ali, Azizi Che Seman, Asmak Ab Rahman, Patmawati Hj Ibrahim, Raja Hisyamuddin Raja Sulong, Joni Tamkin Borhan & Bharuddin Che Pa. 2009."A Comparison of Corporate Social Responsibility in Conventional and Islamic Perspectives", Prosiding Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2006

Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad, Azizi Che Seman & Asmak Ab. Rahman. 2006. Religiosity and Choice of Banking in Malaysia. Proceedings of International Conference: Environment Challenges of Service Industry in Asia Pacific. Jakarta, Indonesia: Faculty of Economics, Trisakti University. 

Wan Marhaini Wan Ahmad, Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali & Azizi Che Seman. 2006. Choice Of Financing Amongst Malays: Between Religiosity And Perception. Proceedings of National Seminar In Islamic Banking & Finance 2006 (IBAF 2006). Nilai: Kolej Universiti Islam Malaysia. 

Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali, Wan Marhaini Wan Ahmad & Azizi Che Seman. 2006. An Analytical Study on Agricultural Zakat Accounting in Malaysia. Proceedings of International Accounting Conference III (INTAC III). Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia. 
 
2005

Asmak Ab. Rahman, Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Wan Marhaini Wan Ahmad. 2005. Comparative Study between Auto Takaful and Auto Insurance Purchasing Behaviour Among Malaysian Undergraduates. Proceedings of 3rd International Islamic Banking and Finance Conference. Petaling Jaya: Monash University Malaysia. 

Nor Aini Ali, Asmak Ab. Rahman & Azizi Che Seman. 2005. Persepsi dan Kriteria Pemilihan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Polisi Insurans/Takaful dalam Abu Sufian Abu Bakar & Nur Azura Sanusi (eds.). Prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn. Bhd., hh. 167-178. 
 
Others
 
2005

Azizi Che Seman (2005), Kaedah Persampelan , Kertas dibentangkan dalam Bengkel Penyelidikan Ijazah Tinggi Unit Penyelidikan APIUM, 17 September 2005. 

Azizi Che Seman dan Abdul Rahman A. Shukor (2005), Konsep Muwa adah Dalam Urus Niaga Hadapan Tukaran Asing , Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Hukum Islam Semasa IV Peringkat Kebangsaan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada 28 29 September 2005. 

Azizi Che Seman dan Mohd Fauzi Abu @ Hussin (2005), Sambutan Kakitangan Universiti Malaya Terhadap Skim Takaful , Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Peranan Industri Takaful Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia 2005, Jabatan Syariah dan Ekonomi, APIUM, 28 Februari 1 Mac 2005 di Dewan Kuliah 3, APIUM. 

Nor Aini Ali dan Azizi Che Seman (2005), Perakaunan Zakat Menurut al-Quran dan al-Sunnah , Kertas Kerja dibentangkan dalam International Seminar on Al-Quran 2005, Kolej Universiti Islam Malaysia, 19-20 September 2005 di Hotel Pan Pacific, Kuala Lumpur. 
 
2002

Azizi Che Seman (2002), Peranan Bay al- Inah Dalam Sekuriti Hutang Swasta Islam di Malaysia , Kertas Kerja dibentangkan dalam Bengkel Ekonomi Islam 2002 di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada 22 Jun 2002. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Laws, Policy & Management of Waqf Financing, Investment & Development of Higher Educational Institutions: A Study in Malaysia & Some Selected Countries, Co-Researcher, 01/01/2014, Long Term Research Grant Scheme (LRGS), 31/12/2016

CONCEPTS & PRINCIPLES OF FINANCING, INVESTMENT & DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING WAQF INSTRUMENT, Principal Investigator(PI), 01/01/2014, Long Term Research Grant Scheme (LRGS), 31/12/2016

Models of Waqf Financing, Investment & Development of Higher Educational Institutions: A Study in Malaysia & Some Selected Countries, Co-Researcher, 01/01/2014, Long Term Research Grant Scheme (LRGS), 31/12/2016

Concept & Principles of Financing, Investment & Development of Higher Educational Institutions Using Waqf Instrument, Principal Investigator(PI), 2013-2016, LRGS

ISLAMIC BUSINESS CULTURE ON BUSINESS PERFORMANCE, Co-Researcher, 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/06/2015

FINANCING, DEVELOPMENT & INVESTMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING WAQF INSTRUMENT RM950,000.00 LRGS GRANT (PROJECT NO. 2 UNDER PROGRAM: Pelestarian Institusi Wakaf untuk Memperkasakan Pendidikan Tinggi Negara, LRGS RM3,989,000.00) - A National collaborative Project, Co-Investigator, 2013-2015, LRGS

Islamic Values In Debt Collection And Recovery : A Study On The Malaysian Islamic Financial Institution And Their Customers, Co-Researcher, 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/06/2015

Islamic Values in Debt Collection and Recovery: A Study on the Malaysian Islamic Financial Institutions and Their Customers, Co-Investigator, 2013-2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Perbandingan Kaedah Taksiran Zakat Pertanian Komersial dan Kaedah Taksiran Zakat padi di Malaysia: Kesan Sosioekonomi terhadap Petani dan Penyelesaiannya, Co-Investigator, 2012-2013, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Asmak Ab Rahman, Azizi Che Seman, Wan Marhaini Wan Ahmad & Sabitha Marican, Insurans Dan Takaful Sebagai Instrumen Mengurus Risiko: Kajian Terhadap Penyertaannya Dalam Kalangan Masyarakat Bandar Di Malaysia, RG172/10HNE, 15 2010-15 Nov 2011,UMRG RM26,000.00, Co-Investigator, 2010-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

ANALISIS PERBANDINGAN MODEL-MODEL PEMBIAYAAN BERASASKAN ISTISNA\' DALAM TERBITAN SUKUK DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 01/04/2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 30/09/2010

Analisis Perbandingan Model-model Pembiayaan Berasaskan Istisna Dalam Terbitan Sukuk di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2009-2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Asmak Ab Rahman, Azizi Che Seman dan Wan Marhaini Wan Ahmad, Kajian Perbandingan Model-Model Takaful Di Malaysia Dari Perspektif Ekonomi Islam, RG008/09HNE, Co-Investigator, 2009-2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Nor Aini Ali (Ketua) Mohd Yahya Mohd Hussin Kajian Guna Tenaga Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996 - 2002) (Vot F; F0378/2003B) (Ahli) 1 artikel Jurnal Syariah Laporan Kajian Guna Tenaga Graduan Sarjana Muda Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996 - 2002) Vot F - RM 9,800.00, 2003, Co-Investigator, 2008, 

Nor Aini Ali Dr. Asmak Ab. Rahman Penerimaan dan Sambutan Kakitangan dan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Takaful (Vot F; F0386/2005B) (Ketua Mengkaji pola penerimaan kakitangan UM terhadap skim takaful Mengkaji faktor penerimaan dan penolakan terhadap produk takaful di kalangan kakitangan UM Vot F - RM 2,500.00 Jun 2005 - Jun 2006, Co-Investigator, 2008, 

Associate Professor Dr. Ahmad Hidayat Buang (Ketua) Aizan Ali Kajian Penulisan Tesis dan Disertasi Ijazah Tinggi APIUM (Vot F; F0721/2000B) (Ahli) Laporan Projek Kajian Penulisan Tesis dan Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Vot F 2002 - 2003, Co-Investigator, 2008, 

Kaedah Taksiran Zakat Padi di Malaysia: Kesan Sosioekonomi terhadap Petani dan penyelesaiannya (FP029/2008C), Co-Investigator, 2008-2010, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Kutipan Zakat Pertanian di Malaysia: Perkembangan, Prospek dan Isu,Geran Khas Universiti Penyelidikan (FR004/2007A), Co-Investigator, 2007-2008, University of Malaya, National

Pemakaian Maslahah Dalam Produk-produk Perbankan Islam bertangguh (Deferred Islamic Bangking Products): Kajian Terhadap Pengamalannya Dalam Sistem Perbankan Islam di malaysia, Members, 2007-2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Ethical Dimensions and Social Responsibilities of Islamic Banking Institutions from the Perspectives of Stakeholders,Geran Khas Universiti Penyelidikan (FR005/2007A), Co-Investigator, 2007-2008, University of Malaya

Pemakaian Maslahah Dalam Produk-produk Perbankan Islam bertangguh (Deferred Islamic Bangking Products): Kajian Terhadap Pengamalannya Dalam Sistem Perbankan Islam di malaysia, Members, 2007-2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Kajian Pelaksanaan Saham Wakaf dan Wakaf Saham di Malaysia,Geran Khas Universiti Penyelidikan (FS001/2007A), Co-Investigator, 2007-2008, University of Malaya, University

Penerimaan Masyarakat Melayu terhadap Takaful Keluarga: Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,PJP (F0149/2007B), Principal Investigator(PI), 2007-2008, University of Malaya, National

PENERIMAAN MASYARAKAT MELAYU TERHADAP TAKAFUL KELUARGA : KAJIAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, Principal Investigator(PI), 01/06/2007, University of Malaya, 31/05/2008

Religiosity and Banking Selection Criteria Amongst Malays in Lembah Kelang, PJP (F0224/2007A), Co-Investigator, 2006-2007, University of Malaya, National

Method of Teaching Critical Thinking in Islamic Education based on the High School Integrated Curriculum (KBSM): A Study on the Student of National Religious High School (SMKA) in Malaysia., Co-Investigator, 2006-2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Kajian Pelaksanaan Saham Wakaf dan Wakaf Saham di Malaysia, FRGS (FP001/2006A), Co-Investigator, 2006-2007, University of Malaya

Penerimaan dan Sambutan Kakitangan dan Mahasiswa Universiti Malaya Terhadap Produk Takaful, PJP (F0386/2005B), Principal Investigator(PI), 2005-2006, University of Malaya

Kajian Guna Tenaga Graduan Syariah dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (1996- 2002), PJP (F0378/2003B), Co-Investigator, 2003-2005, University of Malaya

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Panel Penilai Jurnal Muamalat JAKIM, Panel Penilai Jurnal, 2014-2014, Jurnal Muamalat JAKIM

Penulis Dokumen Swaakreditasi Kursus Program Diploma Kewangan dan Perbankan Islam, Consultant, 2012-2012, UMCCED

Penasihat Syariah AIBIM (Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia), Consultant, 2012-2014, Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM)

Penilaian Akreditasi MQA A7332 Program Diploma Syariah Islamiah Kolej MARSAH Johor Bahru, 2011-2011, Malaysian Qualification Agency (MQA)

Ahli Jawatankuasa Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad, Consultant, 2011-2013, Bank Muamalat Malaysia Berhad

Ahli Jawatankuasa Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad, Consultant, 2011-2013, Bank Muamalat Malaysia Berhad

Ahli Jawatankuasa Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad, Consultant, 2011-2013, Bank Muamalat Malaysia Berhad

Shariah Supervisory Board, 2011-2012, TAEL Tijari Partners Ltd

PANEL PERUNDING PENYEDIAAN MANUAL PENGURUSAN WANG SYUBHAH (MPWS) Ruj: JAWHAR.900-2/1-2 Jld 2(25), Consultant, 2009-2009, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), Jabatan Perdana Menteri

Validation of Course Content (CIFP Part 2), Consultant, 2006-2006, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Bank Negara Mal

Penilaian Kelulusan Mengendalikan Kursus Pengajian Diploma Syariah Islamiyah Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) (LAN KN 7332), Consultant, 2006-2006, Lembaga Akreditasi Negara (LAN)

Moderation of CCP-i Study Guide Islamic Financing Principles & Application Module, Consultant, 2006-2006, Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM), Bank Negara Malaysia

Moderation of Course Content (Certified Islamic Financial Planner - CFP-i, Consultant, 2006-2007, Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM), Bank Negara Malaysia

Terbitan Sekuriti Hutang Islam Swasta JIMAH Energy Ventures (RM 4.8 billion), Consultant, 2005-2005, Bank Muamalat Malaysia Berhad

Shariah Committee, Chairman, 2005-2009, Bank Muamalat Malaysia Berhad

Penilaian Akreditasi Diploma Pengajian Islam (Ekonomi Islam) KIJ (LAN A 1367), Consultant, 2005-2005, Lembaga Akreditasi Negara (LAN)

Terbitan Sekuriti Hutang Islam Swasta Konsortium Lebuhraya Butterworth-Kulim (KLBK) Sdn. Bhd. (RM 247 juta), Consultant, 2005-2005, Bank Muamalat Malaysia Berhad

Penilaian Perakuan Kelulusan, Standard Minimum dan Akreditasi Pengendalian Kursus Pengajian Kolej-kolej Swasta Malaysia, Consultant, 2001-2009, Lembaga Akreditasi Negara (LAN)

Sistem Maklumat Penilaian Prestasi Staf Universiti Malaya, Consultant, 1996-2004, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Malaya

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2003, Universiti Malaya, 2004, (National)

Gold Medal - Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014, Academy of Islamic Studies, 2014

Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2002, Universiti Malaya, 2003, (National)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2004, Universiti Malaya, 2005, (National)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Presenter

Religious Influence on the Spiritual Health: A Study on The Psycho Spiritual Module, International Conference on Islam in Malay World II 2012 (Seminar Antarabangsa Islam di Dunia Melayu) ICON-IMAD II, 06 Dec 2012 to 07 Dec 2012, Academy of Islamic Studies, University of Malaya & Postgraduate Programme, UIN SGD Bandung, Indonesia, (International)
 
Others

Penyediaan Borang 9, Bengkel Penyediaan Borang 9, 31 Jul 2012 to 31 Jul 2012, Jabatan Syariah dan Undang-undang APIUM, (University)

Pemurnian Data Sistem SPSS Bagi Kajian Tahap Penerimaan Umat Islam di Malaysia Terhadap Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Bengkel Pemurnian Data Sistem SPSS Bagi Kajian Tahap Penerimaan Umat Islam di Malaysia Terhadap Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, 24 Aug 2011 to 24 Aug 2011, Bahagian Pengurusan Fatwa, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), (National)

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Others

Masters Degree, Abdul Rahman A. Shukor, Aplikasi Konsep Al-Sarf Dalam Tukaran Mata Wang Asing Di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Masters Degree, Hydzulkifli Haji Hashim, Pembiayaan Perdagangan Islam Dalam Sistem Perbankan: Kajian Perbandingan Antara Bank Muamalat Malaysia Berhad Dan Bank Islam Malaysia Berhad

Masters Degree, Syahpawi, Pelaksanaan Dasar Pemerintah Daerah Bengkalis, Riau, Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Islam

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).

Members of Shariah Committees from various banks/financial institutions in Malaysia, Banks and financial institutions in Malaysia, 2005, 24, (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity).

Md Aleh Solihin bin Sidiki, Thesis

Mohd Asyadi Redzuan, Thesis

Ahmad Becic (IGA060059) - Sarjana Syariah (Disertasi) - Candidature Defence, Candidature Defence

Pelaksanaan Kutipan Zakat Perniagaan Dalam Kalangan Usahawan Muslim Industri Kecil dan Sederhana di Madura, Jawa Timur, Indonesia, Thesis

Nasrun bin Mohamad@Ghazali (IGA100073). Title: Tawarruq in Malaysian Financing System: A Case Study on Commodity Murabahah Product at Maybank Islamic Berhad", Thesis