PERSONAL DETAILS


Dr. Mohamad Zaidi Bin Abdul Rahman

Senior Lecturer
Department of Siasah Syar'Iyyah
Academy of Islamic Studies
 
  79676114
  79676146
  mzaidi@um.edu.my
  Department of Siasah Syar'Iyyah, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9034-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • University of Malaya, Membership, 1996, (University)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Penyelaras Kursus Metodologi Penyelidikan (Ijazah Dasar), Academy Of Islamic Studies, 18-Jan-12
 • Penemuduga Kemasukan Pelajar Ijazah Dasar, University Malaya, 28-Mar-13
 • AJK Pemilih Calon Program Sarjana Secara KD, 01-Jul-14
 • Penyelaras Kursus Metodologi Penyelidikan Islam (Ijazah Dasar), Academy Of Islamic Studies, 02-Jan-14
 • Penyelia Kursus GXEX1417, Department Of Siasah Syar'iyyah, Academy Of Islamic Studies, 17-Mar-14
 • Penyelaras Jadual Waktu , Department Of Siasah Syar'iyyah, Academy Of Islamic Studies, 29-Feb-12
 • Ahli Jawatankuasa Pemilihan Kemasukan bagi Program Ijazah Sarjana Muda, 17-Aug-12
 • Ahli Jawatankuasa Program Pra-Pekerjaan, Academy Of Islamic Studies, 26-Apr-12
 • Ahli Jawatankuasa Pemilih bagi Calon Program Sarjana Secara Kursus dan Disertasi, Academy Of Islamic Studies, 20-Apr-12
 • Head Of Department, Siasah Syar'iyyah, Siasah Syariah, Department Of Siasah Syar'iyyah, Academy Of Islamic Studies, 01-Aug-14 - 31-Jul-16
 • Penemuduga, University Malaya, 14-Mar-14 - 13-Mar-15
 • Penyelaras Jadual Waktu, Department Of Siasah Syar'iyyah, Academy Of Islamic Studies, 13-May-13 - 30-May-14
 • AJK Laman WEB APIUM, Academy Of Islamic Studies, 01-Feb-13 - 01-Feb-14
 • Fasilitator Program Kemahiran Insaniah dan Kemahiran Kebolehpasaran Universiti Malaya, University Malaya, 01-Nov-13 - 29-Nov-13
 • Pengawas Jabatan, Department Of Siasah Syar'iyyah, Academy Of Islamic Studies, 25-Jun-12 - 28-Sep-12

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Human Rights In Islam
 • Islamic Political Thought
 • Islamic Studies


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2015
 • Lukman Thaib, Mohamad Zaidi Abdul Rahman & Bharuddin C.P. 2015. Leadership: An Islamic Perspective. Kuala Lumpur: Department of Siasah Syar'iyyah 

2013
 • Mohamad Kamil, Mat Zain & Mohamad Zaidi.2013. Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 
 • Lukman Thaib, Bharuddin Che Pa and Mohd Zaidi Abd Rahman. 2013. Democracy: A Comparative Studies Between Liberal Democracy And Islamic Political System. Kuala Lumpur: Department of Siasah Syar`iyyah, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. 

2008
 • Zulqarnain Hassan & Mohamad Zaidi Abdul Rahman.2008.Wanita Sebagai Calon Pilihan Raya: Suatu Perbahasan dari Sudut Siyasah Syar'iyyah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 

2006
 • Nor Raudah Hj Siren dan Mohamad Zaidi Abdul Rahman. 2006. Strategi Mengurus Masjid. Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah dan pembangunan Insan dan Azha Hamzah Trading (M) Sdn Bhd 

2005
 • Abdul Karim Ali, Mohamad Zaidi, Ridzwan Ahmad (ed), Hukum Islam dan Budaya Tempatan, 2005, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM 
 • Abdul Karim Ali, Mohamad Zaidi dan Abd. Samad, Hiburan Dalam Masyarakat Melayu-Islam di Malaysia: Satu Pengamatan Perkaitan Antara Budaya dan Hukum, Hukum Islam dan Budaya Tempatan, 2005, hh. 215-240. 

2004
 • ______________________ (2004), Ruang Penyertaan Rakyat , in Sharifah Hayaati Syed Ismail (ed), Efektif Governan di Malaysia Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya 

Chapter In Book
2014
 • Raja Hisyamudin R.S, Bharuddin C.P & M.Zaidi A.R.2014. Pemerintahan Sebagai Bayangan Allah di Muka Bumi; Sudut Pandang Ulama Silam Nusantara,Dlm.M.Roslan.M.N & Khadher A.(pnyt).Islam dan Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa, hlm.179-188.Kuala Lumpur: Bahagaian Penyelidikan dan Pembangunan APIUM 

2009
 • Mohamad Zaidi et.al.2009. Telaah Hubungan Muslim-Non- Muslim dari Perspektif Pemikiran Islam Liberal. Dlm.Abdul Karim & Mohd. Roslan (pnyt).Islam Liberal: Isu dan Cabaran,hlm.209-220.Petaling Jaya: Persatuan Ulama' Malaysia. 

2007
 • Mohamad Zaidi et.al. 2007.Asas Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama dari Perspektif Islam. Dlm Wan Suhaimi dan Mohamd Fauzi (pnyt). Konsep Asas Islam dan Hubungan Antara Agama, hlm113-134. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam APIUM 

2004
 • Mohamad Zaidi Abdul Rahman. 2004. Pendekatan Ahl al- sunnah wa al-Jama`ah Dalam Masalah Kepimpinan Yang Tidak Memenuhi Syarat. Dlm. Mohd. Fauzi Hamat et al. (pnyt). Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam 

Article In Academic Journals
2015
 • Lukman Thaib and Mohamad Zaidi Abdul Rahman.2015. Unity in Malaysian Political Diversity.British Journal of Education, Society & Behavioural Science.9(1):40-49. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohamad Zaidi Abdul Rahman.2015.Maqasid al-Shariah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjuan Sejarah Islam. Jurnal Fiqh 12:29-56. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zaidi Abdul Rahman, Osman Md. Rasib.2013. Penglibatan BERJASA dalam Pilihan Raya Umum di Malaysia 1977-2013. Demokrasi dan Pilihan Raya 2(1): 105-122. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Munazza Saeed, Lukman Thaib & Mohd. Zaidi Abd Rahman. 2014. Islamization on Modern leadership Perspective: A Conceptual Study. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies 1(3):20-32. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Abdul Rahman,Mohamad Zaidi.2012. Mengurus Hak Kebebasan Beragama untuk Orang Bukan Islam dari Perspektif Siasah Syar'iyyah, Jurnal Usuluddin 36(Jul- Dis) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Mohamad Zaidi Abdul Rahman. 2010.Aktiviti Misionari: antara Kehendak Perlembagaan, Perintah Bible dan Reaksi Muslim di Malaysia. Jurnal Syariah 18(3):585-602 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Mohamad Zaidi & Raja Hisyamudin.2008. Pengaruh Perubahan Dalam Pembinaan Hukum Siyasah Syar'iyyah. Jurnal Syariah 16(1):17-31. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2005
 • Mohd. Zaidi Abd. Rahman, 2005. Analisis Perbandingan Kaedah Siyasah Syariah dan Usul al-fiqh. Jurnal Syariah, 13(2). pp. 147-158. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2001
 • Mohamad Zaidi Abdul Rahman (2001), Kebebasan Bersuara Dari Perspektif Siasah Syar`iyyah , in Jurnal Syariah, Jil. 9, Bil. 2, Julai 2001. 

Proceeding
2013
 • Lukman Thaib, Bara' Barakat Hamad al-Gharibeh, Bharuddin Che Pa and Zaidi Abdul Rahman(2013), Rashid Al-Ghannoushi's Thought on Islamic Democracy, in Proceeding of International Conference On Islam in Malay World, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 29-31 Oktober 2013, hh. 65-77. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Lukman Thaib, Bharuddin Che Pa & Mohd Zaidi Abdul Rahman (2012), Kerjasama Serantau: Dunia Melayu Nusantara dan Pembentukan Komuniti Asean dalam Prosiding International Conference on Islam In Malay World 2, Kuala Lumpur: Kerjasama antara Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 6-7 November 2012, hh. 201-209, (ISBN 978-9675534256). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohamad Zaidi. 2012. Right to Practice a Religion: Between Freedom and Restriction from Siasah Syar'iyyah Perspective.Prosiding World Conference on Islamic Thought, Kolej Islam Darul Ridzuan, Perak, 11-12 September 2012 (ISI-Cited Publication)

2011
 • Mohamad Zaidi Abdul Rahman, Abdul Aziz Mat Isa & Nasaruddin Yunos.2011. Islam Encounter Non‐Muslims In The Light Of Fiqh Al‐Siyar: A Conceptual Framework. Proceeding International Conference On Islamic Education, hlm.333-346. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Abdul Aziz M.I, Nasruddin Y, Mohd Aderi C.N. Mohamad Zaidi A.R, Engku Zarihan E.A.R. 2011. Reception of Values amongst Malaysian Undergraduates. Proceeding International Conference On Islamic Education, hlm.357-368. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2004
 • Mohamad Zaidi, Shukeri Mohamed & Bharuddin. 2004. Penggunaan Usul Fiqh Dalam Siasah Syar`iyyah: Suatu Analisa. Prosiding Seminar Kebangsaan Usul Fiqh,hlm. 125- 131 
 • Abdul Karim bin Ali, Mustaffa bin Abdullah, Mohamad Zaidi bin Abdul Rahman & Saadan bin Man.2004. Konflik (Ikhtilaf ) di Kalangan Aliran-Aliran Islam di Malaysia: Faktor dan Punca.International Seminar On Islamic Thoughts Proceedings, hlm.715-726. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Others
2005
 • PENYERTAAAN WANITA DALAM PARLIMEN DI MALAYSIA : ANALISA DARI PERSPEKTIF SIASAH SYAR`IYYAH PROCEEDINGS INTERNATIONAL SEMINAR ON MUSLIM WOMEN 2005 

2004
 • PENGGUNAAN USUL FIQH DALAM SIASAH SYAR`IYYAH: SUATU ANALISA PROSIDING SEMINAR KEBANGSAAN USUL FIQH 2004 2004 

2003
 • ABDUL KARIM ALI HUKUM ISLAM SEMASA: ANALISIS TERHADAP PENDEKATAN GOLONGAN MODERNIS PROSIDING SEMINAR KEBANGSAAN FIQH SEMASA 2003 2003 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • MAQASID SHARIAH OF TAKAFUL PRODUCTS FOR WOMAN IN MANAGING HEALTH AND ECONOMIC RISK FACED BY MALAYSIAN WOMAN, Co-Investigator, 2015-2016, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Leadership: An Islamic Perspective, Co-Researcher, 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/06/2016
 • PERSEPSI PELAJAR BERAGAMA BUDDHA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 08/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 08/11/2013
 • Penglibatan Komuniti Islam dalam pengurusan Muallaf, Principal Investigator(PI), 2012-2014, MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, National
 • Demokrasi: Satu Kajian Perbandingan diantara Demokrasi Liberal dengan Sistem Politik Islam, Co-Researcher, 08/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 08/11/2013
 • Kamus Istilah Politik Islam, Co-Researcher, 2008, 
 • Kajian Mengenai Hak Kebebasan Beragama Terhadap Bukan Islam Dari Perspektif Fiqh Siasah, Co-Researcher, 2008, 
 • Kebebasan Beragama di Malaysia; Kajian Perbandingan Antara Hak Asasi Dalam Islam dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, Co-Researcher, 2008, 

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • GXEX 1417 Jalinan Kemasyarakatan, Resource Person, 2014-2014, Jabatan Siasah Syar'iyyah

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Poster Exhibition, Akademi Pengajian Islam, 2014, (PTJ)
 • SPECTRUM AWARD, Acedemic Development Centre, 2014, (UNIVERSITY)
 • Third Prize, Islamic Political Science Academic Article Writing Competition IKIM, IKIM, 2005, (INTERNATIONAL)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Invited Speaker
 • MALAYSIA SEBAGAI BENTENG AHLI AS-SUNNAH WA AL-JAMA'AH ALAM MELAYU: STRATEGI UNTUK MEMPERKASAKANNYA, SEMINAR PENCERAHAN TASAWWUR AHLI AS-SUNNAH WA AL-JAMA AH, 11 May 2014 to 11 May 2014, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT), (National)
 • Maqasid al-Syariah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjuan Sejarah Islam, Wacana Maqasid al-Syariah dalam Pentadbiran Negara, 30 Sep 2014 to 30 Sep 2014, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, (National)
Presenter
 • Kerjasama Serantau: Dunia Melayu/Nusantara dan Pembentukan Komuniti Asean, Seminar Antarabangsa Islam di Dunia Melayu II, 01 Jan 2012
 • Hukum Islam Semasa: Analisis Terhadap Pendekatan Golongan Modernis, Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa 2003, 01 Jun 2003
 • Penggunaan Usul Fiqh Dalam Siasah Syar`iyyah: Suatu Analisa, Prosiding Seminar Kebangsaan Usul Fiqh, 01 May 2004
 • Penyertaan Wanita dalam Parlimen di Malaysia: Analisa dari Perspektif Siasah Syar'iyyah, International Seminar on Muslim Women, 01 May 2005
 • Rethinking International Order according to Islamic International Relations Principle, Bandung Conference and Beyond, 08 Apr 2015 to 09 Apr 2015, Universitas Gadjah Mada, Institute of International Studies & The University of Queensland, (International)
 • Right to practice a Religion: Between Freedom and Restriction from Siasah Syar iyyah Perspective, World Conference on Islamic Thought & Civilization Contemporary, Challenges and Realities, 11 Sep 2012 to 12 Sep 2012, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, (International)
 • Religious Rights for Non-Muslims: a Study from Islamic Perspective and Malaysian Experiences, Research Postgraduate Seminar Day, 16 Jun 2008 to 17 Jun 2008, Department of Theology, Religious and Islamic Studies University of Wales, Lampeter, (National)
 • Wasilah Nasihat Dalam Mewujudkan Hubungan Rakyat Dengan Pemerintah: Asas Pembinaan Dalam Sesebuah Tamadun Islam, Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam, 16 Nov 2015 to 16 Nov 2015, Jabatan Sejarah & Tamadun Islam APIUM, (National)
 • Islam Encounter non-Muslim in the Light of Fiqh al-Siyar: A Conceptual Framework, International Conference on Islamic Education, 18 Jul 2011 to 21 Jul 2011, National University of Malaysia, University of Wales Trinity Saint David Lampeter & Malaysian Student Department of Malaysian High Commission for UK and Eire, (International)
 • Constitutional Religious Rights for Non-Muslims in Malaysia: a Sociology of Law Approach, Postgraduate Conference on Research Methodologies, 19 Mar 2010, University of Wales Lampeter, (International)
 • Bicara Fiqh Siasah : Wasatiyyah dalam Politik, Minggu Terbuka Akademik (MITA) 2014, 23 Apr 2014, Jabatan Siasah Syar'iyyah, (University)
 • Analisis Penyertaan BERJASA dalam Pilihanraya Umum Malaysia (1977- 2013), BENGKEL PASCA PILIHAN RAYA UMUM KE-13, 24 Jul 2013 to 24 Jul 2013, UMCEDEL, (University)
 • Wacana Hak Seksualiti Dari Sudut Pandang Nilai Universalisme Dan Relativisme Budaya Dengan Rujukan Khas Dalam Konteks Malaysia dan Indonesia, Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia ke-8, 24 Sep 2014, (International)
 • Hak Sosial Bukan Islam daripada Perspektif Siasah Syar'iyyah, Seminar Pemikiran Islam III, 26 Sep 2012 to 27 Sep 2012, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam UM, (National)
 • Religious Rights in Malaysia under European Colonial Power (1511 1941): An Overview, Conference on Malaysian Study of Islam, 28 Jun 2008 to 29 Jun 2008, The Malaysian Students Department for the United Kingdom and Eire, High Commission of Malaysia in Collaboration with Department of Theology, Religious and Islamic Studies University of Wales, Lampeter, (International)
Others
 • Wakaf Menjana Ekonomi, Seminar Wakaf Menjana Ekonomi, 16 Jul 2012 to 16 Jul 2012, Majlis Universiti Islam Malaysia, (National)
 • Rashid al-Ghannoushi's Thought on Islamic Democracy, International Conference on Islam in Malay World III, 29 Oct 2013 to 31 Oct 2013, UIN Bandung dan APIUM, (International)

SUPERVISION


Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)
 • 2012/2013, 10, 10
 • Post Graduate Level
  (Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
  Completed
  • Masters Degree, Abdul Rojak, Politik Nahdatul Ulama Pasca Orde Baru Menurut Khittah 1926 (1998-2000), 2008/2009
  • Masters Degree, Afriadi Sanusi, Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dari Tahun 1945 Hingga 2003, 2008/2009
  • Masters Degree, Syeikh Abdul Munir Sheikh Abdul Rahim, Etika Kepimpinan Menurut Islam: Suatu Kajian di Kalangan Pemimpin Melayu Peringkat Negeri, di Pahang Darul Makmur, 2007/2008
  • Masters Degree, Shyfa Azlina Ismail, Al-Baghy Menurut Siasah Syar'iyyah: Kajian Terhadap Kedudukannya Dalam Sistem Politik di Malaysia, 2007/2008
  • Masters Degree, Nur Hafilah Musa, Kebebasan Beragama di Malaysia: Kajian Antara Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, 2006/2007
  • Masters Degree, Masthurhah Ismail, Analisis Terhadap Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah Mengenai Hak Beragama Orang Bukan Islam di Dalam Negara Islam: Kajian Dalam Ahkam Ahl al-Dhimmah, 2006/2007
  • Masters Degree, Shaifurrokhman Mahfudz, Kuasa Kerajaan Islam dalam Mentadbir Hak Kebebasan Beragama di Kalangan Masyarakat Bukan Islam, 2006/2007
  • Masters Degree, Sanusi Abdul Manaf, Tanggungjawab Sosial Dalam Pentadbiran Menurut Perspektif Islam: Satu Kajian Di Ibu Pejabat Lembaga Tabung Haji Kuala Lumpur, 2006/2007
  • Masters Degree, Muhammad Banta Khairullah Bin Abdullah, Reformasi Pelajar Melalui Demonstrasi Mengikut Pandangan Politik Islam: Suatu Analisis Terhadap Kejatuhan Rejim Soeharto, 2006/2007
  • Masters Degree, Muhammad Suhaili Sufyan, Kuasa Rakyat Melucutkan Jawatan Ketua Negara: kajian Perbandingan Antara Sistem Demokrasi dan Islam, 2006/2007
  • Masters Degree, Noraini Zainuddin, Analisis Sumbangan Dewan Muslimat PAS Terhadap Pembangunan Sosial Masyarakat di Kawasan Bukit Gantang (1995-2000), 2006/2007
  • Masters Degree, Zulqarnain Hassan, Penglibatan Wanita Sebagai Calon dalam Pilihanraya: Tinjauan dari Sudut Siasah Syar'iyyah, 2006/2007
  • Masters Degree, Abdul Muthalib M. Nusran, Corak Kepimpinan Kiyai Haji Hasyim Asyari Sebagai Pengasas Nahdlatul Ulama dan Kiyai Haji Ahmad Dahlan Sebagai Pengasas Muhammadiyyah : Suatu Kajian Perbandingan, 2005/2006
  • Masters Degree, Amin Heri Susanto, Konsep Kenegaraan Menurut M.Nathir, 2005/2006
  • Masters Degree, Nurulakmar Ibrahim, Perlaksanaan Kharaj Dan Jizyah Pada Zaman Khulafa al-Rashidin :Analisis Kesesuaiannya di Malaysia, 2005/2006
  • Masters Degree, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Respons Islam Politik Dalam Gerakan Reformasi Di Indonesia, 2003/2004
  • Masters Degree, Mohd Zamani B. Ismail, Hak Politik Bukan Islam Menurut Perspektif Islam & Perlembagaan Persekutuan, 2004/2005
  • Masters Degree, Mohamed Fairooz Bin Abdul Khir, Tanggungjawab Kerajaan Terhadap Kebajikan Rakyat Menurut Islam: Suatu Kajian Tentang Dasar Penswastaan Di Malaysia, 2004/2005
  • Masters Degree, Diniwati Abd Jalil, Pelantikan Undang Rembau Di Negeri Sembilan : Satu Kajian Perbandingan, 2003/2004
  • Masters Degree, Khairul Faezi B. Mohd Said, Analisis Pelaksanaan Siasah Syariyyah di Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Undang-Undang, MBSA, 2002/2003

  Ongoing
  • Doctoral Degree (PhD), Akhmad Baihaqie, Dynamics of Political Islam within Democratic Countries: Case Study in Indonesia and Malaysia, 2012/2013
  • Masters Degree, Thahirah Binti Mohd Zain, Analisis Pemikiran Politik ILMU, 2012/2013
  • Masters Degree, Muhammad Akmal Bin Razali, Analisis konsep legitimasi Menurut Islam, 2012/2013
  • Masters Degree, Masturah Abu Bakar, Hak Seksualiti menurut Bill Hak Asasi Manusia dan Pengamalannya di Malaysia, 2012/2013
  • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Fahmi Md Ramzan, Analysis humanitarian Intervention concept, 2012/2013
  • Doctoral Degree (PhD), Hamid Emani, The Impacts of Egyptian foreign policy in Mubarak-era of the country's 2011, 2012/2013
  • Masters Degree, Mohd Zaid Bin Yedin, Pemikiran Politik di Alam Melayu, 2012/2013
  • Masters Degree, Najat Nabihah Binti Zainal Abidin, Analisis Perlantikan Bukan Islam sebagai Pemimpin dari perspektif MAqasid Syar'iyyah, 2013/2014
  • Masters Degree, Abu Bakr Bin Mohd Sidek, Pemikiran Politik Muhammad Ahmad al-Rasyid, 2012/2013
  • Doctoral Degree (PhD), Aziez Salaheddine, Revolution in Islamic Political Perspective, 2015/2016
  • Doctoral Degree (PhD), Mohammad Azeem S/O Mulla Ahmad, THE LAST PHASE OF AMERICAN WAR IN AFGHANISTAN :AN ANALYTICAL STUDY FROM ISLAMIC PERSPECTIVE, 2015/2016
  • Masters Degree, Mohd Khairul Amin Bin Haji Zakaria, PPEMIKIRAN POLITIK HARUN TAIB : KAJIAN TERHADAP TA ADUD AL-JAMA T ASBABUHU WA URUQU ILAJIHI, 2015/2016
  • Masters Degree, Nur Nabilah Bt Azimoha, Nasihah dalam Politik menurut ASWJ Rujukan kepada konteks Malaysia, 2013/2014
  First Degree/Diploma/Pre-Degree
  (Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)
  Completed
  • Kertas Projek Siasah Syar'iyyah, 2015/2016, 4
  • Kertas Projek, 2013/2014, 7

  EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
  (Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


  • Semakan Kurikulum, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Committee Member, 2014-2015, (University)
  • Penulis Dokumen AWAAKREDITASI BAGI KURSUS PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH, UMCEED, Consultant , 2014-2014, (University)

  TEACHING
  (Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


  Post Graduate
  • ADVANCED SIASAH SYAR'IYYAH, 2011/2012(2), 3, 6
  • ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY, 2015/2016, 96, 9
  • ADVANCED SIASAH SYAR'IYYAH, 2015/2016(1), 6, 3
  First Degree
  • ISLAM AND MODERN IDELOGY, 2011/2012(2), 24, 42
  • POLITICS AND MALAYSIAN SOCIETY, 2011/2012, 2, 42
  • INTRODUCTION TO ISLAMIC POLITICS THOUGHT, 2011/2012(2), 13, 42
  • SYARIAH RESEARCH METHODOLOGY, 2011/2012(2), 139, 8
  • INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE, 2015/2016(1), 13, 42
  • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2015/2016(1), 80, 6

  EVALUATION ACTIVITIES
  (Description), (Evaluation Activity),(Year).


  • Pemeriksaan Calon Sarjana secara Kursus dan Disertasi-DAWAMI BUCHORI (IGA060027), Thesis ,  (2012-2012)
  • Pemeriksaan Calon Sarjana secara Kursus dan Disertasi- MUSAIYADAH BINTI AHMADUN (IGA100029), Thesis ,  (2012-2012)
  • Candidature Defence- Bakri Ambola, Thesis ,  (2012-2012)
  • Candidature Defence- Musaiyadah, Thesis ,  (2012)
  • Candidature Defence- Lukman Rasol, Thesis ,  (2012)
  • Candidature Defence Amin Heri, Thesis ,  (2013)
  • ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948: A CRITICAL APPRAISAL in World Journal of Islamic History and Civilization, Article In Journal ,  (2012)
  • Candidature Defence Raja Hisyamuddin, Thesis ,  (2013)
  • Candidature Defence (PhD) Aiedah Abdul Khalek, Thesis ,  (2014-2004)
  • Human Rights Approach to Women's Reproductive Health in Islam: Appraising Women's Rights to Husband and Family Planning, Article In Journal ,  (2014)
  • Candidature Defence (Master)Nasrullah, Thesis ,  (2014-2004)
  • Panel Penasihat Akademik Pelajar APIUM, Panel Penasihat Akademik ,  (2014-2015)
  • Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Aceh, Thesis ,  (2015-2015)
  • AUTONOMI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: KAJIAN KHAS TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA), Thesis ,  (2015)
  • Peranan Kepimpinan Tranformasi dan Iklim Gelagat Kakitangan, Thesis ,  (2015)
  • Peranan Partai Aceh dalam Proses Demokrasi di Acheh Indonesia, Thesis ,  (2015-2015)
  • THE HARMONIZATION OF PREACHING AND POLITICS OF CONSTITUTIONAL LAW, Article In Journal ,  (2015-2015)

  CONTRIBUTION TO SOCIETY
  (Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


  • Timbalan Nazir MAsjid Sg Cin-Cin, (Community), 01-Jan-16 until 31-Dec-18
  • Gotong Royong Berkala Kg St. Chin-Cin, (Community), 03-Jan-15 until 27-Dec-15
  • Kuliah Bulanan Masjid Sg. Shin-Chin, (Community), 02-Jan-15 until 25-Dec-15
  • Kuliah Bulanan Siasah Syar'iyyah Masjid ar-Rahman, (Community), 24-Dec-14 until 28-Dec-16
  • Kuliah Magrib Pengantar Fiqh Masjid Sg. Cin-Cin, (Community), 28-Nov-14
  • Khutbah Jumaat, (University), 07-Mar-14
  • Pengajar kepada Pelajar Thailand (Mahidol programme), (Ptj), 02-Oct-13 until 30-Oct-14
  • Pengajar kepada pelajar Sweden (Summer Camp), (Ptj), 17-Jun-13 until 19-Jul-13
  • Khutbah , (University), 22-Feb-13 until 30-Aug-13