CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Dr. Muhammad Lukman Bin Ibrahim
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Islamic Education Programme
Faculty
  Academy of Islamic Studies
E-mail Address
  mdlukman@um.edu.my
Address(Office)
  Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

BIOGRAPHY

Muhammad Lukman Ibrahim holds  a PhD degree in Tarannum Al-Quran from the Department of Al-Quran & Hadith, Academy Of Islamic Studies, University of Malaya. He holds a Master in Usuluddin from the University of Malaya with distinguished honors. He also has over 11 years of experience in the Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) as a teacher & University of malaya as a Lecturer. His current research interest focuses on Qiraat, Quranic recitation & Education. His papers/articles have published and presented in the several journals and conferences.

He also appeared in several television shows such as, Tanyalah Ustaz (TV9), Rancangan Bismillah (TV3), Madrasah Al-Hijrah (Tarannum Al-Quran) on TV Alhijrah, Madrasah Al - Hijrah (Ramadhan) - TV-Alhijrah, Madrasah Al-Hijrah (Aidilfitri) - TV-Alhijrah, Rancangan Pentas Dakwah TV-Alhijrah.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
Doctoral Degree (PhD), UNIVERSITY OF MALAYA (UM) (Al-Quran & Al-Hadith)
Masters Degree, UNIVERSITY OF MALAYA (UM) (Usuluddin)
Bachelor Degree, UNIVERSITY OF MALAYA (UM) (Usuluddin)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Programme Coordinator, Program Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 25-Jul-11

Panel Penemuduga Kemasukan Program Pengajian Ijazah Dasar 2013/2014, University Malaya, 28-Mar-13

Programme Coordinator, Program Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 01-Aug-14 - 31-Jul-16

Programme Coordinator, Program Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 01-Jul-14 - 31-Jul-14

Programme Coordinator, Program Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 25-Jul-11 - 30-Jun-14

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2014

Muhammad Lukman Ibrahim, Shamsiah Mohamad, Asyraf Isyraqi Jamil, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Mohd Anuar Mamat (Pnyt) (2014). Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: c 
 
Chapter In Book
 
2014

Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Mohd Sabri Bin Mohd Yunus. Takhrij Hadith Berkenaan Tarannum Al-Quran. . Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014 (MUQADDAS IV), (E-ISBN:978-967- 12182-6-6), hlm. 316-326, (Non-Isi/Non-Scopus Cited Publication) 

Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Samiah Abdullah, Irnawati Amusin. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam. Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014 (MUQADDAS IV), (E-ISBN:978-967-12182-6-6), hlm. 214-233, (Non-Isi/Non-Scopus Cited Publication) 

Muhammad Lukman Ibrahim, Asyraf Isyraqi Jamil, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Mohd Anuar Mamat, Adama Bamba, Abd. Aziz Rekan & Musayaidah Ahmadun (2014). Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM):Suatu Tinjauan ke Arah Penambahbaikan. Dalam Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (Eds). "Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke arah kemajuan Sejagat". (53-74). Kuala Lumpur: Penerbitan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 
 
2012

Shamsiah Mohamad, Asyraf Isyraqi Jamil, Mohd Anuar Mamat, Hamza Abed al-Karim Hammad, Muhammad Lukman Ibrahim, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Abdul Muizz Abd Talib (2012). Bibliografi Pendidikan Islam di Malaysia: Dapatan awal. Dlm.Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (pnyt).Islam dan Alam melayu hlm.119- 124.Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam 

Shamsiah Mohamad et all.2012.Bibliografi pendidikan islam di Malaysia.Dlm.Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (pnyt).Islam dan Alam melayu hlm.119-124.Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam 
 
Article In Academic Journals
 
2013

Mohd Azhar Abdullah, Muhammad Lukman Ibrahim, 2013, Metodologi Pemilihan Pemimpin Dalam Pilihanraya Menurut siasah Syar'iyyah. jurnal KIAS BIL VII (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Lukman Ibrahim, Mohd Azhar Abdullah, Anuar Mamat, Tarannum Dalam Tilawah al-Quran : Sorotan dan Pandangan Ulama. JUrnal al-Basirah Siri 3 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Mohd Anuar Mamat, Muhammad Lukman Ibrahim 2012.Tujuan Pendidikan Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah : Analisis Terhadap Istilah Pendidikan Berbahasa Arab. Jurnal Darul Quran Jakim 16 : 91-111 (ISSN 2229-9130) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhamad Lukman Ibrahim, Ahmad Baha' Bin Mokhtar, 2012. Ikhtilaf Qiraat Kitab Turjuman Al-Mustafid oleh Syeikh Abd Rauf Al-Fansuri: Satu Sorotan. QURANICA - International Journal Of Quranic Research :109-124 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2010

Muhammad Lukman Bin Ibrahim,2010 Tarannum al-Quran menurut pandangan Ulama'. Jurnal Kias Bil VI:17-27 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Proceeding
 
2014

Muhammad Lukman Ibrahim, Samiah Abdullah, Irnawati Amusin. 2014. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam. Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014 (MUQADDAS IV) hlm. 214-234. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Lukman Ibrahim, Saidah Haris, 2014. The Islamization Of Sound Art Through Handasah As Sawt. The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam. 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Profesor Madya Dr. Mustaffa Haji Abdullah, Prof. Dato.Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff. 2012. Pro dan Kontra Tarannum Di Dalam Tilawah Al-Quran: Satu Kajian Perbandingan. The 2nd Annual International Quranic Conference 2012, ms:29-44 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Mass Media(Newspaper,radio,tv,popular Magazine)
 
2015

Muhammad Lukman Ibrahim. (2014) Wanita Muslimah Terakhir. Majalah Ayat Cinta, terbitan Telaga Biru. 
 
2014

Muhammad Lukman Ibrahim, 2014. Boycott : Satu Jihad Yang Besar. Majalah-i, Vol.144. Hlm 38-40 

Muhammad Lukman Ibrahim, (2014) Isu telekung Frozen: Tarbiah biar yang betul. Sinar Harian. 
 
2013

Muhammad Lukman Bin Ibrahim,Ilmu Tartil Al-Quran Satu Tinjauan Kritis, Seminar Al-Quran sempena Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan Ke-56, anjuran Jabatan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Pengajaran Tarannum Di Institut Pendidikan Guru (Kajian Perbandingan Kaedah Qari Antarabangsa Di Malaysia), Principal Investigator(PI), 01/01/2013, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 31/12/2014

effective and fast learning method of quranic learning using al-jabari technique (sub program)flexibility of tarannum in quranic verserecitation through al-jabari method, Coordinator, 2013-2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

The tarannum aspects in Quranic recitation and its flexibility based on Al-Jabari syllabus and module, Principal Investigator(PI), 07/05/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/05/2015

PERANAN NAHDATUL ULAMA INDONESIA DALAM CELIK AL- QURAN : KAJIAN DI PULAU BATAM KEPULAUAN RIAU, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA: KAJIAN BIBLIOGRAFI, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Invited Speaker

Ramadan Pencetus Perubahan, Forum Perdana Ehwal Islam Sempena Sambutan Bulan Al-Quran, 06 Jul 2013, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, (National)
 
Presenter

TRANSMITTING SPIRITUAL AND MORAL VALUES ACROSS GENERATIONS IN THE 21ST CENTURY : THE CHALLENGE TO MUSLIM EDUCATION, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE, 05 Nov 2012 to 07 Nov 2012, SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIN CENTRE OF ISLAMIC STUDIES (SOASCIS) BRUNEI, (International)

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam., The 4th Annual International Qur anic Conference 2014. (MUQADDAS IV), 14 Apr 2014 to 15 Apr 2014, Centre Of Quranic Research, University Malaya Kuala Lumpur, MALAYSIA, (International)

Muhammad Lukman Ibrahim, Mohd Sabri Bin Mohd Yunus. Takhrij Hadith Berkenaan Tarannum Al-Quran. Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014., The 4th Annual International Qur anic Conference 2014. (MUQADDAS IV), 14 Apr 2014 to 15 Apr 2014, Centre Of Quranic Research, University Of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA, (International)

Kurikulum Pendidikan Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Pengalaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM), International Conference On Islam In Malay World (Icon-Imad), 20 Nov 2011 to 22 Nov 2011, UIN BANDUNG-APIUM, (International)

Ikhtilah Qiraat Kitab Turjuman Al-Mustafid Oleh Syekh Abd Rauf Fansuri : Satu Sorotan, International Quran Conference (Cqr)2, 22 Feb 2012 to 23 Feb 2012, CENTRE OF QURANIC RESEARCH (CQR), (International)

Saidah Haris, Muhammad Lukman Ibrahim, 2014. The Islamization Of Sound Art Through Handasah As Sawt. The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam 2014., The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam 2014., 22 Oct 2013, Department of Usul al-Din and Comparative Religion Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge & Human Sciences, (National)
 
Others

Qari Jemputan, International Seminar on Islamic Manuscript, 01 Jul 2013, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadis,APIUM, (International)

Qari Jemputan, Seminar Antarabangsa Sunnah al-Nabawiyyah II, 03 Jul 2013, Jabatan Al-Quran dan al-Hadis, APIUM, (International)

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing

Doctoral Degree (PhD), Ahmad Baha Bin Mokhtar, Hadhf Dan Ithbat Alif Dalam Rasm Uthmani Permasalahan Dan Penyelesaian, 2012/2013

Doctoral Degree (PhD), Khalid Bin Isa, metodologi tarannum al-Quran syaikh mustafa ismail, 2012/2013

Doctoral Degree (PhD), Saidah Binti Haris, pengajaran tarannum al-quran di IPG dan aplikasi modul beberapa tokoh qari di Malaysia, 2012/2013

Masters Degree, Anis Munirah Binti Roali, dato haji abdul hak dan sumbangannya dalam pengajian tarannum al-Quran, 2012/2013

Masters Degree, Khairul Halim Mohd Suib, pengajian qiraat di maahad tahfiz di ulu selangor, 2011/2012

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree

QURANIC INTERPRETATION, 2012/2013(1), 36, 42

TEACHING METHODOLOGY OF TAJWID AND AL-QURAN, 2012/2013, 45, 42

QURANIC INTERPRETATION, 2011/2012, 34, 42

MEMORIZATION & RECITATION WITH MURATTAL, 2011/2012, 45, 56

TEACHING METHODOLOGY OF TAJWID AND AL-QURAN, 2011/2012, 36, 42

THE SKILL OF TILAWAH AL-QURAN, 2011/2012(2), 36, 42

ILMU QIRAAT, 2012/2013, 36, 42

TARANNUM AL-QURAN, 2012/2013(1), 36, 42

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

panel pakar penilai tesis : the role of management in motivating lecturers of malaysian quranic memorization institute, Thesis ,  (2013-2013)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Hakim Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Wilayah Persekutuan 2012, (National), 27-Apr-12

Imam Surau Jumaat Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, University Malaya., (University), 19-May-13