PERSONAL DETAILS


Dr. Muhammad Lukman Bin Ibrahim

Senior Lecturer
Islamic Education Programme
Academy of Islamic Studies
 
  mdlukman@um.edu.my
  Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 

BIOGRAPHY


Muhammad Lukman Ibrahim holds  a PhD degree in Tarannum Al-Quran from the Department of Al-Quran & Hadith, Academy Of Islamic Studies, University of Malaya. He holds a Master in Usuluddin from the University of Malaya with distinguished honors. He also has over 11 years of experience in the Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) as a teacher & University of malaya as a Lecturer. His current research interest focuses on Qiraat, Quranic recitation & Education. His papers/articles have published and presented in the several journals and conferences. He also appeared in several television shows such as, Tanyalah Ustaz (TV9), Rancangan Bismillah (TV3), Madrasah Al-Hijrah (Tarannum Al-Quran) on TV Alhijrah, Madrasah Al - Hijrah (Ramadhan) - TV-Alhijrah, Madrasah Al-Hijrah (Aidilfitri) - TV-Alhijrah, Rancangan Pentas Dakwah TV-Alhijrah.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).
RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2014
 • Muhammad Lukman Ibrahim, Shamsiah Mohamad, Asyraf Isyraqi Jamil, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Mohd Anuar Mamat (Pnyt) (2014). Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: c 

Chapter In Book
2014
 • Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Mohd Sabri Bin Mohd Yunus. Takhrij Hadith Berkenaan Tarannum Al-Quran. . Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014 (MUQADDAS IV), (E-ISBN:978-967- 12182-6-6), hlm. 316-326, (Non-Isi/Non-Scopus Cited Publication) 
 • Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Samiah Abdullah, Irnawati Amusin. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam. Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014 (MUQADDAS IV), (E-ISBN:978-967-12182-6-6), hlm. 214-233, (Non-Isi/Non-Scopus Cited Publication) 
 • Muhammad Lukman Ibrahim, Asyraf Isyraqi Jamil, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Mohd Anuar Mamat, Adama Bamba, Abd. Aziz Rekan & Musayaidah Ahmadun (2014). Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM):Suatu Tinjauan ke Arah Penambahbaikan. Dalam Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (Eds). "Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan ke arah kemajuan Sejagat". (53-74). Kuala Lumpur: Penerbitan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 

2012
 • Shamsiah Mohamad, Asyraf Isyraqi Jamil, Mohd Anuar Mamat, Hamza Abed al-Karim Hammad, Muhammad Lukman Ibrahim, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Abdul Muizz Abd Talib (2012). Bibliografi Pendidikan Islam di Malaysia: Dapatan awal. Dlm.Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (pnyt).Islam dan Alam melayu hlm.119- 124.Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam 
 • Shamsiah Mohamad et all.2012.Bibliografi pendidikan islam di Malaysia.Dlm.Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (pnyt).Islam dan Alam melayu hlm.119-124.Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam 

Article In Academic Journals
2013
 • Mohd Azhar Abdullah, Muhammad Lukman Ibrahim, 2013, Metodologi Pemilihan Pemimpin Dalam Pilihanraya Menurut siasah Syar'iyyah. jurnal KIAS BIL VII (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Lukman Ibrahim, Mohd Azhar Abdullah, Anuar Mamat, Tarannum Dalam Tilawah al-Quran : Sorotan dan Pandangan Ulama. JUrnal al-Basirah Siri 3 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Mohd Anuar Mamat, Muhammad Lukman Ibrahim 2012.Tujuan Pendidikan Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah : Analisis Terhadap Istilah Pendidikan Berbahasa Arab. Jurnal Darul Quran Jakim 16 : 91-111 (ISSN 2229-9130) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhamad Lukman Ibrahim, Ahmad Baha' Bin Mokhtar, 2012. Ikhtilaf Qiraat Kitab Turjuman Al-Mustafid oleh Syeikh Abd Rauf Al-Fansuri: Satu Sorotan. QURANICA - International Journal Of Quranic Research :109-124 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Muhammad Lukman Bin Ibrahim,2010 Tarannum al-Quran menurut pandangan Ulama'. Jurnal Kias Bil VI:17-27 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Proceeding
2014
 • Muhammad Lukman Ibrahim, Samiah Abdullah, Irnawati Amusin. 2014. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam. Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014 (MUQADDAS IV) hlm. 214-234. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Lukman Ibrahim, Saidah Haris, 2014. The Islamization Of Sound Art Through Handasah As Sawt. The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam. 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Profesor Madya Dr. Mustaffa Haji Abdullah, Prof. Dato.Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff. 2012. Pro dan Kontra Tarannum Di Dalam Tilawah Al-Quran: Satu Kajian Perbandingan. The 2nd Annual International Quranic Conference 2012, ms:29-44 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mass Media(Newspaper,radio,tv,popular Magazine)
2015
 • Muhammad Lukman Ibrahim. (2014) Wanita Muslimah Terakhir. Majalah Ayat Cinta, terbitan Telaga Biru. 

2014
 • Muhammad Lukman Ibrahim, 2014. Boycott : Satu Jihad Yang Besar. Majalah-i, Vol.144. Hlm 38-40 
 • Muhammad Lukman Ibrahim, (2014) Isu telekung Frozen: Tarbiah biar yang betul. Sinar Harian. 

2013
 • Muhammad Lukman Bin Ibrahim,Ilmu Tartil Al-Quran Satu Tinjauan Kritis, Seminar Al-Quran sempena Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan Ke-56, anjuran Jabatan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Pengajaran Tarannum Di Institut Pendidikan Guru (Kajian Perbandingan Kaedah Qari Antarabangsa Di Malaysia), Principal Investigator(PI), 01/01/2013, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 31/12/2014
 • effective and fast learning method of quranic learning using al-jabari technique (sub program)flexibility of tarannum in quranic verserecitation through al-jabari method, Coordinator, 2013-2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • The tarannum aspects in Quranic recitation and its flexibility based on Al-Jabari syllabus and module, Principal Investigator(PI), 07/05/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/05/2015
 • PERANAN NAHDATUL ULAMA INDONESIA DALAM CELIK AL- QURAN : KAJIAN DI PULAU BATAM KEPULAUAN RIAU, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA: KAJIAN BIBLIOGRAFI, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Invited Speaker
 • Ramadan Pencetus Perubahan, Forum Perdana Ehwal Islam Sempena Sambutan Bulan Al-Quran, 06 Jul 2013, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, (National)
Presenter
 • TRANSMITTING SPIRITUAL AND MORAL VALUES ACROSS GENERATIONS IN THE 21ST CENTURY : THE CHALLENGE TO MUSLIM EDUCATION, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE, 05 Nov 2012 to 07 Nov 2012, SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIN CENTRE OF ISLAMIC STUDIES (SOASCIS) BRUNEI, (International)
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak Mempelajari Al-Quran Melalui Penggunaan Irama Lagu Dalam Kaedah Al-Jabari : Suatu Penelitian Dari Perspektif Neurosains Dan Islam., The 4th Annual International Qur anic Conference 2014. (MUQADDAS IV), 14 Apr 2014 to 15 Apr 2014, Centre Of Quranic Research, University Malaya Kuala Lumpur, MALAYSIA, (International)
 • Muhammad Lukman Ibrahim, Mohd Sabri Bin Mohd Yunus. Takhrij Hadith Berkenaan Tarannum Al-Quran. Proceedings: The 4th Annual International Qur anic Conference 2014., The 4th Annual International Qur anic Conference 2014. (MUQADDAS IV), 14 Apr 2014 to 15 Apr 2014, Centre Of Quranic Research, University Of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA, (International)
 • Kurikulum Pendidikan Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Pengalaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM), International Conference On Islam In Malay World (Icon-Imad), 20 Nov 2011 to 22 Nov 2011, UIN BANDUNG-APIUM, (International)
 • Ikhtilah Qiraat Kitab Turjuman Al-Mustafid Oleh Syekh Abd Rauf Fansuri : Satu Sorotan, International Quran Conference (Cqr)2, 22 Feb 2012 to 23 Feb 2012, CENTRE OF QURANIC RESEARCH (CQR), (International)
 • Saidah Haris, Muhammad Lukman Ibrahim, 2014. The Islamization Of Sound Art Through Handasah As Sawt. The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam 2014., The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam 2014., 22 Oct 2013, Department of Usul al-Din and Comparative Religion Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge & Human Sciences, (National)
Others
 • Qari Jemputan, International Seminar on Islamic Manuscript, 01 Jul 2013, Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadis,APIUM, (International)
 • Qari Jemputan, Seminar Antarabangsa Sunnah al-Nabawiyyah II, 03 Jul 2013, Jabatan Al-Quran dan al-Hadis, APIUM, (International)

SUPERVISION


Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
Ongoing
 • Doctoral Degree (PhD), Ahmad Baha Bin Mokhtar, Hadhf Dan Ithbat Alif Dalam Rasm Uthmani Permasalahan Dan Penyelesaian, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Khalid Bin Isa, metodologi tarannum al-Quran syaikh mustafa ismail, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Saidah Binti Haris, pengajaran tarannum al-quran di IPG dan aplikasi modul beberapa tokoh qari di Malaysia, 2012/2013
 • Masters Degree, Anis Munirah Binti Roali, dato haji abdul hak dan sumbangannya dalam pengajian tarannum al-Quran, 2012/2013
 • Masters Degree, Khairul Halim Mohd Suib, pengajian qiraat di maahad tahfiz di ulu selangor, 2011/2012

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree
 • QURANIC INTERPRETATION, 2012/2013(1), 36, 42
 • TEACHING METHODOLOGY OF TAJWID AND AL-QURAN, 2012/2013, 45, 42
 • QURANIC INTERPRETATION, 2011/2012, 34, 42
 • MEMORIZATION & RECITATION WITH MURATTAL, 2011/2012, 45, 56
 • TEACHING METHODOLOGY OF TAJWID AND AL-QURAN, 2011/2012, 36, 42
 • THE SKILL OF TILAWAH AL-QURAN, 2011/2012(2), 36, 42
 • ILMU QIRAAT, 2012/2013, 36, 42
 • TARANNUM AL-QURAN, 2012/2013(1), 36, 42

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • panel pakar penilai tesis : the role of management in motivating lecturers of malaysian quranic memorization institute, Thesis ,  (2013-2013)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Hakim Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Wilayah Persekutuan 2012, (National), 27-Apr-12
 • Imam Surau Jumaat Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, University Malaya., (University), 19-May-13