PERSONAL DETAILS


Associate Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman

Associate Professor
Department of Arabic Language & Middle Eastern Languages
Faculty of Languages & Linguistics
 
  +603-79673008
  +603-79579707
  masman@um.edu.my
  Department of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty of Languages & Linguistics, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8021-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Malaysia Arabic Society, Member, (National)
 • Malaysia Modern Languages Society, Member, (National)
 • Middle East Islamic Graduates Society, Member, (National)
 • PKAUM, Member, (National)
 • Persatuan Kakitangan Islam Universiti Malaya, Member, (National)
 • JURNAL 'ANWAR', PERSATUAN BEKAS MAHASISWA ISLAM TIMUR TENGAH, Editorial Board Member, 2015-2017, (National)
 • JURNAL 'AL-DAD', Advisor, 2015, (University)
 • PENASIHAT AKADEMIK PROGRAM PHD PENG. BAHASA ARAB , Academic Advisor, 2015-2017, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • AJK PROGRAM MINGGU ANTARABANGSA, Faculty Of Languages & Linguistics, 10-Apr-15
 • PENEMUDUGA BAGI KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DASAR & ASASI SESI 2015/2016, University Malaya, 28-Apr-15
 • Coordinator, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Oct-15 - 02-Oct-17
 • AHLI JAWATANKUASA IJAZAH TINGGI, Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Oct-15 - 01-Oct-17
 • Coordinator, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 06-Mar-15 - 05-Mar-17
 • AJK PROMOSI PROGRAM AKADEMIK, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 06-Mar-15 - 05-Mar-17
 • AHLI JAWATANKUASA, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-15 - 30-Sep-16
 • AHLI JAWATANKUASA , Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-15 - 30-Sep-16
 • Chairman, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-15 - 30-Sep-16
 • Supervisor, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-15 - 30-Sep-16
 • AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN KURIKULUM KURSUS BAHASA ARAB DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 04-Feb-14 - 03-Feb-16
 • AJK KAJIAN TRACER STUDY SESI 2014/2015, Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 20-Aug-14 - 19-Aug-15
 • AJK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN SMBL 2014/15, Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 20-Aug-14 - 19-Aug-15
 • AJK JKKJ (Jawatankuasa Kurikulum Jabatan), Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 14-Jun-13 - 12-Jun-15
 • PENEMUDUGA BAGI KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DASAR & ASASI SESI 2014/2015, University Malaya, 14-Mar-14 - 13-Mar-15
 • Acting Head Of Department, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 13-Jan-15 - 15-Jan-15
 • AJK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN FBL SESI 2013/2014, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 29-Oct-13 - 28-Oct-14
 • AJK SARJANA LINGUISTIK ARAB SESI 2013/2014, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 06-Sep-13 - 05-Sep-14
 • Pakar Penilai Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Staf Akademik, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Jul-13 - 30-Jun-14
 • JK Hubungan Luar Jabatan, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Apr-12 - 01-Apr-14
 • AJK Program Pengajian, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Apr-12 - 01-Apr-14
 • AJK PENYELIDIKAN DAN TERJEMAHAN JABATAN, 02-Apr-12 - 01-Apr-14
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF), Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 02-Nov-12 - 04-Nov-13
 • AJK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN FBL SESI 2012/2013, Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 05-Oct-12 - 05-Oct-13
 • AJK Pengajian Sarjana Linguistik Arab (Wakil Pensyarah)., Pejabat Dekan, Faculty Of Languages And Linguistics Dean's Office, Faculty Of Languages & Linguistics, 08-Jun-12 - 10-Jun-13
 • Acting Head Of Department, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 03-Jun-13 - 04-Jun-13
 • AJK Pemilihan Kemasukan Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Sesi 2013/14, University Malaya, 20-Dec-12 - 03-Jun-13
 • Programme Coordinator, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 16-May-12 - 15-May-13
 • Acting Head Of Department, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 17-Apr-13 - 19-Apr-13
 • Head Of Department, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Sep-09 - 30-Jun-11
 • Head Of Department, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Sep-08 - 31-Aug-09
 • Head, Management And Legal Services Unit, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Sep-07 - 31-Aug-08
 • Modern Languages Journal Editorial Board Committee, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Mar-01 - 20-Mar-08
 • AJK Pemantaun Pilihanraya Kampus, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 14-Mar-07 - 21-Mar-07
 • Head, Management And Legal Services Unit, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-11 - 30-Mar-06
 • Head, Management And Legal Services Unit, Bahasa Arab Dan Bahasa Timur Tengah, Department Of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty Of Languages & Linguistics, 01-Oct-02 - 30-Sep-04

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • General Area (Fonetic, Fonology, Morfology, Syntax, Semantic and Applied Linguistics)
 • Curriculum Development (Methodology of Arabic Teaching )


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2015
 • Prof. Dr. Salahuddin Shamsuddin dan PM Dr. Haji Mohammad Seman, Dr. Mat Taib Pa, dr. Mohd. Zaki & Dr. Ahmad Arifin Sapar, (2015). 
 • Asmah Haji Omar, Kamila Ghazali, Faridah Noor, Mohammad bin Seman, Mat Taib Pa.2015.Malays in the Holy Land: an Ethnolinguistic Study.University of Malaya Press. 
 • Salahuddin Mohd. Shamsuddin Al-Azhari, Haji Mohammad Bin Seman, Mat Taib Pa, Mohd Zaki Bin Abd Rahman, Wan Hassan Bin Wan Mat, Arifin Sapar.2015. "Manahij al- Ulum al-Arabiyah wa al-Funun al-Adabiyah inda al- Arab" . University of Malaya Press. 
 • Salahuddin Mohd. Shamsuddin Al-Azhari, Haji Mohammad Bin Seman, Mohd Zaki Bin Abd Rahman & Wan Hassan Bin Wan Mat.2015.Fundamental and Contemporary Trends in "Comparative Literature". 

2014
 • Salahuddin Shamsuddin,Mohammad Seman, Mohd Zaki Abd Rahman. 2014, Fundamental Fictional Mediators.LAP LAMBERT Academic Publishing (October 6, 2014) 
 • Salahuddin Shamsuddin, Mohammad Seman, Mat Taib, Mohammad Zaki, Wan Hasan Wan Mat and Ahmad 'Arifin Safr (2014) 

2013
 • Penulis bersama buku Bahasa Arab untuk Tujuan Akademik bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam UM semester ll yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Akademi Pengajian Islam, UM, 2012. Cetakan pertama. ISBN 978-983-038-015-5. 
 • Saini Ag Damit dan Mohammad Seman. 2013. Asas Bahasa Arab 2,Universiti Malaysia Sabah Press. 
 • Salahuddin Shamsuddin, Mohammad Seman and Wan Hasan Wan Mat (May 26, 2013)Issue of the Created Qur'an: A critical study in the light of the views of Orientalists and Muslim Scholars. ISBN-13: 978- 3659403217 www.amazon.com 

2012
 • Saini Ag.Damit Dan Mohammad Bin Seman,2012. ASAS BAHASA ARAB 1. Universiti Malaysia Sabah Press. 
 • Penulis bersama buku Bahasa Arab untuk Tujuan Akademik 2 bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam UM semester l yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Akademi Pengajian Islam, UM, 2013. Cetakan pertama. ISBN 9-789670-380278 

2010
 • MOHAMMAD BIN SEMAN.2011.NAHU ASASI BAHASA ARAB. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA LUMPUR 
 • HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN DAN RAKAN-RAKAN. 2011. AL- LUGHAT AL-ARABIYAT LI AL-MARAHLAT AL-`ULA. JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASSA TIMUR TENGAH FBL UNIVERSITI MALAYA 
 • MOHD PUZHI USOP DAN MOHAMMAD SEMAN.2010. BAHASA ARAB UNTUK IBADAH.INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA MALAYSIA 
 • Haji Mohammad Seman.2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Awwal. TEKS KAFA JAKIM. Penerbitan Sri Kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 
 • Haji Mohammad Seman.2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Thani. TEKS KAFA JAKIM. Penerbitan Sri Kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 
 • Haji Mohammad Seman.2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Saadis. TEKS KAFA JAKIM. Penerbitan Sri Kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 
 • Haji Mohammad Seman dan Hasmadi Hamdan. 2010. Lughat al Al-Quran li Al-Saff al-Khaamis. TEKS KAFA JAKIM.Penerbitan Sri kenanga Sdn Bhd. Kuala Lumpur. 
 • Penulis bersama buku Bahasa Arab Tahap Satu bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam UM semester l yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Akademi Pengajian Islam, UM, 2010. Cetakan pertama. ISBN 978-967-5148-81-1 

2008
 • KHALID ALI MUHAMMAD AL-ANBARIY.2008. SISTEM POLITIK DALAM ISLAM. TELAGA BIRU SDN.BHD. 

2007
 • Dr.Haji Mohammad Seman.2005, Puteri Gunung Ledang (Arabic Version). ITNM, Kuala Lumpur. 
 • Dr.Haji Mohammad Seman dan Rakan-rakan, Buku Teks Bahasa Arab Tingkatan Satu. Sgnergynate dan Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. 2007 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • QARARAT AL-MAJLIS AL-ISYTISYARIY AL-SYAR'I LI HAI`AT AL-AWRAQ AL-AMALIAT AL-MALIZIYAT. SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (TERJEMAH MELAYU KE ARAB) 

2006
 • Mat Taib dan Mohd Rosdi Ismail, 2006. Pengajaran danPembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Penerbit Universiti Malaya 

2005
 • Dr.Haji Mohammad Seman dan Rakan-rakan.2005, Bahasa Arab II.Kolej Teknologi Islam Antarabangsa, Melaka . 

2004
 • Dr.Haji Mohammad Seman dan Rakan-rakan.2004, Bahasa Arab I. Kolej Teknologi Islam Antarabangsa, Melaka . 

Chapter In Book
2011
 • SALAHUDDIN MOHD SYAMSUDDIN DAN HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN. 2011. AHAMMIYAT TADRIS AL-ARABIYYAT.TA'LIM AL-ARABIYYAT LI GHAIR AL-NATIQIN BIHA: ISTIRATIJIYYAT WA MAHARAT. APIUM NILAM PURI 

2009
 • HAJI MOHAMMAD SEMAN DAN MOHAMD SYUKRI ABDUL RAHMAN. 2009.ISSUES & CHALLENGES OF CONTEMPORARY ISLAM AND MUSLIMS. DEPARTMENT OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY, FACULTY OF ISLAMIC STUDIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 

Article In Academic Journals
2015
 • Nasy'at Bayumi, Haji Mohammad Seman, Roslan Abd Rahman, Fauzai Yusuf.Usus Wa Tatbiqat fi Ta'lim al- Arabiyah wa Thaqafatiha fi al-Madaris wa al-Jamiaat al-Maliziyat fi Dhau' madkhal "kull al-Lughah".2015. Jurnal-al Dad. Jabatan Bahasa Arab.UM. Vol 8. Dis 2015: 28-52. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Syukri Abdul rahman, Haji Mohammad Seman.2015.The E- Journal of Sultan Alauddin Sulaiman Shah.KUIS. Vol.2.Bil.1 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nailah bt Abas,Mohd Fauzi bin Hamat,Mohammad bin Seman.2015.Pemikiran Akhlak dalam Karya Prosa Sastera Arab Jahiliyyah.Jurnal al-Muqaddimah UM 3(3):13-38. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Syukri Abd Rahman, Mohammad Seman. 2014. Metafora al- Istiarah dalam Hadis Rasulullah s.a.w: Tumpuan Terhadap Hadis-Hadis Riyad al-Salihin. HADIS Jurnal Ilmiah Berwasit. Institut Kajian Hadis (INHAD). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Amal Boukhatir& Haji Mohammad Seman.Ahammiyat al- Lisaniyyat al-takbiqiyyat fi ta'lim al-Lughat al- Arabiyat li Ghair al-Natiqin biha. Jurnal Al-Dad, UM June 14: 24- 40. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Mohammad Seman & Intisar Mohammad. 2013. al-Usul al- Arabiat Li Asmail Aalihat al Misyriat al-Qadimat: Dirasat Lughawiyat. Jurnal Al-Dad UM March 2013: 87- 109. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Salahuddin Mohd, Mohammad Seman, Mohd Zaki and Mat Taib Pa. 2013. Suratan Mutadhatan Li Nabiyyil Islam Wa Risalatihi. Jurnal Al-Dad UM March 2013: 16-47. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ala-Uddin, Zawawi Ismail, Wan ismail Wan Abdullah, Mohammad Seman. 2013.Metodologi Qira:at lbn Kath:ir dalam Juz 'Amma. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari UNISZA Jil.6.Julai 2013:79-93. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Haji Saini Ag.Damit Dan Haji Mohammad Bin Seman.2012. Asas Pembinaan Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab. Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (MANU). UMS Press ( Jurnal kategori A) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Prof. Dr. Salahuddin, Dr. Haji Mohammad, Dr. Mohd. Zaki, Dr. Mat Taib. 2012. Two Different Image of The Prophet Muhammadand and His Massage in The East and The West.International Science and Investigation Journal. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Salahuddin M.S, Haji Mohammad Seman and Friends, 2012. Issue of "The Create Qur'an" Between Mu'tazila and Nasr Abu Ziyad. British Journal of Humanities and Sosial Scienes. Vol 6(1):22-32 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Salahuddin Mohd. Shamsuddin, Mohd. Zaki b. Abd Rahman, Haji Mohammad Seman & Mat Taib Pa. 2012.Two different images of the Prophet Muhammad and his message in the East and the West.International Science and Investigation Journal. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Salahuddin Mohd. Shamsuddin.2012. Issue of The Created Qur'an between Mu'tazila and Nasr Abu Zayd. British Journal of Arts and Social Sciences.21-33 (SCOPUS-Cited Publication)

2011
 • Salahuddin Mohd Shamsuddin & H.Mohammad Seman. 2011. Contemporary Trend in Literature and World Literature.Contemporary French & Francophone Studies: Sites (ISI-Cited Publication)
 • HAJI SAINI AG.DAMIT DAN HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN. 2011.PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH: PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM. JURNAL BAHASA JENDELA ALAM, PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ariffin Safar, Mohammad Seman, Wan Hassan, Zaharah Hussin.2011. Sistem I'rab dalam Pendidikan Bahasa Arab: Satu Kajian Perbandngan antara Sibawayh denganal-Sayutiy. Jurnal Pendidikan. Edisi Khas: 258-272 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • ABDUL RAZAQ HUSIN GHALIB DAN HAJI MOHAMMAD SEMAN.2011 `ADHWAA' 'ALA USLUB AL-'IJAZ AL-LUGHAWIY FI AL-QURAN AL-KARIM.JURNAL AL-DAD (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2009
 • HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN DAN SYARIFAH FATIMAH WAN JAMEL. 2009.WASA`IL AL-TAKNULUJIA AL-HADITHAT AL-MUSTAKHTAMAT FI TA'LIM AL-LUGHAT AL-ARABIYAT LI BARAMIJ jQAF. JURNAL AL-DAD. JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASA TIMUR TENGAH FBL UNIVERSITI MALAYA. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • MUNIF ZARIRUDDIN FIKRI BIN NORDIN DAN HAJI MOHAMMAD BIN SEMAN. 2008. BAHASA DAN ETIKA KEPIMPINAN ISLAM. JURNAL BAHASA JENDELA ALAM.PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Proceeding
2014
 • Haji Mohammad Seman.2014.Korpus Bahasa Arab Dalam penggunaan Musim Haji Dan Umrah.PROCEEDINGS lnternational Seminar:Living Phenomena of Arabic Language and Al-Quran,hlm.42-53 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Ahmad Arifin Safar, Haji Mohammad bin Seman, Muhammad Salman@Zalman bin Jonid. 2012.Sibawayh: Satu Analisis Terhadap Penyusunan dan Kandungan "Al-Kitab". Prosiding Persidangan Islam dan Alam Melayu. hlm. 421-431. (SCOPUS-Cited Publication)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Sains Sejarah Dan Budaya Melayu Dalam Manuskrip Dan Prassati Melayu Sebelum 1900, Co-Researcher, 07/07/2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/07/2016
 • An Ethnolinguistic Study of the Muslim Malays in Saudi Arabia,, Co-Investigator, 2013-2015, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • MODEL TRANSFORMASI KURIKULUM BAHASA ARAB STANDARD SEKOLAH MENENGAH (MtArab), Co-Researcher, 04/03/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 05/09/2014
 • KORPUS BAHASA ARAB DALAM PENGGUNAAN MUSIM HAJI DAN UMRAH, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • KORPUS BAHASA ARAB DALAM PENGGUNAAN MUSIM HAJI DAN UMRAH, Principal Investigator(PI), 24/08/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 24/02/2014
 • THE DESIGN OF CURRICULUM IN PREPARING METHODS OF TEACHING ARABIC AS A SECOND LANGUAGE FOR THAI STUDENTS IN HIGH SCHOOL, Principal Investigator(PI), 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 14/04/2011
 • PERBANDINGAN SINTAKSIS ASAS BAHASA MELAYU - BAHASA ARAB: SATU PENILAIAN TERHADAP MODUL RINTIS, Principal Investigator(PI), 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 14/04/2011
 • PENDEKATAN PENGAJARAN POLA-POLA AYAT BAHASA ARAB BERBANTUKAN MODUL: SATU PENILAIAN, Principal Investigator(PI), 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 14/04/2011
 • kURIKULUM BARU BAHASA ARAB DI IPT MALAYSIA: SATU ANALISIS PERBANDINGAN, Co-Investigator, 2010-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB PROGRAM JQAF, Co-Investigator, 15/12/2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 14/12/2010
 • PERMASALAHAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR MELAYU DI UNIVERSITI AL-AZHAR, MESIR: SATU KAJIAN KES, Principal Investigator(PI), 15/09/2008, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 14/09/2009
 • Permasalahan Pembelajaran Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu di Univesiti Al-Azhar, Mesir: Satu Kajian Kes, Principal Investigator(PI), 2008-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National
 • KEBERKESANAN TEORI AL-'ISTI'RAT DALAM PENGHAYATAN MAKNA HADIS-HADIS KITAB RIA:D AL-SA:LIHI:N DI KALANGAN ULAMA SEMENANJUNG MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 01/04/2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), 30/04/2009
 • Sukatan Pengajian Bahasa Arab di IPTA dan IPTS Malaysia, Co-Investigator, 2007-2007, IPPP UM, National
 • Arabic Linguistics Peoples (Historical Studies), -, 2006-2006, UM, National
 • Core Problems in Arabic Writing Learning Process in Schools under the Supervision of the State Department of Education in Sarawak, -, 2001-2001, IPPP UM, National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • MESYUARAT KAWALAN MUTU DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN, PAKAR RUJUK, 2013-2013, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
 • PANEL KAJIAN BAHASA ARAB, Consultant, 2013-2014, Kolej Universiti Islam Melaka
 • PAKAR RUJUK AL-QURAN TAJWID TELAGA BIRU SDN BHD, Consultant, 2013-2013, TELAGA BIRU SDN BHD
 • SEMAKAN SILIBUS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB), Consultant, 2013-2013, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
 • MESYUARAT PENGHASILAN ITEM, PAKAR RUJUK, 2013-2013, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
 • PERLANTIKAN SEBAGAI PEWASIT JURNAL MANU, Consultant, 2013-2013, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • PENYEMAK SILIBUS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB)AKADEMI ISLAM KUIS, PENILAI LUAR PROGRAM, 2013-2013, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
 • PANEL KAJIAN BAHASA ARAB, Consultant, 2013-2014, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA
 • Penilai manuskrip, Semakan kandungan artikel, 2012-2012, Online Journal of Islamic Education (O-jIE)
 • Pewasit artikel "Puisi Hassan bin Thabit: Satu Kajian Tema", Semakan kandungan artikel, 2012-2013, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • Pengerusi Panel Penilai Buku Teks, Consultant, 2012-2012, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Mesyuarat Pemurnian Modul Rintis dan Draf Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab untuk Tahun Lima, Consultant, 2012-2012, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
 • MESYUARAT PENGHASILAN ITEM, Consultant, 2012-2012, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
 • SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB, KUIS SESI SEPTEMBER 2011/2012, Consultant, 2012-2012, JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB
 • REVIEWER OF MANUSCRIPT ENTITLED "REGISTER AS A NEW LINGUISTIC APPROACH IN TEACHING OF ARABIC AS A SECOND LANGUAGE, Consultant, 2012-2012, IIUM PRESS
 • Program Penerbitan Pakej Buku Teks KSSR: Bahasa Arab tahun 3, Consultant, 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • Program Penerbitan Pakej Buku Teks KSSR: Bahasa Arab tahun 3, Consultant, 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PENILAIAN PRUF MUKA SURAT (PMS) 100% KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2, Consultant, 2011-2011, BAHAGIAN BUKU TEKS, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • PENASIHAT AKADEMIK KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS), Consultant, 2011-2014, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
 • KAWALAN MUTU PENERBITAN PAKEJ BUKU TEKS KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2 UNTUK KEGUNAAN 2013, Consultant, 2011-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PENILAIAN BAB CONTOH BUKU TEKS KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2, Consultant, 2010-2010, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PENILAIAN ARTIKEL: PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERDASARKAN TAHAP MOTIVASI PEMBELAJARAN, Consultant, 2009-2009, PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 • STUDIES BOARD OF QURANIC LANGUAGE DIVISION, Consultant, 2009-2011, CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT (CELPAD) IIUM
 • ISLAMIC TERMINALOGY AND NOMENCLATURE, Clinical Consultant, 2009-2012, SIRIM
 • PENILAIAN ARTIKEL: REFUTING THE ALLEGED TRANSMISSION OF GREEKS THINKING CONCEPTS INTO ARABIC GRAMMAR, 2009-2009, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM
 • REVIEWER OF MANUSCRIPT : THE IMPACT OF QURANIC RECITATION IN PHONETIC SEMANTICS (ARABIC), Consultant, 2009-2009, RESEARCH MANAGEMENT CENTRE IIUM
 • PENILAIAN SOALAN AKHIR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS), Consultant, 2008-2008, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
 • Mesyuarat Kawal Mutu Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun 3- Asenia Resort Langkawi, Chairman, 2008-2008, JAPIM (Department of Islamic Education Malaysia, Ministry of Education Malaysia
 • PENGGUBALAN DAN PEMURNIAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP)BAHASA ARAB KBSM, Consultant, 2008-2008, JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KPM
 • PENINGKATAN PENGGUNAN BUKU TEKS/MODUL KBSM TAHUN 2008, Consultant, 2008-2008, BAHAGIAN BUKU TEKS
 • PANEL SYARIAH WASIAT ISLAM, Advisor, 2007-2009, SYIHAB EXCELLENCE AGENGY SDN BHD
 • Mesyuarat Pemurniaan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun 3, Advisor, 2007-2008, JAPIM (Department of Islamic Education Malaysia, Ministry of Education Malaysia
 • Making of Arabic Learning Syllabus for Intermediate School in Malaysia (Form 3), Expert Advisor, 2007-2008, JAPIM (Department of Islamic Education Malaysia, Ministry of Education Malaysia
 • Program Penerbitan Pakej Buku Teks KBSR: Bahasa Arab tahun 1, Chairman, 2006-2007, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • PENILAIAN ARTIKEL :TEACHING ARABIC AS SECOND LANGUAGE: AN EVALUATION OF KEY WORD METHOD, Consultant, 2006-2006, PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 • PEWASIT MANUSKRIP BAHASA ARAB TAHAP 1, Consultant, 2005-2005, UNIT PENERBITAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • Evaluation of Arabic Courses in Islamic Technology College Malacca, Consultant, 2004-2011, KOLEJ TEKNOLOGI ISLAM ANTARABANGSA MELAKA
 • Program Penerbitan Buku Teks KBSR 2004, (Mesyuarat Penyemakan Pruf Muka Surat BT, BLA dan BPG), Chairman, 2003-2004, Bahagian Buku Teks, Jabatan Sokalah, Kementerian Pelajaran Malaysia
 • PENERBITAN BUKU TEKS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) KEGUNAAN 2003, Consultant, 2002-2002, BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • PENYEMAKAN NASKAH SEDIA KAMERA (NSK)BUKU TEKS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM), Consultant, 2002-2002, BAHAGIAN BUKU TEKS, JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • Quality Evaluation of Form 4 Higher Arabic Text Books (2003), Chairman, 2002-2003, Bahagian Buku Teks, Kementerian Pelajaran Malaysia.

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • PENGHARGAAN SEBAGAI PEMBENTANG KERTAS KERJA DI BENGKEL PENGGUBALAN DAN PENTAKSIRAN SOALAN, JABATAN BAHASA ARAB, 2015, (INTERNATIONAL)
 • PENGHARGAAN PANEL PENTLAT SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) FASA 1/2015 KEMENTERIAN PENDIDKAN TINGGI (KPT), PPGP, 2015, (INTERNATIONAL)
 • SUMBANGAN SEBAGAI AHJI JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA KURIKULUM JABATAN, JABATAN BAHASA ARAB, 2015, (DEPARTMENT)
 • SUMBANGAN SEBAGAI PENYELARAS PROGRAM SMBL (BAHASA ARAB), JABATAN BAHASA ARAB, 2015, (DEPARTMENT)
 • SIJIL PENGHARGAAN , PUSAT PENGURUSAN GERAN PENYELIDIKAN UM, 2015, (UNIVERSITY)
 • PENGHARGAAN SEBAGAI PANEL PENTASHIHAN AL-QURAN AL-FAUZAN, TELAGA BIRU SDN BHD, 2014, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAI BAB CONTOH(BAHASA ARAB TAHUN 6), DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2014, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA PENINGKATAN MUTU, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2013, (NATIONAL)
 • SUMBANGAN KEPAKARAN UNTUK MESYUARAT KAWALAN MUTU DRAF DOKUMEN STANDARD BAHASA ARAB TAHUN 5(JANUARI 2013), BAHAGIAN PERKEMBANGAN KURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2013, (GOVERNMENT)
 • SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAI (BAHASA ARAB), DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2013, (NATIONAL)
 • SUMBANGAN KEPAKARAN UNTUK MESYUARAT KAWALAN MUTU DRAF DOKUMEN STANDARD BAHASA ARAB TAHUN 6,(OKTOBER 2013), BAHAGIAN PERKEMBANGAN KURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2013, (GOVERNMENT)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS PENYERTAAN DALAM PENGURUSAN PROGRAM HARI BAHASA ARAB SEDUNIA 2013, MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, 2013, (INTERNATIONAL)
 • PENGHARGAAN SEBAGAI PANEL , BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2012, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2012, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2012, (NATIONAL)
 • PENGHARGAAN SEBAGAI FASILITATOR, PUSAT PENGAJIAN PONDOK YIK KELANTAN, 2012, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PEMBENTANG KERTASKERJA DALAM SEMINAR PENULISAN ILMIAH BAHASA ARAB, FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UM, 2011, (INTERNATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 PRUF MUKA SURAT 100% BUKU BAHASA ARAB TAHUN 2 PAKEJ KSSR , BAHAGIAN BUKU TEKS , KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2011, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 PRUF MUKA SURAT 100% BUKU BAHASA ARAB PAKEJ KSSR, BBT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2011, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENGERUSI PROGRAM KEM PEMANTAPAN BAHASA ARAB, FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UM, 2011, (UNIVERSITY)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI AJK ADHOC PENILAI IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA(JPA), 2009, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN PENINGKATAN KUALITI BUKU TEKS/MODUL KBSM, BAHAGIAN BUKU TEKS, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2008, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN PENILAIAN TESIS PHD, CENTRE FOR POSTGRADUADE STUDIES, IIUM, 2008, (INTERNATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAIAN BAB CONTOH PAKEJ PENERBITAN BUKU TEKS, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP), 2008, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL KAWALAN MUTU HURAIAN SUKATAN (HSP), JAPIM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2008, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PAKAR RUJUK PEMBINAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN(HSP), JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2008, (NATIONAL)
 • Certificates of Appreciation from State Department of Education Kedah, Text Books Department Ministry of Education, Dewan Bahasa dan Pustaka, UMS and UKM (dari 2002-2008), Department of Education Kedah, Text Books Department Ministry of Education, Dewan Bahasa dan Pustaka, IIUM, UMS and UKM, 2008, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI AHLI PANEL KAWALAN MUTU SKRIP DAN PEMBINAAN HSP BAHASA ARAB , JAPIM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2007, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PANEL MESYUARAT KAWALAN MUTU HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP), JAPIM, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, 2006, (NATIONAL)
 • PENGHARGAAN ATAS PENILAIAN MAKALAH ULANGTAHUN UKM KE 35, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2005, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA KAWALAN MUTU BAHASA ARAB KOMUNIKASI TAHUN 1, BBT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, 2004, (NATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN JAWATANKUASA PENYEMAKAN BUKU TEKS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM), BBT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, 2004, (NATIONAL)
 • PENGHARGAAN ATAS SUMBANGAN MENJAYAKAN PAMERAN SISTEM TULISAN BAHASA-BAHASA DUNIA, FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UM, 2004, (UNIVERSITY)
 • SIJIL PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN DAN SUMBANGAN DALAM BENGKEL PENGGREDAN SEMULA JAWATAN DI BAWAH SSM, UNIVERSITI MALAYA, 2003, (UNIVERSITY)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Pleanary/Keynote Speaker
 • KORPUS BAHASA ARAB DALAM PENGGUNAAN MUSIM HAJI DAN UMRAH, IhTTERNATIONAL SEMINAR OF ARABIC LANGUAGE AND AL-QUR'AN "Living Phenomena of Arabic Language and Al-Quran"., 07 May 2014 to 08 May 2014, Faculty of Islamic Studies, UAD Yogjakarta dan Jabatan Bahasa Arab, Universiti Malaya., (International)
Invited Seminar
 • PARTICIPANT, MAKING THE WORLD-CLASS RANK, 26 Nov 2013 to 28 Jan 2014, UNIVERSITY OF MALAYA, (National)
 • TIADA, SEMINAR ANTARABANGSA PENGARUH PENGGUNAAN HURUF AL-QURAN DALAM BAHASA UMAT ISLAM DI ASIA, 05 Nov 2008 to 07 Nov 2008, INSTITUT KESATUAN UMAT ANTARABANGSA, (International)
 • Tiada, Bengkel Kajian Semula Kurikulum Ijazah Pertama dan Ijazah Tinggi, 18 Apr 2008 to 18 Apr 2008, Fakulti Bahasa dan Linguistik, (University)
 • TIADA, Bengkel Penulisan Dokumen Kualiti Pangkalan Data FBL pada 16 hingga 18 Mei 2005, 16 May 2005 to 18 May 2005, QAMU dan FBL, (University)
 • Tiada, Bengkel Penyeliaan Calon Ijazah Tinggi, 11 Sep 2004 to 11 Sep 2004, Fakulti Bahasa dan Linguistik, UM, (University)
 • Tiada, Bengkel Penulisan Pengkalan Data Universiti Malaya, Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, 18 Aug 2004 to 19 Aug 2004, Universiti Malaya, (University)
 • Tiada, International Conference On Post Graduate Education, 26 May 2004 to 27 May 2004, Kementerian Pendidikan Tinggi, (International)
 • Tiada, International Conference On Occidentalism and Orientalism: Reflections of the East and the Perceptions of the West, 14 Sep 2004 to 16 Sep 2004, UM, (International)
 • TIADA, BENGKEL PENULISAN BUKU ILMUAH, 02 Jul 2003 to 05 Jul 2003, JABATAN PENERBITAN DAN BSM UM, (University)
 • Tiada, Bengkel Pembelajaran Interaktif dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL), 16 Aug 2002 to 30 Aug 2002, Fakulti Bahasa dan Linguistik, UM, (University)
 • Tiada, Bengkel Pengajaran Komunikasi Lisan Bahasa Arab, 11 Jun 0007 to 13 Jun 0007, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah, (University)
 • Tiada, Seminar Islam Hadhari Peringkat Pantai Timur, 05 Sep 0005 to 05 Sep 0005, APIUM, (National)
Invited Speaker
 • Pengalaman dan Hala Tuju Pengajaran Bahasa dan kesusasteraan Arab di Universiti Malaya., Seminar Pengajaran Bahasa dan kesusasteraan Arab di IPTA Malaysia., 22 Mar 2008 to 23 Mar 2008, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM, (National)
 • TIADA, Bengkel Pemurnian Kurikulum Bahasa Arab Program Diploma Darul Quran dan Institut Kemahiran Islam Sarawak (IKMAS), 28 Jun 2005 to 30 Jun 2005, Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), Jabatan Perdana Menteri, (National)
Presenter
 • Penyelarasan Penghasilan Item Ujian Mengikut Prosedur QMEC bagi Ujian Formatif (Dalam Kelas, lisan dan Tugasan), SEMINAR PENGGUBALAN DAN PENTAKSIRAN SOALAN 2015., 11 Nov 2015 to 13 Nov 2015, JABATAN BAHASA ARAB DAN TIMUR TENGAH, (University)
 • FENOMENA IMPLISIT DALAM BAHASA AL-QURAN AL-KARIM, Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014,, 09 Apr 2014 to 10 Apr 2014, Fakulti Sains, Teknologi & Pembangunan Insan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, (International)
 • PENDEKATAN IMITASI MODEL DALAM PENULISAN BAHASA ARAB, SEMINAR KEBANGSAAN PENGAJIAN BAHASA & LINGUISTIK ARAB 2014, 19 Sep 2014 to 19 Sep 2014, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR DAN UNIVERSITI MALAYA, (National)
 • About Arabic Language in Education, International Conference on Research in Ethics Education 2013 (ICREEd2013), 19 Nov 2013 to 21 Nov 2013, Association of Malaysian Muslim Intellectuals, The Islamic Academy Cambridge, United Kingdom., (International)
 • اللسانيات التطبيقة وتعليم اللغة لغير الناطقين بها (Linguistik Terapan dalam Pengajaran bahasa Arab kepada bukan Penutur Asli)., LANGUAGE AND EDUCATION CONFERENCE (LEC) 2012, 21 Nov 2012 to 22 Nov 2012, Faculty of Major Languages Studies, Universiti Sains Islam Malaysia, (International)
 • Sibawayh: Satu Analisis Terhadap Penyusunan dan Kandungan "Al-Kitab", Persidangan Islam dan Alam Melayu, 06 Nov 2012 to 07 Nov 2012, APIUM DAN Program Pascasiswa, UIN Susan Gunung Djati Bandung., (International)
 • ISU TERKINI DALAM KAJIAN KESUSASTERAN ARAB PERBANDINGAN DAN SASTERA DUNIA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARABIC STUDIES, 09 Mar 2011 to 10 Mar 2011, FACULTY OF ARABIC LANGUAGE AND ISLAMIC CIVILISATION, (International)
 • REKA BENTUK PENULISAN ILMIAH BAHASA ARAB, SEMINAR PENULISAN KERTAS ILMIAH BAHASA ARAB, 24 Jan 2011 to 24 Jan 2011, JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASA TIMUR TENGAH FBL UM, (University)
 • RELIGIOUS EDUCATION VIA ARABIC LANGUAGE MODULE, THE 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH, 29 Apr 2010 to 02 May 2010, EDUCATION RESEARH ASSOCIATION (EAB), (International)
 • KEBERKESANAN TEORI AL-ISTIARAH DALAM PENGHAYATAN MAKNA HADIS-HADIS DI KALANGAN ULAMA SEMENANJUNG, 2ND INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAM THOUGHT (ISOIT), 06 Oct 2009 to 07 Oct 2009, FAKULTY OF ISLAMIC STUDIES UKM, (International)
 • KAEDAH PEMETAAN TAJUK DAN BAHAN BUKU TEKS, BENGKEL PENYEDIAAN BUKU TEKS BAGI KURSUS BAHASA ARAB, 17 Sep 2009 to 19 Sep 2009, JABATAN BAHASA ARAB DAN BAHASA TIMUR TENGAH FBL UM, (University)
 • PENGUASAAN ASPEK BALAGHAH DI KALANGAN PENCERAMAH HADIS DI MASJID SEMENANJUNG, SEMINAR KEBANGSAAN PENGURUSAN MASJID KALI KE 2, 14 Nov 2009 to 15 Nov 2009, APIUM DAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM), (National)
 • Bahasa Kepimpinan Rasullullah s.a.w, Persidangan Antarabangsa Etika Dalam Profesion (Professional Ethics), 07 Feb 2006 to 08 Feb 2006, Persatuan Bahsa Moden Malaysia, (International)
 • Syllabus & Question Banks, PPIB Workshop : Teaching, Learning & Evaluation, 14 Mar 2003 to 14 Mar 2003, Pusat Penataran Ilmu Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, (National)
 • Testing & Assesment Methods, PPIB Workshop : Teaching, Learning & Evaluation, 13 Mar 2003 to 13 Mar 2003, Pusat Penataran Ilmu Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, (National)
 • Principles& Teaching Methods, PPIB Workshop : Teaching, Learning & Evaluation, 13 Dec 2003 to 13 Dec 2003, Pusat Penataran Ilmu Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, (National)
 • PERMASALAHAN UTAMA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENULISAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH-SEKOLAH BAWAH SELIAN JPN SARAWAK, Seminar Penyelidikan Jangka Pendek 2002, 11 Mar 2003 to 12 Mar 2003, IPPP UM, (University)
 • Tanda Kebahasaan Pengganti Sistem Faktoran ( `Awamil) Dalam Proses Pembentukan Ayat Bahasa Arab, International Conference On Language, Linguistics and The Real World, 16 Oct 2002 to 18 Oct 2002, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, (International)
 • Panduan Pengajaran Nahu dan Sarf untuk Guru-Guru STAM (Sijil Tinggi Agama Malaysia), Seminar Profesionalisme Pengajaran Bahasa Arab, 08 Jul 2001 to 12 Jul 2001, Jabatan Pendidikan Kedah, (National)
Others
 • TIADA, Bengkel Penyemakan dan penggubalan Bahan Pengajaran bagi Kursus Kemahiran Bahasa Arab, 28 May 0007 to 30 May 0007, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah, (University)
 • TIADA, Bengkel Penyediaan Modul Lengkap Bahasa Arab 3, 11 Apr 0005 to 14 Apr 0005, Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, (National)

SUPERVISION


Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
Completed
 • Doctoral Degree (PhD), Abdul Muhsin Ali Husain Al-Qaisi (Iraq), Bahasa dan Budaya Arab: Satu Analisis Sejarawi, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Noor Azizi Bin Ismail, Penggunaan Kata Seru Di Dalam Al-Quran Al-Karim Menurut Tafsiran Buku Fi Zilal Al-Quran : Satu Analisis Dalam Surah Ali Imran, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Puzhi Usop, Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah- Satu Analisis dan Penilaian, 2007/2008
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd. Rosdi Ismail, Pembahagian Bentuk Kata Dalam Bahasa Arab- Suatu Penilaian Semula dan Kesesuaiannya dengan Alam Melayu, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd.Azidan Abdul Jabar, Kohesi Wacana Bahasa Arab : Satu Kajian Terhadap Novel Al-Sihab Al-Ahmar, 2002/2003
 • Doctoral Degree (PhD), Sainei@Saini Bin Andamit@ Awang Damit, Penyediaan Modul Asas Bahasa Arab untuk Pelajar UMS, 2006/2007
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Fahmi Abdul Khir, Pengaruh Bahasa Arab dalam Perselisihan Ahli Fiqh: Satu Analisis dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid, 2007/2008
 • Doctoral Degree (PhD), Entisar M.S Hussin Attayari (Libya), LINGUISTIK SEJARAWI ARAB: SUMBANGAN ALI KHUSYAIM DALAM PERKEMBANGAN LINGUISTIK ARAB, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Ahmad Arifin Bin Safar, ANALISIS SISTEM 'IRAB: SATU KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN SIBAWAYH DENGAN AL-SAYUTIY, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Munif Zarriruddin Fikri Nordin, Bahasa Kepimpinanan Rasulullah S.A.W: Analisis Wacana Ghazawat, 2007/2008
 • Doctoral Degree (PhD), Mohamad Syukri Bin Abdul Rahman, Al-Istiarat: Satu Analisis Terhadap Hadith-Hadith Dalam Kitab Riyadh al-Salihin, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Omari Abdallah Semasaba (Tanzania), Penguasaan Masdar Thulathi di Kalangan Pelajar UIAM: Satu Kajian Kes, 2006/2007
 • Masters Degree, Devi Muslimaini (Indonesia), PERMASALAHAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SUNGAI PENUH, SUMATERA, INDONESIA: : SATU KAJIAN KES, 2002/2003
 • Masters Degree, Baharuddin B. Abdullah, Sintaksis B.Arab/ Pemakaian Huruf Taukid Dalam Surah Yassin: Satu Analisis Nahu Arab, 2000/2001
 • Masters Degree, Muhammad Rozman Abdullah, Pengajaran Bahasa Arab/ Pengajaran Kosakata B.Arab Sebagai Bahasa Asing di UITM, 2002/2003
 • Masters Degree, Mohd.Zuhir Ab.Rahman, Penilaian Dalam Pembelajaran: Satu Kajian Buku Teks Kbsm Bahasa Arab Komunikasi, 2005/2006
 • Masters Degree, Gazilah Bt Mohd. Isa, Gaya Pembelajaran Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Bahasa Arab Komunikasi, 2005/2006
 • Masters Degree, Tariqul Haq (Indonesia), Penggunaan lafaz Allah dan `Asma al-Husna dalam Al-Quran: Satu Perbandingan Makna, 2005/2006
 • Masters Degree, Abdul Kamil Jamaluddin, Peranan `Amil Dalam Struktur Nahu Arab, 2005/2006
 • Masters Degree, Mohamad Ziyad B. Mukhtar, Aktiviti Kelas Pemulihan Bahasa Arab di SMKA, 2006/2007
 • Masters Degree, Norazida Bt Ibrahim, Penguasaan Kata Nama di Kalangan Pelajar KAA: Satu Kajian Kes, 2006/2007
 • Masters Degree, Faridah Bt Omar, Al-Tasybih Dalam Surah Al-Baqarah: Analisis Semantik Arab, 2006/2007
 • Masters Degree, Shariman Bin Said, AL-NABR DALAM BAHASA ARAB: ANALISIS FONETIK DALAM BACAAN AL-QURAN, 2009/2010
 • Masters Degree, Ahmad Rushdi Bin Haji Haroon, PENGUASAAN PARTIKEL, 2007/2008
 • Masters Degree, Nur Hafizah Ahmad Tajuddin, Pengajaran Bahasa Arab, 2009/2010
 • Masters Degree, Najjah Salwa Abd.Razak, 'Isim Fi`l dalam Al-Quran: Satu Analisis Sintaksis, 2007/2008
 • Masters Degree, Sharifah Fatimah Wan Jame, Pengaruh Guru Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Kes, 2001/2002
 • Masters Degree, Siti Nurfiza Bt Abdul Alahad, Penguasaan Kata Nama Sinonim Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu: Satu kajian Semantik, 2006/2007
 • Masters Degree, Mohd Ala-Uddin Bin Othman, Qiraat Ibnu Kathir: Satu Kajian Dalam Juzuk ke 30/ Fonetik Bahasa Arab, 2005/2006
 • Masters Degree, Mohd Nasir Bin Othman, Penguasaan Konsep Asimilasi Dalam Pembacaan Al-Quran di Kalangan Pelajar Melayu, 2006/2007
 • Masters Degree, Fairuz Bin Mohammad, Asas-Asas Perbezaan Teori Nahu Antara Al-Zajjaj dan Al-Nahhas, 2006/2007
 • Masters Degree, Norazman Mohd.Noordin, Penguasaan Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Arab: Satu Kajian Kes, 2005/2006
 • Masters Degree, Maizita Mohd.Yusoh, Penguasaan Kosakata Bahasa Arab : Kajian Perbandingan antara Pelajar Malaysia dan Thailand, 2005/2006
 • Masters Degree, Kasyfullah Ab.Kadir, Analisis Wacana: Ayat Perintah Dalam Surah al-Taubah dan al-Anfal: Satu Analisis Wacana, 2004/2005
 • Masters Degree, Nordin Halias, Kemudahan Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif: Satu Kajian Kes, 2006/2007
 • Masters Degree, Ahmad Jalaluddin Al-Islami B. Moh Shin, PEMBINAAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN PELANCONGAN, 2009/2010
 • Masters Degree, Ahmad Fared B. Mohd. Din, Penguasaan Tamyiz Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah : Satu Kajian Kes, 2005/2006
 • Masters Degree, Mohd Haris B. Sulaiman, Pembelajaran Terjemahan Bahasa Arab di IPTA, 2007/2008
 • Masters Degree, Mohd. Sollah Bin Mohamed, ANALISIS SIKTAKSIS DALAM SURAH QISAR, 2010/2011
 • Masters Degree, Hasmadi Bin Hamdan, PERMASALAHAN SEBUTAN ARAB DI KALANGAN KANAK-KANAK MELAYU: KAJIAN TEORI AL-JAHIZ, 2007/2008
 • Masters Degree, Mohd. Zulkhairi Bin Abd. Hamid, REKA BENTUK PERISISAN PEMBELAJARAN RETORIKA ARAB PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH, 2010/2011
 • Masters Degree, Zairul Bin Mat Zain, Kata Tanya 'Hal' Dalam Al-Quran al-Karim: Satu Kajian Semantik, 2006/2007
 • Masters Degree, Ahmad Rushaidi Bin Abdul Majid, Partikel Jarr Dalam Al-Quran: Satu Kajian Nahu, 2005/2006

Ongoing
 • Doctoral Degree (PhD), Ienas Ahmed Abdel Rahman Fadel (Sudan), Linguistics Devices and Expository Essay Writting: A Comparision Between Arabic and English, 2002/2003
 • Doctoral Degree (PhD), Anzaruddin B. Ahmad, Kepentingan dan Kesan Kaedah Arab Dalam pengklasifikasian Hukum: Aplikasi Terhadap Hadith, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Rosli Bin Othman, SEMANTIK AYAT HUKUM DI DALAM AL-QURAN, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Sharifah Fatimah Wan Jamel, PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, 2004/2005
 • Doctoral Degree (PhD), Hasan Etae (Thailand), THE DESIGN OF CURRICULUM IN PREPARING METHODS OF TEACHING ARABIC AS A SECOND LANGUAGE FOR THAI STUDENTS, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Siti Aishah Bt. Ashaari, Modul Kelas Pemulihan Bahasa Arab: Satu Penilaian, 2007/2008
 • Doctoral Degree (PhD), Gazilah Binti Mohd Isa, Modul Pengajaran Pola Ayat Bahasa Arab: Satu Penilaian, 2007/2008
 • Doctoral Degree (PhD), Anida Abdul Rahim, Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, 2004/2005
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Bin Idris, Retorik Bahasa Arab, 2007/2008
 • Doctoral Degree (PhD), Mohammed Jailani Bin Hamzah, Makna 'Badi`Dalam Surah Al-Baqarah: Analisis Semantik Arab, 2005/2006
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Nasir Bin Othman, SISTEM MORFOFONOLOFI ARAB-MELAYU: SATU ANALISIS KONTRASTIF, 2009/2010
 • Doctoral Degree (PhD), Abdul Kadir Bin Sulaiman, PENGGUNAAN WACANA DALAM PENGAJARAN BAHASA: ANALISIS TIGA CERPEN ARAB, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Bouketir Amel (Algeria), APPLIED LINGUISTICS, 2010/2011
 • Masters Degree, Nailah Bt Abas, NILAI RUMAH TANGGA DALAM PROSA JAHILIYAH, 2011/2012
 • Masters Degree, Habibah Binti Mhd. Said, PEMBELAJARAN KOPERATIF DI DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB PROGRAM jQAF, 2009/2010
 • Masters Degree, Nur Afifah Binti Mohd. Aminuddin Zaki, PENGARUH TULISAN JAWI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, 2006/2007
 • Masters Degree, Nur Hafizah Bt Abd. Aziz, STRATEGI IMATASI DALAM PENULISAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR IPTA, 2010/2011
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)
Completed
 • LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2004/2005, 4
 • LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2005/2006, 1
 • LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2007/2008, 3
 • LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2010/2011, 2
 • LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2009/2010, 3
 • LATIHAN ILMIAH TAHUN AKHIR (BAHASA ARAB), 2008/2009, 2
 • Latihan Ilmiah Tahun Akhir, 2003/2004, 5

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • PAKAR PEMBINAAN ITEM PEMBANGUNAN MODUL, FAKULTI PENDIDIKAN UM, 2015, 1, (University)
 • PENILAI MANUSKRIP DBP, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2015, 2, (National)
 • PEMERIKSAAN TESIS PHD UIAM II, UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA, 2015, 2, (National)
 • PEMERIKSAAN TESIS PHD UIAM 1, UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA, 2015, 2, (National)
 • PANEL PENILAI SOALAN BAHASA ARAB KUIS, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR, 2015, 1, (National)
 • PENTERJEMAH ENSAIKLOPEDIA FIQH , DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN KEMENTERIAN WAKAF DAN AGAMA KUWAIT, 2015, 5, (International)
 • PANEL PENGHASILAN ITEM SOALAN BAHASA ARAB SPM, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, 2015, 1, (National)
 • PENGERUSI PANEL PENILAI BAB CONTOH , DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2014, 1, (National)
 • PANEL PENILAIAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR, 2014, 1, (National)
 • PEMERIKSAAN TESIS II, Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 2014, 1, (National)
 • PANEL PENILAI BUKU ANUGERAH PENERBITAN, Bahagian Penerbitan, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, 2014, 1, (National)
 • [GEMA Online ] Article Review, Gema Onlineļæ½: Journal of Language Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2014, 1, (National)
 • PEMERIKSAAN TESIS , Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 2014, 1
 • KAWAL MUTU INSTRUMEN PTS3 KBSM BAHASA ARAB, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, 2014, 1, (National)
 • PANEL PENILAIAN INSTRUMEN PT3, LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, 2014, 1, (National)
 • PANEL PENTASHIH AL-QURAN, TELAGA BIRU SDN BHD, 2014, 1, (National)
 • LANTIKAN SEBAGAI PAKAR PENILAI TEMA/ITEM TEKNIK DELPHI (PUZZY) BAGI CALON DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN BAHASA ARAB, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014, 1, (National)
 • PENASIHAT AKADEMIK, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR, 2014, 2, (National)
 • APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR PhD THESIS, Deputy Rector (Academic & Planning),International Islamic University Malaysia, 2014, 2, (National)
 • LANTIKAN SEBAGAI PANEL PAKAR UNTUK KESAHAN KAJIAN, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2014, 1, (University)
 • Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab , Kolej Universiti Islam Selangor, 2013, 12, (National)
 • Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab , Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, 2013, 1, (National)
 • AHLI EDITORIAL JURNAL AL-DAD, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah, 2013, 12, (University)
 • Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab, Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, 2008, 20, (International)
 • External Examiner For Ph.D Thesis, International Islamic University Malaysia (IIUM), 2008, 2, (International)
 • Panel Penasihat Kurikulum Bahasa Arab, Kolej Universiti Islam Selangor, 2008, 4, (National)
 • Sidang Editor Jurnal Bahasa Moden, Fakulti Bahasa dan Linguistik, 2008, 60, (University)
 • Editor Bahasa Arab Jurnal Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, 2008, 24, (University)
 • Penterjemah Buku Keputusan Majlis Syariah , Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2007, 5, (National)
 • Research Centre UIAM , International Islamic University Malaysia (IIUM), 2003, 6, (National)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate
 • STRUCTUR ARABIC GRAMMAR, 2010/2011(1), 3, 42
 • ARABIC AND MAKTABAH, 2009/2010(2), 16, 42
 • MAKTABAH BAHASA ARAB, 2008/2009(2), 6, 42
 • STRUCTUR ARABIC GRAMMAR, 2007/2008(1), 9, 42
 • ARABIC AND MAKTABAH, 2007/2008, 10, 42
 • MAKTABAH BAHASA ARAB, 2006/2007, 4, 42
 • ARABIC AND MAKTABAH, 2005/2006, 7, 42
 • STRUCTUR ARABUC GRAMMAR, 2005/2006, 6, 42
 • ARABIC AND MAKTABAH, 2004/2005, 6, 42
 • STRUCTUR ARABUC GRAMMAR, 2004/2005, 13, 42
 • ARABIC AND MAKTABAH, 2003/2004, 6, 42
 • ARABIC AND MAKTABAH, 2002/2003, 9, 42
 • STRUCTURE OF ARABIC GRAMMAR, 2002/2003, 22, 42
 • STRUCTURE OF ARABIC GRAMMAR, 2001/2002, 17, 28
 • KAEDAH PENGAJARAN BAHASA ARAB, 2000/2001, 14, 28
First Degree
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS II, 2011/2012(3), 1, 16
 • PRACTICE IN TRANSLATION (ARABIC I), 2011/2012(3), 1, 6
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS VI, 2010/2011(2), 9, 28
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS II, 2010/2011(2), 1, 42
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS V, 2010/2011(1), 9, 28
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS, 2009/2010(2), 18, 28
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS IV, 2005/2006(2), 9, 28
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS III, 2005/2006(1), 14, 28
 • PHONETICS & PHONOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE, 2005/2006(1), 20, 28
 • ARABIC LANGAUGE PROFICIENCY V, 2005/2006(2), 1, 28
 • SYNTAX OF THE ARABIC LANGUAGE, 2004/2005(1), 10, 28
 • PHONETICS & PHONOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE, 2004/2005(1), 16, 28
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS IV, 2004/2005(2), 10, 28
 • ARABIC LANGUAGE SKILLS IV, 2003/2004(2), 31, 28
 • ARABIC LANGAUGE PROFICIENCY V, 2003/2004(1), 2, 28
 • SYNTAX OF THE ARABIC LANGUAGE, 2003/2004(1), 24, 28
 • ARABIC LANGUAGE PROFICIENCY VI, 2003/2004(2), 20, 28
 • ARABIC LANGUAGE PROFICIENCY IV, 2002/2003(2), 23, 28
 • ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE II, 2002/2003(2), 18, 28
 • PHONETICS AND PHONOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE, 2002/2003(1), 17, 56
 • ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE I, 2002/2003(1), 17, 56

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Bahasa Arab Tinggi Tingkatan 4, Edisi 2004, Kementerian Pelajaran Malaysia, Book , 
 • Bahasa Arab Komunikasi (Buku Teks), Tahun 1,Edisi 2003, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka., Book , 
 • Bahasa Arab Komunikasi (Buku Panduan Guru), Tahun 1,Edisi 2003, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka., Book , 
 • Bahasa Arab Komunikasi (Buku Latihan dan Aktiviti), Tahun 1,Edisi 2003, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book , 
 • Bahasa Arab Komunikasi (Buku Teks), Tahun 1,Edisi 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book , 
 • Bahasa Arab Komunikasi (Buku Panduan Guru), Tahun 1,Edisi 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book , 
 • Bahasa Arab Komunikasi (Buku Latihan dan Aktiviti), Tahun 1,Edisi 2007, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Book , 
 • Syarh Ibnu Aqil, ( Nahu STAM),Edisi 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Universiti al-Azhar., Book , 
 • Huruf Arab dan Kegunaannya, Thesis , 
 • Peranan Qarinat Dalam Pemahaman Makna Al-Quran Satu Analisis Dalam Surah Al-Imran, Book , 
 • Pengaruh Bahasa Arab dalam Hikayat Hang Tuah, Thesis , 
 • Analisis Kesilapan Leksikal Dalam Karangan Bahasa Arab, Thesis , 
 • Analisis Tazkir dan Ta nith Kata Kerja untuk Pelaku Mu aannath Yang Sama di Dalam Al-Quran., Thesis , 
 • Kesan Huruf Jarr Dalam Al-Quran Kepada Iktitilaf Hukum Fiqh : Satu Kajian Dalam Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid, Thesis , 
 • Al-Fasl Dan al-Wasl : Satu Analisis Dalam Surah Al-Mulk., Thesis , 
 • Penguasaan Kata Gantinama Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama., Thesis , 
 • Bahasa Arab Thap Satu untuk Pelajar Universiti Sabah Malaysia (UMS), Book , 
 • Pencapaian Tajwid Di Kalangan Pelajar-Pelajar Maahad Tahfiz :Satu Kajian Kes., Thesis , 
 • Pengaruh Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu Di Bidang Pendidikan Dan Akhlak : Tinjauan Khusus Dalam Majalah Al-Islam, Thesis , 
 • Keberkesanan Penghafalan Al-Qur an Terhadap Pembelajaran Nahu Bahasa Arab: Satu Kajian Kes, Thesis , 
 • Analisis Kesilapan Penggunaan Maf ul Fih Di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu : Satu Kajian Kes., Thesis , 
 • Penyediaan Buku Teks Bahasa Arab Untuk Pelajar Dewasa., Thesis , 
 • Strategi Komunikasi Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Melayu: Satu Kajian Kes di KIPSAS Pahang, Thesis , 
 • Kata kerja Mabniy Bahasa Arab Istia:rah Dalam Surah Al-Baqarah: Satu Analisis Balaghah, Thesis , 
 • Hakikat dan Majaz: Satu Kajian Dalam Kamus Al-Sihah, Thesis , 
 • Hassan Bin Thabit Dan Peranannya Dalam Puisi Islam, Thesis , 
 • Kata Kerja Mabniy Dalam Bahasa Arab, Thesis , 
 • Anatomi Manusia Dalam Uslub Majaz Mursal: Satu Kajian Dalam Al-Quran, Thesis , 
 • Qira`At Na:Fi Riwayat Qa:lu:n : Satu Kajian Fonetik, Thesis , 
 • Translation in 21st Century Singapore: The Case of Malay-English Translation: Lim Beng Soon (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 15)., Article , 
 • Error Analysis of the Arabic Verb Phrase by Malay Learners : Dr.Jassem Ali Jaseem. (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 15), Article , 
 • Do They Really Use More Tag Questions? : Mohamad Sharial dan Wong Bee Eng (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article , 
 • Peranan Komunikasi dalam Proses Akulturasi Imigran Filipina Generasi Pertama dan Kedua di Sabah: Halina Sendera Mohd Yakin UMS (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article , 
 • Malays Sayings as Politeness Strategies (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article , 
 • Sumbangan Lingusitik Hindu Kuno (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 16), Article , 
 • Advanced Arabic Grammar For Academic Purpose.Research Centre UIAM (25 July 2003), Book , 
 • Advanced Arabic For Morphology Academic Purpose: Research Centre UIAM (25 July 2003), Book , 
 • Istithna:` Dalam Bahasa Arab: Satu Analisis Dalam Surah Hu:d, Thesis , 
 • Al-Sarf Al-Muyassar, (Sarf Arab STAM),Edisi 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Universiti Al-Azhar., Book , 
 • Pemikiran Nahu al-Zamakhsyariy dalam Tafsir al-Kasysyaf, Thesis , 
 • Pengajaran Sintaksis Bahasa Arab Di Sekolah Agama Menengah Bestari J.A.I.S : Satu Kajian Kes, Thesis , 
 • Al-Qiyas Dan Peranannya Dalam Perkembangan Bahasa Arab, Thesis , 
 • Morphological Forms in Arabic Text Books Malaysian Goverment Secondary Schools: A Descriptive and Pedagogical Study. by Sr.Marsufah Abdul Jalil (G0111308)P_ALIS, External Examiner , 
 • Malay Idiomatic Expressions: Their Structure and Categorization : Norafidah Tajuddin (artikel untuk Jurnal Bahasa Moden, Vol. 14 ISSN No. 012-3957) ., Article , 
 • EVALUATION FOR RESEARCH PROPOSAL FOR GRANT APPLICATION:Unsur-unsur Anatomi Dalam Simpulan Bahasa, Bahasa Melayu. Satu Analisis Morfologi, Project , 
 • PEMERIKSAAN DISERTASI CALON WAN ZULKEFLEY BIN MOHAMMAD (TGA 080017) SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN, Thesis ,  (2015-2015)
 • PhD CANDIDATE RESEARCH PROPOSAL PRESENTATION MOHD ZUHDI B ISMAIL (THA140007), Thesis ,  (2015-2015)
 • CANDIDATURE DEFENCE BY PHD CANDIDATE HARUNA UMAR FAROUQ (THA130002), Thesis ,  (2015-2015)
 • EVALUATION FOR RESEARCH PROPOSAL FOR GRANT APPLICATION: MORFOLOGY, Project ,  (2015-2015)
 • PENGERUSI CANDIDATURE DEFENCE CALON DOKTOR FALSAFAH b ABDUL RAZIF BIN ZAINI (THA090020), Thesis ,  (2014-2014)
 • Pengerusi Pembentangan Proposal PhD bagi calon Issraq bin Ramli (THA120007), Thesis ,  (2014-2014)
 • Pemeriksa Dalam untuk Disertasi bagi calon SPBM: Wan Zulkefley Mohammad (TGA080017), Tajuk: Analisis Uslub Insyaiyy dalam antologi Imam Syafei, Thesis ,  (2014-2014)
 • CANDIDATURE DEFENCE CALON SARJANA - NOR SAKINAH BT ISMAIL ZAWAWI (TGA100012), Thesis ,  (2014-2014)
 • SEMTNAR CALON PHD PADA 22 JANUARI 2014 (RABU) - SYED NURULAKLA BIN SYED ABDULLAH (THA040004), Thesis ,  (2014-2014)
 • SEMINAR CALON PhD PADA 4 JULAI 2014 (JUMAAT) - AMER AIYADA AYOUB AIKUBAISY (THA080011), Thesis ,  (2014-2014)
 • Pemeriksa Dalam untuk Disertasi bagi calon SPBM: Mohd Zaini bin Sejo (TGA110011), Tajuk: Analisis Kandungan Ilmu Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab KBSM., Thesis ,  (2014-2014)
 • SEMINAR CALON pHD PADA 22JANUARI 2014 (RABU) - IKBAL ZAHTN MOHAMED (THA090013), Thesis ,  (2014-2014)
 • Rancangan Projek Penyelidikan UMRG Siti Asiah, Project ,  (2014)
 • Pemeriksa Dalam untuk Disertasi bagi calon SPBM: Mukhlis Syarifuddin (TGA110020), Tajuk: Analisis Gender dalam Surah Al-Shams., Thesis ,  (2014-2014)
 • Pengerusi Pembentangan Proposal PhD bagi calon HARUNA UMAR FAROUQ (THA13002), Thesis ,  (2014-2014)
 • Pengerusi Pembentangan Proposal SPBM bagi calon Nik Muhammad Rozi Nik Yusof (TGA110021)., Thesis ,  (2014-2014)
 • MOHD ZAINI BIN SEJO (TGA110011): ANALISIS KANDUNGAN MORFOLOGI DALAM BUKU TEKS BAHASA KBSM, Thesis ,  (2013-2013)
 • AAN MUHAMMMADY (TGA110019): PENGUASAAN GAYA SAPAAN BAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR SMA, Thesis ,  (2013-2013)
 • PEWASIT ARTIKEL JURNAL MANU UMS: FUNGSI AL-TAWKID DALAM PENGUKUHAN MAKNA, Article In Journal ,  (2013-2013)
 • SPBM: TEKNIK AL-BAGHDADI SEBAGAI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN, Thesis ,  (2013-2013)
 • MUKHLIS SYARIFUDDIN (TGA110020): GENDER DALAM AL-QURAN: SATU ANALISIS DALAN SURAH AL-SYAMS, Thesis ,  (2013-2013)
 • PAKAR RUJUK AL-QURAN TAJWID TELAGA BIRU SDN BHD, Project ,  (2013-2013)
 • KEBERKESANAN TEKNIK AL-BAGHDADI SEBAGAI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN: BY MUHAMMAD ANUAR BIN BASIR (TGA090008)- Pemeriksaan Pertama dan Pemeriksaan Semula, Thesis ,  (2013-2013)
 • PERKATAAN BERHAMPIRAN MAKNA:'AL--NAS, AL-INSAN, AL-BASYAR DAN AL-INS' DI DALAM AL-QURAN: SATU KAJIAN LEKSIKOLOGI SEMANTIK (Candidature Defence Mohd Sabra bin Mohd Asri :TGA110015), Thesis ,  (2013-2013)
 • An assessment of the language needs analysis of Arabic language students in Nigerian institutions of higher learning: By SHITTU MORUFUDEEN ADENIYI, Thesis ,  (2013-2013)
 • NARRATING NON ARABS NATION: POSTCOLONIAL STUDY OF ARABIC DRAMA: by MOHAMMAD ROKIB, Thesis ,  (2013-2013)
 • ANALISIS APLIKASI NAHU DALAM KOMUNIKASI BAHASA ARAB PELAJAR PESANTREN MODEN: BY AWALUDDIN(TGA110018), Thesis ,  (2013-2013)
 • PEMBINAAN DAN PENILAIAN MODUL CERITA NAHU BAHASA ARAB / LANGUAGE LEARNING AND ASSESSMENT: By FAIRUZ BIN MOHAMAD, Thesis ,  (2012-2012)
 • PEMIKIRAN NAHU MUHAMMAD AL-AMIN AL-SYANQITI DI DALAM KITAB 'ADWA' AL-BAYAN' DAN KESANNYA TERHADAP PENTAFSIRAN AL-QURAN: KAJIAN TERHADAP TAFSIR 10 JUZUK PERTAMA. / SYNTAX: By SYED SHAHRIDZAN BIN SYED MOHAMED, Thesis ,  (2012-2012)
 • ATHAR ISTIKHDAM AL QAWA'ID AL-TAULIDIYYAH WA AL TAHWILIYYAH FI FAHMI AL USLUB AL ARABIYYAH / LANGUAGE LEARNING AND ASSESSMENT: Syarifah Rahmi, Thesis ,  (2012-2012)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Rihlah Ilmiah Bahasa Arab, Persatuan Bahasa Arab UM (Motivator), (Community), 18-Jan-03 until 18-Jan-03
 • Isra wal Mi raj,Surau al-Ikhwan , Taman Bukit Permai, Cheras KL (Penceramah), (Community), 12-Sep-04 until 12-Sep-04
 • Ihya Ramadhan, NADI Kekitaan FBL, Dewan Mengkula (Penceramah), (Community), 25-Oct-04 until 25-Oct-04
 • Tazkirah Ramadhan Surau al-Ikhwan, Taman Bukit Permai, Cheras KL (Penceramah), (Community), 30-Oct-04 until 30-Oct-04
 • Tazkirah Ramadhan Surau al-Ikhwan, Taman Bukit Permai, Cheras KL (Penceramah) , (Community), 07-Nov-04 until 07-Nov-04
 • Ahli Persatuan Penduduk Seksyen 7, Kota Damansara, (Community), 01-Oct-13 until 30-Sep-15
 • Petugas bantuan banjir 2014 di kg Selehor Tumpat Kelantan, (District), 25-Dec-14 until 30-Dec-14
 • Ceramah "Kepimpinan Rasulullah s.a.w Sebagai Contoh ikutaI, (Government), 25-Apr-13 until 25-Apr-13