CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Dr. Nor Azlin Binti Hamidon
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Department of Arts
Faculty
  Academy of Malay Studies
Tel. No. (Office)
  +603-79677241
Fax No.
  +603-79677214
E-mail Address
  norazlin@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9304-2010  
Address(Office)
  Department of Arts, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PHD(UITM)(2012), UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)
MHIST(LONDON)(1998), SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES, LONDON
BUSUL(UM)(1995), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

PERTIWI, Member, 2007, (National)

IOV (International Organization of Folk Arts), Member, 2003, (International)

Persatuan Seni Khat Kebangsaan, Life Membership, 1998, (National)

Angkatan Belia Islam Malaysia, Member, 1994, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


PELANTIKAN KE JAWATAN PENTADBIRAN UNIVERSITI MALAYA - KETUA JABATAN , Department Of Socioculture, Academy Of Malay Studies, 01-Aug-14 - 31-Jul-16

PERLANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA KEDUA KURSUS JCEA2317 - PENGURUSAN ARKIB, MUZIUM DAN GELERI, Department Of Socioculture, Academy Of Malay Studies, 23-Jul-14

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PERSIDANGAN KEBANGSAAN KECEMERLANGAN MELAYU 2014, Excellence Of Malay Research Center, Vice Chancellor, 07-Jul-14

PELANTIKAN AHLI JK KEWANGAN PKKM, Excellence Of Malay Research Center, Vice Chancellor, 01-Jul-14

PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN , Department Of Publications, Academy Of Malay Studies, 01-Jul-14 - 01-Jul-15

PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN PENGARAH PUSAT KAJIAN KECEMERLANGAN MELAYU, Excellence Of Malay Research Center, Vice Chancellor, 01-Jul-14 - 31-Jul-14

Timbalan Pengarah Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Excellence Of Malay Research Center, Vice Chancellor, 05-Mar-14 - 30-Jun-14

COORDINATOR FOR INBOUND AND OUTBOUND STUDENTS PROGRAM (AKADEMI PENGAJIAN MELAYU), Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 01-Dec-13

AJK SEMAKAN KURIKULUM JABATAN SOSIO-BUDAYA/KESENIAN MELAYU, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, Department Of Arts, Academy Of Malay Studies, 08-Oct-13

AJK Panel Strategik Kemahiran Insaniah dan Kebolehpasaran (PSKIK), SERU HEP, Universiti Malaya., University Malaya, 07-Jan-13

AJK Kualiti PTj (Akademi Pengajian Melayu), Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 25-May-12

AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, Academy Of Malay Studies Director's Office, Academy Of Malay Studies, 04-May-12

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Calligraphy

Malay Arts

E-Arts

Fine Arts Sculpture And Painting (Contemporary Islamic Calligraphy Painting)

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2002

Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon, 2002. Kesenian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2000

Nor Azlin Hamidon, 2000. Modul Pengantar Kesenian Melayu (Bahagian Seni Rupa), METEOR Distance Learning, Kuala Lumpur. 
 
Chapter In Book
 
2012

Nor Azlin Hamidon, 2012. Taburan Seni Khat Bertemakan Doa di Malaysia. Dalam Buku Pameran Seni Khat: Munajat di Tinta Khat, 27-45, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

Nor Azlin Hamidon, Rahmah Bujang, 2012. Content Design for E-learning in Malaysia: Visual & Performing Arts. In Malay-Indonesian Studies XIX, Moscow: Econ-Inform. p. 14- 26. 
 
2011

Nor Azlin Hamidon, 2011, Taburan Seni Khat Bertemakan Doa di Malaysia, Dalam Pameran Seni Khat: Munajat di Tinta Khat, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

Nor Azlin Hamidon, 2011. Kesenian di Pulau Buton, Dalam Masyarakat Melayu Buton: Kilauan Khazanah Manuskrip, Kesenian, Budaya, Bahasa dan Pantunnya, Kuala Lumpur: Penerbit APM UM. 

Nor Azlin Hamidon, 2011, Literature Review on Islamic Calligraphy in Contemporary Art of Malaysia, in Monograf Jabatan Kesenian, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu 
 
2009

Nor Azlin Hamidon, Pangkalan Data Seni Khat di Malaysia: Keperluan dan Kemudahan Penyelidikan , Monograf Jabatan Kesenian Melayu, Jilid 3, 2009. 
 
2008

Nor Azlin Hamidon, Tokoh dan Pejuang Seni Khat Malaysia: Mohammed Yusof Abu Bakar , Monograf Jabatan Kesenian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Jilid 2, 2008. 
 
2007

Nor Azlin Hamidon. Pelestarian Seni Khat Sebagai Warisan Bangsa Melayu. Dlm. Monograf Jabatan Kesenian Melayu. 2007 

Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon, Research On Malay Arts At University Malaya: Digitisation, Preservation & Development , Monograf Jabatan Kesenian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 2007 
 
2006

Nor Azlin Hamidon, 2006. "Pandangan Al-Ghazzali Mengenai Emosi Seni dan Aplikasinya Dalam Seni Lukis Melayu", Emosi Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 

Nor Azlin Hamidon, 2006. Unsur-Unsur Islam Dalam Kebudayaan Melayu: Eksplorasi Seni Tari dan Muzik , Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 
2005

Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon, 2005. "Eksplorasi Kebahasaan Kesenian Melayu" , Hashim Musa (ed.), Bahasa dan Pemikiran Melayu, Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 
 
2000

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Seni Kaligrafi", Ensiklopedia Umum Pelajar (EUP), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 
Article In Academic Journals
 
2015

Nor Azlin Hamidon and Siti Mastura Ishak. 2015. "The New Categorizations of Style in Contemporary Islamic Calligraphy Paintings in Malaysia" in International Journal of Social Science and Humanity. Vol.5. No. 4. (ISI/SCOPUS Cited Publication)
 
2014

Hamidi Abdul hadi, Nor Azlin Hamidon, 2014. "A New Dimension in Malaysian Printmaking", Humanities and Social Science Review. New Britain: Universitypublication. 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Nor Azlin Hamidon and Hamidi Abdul Hadi (2013), A New Dimension of Recent Malaysian Printmaking, Proceeding of International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Rome, Italy. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Nor Azlin Hamidon (et.al). 2012. Calligraphy Paintings in Malaysia: Clarification as an Art Tradition. The International Journal of the Humanities. Vol. 9 Issue 4. 2012. pp. 157-188. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Nor Azlin Hamidon, Seni Kaligrafi Dalam Seni Tekstil Melayu , Jurnal Akademi Pengajian Melayu, Jilid 20, 2009. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Rahmah Bujang dan Nor Azlin Hamidon, Content Design of E-Learning in Malay Visual Arts: University of Malaya Experience , Jurnal Pengajian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 2008. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2000

Nor Azlin Hamidon. 2000. "Sikap Islam Terhadap Isu Seni Figuratif". Jurnal Usuluddin.2000. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Nor Azlin Hamidon, 2000. "The Islamization of Islamic Art In The First Century of the Hijra: A Study On Hadith", Jurnal Tirai Panggung, Jil 3, Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
 
Proceeding
 
2014

Nor Azlin Hamidon and Siti Mastura Md Ishak. "The New Categorizations of Styles in Contemporary Islamic Calligraphy Paintings in Malaysia". Proceeding in International Conference on Social Science and Humanity, Mercury Hotel, Seoul, Korea. 12-13 April 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Nor Azlin Hamidon, Nur Yuhanis Mohd Nasir dan Mariana Janeri. 2012. Cosmopolitanism in Art. Proceeding of Lived Cosmopolitanisms, 5-7 March 2012. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Nor Azlin Hamidon dan Noor Hafizah Rosdi. 2009. Seni Kaligrafi Sebagai Elemen Seni Dekorasi. Prosiding Persidangan Antarabangsa Kesenian "Seni Dekorasi: Pelestarian dan Pembangunan", hlm. 293-316. 

Nor Azlin Hamidon. Menilai Estetika Seni Kaligrafi Dalam Menyelami Gagasan Satu Malaysia. Prosiding Seminar Mengenali Akar Budaya Dalam Gagasan Satu Malaysia. Muzium Seni Asia, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

Nor Azlin Hamidon. Seni Kaligrafi Dalam Seni Tenunan Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Tenunan Nusantara, Akademi Pengajian Melayu dan Muzium Pahang 
 
2008

Nor Azlin Hamidon dan Prof. Madya Dr. Dzul Haimi Md Zain, 2008. "Seni Lukis Kaligrafi Di Malaysia: Kejituan Sebagai Tradisi Seni Dalam Pembentukan Identiti dan Pendidikan Nasional", Sidang Sini dan Pameran Susur Masa, Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara. 

Nor Azlin Hamidon, 2008. "Content Design of E-Learning in Malay Visual Arts: University of Malaya Experience", Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: E-Learning, Istanbul, Turkey. 

Nor Azlin Hamidon, 2008. "Seni Lukis Khat Di Malaysia", Pameran dan Seminar Seni Khat Kebangsaan 2008, Anjuran Institut Al-Qur'an Terengganu, Muzium Terengganu, Kuala Terengganu. 
 
2007

Nor Azlin Hamidon, 2007. "Seni Persembahan dan Seni Rupa Melayu di Pulau Buton", Seminar Penyelidikan Buton, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

Nor Azlin Hamidon, 2007. "Kesenian Melayu di Pulau Buton dan Pengurusan Datanya", dalam Seminar Hasil Penelitian Budaya, Kesenian dan Bahasa di Bau-bau, Pulau Buton, Indonesia. 

Nor Azlin Hamidon & Prof. Datin Dr. Rahmah Bujang, 2007, "Research On Malay Arts At University Malaya: Digitisation, Preservation & Development", ICAS, Kuala Lumpur, KLCC. 

Nor Azlin Hamidon, 2007. "Pengurusan Digital Seni Lukis Khat di Malaysia", Seminar, Bengkel dan Pameran Seni Khat, Tema: Pengurusan Seni dan Seni Reka Khat Melayu, anjuran Muzium Seni Asia Universiti Malaya, Persatuan Seni Khat Kebangsaan dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, di Muzium Seni Asia, Universiti Malaya, 13 November 2007. 

Prof. Datin Dr. Rahmah Bujang & Nor Azlin Hamidon, 2007. "Research On Malay Arts At University of Malaya: Digitisation, Preservation & Development", ICAS 5, Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Convention Centre. 
 
2006

Nor Azlin Hamidon, 2006. Pelestarian Seni Khat Sebagai Warisan Bangsa Melayu dalam Seminar Antara Bangsa Pengajian Melayu, Tema Warisan Melayu anjuran Akademi Pengajian Melayu, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan dan Dewan Bahasa dan Pustaka di Hotel Armada, Petaling Jaya, Selangor. 

Rahmah Bujang, Nor Azlin Hamidon, Rozita Ahmad dan Maizira Abdul Majid,2006. E-Maklumat Kesenian Melayu , dalam Seminar Antara Bangsa Pengajian Melayu, Tema Warisan Melayu anjuran Akademi Pengajian Melayu, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan dan Dewan Bahasa dan Pustaka di Hotel Armada, Petaling Jaya, Selangor. 

Nor Azlin Hamidon, 2006, Kaedah Pembudayaan Seni Khat di Malaysia , dalam Seminar dan Bengkel Pembudayaan Seni Khat, anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Persatuan Seni Khat Kebangsaan dan Persatuan Pecinta Jawi Malaysia (PENJAWIM) di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur. 

Nor Azlin Hamidon,2006. Sejarah Seni Khat: Evolusi dan Perkembangan dalam Seminar dan Bengkel Seni Khat, anjuran Muzium Negara dan Persatuan Seni Khat Kebangsaan, di Auditorium Muzium Negara, Kuala Lumpur. 

Nor Azlin Hamidon, 2006. "Sejarah Seni Khat: Evolusi dan Perkembangan" dalam Seminar dan Bengkel Seni Khat, anjuran Muzium Negara dan Persatuan Seni Khat Kebangsaan, di Auditorium Muzium Negara, Kuala Lumpur. 
 
2005

Nor Azlin Hamidon, 2005. "Seni Khat: Satu Pengenalan", Seminar dan Bengkel Pemantapan Tulisan Jawi, Anjuran Bersama Pejabat Mufti Pulau Pinang, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pejabat Pendidikan Negeri Pulau Pinang. 
 
2004

Nor Azlin Hamidon, 2004. "The Art of Islamic Calligraphy in Malaysia", dalam IOV Annual General Meeting and Convention, Tianjin, China. 

Nor Azlin Hamidon & Prof. Datin Dr. Rahmah Bujang, 2004. "Simbolisme dan Kesenian Sebagai Nafas Penggerak Nadi Kesenian", Persidangan Antarabangsa Kesenian, Simbolisme dan Kerohanian, Anjuran Akademi Pengajian Melayu,UM, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, UiTM, dan Balai Seni Lukis Negara. 

Nor Azlin Hamidon, 2004. "Islam dan Seni", Ceramah dan Dialog Konsep Seni Dalam Islam, Anjuran Islamic Outreach ABIM dan Yayasan Seni Karya Prohatin Malaysia, Ampang. 
 
2003

Nor Azlin Hamidon, 2003. "Peranan Lukisan Dalam Perkembangan Seni Khat di Malaysia", dalam Seminar dan Bengkel Tulisan Khat Peringkat Negeri Perak, anjuran Pejabat Kebudayaan Negeri Perak dan UPSI, Dewan Budaya, Ipoh. 

Nor Azlin Hamidon, 2003. "Pandangan Al-Ghazzali Mengenai Emosi Seni dan Aplikasinya Dalam Seni Lukis Melayu", Seminar Antara Bangsa Pengajian Melayu, Tema : Emosi Melayu, Anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 
2002

Nor Azlin Hamidon, 2002. "Seni Tari dan Pakaian Mengikut Perspektif Islam", Seminar Adat dan Kesenian Melayu Mengikut Perspektif Islam, Anjuran Institut Seni Malaysia Melaka (ISMA) Di Seri negeri, Ayer Keroh, Melaka. 
 
2001

Nor Azlin Hamidon, 2001. "Seni Tari dan Muzik Melayu: Hubungan Islam dan Kebudayaan", Seminar Kesenian Melayu Sedunia, Anjuran Yayasan Warisan Johor, GAPENA DAN Persatuan Penulis Johor. 
 
Monograph
 
2007

Nor Azlin Hamidon & Prof. Datin Dr. Rahmah Bujang, 2007. "Research On Malay Arts At University of Malaya: Digitisation, Preservation & Development", Monograf Jabatan Kesenian Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 
2001

Nor Azlin Hamidon, 2001. "Isu Murtad Di Malaysia", Monograf ABIM. 
 
Other Media(Tape,video,internet)
 
2004

Nor Azlin Binti Hamidon, 2004. Seni Kraftangan Keris, CD Interaktif E-Maklumat Kesenian Melayu. Jabatan Kesenian Melayu, Akademi Pengajian Melayu. 

Nor Azlin Hamidon, 2004. Seni Lukis Kaligrafi, CD INteraktif E-Maklumat Kesenian Melayu, Jabatan Kesenian Melayu, Akademi Pengajian MElayu, UM. 

Nor Azlin Hamidon, 2004. Seni Kaligrafi Melayu, CD Interaktif E-Maklumat Kesenian Melayu, Jabatan Kesenian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, UM. 
 
2002

Nor Azlin Hamidon, 2002. "CD Pembacaan Puisi Tradisional Gurindam Untuk Sekolah-Sekolah Menengah, Bahagian teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kuala Lumpur. 
 
Others
 
2000

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Sikap Muslim Terhadap Isu Seni Figuratif", Jurnal Usuluddin, Jil 12, Universiti Malaya. 

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Al-Ikhlas", Pameran Media Seni III, Anjuran Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Ilmu", Pameran Media Seni III, Anjuran Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Islam Itu Tinggi, Tiada yang Lebihi Tinggi Darinya", Pameran Seni Khat Sempena Konvokesyen Universiti Malaya. 

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Mencari Allah", Pameran Seni Khat Sempena Konvokesyen Universiti Malaya. 

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Sebaik-Baik Sahabat (Kanvas)", Pameran Seni Khat Sempena Konvokesyen Universiti Malaya. 

Nor Azlin Hamidon, 2000. "Sebaik-Baik Sahabat (Pasu)", Pameran Seni Khat Sempena Konvokesyen Universiti Malaya. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

PEMILIKAN KARYA SENI VISUAL PELUKIS MELAYU OLEH SYARIKAT-SYARIKAT KORPORAT DI LEMBAH KLANG., Principal Investigator(PI), 2014-2015, NONE

Pendokumentasian Ilham Seni XIV, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Tabung APM, National

Pendokumentasian Kembara Seni, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Tabung APM, National

Malay Identity and its manifestations in Malaysia and the Nusantara Region, Co-Investigator, 2011-2014, Flagship, National

E-SENI (KEMAS KINI DATA E-MAKLUMAT KESENIAN MELAYU), Principal Investigator(PI), 26/01/2010, Flagship, 25/01/2011

E- Maklumat Kesenian Melayu, Co-Investigator, 2008, 

E-Seni, Principal Investigator(PI), 2004-2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Taksonomi dan Peristilahan Kesenian, Expert Advisor, 2007-2007, MABBIM

Pemeriksa bagi Projek Latihan Ilmiah Tahun Akhir (RREA3180) Sarjanan Muda Seni Persembahan (Tari)bagi calon Shahnaz Mohd Baldev Shah (REC070011) dan Edvina Kaput (REC070002)., Pemeriksa, 2010-2011, Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya

Ceramah MQF APM (Borang 9 dan 10) pada 20 April 2011., Penceramah Jemputan, 2011-2011, Akademi Pengajian Melayu

Pemeriksa Disertasi Pencalonan Ijazah Sarjana Kesenian (Seni Persembahan) Kaedah Kursus dan Disertasi Calon Abdul Hamid Chan (RGA060008), Pemeriksa, 2011-2011, Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya

Memberi ceramah MQA untuk Jabatan Kesusasteraan Melayu pada 18 Mei 2011 - 19 Mei 2011 di Bilik Seminar Teratai Akademi Pengajian Melayu., Penceramah Jemputan, 2011-2011, Jabatan Kesusasteraan Melayu

Taklimat dan Semakan MQA/MQF Jabatan Kesusasteraan Melayu, 10 Februari 2011, Penasihat MQF, 2011-2011, Akademi Pengajian Melayu

Ceramah MQA untuk Jabatan Bahasa Melayu pada 8 September 2011 di Bilik Seminar Melati, Akademi Pengajian Melayu, Penceramah Jemputan, 2011-2011, Jabatan Bahasa Melayu

Pemeriksaan Disertasi untuk Pencalonan Ijazah Sarjana Kesenian (Seni Rupa) Calon Neda Nourmghammadi (RGB100007), Examiner, 2012-2012, Pusat Kebudayaan

Auditor Dalaman bagi Audit Kendiri PTj Akademi Pengajian Melayu 5-7 Jun 2012, Internal Auditor, 2012-2012, Akademi Pengajian Melayu

Pemeriksa Calon Ijazah Sarjana Kesenian (Seni Rupa)Kaedah Kursus dan Disertasi bagi calon Aida Torkamani Asl (RGB100001), Pemeriksa, 2013-2013, Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya

Pemeriksa Bagi Pemeriksaan Disertasi Untuk Pencalonan Ijazah Sarjana Kesenian (Seni Rupa) Calon Neda Zoghi (RGB100006)- Iran., Pemeriksa, 2013-2013, Universiti Malaya

Pemeriksa Luar Tesis Siswazah Ijazah Doktor Falsafah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Calon Harleny binti Abd Arif (P20082000486) Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Seni), Pemeriksa Luar, 2013-2013, Universiti Pendidikan Sultan Idris

PANEL FOR EVALUATING CANDIDATURE DEFENCE PRESENTATION FOR PHD CANDIDATE (PUSAT KEBUDAYAAN, UM) MS. SHAHRAZAD POOURSAFAR (RHA100011), PANEL, 2013-2013, Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya

PANEL PAKAR DIALOG MEJA BULAT WARISAN TEKSTIL TELEPUK DAN SULAM KELINGKAM SELANGOR, PANEL PAKAR, 2013-2013, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor

PANEL FOR EVALUATING CANDIDATURE DEFENCE PRESENTATION FOR PHD CANDIDATE (PUSAT KEBUDAYAAN, UM) MS. SHAHRAZAD POOURSAFAR (RHA100011), PANEL, 2013-2013, Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya

AHLI PANEL : PEMBENTANGAN SEMINAR AKHIR : NUR YUHANIS MOHD NASIR, PANEL, 2014-2014, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

PENILAI MAKALAH : PRODUCTIVITY VS YOUNG SCULPTOR IN MALAYSIA - JURNAL PENGAJIAN MELAYU JILID 24, Committee Member, 2014-2014, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

PEMERIKSA DISERTASI BAGI CALON IJAZAH SARJANA KESENIAN (SENI RUPA) MOHSEN BARABADI - IRAN - RGB110013, PEMERIKSA, 2014-2014, PUSAT KEBUDAYAAN

PELANTIKAN SEBAGAI PENTERJEMAH SAMBILAN UNTUK BUKU PAINTS, PENTERJEMAH SAMBILAN, 2014-2014, INSTITUT TERJEMAHAN & BUKU MALAYSIA

AHLI SIDANG PENGARANG JURNAL PENGAJIAN MELAYU, APM, Committee Member, 2014-2019, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

PEMERIKSA DISERTASI BAGI CALON IJAZAH SARJANA KESENIAN (SENI RUPA) - MARYAM KHAN AHMADI (IRAN) RGB110014, PEMERIKSA, 2014-2014, PUSAT KEBUDAYAAN

EDITOR JURNAL MERCU, PUSAT KAJIAN KECEMERLANGAN MELAYU (PKKM), Committee Member, 2014-2014, PUSAT KAJIAN KECEMERLANGAN MELAYU

PELANTIKAN PEMERIKSA TESIS CALON IJAZAH SARJANA UiTM - NORZALEHA ZAINUN, PEMERIKSA, 2014-2014, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

AJK PENERBITAN PKKM, Committee Member, 2014-2014, PUSAT KAJIAN KECEMERLANGAN MELAYU

PENASIHAT PROGRAM FESTIVAL APM 2014, Advisor, 2014-2014, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BICARA KREATIF SEMPENA PROMOSI HIASAN DALAMAN DAN SENI TAMAN 2014, Consultant, 2014-2014, PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

PELANTIKAN SEBAGAI PENTERJEMAH UNTUK BUKU ACRYLICS, PENTERJEMAH SAMBILAN, 2014-2014, INSTITUT TERJEMAHAN & BUKU MALAYSIA

PEMERIKSA TESIS CALON SALEHUDDIN MOHAMED, PEMERIKSA, 2014-2014, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

AHLI PANEL : SESI TEMUBUAL DENGAN PELAJAR PROG. DIPLOMA TEKNOLOGI MEDIA - SAE INSTITUTE, PANEL, 2014-2014, SAE INSTITUTE

AHLI PANEL -PEMBENTANGAN CANDIDATURE DEFENCE OLEH : NUR YUHANIS MOHD. NASIR, PANEL, 2014-2014, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

AHLI SIDANG PENGARANG JURNAL PENGAJIAN MELAYU JILID 24 DAN 25, Committee Member, 2014-2014, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

pelantikan sebagai penilai buku cofee table berjudul warisan seni telepuk selangor, Committee Member, 2014-2014, PERBADANAN ADAT KEMAJUAN DAN WARISAN NEGERI SELANGOR

PEMERIKSA DISERTASI BAGI CALON IJAZAH SARJANA KESENIAN (SENI RUPA) - ELNAZ ROSTAMI GHARAZGOZLOO (IRAN) RGB110012, PEMERIKSA, 2014-2014, PUSAT KEBUDAYAAN

AHLI PANEL PEMBENTANGAN CADANGAN PENYELIDIKAN OLEH : HABIBAH BINTI ABDUL JABBAR, PANEL, 2014-2014, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

PELANTIKAN SEBAGAI PENTERJEMAH UNTUK BUKU PASTEL, PENTERJEMAH SAMBILAN, 2014-2014, WISMA ITBM

PELANTIKAN SEBAGAI PENTERJEMAH UNTUK BUKU WATER COLORS, PENTERJEMAH SAMBILAN, 2014-2014, INSTITUT TERJEMAHAN & BUKU MALAYSIA

AHLI JAWATANKUASA INDUK PAMERAN TEKSTIL TELEPUK, KELINGKAN DAN KEBAYA SELANGOR, Committee Member, 2014-2014, PERBADANAN ADAT KEMAJUAN DAN WARISAN NEGERI SELANGOR

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Poster

Designer Awareness in Theory Based Design: A Case Study of a Pewter Product Development, 9th International Conference in New Directions in the Humanities, 08 Jun 2011 to 11 Jun 2011, (International)
 
Presenter

Cosmopolitanism in Art, Lived Cosmopolitanisms International Conference, 01 Jan 2012

"The New Categorizations of Styles in Contemporary Islamic Calligraphy Paintings in Malaysia"., International Conference on Social Science and Humanity, 01 Jan 2014

Seni Kaligrafi Dalam Seni Tenunan Melayu, Seminar Antarabangsa Tenunan Nusantara, 01 Oct 2009

Nobat: Alat Kebesaran Istana Perak, Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu Perak, 02 Nov 2011 to 03 Nov 2011, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)

Seni Kaligrafi Sebagai Elemen Dekorasi, Persidangan Antarabangsa Kesenian: Seni Dekorasi: Pelestarian dan Pembangunan, 05 Aug 2009 to 06 Aug 2009, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Dewan Bahasa dan Pustaka, (International)

Seni Khat Bertemakan Doa di Malaysia, Seminar dan Pameran Seni Khat, 08 Dec 2010 to 08 Dec 2010, Akademi Pengajian Melayu dan Persatuan Seni Lukis Khat Kebangsaan, (National)

Islamic Calligraphy in Contemporary Art of Malaysia: Clarification as an Art Tradition, 9th International Conference in New Directions in the Humanities, 08 Jun 2011 to 11 Jun 2011, (International)

A Comparative Study Between the Art of Naqashi Khat in Iran and the Islamic Calligraphy Painting in Malaysia, International Conference on Advances in Social Sciences (ICASS), 18 Jul 2015 to 19 Jul 2015, Global Research & Development Services, (International)

Memahami Estetika Seni Kaligrafi Dalam Menyelami Gagasan Satu Malaysia, Seminar dan Pameran Mengenali Akar Budaya Dalam Gagasan Satu Malaysia, 20 Oct 2009

Content Design of E-Learning in Malay Visual Arts: University of Malaya Experience, Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: E-Learning, 27 Mar 2008 to 29 Mar 2008, Istanbul University (Department of Informatics) and Turkish Informatics Foundation, (International)

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Masters Degree, Nor Azlina Binti Md Noor, Seni Asemblaj Ruzaika Omar Basaree: Kajian Estetika, 2000/2001

Masters Degree, Sayed Kamaleddin Sahlabadi, The Study of Interior Design of Masjid Wilayah Persekutuan, 2008/2009

Masters Degree, Siti Mastura Md Ishak, Kajian Rekabentuk Pewter di Malaysia, 2008/2009

Masters Degree, Raduan Nordin, Seni Grafiti di Malaysia, 2007/2008

Masters Degree, Ruzaini Ahmad @ Ishak, Kajian Formalistik Kartun di Malaysia, 2011/2012

Masters Degree, Norhaiza'ima Hamzah, Kajian Formalistik Arca Raja Azhar Idris, 2011/2012

Masters Degree, Muhammad Anas, Kajian Motif Seni Tekat di Perak, 2011/2012

Masters Degree, Siti Zawani Che Seman, Kajian Transformasi Animasi Wayang Kulit Kelantan, 2011/2012

Masters Degree, Siti Mumtazah Ab Halim, Ornamen Motif dalam Seni Dekorasi Wau di Kelantan, 2011/2012

Masters Degree, Bibi Maliheh Sayedi, Aesthetics of Decorative Elements in the Masjid of Malaysia, 2013/2014

Ongoing

Masters Degree, Noor Hafizah Rosdi, Seni Iluminasi Dalam Surat-Surat Melayu, 2009/2010

Masters Degree, Muhammad Hafizul Ibrahim, Nazam di Melaka: manifestasi Islam dalam Seni Persembahan Melayu, 2009/2010

Masters Degree, Khairul Hafizi Naharuddin, Pending: Kajian Formalistik, 2011/2012

Masters Degree, Mohd Zahamri Nizar, Gaya Iluminasi Mushaf Perada Emas Terengganu, 2011/2012

Masters Degree, Mazalena Othman, Kajian Koreografi Tarian Layang Emas di Perlis, 2011/2012

Doctoral Degree (PhD), Zalinawati Abdullah, Reka Bentuk Laman Melayu, 2011/2012

Doctoral Degree (PhD), Hamidi Abdul Hadi, Kajian Kesan Bahan Sintetik Polimer dalam Seni Cetak Monoprin, 2012/2013

Doctoral Degree (PhD), Dato' Yaziz@Yazid Bin Mat, Senjata Melayu, 2015/2016

Masters Degree, Siti Nor Farahuda Binti Abdul Hamid, ARTS MANAGEMENT, 2014/2015

Doctoral Degree (PhD), Salawati Bt. Abdul Wahab, CULTURAL HISTORY, 2014/2015

Doctoral Degree (PhD), Yousef Ahmed Dai Ellil, ARTS RESEARCH, 2014/2015

Doctoral Degree (PhD), Nur Syafinaz Mohd Anuar, SEJARAH SENI / REKABENTUK, 2014/2015
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

Seni Laman Melayu: Kajian Kes di Perlis; Kajian Tokoh Seni Naif, 2011/2012, 2

Ongoing

LATIHAN ILMIAH, 2014/2015, 3

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate

KARYA DAN KARYAWAN SENI MELAYU, 2008/2009(2), 1, 56

TEORI KESENIAN, 2008/2009(2), 1, 56

First Degree

DEVELOPMENT OF TWO DIMENSIONAL DESIGN, 2008/2009(1), 29, 42

DEVELOPMENT OF THREE DIMENSIONAL DESIGN, 2008/2009(1), 74, 56

Dokumentasi Digital Kesenian Melayu, 2007/2008(2), 64, 28

Seni Kaligrafi Melayu, 2007/2008, 40, 42

JFEA2120 Pembangunan Reka Bentuk Dua Dimensi, 2009/2010(1), 11, 42

DESIGN FUNDAMENTALS IN THE ARTS, 2009/2010(2), 160, 14

DIGITAL DOCUMENTATION OF MALAY ART, 2009/2010(2), 11, 42

ANIMATION OF MALAY ART, 2009/2010, 25, 21

EXPLORING ART DESIGN, 2012/2013(3), 10, 121

MALAY VISUAL ARTS: CALLIGRAPHY, 2013/2014(1), 45, 120

VISUAL ARTS TECHNIQUE I, 2012/2013(3), 13, 120

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Asas Reka Bentuk Seni (Book) by Prof. Datin Dr. Rahmah Bujang, Book , 

Budaya Kerja Cemerlang Menurut Perspektif Islam: Amalan Perkhidmatan Awam Malaysia, Article , 

Monograf Jabatan Kesenian Melayu, Book ,  (2009)

"PENGAJIAN SENI PERSEMBAHAN DI ASWARA" by AHMAD RIZAL SALLEH JGA050003, Thesis ,  (2010)

ZAITON BINTI HUSSIN JGAZ01013, Thesis ,  (2008)

PENGARUH ALIRAN ABSTRAK EKSPRESSIONISME KAJIAN KES : KARYA CATAN OLEH TAJUDDIN ISMAIL Oleh ELIAS YAMANI BIN ISMAIL (RGB040001), Thesis ,  (2009)

Pemeriksaan semula tesis Elias Yamani bin Ismail bertajuk "Pengaruh Aliran Ekspresionisme Abstrak Kajian Kes Karya Catan oleh Tajuddin Ismail"., Thesis ,  (2011)

Artikel bagi Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 22, bertajuk "Kerangka Epistemologi Melayu Islam dan Kaitannya dengan Konsep Sains: Satu Analisis", Article In Journal ,  (2011)

Pemeriksaan disertasi calon Abdul Hamid Chan (RGA060008) bertajuk "Analisis Struktural Pergerakan Kuda Pasu: Satu Kajian Reinvensi Kuda Pasu Kaum Bajau di Kota Belud, Sabah., Thesis , 

Pemeriksaan semula Projek Latihan Ilmiah Tahun Akhir RREA 3180 Sarjana Muda Seni Persembahan bagi calon Edvina Kaput (REC 070002) bertajuk "Tarian Mangunatip : Satu Identiti Suku Kaum Murut di Tenom, Sabah", Latihan Ilmiah ,  (2011)

Pemeriksaan semula Projek Latihan Ilmiah Tahun Akhir RREA 3180 Sarjana Muda Seni Persembahan bagi calon Shahnaza Mohd Balden Shah (REC 070011) bertajuk "Perubahan Fungsi Tarian Dabus di Kampung Gajah (Tanjung Bidara) Perak", Latihan Ilmiah ,  (2011)

Pemeriksaan bagi Rayuan Semakan Semula Kertas Peperiksaan Sem. 2, sesi 2010/2011, Sarjana Pengajian Melayu, Mohamad Ridzuan Mohamed Idris (JGA090004) bagi kursus JFGA6103 Karya dan Karyawan Seni Melayu, Kertas Peperiksaan Sarjana ,  (2011)

Monograf Jabatan Kesenian Melayu 2010, Book ,  (2011)

INTERNAL EXAMINER FOR CANDIDATE NEDA ZOGHI (RGB100006)ENTITLED "FORMAL ANALYSIS OF PERSIAN PAINTING IN THE TIMURID DYNASTY FOCUSING ON THE HERAT SCHOOL", Thesis ,  (2013-2013)

EXTERNAL EXAMINER FOR MASTER CANDIDATE AIDA TORKAMANI (RGB100001)ENTITLED "REPRESENTATION OF THE FEMALE BODY AND THE EXOTICISM: VISUAL ANALYSIS OF TWO IRANIAN FEMALE ARTISTS' WORK", Thesis ,  (2013-2013)

EXTERNAL EXAMINER FOR PHD CANDIDATE HARLENY ABD ARIF (P20082000486) ENTITLED "RAGAMHIAS GUNUNGAN MIHRAB DAN MIMBAR DI ACHEH DAN DITANAH MELAYU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN", Thesis ,  (2013-2014)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Ahli PERTIWI (Pertubuhan Tindakan Wanita Islam), (National), 12-Sep-07

Member of IOV (International Organization of Folk Art) under UNESCO, (International), 01-Sep-06

PROGRAM FESTIVAL APM 2014 DAN KENDURI RAKYAT, (University), 19-May-14 until 23-May-14

MAJLIS DIALOG MEJA BULAT TEKSTIL TELEPUK KELINGAN DAN KEBAYA SELANGOR, (Local), 30-Apr-14 until 30-Apr-14

Ahli Seumur Hidup, Persatuan Seni Khat Kebangsaan, Malaysia, (National), 01-Jan-89

PROJEK PENYELIDIKAN PKKM KEBIJAKSANAAN PRIBUMI: FORUM TELEPUK, (University), 08-May-14 until 08-May-14