CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Associate Prof. Dr. Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi
Designation
  Associate Professor
Department
  Department of Syariah and Management
Faculty
  Academy of Islamic Studies
Tel. No. (Office)
  +603-79676132
Fax No.
  +603-79676140
E-mail Address
  amieazmi@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8653-2010  
Address(Office)
  Department of Syariah and Management, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PhD(USM)(2008), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
MBA(UKM)(2000), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
BBA(HONS)(UIAM)(1990), UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM)
DESL, UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM)

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

MAS UOW, Fellow Visitors, 2013-2013, (University)

SIDANG PENGARANG JURNAL AL-ILMI, KUIM, Board Member, 2012, (University)

MQA, Reviewer/Ahli, 2012-2018, (University)

GLOBAL RESEARCH AGENCY, Member, 2012, (International)

BUSINESS MANAGEMENT REVIEW, Editorial Board Member, 2011, (International)

International Association of Computer Science and Information Technology, Member, 2009, (International)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Chief Invigilator, Academy Of Islamic Studies, 06-Jan-16 - 06-Jan-16

Panel Penasihat Kluster ESR, University Malaya, 02-Jan-16 - 31-Dec-16

Protocol Committee Member UMRC 2015, University Malaya, 01-Apr-15 - 31-Oct-15

AJK Semakan Buku Panduan Penulisan Ilmiah Tesis/Disertasi, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 11-Nov-14 - 10-Nov-16

AJK Semakan Kurikulum Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies, 04-Aug-14 - 03-Aug-16

Programme Coordinator, Academy Of Islamic Studies, 11-Feb-14 - 10-Feb-16

AJK Semakan Kurikulum JSP, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 30-Jan-14

AJK Semakan Kurikulum Ijazah Dasar, Academy Of Islamic Studies, 14-Nov-13 - 14-Nov-15

AJK KOSAR 1 2013, National, 01-Jun-13 - 20-Dec-13

AJK Persiapan ICIM 2013, International, 04-Feb-13 - 28-Nov-13

Chief Invigilator, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 14-Jan-13 - 14-Jan-13

AJK Induk APK, University Malaya, 13-Feb-12 - 31-Aug-13

Head of HNE Research Sub-Cluster (Islamic Management), University Malaya, 01-Jan-12 - 31-Dec-12

AJK Pelaksana Kursus Asas Pembudayaan Keusahawanan, University Malaya, 01-Sep-11 - 31-Aug-13

Pengawas, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 15-Aug-11 - 19-Aug-11

AJK Jawatankuasa Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 03-Aug-11 - 03-Aug-13

AJK Buku Panduan Ijazah Tinggi, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 01-Jul-10 - 30-Jun-11

Timbalan Pengarah MITA 2008, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 17-Mar-08 - 19-Mar-08

Head Of Department, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 01-Jan-08 - 30-Jun-11

Pengarah Seminar Keusahawanan Islam Peringkat Kebangsaan 2008, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 01-Jan-08 - 31-Dec-08

AJK Pelaksana Kursus Asas Pembudayaan Keusahawanan (APK), University Malaya, 29-Aug-07 - 29-Aug-11

Pengarah Seminar Kewangan Islam Peringkat Kebangsaan 2002, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 01-Jan-02 - 31-Dec-02

Head Of Department, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 05-Nov-01 - 31-Oct-03

Pengawas, Department Of Syariah And Management, Academy Of Islamic Studies, 14-Jul-01 - 19-Jul-01

Penyelaras Hubungan Luar, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 13-Jan-01 - 31-Oct-01

Pengarah Ijtima Sanawi Intelek Islam 2001, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 01-Jan-01 - 16-May-01

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Human Resource Management

Service Quality

Islamic Management

Islamic Entrepreneurship

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2015

Hassan alBanna, M., Abdul Mukmin, AG., Siti Arni, B., Sharifah Hayaati, S.I. & Ilhaamie, A.G.A. (2015). Buku Panduan: Manual Pelaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia, UPNM: KL. 
 
2013

Ilhaamie, A.G.A.(2013). Pengurusan Sumber Manusia Menurut al- Quran & Hadith. USIM Press. 

Ilhaamie,A.G.A.,Sharifah Hayaati,S.I.& Siti Arni,B. (2013). Kualiti Perkhidmatan Awam Menurut Perspektif Islam. UM Press. 

Ilhaamie, A.G.A.(Assoc Ed)et. al. (2013). Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. YAPIEM. UM Press. 

Ilhaamie Abd. Ghani Azmi,Sharifah Hayaati Syed Ismail, Siti Arni Basir. 2013. Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam, University of Malaya Press, ISBN 978-983- 100-584-2. 
 
2003

Salmy Edawati, Ilhaamie, A.G.A. et al. (Eds.) (2003). Prosiding Seminar Kewangan Islam, Penerbit UM: KL. 
 
Chapter In Book
 
2015

Siti Arni, B, Ilhaamie, AGA & Norazzah, K. (2015). Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam Di Pusat Zakat Melaka (PZM). Aplikasi Kreativiti dan Inovasi dalam Sektor Awam. PIPPA: USM.(accepted) 

Sharifah Hayaati, S.I., Siti Arni, B, Ilhaamie, AGA, Sharifah Latifah, A, Sharifal Nurulazan, S.A. & Idris, N. Peradaban Melalui Pembangunan Kelestarian Insan Berterusan, Analisis Konsep Wasatiyyah Mengikut Pandangan Tokoh Sarjana Islam, Peradaban di Asia, USIM 

Ilhaamie, AGA, Rosmawani, CH., Siti Arni, B. & Hassan, A.M. (2015). The Motivation of Muslim Women Entrepreneurs in China SMEs: Towards Trading Halal Goods and Services IN Perspektif Industri Halal Perkembangan dan Isu-isu.Suhaili, S., Nor'azzah, K., Abdul Wahab, F & Ahmad Sufyan, C.A. (Eds). JSP, APIUM. 
 
2013

Ilhaamie, A.G.A., Alwi, S. & Ab. Rahman, A.R. (2013). Competency based training: A special focus on service quality in SMEs IN Entrepreneurial education and entrepreneurship in Malaysia, Book of Readings. UMK. Vol.II, Chap.7, pp.133-144. 

Azian, M., Ilhaamie, A.G.A. & Iskandar. (2013). Pengaruh Religiositi Terhadap Tahap Penerimaan Pelanggan Bank Muamalat Indonesia dalam Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues.(Ilhaamie, A.G.A et al (Assoc. Ed.). YAPIEM. UM Press. 

Ilhaamie, A.G.A. & Ibrahim, M.D. (2013). Wanita dan Keusahawanan Islam: Satu Kerangka Konseptual dalam Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues. (Ilhaamie, A.G.A. et. al. (Assoc. Ed.), YAPIEM, UM Press. 
 
2012

Ilhaamie, A.G.A. (2012). Amalan Pengaduan Awam di Malaysia dalam Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam, Siti Arni, B. (Ed). INMIND: Shah Alam, 127-146. 
 
2009

Sana'a, A.K. & Ilhaamie, A.G.A. (2009). Success Factors For Muslim Women Entreprenuers IN Keusahawanan Islam, Konsep & Isu-isu Pelaksanaannya. Nor 'Azzah, K., Mohd. Ab. Wahab, F, M.B. & Ahmad Sufian, C.A.(Eds), Penerbit UM:KL, 153-162. 

Abd. Rachman, H. & Ilhaamie, A.G.A. (2009). Strategi Keusahawanan Islam di kalangan Peniaga Kecil: Kajian di Kuala Lumpur. IN Keusahawanan Islam, Konsep & Isu- isu Pelaksanaannya, Nor 'Azzah, K. Mohd. Abd. Wahab., F. M.B., Ahmad Sufian, C.A.(Eds), Penerbit UM: KL,175-192. 
 
2006

Ilhaamie binti Abdul Ghani Azmi & Wan Suryati Wan Ishak (2006). Personaliti Insan Dari Perspektif Pengurusan Konvensional & Islam. Dlm. Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Eds.). Dimensi Pengurusan Islam: Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. Kuala Lumpur : Universiti Malaya,125-137. 
 
Article In Academic Journals
 
2016

Yazilmiwati Y. & Ilhaamie, A.G.A. (2016).The relationship between demographic variables and the achievement of successful Muslim entrepreneurs in Malaysia. Journal of Advanced Management Sciences.4:1, 35-40. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2015

Ilhaamie, AGA. (2015). ISLAMIC HUMAN RESOURCE PRACTICES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: SOME FINDINGS IN A DEVELOPING COUNTRY. JIABR, 6:1, 1-14 (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Khalizani Khalid; Ilhaamie Abdul Ghani Azmi; Maznah Wan Omar; Rohana Jani; Marhana Mohamed Anuar (2015). The Millennial Researchers' Ethical Decision Model: A Psychoanalytic Approach:Malaysia, Advance Science Letters, 21, 1256-1260. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie Abdul Ghani Azmi; Sharifah Hayaati Syed Ismail, Siti Arni Basir, Azah Norman and Raja Jamilah Raja Yusof (2015). Application of Wasatiyyah Concept in Public Administration Performance Appraisal System in Malaysia. Advance Science Letters, 21(5), 1307-1310. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Sharifah Hayaati, S.I., Siti Arni, B., Ilhaamie, AGA, Sharifah Nurolazan, S.A. & Idris, N. (2015). Diversiti Konsep Wasatiyyah: Aplikasi Menerusi Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Accepted by Jurnal Psikologi. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi,Sharifah Hayaati Syed Ismail, Siti Arni Basir, Azah Anir Norman & Raja Jamilah Raja Yusof.2015.Application of wasatiyyah Concept in Public Administration Performance Appraisal System in Malaysia.Adv.Sci.Lett.(21): 1307- 1310. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2015.6011 (SCOPUS-Cited Publication)

Yazilmiwati, Y. & Ilhaamie, AGA.(2015). Meneliti Hubungan Jihad Perniagaan Dengan Pencapaian Usahawan Muslim Berjaya Di Malaysia. Jurnal Pengurusan, 44, 1-19. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA. & Norhayati, H. (2015). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN THE ERA OF KHULAFA AL- RASHIDIN (A.H. 11 - 40/ A.D. 632 - 661). Jurnal Usuluddin. 42(2), 147-174. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2014

Munazza, S. & Ilhaamie, AGA. (2014). Religion and Brand Switching Behavior of Muslim Consumers. Middle East Journal of Scientific Research, 21:9, 1611-1617. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati, SI & Siti Arni, B. 2014. Muslim Women Career Advancement: A Study of Indonesian Public Service. International Journal of Business and Social Sciences.Vol 5,2:168-179. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati, SI & Siti Arni, B. (2014). Muslim Women Career Advancement: A Study of Indonesian Public Service. International Journal of Business and Social Sciences.Vol 5:2. 168-179. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Entreprenuerial Challenges of Muslim Women In Malaysian SMEs. Ilhaamie, AGA, Siti Arni, B, Rosmawani CH, Hassan alBanna, M. Journal of Innovation, Management and Technology, 5:6, 428-433. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA. (2014). The implementation of Islamic business practices of women traders: a study in an Islamic state in a developing country. GJAT. 4:2, 17- 28. (ISI/SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati,S.I., and Siti Arni B. (2012). Facilitators of Women's Career Advancement in Public Service: A Study in A Developing Country. International Journal of Social Sciences and Humanities, 2:1, 5. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Iskandar, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Azian Madun, PEMAHAMAN NASABAH BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH TERHADAP AKAD MUDHARABAH (2012), Journal of Islamic Economics and Finance, Vol.1, No. 2, 185-195. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2011

Sanaa AKA & Ilhaamie AGA. (2011). University Students Information Technology Experience & its Role Towards E-learning Orientation. The New Educational Review. 24:2, 231-241. (ISI-Cited Publication)

Siti Arni Basir & Ilhaamie Abd. Ghani Azmi, (2011), Malaysian Islamic Quality Management System MS 1900 from an Islamic perspective: an implementation model, Sha'riah Journal, UM Press, 19 (2), ISSN-0128-6370, pp. 85-106 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Sanaa, A.K.A. & Ilhaamie, A.G.A (2011). Information Usage & Attitudes Toward Online Resource Students Perspective,AJBM, 5:7, 2582-2589. (ISI-Cited Publication)
 
2010

Ilhaamie, A.G.A. (2010). Service Quality in Malaysian Public Service: Some Findings. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1:2, 40-45. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie,A.G.A. (2010), Competency-based Human Resource Practices in Malaysian Public Sector Organizations, African Journal of Business Management, 4(2), 235-241. (ISI-Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2010). Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: A Preliminary Finding of Islamic Organizations in Malaysia. Journal of Global Business & Economics, 1:1, 27-42. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Sharifah Hayaati Syed Ismail, Ilhamie Abdul Ghani Azmi, Women Leadership in Islam: A Special Reference to Women s Involvement in Malaysian Public Sector , Journal Excellence, Vol.1, Number 1, pp70-85, Putrajaya: Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU), 2009 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2009). Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: A Conceptual Framework, The Business Review,Cambridge, 13:1, 223-232. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2009). Human Capital Development and Organizational Performance: A Focus on Islamic Perspective. Jurnal Syariah, 17:2, 353-372. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2009). Competency based Pay and Service Quality: An Empirical Study of Malaysian Public Organizations. Asian Academy of Management Journal. 14:1, 19-34. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Sharifah Hayaati Syed Ismail & Ilhaamie Abdul Ghani Azmi (2009). Women's Leadership in Islam: A Special Reference to Women's Involvement in the Malaysian Public Sector, Journal Excellence, 1:1, 70-84. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2009). Competency based Recruitment and Selection and Service Quality in Malaysian Public Organizations. Jurnal Sarjana. 24:2.11-28. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A., Zainal, A.A. & Yuserrie, Z. (2009). Competency Based Pay and Service Quality in Malaysian Public Organizations: Some Findings. Journal of Business Management, 1:1, 1-14. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Ilhaamie, A. G. A., Zainal, A. A. & Yuserrie, Z. (2008). Competency based Career Development and Performance Management: Some Findings in Malaysian Public Organizations, International Review of Business Research Papers (online), 4: 4, 174- 189. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. & Wan Suryati, I. (2008). Pengaruh Sikap dan Demografi Ke Atas Produktiviti Kerja Pensyarah Muslim: Kajian di UM. Jurnal Syariah, 16:2, 321-344. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2008). Pembangunan Modal Insan Dalam Menjayakan Perniagaan Dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin, 28, 123-138. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A. G.A. (2008). Service Quality in Malaysian Public Organization, International Journal of Knowledge, Culture & Change, 8:5, 129-137 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2005

Ilhaamie,A.G.A. (2005). Kepuasan Kerja: Kajian di kalangan Pensyarah di API dan FBL. Jurnal Syariah. 13 (2),113-124 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2004

Ilhaamie, A.G.A. (2004). Pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Ala Jepun (CWCQ) dan Sumbangannya: Kajian Kes di Syarikat Ingress Engineering Berhad. Jurnal Produktiviti. 20, 121-132. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2002

Ilhaamie, A.G.A. (2002). Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM): Satu Perbandingan Di Antara Perspektif Konvensional Dan Islam. Jurnal Syariah,10(2), 67-86. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2001

Ilhaamie, A.G.A.(2001). Pengurusan Dari Perspektif Islam. Jurnal Syariah, 9(2), 85-102 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Proceeding
 
2015

The Millennial Researchers' Ethical Decision Model: A Psychoanalytic Approach: Khalizani Khalid (Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah, Malaysia); Ilhaamie Abdul Ghani Azmi (Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya, Malaysia); Maznah Wan Omar (Universiti Teknologi MARA Kedah, Malaysia); Rohana Jani (University of Malaya, Malaysia); Marhana Mohamed Anuar (Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia), BIZMATOUR, Swiss International Garden & Residences, Melaka, 12-14 May 2015. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Yazilmiwati Y. & Ilhaamie, AGA. (2015). The Effectiveness of Entrepreneurs Success Factors in Malaysia from the perspective of Maqasid al- Shariah. International Conference on Business and Internet, 10-12 November 2015, Nagoya Japan. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA, Rohana, J., Khalizani, K., Maznah, WO & Marhana, MA. (2015). Exploring Millennial Researcher Ethical Decision Model: Towards Using A Psychoanalytic Approach. The 2nd International Conference of Economics, Science Social & Human Behavior Research, Bangkok, 28-19 August 2015. (ISI-Cited Publication)

Yazilmiwati Y. & Ilhaamie, AGA. (2015). Kajian Faktor Ketakwaan menurut al-Quran dan Pencapaian Usahawan Muslim di Malaysia. International Seminar on Al-quran in Contemporary Society,UNIZA, 10-11 Oktober. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Munazza, S. & Ilhaamie, AGA. Islam, Brand Image & Intention: Influence of Brand Switching Behaviour of Muslim Consumers on Brand Equity. 2nd ICIM, APIUM, 4-5 November 2015. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Norain, A. & Ilhaamie, AGA. (2015). Amalan Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia Menurut Perspektif Islam : Kajian di UiTM Cawangan Pahang. 2nd ICIM 2015, APIUM, 4-5 November. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Nadisa, A., Ilhaamie, AGA. & Iskandar, B. (2015). Pembangunan Keusahawanan Islam Dalam Produk Halal Melalui Projek Pembasmian Kemiskinan di Perbandaran (P2KP) di Cirebon, Indonesia. The 2nd ICIM, API, UM. 4-5 November 2015. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati, SI, Siti Arni, B, Raja Jamilah, RY & Norazah AN. 2015. Application of Wasatiyyah Concept In Public Administration Performance Appraisal System In Malaysia. 2nd BIZMATOUR, 12-14 Mei 2015. Melaka. (ISI-Cited Publication)
 
2014

Challenges of Muslim Women Entrepreneurs in Malaysian SMEs. Ilhaamie, AGA, Siti Arni, B., Rosmawani, CH & Hassan alBanna, M. ICMBM 2014, Best Western Galles Hotel, 21 November, Milan, Italy. (ISI-Cited Publication)

Nor Raudah Siren, Azizi Umar, Azrin Abd Majid, Ilhaamie Abd Ghani Azmi, Zulkifli M.Y., Roslan M. & Siti Jamiaah Abd Jalil(2014). Modul Pengurusan Guru Sekolah Agama Rakyat (SMAR). Konvensyen Lembaga Pengelola dan Tadbir Sekolah Agama Rakyat (KOSAR) Peringkat Kebangsaan. 27 & 28 September 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Yazilmiwati Y.& Ilhaamie. A.G.A. (2014). The relationship between the demographic variables and the achievement of successful Muslim entrepreneurs in Malaysia. International Conference on Management Sciences and Innovation 2014.Geneva, Sweden. 10-11 Oktober 2013. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, AGA, Siti Arni, B, Mohd. Rizal, M, Rosmawani, C.H. & Hassan al Banna, M. (2014). The Motivations of Muslim Women Entrepreneurs in Malaysian SMEs. The 4th ICM. 16th June. Kuta Heritage Beach Hotel, Bali, Indonesia. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. & Mary Ann, B. (2014). Women on Board and Firm Performance: Preparing to Open the Black Box. ICEFR 2014. Mercure Ambassador Sodowe Hotel. Seoul. 13th April. (ISI-Cited Publication)

Ilhaamie, AGA & Ibrahim, M.D. (2014). Muslim businesswomen in an Islamic state: between ideals and reality. ICESS. 1-2 Feb. First Hotel, Bangkok, Thailand. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Siti Arni Basir, Ilhaamie AGA, NorAzzah K. The Involvement of Human Factors in the Islamic Quality Management System MS1900 Implementation at Malacca Zakat Center (MZC).THE 2ND WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION : RISE AND FALL OF CIVILIZATION - CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS (WCIT2014) to be held in Casuarina Hotel @ MERU, Ipoh Perak, Malaysia, 18 19 August, 2014. (SCOPUS-Cited Publication)
 
2013

Iskandar, Ilhaamie, AGA, Azian, M. (2013).Kefahaman Pelanggan Bank Muamalat Indonesia Terhadap Akad Mudharabah. ICIM. APIUM. 27-28 November. 

Nor Raudah,S. Azizi, U. Ilhaamie,AGA, Zulkifli, M.Y., Roslan,M., Azrin, A.M. & Siti Jamiaah, A.J. (2013). Masalah dan Cabaran Pengurusan Guru SAR di Malaysia. Konvensyen Pengurusan SAR. JDPI & JTPPT & PMI, Selangor. 18-19 Disember 2013. 

Azian,M., Ilhaamie, AGA & Iskandar (2013). Pengaruh religiositi terhadap tahap penerimaan pelanggan Bank Muamalat Indonesia. ICIM. APIUM. 27-28 Nov 

Azrin, A.M., Nor Raudah, S. Siti Jamiaah, A.J., Azizi, U. Ilhaamie, AGA, Zulkifli, M.Y. & Roslan, M. (2013). Kepelbagaian Sistem Pengurusan SAR di Malaysia. Konvensyen Pengurusan Guru SAR. JDPI. Crystal Crown, PJ. 18-19 Dis. 

Ilhaamie,AGA; Sharifah Hayaati, SI; Siti Arni, B. & Mohd. Nazli,O. (2013). Wasatiyyah dalam Pentadbiran di negara Malaysia. Seminar Wasatiyyah menurut al-Quran dan al-Hadis. Jabatan Quran dan Hadis, Akademi Pengajian Islam, UM, 26 Sept. 2013, Hotel Royale Chulan 

Ilhaamie, AGA & Mary, AB.(2013). Women on the boards and company financial performance: a study in Malaysian SMEs. The 3rd Global on Accounting, Finance and Economics Conference, Melbourne, Australia, 5-6 May. 

Yazilmiwati, Y. & Ilhaamie, A.G.A. 2013. Business Survival and Malaysian Muslim Entrepreneurs' Success. The 3rd Global Islamic Marketing Conference. Istanbul. Turkey. 29-30 May 2013. 

Munazza, S. & Ilhaamie, A.G.A. (2013). Religiosity and Brand Switching: A Comparative Study of Pakistan and Malaysia. ICIM. APIUM. 

Rashidi, A., Fakhrul Adabi & Ilhaamie, A.G.A. (2013). Kemahiran Insaniah: Kemahiran Etika dan Moral Profesional dengan Nilai Integriti dalam Kalangan Pelajar Mtun Universiti. Seminar Penyelidikan Siswazah UniSZA 2013. 7-8 Sept. 2013 

Siti Arni, B.; Ilhaamie, A.G.A. & Nor'Azzah, K. (2013). Perlaksanaan Sistem Kualiti Islam MS 1900: Kajian Kes di Pusat Zakat, Selangor. ICIM. JSP: APIUM. 

Siti Arni, B., Ilhaamie, AGA & NorAzzah, K. (2013). Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka. Seminar Inovasi Sektor Awam Peringkat Kebangsaan 2013. 18-19 November 2013. 

Ilhaamie, AGA, Norrodzoh, S., Zulkifli, M.Y., Roslan, M. Azrin, A.M., Siti Jamiaah, AJ. & Azizi. U. (2013). Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru-guru SMAR. Konvensyen Pengurusan Guru SAR. Peringkat Kebangsaan. 18-19 Dis. Crystal Crown. JDPI. 

ILhaamie, A.G.A. & Ibrahim, M.D. (2013). Wanita dan Pelaksanaan Amalan Keusahawanan Islam : Satu Kerangka Konseptual. ICIM, JSP: APIUM. 
 
2012

Ilhaamie, A.G.A. & Yazilmiwati, Y. (2012). Business Jihad: A Conceptual Paper. The 3rd ICBER, Golden Flower Hotel, Bandung, Indonesia. 12-13 March 2012, pg. 1852-1868. (ISI-Cited Publication)

Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, A.G.A. (2012). Hubungan demografi dengan faktor survivalisma di dalam bidang keusahawanan. ISRIS II, APIUM, 15-16 Februari 2012. 

Yazilmiwati,Y.& Ilhaamie,A.G.A. (2012). Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study on Muslim Entrepreneurs in Malaysia. The 8th International Conference on Strategic Management, 21-23rd June 2012, Hotel Catalonia,Barcelona,Spain, pp. 1041-1048 (SCOPUS-Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati, S.I & Siti Arni, B. (2012).Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia. The 8th International Conference on Strategic Management, 21-23rd June 2012.Hotel Catalonia,Barcelona,Spain. pp. 277-284 (SCOPUS-Cited Publication)

Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, A. G. A. (2012). Entrepreneurs' Personality From Islamic Perspective: A Study on Successful Muslim Entrepreneurs in Malaysia. 2nd ICBER 2012, 28-29th September 2012. Phnom Penh, Cambodia. (ISI-Cited Publication)

Fakhrul Adabi Abd Kadir, Ilhaamie bte Abdul Ghani Azmi, Rashidi Abbas. Penguasaan Kemahiran Insaniah di kalangan Pelajar Universiti Malaysia Pahang: Satu Analisis. International Seminar On Research in Islāmic Studies II (ISRIS II) UM 15&16 Feb 2012. 

Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi& Rashidi bin Abbas. Hubungan Akhlak Islam Dengan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. National Human Resource Management Conference 2012. 5-6 /12/2012 HOLIDAY Inn Melaka. 

Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, A.G.A. (2012). Successful Muslim Personality and Their Achievements: A Study in Malaysia. the 5th IBBC, Belmont Marco Polo Hotel, Tawau, Sabah, 19-21 Dec 2012. 
 
2011

Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati, S.I. & Siti Arni, B. (2011). Facilitators of Women's Career Advancement in Public Service: A Study in A Developing Country. International Conference on Innovation, Management & Service, Paramount Hotel, Singapore. 17-18 September. (ISI-Cited Publication)

Iqbal & Ilhaamie, A.G.A. (2011).PERANAN DAN KUASA LEMBAGA AMIL DALAM PENTADBIRAN ZAKAT, KAJIAN DI BAITUL MAL ACEH-INDONESIA, The 3rd Annual Social Sciences Postgraduate National Seminar, 21 - 22 November 2011, Malaysia. 

Iskandar, Ilhaamie, A.G.A & Azian, M. (2011). IMPLEMENTASI AQAD MUDHARABAH DALAM INSTITUSI KEWANGAN ISLAM: SATU ANALISIS DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAWANGAN BANDA ACEH. The 3rd Annual Social Sciences Postgraduate National Seminar, 21 - 22 November 2011, Malaysia 

S.Z Ismail, I.Abdul Ghani Azmi, Z.Yasoa, "Justice Delayed is Justice Denied: Divorce Case Management in Shariah Court" International Conference on Management Proceeding (2011) (ISI-Cited Publication)

Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi & Rashidi Abbas. Pelaksanaan Kemahiran Insaniah: Kaedah Penilaian Etika dan Moral Profesional di Universiti Malaysia Pahang. Seminar Pembangunan Modal Insan (SEMAI) UNIZA 10&11 Oktober 2011. 

Yazilmiwati@Hasni bt Yaacob & Ilhaamie, A.G.A. (2011). The Motivation of Islamic Studies Students to be Entrepreneurs: A study of Undergraduate and Postgraduate Students in a Public University. 2nd ICBER 2011. Holiday Villa Beach Resort & Spa, Kedah. 14-16 March 2011, 371. 

Iskandar Ibrahim, Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi & Azian Bin Madun (2011). Implementasi Aqad Ijarah Muntahiya Bittamalik Pada Produk BAITI JANNATI DI BANK MUAMALAT INDONESIA, Aceh Development International Conference,UKM Bangi, 26 Mac 2011, 748-757. 

Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati, S.I. & Siti Arni, Basir(2011). Career Advancement Barriers in Malaysian Federal Public Service, International Conference on Financial Management and Economics, 2-3 July 2011, Harbour Plaza Resort City, New Territories, Hong Kong, 324-328. (ISI-Cited Publication)
 
2010

Rashidi bin Abbas, Fakhrul Adabi Abd Kadir, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. The Implementation and Development of Soft Skills at University Malaysia Pahang. 2nd International Conference On Islāmic Global Business And Entrepreneurship. (20-24-3/2010) Jordan and Syria 

Bharudin, Che Pa & Ilhaamie, A.G.A. (2010). Pengaduan Awam: analisis daripada perspektif Islam dan amalannya di Malaysia. Persidangan Kebangsaan Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam, 27 Julai, Hotel Regency, Kuala Lumpur. 

Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati Syed Ismail, Siti Zubaidah Ismail (2010). Career Advancement of Muslim Women: A Special Focus on Malaysian Federal Civil Service. International Conference on Humanities, Histories and Social Sciences, 26-28 February, Peninsula.Excelsior Hotel, Singapore. 465-469. (ISI-Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2010). Service Quality in Public Service: Some Findings in Malaysia. International Conference on Business, Economics and Tourism Management, 26-28 February, Peninsula.Excelsior Hotel, Singapore. 160-164. (ISI-Cited Publication)

Ilhaamie, A.G.A. (2010). Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: A Study in Malaysian Public Organizations. International Conference on Business and Economics Research, Hilton Hotel, Kuching, Sarawak, 15-16 March, 236. 

Ilhaamie,A.G.A.(2010).Islamic Human Resource Practices And Organizational Performance: Some Empirical Findings On Islamic Institutions In Malaysia. International Conference on Da'wah and Islamic Management, Palace of Golden Horses, 23-25 November 2010, P1-25. 

Yazilmiwati binti Yaacob & Ilhaamie Abdul Ghani Azmi (2010). Faktor-faktor Motivasi Usahawan Muslim untuk Memulakan Aktiviti Keusahawanan: Kajian Sorotan Karya Menurut Perspektif Islam, International Conference on Da'wah and Islamic Management, Palace of Golden Horses, 23-25 Nov. 2010, 1-10. 

Ilhaamie, A.G.A., Sharifah Hayaati, S.I & Siti Zubaidah, I. (2010). Career Avancement of Muslim Women in Federal Civil Service in Malaysia: A Focus on Accountants, The 5th International Conference on Business and Management Research, Universiti Indonesia, 3-4 August 2010, 1-10. 

Abd. Rachman H.& Ilhaamie, A.G.A. (2010). Strategi Keusahawanan Islam: Kajian Terhadap Peniaga Kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tengerang, Indonesia. The 5th International Conference on Business Management Research. Universiti Indonesia. 4 Ogos 2010. 

Yazilmiwati binti Yaacob & Ilhaamie Abdul Ghani Azmi.(2010). To What Extent Do The Entrepreneur s Key Success Factor Influence The Muslim Entrepreneur From The Islamic Perspective ? A Study on Muslim Beauty Entrepreneurs in Selangor. International Conference on Business and Economics. The Hill Hotels Bukittinggi, Indonesia, April 15-16, 2010, 1-13. 

Yazilmiwati, Y & Ilhaamie, AGA. Personaliti, Akhlak dan Tanggungjawab Usahawan Muslim. Kajian Teoritikal Menurut Perspektif Islam. INGRAW. USM. 23-25 June 2010. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Ilhaamie, A. G.A. (2009). Islamic perspective of Human Capital Development. International Conference on Human Capital Development. UMP, Kuantan. 25-27 Mei. B2-6. 

Ilhaamie, A.G.A. (2009). Service Quality From Syariah and Management Students' Perspective: A Study in UM. International Conference on Teaching and Learning, the Legends Hotel, 23-25 November 2009, 1-15 

Abd. Rachman Husein & Ilhaamie, A. G. A. (2009). Strategi Pemasaran Islam: Kajian di kalangan Peniaga Kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Indonesia.Second International Seminar on Islamic Thought,5-6 Oktober, UKM, Bangi, 13-32. 

Ilhaamie, A.G.A. (2009). Competency based Human Resource Practices in Malaysian Public Organizations. The 2009 International Conference on Economics, Business Management and Marketing. Nanyang Technology University, Singapore,11 Okt., 184-189. (ISI-Cited Publication)
 
2008

Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Ahmad & Yuserrie Zainuddin. (2008). Competency based Career Development and Performance Management and Service Quality in Malaysian Public Service. The 8th International Business Research Conference. Crowne Plaza Hotel, Dubai, UAE. 27-28th March. 408-478. 

Ilhaamie, A.G.A. (2008). Service Quality in Malaysian Public Organizations, International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, University of Cambridge, UK, 5-8 August 2008, 7-18. 

Sana'a, A.K.H. & Ilhaamie, A.G.A. (2008). Critical Success Factors of Muslim Women Entreprenuers: A Malaysian Experience, Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan, API: UM, 15 Oktober 2008, 1-14. 

Abdul Rachman Husein, Lc & Dr Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi (2008). Strategi Keusahawanan Islam Di MALAYSIA: Kajian Di Kuala Lumpur, Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan, API: UM, 15 Oktober 2008, 1-25. 
 
2007

Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Ahmad & Yuserrie Zainuddin. (2007). Service Quality in Malaysian Public Service : A Pilot Study. The 3rd International Conference of the Asian Academy of Applied Business. Universiti Malaysia Sabah, Hotel Regency, Hadyai, Thailand. 14-16 Jun. AAAB2007_064(1). 

Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Bin Ahmad & Yuserrie Bin Zainuddin. (2007). Competency based Recruitment and Selection And Service Quality : A Proposed Framework. The 7th International Conference of the Asian Academy of Management. Universiti Sains Malaysia, Hotel Park Royal, Pulau Pinang. 21-25 May. 129-137 

Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Bin Ahmad & Yuserrie Bin Zainuddin. (2007). Amalan Pengurusan Sumber Manusia Berteraskan Kompetensi dan Kualiti Perkhidmatan Awam. Persidangan Modal Insan Cemerlang Dalam Sektor Awam. Unit Latihan USM, Hotel Citi Bayview, Pulau Pinang. 5-7 November. 73-81. 

Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Bin Ahmad & Yuserrie Bin Zainuddin. (2007). Competency based Pay and Service Quality in Malaysian Public Organizations : Some Findings. The 3rd UNITEN International Business Management Conference. UNITEN, Hotel Equatorial, Melaka. 16-18 Disember. CS3_T1_2. 
 
2006

Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi, Zainal Ariffin Bin Ahmad & Yuserrie Bin Zainuddin. (2006). Competency based Training and Service Quality : A Conceptual Model. SME and Marketing Conference. Universiti Sains Malaysia, Hotel Cititel, Pulau Pinang. 20 November, no.7. 
 
2003

Nomazihah Mustaphy & Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. (2003). Peranan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) Dalam Memartabatkan Sistem Kewangan Islam (SKI) Di Malaysia: Satu Tinjauan. Salmy Edawati Yaacob, Ilhaamie, AGA dll (Ed). Seminar Kewangan Islam, Jabatan Syariah dan Pengurusan, APIUM. 
 
Others
 
2015

Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati, SI, Siti Arni, B. Raja Jamilah, RY, Norazah AN (2015).Wasatiyyah Sebagai Suatu Alat Pengukuran Dalam Penilaian Prestasi Sektor Awam. MITA, APIUM, 22 April 2015 (Poster) 
 
2014

Zulfadli AR, Ilhaamie, AGA, Sharifah Hayaati SI, Siti Arni B, Raja Jamilah RY, NorAzah AN. 2014. Wasatiyyah Sebagai Suatu Alat Pengukuran Penilaian Prestasi Dalam Perkhidmatan Awam Di Malaysia. The 4th International Conference on Advances in Social Sciences, Hotel Dynasty, Kuala Lumpur, 27-28 Disember 2014 (Poster) 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BERTERASKAN KOMPETENSI DAN KUALITI PERKHIDMATAN DALAM ORGANISASI AWAM. KESALINGBERGANTUNGAN TUGASAN SEBAGAI PENYEDERHANA, Principal Investigator(PI), 01/06/2007, 31/05/2009

AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN KUALITI PERKHIDMATAN DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM, Principal Investigator(PI), 15/07/2008, 30/11/2010

Biografi Usahawan Muslim di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

CAREER DEVELOPMENT OF MUSLIM WOMAN IN CIVIL SERVICE : A FOCUS ON SOUTH EAST ASIAN COUNTRIES, Principal Investigator(PI), 10/12/2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 09/06/2011

Career Advancement of Muslim Women in Civil Service: A Focus on SEA Countries, Principal Investigator(PI), 2009-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN DAN KEGAGALAN USAHAWAN DARI PERSPEKTIF ISLAM : KAJIAN DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 15/04/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 14/04/2011

Governing Women For Work and Family Balance in Malaysia: An Islamic Input For New Theoretical Model, Co-Investigator, 2014-2016, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Governing Women For Work and Family Balance in Malaysia: An Islamic Input for New Theoretical Model (Temporary PI)., Principal Investigator(PI), 2015-2015, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

IT and its Impact on the Students' Choice of E- Learning, Co-Investigator, 2008-2010, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National

Indeks Kelestarian Insan Mengikut Konsep Wasatiyyah Dalam Perkhidmatan, Co-Researcher, 07/07/2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/07/2016

Islamic Work Value: The Influence Of Islamic Values In Hrm Practices On Employee Engagement, Co-Researcher, 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/06/2016

Job Satisfaction among Lecturers. A Study in Selected Universities, Co-Investigator, 2010-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Kajian Penggunaan Media Dalam Modul Pengajaran Prasekolah Islam di Malaysia, Co-Investigator, 2010-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Kefahaman Pengguna Bank Muamalat Cawangan Aceh Indonesia Terhadap Pelaburan Mudharabah & Pembahagian Nisbah Keuntungan, -Supervisor, 2011-2012, Postgraduate Research Grant(PPP), National

Keusahawanan Islam Dalam Kalangan Peniaganita Di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Bharu, Kelantan., Principal Investigator(PI), 2013-2013, UM Sabbatical Allowance, National

MODEL DEVELOPMENT THEORY REASONED ACTION : A PSYCOANALYTICS APPROACH FOR MILLENIAL RESEARCHERS' ETHICAL DECISION MODEL, Principal Investigator(PI), 01/03/2014, Program Rakan Penyelidikan - RACE, 28/02/2016

Migration Of Human Capital (brain Drain), Co-Researcher, 26/10/2015, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 26/10/2016

Model Development Theory Reasoned Action: A Psychoanalytics Approach For Millennial Researchers' Ethical Decision Model., -Mentor, 2014-2016, KPM, National

Pembinaan Modul Pengurusan Guru Sekolah Agama Rakyat di Malaysia, Co-Investigator, 2013-2013, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Pencapaian Wanita Islam Dalam Sektor Awam Kajian Di Wilayah Persekutuan, Principal Investigator(PI), 2003-2005, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Pengurusan Islam, Principal Investigator(PI), 2003-2005

Peranan & Kuasa Lembaga Amil dalam Pengurusan Zakat: Kajian Terhadap Baitul Mal Aceh, -Supervisor, 2011-2011, Postgraduate Research Grant(PPP), National

RELIGIOSITY IN BRAND SWITCHING : A COMPARATIVE STUDY OF PAKISTANI AND MALAYSIAN CONSUMERS, Principal Investigator(PI), 01/10/2013, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 01/10/2016

STRATEGI KEUSAHAWANAN ISLAM DI INDONESIA : KAJIAN DI KALANGAN PENIAGA KECIL DI KECAMATAN NEGLASARI, KOTA TANGERANG, INDONESIA, Principal Investigator(PI), 20/04/2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 19/04/2010

TADBIR URUS KORPORAT DAN PRESTASI ORGANISASI DARI PERSPEKTIF ISLAM : SATU KAJIAN DI LEMBAGA TABUNG HAJI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 01/11/2010, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 31/10/2011

The Influence Of Soft Factors In Iso 9000 Maintenance In The Journey Of Acieving Tqm Status In Islamic Country : A Case Studies Within Malaysian Higher Education Institututions (mheis), Co-Researcher, 07/07/2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/07/2016

The Influence of Organizational Culture on Malaysian Public Services., Co-Investigator, 2009-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

The Involvement And Representation Of Muslim Women In Smes: A Study In Asian Pasific Countries, Principal Investigator(PI), 05/06/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 18/09/2015

Wasatiyyah Sebagai Suatu Alat Pengukuran Penilaian Prestasi Dalam Pentadbiran Awam Di Malaysia, Principal Investigator(PI), 07/07/2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/07/2016

Women Directorship in Malaysian SMEs, Principal Investigator(PI), 2013-2013, UM Sabbatical Allowance, National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Pembangunan Holistik Dalam Islam, Reviewer, 2010-2010, DBP

Pengurusan Islam: Suatu Pengenalan, Reviewer, 2010-2010, DBP

Issues of Employees Satisfaction and Compensation at Utusan Borneo, Sabah., Reviewer, 2011-2011, OUM

Pengurusan Dakwah di Sekolah Integrasi Kota Damansara, Selangor., Examiner, 2011-2011, APIUM

Quality Management System Advisor, Advisor, 2011-2011, PATCO

Jemaah Dalam Perniagaan (Modul Program Asas Keusahawanan), Module Developer, 2011-2011, PUSMAL

Islamic Studies for NST Postgraduate Supplement, Resource Person, 2011-2011, NST

The impact of competencies and self motivation toward successful adjustment and performance of expatriate in the service sector in Malaysia, Advisor, 2012-2012, OUM

Subject Matter Expert (Islamic Human Resource Management), Subject Matter Expert, 2012-2013, OUM

Quality Week Program, Expert Advisor, 2012-2012, PATCO

MQA Panel Reviewer, MQA Panel Reviewer, 2012-2018, MQA

Subject Matter Expert (Compensation Management), Subject Matter Expert, 2012-2013, OUM

Keusahawanan Islam Dalam Kalangan Peniaga Wanita di Pasar Besar Kota Bharu, Kelantan., Researcher, 2013-2013, UMK

PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DALAM KALANGAN PENIAGA RUNCIT MUSLIM DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (MUNAWWAR BADRUDDIN), Internal Examiner, 2013-2014, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Women Board Directors in Malaysian SMEs., Researcher, 2013-2013, School of Management & Marketing, Faculty of Commerce, University of Wollongong, Australia.

Women Directorship in PLCs and GLCs, Resource Person, 2013-2013, PEMANDU

PENGURUSAN HARTA ZAKAT DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-JAWA), UNIVERSITI ISLAM NEGERI MALANG, INDONESIA (MASRUM), Internal Examiner, 2013-2013, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Kajian Kes Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900:2008: Keperluan Daripada Perspektif Islam di JAWHAR, Internal Examiner, 2014-2014, University of Malaya

Kajian Kes Perlaksanaan MS1900:2005 Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (Hassan alBanna Mohamed), Internal Examiner, 2014-2014, Akademi Pengajian Islam, UM

Penilaian dan Penambahbaikan Program Diploma Pengurusan Islam, KUIM, Expert Advisor, 2014-2014, KUIM

Penerapan dan Pelaksanaan Profesionalisme Dalam Kalangan Warga Kerja JAKIM (Hazwani Mohd Nor), Internal Examiner, 2014-2014, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

FRGS Reviewer 2014, Reviewer, 2014-2014, University of Malaya

Selected Theories in Social Science Research-Book, Reviewer, 2014-2014, Publication Centre, University of Malaya

Job Satisfaction and Job Performance: Islamic Work Ethic as Moderating Variable, External Examiner, 2014-2014, UUM

Celebrity and Credibility Influence on Customer Attitudes and Intention to Support Islamic Social Enterprises in Indonesia (Sri Rahayu Hijrah Hati), Internal Examiner, 2014-2014, University of Malaya

Invention, Innovation and Design Exposition (IIDEX 2015), Judge, 2015-2015, UiTM

Pemasaran Daripada Perspektif Islam: Teori, Isu dan Perlaksanaan, Reviewer, 2015-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka

Measuring Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Auto Financing: A Comparative Study Between al-Ijarah Thumma al-Bai (AITAB) and Murabahah, External Examiner, 2015-2015, USIM

Faktor Penentu Pembayaran Zakat oleh Institusi Perniagaan, Resource Person, 2015-2015, Lembaga Zakat Selangor

Human Factors of Total Quality, 2015-2015, USIM

Transfer of Training: A mechanism to enhance the return on training investment, Reviewer, 2015-2015, USIM

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2003, (UNIVERSITY)

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2009, (UNIVERSITY)

Best Paper Award, Global Research Agency, 2010, (INTERNATIONAL)

Best Paper Award, IEDRC, 2012, (INTERNATIONAL)

Best Paper Award in HRM Category, UNITEN, 2007, (INTERNATIONAL)

Bronze Award: Religion & Brand Switching Behavior of Muslim Consumers: Development of Conceptual Model, Academy of Islamic Studies, 2015, (PTJ)

Bronze Award: Wasatiyyah sebagai suatu pengukuran penilaian prestasi dalam pentadbiran awam di Malaysia, Academy of Islamic Studies, 2015, (PTJ)

Felo Pelawat UMK, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, UMK, 2013, (NATIONAL)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang, Universiti Malaya, 2011, (UNIVERSITY)

Silver Award in PECIPTA 2015 (Pelaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia), UPSI, 2015, (NATIONAL)

Silver Award: Al-Wisoyah Kit IN Research Innovation Symposium Exhibition 2015, UiTM & MOSTI, 2015, (NATIONAL)

Silver Award: Governing Women For Work and Family Balance in Malaysia: An Islamic Input For New Theoretical Model, Academy of Islamic Studies, 2015, (PTJ)

Silver Award: Indeks Kelestarian Insan Mengikut Konsep Wasatiyyah Dalam Perkhidmatan, Academy of Islamic Studies, 2015, (PTJ)

Silver Award: International Exposition on Syariah Compliant Idea, Invention, Innovation and Design (ISCIIID 2014): Indeks Kelestarian Insan Mengikut Konsep Wasatiyyah Dalam Perkhidmatan, UiTM, 2014, (INTERNATIONAL)

Silver award: International Exposition on Syariah Compliant Idea, Invention, Innovation and Design (ISCIIID 2014): Governing Women For Work and Family Balance in Malaysia: An Islamic Input For a New Theoretical Model, UiTM, 2014, (INTERNATIONAL)

Visiting Fellow UOW, Faculty of Commerce, Universiti of Wollongong, Australia., 2013, (INTERNATIONAL)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Invited Seminar

Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru SMAR, Konvensyen Pengurusan Guru SAR, 18 Dec 2013 to 18 Dec 2013, JDPI & JTPPT & PMI, Selangor, (National)

Pengaduan Awam: Analisis daripada perspektif Islam dan amalannya di Malaysia, Persidangan Kebangsaan Pengurusan Aduan Menurut Perspektif Islam, 27 Jul 2010 to 27 Jul 2010, INMIND, (National)
 
Invited Speaker

Sistem Pendidikan di Malaysia, Seminar Pendidikan, 02 Aug 2010 to 02 Aug 2013, SMA Islam al-Hasyimiyyah, Tengerang, Jakarta, (International)

Kepentingan Jemaah Dalam Perniagaan, Kursus Asas Pembudayaan Keusahawanan, 06 Sep 2011 to 06 Sep 2011, PUSMAL, (University)

Kepentingan Jemaah dalam Perniagaan, Program Asas Pembudayaan Keusahawanan, 12 Jun 2011 to 12 Jun 2011, PUSMAL, (University)

Kepentingan Jemaah Dalam Perniagaan, Program Asas Keusahawanan, 16 May 2011 to 16 May 2011, PUSMAL, (University)

Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru-guru SMAR., Konvensyen Pengurusan Guru SAR, 18 Dec 2013, JAPI, APIUM, (National)

The Muslim Women SMEs Entrepreneurs in Asia Pacific Countries: A Study on Motivation and Challenges, The 4th International Conference on Business Strategy and Social Sciences, 26 Jan 2016 to 26 Jan 2016, Park Publishing Group, (International)
 
Poster

Wasatiyyah Sebagai Suatu Pengukuran Dalam Penilaian Prestasi Sektor Awam, Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015, 22 Apr 2015 to 22 Apr 2015, APIUM, (National)

Kepuasan Kerja Dalam Islam : Kajian Perbandingan Antara API dan FBL, UM., Pameran Penyelidikan IPPP, 22 Apr 2015 to 22 Apr 2015, IPPP, (National)
 
Presenter

Muslim businesswomen in an Islamic state: between ideals and reality., International Conference on Economics and Social Science, 01 Feb 2014 to 02 Feb 2014, IFRD, (International)

The Motivations of Muslim Women Entrepreneurs in Malaysian SMEs., the 4th International Conference on Management, 01 Jun 2014, Global Research Agency, (International)

Women on the boards and company financial performance: a study in Malaysian SMEs., The 3rd Global on Accounting, Finance and Economics Conference, 01 May 2013 to 06 May 2013, World International Business Institute, (International)

Wanita dan Keusahawanan Islam : Satu Kerangka Konseptual., ICIM, 01 Nov 2013, (International)

Career Advancement Barriers in Malaysian Federal Public Service: A Special Focus on Muslim Women, International Conference on Financial Management and Economics, 02 Jul 2011 to 03 Jul 2011, IEDRC, (International)

Career Advancement of Muslim Women in Federal Civil Service: A Focus on Accountants, The 5th International Conference on Business and Management Research, 03 Aug 2010 to 03 Aug 2010, Universiti Indonesia, Indonesia, (International)

Motivation of Muslim Women Entrepreneurs in China SMEs: Towards Trading Halal Good and Services, The 2nd International Convention on Islamic Management 2015, 04 Nov 2015 to 04 Nov 2015, Department of Syariah and Management, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)

Service Quality in Malaysian Public Organizations, International Conference on Management, 05 Aug 2008 to 08 Aug 2008, Common Ground Publishing, (International)

Amalan Pengurusan Sumber Manusia Berteraskan Kompetensi dan Kualiti Perkhidmatan Awam, Persidangan Modal Insan Cemerlang Dalam Sektor Awam, 05 Nov 2007 to 07 Nov 2007, Unit Latihan, Universiti Sains Malaysia, (National)

Competency based Human Resource Practices in Malaysian Public Organizations, The 2009 International Conference on Economics, Business Management and Marketing, 11 Oct 2009 to 11 Oct 2009, International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT), Nanyang Technology University, Singapore., (International)

Business Jihad: A Conceptual Paper, The 3rd International Conference on Business and Economic Research, 12 Mar 2012 to 13 Mar 2012, Global Research Agency, (International)

Women on Board and Firm Performance:Preparing to open the black box, International Conference of Economics and Finance Research 2014, 13 Apr 2014 to 13 Apr 2014, IEDRC, (International)

Application of Wasatiyyah Concept in Public Administration Performance Appraisal System in Malaysia., International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality (BIZMATOUR), 13 May 2015 to 13 May 2015, UTem & UTM, (International)

Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: A Conceptual Framework, Global Economic and Business Research Conference, 14 Aug 2009 to 14 Aug 2009, Academic Journal Publication & Academic Conferences, (International)

Islamic human resource practices and organizational performance: a study in Malaysian public organizations, International Conference on Business and Economics Research, 15 Mar 2010 to 15 Mar 2010, Global Research Agency, (International)

Competency based Pay and Service Quality in Malaysian Public Organizations : Some Findings, The 3rd UNITEN International Business Management Conference 2007, 17 Dec 2007 to 18 Dec 2007, School of Business Management, UNITEN, (International)

Facilitators of Women's Career Advancement in Public Service: A Study in A Developing Country, International Conference on Innovation, Management & Service, 17 Sep 2011 to 18 Sep 2011, IEDRC, (International)

Women on Board: A Study in Malaysia, School of Management and Marketing Seminar, 19 Apr 2013 to 19 Apr 2013, School of Management & Marketing, Faculty of Commerce, UoW., (International)

Yazilmiwati,Y & Ilhaamie, AGA. (2012). Successful Muslim Personality and Their Achievement: A Study in Malaysia., the 5th International Borneo Business Conference (IBBC), 19 Dec 2012, UMS, (International)

Competency based Training and Service Quality : A Conceptual Model, SME and Marketing Conference 2006, 20 Nov 2006 to 20 Nov 2006, School of Management, Universiti Sains Malaysia, (National)

Career Advancement of Muslim Women in Public Service: A Study In Indonesia, The 8th International Strategic Management Conference, 21 Jun 2012 to 23 Jun 2012, University Berkent, Turkey, (International)

Challenges of Muslim Women Entrepreneurs in Malaysian SMEs, International Conference of Marketing and Business Management 2014, 21 Nov 2014 to 21 Nov 2014, IEDRC, (International)

Competency based Recruitment and Selection And Service Quality : A Proposed Framework, The 7th International Conference of the Asian Academy of Management, 22 May 2007 to 24 May 2007, School of Management, Universiti Sains Malaysia, (International)

Service Quality From Syariah and Management Students\' Perspective: A Study in UM, International Conference on Teaching and Learning, 23 Nov 2009 to 25 Nov 2009, UPSI, (International)

Islamic HRP and OP: Some Empirical Findings on Islamic Organizations in Malaysia, The International Conference on Da'wah and Islamic Management (IC-DAIM 2010), 23 Nov 2010 to 25 Nov 2010, USIM, (International)

Islamic perspectives of Human Capital Development, International Conference on Human Capital Development, 25 May 2009 to 27 May 2009, Universiti Malaysia Pahang, (International)

Career Advancement of Muslim Women: A Special Focus on Malaysian Federal Civil Service., International Conference on Humanities, Histories and Social Sciences, 26 Feb 2010 to 26 Feb 2010, IASCIT, (International)

Service Quality in Public Service: Some Findings in Malaysia, International Conference on Business, Economics and Tourism Management, 27 Feb 2010 to 28 Feb 2010, IASCIT, (International)

The Effects of Career Development and Performance Management on Service Quality: A Study in Malaysian Public Organizations, Eight International Business Research Conference, 27 Mar 2008 to 28 Mar 2008, World Business Institute, (International)

Exploring The Millennials Researcher Ethical Model: Towards Using a Psychoanalytic Approach, The 2nd International Conference on Economics, Social Sciences and Human Behavior Studies 2015, 29 Aug 2015 to 29 Aug 2015, IRED, (International)

Entrepreneurs' Personality From Islamic Perspective: A Study on Successful Muslim Entrepreneurs in Malaysia, 2nd ICBER 2012, 29 Sep 2012 to 29 Sep 2012, IEDRC, (International)

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Doctoral Degree (PhD), Rashidi Abbas, Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di UMP, 2010/2011

Doctoral Degree (PhD), Mohamad Nazli B. Omar, Dakwah di Melaka dalam konteks negeri maju: Kajian tentang cabaran dan masalah pengurusan institusi dakwah di Melaka, 2008/2009

Masters Degree, Abdul Ghani Bin Zaighu, Kepimpinan Strategik daripada perspektif Islam: Kajian di KAGAT, NS., 2007/2008

Masters Degree, Nadisa Astawi, Polisi dan Strategi Pembangunan Keusahawanan Melalui Projek (P2KP): Kajian Implikasi Masyarakat Islam di Cirebon, 2009/2010

Masters Degree, Abdul Rachman Husein, Keusahawanan Islam: Strategi Di Kalangan Peniaga Kecil Di Kecamatan Neglasari, Indonesia, 2008/2009

Masters Degree, Muhammad Firdaus Bin Lahmuddin, Pelaksanaan ISO 9001:2008 di Pondok Pesantren Jeumala Amal, Pidie Jayu, Aceh, 2011/2012

Masters Degree, Mohd Nizam Bin Mokhtar, Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 di JAIM, 2009/2010

Masters Degree, Zuliana Ismail, Tadbir Urus Korporat & Prestasi Organisasi: Kajian di LUTH, 2009/2010

Masters Degree, Iskandar, Kefahaman Pengguna Bank Muamalat Indonesia Cawangan Banda Aceh Terhadap Pelaburan Mudharabah dan Nisbah Pembahagian Untung, 2010/2011

Masters Degree, Iqbal, Peranan & Kekuasaan Lembaga Amil dalam Pengurusan Pentadbiran Zakat: Kajian di BaitulMal Aceh, 2010/2011

Masters Degree, Helmi Akhtar Bin Abdul Malik, Komunikasi Islam Dari Pandangan Imam al-Ghazali, 2007/2008

Masters Degree, Wan Suryati Wan Ishak, Pengaruh Personaliti dan Sikap Terhadap Produktiviti Kerja : Kajian Di Kalangan Pensyarah Muslim Universiti Malaya, 2000/2001

Masters Degree, Imlah Bt Abd Aziz, Latihan dan Pembangunan dan hubungannya dengan Pemindahan Latihan di JAWI, 2009/2010

Ongoing

Doctoral Degree (PhD), Siti Hajar Salwa Ahmad Musadik, Religoisity, Hedonistic Motivation and Impulse Buying Behavior, 2014/2015

Doctoral Degree (PhD), Hossain Kamal, Muslim Women Entrepreneurship in Bangladesh, 2014/2015

Doctoral Degree (PhD), Syed Delowar, Islamic Leadership, 2014/2015

Doctoral Degree (PhD), Munaza Saeed, Religiosity in Brand switching; a comparative study of Pakistani and Malaysian consumers, 2013/2014

Doctoral Degree (PhD), Yazilmiwati@Hasni Bt Yaacob, Faktor Kejayaan dan Kegagalan Usahawanan Islam, 2009/2010

Doctoral Degree (PhD), Niaz, Islamic Training and Transfer of Training, 2014/2015

Masters Degree, Nik Noraini, Pelaksanaan TadbirUrus Korporat di Syarikat MikroKredit, 2013/2014

Masters Degree, Sufrizal, Pelaksanaan TadbirUrus Korporat di Lembaga Zakat: Kajian Perbandingan, 2013/2014

Masters Degree, Nur Ain Arshad, Amalan Pengambilan dan Pemilihan Pekerja: Tinjauan Di Maybank Berhad, 2010/2011

Masters Degree, Mek Som @ Rashidah Binti Che Wil, Pelaksanaan Sistem E-Halal: Kesan Terhadap Pengurusan Pensijilan Halal Malaysia, 2010/2011

Masters Degree, Siti Nurasfar Mat Denan, Strategi Pemasaran Islam Dalam Kalangan Usahawan Wanita: Kajian di IKS, NS, 2013/2014
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2000/2001, 8

IPEM4208 Latihan Industri, 2014/2015, 4

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2002/2003, 23

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2003/2004, 1

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2007/2008, 4

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2008/2009, 2

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2009/2010, 1

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2009/2010, 2

Latihan Mengajar, 2011/2012, 2

Latihan Mengajar, 2010/2011, 2

Latihan Industri, 2011/2012, 4

Latihan Industri, 2010/2011, 4

Latihan Industri, 2013/2014, 4

Jalinan Masyarakat, 2013/2014, 20

IPEH 3280 KERTAS PROJEK, 2001/2002, 10

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(Product Name), (Type), (Reference), (Year), (Level).

Buku Panduan: Manual Pelaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan & Inovatif (Hassan alBanna, M; Abd. Mu'min, AG., Siti Arni, B, Sharifah Hayaati, S.I. & Ilhaamie, AGA), Copyright, ISBN 978-967-5985-37-9, 2015, (National)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).

Vol 8, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Common Ground Publisher., Associate Editor, 2008-2008, (International)

AJK ISO APIUM, Akademi Pengajian Islam, UM, Committee Member, 2002-2003, (Faculty)

AJK ISO UM (Pengurusan Komersialisasi), UM, Committee Member, 2001-2002, (University)

Sub-editor, International Journal of Management and Technology, Sub-editor, 2011-2025, (International)

Editorial Board, Business and Management Review, Sub-editor, 2011-2025, (International)

Member Editorial Board, Business Journalz, Member Editotrial Board, 2011-2025, (International)

Editorial Team of African Journal of Marketing Management, AJMM, Sub-editor, 2012-2025, (International)

Panel Sidang Penasihat Pengarang Jurnal al-Ilmi, KUIM, Committee Member, 2012-2012

Panel Penilai FRGS Kitaran 1 & 2 2014, UM, Reviewer, 2014-2014, (University)

Panel Penilai FRGS Kitaran 1 2015, UM, Reviewer, 2015-2015, (University)

Technical Program Committee (SYSSARM 2015), MALTESAS, Designated Reviewer, 2015-2015, (International)

Panel Penilai PPP Kitaran 1 2015, UM, Reviewer, 2015-2015, (University)

Penilai Program Diploma Pengurusan Islam, KUIM, Expert Advisor, 2014-2014, (National)

Panel Penilai Geran BKP dan PPP, UM, Reviewer, 2014-2014, (University)

Technical Program Committee INCOMAR 2015, MALTESE, Reviewer, 2015-2015, (International)

Technical Reviewer for ICABEC2014, University Malaysia Terengganu, Technical Reviewer, 2014-2014, (International)

Expert Reviewer, CHUSER 2012 (IEEE Colloqium on Humanities, Science and Engineering), Expert Advisor, 2012-2012, (National)

Scientific Committee of IRCBE 2013 FEB, UNDIB, Semarang, Indonesia., FEB, UNDIB, Semarang, Indonesia., Committee Member, 2013-2013, (International)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate

RESEARCH METHODOLOGY, 2012/2013(1), 30, 4

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, 2012/2013(1), 2, 42

RESEARCH METHODOLOGY, 2011/2012(2), 60, 5

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, 2011/2012(2), 1, 60

ADVANCED RESOURCE METHODOLOGY, 2011/2012(1), 50, 6

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, 2010/2011(2), 5, 42

BUSINESS POLICY, 2009/2010(1), 1, 42

BUSINESS POLICY, 2008/2009(2), 4, 42

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, 2002/2003(2), 17, 56

POLISI PERNIAGAAN, 2002/2003(2), 8, 42

First Degree

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP, 2015/2016, 30, 42

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2015/2016(1), 47, 4

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ACCORDING TO ISLAM, 2015/2016(1), 17, 28

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2015/2016(1), 15, 4

STRATEGIC MANAGEMENT IN ISLAMIC, 2014/2015(1), 27, 42

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2014/2015(1), 500, 4

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2014/2015(2), 30, 4

ISLAMIC MARKETING MANAGEMENT, 2014/2015(2), 19, 42

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2014/2015(1), 500, 4

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2014/2015(2), 30, 4

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ACCORDING TO ISLAM, 2014/2015(1), 20, 42

ORGANIZATIONAL THEORY, 2014/2015(1), 27, 42

PRINCIPLE OF ORGANIZATION MANAGEMENT FROM THE ISLAMIC PERSPECTIVE, 2014/2015(2), 6, 27

ISLAMIC MARKETING MANAGEMENT, 2013/2014(2), 30, 42

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FROM ISLAMIC PERSPECTIVE, 2013/2014(2), 30, 42

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2013/2014(2), 20, 4

CONTEMPORARY ISLAMIC ADMINISTRATION, 2013/2014(2), 20, 4

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP, 2012/2013(1), 25, 62

STRATEGIC MANAGEMENT IN ISLAMIC, 2012/2013(1), 25, 62

STRATEGIC MANAGEMENT IN ISLAMIC, 2011/2012(1), 26, 42

BASIC OF ENTREPRENEURSHIP CULTURE, 2011/2012(2), 159, 7

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ACCORDING TO ISLAM, 2011/2012(2), 25, 60

ISLAMIC MARKETING MANAGEMENT, 2011/2012(2), 25, 60

ORGANIZATIONAL THEORY, 2011/2012(1), 22, 42

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP, 2011/2012(1), 22, 40

ORGANIZATIONAL THEORY, 2010/2011, 32, 42

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP, 2010/2011, 32, 42

ISLAMIC MARKETING MANAGEMENT, 2010/2011(2), 22, 42

STRATEGIC MANAGEMENT, 2009/2010(2), 1, 42

ORGANIZATIONAL THEORY, 2009/2010(1), 31, 42

STRATEGIC MANAGEMENT IN ISLAMIC, 2009/2010(2), 31, 42

ORGANIZATIONAL THEORY, 2009/2010(1), 3, 42

ISLAMIC MARKETING MANAGEMENT, 2009/2010(2), 32, 42

ISLAMIC MARKETING MANAGEMENT, 2008/2009(2), 31, 42

Teori Organisasi, 2008/2009(1), 20, 42

STRATEGIC MANAGEMENT, 2008/2009(1), 20, 21

ORGANIZATIONAL THEORY, 2007/2008(2), 24, 70

INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION, 2003/2004(1), 56, 10

MARKETING MANAGEMENT AND STRATEGY, 2003/2004(1), 30, 20

INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION, 2002/2003(1), 83, 28

MARKETING MANAGEMENT AND STRATEGY, 2002/2003(2), 36, 56

CORPORATE MANAGEMENT, 2002/2003(1), 36, 56

INTRODUCTION TO ACCOUNTING, 2001/2002(1), 99, 84

INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION, 2001/2002(1), 85, 70

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR, 2001/2002(2), 92, 28

CORPORATE MANAGEMENT, 2001/2002(2), 64, 56

FINANCIAL MANAGEMENT, 2000/2001(2), 67, 70

CORPORATE MANAGEMENT, 2000/2001(2), 44, 56

Diploma (If Applicable)

PENGAJIAN ISLAM, 2002/2003(2), 52, 2

PENGAJIAN ISLAM, 2002/2003(1), 40, 2

PENGAJIAN ISLAM, 2001/2002(1), 60, 2

PENGAJIAN ISLAM, 2001/2002(2), 75, 2

PENGAJIAN ISLAM, 2000/2001(2), 83, 2

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Pengurusan Islam: Satu Pengenalan, Book ,  (2010-2010)

Transfer in Training: A Mechanism to Enhance Employee Performance, Book ,  (2015-2015)

Pemasaran Daripada Perspektif Islam: teori, isu dan perlaksanaan., Book ,  (2015-2015)

Human Factors of Total Quality, Book ,  (2015-2015)

Selected Theories in Social Science Research, Book ,  (2014-2014)

Pembangunan Holistik Dalam Islam, Book ,  (2010-2010)

PENGURUSAN HARTA ZAKAT DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-JAWA), UNIVERSITI ISLAM NEGERI MALANG, INDONESIA (MASRUM), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., Thesis ,  (2013-2013)

Kajian Kes Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900-2008: Keperluan Daripada Perspektif Islam di JAWHAR., Thesis ,  (2014-2014)

Pembangunan Modal Insan Daripada Perspektif Islam: Kajian di TNB, Thesis ,  (2015-2015)

Job Satisfaction and Job Performance with Moderating Effect of Islamic Work Ethics in Yemen, Thesis ,  (2014-2014)

Kajian Kes Perlaksanaan MS1900:2005 Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia, Thesis ,  (2014-2014)

Celebrity and Credibility Influence on Customer Attitudes and Intention to Support Islamic Social Enterprises in Indonesia (Sri Rahayu Hijrah Hati), Thesis ,  (2014-2014)

Kesan Pelaksanaan MS ISO 9002 Di Kolej IKIP KUANTAN Menurut Perspektif Islam, Thesis , 

PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DALAM KALANGAN PENIAGA RUNCIT MUSLIM DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (MUNAWWAR BADRUDDIN), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., Thesis ,  (2013-2013)

Pengurusan Dakwah Di Sekolah Integrasi Kota Damansara, Selangor., Thesis ,  (2011-2011)

PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN DALAM KALANGAN PENIAGA RUNCIT MUSLIM DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (MUNAWWAR BADRUDDIN)Reexamination, Thesis ,  (2014-2014)

Penerapan dan Pelaksanaan Professionalisme Dalam Kalangan Warga Kerja JAKIM, Thesis ,  (2014-2014)

Measuring Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Auto Financing: A Comparative Study Between al-Ijarah Thumma al-Bai (AITAB) and Murabahah, Thesis ,  (2015-2015)

Issues of Employees Satisfaction and Compensation of Utusan Borneo, Sabah, Master of Human Resource Management, OUM., Project ,  (2011-2011)

Values and Ethics Towards Quality Public Delivery System of Malaysia : An Islamic Perspective, Jurnal Syariah UM, 16(2), 2007., Article In Journal ,  (2007-2007)

Saving behavior in Islamic framework: the case of International Islamic University Malaysia (IIUM), Jurnal Syariah, 9(2), 2001, Article In Journal ,  (2001-2001)

Leading Change in Organizations. International Journal of Knowledge, Culture and Change, 2008., Article In Journal ,  (2008-2008)

Have you heard? International Journal of Knowledge, Culture and Change, 2008., Article In Journal ,  (2008-2008)

Malaysian Sukuk Issues in Accounting Standard, Jurnal Syariah, Jilid 16 : 1, 2008., Article In Journal , 

Training And Utilization Of Staff And Job Performance In Post Primary Education Board, In North Senatorial District Of Delta State, Nigeria, International Journal of Economics and International Finance, Article In Journal ,  (2010-2010)

Determinants of Service Quality and Their Relationship with Behavioural Outcomes: Empirical Study of the Private Commercial Banks in Bangladesh, Educational Research., Article In Journal ,  (2011-2011)

Western Corporate Practices or Jahiliyya? A Dilemma for Pakistani Organizations? Educational Research., Article In Journal ,  (2011-2011)

Attitude & Perceived Importance Towards Work Life Balance Policies: A Comparative Employee Analysis of Private & Public Sector Banks. International Research Journal of Management & Business Studies., Article In Journal ,  (2011-2011)

Gender Difference in Strategy Execution, A Comparative Study Between Female and Male Managers in Obstacle Management, AJMM., Article In Journal ,  (2011-2011)

Acquired and Required Competencies in Manufacturing Sector Graduates from Employers and Employees Perspective: The Malaysian Case, Educational Research., Article In Journal ,  (2011-2011)

Human Resources: A New Dimension of Cooperation between India and Philippines. J of Geography & Regional Planning., Article In Journal ,  (2011-2011)

Degree of influence of Training and Development on Employees Behavior? Journal of Research in International Business and Management., Article In Journal ,  (2011-2011)

An analysis of risks associated with internet recruitment and the management of such risks in Zimbabwe.Educational Research., Article In Journal ,  (2011-2011)

Performance Evaluation of Tehran province payame noor university staffs (Open University) by AHP technique, AJMM, Article In Journal ,  (2011-2011)

Manuscript ID IRAS-2011-142 entitled "Personnel Administration Reform in the Thai Public Sector: Accountability, Culture and Trust?" for the International Review of Administrative Sciences., Article In Journal ,  (2011-2011)

Islamic Leadership Lessons from the 9th Century based on Ibn Khaldun s MUQADDIMAH (Educational Research), Article In Journal ,  (2012-2012)

Effect of sales promotion as a Tool on customer attention to purchase: A Case study of automaker company, AJMM., Article In Journal ,  (2011-2011)

The Challenges For ILKA Through Providing Skill Workers For Industrial Sector, Educational Research, Article In Journal ,  (2011-2011)

The Confucian Rectification of Names And People/Human Resource Management,ER-12-215., Article In Journal ,  (2012-2012)

Recruitment And Selection Practices and Customer Service Delivery Among Selected Banks In Ekiti State, Nigeria,HJMBM-12-012,, Article In Journal ,  (2012-2012)

Understanding people philosophy - the genuine confront, AJBM-12-982,, Article In Journal ,  (2012-2012)

A COMPETENCY FRAMEWORK FOR THE SMALL BUSINESS SECTOR IN JOHANNESBURG SOUTH AFRICA, AJBM, Article In Journal ,  (2012-2012)

COGNITIVE STYLES AND WORK MOTIVATION AS PRECURSORS OF JOB PERFORMANCE OF LIBRARY PERSONNEL IN PRIVATE UNIVERSITIES IN NIGERIA, HJEGS, Article In Journal ,  (2012-2012)

Relationship between career competencies and organizational success (AJBM-12-1113), Article In Journal ,  (2012-2012)

Investigating the difference between the expectations and perceptions of college's students and the quality of educational service based on five dimensional model of Servqual (UJES-12-099), Article In Journal ,  (2012-2012)

Service Quality And Customers Purchasing Intentions: A Study Of The Indian Banking Sector, IRJMBS., Article In Journal ,  (2012-2012)

Performance Management System in UK Retail Industry: A Case Study, IRJMS, Article In Journal ,  (2012-2012)

Examining The Tripod Relationship Between Employee Cognition, Corporate Culture And Employee Behaviour,UJMBR, Article In Journal ,  (2012-2012)

The relationship between Human Resource (HR) planning and productivity: The Case of the Sirt Oil Company (SOC) in Libya HJMBM-12-029, Article In Journal ,  (2012-2012)

Relationship between Islamic Work Ethics and Job Satisfaction and Commitment and Turnover Intention in Iran. Journal of Accounting and Islamic Business Research, Article In Journal ,  (2013-2013)

Fundamental Islamic Perspective of Business Ethics, JIABR, Article In Journal ,  (2014-2014)

Factors Affecting Retention of Female Employees in Organizations in Developing countries. Gender in Management: An International Journal, Article In Journal ,  (2014-2014)

The Influence of Religiosity Phenomenon on the Choice of Cars and Yogurt, Journal of Islamic Marketing., Article In Journal ,  (2014-2014)

Faktor-faktor Kejayaan Dalam Pelaksanaan MS 1900:2005: Satu Kajian Kualitatif di Institusi Pengajian Tinggi Swasta, Malaysia, Jurnal Teknologi (Scopus indexed), Article In Journal ,  (2014-2014)

Perlaksanaan Kaizen Dalam Meningkatkan Kecemerlangan Organisasi Menurut Pandangan Islam, Ulum Islamiyyah Journal, Article In Journal ,  (2015-2015)

Quality Governance and Performance Evaluation in Malaysian Public Sector, Total Quality Management and Business Excellence., Article In Journal ,  (2015-2015)

Investigating the Effect of National Park Sustainability on National Park Behavioral Intention: Kinabalu National Park & A Literature Review of Islamic Marketing Environment & Determinants of Attitude and Intention Toward Adopting Islamic Financing Among Non Users, Article In Proceeding ,  (2015-2015)

Assessing Potential and Impact on Bilateral Free Trade Scenario Between Indonesia and Chile, Article In Proceeding ,  (2013-2013)

Barriers in energy efficiency: a comparison across 3 Asian countries, Article In Proceeding ,  (2013-2013)

How do the Herzberg's Hygiene-Motivator factors play a role in affecting employee loyalty? - A case study of B. Braun, Malaysia, ICABEC2014, Article In Proceeding ,  (2014-2014)

A Descriptive Study on Training Needs Analysis in Logistics Industry in Malaysia:Employees Perception") for CHUSER 2012, Article In Proceeding ,  (2012-2012)

Credit Growth of Bank and Its Control Recommendations., Article In Proceeding ,  (2013-2013)

Tanggungjawab Sosial Dalam Organisasi Korporat Menurut Perspektif Islam, Project paper , 

Motivasi Kerja Melalui Sistem Ganjaran Satu Analisis Menurut Perspektif Islam, Project paper , 

Pengurusan Tekanan : Satu Kajian Terhadap Mahasiswa di Akademi Pengajian Islam, Kuala Lumpur, Project paper , 

CUEPACS : Peranan dan Sumbanganya Kepada Kakitangan Awam di Malaysia, Project paper , 

Faktor Penyumbang Pusing Ganti Pekerja : Satu Kajian Di Tenaga Nasional, Project paper , 

Pelaksanaan Penilaian Prestasi : Satu Kajian Di Maju Teknik Kota Sdn. Bhd., Project paper , 

Kongres Kesatuan Sekerja (MTUC) : Peranan dan Sumbangannya Terhadap Kebajikan Pekerja-Pekerja di Malaysia, Project paper , 

Kerja Berpasukan Dalam Organisasi : Kajian Di Southern Steel Berhad Pulau Pinang, Project paper , 

Perhubungan Awam : Kajian di Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd (PERODUA), Rawang, Selangor, Project paper , 

Kursus Asas Pembudayaan Keusahawanan Sem 2, 2007/2008 & sem 2, 2008/2009, sem 1 & 2, 2009/2010, sem 1 & 2 2010/2011, sem 1 & 2 2011/2012, University Course ,  (2007-2013)

Faktor Insaniah Dalam Pengurusan Kualiti : Kajian di Organisasi Awam Islam Malaysia, PostGraduate Seminar ,  (2011-2011)

Amalan Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam: kajian di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ), PostGraduate Seminar ,  (2011-2011)

Implementasi Keperibadian Islam Terhadap Profesionalisme Dalam Pekerjaan: Kajian di Bank Muamalat Indonesia Cawangan Malang, Indonesia., PostGraduate Seminar ,  (2011-2011)

Amalan Pengurusan Islam Dalam Industri Perhotelan: Kajian Kes di Hotel De Palma., PostGraduate Seminar ,  (2011-2011)

Pengurusan Wakaf: 1991-2011, Postgraduate Seminar ,  (2011-2011)

Nilai profesionalisme dalam Pengurusan Islam: Amalannya di kalangan kakitangan JAKIM, PostGraduate Seminar ,  (2011-2011)

Nurul Husna bt Abd Malik, Lizah bt Ismail & W Mohd Azfar W Mohd Zain, Postgraduate Seminar ,  (2010-2010)

Hassan alBanna (Islamic MS ISO and Customer Satisfaction), Postgraduate Department Seminar ,  (2012-2012)

Poster Evaluation, 1st UMK Postgraduate Colloqium ,  (2013-2013)

Pembangunan Modal Insan Dalam Organisasi: Kajian Khusus Di Ibu Pejabat TNB, Postgraduate Seminar ,  (2012-2012)

Pengaruh Islam Terhadap Orientasi Perniagaan: Kajian di DPPIM, Postgraduate Department Seminar ,  (2014-2014)

Pelaksanaan MS 1900: 2005 Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam di IPT Malaysia: Satu Kajian Kes (Hasan Al-Banna Mohamed), Candidature Defense ,  (2014-2014)

Measuring Customer Satisfaction and Loyalty Towards Auto Financing: A Comparative Study Betweem Al-Ijarah Thumma Al-Bai' (Aitab) and Vehicle Financing-i (BBA), Postgraduate Seminar (Findings) ,  (2014-2014)

Pembangunan sumber manusia dlm proses penerapan syariat Islam di Aceh, Kajian di Dinas Syarikat Islam Aceh, Postgraduate Proposal Defence ,  (2014-2014)

Panel Kajian Program Diploma Pengurusan dan Pentadbiran Islam, API, KUIM., Programme Evaluation ,  (2014-2014)

Aiedah binti Abdul Malek: Government initiatives and determinants influencing halal food consumption among generation Y Muslims in Malaysian Private Universities, Postgraduate Candidature Defence ,  (2014-2014)

Profesionalisme dalam Pengurusan Islam: Pelaksanaanya dalam kalangan warga kerja JAKIM (Hazwani), Candidature Defense ,  (2014-2014)

Hubungan Kepimpinan Islam dan Komitmen Kerja Pensyarah: kajian di KUISAS (Nor Hidayah Zainudin), Candidature Defense ,  (2014-2014)

Indeks patuh syariah untuk industri perhotelan di Malaysia, FRGS Research Proposal ,  (2014-2014)

Examiner for hafazan subject, Hafazan subject ,  (2010-2015)

Success factors for implementing MIS in Libyan Islamic banking institutions, Proposal Defence ,  (2015-2015)

Komunikasi Kepimpinan Menurut Perspektif Islam, Project paper , 

Peranan MAMPU Dalam Meningkatkan Kualiti Di Sektor Awam, Project paper , 

Peranan SIRIM Dalam Membudayakan Kualiti Dalam Sektor IKS, Project paper , 

Birokrasi Dalam Organisasi Menurut Perspektif Islam, Project paper , 

Amalan Integrasi Pengajaran pendidikan Islam Berasaskan Alam Sekitar Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah, Candidature Defence PhD Proposal ,  (2015-2015)

Strategi Penstrukturan Semula Kajian Di Akademi Pengajian Islam, Project paper , 

Pemasaran Antarabangsa Di Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON), Project paper , 

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

AJK Alumni Sekolah Maahad Muhammadi (P), (University), 26-Apr-09 until 31-Dec-09

Juri, Persatuan Mahasiswa Kelantan, (University), 11-Jan-09 until 11-Jan-09

Juri, Tadika Cahaya Gemilang, (Community), 11-Apr-09 until 11-Apr-09

Moderator, Seminar Keusahawanan Islam KeII, (National), 15-Oct-08 until 15-Oct-08

Moderator, International Conference Research in Islamic Laws, (International), 15-Jul-09 until 15-Jul-09

Translator, International Conference on Islamic Leadership I, (International), 04-Jul-02 until 04-Jul-02

Rapporteur, Seminar Efektif Governan Menurut Perspektif Islam, (National), 29-Aug-02 until 29-Aug-02

Moderator the 3rd ICBER 2012, (International), 13-Mar-12 until 13-Mar-12

Moderator ISRIS II, (International), 16-Feb-12 until 16-Feb-12

Moderator in the 4th ICM 2014, (International), 16-Jun-14 until 16-Jun-14

Advisor to MAS UOW, (International), 23-Mar-13 until 30-Jun-13

Advisor to Aceh Development International Conference 2013 (ADIC2013) , (International), 01-Jan-13 until 27-Mar-13

Moderator KOSAR II, (National), 27-Sep-14 until 28-Sep-14

Moderator ICIM 2013, (International), 28-Dec-13 until 28-Dec-13

Chair Session (BIZMATOUR 2015), (International), 13-May-15 until 13-May-15

Chairperson, ICBSSS 2016, Singapore, (International), 26-Jan-16 until 26-Jan-16

Moderator, 2nd ICIM 2015, (International), 04-Nov-15 until 04-Nov-15