CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Associate Prof. Dr. Rohani Binti Mohd Yusof
Designation
  Associate Professor
Department
  Department of Linguistics
Faculty
  Academy of Malay Studies
Tel. No. (Office)
  79677221
Fax No.
  79677214
E-mail Address
  romy@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9590-2010  
Address(Office)
  Department of Linguistics, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PHD(UM)(2000), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
MA(UM)(1987), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
BA(HONS)(UM)(1984), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

JABATAN INTEGRITI DAN PEMATUHAN STANDARD, PDRM, BUKIT AMAN, Editorial Board, 2014, (National)

MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA, Chief Editor, 2013, (University)

INSTITUTE OF PUBLIC SECURITY OF MALAYSIA (IPSOM), Associate Editor, 2013, (International)

ACADEMY OF MALAY STUDIES, Auditor, 2013-2013, (University)

SIM UNIVERSITY SINGAPORE, External Examiner, 2013-2014, (International)

ACADEMY OF MALAY STUDIES, Editorial Board, 2013, (University)

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Editorial Board, 2012-2013, (National)

PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Assistant Setiauasaha (2000-2002), Member, 2010-2012, (National)

KELAB MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA, Assistant Setiauasaha (2000-2002), Member, 2010, (National)

PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Life Member, 2009, (National)

PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Chief Editor, 2009, (National)

PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Assistant Secretary, 2009, (National)

PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Assistant Setiauasaha (2000-2002), Member, 2008-2010, (National)

Ahli Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Penyelidikan Pusat Pengajian Pribumi Malaysia Universiti Malaya , Committee Member, 2008-2009, (National)

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT UNIT (QAMU), UNIVERSITY OF MALAYA, Committee Member, 2006-2008, (National)

Section of Quality, Quality Assurance Management Unit (QAMU), University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Committee Member, 2006-2008, (National)

Persatuan Darul Ridzuan di Selangor dan Wilayah Persekutuan, Ordinary Member, 2005, (National)

Persatuan Wanita di International Centre, Leiden (Holland), Ordinary Member, 1992-1993, (National)

Ahli Persatuan Wanita Universiti Malaya (UWA), Ordinary Member, 1987, (National)

PERSATUAN KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYA, Member, 1987, (National)

Ahli Jawatankuasa Istilah Linguistik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur , Committee Member, 1987-1991, (National)

Persatuan Bahasa Moden Malaysia, Committee, 1987, (National)

PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, Life Membership, 1985, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Menjalankan Tugas-Tugas Pengarah Akademi Pengajian Melayu , Academy Of Malay Studies, 12-Oct-07

Penasihat Kelab Linguistik , Department Of Linguistics, Academy Of Malay Studies, 01-Sep-07

Chief Of Internal Auditor, Academy Of Malay Studies, 15-Aug-06 - 17-Aug-06

Penasihat Kelab Ijazah Tinggi , Academy Of Malay Studies, 01-Jan-05

Menjalankan tugas Timbalan Pengarah (Pengijazahan), Academy Of Malay Studies, 20-Nov-01 - 27-Nov-01

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Dialects

Endangered Language

Sosiolinguistics

Morphology

Dialectology

General Linguistics

Austronesian Linguistics

Comparative And Historical Linguistics

Endangered Language (BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MELAYU-PROTO)

Linguistic Structures(Incl. Grammer,phonology, Lexicon,semantics) (BAHASA IBAN)

Linguistic Structures(Incl. Grammer,phonology, Lexicon,semantics) (BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MALAYSIA)

Linguistic Structures(Incl. Grammer,phonology, Lexicon,semantics) (BAHASA-BAHASA PRIBUMI SARAWAK)

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2014

ROHANI MOHD YUSOF, BAHASA MELAYU URAK LAWOI: PULAU ADANG, THAILAND, KUALA LUMPUR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. 
 
2008

Pengelompokan Leksikostatistik Bahasa-Bahasa Bumiputera Sarawak 
 
Chapter In Book
 
2015

Antropologi dan Sejarah dalam Kearifan Tempatan,2015,Dlm. Antropologi,Nazarudin Zainun,hlm 51-65.Penerbit Universiti Sains Malaysia 
 
2004

Tinjauan Umum Dialek Melayu Perak di Kuala Kangsar di dalam buku Kuala Kangsar Kurang-Sa?, Lembaga Pembangunan Sastera Perak (LEPAS),Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, Perak 2004. 
 
Article In Academic Journals
 
2014

JURNAL BAHASA, JILID 14, BIL. 1 2014 
 
2011

ROHANI MOHD YUSOF DAN NUR HIDAYAH MOHAMAD SULAIMAN, 2011. FENOMENA BAHASA DI KALANGAN ORANG MELAYU-PROTO: KAJIAN SUKU DUANO , DALAM JURNAL BAHASA JENDELA ALAM, JILID 7, PERSATUAN BAHASA MODEN MALAYSIA, TAHUN 2011 (HALAMAN 69-86). 
 
2004

Rohani Mohd Yusof, 2004. Persamaan Dan Kemahiran Kemiripan Bahasa: Perbandingan Kosa Kata Dasar 10 Bahasa Austronesia Di Sarawak , Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bilangan 2, Jun 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 

Rohani Mohd Yusof, 2004. Morfem { me- } dan Nasalisasi Sebagai imbuhan Kata Namaan Dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Iban , Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bilangan 1, Mac 2004. 
 
2003

Rohani Mohd Yusof, 2003. Kuala Kangsar Sebagai Zon Transisi Dialek , Jurnal Bahasa, Jilid 3, Bilangan 3, Disember 2003. 

Rohani Mohd Yusof, 2003. Perkaitan bahasa Melayu Dan Bahasa Iban: Satu Tinjauan Ringkas , Jurnal Bahasa, Jilid 2, Bilangan 3, September 2003. 
 
2000

Rohani Mohd Yusof, 2000. "Kata Sapaan Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia", Dewan Bahasa, Jilid 44, Bil. 6, Jun 2000 (Bersama Prof. Dr. Maya Khemlani David). 
 
Proceeding
 
2014

ROHANI MOHD YUSOF DAN NOOR HASNOOR MOHAMAD NOR, "BAHASA MELAYU-PROTO: BAHASA ATAU DIALEK MELAYU", PROSIDING PERSIDANGAN RCLK 4, ANJURAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTEMPAT DI KUCHING, SARAWAK PADA 12 - 13 OKTOBER 2014. 
 
2008

Rohani Mohd Yusof, Laras Bahasa 3 R , Seminar Kebangsaan Kacukan Bahasa dan Bahasa Kacukan: Proses, Produk dan Daya Hidup, anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia Malaysia dan Dewan Bhasa dan Pustaka, di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, pada 17 September 2005 (Dikongsi Bersama Puan Noor Hasnoor Mohammad Nor). 

Rohani Mohd Yusof, Nasalisasi Dalam Bahasa Melayu Dan Bahasa Iban, dalam Borneo Research Conference 2000, di Kucing, Sarawak. 

Rohani Mohd Yusof, Perbandingan Linguistik Bahasa Melayu dan Bahasa Iban , dalam Seminar Bahasa-Bahasa Peribumi di Malaysia I, anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pada 3 Ogos 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 

Rohani Mohd Yusof, Perbendaharaan Kata Budaya Melayu Perak , dalam Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, anjuran Institut Peradaban Melayu, Universiti Sultan Idris, bertempat di Hotel Legend Putra Place, Kula Lumpur, pada 26-28 Februari 2004. 

Rohani Mohd Yusof, Variasi Perubahan Konsonan Frikatif / h / Dalam Beberapa Bahasa Bumiputera Sarawak , dalam Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Kebudayaaan Melayu III, diadakan di National Institute of Education, Singapura, pada 14-16 Julai 2006. 

Rohani Mohd. Yusof, Pengekalan Dan Pengalihan Bahasa Di Kalangan Masyarakat Minoriti: Tumpuan Kepada Orang Asli , dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 8-9 November 2006 (Bersama Puan Noor Hasnoor Mohamad Nor dan Encik Muhamad Aidi Mat Yusof). 
 
List Of Written Works That Have Not Been Published
 
1996

Deskripsi Fonologi Bahasa Lun Bawang, Projek Dewan Bahasa dan Pustaka (Cawangan Sarawak), 1996. 
 
1995

Deskripsi Fonologi Bahasa Bidayuh Bukar, Projek Dewan Bahasa dan Pustaka (Cawangan Sarawak), 1995,(bersama Profesor Dato Dr.Asmah Hj. Omar). 
 
Others
 
2008

Rohani Mohd Yusof, Kosa Kata Berkognat Dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Melanau , dalam Seminar Bahasa-Bahasa Peribumi di Malaysia I, anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pada 3 Ogos 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 

Rohani Mohd Yusof, Language Shift and Language Maintenance Among the Minority Groups in Malaysia , in The Fourth International Symposium and Festival in Ulan Ude, Republic of Buryatia, USSR. 

Rohani Mohd Yusof dan Noor Hasnoor Mohd Nor , Bunga-Bunga Bahasa (Idiom) Dalam Bahasa Iban Dan Bahasa Melayu , dalam Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Kebudayaaan Melayu III, diadakan di National Institute of Education, Singapura, pada 14-16 Julai 2006. 

Rohani Mohd Yusof, Analisis Integrasi Umum Kata Pinjaman Bahasa Tamil dalam Bahasa Melayu , dalam Seminar Antarabangsa Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pada 29-30 Ogos 2005 (Dikongsi Bersama Prof. Madya Noriah Mohamed dan Selvarani AP Subramuniam). 

Rohani Mohd Yusof, Hala Tuju Program Program Pengajaran Bahasa Di IPTA , anjuran Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, di Hotel Equatorial, bandar Baru Bangi, pada 12 Februari 2001. 

Rohani Mohd Yusof, Hala Tuju Program Program Pengajaran Bahasa Melayu Di IPTA , anjuran Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, pada 29 Januari 2001. 

Rohani Mohd Yusof, Huraian Dialek Perak di Kuala Kangsar , dalam Seminar Kuala Kangsar Meniti Zaman, anjuran Lembaga Pembangunan Sastera (LEPAS) Perak dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara serta Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak di Resort Safari, Kuala Kangsar, pada 5 Oktober 2003 (Bersama Prof. Madya Noriah Mohamed). 

Rohani Mohd Yusof, Huraian Umum Dialek Melayu Perak Di Kuala Kangsar , dalam Kuala Kangsar Kurang-Sa?, diterbitkan oleh Lembaga Pembangunan Sastera Perak, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, 2004 (Bersama Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed). 
 
2002

Rohani Mohd Yusof, Perubahan dan Pembentukan Kata dalam Teks Hikayat Seri Kelantan , dalam Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu II, Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Akademi Pengajian Melayu, pada 11 Jun 2002 hingga 14 Jun 2002 (Bersama Encik Ahmad Ramizu Abdullah). 
 
2001

Kursus Permuziuman Siri 1/2001 Polis Diraja Malaysia, Prinsip dan Asas Penulisan Muzium , di PULAPOL, Jalan Semarak, Kuala Lumpur, pada 6 April 2001. 

Kursus Permuziuman Siri 21/2001 Polis Diraja Malaysia, Penulisan Muzium , di Genting Highlands, 1 Oktober 2001 hingga 14 Oktober 2001. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Rumpunisme Dalam Aspek Sosiobudaya, Co-Researcher, 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/06/2016

PENYELIDIKAN ORANG ASLI DI MALAYSIA, Co-Investigator, 2012-2015, PDRM, National

KAJIAN PERBANDINGAN LEKSIKAL BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INDONESIA, Co-Investigator, 2008-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), International

CIRI-CIRI BAHASA URAK LAWOI, Principal Investigator(PI), 2008-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), International

PENGELOMPOKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MELAYU- PROTO, Principal Investigator(PI), 2008-2010, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Obsolete Languages, Principal Investigator(PI), 2008, 

Language Maintenance and Language Shift, Principal Investigator(PI), 2008, 

KAJIAN BAHASA ASLI SUKU JAKUN, Co-Investigator, 2007-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National

PENYLIDIKAN BAHASA ORANG ASLI SUKU SEMAI DI CAMERON HIGHLANDS DAN SEKITAR, Principal Investigator(PI), 2006-2009, TABUNG APM, National

Orang Asli Languages Of Malaysia - Mah Meri Language in Kelang area., Principal Investigator(PI), 2005-2008, APM FUND

Research of Bahasa Baketan, Nanga Merit, Co-Investigator, 2002-2004, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Language Change, Principal Investigator(PI), 1996-1999, 

Austronesian Phonetics, Principal Investigator(PI), 1996-1999, 

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

PHONOLOGY CONSULTANT FOR HMM-BASED SPEECH SYNTHESIS SYSTEM FOR MALAY, Consultant, 2014-2016, MOHE

Ahli Panel Bidang Dialektologi DBP, Consultant, 2015-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

Ketua Editor bagi Malaysia Correctional Journal terbitan Jabatan penjara Malaysia, Consultant, 2015-2017, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Ahli Panel Bidang Bahasa Pribumi DBP, Consultant, 2015-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Malaya , 2005, (UNIVERSITY)

Hadiah Cuti Belajar (D 625), Universiti Malaya , 1996, (UNIVERSITY)

PEMENANG PAMERAN FOTO PENYELIDIKAN PERINGKAT AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, 2009, (DEPARTMENT)

Skim Biasiswazah (UMPA: 6555), Universiti Malaya, University of Malaya, 1984, (UNIVERSITY)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Invited Seminar

Pengajaran Linguistik dan Bahasa Melayu, Workshop Persiapan Persiapan Pendirian Fakultas Sastera, di Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Selatan, 17 Aug 2007 to 21 Aug 2007, Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Selatan, (International)
 
Presenter

DARI MATA KE HATI: MANIFESTASI PENGWUJUDAN MAKNA MENURUT ALAM, PERSIDANGAN SERANTAU KEARIFAN TEMPATAN (RCLK2014), 12 Oct 2014 to 13 Oct 2014, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, (International)

BAHASA MELAYU-PROTO: BAHASA ATAU DIALEK MELAYU", PERSIDANGAN SERANTAU KEARIFAN TEMPATAN (RCLK4), 12 Oct 2014 to 13 Oct 2014, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, (International)

PENGELOMPOKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI, SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA, 18 Dec 2008, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA

SISTEM FONOLOGI BAHASA MENDRIQ, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MORIBUND LANGUAGES AND CULTURES, 14 Oct 2008 to 16 Oct 2008, FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS, UNIVERSITY OF MALAYA

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing

Masters Degree, Suziera Embong, LINGUISTIK AM, 2010/2011

Masters Degree, Suria Zulkifli, LINGUISTIK BANDINGAN, 2010/2011

Doctoral Degree (PhD), Sukamto, LINGUISTIK AM, 2010/2011

Doctoral Degree (PhD), Eusa Bunau, MORFOLOGI BAHASA DAYAK, 2010/2011

Masters Degree, Sukaranai Ismail, DIALECT GEOGRAPHY, 2007/2008

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).

Penasihat Bahasa Melayu dan Fasilitator, Muzium PDRM, Bukit Aman, Kuala Lumpur, Advisor, 2001-present, ()

LEMBAGA PENASIHAT EDITORIAL JURNAL BAHASA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Expert Advisor, 2010-2012, (National)

KHIDMAT KEPAKARAN PENYELIDIKAN ORANG ASLI, MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA, KUALA LUMPUR, Expert Advisor, 2010-2011, (National)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree

THE COMPARISON OF LANGUAGES AND DIALECTS , 2007/2008, 29, 56

THE STRUCTURE OF IBAN LANGUAGE, 2002/2003, 48, 84

MORPHOLOGY, 2002/2003, 94, 98

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Ahli Panel Pertandingan Esei Antara Sekolah-Sekolah Menengah Di Malaysia Anjuran Public Bank dan Persatuan Linguistik Malaysia bagi tahun 1988, 1989 dan 1990., Essays , 

Pemeriksa Kertas Peperiksaan ML 4613: Bahasa Iban selaku pensyarah sambilan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, bagi Sesi 1991/1992., Part-Time Lecturer , 

Pemeriksaan Kertas 910/2 Bahasa Melayu 2 untuk Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Majlis Peperiksaan Malaysia, Sesi 2002., STPM Papers , 

Penilai/Editor manuskrip Language and Language Situation in South East Asia by Professor Asmah Haji Omar, diterbitkan oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2003., Book , 

Laporan Kajian Lapangan di Pulau Borneo: Dialek Melayu Sekadau, diterbitkan dalam Jurnal Bahasa, Jilid 4, Bilangan 2, Jun 2004., Article , 

Bahasa Mainan: Satu Kajian Fonologi, untuk artikel dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jun 2004., Article , 

Pencerakinan Maklumat Linguistik dalam Kamus Melayu-Indonesia, untuk artikel dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka,September 2004., Article , 

Editor untuk artikel Seminar Perubatan Melayu, Akademi Pengjian Melayu, Universiti Malaya Sesi 2005/2006., Article , 

Panel Penilai Hadiah Karya Kecana 2004 dan 2005, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Article , 

Panel Penilai Hadiah Karya Kencana 2005 dan 2006, oleh Dewan Bahasa dan Pustaka., Article , 

Penyunting/Editor Jurnal Akademi Pengajian Melayu Jilid 18, 2007., Article , 

Editor Buletin AkademiPengajian Melayu, 2007., Bulletin , 

Guest Editor bagi Badan Penyelenggara Seri NUSA (Linguistics Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia), Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya, Indonesia, 2008., Article , 

Penyunting Manuskrip Buku Wadah Wahana Seni Persembahan , oleh Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2007., Book , 

Ketua Editor bagi penerbitan buku Polis Wanita Sejarah Bergambar 1955-1957, oleh Muzium Polis Diraja Malaysi, 2007., Book , 

Editor bagi penerbitan buku 200 Tahun Penubuhan Pasukan Polis, Muzium Polis Diraja Malaysia, 2008., Book , 

Ahli Jawatankuasa Penyunting Jurnal Bahasa Moden Malaysia (Editorial Board Member)/ Penyunting Jurnal Bahasa Moden, Persatuan Bahasa Moden Malaysia, Article , 

Affandi Hussain, Dialek Kelantan: Lambang Keramahan Pertuturan Masyarakat Kelantan, Kertas Projek bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/ 2004., Project , 

Sharifah Abdul Rahman, Bandingan Leksis Gender dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Iban: Kajian Terhadap Aspek Kekeluargaan, Kertas Projek bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/ 2004., Project , 

Sharon Tan Sook Leng, Bandingan Kata Nama Bahasa Cina Peranakan di Melaka dengan Bahasa Melayu Standard dalam Buku Pilih Menantu Karya Felix Chia, Kertas Projek bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/ 2004., Project , 

Rohaidah Harun, Perbicaraan di Mahkamah Syariah: Suatu Analisis, tesis bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2004, Thesis , 

Hara Shintaro, Perbandingan arah Perkembangan Bahasa Melayu Di Malaysia Dan Thailand, Tesis Ijazah Sarjana Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2000/2001, Thesis , 

Roslina Hamid @ Pa, Kajian Leksikal: Satu Kajian Kes Dalam Subdialek Yan, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 1991/1992., Academic Exercise , 

Norismani Ismail, Fonologi Dialek Perlis: Satu Kajian Kes Di Daerah Mata Ayer, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 1991/1992., Academic Exercise , 

Rose Hanita Sariman, Fonologi Dialek Melayu Temuan: Satu Kajian Kes Masyarakat Orang Asli Di Kuala Panson, Hulu Langat, Selangor, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 1991/1992., Academic Exercise , 

Muhamad Aidi Mat Yusof, Proses Morfolologi Dalam Hikayat Anggun Cik Tunggal, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise , 

Maznah Suhaili, Sistem Bunyi dalam Bahasa Melanau: Kajian di Kampung Bruit, Daro, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise , 

Rujimah Durasit, Sistem Bunyi Bahasa Dusun Daerah Ranau, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise , 

Wan Noramalina Wan Mustafa, Dialek Geografi Subdialek Besut, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2002/2003., Academic Exercise , 

Fazlina Pahim, Misa Melayu: Proses Morfologi, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise , 

Hasratang Sumsudin, Emosi Melayu: Satu Kajian Leksikal, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise , 

Sebrina Othman, Bahasa Siber: Satu Kajian Sosilinguistik, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise , 

Jumina Malimbroni, Fonologi Bahasa Sungai: Subdialek Sungai Kuamut, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2005/2006., Academic Exercise , 

Shaziani Mohamad Sidek, Fonologi Bahasa Orang Asli Suku Duano Di Rengit Batu Pahat, Johor, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2005/2006., Academic Exercise , 

Haswandi Marshron, Morfologi Dialek Melayu Sarawak: Kampung Perpat, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2006/2007., Academic Exercise , 

Norlia Yusop, Morfologi Bahasa Jawa:Batu Pahat, Johor, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2006/2007., Academic Exercise , 

Suriyati Subahir, Perbandingan Leksikal Bahasa Orang Asli Seletar dan Bahasa Melayu, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2006/2007., Acdemic Exercise , 

Rohaidah Mashudi, Perbandingan Fonologi: Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu Di Sabak Bernam, Selangor, Ijazah Sarjana (Linguistik), Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1999., Book , 

Kirar ak Sare, Sintaksis Ayat Tanya-WH Bahasa Bidayuh Biatah: Analisis Pergerakan Kata tanya-WH Melalui Penerapan Teori Standard Tambahan, Tesis Sarjana (M.A), Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2000/2001., Thesis , 

Fonologi Autosegmental Bahasa Rungus dan Bahasa Dusun Kimaragang di Sabah, untuk artikel dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka,2004., Article , 

Salinah Ja afar, Kata Adjektif Bahasa Melayu: Analisis Makna dari Aspek Frasalogi dan Leksikologi, disertasi untuk memenuhi keperluan Ijazah Doktor Falsafah, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Jun 2005., Thesis , 

Sutina Omar, Subdialek Kampung Tanjung Langkung, Selama Perak: Kajian Morfologi, Latihan Ilmiah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Sesi 2003/2004., Academic Exercise , 

EXTERNAL ASSESSOR FOR MLL107 STRUCTURE OF THE MALAY LANGUAGE FOR SIM UNIVERSITY, SINGAPORE, ASSESSMENT ,  (2011)

EXTERNAL ASSESSOR FOR MLL251 LANGUAGE AND MEANING FOR SIM UNIVERSITY, SINGAPORE, ASSESSMENT ,  (2011)

PANEL PENILAI HADIAH KARYA KENCANA 2008/2009 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2010)

PERUBAHAN SIKAP MASYARAKAT ORANG ASLI TERHADAP PERUBATAN MODEN: KAJIAN KES DI KUALA KRAU, PAHANG, Thesis ,  (2011)

KETUA EDITOR JURNAL BAHASA JENDELA ALAM, Article In Journal ,  (2011-2012)

PENTERJEMAHAN ISTILAH BIDANG PERUBATAN DAN PERBANKAN: PERBANDINGAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA KOREA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)

PENGGOLONGAN DAN RUMUS KATA GANDAAN BERIMA/BERENTAK BAHASA MELAYU, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)

ANALISIS MAKNA IMBUHAN AWALAN me(N)- DAN te(R)- DALAM BAHASA MELAYU DAN IMBUHAN AWALAN N- DAN te(R)- BAHASA IBAN, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM, Thesis ,  (2011)

PENILAI LUAR BAGI DR. MASLIDAR YUSOF KENAIKAN KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, PROMOTION ,  (2010)

PENGGUNAAN BAHASA ETNIK ORANG ASLI JAHAI DALAM KALANGAN MURID-MURID TAHAP 1, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2010)

PENYERAPAN DAN PENGUBAHSUAIAN KONSONAN ARAB DALAM BAHAA MELAYU, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)

KATA PENGUAT DALAM DIALEK KELANTAN: SATU PEMERIAN SEMULA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, Article In Journal ,  (2011)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Penasihat Bahasa Melayu, Muzium Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman, Kuala Lumpur., (State), 21-Apr-01

AHLI JAWATANKUASA TINDAKAN UM (25 MEI 2001 - 25 MEI 2002), (Department), 25-May-01 until 25-May-02

Hakim Pertandingan Pantun Inter-Kolej, Anjuran Kolej Kediaman Kelapan, Universiti Malaya, pada 19 September 1994., (Community), 19-Sep-94

Hakim Pertandingan Perbahasan Di Antara Persatuan-Persatuan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur pada 29 Julai 1999., (Department), 29-Jul-99

Hakim Pidato Bahasa Malaysia Sempena Kemerdekaan Malaysia Ke-50 Tahun, Anjuran Universiti Malaya, Pada Ogos 2007., (Community), 16-Aug-07

Hakim Sempena Pesta Pantun Antara Agensi Kerajaan Negeri Selangor 2007, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor dengan kerjasama Perpustakaan Awam Negeri Selangor, pada 28-29 November 2007., (State), 28-Nov-07 until 29-Nov-07

Penasihat Akademik kumpulan pelajar Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., (Department), 01-Jan-02

Ahli Jawatankuasa Majlis Penganugerahan Semula Sijil MS ISO 2000: 9001 dan The Malaysia Book of Records, QAMU, di Dewan Tuanku Canselor Universiti Malaya, pada 23 Mei 2006., (Department), 23-May-06

Urusetia Karnival Bowling Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2003, (Department), 01-Jan-03

Pengerusi Jawatankuasa Seminar dan Persidangan Akademi Pengajian Melayu, (Department), 01-Jan-01 until 14-Mar-04

Ahli Jawatankuasa Drama Julia oleh Layar Consult dan Utusan Publications dengan Kerjasama Akademi Pengajian pada 11 Oktober 2002., (Community), 11-Oct-02

Penasihat Projek Khidmat Masyarakat Pelajar-Pelajar Kelab Linguistik ke Kampung Gumum, Tasik Chini, Pahang, pada 22-24 Februari 2008, (Department), 22-Feb-08 until 24-Feb-08

Penasihat Projek Pelajar-Pelajar Kelab Linguistik, pada 5 April 2008, (Department), 05-Apr-08