PERSONAL DETAILS


Dr. Azharudin Bin Mohamed Dali

Senior Lecturer
Department of History
Faculty of Arts and Social Sciences
 
  +603-79675628
  azharud@um.edu.my
  Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8285-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA CAWANGAN SELANGOR, Pengarang Kehormat, 2007, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Head Of Department, Sejarah, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 05-Sep-13 - 31-Aug-14
 • Ahli Jawatankuasa Seminar Jabatan, Sejarah, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 02-Jan-12 - 09-Jan-13

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Indian History
 • South Asian History
 • Nationalism In Southeast Asia And Malaysia
 • Muslim History
 • South Asian And Southeast Asian
 • Second World War


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2014
 • Azaharudin Mohamed Dali, Sejarah Perisikan di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014 
 • Azharudin Mohamed Dali, Khazin Mohd Tamrin dan Faisal bin Dato Haji Surani (eds.), Sejarah dan Warisan Klang Bandar Diraja, Klang: Majlis Perbandaran Klang, 2013 
 • Azharudin Mohamed Dali, Sejarah Islam di India, Abd ke-8 hingga abad ke 20, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014 

2012
 • Azharudin Mohamed Dali, Sejarah Masyarakat India di Malaysia, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2012 
 • 3.Azharudin Mohamed Dali dan Azlinariah Abdullah, Air Mata Kesengsaraan Rohingya: Identiti, Penindasan dan Pelarian, Kuala Lumpur: Inteam Publishing, 2012. 
 • Suffian Mansor, 2012, Tema Baru Penulisan Sejarah, Kuala Lumpur: University Malaya Press. 

2004
 • azharudin mohamed dali. 2004. Tamadun India. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2001
 • Azharudin Mohamed Dali, Perkembangan Sistem Telekomunikasi di Selangor, Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 2001. 

2000
 • Abdullah Zakaria Ghazali, Azharudin Mohamed Dali, Azhar Mad Aros dan Suffian Mansor, Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur, 1800-1963, Shah Alam: Fajar Bakti, 2000 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azhar Mad Aros, Azharudin Mohamed Dali, Suffian Mansor dan Zulkanain Abd Rahman. 2000. Siri Sejarah Fajar Bakti: Titas 2. Shah Alam: Fajar Bakti, 2000 
 • AZHAR MAD AROS, AZHARUDIN MOHD. DALI, ARBA IYAH MOHD. NOOR DAN SALINA ZAINOL 2000 SIRI SEJARAH FAJAR BAKTI TITAS 1 ,KUALA LUMPUR: PENERBIT FAJAR BAKTI SDN. BHD 

Chapter In Book
2015
 • Azharudin Mohamed Dali, "Buaya Dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Melayu", dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Mohd Supian Sabtu (eds.), Bhakti Pendeta, Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 2015. 

2014
 • Azharudin Mohamed Dali, "Sistem Perhubungan dan Komunikasi" dlm. Azharudin Mohamed Dali, Khazin bin Mohd Tamrin dan Faisal bin Dato Haji Surani (eds.), Sejarah dan Warisan Klang Bandar Diraja, Klang: Majlis Perbandaran Klang, 2013 
 • Azharudin Mohamed Dali, "'Subaltern' Dalam Sejarah Malaysia: Satu Penelitian Terhadap Golongan Buruh India Pra-Kemerdekaan', dlm. Suffian Mansor (et.al), Sejarah dan Kesarjanaan, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2014 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Pengaruh India Dalam Gerakan Kebangsaan", dlm. Abdul Latif Bakar (Peny.), Gerakan Patriotisme dan Kebangsaan Dalam Peradaban Malaysia, Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013. 

2013
 • Azharudin Mohamed Dali, "Aktiviti penyuluhan dan Sabotaj Indonesia Terhadap Malaysia Ketika Era Konfrantasi, 1962-1966", dlm. Mohammad Redzuan Othman (et.al.), Malaysia Indonesia: Romantika Hubungan Bangsa Serumpun, Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2013. 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Gajah Dalam Sejarah Sosio- Ekonomi Tanah Melayu Sebelum Merdeka" dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Zuliskandar Ramli (eds.), Panji Pendeta, Bangi: ATMA dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, 2013. 

2012
 • Azharudin Mohamed Dali, "Kajian Perisikan di Malaysia: Penelitian Historiografi", dlm. Suffian Mansor, Azharudin Mohamed Dali, Mardiana Nordin (eds.), Tema Baru Penulisan Sejarah, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012 
 • 2.Azharudin Mohamed Dali, Orang India Dalam Parti Komunis Malaya (PKM) , dlm. Zulkanaian Abd Rahman, Arba iyah Mohd Noor, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus (eds.), Dastar Pendeta: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2012. 
 • 3.Azharudin Mohamed Dali, Memali Dalam Sejarah Tragedi di Malaysia , dlm. Arba iyah Mohd Noor, Mohammad Redzuan Othman, Suffian mansor, Salina Zainol (eds.), Persada Jauhari: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Mohd Yusoff b. Haji Hashim, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2012 
 • 1.Azharudin Mohamed Dali, Kedah Dalam Kancah Aktiviti Perisikan Jepun Sebelum dan Ketika Perang Dunia Kedua , dlm. Abdullah Zakaria Ghazali, Mardiana Nordin (eds.), Kedah, Warisan dan Sejarah, Bangi: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, 2012 

2011
 • Azharudin Mohamed Dali, "Pilihanraya Umum Ke-12 di Pulau Pinang: Ke Arah Politik Baru?", dlm. Joseph M. Fernando (et.al.), Pilihanraya Umum Malaysia Ke-12: Isu dan Pola Pengundian, Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2011. 

2008
 • Azharudin Mohamed Dali, "Kosaku (Perisikan) Jepun di Tanah Melayu dan Indonesia Sebelum dan Zaman Awal Perang Dunia II", dlm. Mohamad Saleeh Rahamad et.al. 2008. Dialog Serantau: Malaysia-Sumatera. Kuala Lumpur. Persatuan Penulis Nasional (Pena) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, 'Kashmir: Konflik Yang Tiada Penyelesaian", dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Zulkanain Abd Rahman (eds.), Konflik Dunia Abad Ke-20, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Article In Academic Journals
2015
 • Wan Hazwani binti Wan Hamedi dan Azharudin Mohamed Dali, "Hubungan Malaysia-China: Satu Penelitian Dasar Tunku Abdul Rahman Terhadap China, 1957-1970", dlm. Purba, Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Bil. 34, 2015 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Syamimi Ishak, Hamiah Hassim dan Azharudin Mohamed Dali, "Banjir di Kelantan: Penelitian Terhadap Kesan Banjir dalam Kehidupan Masyarakat, 1920-an hingga 1980-an", dlm. Warisan Kelantan, XXXIV, 2015. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Azharudin Mohamed Dali, "Prejudis Keagamaan: Kesengsaraan Masyarakat Rohingya di Myanmar", Jurnal Sejarah, No 22, Bil 2, 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, dan Siti Norsaudah Rosli, "Sejarah jenayah di Kelantan: Satu Penelitian Awal", Warisan Kelantan, XXXIII, 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, "Kuda Dalam Masyarakat di tanah Melayu Pada Era Sebelum Merdeka", Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Jilid 7, Bil. 2, 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Syamimi Ishak, Azharudin Mohamed Dali dan Mohammad Rodzi Abdul Razak, "Sejarah Banjir Besar di Semenanjung Malaysia, 1926-1971" dlm. Perspektif. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Jilid 6, Bil 3, 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Mohamad Rodzi Abd Razak, Abd Ghapa Harun, Zubaidah Hamzah dan Azharudin Mohamed Dali, "Rekonsiliasi Hubungan Malaysia-Indonesia Dalam Konteks Regionlaisme Asia Tenggara", Jebat, Vol. 40, N0 1, July 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Azharudin Mohamed Dali, "Gerakan Ahmadiah (Qadiani) di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah", Al-Tamaddun, Bil. 5, Disember 2010. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • azharudin Mohamed dali. Sejarah Masyarakat India di Pahang: Satu Tinjauan Awal. Purba. Jurnal Persatuan Muzium Malaysia. Bil. 27, 2008. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, "Sejarah Ekonomi Kuala Selangor dengan perhatian khusus kepada aktiviti penanaman padi sebelum perang dunia", Jurnal Malawati, Bil 7, 2007/2008 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, 'The INA's Secret War and the Sikhs in Southeast Asia during World War Two', Sarjana, Journal of the Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya, Vol. 23, 2008 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2006
 • azharudin Mohamed dali. Sejarah Persaingan dan Konflik Etnik di Sri Lanka dengan Perhatian Kepada Gerakan Pemisahan Tamil. Sejarah. Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No 14, 2006 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, Sejarah Ekonomi Kuala Selangor dengan Perhatian Khusus kepada Aktiviti Penanaman Padi Sebelum Perang Dunia Kedua, Jurnal Malawati, Bil. 12 2006. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2004
 • azharudin Mohamed Dali.sumbangan muhammad al-qasim dan perkembangan islam di Sind Selepas Zamannya. Sejarah. Jurnal Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, No 12, 2004 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2003
 • azharudin Mohamed Dali. Pengaruh India dalam Gerakan dan Perkembangan Islam di Kalangan Orang Melayu: Dengan Perhatian kepada Tariqa Shah Wali Allah dan Gerakan Tabligh. Jurnal Yadim. No 5, 2003 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali.sejarah masyarakat india di sabah : sebelum dan selepas merdeka. malaysia dari segi sejarah. Bil. 29, 2003 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2002
 • Azharudin Mohamed Dali dan Zuraidah Osman. pilihanraya kerajaan tempatan kuala lumpur, 1953-1958. malaysia dari segi sejarah. Bil. 30, 2002 
 • azharudin Mohamed dali. The Ghadar Movement in Southeast Asia, 1914-1918. Jati, Bil. 7, Disember 2002 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali. "Ulama dan gerakan Revivalis Islam di India antara 1700-1850-an". Jurnal Usuluddin. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Bil. 16, Disember 2002 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2001
 • Azharudin Mohamed Dali. pemisahan india dan kesannya terhadap masyarakat india di tanah melayu, 1947-1950. malaysia dari segi sejarah. Bil. 29, 2001 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali. konflik agama di india, Pemikir. April-Jun 2001 

2000
 • Azharudin Mohamed Dali. masyarakat india dan gerakan politik di tanah melayu -, tahun 1910-1920-an: dengan tumpuan kepada masyarakat sikh, Malaysia Dari Segi Sejarah, Bil. 28.2000 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali. Imperialisme Botani dan Pengaruhnya ke atas Penjajahan British di India. Sejarah. Jurnal Jabatan Sejarah Universiti malaya, No 8. 2000 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

1999
 • Azharudin Mohamed Dali. Sejarah perkembangan telefon di selangor, 1891-1896. Seri Alam. Jurnal Muzium Negeri Selangor, Bil. 5. 1999/2000 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali.sejarah perkembangan sistem telegraf di selangor, 1887-1891. Purba. Jurnal Muzium Negara Malaysia, Bil. 18, 1999. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali. "Forestry and Colonial Rule in India". Sejarah. Jurnal Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Bil. 7, 1999 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

1998
 • Azharudin Mohamed Dali. Asia Tenggara Dalam Arus Gerakan Kebangsaan India: Gerakan Ghadar 1914-1918. Sejarah. Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No 6, 1998 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Proceeding
2012
 • Azharudin Mohamed Dali, "Masyarakat India Muslim di Melaka , Prosiding Seminar Pengaruh & Sumbangan Masyarakat Tamil/India di Melaka, Anjuran Perzim dan Jabatan Pengajian India Universiti Malaya, 15-16 Disember 2012, Auditorium Rumah Media, Melaka (Dalam Bentuk CD) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • 1.Azharudin Mohamed Dali, Gajah Dalam Hubungan Antara Haiwan dan Orang Melayu: Satu Perspektif Budaya dan Sejarah , dlm. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Samsudin (eds.), Prosiding Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya Alam Melayu, 15-16 Oktober 2012, ATMA, UKM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Azharudin Mohamed Dali, "Orang India dan PKM di Tanah Melayu dengan rujukan kepada Ganapathy dan Sambasivam", Prosiding Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-57, USM, Pulau Pinang (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, "Pengaruh India Dalam Gerakan dan Perkembangan Islam di Malaysia", Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia, Jabatan Sejarah, UM (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2009
 • Azharudin Mohamed Dali, "Indians in Southeast Asia, 1930's to 1940's: A Study of Indian Abroad and the Indian Freedom Movement", Proceeding, 3rd International Conference on Southeast Asia, 8-9th Disember 2009, Department of Southeast Asian Studies, University of Malaya 

Mass Media(Newspaper,radio,tv,popular Magazine)
2012
 • 1.RTM 1 2.RTM 1 3.RTM 1 4.RTM 1 5.RTM 1 6.Awani 7.Awani 26/2/2012 1/4/2012 9/9/2012 14/10/2012 30/12/2012 7/9/2012 9/3/2012Rancangan Global @ 1, Pembakaran al-Quran . Rancangan Global @ 1, Aung San Su Kyi Rancangan Global @ 1, Al-Qaeda: Apa dan Kenapa? . Rancangan Global @ 1, Rundingan Bangsa Moro Rancangan Global @ 1, Rangkuman 2012 . Rancangan Agenda Awani, Silibus Sejarah . Temubual Awani mengenai Rohingya dlm Rancangan Khas mengenai Rohingya 

2011
 • azharudin mohamed dali, "Situasi Politik dan Ekonomi pakistan', Live Sudut Pandang, TV Awani (10-10.30), 12 Jan 2011. 
 • azharudin Mohame dali, "Preah Vihear: Rebutan Suci atau Politik?', Global @1, RTM, 1 Mei 2011, 11-11.30 pm 
 • azharudin mohamed dali, "Al-Qaeda Selepas Osama", Sudut Pandang, Astro Awani, 3 Mei 2011, 10-10.30 pm 
 • azharudin Mohamed Dali, "Kematian Osama', telefon interview dlm program Sudut Pandang, Astro Awani, 2 Mei 2011, 10-10.30 pm 

2010
 • Azharudin Mohamed Dali, "Masalah Masyarakat India Tidak Terungkai Dengan Penubuhan Makkal Sakhti", Siasah, 3-9 Januari 2010. 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Politik Sri Lanka", Live, Sudut Pandang, Astro Awani, 18/3/2010 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Afghan: 30 Tahun Kancah Perang Amerika", tetamu, Live Global @ 1, RTM 1, 11-12 mlm, 4 Julai 2010 
 • Azharudin Mohamed Dali, tetamu live telecast, Global @ a, "Filipina Kebangkitan Legasi Aquino", RTM 1, 16 Mei 2010. 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Yaman Sasaran Terbaru US", Global @ 1, TVI, Live, 11-12, 10 Januari 2010. 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Serangan Berani Mati: Kenapa Semakin berani", Live, Global @ 1, RTM, 11-12 malam, 11 April 2010 
 • Azharudin Mohamed Dali, "India Muslim di Melaka dan Malaysia", Rakaman untuk program Syahadah, RTM 1, 6 April 2010, 10-10.30 pagi, Universiti Malaya 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Siapa Lebih Kejam, Amerika atau Taliban?", Tetamu Global @ 1, Live, RTM 1, 28/2/2010 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Krisis MIC", Hujah, TV9, 10.30-11 pm, 2/6/10. 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Wikileaks: Helah atau Dedah", Live, Global @1, RTM 1, 11.05 - 12.00 mlm, 5 Disember 2010. 
 • Pengajaran Sejarah di malaysia, Agenda Awani, TV Awani, 8.15-9.00, 26 Okt 2010 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Plihanraya Parlimen Afghanistan', Live Sudut Pandang, TV Awani, 20 September 2010, 10.00-10.30 mlm 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Myanmar: Demokrasi Junta?", RTM 1, Live, Global @1, 31 Oktober 2010 

2009
 • Azharudin Mohamed Dali, "Dilema Kashmir hadapi Pengaruh India dan Pakistan", Siasah, 1-7 Mac 2009 
 • Tetamu Sudut Pandang "Politik Pakistan", Awani, 17 Mac 2009, 9-9.30 mlm (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, "Pulihkan Sokongan", wawancara, Mingguan Malaysia, 8 Februari 2009 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Azharudin Mohamed Dali, "Serangan Mumbai: Komplot New Delhi atau Islamabad?", Siasah, 4-10 Januari 2009 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mediacorp Singapore Radio, interview about situation in Sri Lanka, 12.50 pm, 6/1/2009 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Rohingya", Live, Sudut Pandang, Astro Awani, 17 Feb 2009, 8.30-9 mlm 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Taliban dan Swat, Pakistan", Live, Program Global @ 1, RTM, 22 Feb 2009, 11-11.30 mlm. 
 • Demokrasi Afghanistan yang Sukar, Utusan Malaysia, 22 Ogos 2009 
 • 'Pilihanraya Afghanistan' Live program Sudut Pandang, TV Awani, 18 Ogos 2009 
 • Ulasan 'Pilihanraya Afghanistan' Buletin Utama TV3, 20 Ogos 2009 
 • 'Politik Pakistan', Tetamu Live Program RTM @ Global 4 Mei 2009 
 • "Barack Obama, Taliban dan Hamid Karzai", Tetamu Rakaman Sudut Pandang, 1 May 2009 
 • 'Ulangtahun Nagasaki dan Hiroshima", Tetamu Live, Program RTM@Global, TV1, 9 Ogos 2009 
 • "Pemberontakan Tidak Berakhir", Mingguan Siasah, 31 Mei 2009. 
 • "Pemilihan Pimpinan Baru: Golongan Ulama atau Profesional?", Pandangan Dalam Siasah, 7 Jun 2009 
 • 'Pakistan Gempur Taliban", TV Awani Sudut Pandang, 7 Julai 2009 

2008
 • Azharudin Mohamed Dali, "Dimensi Baru Hubungan India-Perancis", Utusan Malaysia, 31 Januari 2008 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2001
 • Azharudin Mohamed Dali. "Tanda Tanya Pertempuran di India-Bangladesh". Utusan Malaysia. 7 Mei 2001 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

1998
 • Azharudin Mohamed Dali, "Tamatkah Konflik Kashmir?". Utusan Malaysia. 4 Ogos 1998. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Article In Non-Refereed Journals
2015
 • Azharudin Mohamed Dali, 'Harimau dan Gajah Dalam Tradisi Melayu", Malaysia Dari Segi Sejarah, Bil. 43- 2015 
 • Noor Syazwani Ishak, Azharudin Mohamed Dali dan Mohamad Rodzi Abd Razak, "Peranan Polis Dalam menangani Jenayah Samsu Haram di Malaysia: Satu Penelitian Sejarah", Jurnal Integriti, No 1, 2015. 

2014
 • Azharudin Mohamed Dali dan Siti Norsaudah Rosli, "Sejarah Jenayah di Kelantan: Satu penelitian Awal", Warisan Kelantan, XXXIII, 2014. 

2013
 • Azharudin Mohamed Dali, Mohamad Rodzi Abd Razak dan Hamiah bte Hashim, "Sejarah Tragedi: banjir Besar di Kelantan, 1920-an hingga 1980-an, Warisan Kelantan, XXXII, 2013. 
 • Parameswari Krishnan dan Azharudin Mohamed Dali, "Masalah sosial orang India", Pemikir,Bil. 71, Jan-Mac 2013 

2012
 • 1.Azharudin Mohamed Dali dan Mohd Yakob Ikram, Pensejarahan Kelantan: penelitian Terhadap Tema Sejarah Sosial Berdasarkan Latihan Ilmiah di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1963-2010 , Warisan Kelantan XXIX, 2012. 
 • 2.Azharudin Mohamed Dali, Sejarah Orang India dan Siam di Kelantan , Warisan Kelantan XXX, 2012 

2011
 • azharudin mohamed dali, "gerakan ahmadiah aka qadiani di malaysia dan indonesia: satu sorotan sejarah", jurnal purba, bil. 30, 2011. 

2010
 • Azharudin Mohamed Dali, "Cettiar di Tanah Melayu Pada Abad ke-20", Sejarah, No 17, 2009 (terbit pada 2010) 
 • Azharudin Mohamed Dali, "Keselmatan Negara Mudah Diterobos: Tentera Merah Jepun", Pemikir, 7-9, 2010 

2009
 • Azharudin Mohamed Dali, "Orang Aceh dan Fujiwara Kikan: Tanah Melayu Sebagai Pusat Aktiviti Penyuluhan dan Perisikan Jepun Terhadap Aceh Ketika Perang Dunia Kedua", Purba, Bil. 28, 2009. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Kajian Mengenai Sejarah Perisikan di Tanah Melayu Dalam Tempoh Sebelum Perang Dunia Kedua hingga Darurat (1930 - 1960-an), Principal Investigator(PI), 2009-2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Writing on Indian and History Civilization, Principal Investigator(PI), 2008, 

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Sejarah Nasional, writer and co-investigators, 2010-2013, IKSEP, Kerajaan Negeri Melaka
 • Todi dalam masyarakat India ladang di tanah melayu, Supervisor, 2012-2013, Universiti Malaya

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Anugerah Cemerlang Fakulti Sastera dan Sains Sosial 2003, Fakulti sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2003, (UNIVERSITY)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Invited Speaker
 • Sejarah Membentuk Tamadun Bangsa, Kem Remaja Patriotik IKSEP Peringkat Negeri Sarawak, 21 Nov 2014 to 21 Nov 2014, Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) dan Biro Tatanegara, JPM dan MAPIM Negeri Sarawak, (National)
 • Prejudis Keagamaan: Kesengsaraan Masyarakat Rohingya di Myanmar, 1.MMajlis Syarahan Umum Pendidikan Sejarah, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris19 Oktober 2012Dewan Konvensyen E-Learning, UPSIJabatan Sejarah, UPSIPrejudis Keagamaan: Sejarah Kesengsaraan Masyarakat Rohingya di Myanmar, 19 Oct 2012 to 19 Oct 2012, Jabatan Sejarah UPSI, (University)
 • Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia, 1.SSeminar Perlembagaan Malaysia5 Julai 2012Memorial Tunku Abd RahmanArkib Negara MalaysiaSabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia, 05 Jul 2012 to 05 Jul 2012, Arkib Negara Malaysia, (National)
 • Memahami Isu Umat Islam Rohingya, 1.BBengkel Memahami Isu Umat Islam Rohingya30 Ogos 2012Dewan Pembangunan Belia Islam, ABIM, GombakPKPIM, dan ABIMIsu Rohingya, 30 Aug 2012 to 30 Aug 2012, ABIM dan PKPIM, (Others)
 • transformasi minda: penggunaan sumber non-tradisional dalam penyelidikan dan pengajaran sejarah di malaysia, Syarahan umum, 25 Sep 2010 to 25 Sep 2010, Persatuan Sejarah dan Runnnegara, Kumpulan 2 2010/2011 dan Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, (University)
 • Malaysian History and Cultures, SGTGA Tourist Guides' Confirmation Course, 16 Sep 2002 to 21 Sep 2002, SGTGA Tourist Guides\', (National)
Presenter
 • Sejarah Perisikan dan Sejarah Alam Sekitar Sebagai Bidang Baru Dalam Kajian Sejarah Malaysia, Seminar Memartabatkan Sejarah Siri 5, 18 Apr 2015 to 18 Apr 2015, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Selangor dan Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Gajah Dalam Masyarakat Melayu: penelitian Berdasarkan 'Mantera Gajah', Siri Seminar Bulanan Naskhah Melayu 2014, 28 Nov 2014 to 28 Nov 2014, Jabatan Sejarah, Akademi Pengajian Melayu dan Perpusatakaan Negara Malaysia, (University)
 • Menjejaki Kecemerlangan: perutusan untuk Prof. Emeritus Dato Dr. Mik Hassan Shuhaimi, Seminar Sehari Menghargai 50 Tahun Sumbangan Prof. Emeritus Dato Dr. Nik Hassan Shuhaimi, 20 Feb 2014 to 20 Feb 2014, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, (University)
 • "Penubuhan Sarawak: Cabaran", Seminar 50 Tahun Sarawak Bersama Malaysia, 29 May 2014 to 29 May 2014, Jabatan Sejarah UM, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Sains Sosial, UKM dan Arkib Negara Malaysia, (National)
 • 'Memperingati Kemerdekaan", Ceramah Bulan Kebangsaan, Kampus Pendidikan Teknik, 20 Sep 2013 to 20 Sep 2013, Kampus Pendidikan Teknik, (University)
 • Relationship between Animals and Man in the Malay World: A Historical Observation, Indonesia-Malaysia 6th Conference, 10 Jul 2012 to 12 Jul 2012, Universitas Airlangga and University Malaya, (International)
 • Gajah Dalam Hubungan Antara Haiwan dan Orang Melayu: Satu Perspektif Budaya dan Sejarah, Seminar Antarabangsa Arkeologi Sejarah dan Budaya, 01 Jan 2012
 • Golongan India Muslim di Melaka, 1.SSeminar Pengaruh dan Sumbangan Masyarakat Tamil/India di Melaka Sempena Sambutan 750 Tahun 15 Disember 2012 Auditorium Rumah Melaka, Air Keroh, Melaka Perbadanan Muzium Melaka dan Jabatan Pengajian India, UM Golongan India Muslim di Melaka Oral, 15 Dec 2012 to 16 Jan 2013, Kerajaan Negeri Melaka and Jabatan Pengajian India, UM, (National)
 • 'Sejarah Lisan dan Pengendalian Wawancara', Bengkel Metodologi Penyelidikan untuk calon pascasiswazah, jabatan sejarah, 12 Nov 2010 to 13 Nov 2010, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, (University)
 • "Memulakan Penyelidikan: Pemilihan Tajuk, Persoalan Kajian dan Sorotan Literatur"., Bengkel Penyelidikan dan Penulisan Sejarah, 09 Aug 2010 to 09 Aug 2010, Pusat Pengajian Sejarah, Politik & Strategi, UKM dan Persatuan Sejarah Malaysia, (University)
 • Pengaruh India Dalam Perkembangan Islam di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah, Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia, 05 Oct 2010 to 06 Oct 2010, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, (International)
 • Orang India dan PKM dengan rujukan kepada kes Ganapathy dan Sambasivam, seminar kebangsaan sejarah malaysia 1945-57, 25 Oct 2010 to 26 Oct 2010, Bahagian Sejarah, USM, (National)
 • Antara Jihad,Syahid dan Ekstremis Politik di Malaysia: Kes Memali, Seminar Internasional Hubungan Indonesia-Malaysia IV, 01 Nov 2010 to 03 Nov 2010, Universitas Andalas dan Universiti Malaya, (International)
 • "indian National Army INA)" dan Tanah Melayu: Tumpuan Kepada Latihan dan Operasi Perisikan Dalam Era Perang Dunia Kedua, Seminar Jabatan Sejarah, 24 Julai 2009, Seminar Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 24 Jul 2009, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, (University)
 • Indians in Southeast Asia, 1930's to 1940's: A Study of Indians Abroad and the Indian Freedom Movement, 3rd International Conference on Southeast Asia, 08 Dec 2009 to 09 Dec 2009, Department of Southeast Asian Studies, University of Malaya, (International)
 • Ahmadiyah a.k.a Qadiani di Malaysia dan Indoensia: Satu Sorotan Sejarah, Persidangan Malaysia-Indonesia Ke 3, 06 Aug 2009 to 08 Aug 2009, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (International)
 • The INA's Secret War and the Sikhs in Southeast Asia during WW II, International Workshop on Sikhs in Multicultural Southeast Asia-Negotiating an Identity, 12 May 2008 to 13 May 2008, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, (International)
 • Masyarakat India di Pahang, Seminar Sejarah Sosial Negeri Pahang, 17 Jul 2007 to 18 Jul 2007, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang dan Kerajaan Negeri Pahang, (National)
 • The INA Spy Schools in Malaya, International Convention of Asia Scholars (ICAS5), 02 Aug 2007 to 05 Aug 2007, ICAS and IKON, UKM, (International)
 • Aktiviti Perisikan Jepun di Tanah Melayu dan Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua, Persidangan 50 Tahun Merdeka Hubungan Malaysia-Indonesia, 17 Jul 2007 to 21 Jul 2007, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (International)
 • treachery and Double Cross in the INA's Secret War, 1941-1945, South Asian History Seminar, 07 Mar 2006, Deraptment of History SOAS, (University)
 • Internal Security of India: Activities and Propaganda of Japanese Agents in India prior to the Second World War, The International Association of Historians of Asia (IAHA), 06 Dec 2004 to 10 Dec 2004, IAHA, (International)
 • Activities and Propaganda of Japanese Agents in India c. 1930-1945, South Asian History Seminar, 18 May 2004, Department of History, SOAS, (University)
 • Ethnicity and Identity among the Indian Muslims in Malaysia, Post-Conference Seminar, 23 May 2003, Dean Office, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, (University)
 • Ethnicity and Identity among Indian Muslims in Malaysia with Special Reference to Penang, Transnational Exchanges: Business Networks and Identity Formation in 19th and 20th century Asia and Europe, 05 May 2003 to 07 May 2003, Vrije University and University of Malaya, (International)
 • Shah Wali Allah in the Context of Muslim Revivalist Movement in India, One Day Seminar on Shah Wali Allah al-Dihlavi (1703-1762), 25 Feb 2003, Department of History and Civilization, International Islamic University of Malaysia, (National)
 • The Ghadar Movement in Southeast Asia, Post-Dhaka Conference, 05 May 2003, Dean Office, Faculty of Art and Social Science, University Malaya, (University)
 • The Ghadar Movement in Southeast Asia, 1914-1918, International Association of Historians of Asia (IAHA), 18 Dec 2002 to 22 Dec 2002, (International)
 • Pemisahan India 1947 dan Kesannya ke atas Hubungan India-Pakistan, Siri Seminar Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 07 Jun 2002, Jabatan Sejarah UM, (University)
 • Gerakan Politik di Tanah Melayu pada Ear Perang Dunia I dengan Tumpuan kepada Masyarakat Sikh, Komuniti Sikh di Malaysia: Dahulu, Kini dan Masa Depan, 21 Jan 2002, ATMA, UKM, (National)
Others
 • none, siding kemuncak sejarah Malaysia 2013, 17 Dec 2013 to 18 Dec 2013, Persatuan Sejarah Malaysia, (National)
 • none, Seminar Sejarah 50 Tahun Malaysia, 08 Oct 2013 to 08 Oct 2013, Jabatan Sejarah, UM, (National)
 • none, Bengkel Training of Trainers (TOT), Kursus Jalinan Masyarakat, Universiti Malaya, 31 May 2013 to 02 Jun 2013, Universiti Malaya, (University)
 • none, Bengkel Penggubalan Item STPM, 2013- Siti Ketiga, 12 Apr 2013 to 14 Apr 2013, Majlis Peperiksaan Malaysia
 • majlis bicara sejarah darurat bersama SAC 1 (B) Datuk Dr Leong Chee Woh, majlis bicara sejarah darurat bersama SAC 1 (B) Datuk Dr Leong Chee Woh, 16 Jul 2010 to 16 Jul 2010, Arkib Negara Malayasia, (National)
 • -, Seminar Sejarah Daerah Klang 2007, 03 Nov 2007, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Selangor dan Majlis Perbandaran Klang, (National)

SUPERVISION


Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
Completed
 • Masters Degree, Sheila A/P Singaraju, DR V. DAVID DALAM GERAKAN KESATUAN SEKERJA, POLITIK DAN SOSIAL, 2003/2004
 • Masters Degree, Roziyati Komar, Wanita Dalam Parti Komunis Malaya (PKM): Berdasarkan Tiga Tokoh Terpilih (Shamsiah Fakeh, Suraini Abdullah dan Lee Meng), 2008/2009
 • Masters Degree, Saravanan A/L Ramalingam, Masyarakat Tamil dan Tentera Kebangsaan India (INA) di Tanah Melayu, 1941-1945, 2008/2009
 • Masters Degree, Ku Izani Bin Tengku Yacob, Tan Malaka: Peranannya Dalam Mengembangkan Ideologi Komunis di Indoensia, 1921-1949, 2009/2010
 • Masters Degree, Azlinatriah Abdullah, Identiti dan Minoriti di Asia Tenggara: Sejarah Masyarakat Rohingya di Myanmar 1962 hingga 2000, 2008/2009
 • Masters Degree, Daljit Kaur A/P Telog Singh, Peranan Gurdwara Sahib Sentul Dalam Sosio-Agama Masyarakat Sikh di Malaysia
 • Doctoral Degree (PhD), Parameswari A/P Krishnan, Pengambilan Todi dalam kalangan masyarakat india ladang di tanah melayu, 1900-1957, 2010/2011

Ongoing
 • Doctoral Degree (PhD), Mazlan Zulkifly, gambar sebagai sumber sejarah, 2010/2011

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Pemeriksa Skrip STPM, (National), 27-Nov-12 until 03-Dec-12