CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Dr. Aizan Binti Ali @ Mat Zin
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Department of Islamic History and Civilization
Faculty
  Academy of Islamic Studies
Tel. No. (Office)
  79676088
Fax No.
  79676144
E-mail Address
  aizan@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8197-2010  
Address(Office)
  Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PhD (Wales,USA)(2009), UNIVERSITY OF WALES, LAMPETER, UK
MA (IslamicStud)(London,UK)(1998), SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES, LONDON
BUs (Hons)(UM)(1996), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

Journal of Al-Tamadun, Editorial Board, 2013-2014, (University)

Journal of Al-Tamadun, Article Reviewer, 2013-2013, (University)

Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Article Reviewer, 2013-2013, (International)

Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Article Reviewer, 2013-2013, (International)

Council of Religious Leaders, Committee, 2007, (National)

Association of Muslim Social Scientists, Member, 2005-2008, (International)

British Society for Middle Eastern Studies, Member, 2005, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Tenaga Pengajar Program Pendidikan Jarak Jauh Universiti Malaya, University Malaya, 19-Mar-03

Pemantau Kerja-kerja Kebersihan dan Pencucian, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 11-Apr-03

Jawatankuasa Problem Based Learning, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 01-May-03

Jawatankuasa Kemahiran Berfikir dan Komunikasi, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 01-May-03

Ketua Editor Jurnal Al-Tamaddun, Sejarah Dan Tamadun Islam, Department Of Islamic History And Civilization, Academy Of Islamic Studies, 11-Oct-13 - 10-Oct-15

Ahli Jawatankuasa Program Islam (Ijazah Tinggi), Program Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 21-Sep-12 - 20-Sep-15

Mentor Pelajar Asasi Pengajian Islam Dengan Sains (APIDS) , University Malaya, 11-May-10 - 23-May-14

Acting Deputy Dean, Kluster Penyelidikan Equitable Society, Institute Of Research Management & Monitoring, Deputy Vice Chancellor(Research & Innovation), 10-Feb-14 - 31-Mar-14

Pengawas jabatan Sejarah & Tamadun Islam, Sejarah Dan Tamadun Islam, Department Of Islamic History And Civilization, Academy Of Islamic Studies, 11-Nov-13 - 13-Nov-13

Pengurus Jurnal, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 08-Feb-10 - 30-Mar-11

Ahli Jawatankuasa Pentadbiran Surau APIUM, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 01-Jan-03 - 31-Dec-04

Ketua Projek Seminar dan Persidangan, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 03-Jul-00 - 23-Sep-04

Pengawas Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Sejarah Dan Tamadun Islam, Department Of Islamic History And Civilization, Academy Of Islamic Studies, 15-Mar-04 - 19-Mar-04

Pengawas Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Sejarah Dan Tamadun Islam, Department Of Islamic History And Civilization, Academy Of Islamic Studies, 24-Nov-03 - 29-Nov-03

Penyelaras Unit Rekod dan Dokumentasi, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 05-May-99 - 06-May-02

Penyelia kolej kediaman Tun Syed Zahiruddin, University Malaya, 02-May-99 - 01-May-01

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Muslim Scholars Biographical Studies (muslim scholar, biographical studies)

Islamic Institution Of Education (Islamic Institution)

The Islamic Architecture In Malaysia

Development Of Islam In Malaysia

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Chapter In Book
 
2013

Khadijah Ismail & Aizan Ali @Mat Zin. 2013, Kajian Pembangunan Sumber Manusia dan Penyelidikan di Balai Cerap Maragha (1259M-1316M) dalam Saadan Man et al. (Ed), Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam,KL, APIUM 
 
2012

Aizan Bt Ali @ Mat Zin & Khadijah Ismail,2012. Institusi Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran dalam Pembangunan Intelektual Muslim, dlm. Norarfan Zainal et al., Membongkar Rahsia Pendidikan Islam, Brunei/Malaysia: KUPUSB/UiTM, 
 
2001

Aizan Ali@ Mat Zin,Ilmu dan Pembangunan Masyarakat Menurut Islam, Dlm Tamadun Islam dan Tamadun Asia, hlm. 85-94, KL:Penerbit Uni. Malaya 
 
Article In Academic Journals
 
2014

Aizan Ali @ Mat Zin, PERANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI DALAM PENGAJIAN FALAK SYARIE: KAJIAN PERBANDINGAN DI PERAK DAN SELANGOR, Jurnal Al-Tamaddun, Vol 9 (1), 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Zuraidah binti Othman & Aizan binti Ali @ Mat Zin PENDIDIKAN INTEGRATIF DALAM ISLAM: KESEPADUAN IMAN, ILMU DAN AMAL, Journal of Al-Muqaddimah, 2(2), 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Aizan Ali Mat Zin,2013. Al-Attas's Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 14 (12):1685-1690 (ISI/SCOPUS Cited Publication)

NurulWahidah Fauzi, Tareq Ladjal, Tatiana A. Denisova, Mohd Roslan Mohd Nor and Aizan Ali Mat Zin. 2013. Tareqat Alawiyah as an Islamic Ritual Within Hadhrami's Arab in Johor. Middle-East Journal of Scientific Research 14(12): 1708-1715 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Azizul Azli Ahmad, Aizan Hj Ali @ Mat Zin dan Ezrin Arbi. 2013. typology of Interior Architecture for Traditional Mosques in Peninsular Malaysia From 1700- 1900AD (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Fadila Grine. 2013. Islamic Historical Writing: A Critical Analysis. Middle East Journal of Scientific Research, 13: 3, 303-313. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Azizul Azli Ahmad,Aizan Ali @ Mat Zin,Ezrin Arbi. 2012.WACANA DAN TEORI REKABENTUK MENARA MASJID DI NUSANTARA. Journal of Al-Tamaddun, 7(2):77-88 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2003

Aizan Ali@ Mat Zin & Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff 2003, Sejarah Amalan Sihir di Zaman Para Nabi Menurut Sumber Tafsir dan Hadith, Jurnal Usuluddin APIUM 18 (2):111-122 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2000

Aizan Ali @ Mat Zin(Terj)2000, Sejarah Perkembangan Dakwah di Jepun, Salih Samarrai,Jurnal Usuluddin APIUM, 12: 171-182 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
1999

Aizan Ali @ Mat Zin, 1999. Islamic Institution of Education in British India: A Study on Deoband Madrasah, Jurnal Usuluddin APIUM 9:113-132. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Proceeding
 
2012

Aizan Ali@ Mat Zin. 2012. Taksonomi Pembangunan dalam Islam Menurut Perspektif al-Qur'an: Isu dan Cabaran. The International Workshop on Islamic-Based Development. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Azizul Azli Ahmad dan Dr Aizan Hj Ali @ Mat Zin. 2012. Wacana Reka Bentuk Mihrab Masjid Tradisi Nusantara: Kajian Masjid Semenanjung. Proceeding 2nd International Conference on Arts, Social Sciences & Technology. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Aizan Bt Hj Ali@ Mat Zin & Khadijah Ismail, Institusi Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran dalam Pembangunan Intelektual Muslim. E-prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo V. 549-553 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Abstract Book Simposium Nusantara 9 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

ICAST Full Paper & e-Proceeding (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Book of Abstracts WCIT2012 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Azizul Azli Ahmad,Aizan Ali & Ezrin Arbi (2012) Kearifan Cendekiawan Tempatan pada Masjid Tradisional di Semenanjung. The Ninth Regional Symposium of the Malay Archipelago (SIMPORA 9), 11-12 Disember 2012, Perak 
 
2011

Aizan Bt Ali@ Mat Zin. 2011. Pembangunan Modal Insan Penjana Tamadun Islam di Malaysia: Realiti dan Cabaran Institusi Pendidikan. Prosiding Persidangan Sains Bumi dan Masyarakat, hlm. 281-291 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

A.Ali M. Zin. 2011. The Roles of Muslim Women in the Development of Society, Knowledge and Culture. Prosiding International Seminar on Islamic World: Role and Responsibility of Muslim Women (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Azizul Azli Ahmad & Dr Aizan Hj Ali @ Mat Zin.Wacana Rekabentuk Ruang Dalaman Masjid Tradisi Nusantara. Prosiding Seminar Antarabangsa Warisan Nusantara Bicara Kraf Warisan, hlm. 341-355 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Azizul Azli Ahmad & Aizan Bt Hj Ali@ Mat Zin. 2011.Kajian Komparatif Terhadap Reka bentuk dan Ruang Dalaman Masjid Indonesia dan Malaysia Pada Abad ke 18. International Conference on Islam in Malay World (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

AzizulAzli Ahmad & Dr Aizan Bt Hj Ali@ Mat Zin. 2011. Wacana dan Teori Rekabentuk Menara Masjid di Nusantara. International Conference on Islam in Malay World (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Aizan Bt Ali@ Mat Zin. 2011. The Historical Bedrock to the Islamization of Knowledge in Malaysia. Seminar Kebangsaan Pembentukan Malaysia 2011 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Mass Media(Newspaper,radio,tv,popular Magazine)
 
2011

Aizan Ali@ Mat Zin, 9 Aqal 1 Nafsu, 1 Aqal 9 Nafsu, 7.30pm, 11 April 2011, Astro Oasis 

Aizan Ali @ Mat Zin, Pendapat Pakar,1 januari 2011, MIDI, hlm. 17-18 
 
2010

Aizan Ali @ Mat Zin, Jejak Rasul 16: Srikandi Islam, TV3 

Aizan Hj Ali@ Mat Zin, Sikap Membazir Tanda Kurang Iman dalam Diri, Midi, 1 Ogos 2010 
 
2009

Aizan Ali@ Mat Zin, Pandangan Ahli Akademik,Usia Bukan Penghalang Kebahagiaan,Jelita,April 2009,hal. 144-145 
 
2003

Aizan Bt Ali@ Mat Zin, Masjid Niujie, Beijing, Dewan Agama & Falsafah,Feb 2003,Kump. Karangkraf Sdn Bhd 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

THE HISTORY OF TEACHING AND LEARNING ISLAMIC ASTRONOMY AT SCHOOLS IN MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/12/2015

Malaysian-middle East Ethno Social Relations, Co-Researcher, 26/08/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 25/02/2016

Penerimaan Guru Pendidikan Islam Terhadap Aplikasi Hiburan Dan Muzik Dalam Pengajaran Subjek Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah, Co-Researcher, 27/03/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 27/09/2014

Sejarah Menara Masjid di Lembah Kelang, Principal Investigator(PI), 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Kajian Biografi Usahawan Muslim di Malaysia, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Islamic Civilization, Co-Investigator, 2008, 

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Minda Sihat dan Tamadun Islam, Consultant, 2011-2011, TJ Communications

Panel penilai agensi kelayakan Malaysia(Perunding dalam bidang pengajian Islam dan Usuludin), Consultant, 2011-2014, Agensi kelayakan Malaysia

Mentor Perunding Rancangan\\\"Ustazah Pilihan\\\" di Saluran Astro Oasis, Consultant, 2011-2011, Astro Productions

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Sijil Penghargaan Penyelaras dan Pensyarah TITAS, SKET, UM, 2003, (INTERNATIONAL)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang, UM, 2001, (UNIVERSITY)

Silver Medal, Academy of Islamic Studies, 2014, (PTJ)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Pleanary/Keynote Speaker

Minda sihat dalam Tamadun Islam, Minda Sihat, 09 Apr 2011 to 09 Apr 2011, BUDIMAN, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, JAB. SEJARAHA DAN TAMADUN ISLAM, APIUM, (National)
 
Invited Seminar

Is Islamization of Knowledge an Agenda for Muslims, 1st Seminar Series on Islamization of Knowledge, 06 Jan 2012 to 06 Jan 2012, Amin Research and Cultural Centre, (International)
 
Invited Speaker

7 Prinsip Senibina Masjid dalam Pemartabatan Sistem Sosial Muslim di Malaysia: Isu dan Cabaran, World Congress on ISlamic System 2012, 01 Dec 2012 to 05 Dec 2012, Ikatan Ilmuan, (International)

Perkongsian Bestari: Pelajar Cemerlang, Guru Gemilang, Sekolah Terbilang, Kursus Perkembangan Staf (Latihan Dalam Perkhidmatan-School Based) Bil. 3/2011, 14 May 2011 to 14 May 2011, SK Sri Petaling, (Others)

Virus Hati Vs Penawar Jiwa, Ustazah Pilihan, 25 May 2011 to 25 May 2011, Astro Oasis, (National)

Role and Responsibilty of Muslim Women in the Development of Knowledge, Culture and Society, International seminar on Islamic World: Role and Responsibility of Muslim Women, 17 Dec 2011 to 17 Dec 2011, University of Muhammadiyah Jakarta, Women Affairs of the World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought & Islamic Culture & Relations Organization(ICRO) Embassy of Islamic Republic of Iran, (International)

Perkongsian Terbilang, Minggu Haluan Siswa Sesi 2010/2011, 24 May 2010 to 24 May 2010, Akademi Pengajian Islam, (University)
 
Poster

Tipologi Rekabentuk Dalaman Masjid Tradisional Semenanjung, World Conference on Islamic Thought & Civilization, 12 Sep 2012 to 12 Sep 2012, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah & SUK Negeri Perak, (International)
 
Presenter

Islamic Knowledge Transfer Among Muslims in Malaysia, Research Seminar Equitable Society Research Cluster, 24 Jun 2014 to 25 Jun 2014, ESRC, (National)

sejarah pengajian falak di malaysia, Seminar Pendidikan Astronomi Falak 2014, 17 Oct 2014 to 19 Oct 2014, USM Astro dan jabatan Mufti Pulau Pinang, (National)

Human Resource Development Issues in the Field of Islamic Astronomy: Analysis of the Langkawi National Observatory, Malaysia, 2nd International Conference on Sociality and Humanities 2013, 09 Dec 2013 to 09 Dec 2013, International Economics Development and Research Center (IEDRC), (International)

NUANSA ISLAM DALAM SENI DEKORATIF-ORNAMENTIF ARKITEKTUR DI NUSANTARA, International Conference on Islam in Malay World III, 29 Oct 2013 to 30 Oct 2013, UIN SGD Bandung & APIUM, (International)

Taksonomi Pembangunan dalam Islam Menurut Perspektif al-Qur'an: Isu dan Cabaran, The International Workshop on Islamic-Based Development, 10 Apr 2012 to 10 Apr 2012, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Centre for Islamic Development Management Studies, USM, (International)

Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran dalam Pembangunan Intelektual Muslim, Konferensi Antarabangsa Islam Borneo V, 26 Jul 2012 to 26 Sep 2012, UTM Sarawak & KUPUSB, Brunei, (International)

Institusi Pengajian Tinggi Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran dalam Pembangunan Intelektual Muslim, Konferens Antarabangsa Islam Borneo V, 26 Jun 2012 to 27 Jun 2012, KUPUSB & UITM Sarawak, (International)

Minaret of Mosque in Lembah Kelang Malaysia: A Need or Latent Symbol, World Conference on Islamic Thought and Civilization 2012, 12 Sep 2012 to 12 Sep 2012, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, (International)

Pembangunan Modal Insan Penjana Tamadun Islam di Malaysia: Realiti dan Cabaran Institusi Pendidikan, Persidangan Kebangsaan Sains Sosial UNIMAS, 2011, 01 Jul 2011, UNIMAS, (National)

Historical Bedrock to the Islamization of Knowledge in Malaysia: An Analytical Study of SMN Al-Attas, Seminar Kebangsaan Pembentukan Malaysia 2011, 17 Sep 2011 to 18 Sep 2011, UTM Cawangan Sabah dan DBP Cawangan Sabah, (National)

Kajian Komperatif terhadap Reka bentuk dan Ruang Dalaman Masjid Indonesia dan Malaysia Pada Abad ke 18, International Conference on Islam in Malay World(ICON-IMAD)"Malay-Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future", 20 Nov 2011 to 22 Nov 2011, Postgraduate Program UIN SGD Bandung dan API Uni. Malaya, (International)

Wacana dan Teori Rekabentuk Menara Masjid di Nusantara, International Conference on ISlam in Malay World(ICON-IMAD):" Malay-Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future", 20 Nov 2011 to 22 Nov 2011, Postgraduate Program Universiti Islam Nageri Sunan Gunung Djati Bandung dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (International)

Pembangunan Modal Insan Penjana Tamadun Islam Di Malaysia: Realiti dan Cabaran Institusi Pendidikan, Persidangan Kebangsaan Sains Sosial UNIMAS, 2011, 21 Apr 2011 to 21 Apr 2011, Fakulti Sains Sosial UNIMAS, (National)

Wacana Rekabentuk Ruang Dalaman Masjid Tradisi, Seminar Antarabangsa Warisan Nusantara & Bicara Kraf Warisan, 09 Dec 2011 to 11 Dec 2011, Sekolah Pengajian Seni dan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah, (International)

Al-Attas s Contributions to Islamic Architecture in Malaysia, 3rd World Congress of Middle Eastern Studies, Barcelona 2010, 19 Jul 2010 to 19 Jul 2010, IEMed, (International)

Syed Muhammad Naguib Al-Attas: A Brief Perspective on His Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia, International Conference of Malaysian Study, 28 Jun 2008 to 28 Jun 2008, University of Wales, lampeter and Jabatan Penuntut Malaysia United Kingdom & Ireland, (International)

The Sources of Knowledge in Ibn Khaldun's Thought, Ibn Khaldun Conference, 20 Jun 2006 to 22 Jun 2006, ISTAC,IIUM, (International)

The Socio-Cultural Roots in Ibn Khaldun's Thought, Brismes Postgraduate Conference, 08 Sep 2006 to 08 Sep 2006, Brismes, (National)

The Classification of Knowledge According to Al-Attas, Weekly English Workshop, 14 Jan 2005 to 14 Jan 2005, (University)
 
Others

Bengkel Praktikal Perisian Astronomi Untuk Guru-guru Pembimbing Falak Ko-Falak SMAN, Bengkel Praktikal Perisian Astronomi Untuk Guru-guru Pembimbing Falak Ko-Falak SMAN, 04 Jun 2014 to 06 Jun 2014, Jabatan Mufti Negeri Pahang, (National)

From Tradition to Vision: Construction of Digital Archives of Jawi Periodicals for Contemporary Usage, Cnference on Islam and Multi Culturalism: Coexistence and Symbiosis, 21 Dec 2013 to 21 Dec 2013, Waseda University and Asia Europe Institute, Universiti Malaya, (International)

Islamic System, World Congress on Islamic System 2012, 05 Dec 2012 to 05 Dec 2012, Ikatan Ilmuan, (International)

The Urban Theory and History, 3rd World Congress of Middle Eastern Studies, 19 Jul 2010 to 19 Jul 2010, The European Institute of the Mediterranean (IEMed), (International)

Islam in Britain, Islam in Higher Education, 29 Jan 2005 to 30 Jan 2005, Asociation of Muslim Social Scientist, UK, (International)

SUPERVISION

 
Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)

2009/2010, 5, 28

2010/2011, 5, 28

2010/2011, 5, 28

2011/2012, 10, 28
 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Masters Degree, Mohd Farid Bin Mohd Sharif, Kaum Kensiu Negrito Muslim: Sejarah Pengislaman dan Masalah di Ulu Legong, Baling, Kedah, 2000/2001

Masters Degree, Ahmad Sabri Osman, Sistem Pendidikan Islam: Suatu Kajian Tentang Keberkesanan Penghayatannya di Kalangan Mahasiswa Universiti Teknologi Mara (UiTM) kampus Arau, Perlis, 2000/2001

Masters Degree, Ahmad Nasir Bin Mohd Yusoff, Kursus tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS): Suatu Kajian Terhadap Sikap Pelajar Bumiputra Non Muslim di uiTM, Shah Alam, Selangor, 2000/2001

Masters Degree, Maisarah Binti Abdul Salam, Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya: Suatu kajian Mengenai Aktivitinya dalam Khidmat Masyarakat, 2000/2001

Masters Degree, Aladin Mamat, Penghayatan Islam di Kalangan India Muslim di Jalan Masjid India, 2001/2002

Masters Degree, Nidzamuddin Bin Zakaria, Program Kelas Al-Qur'an dan fardu Ain (KAFA): Suatu Kajian di Kangar, Perlis, 1999/2000

Masters Degree, Muhammad Kamal Bin Abdullah, Jasa Tokoh-tokoh Ulama dan Sumbangan Mereka terhadap Perkembangan Islam di Daerah Yan, Kedah, 2000/2001

Masters Degree, Syaifullah Chaidir, PERANAN INSTITUSI PERGURUAN DINIYAH PUTERI PADANG PANJANG, SUMATERA BARAT DALAM PENDIDIKAN WANITA, 2010/2011

Masters Degree, Mohd Lutfi Ahmad, Sek Men Teknik Kajang Selangor: Kajian tentang Metode Pengajaran Pendidikan Islam, 2011/2012

Ongoing

Doctoral Degree (PhD), Zuraidah Othman, PENDEKATAN INTEGRATIF SIDIK BABA DALAM PENDIDIKAN ISLAM, 2010/2011

Doctoral Degree (PhD), Muhammad Zein, Kajian Perbandingan Institusi Pendidikan Tinggi Islam UMSU dan UNIVA, 2012/2013

Doctoral Degree (PhD), Azizul Azli Ahmad, Ciri-Ciri Fizikal Ruang Dalaman Masjid Tradisional: Kajian Kes Masjid Tradisional Semenanjung, 2011/2012

Doctoral Degree (PhD), Khadijah Binti Ismail, Sejarah Pembangunan Balai Cerap di Malaysia, 2011/2012

Doctoral Degree (PhD), Syams Al-Huda, Kajian Kitab Kuning dalam Pembangunan Intelektual Muslim di Acheh, 2012/2013

Doctoral Degree (PhD), Sasni Ismail, Intellectual Development Among Muslims in Electrical Engineering: An Analysis of its Contributions to Islamic Civilization in Malaysia, 2013/2014

Masters Degree, Masitah Bt Ramli, Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Analisis Perbandingan, 2013/2014

Masters Degree, Rumaizah Binti Rahim, Analisis Pendekatan Berpusatkan Pelajar dalam Komponen Sirah Nabawiyyah dan Tamadun Islam: Kajian di PutraJaya, 2013/2014

Masters Degree, Wan Yusuff Wan Ishak, Sejarah Pengajian di Sekolah Rendah Agama(SRA) Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan: Analisis Kurikulum, 2012/2013

Masters Degree, Wafirah Ilmi Mufidah, Konsep Seni Taman Islam: Analisis Pengaruh Al-Hambra dalam Seni Taman di Malaysia, 2012/2013
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

Latihan Ilmiah, 2009/2010, 2

Latihan Ilmiah, 2010/2011, 4

Latihan Ilmiah, 2011/2012, 3

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).

Curriculum Restructuring Member for TITAS, University of Malaya, Coordinator, 2001-2003, (University)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate

HISTORIOGRAPHY AND PHILOSOPHY OF ISLAMIC HISTORY, 2011/2012(1), 3, 6

First Degree

DEVELOPMENT OF ISLAM IN MALAYSIA, 2010/2011(1), 13, 3

ISLAMIC SCHOLARSHIP, 2010/2011(1), 59, 4

ISLAMIC DEVELOPMENT THEORY, 2009/2010(2), 19, 4

DEVELOPMENT OF ISLAM IN MALAYSIA, 2009/2010(2), 1, 3

ISLAMIC SCHOLARSHIP, 2009/2010(2), 49, 4

DEVELOPMENT OF ISLAM IN MALAYSIA, 2010/2011(2), 28, 3

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Unsur-unsur Islam dalam Seni Persembahan Teater Moden di Terengganu: Kajian Ke Atas Karya Wan Ahmad Ismail dari tahun 1990-2010, Thesis ,  (2013-2013)

PROGRAM PEMANTAPAN JATI DIRI DI INSTITUSI PENDIDIKAN GURU(ipg): KAJIAN MASALAH DAN KEBERKESANANNYA-PhD, Thesis ,  (2012-2012)

Shaykh Abdul Wahab Rokan dan Adab-Adab Sebelum Suluk Tarekat Naqshabandiyyah, Book ,  (2012-2012)

Shaykh Abdul Wahab Rokan dan Adab-Adab Sebelum Suluk Tarekat Naqshabandiyyah, Book ,  (2012-2012)

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Kajian Peranan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhar, Jambi, Indonesia, Thesis ,  (2012-2012)

Variasi Aliran Tafsir di Andalus pada Era Kerajaan Muwahhidun(540H/1142M-667H/1268M): Satu Tinjauan Awal, Article In Journal ,  (2011-2011)

Integrated Islamic Education: An Analytical Study on the Concept and Practice of Gontor System in East Java Indonesia, Thesis ,  (2011-2011)

Anugerah tesis PhD Terbaik Tan Sri Muhyidin Yasin, Thesis ,  (2010-2010)

Candidature Defence, DIHAC, AIS, Thesis ,  (2010-2010)

PhD Candidature Defence: Sejarah Golongan Syed di Terengganu: Kajian Peranan dan Sumbangan Dalam Perkembangan Islam Pada Awal Abad Ke 18, Thesis ,  (2010-2010)

SENI ISLAM: KAJIAN MENGENAI PENGARUHNYA DALAM SENI BINA DI PUTRAJAYA, Thesis ,  (2005)

KEHIDUPAN BERAGAMA DI KALANGAN PENDATANG INDONESIA: SUATU KAJIAN KHUSUS DI AMPANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, Thesis ,  (2004)

JASA TOKOH-TOKOH ULAMA DAN SUMBANGAN MEREKA TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI DAERAH YAN, Thesis ,  (2004)

PENDIDIKAN AKHLAK MENERUSI SENI GAMELAN: SUATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SIMPANG LIMA SABAK BERNAM, SELANGOR, Thesis ,  (2004)

ISLAM DALAM MASYARAKAT MAJMUK: KAJIAN TENTANG USAHA KERAJAAN MALAYSIA DALAM PEMBENTUKAN INTEGRITI NASIONAL, Thesis ,  (2004)

KEBERKESANAN PENGAJIAN TAMADUN ISLAM DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT): SUATU KAJIAN KHUSUS DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM), BANGI SELANGOR, Thesis ,  (2004)

PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYA: SUATU KAJIAN MENGENAI AKTIVITINYA DALAM KHIDMAT MASYARAKAT, Thesis ,  (2003)

PENGHAYATAN ISLAM DI KALANGAN INDIA MUSLIM DI MASJID INDIA, Thesis ,  (2003)

KESAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP CARA HIDUP PELAJAR: SUATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL AZIZ, SIMPANG EMPAT, ALOR STAR, KEDAH, Thesis ,  (2003-2004)

PROGRAM KELAS AL-QURAN DAN FARDHU AIN (KAFA) DI KANGAR PERLIS: KAJIAN KEBERKESANAN DAN MASALAHNYA, Thesis ,  (2003)

PERANAN KESULTANAN MELAYU-BUGIS TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI SELANGOR: SATU KAJIAN SEJARAH, Thesis ,  (2003)

KEBERKESANAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR: SUATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH ZA'BA KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN, Thesis ,  (2003-2004)

PERANAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI SELATAN THAILAND : SUATU KAJIAN DI BANDAR PATTANI PADA ABAD KE-19M, Thesis ,  (2003)

KESAN PENCERAIAN TERHADAP KEHIDUPAN REMAJA MUSLIM: SUATU KAJIAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH PULAU LANGKAWI, KEDAH, Thesis ,  (2003)

SUMBANGAN SYEIKH IDRIS AL-MARBAWI: SUATU KAJIAN TERHADAP KITABNYA BAHR AL-MAZI, TUMPUAN KEPADA BAB NIAT, Thesis ,  (2002)

KURSUS TAMADUN ISLAM DAN ASIA (TITAS): SUATU KAJAIN TERHADAP SIKAP PELAJAR BUMIPUTRA NON MUSLIM DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR, Thesis ,  (2002)

PENYALAHGUNAAN DADAH DI KALANGAN REMAJA DI NEGERI KELANTAN: KAJIAN DI PUSAT SERENTI KEMUMIN, KELANTAN, Thesis ,  (2002)

TUAN GURU HAJI OMAR DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI DAERAH BESUT, TERENGGANU, Thesis ,  (2002)

CARA BERPAKAIAN BAGI KAUM MUSLIMAH: SUATU KAJIAN DI DAERAH TOK HADI SELATAN THAI, Thesis ,  (2002)

PANDANGAN PARA PELAJAR TERHADAP KURSUS TAMADUN ISLAM DAN ASIA (TITAS) DI IPTA: SUATU KAJIAN KES DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , SINTOK, KEDAH, Thesis ,  (2002)

SISTEM PENDIDIKAN ISLAM: SUATU KAJIAN TENTANG KEBERKESANAN PENGHAYATANNYA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) KAMPUS ARAU, PERLIS, Thesis ,  (2002)

JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (JAIPK): SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN DAN PERANCANGAN MASA DEPANNYA TERHADAP SEKOLAH MENENGAH AGAMA RAKYAT (SMAR)DI PERAK, Thesis ,  (2002)

PERTUBUHAN JAMAAH ISLAH (JIM): SUMBANGANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA, Thesis ,  (2001)

POLITIK ISLAM DAN PERANAN ZIA UL HAQ DALAM PERADABAN PAKISTAN KONTEMPORARI, Thesis ,  (2000)

BUDAYA SULUK DALAM MASYARAKAT ISLAM: SUATU KAJIAN DI MASJID LUBUK PUSING, SABAK BERNAM, SELANGOR, Thesis ,  (2000-2004)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Volunteer for Ty-Agored Charity Bookshop, Lampeter, United Kingdom, (Local), 30-Jan-05 until 30-Jun-05

Commitee of Food Festival, International Student Support Office, Uni. of Wales, Lampeter, UK, (University), 31-Jan-06 until 31-Jan-06

Commitee of the International Evening at Ffynnonbedr Primary School, Lampeter, United Kingdom, (Local), 18-Jan-08 until 18-Jan-08

Invited speaker perkongsian bestari: pelajar cemerlang, guru gemilang, sekolah terbilang, kusus perkembangan staf( Latihan dlm perkhidmatan Bil. 3/2011 di Sek kebangsaan Sri Petaling, (Government), 14-May-11 until 14-May-11

Budiman dan kementerian pembangunan wanita, (Government), 09-Apr-11 until 09-Apr-11

Astro oasis, (Private), 25-May-11 until 25-May-11

Women association of Iran, (International), 17-Dec-11 until 17-Dec-11

Tetamu Undangan Bual Santai Program Suri ke Suri(telah ditukar kepada rancangan Sembang Dato Mashitah) Astro Oasis Bersama Dato Dr Mashitah Ibrahim , (Community), 18-Jan-11 until 18-Jan-11

TV AL-Hijrah-Isu Akidah: Islam di Kota Singa, (National), 26-Nov-14 until 26-Nov-14

Misi Bantuan Banjir, Bukit Sireh, Kuala Kerai, (Local), 27-Dec-14 until 28-Dec-14

usrah kaum ibu: Al-Fatihah dan Kelebihannya, Saujana Impian, Kajang, (Local), 04-Oct-14 until 04-Oct-14

Ceramah Kuntum:Sesuci Maryam BS 2 APIUM, (University), 31-Oct-14 until 31-Oct-14

Program Jumble Sale APIUM 2015, (University), 07-Apr-15 until 09-Apr-15